Page 1

Hướng dẫn crack Adobe Creative Suite CS5Master Collection All In One 5 Comments Email In PDF. Tags:

adobe collection crack creative cs5 dẫn hướng master suite

Hôm nay mình sẽhướng dẫn mọi người vượt qua trở ngại khi cài dặt bộ phần mềm đồ họa của Adobe. Hướng dẫn crack Adobe Creative Suite CS5Master Collection All In One

1. Cài đặt CS5bình th ường

2. Chọn trail serial and install

3. Sau khi cài đặt xong các bạn không nên chạy bất kì chương tr ình nào ( photoshop, Dreamweaver v.v.... )! Ta cần edit file hosts trong windows tr ước đã.

4. Edit file hosts: Bạn vào th ư mục C:\Windows\System32\drivers\etc có 1 file tên là hosts (ko có đuôi). Dùng


notepad đểsửa, Ởcuối trang nhấn Enter xuống hàng và thêm vào như sau:

127.0.0.1activate.adobe.com 127.0.0.1practivate.adobe.com 127.0.0.1ereg.adobe.com 127.0.0.1activate.wip3.adobe.com 127.0.0.1wip3.adobe.com 127.0.0.13dns-3.adobe.com 127.0.0.13dns-2.adobe.com 127.0.0.1adobe-dns.adobe.com 127.0.0.1adobe-dns-2.adobe.com 127.0.0.1adobe-dns-3.adobe.com 127.0.0.1ereg.wip3.adobe.com 127.0.0.1activate-sea.adobe.com 127.0.0.1wwis-dubc1-vip60.adobe.com 127.0.0.1activate-sjc0.adobe.com 127.0.0.1hl2rcv.adobe.com

5. Savefile hosts lại, trong tr ường hợp không thể save đè lên file host cũ các bạn cứ save ra Desktop dưới dạng .txt rồi hãy xoá file hosts trong th ư mục của windows. Sau đó copy file .txt ngoài desktop trở lại và bỏđuôi .txt đi

6. Bây giờ hãy nhập Serial number cho CS5

Cácbạn có thể dùng một số serial có sẵn tại đây hoặc sử dụng keygen đểtạo.


KEYS: Adobe Master Collection CS5(tam/CORE): 1325-1056-1721-5483-9561-1437 1325-1697-3070-1098-9235-2681 1325-1053-5574-1374-0738-5522

Adobe Production Premium CS5(tam/CORE): 1328-1354-8980-4611-7999-9461 1328-1892-4564-0306-8662-6350 1328-1226-7796-3732-4210-1386 Adobe Photoshop CS5Extended: 1330-1397-1014-7571-2817-1355 1330-1250-9206-4495-3796-9368 1330-1331-8999-1502-9478-2917

Adobe Flash Pro CS5: 1302-1445-0965-0690-4402-0847 1302-1624-0431-3332-4638-9106 1302-1136-2269-9942-6545-4889

Download : Keygen: http://www.megaupload.com/?d=6XQN9FZW


Enjoy http://www.mediafire.com/?awjymdvmmnw

FSDFG  

CHUYEN GI THE NHI

FSDFG  

CHUYEN GI THE NHI

Advertisement