Page 1

Anexo

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2012/2013 Código de centro: 15027149 Enderezo: Cespón Correo electrónico: ceip.cespon@edu.xunta.es Curs oe etapa 1º E.P. 1º E.P. 1ºE.P. 1ºE.P. 1º E.P. 1ºE.P. 1ºE.P. 2º E.P. 2º E.P. 2º E.P. 2º E.P. 2º E.P.

2ºE.P. 2ºE.P. 3ºE.P 3ºE.P 3ºE.P 3ºE.P 3ºE.P

3ºE.P 3ºE.P. 4ºE.P. 4ºE.P.

Área Materia Ámbito Módulo Lingua castelá Lingua galega Matemáticas Coñecemeto do Medio Lingua Estranxeira (inglés) Relixión Católica Música Lingua castelá Lingua galega Matemáticas Coñecemeto do Medio Lingua Estranxeira (inglés) Relixión Católica Música

Denominación do centro: C.E.I. P. Cespón Concello: Boiro 15991 Provincia: A Coruña Teléfono e FAX: 981 863242

ISBN

Lingua da edición

978-84-680-0040-4

Castelán

978-84-9972-081-4

Galego

978-84-294-9124-1

Castelán

978-84-667-9953-9

Galego

978-84-668-1463-8

Inglés

978-84-680-0193-7

Castelán

978-84-8224-981-0

Galego

978-84-294-9670-3

Castelán

978-84-667-9956-0

Galego

978-84-668-1468-5

Inglés

Lengua Castellana 3.-Los caminos del Saber.- Santillana 2012

978-84-294-7741-2

Castelán

Lingua 3.- OsCamiños do Saber.-Santillana 2012

978-84-9972-068-5

Galego

Título, editorial e ano de publicación Lengua Castellana 1.- Los caminos del saber.- Ed. Santillana 2011 Caderniños Lengua Castellana: primer, segundo, tercer trimestre Lingua galega 1.-Oscamiños do saber.- Ed. Santillana 2011 Caderniños Lingua Galega: primeiro, segundo, terceiro trimestre Matemáticas 1.- Los caminos del saber.- Ed. Santillana 2011 Caderniños Matemáticas: primer, segundo, tercer trimestre Coñecemento do Medio 1º “Unha a unha”.- Ed. Anaya 2011 Caderno “Unha a unha” Beep 1 Student´s book.- Ed. Richmnond 2011 Beep1 Activity book.- Ed. Richmnond 2011

Non se mercará Non se mercará Lengua Castellana 2.- Los caminos del saber.- Ed. Santillana 2011 Caderniños Lengua Castellana: primer, segundo, tercer trimestre Lingua galega 2.-Oscamiños do saber.- Ed. Santillana 2011 Caderniños Lingua Galega: primeiro, segundo, terceiro trimestre Matemáticas 2.- Los caminos del saber.- Ed. Santillana 2011 Caderniños Matemáticas: primer, segundo, tercer trimestre Coñecemento do Medio 2 “Unha a unha”.- Ed. Anaya 2011 Caderno “Unha a unha” Beep 2 Student´s book.- Ed. Richmnond 2011 Beep2 Activity book.- Ed. Richmnond 2011

Non se mercará Non se mercará

Lingua castelá Lingua galega Matemáticas Coñecemeto do Medio Lingua Estranxeira (inglés) Relixión Católica

Matemáticas 3.-Los Caminos del Saber.- Santillana 2012

978-84-680-0177-7

Castelán

Coñecemento do Medio 3.-Oscamiños do Saber.-Santillana 2012

978-84-9972-092-0

Galego

Beep 3 Student´s book.- Ed. Richmnond 2012 Beep3 Activity book.- Ed. Richmnond 2012

978-846-681-010-4 9878-846-681-0111

Inglés

Relixión Católica 3.- Rodeira .-2008

978-84-8349-129-4

Galego

Música

Non se mercará Lengua Castellana 4.- Los caminos del Saber.-2012

978-84-294-7770-2

Castelán

Lingua 4.- Oscamiños do Saber.-Santillana 2012

978-84-9972-073-9

Galego

Lingua castelá Lingua galega


4ºE.P. 4ºE.P. 4ºE.P.

4ºE.P.

Matemáticas Coñecemeto do Medio Lingua Estranxeira (inglés) Relixión Católica

4ºE.P.

Música

5º E.P.

Lingua castelá Lingua galega Matemáticas Coñecemeto do Medio Lingua Estranxeira (inglés) Relixión Católica

5º E.P. 5º E.P. 5º E.P. 5º E.P 5ºE.P. 5ºE.P

Música

6º E.P.

Lingua castelá Lingua galega Matemáticas Coñecemeto do Medio Lingua Estranxeira (inglés) Relixión Católica

6º E.P. 6º E.P. 6º E.P. 6º E.P 6ºE.P. 6ºE.P

Música

Matemáticas 4.- Los Camiños do Saber.-Santillana 2012

978-84-680-1008-3

Castelán

Coñecemento do Medio 4.-OsCamiños do Saber.- Santillana 2012

978-84-9972-191-0

Galego

Beep 4 Student´s book.- Ed. Richmnond 2012 Beep 4 Activity book.- Ed. Richmnond 2012

978-846-681-422-5 978-846-681-458-4

Inglés

Relixión Católica 4.- Rodeira .-2008

978-8349-130-0

Galego

Non se mercará

978-84-9737-064-6

Galego

Lengua Castellana 5.-La Casadel Saber.- Santillana 2009

978-84-294-8778-7

Castelán

Lingua 5.-A Casado Saber.- Santillana 2009

978-84-8224-837-0

Galego

Matemáticas 5.- La casadel saber - Santillana 2009

978-84-294-9363-4 978-84-316-9137-0

Castelán

Medio 5.-Mundo de cores.- Vicens Vives 2009

Galego

Beep 5 Student´s book.- Ed. Richmnond 2012 Beep 5 Activity book.- Ed. Richmnond 2012

978-846-680-278-9 978-846-680-858-3

Inglés

Relixión Católica 5.- Rodeira.-Grupo Edebé2009

978-84-8349-025-9

Galego

Lengua Castellana 6.- La Casadel Saber.- Santillana-2009

978-84-294-8899-9

Castelán

Lingua 6.- A Casado Saber.- Santillana-2009

978-84-8224-872-3

Galego

Matemáticas 6.- La Casadel Saber.- Santillana 2006

978-84-294-9383-2

castelán

Medio 6.-Mundo de cores.- Vicens Vives. 2009

978-84-316-9247-6

Galego

Beep 6 Student´s book.- Ed. Richmnond 2012 Beep 6 Activity book.- Ed. Richmnond 2012

978846681-531-4 978-846-681-532-1

Inglés

Non se mercará

Non se mercará Non se mercará Cespón, 22 de xuño de 2012 O director

Asdo.: Juan JoséCastaño Conde


LIBROS DE INGLÉS INFANT IL 4º INFANT I L (3 anos) Jungle fun 1 Ed. Richmond, 2011 ISBN: 978-84-668-1292-4

5º INFANT I L (4 anos) Jungle fun 2 Ed. Richmond, 2011 ISBN: 978-84-668-1302-0

6º INFANT I L (5 anos) Jungle fun 3 Ed. Richmond, 2011 ISBN: 978-84-668-1306-8

Curso 2012/2013 C.E.I.P. CESPÓN

libros  

libros de texto 2012-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you