Page 1

One company Unlimited solutions

www.nov-norway.no


National Oilwell Varco

er verdensledende innen design, produksjon og salg av systemer og komponenter brukt under boringen etter olje og gass. Eksempler på utstyr som leveres er mudsystemer, utstyr til borerørshåndtering, boretårn og kontrollsystemer.

FAKTA Om NOV i Norge • National Oilwell Varco er en global, ledende leverandør av innovative, høyteknologiske systemer og løsninger for olje- og gassindustrien. Hovedkontoret ligger i Houston, Texas. • Datterselskapet National Oilwell Norway AS har omkring 2000 ansatte og innleide fordelt på avdelinger i Kristiansand, Stavanger, Molde og Asker. • National Oilwell Varco er i stadig vekst og ser en stor etterspørsel etter sine produkter. Omsetningen i Norge var 6,5 mrd kroner i 2006. • På verdensbasis omsatte NOV for 7 milliarder dollars.

Vårt selkaps planer er store. Vi troner øverst på verdenstoppen, og har blitt den mest foretrukne utstyrsleverandøren til gass og olje - industrien med over 38 000 ansatte, og kunder i 50 land. Man skulle tro at vi snart hadde nådd “målet”, men moroa har bare så vidt begynt.

2

Med Verden som lekegrind

3


Technical College Kristiansand

Technical College tilbyr skreddersydd opplæring av ulik varighet, avhengig av kandidatenes utdannelsesnivå og erfaringsbakgrunn. Hvert år vil mellom 250 og 300 studenter/nyansatte bli uteksaminert worldwide .

4

Technical College er:

• Et bevisst satsingsområde for NOV • Et skolesenter for internopplæring av personell til våre aktiviteter over hele verden. • En del av ”ettermarkedsdivisjonen” som støtter kunden etter at produktene er overlevert dem.

I en bransje som for tiden opplever eventyrlig vekst på nærmest samtlige felt, stilles det store krav til bemanning innenfor fagfeltene elektro/automasjon og hydraulikk/mekanisk. Utstyret er til dels svært avansert, og krever praktisk forståelse og teknisk innblikk av de som betjener det. Derfor får kandidatene på Technical College en spesialisering innenfor ulike fagdisipliner, for eksempel kran, sub-sea produkter og drillingutstyr. Etter utdanningsforløpet ender de opp som spesialiserte serviceingeniører og teknikere innen olje- og gassindustriens mange komplekse segmenter.

5


Store fremtidsmuligheter og spennende utfordringer på Sørlandet!

Utstyr

Leverandør

Olje Animator Kurs Verdensomspenende

Dersom du kan svare ”JA” på følgende spørsmål: □Har du teknisk bakgrunn (elektro-, mekanisk-, hydraulisk-) fra næringslivet eller fra det militære?

□Er du interessert i opplæring for å ”spisse” denne kompetansen mot en spennende bransje i stor vekst?

□Har du lyst å jobbe som Teknisk Instruktør for å videreformidle din kunnskap til andre som trenger den?

□ Ønsker du å bli en del av staben hos en ledende utstyrsleverandør innen olje og gassproduksjon i Kristiansand?

One company Unlimited solutions Vekst

Medarbeidere

Service

Sammarbeid

Training

Verdenstoppen

Produkt

Rekruttering Instruktør

6

7


brosjyre for national oilwell varco  

min brosjyrefor NOV 2009

brosjyre for national oilwell varco  

min brosjyrefor NOV 2009

Advertisement