Page 1

32. årgang - nr. 101 - Juni 2010

• Hvordan tunnelen blev til en bro • Broforbindelse - en kommentar

• Møde om den nye kollektive trafikplan • Boliger for udviklingshæmmede •

En ny tids pølsevogn

• På kanten af verden – teater i en regnskov •

Rågeunger ryger i gryden

• Teatret Kimbris - Familieforestilling


REDAKTIONEN Lars Bødker Smitt, ansvarshavende redaktør, tlf. 86 22 83 46 Jes Lemming, tlf. 86 22 82 54 Mette Marie Karlberg, tlf. 61 68 55 64 Pernille Skou, tlf. 86 22 68 02 Lone Torsbjerg, layout, tlf. 50 55 25 65 Kurt Elmstrøm, økonomi, tlf. 86 22 44 77 BLADET UDGIVES AF HJORTSHØJ LANDSBYFORUM Oplag: 1.500 stk. Tryk: Hagsholm Grafisk Kommunikation, Randersvej 16, Hammershøj, 8830 Tjele Mail til redaktionen sendes til Lars Bødker Smitt hoejager7@webspeed.dk Artikler, billeder og annoncer sendes til Lone Torsbjerg, lonetorsbjerg@gmail.com FORSIDEFOTO Lone Torsbjerg HJEMMESIDE www.hjortshoj.dk INFOFOLDER OM HJORTSHØJ TIL NYE BEBOERE Hannah Rasmussen: 86 22 02 84 ANNONCER Teknik: Lone Torsbjerg Økonomi: Kurt Elmstrøm ANNONCEPRISER Pris pr. annonce pr. nummer 1/12 side: 280,2/12 side: 550,3/12 side (en række): 725,4/12 side (1 lodret spalte): 880,6/12 side (1/2 side): Efter aftale 8/12 side (2/3 side): Efter aftale 9/12 side (3/4 side): Efter aftale Hel side: Efter aftale Bladet udkommer 4 gange årligt, omkring 1.3, 1.6, 1.9 og 1.12

2

BEMÆRK Deadline for næste blad er fredag d. 11. august 2010

Husk posen, brug papirkurven Lige efter påske var en lille gruppe Hjortshøjborgere i gang med den årlige rengøring af byen før alle konfirmationerne. Der blev fyldt mange sorte affaldssække med papir og andet skrald, som har samlet sig i buske og hegn hen over vinteren. Og det kunne ses bagefter! I den forbindelse kunne man ønske, at der var flere papirkurve. Min erfaring er, at hvis der bliver sat en papirkurv op, så bruger folk den gerne! Det er dejligt at der bliver fjernet affald og vores appel til jer er derfor: Hold det nu ved lige. Er du grundejer, så gå lige en tur omkring hækken og / eller fællesarealet hvor du bor og saml op. Er du borger i byen, så lad være med at smide dit affald. Tag det med hjem eller brug en af de opsatte skraldespande. Hundelorte er et andet af byen problemer (se opslag fra Grundejerforeningen Østergårdstoften). Der bliver flere og flere hunde. Det kan man konstatere ved blot at se på mængden i sit eget kvarter. Flere hunde giver flere hundeluftere og dermed flere efterladenskaber. En grundejer i byen er blevet så træt af problemet, at han har sat et lille budskab op: En figur med en hund der skider, med et kryds og et ”no” henover. (se nedenfor). En grundejer et andet sted i landet blev så arrig, at han tværede hundens efterladenskaber ud i hovedet på hundelufteren. Det fik grundejeren en dom for! Så vidt skal det dog ikke komme her i byen. Vi kan godt finde ud af at løse problemet ved at opfordre hinanden til at vise hensyn. Forårets budskab er derfor: Husk posen, brug papirkurven. Jes Lemming


Indhold

SMEDEBAKKENS AUTO I/S SMEDEBAKKEN 1 8530 HJORTSHØJ TLF. 86 22 63 66 Tilsluttet Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark

Hjortshøj Kombibibliotek Biblioteket holder sommerlukket i ugerne 27-30. Vi henviser til bibliotekerne i Lystrup og Risskov. Christina Andersen Bibliotekar

HJORTSHØJ

TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING Frode Nielsens Efterf. ApS Hundkærvej 3B - 8530 Hjortshøj Tlf. 86 22 04 68 - Fax 86 22 95 92

2 4

Leder: Husk posen, brug papirkurven

Hvordan tunnelen blev til en bro – og hvorfor.

6

Broforbindelse: - Grundejerforeningen Højagergård

7

Møde om den nye kollektive trafikplan

8

Boliger for udviklinshæmmede i Hjortshøj

9

En ny tids pølsevogn

10

På kanten af verden – teater i en regnskov

14

Rågeunger ryger i gryden

15

Kom til Social Club

16

Almindeligborg lå i Hjortshøj 3


Hvordan tunnelen blev til en bro – og hvorfor. Som fortalt i sidste nummer af Folk i Hjortshøj, så havde Trafik og Veje lovet os en nord-sydgående stiforbindelse i Hjortshøj, som skulle føres under Grenåbanen og Kankbøllevej via en ny tunnel. Pernille Skou, Landsbyforum

Så stor var forbavselsen i Landsbyforum da vi erfarede, at kommunen pludselig projekterer en bro over banen i stedet for en tunnel under banen. På et hurtigt arrangeret møde med Lars Clausen, som er vores kontaktperson hos Trafik og Veje, blev Landsbyforum orienteret om processen og drøftede de foreliggende muligheder for en forbindelse på tværs af nærbanen. Trafik og Veje har arbejdet med forskellige løsninger, og Lars Clausen kunne fremlægge detailtegninger af forskellige forslag til et tunnelforløb. Fælles for dem alle er, at de er blevet forkastet, fordi det ganske enkelt ikke kan lade sig gøre at lave en tunnel.

4

Trafik og Vejes forarbejde har vist, at terrænforholdene umuliggør et stiforløb, der opfylder kravet om, at stien skal være tilgængeligt for alle. På nordsiden af banen ville stien på en længere strækning få en hældning, der ville gøre den uanvendelig for kørestolsbrugere og dårligt gående - og meget lidt indbydende for de yngste cyklister. Stien ville endvidere ikke kunne leve op til kravene om, at den skal være overskuelig, åben og derved tryg at færdes på. Og endelig ville hensynet til fredskoven og den øvrige natur på nordsiden blive tilsidesat i urimelig grad.

Trafik og Veje har derfor besluttet at arbejde videre med en broløsning. Det bliver ikke en traditionel bro med trapper, men en sti-bro, en lang konstruktion, der udformes så alle umiddelbart kan få glæde af den. Den nye sti vil forbinde Østergårdstoften med stien mellem Skovager og Virupskolen. I den kommende tid færdiggøres udbudsmaterialet, hvorefter det sendes til de entreprenørfirmaer, der skal udarbejde forslag og tilbud på arbejdet i løbet af juni måned. De bydende skal fremkomme med deres bud på en bro, der ikke blot overholder kommunens budget, men også fremstår elegant og i samspil med omgivelserne. Det forslag, der vinder udbuddet, vil blive sendt i høring blandt de berørte naboer, som derved får mulighed for at gøre indsigelse. Efter at være blevet præsenteret for de forskellige (u)mulige tunnelforløb og fået svar på vores spørgsmål er Landsbyforum positivt stemt overfor en sti-bro som vi mener, vil blive et aktiv for beboerne i Hjorsthøj. Anlægsarbejdet forventes gennemført i perioden ultimo juni til primo december 2010 Læs mere om projektet på Århus Kommunes hjemmeside: www. aarhuskommune.dk/ borger/ trafik (vælg ’Trafik og anlægsplaner’).

hvidevare experten

NØRREGADE 10-14 . 8000 ÅRHUS C

TLF. 86 19 89 11

Flagallé Har du en anledning, der skal fejres, kan du bestille en flagallé!

Smedebakken: 300 kr. Hele byen: 700 kr. Kontakt:

Anders Bach: Tlf. 8622 3988 Martin Jensen: Tlf.8622 5224

Byen stråler igen Dårlig samvittighed kan man altid få. ..... Eksempelvis, når man ved kassen i Brugsen løber ind i Anders Bach – få dage efter oprydningsdagen i april måned. ”For søren da, Anders. Undskyld at jeg ikke mødte op på oprydningsdagen. Men jeg skulle besøge min gamle moster du ved…og jeg vidste knap nok, hvornår det var,” lyder vrøvlet ud af munden. ”Jamen, det gør da ingenting,” griner den flinke Anders så. ”For der var så mange andre, der ryddede op, og det gik faktisk rigtig godt.” Se det var jo godt at høre, og den lumre samvittighed får det straks bedre. Skønt at nogle tager ansvar og rydder op i vores store fælles alrum. Tak til Anders og alle de andre, som var vågne og reagerede på annoncen i Folk i Hjortshøj.


2: Her føres broen over til Skovager

3: På dette stykke etableres en bro så høj, at en skraldebil kan køre ind til Klubberne

4: På dette stykke bygges en rampe på ca. 3 meters højde

5: På arealet til ventre videreføres rampen langs med hegnet ind til Klubberne. På dette sted ca. 2 meter høj.

6: Her er rampen nede i niveau med skolestien og de flettes sammen henne ved broen over bækken

Foto: Jes Lemming

1 : Broen skal gå skråt henover jernbanen og Kankbøllevej for at ende på Skovager

RISHØJGÅRD FARMSHOP

SCHJELDAHL Hjortshøj Tlf. 86 22 00 19

MANDAG-TORSDAG:   8-18 FREDAG:   8-19 LØRDAG:   8-14 SØNDAG: 10-14

Årstidens frugt & grønt Blomster Slik uden tilsætningsstoffer Helsekost Dyrefoder - også økologisk

Mejlbyvej 136, 8250 Egå

Tlf. 86 22 01 66

5


Broforbindelse - Grundejerforeningen Højagergårds kommentar Til Trafik og Veje, Århus Kommune. Bestyrelsen for etablere en bro hen over grundejerforeningen indkørslen til Klubberne. Højagergård har på sit møde den 27.04.2010 haft Vi er desuden bekymrede lejlighed til at studere den for, at de i forvejen dårlige foreslåede linieføring og oversigtforhold ved udkørslen inspicere området. fra Skovager bliver forværret. Selvom der endnu ikke er udformet et egentligt projekt, Den foreslåede rampe vil der viser hvordan bro og endvidere medføre, at der vil rampe kommer til at se ud og blive frit udsyn fra rampen hvilke materialer, der tænkes ind i de private haver i anvendt, finder bestyrelsen Skovager nr. 5, 6 & 8. for grundejerforeningen Højagergård, at projektet Det må være muligt at finde vil komme til at dominere en anden placering, der hele indkørselspartiet til medfører et langt mindre Skovager på en helt igennem indgreb end det foreslåede. uacceptabel måde. Bestyrelsen foreslår derfor, at Vi er især bekymrede over kommunen ser på en anden den ”Berlinmur”, som linieføring. rampen kommer til at danne, og som vil skæmme området Vi vil foreslå at stiforbindelsen visuelt. Desuden finder vi fra Østergårdstoften føres det helt fjollet at skulle langs med jernbanen op i højde, så der kan etableres Nyvej 3 - 8543 Hornslet Billettelefon 8699 4265

Stort billede Stor lyd Store oplevelser - i din lokale storbiograf

FRISØR

- alt kan ske i mørket -

6

Gitte Friis

Hundkærvej 7 8530 Hjortshøj

Tlf. 86 74 14 13 ÅBNINGSTIDER: Mandag-torsdag: 9.00-17.30 Fredag: 9.00-18.00 Lørdag efter aftale

en kort bro (knæk på 90 grader) over jernbane og Kankbøllevej ved den integrerede institution på Kankbøllevej. Der vil herefter være mulighed for lave en lang rampe ned på trampestien frem til skolestien. På den måde vil man få en linieføring, der følger de øvrige linier i landskabet (vej og jernbane) på den ene side af banen, en kort brooverføring og en lang rampe ned til skolestien, der vil ligge skjult mellem den grønne bevoksning mellem de to institutioner. Vi er jo ikke teknikere, men vi synes, at det må kunne lade sig gøre. Med venlig hilsen Grundejerforeningen Højagergård


Møde om den nye kollektive trafikplan

Mandag den 19. april havde Landsbyforum inviteret Rigmor Korsgaard og Ango Winther fra Trafik og Veje til borgermøde i Hjortshøj, for at orientere om den nye trafikplan for Århus Amt. Pernille Skou, Landsbyforum

Omkring 100 borgere havde valgt at bruge en aften på at høre om planerne for den kollektive trafik – især Hesselballe var stærkt repræsenteret. Der var også mødt flere politikere op, hvillket tyder på, at den nye trafikplan også har politisk bevågenhed. Midttrafik har et stort underskud på busdriften og derfor ønsker de at effektivisere den. Det vil de gøre ved at dele busserne op i de såkaldte A-busser og en række supplerende bybusser. A-busserne skal køre med 5 – 10 minutters mellemrum ind og ud ad de store indfaldsveje til Århus. Til gengæld bliver der så skåret ned på busserne i randområderne. Hvad kommer det så til at betyde for os? I dag betjener linje 58 Mejlby – Hårup – Bendstrup – Hesselballe – Hjortshøj – Gl. Egå og Århus midtby og linje 53 betjener Mejlby – Hårup – Todbjerg – Elev – Lystrup og Århus midtby. I den nye trafikplan erstattes linje 58 af linje 12 med en ny ruteføring, som får endestation i Hjortshøj. Hesselballe og Bendstrup mister således deres bus, og

bussen vil heller ikke længere køre over Hårup og Mejlby. Konsekvensen er, at beboerne herfra ikke længere kan komme på arbejde, de ældre kan ikke komme til lokalcentret i Hjortshøj, børn der går i skole i Hjortshøj kan ikke længere deltage i fritidsaktiviteter og de unge mister deres transportmulighed til Egå gymnasium. Linje 53 erstattes med linje 18. Denne busrute bliver fremover Mejlby – Todbjerg – Hårup´s eneste buslinje, og gymnasieelever herfra skal fremover køre over Lystrup til Grenåvej og herfra tage en anden bus for at komme til gymnasiet. På mødet udtrykte flere beboere i de berørte lokalområder bekymring for affolkning og manglende udvikling i deres lokalområder. Repræsentanter for eleverne på Egå gymnasium udtrykte ligeledes bekymring for om de unge ville fravælge Egå som gymnasium, fordi det bliver vanskeligt at komme dertil. Vi protesterer Landsbyforum ser den nye trafikplan som en klar serviceforringelse og har indgivet høringssvar til Trafik og Veje, hvor vi påpeger konsekvenserne for vores lokalsamfund. Vi mener at den nye trafikplan udelukkende tager højde for at man skal kunne transportere sig hurtigt og effektiv ind til Århus centrum og tilbage igen. Trafikplanen

tager ikke højde for, at der i oplandet findes en række små bycentre med deres eget opland, hvor det også bør være muligt at transportere sig frem og tilbage – f.eks. fra Hesselballe til lokalcentret, Virup IF, butikker osv. og hjem igen. Alternativt forslag I høringssvaret har Landsbyforum, som et alternativ foreslået, at der indsættes en række mindre busser f.eks. til 12 – 16 personer i korte lokale ruter til at servicere de mindre lokalsamfund. Til eksempel kunne man i vores område lave to lokale ruter med totimers drift, med et ruteforløb som følger: 1. Mejlby – Hårup – Bendstrup – Hesselballe – Hjortshøj 2. Hjortshøj – Skæring ved Grenåvej – Grenåvej – Gl. Egå – Hjortshøj Og herefter retur således at den samme bus skiftevis kører i en ottetals rute. Hvad sker der så nu? Den offentlige høringsperiode sluttede den 25. april. Trafik og Veje vil nu gennemgå de indkomne høringssvar og tage stilling til om der skal ændres i planen. Herefter laver Trafik og Veje indstilling til byrådet med forslag til endelig vedtagelse af trafikplanen i maj/juni. Den endelige trafikplan forventes at træde i kraft i sommeren 2011 i forbindelse med køreplansskiftet den 26. juni 2011. 7


Hjortshøj Køreskole v/ Jørgen Qvist Kock

Holger K. Jensen Aps Blikkenslagerfirma Stationsvej 14, 8530 Hjortshøj

86 22 04 58

Gl. Kirkevej 99, 8530 Hjortshøj Tlf. 8622 1370 • Mobil 4050 0815 www.qvist-koreskole.dk

Michael Vendelbo Jensen 86 99 35 49 Flemming Vendelbo Jensen 86 99 33 16 ALT I BYGNINGSARBEJDE

I min baghave

Boliger for udviklingshæmmede i Hjortshøj Ofte høre man udtrykket, ”Jamen, de må da gerne være her … bare det ikke bliver i min baghave”. Andelssamfundet gør op med hækforhindringerne og åbner dørene til 16 flotte, arkitekttegnede boliger for udviklingshæmmede. Af Mette Marie Karlberg Til sommer tages det første spadestik til en ny bogruppe i Andelssamfundet. Århus Kommune og Andelssamfundet står bag de 16 spritnye træhuse, der tilsammen skal udgøre Levefællesskabet for udviklingshæmmede. Projektet er støttet af Realdania. I et par år har projektet været på tegnebrættet, og d. 17. marts 2010 blev et afgørende punktum sat: Sløret blev løftet for vinderne af totalentreprisekonkurrencen.

8

Der var hældt juice og hvidvin op i flotte glas og der blev klinket og sagt tillykke, da socialrådmand Hans Halvorsen fra talerstolen kunne offentliggøre, at et enigt bedømmelsesudvalg endelig kunne ønske tillykke til vinderen, der består af et samarbejde mellem: Entreprenør: Allingåbro Totalbyg A/S, Arkitekt: Cubo A/S, Konsulenter: Force 4 og Ingeniør: Viggo Madsen A/S. I dommerbedømmelsen står bl.a.: ”Som en lille by af fritliggende huse samlet omkring et indre gårdrum ligger bebyggelsen og følger terrænets fald mod syd. Gårdrummet er belagt og rummer de nødvendige ramper elegant integreret i belægningen. Herfra er der adgang til alle boliger. Her er også fælleshuset placeret som et langstrakt og delvist nedgravet anlæg - centralt

og synligt fra alle boliger. Boliger og fælleshus udtrykker ambitionen om et liv i fællesskab, men også med plads til individualitet. (…) Med sin pragmatiske men også meget professionelle løsning af opgaven udgør forslaget et godt grundlag for det videre arbejde og en enig dommerkomité udpeger derfor projektet som konkurrencens klart bedste og indstiller det til realisering. Med ovennævnte bemærkninger er dommerkomiteen overbevist om, at projektet vil kunne vise vejen for fremtidige bofællesskaber for udviklingshæmmede og deres inklusion i det omgivende samfund.” Byggeriet går i gang efter sommerferien, og man forventer at have indflytningsparate boliger efteråret 2011.


En ny tids pølsevogn Så skete det endelig: Pølsevognen åbnede, men uden pølser!!

hotdogs og pølser i det hele taget fører drengene desværre ikke.

Lars Bødker Smitt

OK pizzaslice. ”Jeg kan godt selv li´ en hotdog, men man tjener for lidt på dem,” siger en af drengene bag disken, som bugner af salat og alskens tilbehør til pizza, burgere, shawarma m.v. ”Men vil du ikke ha´ en pizzaslice,” lokker han, og

”Jeg vil gerne ha´ en ristet hotdog.” Er det mon ikke den mest naturlige ting at sige i en gammel pølsevogn? I hvert fald kan jeg forsikre, at ordren på en ristet med håndtag blev afgivet tusinder af gange ugentlig, da den gamle Sønderbro Pølsevogn stod på det lille torv i Bjerringbro. Men hvis gamle Bjerringbrodrenge havde troet, at opstilling af vor ungdoms pølsevogn – det er den! - ved stationen i Hjortshøj ville Er det nutidens hotdog? Jamen, jamen…. genoplive oplevelser fra Foto: Lars Bødker Smitt Sønderbro med ristede man hopper naturligvis i. hotdogs, bøfsandwich med Prisen på 23 kroner svarer sovs, krassere, frankfurtere, næsten til en hotdog, røde – alt sammen skyllet og er vel nærmest lige så ned med Jolly eller en lunken sund! Cocio – ja, så har de mødt en Men indrømmet: Skorpen er afgrund af skuffelse. egentlig i orden, peperonien For nok ligger Sønderbro også, og en stribe chili og Pølsevogn et eller andet sted hvidløg giver det livgivende inden i den nye Byens Grill pift. Altså et stykke fastfood, og Pizza, men på ordren om som man ikke kan brokke sig en ristet hotdog ryster de over. Men ikke velegnet som to undersvende i butikken hverdagsmad for skolelever, beklagende på hovedet. Nej,

må man lige påpege!! 3 gevirer ud af 5 En minitest af det kæmpestore sortiment fra Byens Grill og Pizza giver en middelkarakter. Bestillingen på en varm sandwich med kylling og salat samt en grillemenu med oksekebab, pommesfrites og salat bliver afgivet og betalt online, og budet kommer på slaget. Skønt! Den bestilte sandwich er dog blevet til en rullekebab med kylling, som ikke rummer den store kulinariske oplevelse. Lidt for sej i brødet og kyllingkødet for tørt uden smag. Lidt hvidløg eller chili kunne have hjulpet her, men kun lidt. I grillmenuen er tzatzikien den bedste detalje, men også kebabkødet kan gå an. Fritterne er bløde, måske fordi fritter ikke tåler transport i indpakket tilstand, hvis knaset skal bevares. Salaten er ordinær og bliver ikke spist op - for nu at sige det pænt. Folk i Hjortshøjs testpanel giver 3 gevirer ud af 5 mulige. Bestilling og levering er i top – bortset fra, at vi ikke fik den bestilte sandwich. Tzatziki og kebab trækker op, mens pommes fritter og salat trækker nedad. Samlet vurdering:

Åben hver dag fra 8.00 - 20.00

Brugsen Hjortshøj, Hundkærvej 1, tlf. 86 22 08 22 9


På kanten af verden – teater Med inspiration fra Hjortshøj spilles der nu teater i en jyngleby i Costa Rica. Steen Nielsen fortæller om, hvordan en turistrejse greb om sig. Tekst og foto: Steen Nielsen Lørdag den 6. februar var der premiere på teaterforestillingen Al Borde del Mundo (På kanten af Verden) i Tortuguero, en lille regnskovsby i det nordøstlige hjørne af Costa Rica. Det var også indvielsen af teaterhuset Buchinche og dermed også muligheden for, at 99% af byens godt 2000 indbyggere for første gang i deres liv kunne sætte deres ben i et teaterlokale. Som det måske vil være læsere af Folk i Hjortshøj bekendt, udsprang ideen om at lave et teaterprojekt i Tortuguero på en almindelig turistrejse, som jeg foretog i Costa Rica i januar måned sidste år. Ideen med projektet er gennem teater at sætte liv i indbyggernes bortgemte kultur og ved indtjening fra billetsalg at give de unge gymnasieelever mulighed for at spare op til deres videre uddannelse.

10

En enkelt mødte op… Den 4. januar i år tog projektet i bogstavelig forstand sine første skridt på Tortugueros sorte sandjord. Al transport til og fra byen foregår med båd og teatergruppens 12 gymnasieelever var blevet bedt om at møde op ved landgangsstedet kl. 7.00 om morgenen under det store mandeltræ. Kun den 16-årige Kevin mødte op … men hvis man vil lave et projekt et så særpræget sted som Tortuguero, skal man ikke lade sig slå ud af småting. Efter en times venten blev Kevin og jeg enige om, at hvis de ikke kom til os, så måtte vi komme til dem. Med Kevin som guide ad de små jordveje opsøgte vi de udeblevne i deres beskedne

småhuse, og så kom projektet i gang med bare fire timers forsinkelse. Jeg lærte hurtigt at man kan planlægge et procesforløb i forvejen, men at det i Tortuguero kun er slutproduktet, som har en vis lighed med den oprindelige plan. Vejen til målet er helt uforudsigelig, man må sætte sin lid til, at forsynet hver dag uddeler gaver og held i så passende mængder, at det overstiger antallet af uheld og problemer. Allerede den anden dag i byen tilsmilede heldet mig: to

cariber, Miguel Moises: Jo, den kunne godt lejes og oven i købet for et rimeligt beløb. Indenfor bestod den af et stort højloftet lokale med et aflukke i enden, og minsandten om der ikke også var billetluge og toiletter. Det var en dansehal, som Señor Moises havde bygget for 30 år, men som i de seneste år havde huset mindre festlige aktiviter som pantelånervirksomhed og varelager. Han havde i sin tid givet det navnet ”Brisen fra Havet”, men under åbningsceremonien var der

Steen Nielsen bruger både spansk og hele sit kropssprog for at inspirere de deltagende skuespillere foran den gamle dansehal, der nu er teatret i Tortuguero.

venlige naturguider spurgte, om jeg var opmærksom på den store bygning nede ved stranden, den kunne måske bruges til teater. I mit hoved skulle teaterarbejdet have været foregået i byens sportshal. Da jeg sidst var i Tortuguero i august var den ved at blive sat i stand efter en stormskade, men desværre stod den i januar stadig uden tag, hvilket faktisk betyder en hel del, når man befinder sig i en regnskov. Så det var da umagen værd, at kigge på bygningen ved stranden. Huset hedder ”Ballade.” Udefra kunne jeg skridte 20 meter af på den ene led og 14 på den anden, ingen tosset størrelse for en teatersal. Ejeren var den 86–årig afro-

opstået et masseslagsmål, så i folkemunde blev den straks omdøbt til Buchinche, ”Ballade”! Kan man forestille sig et bedre navn til et teaterhus? Huslejen for januar blev betalt og vi gik i gang med øvningen. De unge har fri fra gymnasiet i januar måned, så de havde hele dagen til deres rådighed: Møde kl. 7 om morgenen, en times frokostpause, og hjem igen kl. 15.00. Min søn, Jonas, som er uddannet skuespiller, stod hver morgen for 2 timers skuespillertræning. Det var ukendt og meget overskridende for dem at skulle søge ud til de yderste grænser af deres kroppe og stemmer, men også lille Kajsa, som gik med en holdning som en


i en regnskov kludedukke, fik pludselig kraft og spænding i sine udtryk. Resten af dagen satte vi liv og krop i det manuskript, som jeg havde skrevet om Tortugueros historie. Efter 2 uger var stykket arbejdet frem, og det var nu nødvendigt at inddrage teatergruppens voksne i øvningen. De fleste var på arbejde om dagen og i Tortuguero er der ikke noget, der hedder fri i weekenden, så den nye øvetid blev fra 17.15 til 21.00. I dagtimerne deltog de unge med forskellig grad af ansvarlighed i at få malet lokalerne og bygget scenemoduler.

den billige afdeling fandt det gamle, umoderne tøj, som ingen andre kunne drømme om at gå i, men som netop bestod af de stoffer og faconer, som passede til simpelt dagligdagsstøj fra Costa Rica i 1940’erne. Fra Danmark havde jeg i december sendt 12 teaterlamper med tilhørende lysbord, så vi kunne skabe den rigtige teatermagi på scenen. Først trak godsets ankomst til Costa Rica dog ud, og derefter måtte vi kæmpe med latinamerikansk bureaukrati, før flodprammen endelig i nattemørket kunne lodse teatergrejet i Tortuguero. Det

parlamenteren fandt vi frem til problemet: I Europa opererer man med 50 Hertz. I Sydamerika med 60 Hertz. Med andre ord: Lyssanlægget duede ikke! Vi havde premiere samme aften, så vi måtte handle hurtigt. Ved indkøb af ledninger og fatninger fik vi rigget et meget interimistisk scenelys sammen af almindelige elpærere, som vi kunne styre ved at trække stik ind og ud af stikdåser. Primitivt ja, men når man med lidt held fandt det rigtige stik at trække ud, kunne det godt slæbe af. Senere udviklede vi en mere avanceret model med påsatte

Hvad det sidste angår, var der nok at se til. Eftersom Tortuguero er en meget lang, smal ø mellem hav og flod, og teaterlokalet indbød til det, besluttede vi, at scenen skulle stå på den lange led, hvilket betød en scene med en bredde på 17 m og en dybde på 8. Vi byggede i virkeligheden en minikopi af Tortuguero, med floden i baggrunden, selve øen ophøjet i midten og den nedadskrånende strand i forgrunden. Tilskuerne anbragte vi i Det Caribiske Hav. Lysanlæg uden lys Efterhånden fik vi skrabet rekvisitter og kostumer sammen til stykket. Vi måtte absolut have en ”cayuco”, en kano som er hugget ud af en træstamme. Der er ikke så mange af dem tilbage, så da Marcos, gruppens praktiske mand, en morgen kom mig i møde med flagrende arme og fortalte, at han ude på floden havde prajet en mand i en sådan cayuco, var det med at holde sig til. Efter en kort købslåen endte vi på 60.000 colones, 600 danske kroner. Kostumerne købte vi i kæden af genbrugsbutikker, Roba Americana, hvor vi i

En af byens drenge ved det simple lysbord, der måtte flikkes sammen, da lysanlægget fra Danmark ikke virkede.

var ikke et øjeblik for tidligt, vi skulle have premiere to dage efter. Den følgende dag begyndte min tilrejste byfælle Elisabeth og jeg at samle lyset, men lysbordet ville ikke tænde og lamperne udsendte kun et meget svagt lys. Det lykkedes os at få telefonkontakt med forhandleren i Danmark, og efter afprøvning og

afbrydere på hver ledning banket fast med kramper på et træbord og med påskrevne numre. Det lykkedes – premiere før tid Fra mit arbejde som lærer på Pædagoguddannelsen Jydsk har jeg mange års erfaring i at undervise unge mennesker, også nogle som skal lære om almindelig social omgang

11


12

i et klasserum, men aldrig Og det er netop om regnskov. Det er nu et par i mit lærerliv har jeg tyet til tiltrækningen af nogle af de måneder siden jeg forlod metoder, som dem jeg måtte 100.000 turister, som hvert Tortuguero, men teatergruppen bruge i Tortuguero. Dér møder år kommer til Tortuguero, kører ufortrødent videre. Der mange af de unge aldrig, at det næste store slag skal er endnu ikke helt kommet hverken derhjemme eller i stå. Hvis det skal vindes, hul på turiststrømmen fra skolen, voksne, som stiller er det nødvendigt at få hotellerne, men der er krav til dem. De føler ingen gang i et samarbejde med åbninger, og med de mange ansvarlighed over for ting, der de mange store hoteller, turister, som ankommer i ikke umiddelbart har deres som ligger i området. sommermånederne for at se personlige interesse, de er ikke Teaterforestillingen skal indgå havskildpadder, regner vi med vant til selv at tage initiativer som endnu en mulighed i at få fyldt teatersalen. Jeg og generelt eksisterer begrebet turisternes dagsprogram. Vi tager selv derover for at pudse ”at møde til tiden” ikke i Costa har længe været i gang med og pleje stykket, og ikke mindst Rica. Mit eneste modsvar var promoveringen rundt omkring for at fortsætte lobby-arbejdet at søge tilbage til gamle tiders på hotellerne, og de er yderst på div. hotelkontorer. Lederne ”kæft, trit og retning”. Til min velvillige og interesserede, men af teatergruppen kæmper store forbavselse hjalp det, og også meget tunge i dansen. for projektets overlevelse så blev de ikke engang sure og fortæller om en gruppe på mig, nærmest det modsatte. Premieren faldt en uge for tidligt. Vi var på ingen måde færdige hverken med øvningen eller det praktiske arbejde, men jeg kunne ikke vente længere, hvis gruppen skulle bevare energien. Så det er nok rigtigst at kalde premieren for en for-generalprøve. Heldigvis bestod tilskuerne mest af skuespillernes familiemedlemmer, der som bekendt er et taknemmeligt Krokodiller er en del af naturen ved Tortuguero - og i teaterstykket. En skuespiller har her rollen publikum. For hver som krokodille. af de følgende forestillinger kom der nye Den sidste forestilling unge, som har udviklet sig elementer ind i stykket f.eks. med mig ved roret var til ansvarlige og engagerede en kæmpe grøn havskildpadde arrangeret specielt til ære for medspillere. Det kan kun give lavet af glasfiber, som ved turistguider og hotelledelser. ekstra kræfter. snoretræk ligesom ved egen Alt var på plads: uddeling kraft bevægede sig op på af informationsmateriale og Gode venner fra Hjortshøj, stranden for at lægge sine æg. fribilletter, indkøb af friske Elisabeth og Stefan, var drikkevarer, alt … og så forbi Tortuguero med Også skuespillet og især begyndte det at regne! Og vel musikinstrumenter og sceneskiftene fik lagt nye at mærke ikke som i Danmark, fotografiapparater, så man lag på, så efter den sidste men som befandt man sig kan nu finde ”Teatro al Nuevo forestilling inden min hjemrejse under et kæmpe vandfald. Horizonte” på nettet. Man skal kunne jeg faktisk meddele Ingen velforvarede mennesker blot skrive Teatro-Tortuguero de 21 skuespillere, at målet ville forlade deres hus i et i søgefeltet, og man vil straks var nået: De havde lavet sådant vejr, og dér stod vi med blive trukket ind i teatres en forestilling, som holdt vores våde hår ned ad nakken. og Tortugueros fortryllende hele vejen igennem og ville Kun én guide dukkede op! verden. Det kan ingen være til stor fornøjelse og Men han syntes, at det var et kommende turister da modstå! oplysning for de turister, der mægtig godt stykke. meget gerne snart skal fylde teatrets pengekasse op med Gruppen kæmper dollarsedler. Bueno, sådan er livet i en


ErIcIus AKUPUNKTUR & MASSAGE

Ved Elin Julsgaard registreret alternativ behandler

v/ Ulla Carlsen

Tlf. 86 22 51 54

EL-SERVICE

Aut. El-installatør Carsten Priess

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

9.00-18.00 Lukket 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 Lukket

KLIPPEKÆLDEREN Virupvej 8 • 8530 Hjortshøj

Sæt Priess på el REPARATION NYBYGNING OMBYGNING EDB ANLÆG ANTENNEANLÆG AUTOMATIK BELYSNING EL-TAVLER Hundkærvej 27 - 8530 Hjortshøj

86 22 60 31

Økologisk kød Andelssamfundet i Hjortshøj sælger oksekød og gedekød Oplysninger om slagtedage, kvalitet og priser på

www.andelssamfundet.dk s.egge@oekoskolen.dk tlf. 22 15 64 72

Kære Hundeluftere I er meget velkomne i vores dejlige område, - også når I lufter hunden. Men vi er meget kede af der ligger hundelorte i vores område og vi vil gerne opfordre jer til at tage hensyn til os beboere og de børn der leger i området. Vis hensyn og husk at tage jeres hunds efterladenskaber med i hundeposen! Venlig hilsen Grundejerforeningen Østergårdstoften

BEHANDLINGER: Smerter i ryg, skuldre & nakke, Hovedpine, Luftvejsproblemer, Rygestop, Mave-tarm-lidelser. Hjortshøj Stationsvej 14 Tlf. 28 84 OO 17 www.ericius.dk

Bolig søges Vi er en familie på fire, der søger hus i Hjortshøj. Alt har interesse. Max pris 2.500.000 kr. Anders - tlf: 20826845 sandvej2@hotmail.com Anne-Mette - tlf: 30296041 amkejser@msn.com

PER JØRGENSEN

ANLÆGSGARTNER BROLÆGGER Nyanlæg Vedligeholdelse Brolægning Beskæring Træfældning Snerydning Kankbølle Tlf.: 8622 7060 Mobil: 2126 0235

13


Savner du kvalitet? Prøv:

HJORTSHØJ MALERFIRMA v/ Steen Møller Rosenville Det ligger i håndelaget - ikke i prisen! Mobil: 60 37 21 48 Privat: 86 22 21 48 Fax: 86 22 21 47 Mail: smr@mail.tele.dk Michael Christensen med et par af rågeungerne fra kolonien. Foto: Lars Bødker Smitt

Rågeunger ryger i gryden Ti jægere har tilladelse til at skyde rågeunger i kolonien Lars Bødker Smitt

Mange borgere i Hjortshøj kender den karakteristiske kraaa-kraaaa fra rågekolonien i skoven, men måske bliver larmen ikke værre fremover. I hvert fald har en gruppe jægere på det seneste gjort indhug i antallet af rågeunger. Michael Christensen, Højager, skød således ti unger på en enkelt tur hen under træerne, og han ser nu frem til rågebryster i flødesovs - eller hvad det nu kan blive til. Det er ikke tilladt for hvem som helst at skyde rågerne. Ti jægere har fra Skov- og Naturstyrelsen har fået tilladelse til at skyde unger i kolonien i år for at bremse koloniens udvikling. Jagttiden er netop i maj-juni, hvor ungerne nærmer sig voksenstørrelse, men endnu ikke er flyvefærdige.

Klinik for Krop og Sind V/ Grethe Raabe Hvam

Alexander-teknik Psykoterapi Fysioterapi Massage

14

Hjortshøj Møllevej 116, Hjortshøj Tlf. 86 74 09 20 / 24 45 88 08

Medlem af Danske Malermestres Garantiordning

Kom til markedsdag Lørdag d. 12/6 er der igen marked ved Daglig Brugsens P-plads – og der er bestilt tørt og godt vejr, oplyser Elsebeth Juulstrup. Så hvis man har ting til overs, som kan glæde andre, er det op til enkelte at oprette en bod og slå en handel af. Betydelige dele af Hjortshøjs samlede mængder af legetøj har skiftet ejere på markedsdagen, og mange forældre vil opleve, at man ofte får mere med hjem, end man satte til salg. Men også tøj, antikt eller gammelt, bøger og tegneserier, husflid, blomster – ja, alskens sager kan der handles med på Markedsdage. Musikalske indslag vil muligvis også forsøde dagen. Det hele varer fra kl. 10 til 13, og Brugsen byder sædvanen tro på morgenkaffe til de friske kl. 10, mens børnene må vente til kl. 12, før der uddeles is.

Nyt fra Landsbyforum: Efter flere års aktiv indsats i Landsbyforum’s bestyrelse har Jakob B. Melbye valgt at sige tak for det gode samarbejde, for bedre at kunne koncentrere sig om andre vigtige gøremål.

Om sin tid i Landsbyforum siger Jakob selv: ”Det har været en spændende og udbytterig tid at arbejde for vores fælles lokalsamfund i en bestyrelse, der aktuelt er dybt engageret og aktiv i arbejdet for vore fælles lokale interesser, en bestyrelse der fungerer forrygende godt sammen. Jeg vil varmt anbefale bestyrelsen til andre, som kunne have lyst til at give en hånd til fællesskabet i Hjortshøj.” Landsbyforum siger tak for samarbejdet og ønsker Jakob god vind fremover!


Foto: Social Club den 12. juni byder også op til engdans.

Kom til Social Club Teater om Pooka Hesten fra Tir Na Nog – plus eventuelt en svingom om eftermiddagen. Lørdag den 12. juni indbyder Danseteatret Norden til Social Club, en dag med teater, sang, musik og dans i Teatret Kimbris smukke cirkustelt, som vi i dagens anledning stiller op i den gamle Grisesti, midt i Hjortshøj. Vi har i år den glæde at præsentere: Teatret Kimbris familieforestilling Pooka Hesten fra Tir Na Nog. En betagende smuk forestilling om menneskets forhold til dyr skrevet af Lene Kaaberbøl. Spilles i et cirkustelt sammen med to levende heste i fri dressur. I cirkusmanegen hersker sprechstallmeisteren over artister og dyr, som han har gjort til mekaniske væsner, der kun kan udføre hans vilje. Et af de mægtigste væsener, han har fanget på den måde, er Pookaen - en vild naturkraft, der kan skifte skikkelse. Når den er underlagt sprechstallmeisterens magt, optræder den som en lille ufarlig pony. Men en aften sker det, at sprechstallmeisteren distraheres, og Pookaen ser sin chance til at bryde ud af slaveriet. Den udvælger sig en kvinde blandt publikum, som den mener, kan hjælpe. Hun bliver revet med ind i manegen og over i en helt anden verden, hvor farlige kræfter strides, og hvor Pookaen fremstår med sin fulde kraft som en stor og frygtindgydende sort hest. De to er tvunget til at samarbejde for at slippe fri, men hvordan skal et menneske kunne forstå et umælende dyr, når det er fremmed overfor sin egen dyriske natur? Kirsten Dahl, Århus Stiftstidende, skrev om forestillingen: ”To af de fem medvirkende i Teatret Kimbris forestilling er heste! De to firbenede skabninger er på scenen som sig selv. Uden saddel og seletøj. Som repræsentanter for den natur mennesket i dag ikke får noget ud af at undertvinge, men i stedet gør klogt i at samarbejde med ”lære af, kommunikere med” ja sågar danse med. Det hele oplever vi i den usædvanlige forestilling, som Teatret Kimbri her har produceret. Den foregår i et smukt gammelt cirkustelt og låner på den måde stemning og atmosfære fra cirkus. Ikke det traditionelle cirkus, hvor dyrene er underlagt traditionel dressur. Snarere en art nycirkus, fordi forestillingen på en både avanceret, humoristisk skæv og betagende smuk vis fortæller en historie.” Billetter til forestillingen koster 75 kr. for voksne og 40 kr. for børn. Der er billetsalg ved teltdøren. Udover Kimbris forestilling er der dans og musik om eftermiddagen og aftenen, og hvis man har lyst til at deltage i dette Social Club arrangement er der mulighed for det. Man skal da tilmelde sig hos Elisabeth Groot på mail: nordenfra@mail.dk. Pris for hele dagen inklusiv mad og forestilling er 160 kr.

15


Foto: Jonas Hallberg

Almindeligborg lå i Hjortshøj Mette Marie Karlberg

Har du også sendt dronningen lykønskende tanker, da du passerede Almindeligborg på Østergårdstoften i april og blev mindet om hendes 70-års fødselsdag? Eller har du haft lyst til at løfte lidt på den royale hat, da splitflaget blafrede fra taget på det brune rækkehus?

Nu er dronningens runde fødselsdag overstået, og hverdagen i både Hjortshøj og på Amalienborg har fundet sin vante gænge – det gælder også hos Jonas Hallberg, hvor Almindeligborgs facade er rykket ned, det betyder dog ikke, at tankerne bag happeningen ikke bør leve videre.

Nyheden om, at Almindeligborg var blevet rejst i Hjortshøj, nåede hurtigt ud over bygrænsen og til de nationale medier, således kan man på DR’s hjemmeside læse:

”ALMINDELIGBORG var en kommentar til dagligdagen og et eksempel på hvor kort vej, der er fra idé til handling. Vi mennesker er gnuer og elsker det trygge i flokken, de samme modeluner og den samme vej fra A til B. Uden at efterstræbe personlig berømmelse er det i min hverdag en fornøjelse at udfordre denne menneskelige rytme. Overraske, vende ting på hovedet, rejse en væltet cykel, gi´ manden på bænken en øl, gå nye veje hjem, invitere en ny dansker på middag og ... Ja, find selv på mere! Selv blev jeg glad en morgen da der var en flot rød mund monteret på klippekortautomaten på trinbrættet. Munden tog sultent imod et 3-zonersklip. AMEN ! Meget mere af den slags gør en almindelig hverdag til en mere fornøjelig hverdag. Så en opfordring herfra skal lyde: Overrask din nabo og medborgere med finurlighed og humor. Det gør dagen sjovere!”

”København har Amalienborg. Hjortshøj uden for Århus har Almindeligborg. Se blot på dette rækkehus, som er udsmykket som Det Gule Palæ. Bag kreativiteten står rækkehusejeren selv, som syntes, at bygningen trængte til et royalt pust i anledningen af hendes majestæts fødselsdag. - Jamen, der er jo flere dronninger end Margrethe her i landet. Hjemme hos os er vi for eksempel en konge, en dronning og en lille prinsesse og prins, siger kongen af rækkehuset i Hjortshøj, Jonas Hallberg.”

Folk i Hjortshøj juni 2010  

lokalt beboerblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you