Page 1

C.E.I.P. CESPÓN 15991 Cespón – BOIRO Tel. e Fax. 981 863 242 e-mail: ceip.cespon@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cepcespon/ Segundo o Decreto 30/2007 do 15 de marzo de 2007 (DOG do 16 de marzo) e a orde do 17 de marzo de 2007 (DOG do 19 de marzo) polos que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros de E. Infantil (segundo ciclo), E. Primaria, E. Secundaria Obrigatoria e Bacharelato en centros sostidos con fondos públicos, este centro informa: - Está exposta no taboleiro a normativa antes citada. - As prazas que se ofertan son as seguintes: PRAZAS OFERTADAS

NEAE

Infantil 3 anos (4º)

22

3

Infantil 4 anos (5º)

11

Infantil 5 anos (6º)

10

1º de primaria

0

2º de primaria

2

3º de primaria

8

4º de primaria

6

5º de primaria

7

6º de primaria

8

3

- A área de influencia son as parroquias de San Vicenzo de Cespón e San Pedro de Bealo. - A EEI adscrita ao C.E.I.P. “CESPÓN” é a EEI de Bealo. - O prazo de presentación de solicitudes será do 1 de marzo ata o 10 de abril émbolos dous inclusive. - No caso de que haxa máis demanda que oferta de postos escolares, existe un prazo do 1 ao 20 de abril para presentar documentación xustificativa. - O centro dispón do servizo de transporte escolar. - As listaxes de admitidos/as con carácter provisional publicarase antes do 30 de abril. - As reclamacións resolveranse nun prazo de cinco días hábiles. - O prazo de formalización da matrícula será do 20 ao 30 de xuño. - Cada solicitante presentará unha única solicitude. Cespón a 1 de marzo de 2012

admision  
admision  

normas de admision