Page 20

20

AVRUPA

Haberler

19 Nisan 2019 Cuma

Ali Gül Özbek, Enfield bölgesi milletvekili aday adayı olarak tavsiye edildi İngiltere’nin başkentinde faaliyet gösteren Türkiye kökenli yöresel köy ve kasaba dernekleri bir toplantı yaparak milletkili adayı olarak isim belirlediler. Londra Enfield North ilçesi için yöresel köy ve kasaba derneklerinin belirlediği milletvekili aday adayı Ali Gül Özbek olarak belirlendi. field North ilçesi için yöresel köy ve ka-

mız böyle bir öneride bulun-

saba derneklerinin belirlediği milletvekili

muşlar toplanmışlar ve aday

İngiltere’de Enfield ilçesinde kritik bir

aday adayı Ali Gül Özbek olarak belir-

olarak göstermişler benim de

seçim yapılacak. İngiltere ana muhalefet

lendi.

sonradan haberim oldu. Sağol-

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

partisi olan İşçi Partisi'nin ( Labour Party)

sunlar çok teşekkür ediyorum.

Kuzey Enfield bölgesinden Joan Ryan'ın

Kuzey Londra2da Enfield Ponders End

'Adayımızı orada görmek isti-

yerine seçilecek milletvekili için adaylarını

bölgesinde faaliyet gösteren Kırkısraklılar

yoruz' deninmiş. Burada amaç

belirleyecek.

Dayanışma Merkezi’nde yapılan toplan-

kültürümüzü inancımızı ora-

tıya şu dernekler katıldı. “Tilkililer Daya-

lara taşıyabilmek, ingiltere parle-

Toplumumuz adına adayların da yarışma-

nışma Derneği, Alxas Kom, Paz-Der,

mentosunda temsil etmek. Ben sadece

sının beklendiği miletvekili seçimi için

Kırkısraklılar Dayanışma Merkezi, El-

Türklerin, Kürtlerin, Alevilerin, Sünnile-

aday adayları yavaş yavaş belli olmaya

Com, Kürecikliler Derneği, Dersim-Der,

rin, inananlar veya inanmayanların adayı

başladı. Kuzey Enfield bölgesi milletveki-

Göksunlular SDK, Koçgiriler Derneği,

olmayacağım.

liğinden parti aşırı sola kaydı diye göç-

Bozca-Der, Nurhak Kültür Merkezi, De-

menlik konusunu eleştirerek bende bir

mircilik Derneği, Kaşanlı Köyleri”

göçmenim diyerek istifa eden Joan Ryan'ın yerine seçim yapılacak.

Milletvekili aday adayı tavsiyesi : “Ali Gül Özbek”

Ali Gül Özbek Avrupa Gazetesine özel konuştu

Enfield’te tüm toplumun temsilcisi Ali Gül Özbek : “Kuzey Enfield bölgesinde yaşayan tüm

Ali Gül Özbek : ''Öncellikle toplumumu-

toplumun temsilcisi olarak onların sorun-

Ali Gül Özbek, Londra Enfield bölgesi milletvekili adayı olarak tavsiye edildi

. Toplumumuz adına adayların da yarışmasının beklendiği miletvekili seçimi için aday adayları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Kuzey Enfield bölgesi milletvekiliğinden parti aşırı sola kaydı diye göçmenlik

zun köye ve yore derneklerine beni öner-

larında köprü olmak benim için bir şeref

İngiltere’nin başkentinde faaliyet gösteren

dikleri için kendilerine teşekkür etmek

bir onur olur.

Türkiye kökenli yöresel köy ve kasaba der-

istiyorum. Avrupa Gazetesine de böyle bir

Dolaysıyla böyle bir önerilerinin hizmet-

nekleri

bir toplantı yaparak milletkili

katkıda sunduğunuz için teşekkür ediyo-

karı olmakta bizim için şereftir ve onurdur.

bir göçmenim diyerek istifa

adayı olarak isim belirlediler. Londra En-

rum. Burada yöre dernekleri kurumları-

Toplumun hizmetinde olmak, topluma

eden Joan Ryan'ın yerine

konusunu eleştirerek bende

hizmet vermek benim için şereftir.

seçim yapılacak.

Ben oraya ne para için ne de orda meşhur olmak için olacağım. Kuzey Enfield'te yaşayan toplumumuzun bir temsilcisi olarak

Avrupa Gazete:

seöilirsem parlementoda yer alacağım.

“Eğer milletvekili olursanız toplumumuz

Hemen hiç bir kimsenin elinde bir sihirli

adına seçilen ilk milletvekili olacaksınız.

sopa yoktur ki ben hemen şunu yaparım

Bunun da ayrı bir özelliği ve tarihi anlamı

demekle doğru olmaz.

var. Ali Gül Özbek Londra’daki toplumu-

Ordaki sorunlar tespit edilir onlar parla-

muza ne verecek?

mentoya taşınır ve tartıştırılır. Ali Gül Özbek:

Haringey'in geçmiş dönem belediye başkanlarından olan halen belediye meclis üyeliği yapan Eczacı Ali Gül Özbek, milletvekili aday adayı olarak yöre ve köy dernekleri tarafından önerildi

Ben bunları yapmayı planlıyorum bu

“Toplumumuzun sorunlarını taşımak, tar-

benim talebim değil bu toplumun da iste-

tışmak, tartıştırmak bir bizim görevimiz

diği bir konudur. Ben Hariney belediye

olacaktır.

başkanlığı sürecinde de aynı konulardan

Hemen şunu yapabilirm buna yaparım

bahsettim ve aynı şeyleri tekrar ediyorum.

demem doğru olmaz. Kanunlar çerçeve-

Toplumumuza destek sunacak olana her-

sinde parlementoda tartışılabilecek, tartış-

kese şimdiden çok teşekkür ediyorum say-

tırılır bu şekilde toplumumuza yardımcı

gılar sunuyorum.”

olmaya çalışırız''

Profile for Vatan Londra

avrupa gazete egazete 19 nisan 2019  

avrupa gazete egazete 19 nisan 2019

avrupa gazete egazete 19 nisan 2019  

avrupa gazete egazete 19 nisan 2019

Profile for londra874
Advertisement