Page 1

25 de Decembro DĂ­a Internacional dos Dereitos Humanos


Propoñémosvos a seguinte actividade Cada día recortaremos dos diferentes xornais, algunha noticia relacionada coa violación dalgún dos Dereitos Humanos (30) e a colocaremos no panel correspondente. ¡Esperamos a Vosa Colaboración!


Os Dereitos Humanos nos Xornais Obxectivos:

Promover o hábito da lectura diaria dos xornais Fomentar o xuízo crítico Aprender a contrastar informacións e opinións Facilitar a selección de información Acercar a realidade social ao alumnado Introducir ao alumnado nos xornais dixitais Coñecer e usar con espírito crítico as novas tecnoloxías da información e a comunicación Contribuír mediante a lectura dos xornais a un maior dominio da lingua Valorar os Dereitos Humanos Rexeitar calquera forma de violación dos mesmos

Metodoloxía:

Colocar as oito categorías dos Dereitos Humanos nos cortizos da zona de exposicións Ler os xornais diariamente e seleccionar as noticias que falen sobre a violación dos dereitos humanos no mundo. Poñer cada noticia baixo o cartel do dereito contra o que atentan. Expoñer e debater na aula as opinións e xuízos con argumentos razoados


Dereitos Humanos 1. Somos iguais en dignidade e dereitos


2. Dereito รก vida (Integridade, vida privada e honra) Art. 1,2


3. Dereito ás liberdades (Non á escravitude, liberdade de pensamento,

conciencia e relixión, liberdade de opinión e expresión, liberdade de reunión e asociación). Art. 3, 5, 12 Art. 4, 18, 19, 20


4. Dereito á Lei e á xustiza (Somos iguais e con garantías ante a Lei e a Xustiza).


5. Dereitos sociais e econ贸micos A familia. Art. 16 A propiedade. Art. 17 A seguridade social. Art. 22, 23 A educaci贸n e a cultura. Art. 26, 27


6. Dereitos políticos A patria dos seres humanos é todo o mundo. Art. 13 ao 15 Participación no goberno. Art. 21 Os deberes e o respecto ás liberdades. Art. 29 Os deberes do Estado. Art. 30


7. Dereitos dos débiles (Art. 23 y 24) -Dereitos dos traballadores. Declaración Específica -Dereitos da muller. Declaración Específica -Dereitos dos nenos/as. Parte III art. 27 do Pacto Inter nacional dos Dereitos Civís. -Dereitos das minorías. Parte III art. 27 do Pacto Inter nacional dos Dereitos Civís.


8.-Dereitos dos pobos Un novo orden Internacional. Art. 28


O Segrel do Penedo (2009)

Profile for lolylago

Prensa e Dereitos Humanos  

Actividade que pretende, a través da lectura da prensa diaria, o traballo cos Dereitos Humanos.

Prensa e Dereitos Humanos  

Actividade que pretende, a través da lectura da prensa diaria, o traballo cos Dereitos Humanos.

Profile for lolylago
Advertisement