Page 1

EXERCICI 3.- CONCESSIONARI A la plantilla que es mostra a continuació tenim una aplicació pel control de vendes en un concessionari d’automòbils.

1. Entra a Excel. Guarda el llibre electrònic com exercici3. 2. Escriu els rètols i dades que apareixen a la plantilla de mostra. 3. Realitza els càlculs següents : SUBTOTAL = UNITATS per PVP. IVA = 16% del SUBTOTAL. Agafant el 16% de la cel·la B19. MATRÍCULA. Amb les següents condicions: a) Automòbils de PVP menor de 11.118 €: posa’ls la quantitat que està a la cel·la B20. b) Automòbils de PVP major o igual a 8.715: posa la quantitat existent a la cel·la B21. TOTAL = Suma de tots els conceptes (SUBTOTAL+IVA+MATRÍCULA). 4. Obté, mitjançant l’ús de funcions, els totals que corresponen a: IVA, MATRÍCULA i VENDES TOTALS. 5. Calcula a B16 i B17 l’automòbil de major preu i el PVP mitjà de tots els automòbils. 6. Anomena el full com “Concessionari”. 7. Omple la columna de les UNITATS amb les següents dades de forma correlativa: 17, 6, 30, 4, 15, 6, 3. 8. Guarda el document abans de sortir.

Activitat 3 Excel  

Act3 excel