Page 1

ISSUE 06/33, FRIDAY 31 May 2013

KmYKuf hLkM oKj

xKfqTJPrr ßvTz xºJjL VPmwT

aJS~Jr yqJoPuaPxr jfáj ¸LTJr ßu\uL kJKna

... kOÔJ 24

... kOÔJ 16

... kOÔJ 24

ßpoj KmFjKk ßfoj TKoKa u¥jmJÄuJ KrPkJat : KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJj pMÜrJ\q KmFjKkr TotLPhr xJPg of KmKjoP~r kr krA è\m SPb k´go xJKrPf gJTJ ßTCA jfáj TKoKaPf gJTPZ jJÇ F KjP~ hPur oPiq QfrL y~ jJjJj è†jÇ xN© IjMpJ~L VfTJu 30 ßo mOy¸KfmJr vyLh rJÓskKf K\~JCr ryoJPjr oOfáqmJKwtTLr IjMÔJPj jfáj TKoKa ßWJweJ TrJr TgJ gJTPuS fJ y~KjÇ KT∂á ßVJkj xNP© lÅJx yP~ pJ~ kNetJñ TKoKaÇ lÅJx yP~ pJS~J TKoKaPf kMrPjJ ... kOÔJ 24

KroJP¥r jJPo mmtrfJ dJTJ 31 ßo: @Ajví⁄uJ mJKyjLr mmtrfJ xm xLoJ IKfâo TPrPZÇ FPTr kr FT jK\rKmyLj mmtrfJ WKaP~ YuPuS fJrJ xm rTo \mJmKhKyfJr DP±t YPu PVPZÇ kptPmãTrJ muPZj, xrTJr huL~ ˝JPgt @Ajví⁄uJ mJKyjLPT KyÄxs mJKyjLPf kKref TrJ~ FUj PTJPjJ IkrJPiA fJPhr yJf TJÅPk jJÇ Vf T'KhPj @Ajví⁄uJ ... kOÔJ 24

oxK\h S oMxKuoPhr Ckr yJouJ mJzPZ u¥jmJÄuJ KrPkJat : KmsKav ßxjJ uL KrVmLPT u¥Pjr CuCAPY yfqJr kr míPaPj oxK\h S oMxuoJjPhr Ckr yJouJ mOK≠ ßkP~PZÇ ßlAg oqJaJrx jJoT FTKa xÄVbPjr xN© oPf, k´KfKhj oMxuoJjPhr Ckr 8Ka yJouJr WajJ WaPZÇ F kpt∂ 165Ka yJouJr IKnPpJV kJS~J ßVPZÇ KjCTqJxu, léPaJj, FPxé, V´LoxmLxy KmKnjú FuJTJ~ oxK\Ph yJouJ TrJ yP~PZÇ KV´oxmLr oxK\Ph ßkPasJu ßmJoJ ßZÅJzJr WajJ~ xJPmT hMA mOKav ßxjJPT ßV´lfJr TrJ yP~PZÇ AÄKuv KcPl¿ uLV oMxKuo KmPÆw ZzJPò S ÉoKT ... kOÔJ 24

߈sJT ßrJVLr ßxmJ~ rP~u

PmñPur oMxuoJjPhr 8v mZPrr AKfyJx KjP~ k´go VPmwjJ V´∫

PT Fo IJmMfJPyr PYRiMrL : kNmt u¥Pjr ßyJ~JAa YqJPku FuJTJr jmKjKotf rP~u u¥j yJxkJfJu ߈sJT ßrJVLr C•o ßxmJ k´hJPj xoV´ u¥Pjr oPiq vLwt ˙Jj IKiTJr TPrPZÇ ... kOÔJ 24

u¥jmJÄuJ KrPkJat ” mKyKmtPvõr AÄPr\L nJwJnJwL mJXJuL fÀe k´\jìPT PmñPur oMxuoJjPhr ... kOÔJ 26

InJr TJr K¸KcÄP~r ß\r

u¥j yJxkJfJu vLPwt ACPrJk IJPoKrTJr frΔj k´\Pjìr oPiq mJqkT xJzJ 1 mJXJuL èrΔfr IJyf u¥jmJÄuJ KrPkJat : kNmt u¥Pjr ßyJ~JAaYqJku ßxA¿mJrL TJr kJPTtr mJXJuL frΔjPhr TJr K¸KcÄ Fr ... kOÔJ 26

06/30 - 06/33

TJorJj-@KrPlr hMA IñLTJr KxPua IKlx: KjmtJYjL ksYJreJr ksgo KhPjA @CKu~Jr vyr KxPuaPT È@iqJK®T rJ\iJjL' VzJr IñLTJr TrPuj 14 hPur Po~r ksJgtL mhrCK¨j @yoh TJorJjÇ @r 18 huL~ P\JPar ksJgtL @KrlMu yT PYRiMrL KxPuaPT kKrmftPjr ÈkKrTK·f jVrL' ... kOÔJ 26


02

KmùJkj

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

Principal

Mohammed Khaled Noor

NOOR LAW ASSOCIATES

Specialists on Immigration, Asylum and Human Rights Law

Our Services l All kinds of Application for Entry Clearance and Leave to Remain l Immigration Appeals, Detention Matter and Bail Hearing l Rights of Abode, Nationality & Citizenship Application l Asylum and Human Rights Application

l Student, Corporate and Business Immigration (Tier 1, 2 and 4) l EEA/EU Immigration Law

l Advocacy and Representation Before Immigration Tribunals

Please Contact London Office: 1st Floor, 20 New Road, London E1 2AX Tel: 020 7791 1718, Fax: 020 7791 2184 Mobile: 07984 423 867 Email: noorlaw@aol.com

Bradford Office: 1st Floor, Ventnor hall, Ventnor street Bradford, BD3 9JP Tel: 01274 725 867 Mobile: 07821 232 769

This firm is regulated by the Office of the Immigration Services Commissioner 06/30-06/33

Skyway Travel Ltd

ÛJASP~ asJPnux' Ku” WE PROVIDE THE BEST POSSIBLE SERVICE

All Airlines with Lowest Fare IJkKj KT aJTJ kJbJPf YJj?

mJÄuJPhv xy KmPvõr PpPTJj ßhPv x˜J~ KaPTa YJj? y\ô S SorJy mMKTÄ YuPZ

mJÄuJPhPv ßpPTJj mqJÄT Fr oJiqPo To xoP~ IJkjJr TÓJK\tf aJTJ ßkRÅKZP~ KhP~ gJKTÇ

IJoJPhr IjqJjq xJKntx :

a KnxJ/ ßjJ KnxJ 3, 4 & 5 STAR UMRAH PACKAGE a kJS~Jr Im FaKjt a asJ¿Puvj xJKntx mJÄuJ aá AÄKuv, Makkah & Madinah Hotel AÄKuv aá mJÄuJ (Walking distance from Haram) a KjC kJxPkJat, KrKjC, Umrah Visa Wordwide Visa Round Transport Jeddah Airport to uˆ kJxPkJat xy Service Makkah to Madinah to Jeddah pJmfL~ TJP\r FZJzJS IJorJ AK¥~J, hMmJA Ziarath \jq xyPpJKVfJ S ACPrJk xy KmPvõr Meet and assist TPr gJKTÇ KmKnjú ßhPvr KnxJ k´PxKxÄ TPr gJKTÇ PpJVJPpJV-

IJmMu lJPfy 07886975434,\JyJñJLr IJuo 07946313755 293A Whitechapel Road, London E1 1BY

Tel: 020 7998 3463, 020 3417 3803 Fax: 020 3417 3803, Email: skywaytravelltd@yahoo.co.uk 06/32 - 06/35 06/30 - 06/33


TKoCKjKa xÄmJh

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

03

jJK\r mJ\JPr oxK\h KjoJtPjr uPã xTuPT FKVP~ @xJr @ymJj

TKoCKjKa ßxmJr k´fq~ KjP~ ßyJ~JAa YqJPku ßrJPc ßTKx xKuKxaPrr pJ©J ÊÀ kNmt u¥Pjr k´JePTªs ßyJ~JAa YqJPku ßrJPc PTKx xKuKxarx jJPo jfáj FTKa xKuKxar lJot CPÆJij CkuPã Vf 23 ßo ˙JjL~ S~JaJr KuKu ßx≤JPr FT \JÅT\oTkNet IjMÔJPjr IJP~J\j TrJ y~Ç PTKx xKuKxarx-Fr TjxJuPa≤ vJy\JyJj UªTJPrr xûJujJ~ FmÄ lJPotr k´KfÔJfJ mqJKrˆJr IJmMu TJuJo ßYRiMrLr xJKmtT mqm˙JkjJ~ CÜ IjMÔJPj pMÜrJP\qr IxÄUq xJoJK\T, rJ\QjKfT xÄVbPjr ßjfímOª, KmKnjú ßhPvr hNfJmJPxr TotTftJmOª FmÄ Kk´≤ S APuTasKjTx KoKc~Jr xJÄmJKhTmOª CkK˙f KZPujÇ 291 S~JAaYqJPku ßrJPcr KÆfL~ fuJ~ k´KfKÔf FA xKuKxarx lJPotr TetiJr mqJKrˆJr IJmMu TJuJo ßYRiMrL fJr ˝JVf mÜPmq mPuj, xMhLWt FT hvT iPr KfKj u¥Pjr jJoTrJ IJAj\LKmPhr xJPg KjP\r TqJKr~Jr xoO≠ TrJr uPã TJ\ TPrPZjÇ ßTKx xKuKxarPxr CPÆJij CkuPã IJP~JK\f IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj u¥Pj KjpMÜ mJÄuJPhPvr yJA TKovjJr ßoJ” Ko\JÀu TJP~x FmÄ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj u¥Pj KjpMÜ fJj\JKj~Jr yJA TKovjJr KkaJr FqJuJj TJuJVÇ IjMÔJPj k´iJj IKfKg FmÄ KmPvw IKfKg ZJzJS IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj ßmñKu xKuKxarx ßxJxJAKar ßk´KxPc≤ mqJKrˆJr IJmMu

TJuo, mqJKrˆJr IJKjx ryoJj SKmA, mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr xJiJre xŒJhT Fo F oMKjo, aJSC~Jr yqJoPuax Fr ßckMKa ßo~r TJCK¿uJr IKyh IJyoh, mqJKrˆJr jNrJ vrLl k´oUM Ç FZJzJS xnJ~ IKfKg KyPxPm u¥j mJÄuJ ßk´xTîJPmr xJPmT FmÄ mftoJj ßjfímª O , KmKnjú xKuKxar lJPotr TetiJr S IJAj\LKm, KmsPaPjr KmKnjú rJ\QjKfT S xJoJK\T xÄVbjxoNPyr vLwt ßjfímª O xy k´J~ IJzJA vfJKiT mqKÜmVt CkK˙f KZPujÇ mÜJVe IJmMu TJuJo ßYRiMrL xŒPTt mPuj, KmsPaPjr mJXJKu TKoCKjar FT\j k´KfvsΔKfvLu ChqoL FmÄ hJK~fôvLu KyPxPm KfKj ßpnJPm KjP\PT KjP~JK\f ßrPUPZj fJ FPhPv mJXJKu TKoCKjKar \jq FT IjMTreL~ hOÓJ∂ KyPxPm k´KfÔJ uJn TPrPZÇ IJmMu TJuJo ßYRiMrL fJr mÜPmq CÜ IjMÔJPj IJVf xTPur k´Kf TífùfJ ùJkj TPrj FmÄ fJr KmVf \LmPjr Tot¸yO J FmÄ IKnùfJr IJPuJPT TKoCKjar \jq IJPrJ mqJkT kKrxPr ßxmJr yJf k´xJKrf TrPmj mPu k´KfvsΔKf k´hJj TPrjÇ CPuäUq, mqJKrˆJr IJmMu TJuJo ßYRiMrL 2002 xJPu FuFuKm FmÄ 2003 xJPu ˝jJoijq KuÄTjx Aj ßgPT mqJKrˆJr KcKV´ I\tj TPrjÇ 2005 xJPu

KfKj fJr Kj\˝ u' lJot ACPT AoPV´vj k´KfÔJ TPrjÇ 2010 xJPu KfKj FT\j xKuKxar KyPxPm KcKV´ uJn TPr TJuJo xKuKxarx-F PpJVhJj TPrjÇ 2013 xJPur FKk´u oJPx KfKj Kj\˝ xKuKxarx lJot ßTKx xKuKxarx k´KfÔJ TPrjÇ ßTKx xKuKxarPxr TuxJuPa≤ vJy\JyJj UªTJr jKaÄyJo ACKjnJKxtKaPf rJ\QjKfT Kmw~ KjP~ Iiq~j ßvPw u¥j ßgPT KkK\KcFu S FuKkKx xŒjú TPrjÇ Ikr TjxJuPa≤ yJÀj Ko~J TáAj ßoKr ACKjnJKxtKa ßgPT FuFuKm xŒjú TPr aJS~Jr yqJoPuax u' ßx≤JPr TJ\ TPrjÇ mqJKrˆJr IJmM AKu~Jx SunJryJŒaj ACKjntJKxtKa ßgPT FuFuKm I\tj TPr 2005 xJPu u¥Pjr xMjJoijq KuÄTj Aj ßgPT mqJKrˆJr KcKV´ I\tj TPrjÇ 2010 xJPu KfKj xKuKxarx KcKV´ uJn TPr TqJPmu xKuKxarx FmÄ IJKc~Ju xKuKxarx F TJ\ TPrjÇ mqJKrˆJr rJKTmMr ryoJj rJPxu dJTJ KmvõKmhqJu~ FmÄ u¥j KmvõKmhqJu~ ßgPT FuFuKm KcKV´ I\tj TPr 2008 xJPu KuÄTj Aj ßgPT mqJKrˆJr KcKV´ uJn TPr KrP\≤ u' xKuKxarx FmÄ TJuJo xKuKxarx F TJ\ TPrjÇ ßTKx xKuKxarx Fr kqJrJKuPVqJu KaPor xhxq KyPxPm ßoJ” ÀTj, ßoJ” IJmMu yJxjJf, IJmM \Jlr ßoJyJÿh vJyLj, oJZMoJ AxuJo FmÄ xJKær AxuJo Totrf IJPZjÇ

KxPuPar hKãj xMroJ CkP\uJr jJK\r mJ\Jßr oxK\h KjoJtPjr uPã fyKmu xÄVsPyr \jq FT xnJ IjMKÔf yP~PZÇ Vf mMimJr rJPf Koæj KTÄx Fr \JurL ßrˆáPrP≤ F xnJ @P~J\j TPr jJK\r mJ\Jr SP~uPl~Jr FcáPTvj asJˆ ACPTÇ xnJ~ KmPuPf mxmJxrf hKãj xMroJ FuJTJr k´mJxLrJ IÄv ßjjÇ KmKvˆ KvãJKmh FcPnJPTa lJÀT @yoPhr xnJkKfPfô S asJPˆr xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu TJKhr Fr kKrYJujJ~ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KvãJKmh S @Aj\LKm oKjr ßyJPxjÇ xnJ~ KmPvw IKfKg KyPxßm CkK˙f KZPuj Koæj KTÄPxr KmKvˆ mqmxJ~L @»Mu yJA S @»Mu oMKTfÇ xnJ~ IjqJjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj @»Mu S~JhMh xJPyu, fÉr @uL, @rv @uL, KhPuJ~Jr UJj, @»Mu TJPhr, @»Mu oKfj, j\Àu AxuJo, jJ\oMu ßyJPxj, TJoJu ßyJPxj, @uoJZ UJj S fJPrT @uL k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj k´mJxL jJK\r mJ\JrmJxL xTu ßãP©A GTqm≠Ç TJrj GTqm≠nJPm ßp ßTJj TJ\ TrPu xlufJ I\tj TrJ x÷mÇ Fr mJ˜m k´oJj jJK\r mJ\Jr FuJTJ~ KmVf KhPj ßjS~J KmKnjú Cjú~j TotTJP¥r xlufJÇ FA xlufJ @mJPrJ k´oJj TrPf YJj k´mJxLrJ jJK\r mJ\JPr oxK\h KjoJtj TPrÇ xnJ~ xTuPT oxK\h KjoJtPj KjP\ßhr xJyJPpqJr yJf mJKzP~ KhPf ChJ• @ymJj \JjJPjJ y~Ç

u¥j TKoCKjKa ßjfJ TaJA Ko~Jr AP∂TJu, KmKnjú oyPur ßvJT KxPuPar SxoJjLjVr gJjJr SorkMr ACKj~Pjr xJPmT ßoÍJr, UM\hL V´JPor mJKxªJ, u¥j mJÄuJ TKoCKjKa ßjfJ \jJm TaJA Ko~J Vf29Pv ßo rJf 1.15 KoKjPar xo~ KTÄ\\t yxKkaJPu AP∂TJu TPrPZjÇ oOfíqTJPu fJr m~x yP~KZu 92 mZrÇ KfKj 2 ßZPu 1 ßoP~xy IxÄUq èeV´JyL ßrPU ßVPZjÇ 31 ßo mJh \MÿJy Aˆ u¥j oxK\Ph fJr jJoJP\ \JjJ\J IjMKÔf yPmÇ kPr fJPT kJKrmJKrT ßVJr˙JPj hJlj TrJ yPmÇ FKhPT TKoCKjKa ßjfJ TaJA Ko~Jr oOfáqPf VnLr ßvJT k´TJv TPr fJr ßvJTx∂¬ kKrmJPrr k´Kf VnLr xoPmhjJ \JKjP~PZj pMÜrJ\q IJS~JoLuLPVr pMVì xJiJre xŒJhT IJPjJ~JrΔöJoJj ßYRiMrL, pMÜrJ\q pMumLPVr xnJkKf lUrΔu AxuJo oiM, xJiJre xŒJhT ßxKuo IJyPoh UJj, pMVì xJiJre xŒJhT \JoJu IJyPoh UJj, pMmuLV ßjfJ IJ\yJr Ko~J, pMÜrJ\q ZJ©uLPVr xy xnJkKf xMoj IJyoh, xJÄVbKjT xŒJhT ˝kj KvThJr, ©Je xŒJhT ßxJPym IJyPoh, u¥j oyJjVr ZJ©uLPVr pMVì xJiJre xŒJhT UJPuh IJyPoh vJyLj, IJmMu lP~\ k´oMUÇ

06/31- 06/34


04

TKoCKjKa xÄmJh

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

ßrPjxÅJ xJKyfq o\KuPxr KÆ-mJKwtT xnJ S KjmtJYj ryof IJuL kJfjL xnJkKf KvyJmMöJoJj TJoJu xJiJre xŒJhT ˆJl KrPkJatJr: Vf 29Pv ßo mMimJr ßrPjxÅJ xJKyfq o\Kux ACPTr KÆmJKwtT xJiJrexnJ S KjmtJYj kNmt u¥Pjr nqJPu¿ ßrJc˙ TKoCKjKa yPu IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf ßT Fo IJmMfJPyr ßYRiMrLr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT KvyJmMöJoJj TJoJPur kKrYJujJ~ IjMKÔf CÜ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj TJCK¿uJr

xJKyPfqr KmTJv S YYtJr \jq TJ\ TPr pJPóZÇ ßrPjxÅJ xJKyfq o\Kux xOKÓ TPrPZ IPjT TKm, xJKyKfqT S ßuUTPTÇ ßrPjxÅJ xoJP\r Cjú~Pj mqJkT TPr pJPóZÇ k´iJj IKfKg TJCK¿uJr ßVJuJo rm±JjL ßrPjxÅJr TotffkrfJr nÅN~vL k´vÄxJ TPrj FmÄ xPmtJPfJnJPm xyPpJKVfJr IJvõJx ßhjÇ

xÄÛíKf xŒJhT- vJy ßxJPyu IJKoj, pMm xŒJhT - IJmM fJuyJ ßYRiMrL, xy pMm xŒJhTvJoxMöJoJj, xoJ\PxmJ xŒJhTßoJyJÿh oMKyf, xhxqmOª- ßfJ~JyJ ßoJ˜lJ jNr, IiqJkT A~JSr CK¨j, ÉoJ~Mj rvLh rJK\Ç KjmtJYj TKovjJr KyPxPm hJK~fô kJuj TPrj TJCK¿uJr ßVJuJo rm±JjL S ßoJyJÿh AZmJy CK¨jÇ

ßVJuJo rm±JjL S KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj TJCK¿uJr IJKojMr UJj S TKoCKjKa ßjfJ IJuyJ\ ßoJyJÿh AZmJy CK¨jÇ xnJ~ mJKwtT KrPkJat ßkv TPrj xJiJre xŒJhT KvyJmMöJoJj TJoJuÇ FT mZPrr IJKgtT KrPkJat IjMPoJhj TrJ y~Ç xnJ~ ˝JVf mÜPmq ßT Fo IJmMfJPyr ßYRiMrL mPuj, KmVf 28 mZr iPr ßrPjxÅJ xJKyfq o\Kux mJÄuJ nJwJr CfTwt xJij, mJÄuJ

xnJ~ 2013-15 xJPur \jq jfáj TKoKa VKbf y~Ç TKoKar TotTftJrJ yPóZj ” xnJkKf- ßoJ. ryof IJuL kJfjL, xy xnJkKf∏ ßvU ßoJ. \JPmh IJuL S IJmMu yJxjJf ßYRiMrL, xJiJre xŒJhTKvyJmMöJoJj TJoJu, xy xJiJre xŒJhT- IJmMu yJxjJf, ßTJwJiqãßVJuJo ßoJ˜lJ \MmJP~r jNr, xJKyfq xŒJhT- Fo F TJACo, xJÄVbKjT xŒJhT- ßoJ. IJKul CK¨j, k´YJr xŒJhT- FcPnJPTa IJ»Mu oKfj,

xnJ~ FTKa CkPhÓJ kKrwh Vbj TrJ y~Ç CkPhÓJ kKrwPh rP~PZj” k´iJr CkPhÓJ- ßT Fo IJmMfJPyr ßYRiMrL, CkPhÓJ- oJSuJjJ rKlT IJyoh rKlT, IJuyJ\ ßoJ. jMr mTv, IJ»Mu oMKjo \JPyhL TqJru, IJ»Mu oJKuT TáKa S yJ\L TuJ Ko~JÇ jm KjmtJKYf xnJkKf ßoJ. ryof IJuL kJfjL ßrPjxÅJPT FKVP~ KjP~ ßpPf xTPur xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ

mJmMjVrLr KTZá yPu xrTJrPT TKbj ßUxJrf KhPf yPm -\Ko~Pf CuJoJ ACPT Vf 27A ßo kNmt u¥Pj FTKa ßxKojJr yPu \Ko~Pf CuJoJ ACPT'r xnJ IjMKÔf y~Ç xnJ~ \Ko~Pf ßjfímOª kMKuvL KroJP¥ KjptJfPjr oJiqPo ßylJ\Pf AxuJPor oyJxKYm oJSuJjJ ß\JjJP~h mJmMjVrLPT oOfáqr oMPU ßbPu ßh~Jr WajJr fLms KjªJ S k´KfmJh \JKjP~ mPuj, mJmMjVrLr KTZá yPu xrTJrPT TKbj ßUxJrf KhPf yPmÇ FPf ßhPv ßãJPnr ßp hJmJju \ôPu CbPm fJ ßjnJPjJr xJiq FA \JKuo xrTJPrr gJTPm jJÇ mJrPco yJxkJfJPu uJAl xJPkJPat oMoNwtM mJmMjVrLr xKbT vJrLrLT Im˙J \JKfPT ¸ÓnJPm \JjJPf yPmÇ ßhPvr FT\j xmt\j vsP≠~ @Puo xM˙ mJmMjVrLPT ßV´lfJr TPr KhPjr kr Khj KroJP¥ KjP~ KogqJ ˝LTJPrJKÜ @hJP~r \Pjq Foj KjptJfj TrJ yP~PZ ßp @\ fJr \Lmj xÄTaJkjúÇ

\Ko~Pf ßjfímOª ßhvmJxLr ùJfJPgt xoP~ xoP~ mJmMjVrLr vJrLrLT Im˙Jr k´KfPmhj k´TJv FmÄ @PrJ Cjúf KYKT“xJr \Pjq \ÀrL KnK•Pf fJPT KmPhPv kJbJPjJr mqm˙J TrJr ß\Jr hJmL \JjJjÇ xJPg xJPg mJmMjVrLxy @Puo- SuJoJPhr KmÀP≠ hJP~rTíf xTu KogqJ oJouJ k´fqJyJPrr hJmL \JjJjÇ fJ jJ yPu ßhv ßk´KoT fJSKyhL \jfJr KmP°Jre WaPu ßhPv ßp kKrK˙r CØm yPm fJr xTu hJ~ hJK~fô xrTJrPT myj TrPf yPmÇ \Ko~Pf CuJoJ ACPTr xnJkKf oJSuJjJ vJy ßoJyJÿh @jJZ Fr xnJkKfPfô S P\jJPru ßxPâaJrL oJSuJjJ ‰x~h fJKoo @yoPhr kKrYJujJ~ @PuJYjJ xnJ~ mÜmq rJPUj ßylJ\Pf AxuJo ACPrJk vJUJr @ymJ~T S \Ko~Pf CuJoJ ACPrJPkr xnJkKf vJ~UMu yJKhx @uäJoJ oMlKf vJy xhr CK¨j,

\Ko~Pf CuJoJ ACPTr xy xnJkKf oJSuJjJ ßyuJu CK¨j, oMlKf @»Mu oMjfJKTo \P~≤ ßxPâaJrL oJSuJjJ oBjMu yT ßYRiMrL, oJSuJjJ @yoh oJhJKj, xJÄVbKjT xŒJhT oJSuJjJ Qx~h jJBo @yoh, ßas\JrJr yJKl\ ÉZJAj @yoh, xy xJÄVbKjT xŒJhT oMlKf vJy Kyl\Mu TKro oJÊT, \Ko~Pf CuJoJ ACPTr @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT oJSuJjJ oJxMhMu yJxJj, k´YJr xŒJhT oJSuJjJ @vlJT @yoh, k´Kvãj xŒJhT oJSuJjJ ‰x~h fJuyJ @»MuJy, \Ko~fáv vJmJm ACPTr xnJkKf oJSuJjJ jJK\r CK¨j, \Ko~Pf CuJoJ ACPTr xy ßas\JrJr ßoRunL yJK\o CK¨j, xJKyfq S xJÄÛíKfT Kmw~T xŒJhT oMlKf oJSuJjJ ‰x~h Kr~J\ @yoh, IKlx xŒJhT oJSuJjJ lUÀK¨j, oJSuJjJ @»Mu @yJh k´oMUÇ

oJ UJKh\J Km\Pjx ßx≤Jr PxmJA IJoJPhr iot IJorJ TPot KmvõJxL Job Job Job Job

IJkKj KT TJ\ UM\PZj ? IJkjJr KT KjntrPpJVq ˆJl IgmJ TJ\ UM\ÅPZj xÿJKjf oJKuTmOª S YJTárL kJAPf AYZáT nJA S ßmJjPhr TJPZ IjMPrJi IJoJPhrPT pJYJA TrΔjÇ PrˆáPr≤, ßaATSP~, l∑JAKYKTj,PV´JxrL, lqJÖrL, oxK\Phr TJ\, TJr S~Jx, IKlKx~Ju, k´JAPna ßT~JrJr (láuaJAo/kJataJAo) oKyuJ S kMrΔwPhr \jq mqm˙J rP~PZÇ

kJ© kJ©L

kJ© kJ©L

kJ© kJ©L

CYY KvKãfJ, ˝· KvKãfJ, KmmJKyf/ IKmmJKyf, xTu ßv´jLr ßkvJr 21 ßgPT ßp ßTJj m~xL mJÄuJPhPvr ßp ßTJj ß\uJr kJ©/kJ©L IgmJ IKnmJmT ßpJVJPpJV TrPf kJPrjÇ AjvJIJuäJy IJkjJPhr kZª oPfJ kJ©-kJ©Lr mqm˙J TPr Khm IgmJ xTu irPjr ßVJkjL~fJr VqJrJK≤ gJKTPmÇ

Km\Pjx Km\Pjx Km\Pjx Km\Pjx PrˆáPr≤, ßaATSP~, l∑JAKYKTj,PV´JxrLxy ßp ßTJj irPjr vk â~-Kmâ~ rΔo ßhJTJj nJzJ, mJÄuJPhPv mJxJ mJKz, ßhJTJj \Ko â~-Kmâ~, oJiTJxPÜr \jq KxPua vyPr IKjmJjt KTîKjPT mMKTÄ S nKftr pJmfL~ mqm˙J TrJ y~Ç KTî~Jr KnC Aj\MKr FKéPc≤ oqJPj\Po≤ S xataJAPo FmÄ xKbT xoJiJj ßh~Jr \jq IJoJPhr FTvf nJV k´PYÔJ AjvJIJuäJy gJKTPmÇ mJxJ mJKz \KoPâfJ S KmPâfJPhr xKbT hJo S nJu ßâfJ ßh~Jr \jq IJoJPhr FTvf nJV k´PYÔJ gJTPm AjvJIJuäJyÇ

TJPVJt

TJPVJt

TJPVJt

TJPVJt

TJPVJt

S~Jø S~JAc TJPVJt xJKntxÇ mJÄuJPhvxy KmPvõr xTu ßhPv TJPVJt xJKntPx IJoJPhr pJYJA TrΔjÇ

IJkjJPhr ßp ßTJj k´P~J\Pj, Pp ßTJj Khj ßp ßTJj xoP~ ßpJVJPpJV TrΔj PoJ: oMjJP~o UJj (oMKjo) 07947404092, 07405812985

313 Romford Road. (2nd Floor), London E7 9HA 06/25 - 06/32

06/29 - 06/32


TKoCKjKa xÄmJh05

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

CuCAY yfqJTJ¥ S AKcFu Fr yJouJ~ nP~x lr \JKˆPxr CPÆV k´TJv

ßVJuJkV† -Km~JjLmJ\Jr FuJTJr Cjú~Pj TJ\ TPr ßpPf YJA -FcPnJPTa oJSuJjJ rvLh IJyoh KmKvˆ rJ\jLKfmLh, ßuUT S xJ¬JKyT ßVJuJkV† Km~JjLmJ\Jr xÄmJPhr xŒJhT FcPnJPTa oJSuJjJ rvLh IJyoh mPuPZj ßp, IJKo mJÄuJPhPvr \JfL~ xÄxPh pM Ü rJ\q k´ m JxL mJÄuJPhvL S IJoJr FuJTJr \jVPer k´KfKjKifô TrPf YJAÇ mJÄuJPhv mftoJPj FT âJK∂TJu IKfâo TrPZÇ Vefπ S oJjmJKiTJr ÉoKTr xÿMULjÇ KfKj IJPrJ mPuj ßp, ßVJuJkV† Km~JjL mJ\Jr k´mJxL xoO≠ FuJTJ yS~J xP•ôS KmKnjú n JPm mûjJr KvTJrÇ ßVJuJkV† C“kJKhf VqJx F FuJTJr oJjM w kJ~ jJÇ fJA

FuJTJmJxLr ßUhof TrJr \jq IJVJoL KjmtJYPj k´JgLt yPf IJV´yLÇ Vf 28ßv ßo oñumJr FcPnJPTa oJSuJjJ rvLh IJyoPhr xÿJPj aJS~JryqJoPuaPxr Kjmt J yL ßo~Prr ßY’JPr IJP~JK\f FT ofKmKjo~ xnJ~ KfKj CkPrJÜ TgJ mPujÇ CÜ xnJ~ xnJkKffô TPrj KjmtJyL ßo~r uM“lár ryoJjÇ FcPnJPTa oJSuJjJ rvLh IJyoPhr KmKnjú xoJ\PxmJoNuT TJP\r k´vÄxJ TPr mÜmq rJPUj ßckMKa ßo~r IJ o SKyh IJyh, TJCK¿ur IJ»M u IJxJh, TJCK¿uJr xKuKxar vKlTáu yT, TJCK¿uJr rKlT CK¨j IJyoh,

xJÄmJKhT S TKoCKjKa xÄVbT ßT Fo IJmM fJPyr ßYRiMrL k´oMUÇ ßo~r uM“lár ryoJj FcPnJPTa oJSuJjJ rvLh IJyohPT ßo~r ßY’JPr ˝JVf \JjJjÇ KfKj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur KmKnjú Cjú~j TJptâo fáPu iPrj FmÄ x’Kit f IKfKgr xKâ~ xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ oJSuJjJ rvLh IJyoh fJÅr mÜPmq ßo~Prr Cjú~joNuT TJP\r k´vÄxJ TPr mPuj ßp, ßo~r fJÅr S~JhJ S TJK⁄f uãq kNrPe k´Jekj ßYÓJ YJKuP~ pJPòjÇ F\jq TKoCKjKar xmJA IJVJoL KhPjS fJÅPT xJyJpq TrJ CKYfÇ

ˆJl KrPkJatJr” Vf 27ßo ßxJomJr nP~x lr \JKˆx ACPTr CPhqJPV TKoCKjKa ßjfímOPªr FT \ÀrL ‰mbT kNmt u¥Pjr nqJPu¿ ßrJc˙ TKoCKjKa ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç k´mLj TKoCKjKa ßjfJ IJuyJ\ô K\uäMu yPTr xnJkKfPfô S xÄVbPjr xKYm ßT Fo IJmM fJPyr ßYRiMrLr kKrYJujJ~ IjMKÔf CÜ xnJ~ u¥Pjr CuCAPYr FT\j ßxjJ IKlxJrPT jOvÄxnJPm yfqJr KjªJ FmÄ mOPaPjr KmKnjú ˙JPj metmJhL AKcFu xhxqPhr oxK\Ph yJouJ S oMxuoJjPhr Ckr IJâoPer k´KfmJh \JKjP~ mÜmq rJPUj TKoCKjKa ßjfJ IJuyJ\ô Fo IJuJCK¨j IJyoh, mJÄuJPkJˆ

xŒJhT mqJKrˆJr fJPrT ßYRiMrL, xJPmT ßo~r IJ»Mu IJK\\ xrhJr, mJÄuJPhv ßx≤JPrr xJiJre xŒJhT KmKvÓ KvãT ßoJ” oMK\mMr ryoJj, oJSuJjJ IJ»Ju ßyJPxj ßYRiMrL, IJuyJ\ô TuJ Ko~J, IJuyJ\ô ßoJ” jMr mTv, TKm TuJKoˆ KvyJmMöJoJj TJoJu k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj, AxuJo ßTJj ßuJTPT IjqJ~nJPm yfqJ TrJ xogtj TPrKjÇ AxuJPor jJPo mJ oMxKuo kKrY~ KhP~ TJCPT yfqJ TrJ xŒNet iot S xoJ\ KmPrJiL TJ\Ç F WajJ ßTJj wzpπ KTjJ fJS UKfP~ ßhUPf yPmÇ mÜJrJ mPuj, metmJhL AKcFu CuCAPYr WajJr kr FPxé, ßT≤,

V´LoxmLxy KmKnjú \J~VJ~ oxK\Ph yJouJ S IJèj KhP~PZÇ F kpt∂ 163 \jPT IJâoe TPrPZÇ Aˆ KlûuLPf FTKa mJXJuL S oMxKuo kKrmJPr yJouJ YJKuP~ nJñPYJr S FT\j pMmTPhr IJyf TPrPZÇ mÜJrJ Fxm WajJr fLms KjªJ S k´KfmJh \JKjP~ metmJhL è¥JPhr KmÀP≠ vJK˜oNuT mqm˙J V´yPer IJøJj \JjJjÇ xnJ~ nP~x lr \JKˆPxr kã ßgPT ßyJo ßxPâaJrL mrJmPr ˛JrTKuKk ßk´rPer Kx≠J∂ ßj~J y~ FmÄ mOPaPjr xTu TKoCKjKa xÄVbjPT KmsKav xrTJPrr Ckr YJk xOKÓ TrJr IJymJj \JjJPjJ y~Ç

£75

193 Bow Common Lane London, E3 4JJ

IJorJ FUj ßmJ Toj ßuAPjÇ

020 8983 2032 06/31-06/34


TKoCKjKa xÄmJh KmKxFr jgt u¥j S yJaPlJctvJ~Jr (u¥j KrK\~j 2) KjmJtYj xŒjú 06

oM\JKyh xnJkKf S l~\Mu ßxPâaJKr

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

c. IJyoh IJu TKmr u¥Pj IJxPZj KmKvÓ IgtjLKfKmh r‡kJuL mqJÄT mJÄuJPhPvr ßY~JroqJj, mJÄuJPhv IJS~JoL pMmuLPVr ßk´KxKc~Jo xhxq c. IJyoh IJu TKmr xÄK㬠FT xlPr u¥Pj IJxPZjÇ IJVJoL mOy¸KfmJr KfKj u¥Pj FPx ßkRZPmjÇ u¥Pj xlrTJPu KfKj KmKnjú xJoJK\T, rJ\QjKfT xÄVbPjr xJPg ofKmKjo~ TrPmjÇ c. IJyoh IJu TKmr xLoJK∂T FjK\S k´KfÔJPjr ßYpJroqJjÇ

K\~JCr ryoJj, TP~Z @yoh, hMhM Ko~J, lUÀu CK¨j, l\uMu yT, oMK\mMr ryoJj, xJPuyJ ßYRiMrL S oj\Mr @yPohÇ IjMÔJPjr lJPTÅ lJPTÅ KmPuPfr jJoTrJ Kv·LPhr kKrPmvjJ~ oPjJ† xJÄÛíKfT IjMÔJj kKrPmKvf y~Ç IjMÔJPjr ßvw kpJPt~ rqJPlu cs Fr oJiqPo @TtwKj~ kMrÛJr k´hJj TrJ y~ Ç

u¥Pj IJKrláu yT ßYRiMrLr xogtPj xnJ Ifq∂ \JT\oT kNjt S \oTJPuJ @P~J\Pjr oiqKhP~ xŒjú yPuJ mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr jgt u¥j S yJaPlJctvJ~Jr (u¥j KrK\~j 2) KjmJtYj S xJÄÛíKfT IjMÔJj Ç FPf yJATKovjJr, mOKav FoKk xy oNuiJrJr rJ\jLKfKmh KmKxFr ßx≤Ju PjfímOº S TKoCKjKa KmKnjú Pv´eL ßkvJr KmKvÔ mqJKÜmV IÄv ßjjÇ Vf 28 ßo xºqJ~ jgt u¥j ScKV´Pjr FTKa IKn\Jf yPu IjMKÔf k´gokPmt KjmJtYPjr \jq VKbf KjmJtYj TKovjJr pgJâPo ßoJ TJoJu A~JTám, @mhMu PxJPuoJj ß\Kk, l\u CK¨jÇ Ijq ßTJj kqJPju jJ gJTJ~ KmKxFr u¥j 2 KrK\~Pjr jfáj TKoKar jJo ßWJwjJ TPrjÇ Fxo~ CkK˙f IKfKgmOª TrfJKur oPiq KhP~ jmKjmJKYtf TKoKar ßjfímOª ˝JVf \JjJ~Ç FPf KmKvÔ TqJaJr S TKoCKjKa ßjfJ

ßoJ\JKyh @uL ßYRiMrLPT ßk´KxPc≤, Fo Fo l~\Mu yTPT PxPâaJKr , @TfJr PyJPxj ßT ßas\JrJr , KvkM Ko~JPT \P~≤ ßas\JrJr TPr FTáv xhxq KmKvÔ TKoKar jJo ßWJwjJ TrJ y~Ç jmKjmJtKYf xnJkKf oM\JKyh @uL ßYRiMrL xnJ~ CkK˙f ãofJKxj FoKkxy IKfKgPhr TJPZ KmPuPfr ßrÓáPr≤ ßxÖPr AKoPV´vj, nqJa S ˆJl xÄTa xoJiJPj mqm˙Jr ßj~Jr IjMPrJi \JjJPu CkK˙f FoKk fJr kã ßgPT xyPpJKVfJr @võJw KhP~ F mqJkJPr FoKk oKπPhr xJPg uKmÄ TrJr krJovt ßhj Ç F kPmt jmKjmJtKYf TKoKaPT IKnjªj \JKjP~ mÜmq rJPUj KmKxFr ßTªsL~ ßk´KxPc≤ kJvJ UªTJr S ßxPâaJKr ß\jJPru Fo Fo oMKjoÇ KÆfL~kPmt IjMKÔf @PuJYjJxnJ~ S xJÄÛíKfT IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj mJÄuJPhPvr yJATKovjJr Ko\JÀu

TJP~x, KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj FjKlø S xJCgPVPar FoKk ßcKnc mPrJx , xJPmT mOKav yJATKovjJr @PjJ~Jr ßYRiMrL, FjKlø TJCK¿Pur KuzJr TJCK¿uJr cJV ßaAur, xJPmT KuzJr ßaKr jJmJu, KmKvÔ ßuKUTJ S TKm vJKoo @\Jh, csJojKÓsa vJy\JuJu oxK\Phr ßY~JroqJj TJoJu ßyJPxj, xJPmT ßY~JroqJj ßoJyJÿh oyKxj, KmKxFr ßTªsL~ ßjfJ Fo F yJjúJj, kJrPn\ @yoh xy @PrJ IPjPTÇ jgt u¥j S yJaPlJctvJ~Jr KrK\~Pjr IjqjqJ TotTfJrJ yPuj xy xnJkKf ßyuJu CK¨j, ATmJu ßyJPxj mMumMu, pMVú xŒJhT @mhMr ryoJj , xJÄVbKjT xŒJhT ßhPuJ~Jr ßyJPxj , k´YJr k´TJvjJ xŒJhT rJ~yJj rJ\J, ßo’JrKvk ßxPâaJKr hMPuj Ko~J, KjmJtyL xhxq pgâPo oMKymMr ryoJj oMKym, @KvT Ko~J, @jlr @uL,

IJxjú KxKa TPktJPrv KjmtJYPj xKÿKuf jJVKrT ß\JPar ßo~r k´JgLt KxPua jVr Cjú~j TKoKar xJPmT xnJkKf IJKrláu yT ßYRiMrLr xogtPj kMmtu¥Pjr ˙JjL~ FTKa ßrˆáPrP≤ FT xnJ IjMKÔf y~Ç TKoCKjKa ßjfJ Kr\nL ryoJj mJ√Lr xnJkKfPfô S xJPmT ZJ©hu ßjfJ vKyhMu AxuJo oJoMj Fr kKrYJujJ~ xnJ~ mÜmq rJPUj fJ\ IJyoh, \JKTr ßyJPxj, ßxKuo IJyoh, \Kyr ßYRiMrL mJmr, ßoJ: oyKxj, IJj\Mo IJyoh, IJKfTár ryoJjPYRiMrL kJ√M, IJufJl ßyJPxj, oKyjMöJoJj ßYRiMrL, Ko\JjMr ryoJj, fkM ßvU, xJPuy V\jmL, oMrJh \J~VLrhJr, \JKTr ßyJPxj lJKyo, \JKTr ßyJPxj TJorJj, oJvTár IJuo, ßfJlJP~u mJKZf fkM, K\~JCu AxuJo K\~J, F ß\ Kuoj, rJPxu IJuL, ATmJu IJyoh, FjJP~f ßyJPxj

mJmM, ßoJ: IJ»Mx vKyh, S~JKxo CK¨j oJKjT, Kx\M ßYRiMrL, vJoLo fJuMThJr, mJmuM, IJyPoh, ßoJ: TJoJu ßYRiMrL, \JKTr ßyJPxj xKlT, xJPyh IJyoh, mhrΔu AxuJo mJhu, IJmM mTr ßoJ: lP~\L xMoj, mJkj IJyoh, \JyJñLr IJuo, xJKmr IJyoh rPuT, IJ»Mu yJKTo S ßoJ: oTmMu ÉPxj k´oNUÇ CÜ xnJ~ mÜJrJ IJxjú KxPua KxKa TPktJPrvj KjmtJYPj hu oPfr CPit CPb IJKrláu yT ßYRiMrLPT xogtj KhP~ KjmtJKYf TrJr IJymj \JjJjÇ CÜ xnJ~ mJÄuJPhv PgPT ßaKu TjlJPrP¿r oJiqPo IJKrláu yT ßYRiMrL fJPT xmtk´TJr xyPpJVLfJ k´hJPjr \jq pMÜrJ\q k´mJxLPhr IjMPrJi \JjJj FmÄ mPuj fJPT KjmtJKYf TrPu orÉo IgtoπL xJAlár ryoJPjr IxoJ¬ Cjú~j TotTJ¥ xoJ¬ TrPf KfKj xPmtJf nJPm TJ\ TrPmjÇ

WHITECHAPEL TRAINING CENTRE ʻA survial guide for British Bangladeshi & Bangladeshi students and others category immigrantsʼ PTJxt xoNy:

KgSrL ßaÓ ßTJKYÄ n Theory test coaching n ESOL/ Life in the UK n A1, B1, B2, C1/ IELTS n lác yJAK\j, ßyug F¥ ßxlKa n Food hygine/ Health and safety n

WHITECHAPEL TRAINING CENTRE 228A Whitechapel Road, London E1 1BJ T: 020 7392 7623, M: 07446860165/ 07903797077

xJKntx xoNy: WPrr ßyug KrPkJat n ACPrJPkr KnxJ k´PxKxÄ n USA/ Canada student visa n University admission n SIA door n Power of attorney n No visa, Passport renew n Bank account n Loan mortgage n

IJorJ 3 KhPjr oPiq ESOL/ Life in the UK/ Theory test Fr mqm˙J TKrP~ gJKTÇ

VqJrJK≤ xyTJPr S~JTt kJrKoa TKrP~ gJKT 06/32-35


TKoCKjKa xÄmJh

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

07

fJPrT K\~Jr mÜPmqr k´KfmJPh pMÜrJ\q pMmuLPVr xnJ hMKjtKfmJ\ fJPrT mJÄuJPhPvr Tuï -@mMu TJuJo KoxuM

A≤JrPkJPur xyPpJKVfJ~ fJPrT ryoJjPT KmYJPrr @SfJ~ ßj~Jr @ymJj \JKjP~PZj @S~JoL @Aj\LmL kKrwh

u¥Pj fJPrT K\~Jr Ph~J mÜPmqr k´KfmJh \JKjP~PZ pMÜrJ\q pMmuLVÇ hMKjtKfr mrkM© fJPrT 2001 ßgPT 2006 xJu kpt∂ mJÄuJPhPv uMakJa YJKuP~ KmPhPv xŒPhr kJyJz VPz fáPuPZ Ç oJuP~Kv~J KxñJkMr xy KmPhPv yJ\Jr yJ\Jr PTJKa aJTJ kJYJr TPrPZÇ hMKjtKfmJ\ fJPrT K\~Jr oMPU mJÄuJPhv xPTt, Vjfπ KjP~ TgJ muJ ßvJnJ kJ~ jJÇ ßhPvr oJjMPwr xJPg KmvõJxWJfTfJ TPrPZ fJPrT K\~JÇ fJPrT K\~J mJÄuJPhPvr TuïÇ oñumJr 28 ßo pMÜrJ\q pMmuLPVr CPhqJPV @P~JK\f xnJ~† xnJkKfr mÜífJ TrPf KVP~ Fxm TgJ mPuj @mMu TJuJo KoxuMÇ pMmuLV ßjfJ

@PjJ~JÀu AxuJo S mJmMu UJPjr kKrYJujJ~ k´KfmJh xnJ~ mÜmq rJPUj pMmuLV ßjfJ vJoLo @yoh, oJymMm @yoh, k´\jì 71 pMÜrJP\qr xnJkKf mJmMu @yoh, pMmuLV ßjfJ ‰x~h fJPrT, @KojMu yT K\uM, @mMu TJPvo, TJoÀu AxuJo, l\uMu yT FjJo, xJPuy @yoh, pMÜrJ\q SuJoJ uLPVr @ymJ~T oJSuJjJ Táfám CK¨j, pMmuLV ßjfJ @mMu TJuJo @\Jh, @KTT UJj, xJrhMu AxuJo, xJPhTáöJoJj ßYRiMrL rJP\u, ‰x~h oJrMl, @S~JoL uLV ßjfJ o\MohJr Ko~J, Qx~h ßmuJu, rKlT @yoh S oJP\h ßYRiMrL, @xJh @yoh, jJ\oMu ßyJPxj, @vrJlá\JÿJj k´oNUÇ xnJr ÊrMPf kKm© ßTJr@j

ßgPT ßfuJS~Jf TPrj SuJoJuLPVr pMVì @ymJ~T oJSuJjJ oMKymMr ryoJj KvkjÇ xnJ~ mÜJrJ u¥Pj fJPrT K\~Jr ßhvKmPrJiL PpPTJj TJptâo k´Kfyf TrJr ßWJwjJ ßhjÇ fJrJ mPuj mJÄuJPhPv IgtkJYJPrr oJouJ~ fJPrT K\~J kuJfT @xJoLÇ ßhPvr xŒh KmPhPv kJYJr TPr @rJo @P~Pv u¥Pj Khj TJaJPój fJPrT K\~JÇ PhPvr oJjMPwr xŒh uMakJaTJrL fJPrT K\~JPT mJÄuJPhPvr oJjMw k´fqJUJj TPrPZÇ mJÄuJPhPvr oJjMw nëPu pJ~Kj fJPrT K\~Jr uMakJa S yJS~J nmPjr TJKyjLÇ mJÄuJPhPv uMakJaTJrL, KmvõJxWJfT, ßmBoJjPhr ˙Jj ßjAÇ

fJPrT ryoJPjr ßhv KmPrJiL wzpπ S k´iJjπL \jPj©L ßvU yJKxjJ S fJr kKrmJPrr xhxqPhr KmÀP≠ ßp KogqJ Ikk´YJr YJuJPòj fJr fLms k´KfmJh \JKjP~PZj pMÜrJ\q @S~JoL @Aj\LmL kKrwPhr ßjfímOªÇ @S~JoL @Aj\LmL kKrwPhr kã ßgPT FT KmmOKfPf mqJKrÔJr oKyCK¨j @yPoh, FcPnJPTa IjMTáu fJuMThJr cJuaj, mqJKrÔJr l\uMu yT, mqJKrÔJr vJSVJfáu @PjJ~Jr UJj, FcPnJPTa oKoj @uL, FcPnJPTa xJAl C¨Lj oKuäT ßUJTj, mqJKrÔJr oKjÀr AxuJo o†M , xKuKxaJr ßYRiMrL K\júJf @uL Ç KmmOKfPf mPuj, fJPrT ryoJj KmVf KmFjKkr vJwjoPu yJS~J nmPj mPx mJÄuJPhPv KmT· xrTJr YJKuP~PZj FmÄ \jVPjr yJ\Jr yJ\Jr ßTJKa aJTJ ßuJkJa TPrPZjÇ KYKT“xJr \jq \JKoPj oMKÜ KjP~ KfKj pMÜrJP\q KmuJxmÉu \Lmj pJkj TPrPZj Ç fJrJ @PrJ mPuj, rJ\QjKfT TotTJP¥ IÄv ßjPmj jJ

Foj vPft \JKoPj oMKÜ KjP~ fJPrT FUj xKâ~nJPm pMÜrJP\q rJ\jLKf TPr pJPòj FmÄ ßhv S \jPj©L KmPrJiL wzpπ TPrPZj Ç

A≤JrPkJPur xyPpJVLfJ~ fJPrTPT ßhPv KjP~ KmYJPrr TJbVzJ~ hJz TrJPjJr \jq @Aj\LmL ßjfímOª xrTJPrr k´Kf hJmL \JjJj Ç

@PjJ~JrJ cJ~JPmKaT yJxkJfJPur \jq @ore TJ\ TPr pJPmJ - vSTf oJyoMh KakM xoJP\r oy“ mqJKÜrJA oy“ TJP\r CPhqJV V´yj TPr ßrJVL ßxmJ FTKa oy“ TJ\ @PjJ~JrJ cJ~JPmKaT xKoKf @PjJ~JrJ cJ~JPmKaT yJxkJfJu k´KfÔJ TPr VrLm cJ~JPmKaT ßrJVLPhr KYKT“xJ ßxmJ KhP~ @xPZÇ oy“ TJP\ xŒtÜ yPf ßkPr KjP\PT ijq oPj TrKZÇ @Ko yJxkJfJPur Cjú~Pj @orj TJ\ TPr pJPmJ FmÄ k´mJxLPhr FA oy“ TJP\ xŒOÜ TrmÇ yJxkJfJPur Cjú~Pj 1 uJU aJTJ ßYT y˜J∂r IjMÔJPj FKaFjmJÄuJr ACPTr xÄmJh Ck˙JkT vSTf oJyoMh oJyoMh KakM CkPrJÜ TgJèPuJ mPujÇ xŒsKf u¥Pjr FTKa yPu \JTToT IjMÔJPj oJiqPo @PjJ~JrJ cJ~JPmKaT yJxkJfJPur k´KfÔJfJ xŒJhT xJÄmJKhT Fo oMjLr ßYRiMrLPT FT uã aJTJr ßYT y˜J∂r TPrj vSTf oJyoMh KakM FmÄ yJxkJfJPur @\Lmj hJfJ xhxq lro kNrj TPrjÇ y˜J∂r IjMÔJPj CkK˙f KZPuj mqJKrÓJr oPjJ~Jr ßyJPxj, mqJKrÓJr @mMu ojZár vJy\JyJj, ACPTKmKc KjC\ xŒJhT ßxJP~m CK¨j TKmr, xJ¬JKyT mJÄuJ KjC\ Fr KjC\ FKcar S FTáPv KaKnr ACPT k´KfKjKi ßylJ\Mu TKro rKTm, cJ” KmvõK\“ rJ~ ßxfá, cJ” @KojMu yT ßYRiMrL , cJ” @mhMu oJmMh ßYRiMrL, FTJCP≤j IjMko vJy, rKvh CK¨j , @yoh vrLl, PuUT jMrjæL @uL, \JyJñLr @uo k´oUM Ç


08

TKoCKjKa xÄmJh

LONDON BANGLA = Friday 24 May 2013

mJÄuJPhv Cjú~j kKrwh ACPTr IJPuJYjJ xnJ

mJÄuJPhv Cjú~j kKrwh ACPTr CPhqJPV Vf 20 ßo ßxJomJr kNmt u¥Pjr KjC ßrJz˙ I˙J~L TJptJuP~ FT IJPuJYjJ xnJ IjMKÔf y~Ç FPf mJÄuJPhPvr VJPot≤x Kv· S mftoJj I˙Lr rJ\QjKfT kKrK˙Kf KjP~ IJPuJYjJ TrJ y~Ç xnJ~ mÜJrJ mPuj, VJPot≤x Kv·PT ±Äx TrPf ßpoj KmPhvL YâJ∂ YuPZ ßfoKj ßhvL TKfk~ IxJiM VJPot≤x oJKuPTr TJrPj IJ\ F Kv· ÉoKTr xÿMKUjÇ KTZM IxJiM mqmxJ~Lr Igt Ku≈Jr TJrPj vsKoTPhr ßoRKuT S jqJpq hJmL kMre TrJr mhPu fJPhr Ckr IfqJYJr YJuJPjJ yPòÇ FrA iJrJ mJKyTfJ~ fJ\Krj FmÄ AòJTífnJPm rJjJ käJ\J~ vsKoTPhr yfqJ TrJ yP~PZÇ xnJ~ Fr fLms KjªJ S vsKoTPhr ãKfkMrjxy kMetmJxPjr mqm˙J FmÄ ßhJwLPhr xPmtJó vJK˜ ßh~Jr \jq xrTJPrr k´Kf IJymJj \JjJPjJ y~Ç xnJ~ Vf 6 ßo vJkuJ Y•ôPr KjKry

oMxKuäPhr Ckr yJouJ , KjptJfj S yfqJr fLms KjªJ S k´KfmJh \JjJPjJ y~ FmÄ nKmwqPf F irPjr TJptTuJk ßgPT Kmrf gJTPf

xrTJPrr k´Kf IJymJj \JjJPjJ y~Ç xnJ~ Vf 6 ßo vJkuJ Y•ôPr KjKry oMxKuäPhr Ckr yJouJ, KjptJfj SyfqJr fLms KjªJ S k´KfmJh

\JjJPjJ y~ FmÄ nKmwqPf F irPjr TJptTuJk ßgPT Kmrf gJTPf xrTJPrr k´Kf IJymJj \JjJPjJ y~Ç xÄVbPjr IJymJ~T IJ»MZ ßZJmyJPjJr xnJkKfPfô S pMVì IJymJ~T fJ\ CK¨Pjr kKrYJujJ~ mÜmq rJPUj pMVì IJymJ~T IJÜJr ßyJPxj ßmuJu, xJKhTár ryoJj, l~\Mr ryoJj lP~\, mJmMu Ko~J, ßxJPyu IJyoh, ßoJ\JKyh IJuL, \MPjh IJyoh, \JjúJfáu AxuJo mJmMu, IJjZJr IJuL, IJ»Mu TJA~Mo k´oMUÇ xnJ~ IJPrJ \JjJPjJ y~ xÄVbPjr TJptâoPT IJPrJ VKfvLu TrPf xhxq xÄV´o TrJ yPmÇ xÄVbPjr xJPg xŒOÜ yPf AòáT k´mJxLPhr ßpJVJPpJV TrPf IjMPrJi TrJ yP~PZÇ 07932404166, 07930389602.

Pvnrj mJÄuJPhv Fr TotTftJ ßlrPhRx ˝kKrmJPr u¥Pj KmUqJf VqJx ßTJŒJjL ßvnrj mJÄuJPhv Fr uqJ¥ ßTJ IKctPjar S KxPua FcMPTvj F¥ ßxJvqJu ßcPnuJkPo≤ lJCP¥vPjr ßY~JrkJxtj xoJ\PxmL ß\ Fo FAY ß\ ßlrPhRx S fJr ˘L KoPxx fJoJjúJ ßlrPhRx ßrjJ FmÄ FT TjqJ xŒsKf xÄK㬠xlPr pMÜrJP\q FPxPZjÇ pMÜrJ\q Im˙Jj TJKuj xoP~ KfKj KmKnjú xoJK\T, xJÄÛíKfT xÄVbPjr ßjfímOPªr xJPg of KmKjo~ TrPmjÇ fJr xJPg ßpJVJPpJV jJ’Jr 07404632489Ç

aJS~Jr yqJoPuaPx ßrTct xÄUqT ßuJT iMokJj kKrfqJV TPrPZj ˙JjL~ KnK•T iMokJj KjPrJiT xJKntPxr xyPpJKVfJ~ u¥Pjr IjqJjq mJrJr fáujJ~ aJS~Jr yqJoPuaPx ßrTct xÄUqT PuJT iMokJj kKrfqJV TPrPZjÇ FjFAYFx u¥j TftT O k´TJKvf FT kKrxÄUqJj IjMpJK~ 2012 - 13 xJPur vLfTJuLj oJxèPuJPf aJS~Jr yqJoPuaPx k´Kf 100 yJ\JPr 1,280 \j iMokJ~L xJlPuqr xJPg iMokJj PZPzPZjÇ ˝J˙q ßãP© ‰mwoq hNr TrPf FmÄ ˙JjL~ mJKxªJPhr xM˝J˙q KjKÁf TrPf aJS~Jr yqJoPuax' TJCK¿Pur Ijqfo k´iJj IV´JiTJrèPuJr FTKa yPóZ iMokJPjr InqJx kKrfqJPV mJKxªJPhr k´P~J\jL~ xyPpJKVfJ k´hJj TrJÇ KjmtJyL ßo~r, uM“lár ryoJj mPuj, aJS~Jr yqJoPuaPx ßpoj iMokJj kKrfqJVTJrLPhr xÄUqJ KhjPT Khj mJzPZ, ßfoKj ˙JjL~ ˆk P˛JKTÄ xJKntPxr xyPpJKVfJ KjPf iMokJj kKrfqJPV IJV´yLPhr xÄUqJS mJzPZÇ KmkMu xÄUqT ˆk ߲JKTÄ krJovtT FmÄ TKoCKjKa KnK•T xyJ~fJoNuT ßxmJ TJptâo ImqJyf gJTJ~ k´Kf mZr KmkMu xÄUqT ßuJT iMokJj S fJoJT ßxmPjr mh InqJx xJlPuqr xJPg ZJzPf kJrPZjÇ CPuäUq, u¥Pjr oPiq xmPYP~ ßmKv fJoJT ßxmL S iMokJ~L rP~PZj aJS~Jr yqJoPuaPxÇ k´J~ 24.5 nJV, IgtJ& 45 yJ\Jr ßuJT Kj~Kof iMokJj S fJoJT ßxmj TPr gJPTjÇ \jxÄUqJr 23 vfJÄv yPóZj xJPmT iMokJ~LÇ u¥Pj iMokJ~LPhr Vz yJr yPóZ 21 vfJÄvÇ aJS~Jr yqJoPuax' TJCK¿Pur

ßTKmPja ßoÍJr lr ßyug F¥ SP~uKmK~Ä, TJCK¿ur IJ»Mu IJxJh mPuj, FaJ k´oJKef yP~PZ Pp, pJrJ uTJu ˆk ߲JKTÄ xJKntPxr Kl∑ xyPpJKVfJ V´ye TPrPZj, fJrJ Ifq∂ xJlPuqr xJPg iMokJj kKrfqJV TrPf xão yP~PZjÇ KmPvwJK~f ˆk ߲JKTÄ xJKntPxr xyPpJKVfJ~ iMokJPjr mh InqJx ZJzPf xão yP~PZ TáAj ßorL ACKjnJKxtKar AÄKuv KaYJr, ß\ox ßaurÇ hLWt 25 mZPr fJr KhPj FT kqJPTa KxVJPra uJVPfJÇ FT xo~ KfKj võJx TPÓ náVPf ÊrΔ TrPu fífL~mJPrr oPfJ ˆk ߲JKTÄ xJKntPxr ˛reJkjú yjÇ KfKj mPuj, Fr IJPV IJPrJ hMA mJr IJKo KmPvwJK~f ˆk ߲JKTÄ xJKntPxr xyPpJKVfJ~ iMokJj ßZPzKZuJo, fJA FmJr IJKo UMm FTaJ KjKÁf KZuJo jJ, FaJ IJoJPT iMokJj ZJzPf xJyJpq TrPmÇ KT∂á fJrJ xKfqA UMm nJPuJ xJyJpqTJrL FmÄ kMPrJ k´Kâ~J~ IJoJPT IJmJrS kNPetJhqPo fJrJ xJyJpq TPrPZjÇ P\ox fJr ˆk ߲JKTÄ FcnJA\Jr mJKjtr xJPg k´Kf x¬JPy ßhUJ TPrj FmÄ KjP\r iMokJPjr ßjvJPT Kj~πe TrPf YqJKŒé V´ye TPrjÇ ˆk ߲JKTÄ FcnJA\Jr mJKjt mPuj, IJKo k´Kf x¬JPy P\ox Fr IV´VKf ßhPU nLwe IJjKªf yAÇ Pp ßTJj xo~ FkP~≤Po≤ kKrmftj TrPuS CKj fJ oJjPf kJrPfj xyP\AÇ FmqJkJPr xJÄÛíKfT xÄPmhjvLu xJKntx mJÄuJ~ KTÄmJ AÄKuPv PkPf YJAPu oKyuJrJ 0207 882 8669 jJÍJPr IgmJ kMrΔwrJ 0207 882 8660 jJÍJPr ßpJVJPpJV TrPf kJPrjÇ

essence finance agent (EFA) Look no further for a better and secure financial future

FINANCIAL PROBLEMS?

IJkKj KT EeV´˜?

IJorJ IJkjJr ßâKca TJct FmÄ PuJj ˝·oNPuq kKrPvJi TrJr mqm˙J TrPf kJKrÇ ● Consolidate your debts into one affordable payment ● Could freeze interest/charges ● Stop demands from creditors and debt collection companies ● Regain control of your finances - without a loan ● No upfront fees to pay

DEBT MANAGEMENT! We want to help you find solution. We will give you a free*, no obligation consultation. Your initial consultation will be free.* A fee will be charged where you choose to take a payment plan. Any fees quoted will be dependant on your circumstances and the payment plan selected.

OUR SERVICES

 Mortgage Insurance Debt Management Payment Protection Insurance Air Travel Money Transfer Jobs

For further information call or visit us. 2nd floor, 10 - 12 Whitechapel Road, London, E1 1EW

Tel: 020 72475457

Mob: 07903 091 697

Web: www.essencefinance.co.uk Email: info@essencefinance.co.uk Introducing business to firms who are authorized and regulated by the Ministry of Justice and Financial Services Authority Registered under Data Protection and Consumer Credit License 06/01-06/27

Established since 2003


KmùJkj

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

09

gvbeZv iÿv‡_© evsjv‡`‡k GB `yw`©b Ae¯’vq cÖevmx fvB †evb‡`i Av‡Q AvKzj Av‡e`b|

ÒAvZ© gvbeZvi †mevq GwM‡q Avmyb †ndvR‡Z Bmjvg Gi Kj¨vY Znwe‡j `vb Kiæb|Ó

HAJJ PACKAGE l Economy 3* - from £3,195 l Quick 3* - from £3,295 l Premium 4* - from £3,695 l Premium plus 5* - from £3,895 †ndvR‡Z Bmjvg BD‡K GKgvÎ msMVb evsjv‡`‡k Avjøvn I ivmyj (mv:) †K Mvwj `vZv bvw¯ÍK gyZ©v`‡`i cÖwZev` Ki‡Z wM‡q †RjLvbvq wb‡`v©l e›`x Mixe Amnvq gymjgvb fvB †evb‡`i‡K wPwKrmv, Lvevi, Kvco I gy³ Kivi Rb¨ †RjLvbvi wfZ‡i evwn‡i KvR K‡i hv‡”Q| cÖevmx fvB †evb‡`i Kv‡Q AvKzj Av‡e`b Avcbv‡`i mva¨gZ mn‡hvwMZvi nvZ evwo‡q w`b|

†ndvR‡Z Bmjvg BD‡K Hefazothe Islam UK

534 Barking Road, Plaistow, London E13 8QE

†mŠR‡b¨ :

evsjv‡`‡k Mixe, Amnvq Ges ewÂZ gvby‡li mn‡hvwMZvi Rb¨ GB e¨vsK GKvD›U e¨envi Kiæb

Hefazothe Islam UK Barclays Bank Sort Code : 20-67-90 Account No. : 13261786

Tel : 020 8472 7526, Mob. 07904 789 676, 07985 393 656 email : info@hefazotheislamuk.org www.hefazotheislamuk.org

Hamidi Hajj & Umrah Services

l l l l

hsΔf S To xo P~ mJÄuJPhPv Igt ßk´rPe I IJorJ xffJ S J\A IJxMj TJPVtJ xJKntx KjÔJr x asJPnu FP\≤ KaPTKaÄ FmÄ TJPVtJ JPg ßxmJ k´hJj TPr gJKT oJKj asJ¿lJr Ç y\ô FmÄ CorJy PpJVJPpJV

uM“lár ryoJj kKrYJuT

Tel: 020 7247 3537 93 - 101 Greenfield Road, Unit- G1, East London Business Centre London E1 1EJ, Email: nrbexchange@hotmail.com

193A Whitechapel Road, London E1 1DN

Tel : 020 8472 7526, Mob. 07904 789 676, 07985 393 656 email : snahamidi@yahoo.co.uk, www.hamidihajjandumrahservices.com

IJorJ AÓ u¥j oxK\Phr KkZPj V´LeKl¥ ßrJPc 06/30 - 06/33

Aspiring young journalist and writers needed for a new innovative youth news paper. Basic media training will be provided

7? ged 10 - 1 a u o y e r A terested in Are you in ? journalism d n a ia d e m nt your Do you wa ard? voices he e to improv t n a w u o Do y ing and your read ing skills? it r w e iv t a cre S swer ʼs YE n a r u o y If tact us... n o c e s a Ple

Please send your details to: .ORG.UK

admin@theyouthgazette.com

Hajj & Umrah shopping

special offer

MADE TO MEASURE & ALTERATION

F JILBAB F SELWAR KAMIZ F PANJAB I F SUIT F TROUSE R F WAISTC OAT F SCARF F TUB F IHRAM F ATAR F DIGITAL QURAN F BOOKS F CD-DVD F BLACK S EE AND MORE D OIL ...

WHOLESALE & RETAIL T: 020 7247 6221, M: 07825 837 221 45 Vallance road, London E1 5AB 06/31 - 06/34


10

TKoCKjKa xÄmJh

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

TJKctl mJÄuJPhv FPxJKxP~vj kKrhvtj TJPu IJ»Mu VJllJr ßYRiMrL

mOPaPj IJoJPhr AKfyJx S GKfyq rãJ TrPf yPm

IJS~JoL uLV \JfL~ TKoKar xhxq IJjo vKlT pMÜrJ\q xlPr FPxPZj

yqJTjL mJÄuJPhvL TqJuYJrJu FPxJKxP~vPjr @PuJYjJ xnJ S xJÄÛíKfT IjMÔJj KmKvˆ xJÄmJKhT xJKyKfqT S Ior FTáPv VJPjr rYK~fJ IJ»Mu VJllJr ßYRiMrL mPuPZj mJÄuJPhPvr AKfyJx S GKfyqPT fáPu irPf FmÄ IJoJPhr xoO≠ xJÄÛíKfTJ GKfyq fáPu irPf k´mJxLPhr náKoTJ k´xÄxJr hJKmhJr, KfKj mPuj mJÄuJPhv xrTJPrr ßTJjirPjr xyPpJVLfJ ZJzJA k´mJxLrJ VPz fáPuPZj KmKnjú k´KfÔJÇ pJ mOPaPj mJÄuJ S mJXJuLr k´KfKjKifô TrPZ KmPvw TPr TJKctl mJÄuJPhv SP~ußl~Jr FPxJKxP~vj k´vÄxJr hJKmhJrÇ k´J~ yJl KoKu~j kJCP¥r Kj\˝ nmPjr KmKnjú KhT WMPr ßhPUj FmÄ fJPhr kKrYJKuf xoJ\PxmJoMuT TotTJP¥r ná~xL TotTJP¥r k´vÄxJ TPrj KfKj mPuj mOPaj k´mJxLrJ mqmxJ mJKj\q Kv· xÄÛíKf FmÄ KT oMuirJr rJ\jLKfPf ImhJj ßrPU YPuPZj pJ IJoJPhr xoO≠ GKfP\qr iJrJmJKyTfJ fJ IJPrJ ßmVmJj TrPf mJÄuJPhv SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj èÀfôkjN t ImhJj rJUPmÇ KfKj Vf 5 ßo TJKctl mJÄuJPhv SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr TJptJu~ kKrhvtj TJPu xÄVbPjr ofKmKjo~ xnJ~ mÜífJ TJPu FTgJèPuJ mPujÇ xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr ßY~JrkJxtj oMKÜpMP≠r

Ijqfo xÄVbT IJ»Mu yJjúJj vKyhMuJä Ç xnJ kKrYJujJ TPrj xÄVbPjr xJiJre xŒJhT xJPmT ZJ©PjfJ TJ\L ßoJ” vJy\JyJjÇ xnJ~ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KmKvÔ xJÄmJKhT IJKojMu yT mJhvJ S xJ¬JKyT kK©TJr xJKyfq xŒJhT TKm vJy vJoLo IJyPoh pMÜ & rJ\q CKhKYr xJiJre xŒJhT rKmCu yT, KmKvˆ xÄVLf Kv·L xJVKrTJ \JoJuLÇ FZJzJS mÜmq rJPUj xJPmT ßY~JroqJj yJK\ o~jJ Ko~J, yJK\ xy xnJkKf vKlTár ryoJj xy xnJkKf yJK\ IJxJh Ko~J, ßas\JrJr ßTrJof IJuL, CkK˙f pMVì xŒJhT FxIJA ßYRiMrL mJmMu, IJPjJ~Jr IJuL, xJPmT xJiJre xŒhJT yJÀjMr rvLh, xJPmT ßxPâaJrL, IJ•r IJuL, xhxq xKYm A~JKZj IJyoh ßYRiMrL uJP~T, ßk´x F¥ kJmKuxKxKa ßxPâaJrL Fo F IJxJh, FKy~J yJxJj, k´KfÔJfJ xhxq, vKlTáu yT l\uM Ko~J, \P~ˆ ßas\JrJr jK\r CK¨j, lP~\ Ko~J, ÀÉu IJuo, IJmMu TJuJo oMKoj, KmF UJj kJ√M, IJ»Mu TP~x ßxuM, oJP\hMu ßyJPxj jMj,M oKyCK¨j \VjM, vJy ßhuS~Jr IJuL KvoM, mqmxJ~L IJPjJ~Jr IJuL k´oUM Ç xÄmJh KmùK¬Ç

mJÄuJPhv IJS~JoL uLV \JfL~ TKoKar xhxq S KxPua ß\uJ IJS~JoL uLPVr xJPmT xnJkKf S xJiJre xŒJhT IJjo vKlT FT xÄKT¬ xlPr pMÜrJ\q FPxPZj pMÜrJP\q Im˙Jj TJPu KfKj pMÜrJ\q IJS~JoL uLV, pMmuLV ZJ©uLV xy KmKnjú xJoJK\T xJÄÛíKfT xÄVbPjr ßjfímOPªr xJPg ofKmKjo~ TrPmj fJr xJPg ßpJVJPpJPVr jJÍJr 07852959749 xÄmJh KmùK¬Ç

FjFjKm-u¥j” mJÄuJ jmmwt 1420 xJuPT ˝JVf \JKjP~ KmsKav mJÄuJPhvL oKyuJPhr xÄVbj yqJTjL mJÄuJPhvL TqJuYJrJu FPxJKxP~vj @PuJYjJ xnJ S xJÄÛíKfT IjMÓJPjr @P~J\j TPrÇ Vf 25Po KmPTPu AÓu¥Pjr KâPx≤ ßrJPcr oKjtÄxJAc TKoCKjKa ßx≤JPr xÄVbPjr KcPrÖr @j\MoJj @rJ I†Mr xnJkKfPfô FmÄ \JoJu @yPoh UJj S jJKxoJ TJ\Pur ßpRg Ck˙JkjJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj u¥j xlrrf FqJcPnJPTa jNÀu oK\h oJyoMh ÉoJ~Mj FoKk, KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLl, pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr pMVì xŒJhT @PjJ~JÀöJoJj ßYRiMrL, xJÄmJKhT @KojMu yT mJhvJÇ k´iJj IKfKgr mÜPmq jNÀu oK\h oJyoMh ÉoJ~Mj FoKk mPuj @oJPhr nJwJ S xÄÛíKfr KmTJPv KmKasv mJñJuLrJ ImhJj rJUPZj ßmvLÇ KvTPzr xJPg @oJPhr x∂JjPhr kKrY~ TrJPf ßmvL ßmvL TPr xÄÛíKf YYtJr k´P~J\j rP~PZÇ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj oJjmJKiTJr TotL @jxJr @yPoh CuäJy, ACPT @S~JoLuLPVr xJPmT ßxPâaJrL IiqJkT @mMu yJPvo, Tj\JrPnKan huL~ FoKk k´JgtL KojJ ryoJj, TJCK¿uJr @P~vJ ßYRiMrL, TJCK¿uJr rKyoJ ryoJj k´oMUÇ xñLf kKrPmvj TPrj mJÄuJPhv ßgPT @Vf KvK· xJVKrTJ \JoJuL, c. yJKuoJ UJfáj, rJK\~J ryoJj, jJKxoJ TJ\u, ßjJP~u TJhrL, jOfq kKrPmvj TPrj jJKy~Jf TJhrL S oMoMÇ \JhM kKrPmvj TPrj oJKjTár ryoJj VeLÇ IjMÓJj YPu KmPTu KfjaJ ßgPT xPºq xJfaJ kpt∂Ç

Money Tranfer mJrJTJ oJKj asJ¿lJr IJorJ xmPYP~ nJu ßrAPa aJTJ kJKbP~ gJKTÇ Kmvõ˜fJr xJPg IJkjJr aJTJ mJÄuJPhPvr ßp ßTJj mqJÄPTr ßpPTJj vJUJ~ IJorJ ßkRPZ Khm, aJTJr ßrAa \JjPf ßlJj TrΔj 020 7247 0800 mJ KnK\a TrΔj www.barakah.info

Our Major collection Bank are: 06/21-06/24

q Pubali Bank q Southeast Bank q Al Arafah Islami Bank q Trust Bank q Prime Bank q Islami Bank q Uttara Bank

Green Bangla Ltd.

Open 7 days a week, 10 a.m to 8 p.m

Taka Rate Line: 020 7247 Direct Line : 020 7247 E-mail :admin@barakah.info

GOVT. APPROVED

131 Whitechapel Road, London E1 1DT (Opposite East London Mosque)

0800 2119

Manor Park Branch 425 High Street North, London, E12 6TL (Opposite Baiturm Rahman Mosque)

Tel : 020 7247 0800 Mob : 07932 801 487

8Travel Service/ asJPnux xJKntx Registered 8Hajj and Umrah / y\ô FmÄ CorJy mMKTÄ YKuPfPZ 8Worldwide Money Transfer/ oJKj xJKntx 8Worldwide Cargo & Courier Service/ TáKr~Jr xJKntx 8Letting Service / PuKaÄ xJKntx 8Bureau de change

Moulana Miftahudiin Chowdhury Managing Director

Hajj & Umrah Package Available

E-mail :barakah@live.com

Please visit our web site for live taka rate, www.barakah.info Money Transfer Islamic Shop Cargo

IJoJPhr KmùJkj ßhUPf ßYJU rJUMj ATN Bangla Pf

Maulana Hafiz Abdul Kadir Mob: 07932801487

06/25-06/28

47 Mile End Road, London E1 4TT (Beside Tesco) E-mail: gnbangla@yahoo.co.uk

Tel: 020 7265 8009, Fax: 020 7265 8924, Mob: 07740138971 06/25-06/28


TKoCKjKa xÄmJh

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ PV´lfJrL kPrJ~JjJr KjªJ S k´KfmJh \JKjP~PZj IiqJkT c. xJAláu KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr Ckr ßV´lfJKr kPrJ~JjJ \JKrr fLms KjªJ S k´KfmJh \JKjP~PZj YasVsJo KmvõKmhqJuP~r xJPmT ZJ© PjfJ, PoRunL mJ\Jr P\uJ KmFjKkr xJPmT pMVì xJiJre xŒJhT, TMuJCzJ CkP\uJ KmFjKkr xJPmT xJiJrj xŒJhT, FPxé KmFjKkr xJiJre xŒJhT S pMÜrJ\q KmFjKk ßjfJ c. xJAlMu @uo PYRiMrLÇ KfKj mPuj, fJPrT ryoJj PTJKa PTJKa oJjMPwr ÂhP~r ¸ªj" hMjtLKfmJ\rJ fJPrT PT n~ kJ~ mPu @PmJu fJPmJu muPZ...fJPrT ryoJjPT KjP~ @fPï rP~PZ @S~JoL uLVÇ' KfKj mPuj, IPjT wzpπ S IkksYJPrr krS fJPrT ryoJPjr \jKks~fJ \jVj S ksmJxLPhr TJPZ míK≠ kJPòÇ KfKj PhPv KlrPu PjfJ-TotL-xogtTPhr oPiq ksJPer xûJr yPmÇ FaJ PnPm @S~JoL uLV S fJr xrTJr @fÄKTf yP~ FUj jJjJ IkksYJr TrPZÇ KfKj @rS mPuj, fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ oJouJ xŒNet rJ\QjKfT CP¨vq ksPeJKhfÇ PhPvr xmPYP~ \jKks~ FA PjfJPT KogqJ oJouJ~ TuKïf TrJ yP~PZÇ fJPrT ryoJPjr jJPo PVslfJrL kPrJ~JjJ \JKr TPr xrTJr ksoJe TrPuJ Pp fJrJ fJPrT ryoJPjr nP~ @fÄKTfÇ xrTJr FA Kx≠J∂ xŒNet IQminJPm KjP~PZÇ KfKj mPuj, fJPrT ryoJj Vf f•ômiJ~T xrTJPrr xo~ kqJPrJPu oMKÜ KjP~ KYKT“xJr \jq u¥j @PxjÇ xrTJr kqJPrJPur ßo~Jh

mOK≠ jJ TrJ~ mftoJPj KfKj rJ\QjKfT @vsP~ PgPT KYKT“xJ ImqJyf rJUPZjÇ KYKT“xPTr IjMoKf ßkPu KfKj PhPv KlrPmj FUJPj fÅJr KmÀP≠ ßV´lfJrL kPrJ~JjJ \JKrr ßTJj ßpRKÜTfJ mJ @AjVf KnK• ßjAÇ xrTJr fJPrT ryoJPjr \jKk´~fJ~ nLf yP~ Foj kJVuJoL @Yre TrPZ mPu KfKj o∂mq TPrjÇ KfKj fJPrT ryoJj xŒPTt xJPmT ˝rJÓsoπL PoJyJÿh jJKxPor IKnPpJV xŒNet KogqJ S rJ\QjKfT CP¨vqksPeJKhf mPu CPuäU TPr fJ ksfqJyJPrr hJKm \JjJj KfKjÇ A≤JrPkJPur xyJ~fJ~ fJPrT ryoJjPT PhPv Pj~Jr mÜmqPT rJ\QjKfT mÜmq @UqJK~f TPr IiqJkT xJAlMu mPuj, @APjr xPñ F mÜPmqr PTJPjJ Kou PjAÇ fJPrT ryoJPjr PTJPjJ oJouJ FUjS ksoJKef y~KjÇ ksoJe yS~Jr @PV fJPT PhJwL muJ pJ~ jJ; KfKj KjPhtJwÇ @r PhJwL ksoJPer oPfJ PTJPjJ IjqJ~ fJPrT ryoJj TPrjKjÇ

Fé ß\KxKc lJCP¥vj ACPTr CPhqJPV rÜhJj TotxNYL KmFjKkr k´KfÔJfJ vyLh rJˆskKf K\~JCr ryoJPjr 32 fo vJyJhJ“ mJKwtKT CkuPã 30 ßo ßx≤sJu u¥Pjr mJKmt TqJj S~JAFoKxF ßx≤JPr Fé ß\KxKc lJCP¥vj ACPTr CPhqJPV rÜhJj TotxNYLr @P~J\j TrJ y~Ç pMÜrJP\qr ˝J˙q xÄ˙J FjFAYFx Fr xyPpJVL xÄ˙J mäJc ACPTr ffôJmiJPj FA TotxNYLr @P~J\j TrJ y~Ç Fé ß\KxKc lJCP¥vj ACPT ßjfímOª Fxo~ ßxòJ~ rÜhJj TotxNYLPf IÄvV´yj

TPrjÇ rÜhJj ßvPw xÄVbPjr kã ßgPT FT xÄK㬠xnJr @P~J\j TrJ y~Ç xnJ~ xÄVbPjr KmKnjú kptJP~r ßjfOmOª mÜmq rJPUjÇ Fxo~ mÜJrJ oMKÜpMP≠ YuJTJPu

11

xñLf KvK· KjKvfJ mzá~JPT KyCoqJj rJAa TKovj pMÜrJ\q vJUJr ßâÓ k´hJj

FmÄ pM≠krmftL ßhv VbPj vyLh K\~Jr ImhJj ßhvmJxL v´≠Jr xJPg ˝re rJUPm CPuäU TPr mPuj, FA xÄVbj xTu ˝JPgtr CPit CPb Phv S hPur \jq TJ\ TPr ßpPf hO| ksKfùÇ xnJ~ CkK˙f PgPT rÜhJj TPrj, Fé ß\KxKc lJCP¥vj ACPTr ßTJ-IKctPjar xJPmT ZJ©hu ßjfJ S ACKk ßY~JoqJj FohJh ßyJPxj KakM , Fé ß\KxKc lJCP¥vj ACPTr k´KfÔJfJ xhxq S ZJ©hu ßjfJ vrLláöJoJj PYRiMrL fkj,

oJylá\ KvkuM, ßhS~Jj oMTJP¨o ßYRiM rL Kj~J\, \JKTr @yoh TKmrL, KoZmJyCöJoJj PxJPyu, PoJyJÿh @»Mu TJA~No, FoJhMr ryoJj FoJh, ATmJu ßyJPxj k´oNUÇ

A≤JrPjPa u¥j mJÄuJ kòj www.londonbangla.com

mJÄuJPhv KyCoqJj rJAa TKovj pMÜrJ\q vJUJ TKovjPjr TJP\ KmPvw nJPm xyPpJVLfJ TrJr \Pjq xñLf KvK· KjKvfJ mzá~JPT ßâÓ k´hJj TPrPZÇ Vf 26Po xºqJ~ SP~Ó u¥Pjr xMroJ ßx≤JPr KjKvfJ mzá~Jr yJPf xJKatKlPTa S ßâÓ fáPu ßhj KyCoqJj rJAa TKovj pMÜrJ\q vJUJr xnJKf @»Mu @yJh ßYRiMrL, ßxPâaJrL j\Àu AxuJo IKTm, u¥j vJUJr xnJKf xKyhMr ryoJj S ßxPâaJrL UJAÀu ATmJu Ç FUJPj CPuäUq ßp mJÄuJPhv KyCoqJj rJAa TKovj pMÜrJ\q vJUJ S ßmfJrmJÄuJ PpRgnJPm xJnJr asJK\KcPf Kjyf kKrmJPrr kNjmtJxPjr uPãq TJ\ TrPZÇ fJPhr xJPg KmPj kJKrv´KoPT VJj ßVP~ lJ¥ ßrA\ TrPf xyJ~fJ TPrj u¥j xlrrf mJÄuJPhPvr ˝jJoUqJf xñLf KvK· KjKvfJ mzá~JÇ AKfoPiqA KyCoqJj rJAa TKovj S ßmfJrmJÄuJ TP~T

yJ\Jr kJC¥ xÄV´y TPrPZÇ @xPZ \Mj oJPxr oJ^JoJK^ xoP~ KyCoqJj rJAa TKovj S ßmfJr mJÄuJr Z~ xhPxqr FTKa k´KfKjKi hu Kj\˝ IgtmqJP~ mJÄuJPhPv KVP~ ãKfV´˙ kKrmJrèPuJPT xyJ~fJ ßhPmjÇ KyCoqJj rJAa TKovj pMÜrJ\q vJUJr ßxPâaJrL j\Àu AxuJo IKTm \JjJj KmPvw TPr Ik´J¬ m~Û x∂Jj ßrPU ßpxm VJPot≤x TotL rJjJ käJ\J hMWtajJ~ oJrJ ßVPZj fJPhr x∂JjPhr ßuUJ kzJr \Pjq k´PfqT x∂JPjr jJPo FT uã aJTJ TPr Klé KckK\a TrPmjÇ FA KcPkJK\Par Igt ßgPT FKfo x∂JPjr ßuUJ kzJ nrjPkJwPjr mqJm˙J yPmÇ x∂Jj k´J¬ m~Û yP~ aJTJ CKbP~ KjP~ ßpPf kJrPmÇ FKfo x∂JjPhr m~x @bJPrJ mZr jJ yS~J kpt∂ FA xm FTJCP≤r ßhUnJPur hJK~Pfô gJTPm mJÄuJPhv KyCoqJj rJAa TKovj Ç

ß\FoK\ TJPVtJ xJKntx AIR CARGO & TRAVELS LTD

Special cargo rates for Sylhet, Dhaka, Chittagong & Other Cities

Office to Office Rate from 45 kg £3.50 per kg Airport to Airport 20+ £3 per kg

KmoJj S ACjJAPac Fr Affiliated Agent IKfKrÜ uJPV\ xoJiJPj IJorJA FToJ© F~Jr TJPVtJÇ IJorJA FToJ© k´KfÔJj pJrJ Kj\˝k´KfKjKir oJiqPo u¥j yPf ßpPTJj oJuJoJu dJTJ, Y¢V´Jo S KxPuaxy mJÄuJPhPvr ßpPTJj ß\uJxoNPy ßk´rPe ã x oÇ IJorJ kOKgmLr ßp ßTJj V∂Pmq ßp ßTJj oJuJoJu kJbJPf xãoÇ fáujJoNu T To UrPY, Kmvõ˜fJ~ IJoJPhr Ckr Kjntr TrPf kJPrjÇ Designer Abaya House Ltd. 138 -142 Whitechapel Road London, E1 1JE

Sylhet Office Cargo Management 7 Overseas Centre Zinda Bazar, Sylhet Tel: 719014, Mob: 01711 831 922

London Office 8 Fordham Street, London E1 1Hs Tel: 020 7247 7770, Fax: 020 7377 0317 E-mail: info@jmgcargoandtravel.com www.jmgcargoandtravel.com 06/31-06/34


12

xŒJhTL~

xπJxL ßp iPotrA ßyJT, fJPT IkrJiL KyPxPmA ßhUPf yPm FT\j xπJxL ßx ßp iPotrA ßyJT jJ ßTPjJ, fJPT iotL~ kKrYP~ KmPmYjJ jJ TPr FT\j IkrJiL KyPxPmA ßhUJ CKYfÇ PVPuJ x¬JPy u¥Pjr CKuPY FT\j mOKav ‰xjqPT xπJxLrJ KjotonJPm yfqJ TPrÇ Fr ß\r iPr oMxKuo KmPÆw ZKzP~ kPz ßVJaJ mOPaPjÇ xπJxLrJ oMxKuo jJoiJrL TjnJPata ymJr TJrPe AxuJo S oMxKuo TKoCKjKaPT hJ~L TrJr k´mefJ uãq TrJ ßVPZ mrJmPrr oPfJÇ KmÃJK∂ xOKÓr IkPYÓJ YuPZÇ ßhUJ ßVPZ, xπJxL oMKxuo yPu fJr iotL~ kKrY~ xJoPj @jJ y~ KT∂á Ijq iPotr yPu ßxaJ TrJ y~jJÇ ßTC ßTC F \JfL~ KmPÆwPT @PrJ CPÛ KhPf CPb kPz ßuPVPZÇ Yro metmJhL hu AKcFu oJPb ßjPoPZ AxuJo KmvõJxL oJjMPwr KmÀP≠Ç APfJoPiqA TP~TKa oxK\Ph yJouJ yP~PZÇ @âJ∂ yP~PZj Ky\JmiJrL oKyuJrJSÇ mÉ \JKf, iot, met S oPfr oJjMPwr vJK∂kNjtnJPm \LmjpJkPjr kKrPmv ybJ“ ßpPjJ ßWJuJPa yP~ pJPòÇ Yro KjªjL~ FTKa WajJr xN© iPr ßVJaJ oMxKuo TKoCKjKa FUj k´Pvúr xÿMKUjÇ IgY oMxKuo TJCK¿u Im mOPaj xy oMu iJrJr AxuJoL xÄ˙J S xÄVbj, ßx≤Jr S oxK\Phr kã ßgPT FA yfqJTJP¥r fLms KjªJ \JjJPjJ yP~PZ FmÄ Fr xJPg \KzfPhr pPgJkpMÜ vJK˜ hJmL TrJ yP~PZÇ KmKnjú oxK\Phr AoJoVeS xπJxmJPhr KmÀP≠ UMfmJ KhP~PZjÇ F \JfL~ yfqJTJ¥PT ßTJj xM˙ KmPmTmMK≠ xŒjú oJjMw TUPjJA xogtj \JjJPf kJPrj jJÇ ßpoj xogtj \JjJjKj 7/7 Fr xπJxL TotTJ¥SÇ AxuJPor KvãJS FKa j~Ç IjqJ~nJPm TJCPT @âoe TrJr xo~ iPotr jJo Pj~Jr oJPj FA j~ ßp, xπJxLr TJ\Ka iPotr KmiJjoPf V´yePpJVqÇ AxuJo FTKa vJK∂r iotÇ AxuJo oJjMwPT oJjMw KyPxPm xÿJj S nJPuJmJxPf ßvUJ~Ç oJjMPwr TuqJPer \Pjq TJ\ TrPf CÆM≠ TPrÇ oMxKuo \JKfPT CP¨Pvq TPr kKm© ßTJr@Pj muJ yP~PZ, ÍPfJorJA xPmtJ•o \JKf, ßfJoJPhr xOKÓ TrJ yP~PZ oJjm\JKfr TuqJPer \PjqÇ PfJorJ x“ TJP\r @Phv hJS FmÄ Ix“ TJ\ ßgPT oJjMwPT Kmrf rJPUJÇ" KT∂á iPotr mqJkJPr mJzJmJKz KjPwi TrJ yP~PZÇ ÊiM fJA j~, ß\Jr \mrhK˜S TrJrS ßTJj xMPpJV ßjA FUJPjÇ IgY Ifq∂ hM”U\jT yPuS xfq ßp, oyJj AxuJPor jJo KjP~ FT ßv´eLr CV´mJhL ßuJT ßVJaJ oMxKuo xoJP\r Ckr TJKuoJ Pukj TPr pJPòÇ @xPu fJrJ FPhPvr xÄUqJVKrÔ oMxKuo xoJP\r PTJj k´KfKjKifô TrPZ jJÇ FTPv´eLr KoKc~J fJPhrPT TJrPe ITJrPe xJoPj KjP~ FPx AxuJoPT ThptnJPm oJjMPwr xJoPj Ck˙Jkj TrPZÇ @ÁPptr Kmw~ yPuJ, pJrJ xrJxKrnJPm CV´mJPhr xJPg \Kzf fJPhrPTS xrTJr ßfoj ßTJj mJiJ KjPwi KhPò jJÇ VefJKπT IKiTJrA ßpPjJ KhP~ pJPòÇ KT∂á FrJ vJK∂r kKrmPft xoJP\ IvJK∂ xOKÓPf f“krÇ \JjJ ßVPZ, xrTJr fJPhr KjPwiS TrPm jJ KTÄmJ xoP~ IxoP~ KoKc~Jr xJoPj FPx KmPmTmK\tf CV´mJhL mÜmq KhPfS Kmrf rJUPm jJÇ TJre xrTJPrr AK¥PkP¥≤ KrKnC~Jr Im ßaPrJKr\o ßuK\wPuvj F xTu CV´mJhLPhr KoKc~Jr xJoPj jJ @jJ náu yPm mPu IKnof KhP~PZÇ pKhS KmKmKxPf PxA V´ΔPkr FT ßjfJr A≤JrKnCFr kr lPrj PxPâaJrL fJPhrPT KoKc~JPf KjPwPir TgJ mPuKZPujÇ @orJ YJA CKuPYr WajJr xKbT fh∂ ßyJT FmÄ ßhJwLPhr vJK˜ KmiJj TrJ ßyJTÇ ßTC ßTC muPZj, mOPaPjr lPrj kKuKxr TJrPe KTZá ßuJT CV´mJhL yP~ pJPòÇ KT∂á FA lPrj kKuKxr KmÀP≠S k´KfmJh TrJr Kj~ofJKπT kg rP~PZÇ @xPu FxTu IkTPotr ßkZPj ßTJj xMhMrk´xJrL wzpπ TJ\ TrPZ KTjJ fJS UKfP~ ßhUPf yPmÇ

l Chairman l Editor

: Monchab Ali JP : K M Abu Taher Choudhury

l Special Correspondent: Akbar Hussain l Bangladesh Correspondent: Kamal Tayeb London Bangla News Montefiore Centre Hanbury Street London E1 5HZ Published by: Khobor Publication Limited Tel: 020 7247 3006 Email: info@londonbangla.co.uk Web: londonbangla.com u¥j mJÄuJ FTKa TKoCKjKar oMUk©Ç Èu¥j mJÄuJ' mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT AP•lJT, AjKTuJm, xÄV´Jo, pMVJ∂r, k´go @PuJ, oJjm \Koj, ‰hKjT IJoJr ßhv, ‰hKjT j~J KhV∂, ßcAuL ÓJr, xJ¬JKyT 2000, kNKetoJ, pJ~pJ~Khj, KmKmKx IjuJAj, ÛJA KjC\, r~aJxt xy CPuäUPpJVq TJV\ S KmKnjú KjC\ FP\K¿r xÄmJh KlYJr S TuJPor xyPpJKVfJ ßj~Jr \jq @orJ fJPhr k´Kf @∂KrTnJPm TífùÇ

LONDON BANGLA = Friday 24 May 2013

fJPrT ryoJPjr mÜmq ∏ FTKa KmPväwe

c. oMK\mMr ryoJj fíeoNu ßgPT ßkJz UJS~J KjPmKhf ßpJVq oJjMwPhr xKbT ßjfíPfô KjP~ IJxPf fJPrT ryoJj ÊÀ TPrKZPuj fíeoNu kptJP~r xPÿujÇ Vf 20 ßo u¥Pjr xnJKa fJrA iJrJmJKyTfJÇ KfKj \JPjj pgJxo~ pgJPpJVq ßuJT UMPÅ \ jJ ßkPu kKrT·jJr pgJpg mJ˜mJ~j x÷m y~ jJÇ IJVJoL KhPjr ßjfíPfô xlufJ IJjPf S x÷JmjJo~ TPr fáuPf pMÜrJP\qr IJjJPY TJjJPY ßp xTu ßpJVq ßuJT ZKzP~ KZKaP~ IJPZj fJPhrPT UMPÅ \ ßmr TrPf F KZu fÅJr FT pMPVJkPpJVL k´~JxÇ Cjú~Pjr mLeJ mJ\JPf fJAPfJ oJjMPwr Âh¸ªj ßmJ^Jr \jq YPu FPuj xJiJre ßjfJ ToLtPhr hÅJzPVJzJ~Ç IJPmV IJr ßmäoPVAPor rJ\jLKfr mJAPr TotxYN L KnK•T rJ\jLKf ßp mJÄuJPhPvr IJ\ \ÀrL fJ CPb FPxKZu fÅJr mÜífJ~Ç mªjJr rJ\jLKfr KmkrLPf Cjú~joMUL xPmtJkKr KmPhPvr oJKaPf ßhPvr nJmoNKft láKaP~ fáuPf kJPr Foj k´KfPpJKVfJoNuT FmÄ IJ®KjntrvLu \JKf VbPj xyJ~T ßjfíPfôr k´P~J\jL~fJr TgJ fáPu iPrj KfKjÇ KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr 25 KoKjPar mÜífJ kptJPuJYjJ TrPu ßhUJ pJ~ IJoJPhr rJ\QjKfT TJbJPoJr IJiMKjTJ~j IJr pMPVJkPpJVL TrJr hO| IñLTJPrr TgJ láPa CPbÇ xŒPhr Ik´fu á fJ S xLoJm≠fJr oPiq IJoJPhr xoxqJ S Fr xoJiJPjr FT mJ˜m „kPrUJ fáPu iPrj KfKjÇ hPur ßjfJToLtPhr ßhPvr k´Kf CöLKmf yP~ TJ\ TrPf S KhT KjPhtvjJ ßhj KfKjÇ fíeoNu xûJKr fJPrT ryoJj mJÄuJPhPvr 64Ka ß\uJPT 20Ka xJÄVbKjT nJPV KmnÜ TPr fíeoNu xPÿuj jJPo ACKj~j k´KfKjKi xPÿuj TPrKZPujÇ kûJv yJ\JPrrS IKiT fíeoNu ßjfímPO ªr xJPg xrJxKr TgJ mPuj KfKjÇ k´PfqTKa xnJ~ KjitJKrf xoP~r kNPmt CkK˙f yPfj KbT ßxnJPm u¥PjS xKbT xoP~ xnJ ÊÀ TPr k´oJe TrPuj xoxJoK~T rJ\jLKfT ßjfímPO ªr TJZ ßgPT fJr Im˙Jj KnjúÇ Kk´~ ßjfJPT TJPZ kJS~Jr xÄmJPh ßjfJToLtPhr IJjª CòõJPxr xLoJ KZu jJÇ pMÜrJP\qr vyr S ˙JjL~ TKoKar xnJkKf S xJiJre xŒJhTPhr KjP~ k´KfKjKi xnJ TrJr TgJ gJTPuS Kk´~ ßjfJPT FT j\r ßhUJr \jq mÅJinJñJ ß\J~JPrr of ßjfJToLtrJ Knz TPrj xoJPmv˙PuÇ IPjTKhj kr KmPvwnJPm IxM˙ ßjfJPT TJPZ ßkP~ pMÜrJ\q KmFjKk S Fr Iñ xÄVbPjr ßjfJToLtrJS KZPuj IJPmV IJkäf M Ç ßjfJToLtPhr CP¨Pvq k´gPoA ßhv jJ~T fJPrT ryoJj mPuj KmFjKk ßjfJToLt xmJA FTA kKrmJrnáÜÇ IJr FUJPj pJrJ CkK˙f xmJA ßjfí˙JjL~ mqKÜmVtÇ xTPur mÜmq KjP\ ßvJjJr \jqA fJr IJ\PTr F IJP~J\jÇ xmJr mÜmq KfKj ÊjPmj xo~ pf uJèT fJPf ßTJj IJkK• ßjAÇ FUJPjS uãq TrJ pJ~ jfáj k´\jìPT rJ\jLKfr o~hJPj CöLKmf TrJr k´JevKÜ fJPrT ryoJj fÅJr k´gJKmPrJiL rJ\jLKfr iqJjiJreJÇ IJoJPhr ßjfJPj©LPhr IPjPTA ßpUJPj muPf nJumJPxj IJr fJPrT ryoJj nJumJPxj ÊjPfÇ rJ\jLKfPf FUJPjA fÅJr jfájfô IJr pMPVJkPpJVLfJÇ hLWt k´J~ j~ W≤Jr of xo~ iPr 120 \PjrS IKiT ß\JjJu TKoKar ßjfímPO ªr mÜmq KfKj Ifq∂ IJV´y KjP~ ÊPjjÇ oJP^ oPiq ßjfímPO ªr mÜPmqr lÅJPT oJAT yJPf KjP~ ßTJPjJ xo~ k´vú TPrj IJmJr TUjS ßjfJPhr k´Pvúr C•r ßhj ˝f”°áfn t JPmÇ hLWt xoP~r IjMÔJjPT TPr ßfJPuj k´JeYJûuq, C¨LkjJo~ IJr CkPnJVPpJVqÇ TîJPx ßp rTo FT\j k´Kvãek´J¬ KvãT xTu ˜Prr ZJ©PT FjPV\ TPrj KbT ßfoKj hPur xTu ßjfJToLtPT hLWtãe k´Jem∂ TPr rJPUj KfKjÇ rJ\jLKfr \Kau S xy\ xoLTre FmÄ ßjfíPfôr mJ˜m IKnùfJ xmJr xJPg ßv~Jr TPrj ITkPaÇ

KmFjKk VbPjr ßk´ãJka, ˝JiLjfJr ßWJwT vyLh ßk´KxPc≤ K\~JCr ryoJPjr mÉhuL~ VefPπr oNuoπ xŒPTt ßmsAj ˆKotÄP~r oJiqPo ßjfJToLtr xJPg ßv~Jr TPrjÇ CkK˙f ßjfJToLtPhr TJPZ mJÄuJPhPvr rJ\jLKf S mftoJj ßk´ãJka Kmw~T rJ\jLKfr F TîJvKa KZu xJmuLu, k´Jem∂ S fgq KjntrÇ hLWtãe ßjfJToLtr mÜmq ßvJjJr kr xoJkKj mÜmq rJPUj \jJm fJPrT ryoJjÇ FT FVJPrJr \ÀrL Im˙Jr xrTJPrr xoP~ KjptJfPj fJPrT ryoJj èÀfr IxM˙ yP~ kPzjÇ hLWtKhj KYKT“xJr kr KfKj KTZMaJ xM˙q yP~ CbPZjÇ fPm kMPrJkMKr ßp xM˙ yjKj, ßxaJ k´oJKef yP~PZ FKhjSÇ IJiJ W≤JrS To xoP~r mÜPmqr oJ^UJPj TîJ∂ yP~ kPzKZPujÇ KfKj Ifq∂ TÓ TPr xfTtfJr xPñ hÅJKzP~ ßjfJToLtPhr Kkj kfj jLrmfJr oPiq mÜmq ßhj IJr ßjfJToLtrJ Ifq∂ IJV´y IJr IJPmV KjP~ ÊjPf gJPTj k´JeKk´~ ßjfJr TgJÇ mJ˜mfJr jLKrPU pMPVJkPpJVL S IJiMKjT ßjfífô KmTJPvr TgJ muPf KVP~ KfKj mPuj, xm \J~VJ~, xm xo~ y~PfJ xKbT ßjfífô IPjT xo~ KjmtJKYf TrJ x÷mkr y~ jJAÇ KT∂á pJrJA ßjfífô KhP~PZj fJPhrS IPjT YqJPu† ßoJTJPmuJ TPr kg yJaPf yP~PZÇ IJr FTmJr mJ hM'mJPr xKbT ßjfífô YPu IJPx jJÇ KfKj mPuj, ßjfífô FTKa YuoJj k´Kâ~JÇ xJÄVbKjT TKoKaèPuJ pKh xKbT xoP~ KjmtJYj mJ TJCK¿Pur oJiqPo ßjfífô kKrmftj mJ kZª TPrj fJyPu ßp rTo ßjfífô xmJr k´fqJvJ ßxaJ ßkPf ßmvL Khj IPkãJ TrPf yPm jJÇ xJoK~T xLoJm≠fJr TgJ CPuäU TPr KfKj mPuj, xm \J~VJ~ k´gPoA y~PfJ KjmtJYPjr oJiqPo ßjfífô KjmtJYj TrJ x÷mkr yP~ CPb jJÇ KT∂á FUj pJrJ ßjfíPfô IJPZj mJ IJVJoLPf IJxPmj fJrJ F mqm˙JPT FKVP~ KjP~ pJS~Jr \jq TJ\ ÊÀ TrPu fJyPu y~PfJ IKYPrA ßjfífô KmTJPv IJrS VKfvLufJ IJjJ pJPmÇ KfKj Ifq∂ hO|nJPm mPuj, hPu ßjfíPfôr VKfvLufJ IJjPf ßp ßTJj irPjr k´~JPx xmtJ®T xyJ~fJ TPr pJPmjÇ hu fgJ ßhPvr rJ\jLKfPf xyjvLufJr èÀfô ßmJ^JPf KfKj KmFjKk k´KfÔJr ßk´ãJka fáPu iPrjÇ xTu iot, met KjKmtPvPw xTu rJ\jLKfT hPur xyJm˙JPjr kJvJkJKv Kj\ hPur TJrS oPfr k´Kf KÆof gJTPuS huL~ ßlJrJPo pMKÜfPTtr oJiqPo IPjqr mÜmq xKyûáfJr oJiqPo U¥j TrJr ßYÓJ TrPf yPmÇ huPT ßZJa TrJr \jq IgmJ Kj\PT mz TrJr \jq j~, KjP\r ßgPT hu mz IJr hPur ßYP~ ßhv mz FA ßoJPaJ KjP~ xmJAPT TJ\ TrPf yPmÇ FojKT pJrJ KmFjKk hPur xJPg xŒOÜ j~ Foj oJjMPwr mÜmqS ÊjPf yPm FmÄ Kj\ hPur TotxYN L Ijq hPur oJjMPwr xJoPj xMªrnJPm Ck˙Jkj TrPf yPmÇ \jJm fJPrT roJj mPuj, k´KfKa rJ\QjKfT hPur IJhvt CP¨vqPT ßTªs TPr TotxYN L V´ye TrJ y~Ç KjP\Phr TotxYN LPT xlunJPm mJ˜mJ~Pjr \jq hrTJr y~ FThu k´KvKãf S TKoPac ToLt mJKyjLÇ IJr xmKTZMPT \jVPer hJzPVJzJ~ KjP~ pJS~Jr \jq hPu ßjfJToLtPhr GPTqr Ckr èÀfôJPrJk TPrj KfKjÇ IJr hPu GTq iPr rJUJr oNu YJKuTJ vKÜ yPòj fíeoNu ßjfJToLtÇ KfKj fíeoNu ßjfJToLtPhr k´Kf TífùfJ \JKjP~ mPuj, 1/11 Fr \ÀrL xrTJPrr xo~ pUj hPur KmÀP≠ wzpπ ÊÀ yP~KZu fUj ßjfJPhr IPjPTA IJjMVfq S hJK~fôvLufJr kKrY~ KhPf kJPrjKjÇ fUj ßjfJPhr IPjPTA KmfKTtf Im˙JPj KZPujÇ KT∂á fíeoNu ßjfJToLtrJ k´oJe TPrPZj fJrJ huPT iPr rJUPf xãoÇ fíeoNu ßjfJToLtrJA fUj huPT iPr rJUPf FKVP~ IJPxjÇ IJVJoLPf hPur ßp ßTJj hMPptJV oMyPë ft fíeoNu ßjfJToLtrJ ßp ßTJj irPer fqJV ˝LTJPr k´˜f á gJTJr hO| IKñTJPrr k´Kf ß\Jr ßhjÇ pMÜrJP\q mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hPur TJptâoPT FTKa ˝fπ ‰mKvÓ KhPf ßcKuPVaPhr krJovt ßhj KfKjÇ ßhPvr oPfJ xnJ xoJPmPvr rJ\jLKfr mJAPr FUJPj ßjfímª O pJPf Cjú~j xyPpJVL ßhvèPuJr xJPg ßxfá mºPjr oJiqPo ßhPvr oJjmJKiTJr S Vefπ xoMjf ú rJUJr mqJkJPr xPYÓ gJTJr IJøJj \JjJjÇ rJ\jLKfPT xJiJre oJjMPwr TuqJPer oJiqo KyPxPm mqmyJr TrJr ß\Jr hJKVh KhP~ KfKj mPuj, k´KfKyÄxJ IJr k´KfPvJPir rJ\jLKfr muP~r KmkrLPf rJ\jLKf yPm k´KfPpJKVfJoNuT KT∂á TuqJeioLtÇ ßhPvr mftoJj kKrK˙Kfr Ckr IJPuJTkJf TPr fJPrT ryoJj mPuj, ßhv FT âJK∂TJu IKfâo TrPZÇ ßhvPT pJrJ nJumJPxj, ßhPvr oJjMwPT

pJrJ nJumJPxj fJrJ pJrpJr Im˙Jj ßgPT IjqJ~ S IkvJxPjr k´KfmJh TrJ CKY“Ç PhPvr k´Kf pJPhr jNqjfo hrh IJPZ fJrJ ßTC FUj FA kKrK˙KfPf YMk TPr mPx gJTPf kJPrj jJÇ mftoJj ãofJxLj xrTJr ßhvPT ßTJgJ~ KjP~ pJPò, ßhPv pJrJ Im˙Jj TrPZj fJrJ yJPz yJPz ßar kJPòjÇ k´mJxLrJS Fr k´fqã S kPrJã k´nJm ßgPT oMÜ j~Ç fJA mftoJj kKrK˙KfPf KmFjKkPT xogtPjr \jq j~, IjqJP~r k´KfmJh TrPf yPm KjP\r \jq, KjP\r kKrmJPrr \jq, KjP\r V´Jo mJ vyrmJxLr \jq xPmtJkKr ßhvPT pJrJ nJumJPxj, ßhPvr oJjMwPT pJrJ nJumJPxj fJPhr \jqÇ ßylJ\Pf AxuJPor vJkuJ Y•ôPrr xoJPmv âJTcJCj k´xPñ KfKj mPuj, rJPfr IJiJPr mJKf KjKnP~ oJjMw yfqJ TrJ FaJ ßTJj irPjr VefπÇ fJPhr ofJhPvtr xJPg TJPrJr KnjúfJ gJTPf kJPr fJA mPu FfèPuJ ßuJTPT ßTC FnJPm yfqJ TrPf kJPr KT? FaJ ßTJj xnq ßhPv YuPf kJPr jJÇ KfKj mPuj ßhPv IJ\ Vefπ ßjA, IJAPjr vJxj ßjA, oJjmJKiTJr ßjAÇ Vefπ, IJAPjr vJxj S oJjmJKiTJPrr TgJ pJrJ mPuj, mftoJj kKrK˙Kf KjP~ fJPhr ß\JzJPuJ mÜmq ßh~J CKYfÇ VeoJiqPor TgJ muPf KVP~ KfKj mPuj, xrTJPrr mz irPjr hMjLtKfr Umr \JjPfj mPuA xJVrÀKjPT kKrTK·fnJPm yfqJ TrJ yP~PZÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr kKrmJr FmÄ fJr xrTJPrr CókptJP~r ßuJT\Pjr hMjLtKf KjP~ TJjJcJ~S FTKa cTáPo≤JKr k´YJKrf yP~PZÇ ßxA cTáPo≤JrLPfS k´iJjoπLPT fJr kKrmJPrr hMjLtKf KjP~ \mJmKhKy TrPf yP~PZÇ KfKj mPuj, Im˙J FUj FojA nLKfTr Im˙J~ hÅJKzP~PZ ßp, ßTC K\Pùx jJ TrPuS ßvU yJKxjJ IJkjJ IJkKjA ßmJPu CPbj, IJoJr kKrmJr hMjLtKfr xPñ \Kzf j~Ç KfKj mPuj yJKxjJ xrTJr ßhPv KmPrJiLhPur Ckr KjptJfj TrPZ, xJiJre oJjMPwr Ckr KjptJfj TrPZÇ xrTJPrr FAxm oJjmJKiTJr uÄWPjr TgJ xJrJ KmvõmJxL \JPjÇ rJ\jLKfr KmwmJP r kKrPmPv fJPrT ryoJPjr mÜmq KZu oJK\tf S kKrvLKufÇ xJPg xJPg KmFjKk IJVJoLPf ãofJ~ ßVPu F irPjr IkvJxj ßrJPi xKbT kKrT·jJ S KhT KjPhtvjJS fáPu iPrj KfKjÇ ßhv jJ~T fJPrT ryoJPjr rJ\QjKfT oPû CkK˙KfPf IJS~JoL ß\Ja xrTJPrr PnfPr ÊÀ yP~PZ ßfJukJzÇ fJPrT ryoJj - IJfÄT ßgPTA fJPhr FA ßfJukJzÇ fJPhr TJPZ xmPYP~ mz nLKfr Kmw~ yPò fJPrT ryoJPjr \jKk´~fJ FmÄ mftoJj xrTJPrr mqgtfJ S xLoJyLj hMjLtKfÇ mftoJj xrTJr fJPrT ryoJPjr \jKk´~fJPT n~ kJ~ mPuA fJr KmÀP≠ FPfJ KogqJ k´kJVJ¥J S KmPwJhVJrÇ rJ\jLKfr oJPb fJPrT ryoJjPT ßoJTJPmuJ TrPf mqgt yP~ rJÓspPπr xTu xMKmiJ mqmyJr TPr KogqJYJPrr oJiqPo fJPhr rJ\QjKfT ßhCKu~JfôA k´TJv ‰m KTZM j~Ç c. oMK\mMr ryoJj rJ\QjKfT KmPväwT S TuJKoˆ

vJy ßxJPyu IJKoPjr F x¬JPyr ZzJ

Kmvõ xπJx UMj y~ pgJfgJ @o pJ~ oJrJ mKePTrJ mPu fJ oMxKuo iJrJÇ xπJxL @PZ pPfJ mKyKmtPvõ PTJPjJ jJ ßTJPjJ nJPm mhtJr KvPwq ! KjP\Phr VzJ xm jJaPTr oPû oMxKuo-A xπJxL xMr fáPu kPûÇ PVJuVJu VuJmJK\ TPr pJ~ TPfJ SPhr \Pjq oJjMw oPr vPfJ vPfJÇ


LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

Km첫Jkj

13

Free Free Refu Refurbishment rbishment ffor or L Landlords a andlo ords On O n All All 1-5 1-5 Year Year e Guaranteed Guar u anteed d Ren Rentt P Packages ac ckages

0% %C Commission omm mission 0% % Full Full Management Managem ment 0% % Rent Rent Loss Loss During During i Contr t act Contract 0% %F or F ree e P rope erty IInspection nspection For Free Property 0% %F or F ree e G as, Elec E tric & For Free Gas, Electric EP PC Certificates Certifi ficates EPC Call C a today all today for for o your your free free valuation valu uation www.primelandproperty.co.uk w ww.prim melandprope erty.c co.uk

020 73 020 7377 377 54 5 5445 445 45 124 Whitechapel Whittech h el R hap Road oad London L on ndon E1 1JE JE

06/32-06/35

06/26-


KxPua

14

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

\JfL~ KjmtJYj xJoPj ßrPU @'uLV-KmFjKkr YqJPu† KxPua, 30 ßo : TKgf @PZ KxPua-1 (xhr) @xPj ßp hu Km\~L y~, fJrJA xrTJr Vbj TPrÇ ˝JiLjfJ krmftL xo~ ßgPTA F iJrJ ImqJyf rP~PZÇ @r TP~T oJx kPrA hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYj yS~Jr TgJÇ Fr @PV 15 \Mj KxPua KxKa TrPkJPrvj KjmtJYj yPòÇ KxPua xhr @xPjr IKiTJÄv FuJTJ~A oNuf TrPkJPrvPjrÇ fJA @xjú ßo~r kPh Km\~ \JfL~ KjmtJYPjS k´nJm ßluPm mPu oPj TrPZj xmJAÇ k´iJj hMKa rJ\QjKfT hu @S~JoL uLV S KmFjKk fJA KxKa KjmtJYjPT ÈYqJPu†' KyPxPm ßhUPZÇ hMKa huA fJA Inq∂rLe S vKrTPhr xPñ xm xoxqJ KoKaP~ xmtvKÜ KjP~ oJPb jJoJr @k´Je ßYÓJ TrPZÇ kMPrJkMKr jJ yPuS KxKa KjmtJYPjr k´nJm \JfL~ KjmtJYPj kzPm mPu oPj TrPZj KxPua oyJjVr @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT @xJh CK¨j @yohÇ KfKj mPuj, F KjmtJYPjr oJiqPo ßnJPar FTaJ KyxJm-KjTJv kJS~J pJPmÇ ßo~r kPh 14 hu xoKgtf xhq xJPmT ßo~r mhr CK¨j @yoh TJorJPjr Km\P~r mqJkJPr @vJmJh mqÜ TPr KfKj mPuj, oyJP\JPar ßjfJTotLrJ AKfoPiq k´YJPr ßjPo kPzPZjÇ S~Jct kptJP~ ßTªsKnK•T TKoKa VbPjr TJ\S FKVP~ YuPZ mPu \JjJj KfKjÇ ßo~r KjmtJYj KjP~ hPu mJ ß\JPa ßTJPjJ KmPnh ßjA hJKm TPrj KfKjÇ 18 hu xoKgtf KmFjKk ßjfJ @KrlMu yT ßYRiMrLr KjmtJYj kKrYJujJ TKoKar Ijqfo xhxq ß\uJ KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhT @uL @yoh oPj TPrj mftoJj xrTJPrr jJjJ IKj~ohMjtLKfr \mJm KhPf ßnJaJrrJ KxKa KjmtJYjPT ßmPZ ßjPmjÇ KfKj mPuj, ßhPvr mz YJrKa vyPr KjmtJYj yPòÇ F FuJTJèPuJr ßnJaJrrJ ˝nJmfA xPYfj, fJrJ xrTJPrr IkTot-KjptJfPjr mqJkJPr S~JKTlyJuÇ xhq xJPmT ßo~r @S~JoL uLPVr mhr CK¨j @yoh TJorJj KxPuaPT È\†JPur jVrL'Pf „kJ∂Krf TPrPZj mPuS IKnPpJV TPrj KfKjÇ KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPjr flKxu ßWJweJr kr

ßgPT KxPuPa ßo~r kPh KmFjKkr Èxogtj' KjP~ k´TJvq KmPnh ßhUJ ßh~Ç ˙JjL~ KmFjKkr mz IÄv ßTªs ÈxoKgtf' @KrPlr KmÀP≠ Im˙Jj KjP~ KmmíKf S xÄmJh xPÿuj TPrÇ pKhS UJPuhJ K\~Jr KjPhtPv fJrJ ßvwkpt∂ @KrPlr kPã oJPb ßjPoPZÇ fPm k´YJPr jJoPuS fJrJ TfaMTM È@∂KrT' yPm, fJ KjP~ @Krl xoKgtfPhr oPiq vïJ rP~PZÇ IjqKhPT ÊÀPf oyJP\JPar Ijqfo vKrT KxPua ß\uJ \Jxh @S~JoL uLV k´JgtLPT xogtj jJ KhPuS ÈP\JPar IñLTJPrr ˝JPgt' fJrJS xKâ~ yP~PZÇ jJjJ aJjJkPzPjr oPiq oyJP\JPar xPñ gJTJ \JfL~ kJKat ßo~r kPh @S~JoL uLPVr TJorJjPT xogtj ßh~Kj FUjSÇ @S~JoL uLPVr kã ßgPT fJPhr xPñ ßpJVJPpJV TrJ y~Kj mPuS IKnPpJV SPbÇ fJr oJj nJXJPf hPur ßTªsL~ xJÄVbKjT xŒJhT IqJcPnJPTa KoxmJy CK¨j KxrJ\ S ß\uJ xJiJre xŒJhT vKlTMr ryoJj ßYRiMrL FoKkPT hJK~fô ßhS~J yP~PZ mPu \JjJ ßVPZÇ VfTJu KmPTPu vKlTMr ryoJj \JjJj, KjmtJYPj ßpPyfM ßo~r kPh \JkJr ßTJPjJ k´JgtL ßjA, fJA fJPhr xogtj kJS~Jr mqJkJPr @orJ @vJmJhLÇ KfKj mPuj, fJPhr xPñ @oJPhr ßpJVJPpJV rP~PZÇ @VJoL vKjmJr @jMÔJKjTnJPm mxmÇ 2008 xJPur KmVf KxKa KjmtJYPj TJrJVJPr ßgPTS KmkMu ßnJPar mqmiJPj Km\~L yj TJorJjÇ SA xo~ hPur CkPhÓJo§uLr xhxq @mMu oJu @mhMu oMKyf k´YJPr mz nNKoTJ ßrPUKZPujÇ krmftL xoP~ \JfL~ xÄxh KjmtJYPj Fr iJrJmJKyTfJ~ KxPua xhr @xPj Km\~L yj oMKyfÇ xrTJPrr Igt oπeJuP~r hJK~Pfô gJTJ~ KjmtJYPjr @YreKmKi IjMpJ~L KfKj FmJr k´TJvq k´YJPr ßjAÇ fPm flKxu ßWJweJr T'Khj @PV k´gPo KfKjA hPur FT IjMÔJPj oyJjVr xnJkKf TJorJjPT hPur ßo~r k´JgtL KyPxPm ßWJweJ KhP~ GTqm≠nJPm TJ\ TrPf ßjfJTotLPhr KjPhtv ßhjÇ IgtoπLr WKjÔ oyJjVr @S~JoL uLPVr FT

ßjfJ mPuj, \JfL~ KjmtJYPjr KbT @PV KxKa KjmtJYj IjMKÔf yPòÇ fJA F KjmtJYPjr k´nJm \JfL~ KjmtJYPjS kzPmÇ fJA @orJ KxKa KjmtJYjPT pPgÓ èÀfô KhKòÇ KmFjKkr kã ßgPT KxKa KjmtJYPj ÈkKrmftPjr yJS~J' mS~Jr TgJ muJ yPuS fJ CKzP~ ßhj ß\uJ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT vKlTMr ryoJjÇ KfKj mPuj, oJjMw ßfJ nJPuJr \jq kKrmftj YJ~Ç xπJxL-hMjtLKfmJ\ TJCPT ßfJ oJjMw YJAPm jJÇ TJorJjPT ÈnJPuJ oJjMw' @UqJK~f TPr KfKj mPuj, jVrmJxL FmJrS fJPT ßnJa KhP~ Km\~L TrPmj mPu @vJ TrKZÇ KmFjKkr ßTªsL~ ßjfJ @mMu TJPyr vJoLo mPuj, ˙JjL~ xrTJr KjmtJYj IrJ\QjKfT yPuS FPf ÈrJ\QjKfT TJuJr' rP~PZÇ fJA F KjmtJYPjr k´nJm ImvqA \JfL~ rJ\jLKfPf kzPmÇ

KxPua KxKa TPktJPrvj KjmtJYPj xJ~Lh ßoJyJÿh IJ»MuäJy TJCK¿ur khk´JgtL KxPua KxKa TPktJPrvj KjmtJYPj 7jÄ S~JPct TJCK¿ur kPh k´KfÆKºfJ TrPZj frΔe xoJ\PxmL xJ~Lh ßoJyJÿh IJ»MuJä yÇ fJr KjmtJYjL k´fLT yPóZ IJPku oJTtJÇ KfKj KxPua vyPrr UqJfjJoJ IJAj\LKm orÉo FcPnJPTa fUKuZár ryoJPjr KÆfL~ kM©Ç TJCK¿ur khk´JgtL xJ~Lh ßoJyJÿh IJ»MuJä y KmKnjú xJoJK\T S xJÄÛíKfT xÄ˙Jr xJPg \KzfÇ KfKj vJykrJj \JPo~J AxuJoL~J oJhsJxJr kKrYJujJ kKrwPh rP~PZjÇ IJxjú KjmtJYPj KfKj ßhPv-KmPhPv ImıJjrf xTPur ßhJ~J TJojJ TPrPZjÇ

fMòM WajJPT ßTªs TPr ßVJ~JAjWJPa xÄWwt @a \j @yf xJuMKaTr- ßVJ~JAjWJa xzPT 2 W≤J pJj YuJYu mº KxPua, 30 ßo : fMò WajJPT ßTªs TPr ßVJ~JAjWJPa xÄWPwtr WajJ WPaPZÇ FPf oKyuJ, ACKk xhxq xy Cn~ kPãr @a\j @yf yP~PZÇ VfTJu mMimJr xTJu 8aJr KhPT CkP\uJr ßfJ~JTMu ACKj~Pjr \JñJAu V´JPo F WajJ WPaÇ @yfrJ yPuj ßlÀ\ Ko~Jr kPãr ßxJ\jJ ßmVo (22), ßxKujJ ßmVo (28) CnP~r KkfJ o~jJ Ko~J, o~jJ Ko~J (50) KV~Jx Ko~J (45) S fJr ˘L ACKk xhxqJ ßryJjJ ßmVo (35)Ç ‰f~mMr ryoJPjr kPãr ‰f~mMr ryoJj

(42), oMKymMr ryoJj (45) S xJuJo Ko~J (22)Ç k´fqãhvtL S kMKuv xNP© \JjJ ßVPZ, Vf oñumJr rJf 12aJr KhPT ‰f~mMr ryoJj fJr võÊr mJKz ßgPT mJKz ßlrJr xo~ V´JPor oPiq ßlÀ\ Ko~J xy TP~T\jPT ßhPU ßT mPu cJT ßh~Ç F xo~ ßlÀ\ Ko~J S fJr xJgLrJ fJPT iJS~J TPrÇ iJS~J ßUP~ ‰f~mMr ßhRPz mJKzPf dMPTÇ kPr VfTJu xTJu 8aJr KhPT ‰f~mMr ryoJj fJr xJPg TP~T\jPT KjP~ ßlÀ\ Ko~Jr mJKzPf KmYJr KhPf pJ~Ç KmYJr KhPf ßVPu Cn~ kPãr oPiq TgJ

IJuäJy xmtvKÜoJj

\~ mJÄuJ

TJaJTJKa y~Ç F ßgPT xÄWwt mJPiÇ xÄWwt YuJTJPu xJuMKaTr-PVJ~JAjWJa xzT k´J~ 2 W≤J pJj YuJYu mº gJPTÇ xÄWPwt Cn~ kPãr @a\j @yf y~Ç ßVJ~JAjWJa gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ vKlTMr ryoJj UJj \JjJj, xÄWPwtr Umr ßkP~ kMKuv WajJ˙Pu pJ~ FmÄ kKrK˙Kf Kj~πPe @PjjÇ F mqJkJPr gJjJ~ FT kã IKnPpJV hJP~r TPrPZÇ ßvw Umr kJS~J kpt∂ gJjJ~ ‰f~mMr ryoJPjr kPã gJjJ~ IKnPpJV hJP~r TPrPZ FmÄ ACKk xhxqJ ßryJjJ ßmVo oJouJr k´x&•Kf TrPZjÇ

\~ mñmºM

Vek´\JfπL mJÄuJPhv xrTJPrr oJjjL~ k´iJjoπL xŒPTt hMjtLKfr mrkM©, yJ\Jr yJ\Jr ßTJKa aJTJ IJfìxJfTJrL fJPrT ryoJPjr KmÃJK∂oNuT KogqJ mJPjJ~Ja mÜPmqr KmrΔP≠

k´KfmJh xoJPmv k´iJj IKfKg

oMKÜPpJ≠J c. IJyoh IJu-TKmr ßk´KxKc~Jo xhxq, mJÄuJPhv IJS~JoL pMmuLV ßY~JroqJj, r‡kJuL mqJÄT KuKoPac

rKmmJr , Ä A 3 1 0 2 j M \ 2 fJKrU ” KaTJ xo~ ” KmTJu 5 W Centre e r io f e t n o M ˙Jj ” eet Hanbury Str HZ London E1 5 Km˜JKrf \JjPf ßpJVJPpJV

xnJkKffô TrPmj

lUrΔu AxuJo oiM xnJkKf, pMÜrJ\q pMmuLV

IJP~J\Pj

ßxKuo IJyoh UJj

pMÜrJ\q IJS~JoL pMmuLV

xJiJre xŒJhT, pMÜrJ\q pMmuLV 07956 127 262


KxPua xÄmJh

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

15

KxPua KxKa KjmtJYj

TJorJPjr kPã @S~JoL uLPV GTq KmFjKkr ßTJªPu ßmTJ~hJ~ @Krl xPua, 30 ßo : KxPua KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj ßnJPar KyxJm kJæJPf @S~JoL uLV S KmFjKk oKr~J yP~ CPbPZÇ ßnJPar KyxJm kJæJPf jJjJ ßTRvu ÊÀ TPrPZ k´iJj hMA rJ\QjKfT huÇ @S~JoL uLV S KmFjKk CnP~ Km\P~r mqJkJPr @vJmJhLÇ ßo~r k´JgtL TJorJj @jJrx @r KmFjKk k´JgtL @Krl ßaKuKnvj KjP~ KjmtJYKj FuJTJ~ YPw ßmzJPòjÇ @S~JoL uLV ßjfJ-TotLrJ xTu irPjr náu mM^JmMK^r ImxJj WKbP~ FT TJfJPr KoKuf yS~Jr ßYÓJ TrPZjÇ oJj-IKnoJj ßvw TPr huL~ ßjfJ-TotLPhr FT TJfJPr KoKuf yS~Jr \jq ßTª´L~ xJÄVbKjT xŒJhT IqJcPnJPTa KoxmJy CK¨j KxrJ\ TJ\ TPr pJPòjÇ KT∂áM KmFjKkr oJj IKnoJj ßmPzA YuPZÇ huL~ k´JgtL @Krláu yPTr kPã AKu~Jx IjMxJrLrJ jJoPZ jJÇ fJA ßmTJ~hJ~ ßlPu KhPò KmFjKkPTÇ AKu~Jx IjMxJrL mPu kKrKYf hPur oPjJj~j k´fqJvL ß˝òJPxmT hPur ßTª´L~ xy xnJkKf xJoZáöJoJj \JoJj IKnoJj TPr fJr IjMxJrLPhr KjP~ WPr mPx @PZjÇ KmFjKk k´JgtL @Krl hPur oPjJj~j k´fqJvL jJKxo ßyJxJAj, @»Mu TJA~Mo \JuJuL kÄTL xJPg mJxJ~ KVP~ xyPpJKVfJr yJf mJzJPjJr @ymJj \JjJPuS KT∂á \JoJPjr TJPZ pJjKjÇ FKjP~ KjP~ KxPuPar \JoJj IjMxJrLrJ ãM…Ç AKu~Jx KjPUÅJ\ yS~Jr kr @Krl huL~nJPm ßTJjS nëKoTJ rJPUjKjÇ huL~ ßTJªPur TJrPe fJPf KfKj AKu~Jx IjMxJrLPhr TJPZ KmfKTtf rP~PZjÇ jVrLPf AKu~Jx @uLr KjmtJYKj FuJTJ mJuJV†, KmvõjJg S SxoJjL jVPrr KmrJa FTKa ßnJa mqJÄT rP~PZÇ F ßnJa mqJÄPT @WJf @jPf kJPrj TJorJjÇ ImPvPw oyJP\JPar vKrT KxPuPar \JfL~ kJKat TJorJjPT xogtj TrPmÇ hMA FTKhPjr oPiq ßTªsL~ KjPhtv @xPZ mPu hPur FTJKiT xN© \JjJ~Ç VfTJu @S~JoL uLPVr vLwt ßjfJrJ \JkJr vLwt ßjfJPhr xJPg TgJ mPuPZjÇ IkrKhPT ßUuJlf o\KuPxr FTJÄv

TJorJPjr kPã Im˙Jj KjPòÇ ßUuJlf o\KuPxr @oLr TJK\r mJ\Jr oJhsJxJr Kk´K¿kJu oJSuJjJ yJKmmMr ryoJj mftoJPj pMÜrJP\q Im˙Jj TrPZjÇ KmVf xÄxh KjmtJYPj KfKj @S~JoL uLPVr kPã TJ\ TPrjÇ fJr KjPhtPvr IPkãJ~ rP~PZj huL~ ßjfJ-TotLrJÇ hPur FTJKiT xN© \JjJ~ É\MPrr IPkãJ~ fJrJ KjPhtv ßkPuA fJrJ oJPb jJoPmÇ @†MoJPj @u AxuJy ßvw oMyNPft ßo~r k´JgtL TJorJPjr kPã xogtj KhPf kJPrÇ KmVf xÄxh KjmtJYPj @†MoJPj @u-AxuJy oyJP\JPar kPã KZPujÇ @S~JoL uLPVr FTJKiT xN© \JjJ~, fJPhr xJPg ßpJVJPpJV ÊÀ yP~PZÇ IkrKhPT 18 huL~ ß\JPar vKrT huèPuJPT KjP~ KmFjKk k´KfKhj xnJ xoJPmv TrPZ AxuJoL GTqP\JPar FTJÄv, \Ko~f, ßylJ\fnáÜ huèPuJ @KrPlr kPã Im˙Jj KjP~PZÇ VfTJu ßgPTA @S~JoL uLV k´JgtL mhr CK¨j TJorJj @jrx k´fLT @r KmFjKk k´JgtL @Krláu yT ßYRiMrL ßaKuKnvj k´fLPTr kPã @Puo-SuJoJ xoJP\r TJPZ ßnJa k´JgtjJ ÊÀ TPrPZjÇ @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT IqJcPnJPTa KoxmJy CK¨j KxrJ\ APfJoPiq hrVJ oJhsJxJ~ TJorJjPT KjP~ ßnJa k´JgtjJr oPiq KhP~ k´go KhPjr KjmtJYKj TJptâo ÊÀ TPrjÇ ß\uJ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT vKlTár ryoJj ßYRiMrL

FoKk @†MoJPj @u-AxuJyxy AxuJoL huèPuJr xJPg ßpJVJPpJV ˙Jkj TrPZjÇ IkrKhPT jVr KmFjKkr xnJkKf Fo F yT ßnJa k´JgtjJr \jq \JoJ~Jf S ßylJ\Pfr xJPg xJmtãKeT ßpJVJPpJV rJUPZjÇ pfA xo~ FèPò ffA KjmtJYKj yJS~J kJæJPòÇ @PuoSuJoJ xoJ\ oMU UMuPZj jJÇ fJrJ ßpJVqfJr oJkTJKaPf ßnJa ßhPmjÇ TJorJPjr \jq ßp oyJPxj @xKZu fJ IjqKhPT ßoJz KjPòÇ @S~JoL uLV ßjfJrJ muPZj, fJrJ KjrJkh Im˙JPj rP~PZj, Km\P~r mqJkJPr vfnJV @vJmJhLÇ @VJoL 15 \Mj k´KfmJPrr oPfJ FmJrS ßnJa Kmkäm yPmÇ IjqKhPT KmFjKkr ßjfJrJ muPZj, fJrJ Km\P~r mqJkJPr vfnJV @vJmJhLÇ KxPuPar oJjMw fJPhr xJPg rP~PZÇ 14 hu xoKgtf jVr @S~JoL uLPVr xnJkKf mhr CK¨j TJorJj mPuj, KxPua mJxLr TJPZ KfKj KYrEeL, jVrLr Cjú~Pj KfKj jVrmJxLr xyPpJKVfJ ßkP~PZjÇ KfKj hMjtLKf TPrKj, jVrLr Cjú~j TPrPZjÇ jVrmJxL fJr TJP\r oNuqJ~j TrPmÇ KfKj @jrx k´fLPTr \jq jVrmJxLr TJPZ ßnJa k´JgtjJ TPrjÇ 18 huL~ ß\Ja k´JgtL jVr KmFjKkr xnJkKf @Krláu yT ßYRiMrL mPuj, KfKj kKrTK·f @iMKjT jVrL VzPf YJjÇ IfLPf KmFjKk xrTJPrr @oJPu jVr Cjú~Pj jVrmJxLr @vJ-@TJ–ãJr k´Kfluj WPbPZÇ KfKj ßaKuKnvj oJTtJ~ ßnJa k´JgtjJ TPr mPuj, jVrmJxLr fJr IfLPfr TJP\r oNuqJ~j TrPmÇ @S~JoL uLPVr ßTª´L~ xJÄVbKjT xŒJhT IqJcPnJPTa KoxmJy CK¨j KxrJ\ mPuj, k´KfmJPrr oPfJ FmJrS TJorJj \~L yPmÇ xrTJPrr Cjú~Pjr iJrJ ImqJyf rJUPf \jVe @jrx oJTtJ~ ßnJa ßhPmÇ hPur xmt˜Prr ßjfJ-TotLrJ FT TJfJPr rP~PZÇ xTu irPjr ßnhJPnh náPu xmJA ßo~r k´JgtL TJorJPjr kPã TJ\ TrPZÇ @Puo-SuJoJ xoJ\ TJorJPjr kPã rP~PZÇ KfKj mPuj, @Puo-SuJoJPhr xJPg

ßpJVJPpJV TrPZjÇ k´KfmJPrr oPfJ FmJrS k´iJjoπL ßvU yJKxjJPT KxPuPar ßo~r CkyJr KhPf YJ~ huL~ ßjfJ-TotLrJÇ ß\uJ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT vKlTár ryoJj ßYRiMrL FoKk mPuj, TJorJj fgJ @jrPxr Km\P~ KfKj vfnJV @vJmJhLÇ KxPuPar oJjMw TJorJjPT YJ~Ç KmVf KmFjKk xrTJPrr @oPur hMjtLKf, ãofJr IkmqmyJr jVrmJxL náPuKjÇ KxPuPar @Puo xoJ\ TJorJPjr kPã rP~PZÇ KfKj TJorJPjr kPã ßnJa k´JgtjJ TrPZj @Puo-SuJoJ xoJP\r TJPZÇ jVr KmFjKkr xnJkKf Fo F yT mPuj, @KrPlr Km\~ yPm vfnJV KjKÁfÇ KxPuPar oJjMw kKrmftj YJ~Ç KfKj hPur xmt˜Prr ßjfJ-TotL ßaKuKnvj oJTtJr kPã ^ÅJKkP~ kPzPZÇ KxPua KmFjKkPf ßTJjS ßTJªu ßjAÇ ßj©Lr KjPhtv oPf oPjJj~j k´fqJvLrJ huL~ k´JgtL @KrPlr kPã TJ\ TrPZÇ ß\uJ KmFjKkr xy xnJkKf, xJPmT FoKk KhuhJr ßyJPxj ßxKuo mPuj, jVrmJxL kKrmftPjr kPã Im˙Jj KjP~PZÇ fJrJ FmJPrr huL~ ßj©L UJPuhJ K\~JPT KxPuPar ßo~r CkyJr KhPf YJjÇ KfKj mPuj, AKu~Jx IjMxJrL muPf KTZá ßjA xmJA UJPuhJ K\~Jr IjMxJrLÇ jJo k´TJPv IKjòáT AKu~Jx @uLr IjMxJrL FT vLwt ßjfJ mPuj, @Krláu yTPT KjP~ ßj©L xmJAPT TJ\ TrJr KjPhtv ßhjÇ KT∂á @Krláu yT FUPjJ \JoJPjr xJPg TgJ mPujKjÇ ß˝òJPxmT hu ßjfJ xJoZáöJoJj \JoJj \jKk´~ ßo~r k´JgtL KZPuj huL~ ßj©L ßmVo UJPuhJ K\~Jr KjPhtPv KfKj oPjJj~jk© k´fqJyJr TPrjÇ @Krláu yT ßYRiMrL \JoJ~JPfr ZJ~JfPu dáPT kPzPZjÇ pM≠JkrJiLPhr KjP~ KfKj TJ\ ÊÀ TPrPZjÇ hPur fqJVL ßjfJ TotLPhr KmrJa IÄvPT KfKj èÀfô KhPòj jJÇ fJr \jq fJPT oJxMu KhPf yPmÇ

06/32-06/35


AmsJKyo UKuu

16

ßoJ

˝Pkúr KxÅKz

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

˝Pkúr KxÅKz

yJÿh o\uMo UJjÇ ßuUT, VPmwT, xÄVbT S AKfyJxKmhÇ FA YJrKa KmwP~r k´PfqTKaPfA KfKj k´oJj KhP~PZj IxJiJrj hãfJrÇ KpKj mOPaPjr TPu\ S ACKjnJKxtKa ßgPT Cófr KcV´L ßj~J FT\j @PuJzj xOKÓTJrL ßuUT KyPxPm APfJoPiq Kmvõ\MPz UqJKf ZKzP~PZjÇ ãáriJr ßuUKjr kJvJkJKv FT\j xMmÜJ KyPxPmS KfKj xoJj \jKk´~Ç KmKnjú xnJ-xoJPmv, ßxKojJr S KxPŒJK\~JPo fJr ùJjVnt mÜOfJ ßvsJfJPhr KmPoJKyf TPrÇ hMKj~Jr oMxuoJjPhr ßVRrmo~ AKfyJx, GKfyq, xÄÛíKf FmÄ xPmJtkKr oMxKuo yqJKrPa\ KjP~ fÅJr rP~PZ IxÄUq ßuUJPuKUÇ xMPuUT o\uMo UJPjr rKYf k´J~ 150Ka ßuUJ k´TJKvf yP~PZ KmvõmqJkLÇ IjMmJh yP~PZ mJÄuJ, APªJPjKv~Jj, \JoJtj, oJuP~Kv~Jj, ChtM, KyKª, @rmLxy KmPvõr KmKnjú nJwJ~Ç xm KoKuP~ o\uMo UJj yPYZj FA vfPTr FT\j xKfqTJPrr ßvTz xºJjL VPmwTÇ 13v vfPTr k´go KhPT AUKf~Jr C¨Lj oMyJÿh mUKf~Jr AmPj KUu\Lr mJÄuJ Km\P~r kr ßgPT Kmv vfPTr ßVJzJr KhPT oMxKuo uLV k´KfÔJr @PªJuPj PmñPur oMxuoJjrJ IV´eL nNKoTJ kJuj TPrjÇ 1400 vfPT PmñPu @Vf iotk´YJrT AmPj mfáfJr metjJ ßgPT ßpxm fgq kJS~J pJ~ fJPf @oJPhr kNmtkMÀwPhr mqJkJPr Vmt TrJr IPjT KTZáA rP~PZÇ KT∂á hNntJPVqr Kmw~ yPuJ, @oJPhr oJP^ IPjPTA Fxm PVRrmVJÅgJ AKfyJx xŒPTt S~JPTmyJu jjÇ@r fJA Fxm oMxKuo oKjwLr \Lmj TJKyjL mOPaj fgJ KmPvõr KmKnjú ßhPv mxmJxrf fÀe k´\jìPT \JjJPf xŒsKf ‘’hq oMxKuo yqJKrPa\ Im ßmñu’’ jJPo FTKa VPmweJ V´ß∫r xlu xŒhjJ TPrPZj o\uMo UJj Ç ßmñPur 42\j oMxKuo oKjwLr ßVRrmVJÅgJ \Lmj TJKyjL KjP~ 412kOÔJ~ ksTJKvf F V´∫Ka k´TJPvr kr APfJoPiq fÀe k´\Pjìr kJbTPhr oPiq mqJkT xJzJ \JKVP~PZÇ 8v mZPrr AKfyJx x’Kuf FA mAKaPT k´UqJf GKfyJKxT S VPmwTrJ APfJoPiqA ßoRKuT VPmweJTPotr Ijjq oJiqo KyxJPm CPuäU TPrPZjÇÇ V´∫Ka k´TJPvr kr A≤JrPjPar â~Kmâ~ xÄâJ∂ SP~mxJAa @oJ\Jj-F KmâP~r \jq rJUJ y~Ç 20 kJC¥ oMPuqr FA mAKa oJ© TP~TKhPjA vfvf TKk Kmâ~ yP~ pJ~Ç nJrfmPwtr oMxuoJjPhr KjP~ FA hMutn V´∫ rYjJr TJZ ÊÀ TPr u¥j KnK•T VPmweJ k´KfÔJj ßmñu oMxKuo KrxJYt A¿KaKaCPar (KmFo@r@A)Ç KfKj FA xÄVbjKar k´KfÔJfJ cJAPrÖr KyPxPm hJK~fô kJuj TPr @xPZjÇ KmFo@r@A FA V´∫Ka KuUPf IjMPrJi TPr o\uMo UJjPTÇ KfKj mAKa KuUPf rJK\ yPu ßmñPur oMxuoJjPhr AKfyJx GKfyq KjP~ VPmweJ TJ\ ÊÀ y~Ç fgq S CkJ• xÄV´y TPr fÅJr TJPZ xrmrJy TrJ y~ FmÄ KfKj kJ¥áKuKk KuUPf gJPTjÇ APfJoPiq V´∫Ka k´TJPvr hJK~fô ßj~ mOPaPjr oMuiJrJr k´nJmvJuL k´TJvjJ k´KfÔJj KTCm

ßuUT, VPmwT, xÄVbT S AKfyJxKmhÇ FA YJrKa KmwP~r k´PfqTKaPfA KfKj k´oJj KhP~PZj IxJiJrj hãfJrÇ KpKj mOPaPjr TPu\ S ACKjnJKxtKa ßgPT Cófr KcV´L ßj~J FT\j @PuJzj xOKÓTJrL ßuUT KyPxPm APfJoPiq Kmvõ\MPz UqJKf ZKzP~PZjÇ ãáriJr ßuUKjr kJvJkJKv FT\j xMmÜJ KyPxPmS KfKj xoJj \jKk´~Ç

ßoJyJÿh o\uMo UJj

xKfqTJPrr ßvTz xºJjL VPmwT kJmKuKvÄÇ hLWt Kfj mZr TJ\ TrJr kr V´∫Ka k´TJv yP~ yJPf @PxÇ xMPuUT o\uMo UJj V´∫KaPf kNmtkMÀwPhr ImhJj S fJPhr ßVRrmo~ IfLPfr TgJ kJbT xoJP\r TJPZ xMªrnJPm fáPu iPrPZjÇ KmKvÓ mqKÜPhr \Lmj S TPotr Km˜JKrf KmmrPer oJiqPo xoJ\ S rJKÓs~ \LmPj oMxuoJjPhr ImhJPjr FT kKrÏJr KY© láPa CPbPZ FA V´P∫Ç yprf vJy\JuJu, ‰x~h @uJSu, yJ\L vrL~fáuäJy, jmJm l~\MPjúxJ, xqJr @yxJjMuäJy, oLr ßoJvJr&rl ßyJPxj, ‰x~h @oLr @uL, oMjvL ßoPyÀuäJy, xqJr @»Mr ryLo, oJSuJjJ oMyJÿh @TrJo UJj FmÄ jmJm xqJr xKuoMuäJy&r of GKfyJKxT mqKÜPhr \Lmj S TPotr Kmmre FA V´P∫ ˙Jj ßkP~PZÇ o\uMo UJPjr @PrTKa @PuJzj xOKÓTJrL V´∫ Èhq oMxKuo yJP¥sc’Ç 2008 xJPu k´TJKvf mAKa ßmˆ ßxKuÄ mMT KyPxPm mOPaPj ˙Jj TPr ßj~Ç FA mAKa mOPaj, @PoKrTJ, ßxRKh @rmxy KmPvõr TP~TKa ßhPvr kJmKuT S ßTªsL~ uJAPmsrLPf ˙Jj PkP~PZÇ KmKnjú nJwJ~S mAKa IjMmJh TrJ y~Ç ßuUJPuKUr kJvJkJKv VPmweJPT oNu ßkvJ KyPxPm ßmPZ KjP~PZj o\uMo UJjÇ KmKnjú k©kK©TJ, xJoK~TL ZJzJS Kj~Kof TuJo KuPUj k´nJmvJuL KmsKav oMxKuo xÄmJhk© hq oMxKuo KjC\-FÇ AkxMAY F¥ xJPlJT oMxKuo TJCK¿Pur ßY~JroqJj KyPxPm Vf 20 mZr iPr hJK~fô kJuj TPr @xPZjÇ TKoCKjKar ßxmJ~ ImhJPjr ˝LTíKf KyPxPm 2012 xJPu rJjL FKu\JPmg Fr cJ~o¥ \MKmuL ChpJkPjr xo~ fÅJPT @oπj \JjJPjJ y~ VJPctj KcjJPrÇ mJÄuJPhPvr mOy•r KxPuPar yKmV† ß\uJr jmLV† CkP\uJr FT x◊J∂ oMxKuo kKrmJPr 1973 xJPu \jì Vsyj TPrj o\uMo UJjÇ mJÄuJPhPv \jì KjPuS PmPz CPbj mOPaPjÇ k´JgKoT, oJiqKoT KvãJ ßjj jgt Im AÄuqJP¥r uqJïJvJ~JPrÇ KmsKav AxuJKoT TPu\ ßgPT @rKmT FmÄ ßasKcvjJu AxuJKoT xJP~¿ kzJr kr Aˆ IqJñKu~J ACKjnJKxtKa ßgPT Km\Pjx F¥ ßxJxqJu kKuKx KmwP~ CYYfr KcV´L I\tj TPrjÇ VPmwjJr msf KjP~ KrxJYt ßaTKjTx F¥ PogcuK\ KmwP~ 2 mZPrr ßkJˆV´qJ\MP~a KcV´L I\tj PvPw KkK\Kx xŒjú TPr FT\j ßTJ~JKulJAc KvãT KyPxPm KvãTfJ ßkvJ~ KjP~JK\f yjÇ FZJzJS KfKj rP~u FKv~JKaT ßxJxJAKa Im ßV´a mOPaj F¥ @~JruqJP¥r KjmJtKYf FT\j ßlPuJ KyPxPm 2010 xJu ßgPT hJK~fô kJuj TPr @xPZjÇ o\uMo UJj mPuPZj, KfKj FT\j VKmtf oMxKuo, FT\j VKmtf KmsKav FmÄ xPmJtkKr FT\j VKmtf mJXJuLÇ F\jq KfKj TJ\ TrPf YJj oMxuoJj mOKav FmÄ mJXJuLr \jqÇ


LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

KmùJkj

17

yrCc FøJrKu uJû TîJPmr CPÆJij

Vf 23 ßv ßo mOy¸KfmJr yrCc APˆa mJÄuJ ÛáPur CPhqJPV m~ÛPhr ßxmJ k´hJPjr uPãq kNmt u¥Pjr ka Kˆsa˙ ACjJAPac Krlotc YJPYt yrCc FøJrKu uJû TîJPmr CPÆJij TrJ y~Ç KmKvÓ ToMKjKa ßjfJ S xJÄmJKhT ßT Fo @mM fJPyr ßYRiMrLr kKrYJujJ~ FmÄ yrCc APˆa mJÄuJ ÛáPur ßY~JroqJj @Kor @uLr xnJkKfPfô IjMKÔf F APnP≤ k´iJj IKfKg KyPxPm F uJû TîJPmr CPÆJij TPrj aJS~Jr yqJoPua&x Fr KjmtJyL ßo~r uM“lár ryoJjÇ KmPvw IKfKg KyPxPm FPf CkK˙f KZPuj TJCK¿ur @»Mu @xJh, TJCK¿ur ßVJuJo ræJjL, TJCK¿ur @KojMr ryoJj UJj, dJTJ ßkJˆ xŒJhT S xMPuUT IiqJkT Sor lJrΔTÇ IjMÔJPj mÜmq rJPUj PV´aJr KxPua ßcPnukPo≤ F¥ SP~uPl~Jr TJCK¿u ACPT ßjfJ Fo F oJjúJj S AlPfUJr ßyJPxj ßYRiMrL, TKm hKmrΔu AxuJo ßYRiMrL, @uyJ\ jNr mTv, ßoJyJÿh @jxJr oM˜JKTo, rJ\jLKfT @mhMu yJKoh ßYRiMrL, yrCc APˆa mJÄuJ ÛáPur ßxPâaJKr oK\h @uL, TKm S VLKfTJr KvyJmMöJoJj TJoJu, ACjJAPac Krlotc YJPYtr KoKjˆJr S k´KéPxr KxAS nSVJj ß\J¿ k´oNUÇ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj xÄÛíKf S xJKyfqPxmL KoPxx ^rjJ xJuJo, FKxFj oJPTtKaÄ ßTJŒJKjr KxKj~r TotTftJ PoJyJÿh yT S oKjr ßyJPxj, TKm rΔKm oKfj, oJSuJjJ rKlT IJyoh k´oNUÇ k´iJj IKfKg S KmPvw IKfKgPT láu KhP~ ÊPnòJ \JjJj pgJâPo yrCc APˆa mJÄuJ ÛáPur PY~JroqJj @Kor @uL S ßxPâaJKr oK\h @uL, xMPuoJj Ko~J, @mM fJuyJ ßYRiMrL, rKlT @uL FmÄ ßuJToJj Ko~JÇ KmPvw IKfKg TJCK¿ur @mMu @xJh mPuj, ßTJ~JKuvj xrTJPrr lJK¥Ä TJa gJTJr krS ßo~r

50Ka uJû TîJPm IjMhJj KhP~PZjÇ mftoJj xrTJPrr @oPu lJ¥ TJaxy pJmfL~ xLoJm≠fJr oPiqS uM“lár ryoJj ryoJj aJS~Jr yqJoPua&x Fr xJKmtT Cjú~Pj TJ\ TPr pJPòjÇ KjmtJyL Po~r uM“lár ryoJPjr xTu Cjú~j TotTJP¥r oNuq uãq yPò pJPf mftoJj IgtQjKfT KmkptP~r F xoP~ mJrJr oJjMPwr hMVtKf KTZáaJ yPuS uJVm TrJ pJ~Ç oJjMw ßpj TPÓ jJ kPzÇ F ßãP© IPjT xo~A KfKj Igt mrJ¨ KhP~ xyPpJKVfJr y˜ k´xJKrf TPr gJPTjÇ dJTJ ßkJˆ xŒJhT IiqJkT Sor lJrΔT mPuj, uM“lár ryoJj ßp ÊiM KmPuPf FT\j \jKk´~ mqKÜfô fJ j~, KfKj xJrJ KmPvõ FUj FT\j xmt\j kKrKYf PxKuKmsKa KmsKav mJÄuJPhKvÇ KfKj mJÄuJPhKvPhr VPmtr x∂JjÇ fÅJPT @mJrS KjmtJyL ßo~r KyPxPm KjmtJKYf TrJr @ymJj \JjJjÇ IiqJkT Sor lJrΔT @rS mPuj, k´KfKa k´KfÔJPjr Cjú~Pj FT\j @KTtPaÖ gJPT, yrCc ߈a mJÄuJ ÛáPur Cjú~Pjr oNu @KTtPaÖ yPòj ßT Fo @mM fJPyr ßYRiMrLÇ k´iJj IKfKg KjmtJyL ßo~r uM“lár ryoJj fÅJr mÜPmq CuCAPY ßxjJ IKlxJrPT yfqJr fLms Kjª \JjJjÇ KfKj mPuj, aJS~Jr yqJoPua&x TJCK¿Pur xTu mJKxªJPhr oJj Cjú~j S TuqJPe @Ko ImqJyf nJPm TJ\ TPr pJmÇ KmVf 25 mZr iPr yrCc APˆa mJÄuJ Ûáu ToMKjKar oJP^ KvãJ Cjú~Pj mqJkT Cjú~Pj TJ\ TPr pJPò mPu KfKj CPuäU TPrjÇ KfKj mPuj, F FuJTJr KxKj~r KxKaP\jPhr \jq FTKa ßxJxqJu uJû TîJPmr k´P~J\j KZuÇ fJA Igt mrJP¨r ßãP© @Ko ßYÓJ TPrKZ pJPf FKa xMªrnJPm kKrYJKuf yPf kJPrÇ ßx\jq pgJpg mrJ¨ ßh~J yP~PZÇ KfKj mPuj, TJCK¿u kKrYJujJ~ @kjJPhr xTPur xJyJpq S xyPpJKVfJA ßmKv k´P~J\jÇ


18

mJÄuJPhv xÄmJh

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

kÅJY mZPr mJP\Par PVJuPaKmu ‰mbT @TJr KÆèe xÄTa TJaJPf xmJAPT kJPv YJj CPhqJÜJrJ dJTJ, 30 ßo : ‰fKr ßkJvJTKvP·r xÄTa C•rPe CPhqJÜJ, v´KoT, xrTJr, VeoJiqo, VPmweJ S Kj~πT k´KfÔJjxy xÄKväÓ xm oyPur xKÿKuf k´PYÓJ hrTJrÇ fJ\rLj S xJnJPr rJjJ käJ\Jr WajJr kr mJÄuJPhPvr ‰fKr ßkJvJTKvP· ßp nJmoNKftr xÄTa ‰fKr yP~PZ, fJ TJKaP~ CbPf xmJAPT kJPv ßYP~PZj F UJPfr CPhqJÜJrJÇ kJvJkJKv fÅJrJ KjP\Phr KmKnjú mqgtfJr hJ~nJrS ˝LTJr TPr ßjjÇ ßkJvJToJKuPTrJ mPuPZj, FUj I˙J~L (IqJcyT) KnK•Pf mqm˙J KjP~ F UJPfr KmhqoJj xoxqJ xoJiJj x÷m j~Ç ‰fKr ßkJvJTKvP·r kJvJkJKv F UJPfr xPñ xÄKväÓ FPéxKr\ (@jMwKñT) UJPfr TotkKrPmv S KjrJk•Jr oJj KjKÁf TrPf yPmÇ ^MÅKTkNet nmPj VPz SbJ KmKnjú TJrUJjJ KjrJkh ˙JPj xKrP~ KjPf mJP\Pa KmPvw mrJ¨ rJUPf yPmÇ ßxA xPñ VJPot≤x Kv·jVPr IqJTPxxKr\ UJPfr \jqS \Ko mrJ¨ rJUPf yPmÇ mJÄuJPhv VJPot≤x IqJTPxxKr\ IqJ¥ kqJPTK\Ä oqJjMlqJTYJrJxt IqJ¥ FéPkJatJxt IqJPxJKxP~vj (KmK\FKkFoAF) S k´go @PuJr CPhqJPV @P~JK\f FT ßVJuPaKmu ‰mbPT Fxm ofJof CPb FPxPZÇ VfTJu mMimJr xTJPu k´go @PuJ TJptJuP~r xPÿujTPã ÈPkJvJTKvP·r Cjú~j S mJP\a nJmjJ' vLwtT FA ßVJuPaKmPur @P~J\j TrJ y~Ç PVJuPaKmPu k´iJj IKfKg KZPuj mJKe\qoπL ßVJuJo ßoJyJÿh TJPhr S Kv·oπL KhuLk mzM~JÇ xûJujJr hJK~Pfô KZPuj k´go @PuJr xyPpJVL xŒJhT @»Mu TJA~MoÇ QmbPT CkK˙f xrTJPrr FTJKiT oπL, ‰fKr ßkJvJTKv· CPhqJÜJ, VPmwT S v´KoT k´KfKjKi ßkJvJTKvP· v´KoT xÄW mJ ßasc ACKj~j YJuMr mqJkJPr jLKfVfnJPm FTof ßkJwe TPrjÇ F ZJzJ ‰fKr ßkJvJTKvP·r \jq @uJhJ Kj~πT xÄ˙J VbPjrS hJKm ßfJuJ y~Ç mJKe\qoπL mPuj, ‰fKr ßkJvJT UJPf v´KoT xÄW TrJr IKiTJr CjìMÜ TPr ßhS~Jr xo~ FPxPZ FUjÇ F ZJzJ ‰fKr ßkJvJT UJPfr xMÔM KmTJPvr ˝JPgt KmKnjú ßãP© xÄÛJr TrPf yPmÇ ßhPvKmPhPv nJmoNKftr xÄTa FUj F UJPfr mz xÄTaÇ FA xÄTa ßgPT ßmKrP~ @xPf yPmÇ PVJuJo ßoJyJÿh TJPhr @rS mPuj, ˝P·Jjúf ßhv KyPxPm mJÄuJPhv ‰fKr ßkJvJTKvP· ßmv xMKmiJ ßkP~ gJPTÇ kJvJkJKv x˜J v´Por xMKmiJS rP~PZÇ FA Im˙J~ ßkJvJT UJPf xJŒ´KfT xoP~ ßp iJÑJ FPxPZ fJ xJoJu KhPf jJ kJrPu Ko~JjoJr, TP’JKc~Jxy IjqJjq ßhPv FA Kv· ˙JjJ∂r yP~ YPu ßpPf kJPrÇ Kv·oπL KhuLk mzM~J mPuj, ‰fKr ßkJvJTKv· UJf rãJ~ FPT IkrPT ßhJwJPrJPkr @r ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ FUj hrTJr xmJr xKÿKuf CPhqJVÇ xoxqJ xoJiJPj FUj FcyT KnK•Pf mqm˙J V´ye TrPu @r yPm jJÇ kMPrJ Kmw~KaPT xoKjõfnJPm ßhUPf yPmÇ rJjJ käJ\J iPx xyxsJKiT v´KoPTr oífMq @oJPhr FA KjPhtvjJ KhP~ ßVPZÇ Kv·oπL @rS mPuj, xmJr GToPfqr KnK•Pf ‰fKr ßkJvJTKv·PT yrfJPur @SfJoMÜ rJUPf yPmÇ v´KoPTr o\MKr míK≠r KmwP~ xPmtJó èÀfôJPrJk TrPf yPmÇ F UJPf v´KoT xÄW YJuM TrJ FUj xoP~r hJKmÇ KmK\FKkFoAFr xnJkKf rJPl\ @uo ßYRiMrL mPuj, ßkJvJTKvP· ßp xÄTa ßhUJ KhP~PZ fJ @orJ pKh xoKjõfnJPm xoJiJj TrPf jJ kJKr fJyPu FA UJfKa KmPhKv KmKjP~JVTJrLPhr TftíPfô YPu pJPmÇ @VJoL mJP\Pa FPéxKr\ IqJ¥ kqJPTK\Ä AjKˆKaCa k´KfÔJ~ KmPvw fyKmu Vbj, F UJPf oNuq xÄPpJ\Pjr Skr C“Px Tr mqm˙J YJuM mJ r¬JKj UJPfr \jq @PVr Kj~Po ßmKv uJn TrPu ßmKv Tr k≠Kf kMjmtyJu, ACKauJAP\vj kJrKovj (ACKk) S mJKwtT @ohJKj k´JkqfJ Kva AxMqr hJK~fô Ê‹ TftíkPãr kKrmPft xKoKfr yJPf jq˜ TrJr hJKm \JjJj KfKjÇ fÅJr oPf, Fxm xMKmiJ ßhS~J yPu xo~ mÅJYPm @r @KgtT ßujPhjxy jJjJ y~rJKj ßgPT ßryJA kJPmj F UJPfr r¬JKjTJrPTrJÇ rJ\CPTr ßY~JroqJj jNÀu ÉhJ mPuj, ßhvaJ

@oJPhr xmJrÇ FTaJ uãqPT xJoPj ßrPU KjP\Phr Skr hJK~fô pgJpgnJPm kJuj TrPf kJrPu xoxqJ Ff \Kau yPfJ jJÇ @APjr k´Kf mí≠JñMKu ßhKUP~ VJP~r ß\JPr xm TrPf YJA @orJÇ F \jq xoxqJ xíKÓ yPòÇ jNÀu ÉhJ mPuj, IKiTJÄv ßkJvJT TJrUJjJ @mJKxT nmPj TrJ yP~PZÇ FèPuJ yPò KjoúoJPjr jTvJ~ TrJÇ mJKzr oJKuT ßmKv nJzJr \jq TJrUJjJ nJzJ ßhjÇ @r CPhqJÜJrJ fMujJoNuT To nJzJ~ kJj mPu Fxm mJKz nJzJ

v´KoTPhr x“ krJovt ßhj jJÇ fÅJrJA v´KoTPhr IvJ∂ TPr ßfJPujÇ YqJPju @AP~r kKrYJuT (mJftJ) vJAU KxrJ\ mPuj, Vf KTZMKhj iPr ßkJvJTKvP· xmPYP~ mz xoxqJ yPò APo\ xÄTaÇ hLWtKhPjr iJrJmJKyTfJ~ FA xÄTa xí KÓ yP~PZÇ ßjKfmJYT k´nJm TJKaP~ CbPf KmK\FoAFS TJ\ TPrKjÇ oJKuT-v´KoT xŒTt Cjú~j TrPf kJrPu xÄTa ßgPT CP•Jre x÷m mPu oPj TPrj KfKjÇ

KjP~ TJrUJjJ TPrjÇ rJ\CT ßY~JroqJj mPuj, @orJ AKfoPiq 400 TJrUJjJ kKrhvtj TPrKZÇ ^MÅKTkNet nmjPT ßjJKav ßhS~J yP~PZÇ fPm xŒNet KjrJkh nmj TrJr hJK~fô nmj oJKuPTrÇ F \jq nJPuJ CkTre S IKnù k´PTRvuL ÆJrJ AoJrf KjotJe TrPf yPmÇ KfKj @rS mPuj, cqJk vfnJV mJ˜mJ~Pj ßYÓJ TrPZ rJ\CTÇ ßuJTmu KjP~JPVr k´Kâ~J YuPZÇ FT mZPrr oPiq kMPrJ dJTJPT @orJ @APjr @SfJ~ KjP~ @xPf kJrmÇ jNÀu ÉhJ mPuj, 10 fuJ nmPjr IjMPoJhj KjP~ IQminJPm 22 fuJ TrJ yPòÇ rJ\CT ßgPT ßnPX ßluJr ßjJKav KhPu fJrJ yJAPTJPat Kra TPrjÇ mftoJPj rJ\CPTr KmÀP≠ F irPjr k´J~ kÅJY yJ\Jr oJouJ @PZÇ Fxm oJouJ hsΔf Kj¤K• TrPf yJAPTJPat @uJhJ ßmû TrJr CPhqJV ßjS~J yP~PZÇ FéPkJatJxt IqJPxJKxP~vj Im mJÄuJPhPvr (AFKm) xnJkKf xJuJo oMPvthL mftoJPj ßkJvJTKvP· ßmyJu Im˙J YuPZ Foj o∂mq TPr mPuj, krmftL ßoRxMPo @orJ TfaJ TJ\ TrPf kJrm \JKj jJÇ AKfoPiq @ÊKu~JPT ÈPrc ß\Jj' KyPxPm KYK¤f TrJ yP~PZÇ KmPhKv ßâfJrJ ßxUJPj TJ\ jJS TrJPf kJPrjÇ xrTJr ßWJKwf o\MKr ßmJctPT ˝JVf \JKjP~ xJuJo oMPvthL mPuj, TJrUJjJ~ ßpnJPm nJXYMr yPò fJPf FA ßkJvJT UJf FKVP~ ßpPf kJrPm jJÇ pÅJrJ FTKa FuJTJ~ v´KoT IxP∂Jw TrPZj fÅJPhr vJK˜ KhPf yPmÇ IjqgJ~ F irPjr WajJ WaPfA gJTPmÇ Kja ßkJvJT k´˜Mf S r¬JKjTJrT xKoKfr (KmPTFoAF) xyxnJkKf ßoJyJÿh yJPfo mPuj, ßTJgJS v´KoT IxP∂Jw yPm jJ, pKh ßxUJPj ßTJPjJ AºjhJfJ jJ gJPTÇ F \jq xrTJrPT TPbJr Kx≠J∂ KjPf yPmÇ F KmwP~ kM⁄JjMkM⁄ xÄmJh kKrPmvj TPr VeoJiqo xyJ~fJ TrPf kJPrÇ kKrPmv hNwe mº TrPf mJP\Pa ßTªsL~ AKaKkr \jq mrJ¨ YJj ßoJyJÿh yJPfoÇ KfKj mPuj, Vf mJP\Pa 200 ßTJKa aJTJ mrJ¨ gJTPuS UrY y~ jJAÇ FmJrS ßxKa rJUJ CKYfÇ F ZJzJ mJP\Pa ãMhs S oJ^JKr KvP·r \jq @rS Kfj mZr k´PeJhjJ S ßxKa TroMÜ rJUJr hJKm TPrj KmPTFoAFr FA xyxnJkKfÇ \JfL~ jJrL v´ KoT ßas c ACKj~j ßTPªs r xnJkKf @P~vJ AxuJo oJKuTPhr CP¨Pv mPuj, È@kjJrJ ßTj ßasc ACKj~j n~ kJj?' KfKj mPuj, @\PT Ff v´KoT IxP∂JPwr TJre yPò, oJKuPTrJ v´KoTPhr ßmJ^JPf kJPrj jJÇ KTZM IxJiM v´ KoT mqmxJ~L ßjfJ y~PfJ

vJAU KxrJ\ mPuj, rJjJ käJ\Jr WajJr kr VeoJiqo k´Y§ vKÜvJuL S~JY cPVr (fhJrKT) TJ\ TPrPZÇ F \jq IPjT oJjMwPT C≠Jr TrJ x÷m yP~PZÇ fPm Ff uJv mJ TJjúJTJKa ßhUJPjJPf ßfJ UJrJk k´nJm @PZÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r IiqJkT Fo Fo @TJv mPuj, v´o @APj oJKuTPhr 5 vfJÄv oMjJlJ v´KoT TuqJe lJP¥ ßhS~Jr KmiJj KZuÇ KT∂á oJKuPTrJ ßxaJ ßhj jJAÇ xŒ´Kf v´o @Aj xÄPvJij TPr oJKuTPhr FaJ ßgPT ImqJyKf ßhS~J yP~PZÇ Fo Fo @TJv mPuj, kíKgmLr xm \J~VJ~ v´KoT xÄVbj TrJr IKiTJr @PZÇ mJÄuJPhPvr @APjS fJ @PZÇ KT∂á v´KoPTrJ ßkJvJT TJrUJjJ~ xÄVbj TrPf kJrPZ jJÇ TJre k´Kâ~JKa FojnJPm TrJ yP~PZ ßpj @Pmhj TrPu fJ IjMPoJhj jJ TrJ y~Ç Px≤Jr lr kKuKx cJ~JuV (KxKkKc) VPmweJ kKrYJuT lJyKohJ UJfM j mPuj, k´ KfmZr oNuq°LKf KmPmYjJ TPr o\MKr míK≠ TrJ yPfJ, fPm FaJ Ff ßYJPU kzf jJÇ v´KoT IxP∂Jw To yPfJÇ fJ ZJzJ @orJ @˙J mJ Kmvõ JxPpJVqfJr \J~VJKa yJKrP~ ßlPuKZÇ mJP\Pa ßkJvJTKvP·r FTKa Kj~πT xÄ˙J S fJr \jmPur \jq mrJ¨ rJUJ k´P~J\j mPu oPj TPrj KxKkKcr FA VPmwTÇ KmK\FoAFr xnJkKf @KfTMu AxuJo mPuj, mJxJmJKzPf TJrUJjJ y~ mPuA ßkJvJTKvP· @\ Kmkäm WPaPZÇ fPm xo~ FPxPZ Fxm TJrUJjJPT kMjmtJxj TrJrÇ F \jq mJP\Pa 5 vfJÄv xMPh 300 ßTJKa aJTJ mrJ¨ rJUJ k´P~J\jÇ @KfTMu AxuJo mPuj, @orJ ßUPa UJS~J oJjMwPhr \jq CAj CAj KxYMP~vj (hMA kãA ßpj UMKv gJPT) TrPf YJAÇ @orJ rÜPYJwJ jAÇ @orJ ßmfj mJzJmÇ KT∂á v´KoPTrJ ßpj fJ mJKz KjP~ ßpPf kJPrj ßx \jq xrTJrPT TJ\ TrPf yPmÇ TJre ßmfj mJzPuS ßhJTJjhJr, mJKzS~JuJ S yJxkJfJuèPuJ fJ ßTPz KjPòÇ PoJyJÿhL V´ΔPkr mqm˙JkjJ kKrYJuT ÀmJjJ yT mPuj, ßkJvJT UJPfr \jq mJSKv~J~ Kv·kJTt ‰fKr TrPf 5 ßgPT 10 mZr xo~ uJVPmÇ FUj ßZJa ßZJa \J~VJ UMÅP\ To xoP~r TîJˆJr kJTt TrJ hrTJrÇ KmK\FoAFr xJPmT xnJkKf @PjJ~Jr-Cu@uo ßYRiMrL kJrPn\ mPuj, ßkJvJTKvP·r mftoJj xÄTa C•rPe IKVú S nmj KjrJk•J KjP~ TJ\ TrPf yPmÇ F ZJzJ mJÄuJPhPv ßkJvJTKvP· hJx k´gJ YuPZ ßkJPkr FA TgJ ßyuJ~ KlKrP~ ßhS~J pJPm jJÇ

dJTJ, 30 ßo : xrTJPrr k´go IgtmZr ßgPT ßvw IgtmZPrr oPiq mJP\Par @TJr ßmPz KÆèe yPòÇ xrTJPrr ÊÀ IgtJ“ 2009-10 IgtmZPr mJP\Par @TJr KZu FT uJU 13 yJ\Jr 819 ßTJKa aJTJÇ xrTJPrr ßvw IgtJ“ @VJoL 2013-14 IgtmZPrr mJP\Par @TJr hÅJzJPò k´J~ hMA uJU 25 yJ\Jr ßTJKa aJTJÇ IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyf @VJoL 6 \Mj \JfL~ xÄxPh @VJoL IgtmZPrr jfMj mJP\a Ck˙Jkj TrPmjÇ FPf WJaKfxy FT uJU 51 yJ\Jr ßTJKa aJTJ gJTPZ IjMjú~j mJP\aÇ mJKT 74 yJ\Jr ßTJKa aJTJ gJTPZ Cjú~j mJP\a mJ mJKwtT Cjú~j TotxNKY (FKcKk)Ç Igt KmnJV xN© \JjJ~, @VJoL IgtmZPr ßoJa ßhv\ C“kJhPjr k´míK≠r (K\KcKk) yJr irJ yPò YuKf IgtmZPrr xoJj IgtJ“ 7 hvKoT 2 vfJÄvÇ mJÄuJPhv kKrxÄUqJj mMqPrJ (KmKmFx) pKhS FrA oPiq KyxJm TPr mPuPZ, IgtmZr ßvPw k´míK≠r yJr hÅJzJPm 6 hvKoT vNjq 3 vfJÄv, pJ mftoJj xrTJPrr @oPur xmPYP~ To k´míK≠r yJrÇ IgtoπL Imvq Vf ßxJomJr mPuj, ÈKmKmFPxr FA yJr KbT j~Ç ßmPz FojKT fJ 6 hvKoT 5 vfJÄv ZJKzP~ ßpPf kJPrÇ' F ZJzJ @VJoL mJP\Pa mJKwtT oNuq°LKf irJ yPò 7 vfJÄvÇ mJP\a WJaKf rJUJ yPf kJPr 4 hvKoT 8 vfJÄPvr oPiqÇ @∂\tJKfT oMhsJ fyKmu (@AFoFl) mJP\a WJaKf 4 hvKoT 3 vfJÄPv jJKoP~ @jJr krJovt KhPuS xrTJPrr kPã fJ x÷m yPò jJ mPu \JjJ ßVPZÇ xŒ´xJreoNuT IgtjLKfr xogtPj IgtoπL KjP\A mJP\a WJaKf 5 vfJÄPvr SkPr rJUJr kPãÇ @VJoL IgtmZPr mJP\a WJaKf 65 ßgPT 67 yJ\Jr ßTJKa aJTJr oPiqA gJTPZÇ mqJÄT-mqm˙J ßgPT @VJoL IgtmZPr xrTJr 25 yJ\Jr ßTJKa aJTJ Ee ßjPm mPu Igt KmnJV xNP© \JjJ ßVPZÇ YuKf IgtmZPrr mJP\Pa FA uãqoJ©J KZu 23 yJ\Jr ßTJKa aJTJÇ pKhS FA uãqoJ©Jr oPiq xrTJr gJTPf kJPrKjÇ aJjJPkJPzPjr @VJoL mJP\Pa \JfL~ rJ\˝ ßmJctPT (FjKm@r) rJ\˝ xÄV´Pyr uãqoJ©J ßmÅPi ßhS~J yP~KZu FT uJU 35 yJ\Jr ßTJKa aJTJÇ Ff aJTJ xÄV´y TKbj yP~ kzPm mPu Igt KmnJVPT AKfoPiqA \JKjP~ KhP~PZ FjKm@rÇ xrTJPrr rJ\˝ xÄV´y TrJ y~ ßoJaJ hJPV KfjKa C“x ßgPTÇ FèPuJ yPò, FjKm@r-Kj~Kπf Tr, FjKm@r-mKyntNf Tr FmÄ Tr mqfLf k´JK¬Ç mJP\a k´e~Pjr xPñ pMÜ TotTftJPhr xPñ TgJ mPu \JjJ ßVPZ, FjKm@r-mKyntNf Tr mJmh @VJoL IgtmZPr @hJ~ TrJ yPm Z~ yJ\Jr 300 ßTJKa aJTJÇ YuKf IgtmZPr F UJPf @hJP~r uãqoJ©J KZu YJr yJ\Jr 565 ßTJKa aJTJÇ fPm Tr mqfLf k´JK¬r C“x ßgPT YuKf IgtmZPr xÄV´Pyr uãqoJ©J KZu 22 yJ\Jr 846 ßTJKa aJTJÇ @VJoLmJPrr \jq fJ 27 yJ\Jr ßTJKa aJTJ TrJ yPòÇ

xN© \JjJ~, @VJoL mJP\Pa nftMKTr kKroJe TKoP~ @jJ yPmÇ TJre, xŒ´xJKrf Ee xyJ~fJ (AKxFl) mJmh 100 ßTJKa cuJPrr KTK˜r Igt @AFoFl ßgPT kJS~J pJPò, fJr Ijqfo vftA yPuJ nftMKT ToJPjJÇ ßxA TJrPe mJÄuJPhv ßkPasJKu~Jo TrPkJPrvj (KmKkKx) S KmhMq“ Cjú~j ßmJctPT (KkKcKm) ßhS~J nftMKT YuKf IgtmZPr 13 yJ\Jr ßTJKa aJTJ~ xLKof rJUJ yPuS nKmwqPf xJf ßgPT @a yJ\Jr ßTJKa aJTJ~ jJKoP~ @jJr kKrT·jJ rP~PZ xrTJPrrÇ F ZJzJ oπeJu~ S KmnJVèPuJr oPiq ‰mPhKvT xJyJPpqr fMujJ~ ˙JjL~ oMhsJ~ k´T· mJ˜mJ~Pjr k´mefJ ßmKvÇ TJre, ˙JjL~ oMhsJ mqmyJr TrPu j\rhJKr fMujJoNuT To gJPTÇ @r ‰mPhKvT xJyJpq mqmyJr TrPf ßVPu hMjtLKf TrJ TKbj yP~ kPzÇ @VJoL mJP\Pa F Kmw~KaPT èÀfô ßhS~J yPmÇ @VJoL mJP\Pa oyJWqt nJfJ ßhS~Jr ßTJPjJ KY∂J ßjA mPu FrA oPiq \JKjP~ KhP~PZj IgtoπLÇ fPm KfKj F-S \JKjP~PZj, FTKa ßk-TKovj TPr pJPmjÇ mJP\Pa k´KfmºLPhr \jq mftoJPjr nJfJ 300 aJTJ ßgPT mJKzP~ 500 aJTJ TrJ yPò mPu \JjJ ßVPZÇ fPm m~Û mJ oMKÜPpJ≠JPhr \jq ßTJPjJ nJfJ mJzPZ jJÇ ßaJu, ßuKn, k´vJxKjT Kl, \KroJjJ, ßxmJ Kl AfqJKh @VJoL IgtmZPr I∂f 50 vfJÄv TPr mJzJPjJ yPm mPu \JjJ ßVPZÇ IV´JKiTJr UJf ImJ˜mJK~f: mftoJj xrTJPrr k´go IgtmZPr ßp IV´JKiTJr UJf KYK€ f TrJ yP~KZu, mJ˜mJK~f jJ yS~J~ KÆfL~, fífL~, YfMgt FmÄ xm ßvPw @VJoL IgtmZPrr \jqS ßgPT pJPò ßxèPuJÇ IgtoπL k´KfmZrA FèPuJ mJ˜mJ~Pjr IñLTJr TPr WMKrP~-KlKrP~ k´J~ FTA TgJ mPu pJPòj FmÄ @VJoL mJP\a mÜPmqS muPmj mPu \JjJ ßVPZÇ IV´JKiTJr UJPfr oPiq Ijqfo KZu ßrukPgr xÄÛJrÇ FA UJf KjP~ oyJkKrT·jJ TrJ yPò mPu xJÄmJKhTPhr \JjJj IgtoπLÇ fJ ZJzJ dJTJ-Y¢V´Jo oyJxzTPT YJr ßuPj CjúLf TrJr TJ\ iLrVKfPf yPuS YuPZÇ \JjJ ßVPZ, 30Ka IV´JKiTJrk´J¬ KmwP~r oPiq F hMKa ZJzJ ßoJaJ hJPV @r KTZMA y~KjÇ xJPz YJr mZPrS YNzJ∂ y~Kj T~uJjLKf S \ôJuJKjjLKfÇ xrTJKr-PmxrTJKr IÄvLhJKr (KkKkKk) TJbJPoJ vKÜvJuL hNPrr TgJ @AjA kJx y~KjÇ hNweoMÜ y~Kj mMKzVñJ jhLÇ VzJA jhL kMj”Ujj y~KjÇ nNKo \Krk S mqm˙JkjJPT KcK\aJu mqm˙J~ @jJ y~KjÇ VPz ßfJuJ y~Kj ßhPvr KmKnjú \J~VJ~ IgtQjKfT IûuÇ xrTJr k∞J ßxfM, ßoPasJPru AfqJKh mz k´T· ÊiM mJ˜mJ~j TrPf kJPrKj fJ j~, IPjT ßZJa k´T· mJ˜mJ~PjS mqgt yP~PZÇ AVnjqtJP¿r @SfJ~ xm xrTJKr h¬rPT xoKjõf fgqk´pMKÜ ßjaS~JPTtr @SfJ~ xrTJr @jPf kJPrKjÇ IgtoπL xŒ´Kf xJÄmJKhTPhr mPuj, Fxm IV´JKiTJrk´J¬ TJ\ KfKj ßTj mJ˜mJ~j TrPf kJPrjKj, @VJoL mJP\Pa mqJUqJxy nKmwqPfr KhTKjPhtvjJ ßhPmj KfKjÇ


mJÄuJPhv xÄmJh

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

19

KdPudJuJ yrfJPu KmK㬠nJXYMr, TTPau KmP°Jre dJTJ, 30 ßo : KmFjKkr ßjfífôJiLj 18-huL~ ß\JPar cJPT VfTJu mMimJr KdPudJuJnJPm yrfJu kJKuf yP~PZÇ ßhPvr ßTJgJS mz irPjr Ik´LKfTr WajJr Umr kJS~J pJ~KjÇ fPm KmKã¬nJPm TTPau KmP°Jre, VJKz nJXYMr, VJZ ßTPa xzT ImPrJi S kJæJkJKæ iJS~Jr WajJ WPaÇ Fxm WajJ~ I∂f 14 \j @yf y~Ç nJXYMr S IKVúxÄPpJV TrJ y~ I∂f 40Ka VJKzPfÇ @aT TrJ yP~PZ 18huL~ ß\JPar 12 \j ßjfJTotLPTÇ FKhPT rJ\vJyL, UMujJ, KxPua S mKrvJu KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPjr @jMÔJKjT k´YJreJ ÊÀ yS~J~ oyJjVr FuJTJ~ yrfJPur ßfoj ßTJPjJ IÅJY kJS~J pJ~KjÇ k´J~ xm k´JgtL S fÅJPhr TotL-xogtPTrJ k´YJreJ~ mq˜ xo~ TJaJjÇ dJTJr mJAPrr Kj\˝ k´KfPmhT, @ûKuT TJptJu~ S k´KfKjKiPhr

kJbJPjJ Umr: YÅJhkMr: xTJu Z~aJr KhPT xhr CkP\uJr YÅJhkMr-TMKouäJ @ûKuT oyJxzPTr oyJoJ~J S kuäL KmhMq“ FuJTJ~ VJZ ßTPa S VJPZr èÅKz ßlPu xzT ImPrJi TPr yrfJuxogtPTrJÇ F xo~ asJT, KkT@k nqJj, IPaJKrTvJxy 30 ßgPT 35Ka pJjmJyj nJXYMr TrJ y~Ç FTA xzPTr mJmMryJa FuJTJ~ aJ~Jr \ôJKuP~ rJ˜J ImPrJi TPr KkPTaJrrJÇ Fxm WajJ~ VJKz nJXYMr S VJZ TJaJr IkrJPi YÅJhkMr oPcu gJjJr kMKuv S kKrPmv IKih¬r hMKa oJouJ TPrPZÇ YÅJhkMr oPcu gJjJr kMKuv Kfj\jPT ßV´¬Jr TPrPZÇ msJ¯emJKz~J: jJvTfJr ßYÓJr

IKnPpJPV \JoJ~JPfr FT ÀTjxy ß\uJr KmKnjú ˙Jj ßgPT xJf\jPT @aT TrJ yP~PZÇ ßmuJ 11aJr KhPT KmFjKkr ßjfJ-TotLrJ vyPrr hKãe ßoRzJAu FuJTJ~ aJ~Jr \ôJKuP~ xzT ImPrJPir ßYÓJ TPrjÇ ß\uJ ZJ©uLPVr ßjfJTotLrJ vyPr yrfJuKmPrJiL KoKZu TPrPZjÇ KxrJ\V†: xTJPu KxrJ\V†rJ~V† @ûKuT xzPTr xhr CkP\uJr ßfuTMKk mJ\JPr aJ~JPr @èj KhP~ ImPrJi xíKÓ TPrj \JoJ~Jf-KvKmPrr ßjfJ-TotLrJÇ F ZJzJ KxrJ\V†-TJ\LkMr @ûKuT xzPT FmÄ ßkRr FuJTJ~ xzPT Aa ßlPu ImPrJi TPrj KmFjKkr ßjfJ-TotLrJÇ KxrJ\V†-juTJ @ûKuT xzPTr Y§LhJxVJKf mJ\JPr VJZ ßlPu xzT ImPrJi TPr yrfJu xogtPTrJÇ mJÄuJPhv TíKw KmvõKmhqJu~: o~ojKxÄPy mJÄuJPhv TíKw

KmvõKmhqJu~ vJUJ ZJ©hPur ßjfJTotLrJ VfTJu mMimJr yrfJPur xogtPj KoKZu TrPu kMKuv S ZJ©uLV fÅJPhr Skr yJouJ YJuJ~ mPu IKnPpJV CPbPZÇ FPf TokPã 11 \j @yf yjÇ KoKZPu ßpJV KhPf KVP~ KmvõKmhqJuP~r ßT @r oJPTtPa ZJ©uLPVr yJouJr KvTJr yj ZJ©hPur @PrT TotLÇ jJrJ~eV†: xTJu Z~aJr KhPT vyPrr mrlTu oJb FuJTJ~ oyJjVr ZJ©hPur pMVì @øJ~T rJPvhMr ryoJPjr ßjfíPfô yrfJPur xogtPj KoKZu ßmr y~Ç fJrJ xzPT ßkasu ßdPu @èj ßh~Ç F xo~ ßmv TKa TTPaPur KmP°Jre WaJPjJ y~Ç kPr kMKuv iJS~J TPr fJPhr Z©nñ TPr ßh~Ç

mJmMjVrL IxM˙, \JKoPj oMÜ dJTJ, 30 ßo : rJ\iJjLr mJrPco yJxkJfJPu KYKT“xJiLj ßylJ\Pf AxuJPor oyJxKYm ßoJyJÿh \MjJP~h mJmMjVrLPT KfjKa oJouJ~ VfTJu mMimJr \JKoj KhP~PZj @hJufÇ Fr KTZMãe krA fÅJPT oMKÜ ßhS~J y~Ç fPm CóoJ©J~ cJ~JPmKax, KTcKj S kJP~r xoxqJr TJrPe KfKj yJxkJfJPuA @PZjÇ FUJPj YJr Khj iPr fÅJr KYKT“xJ YuPZÇ VfTJu \JKoj ßYP~ fÅJr @Aj\LmL @Pmhj TrPu dJTJ oyJjVr yJKTo vJyKr~Jr oJyoMh @hjJj \JKoPj oMKÜr @Phv ßhjÇ FKhPT ßylJ\Pf AxuJo S AxuJoL GTqP\Ja VfTJu kígT KmmíKfPf IKnPpJV TPrPZ, èÀfr IxM˙ Im˙J~ \Lmj-oífMqr xKºãPe FPj xrTJr IkTPotr hJ~ FzJPf fKzWKz TPr \MjJP~h mJmMjVrLr \JKoj KjPf mJiq TPrPZÇ mJmMjVrLr @Aj\LmL xJjJCuäJy Ko~J VfTJu \JKoj @PmhPjr ÊjJKjPf @hJufPT mPuj, AxuJo S oyJjmL (xJ.)PT ÈTaNKÜ' TrJr k´KfmJPh vJK∂kNet TotxNKY kJuPjr xo~ kMKuv KmjJ CxTJKjPf kJKUr oPfJ èKu TPr oJjMw UMj TPrÇ F WajJ~ vf vf oJjMw @yf y~Ç mJmMjVrLPT KroJP¥ KjP~ KjptJfj TrJ y~Ç mftoJPj KfKj mJrPco yJxkJfJPu oífMqr xPñ uzPZjÇ F Im˙J~ KYKT“xJr xMKmiJr \jq fÅJr \JKoj yS~J k´P~J\jÇ ÊjJKj ßvPw KfjKa

oJouJ~ mJmMjVrLr \JKoj o†Mr TPrj @hJufÇ 5 ßo ßylJ\Pf AxuJPor ImPrJi TotxNKYr Khj rJ\iJjLr oKfK^u S kæj FuJTJ~ xKyÄxfJr WajJ~ 16Ka oJouJ TrJ y~Ç Fr oPiq KfjKa oJouJ~ fÅJPT ßV´¬Jr ßhUJPjJ y~Ç kMKuv xN© \JjJ~, Vf oñumJr rJf ßgPT vJrLKrT Im˙Jr ImjKf yPu VfTJu IKfhsΔffJr xPñ mJmMjVrLPT \JKoPj oMKÜr ßhS~Jr mqm˙J ßj~ xrTJrÇ mJrPco yJxkJfJu Tftíkã \JjJ~, \MjJP~h mJmMjVrL CóoJ©J~ cJ~JPmKaPx nMVPZjÇ F \jq fÅJPT cJ~JuJAKxx TrPf yP~PZÇ F ZJzJ fÅJr kJP~r ßkZPjr KhPT ßlÅJzJ~ kMÅ\ \PoKZuÇ Vf oñumJr fJ kKrÏJr TPr ßhS~J yP~PZÇ yJxkJfJPur KYKT“xPTrJ \JjJj, mJmMjVrLPT TíK©onJPm mÅJKYP~ rJUJ mJ KjKmz kKrYptJ ßTPªs (@AKxAC) rJUJr Umr xKbT j~Ç mJzKf xfTtfJ KyPxPm fÅJPT ßkJˆ-IkJPrKan ÀPo (IP˘JkYJr-krmftL pPfúr \jq KjitJKrf Tã) rJUJ yP~PZÇ fÅJr vJrLKrT Im˙J KjP~ KY∂Jr KTZM ßjAÇ 6 ßo rJ\iJjLr dJPTvõrL oKªr FuJTJ ßgPT mJmMjVrLPT ßV´¬Jr TPr dJTJ oyJjVr ßVJP~ªJ kMKuvÇ oKfK^u gJjJr Kfj oJouJ~ 22 KhPjr KroJP¥ ßjS~Jr @Phv ßhj @hJufÇ FTKa KroJ¥ ßvPw 21 ßo KfKj @hJuPf

˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmKª ßhjÇ KmmíKf: ßylJ\Pf AxuJPor @Kor @uäJoJ vJy @yoh vlL mPuj, \MjJP~h mJmMjVrL TUPjJ k´YKuf rJ\jLKf S xKyÄxfJr xPñ \Kzf KZPuj jJÇ TJrS IjqJ~ @PâJv S UJoPU~JKur TJrPe fÅJr UJrJk KTZM WaPu, Fr hJ~nJr xÄKväÓ mqKÜrJ ßTJPjJnJPmA FzJPf kJrPmj jJÇ KfKj xrTJrPT CP¨v TPr mPuj, ÈmJmMjVrLPT xM˙nJPm @kjJrJ ßV´¬Jr TPrPZj, @\ KfKj oMoNwtMÇ KmPhPv KjP~ fÅJr Cjúf KYKT“xJr mqm˙J TrJ @kjJPhrA hJK~Pfô kPzÇ' VfTJu KmPTPu dJTJ~ \MjJP~h mJmMjVrLr ßrJVoMKÜ TJojJ~ @P~JK\f ßhJ~J oJyKlPu xÄVbPjr dJTJ oyJjVr TKoKar ßjfJrJ IKnPpJV TPrj, mJmMjVrLr \Lmj KjP~ xÄv~ ßhUJ ßhS~J~ @Aj\LmLPhr Skr YJk k´P~JV TPr fKzWKz \JKoj KjPf mJiq TrJ yP~PZÇ kígT KmmíKfPf \JoJ~JPf AxuJoLr nJrk´J¬ @Kor oTmMu @yoJh, AxuJoL GTqP\JPar ßY~JroqJj @mhMu uKfl ßj\JoL S AxuJoL @PªJuPjr @Kor ‰x~h ßoJ. ßr\JCu TKro @vïJ\jT Im˙J~ \MjJP~h mJmMjVrLr yJxkJfJPu KYKT“xJiLj gJTJ~ VnLr CPÆV k´TJv TPrPZjÇ fÅJrJ mJmMjVrLPT xm oJouJ ßgPT Kj”vft ImqJyKf S xrTJKr UrPY fÅJr KYKT“xJr hJKm \JjJjÇ


20

IJ∂\tJKfT

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

rJKv~J KxKr~JPT ßãkeJ˘ KhPu mqm˙J ßjS~J yPm

AxrJP~Pur ÉÅKv~JKr

mJhvJy @mhMuäJy KTîKjTqJKu ßcc! dJTJ ßcÛ, 30 ßo : AxrJP~u ÉÅ Kv~JKr CóJre TPr mPuPZ, rJKv~J KxKr~J xrTJPrr TJPZ ßãkeJ˘ xrmrJy TrPu Èmqm˙J ßjS~J' yPmÇ mJAPrr y˜Pãk ßbTJPfA KxKr~J~ ßãkeJ˘ xrmrJy TrJ yPm-rJKv~J F ßWJweJ ßhS~Jr kr Vf oñumJr AxrJP~u FA ÉÅKv~JKr KhuÇ AxrJP~Pur k´K frãJoπL ßoJPv A~JuMj mPuj, ÈrJKv~J KxKr~Jr ßk´KxPc≤ mJvJr @u-@xJhPT ßãkeJ˘ xrmrJy TrPu ÈTL TrPf yPm, fJ AxrJP~Pur nJPuJ TPr \JjJ @PZ'Ç KfKj xJÄmJKhTPhr mPuj, ÈrJKv~J FUPjJ ßãkeJ˘ kJbJ~KjÇ @vJ TrKZ, oPÛJ F TJ\ TrPm jJÇ KT∂á hMntJVq\jTnJPm pKh KxKr~J~ ßãkeJ˘ ßkRÅPZ pJ~, fJyPu TL TrPf yPm, fJ @oJPhr \JjJ @PZÇ' AxrJP~Pur ßVJP~ªJ S ßTRvuKmw~T oπL ACnJu ߈Kj“\S KxKr~Jr KmÀP≠ mqm˙J ßjS~Jr ÉÅKv~JKr ßhjÇ KfKj mPuj, KxKr~J~ ßãkeJ˘ kJbJPjJ yPm rJKv~Jr ÈQjKfT nMu'Ç rJKv~J mPuPZ, fJPhr Fx 300 oPcPur ßãkeJ˘ KxKr~J~ xrmrJPyr kKrT·jJ TrJ yP~PZÇ oPÛJ CPuäU TPrPZ, KxKr~J~ xKyÄxfJ ÊÀr @PVA hMA ßhPvr

oPiq F ßãkeJ˘ xrmrJPyr \jq YMKÜ yP~PZÇ FKhPT KxKr~Jr YJrKa ßVJÔL IKnPpJV TPrPZ, k´ i Jj xrTJrKmPrJiL ß\Ja jqJvjJu ßTJ~JKuvj fíe oNP ur \jVPer YJS~J mM^Pf FmÄ fJr k´Kfluj WaJPf mqgt yPòÇ FA YJr ßVJÔL SA ß\JPa IÄvV´ye TrPf YJ~Ç mJvJrKmPrJiL @PrT ßjfJ KoPvu KTPuJ KmPrJiLPhr TPbJr xoJPuJYjJ TPr mPuPZj, È@xu xoxqJ ß\JPar oPiqAÇ TJre, k´J~ FT x¬Jy @PuJYjJ TPrS fJrJ ßTJPjJ KmwP~ FTof yPf kJrPZ jJÇ' Vf míy ¸KfmJr ßgPT fM rPÛr A˜J’MP u @PuJYjJ~ mPxPZ mJvJrKmPrJiL ß\Ja jqJvjJu ßTJ~JKuvjÇ IjqKhPT ßk´KxPc≤ mJvJPrr kPã pM≠ mº TrPf ßumJjjKnK•T Kv~J ßVJÔL Ky\mMuäJyPT 24 WμJr xo~ ßmÅPi KhP~PZj KxrL~ KmPhsJyLPhr ToJ¥Jr ßxKuo AKhsxÇ KfKj mPuj, ÈFA xoP~r oPiq Ky\mMuäJy pM≠ mº jJ TrPu fÅJPhr UMÅP\ ßmr TPr yfqJ TrJ yPmÇ' AxrJP~Pur oyzJ: Èx÷Jmq @ûKuT IK˙KfvLufJ' ßoJTJKmuJ~ AxrJP~u k´˜MK f KjPò mPu \JKjP~PZj ßhvKar k´ i JjoπL

ßmKj~JKoj ßjfJKj~JÉÇ VfTJu mMimJr ß\À\JPuPor TJPZ FTKa @mJKxT FuJTJ~ rJxJ~KjT yJouJ ßoJTJKmuJr oyzJ kptPmãPer xo~ KfKj F TgJ mPujÇ ßjfJKj~JÉ mPuj, È@orJ @ûKuT IK˙KfvLufJr @vïJ TrKZÇ' Fr @PV xrTJKr ßmfJPr ßhS~J FT nJwPe AxrJP~Pur k´iJjoπL fÅJr oKπkKrwhPT KxKr~Jr TJPZ rJKv~Jr I˘ xrmrJy KjP~ jLrm gJTJr KjPhtv ßhjÇ

rJKv~Jr xoJPuJYjJ: \JKfxÄPWr oJjmJKiTJrKmw~T TJCK¿Pu VfTJu mMimJr KmfTt ÊÀr @PV KxKr~Jr xrTJPrr KmÀP≠ KjªJ k´˜Jm @jJ y~Ç pMÜrJPÓsr xoKgtf FA KjªJ k´ ˜ JPmr xoJPuJYjJ TPrPZ rJKv~JÇ rJKv~Jr krrJÓsoπL ßxPVtA uJnrn mPuj, F irPjr TJ\ KxKr~J~ rÜkJf mPºr CPhqJV KyPxPm @xjú @∂\tJKfT vJK∂ xPÿujPT ãKfV´˜ TrPmÇ

dJTJ ßcÛ, 30 ßo : ßxRKh @rPmr mJhvJy @mhMuäJy Kmj @mhMu @K\\ ÈKTîKjTqJKu ßcc' mPu u¥jKnK•T FTKa @rKm ‰hKjT kK©TJ hJKm TPrPZÇ @vrJT @uJSxJf jJPor SA kK©TJKa mPuPZ, fJPhr ßxRKh mÄPvJØNf FT\j xJÄmJKhT Kmw~Ka KjKÁf TPrPZjÇ @vrJT @uJSxJf-F Totrf SA ßxRKh xJÄmJKhT ßxRKh @rPmr yJxkJfJu xNP©r mrJf KhP~ hJKm TPrj, mJhvJy @mhMuäJyr yNhqπ, KTcKj S lMxlMxxy èÀfôkNet k´fqñ TJ\ TrPZ jJÇ TíK©o võJx-k´võJPxr xJyJPpq fÅJPT mÅJKYP~ rJUJ yP~PZÇ F Umr KjP~ ßTJPjJ o∂mq TPrKj ßxRKh @rPmr rJ\kKrmJrÇ IxM˙fJr TJrPe ßmv KTZMKhj iPr \jxoPã @PxjKj mJhvJyÇ @vrJT @uJSxJf kK©TJ Vf mZPrr jPn’PrS hJKm TPrKZu, 14 WμJmqJkL IP˘JkYJPrr FT x¬Jy kr mJhvJy ÈKTîKjTqJKu ßcc' yP~PZjÇ kPr rJ\kKrmJr kK©TJKar hJKm k´fqJUqJj TPrÇ TP~T mZr iPr 89 mZr m~xL mJhvJy @mhMuäJyr ˝JP˙qr ImjKf yP~PZÇ

kJKT˜JPj @mJr ßcsJj yJouJ vLwt fJPumJj ßjfJ Kjyf dJTJ ßcÛ, 30 ßo : kJKT˜JPjr C•r S~JK\Kr˜JPj VfTJu mMimJr oJKTtj YJuTKmyLj KmoJj (PcsJj) ßgPT YJuJPjJ hMKa ßãkeJ˘ yJouJ~ I∂f Z~\j xPªynJ\j \Kñ Kjyf yP~PZÇ @yf yP~PZ hM\jÇ KorJjvJy vyPrr TJPZ YJvoJ V´JPor FTKa mJKzPf ßãkeJ˘ hMKa @WJf yJjPu FA yfJyPfr WajJ WPaÇ KjrJk•J TotTftJrJ \JKjP~PZj, Kjyf mqKÜPhr oPiq kJKT˜JKj fJPumJPjr FT\j vLwt ßjfJ rP~PZjÇ fÅJr jJo S~JKuCr ryoJjÇ KfKj ßfyKrT-A-fJPumJj kJKT˜JPjr (KaKaKk) KÆfL~ vLwt ßjfJ KyPxPm kKrKYfÇ PcsJj TotxKN Y KjP~ oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJr KmPvw KjPhtvjJ ßWJweJr FT x¬JPyr oPiq FA yJouJr WajJ WauÇ SmJoJ mPuPZj, TPbJr krLãJ-KjrLãJ YJKuP~ uãqm˜M xŒPTt KjKÁf yP~

FmÄ ßmxJoKrT yfJyPfr @vïJ FKzP~ ßcsJj yJouJ YJuJPf yPmÇ FKhPT, kJKT˜JPjr krrJÓs oπeJu~ FA yJouJr KjªJ \JKjP~ mPuPZ, FA yJouJr oiq KhP~ kJKT˜JPjr xJmtPnRoPfôr Skr @WJf yJjJ yP~PZÇ kJKT˜JPjr xhq xoJ¬ xJiJre KjmtJYPjr kr ßx ßhPv FaJA k´go ßcsJj yJouJr WajJÇ nJmL k´iJjoπL jS~J\ vKrl xŒ´Kf oJKTtj ßcsJj yJouJPT kJKT˜JPjr xJmtPnRoPfôr \jq ÈYqJPu†' KyPxPm CPuäU TPrPZjÇ KfKj mPuj, ßcsJj yJouJ KjP~ kJKT˜JPjr CPÆVPT èÀPfôr xPñ KmPmYjJ TrJ CKYf pMÜrJPÓsrÇ pMÜrJÓs S kJKT˜JPjr oiqTJr mftoJj TNaQjKfT aJjJPkJPzPjr FTKa mz TJre ßcsJj yJouJÇ kJKT˜JPjr krrJÓs oπeJuP~r FT\j TotTftJ VfTJPur ßcsJj yJouJr KjªJ \JKjP~ mPuPZj, FKa kJKT˜JPjr xJmtPnRoPfôr

yJKohL AKoPV´vj xJKntPxx

SECURITY TRAINING S I A :

AKoPV´vj KmwP~ IJorJ krJovt k´hJj S xyPpJKVfJ TPr gJKT Saleh Hamidi LLB Hons. (London Metropolitan University)

PpJVJPpJV TrΔj ZJPuy IJyoh yJKohL 1st Floor 259 Whitechapel Road London E1 1DB Tel: 020 7247 6100 Mob: 0795 738 2021

Email: saleh-hamidi@hotmail.com

l l l l l

FK≤s KTî~JPr¿ ˆáPc≤ KnxJ/ FéPajvj KnK\a KnxJ ßxPauPo≤ KnxJ ¸JC\ KnxJ/ FéPajvj/ jqJYJrJuJAP\vj, KmsKav KxKaP\jKvk l KmP~r \jq IjMoKf k© l ¸¿rvLk KcTuJPrvj l kJxPkJat jmJ~j

l l l l l l l l l l

u–WjÇ jJo k´TJv jJ TrJr vPft SA TotTftJ mPuj, ÈkJKT˜JPjr xJmtPnRofô S nNUP§r KmÀP≠ FA ßcsJj yJouJr KjªJ \JjJA @orJÇ' C•r S~JK\Kr˜Jj-xÄuVú UJAmJr kJUfMjUJS~J k´PhPvr jmKjmtJKYf kJutJPoP≤r k´go IKiPmvj mPxPZ VfTJuÇ ßxKhjA ßcsJj yJouJ YJuJPjJ~ ãofJxLjPhr oPiq ßãJn TJ\ TrPZÇ UJAmJr kJUfMjUJS~J mftoJPj AorJj UJPjr hu KkKa@A vJxj TrPZÇ huKa ßVJzJ ßgPTA ßcsJj yJouJr KmÀP≠ Im˙Jj KjP~PZÇ KmPväwPTrJ oPj TrPZj, FA yJouJ kJKT˜JPjr jmKjmtJKYf xrTJPrr \jq FTKa @VJo mJftJÇ kJKT˜Jj xrTJr KjP\A \KñPhr WÅJKa èÅKzP~ jJ ßhS~J kpt∂ ßcsJj yJouJ ImqJyf gJTPm, VfTJPur yJouJr oiq KhP~ Foj FTKa mJftJA AxuJoJmJhPT Khu S~JKvÄajÇ

D o o r

S u p e r v i s i o n ,

C C T V,

F i r s t

A i d

This firm is registered with the OISC to provide quality advice

uˆ kJxPkJat jJo kKrmftj cTáPo≤ FPaxPavj kJS~Jr Im FajtL asJ¿Puvj cáP~u KxKaP\jvLk lPaJ FaJˆPo≤ YqJKrKa ßrK\PÓsvPj xyPpJVLfJ AxuJKoT oqJPr\ xJKatKlPTa AxuJKoT KcPnJxt xJKatKlPTa 06/29 -

East London (Whitechape (Whitechapel) el) Greatorex 8 Grea atorex t Street London, E1 5NF (Opposite London Muslim Centre))

English:

0203 142 5164 07903 622 2 623

0203 142 5166 07574 415 5 191 06/26-


TîJKxlJAc KmùJkj

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

kJ©L YJA

PrˆáPr≤ KmKâ yPm jgt u¥Pj ImK˙f 30 KxPar (láuKu uJAPx¿, 50 Kxa kpt∂ mJzJPjJ pJPm, A3 uJAPx¿) AK¥~Jj ßrÓMPr≤ F¥ ßaTSP~ \rΔrL KnK•Pf KmKâ yPmÇ l mqJmxJ nJu l ßuJPTvj nJu l YJuM Im˙J l mz KTPYj l ßr≤ ßrAa IJPuJYjJ xJPkPã l 13 mZPrr Ku\ l Pr≤ ßrAa 520 kJC¥

PpJVJPpJV” 07897451878

u¥Pj ßxPaø/ kJroJPj≤ ßrKxPc¿ (PR) k´J¬ CóKvKãf oMxKuo kJP©r \jq ACPT mxmJxrf kJ©L YJAÇ ACPTPf mxmJxrf Student ßxPaø yPf IJV´yL mJ CkpMÜ ßpPTJj kJ©L ßpJVJPpJV TrPf kJPrjÇ kJP©r m~x 37 mZrÇ CófJ 5 láa 7 AKûÇ kJ©LrJ IgmJ IKnnJmTrJ ZKm S mJP~JcJaJxy IKfxfôr ßpJVJPpJV TrΔjÇ

07404 666 666

barrister02uk@yahoo.co.uk

KmøJr PoJyJÿh UJj w ßkAK≤Ä F¥ ßcPTJPrKaÄ w käJˆJKrÄ F¥ aJAKuÄ w Pp ßTJj TJPkt≤JKrÄ w Cc ßlîJr F¥ aJAu w KÛKoÄ F¥ kJrKavj w csJAnSP~ w VJPctj ßl¿ F¥ aJAu w KlPac KTPYj F¥ mJgrΔo w APuTKasT w käJÍJKrÄ w mJg S~JaJr ßk´vJr kJŒ KlKaÄ w PcJr F¥ uT KlKaÄ w S~Ju ßkkJKrÄ w S~Ju KlKaÄ ßaKuKnvj

FZJzJ S~JKvÄ ßoKvj, lîJx, Pak, PrKcS~JaJr KrKk~JKrÄ TPr gJKT

07930142889 Apr13 PD

06/29-32

HUSSAIN BUILDER q PkAK≤Ä F¥ ßcPTJPrKaÄ q käJˆJKrÄ F¥ aJAKuÄ q Cc ßlîJKrÄ F¥ ßcJr q käJKÍÄ q PcJr uKTÄ q VJPctKjÄ F¥ csJAnSP~ q KTPYj F¥ mJg KlKaÄx

R V Builder

jfáj AK¥~Jj ßaATSP~ KmKâ

q rΔl KrKk~JKrÄ q käJK’Ä q aJAKuÄ q CPcj ßlîJr q käJˆJKrÄ q ßr¥JKrÄ q ßkAK≤Ä q mJg F¥ KTPYj KlKaÄx q PcJr F¥ uT KlKaÄx quˆ TjnJxtj q CPcj S~JTt qAPuTKasTqJu S~JTt

PrJoPlJct Fr YJcSP~uyLg yJA ßrJPc \rΔrL KnK•Pf FTKa jfáj AK¥~Jj PaATSP~ KmKâ yPmÇ ßaATSKaPf 16 mZPrr IPkj Ku\ xMKmiJ rP~PZÇ oNuq oJ© 20 yJ\Jr kJC¥Ç IJV´yL PâfJVj ßpJVJPpJV TrΔjÇ

hãfJ S hJK~fôvLufJr xJPg

PLEASE CONTACT

xy ßZJa-mz xTu k´TJPrr KrKk~JKrÄ TJ\ TPr gJKTÇ

PZJa mz xTu k´TJr TJPktKaÄ TJ\ TrJ y~

07957384924

07852788290

Contact: Mr. Ahmed :

PpJVJPpJV

07741375366 02085995847

(please call after 5pm)

06/13-c

July 12 PD

06/32-35

IJkKj KT \JPjj F mZr IJAj kKrmftj yPóZ?

KxKaP\jvLk ßaÓ KjP~ yfJv? www.hamlets.org

IJkjJr kJPv Hamlets Traning Centre M Agent Fr \jq IJ\A ßpJVJPpJV TÀj

IJoJPhr ßTJxt xoNy ESOL for: British Citizenship Indefinite Leave to Remain A1 Spouse Visa

020 7377 2120, 078 7200 3928 Hamlets Training Centre, Unit-F5, Montefiore Centre Hanbury Street, London E1 5HZ We are approved and registered examination centre

HAMLETS Training Centre Get the Training Get The Skills Get the Job 06/15-c

IJrmL kzJPf IJkjJr KT oKyuJ KvãT k´P~J\j? lJK\u kJx S TôJrL oKyuJ KvãT IKf pP®r xJPg mJxJ~ KVP~ IgmJ ßp ßTJj ßx≤JPr Ê≠nJPm kKm© ßTJrIJj vrLl S ÆLKj oJxuJy oJxJP~u ßvUJPf IJV´yLÇ

ßpJVJPpJV TÀj07944426834

21

\rΔrL KnK•Pf csJAnJr FmÄ ßxuxoqJj IJmvqT TîLj uJAPx¿ ßyJøJrVe ßpJVJPpJV TrΔj SASCO FOODS UK LTD.

Buzzard Creek Industrial Estate, Unit 15, River Road, Barking, Essex IG11 0EL Tel : 02085916043, Mob: 07969330643 Fax : 02085916095 Email : salim@sascofoods.co.uk Web : www.sascofoods.co.uk

IJu-IJTôxJ yJKlK\~J FKfo UJjJ

05/04 PD

Masud & Co. Legal & Immigration Law Practitioners

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù      

fázMTUuJ, hKãe xMroJ, KxPua PpJVJPpJV ”

AKoPV´vj KxKaP\jvLk S~JTt kJrKoa ¸¿rvLk KcTîJPrvj FK≤s KTî~JPr¿ ߈aJx kKrmftj xm irPjr PmAu FKkäPTvj ßyJo IKlx xm irPjr Kccku jJo kKrmftj KyCPoj rJAax kJS~Jr Im FaKjt

      

FxJAuJo ßaPjK¿ FKV´Po≤ yJCK\Ä Kmw~ KcPnJxt Foku~Po≤ mqJÄâJ¡Kx xJAj mJ KuVqJu cTáPoP≤vj ACPrJPk ˙J~L mxmJPxr IJPmhj xm irPjr xKxP~u KxKTCKrKar IJPmhj asJ¿Puvj FmÄ A≤JrKk´K≤Ä AKoPV´vj IJKku

AKoPV´vj IJKku

\MmJP~r IJyoh

A quality Service Approved by OISC

h~J TPr FkP~≤Po≤ TPr Kjj

nJAx ßY~JroqJj, oJhsJxJ TKoKa

IKlPxr xo~ ” xTJu 9:30 KmPTu 6: 30

KxPuKa/mJÄuJ~ IJoJPhr xJPg TgJ muMj \ÀrL IgmJ ZMKar KhPj ßpJVJPpJV \jq, 079 5861 5904

Masud Chowdhury

07508034987

BA (Hons), Law LLPGD (LONDON) 37 New Road (1st Floor), Whitechapel, London E1 1HE T/F: 020 7377 5280, Email: masudandco@googlemail.com

Minibus Service

EXCLUSIVE 8-16 SEATER MINIBUS HIRE q Airport q Wedding q Day Trips q Theatres q Any Occasions q Long/Short Journey

Please Call :

07903329772 06/31 D


22

iot

AxuJo oJjmfJ S TuqJPer iotÇ oyJj @uäJy rJæMu @uJKoj vJK∂ S TuqJPer kgKjPhtKvTJ @u ßTJr@j FmÄ IxÄUq jmL-rJxNu ßk´rPer oJiqPo AxuJoPT kNetJñ iot KyPxPm oPjJjLf TPrPZjÇ mqKÜ \Lmj, xJoJK\T, IgtQjKfT, rJ\QjKfT, iotL~, @iqJK®T ßãP©A AxuJPor oyJj KhTKjPhtvjJ xmt\jLj S xMwoÇ kJr¸KrT ßk´o-nJPuJmJxJr mºj, xm \LPmr k´Kf oofôPmJi S IKiTJr k´KfÔJxy xmtPãP© @u ßTJr@j vJK∂kNet xoJiJj KhP~PZÇ rJxNuMuäJy y\rf oMyJÿh (xJ.)-Fr \LmPj Fr C“TíÓ k´Kfluj kKruKãf y~Ç rJxNuMuäJy (xJ.) ßTJr@Pjr KvãJr @PuJPT vJK∂ S xŒsLKfo~ xMªr xoJ\ Vbj TPrKZPujÇ ßxA xoJ\ mqm˙JPT oPcu KyPxPm V´ye TPr xmJr AxuJKoT \LmjJYJPr IjMk´JKef yS~J k´P~J\jÇ pKhS AxuJPor v©Δ AÉKh, jJxJrJrJ oMxuoJjPhr vJK∂ jPÓr \jq xhJf“krÇ fJ xP•ôS oMxuoJjPhr ßTJr@Pjr k´Tíf KvãJ V´ye TrPf yPmÇ oMxuoJjrJ jJjJ oJ\yJm, ßlrTJ mJ ofmJPhr IjMxJrL yPf kJPr KT∂á ßTJr@Pjr oNu KvãJr ßãP© xmJAPT GTq S xÄyKf k´TJv TrPf yPmÇ kJr¸KrT xyJjMnëKfvLu S xyoKotfJ k´hvtj TrPf yPmÇ oJjmfJmJhPT k´JiJjq KhPf yPmÇ @u ßTJr@Pj muJ yP~PZ, ßp ßTC k´JPer KmKjoP~ k´Je IgmJ kOKgmLPf Ijgt xOKÓ TrJ ZJzJ TJCPT yfqJ TPr ßx ßpj xm oJjMwPT yfqJ TPr FmÄ ßx TJrS \Lmj rãJ TPr ßx ßpj xmJr \Lmj rãJ TPrÇ (xNrJ @u oJP~hJ-32) IjqJ~nJPm oJjm yfqJ FTKa oyJ-IkrJiÇ fJ xP•ôS oMxuoJjPhr oPiq F irPjr TJptTuJk kKruKãf yPòÇ @uäJy oJjMwPT xmtPv´Ô xOKÓ KyPxPm ‰fKr TPrPZjÇ oJjMw kOKgmLPf @uäJyr k´KfKjKi mJ UKulJÇ F \jqA KfKj ßlPrvfJPhr KjPhtv KhP~KZPuj @hoPT Kx\hJ TrJr \jqÇ oJjMPwr optJhJ xm xOKÓr SkPr KT∂á

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

ßTJr@Pjr KvãJ~ xŒ´LKfr xoJ\ oJjm xoJP\ xm oJjMw xoJjÇ x“TJP\r oJiqPo oJjMw fJr xÿJj mOK≠ TPr FmÄ IjqJP~r oJiqPo KjP\r xÿJj ãáeú TPrÇ AxuJPor oNu C“x @u ßTJr@Pj oJjmfJmJPhr Skr xmtJKiT èÀfô ßh~J yP~PZÇ oJjm\JKfr oPiq KmrJ\ TrPm ßk´o, k´LKf, oJ~J-oofJ, nJPuJmJxJ S @∂KrTfJÇ xJŒshJK~TfJr kKrmPft xŒsLKfÇ KyÄxJ, KmPÆw, WOeJ, KjªJ, k´KfKyÄxJ mJ kÊPfôr kKrmPft oJjmfJÇ oJjmPk´o fgJ xOKÓ ßk´Por oJiqPoA uJn TrJ pJ~ oJjm\LmPjr TJK–ãf uãqÇ oyJj xsÓJ @uäJy rJæMu @uJKoPjr ßk´oÇ @u ßTJr@Pjr oNft k´fLT rJxNuMuäJy y\rf oMyJÿh (xJ.) F KvãJ KhP~PZjÇ KfKj mPuPZj, ßfJorJ xmJA @ho x∂Jj @r @hoPT mJjJPjJ yP~PZ oJKa KhP~Ç xMfrJÄ oJjMPw oJjMPw ßTJj ßnhJPnh ßjAÇ yÅqJ, ßp oJjMw oJjmfJPmJiPT xmtJKiT optJhJ KhP~ xsÓJr KjPhtv IKiT kJuj TrPm, ßx @uäJyr TJPZ IKiT optJhJr IKiTJrL yPmÇ AxuJo pM≠KmV´y S rÜkJfPT IkZª TPr FmÄ ßTmu ßhv, iot S o\uMo oJjMwPT rãJr \jq pMP≠r IjMoKf ßh~Ç fPm F irPjr pMP≠ ßmxJoKrT \jVe, mKª, @yf FojKT kÊ S VJZkJuJr IKiTJr rãJr xMKjKhtÓ KjPhtv rP~PZÇ kOKgmLr xm iPotA ojMwqfô ßvUJ~Ç vJK∂r TgJ FmÄ oJjmfJr mJeL ßvUJ~Ç @oJPhr xoJP\ fgJ Kmvõ xoJP\ xmJA Kj\ Kj\ iot kJuj TrPu oJjm xoJP\ IvJK∂ gJTPf kJPr jJÇ TJre xm iPot nJPuJ TJ\ TrJ,

‰xP~qh jNPr @UfJr ßyJxJAj oª kKryJr TrJ S oJjmfJr KvãJ ßh~Ç KmhJ~ yP\r GKfyJKxT nJwPe rJxNuMuäJy (xJ.) oJjMPwr rÜ, xŒh S xÿJPj @WJf yJjJPT TPbJrnJPm KjKw≠ TPrPZjÇ oJjmfJr TuqJPe GKfyJKxT oKhjJr xjPh KfKj @∂”xŒshJP~r oPiq kNetJñ ÃJfíPfôr joMjJ ßkv TPrKZPujÇ KfKj kKrÏJr \JKjP~ ßhj, FT xŒshJP~r Skr Ijq xŒshJP~r

jJVKrT IKiTJr ßnJV TrPm FmÄ fJrJ FTKa \JKf (TojSP~ug) Vbj TrPmÇ s kNet iotL~ ˝JiLjfJ m\J~ gJTPm; oMxuoJj S IoMxuoJj xŒshJP~r ßuJTrJ KmjJ KÆiJ~ Kj\ Kj\ iot kJuj TrPmÇ ßTC TJrS iPot y˜Pãk TrPf kJrPm jJÇ s rÜkJf, yfqJ, mqKnYJr S IkrJkr IkrJioNuT TJptTuJk FPTmJPrA KjKw≠

oMxuoJjrJ jJjJ oJ\yJm, ßlrTJ mJ ofmJPhr IjMxJrL yPf kJPr KT∂á ßTJr@Pjr oNu KvãJr ßãP© xmJAPT GTq S xÄyKf k´TJv TrPf yPmÇ kJr¸KrT xyJjMnëKfvLu S xyoKotfJ k´hvtj TrPf yPmÇ oJjmfJmJhPT k´JiJjq KhPf yPmÇ ßv´Ôfô ßjAÇ @rKm nJwJ~ KuKUf oKhjJr xjPh 47Ka iJrJ KZuÇ fJr CPuäUPpJVq TP~TKa iJrJ yu∏ s oKhjJr xjPh ˝JãrTJrL AÉKh, KUsˆJj, ßkR•KuT S oMxuoJj xŒshJ~xoNy xoJj

TrJ yuÇ s hMmtu S IxyJ~PT xmtPfJnJPm xJyJpq S rãJ TrPf yPmÇ xJŒsKfT xoP~ @u ßTJr@j S rJxNukJT (xJ.)-Fr Skr Tá“xJ rajJTJrL jJK˜T

mäVJrrJ ßp H≠fq ßhKUP~PZ fJ oMxuoJjPhr \jq ImoJjjJTrÇ fJPhr vJK˜r hJKmPf ßp @PªJuj yP~PZ FmÄ @PªJuPjr lPu ßp oMxKuo Kjij yP~PZ fJ ImvqA KjªjL~Ç xrTJPrr CKYf KZu fJ“ãKeTnJPm k´Tíf IkrJiLPhr KYK¤f TPr fJPhr vJK˜ k´hJj TrJÇ fJPf xoJP\ vJK∂ k´KfKÔf yPfJÇ oMxuoJj KyPxPm xmJAPT @u ßTJr@Pjr k´Tíf KvãJ V´ye TrJr oJiqPo oMxKuo CÿJyr GTq S vJK∂ k´KfÔJ~ pgJpg nëKoTJ rJUJr @øJj \JjJKòÇ ÊiM oMPU oMxuoJj kKrY~ KhPu yPm jJ, TJP\r oPiqA ßpj @uäJyr KjPhtPvr k´Kfluj ßhUJ pJ~Ç @u ßTJr@Pj @uäJykJT mPuPZj, ßy BoJjhJrVe! ßfJorJ fJ ßTj mu, pJ ßfJorJ Tr jJ? ßfJorJ pJ Tr jJ fJ muJ @uäJyr TJPZ mzA ßâJPir Kmw~Ç (xNrJ @x-xJl 2-3) @u ßTJr@Pj @uäJykJT @rS mPuPZj, KjÁ~ F ßTJr@j Foj FTKa kg ßhUJ~ pJ xmPYP~ xru FmÄ ßpxm oMKoj ßjT @ou TPr fJPhr xMxÄmJh ßh~ ßp, fJPhr \jq rP~PZ oyJkMrÛJrÇ (xNrJ @u-AxrJ-9) fJA @u ßTJr@Pjr KjPhtvjJr @PuJPT xmJAPT vJK∂r kPg YuJr @øJj \JjJKòÇ ßuUT : k´JmKºT, AxuJoL KY∂JKmh VKhjvLj kLr, hrmJPr @CKu~J xMPrvõr hJ~rJ vKrl

KmxKouäJKyr rJyoJjLr rJyLo IJxxJuJoMIJuJATáo S~J rJyoJfáuäJy

3 Marketing Consultancy 3 KPI / KRA Analysis & Development 3 Internet Based Research Services 3 Management Decision Support Services

IJKo PoJyJÿh ßUJ~J\ IJuL UJÅjÇ oJjMw IJuäJy fJyJuJr xOKÔr Pv´ÔÇ oJjMPwr k´Kf IJoJr ITíKfo nJumJxJÇ IjqJ~PT IJKo oj k´Jj KhP~ WOjJ TKrÇ rJ\jLKf Ifq∂ èrΔfôkNjt IiqJ~Ç xKÿKuf ßYÔJ~ IPjT TKbj TJ\S xy\ yP~ pJ~Ç KmPvõ vJK∂r \jq FTJ∂ ksP~J\j jq~ KmYJrÇ krJovt KnK•T TJ\ TKrPu IPjT CjúKf TrJ pJ~Ç IJKo IJVJoL 2014 AÄPr\L xJPur ßo oJPx Po~r KjmJtYPj aJS~Jr yqJoPuax yAPf Po~r khk´JgLtÇ IJKo xTPur ßhJ~J FmÄ xyPpJKVfJ YJAÇ xmJA KoPu TKr TJ\Ç yJKr K\Kf jJKy uJ\Ç xffJA oJjMPwr \LmPjr xlufJÇ PUJ~J\ \MP~uJPxt Ifq∂ IJTwtjL~ oNPuq VyjJ kJS~J pJ~Ç KmPvw TPr jJPTr láu, TJPjr PhJu FmÄ IJÄKar \jq UMmA k´Kx≠Ç FUJPj kJ© FmÄ kJ©LrS xºJj ßhS~J y~Ç

KOWAJ JEWELLERS LTD 310 Bethnal Green road London E2 0AG

Tel : 02077292277, T Mob : 07506457438 06/22-c


ßUuJiMuJ

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

23

ßrJoJKûf S jJntJx ßjAoJr

ßiJKjr jfáj YqJPu† dJTJ ßcÛ, 30 ßo : 6 \Mj ÊÀ yPf pJPò @AKxKx YqJKŒ~¿ asKlÇ fJr @PVA nJrf IKijJ~T oPyª´ KxÄ ßiJKj KjP\r hu KjP~ yfJvJ k´TJv TPrPZjÇ S~JjPc KâPTPar jfáj Kj~o fJr hPur \jq mz FTKa YqJPu† KyPxPm ßhUPZj KmvõTJk\~L IKijJ~TÇ fPm KfKj @vJ TPrj, hKãe @Kl∑TJr KmÀP≠ hMKa k´˜MKf oqJPY jfáj Kj~Por xPñ oJKjP~ KjPf xMPpJV kJPmj fJrJÇ \JjM~JKrPf jfáj Kj~o YJuM yS~Jr kr KjP\Phr oJPb S~JjPc ßUPuPZj ßiJKjrJÇ KT∂á FmJr k´gomJPrr oPfJ CkoyJPhPvr

mJAPr jfáj Kj~Po ßUuPf yPm fJPhrÇ AÄuqJP¥r oJPb ßkxJrPhr hJkaA ßmKv gJTPmÇ ßiJKj oPj TPrj, jfáj Kj~o K¸jJrPhr \jq ßoJPaA Ên j~Ç jfáj Kj~Po AKjÄPxr ßTJj Im˙JPfA YJr\Pjr ßmKv KløJr 30 V\ mOP•r mJAPr gJTPf kJrPmj jJÇ @r FT\j ßmJuJr FT SnJPr hMKar ßmKvr mJC¿ KhPf kJrPmj jJÇ FZJzJ kJS~Jr-ßkä ImvqA 40 SnJPrr oPiq ßvw TrPf yPmÇ AÄuqJ¥ rSjJ yS~Jr @PV ßiJKj xJÄmJKhTPhr mPuj, È@oJPhr \jq KTZM YqJPu† rP~PZÇ'

TJntJuPyJS ßoJjJPTJ~

dJTJ ßcÛ, 30 ßo : lqJuTJS S nJuPhx FTkJ KhP~A ßrPUPZj ßoJjJPTJPfÇ fJr @PV lrJKx uLPVr FA TîJm KjP\Phr C™Jj ßWJweJ TrPf TJntJuPyJPT xA TrJuÇ 35 mZr m~xL Kr~Ju oJKhsPhr FA xJPmT KcPl¥Jr 12 oJPxr YáKÜPf ßpJV KhP~PZj ßoJjJPTJPfÇ Kfj ßoRxMo Kr~JPu ßUPuPZj TJntJuPyJÇ fJPT ßj~Jr @PV ßoJjJPTJ 70 KoKu~j ACPrJ asJ¿lJr Kl'r KmKjoP~ ßkJPftJr ßyJ~JS oKatjPyJ S ß\ox rKcsèP~\PT hPu KnKzP~PZÇ hM'mZr kr lrJKx uLV S~JPj CPb @xJr kr ßoJjJPTJ ßTJor TPw hu ßVJZJPjJr TJP\ ßjPoPZÇ fJrA IÄv KyPxPm TîJPm xmtPvw xÄPpJ\j TJntJuPyJÇ TîJPmr IKlKx~Ju SP~mxJAPa FA KcPl¥Jr mPuj, ÈßoJjJPTJ~ ßpJV KhPf ßkPr @Ko Ifq∂ UMKvÇ @jKªf jfáj ßrJoJPûr IÄv yPf ßkPrÇ FKa @oJr \jq FTKa jfáj YqJPu†Ç' Àv ijTáPmr KhKoK© KrPmJunPun TîJmKar jfáj oJKuT yP~PZjÇ FTKa vKÜvJuL hu VbPjr uPãq KfKj IqJaPuKaPTJ oJKhsPhr ˆsJATJr rJhJPou lqJuTJSPT xA TrJPjJr pJmfL~ k´˜MKf FrA oPiq ßvw TKrP~ FPjPZjÇ oñumJr lqJuTJSP~r ˝J˙qVf krLãJ yP~PZÇ mMimJr fJr xA TrJr TgJÇ mJPxtPuJjJr ßVJuKTkJr KnÖr nJuPhxS ßp ßTJj xo~ ßoJjJPTJr xPñ YáKÜ TrPf kJPrjÇ FKhPT oqJjKxKar xPñ YáKÜr ßo~Jh ßvw yPuA KunJrkMPu ßpJV KhPòj TPuJ aPrÇ @AnKr ßTJˆ KcPl¥JPrr xPñ YáKÜr Umr oñumJr KjKÁf TPrPZ IuPrcrJÇ 1 \MuJA oqJjKxKar xPñ mftoJj YáKÜr ßo~Jh ßvw yPm aPrrÇ oqJjKxKar xPñ FA KcPl¥JPrr I\tj FlF TJk S Kk´Ko~Jr uLV KvPrJkJÇ k´J~ 18.7 KoKu~j ACPrJr KmKjoP~ 2009 xJPu @PxtjJu ßgPT oqJjKxKaPf ßpJV ßhj aPrÇ IKijJ~TfôS ßkP~KZPuj KfKjÇ KT∂á 2001 xJPu oJPYt csJV ßaPˆ irJ kPz Z~ oJPxr \jq KjKw≠ yjÇ Frkr ßgPTA hPu IKj~Kof yP~ kPzj 32 mZr m~xL FA KcPl¥JrÇ

dJTJ ßcÛ, 30 ßo : mJPxtPuJjJ~ ßpJV KhPf @r fr xAPZ jJ ßjAoJPrrÇ kÅJY mZPrr YáKÜ yP~ ßVPuS FUjS jfáj xfLgtPhr xPñ ßhUJ y~Kj fJrÇ ßoKx, \JKn, AKjP~˜JPhr xPñ ßUuJr \jq oMKUP~ @PZj ßjAoJrÇ ‰vvPmr ˝kú kNre yS~J~ FTA xPñ ßrJoJKûf S jJntJx KfKjÇ jfáj YqJPuP†r oMPUJoMKU yS~Jr @PV fJr ßkPar oPiq jJKT k´\JkKf CzPZÇ oñumJr KrS Kc ß\KjPrJPf KjP\r jfáj mMPar k´YJreJ IjMÔJPj msJK\uL~ ˆsJATJr mPuPZj, ÈoPj yPò @oJr ßkPar oPiq k´\JkKf CzPZÇ FUjS fJ IjMnm TrKZÇ KT∂á ‰vvPmr ˝kú kNre yS~J~ hJÀe ßrJoJKûf @KoÇ ßoKx, \JKn, AKjP~˜J, @uPnx S @Khs~JPjJr oPfJ ßV´aPhr xPñ ßUuJaJ yPm ˝Pkúr xoJjÇ F\jq ßxUJPj (mJxtJ) ßpPf @oJr @r fr xJAPZ jJÇ mJPxtPuJjJ~ ßpJV ßh~Jr Kx≠J∂aJ UMm TKbj KZuÇ KT∂á @oJr kKrmJr @oJPT xJyJpq TPrPZÇ xJP∂Jx ßZPz ßpPf UJrJk uJVPZÇ KT∂á ACPrJPk kJKz \oJPjJr FaJA xKbT xo~Ç' TqJKr~JPrr jfáj IiqJ~ ÊÀr @PV TjPlcJPrv¿ TJPkr KhPT kMPrJ oPjJPpJV KhPf YJj msJK\uL~ láamPur ÈßkJˆJr m~'Ç msJK\Pur KmUqJf yuMh \JKxtr optJhJ rJUPf YJj ßjAoJrÇ mPuPZj, ÈmJPxtPuJjJ~ ßpJV KhPf @Ko ChV´LmÇ KT∂á @kJff ÊiM TjPlcJPrv¿ TJPkr KhPT oPjJPpJV KhPf YJAÇ msJK\Pur \jq FA KvPrJkJKa K\fPf YJAÇ TjPlcJPrv¿ TJPk nJPuJ TPr xmJAPT UMKv TrPf YJA @orJÇ mqKÜVfnJPm KjP\r ßxrJaJ ßh~Jr ßYÓJ Trm @KoÇ k´P~J\Pj KjPY ßjPo huPT xJyJpq TrmÇ FTKa hu KyPxPm ßUuPf yPm @oJPhrÇ msJK\uL~ láamu kOKgmLr Ijqfo ßxrJÇ yuMh \JKxtr optJhJ rJUPf yPm @oJPhrÇ FaJ FTKa mz hJK~fôÇ @kKj muPf kJrPmj jJ, msJK\Pur \JKxt UMm nJKrÇ xm xo~ @Ko msJK\Pur yP~ ßUuPf ßYP~KZÇ' KmvõTJPkr ßkJvJKT oyzJUqJf TjPlcJPrv¿ TJPkr khtJ CbPm 15 \MjÇ fJr @PV 2 S 9 \Mj AÄuqJ¥ S l∑JP¿r KmkPã hMKa k´LKf oqJY

ßUuPm msJK\uÇ AÄuqJ¥ oqJPYr kr mJxtJ nÜPhr xPñ kKrKYf yPf ߸Pj pJPmj ßjAoJrÇ fPm @jMÔJKjTnJPm mJPxtPuJjJ~ kJKz \oJPmj TjPlcJPrv¿ TJk ßvPwÇ

ßjAoJrPT KjP~ KmnÜ mJxtJr xJPmTrJ ßoKx KjntrfJ TJKaP~ CbPf Kr~Ju oJKhsPhr xPñ pM≠ TPr ßjAoJrPT hPu KnKzP~PZ mJPxtPuJjJÇ ßoKxßjAoJr \MKa \Po ßVPu ACPrJPkr rJ\fô KlPr ßkPf xoxqJ yPm jJ mJxtJrÇ KT∂á IKiT xjúqJxLPf VJ\j jÓ yS~Jr @vÄTJS CKzP~ ßh~J pJPò jJÇ ßjAoJr k´Pvú hM'nJPV KmnÜ yP~ kPzPZj mJPxtPuJjJr xJPmT ßV´arJÇ ßjAoJPrr I∂nátKÜPT IJ®WJfL Kx≠J∂ oPj

TrPZj ß\JyJj âáP~lÇ KT∂á ßrJjJuKhjPyJ fJ oJjPf jJrJ\Ç mJxtJ~ ßjAoJPrr Cöôu nKmwq“ ßhUPZj FA msJK\uL~ fJrTJÇ ßrJjJuKhjPyJr KmvõJx, jMTqJPŒ oJKjP~ KjPf ßTJj xoxqJ yPm jJ ßjAoJPrrÇ mPuPZj, ÈmJPxtPuJjJr \JKxt VJP~ fJPT ßUuPf ßhUJaJ yPm IxJiJreÇ KmPvõr Ijqfo ßxrJ uLPVr FTKa ßV´a TîJm mJPxtPuJjJÇ ßxUJPj KjKÁfnJPmA KjP\PT oJKjP~ KjPf kJrPm ßjAoJrÇ TJre KmvõPxrJ yS~Jr xm èeA @PZ fJrÇ' ßjAoJPrr xJogtq KjP~ k´vú ßfJPujKj âáP~lÇ fJr vÄTJ, mJxtJr ˆJAu S hvtPjr xPñ KjP\PT oJjJPf kJrPmj jJ msJK\uL~ lPrJ~JctÇ fUj KyPf KmkrLf yPmÇ FTJPcKor ßUPuJ~JzPhr Skr @˙J jJ ßrPU k´KfKÔf fJrTJPhr KhPT

^áÅPT kzJ~ mJxtJr mftoJj kKrYJuTPhr xoJPuJYjJ TPr âáP~l mPuPZj, È@Ko ßnPm KjKò ßjAoJr UMm nJPuJ ßUPuJ~JzÇ @Ko FUjS fJPT ßhKUKjÇ KT∂á èÀfôkNet yu xmJA KoPu FTKa hu yP~ SbJÇ ßUPuJ~Jz ßTjJ xm xoxqJr xoJiJj j~Ç FTKa hu VbPjr \jq @rS IPjT KTZM k´P~J\jÇ @orJ ßhPUKZ, Igt KhP~ xmKTZM y~ jJÇ YqJKŒ~¿ uLPVr lJAjJPu ßp hu hMKa ßUPuPZ fJPhr ßTJj rJKv~Jj mJ @rm kOÔPkJwT ßjAÇ fJPhr ßkZPj KZu Foj KTZM oJjMw pJrJ láamu ßmJP^Ç mJPxtPuJjJr xoxqJ FUJPjAÇ @PVr kKrK˙Kf Knjú KZuÇ uJPkJftJ (xJPmT ßk´KxPc≤) xmKTZMA TrPfj @oJPhr xPñ @PuJYjJ TPrÇ @orJS IPjT náu TPrKZ, ßpoj AmsJPT ßTjJÇ F\jq YzJ oNuq KhPf yP~PZ uJPkJftJPTÇ'

@PxtjJuPT KjP~ oJKj asJ¿lJr S ßasPnux mqmxJr \VPf kNmt u¥Pjr k´JePTªs ßyJ~JAa YqJPku F jfáj Kmvõ˙ mqmxJ k´KfÔJj IÅKrr ˝kú dJTJ ßcÛ, 30 ßo : YqJKŒ~¿ uLPV ßUuJr xMPpJV ßkPuA FUj mPft pJ~ @PxtjJuÇ KT∂á Ff I·Pf fáÓ jJ yP~ VJjJrPhr ˝Pkúr kKrKi mJzJPf muPuj KgP~Kr IÅKrÇ KjP\r xJPmT huPT xfTt TPr KhP~ IÅKr mPuPZj, uãq mz jJ yPu xlu yS~J x÷m j~Ç @PxtjJPur xmtTJPur ßxrJ ßUPuJ~Jz nJmJ y~ IÅKrPTÇ @a mZPrr @PxtjJu TqJKr~JPr hMKa Kk´Ko~Jr uLV S KfjKa FlF TJk KvPrJkJ K\PfPZj FA lrJKx ˆsJATJrÇ IÅKrr KmhJP~r kr Vf kÅJY mZPr KvPrJkJr ßhUJ kJ~Kj VJjJrrJÇ mftoJPj KjCA~Tt ßrc mMuPx ßUuPuS oPjk´JPe FUjS KjP\PT VJjJr nJPmj IÅKrÇ @PxtjJuPT KvPrJkJr ßkZPj ßZJaJr fJKVh KhP~ KfKj mPuPZj, ÈyÅqJ, vLwt YJPr ßgPT fJrJ ßoRxMo ßvw TPrPZÇ

IJKTu F≤Jrk´JA\ Akil Enterprise

IJoJPhr xJKntPxr oPiq rP~PZ q nJu ßrAPa oJKj asJ¿lJr q x˜J~ F~Jr uJAPjr KaPTa q TJPVtJ S TáKr~Jr xJKntx q ßjJ KnxJ k´hJPj xyPpJKVfJ q ˆáPc≤ xJPkJat

q AÄKuv \m q oPVt\ q y\ô S SorJ kqJPT\ q uJAl Aj Kh ACPT q AÄPr\L ßvUJr ßTJxt S q KxKTCKrKa ßasKjÄ

108 Whitechapel Road (1st floor) (Near East London Mosque) London E1 1JD

IJuyJ\ô oJˆJr IJoLr CK¨j IJyoh

oqJPjK\Ä cJAPrÖr:

FTmJr KnK\a TÀj FmÄ ßxmJr oJj pJYJA TÀj

Tel: 02036 747 227 Mob: 07932 801073 E:i nfo @aki l enterpri s es . co . uk

06/21-47PD


24

1o kJfJr kr

aJS~Jr yqJoPuaPxr jfáj u¥jmJÄuJ ßcÛ : TJCK¿uJr ßu\uL kJKna aJS~Jr yqJoPuaPxr jfáj ¸LTJr S TJCK¿uJr IJ»Mu oMKTf YájM FoKmA ßckMKa ¸LTJr KjmtJKYf yP~PZjÇ TJCK¿Pur Vf 22 ßor mJKwtT xnJ~ fJrJ F hJK~fô kJjÇ TJCK¿uJr kJKna m~Û ßuJTPhr FKYnPo≤ S YJKyhJr Ckr TJ\ TrPmjÇ fJr kZPªr YqJKrKa yPóZ- IJ∂\tJKfT YqJKrKa xÄ˙J oqJK\T Ko, S ßyJ~JAaYqJPku TJct ßmJct KxKaP\jÇ ßckMKa ¸LTJr IJ»Mu oMKTf YájM FoKmA xJoJK\T xÄVbj ACKaKuKa F¥ ßuA\Jr, Kh KgKxx asJÓ FmÄ FcJæ uJKjtÄ ßk´JV´Jo KhvJ Fr \jq lJ¥ ßrA\ TrPmjÇ

KmYKuf hLkM oKj mJKzPf TTPau PZJzJr WajJ~ KmYKuf krrJÓsoπL cJ. hLkM oKjÇ xlr xÄK㬠TPr msJPxux PgPT \ÀKr KnK•Pf dJTJ KlrPZjÇ xN© \JKjP~PZ, 2rJ \Mj fJr dJTJ~ PlrJr TgJ KZuÇ Px IjMpJ~L KlrKf KaKTaS TrJ yP~KZuÇ pJS~Jr kPg u¥j asJjK\a KjP~KZPuj cJ. hLkM oKjÇ \ÀKr KnK•Pf FTKhj @PV PhPv PlrJr \jq KaKTa kKrmftj TrJ yP~PZÇ @VJoLTJu rJf 10aJ jJVJh KxñJkMr yP~ KfKj dJTJ PkRÅZPmjÇ ACPrJPkr mJ\JPr mJÄuJPhvL kPeqr K\FxKk xMKmiJ PbTJPf PmuK\~Jo xlPr pJj krrJÓsoπLÇ Vf 27Pv Po rJf 9aJ 20 KoKjPa msJPxux-Fr CP¨Pv dJTJ ZJPzjÇ SA rJPfr PvwJÄPv 5aJ 20 KoKjPa fJr mJKzPf TTPau PZJzJ y~Ç SA xo~ WajJ˙u AÛJaPjr ÈkrrJÓs nmj'-Fr PVPa hM'\j kMKuv xhxq Torsf KZPujÇ nmPjr PnfPr KZPuj oπLr ˝JoL S hM'x∂JjÇ WajJr kr krA fJPT KmóJKrf \JjJPjJ yP~PZÇ fJr xPñ gJTJ krrJÓs h¬Prr Kfj TotTftJr oJiqPo FmÄ KfKj KjP\ FTJKiTmJr PlJPj Umr KjP~PZjÇ VfrJPf oπLr h¬Prr FT TotTftJ \JjJj, WajJr fh∂ YuPZÇ FUjS PTJj hMÏífTJrLPT KYK€ f TrJ x÷m y~KjÇ oπL PhPv PlrJr kr fhP∂ VKf @xPm mPu @vJ TrPZj fJrJÇ

oxK\h S oMxKuoPhr Ckr KhPòÇ FKhPT uL yfqJr WajJ~ oJAPTu @Kcm~Ju (22) ßT SP~ˆKojˆJr oqJK\Pˆsa ßTJPat mqJP¥\ S yJfTzJ kKrP~ yJK\r TrJ y~Ç fJr KmÀP≠ YJ\t Vbj TrJ yP~PZÇ @VJoL 28ßv \Mj Sø ßmAuL ßTJPat fJPT yJK\r TrJ yPmÇ Ijq @xJoL oJAPTu @PcmuJP\J (28) FUjS @yf Im˙J~ yJxkJfJPu KYKTfxJiLj rP~PZÇ

KroJP¥r jJPo mmtrfJ mJKyjLr FPTr kr FT mLnf&x @Yre S TMTLKfrs TgJ lJÅx yP~ PVPZÇ xJiJre oJjMPwr kJvJkJKv KjrJk•J mJKyjL FUj rJ\jLKfT, xŒJhTxy xoJP\r mPreq mqKÜPhr SkrS IT·jL~ mmrsfJ YJuJPòÇ KroJP¥ KjP~ mmrs KjptJfPjr oJiqPo mPreq @Puo oJSuJjJ \MjJP~h mJmMjVrLPT TJptf oífqMr hM~JPr PbPu KhP~PZ KjrJk•J mJKyjLÇ Fr @PV AxuJoL ZJ©KvKmr xnJkKfPT mmtr KjptJfPjr oJiqPo oífksJ~ oJjMPw kKref TrJ yP~PZÇ @oJr Phv xŒJhT oJyoMhMr ryoJjPT KroJP¥ KjP~ KjrJk•J mJKyjL Pp mmtr KjptJfj YJKuP~PZ, fJ PTJPjJ xM˙ oJjMPwr T·jJ TrJS TKbjÇ kMKuv PylJ\Pf jJrJ~eVP†r PxJjJrVJÅ gJjJr SKxr mmtr KjptJfPj vJKoo Pr\J jJPo FT pMmPTr TÀe oífqM yP~PZÇ KjyPfr mJmJ @uJCK¨j \JKjP~PZj, kMKuv fJr TJZ PgPT 6 uJU aJTJ PCTJY KjP~S vJKooPT KjptJfj YJKuP~ yJf-kJ PnPX Ph~Ç Frkr yJxkJfJPu fJr oífqM y~Ç kMKuKv fhP∂S vJKooPT yfqJr \jq Kfj kMKuv TotTftJ SKx (fh∂) I„k frlhJr, Fx@A kfiM PWJw FmÄ FFxKk C•o ksJxJhPT hJ~L TrJ yP~PZÇ kMKuKv mmtrfJr xmtPvw Umr ksTJv TPrPZ VfTJu QhKjT AP•lJTÇ FPf PhUJ pJ~, oyJjVr PVJP~ªJ kMKuPvr (KcKm) Ck-TKovjJr FT KjrkrJi mqmxJ~LPT iPr FPj mqJkT KjptJfj TPr fJr TJZ PgPT 1 PTJKa 5 uJU aJTJ @hJ~ TPrPZÇ aJTJ KhPf I˝LTíKf \JjJPjJr TJrPe fJr Skr mmtr KjptJfj YJuJ~ KcKx KcKmr IjMVf kMKuv xhxqrJÇ

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013 F WajJ~ PhvmqJkL PfJukJz xíKÓ yP~PZÇ KmFjKk PjfJrJS kMKuKv mmrsfJ PgPT rãJ kJPòj jJÇ KmPrJiLhuL~ KYl ÉAk \~jMu @mKhj lJÀTPT rJ\kPg PpnJPm PkaJPjJ yP~PZófJ FT TgJ~ jK\rKmyLjÇ KmFjKkr mÉ KxKj~r PjfJA kMKuKv mmrsfJr KvTJr yP~PZjÇ xJPmT PckMKa IqJaKjt P\jJPru FoAC @yPohPT kMKuv KjptJfj YJKuP~ yfqJ TrPuS F\jq TJPrJA KmYJr y~KjÇ @rS CPÆPVr Kmw~ yPòóPhPvr mPreq jJVKrTPhr Skr KjrJk•J mJKyjL yJP~jJr oPfJ ^JÅKkP~ kzPuS PhPvr xmPYP~ Wíeq jJVKrTPhr mqJkJPr kMKuv UMmA xh~ @Yre TPr gJPTÇ fJA bJ§J oJgJr UMKj xJnJPrr rJjJ käJ\Jr oJKuT PxJPyu rJjJ KroJP¥S gJPT \JoJA @hPrÇ FTA Im˙J fJ\rLj lqJvPjr oJKuT PhPuJ~Jr PyJPxPjrÇ PhKv-KmPhKv oJjmJKiTJr xÄVbjèPuJ muPZ, KjrJk•J mJKyjL FnJPm FPTr kr IkTot TrPuS fJrJ irJPZJÅ~Jr mJAPrA PgPT pJPòÇ lPu fJPhr oPiq n~ïr IkrJPir oJ©J KhjKhjA mJzPZÇ KmjJ kPrJ~JjJ~ PVslfJr, KmKnjú AxqMPf PVslfJrmJKe\q, KroJP¥ KjP~ mmrs KjptJfj TPr kX&è S yfqJ TrJ, WMw VsyPer \jq PVslfJr S KjptJfj, aJTJr KmKjoP~ èo S âxlJ~JPrr oPfJ WajJ WaPZ IyryAÇ Vf FKksPu pMÜrJPÓsr krrJÓs hlfPrr mJKwtT oJjmJKiTJr KrPkJPat muJ y~, mftoJPj TJrJVJPr @aT PuJTPhr oPiq hMA-fífL~JÄvA KmjJKmYJPr @aT rP~PZjÇ 2012 xJPu F xÄUqJ KZu 56 yJ\JrÇ Im˙J Foj kptJP~ PkRÅPZPZ Pp, kMKuv PTJPjJ TJre ZJzJA FUj Pp PTJPjJ xo~ Pp TJCPT PVslfJr TrPf kJPrÇ KfjKa KroJP¥r WajJ~ xJrJPhv ˜K÷f : IKfxŒ´Kf KfjKa KroJP¥ KjrJk•J mJKyjLr mmrsfJ~ óK÷f yP~ PVPZ PhvmJxLÇ KroJP¥r KjptJfPj @Ajví⁄uJ mJKyjLr PylJ\Pf oMoNwtM Im˙J~ @PZj AxuJoL ZJ©KvKmr xnJkKf PoJyJÿh PhuJS~Jr PyJPxjÇ fJPT Phz oJPxr PmKv xoP~r \jq KroJP¥ KhP~PZ @hJufÇ PylJ\Pf AxuJPor oyJxKYm @uäJoJ \MjJP~h @yPoh mJmMjVrLPT Kjoú @hJuf FTjJVJPz 31 KhPjr KroJP¥ kJbJ~Ç KogqJ IKnPpJPV @aT QhKjT @oJr Phv-Fr nJrksJ¬ xŒJhT oJyoMhMr ryoJjPT 13 KhPjr KroJP¥ kJbJ~ Kjoú @hJufÇ KroJP¥ FPhr Skr KjrJk•J mJKyjLr mmrsfJr KY© PhPU PhvmJxL óK÷f yP~ PVPZÇ F Kfj\Pjr \LmjA FUj Yro ^MÅKTPfÇ xŒ´Kf KmFjKkr @aT 151 PjfJPT cJ§JPmKz kKrP~ @hJuPf yJK\r TrJ y~Ç @hJuf fJPhr FTPpJPV 8 KhPjr KroJP¥ kJbJ~Ç FnJPm PVslfJr @r KroJP¥r IkmqmyJr PmPzA YPuPZÇ FPf nNuMK£f yPò oJjmJKiTJrÇ IjMxºJPj \JjJ PVPZ, gJjJ, KcKm, @hJuf S P\uUJjJ~ ksKfKhj kMKuPvr yJPf @aT KjrkrJi oJjMPwr xÄUqJ PmPzA YPuPZÇ @aTPhr ˝\jrJ @hJuf, TJrJVJPrr PVa, gJjJ S PVJP~ªJ kMKuv FmÄ ptJm TJptJuP~ irjJ KhPòjÇ PTJPjJ IKnPpJV ZJzJA @aPTr kr bMPT Ph~J yPò KogqJ oJouJÇ PkK¥Ä oJouJ~S lJÅKxP~ Ph~J yPò KnjúoPfr PuJT\jPTÇ Im˙J Foj kptJP~ PkRÅPZPZ Pp, \JKoj PkP~S TJrJVJr PgPT oMKÜ PkPf kMKuvPT aJTJ KhPf yPòÇ @hJuf PgPT \JKoPj oMÜ yS~J mqKÜPTS xÄKväÓ gJjJ IgmJ PVJP~ªJ kMKuv KogqJ IKnPpJPV P\uPVa PgPT fMPu KjP~ pJPòÇ lJÅKxP~ Ph~J yPò @mJrS jfMj jfMj oJouJ~Ç jJjJ IKnPpJPV kMKuv PuJT\jPT @aT TPr KroJP¥ KjP~ KjptJfj YJKuP~ PoJaJ IÄPTr aJTJ @hJ~ TrPZÇ kMKuPvr PVslfJr S KroJ¥mJKe\q YuPZ IyryÇ PVJP~ªJ hlfr, gJjJ PylJ\f, TJrJVJróxmUJPjA PCTJYmJKe\q SPkj KxPâaÇ KmPrJiL oPfr PuJT\j ZJzJS xJiJre oJjMw kMKuPvr y~rJKjr KvTJr yPòÇ PVslfJr @fPï mJxJmJKzPf rJfpJkj TrPf kJrPZj jJ KmPrJiL oPfr TotL-xogtTrJÇ VePVslfJPr PhPvr 66Ka TJrJVJPr FUj @r bJÅA PjAÇ kMKuPvr KroJ¥, KjptJfPjr kr TJrJVJPr @aT TPr oJjKxT KjptJfj YJuJPjJ yPò mKªPhrÇ xMPpJVKaPT TJP\ uJKVP~ kNmtv©MfJr P\r S rJ\QjKfT KmPrJPi lJ~hJ yJKxPur \jq @Ajví⁄uJ mJKyjLPT xyP\A mqmyJr TrJ yPòÇ \JjJ pJ~, PylJ\Pf AxuJPor xoJPmv S dJTJ

ImPrJPir WajJ~ PhPvr KmKnjú FuJTJ~ KjrkrJi, xJiJre oJjMw S iotksJe oMxKuä, oJhrJxJr ZJ©KvãPTr jJPo mÉ KogqJ oJouJ hJP~r TrJ yP~PZÇ kMKuv S TKfk~ mqKÜPT mJhL TPr oJouJèPuJ hJP~r TrJ yP~PZÇ xN© \JjJ~, PhPvr KmKnjú IûPu oJhrJxJ~ KVP~ KvãT S ZJ©Phr fJKuTJ KjPò kMKuvÇ KmPvw TPr oJhrJxJr yJK\rJ UJfJ~ 1 Po PgPT 7 Po kpt∂ CkK˙fPhr fJKuTJ KjP~ kMKuv PVslfJr S y~rJKj TrPZÇ Vf 6 Po PylJ\Pfr dJTJ ImPrJPir KhPjr CkK˙Kfr KhjPT PTªs TPr F fJKuTJ Pj~J yPò mPu oJhrJxJr KvãT S kMKuv xN© \JKjP~PZÇ PVslfJr @fPï ˙Kmr yP~ kzPZ oJhrJxJ KvãJ TJptâoÇ F ZJzJS \JoJ~Jf-KvKmPrr fJKuTJ QfKr TrPf KVP~ xJrJ PhPv IPjT IrJ\QjKfT mqKÜ, oxK\Phr oMxKuä, AoJo S PoJ~JPöjxy xJiJre KjrLy mqKÜr fJKuTJ gJjJ~ \oJ TrJ yP~PZÇ ãofJxLj hPur ˙JjL~ PjfJTotLPhr QfKr TPr Ph~J FA fJKuTJ KjP~ KmÃJK∂ xíKÓ yP~PZÇ @r F fJKuTJ IjMpJ~L kMKuv xMPpJV mMP^ PVslfJr IKnpJPjr jJPo oJjMwPT jJjJnJPm y~rJKj TrPZÇ @aPTr kr KroJP¥ Pj~Jr mqJkJPr oJjJ yPò jJ Có @hJuPfr KjPhtvjJÇ mäJˆ mjJo mJÄuJPhv oJouJ~ KmYJrkKf PoJ. yJKohMu yT S KmYJrkKf xJuoJ oJxMh PYRiMrLr PjfíPfô VKbf yJAPTJPars FTKa KcKnvj Pmû 2003 xJPur 7 FKksu TJCPT PVslfJr S KroJP¥ KjP~ K\ùJxJmJPhr mqJkJPr KjPhtvjJ kshJj TPrjÇ FA KjPhtvjJA GKfyJKxT 55 KcFu@r jJPo kKrKYfÇ yJAPTJPars F KjPhtvjJr KmÀP≠ xrTJr @Kku TrPu @Kku KmnJV fJ UJKr\ TPr Ph~Ç @Kku KmnJPVS yJAPTJPars @Phv myJu gJPTÇ xŒ´Kf KmFjKkr @aT 151 PjfJPT cJ§JPmKz kKrP~ @hJuPf yJK\r TrJ y~Ç @hJuf fJPhr FTPpJPV 8 KhPjr KroJP¥ kJbJ~Ç Vf mZr 54 iJrJ~ PVslfJPrr kr PTJPjJ oJouJ mJ IKnPpJV ZJzJA AxuJoL ZJ©L xÄ˙Jr 20 jJrLPT KroJP¥ kJbJ~ @hJufÇ KroJ¥ ksJgtjJ S KroJ¥ o†MPrr PãP© xrTJr S Kjoú @hJuf ksTJPvqA Có @hJuPfr ksKf ImùJ kshvtj TPr YPuPZ mPuS oPj TrPZj PhPvr vLwt˙JjL~ @Aj\LmLrJÇ @Aj\LmLrJ mPuj, Có @hJuPfr KjPhtvjJ yPò, ÈxMKjKhtÓ IKnPpJPVr KnK•Pf hJP~r TrJ oJouJ~ Kjoú @hJuf K\ùJxJmJPhr \jq PTJPjJ mqKÜPT Kfj KhPjr KroJ¥ o†Mr TrPf kJrPmÇ' mftoJPj PTJPjJ PTJPjJ mqKÜPT FTjJVJPz FT oJPxrS PmKv xoP~r \jq KroJ¥ o†Mr TrPZ Kjoú @hJufÇ FaJ Có @hJuPfr KjPhtvjJr ¸Ó u–Wj S ImùJ kshvtjÇ KcKx KcKmr WajJ~ PhvmqJkL PfJukJz : dJTJ oyJjVr PVJP~ªJ kMKuPvr (KcKm) Ck-TKovjJPrr KmÀP≠ FT mqmxJ~LPT iPr FPj mqJkT KjptJfj TrJr IKnPpJV CPbPZÇ Qx~h @KmhMu AxuJo jJPo SA mqmxJ~L kPr FT PTJKa kJÅY uJU aJTJ KhP~ oMKÜ PkP~PZjÇ FA kKroJe aJTJ KhPf KVP~ KfKj TJptf TkhtTyLPj kKref yP~PZjÇ aJTJ Ph~Jr ksoJe KyPxPm KfKj aJTJ Pj~Jr hívqx’Kuf KxKxKaKnr lMPa\S KhP~PZj xrTJPrr xÄKväÓ hlfPrÇ SA lMPaP\ aJTJ Pj~Jr hívqKa ¸ÓÇ Kmw~Ka mftoJPj FTKa PVJP~ªJ xÄ˙J fh∂ TrPZÇ FTKa PVJP~ªJ xÄ˙J Kmw~Kar fh∂ TPr ksJgKoT fhP∂ IKnPpJPVr xfqfJ KoPuPZÇ ˝rJÓs oπeJuP~ Pkv TrJ IKnPpJPV CPuäU TrJ yP~PZ, èuvJj 1 j’Prr 7 j’r PrJPcr 13 j’r mJKzr Km/10 j’r lîqJPa kKrmJr KjP~ mxmJx TPrj Qx~h @KmhMu AxuJoÇ Vf 7 FKksu PnJPr KcKm kKrYP~ xJhJ PkJvJTiJrL FThu PuJT SA mJxJ~ pJ~Ç mJxJ~ TJPuJ FTKa mqJPV IQmi FT PTJKa aJTJ rJUJ @PZ hJKm TPr KcKmr SA huKa kMPrJ mJxJ fuäJKv TPrÇ FTkptJP~ YJKm KjP~ mJxJr @uoJKr, S~qJrPcsJmxy @xmJmk© fZjZ TrPuS PTJgJS fJrJ aJTJ kJ~KjÇ KlPr @xJr xo~ A¿PkÖr @\JyJr CK¨j S Fx@A yJxjJPfr PjfíPfô IKnpJj YJuJPjJ SA huKa ˝Pers VyjJr FTKa mJé KjP~ @xPf YJ~Ç @KmhMPur ˘L fJPhr mJiJ PhjÇ FTkptJP~ @KmhMrPT KjP~ rSjJ Ph~ KcKmr huKaÇ xTJu 6aJ~ fJPT KjP~ pJS~J y~ KcKmr KcKx (C•r) TPãÇ FKa KcKmr aYtJr Pxu KyPxPm kKrKYfÇ TKmÀu yPTr IKnPpJV PgPT \JjJ pJ~, @KmhMuPT KcKx KcKmr kJPvr TPã KjP~ mqJkT

PkaJPf gJPT A¿PkÖr @\JyJr CK¨j S Fx@A yJxjJfÇ FTkptJP~ @KmhMuPT \JjJPjJ y~, mJÅYPf yPu 10 PTJKa aJTJ KhPf yPmÇ FA aJTJ KhPf IkJrVfJ ksTJv TrPu KjptJfPjr kKroJe PmPz pJ~Ç xTJu 9aJ kpt∂ YPu mqJkT KjptJfjÇ aJTJ jJ KhPu \JoJ~JPf AxuJoL S KypmMf fJyrLr mPu xJrJ \Lmj P\u UJaJPjJr n~ PhUJPjJ y~Ç F xo~ @KmhMuPT KY∂J-nJmjJr \jq FT WμJ xo~ Ph~J y~Ç xTJu 10aJ~ Fx@A yJxjJf fJr Kx≠J∂ \JjPf YJjÇ KcKx KcKmr jJo CPuäU TPr yJxjJf mPuj, xqJr aJTJ ZJzJ KTZM PmJP^j jJÇ IfFm aJTJ jJ KhPu oMKÜ KouPm jJÇ UJu-KmPu kJS~J pJPm fJr uJvÇ fJA aJTJ fJPT KhPfA yPmÇ FTkptJP~ @KmhMu AxuJo FT PTJKa aJTJ KhPf rJK\ yjÇ KcKx KcKmr Ào PgPT KlPr FPx yJxjJf \JjJj, xqJr FA aJTJPf rJK\ yP~PZjÇ FUjA aJTJr mqm˙J TPrjÇ fPm KcKx KcKm Fxm IKnPpJV I˝LTJr TPrPZjÇ

ßpoj KmFjKk ßfoj TKoKa ßTC ßjAÇ FPf vJP~˜J PYRiMrL TM¨MxPT xnJkKf S T~xr Fo. @yPohPT xJiJre xŒJhT TPr 171 xhxq KmKvÓ jfMj TKoKa TrJ yP~PZÇ huL~ xN©oPf F TKoKa fJPrT ryoJj IjMPoJKhfÇ hPur Inq∂Pr F KjP~ KmrJ\ TrPZ fLms ßãJnÇ TJre jfáj TKoKar xnJkKf, xJiJre xŒJhT kPh gJTJ hM\jPT hPur IPjPTA ßYPjj jJÇ iJreJ TrJ yPò fJPrT ryoJj huL~ TotLPhr xJPg of KmKjo~TJPu PpJVq ßjfítfô ‰frL TrJr ßp AKñf KhP~KZPuj fJrA k´TJv WaJPuj F TKoKar oJiqPoÇ KT∂á F TKoKa @PhR KaTPm KTjJ fJ KjP~ hPur oPiq @PuJYjJ fáPñÇ IjqKhPT lÅJx yP~ pJS~J TKoKa KjP~ KmFjKkr @PVr TKoKar ßjfJrJ ßTJj o∂mq TrPf rJK\ yjKjÇ fPm fífL~ xJKrr huL~ TotLrJ lJÅx yS~J TKoKaPT ˝JVf \JjJPujÇ pKhS jfáj TKoKar xJPmT @ymJ~T Fo F oJPuT KTÄmJ pMVì @ymJ~T mqJKrˆJr Fo F xJuJo FmÄ xJPmT xnJkKf S PTªsL~ TKoKar @∂\tJKfT xŒJhT oKyhMr ryoJj TJPrJ jJo ßjA jfáj TKoKaPfÇ huL~ xN© oPf mqJKrˆJr Fo F xJuJoPT @VJoL \JfL~ KjmtJYPj FoKk k´JgtL KyPxPm oPjJj~j ßh~Jr @võJx KhP~ fJPrT ryoJj TKoKa ßgPT mJh KhP~PZjÇ KT∂á Ijq hM'\Pjr ßmuJ~ KT yPm fJ \JPjj jJ hPur TotLrJÇ lÅJx yP~ pJS~J TKoKa xŒPTt \JjPf YJAPu pMÜrJ\q KmFjKkr KxKj~r ßjfJrJ ßTC oMU UMuPf rJK\ yjKj FmÄ lÅJx yS~J TKoKar xnJkKf vJP~˜J PYRiMrL TM¨MxPT ßlJj TPr kJS~J pJ~KjÇ IPjPTA oPj TrPZj, mJrmJr ßyJZa UJS~J pMÜrJ\q KmFjKkr TKoKa @mJr jfáj TPr xÄTPa kzPf pJPòÇ

߈sJT ßrJVLr ßxmJ~ rP~u u¥j FZJzJ ßrJVLPhr IjqJjq KYKTfxJ k´hJPjS vLwt KfjKa yJxkJfJPur oPiq Ijqfo KyPxPm KmPmKYf yP~PZÇ rP~u TPu\ Im KlK\Kv~JPjr k´TJKvf FT IKca KrPkJPat F fgq \JjJ ßVPZÇ KrPkJPat CPuäU TrJ yP~PZ ßp, rP~u u¥j yJxkJfJu ߈sJT ßrJVLr ßxmJ k´hJPj vfTrJ 97.5 nJV ßrAa uJn TPrPZÇ ßˆsJT ßrJVLr ßxmJ k´hJPjr 8 FKr~JPf 7 oJTt uJn TPrPZÇ ßxUJPj IKiT xÄUqT KmPvwù ˆJl ßrJVLr ßhUJvMjJ TrPZjÇ jfáj rP~u u¥j yJxkJfJu ßTJ~JKuKa Cjú~Pj, ßasKjÄ S VPmweJ~ láu oJTt uJn TPrPZÇ yJxkJfJPu k´KfKhj Kj~Kof Kao KoKaÄ FmÄ ßrJVL S fJPhr kKrmJrPhr fgq xrmrJy TrJ yPòÇ KrPkJPat @PrJ \JjJ pJ~ ßp, yJxkJfJPur ˆJl, lJotJKxˆ, KTîKjTqJu xJAPTJuK\ˆ, KY ßgrJKkˆ, ßxJvqJu S~JTtJr FTxJPg xojõ~ xJij TPr TJ\ TPrjÇ u¥j yJat ßyuPgr ߈sJT xJKntPxr k´iJj c. kqJKasT ßVJokJ\t mPuPZj ßp, rP~u u¥Pjr ߈sJT KmnJPV hã cJÜJr, jJxt S nJu Kao gJTJr TJrPeA F xMjJo I\tj TrJ x÷m yP~PZÇ ßoKcPTu Kao, ßrJVL S ßT~JrJrPhr oPiq nJu ßpJVJPpJV gJTJr TJrPeA nJu ßxmJ ßh~J x÷m yPòÇ


KmPjJhj

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

IqJTvj ZKmr jJK~TJ yPf YJj

I oO fJ UJ j

dJTJ, 31 ßo : KrP~KuKa PvJ ÈkJS~Jr nP~x’-Fr KmùJkPjr oPcu yP~ hvtTPhr j\r PTPzKZPuj IoífJ UJjÇ fPm xÄÛíKf\VPf fJr @Voj jífq KhP~Ç mftoJPj KY©jJ~T jLrPmr xJPg ÈPVAo’ FmÄ ÈI∂Pr I∂Pr’ ZKmPf \MKam≠ yP~ TJ\ TrPZjÇ xŒ´Kf rP~u S IKjT kKrYJKuf ZKm ÈPVAo’ Fr TJ\ Pvw TPrPZjÇ F ZKmPf fJr YKrP©r jJo IoífJÇ ZKmr TJ\ KjP~ IoífJ mPuj, È@Ko F ZKmr VP· FTaJ xy\ xru ˝nJPmr PoP~Ç @oJPT ksgPo ArlJPjr jJPor FT PZPu PksPor lJÅPh PlPu KmP~ jJ TPr jLrPmr TJPZ KmKâ TPr Ph~Ç Frkr ÊÀ y~ @oJr jfMj \LmjÇ TJre, jLrm FT\j oJKl~J cj gJPTÇ KgsuJr I0qJTvjiotL F ZKmPf @oJPT IqJTvj híPvqS IKnj~ TrPf PhUJ pJPmÇ @oJr KmvõJx PuJPTvj PgPT ÊÀ TPr xmKTZMPfA hvtPTrJ FTaJ QmKYfsq UMÅP\ kJPmjÇ’ FA ZKmr oiq KhP~ YuKó© \VPf jJ~T jLrPmr KmkrLPf IKnPwT WaPf pJPò jmJVf IoífJ UJPjrÇ ÈPVAo’ ZKmPf gJTPZ PoJa Z~Ka VJjÇ VJjèPuJ kKrYJujJ TPrPZj F ks\Pjìr Kfj kKrYJuT- @PrKlj ÀoL, Âh~ UJj @r PxrJ TP£r AorJjÇ aJñJAPur PoP~ IoífJ UJj oJ© Kfj mZr m~Px jJY PvUJ ÊÀ TPrj mJlJPfÇ Pvw TPrj jífqKmw~T xJKatKlPTa PTJxtÇ jífqKv·L KyPxPmA IoífJ KmKaKnr ÈxoJPrJy’ jífqJjMÔJPjr oiq KhP~ KaKn KoKc~J~ kJ rJPUjÇ oPcKuÄP~ fJr yJPfUKz y~ @l\Ju PyJPxj KjKotf ÈIqJrJKoa xqJP¥u’-Fr KmùJkPjr oJiqPoÇ

Frkr KfKj ksJe Ko. jMcMux, kJS~Jr nP~x, ksJe Fr ÈS oJA Vc’ IlJr ksníKf KmùJkj TPrPZjÇ mftoJPj IoífJ ÊKaÄ TrPZj jæA hvPTr mÉu @PuJKYf ZKm ÈI∂Pr I∂PrÈ-Fr jfMj KrPoPTÇ fÀe KjotJfJ @KfT ryoJPjr kKrYJujJ~ F ZKmPf fJr KmkrLPf IKnj~ TrPZj jLrmÇ ZKmKar Pmv KTZM IÄPvr TJ\ Pvw yP~PZÇ F ZKmr KmwP~ IoífJ mPuj, ÈFT xo~ YuKóP©r PxrJ \MKa xJuoJj vJy S PoRxMoL IKnjLf hI∂Pr I∂Prh ZKmKar KrPoPT @Ko IKnj~ TrKZÇ Fa?J IPjT PmKv YqJPuK†ÄÇ TJre, FUJPj PoRxMoL @kM IKnjLf K^jMT YKrP© @Ko IKnj~ TrKZÇ fPm @Ko IjMTre TrKZ jJ, @oJr oPfJ TPr IKnj~ TrKZÇ @kJff TP~TKhj ÊKaÄ mº @PZÇ @VJoL \MuJA oJx PgPT ZKmKar TJ\ @mJr ÊÀ yPmÇ yJPf FUj ksYMr xo~Ç fJrkrS jfMj PTJj TJP\ yJf KhPf YJj jJ jmJVfJ FA IKnPj©LÇ TJre, ksgo ZKm oMKÜr kr fJr Prxk¿ PhUPf YJjÇ IoífJ UJj mPuj, ÈxKfq muPf IPjT TJP\r ksóJm kJKòÇ fPm @Ko Kx≠J∂ KjP~KZ, @oJr ZKm oMKÜ kJmJr kr @Ko hvtTPhr ksKfKâ~J PhUPf YJAÇ fJrkr jfMj ZKmÇ @vJ TrKZ, UMm KvVKVrA PVAo ZKmKa oMKÜ kJPmÇ ksgoKa IqJTvj KgsuJr, @r kPrrKa PrJoJK≤T VP·r ZKmÇ KT irPer ZKmPf IoífJ TJ\ TrPf YJAÇ \JjPf YJAPu IoífJ mPuj, ÈxKfq muPf @Ko PVJP~ªJKnK•T FmÄ IqJTvjiotL VP·r ZKmPf PmKv TJ\ TrPf YJAÇ TJre, @oJr KjP\rS IqJTvj ZKm Pmv kZPªrÇ

100 ßTJKar fJKuTJ~ @KvKT 2! dJTJ, 31 ßo : xTuPT YoPT KhP~ mKuCKc KxPjoJr FTv’ PTJKar fJKuTJ~ pMÜ yu PoJKyf xMKr kKrYJKuf KoCK\TJu PrJoJK≤T KxPjoJ È@KvKT 2’Ç Umr APªJ-FKv~Jj KjC\ xJKntPxrÇ @Khfq r~ TJkMr FmÄ vs≠J TJkMr IKnjLf È@KvKT 2’ KxPjoJKa KjotJPe mq~ yP~KZu 9 PTJKa ÀKkÇ KxPjoJKa PpRgnJPm ksPpJ\jJ TPrPZ ksPpJ\jJ ksKfÔJj KmPvw Kluìx FmÄ Ka-KxKr\Ç KmPvw KlPuìr oMPTv nJa KxPjoJKar xJlPuq C“lMuä yP~ mPuj, @Ko hJÀe UMKv, TJre jmJVf Kv·LPhr KjP~ Fr @PV PTC PTJPjJ KxPjoJ~ FfaJ xJluq I\tj TrPf kJPrKjÇ FT\j ksPpJ\T KyPxPm FKa VPmrs Kmw~Ç Ka KxKrP\r kKrYJuT, nNwe TMoJr mPuj, Í@oJr mJmJ èuvJj TMoJr FmÄ nJa xJPyPmr xJyJPpqA F xJluq I\tj x÷m yP~PZÇ nJrfL~ YuKóP©r FTv mZr kNKftPf jmJVfPhr FA xJluq xKfqA IxJiJreÇ

ßlr KmP~ TrPZj ßuJPk\ dJTJ, 31 ßo : YfMgtmJPrr oPfJ KmP~r KkÅKzPf mxJr Kx≠J∂ KjP~PZj P\KjlJr PuJPk\Ç hMA mZr PksPor kr FmJr TqJxkJr ˛JPars xPñ VJÅaZzJ mJÅiPf pJPòj FA kkfJrTJÇ Umr Pksx asJˆ Il AK¥~JrÇ ÈSPT’ oqJVJK\j \JKjP~PZ, 43 mZr m~xL VJK~TJ P\KjlJr oPj TPrj 25 mZr m~xL mqJT@k cqJ¿Jr TqJxkJPrr oPiq KfKj fJr \LmPjr nJPuJmJxJ UMÅP\ PkP~PZjÇ FT xN© \JKjP~PZ, P\KjlJr TqJxkJrPT fJr \LmPjr nJPuJmJxJ mPu xP’Jij TPrjÇ KfKj FaJ KmvõJx TPrj Pp FfKhj KfKj TqJxkJrPTA \LmjxñL KyPxPm UMÅP\PZjÇ TqJxkJr fJr YJAPf m~Px PZJa yPuS P\KjlJr mPuj FUj kpt∂ KfKj pf kMÀPwr xPñ PouJPovJ TPrPZj FToJ© TqJxkJrPTA fJr xmPYP~ KjnrsPpJVq oPj yP~PZÇ TqJxkJr fJPT xmxo~ IjMksJKef TPrÇ xN©Ka @rS \JjJ~, P\KjlJr FaJ nJPuJ TPrA \JPjj, fJr kKrKYf IPjPTA FA KmP~Pf fJPT xogtj TrPmj jJÇ P\KjlJr FUj Sxm KjP~ nJPmj jJÇ KfKj TqJxkJPrr ˘L yPf YJjÇ\JjJ PVPZ, P\KjlJPrr kJÅY mZr m~xL hMA po\ kM© TqJxkJrPT UMmA kZª TPrÇ FojKT P\KjlJr mPuj, fJr kM©Phr @xu mJmJ oJTt IqJ∫Kjr YJAPfS fJPhr PmKv nJPuJmJPxj TqJxkJrÇ P\KjlJr Fr @PV KTCmJj IKnPjfJ IyJKj PjJ~J, Kâx \Mc FmÄ VJ~T oJTt IqJ∫KjPT KmP~ TPrKZPujÇ

jfáj ZKm yPóZ Kgs AKuäVqJu AÄPr\L KlPuìr kr YuKó© KjotJfJ ßoJ. IJKojMu AxuJo mJ√L FmJr FTKa kNet ‰hWtq mJÄuJ KxPjoJ KjotJe TrPf pJPóZjjÇ KxPjoJKar jJo yPóZ Kgs AKuäVqJuÇ xŒNet ßTRfáT Kjntr F YuKó©Ka KjotJe yPm KmsPaPj mxmJxrf IQmi mJXJuLPhr KjP~Ç KlPuìr Kmw~ yPóZ Kfj \j mJXJuLr TJKyjL pJPhr FT\j IQminJPm KmsPaPj k´Pmv TPr ßcJnJr mctJr KhP~ FTKa uKrr oJiqPo, KÆfL~ \j FT\j IJrm ijTáPmPrr xJPg FPx ßyJPau ßgPT kJuJ~, fífL~ \j ZJ© KyPxPm IJxPuS TUPjJ TPuP\ pJ~ jJÇ WajJâPo Kfj\j IQmi mqKÜA FTxJPg mxmJx ÊrΔ TPrÇ ZKmr ÊqKaÄ ÊrΔ yPm IJVJoL BPhr kPr uMaPjÇ ZKmr kJrYJuT KlPuìr \jq IKnPjfJ S IKnPj©L UMÅ\PZjÇ IJV´yLPhr kKrYJuPTr xPñ 07939458167 jÍPr ßpJVJPpJV TrPf IjMPrJi TrJ yP~PZÇ

25

A-Pm’Pf ßcKor ßkJwJT dJTJ, 31 ßo : VJK~TJ PcKo PuJnJPfJ xŒ´Kf hJfmq TJP\ IgtxÄVsPyr \jq KjP\r PkJvJT KmKâ TrPZj mPu \JKjP~PZ APªJ-FKv~Jj KjC\ xJKntxÇ 20 mZr m~xL VJK~TJ PcKo xŒ´Kf fJr KjP\r PkJvJT KmKâ ÊÀ TPrPZjÇ PkJvJT KmKâ PgPT xÄVíyLf Igt KfKj hJj TrPmj Cjú~jvLu PhvèPuJr KvÊPhr xJyJPpqr \jq xÄVKbf ÈKl∑ hq KYuPcsj IVtJjJAP\vj’-FÇ ÈT≤JÖKoCK\T’ \JKjP~PZ, mftoJPj IjuJAj PoVJPˆJr ÈA-Pm ca To’-F kJS~J pJPò PcKor PkJvJTÇ KfKj YJAPZj PkJvJTèPuJ KmKâ TPr pf PmKv x÷m Igt xÄVsy TrPfÇ PcKo ÈA-Pm’Pf fJr PkJvJT KjuJPor PyJoPkP\ PuPUj, Í@vJ TrKZ @oJr PkJvJTèPuJ kPr @kjJrJ KbT @oJr oPfJA @jKªf yPmj! Kl∑ hq KYuPcsPjr xPñ @oJr FA FTJ®fJPT xogtj PhS~Jr \jq xmJAPT IPjT ijqmJhÇ @Ko KmvõJx TKr fJrJ xJrJ kíKgmLPf KvÊPhr \jq IPjT nJPuJ TJ\ TrPZÇ

KmhsΔPkr oMPU xJA dJTJ, 31 ßo : xŒ´Kf IjMKÔf AfJKu~Jj TJk lJAjJu IjMÔJPj ÈVqJÄjJo ˆJAu’ VJj VJAPf oPû CbPu hvtTPhr KmhsΔPkr KvTJr yj hKãe PTJKr~Jr VJ~T xJAÇ Umr Pksx asJˆ Il AK¥~JrÇ ÈFAx PvJKm\’ \JKjP~PZ, PrJoJ S uJK\S hPur lMamu PUuJr KmrKfr xo~ oPû kKrPmvj TrPf FPx CkK˙f hvtTPhr KmhsΔPkr oMPU kPzj xJAÇ \JjJ PVPZ, hvtTPhr KmhsΔPkr oMPU kPz IPjTaJA uKöf PmJi TrKZPuj xJAÇ KT∂á FrkrS KfKj VJjKa kKrPmvj TPrj FmÄ hvtTPhr ijqmJh KhP~ oû PgPT PjPo pJjÇ


26

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

PmñPur oMxuoJjPhr 8v mZPrr AKfyJx S GKfyq xŒPTt \JjJPf ‘hq oMxKuo yqJKrPa\ Im ßmñu’ jJPo FTKa VPmweJ V´∫ k´TJKvf yP~PZÇ ßmñPur 42\j KmKvÓ oKjwLr ßVRrmVJÅgJ \Lmj TJKyjL KjP~ 412kOÔJ~ ksTJKvf F V´∫Ka k´TJPvr kr APfJoPiq fÀe k´\Pjìr kJbTPhr oPiq mqJkT xJzJ \JKVP~PZÇ 8v mZPrr AKfyJx xÍKuf FA mAKaPT k´ U qJf GKfyJKxT S VPmwTrJAPfJoPiqA ßoRKuT VPmweJTPotr Ijjq oJiqo KyxJPm CPuäU TPrPZjÇ u¥j KnK•T VPmweJ k´ K fÔJj ßmñu oM x Kuo KrYJxt A¿KaKaCPar (KmFo@r@A) CPhqJPV k´TJKvf F V´∫Kar mÉu k´YJPrr uPãq Vf 28 ßo oñumJr kNmt u¥Pjr ßyJ~JAaYqJPku ßrJPcr FTKa ßrˆáPrP≤ @P~JK\f FT xÄmJh xPÿuPj Fxm fgq \JjJPjJ y~Ç xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜmq kJb TPrj KmFo@r@Ar kKrYJuT c. TJoÀu yJxJjÇ KmKnjú KmwP~ mÜmq rJPUj V´ P ∫r ßuUT VPmwT o\uM o UJj, KmFo@r@Ar ßY~JroqJj c. @UfJÀöJoJj S cJAPrÖr c. ßoJvJKyh @uLÇxÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜPmq \JjJPjJ y~, mAKar mÉu k´YJPrr \jq hMAKa k´TJvjJ IjMÔJPjr @P~J\j TrJ yP~PZÇ k´go k´TJvjJ IjMÔJjKa @VJoL 1\Mj vKjmJr PmuJ 6aJ~ kNmt u¥Pjr AmsJKyo TPu\ yPu IjMKÔf yPmÇ KÆfL~ IjMÔJj yPm KmFo@r@Ar CPhqJPV 15 \Mj vKjmJr KmPTu 6aJ~ u¥j oMxKuo ßx≤JPrr PxKojJr yPuÇ FZJzJ @PoKrTJ~S F V´P∫r k´TJvjJ IjMÔJPjr CPhqJV V´ y j TrJ yP~PZÇ ßxUJjTJr FT\j @PoKrTJj-mJXJuL V´∫Ka kPz oMê yP~ KmFo@rAr xJPg ßpJVJPpJV TPrPZjÇ KfKj Kj\ CPhqJPV V´∫Kar k´TJvjJ IjMÔJj @P~J\Pj @V´y k´TJv TPrPZjÇ fJZJzJ APfJoPiq mAKar mJÄuJ IjMmJPhr TJ\S ÊÀ yP~ ßVPZÇ IjN K hf V´ ∫ Ka yJPf FPx ßkRZá P u FUJjTJr TKoCKjKar oJjMPwr IÄvV´yPj xJzÍr @P~J\Pj @PrJ FTKa k´TJvjJ IjMÔJPjr @P~J\j TrJ yPmÇ V´∫Ka k´TJPvr kr A≤JrPjPar â~Kmâ~ xÄâJ∂ SP~mxJAa @oJ\Jj-F KmâP~r \jq rJUJ y~Ç 20 kJC¥ oMPuqr FA mAKa oJ© TP~TKhPjA vfvf TKk Kmâ~ yP~ pJ~Ç KuKUf mÜPmq c. TJoÀu yJxJj oMxKuo yqJKrPa\ Im ßmñu-V´∫Ka k´TJPvr Pk´ãJka fáPu iPr mPuj, kOKgmLPf mJÄuJ nJwJnJwL oMxuoJjPhr xÄUqJ k´J~ 20 ßTJKar PmvLÇ xÄUqJr KhT ßgPT @rmPhr kPrA oMxuoJjPhr

Im˙JjÇ mJÄuJPhv S kKÁomPñ mxmJxTJrL FA KmvJu \jPVJÔLr rP~PZ k´J~ 1 yJ\Jr mZPrr ßVRrmo~ AKfyJxÇ Cjúf KvãJ, xÄÛíKf S GKfPyqr iJrT mJyT mJÄuJr oMxuoJjrJ KmKnjú ßãP© ßp ImhJj ßrPU ßVPZj mft o Jj k´ \ Pjìr \jq fJ kgKjPht v PTr ná K oTJ kJuj TrPZÇ AxuJPor xNYjJuVú ßgPTA nJrPfr CkTNumfLt IûuèKuPf @rm mKeT S AxuJo k´YJrT IPjT oKjwLr @Voj WPaÇ FPhr IPjPTA PmñPur KmKnjú IûPu FPx AxuJo k´YJr ÊÀ TPrjÇ lPu PmñPur CPuäUPpJVq xÄUqT oJjM w AxuJo iot V´ y e TPrjÇ nJrf CkoyJPhPvr @gt - xJoJK\T, KvãJ, xÄÛí K fxy IjqJjq ßãP© fJrJ CPuäUPpJVq ImhJj rJPUjÇ 13v vfPTr k´go KhPT AUKf~Jr C¨Lj oMyJÿh mUKf~Jr AmPj KUu\Lr mJÄuJ Km\P~r kr ßgPT Kmv vfPTr ßVJzJr KhPT oMxKuo uLV k´KfÔJr @PªJuPj PmñPur oMxuoJjrJ IV´eL nNKoTJ kJuj TPrjÇ 1400 vfPT PmñPu @Vf iotk´YJrT AmPj mfáfJr metjJ ßgPT ßpxm fgq kJS~J pJ~ fJPf @oJPhr kNmtkMÀwPhr mqJkJPr Vmt TrJr IPjT KTZáA rP~PZÇ KT∂á hNntJPVqr Kmw~ yPuJ, @oJPhr oJP^ IPjPTA Fxm PVRrmVJÅgJ AKfyJx xŒPTt S~JPTmyJu jjÇ@r fJA Fxm oMxKuo oKjwLr \Lmj TJKyjL mOPaj fgJ KmPvõr KmKnjú ßhPv mxmJxrf fÀe k´\jìPT \JjJPf u¥j KnK•T VPmweJ xÄ˙J ßmñu oMxKuo KrYJxt A¿KaKaCa FTKa xoO≠ VPmweJ V´∫ k´TJPvr CPhqJV V´yj TPrÇ PpPyfá mKyKmtPvõr AÄPr\L nJwJnJwL k´P\jìPT CP¨vq TPr FA V´∫ rYjJr CPhqJV- fJA k´gPoA mAKa ßuUJr \jq mOPaPj AÄPrK\ KvãJ~ KvKãf FT\j mJXJuL PuUPTr IjMxºJj ÊÀ TrJ y~Ç IjMxºJPj FT\j PuUTPT kJS~J pJ~, KpKj mO P aPjr TPu\ S ACKjnJKxt K a ßgPT Cófr KcV´ L ßj~J FT\j @PuJzj xOKÓTJrL ßuUTÇ APfJoPiq fJr KmKnjú V´∫ kJbTPhr oPiq Pmv xJzJ \JKVP~PZÇ KfKj yPóZj o\uMo UJjÇ KfKj mAKa KuUPf rJK\ yPu ßmñPur oMxuoJjPhr AKfyJx GKfyq KjP~ VPmweJ TJ\ ÊÀ y~Ç fgq S CkJ•ô xÄV´y TPr fÅJr TJPZ xrmrJy TrJ y~ FmÄ KfKj kJ¥áKuKk KuUPf gJPTjÇ APfJoPiq V´ ∫ Ka k´ T JPvr hJK~fô ßj~ mO P aPjr oM u iJrJr k´nJmvJuL k´TJvjJ k´KfÔJj KTCm kJmKuKvÄÇ hLWt Kfj mZr TJ\ TrJr kr V´∫Ka k´TJv yP~ yJPf @PxÇ xMPuUT o\uMo UJj V´∫KaPf kNmtkMÀwPhr ImhJj S fJPhr ßVRrmo~ IfLPfr TgJ kJbT xoJP\r TJPZ xMªrnJPm fáPu iPrPZjÇ KmKvÓ mqKÜPhr \Lmj S TPotr Km˜JKrf KmmrPer oJiqPo xoJ\ S rJKÓs~ \LmPj oMxuoJjPhr ImhJPjr FT

kKrÏJr KY© láPa CPbPZ FA V´P∫Ç yprf vJy\JuJu, ‰x~h @uJSu, yJ\L vrL~fáuäJy, jmJm l~\MPjúxJ, xqJr @yxJjMuäJy, oLr ßoJvJr&rl ßyJPxj, ‰x~h @oLr @uL, oMjvL ßoPyÀuäJy, xqJr @»Mr ryLo, oJSuJjJ oMyJÿh @TrJo UJj FmÄ jmJm xqJr xKuoMuäJy&r of GKfyJKxT mqKÜPhr \Lmj S TPotr Kmmre FA V´P∫ ˙Jj ßkP~PZÇ

InJr TJr K¸KcÄP~r ß\r TJrPj FT\j mJXJuL èrΔfr IJyf yP~PZjÇ Vf 22 ßv ßo mMimJr FT hMWtajKa WPa PToKms\ Kyg ßrJPcÇ \JjJ pJ~, kNmt u¥Pjr TKuÄCc ˆsLPar mMKuj yJCP\r mJKxªJ KmKvÓ xoJ\PxmL oxMh IJyoh (50) \Lk KhP~ mJAPr pJS~Jr xo~ PToKms\ Kyg ßrJPc KfKj F oJrJfìT hMWtajJr KvTJr yjÇ KfKj pUj ßxA¿mJrLr xJoPj asJKlT uJAPa ßrc KxVjqJu ßhPU IPkãJ~ KZPuj fUj ßxA¿mJrLr TJr kJTt PgPT FTKa VJKz hsΔf ßmPV FPx \LkKaPT iJÑJ Ph~Ç IKnPpJPV rP~PZ, ßxA¿mJrLr KÆfu TJr kJTt ßgPT 17/18 mZr m~xL 6 \j pMmT KmFocKmäC nJzJPa TJr KhP~ yJA K¸Pc jLPY ßjPo IJPxÇ TJr yJAK¸Pc gJTJ~ csJAnJr Kj~πj yJKrP~ \LPk FPx xJP\JPr iJÑJ ßh~Ç lPu \LPkr YJuT oJÊh IJyoh IP·r \Pjq k´JPj rãJ kJj KT∂á fJr \LkKa hMoPz oMYPz kJ~Ç F WajJ ßhPU ßmgjJuV´LPj mxmJxTJrL IJPrT\j mJXJuL csJAnJr \LPkr ßkZj KhP~ k´Pmv TPr oÊh IJyoPhr oJgJ S VJhtJj ßxJ\J TPr rJPUjÇ F xo~ IJyf mqKÜr yJf-kJ xm VJKzr YJkJ~ Imv yP~ IJPxÇ Umr ßkP~ WajJ˙Pu kMKuv S hoTu mJKyjLr ßuJT FPx k´J~ IJzJAW≤J ßYÓJ TPr VJKz PTPa IJyf mqKÜ oÊh IJyohPT C≠Jr TPrÇ KfKj mft o JPj rP~u u¥j yJxkJfJPu KYKTfxJiLj rP~PZjÇ FKhPT hMWtajJ WKaP~ K¸KcÄ TJPrr YJuT S IJPrJyLrJ KmFo cKmäC TJr ßlPu kJKuP~ pJS~Jr ßYÓJ TrPu kMKuv 3 \jPT IJaT TPrÇ fJrJ mftoJPj \JKoPj rP~PZjÇ IJyf oÊh IJyoh F k´KfKjKiPT mPuPZj, KTZá ßuJnL TJr ßTJŒJjL Ik´J¬ m~Û PZPuPhr hJoL VJKz nJzJ KhP~ Fxm xmtjJv TrPZÇ F mqJkJPr xmJAPT xfTt gJTJr \jq KfKj IjMPrJi \JjJjÇ

TJorJj-@KrPlr hMA IñLTJr TrJr PWJweJ KhP~PZjÇ FUj PnJPar oJPb nJxPZ TJorJPjr È@iqJK®T jVrL' S @KrPlr ÈkKrTK·f jVrL'r PäJVJjÇ @r KjP~ AKfoPiq KmPväwe ÊÀ yP~PZ PnJaJrPhr oPiqÇ F KjP~S \·jJ T·jJrS I∂ PjAÇ hMA PäJVJPjr xJgtTfJS KjP~ IKnù oyPu @PuJYjJ YuPZÇ fPm, Po~r TJorJj hLWt KhPjr jVr KkfJr vJxPj KfKj KxPuPar @CKu~Jr ksKf KZPuj vs≠JvLuÇ F TJrPe TJorJPjr xTu TotTJP§r pJ©J ÊÀ y~ yprf vJy\JuJu (ry.) oJ\Jr K\~JrPfr oJiqPoÇ TJorJj \JjJj, KxPua jVrLr kJzJ S S~JctKnK•T PoRKuT Cjú~Pjr TJ\ Pvw yP~PZÇ jVrLr kJKj S \uJm≠fJ xoxqJ xoJiJj yP~PZÇ pJj\a @r @PVr oPfJ PjAÇ FUj mJKT PTmu lMakJf oMÜ TPr jVrLPT xJ\JPjJÇ KfKj mPuj, IPjPTA IKnPpJV TPrj KxPuPa TJ\ yPò jJÇ KT∂á kJzJ S oyuäJ~ Pp TJ\ yP~PZ Px TJP\r oJiqPo KxPua jVrLPf Cjú~Pjr Knf rKYf yP~PZÇ FUj jVrLPT xJK\P~ fM u Pu xKfqTJPrr @iqJK®T jVrLPf kKref yPm KxPuaÇ fPm @KrlMu yT PYRiMrLr IKnPpJV KxPua jVrLPT kKrTK·fnJPm xJ\JPjJ y~KjÇ F jVrL kKrT·jJoPfJ QfKr yPu IPjT xoxqJ gJTPfJ jJÇ F TJrPe KfKj KxPua

jVrLPT kKrTK·f jVrL KyPxPm VPz fMuPf YJjÇ @r F TJrPe KfKj PjPoPZj PnJapMP≠Ç VfTJu PgPT @Krl @jMÔJKjTnJPm KjmtJYjL ksYJreJ ÊÀ TPrPZjÇ ÈKxPuamJxLr TJPZ @Ko KYrEeL': xMkKrTK·fnJPm KxPua jVrLPf IxJoksK~T S @iqJK®T kptaj jVrL KyPxPm VPz fMuPf jVrmJxLr TJPZ @jJrx ksfLPT PnJa PYP~PZj KxPua KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj @S~JoL uLV S 14 hu xoKgtf jJVKrT TKoKar Po~r khksJgtL mhr CK¨j @yoh TJorJjÇ KfKj mPuj- È@Ko xTu TJP\A jVrmJxLr xyPpJKVfJ PkP~ @xKZÇ KmVf KjmtJYPj TJrJVJPr gJTJ Im˙J~ jVrmJxL KmvJu mqmiJPj @oJPT Km\~L TPrPZjÇ xmthJ jVrmJxL @oJr ksKf Pp nJumJxJ PhKUP~PZj Px\jq @\Lmj @Ko KxPuamJxLr TJPZ KYrEeLÇ' VfTJu KhjmqJkL jVrLr PmJryJj CK¨j (ry.) oJ\Jr FuJTJ, TMKvWJa, kJ~hJmJ\Jr, aMuKaTr, KorJkJzJ S SxoJjL PoKcPTu TPu\ yJxkJfJu FuJTJ~ VexÄPpJVTJPu KfKj Fxm TgJ mPujÇ KfKj PmJryJj CK¨j oJ\Jr K\~JrPfr oJiqPo VexÄPpJV TJptâo ÊÀ TPrjÇ VexÄPpJVTJPu xJÄmJKhTPhr FT ksPvúr \mJPm mhr CK¨j @yoh TJorJj mPuj- ÈksKfÆj&ÆL ksJgtL xŒPTt TM“xJ rajJ TrJ ÀKYr TJ\ j~Ç TJrS KTZM muJr gJTPu xJojJxJoKj FPx IKnPpJV TÀjÇ @Ko TUjSA hMjtLKf TKrKj, jVrLr Cjú~j TPrKZÇ jVrLr IKimJxLrJA @oJr TJP\r oNuqJ~j TrPmjÇ' VexÄPpJVTJPu PmJryJj CK¨j (ry.) oJ\JPrr PoJPfJS~JKu @fJCr ryoJj UJPho, mJhvJ Ko~J, KksK¿kJu oJSuJjJ jJKxr CK¨j, jNr\JyJj PmVo, PoJ. xJjJSr, oMKÜPpJ≠J @mhMu oKfj oKf YJj, @»Mr rm yJ\JrL, oMrJh @yoh oMrj, 14 hu S @S~JoL uLPVr Iñ-xyPpJVL xÄVbPjr PjfJTot L xy xmt ó Prr mqKÜmVt CkK˙f KZPujÇ @KrlM u yT PYRiM r L ks Y JrJKnpJj: KxPua KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj KmFjKkr PjfífôJiLj 18 huL~ VefJKπT P\Ja xoKgtf S xKÿKuf jJVKrT P\JPar Po~r ksJgtL @KrlMu yT PYRiMrL VfTJu oñumJr @jM M Ô JKjTnJPm fJr Kjmt J YjL ks Y JrJKnpJj ÊÀ TPrPZjÇ 18 hPur PjfJTotL S xogtTPhr xPñ KjP~ yprf vJy\JuJu (ry.)-Fr oJ\Jr K\~JrPfr oJiqPo KfKj F ksYJrJKnpJj ÊÀ TPrjÇ kPr KfKj jVrLr hrVJy PVAa, @’rUJjJ, PYRyJ¢Jxy TP~TKa FuJTJ~ KmKnjú oJjMPwr xPñ KjmtJYjL ksYJrJKnpJj ÊÀr kr xJÄmJKhTPhr TJPZ KfKj mPuj, È@Ko kKrTK·f Cjú~Pjr oJiqPo KxPua jVrLPT FTKa @iMKjT jVrL KyPxPm VPz fMuPf YJAÇ KfKj mPuj, KjmtJKYf yP~ jVr nmjPT FTKa xmt\jLj ksKfÔJj KyPxPm VPz PfJuJA yPm fJr ksiJj TJ\Ç F\jq KfKj huof KjKmt P vPw xTPur xmt J ®T xyPpJKVfJ TJojJ TPrPZjÇ VexÄPpJVTJPu KmFjKkr PTªsL~ KjmtJyL TKoKar xyxJÄVbKjT xŒJhT cJ. vJUJS~Jf PyJPxj \Lmj, 18 huL~ P\JPar KxPua oyJjVr vJUJr @øJ~T Fo F yT, KmFjKkr PTªsL~ KjmtJyL TKoKar xhxq KxPua oyJjVr KmFKjkr xJPmT @øJ~T cJ. vJyrL~Jr PyJPxj PYRiMrL, PTªsL~ KjmtJyL TKoKar xhxq @mMu TJPyr vJoLo, oyJjVr \JoJ~JPfr nJrks J ¬ @oLr cJ. xJP~l @yoh, oyJjVr \JoJ~JPfr jJP~Pm @oLr yJKl\ @mhMu yJA yJÀj, oyJjVr KmFjKkr xyxnJkKf mhÀöJoJj PxKuo, KxPua P\uJ oMKÜPpJ≠J hPur @øJ~T @mhMr rJöJT, P\uJ KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhT @uL @yoh, pMVì xŒJhT oJymMmMr rm PYRiMrL l~xu, oyJjVr pMVì xŒJhT @\ou mUf PYRiMrL xJPhTxy IjqrJ CkK˙f KZPujÇ

kLr vJyZJm PIR SHAHSAB pMÜrJP\qr xMkKrKYf mJÄuJPhvL oJPrlJfL xNlL xJiT S mÄvVf TJKou kLrZJm K\ôPjrIJZr pJhMrPhJw S xmtk´TJr ßrJPVr KvlJr \jq rΔTA~J S IJiqJKfìT fhKmr TPrj

KmjJoNPuq krJovt ßhj, AjvJIJuäJy KfKj ßpPTJj irPjr pJhM mJj TKjú gJTPu nJPuJ yS~Jr fhKmr TPrj S K\Pjr YJuJj TJKa~J ßhj FmÄ K\ôPjr IJZr, mhj\r, ˝JoL S ˘Lr ßmmjJl KouoyæPfr, ImJiq x∂JjPhr nJPuJ yS~Jr, ßTC Wr ßgPT kuJA~J ßVPu KlPr IJxJr, Kj”x∂Jj, fJzJfJKz IJvJkMrPer, KmmJy yS~Jr, ÀK\-À\VJPr CjúKfxy mqKÜVf, oJjKxT S kJKrmJKrT pJmfL~ mJuJoMKZmf S xmtk´TJr ßrJPVr KvlJr \jq rΔTA~J FmÄ xmirPjr xoxqJ xoJiJPjr \jq IJiqJKfìT fhmLr TPrjÇ KjPÕr KbTJjJ~ IgmJ ßaKuPlJPj kLr xJPyPmr xJPg ßpJVJPpJV TÀjÇ jJoxy IJr\L KhPu AP˜UJrJ TPr IgmJ FPx ßhUJ TrPu krLãJ TPr pJhM mJ K\ôPjr ßhJw KT jJ mPu ßhjÇ ßhUJ TrPf yPu IJxJr IJPV ßlJj TPr IJxPmjÇ IJkjJrJ pJrJ hNPrr aJCPj gJPTj, fJPhr IJxJr k´P~J\j y~jJ, WPr mPxA cJTPpJPV ßpPTJj fhKmr TrJAPf kJPrjÇ

T.Mob: 07778 324 064, Tel. 020 7247 9177, 020 7790 5872 Pir Shahsab Centre kLr vJyZJm ßx≤Jr 259. Whitchapel Road. Second Floor. London. E1. 1DB 06/31-06/39 P


KlYJr

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

˛rPe K\~J ˝JiLjfJ S Vefπ xMrãJ~ fÅJr ImhJj AjJo @yoh ßYRiMrL nJmPf ImJT uJPV ‰mKT, KfPrJiJPjr Kfj hvPTr IKiT TJu kPrS vyLh K\~J S fÅJr @hvt ßhvPk´o FmÄ Vefπ xMrãJr ßãP© TL @Ápt muvJuL S C¨LkT nNKoTJ kJuj TrPZÇ oyJj oMKÜpMP≠r ßp ßVRrPmJöôu ßYfjJ KjP~ mJÄuJPhPvr \jì, fJPT xÄrãe S vKÜoJj TPr ßfJuJr \jq xmtJKiT k´P~J\j KZu mJÄuJPhKv \JfL~fJmJPhr vÜ KnK• rYjJ-k´P~J\j KZu ßhv VbPjr TJP\ \jVPer xJKmtT xŒíÜfJPmJPir xûJrk´P~J\j KZu jf\JjM jJ yP~ rJÓsL~ ˝Jgt S xLoJP∂ xJmtPnRofô IãMeú ßrPU KmvõoPû oJgJ CÅYM TPr ßxRÃJfíPfôr y˜ k´xJreÇ vyLh rJÓskKf K\~JCr ryoJj fJ ÊiM ßp IjMiJmj S xÄùJK~f TPrKZPuj fJ j~, ßx uãqèPuJ k´KfÔJ S I\tPjr oJjPx fÅJr KZu @oífMq k´JeJ∂Tr k´PYÓJÇ fJA ßfJ KfKj @\S xTífù ßhvmJxLr xv´≠ ˛rPeÇ KmsPaPjr KmvõUqJf xJPmT k´iJjoπL È@~rj ßuKc' jJPo UqJf mqJPrJPjx oJVtJPra gqJYJr fÅJr oífMqr @PV IjMPrJi ßrPU KVP~KZPuj ßpj fÅJr IP∂qKÓKâ~J~ ÛauqJP¥r ßhvPk´KoT TKm rmJat mJjtPxr FTKa VJj VLf y~Ç ßxKa KZu, È@A ßkä\ aM hq, oJA TJK≤s'Ç IgtJ“ ÈPy @oJr ßhv, @Ko ßfJoJr TJPZ IñLTJrm≠ yuJo'Ç gqJYJr KmfKTtf, KT∂á fÅJr KjUJh ßhvPk´o xŒPTt KÆoPfr ImTJv ßjAÇ mJÄuJPhPvr k´~Jf rJÓskKf K\~JCr ryoJj ßhv S \JKfr TJPZ ßxnJPmA IñLTJrm≠ yP~KZPuj, fÅJr Kk´~ VJj KZu, Èk´go mJÄuJPhv, @oJr ßvw mJÄuJPhv/\Lmj mJÄuJPhv, @oJr ore mJÄuJPhv'Ç F VJjKa fÅJPT CÆM≠ TrfÇ fÅJr xPñ xPñ ßpj xoV´ \JKfS FPf CÆM≠ yP~ ßhPvr ßxmJ~ FKVP~ @xPf IjMk´JKef yP~KZuÇ fÅJr oífMqmJKwtTLPf

fÅJr kZPªr FA VnLr ßhvPk´Por VJjKa oPj kPzÇ AòJ TPr \JKfr mftoJj kro I˝K˜Tr oMyNPft xmJA FTT£ yP~ F VJjKaA VJAÇ KmPvõr xlu S mPreq rJÓsjJ~T IPjPTA rP~PZjÇ KT∂á ˝· xoP~r oPiq xhq ˝JiLj yS~J FTKa hKrhs S IjV´xr ßhv; pJ rJ\QjKfT IKjÁ~fJ~ ßhJhMuqoJj, fJPf K˙KfvLufJ xíKÓ TPr FTKa VefJKπT TJbJPoJPf fJPT ˙Jkj TPr, ßhvPk´o S \JfL~fJmJPhr KnK• xMhí| TPr, Cjú~Pjr rJ\kPg fJPT YuoJj TKrP~ ßhS~Jr TíKffô vyLh rJÓskKf K\~J ZJzJ KmPvõr AKfyJPx UMm ßmKv TJrS @PZ mPu @oJr \JjJ ßjAÇ Km˛P~r TgJ, rJ\jLKfPf ßx xo~ IjKnù FT fÀe xJoKrT TotTftJ TL Ihoq xJyx, IkrJP\~ oPjJmu S IxLo ßhvPk´Po CÆM≠ yP~ AKfyJPxr FT âJK∂uPVú \JKfr IKmxÄmJKhf ßjfJ mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr jJPo ßhj KhTKjPhtvjJoNuT ˝JiLjfJr ßWJweJÇ @mJr xlu oMKÜxÄV´Jo C•rTJPu oiq-x•Prr Yro KmP~JVJ∂ kanNPo FT IK˙r xJoJK\T-rJ\QjKfT-IgtQjKfT kKrK˙KfPf TJ¥JKr yP~ \JKfPT FT KmkptP~r oMU ßgPT rãJ TPr fJPT xMhí| KnK•r Skr ˙Jkj TPrjÇ K\~JCr ryoJPjr ßjfíPfôr k´go KhPT 1977 xJPur 27 KcPx’r nJrPfr fhJjL∂j rJÓskKf x†Lm ßrK` KhKuäPf IjMKÔf FT rJÓsL~ ßnJ\xnJ~ rJÓskKf K\~Jr TíKffô S x÷JmjJr CòôKxf k´vÄxJmJeL CóJre TrPf KVP~ FTKa GKfyJKxT xfq fMPu iPrjÇ K\~JPT CP¨v TPr KfKj mPuj, ÈmJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ ßWJweJ k´go KhP~ KfKj ßpnJPm xJyxL oMKÜPpJ≠J KyPxPm nNKoTJ kJuj TPrPZj, fJPf mJÄuJPhPvr AKfyJPx fÅJr jJo KYr xÄrKãf gJTPmÇ' rJÓskKf K\~Jr vJyJhJPfr kr 1981 xJPur \MPjr k´go x¬JPy TojSP~ug ßxPâaJKrP~a @P~JK\f FT xnJ~ fÅJPT v´≠J \JjJPf KVP~ TojSP~uPgr fhJjL∂j oyJxKYm xqJr Kx≠Jgt rJolJu mPuKZPuj, ÈrJÓskKf K\~J mJÄuJPhPv ÊiM FThuL~ rJ\jLKfr kKrmPft mÉhuL~ VefJKπT mqm˙JA k´KfÔJ

wgwWqv mš¿v‡mi †gvKv‡ejvq Bmjv‡gi c‡ÿ K_v ejv Ges Bmjvgx †PZbvq Ziæb cÖRb¥‡K RvwM‡q Zzj‡Z Bmjvg wUwfi weKí †bB| GB mvnmx Kv‡djvq AvcwbI kwiK nDb|

ÒAvZ© gvbeZvi †mevq GwM‡q Avmyb †ndvR‡Z Bmjvg Gi Kj¨vY Znwe‡j `vb Kiæb|Ó

hy³iv‡R¨ GB cÖ_g evsjv I Bs‡iRx‡Z Bmjvg wUwf P~Ԅ3YgLL'gC‚Y0fETYQgTg4_*% PYQP[ .YgGMYT $VN0°Q< .Lg=*.5EHY*.YZD.IY%fHYEZJgM £1000 4C.YgT5YZLTYZCgT$Y5[HEGY'µYLfJ~AYL Q'E_ $BHY $YFEYL J\M‚HYE PJT ZCgT P\ FLYJNƒ ZCgTPYD‚J=$BƒZCgTPQgKYZ0=Y.LÀE_

Bmjvg wUwf I †ndvR‡Z Bmjvg †m›Uvi (gmwR` gv`ivmv) cøv‡óv jÛb †K FY gy³ Ki‡Z mvnvh¨ Kivi Rb¨ GB e¨vsK GKvD›U e¨envi Kiæb|

Hefazothe Islam UK Barclays Bank Sort Code : 20-67-90 Account No. : 63044785 wUwfi Rb¨ †Wv‡bkb Ki‡j Ref: TV D‡jøL Kivi Rb¨ Aby‡iva iBj

TPrjKj; F Cjú~jTotL ßhvPT xJKmtT Cjú~Pjr rJ\kPg kKrYJKuf TPrKZPujÇ' hKãe FKv~Jr ßhvèPuJPT ÈxJTt'-Fr oJiqPo GPTqr mºPj V´Kgf TrJ KZu fÅJr FT ˝kúÇ rJÓskKf K\~Jr ITJuoífMqPf fÅJr ßhv FT\j hã, x“ xÄVbT S xlu rJÓsjJ~TPTA ÊiM yJrJu jJ, hKãe FKv~J yJrJu FT hNrhvtL ˝JKkúT IV´kKgTPT, Cjú~jvLu ßhv-PVJÔL yJrJu FT xíKÓiotL ßjfJ, TojSP~ug yJrJu ßxRÃJfífô S xyPpJKVfJ~ KmvõJxL FT oyJj mqKÜfôPTÇ oJutmPrJ yJCPx IjMKÔf F xnJ~ ßxPâaJKr ß\jJPru Kx≠Jgt rJolJPur \uhV÷Lr TP£ k´h• ßvJTmJeL TL v´≠J, TL xo&Ão, TL hM”UPmJi KjP~ xoPmf TojSP~ug k´KfKjKirJ ÊPjKZPujÇ ßvJTJyf ßx oMyNPft CkK˙f @oJrS oyJ VmtPmJi yP~KZu, @oJr ßhPvr k´~Jf ßjfJr k´Kf KmvõmJxLr v´≠J†Ku ßhPUÇ F k´xPñ @PrTKa WajJ oPj kPzÇ ß\¨J~ 55 xhxq rJÓs xoKjõf AxuJKoT ßcPnukPo≤ mqJÄPTr nJAx ßk´KxPc≤ gJTJTJPu Tftmq mqkPhPv KVP~KZuJo xhxqrJÓs oJKur rJ\iJjL mJoJPTJPfÇ ßhvKar fhJjL∂j ßk´KxPc≤ ßTJjJPr TgJ~ TgJ~ mPuj, È@kKj ßfJ mJÄuJPhKvÇ mJÄuJPhPvr k´~Jf rJÓskKf K\~JCr ryoJjPT @orJ v´≠JnPr ˛re TKrÇ Cjú~jTJoL ßhvèPuJr IV´VKfr \jq fÅJr KZu CPuäUPpJVq nNKoTJÇ @u-TMhPxr @øJ~T KyPxPm KfKj KlKuK˜j xoxqJ xoJiJPj TPrKZPuj @∂KrT k´PYÓJÇ fÅJr KfPrJiJPj S@AKx S FuKcKx ßhvèPuJr IkNreL~ ãKf yP~PZÇ fJrJ yJKrP~PZ FT Ijqfo ßpJVq ßjfJÇ' ImJT Km˛P~ ÊjKZuJo FT k´~Jf rJÓskKfr k´Kf @PrT ßhPvr ãofJxLj ßk´KxPcP≤r ßvJTJkäMf v´≠J KjPmhj, mÉ mZPrr mqmiJPj mÉhNPrr FT ßhPvÇ ßk´KxPc≤ ßTJjJPr @rS muPuj, ÈK\~JCr ryoJj ˛rPe @orJ rJ\iJjLr FTKa k´iJj xzPTr jJo TPrKZÇ KVP~ ßhPU @xMjÇ' ßhUuJo, vyPrr k´v˜fo rJ\kg KTÄ lJyJh xrKer ImqmKyf kPrA IqJKnKjC K\~JCr ryoJjÇ hMA KhPT míãxJKrr oPiq k´xJKrf hLWt rJ\kgÇ oPj kzu, fMrPÛr rJ\iJjL @ïJrJ~S ßhPUKZuJo K\~Jr jJPo @PrTKa xrKeÇ SA xMhNPr FT ÃoeTJrL mJÄuJPhKvr I∂r VPmt nPr KhPuj \JjúJfmJxL K\~JÇ KVKjr KxTM fMPr, KlKuK˜Pjr A~JKxr @rJlJf, nMaJPjr rJ\J S~JÄ YM, @rS mÉ ßjfJr TJPZ vyLh K\~JCr ryoJj xŒPTt CÌ k´vK˜ ÊPjKZÇ Fxm CKÜ rJÓsJYJPrr k´P~J\j-

fJKzf KZu jJ, KZu I∂r ßgPT C“xJKrf @PmVWj IKnmqKÜÇ FaJ Ij˝LTJpt, @∂\tJKfT ßãP© KjVíyLf S hMmtu ßhvèPuJr oPiq GTqmºj xíKÓ TPr fJPhr jqJpq hJKm @hJ~, ßhPvr Inq∂Pr KmKnjú xoxqJ xoJiJjTP· GToPfqr xºJj, hMrJYJroMÜ k´vJxKjT mqm˙J k´KfÔJ, x“ S xJiM \LmjpJkPjr oiq KhP~ híÓJ∂ ˙Jkj FmÄ xMhNrk´xJrL KY∂JnJmjJ KjP~ \JKfPT CöLKmf TrJ-Fxm KZu K\~Jr uãeL~ k´PYÓJ S YJKrK©T ‰mKvÓqÇ IKf ˝· xoP~r oPiqA FTKa KmÃJ∂ \JKfPT ßpj KfKj FT K\~jTJKbr oJ~JKm ßZÅJ~J~ @®KmvõJxL, k´Jem∂ S xKâ~ TPr fMPuKZPujÇ @\ pUj ßhPv xfq S jqJ~ xmtãe krJnNf yPò k´PuJnj S krJâPor k´KfTJryLj IkrJPi, @\ pUj @APjr vJxj yP~ kPzPZ FT Km˛íf k´J~ \LmjiJrJ, @\ pUj xrTJKr TotTJ§ hMjtLKfr VnLrfo TªPr KjoKöf, @\ pUj ‰˝rJYJrL TJ~hJ~ VefPπr ßoRKuT IKiTJr xnJ-xoJPmv yPò KjKw≠, @\ pUj KmKnjú Cjú~j kKrT·jJ mJ˜mJ~Pjr InJPm goPT @PZ-fUj vyLh K\~JCr ryoJPjr xo~PT UMm oPj kPzÇ oPj kPz fÅJr C¨LkjJo~ ßjfífô S hMjtLKfoMÜ k´vJxj, fÅJr xlu S xmu rJÓs kKrYJujJ, \jVePT xŒíÜ TPr ßhv VzJr fÅJr Kjrux k´PYÓJÇ fÅJr krrJÓsjLKf KZu jJ jf\JjM S ßhPvr ˝JPgtr kKrk∫LÇ KmvõoPû fUj @orJ hÅJKzP~KZuJo oJgJ CÅYM TPrÇ xJmtPnRofô KZu xMrKãfÇ @\ pUj @orJ \JfL~ \LmPj FTKa xJÄWKwtT Im˙Jr oMPUJoMKU, pUj IgtjLKf, KvãJñj S @Ajví⁄uJ Kmkpt˜, pUj xffJ S jqJ~KjÔJ KjmtJKxf, fUj ImvqA K\~JCr ryoJj S fÅJr ßjfíPfôr TgJ oPj kPzÇ mftoJj IYuJm˙J KjrxPj FTKa KjhtuL~ KjrPkã I∂mtftLTJuLj xrTJPrr IiLPj xJiJre KjmtJYPjr \jq xoP^JfJoNuT kKrPmPv V´yePpJVq k´Kâ~J KjitJKrf ßyJT, FaJ @oJPhr @vJÇ rJÓskKf K\~Jr xJgtT C•rxNKr mftoJj KmPrJiLhuL~ ßjfJ UJPuhJ K\~J FmÄ @VJoLr ßjfJ fÀe fJPrT ryoJj k´~Jf ßjfJ K\~JCr ryoJPjr oyJj @hPvt IjMk´JKef yP~ FA xÄTaJm˙J~ KmPrJiL hu S \JKfPT ßpJVq ßjfífô KhP~ C•rPer kPg FKVP~ KjP~ pJPmj, FaJA @\ @oJPhr GTJK∂T TJojJ S KmvõJxÇ AjJo @yoh ßYRiMrL: IgtjLKfKmh, Cjú~j KmPvwù, KmFjKkr ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJÇ

ISLAMIC TURKEY TOUR AMAZING HISTORICAL TRIP TO TURKEY WITH SCHOLARS

THURSDAY 27TH JUNE 2013 TILL MONDAY 1ST JULY 2013

ONLY £550!!! PACKAGE INCLUDES: FLIGHTS - TRANSFERS - TOURING - ACCOMMODATION - BREAKFAST “Special price only a limited period” Book before 31 May last booking 15th June "Will need valid passport copy and £300 deposit"

fQGY5g=%PMYJ%'g. Hefazothe Islam UK

534 Barking Road, Plaistow, London E13 8QE

Tel : 020 8472 7526, Mob. 07904 789 676, 07985 393 656 email : info@hefazotheislamuk.org www.hefazotheislamuk.org

Hamidi Hajj & Umrah Services

†mŠR‡b¨ : 193A Whitechapel Road, London E1 1DN

Tel : 020 8472 7526, Mob. 07904 789 676, 07985 393 656 email : snahamidi@yahoo.co.uk, www.hamidihajjandumrahservices.com

27

LIMITED SPACES

Book Early to Avoid Disappointment!! ORGANISED BY:

BURY PARK EDUCATIONAL INSTITUTE (Madrasa al hikmah) & Hefazothe Islam UK Supported by : Hamidi Hajj & Umrah Services 193A Whitechapel Road, London E1 1DN. Tel : 020 8472 7526, Mob 07904 789 676 / 07985 393 656

Moulana Fokhruz zaman / Moulana Nurul Amin / Moulana Sheikh Noor-e-Alom Hamidi 07852 988 704/ 07956 061 007 / 07790 779 832 email : snahamidi@yahoo.co.uk, www.hamidihajjandumrahservices.com


28

ARTS ‘n’ ENTS

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

Angelic Tales come to Stratford Theatre Royal Stratford East presents the Angelic Tales New Writing Festival, featuring twelve new plays by some of East London’s top emerging writers. The festival, now in its third season, takes place from Tuesday 11th to Saturday 15th June and is guaranteed to offer a fun packed night out for local audiences. It includes a wide selection of work ranging from laugh out loud comedies to inner-city romances, feuding family dramas and a novel look at credit-crunch Britain. The plays for Theatre Royal Stratford East’s third New Writing Festival were selected by the award-winning writer and Director Rikki Beadle-Blair and his Team Angelica following on open call which attracted more than seventy-five submissions. Those shortlisted were given the opportunity to develop their writing skills in a series of tailored sessions leading up to the festival.

The festival also provides great opportunities for 50 emerging actors, many of whom are locally based, to work with a number of highly reputed directors (including Che Walker and Robert Chevara) during an intensive rehearsal process. Actors then perform staged read-throughs of the plays on Theatre Royal Stratford East’s main stage. In addition to providing opportunities to new writers and actors, Theatre Royal Stratford East aims to encourage audiences to get involved and ensure their voices are heard as part of the festival. Through a series post-show conversations, audiences are encouraged to air their views with the aim of fostering a wider debate about the range and type of work that should be presented on stage. Audience members are also asked to complete audience surveys that are then used to develop the work going forward.

Along the Silk Road: Marco Polo’s travels through music and dance On Sunday, 23rd June the Toos Foundation will present its hugely popular, vibrant dance/music production, Along the Silk Road – Marco Polo’s travels through music and dance, at north London’s artsdepot. A cast of dancers, musicians, poets and actors will take the audience on a musical and historical journey along the Silk Road of ancient times, dropping into different countries along the way to sample their art and culture. The art of countries such as Persia, Afghanistan, China, India and modern day Iran will be performed by an international cast from the UK, Iran, Italy, Spain, and India. Along the Silk Road is the perfect show for families, audiences who love performance art and music, lovers of history, art and culture from ancient times and artsdepot’s regular theatregoers. It follows the story of the famous Italian traveller and trader Marco Polo (Saman Khalaveh, left) whose travels along the Silk Road between 1276 and 1291 and his experiences at the court of the Mongol leader, Kublai Khan were recounted to Rustichello da Pisa with whom Polo shared a prison cell in Genoa – one of the scenes in the production. Da Pisa wrote down the stories in Old French and the subsequent book, The Travels of Marco Polo, did much to introduce Europeans to Central Asia and China. For over a thousand years the Silk Road was the most significant international trade route across the Afro-Eurasian landmass that connected East, South, and Western Asian with the Mediterranean and European worlds as well as parts of North and East Africa. Extending 5,000 miles the Silk Road gets its name from the lucrative Chinese silk trade along it. It brought goods and services, technology, religion and philosophy to many countries along the way and promoted the global exchange of art and culture.

Listings Information Theatre Royal Stratford East’s third New Writing Festival takes place from Tuesday 11th to Saturday 15th June 2013. Tickets cost £8/£5 concession. No booking fee is charged. Why not make a night of it? Save 30% - book for two shows on one night for just £11/£7 concession. Suitable for age 15+ To book tickets call the Box Office on 020 8534 0310, visit www.stratfordeast.com or book in person at Theatre Royal Stratford East, Gerry Raffles Square, London E15 1BN. TUES 11 JUNE, 7PM Tonight Is Your Answer, by Sarah Rutherford US Election night 2008. Somewhere in an inner-London ‘village’ four middle-class mums with mixed-race kids get together to root for the first black president. Add in some ‘yummy mummy’ bonding and boozing and the result? A hilarious explosion of racial tensions and social embarrassments. A brilliantly insightful look at the new ‘Beige Britain’. The running time including interval and post-show conversation is 2 hours 15 minutes for this play. WEDS 12 JUNE, 7PM Suckertash, by Marcus Yau All hell breaks loose on a home shopping channel when the star salesman has an on screen meltdown. A wickedly comedic look at old-style salesmanship versus the high-speed digital revolution. WEDS 12 JUNE, 9PM Three, by Richard Crowest A cosily-married gay couple take in a hot young lodger – error? Error! Fasten your safety belts for a sexy slalom through a series of stumbles, fumbles and faux pas. Lions and cubs and bears, oh my! THURS 13 JUNE, 7PM Chosen, by Simon Platman A traditional Jewish couple get a surprise visit from one of their two disowned sons and their lives - and hearts – are turned upside down and inside out. Classic Jewish wit, complexity and humanity in this beautiful tale of hot-blooded family passions.

Toos Foundation presents When - Sunday June 23rd Where - London artsdepot 5 Nether St London N12 0GA Time - 5.30pm-7.30pm English performance; 8.30pm-10.30pm Persian performance Tickets - £20 (concs: £10), Premium tickets: £40 including meet and greet with the cast How to book - 020 8369 5454 www.artsdepot.co.uk www.toosfoundation.com

East End Islamic Centre are holding their annual funday. Activities will include: Bouncy Castle, Beautiful Henna, Funky Face paint, Scrumptious food, Car Washes, Hot and cold drinks, Fresh popcorn, Games and activities, Ice cream, Confectionary stall, Delicious chocolate fountain, Arts and crafts, Nasheed nominations Venue: East End Islamic Centre, Plashet Road, Upton Park, London E13 0RQ Sunday 7th July 12pm-4pm for males and boys over the age of 10; 4pm-8pm for females and children. Readers are invited to c0me along with family and friends and enjoy this special event. These films are showing at Cineworld Ilford - Clements Road, I-Scene, Ilford - 0871 200 2000.

Epic Epic tells the story of an ongoing battle deep in the forest between the forces of good and the forces of evil. When a teen age girl finds herself magically transported into this secret universe, she must band together with a rag-tag team of fun and whimsical characters in order to save their world... and ours.

THURS 13 JUNE, 9PM Stitched up, by Sarah Crook Welcome to the only black-run bridal boutique in East London where your dream dress comes with sequin dragons, diamantes or feathers. Eat your heart out Lady Gaga! At Stitched Up, romance is a booming business – until the chief salesgirl gets jilted at the altar. Outrageous glittering comedy. FRI 14 JUNE, 7PM Daytrippers, by Daniel Brierley A ruthless cockney con man targets a fresh-faced kid from the sticks – only to find his own life flipped on its head as he falls unexpectedly in love in this lively twisted urban romance. FRI 14 JUNE, 9PM Demolition, by Lucy Beacon A terrifically funny look at the ‘Occupy’ generation and the tricky marriage between committed super-sincere radical revolutionaries and bandwagon-jumping trust-fund babies playing at politics. SAT 15 JUNE, 7PM Brilliant Shards 15 minute splinters of four wonderful sharply-written new plays to heal broken Britain. Including Seas by Katie Miller, Stunted by Joanna King, I’ll Tell Ya by Seray Morka and Absent Father by Mark Lindow. SAT 15 JUNE, 9PM Push, by Melody Bridges A fast, funny, refreshingly honest look at pregnancy, fertility and the reality of motherhood.

The Wedding This uproarious romantic comedy follows a charmingly modern family trying to survive a weekend wedding celebration that has the potential to become a full blown family fiasco. To the amusement of their adult children and friends, long divorced couple Don and Ellie Griffin are once again forced to play the happy couple for the sake of their adopted son’s wedding after his ultra conservative biological mother unexpectedly decides to fly halfway across the world to attend. With all of the wedding guests looking on, the Griffins are hilariously forced to confront their past, present and future - and hopefully avoid killing each other in the process.


Community news

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

29

The Royal National Institute of Blind People is calling on Londoners to take part in East London’s first blindfolded speed dating event in Brick Lane to raise money that will help the 2,290 people who are registered blind and partially sighted in East London live more independent lives. The event, Dating in the Dark – a blindfolded speed dating evening, will be a night of drinks, speed-dating, music and a raffle. It will be held at Café 1001 on Brick Lane and will run on 3rd June from 19.30 to 00.30. Anyone is welcome and raffle prizes include a £100 voucher for dinner for two at Dans Le Noir. The evening is sponsored by Date in a Dash (Speed Dating London) and will be hosted on the night by an experienced dating in the dark organiser who will oversee the 3 minute dates, and with the help of RNIB volunteers, make sure the daters are guided safely to their seats! Sophie Batchelor, RNIB Area Fundraising Manager for London & South East, says: “RNIB’s East London fundraising group are organising the first of its kind, a ‘dating in the dark speed dating night’, which is set to be a truly fun and unique experience! Tickets are limited so don’t miss your chance to be part of something amazing and who knows you may even find the one! RNIB’s work is totally depend on donations so show your support, come along to the night and together we can help provide support and services to blind and partially sighted people in London.” £10 advance tickets will be available through http://datinginthedark1001.eventbrite.co.uk/# or more on the door, but are limited so don’t miss out! The RNIB is a charity with three clear priorities: lstopping people losing their sight unnecessarily; lsupporting blind and partially sighted people to live

Photo: Folly Wildlife Rescue

Dating in the the dark: Save the badgers! but all in a good cause!

independently; lcreating an inclusive society. Every day around 100 people in the UK will start to lose their sight. There are almost 2 million people in the UK with sight problems. RNIB is the leading charity working in the UK offering practical support, advice and information for anyone with sight difficulties. If you, or someone you know, has a sight problem RNIB can help. Call the RNIB Helpline on 0303 123 9999 or visit www.rnib.org.uk.

Send us your watery words! The nation’s Canal Laureate is challenging East London’s poets, canal lovers and anyone who likes messing about in boats to write poems about the water. Jo Bell, who is poet-in-residence at the Canal & River Trust, will be launching the nationwide mass participation poetry project at England’s biggest canal festival this weekend. Canals and the colourful boats that cruise them are icons of the British landscape. Jo is asking people to write poems about their special memories of the waterways: the electric blue flash of a kingfisher, a tranquil cruise in the lazy heat of the summer, and even about the time they fell in and got covered in mud! Jo will tweet writing prompts on @CanalPoetry to help people capture these moments. Jo will be collecting poems until 14th September 2013 and the best poems collected will feature on the Canal Laureate blog: www.waterlines.org.uk. A selection of her favourites will also feature as part of Waterlines Live, two exciting public events at the Birmingham Literature Festival on 6th and 12th October 2013. Jo is also using the Poetry Society’s Young Poet’s Network to encourage 11 to 16-year olds to visit their local stretch of canal or river and respond poetically. 3,000 visitors a week already come to the website to participate in new writing challenges set by leading poets, which encourage young people to see something new in their surroundings. Jo wants young people to really look at their local waterway, and to write about it in a way that is fresh and true. Young poets have until 3rd June 2013 to submit their watery words, after which Jo will choose a few of her favourites to appear on the Young Poets’ Network (www.youngpoetsnetwork.org.uk) and the Waterlines website. Instructions will be available on the Young Poet’s Network website. The project starts this weekend at Crick Boat Show, where Jo will be making a poem out of people’s memorable watery moments to perform at the show. The poem will also feature on Twitter @Canalpoetry #CRICKpoem and will later be published on the Canal Laureate blog.

Jo on a canal boat. Photo: Andy Pratt Jo Bell, Canal Laureate, said: “Everyone has a memorable moment from the canals or rivers. It might be a tranquil memory of a picnic by the canal, or a boating holiday – seeing a heron or water vole, or recalling the heritage of the waterways. So send us a poem of your own – or just tweet me @CanalPoetry with your own vivid memory – soaking up the atmosphere at Camden Lock, spotting a kingfisher, falling in – and I will stitch together a poem from all of the responses!” Jo was appointed as the first ever Canal Laureate in October 2012 by the Canal & River Trust and the Poetry Society.

Dear Editor, How many of us have seen a real, live badger in this area? Maybe not too many. Some may not care that they haven’t seen one! But for others, it’s important that badgers exist, even if out of sight. Like elephants, tigers, polar bears – creatures we know through books and TV – many of us will never see them, but it’s somehow vital to us that they live on. Many of these animals are under threat right now, including our own badgers. A cull is being planned in a bid to tackle TB in cattle, even though the science says that at best killing badgers would only have a tiny impact. Many of us believe that the cull is politically motivated, and that there are other ways to combat the disease. On Saturday, 1st June, Londoners will join many from around the country in a family friendly gathering to say “Save our Badgers!”. We’d welcome any of your readers who wish to join us, as without wildlife, either nearby or far away, where would we be? The protest starts at 12noon at Millbank, near Tate Britain. For more information, visit www.londonagainstthecull.org.uk. Chris Pitt, Care for the Wild

Ghandi autograph goes on sale

Eastenders have a special affinity with Gandhi, who stayed in the Tower Hamlets Community Centre Kingsley Hall for three months in 1931. He was in the UK attending the Round Table Conference on the future of India. He gave his famous “My Spiritual Message” speech there on 17th October, beginning “There is an indefinable mysterious power that pervades everything, I feel it though I do not see it…” . It has now been discovered that one of the exhibitors at this year’s London International Antiquarian Book Fair will be selling a rare Guest Book with an autograph postcard from Mahatma Gandhi. Gandhi wrote the postcard while he was attending the Second Round Table Conference in 1931. The postcard was signed M.K. Gandhi, from Mohandas Karamchand Gandhi to Mrs Jeanne Whyte (Jane Whyte) thanking her for her letter and kind thoughts, and asking her to tell her friend that “I have been obliged to abandon the proposed visit to Berlin.” The card, measuring 9 x 14 cm, is dated 9.8.’31 in Gandhi’s hand, but postmarked 9th Nov 1931, and was sent from Kingsley Hall. The address is also in Gandhi’s hand. The Berlin friend was almost certainly Miette Hardy, BelgianScottish singer, who married the German architect and interior designer Eckart Muthesius in 1925. From 1928 onwards they made several trips to India as Eckart was commissioned by the Maharaja of Indore to design a new palace; they could well have met Gandhi then. Miette Muthesius signed Mrs Wright’s guest book on November 26th 1931. The guest book also contains the signatures of the nationalist leader Vithalbhai Patel, member of the Legislative assembly during Whyte’s Presidency, and the Bengali scientist, Sir Jagadish Chandra Bose. Two photographs and an autograph of Abdu’lBahá’, eldest son of and successor to Bahá’u’lláh, the founder of the Bahá’í Faith are present, with the signature of his successor, Shoghi Effendi (aka Shawqi Rabbani), the leader of the Bahá’í faith in the period 1921-1957. Friedrich, or Baron, von Hügel, Austrian catholic theologian visited and signed. The Sufi, Omer Fevzi Mardin, left his card and a verse in Ottoman Turkish with his signature. lThis slice of history does not come cheap: it will be on sale for £8,500.00! To see the Guest Book and other rare and ancient books, visit Olympia from 13th to 15th June. For more information about the Fair, visit www.olympiabookfair.com.


30

Community

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

Tower Hamlets: Council news in brief First “adopt a garden” up and running

Tower Hamlets first “adopt a garden” scheme got off to a flying start thanks to a team of volunteers from Veolia and the Tower Hamlets Council’s Clean and Green team. Veolia is the highly controversial company which has secured the waste contract from the Council. Campaigners point out that the work Veolia does on behalf of the Israeli state in Palestine is tantamount to supporting the Israeli state which, campaigners say, rules the area on an “apartheid” basis. Many people were dismayed when the Mayor signed the contract with Veolia – not least because other Councils have managed to steer well away from this company. However, the Mayor explained that he had signed the contract on the basis of assurances from the company that they were not supporting apartheid and now that the issue had been raised he intended to ask the company about their work for the Israeli state again. He has not yet made public the answers he received from Veolia. Veolia is also a controversial choice with many housing associations who believe that the company’s work on our estates leaves a great deal to be desired. However, the actions of the company should not be visited upon its employees, and it is welcome that a team of nine volunteers from Veolia and the council’s Clean and Green team came together on Friday, 17th May to clear an area of Lukin Street, E1 to be used as a flower bed and generally improve the area. The group cleared the bed, supplied and laid compost and bark, built raised beds and planted bulbs. The flower bed has been adopted by resident Nadia Badinelli who will now care for it. This is the first area of land prepared as part of the council’s scheme “adopt a garden”. Nadia, said: “This has been a great experience. Working with the volunteers from Veolia and Tower Hamlets Council has really made me enthusiastic about making a difference in the community. I am proud to be involved in the ‘adopt a garden’ scheme and enjoy the fact that I have a space to care for, grow food and flow-

ers for all to enjoy. It has given me a sense of personal achievement, the opportunity to meet other people and it’s keeping me healthy! I would encourage everyone to get involved –schools, businesses and residents – anyone who cares about where they live and wants to make a difference.” Mayor of Tower Hamlets, Lutfur Rahman, said: “The ‘adopt a garden scheme’ is a great way to get involved in improving the area that you live or work in and instilling pride in Tower Hamlets.” Cllr Shahed Ali, cabinet member for environment, said: “Nadia lives in the borough and wanted to make a difference and improve a public space. We have all come together today to support her in her first steps in adopting the garden. Although the area chosen was very overgrown and would have been quite daunting for most people, she was not put off. The day has been a complete success and I would like to say thank you to Nadia and welcome her as our first ‘adopt a garden’ volunteer.” For further information about the ‘adopt a garden’ scheme or clean and green volunteering opportunities please contact Sam Dundas-Dunbar at sam.dundas-dunbar@towerhamlets.gov.uk, visit www.towerhamlets.gov.uk/litter or call 020-7364 6696.

Tower Hamlets in top spot for quit rates

Tower Hamlets is leaps and bounds ahead of other London boroughs, with a record number of residents quitting smoking with help from local stop smoking services. The recent results published by NHS London show 1,280 successful quits for every 100,000 people in Tower Hamlets during the winter months of 2012-13. For Tower Hamlets Council, supporting residents to stop smoking is one of the main priorities to reduce health inequalities and improve the wellbeing of local people. Mayor of Tower Hamlets, Lutfur Rahman said: “The use of tobacco continues to decrease in Tower Hamlets whilst the amount of people accessing local stop smoking services continues to increase. Thanks to the large net-

work of stop smoking advisors and community-based support available, every year, more residents quit tobacco successfully.” Although Tower Hamlets continues to have amongst the highest levels of smoking and smokeless tobacco use in London with over 45,000 adults (24.5%) smoking regularly, approximately 23% of the population are ex-smokers. The average smoking rate in London is about 21%. Cllr Abdul Asad, cabinet member for health and wellbeing added: “It has been proven that people who use the free, local stop smoking services are more successful in stopping tobacco for good.” English teacher at Queen Mary University, James Taylor, 46, attributes his smoke free lifestyle to the specialist stop smoking services. Smoking a pack a day for 25 years, James started having breathing problems, encouraging him to contact the service for the third time. “I had actually quit with the help of the specialist stop smoking service twice before, so I wasn’t sure if they would help me again. But they are so approachable and supportive, and didn’t mind helping me through the process again.” James would see his stop smoking advisor Barnie, every week on a one-to-one basis and took Champix to help control cravings. “I enjoyed seeing him every week as it gave me a point to work towards. He was always very flexible as well – if you need to rearrange an appointment last minute.” James has been smoke free for three months but still has regular contact with Barnie, to keep himself on track. “I am so grateful for their constant support; even if I just need to drop in to have a chat, they still make time for me. I feel great – I’ve become so much more active. Besides cycling and swimming, I’ve started doing more intense fitness such as British military training that I definitely wouldn’t have been able to do if I was still smoking.” To get help to become smoke free, speak to your pharmacist or GP or contact the specialist stop smoking service (for one-to-one or group support) on 0800-169 1943. For culturally sensitive support in Bengali or English contact the Bangladeshi Stop Tobacco Project on 020 7882 8669 (women) or 020 7882 8660 (men).

Keep the kids safe in your car!

Do you want to perform Bangla Drama next year? Tower Hamlets Council is seeking submissions from talented performers to take centre stage at the eleventh annual A Season of Bangla Drama theatre festival, which will be held this November. The festival showcases new writing as well as interpretations of old favourites which have crossed centuries and continents and remain relevant to the Bengali community in Britain today. A number of drama groups, selected from the theatre companies expressing an interest, will be given the opportunity to develop their production at the Brady Centre or Kobi Nazrul Centre from August. Mayor of Tower Hamlets Lutfur Rahman said: “Once again we have laid down the gauntlet for budding writers to take part in A Season of Bangla Drama, which is one of our flagship cultural events. This is an opportunity for creative and talented residents to come forward to be part of a unique festival which grows in popularity each year.” Cabinet Member for Culture, Cllr Rania Khan, said: “I look forward to A Season of Bangla Drama each year as the produc-

tions are so refreshing and thought provoking attracting a diverse audience. Last year’s festival tackled a range of topics and had everything from comedy and romance right through to dance and song.” lInterested parties are asked to download and complete the expression of interest form from the council’s arts and events website on http://www.towerhamletsarts.org.uk/?s=38. lFor more information contact Kazi Ruksana Begum on festivalsandevents@towerhamlets.gov.uk or call 020-7364 7906. Key dates 4th July - Deadline for submission of interest 11th July - Successful groups contacted 15th - 31st July - One to one meetings with groups 1st Aug - 2nd Nov - Rehearsals begin at Kobi Nazrul Centre/Brady Centre 2nd – 3rd November - Opening of ‘A Season of Bangla Drama’ 24th November - Closing ceremony

Swinton, a leading retailer of car insurance, is reminding parents to obey the rules or face the consequences when it comes to strapping in their little ones before road trips. In recent weeks, a national survey conducted by Which? discovered that a number of major UK retailers were failing to provide adequate advice to parents when they purchased a child car seat, meaning many of them could have been left with ineffective seats that would have endangered, rather than protected their child in the event of an accident. In the same study, one first-time parent said buying a child car seat was difficult because information on the best seat to buy or how to fit one safely was hard to find. With this in mind, Swinton is advising parents to be aware of the risks posed by car seats, and to follow these simple steps to keep their little ones secure while travelling. lYour car must be fitted with the correct seat in relation to your child’s height and weight until they reach age 12 or 135cm tall. Also, remember that different car seats are better in different cars. Do not carry a child on your lap or use a single seatbelt for two passengers, regardless of their age lAirbags inflate rapidly and can endanger young children, so child seats should be fitted to the rear, as it is much safer. For babies weighing under nine kilograms, rearward-facing seats are preferred as they can support their large heads and weak neck muscles lPurchasing a child car seat online is not recommended. Many retailers fail to include adequately detailed product descriptions on their web pages leaving parents in the dark when choosing the right child seat for their vehicle lUsing a second-hand seat to strap-in your child is risky. Sometimes it is impossible to tell if it has been already damaged in an accident, rendering it unusable. Before accepting a used car seat, check it thoroughly and make sure it has not been involved in a crash lOnly EU-approved baby seats, child car seats or booster cushions can be used legally in the UK. These should sport a label showing a capital ‘E’ in a circle.


Community news

LONDON BANGLA = Friday 31 May 2013

Former Labour Education Minister praises Mayor Rahman’s schools Continued from front page Each year, as good exam results come in, the Mayor is the first to praise the Borough’s pupils, parents and teachers and other school staff for their hard work in raising standards. In between exam times, the Mayor always takes the opportunity to congratulate pupils, parents and staff for their efforts in gaining several other achievements – in sport, the arts and civic matters. However, he must take his fair share of praise for the former Education Minister’s comments too. It is not only that Mayor Rahman has ensured that schools and the youth service continue to be supported (despite the cuts in government funding). Before he was Mayor, the then Councillor Rahman was the leader of the Labour Group for several years and, before that, Cabinet Member for Education! It’s no wonder educational achievement is so close to his heart. It is good to see this effort being recognised by a former Education Minister. It is also heartening to see a Labour Party Minister praising achievements which Mayor Rahman has driven through. It’s a shame that local Labour politicians cannot be so even-handed. They did not hurl abuse at Councillor Rahman when he was their Education Cabinet Member or when he was their Leader, but now he is Mayor they never lose the chance to denigrate the man and his political achievements. It seems that local Labour politicians have some growing up to do: maybe our successful school pupils could teach them a thing or two?

Mayor’s uni bursaries acknowledged by education journal The Mayor’s scheme to help out the poorest youngsters in the Borough with the costs of going to university has this week been highlighted in the prestigious Times Higher Education newspaper. While the current Government (and their predecessors) have cut back on student support, Mayor Rahman has made bursaries available to go a small way to make up for what has been slashed from national support. Mayor Rahman told the newspaper that soaring tuition fees have “meant the cost of university is simply too daunting for many students in Tower Hamlets.” Mayor Rahman hopes that his bursaries will improve the rate of young people from the Borough entering higher education, which currently stands at 35%, below the national average.

NHBC’s new home registrations continue to rise The latest registration figures from NHBC show that the number of new homes registered across the country remains significantly up compared to corresponding 2012 statistics. In April alone 11,484 new homes were registered in the UK compared to 8,238 in April 2012 – an increase of 39%. In line with the positive statistics from the first quarter of the year, 2013 continues to show a marked improvement on the number of new homes registered with NHBC, with year to date figures 26% higher for the period January to April compared to the same period last year (43,223 in 2013 compared to 34,236 in 2012). As the leading warranty and insurance provider for new homes in the UK, NHBC’s monthly registration statistics help to provide new and accurate data on the country’s new homes market. Commenting on the latest statistics, NHBC Commercial Director Richard Tamayo said: “April’s registration figures, combined with early indications of increased activity in May, build upon the solid volume growth seen in Q1 2013. “Similar to previous registration figures this year, the upturn can be attributed in part to the Government’s £2.2bn Affordable Homes Programme which according to Housing Minister Mark Prisk is on track to deliver the target of 170,000 new homes by 2015. “We still need to remember, however, in the context of overall new home volumes, that the figures remain significantly below registration levels prior to the economic downturn and the levels the UK urgently requires to meet the needs of its demographic.” NHBC UK statistics for February - April 2013 show that: For the rolling quarter February - April 2013 the number of registrations was 33,111, a 25% increase on the same period last year (26,405). Of these: private sector registrations in February - April 2013 increased by 20% (24,542), compared with the same period last year (20,390); public sector registrations in February - April 2013 increased by 42% (8,569) when compared with the same period a year ago (6,015).

Housing crisis choking economic recovery, say London businesses However, as the NHBC records a good percentage increase in the number of new homes coming on to the sales and lettings market (which represents a small number of new homes in number terms), London employers are complaining that sky-rocketing rents and house prices are stifling local businesses and making it difficult for them to recruit staff. A ComRes survey for the National Housing Federation found

East London kids honoured by Lord for work on new Tower of London iPad app Lord Adonis hosted a launch ceremony at the Tower of London on 29th May to honour young East Londoners from disadvantaged communities who have come together to develop an educational iPad app. The young people have all been involved in schemes run by the Renaissance Foundation, a small charity which aims to provide world-class experiences for schoolchildren who otherwise wouldn’t have them. The schemes are all specially crafted for selected young people, and aim to improve their self-confidence and help them to set goals. The ceremony will heaped praise upon local teens who have excelled on the Renaissance Foundation’s recent i-Tower programme, which introduced them to the history of the Tower of London, and helped them develop an educational iPad app for their peers. The young people have all either struggled at school or are carers for disabled family members. One fifteen-year-old i-Tower participant said: “I was amazed by the history of the Tower of London. I knew very little about it before. But working with Sat, Ahmed, Sarah and the guys has really helped my faith in myself. I can do anything I want if I work hard for it. That’s not something I realised before.” Lord Adonis was the controversial Education Minister in Tony Blair’s Government who supervised the move to dismantle state education and bring in the private sector to run schools. The Renaissance Foundation is an East London charity

31

established in 2007 by Satwinder Singh. He and his friends agreed to establish the Renaissance Foundation at a local McDonald’s restaurant – neutral territory between rival gangs. Their aim was (and is) to give local teens a better future. The Renaissance Foundation works specifically with young East Londoners from challenging backgrounds – be they involved with gangs, suffering from poverty or abuse, or young carers burdened with greater responsibilities than many adults. Their belief is that teenagers should get to do great things no matter where they’re from. The Foundation runs a number of different programmes that focus on increasing self-confidence and inspiring young people, such us ‘Keep It Real’ which aims to develop leadership skills by taking them on life-changing trips and visits. The i-Tower programme has taken place in association with the Foundation’s i-Can Do It scheme. The aim of this collaboration was to work with disadvantaged young people from East London to increase their self-confidence and help them to set goals for future development. During the scheme the young people worked with Renaissance volunteers and individuals from the Tower of London to develop an educational iPad app for their peers. They saw the app right through from the development of the initial concept to the shiny finished product.

that more than four in five London employers (81%) say the lack of affordable housing is stalling economic growth in the capital, with three quarters (75%) warning it would affect their ability to attract and keep workers. The report also found that in London: lMore than half (53%) of managers say that the availability of affordable housing would be important if they were moving to another area or expanding their business lMore than four in five (81%) say that house prices are a problem in their local area lAlmost four in five (78%) agree that building more homes would stimulate the local economy lSeven out of ten think building more homes would bring in more business and customers lNearly three in five (58%) say that building more homes would help them recruit and retain staff. National Housing Federation London lead manager Lizzie Clifford said: “Our economic recovery is being held back because there aren’t enough homes across London. This lack of homes has pushed up prices and rents beyond people’s reach, and as a result, businesses are finding it tough to attract workers and expand. If things don’t change, employers could simply move away - potentially out of the country - taking away desperately needed jobs and strangling growth. “We need to build more homes that people can afford in the right places so that businesses can grow, take on the right staff, keep London competing in a global marketplace and steer us out of this economic rut. Building more homes could be the crucial difference between a thriving world city and a capital in decline.” A recent report by the National Housing Federation found that the average price of a home in London for a first-time buyer in 2012 was £333,629. By 2020, this will increase to £489,214. Nationally, rents are set to rise by around 6% a year as interest rates and house prices rise. In 2018, private rents will be 32% more than they are today. These figures seriously challenge the Government’s housing strategy.


UNITE CENTRE ANNOUNCES ENROLMENT DAY ISSUE 06/33, FRIDAY 31 May 2013

FORMER LABOUR EDUCATION MINISTER PRAISES MAYOR RAHMAN’S SCHOOLS Estelle Morris was Secretary of State for Education in the Labour Government. Writing in The Guardian on Monday, she praised Tower Hamlets schools to the hilt and commended the Borough as the top example of how good practice can bring success.

Continued inside, p31

One of the newest community centres in Tower Hamlets will be throwing its doors open on Wednesday, 5th June for local people to sign up to a new range of courses. The Unite Community Centre in Cable Street will soon be running courses in “Functional Skills” (that’s brushing up your English and maths!), a short basic IT course which is available in various languages and more advanced ICT studies. Centre manager Ellie O’Hagan said, “We will be holding an induction day on Wednesday 5th June 2013 for local people to come to the community learning centre at St Georges Hall, Cable St and find out more about the course they are interested in. We will complete the sign up details and give students a breakdown of how the course will run, including details of the subjects and how they will be learning. We look forward to seeing lots of people on Wednesday!” Many women have expressed an interest in coming to the courses because of the Centre’s friendly atmosphere and because they hope either to get into employment or just boost their self-confidence. Some mothers have said they want to come and learn so that they can understand more about what their children are doing at school. However, men and women, young and old – all are welcome!

lThe Unite Community Centre is at 236 Cable Street, London E1 0BL, tel. 020-3435 6182.

06/31 - 06/34

London Bangla published by Khobor Publication Limited, Montefiore Centre, Hanbury Street, London E1 5HZ, Tel: 020 7247 3006, fax: 0871 522 7176, Email: info@londonbangla.co.uk, Web: Londonbangla.com

Lb06:33  
Lb06:33  
Advertisement