Page 14

14

AVRUPA

Haberler

26 Nisan 2019 Cuma

Hisar Travel UK Umrecileri

Güllerle Karşılandı

Avrupa Ajansı/ AVA| Londra Hisar Travel, bu seneki 4. Umre kafilesi olan Nisan kafilesindeki 110 kisiyi 17 Nisan’da Londra Heathrow Havalanında güllerle karşıladı. Londra Süleymaniye Camii güvencesi ile 1 yıldır Hisar Travel markasıyla Hac ve Umre organizasyonlarına devam eden kuruluş bu seneki 4.kafilesinde 7’sinden

Ayrıca, toplu yapılan tavaf ve umre iba-

70’ine toplamda 110 kişiyi 6 Nisan tari-

detlerinin ardından Medine-i Münev-

hinde umreye yolcu etmişti.

vere’ye Hz. Peygamber Efendimizin misafiri olmak için yola çıkan Umreciler,

Basına açıklamada bulunan Hisar Travel

Mekke-i Mükerremeden ayrılıyor olmanın

yöneticisi Salih Bosca, müslümanlara hac

hüznünü yaşadıklarını dile getirdiler.

ve umre ibadetlerini tam ve verimli şekilde

Hac Kayıtları Devam Ediyor

yaptirmak amacında olan kuruluşun en önemli farkının hacılara tamamı taze kesil-

Hac ve Umre hizmetleri ile alakalı malu-

miş et ile yapılmış yemekler sunması ve

mat veren Bosca, 2019 yılında Hac ibade-

rehberlik hizmeti olduğunu belirtti.

tini yapmak isteyenlerin ertelemeden ve gecikmeden kayıtlarını yaptırmalarını ay-

Mekke-i Mükerreme’de Cirane, Hudey-

rıca Ramazan-ı Şerif umre programlarının

biye ve Ten’im mevkilerinden Umre iba-

ve daha sakin vakitte gitmek isteyenler

detlerini yapan Hisar Travel Umrecileri

için şevval umre programlarının kayıtları-

mübarek beldede ibadetlerini yapıyor ol-

nın devam ettiğini belirterek katılmak is-

manın vermis olduğu huzuru yaşadıkla-

teyenlerin

rını dile getirdiler.

(02076849900) bilgi alabileceğini belirtti.

Süleymaniye

Camii'nden

Profile for Vatan Londra

avrupa gazete egazete 26 nisan 2019  

avrupa gazete egazete 26 nisan 2019

avrupa gazete egazete 26 nisan 2019  

avrupa gazete egazete 26 nisan 2019

Profile for londra874
Advertisement