Page 1

PILLOW & THROW

Fa l l E d i t i o n


Ta b le o f C o nt e nt s. PILLOWS

Justina Blakeney

Urban Boho

Indoor Outdoor

04

16

36

Coastal Chic

New Classics

Retro Modern

46

56

72

G l o b a l Tr a v e l e r

Regal Elegance

84

118


THROWS

Abby

Aida

Gala

Hana

128

128

128

128

Lily

Neva

Nora

Pe t e

128

129

129

129

Po s y

Romy

Rosa

Te s s

132

132

132

132

Tyra

Wren

Zora

133

133

136


S E C T I O N 0 1 . — f e a t.


7


P0483 I V O R Y

BLACK

1 3” x 21 ” | Wo o l & C o t to n

P0478 B L A C K

MULTI

1 8 ” x 1 8 ” | 1 00 % C o t to n

P0640 N A T U R A L

BLACK

22” x 22” | 1 00 % C o t to n

P0642 N A T U R A L

BLACK

P0638 M U L T I

1 3 ” x 2 1” | 10 0 % Cot ton

18” x 18” | Cot ton & Poly e ste r

P0641 B L A C K

P0640 B L A C K

1 8 ” x 18” | 10 0 % Cot ton

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton

P0483 I V O R Y

BLACK

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Cot ton

8


P0631 O R A N G E

MULTI

P0635 I V O R Y

MULTI

1 3” x 21 ” | 1 00 % C o t to n

1 3 ” x 2 1 ” | Viscose , Wool & Cot ton

P0634 M U L T I

P0636 M U L T I

1 3” x 35 ” | 1 00 % C o t to n

1 8 ” x 18” | Cot ton & Jute

P0637 M U L T I

P0634 M U L T I

1 8 ” x 1 8 ” | C o t to n & Po lye s te r

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton

9

P0633 M U L T I

13” x 2 1” | Jute & Cot ton

P0631 O R A N G E

MULTI

18” x 18” | 10 0 % Cot ton


10


P0645 P I N K

MULTI

13” x 21 ” | Wo o l , C o t to n & Po lye s te r

P0639 I V O R Y

GREY

1 2” x 27 ” | Wo o l & C o t to n

P0635 I V O R Y

GREY

1 3 ” x 2 1 ” | Viscose , Wool & Cot ton

P0643 P I N K

IVORY

1 8 ” x 18” | Wool & Viscose

P0644 P I N K

IVORY

13” x 2 1” | Wool & Viscose

P0416 G R A N I T E

2 2 ” x 2 2 ” | Viscose from B amboo & Cot ton

P0645 P I N K

MULTI

22” x 22” | Wo o l , C o t to n & Po lye s te r

P0486 I V O R Y

BLUE

2 2 ” x 2 2 ” | Wool, Ch in di & Cot ton

11


P0405 B L U E

GREY

1 3” x 21 ” | C o t to n & Po lye s te r

P0408 B L U E

TEAL

20” Ro u nd | C o t to n & Po lye s te r

P0409 B L U E

TEAL

22” x 22” | 1 00 % C o t to n

P0404 B L U E

MULTI

1 3 ” x 2 1 ” | Cot ton & Poly e ste r

P0410 B L U E

TEAL

2 0 ” Roun d | 10 0 % Cot ton

P0416 I N D I G O

2 2 ” x 2 2 ” | Viscose from B amboo & Cot ton 12

P0407 B L U E

GREY

13” x 2 1” | Cot ton & Poly e ste r

P0406 B L U E

GREY

18” x 18” | Cot ton & Poly e ste r


P0403 M U L T I

P0400 M U L T I

P0632 M U L T I

1 3” x 21 ” | Wo o l & C o t to n

1 3 ” x 2 1 ” | Cot ton & Poly e ste r

13” x 2 1” | 10 0 % Poly e ste r

P0402 M U L T I

1 8 ” x 1 8 ” | Wo o l & C o t to n

P0401 O R A N G E

IVORY

1 8 ” x 1 8” | Cot ton & Poly e ste r

P0413 C A M E L

SUNSET

2 2 ” x 2 2 ” | Viscose from B amboo & Cot ton

P0632 M U L T I

P0411 S P I C E

P0415 W A L N U T

22” x 22” | 1 00% Po lye s te r

2 2 ” x 2 2 ” | Viscose from

2 2 ” x 2 2 ” | Viscose from

B amboo & Cot ton

B amboo & Cot ton

13


P0479 M U L T I

1 3” x 21 ” | 1 00 % C o t to n

P0485 T E A L

GREY

22 ” x 22” | C o t to n, Wo o l & L ure x

P0480 T E A L

WHITE

1 3 ” x 2 1” | 10 0 % Cot ton

P0481 G R E E N

MULTI

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton

P0482 M U L T I

18” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0412 M A R I N E

GOLD

2 2 ” x 2 2 ” | Viscose from B amboo & Cot ton

P0480 T E A L

WHITE

22” x 22” | 1 00 % C o t to n

P0479 M U L T I

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton

15


S E C T I O N 0 2 . — f e a t.

Ur b a n B o h o .


P0578 B L A C K

WHITE

1 3” x 21 ” | Po l y este r & L i n e n

P0572 B L A C K

WHITE

1 3” x 21 ” | 1 00 % C o t to n

P0576 B L A C K

WHITE

22” x 22” | C o t to n & Po lye s te r

P0576 B L A C K

WHITE

1 3 ” x 2 1 ” | Cot ton & Poly e ste r

P0573 B L A C K

WHITE

1 8 ” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0578 B L A C K

WHITE

2 2 ” x 22 ” | Poly e ste r & Lin e n

19

P 0 5 74 B L A C K

WHITE

13” x 2 1” | 10 0 % Cot ton

P0575 B L A C K

WHITE

18” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0577 B L A C K

2 2 ” x 2 2 ” | Cot ton , Viscose & Polyeste r


21


22


P0587 G O L D

P0590 M U L T I

P0591 M U L T I

1 3” x 21 ” | C o t to n & Jute

1 2 ” x 2 7 ” | 10 0 % Cot ton

13” x 35” | Poly e ste r & Lin e n

P0591 M U L T I

P0595 M U L T I

2 2 ” x 22 ” | Poly e ste r & Lin e n

2 2 ” x 2 2 ” | Wool, Viscose & Cot ton

P0592 B L U E

IVORY

22” x 22” | C o t to n & Wo o l

P0593 B L U E

IVORY

22” x 22” | 1 00 % C o t to n

P0594 B L U E

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Cot ton

23

P0593 G O L D

IVORY

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton


25


P0326 I V O R Y

1 3” x 21 ” | Wo o l & C o t to n

P0548 N A T U R A L

22” x 22” | Wo o l & C o t to n

P0428 G R E Y

BLACK

22” x 22” | Wo o l & C o t to n

P0375 I V O R Y

BLACK

1 3 ” x 2 1” | 10 0 % Cot ton

P0365 B L A C K

IVORY

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Cot ton

P0367 I V O R Y

BLACK

2 2 ” x 2 2 ” | Wool, Cot ton & Ch e n ille

26

P0097 G R E Y

MULTI

2 2 ” x 2 2 ” | Jute , Cot ton & Wool

P0430 I V O R Y

GREY

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Cot ton

P0531 N A T U R A L

BLACK

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton


P0534 N A T U R A L

BLACK

1 3” x 21 ” | 1 00 % C o t to n

P0098 C H A R C O A L

IVORY

1 3 ” x 2 1” | Wool & Cot ton

P0335 B L A C K

IVORY

18” x 18” | Jute , Ch in di, Cot ton & Ch e n ille

P0095 G R E Y

MULTI

P0443 B L A C K

22” x 22” | Wo o l & C o t to n

2 2 ” x 2 2 ” | Jute & Cot ton

P0245 B L A C K

P0183 G R E Y

22” x 22” | 1 00% Po lye s te r

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Cot ton

27

P0096 G R E Y

MULTI

2 2 ” x 2 2 ” | Jute , Cot ton & Wool


P0564 B L A C K

13” x 21 ” | Wo o l , C o t to n & V i s c o s e

P0563 P I N K

BLACK

P0544 B L A C K

WHITE

1 2 ” x 2 7 ” | Cot ton & Wool

P0227 B L A C K

IVORY

18” x 1 8 ” | V i s c o s e, C o t to n & Wo o l

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Cot ton

P0268 B E I G E

P0564 B L A C K

22” x 22” | 1 00 % A c r yli c

2 2 ” x 2 2 ” | Wool, Cot ton & Viscose

29

P0562 B L A C K

12 ” x 2 7 ” | Cot ton , Poly e ste r & Chindi

P0544 B L A C K

WHITE

2 2 ” x 2 2 ” | Cot ton & Wool

P0270 I V O R Y

CAMEL

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Acry lic


P0470 P I N K

13” x 21 ” | M i c ro fi be r, Po lye s te r & L ure x

P0332 L I L A C

BEIGE

18” x 1 8 ” | C o t to n , Wo o l & Jute

P0470 P I N K

22” x 2 2” | M i c ro fi be r, Po lye s te r & L ure x

P0331 L I L A C

BEIGE

1 8 ” x 1 8” | Jute , Wool & Cot ton

P0187 G R E Y

CORAL

2 2 ” x 2 2 ” | Wool, Cot ton & Ch in di

P0185 C O R A L

GREY

2 2 ” x 2 2 ” | Cot ton , He mp & Ch in di

30

P0184 C O R A L

GREY

18” x 18” | Cot ton , Jute & Ch indi

P0337 L I L A C

BEIGE

2 2 ” x 2 2 ” | Jute , Wool & Cot ton

P0191 I V O R Y

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r


P0228 B L A C K

IVORY

1 3” x 21 ” | Wo o l & C o t to n

P0589 R U S T

MULTI

1 3 ” x 2 1” | Cot ton , Jute ,

P0432 M U L T I

13” x 2 1” | Wool, Cot ton & Ch indi

Ray on & Poly e ste r

P0093 G R E Y

MULTI

1 8 ” x 1 8 ” | C o t to n , Jute ,

P0424 M U L T I

P0477 B L A C K

GREY

1 8 ” x 18” | Wool & Cot ton

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Acry lic

P0094 M U L T I

P0432 M U L T I

P0419 M U L T I

22” x 22” | Wo o l , C o t to n & C hi n di

2 2 ” x 2 2 ” | Wool, Cot ton & Ch in di

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Cot ton

Wo o l & C hi n di

31


P0519 W H I T E

P0423 I V O R Y

P0545 N A T U R A L

1 3” x 21 ” | C o t to n & A c r yli c

1 3 ” x 2 1” | Wool & Cot ton

13” x 2 1” | Cot ton & Poly e ste r

P0537 C R E A M

P0519 W H I T E

P0423 I V O R Y

22” x 22” | V i s c os e & C o t to n

2 2 ” x 2 2 ” | Cot ton & Acry lic

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Cot ton

P0265 W H I T E

P0545 N A T U R A L

P0245 I V O R Y

22” x 22” | 1 00 % A c r yli c

2 2 ” x 22 ” | Cot ton & Poly e ste r

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 & Poly e ste r

33


P0434 M U L T I

1 3” x 21 ” | 1 00 % C o t to n

P0226 G R E E N

MULTI

1 8 ” x 1 8 ” | Wo o l & C o t to n

P0045 L T .

BLUE

22” x 22” | 1 00% Po lye s te r

P0223 G R E E N

BLUE

1 3 ” x 2 1” | Wool & Cot ton

P0224 G R E E N

PLUM

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Cot ton

P0434 M U L T I

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton

34

P0222 G R E E N

PLUM

18” x 18” | Wool & Cot ton

P0330 G R E E N

MULTI

2 2 ” x 2 2 ” | Cot ton & Hosie ry Ch indi


P0378 B L U E

RUST

13” x 21 ” | C o t to n, Po lye s te r & C hi n di

P0379 B L U E

RUST

18” x 1 8 ” | C o t to n, Po lye s te r & C hi n di

P0519 G R E Y

22” x 22” | C o t to n & A c r yli c

P0376 R E D

BLUE

1 3 ” x 2 1” | Wool & Cot ton

P0377 R E D

BLUE

1 8 ” x 18” | Wool & Cot ton

P0376 R E D

BLUE

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Cot ton

35

P0519 G R E Y

13” x 2 1” | Cot ton & Acry lic

P0378 B L U E

RUST

2 2 ” x 2 2 ” | Cot ton , Poly e ste r & Chindi


S E C T I O N 0 3 . — f e a t.

I n d o o r O u t d o o r.


P0625 B L A C K

NATURAL

1 3” x 21 ” | 1 00% Po lye s te r

P0623 B L A C K

WHITE

1 8 ” x 1 8 ” | 1 00% Po lye s te r

P0628 B R O W N

NATURAL

22” x 22” | 1 00% Po lye s te r

P0628 B R O W N

NATURAL

1 3 ” x 2 1” | 10 0 % Poly e ste r

P0630 G R E Y

NATURAL

1 8 ” x 18” | 10 0 % Poly e ste r

P0629 G R E Y

NATURAL

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

38

P0622 B E I G E

BLACK

18” x 18” | 10 0 % Poly e ste r

P0627 B R O W N

NATURAL

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

P0626 B L A C K

NATURAL

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r


P0511 B L U E

MULTI

1 3” x 21 ” | 1 00% Po lye s te r

P0339 A Q U A

IVORY

22” x 22” | 1 00% Po lye s te r

P0356 N A V Y

LT. BLUE

22” x 22” | Po l y pro p y le n e & Po lye s te r

P0359 T E A L

MULTI

1 3 ” x 2 1 ” | Poly p rop y le n e & Poly e ste r

P0512 B L U E

MULTI

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

P0500 G R E Y

IVORY

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

39

P0357 T E A L

MULTI

18” x 18” | Poly p rop y le n e & Poly este r

P0499 N A V Y

WHITE

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r


P0503 B L A C K

IVORY

1 3” x 21 ” | 1 00% Po lye s te r

P0624 O R A N G E

NATURAL

1 8 ” x 1 8 ” | 1 00% Po lye s te r

P0510 O R A N G E

MULTI

22” x 22” | 1 00% Po lye s te r

P0509 O R A N G E

MULTI

1 3 ” x 2 1” | 10 0 % Poly e ste r

P0501 B L A C K

IVORY

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

P0500 B L A C K

GREY

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

41

P0502 B L A C K

IVORY

18” x 18” | 10 0 % Poly e ste r

P0339 O R A N G E

IVORY

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

P0214 B R O W N

MULTI

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r


42


P0508 B L A C K

GREY

1 3” x 21 ” | 1 00% Po lye s te r

P0504 T E A L

MULTI

22” x 22” | 1 00% Po lye s te r

P0499 C H A R C O A L

WHITE

22” x 22” | 1 00% Po lye s te r

P0506 T E A L

MULTI

1 3 ” x 2 1” | 10 0 % Poly e ste r

P0499 B L A C K

WHITE

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

P0507 B L A C K

GREY

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

43

P0505 T E A L

MULTI

18” x 18” | 10 0 % Poly e ste r

P0339 Y E L L O W

IVORY

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r


P0508 B L U E

RED

1 3” x 21 ” | 1 00% Po lye s te r

P0213 R E D

MULTI

22” x 22” | 1 00% Po lye s te r

P0339 R E D

IVORY

22” x 22” | 1 00% Po lye s te r

P0355 N A V Y

RED

1 8 ” x 1 8 ” | Poly p rop y le n e & Poly e ste r

P0507 R E D

IVORY

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

P0212 M U L T I

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

44

P0339 B L U E

IVORY

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

P0215 M U L T I

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r


P0508 B L U E

GREEN

1 3” x 21 ” | 1 00% Po lye s te r

P0341 G R E E N

MULTI

22” x 22” | 1 00% Po lye s te r

P0216 G R E E N

BLUE

22” x 22” | 1 00% Po lye s te r

P0354 N A V Y

IVORY

1 8 ” x 1 8 ” | Poly p rop y le n e & Poly e ste r

P0499 T E A L

WHITE

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

P0339 G R E E N

IVORY

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

45

P0339 A Q U A

IVORY

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

P0340 G R E E N

MULTI

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r


S E C T I O N 0 4 . — f e a t.

C o a s t a l C h ic .


P0570 B L U E

P0603 S E A

P0565 B L U E

1 3” x 21 ” | 1 00% Po lye s te r

1 3 ” x 2 1” | 10 0 % Cot ton

13” x 35” | 10 0 % Poly e ste r

P0567 G R E Y

P0566 B L U E

P0568 C H A R C O A L

1 8 ” x 1 8 ” | 1 00 % C o t to n

1 8 ” x 18” | 10 0 % Poly e ste r

18” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0603 P E A C O C K

22” x 22” | 1 00 % C o t to n

P0571 L T .

BLUE

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton

49

P0565 B L U E

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r


51


P0045 L T .

BLUE

1 3” x 21 ” | 1 00% Po lye s te r

P0342 B L U E

IVORY

1 8 ” x 1 8 ” | 1 00 % C o t to n

P0125 W H I T E

2 2” x 22” | 1 00% C o t to n Ve lv e t

P0322 B L U E

WHITE

1 3 ” x 2 1” | 10 0 % Cot ton

P0147 B E I G E

WHITE

1 8 ” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0321 B L U E

WHITE

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton

52

P0146 B E I G E

WHITE

18” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0191 N A V Y

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

P0045 L T .

BLUE

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r


P0450 N A V Y

CORAL

1 3” x 21 ” | 1 00 % C o t to n

P0245 B L U E

P0023 B L U E

MULTI

1 8 ” x 18” | Cot ton & Ray on

P0449 N A V Y

CORAL

P0448 N A V Y

CORAL

18” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0045 N A V Y

22” x 22” | 1 00% Po lye s te r

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

P0451 N A V Y

P0451 W H I T E

P0125 N A V Y

22” x 22” | 1 00 % C o t to n

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton Ve lvet

53


P0242 B L U E

MULTI

13” x 21 ” | C o t to n & Re c yc le d S a r i S i lk

P0233 B E I G E

BROWN

18” x 1 8 ” | C o t to n , Wo o l & Jute

P0242 B L U E

MULTI

22” x 22” | C o t to n & Re c yc le d S a r i S i lk

P0135 B R O W N

BEIGE

1 8 ” x 18” | Cot ton & Ray on

P0232 G R E E N

BLUE

1 8 ” x 1 8 ” | Cot ton & Re c y cle d Sari Silk

P0045 B R O W N

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

54

P0063 B L U E

MULTI

18” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0235 B R O W N

TEAL

18” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0231 G R E E N

BLUE

2 2 ” x 2 2 ” | Cot ton & Re c y cle d Sari S ilk


P0045 W H I T E

P0380 B E I G E

1 3” x 21 ” | 1 00% Po lye s te r

1 3 ” x 2 1” | Jute & Cot ton

P0446 B E I G E

CORAL

1 8 ” x 1 8 ” | 1 00 % C o t to n

P0380 B E I G E

22” x 22” | Ju te & C o t to n

P0115 I V O R Y

1 8 ” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0360 B E I G E

ORANGE

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Cot ton

55

P0447 B E I G E

CORAL

18” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0452 B E I G E

CORAL

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton

P0045 W H I T E

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r


S E C T I O N 0 5 . — f e a t.

Ne w C l a s s ic s .


P0596 P I N K

P0600 G R E Y

IVORY

P0598 G R E Y

1 3” x 21 ” | 1 00% Po lye s te r

1 2 ” x 2 7” | Cot ton & Poly e ste r

2 2 ” x 2 2 ” | Ac y rlic & Poly e ste r

P0603 P U R P L E

P0601 S I L V E R

P0596 P I N K

22” x 22” | 1 00 % C o t to n

2 2 ” x 22 ” | Cot ton & Poly e ste r

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

P0602 G R E Y

P0603 G R E Y

P0604 I V O R Y

22” x 22” | 1 00 % V i s c o s e

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton

2 2 ” x 2 2 ” | Ac y rlic & Poly e ste r

59


P0647 B L U E

MULTI

P0648 B E I G E

MULTI

P0652 B L U E

MULTI

1 3” x 21 ” | Po l y este r, C o t to n ,

1 3 ” x 2 1” | Poly e ste r, Cot ton ,

12 ” x 2 7 ” | Poly e ste r, Cot ton ,

A c ry l i c & Vi s c o s e

A cry lic & Viscose

Acry lic & Viscose

P0655 B L U E

MULTI

P0649 M U L T I

P0651 B L U E

MULTI

1 3” x 35 ” | Po l y este r, C o t to n ,

1 8 ” x 1 8” | Poly e ste r, Cot ton ,

18” x 18” | Poly e ste r, Cot ton ,

A c ry l i c & Vi s c o s e

A cry lic & Viscose

Acry lic & Viscose

P0650 B E I G E

MULTI

P0653 B E I G E

MULTI

P0654 B L U E

MULTI

1 8 ” x 1 8 ” | Po l y este r, C o t to n ,

2 2 ” x 2 2 ” | Poly e ste r, Cot ton ,

2 2 ” x 2 2 ” | Poly e ste r, Cot ton ,

A c ry l i c & Vi s c o s e

A cry lic & Viscose

Acry lic & Viscose

60


P0431 B E I G E

BLUE

13” x 21 ” | L i ne n, C o t to n & V i s c o s e

P0439 B R O W N

GOLD

1 8 ” x 1 8 ” | 1 00% Po lye s te r

P0431 B E I G E

BLUE

22” x 22” | L i ne n, C o t to n & V i s c o s e

P0441 B R O W N

GOLD

1 3 ” x 2 1” | 10 0 % Poly e ste r

P0440 G R E Y

GOLD

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton

P0245 B R O W N

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

61

P0116 G R E Y

18” x 18” | 10 0 % Poly e ste r

P0125 B R O W N

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton Ve lvet


62


P0491 S I L V E R

TAUPE

1 3” x 21 ” | L i ne n & C o t to n

P0488 B E I G E

SILVER

22” x 22” | L i ne n & C o t to n

P0489 S I L V E R

TAUPE

22” x 22” | L i ne n & C o t to n

P0599 G R E Y

1 3 ” x 2 1” | 10 0 % Cot ton

P0475 G R E Y

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Acry lic

P0472 B L A C K

GREY

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Acry lic

63

P0491 B E I G E

SILVER

13” x 2 1” | Lin e n & Cot ton

P0487 S I L V E R

TAUPE

2 2 ” x 2 2 ” | Lin e n & Cot ton

P0489 B E I G E

SILVER

2 2 ” x 2 2 ” | Lin e n & Cot ton


P0498 G O L D

TEAL

1 3” x 21 ” | C o t to n , Po lye s te r,

P0493 B E I G E

MULTI

1 3 ” x 2 1” | 10 0 % Cot ton

V i s c o s e & Jute

P0497 P I N K

RUST

13” x 2 1” | Cot ton , Poly e ste r, Viscose & Jute

P0471 G R E Y

P 0 4 74 M U L T I

22” x 22” | 1 00 % A c r yli c

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Acry lic

P0498 G O L D

TEAL

2 2 ” x 2 2 ” | Cot ton , Poly e ste r, Viscose & Jute

P0473 B L A C K

CREAM

22” x 22” | 1 00 % A c r yli c

P0497 P I N K

RUST

2 2 ” x 2 2 ” | Cot ton , Poly e ste r, Viscose & Jute 65

P0476 M U L T I

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Acry lic


P0195 B L A C K

GOLD

1 3” x 21 ” | 1 00 % C o t to n

P0196 W H I T E

GOLD

1 8 ” x 1 8 ” | 1 00 % C o t to n

P0396 B L A C K

WHITE

22” x 22” | 1 00 % A c r yli c

P0204 B L A C K

WHITE

1 3 ” x 2 1” | 10 0 % Cot ton

P0010 G R E Y

BLACK

1 8 ” x 18” | 10 0 % Ray on Silk

P0191 G R E Y

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

66

P0202 B L A C K

TAUPE

13” x 2 1” | 10 0 % Cot ton

P0007 B L A C K

18” x 18” | Cot ton & Ray on

P0204 B L A C K

WHITE

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton


P0005 P L U M

SILVER

1 3” x 21 ” | 1 00% Rayo n S i lk

P0004 G R E Y

PLUM

1 8 ” x 1 8 ” | 1 00% Rayo n S i lk

P0269 B R O W N

22” x 22” | 1 00 % A c r yli c

P0001 P L U M

MULTI

1 3 ” x 2 1” | 10 0 % Ray on Silk

P0245 S I L V E R

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

P0164 P L U M

MULTI

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Cot ton

67

P0110 C H A R C O A L

BLACK

13” x 2 1” | 10 0 % Cot ton Ve lve t

P0193 B R O W N

BEIGE

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton


P0300 B R O W N

BEIGE

1 3” x 21 ” | 1 00% Po lye s te r

P0436 B R O W N

BEIGE

P0229 I V O R Y

1 3 ” x 2 1” | Jute & Cot ton

P0007 B R O N Z E

P0610 I V O R Y

GOLD

13” x 2 1” | Cot ton & Lin e n

P0437 G O L D

GOLD

1 3” x 21 ” | 1 00 % C o t to n

1 8 ” x 18” | Cot ton & Ray on

18” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0298 B E I G E

P0030 G O L D

P0245 G O L D

1 8 ” x 1 8 ” | 1 00 % C o t to n

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

69


P0114 G R E Y

BLACK

1 3” x 21 ” | 1 00% Po lye s te r

P0316 B L A C K

WHITE

1 8 ” x 1 8 ” | 1 00 % C o t to n

P0295 B L A C K

IVORY

22” x 22” | 1 00 % C o t to n

P0295 B L A C K

IVORY

1 3 ” x 2 1” | 10 0 % Cot ton

P0028 C H A R C O A L

GREY

1 8 ” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0242 B L A C K

MULTI

2 2 ” x 2 2 ” | Cot ton & Re c y cle d Sari Silk

70

P0242 B L A C K

MULTI

13” x 2 1” | Cot ton & Re c y cle d Sari S ilk

P0007 S I L V E R

18” x 18” | Cot ton & Ray on

P0045 B L A C K

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r


P0242 R E D

MULTI

13” x 21 ” | C o t to n & Re c yc le d S a r i S i lk

P0045 L I M E

P0310 P I N K

IVORY

1 8 ” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0242 R E D

MULTI

22” x 22” | 1 00% Po lye s te r

2 2 ” x 2 2 ” | Cot ton & Re c y cle d Sari Silk

P0045 P I N K

P0168 G R E E N

22” x 22” | 1 00% Po lye s te r

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Cot ton

71

P0597 I V O R Y

12 ” x 2 7 ” | Ac y rlic & Poly e ste r

P0245 G R E E N

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r


S E C T I O N 0 6 . — f e a t.

Retro Moder n.


P0611 M U L T I

P0609 M U L T I

P0612 M U L T I

13” x 21 ” | V i s c o s e, Wo o l & C o t to n

1 3 ” x 2 1” | 10 0 % Cot ton

13” x 2 1” | 10 0 % Cot ton

P0608 M U L T I

P0607 G R E Y

MULTI

P0605 G R E Y

1 3” x 21 ” | 1 00% Po lye s te r

1 3 ” x 34 ” | 10 0 % Cot ton

18” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0606 M U L T I

P0608 M U L T I

P0612 M U L T I

1 8 ” x 1 8 ” | C o t to n & Wo o l

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton

75


P0045 G R E Y

P0045 R E D

1 3” x 21 ” | 1 00% Po lye s te r

1 3 ” x 2 1” | 10 0 % Poly e ste r

13” x 2 1” | 10 0 % Cot ton

P0221 G R E Y

P0045 R E D

1 8 ” x 1 8 ” | 1 00% Po lye s te r

1 8 ” x 1 8” | Poly e ste r & Cot ton

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

P0245 R E D

P0045 G R E Y

22” x 22” | 1 00% Po lye s te r

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

P0199 G R E Y

SILVER

76

P0194 W H I T E

P0105 G R E Y

BEIGE

ORANGE

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton


P0333 M U L T I

P0198 M U L T I

1 3” x 21 ” | Wo o l & C o t to n

1 8 ” x 1 8” | Cot ton , Jute & Wool

18” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0045 R U S T

P0333 M U L T I

P0125 R U S T

22” x 22” | 1 00% Po lye s te r

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Cot ton

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton Ve lvet

P0045 P E A C O C K

P0045 O R A N G E

22” x 22” | 1 00% Po lye s te r

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

77

P0302 B L U E

RUST


78


P0529 N A T U R A L

MULTI

1 3” x 21 ” | 1 00 % C o t to n

P0530 N A T U R A L

MULTI

1 8 ” x 1 8 ” | 1 00 % C o t to n

P0361 B E I G E

CORAL

22 ” x 22” | C o t to n , Jute & Wo o l

P0361 B E I G E

CORAL

P0546 M U L T I

1 3 ” x 2 1” | Cot ton , Jute & Wool

13” x 2 1” | Wool & Cot ton

P0546 M U L T I

P0266 G R E Y

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Cot ton

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Acry lic

P0397 W H I T E

GREY

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Acry lic

79

P0588 I V O R Y

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton


P0123 S I L V E R

1 3” x 21 ” | 1 00% Po lye s te r

P0218 G R E Y

PLUM

1 8 ” x 1 8 ” | 1 00 % C o t to n

P0125 G R E Y

22” x 22” | 1 00% C o t to n Ve lv e t

P0219 G R E Y

PLUM

1 3 ” x 2 1” | 10 0 % Cot ton

P0201 B E I G E

L AVENDER

1 8 ” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0242 S I L V E R

MULTI

2 2 ” x 2 2 ” | Cot ton & Re c y cle d Sari Silk

80

P0242 S I L V E R

MULTI

13” x 2 1” | Cot ton & Re c y cle d Sari S ilk

P0217 G R E Y

PLUM

18” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0220 G R E Y

PLUM

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton


P0470 W H I T E

P0314 M U L T I

P0221 R E D

13” x 21 ” | M i c ro fi be r, Po lye s te r & L ure x

1 3 ” x 2 1” | 10 0 % Poly e ste r

18” x 18” | Poly e ste r & Cot ton

P0218 S A N D

RED

P0221 S A N D

1 8 ” x 1 8 ” | 1 00 % C o t to n

1 8 ” x 1 8” | Poly e ste r & Cot ton

P0045 T A N

P0470 W H I T E

22” x 22” | 1 00% Po lye s te r

2 2 ” x 2 2 ” | M icrofibe r, Poly e ste r & Lure x

81

P0217 S A N D

RED

18” x 18” | 10 0 % Cot ton


82


P0560 B L A C K

MULTI

1 3” x 21 ” | Ju te & C o t to n

P0559 W H I T E

MULTI

P0305 M U L T I

1 3 ” x 2 1” | Wool & Cot ton

P0304 M U L T I

P0561 B L A C K

MULTI

13” x 2 1” | Jute & Cot ton

P0135 M A G E N T A

WHITE

1 8 ” x 1 8 ” | 1 00 % C o t to n

1 8 ” x 18” | Wool & Cot ton

18” x 18” | Ray on & Cot ton

P0303 M U L T I

P0045 P U R P L E

P0045 G O L D

1 8 ” x 1 8 ” | 1 00 % C o t to n

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

83


S E C T I O N 0 7 . — f e a t.

G lo b a l T r a v ele r.


86


P0582 M U L T I

P0580 M U L T I

1 3” x 21 ” | Po l y este r & C o t to n

1 3 ” x 2 1 ” | Poly e ste r & Cot ton

P0579 M U L T I

P0585 B L U E

MULTI

1 3” x 35 ” | Po l y este r & C o t to n

1 8 ” x 1 8” | Poly e ste r & Cot ton

P0581 M U L T I

P0583 M U L T I

1 8 ” x 1 8 ” | Po l y este r & C o t to n

2 2 ” x 22 ” | Poly e ste r & Cot ton

87

P0584 B L U E

MULTI

13” x 2 1” | Poly e ste r & Cot ton

P0579 M U L T I

18” x 18” | Poly e ste r & Cot ton

P0586 B L U E

MULTI

2 2 ” x 2 2 ” | Poly e ste r & Cot ton


P0617 B L U E

IVORY

1 3” x 21 ” | Wo o l & V i s c o s e

P0615 N A V Y

P0614 M U L T I

1 2 ” x 2 7 ” | Wool, Viscose & Cot ton

2 2 ” x 2 2 ” | Cot ton , Viscose & Polyeste r

fro m B am b o o

P0618 B L U E

IVORY

P0620 N A V Y

MULTI

P0619 B L U E

IVORY

22” x 22” | Wo o l & V i s c o s e

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Viscose

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Viscose

fro m B am b o o

from B amboo

from B amboo

P0613 G R E Y

P0621 B L U E

P0616 N A V Y

22” x 22” | C o t to n, V is c o s e & Po lye s te r

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton

2 2 ” x 2 2 ” | Wool, Viscose & Cot ton

89


91


P0515 M U L T I

1 3” x 21 ” | 1 00 % C o t to n

P0035 T A U P E

GOLD

1 8 ” x 1 8 ” | 1 00 % C o t to n

P0495 B L A C K

MULTI

22” x 22” | C o t to n, Po lye s te r & O the r

P0513 B L A C K

MULTI

1 3 ” x 2 1” | 10 0 % Cot ton

P0492 R U S T

MULTI

1 8 ” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0271 T A N

BLACK

2 2 ” x 22 ” | Acry lic & Poly e ste r

92

P0494 B L A C K

MULTI

12 ” x 2 7 ” | Cot ton , Poly e ste r & O t he r

P0496 B R O W N

MULTI

2 0 ” Roun d | Cot ton , Poly e ste r & O t he r


P0385 R U S T

BROWN

1 3” x 21 ” | Wo o l & C o t to n

P0391 R U S T

BLUE

1 8 ” x 1 8 ” | Wo o l & C o t to n

P0338 B R O W N

BEIGE

22” x 22” | Ju te, C h e n i lle & C o t to n

P0338 B R O W N

BEIGE

P0387 M U L T I

1 3 ” x 2 1 ” | Jute , Ch e n ille & Cot ton

13” x 2 1” | Wool & Cot ton

P0387 M U L T I

P0443 B R O W N

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Cot ton

2 2 ” x 2 2 ” | Jute & Cot ton

P0517 G R E Y

MULTI

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton

93


P0524 M U L T I

P0535 R E D

MULTI

P0528 M U L T I

1 3” x 21 ” | 1 00 % C o t to n

1 3 ” x 2 1 ” | Wool, Viscose & Cot ton

13” x 2 1” | 10 0 % Cot ton

P0527 M U L T I

P0525 M U L T I

P0526 M U L T I

1 3” x 21 ” | 1 00 % C o t to n

1 8 ” x 18” | 10 0 % Cot ton

18” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0532 N A T U R A L

MULTI

22” x 22” | 1 00 % C o t to n

P0535 R E D

MULTI

2 2 ” x 2 2 ” | Wool, Viscose & Cot ton

95

P0329 M U L T I

2 2 ” x 2 2 ” | Cot ton & Hosie ry Ch indi


97


98


P0520 S T O N E

SILVER

1 3” x 21 ” | A c ry l i c & Po lye s te r

P0520 T A N

GOLD

1 3” x 21 ” | A c ry l i c & Po lye s te r

P0521 B R O W N

SILVER

22” x 22” | A c ry l i c & Po lye s te r

P0520 I V O R Y

GOLD

1 3 ” x 2 1 ” | Acry lic & Poly e ste r

P0521 G R E Y

SILVER

2 2 ” x 22 ” | Acry lic & Poly e ste r

P0521 D A R K

BROWN GOLD

2 2 ” x 22 ” | Acry lic & Poly e ste r

99

P0520 G R E Y

SILVER

13” x 2 1” | Acry lic & Poly e ste r

P0521 B E I G E

GOLD

2 2 ” x 2 2 ” | Acry lic & Poly e ste r

P0521 P E W T E R

GOLD

2 2 ” x 2 2 ” | Acry lic & Poly e ste r


P0462 G R E Y

MULTI

1 3” x 21 ” | Po l y este r & L i n e n

P0522 K H A K I

COPPER

1 2” x 27 ” | 1 00 % C o t to n

P0536 G R E Y

22” x 22” | Wo o l , V is c o s e & C o t to n

P0328 R E D

BEIGE

1 3 ” x 2 1” | Jute , Wool & Cot ton

P0523 B L A C K

MULTI

1 8 ” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0467 B R O W N

MULTI

2 2 ” x 22 ” | Poly e ste r & Lin e n

101

P0467 B R O W N

MULTI

13” x 2 1” | Poly e ste r & Lin e n

P0469 B L A C K

ORANGE

2 2 ” x 2 2 ” | Poly e ste r & Lin e n

P0045 B R O W N

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r


P0334 O R A N G E

BEIGE

1 3” x 21 ” | Ju te , C hi n di ,

P0242 R U S T

MULTI

1 3 ” x 2 1 ” | C ot ton & Re c y cle d Sari Silk

P0325 R U S T

GREY

18” x 18” | Wool & Cot ton

C o t to n & C he n i lle

P0239 R U S T

LT. BROWN

1 8 ” x 1 8 ” | Wo o l & C o t to n

P0242 R U S T

MULTI

22” x 22” | C o t to n & Re c yc le d S a r i S i lk

P0538 M U L T I

1 8 ” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0334 O R A N G E

BEIGE

2 2 ” x 2 2 ” | Jute , Ch in di, Cot ton & Ch e n ille 102

P0301 O R A N G E

RED

18” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0161 R E D

NATURAL

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton


P0445 M U L T I

1 3” x 21 ” | V i s c os e & C o t to n

P0343 R U S T

IVORY

P0454 M U L T I

1 3 ” x 2 1 ” | Cot ton , Wool & Poly e ste r

18” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0455 M U L T I

P0445 M U L T I

18” x 1 8 ” | C o t to n, Wo o l & Po lye s te r

2 0 ” Roun d | 10 0 % Cot ton

2 2 ” x 2 2 ” | Viscose & Cot ton

P0453 M U L T I

P0443 B E I G E

22” x 22” | 1 00 % C o t to n

2 2 ” x 2 2 ” | Jute & Cot ton

P0343 R U S T

IVORY

103


P0543 N A T U R A L

GREY

P0383 G R E Y

1 3” x 21 ” | 1 00 % C o t to n

1 3 ” x 2 1” | Le ath e r & Cot ton

P0539 M U L T I

P0540 M U L T I

1 3” x 21 ” | 1 00 % C o t to n

1 8 ” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0383 G R E Y

P0533 N A T U R A L

22” x 22” | L eat he r & C o t to n

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton

105

P0543 N A T U R A L

BLUE

13” x 2 1” | 10 0 % Cot ton

P0383 G R E Y

BEIGE

18” x 18” | Le ath e r & Cot ton


P0543 N A T U R A L

ORANGE

P0237 M U L T I

P0543 N A T U R A L

PINK

1 3” x 21 ” | 1 00 % C o t to n

1 3 ” x 2 1” | Jute & Cot ton

13” x 2 1” | 10 0 % Cot ton

P0542 M U L T I

P0383 B E I G E

P0541 M U L T I

1 3” x 21 ” | 1 00 % C o t to n

1 3 ” x 2 1” | Le ath e r & Cot ton

12 ” x 2 7 ” | 10 0 % Cot ton

P0383 B E I G E

P0552 T A U P E

22” x 22” | L eat he r & C o t to n

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Cot ton

107


P0553 M U L T I

P0556 M U L T I

P0558 M U L T I

1 3 ” x 21 ” | Ju te, Wo o l & C o t to n

1 3 ” x 2 1” | Jute , Wool & Cot ton

1 3 ” x 2 1” | Jute , Wool & Cot ton

P0557 M U L T I

P0555 M U L T I

P0554 M U L T I

2 2 ” x 22” | Ju te, Wo o l & C o t to n

2 2 ” x 2 2 ” | Jute , Wool & Cot ton

2 2 ” x 2 2 ” | Jute , Wool & Cot ton

P0551 G R E E N

P0550 B L U E

P0549 G R E Y

22” x 22” | Wo o l & C o t to n

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Cot ton

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Cot ton

109


P0045 N A V Y

P0463 B L U E

RUST

1 3” x 21 ” | 1 00% Po lye s te r

1 3 ” x 2 1” | Poly e ste r & Lin e n

P0007 B L U E

P0045 N A V Y

1 8 ” x 1 8 ” | C o t to n & Rayo n

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Poly e ste r

P0245 N A V Y

22” x 22” | 1 00% Po lye s te r

P0463 B L U E

RUST

2 2 ” x 22 ” | Poly e ste r & Lin e n

110

P0106 I V O R Y

MULTI

18” x 18” | 10 0 % Cot ton

P0468 R U S T

BLUE

2 2 ” x 2 2 ” | Poly e ste r & Lin e n

P0006 B R I C K

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton


P0008 R E D

ORANGE

P0029 R E D

MULTI

1 3” x 21 ” | C o t to n & Rayo n

1 3 ” x 2 1” | 10 0 % Cot ton

P0028 C O R A L

P0371 M U L T I

1 8 ” x 1 8 ” | 1 00 % C o t to n

1 8 ” x 18” | Cot ton & Viscose

P0008 R E D

ORANGE

1 8 ” x 1 8 ” | 1 00 % C o t to n

P0381 P I N K

MULTI

2 2 ” x 2 2 ” | Ray on & Cot ton

111

P0372 M U L T I

13” x 2 1” | Cot ton & Viscose

P0007 R U S T

BEIGE

18” x 18” | Cot ton & Ray on

P0368 M U L T I

2 2 ” x 2 2 ” | Cot ton & Viscose


112


P0516 G R E Y

MULTI

1 3” x 21 ” | 1 00 % C o t to n

P0294 G O L D

GREY

1 8 ” x 1 8 ” | Wo o l & C o t to n

P0292 M U L T I

P0373 M U L T I

1 3 ” x 2 1 ” | C ot ton & Re c y cle d Sari Silk

13” x 2 1” | Cot ton & Viscose

P0438 M U L T I

P0092 M U L T I

1 8 ” x 18” | 10 0 % Poly e ste r

18” x 18” | Cot ton , Jute , Wool & Ch in di

P0382 R E D

MULTI

22” x 22” | Ray on & C o t to n

P0230 P L U M

BEIGE

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton

113

P0514 M U L T I

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton


P0384 B E I G E

RUST

1 3” x 21 ” | Wo o l & C o t to n

P0442 B R O W N

IVORY

1 8 ” x 1 8 ” | 1 00 % C o t to n

P0392 O R A N G E

YELLOW

22” x 22” | Wo o l & C o t to n

P0386 R U S T

BEIGE

1 3 ” x 2 1” | Wool & Cot ton

P0395 R U S T

GOLD

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Cot ton

P0443 R U S T

2 2 ” x 2 2 ” | Jute & Cot ton

115

P0389 R U S T

BROWN

18” x 18” | Wool & Cot ton

P0433 R U S T

MULTI

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Cot ton


P0466 B L U E

MULTI

1 3” x 21 ” | Po l y este r & L i n e n

P0191 T A U P E

P0470 G R E Y

1 3 ” x 2 1 ” | M icrofibe r, Poly e ste r & Lure x

P0466 B L U E

MULTI

22” x 22” | 1 00% Po lye s te r

2 2 ” x 22 ” | Poly e ste r & Lin e n

P0465 G R E Y

P0125 C H A R C O A L

22” x 22” | Po l y e s te r & L i n e n

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton Ve lve t

116

P0238 B L A C K

GREY

18” x 18” | Wool & Cot ton

P0470 G R E Y

2 2 ” x 2 2 ” | M icrofibe r, Poly e ste r & Lurex


P0327 B R O W N

BEIGE

13” x 21 ” | Ju te, Wo o l & C o t to n

P0383 B R O W N

22” x 22” | L eat he r & C o t to n

P0464 B R O W N

RED

22” x 22” | Po l y e s te r & L i n e n

P0383 B R O W N

1 3 ” x 2 1” | Le ath e r & Cot ton

P0327 B R O W N

BEIGE

2 2 ” x 2 2” | Jute , Wool & Cot ton

P0272 B L A C K

TAN

2 2 ” x 22 ” | Acry lic & Poly e ste r

117

P0267 L T .

BROWN

2 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Acry lic

P0427 G R E Y

BROWN

2 2 ” x 2 2 ” | Wool & Cot ton


S E C T I O N 0 8 . — f e a t.

R e g a l E le g a n c e .


ZPI06 G A R N E T

RUST

URO02 M E L B O U R N E

ZPI05 D R .

GREY AURA

1 4” x 2 2 ”

1 2 ” x 2 2 ” | 10 0 % Cot ton

14 ” x 2 2 ”

C o t to n, V i s c o s e & Po lye s te r

13” x 2 1”

Cot ton , Viscose & Poly e ste r

1 3” x 2 1 ”

13” x 2 1”

TDF04 T O M A T O

GPI13 A U R A

GPI13 C O R A L

1 4” x 22” | 1 8 ” x 1 8 ” | 2 2 ” x 2 2 ”

1 4 ” x 2 2 ” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

14 ” x 2 2 ” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2”

C o t to n, V i s c o s e & Po lye s te r

C o t to n , Viscose & Poly e ste r

Cot ton , Viscose & Poly e ste r

1 3” x 2 1 ”

18” x 18”

18” x 18”

GPI09 C H I L I

OPI01 M O R A C C O

GPI08 C H I L I

22” x 2 2 ”

22” x 22”

2 6” x 2 6”

C o t to n, V i s c o s e & Po lye s te r

C o t to n , Viscose & Poly e ste r

Cot ton , Viscose & Poly e ste r

22” x 2 2 ”

22” x 22”

22” x 22”

120


ZPI04 C I T R O N

CHARCOAL

ZPI01 A M B E R

COFFEE

GPI10 L T .

GREEN

1 4” x 2 2 ”

14 ” x 2 2 ”

22” x 22”

C o t to n, V i s c o s e & Po lye s te r

C o t to n , Viscose & Poly e ste r

Cot ton , Viscose & Poly e ste r

1 3” x 2 1 ”

13” x 2 1”

18” x 18”

GPI10 B U T T A H

GPI11 S T O R M

OGE01 O R A N G E

1 4” x 22” | 1 8 ” x 1 8 ” | 2 2 ” x 2 2 ”

1 4 ” x 2 2” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

18” x 18” | 10 0 % Cot ton

C o t to n, V i s c o s e & Po lye s te r

C o t to n , Viscose & Poly e ste r

18” x 18”

18” x 18”

18” x 18”

OPI01 D E L L I N G E R

GPI14 C I T R O N

OPI01 N E U T R A L

22” x 2 2 ”

1 4 ” x 2 2” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

22” x 22”

C o t to n, V i s c o s e & Po lye s te r

C o t to n , Viscose & Poly e ste r

Cot ton , Viscose & Poly e ste r

22” x 2 2 ”

22” x 22”

22” x 22”

121


MIS02 S I L V E R

SAGE

ZPI02 G R A S S

AVOCADO

GPI10 B L U E

GRASS

12” x 22” | 1 8 ” x 1 8 ” | 2 2 ” x 2 2 ”

14 ” x 2 2 ”

14 ” x 2 2 ” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2”

C o t to n & Rayo n

C o t to n , Viscose & Poly e ste r

Cot ton , Viscose & Poly e ste r

1 3” x 2 1 ”

13” x 2 1”

18” x 18”

URO01 D H A B A

GPI15 G R E Y

BLUE

GPI03 K I W I

12” x 22” | 1 8 ” x 1 8 ” | 2 2 ” x 2 2 ”

1 4 ” x 2 2” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

22” x 22”

1 00% C ot to n

C o t to n , Viscose & Poly e ste r

Cot ton , Viscose & Poly e ste r

18” x 18”

18” x 18”

22” x 22”

GPI02 S E A

GPI01 P I S T A C H I O

OPI01 P A C I F I C O

22” x 2 2 ”

22” x 22”

22” x 22”

C o t to n, V i s c o s e & Po lye s te r

C o t to n , Viscose & Poly e ste r

Cot ton , Viscose & Poly e ste r

22” x 2 2 ”

22” x 22”

22” x 22”

122


TDF01 S I L V E R

GPI01 G L A C I E R

GPI03 M A U I

1 4” x 22” | 1 8 ” x 1 8 ” | 2 2 ” x 2 2 ”

22” x 22”

22” x 22”

C o t to n, V i s c o s e & Po lye s te r

C o t to n , Viscose & Poly e ste r

Cot ton , Viscose & Poly e ste r

1 3” x 2 1 ”

22” x 22”

22” x 22”

TDF03 A R U B A

GPI03 D E N I M

GPI02 A B Y S S

1 4” x 22” | 1 8 ” x 1 8 ” | 2 2 ” x 2 2 ”

22” x 22”

22” x 22”

C o t to n, V i s c o s e & Po lye s te r

C o t to n , Viscose & Poly e ste r

Cot ton , Viscose & Poly e ste r

22” x 2 2 ”

22” x 22”

22” x 22”

GPI02 I N D I G O

GPI04 I N D I G O

22” x 2 2 ”

22” x 22”

2 6” x 2 6”

C o t to n, V i s c o s e & Po lye s te r

C o t to n , Viscose & Poly e ste r

Cot ton , Viscose & Poly e ste r

22” x 2 2 ”

22” x 22”

22” x 22”

GPI03 B L U E

SAGE

BERRY

123


ZPI03 S T E E L

GRAY

TDF06 S I L V E R

TDF01 M E T A L

1 4” x 2 2 ”

1 4 ” x 2 2 ” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

14 ” x 2 2 ” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2”

C o t to n, V i s c o s e & Po lye s te r

C o t to n , Viscose & Poly e ste r

Cot ton , Viscose & Poly e ste r

1 3” x 2 1 ”

18” x 18”

18” x 18”

GPI07 H Y D R A N G E A

TDF02 G R E Y

GPI06 O R C H I D

22” x 2 2 ”

1 4” x 2 2 ” | 2 2 ” x 2 2 ”

22” x 22”

C o t to n, V i s c o s e & Po lye s te r

C o t to n , Viscose & Poly e ste r

Cot ton , Viscose & Poly e ste r

22” x 2 2 ”

22” x 22”

22” x 22”

GPI05 E G G P L A N T

GPI01 S M O K E

GPI05 W I N E

22” x 2 2 ”

22” x 22”

22” x 22”

C o t to n, V i s c o s e & Po lye s te r

C o t to n , Viscose & Poly e ste r

Cot ton , Viscose & Poly e ste r

22” x 2 2 ”

22” x 22”

22” x 22”

124


GPI12 C R E A M

TDF01 C O F F E E

OGE01 A Q U A

1 4” x 22” | 1 8 ” x 1 8 ” | 2 2 ” x 2 2 ”

1 4 ” x 2 2” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

12 ” x 2 2 ” | 18” x 18”

C o t to n, V i s c o s e & Po lye s te r

C o t to n , Viscose & Poly e ste r

10 0 % Cot ton

1 3” x 2 1 ”

13” x 2 1”

18” x 18”

GPI16 S H A D O W

MIS04 W A S S A B I

18” x 18”

1 2” x 2 2 ” | 18” x 18”

18” x 18”

C o t to n, V i s c o s e & Po lye s te r

Cot ton & Ray on

Cot ton , Viscose & Poly e ste r

18” x 18”

18” x 18”

18” x 18”

GPI02 A S H

OGE01 J A D E

22” x 2 2 ”

1 2 ” x 2 2 ” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

C o t to n, V i s c o s e & Po lye s te r

10 0 % Cot ton

22” x 2 2 ”

22” x 22” 125

TDF05 D A R K

TAUPE


S E C T I O N 0 9 . — f e a t.

Throws.


T0010 C H A R C O A L

T0015 I V O R Y

GREY

T0039 M U L T I

A i d a C o l le c ti o n

Abb y Colle ction

Gala Colle ction

5 0” x 6 0” | A c ry li c & Po lye s te r

5 0 ” x 60 ” | Acry lic & Cot ton

50 ” x 60 ” | Acry lic & Poly e ste r

T0020 G R E E N

RUST

T0020 R E D

GREEN

T0021 C R E A M

IVORY

Hana C o lle c ti o n

H an a Colle ction

Lily Colle ction

5 0” x 6 0” | A c ry li c & Po lye s te r

5 0 ” x 6 0 ” | Acry lic & Poly e ste r

50 ” x 60 ” | Cot ton & Acry lic


T0021 G R E Y

IVORY

T0030 W H I T E

T0030 C H A R C O A L

L i l y C o l le c ti o n

Ne va Colle ction

Ne va Colle ction

5 0” x 6 0” | C o t to n & A c r yli c

5 0 ” x 60 ” | Cot ton & Acry lic

50 ” x 60 ” | Cot ton & Acry lic

T0032 G R E Y

T0032 I V O R Y

T0017 Y E L L O W

LT. BLUE

No ra C o l le c ti o n

Pe te Colle ction

Pe te Colle ction

5 0” x 6 0” | A c r yli c & C o t to n

5 0 ” x 6 0” | Acry lic & Poly e ste r

50 ” x 60 ” | Acry lic & Poly e ste r

129


131


T0038 G R E Y

MULTI

T0007 M U L T I

GREEN

T0007 M A G E N T A

Po s y C o lle c ti o n

Romy Colle ction

Romy Colle ction

5 0” x 6 0” | A c ry li c & Po lye s te r

5 0 ” x 6 0” | Acry lic & Poly e ste r

50 ” x 60 ” | Acry lic & Poly e ste r

T0008 B R O W N

BEIGE

T0008 R E D

BROWN

T0033 B E I G E

BROWN

Ro s a C o lle c ti o n

Rosa Colle ction

Te ss Colle ction

5 0” x 6 0” | A c ry li c & Po lye s te r

5 0 ” x 6 0” | Acry lic & Poly e ste r

50 ” x 60 ” | Acry lic & Poly e ste r


T0034 C H A R C O A L

T0031 B L A C K

Tes s C o l le c ti o n

Ty ra Colle ction

Ty ra Colle ction

5 0” x 6 0” | A c ry li c & Po lye s te r

5 0 ” x 60 ” | 10 0 % Cot ton

50 ” x 60 ” | 10 0 % Cot ton

T0031 L T .

BLUE

T0031 S I L V E R

SAGE

T0031 C H A R C O A L

T0035 B L U E

WHITE

Ty ra C o lle c ti o n

Ty ra Colle ction

Wre n Colle ction

5 0” x 6 0” | 1 0 0 % C o t to n

5 0 ” x 60 ” | 10 0 % Cot ton

50 ” x 60 ” | 10 0 % Poly e ste r

133


135


T0036 I V O R Y

TAUPE

T0037 M U L T I

T0003 B R O W N

Wre n C o lle c ti o n

Wre n Colle ction

Z ora Colle ction

5 0” x 6 0” | 1 00 % Po lye s te r

5 0 ” x 60 ” | 10 0 % Poly e ste r

50 ” x 60 ” | 10 0 % Acry lic

T0004 W H I T E

BLACK

T0005 B L A C K

WHITE

T0022 G R E Y

Z o ra C o lle c ti o n

Z ora Colle ction

Z ora Colle ction

5 0” x 6 0” | 1 0 0 % A c r yli c

5 0 ” x 60 ” | 10 0 % Acry lic

50 ” x 60 ” | 10 0 % Acry lic


T0023 B L A C K

GREY

T0024 B L A C K

CREAM

T0025 M U L T I

Z o ra C o lle c ti o n

Z ora Colle ction

Z ora Colle ction

5 0” x 6 0” | 1 0 0 % A c r yli c

5 0 ” x 60 ” | 10 0 % Acry lic

50 ” x 60 ” | 10 0 % Acry lic

T0026 G R E Y

T0027 M U L T I

Z o ra C o lle c ti o n

Z ora Colle ction

Z ora Colle ction

5 0” x 6 0” | 1 0 0 % A c r yli c

5 0 ” x 60 ” | 10 0 % Acry lic

50 ” x 60 ” | 10 0 % Acry lic

137

T0028 B L A C K

GREY


DESIGN ID

SIZES

PAGE

DESIGN ID

SIZES

PAGE

P0001 P L U M

MULTI

13” x 21”

67

P0045 R U S T

2 2 ” x 2 2 ”

77

P0004 G R E Y

PLUM

18” x 18”

67

P0045 T A N

2 2 ” x 2 2 ”

81

P0005 P L U M

SILVER

13” x 21”

67

P0045 W H I T E

13” x 2 1”

55

P0006 B R I C K

22” x 22”

110

P0045 W H I T E

2 2 ” x 2 2 ”

55

P0007 B L A C K

18” x 18”

66

P0063 B L U E

18” x 18”

54

P0007 B L U E

18” x 18”

110

P0092 M U L T I

18” x 18”

113

P0007 B R O N Z E

18” x 18”

69

P0093 G R E Y

18” x 18”

31

P0007 R U S T

18” x 18”

111

P0094 M U L T I

2 2 ” x 2 2 ”

31

P0007 S I L V E R

18” x 18”

70

P0095 G R E Y

MULTI

2 2 ” x 2 2 ”

27

P0008 R E D

ORANGE

13” x 21”

111

P0096 G R E Y

MULTI

2 2 ” x 2 2 ”

27

P0008 R E D

ORANGE

18” x 18”

111

P0097 G R E Y

MULTI

2 2 ” x 2 2 ”

26

P0010 G R E Y

BLACK

18” x 18”

66

P0098 C H A R C O A L

13” x 2 1”

27

P0023 B L U E

MULTI

18” x 18”

53

P0105 G R E Y

ORANGE

2 2 ” x 2 2 ”

76

18” x 18”

70

P0106 I V O R Y

MULTI

18” x 18”

110

P0028 C O R A L

18” x 18”

111

P0110 C H A R C O A L

13” x 2 1”

67

P0029 R E D

13” x 21”

111

P0114 G R E Y

13” x 2 1”

70

22” x 22”

69

P0115 I V O R Y

18” x 18”

55

18” x 18”

92

P0116 G R E Y

18” x 18”

61

P0045 B L A C K

22” x 22”

70

P0123 S I L V E R

13” x 2 1”

80

P0045 B R O W N

22” x 22”

54,

101 P0125 B R O W N

2 2 ” x 2 2 ”

61

P0045 G O L D

22” x 22”

83

P0125 C H A R C O A L

2 2 ” x 2 2 ”

116

P0045 G R E Y

13” x 21”

76

P0125 G R E Y

2 2 ” x 2 2 ”

80

P0045 G R E Y

22” x 22”

76

P0125 N A V Y

2 2 ” x 2 2 ”

53

P0045 L I M E

22” x 22”

71

P0125 R U S T

2 2 ” x 2 2 ”

77

P0045 L T .

BLUE

13” x 21”

52

P0125 W H I T E

2 2 ” x 2 2 ”

52

P0045 L T .

BLUE

22” x 22”

34,

18” x 18”

54

P0045 N A V Y

13” x 21”

110

18” x 18”

83

P0045 N A V Y

22” x 22”

53,

P0045 O R A N G E

22” x 22”

P0045 P E A C O C K

BEIGE

P0028 C H A R C O A L

GREY

MULTI

P0030 G O L D P0035 T A U P E

GOLD

52

MULTI

MULTI

IVORY

BLACK

BLACK

P0135 B R O W N

BEIGE

P0135 M A G E N T A

WHITE

P0146 B E I G E

WHITE

18” x 18”

52

77

P0147 B E I G E

WHITE

18” x 18”

52

22” x 22”

77

P0161 R E D

NATURAL

2 2 ” x 2 2 ”

102

P0045 P I N K

22” x 22”

71

P0164 P L U M

2 2 ” x 2 2 ”

67

P0045 P U R P L E

22” x 22”

83

P0168 G R E E N

2 2 ” x 2 2 ”

71

P0045 R E D

13” x 21”

76

P0183 G R E Y

2 2 ” x 2 2 ”

27

P0045 R E D

22” x 22”

76

P0184 C O R A L

18” x 18”

30

110

MULTI

GREY


DESIGN ID

SIZES

PAGE

DESIGN ID

SIZES

PAGE

GREY

22” x 22”

30

P0227 B L A C K

IVORY

2 2 ” x 2 2 ”

29

CORAL

22” x 22”

30

P0228 B L A C K

IVORY

13” x 2 1”

31

P0191 G R E Y

22” x 22”

66

P0229 I V O R Y

13” x 2 1”

69

P0191 I V O R Y

22” x 22”

30

P0230 P L U M

BEIGE

2 2 ” x 2 2 ”

113

P0191 N A V Y

22” x 22”

52

P0231 G R E E N

BLUE

2 2 ” x 2 2 ”

54

P0191 T A U P E

22” x 22”

116

P0232 G R E E N

BLUE

18” x 18”

54

BEIGE

22” x 22”

67

P0233 B E I G E

BROWN

18” x 18”

54

P0194 W H I T E

BEIGE

13” x 21”

76

P0235 B R O W N

TEAL

18” x 18”

54

P0195 B L A C K

GOLD

13” x 21”

66

P0237 M U L T I

13” x 2 1”

107

P0196 W H I T E

GOLD

18” x 18”

66

P0238 B L A C K

18” x 18”

116

P0198 M U L T I

18” x 18”

77

P0239 R U S T

18” x 18”

102

P0199 G R E Y

18” x 18”

76

P0242 B L A C K

MULTI

13” x 2 1”

70

18” x 18”

80

P0242 B L A C K

MULTI

2 2 ” x 2 2 ”

70

P0185 C O R A L P0187 G R E Y

P0193 B R O W N

SILVER

P0201 B E I G E

L AVENDER

GREY

LT. BROWN

P0202 B L A C K

TAUPE

13” x 21”

66

P0242 B L U E

MULTI

13” x 2 1”

54

P0204 B L A C K

WHITE

13” x 21”

66

P0242 B L U E

MULTI

2 2 ” x 2 2 ”

54

P0204 B L A C K

WHITE

22” x 22”

66

P0242 R E D

MULTI

13” x 2 1”

71

P0212 M U L T I

22” x 22”

44

P0242 R E D

MULTI

2 2 ” x 2 2 ”

71

P0213 R E D

22” x 22”

44

P0242 R U S T

MULTI

13” x 2 1”

102

22” x 22”

41

P0242 R U S T

MULTI

2 2 ” x 2 2 ”

102

22” x 22”

44

P0242 S I L V E R

MULTI

13” x 2 1”

80

22” x 22”

45

P0242 S I L V E R

MULTI

2 2 ” x 2 2 ”

80

MULTI

P0214 B R O W N

MULTI

P0215 M U L T I P0216 G R E E N

BLUE

P0217 G R E Y

PLUM

18” x 18”

80

P0245 B L A C K

2 2 ” x 2 2 ”

27

P0217 S A N D

RED

18” x 18”

81

P0245 B L U E

2 2 ” x 2 2 ”

53

P0218 G R E Y

PLUM

18” x 18”

80

P0245 B R O W N

2 2 ” x 2 2 ”

61

P0218 S A N D

RED

18” x 18”

81

P0245 G O L D

2 2 ” x 2 2 ”

69

P0219 G R E Y

PLUM

13” x 21”

80

P0245 G R E E N

2 2 ” x 2 2 ”

71

P0220 G R E Y

PLUM

22” x 22”

80

P0245 I V O R Y

2 2 ” x 2 2 ”

33

P0221 G R E Y

18” x 18”

76

P0245 N A V Y

2 2 ” x 2 2 ”

110

P0221 R E D

18” x 18”

81

P0245 R E D

2 2 ” x 2 2 ”

76

P0221 S A N D

18” x 18”

81

P0245 S I L V E R

2 2 ” x 2 2 ”

67

P0222 G R E E N

PLUM

18” x 18”

34

P0265 W H I T E

2 2 ” x 2 2 ”

33

P0223 G R E E N

BLUE

13” x 21”

34

P0266 G R E Y

2 2 ” x 2 2 ”

79

P0224 G R E E N

PLUM

22” x 22”

34

P0267 L T .

2 2 ” x 2 2 ”

117

P0226 G R E E N

MULTI

18” x 18”

34

P0268 B E I G E

2 2 ” x 2 2 ”

29

BROWN


DESIGN ID

SIZES

PAGE

DESIGN ID

P0269 B R O W N

22” x 22”

67

P0337 L I L A C

P0270 I V O R Y

22” x 22”

29

P0338 B R O W N

22” x 22”

92

P0338 B R O W N

22” x 22”

117

P0339 A Q U A

P0292 M U L T I

13” x 21”

113

P0339 B L U E

P0294 G O L D

18” x 18”

113

P0339 G R E E N

P0271 T A N

CAMEL

BLACK

P0272 B L A C K

TAN

GREY

SIZES

PAGE

2 2 ” x 2 2 ”

30

BEIGE

13” x 2 1”

93

BEIGE

2 2 ” x 2 2 ”

93

IVORY

2 2 ” x 2 2 ”

39,

IVORY

2 2 ” x 2 2 ”

44

2 2 ” x 2 2 ”

45

2 2 ” x 2 2 ”

41

2 2 ” x 2 2 ”

44

2 2 ” x 2 2 ”

43

2 2 ” x 2 2 ”

45

2 2 ” x 2 2 ”

45

BEIGE

IVORY

P0295 B L A C K

IVORY

13” x 21”

70

P0339 O R A N G E

P0295 B L A C K

IVORY

22” x 22”

70

P0339 R E D

18” x 18”

69

P0339 Y E L L O W

13” x 21”

69

P0340 G R E E N

18” x 18”

102

P0341 G R E E N

18” x 18”

77

P0342 B L U E

IVORY

18” x 18”

52

P0303 M U L T I

18” x 18”

83

P0343 R U S T

IVORY

13” x 2 1”

103

P0304 M U L T I

18” x 18”

83

P0343 R U S T

IVORY

18” x 18”

103

P0305 M U L T I

13” x 21”

83

P0354 N A V Y

IVORY

18” x 18”

45

P0310 P I N K

18” x 18”

71

P0355 N A V Y

RED

18” x 18”

44

13” x 21”

81

P0356 N A V Y

LT. BLUE

2 2 ” x 2 2 ”

39

18” x 18”

70

P0357 T E A L

MULTI

18” x 18”

39

MULTI

13” x 2 1”

39

2 2 ” x 2 2 ”

55

P0298 B E I G E P0300 B R O W N

BEIGE

P0301 O R A N G E P0302 B L U E

RED

RUST

IVORY

P0314 M U L T I P0316 B L A C K

WHITE

IVORY

IVORY IVORY

MULTI MULTI

P0321 B L U E

WHITE

22” x 22”

52

P0359 T E A L

P0322 B L U E

WHITE

13” x 21”

52

P0360 B E I G E

P0325 R U S T

GREY

18” x 18”

102

P0361 B E I G E

CORAL

13” x 2 1”

79

13” x 21”

26

P0361 B E I G E

CORAL

2 2 ” x 2 2 ”

79

P0326 I V O R Y

ORANGE

P0327 B R O W N

BEIGE

13” x 21”

117

P0365 B L A C K

IVORY

2 2 ” x 2 2 ”

26

P0327 B R O W N

BEIGE

22” x 22”

117

P0367 I V O R Y

BLACK

2 2 ” x 2 2 ”

26

13” x 21”

101

P0368 M U L T I

2 2 ” x 2 2 ”

111

22” x 22”

95

P0371 M U L T I

18” x 18”

111

22” x 22”

34

P0372 M U L T I

13” x 2 1”

111

13” x 2 1”

113

13” x 2 1”

26

P0328 R E D

BEIGE

P0329 M U L T I P0330 G R E E N

MULTI

P0331 L I L A C

BEIGE

18” x 18”

30

P0373 M U L T I

P0332 L I L A C

BEIGE

18” x 18”

30

P0375 I V O R Y

P0333 M U L T I

13” x 21”

77

P0376 R E D

BLUE

13” x 2 1”

35

P0333 M U L T I

22” x 22”

77

P0376 R E D

BLUE

2 2 ” x 2 2 ”

35

BLUE

18” x 18”

35

BLACK

P0334 O R A N G E

BEIGE

13” x 21”

102

P0377 R E D

P0334 O R A N G E

BEIGE

22” x 22”

102

P0378 B L U E

RUST

13” x 2 1”

35

18” x 18”

27

P0378 B L U E

RUST

2 2 ” x 2 2 ”

35

P0335 B L A C K

IVORY

45


DESIGN ID

SIZES

PAGE

DESIGN ID

SIZES

PAGE

18” x 18”

35

P0411 S P I C E

2 2 ” x 2 2 ”

13

P0380 B E I G E

13” x 21”

55

P0412 M A R I N E

GOLD

2 2 ” x 2 2 ”

15

P0380 B E I G E

22” x 22”

55

P0413 C A M E L

SUNSET

2 2 ” x 2 2 ”

13

P0381 P I N K

22” x 22”

111

P0415 W A L N U T

2 2 ” x 2 2 ”

13

22” x 22”

113

P0416 G R A N I T E

2 2 ” x 2 2 ”

11

P0383 B E I G E

13” x 21”

107

P0416 I N D I G O

2 2 ” x 2 2 ”

12

P0383 B E I G E

22” x 22”

107

P0419 M U L T I

2 2 ” x 2 2 ”

31

P0383 B R O W N

13” x 21”

117

P0423 I V O R Y

13” x 2 1”

33

P0383 B R O W N

22” x 22”

117

P0423 I V O R Y

2 2 ” x 2 2 ”

33

P0383 G R E Y

13” x 21”

105

P0424 M U L T I

18” x 18”

31

P0383 G R E Y

22” x 22”

105

P0427 G R E Y

BROWN

2 2 ” x 2 2 ”

117

BEIGE

18” x 18”

105

P0428 G R E Y

BLACK

2 2 ” x 2 2 ”

26

RUST

13” x 21”

115

P0430 I V O R Y

GREY

2 2 ” x 2 2 ”

26

P0385 R U S T

BROWN

13” x 21”

93

P0431 B E I G E

BLUE

13” x 2 1”

61

P0386 R U S T

BEIGE

13” x 21”

115

P0431 B E I G E

BLUE

2 2 ” x 2 2 ”

61

P0387 M U L T I

13” x 21”

93

P0432 M U L T I

13” x 2 1”

31

P0387 M U L T I

22” x 22”

93

P0432 M U L T I

2 2 ” x 2 2 ”

31

P0389 R U S T

BROWN

18” x 18”

115

P0433 R U S T

2 2 ” x 2 2 ”

115

P0391 R U S T

BLUE

18” x 18”

93

P0434 M U L T I

13” x 2 1”

34

22” x 22”

115

P0434 M U L T I

2 2 ” x 2 2 ”

34

22” x 22”

115

P0436 B R O W N

13” x 2 1”

69

18” x 18”

69

18” x 18”

113

18” x 18”

61

2 2 ” x 2 2 ”

61

P0379 B L U E

P0382 R E D

RUST

MULTI MULTI

P0383 G R E Y P0384 B E I G E

P0392 O R A N G E P0395 R U S T

YELLOW

GOLD

MULTI

BEIGE

P0396 B L A C K

WHITE

22” x 22”

66

P0437 G O L D

P0397 W H I T E

GREY

22” x 22”

79

P0438 M U L T I

13” x 21”

13

P0439 B R O W N

18” x 18”

13

P0440 G R E Y

P0402 M U L T I

18” x 18”

13

P0441 B R O W N

GOLD

13” x 2 1”

61

P0403 M U L T I

13” x 21”

13

P0442 B R O W N

IVORY

18” x 18”

115

P0404 B L U E

MULTI

13” x 21”

12

P0443 B E I G E

2 2 ” x 2 2 ”

103

P0405 B L U E

GREY

13” x 21”

12

P0443 B L A C K

2 2 ” x 2 2 ”

27

P0406 B L U E

GREY

18” x 18”

12

P0443 B R O W N

2 2 ” x 2 2 ”

93

P0407 B L U E

GREY

13” x 21”

12

P0443 R U S T

2 2 ” x 2 2 ”

115

P0408 B L U E

TEAL

2 0 ” Ro un d

12

P0445 M U L T I

13” x 2 1”

103

P0409 B L U E

TEAL

22” x 22”

12

P0445 M U L T I

2 2 ” x 2 2 ”

103

P0410 B L U E

TEAL

2 0 ” Ro un d

12

P0446 B E I G E

18” x 18”

55

P0400 M U L T I P0401 O R A N G E

IVORY

GOLD

GOLD

GOLD

CORAL


DESIGN ID

P0447 B E I G E

CORAL

SIZES

PAGE

DESIGN ID

18” x 18”

55

P0478 B L A C K

MULTI

SIZES

PAGE

18” x 18”

8

P0448 N A V Y

CORAL

18” x 18”

53

P0479 M U L T I

13” x 2 1”

15

P0449 N A V Y

CORAL

22” x 22”

53

P0479 M U L T I

2 2 ” x 2 2 ”

15

P0450 N A V Y

CORAL

13” x 21”

53

P0480 T E A L

WHITE

13” x 2 1”

15

P0451 N A V Y

22” x 22”

53

P0480 T E A L

WHITE

2 2 ” x 2 2 ”

15

P0451 W H I T E

22” x 22”

53

P0481 G R E E N

2 2 ” x 2 2 ”

15

22” x 22”

55

P0482 M U L T I

18” x 18”

15

P0453 M U L T I

22” x 22”

103

P0483 I V O R Y

BLACK

13” x 2 1”

8

P0454 M U L T I

18” x 18”

103

P0483 I V O R Y

BLACK

2 2 ” x 2 2 ”

8

P0455 M U L T I

2 0 ” Ro un d

103

P0485 T E A L

2 2 ” x 2 2 ”

15

P0462 G R E Y

MULTI

13” x 21”

101

P0486 I V O R Y

2 2 ” x 2 2 ”

11

P0463 B L U E

RUST

13” x 21”

110

P0487 S I L V E R

TAUPE

2 2 ” x 2 2 ”

63

P0463 B L U E

RUST

22” x 22”

110

P0488 B E I G E

SILVER

2 2 ” x 2 2 ”

63

22” x 22”

117

P0489 B E I G E

SILVER

2 2 ” x 2 2 ”

63

22” x 22”

116

P0489 S I L V E R

TAUPE

2 2 ” x 2 2 ”

63

SILVER

13” x 2 1”

63

TAUPE

13” x 2 1”

63

18” x 18”

92

13” x 2 1”

65

P0452 B E I G E

CORAL

P0464 B R O W N

RED

P0465 G R E Y

MULTI

GREY BLUE

P0466 B L U E

MULTI

13” x 21”

116

P0491 B E I G E

P0466 B L U E

MULTI

22” x 22”

116

P0491 S I L V E R

P0467 B R O W N

MULTI

13” x 21”

101

P0492 R U S T

P0467 B R O W N

MULTI

22” x 22”

101

P0493 B E I G E

22” x 22”

110

P0494 B L A C K

MULTI

12 ” x 2 7 ”

92

22” x 22”

101

P0495 B L A C K

MULTI

2 2 ” x 2 2 ”

92

P0470 G R E Y

13” x 21”

116

P0496 B R O W N

2 0 ” Roun d

92

P0470 G R E Y

22” x 22”

116

P0497 P I N K

RUST

13” x 2 1”

65

P0470 P I N K

13” x 21”

30

P0497 P I N K

RUST

2 2 ” x 2 2 ”

65

P0470 P I N K

22” x 22”

30

P0498 G O L D

TEAL

13” x 2 1”

65

P0470 W H I T E

13” x 21”

81

P0498 G O L D

TEAL

2 2 ” x 2 2 ”

65

P0470 W H I T E

22” x 22”

81

P0499 B L A C K

2 2 ” x 2 2 ”

43

P0471 G R E Y

22” x 22”

65

P0499 C H A R C O A L

2 2 ” x 2 2 ”

43

P0468 R U S T

BLUE

P0469 B L A C K

ORANGE

MULTI MULTI

MULTI

WHITE WHITE

P0472 B L A C K

GREY

22” x 22”

63

P0499 N A V Y

WHITE

2 2 ” x 2 2 ”

39

P0473 B L A C K

CREAM

22” x 22”

65

P0499 T E A L

WHITE

2 2 ” x 2 2 ”

45

P 0 4 74 M U L T I

22” x 22”

65

P0500 B L A C K

GREY

2 2 ” x 2 2 ”

41

P0475 G R E Y

22” x 22”

63

P0500 G R E Y

IVORY

2 2 ” x 2 2 ”

39

P0476 M U L T I

22” x 22”

65

P0501 B L A C K

IVORY

2 2 ” x 2 2 ”

41

22” x 22”

31

P0502 B L A C K

IVORY

18” x 18”

41

P0477 B L A C K

GREY


DESIGN ID

P0503 B L A C K

IVORY

SIZES

PAGE

DESIGN ID

SIZES

PAGE

13” x 21”

41

P0525 M U L T I

18” x 18”

95

P0504 T E A L

MULTI

22” x 22”

43

P0526 M U L T I

18” x 18”

95

P0505 T E A L

MULTI

18” x 18”

43

P0527 M U L T I

13” x 2 1”

95

P0506 T E A L

MULTI

13” x 21”

43

P0528 M U L T I

13” x 2 1”

95

22” x 22”

43

P0529 N A T U R A L

MULTI

13” x 2 1”

79

22” x 22”

44

P0530 N A T U R A L

MULTI

18” x 18”

79

GREY

13” x 21”

43

P0531 N A T U R A L

BLACK

2 2 ” x 2 2 ”

26

P0508 B L U E

GREEN

13” x 21”

45

P0532 N A T U R A L

MULTI

2 2 ” x 2 2 ”

95

P0508 B L U E

RED

13” x 21”

44

P0533 N A T U R A L

2 2 ” x 2 2 ”

105

13” x 2 1”

27

P0507 B L A C K P0507 R E D

GREY

IVORY

P0508 B L A C K

P0509 O R A N G E

MULTI

13” x 21”

41

P0534 N A T U R A L

P0510 O R A N G E

MULTI

22” x 22”

41

P0535 R E D

MULTI

13” x 2 1”

95

MULTI

2 2 ” x 2 2 ”

95

BLACK

P0511 B L U E

MULTI

13” x 21”

39

P0535 R E D

P0512 B L U E

MULTI

22” x 22”

39

P0536 G R E Y

2 2 ” x 2 2 ”

101

13” x 21”

92

P0537 C R E A M

2 2 ” x 2 2 ”

33

P0514 M U L T I

22” x 22”

113

P0538 M U L T I

18” x 18”

102

P0515 M U L T I

13” x 21”

92

P0539 M U L T I

13” x 2 1”

105

P0516 G R E Y

MULTI

13” x 21”

113

P0540 M U L T I

18” x 18”

105

P0517 G R E Y

MULTI

22” x 22”

93

P0541 M U L T I

12 ” x 2 7 ”

107

P0519 G R E Y

13” x 21”

35

P0542 M U L T I

13” x 2 1”

107

P0519 G R E Y

22” x 22”

35

P0543 N A T U R A L

BLUE

13” x 2 1”

105

P0519 W H I T E

13” x 21”

33

P0543 N A T U R A L

GREY

13” x 2 1”

105

P0519 W H I T E

22” x 22”

33

P0543 N A T U R A L

ORANGE

13” x 2 1”

107

P0520 G R E Y

SILVER

13” x 21”

99

P0543 N A T U R A L

PINK

13” x 2 1”

107

GOLD

13” x 21”

99

P0544 B L A C K

WHITE

12 ” x 2 7 ”

29

SILVER

13” x 21”

99

P0544 B L A C K

WHITE

2 2 ” x 2 2 ”

29

13” x 21”

99

P0545 N A T U R A L

13” x 2 1”

33

22” x 22”

99

P0545 N A T U R A L

2 2 ” x 2 2 ”

33

22” x 22”

99

P0546 M U L T I

13” x 2 1”

79

P0513 B L A C K

MULTI

P0520 I V O R Y P0520 S T O N E P0520 T A N

GOLD

P0521 B E I G E

GOLD

P0521 B R O W N

SILVER

P0521 D A R K

BROWN GOLD

22” x 22”

99

P0546 M U L T I

2 2 ” x 2 2 ”

79

P0521 G R E Y

SILVER

22” x 22”

99

P0548 N A T U R A L

2 2 ” x 2 2 ”

26

GOLD

22” x 22”

99

P0549 G R E Y

2 2 ” x 2 2 ”

109

P0522 K H A K I

COPPER

12” x 27”

101

P0550 B L U E

2 2 ” x 2 2 ”

109

P0523 B L A C K

MULTI

18” x 18”

101

P0551 G R E E N

2 2 ” x 2 2 ”

109

13” x 21”

95

P0552 T A U P E

2 2 ” x 2 2 ”

107

P0521 P E W T E R

P0524 M U L T I


DESIGN ID

SIZES

PAGE

DESIGN ID

SIZES

PAGE

P0553 M U L T I

13” x 21”

109

P0583 M U L T I

2 2 ” x 2 2 ”

87

P0554 M U L T I

22” x 22”

109

P0584 B L U E

MULTI

13” x 2 1”

87

P0555 M U L T I

22” x 22”

109

P0585 B L U E

MULTI

18” x 18”

87

P0556 M U L T I

13” x 21”

109

P0586 B L U E

MULTI

2 2 ” x 2 2 ”

87

P0557 M U L T I

22” x 22”

109

P0587 G O L D

13” x 2 1”

23

P0558 M U L T I

13” x 21”

109

P0588 I V O R Y

2 2 ” x 2 2 ”

79

13” x 2 1”

31

P0559 W H I T E

MULTI

18” x 18”

83

P0589 R U S T

P0560 B L A C K

MULTI

13” x 21”

83

P0590 M U L T I

12 ” x 2 7 ”

23

13” x 21”

83

P0591 M U L T I

13” x 35”

23

P0562 B L A C K

12” x 27”

29

P0591 M U L T I

2 2 ” x 2 2 ”

23

P0563 P I N K

18” x 18”

29

P0592 B L U E

IVORY

2 2 ” x 2 2 ”

23

P0564 B L A C K

13” x 21”

29

P0593 B L U E

IVORY

2 2 ” x 2 2 ”

23

P0564 B L A C K

22” x 22”

29

P0593 G O L D

IVORY

2 2 ” x 2 2 ”

23

P0565 B L U E

13” x 35”

49

P0594 B L U E

2 2 ” x 2 2 ”

23

P0565 B L U E

22” x 22”

49

P0595 M U L T I

2 2 ” x 2 2 ”

23

P0566 B L U E

18” x 18”

49

P0596 P I N K

13” x 2 1”

59

P0567 G R E Y

18” x 18”

49

P0596 P I N K

2 2 ” x 2 2 ”

59

P0568 C H A R C O A L

18” x 18”

49

P0597 I V O R Y

12 ” x 2 7 ”

71

P0570 B L U E

13” x 21”

49

P0598 G R E Y

2 2 ” x 2 2 ”

59

P0571 L T .

22” x 22”

49

P0599 G R E Y

13” x 2 1”

63

12 ” x 2 7 ”

59

P0561 B L A C K

MULTI

BLACK

BLUE

MULTI

P0572 B L A C K

WHITE

13” x 21”

19

P0600 G R E Y

P0573 B L A C K

WHITE

18” x 18”

19

P0601 S I L V E R

2 2 ” x 2 2 ”

59

P 0 5 74 B L A C K

WHITE

13” x 21”

19

P0602 G R E Y

2 2 ” x 2 2 ”

59

P0575 B L A C K

WHITE

18” x 18”

19

P0603 G R E Y

2 2 ” x 2 2 ”

59

P0576 B L A C K

WHITE

13” x 21”

19

P0603 P E A C O C K

2 2 ” x 2 2 ”

49

P0576 B L A C K

WHITE

22” x 22”

19

P0603 P U R P L E

2 2 ” x 2 2 ”

59

22” x 22”

19

P0603 S E A

13” x 2 1”

49

P0577 B L A C K

IVORY

P0578 B L A C K

WHITE

13” x 21”

19

P0604 I V O R Y

2 2 ” x 2 2 ”

59

P0578 B L A C K

WHITE

22” x 22”

19

P0605 G R E Y

18” x 18”

75

P0579 M U L T I

13” x 35”

87

P0606 M U L T I

18” x 18”

75

P0579 M U L T I

18” x 18”

87

P0607 G R E Y

13” x 34 ”

75

P0580 M U L T I

13” x 21”

87

P0608 M U L T I

13” x 2 1”

75

P0581 M U L T I

18” x 18”

87

P0608 M U L T I

2 2 ” x 2 2 ”

75

P0582 M U L T I

13” x 21”

87

P0609 M U L T I

13” x 2 1”

75

MULTI


DESIGN ID

SIZES

PAGE

DESIGN ID

SIZES

PAGE

13” x 21”

69

P0638 M U L T I

18” x 18”

8

P0611 M U L T I

13” x 21”

75

P0639 I V O R Y

12 ” x 2 7 ”

11

P0612 M U L T I

13” x 21”

75

P0640 B L A C K

2 2 ” x 2 2 ”

8

P0612 M U L T I

22” x 22”

75

P0640 N A T U R A L

2 2 ” x 2 2 ”

8

P0613 G R E Y

22” x 22”

89

P0641 B L A C K

18” x 18”

8

P0614 M U L T I

22” x 22”

89

P0642 N A T U R A L

13” x 2 1”

8

P0615 N A V Y

12” x 27”

89

P0643 P I N K

IVORY

18” x 18”

11

P0616 N A V Y

22” x 22”

89

P0644 P I N K

IVORY

13” x 2 1”

11

P0610 I V O R Y

GOLD

GREY

BLACK

BLACK

P0617 B L U E

IVORY

13” x 21”

89

P0645 P I N K

MULTI

13” x 2 1”

11

P0618 B L U E

IVORY

22” x 22”

89

P0645 P I N K

MULTI

2 2 ” x 2 2 ”

11

P0619 B L U E

IVORY

22” x 22”

89

P0647 B L U E

MULTI

13” x 2 1”

60

22” x 22”

89

P0648 B E I G E

13” x 2 1”

60

22” x 22”

89

P0649 M U L T I

18” x 18”

60

18” x 18”

60

P0620 N A V Y

MULTI

P0621 B L U E

MULTI

P0622 B E I G E

BLACK

18” x 18”

38

P0650 B E I G E

P0623 B L A C K

WHITE

18” x 18”

38

P0651 B L U E

MULTI

18” x 18”

60

18” x 18”

41

P0652 B L U E

MULTI

12 ” x 2 7 ”

60

2 2 ” x 2 2 ”

60

P0624 O R A N G E

NATURAL

MULTI

P0625 B L A C K

NATURAL

13” x 21”

38

P0653 B E I G E

P0626 B L A C K

NATURAL

22” x 22”

38

P0654 B L U E

MULTI

2 2 ” x 2 2 ”

60

P0655 B L U E

MULTI

13” x 35”

60

P0627 B R O W N

NATURAL

22” x 22”

38

P0628 B R O W N

NATURAL

13” x 21”

38

P0628 B R O W N

NATURAL

22” x 22”

38

P0629 G R E Y

NATURAL

22” x 22”

38

P0630 G R E Y

NATURAL

18” x 18”

38

P0631 O R A N G E

MULTI

13” x 21”

9

P0631 O R A N G E

MULTI

18” x 18”

9

P0632 M U L T I

13” x 21”

13

P0632 M U L T I

22” x 22”

13

P0633 M U L T I

13” x 21”

9

P0634 M U L T I

22” x 22”

9

P0634 M U L T I

13” x 35”

9

P0635 I V O R Y

GREY

13” x 21”

11

P0635 I V O R Y

MULTI

13” x 21”

9

P0636 M U L T I

18” x 18”

9

P0637 M U L T I

18” x 18”

9

MULTI


DESIGN ID

DISPLAY SIZE

ALTERNATE SIZES

PAGE

GPI01 G L A C I E R

2 2 ” x 2 2 ”

2 2 ” x 2 2 ”

123

GPI01 P I S T A C H I O

2 2 ” x 2 2 ”

2 2 ” x 2 2 ”

122

GPI01 S M O K E

2 2 ” x 2 2 ”

2 2 ” x 2 2 ”

124

GPI02 A B Y S S

2 2 ” x 2 2”

2 2 ” x 2 2 ”

123

GPI02 A S H

2 2 ” x 2 2 ”

2 2 ” x 2 2 ”

125

GPI02 I N D I G O

2 2 ” x 2 2 ”

2 2 ” x 2 2 ”

123

GPI02 S E A

2 2 ” x 2 2 ”

2 2 ” x 2 2 ”

122

2 2 ” x 2 2 ”

2 2 ” x 2 2 ”

123

GPI03 D E N I M

2 2 ” x 2 2 ”

2 2 ” x 2 2 ”

123

GPI03 K I W I

2 2 ” x 2 2 ”

2 2 ” x 2 2 ”

122

GPI03 M A U I

2 2 ” x 2 2 ”

2 2 ” x 2 2 ”

123

GPI04 I N D I G O

2 2 ” x 2 2 ”

2 6” x 2 6”

123

GPI05 E G G P L A N T

2 2 ” x 2 2 ”

2 2 ” x 2 2 ”

124

GPI05 W I N E

2 2 ” x 2 2”

2 2 ” x 2 2 ”

124

GPI06 O R C H I D

2 2 ” x 2 2”

2 2 ” x 2 2 ”

124

GPI07 H Y D R A N G E A

2 2 ” x 2 2”

2 2 ” x 2 2 ”

124

GPI08 C H I L I

2 2 ” x 2 2”

2 6” x 2 6”

120

GPI09 C H I L I

2 2 ” x 2 2 ”

2 2 ” x 2 2 ”

120

GPI10 B L U E

1 8 ” x 1 8”

14 ” x 2 2 ” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

122

GPI10 B U T T A H

1 8 ” x 1 8”

14 ” x 2 2 ” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

121

GPI10 L T .

1 8 ” x 1 8”

2 2 ” x 2 2 ”

121

GPI11 S T O R M

1 8 ” x 1 8”

14 ” x 2 2 ” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

121

GPI12 C R E A M

1 3 ” x 2 1 ”

14 ” x 2 2 ” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

125

GPI13 A U R A

1 8 ” x 1 8”

14 ” x 2 2 ” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

120

GPI13 C O R A L

1 8 ” x 1 8”

14 ” x 2 2 ” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

120

GPI14 C I T R O N

2 2 ” x 2 2”

14 ” x 2 2 ” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

121

GPI15 G R E Y

1 8 ” x 1 8”

14 ” x 2 2 ” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

122

GPI16 S H A D O W

1 8 ” x 1 8”

18” x 18”

125

MIS02 S I L V E R

1 3 ” x 2 1 ”

12 ” x 2 2 ” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

122

MIS04 W A S S A B I

1 8 ” x 1 8”

12 ” x 2 2 ” | 18” x 18”

125

OGE01 A Q U A

1 8 ” x 1 8”

12 ” x 2 2 ” | 18” x 18”

125

OGE01 J A D E

2 2 ” x 2 2 ”

12 ” x 2 2 ” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

125

OGE01 O R A N G E

1 8 ” x 1 8”

18” x 18”

121

OPI01 D E L L I N G E R

2 2 ” x 2 2 ”

2 2 ” x 2 2 ”

121

OPI01 M O R A C C O

2 2 ” x 2 2 ”

2 2 ” x 2 2 ”

120

OPI01 N E U T R A L

2 2 ” x 2 2”

2 2 ” x 2 2 ”

121

OPI01 P A C I F I C O

2 2 ” x 2 2 ”

2 2 ” x 2 2 ”

122

GPI03 B L U E

BERRY

GRASS

GREEN

BLUE

SAGE


DESIGN ID

DISPLAY SIZE

ALTERNATE SIZES

PAGE

TDF01 C O F F E E

1 3 ” x 2 1 ”

14 ” x 2 2 ” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

125

TDF01 M E T A L

1 8 ” x 1 8”

14 ” x 2 2 ” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

124

1 3 ” x 2 1”

14 ” x 2 2 ” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

123

TDF02 G R E Y

2 2 ” x 2 2 ”

14 ” x 2 2 ” | 2 2 ” x 2 2 ”

124

TDF03 A R U B A

2 2 ” x 2 2”

14 ” x 2 2 ” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

123

TDF04 T O M A T O

1 3 ” x 2 1 ”

14 ” x 2 2 ” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

120

TDF05 D A R K

1 8 ” x 1 8”

18” x 18”

125

TDF06 S I L V E R

1 8 ” x 1 8”

14 ” x 2 2 ” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

124

URO01 D H A B A

1 8 ” x 1 8”

12 ” x 2 2 ” | 18” x 18” | 2 2 ” x 2 2 ”

122

URO02 M E L B O U R N E

1 3 ” x 2 1 ”

12 ” x 2 2 ”

120

ZPI01 A M B E R

COFFEE

1 3 ” x 2 1”

14 ” x 2 2 ”

121

ZPI02 G R A S S

AVOCADO

1 3 ” x 2 1 ”

14 ” x 2 2 ”

122

ZPI03 S T E E L

GRAY

1 3 ” x 2 1 ”

14 ” x 2 2 ”

124

1 3 ” x 2 1”

14 ” x 2 2 ”

121

1 3 ” x 2 1 ”

14 ” x 2 2 ”

120

1 3 ” x 2 1”

14 ” x 2 2 ”

120

TDF01 S I L V E R

SAGE

TAUPE

ZPI04 C I T R O N ZPI05 D R .

CHARCOAL

GREY AURA

ZPI06 G A R N E T

RUST


Keep in touch. VISIT US ONLINE

l o l o i r u g s. c o m

EMAIL

customerservice@loloirugs.com

PHONE

(972) 5035656

HEADQUARTERS

4501 Spring Valley Rd. Dallas, TX 75244


Loloi - Pillows & Throws Fall 2017  
Loloi - Pillows & Throws Fall 2017