Page 1

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


Kirteekumar Gore : Date 28-03-2014

Q://lokpages/advt-kirtee/SCARS-23x17-11-04-2014

Deelee

veener efomesue

keâje mJele:Jej Øesce DeeefCe yevee mšej! J

J

J

J

vees mkeâeme& Jee{lÙee JeÙeevegmeej nesCeejs keâeUs [eie, ›eCe lemesÛe jbieõJelee keâceer keâjles. vees mkeâeme& cesueeefveveÛeer Glheòeer jesKeles, pees lJeÛesÛÙee meeJeUsheCeeuee peyeeyeoej Deens. vees mkeâeme& lJeÛesÛee DeesueeJee jeKeles Je lJeÛee cegueeÙece Je lepesueoej yeveefJeles. vees mkeâeme& meJe& ØekeâejÛÙee lJeÛesJej ØeYeeJeer Deens.


d¨FÂF

4

IYû»WF´FcS¨FF CnZJ A³FZIYQF IY»FF´FcS AÀFF IYZ»FF þF°Fû. IYFS¯F ¸FWFSFáÑF»FF A³FZIY IY»FFUa°F QZ¯¹FF¨FZ IYF¸F IYû»WF´FcS³FZ IYZ»FZ AFWZ. IY»FFUa°FFa¨¹FF ¹FF ¸FFadQ¹FFTe°Fe»F EIY ¸FWØUF¨FZ ³FFU ¸W¯FþZ QØFû¶FF ÀFa·FFþe QTUe. VFFWc ¸FWFSFþFa¨¹FF IYF»FJaOF°F °¹FFa¨Fe d¨FÂFIY»FF ¶FWS»Fe. VFFWc ¸FWFSFþFa¨¹FF IY»FFQÈáe¸FbTZ A³FZIY IY»FFUa°FFa¨FZ ·FF¦¹F CþT»FZ, °¹FF¨FF ¸FWFSFáÑF»FF Jc´F RYF¹FQF ÓFF»FF. ¶FF¶FcSFU U AF³FaQSFU ´FZaMS ¹FFa¨¹FFÀFû¶F°F IYF¸F IYS°FF³FF IY»FF¦Fb¯F »FÃFF°F AF»¹FF³Fa°FS °¹FFa³FF ¸Fba¶FBÊ°F þZ. þZ. ÀIYc»F AFGRY AFMÊ»FF ´FFNdU¯¹FF°F AF»FZ, ´F¯F UdO»FFa¨¹FF d³F²F³FF¸FbTZ °¹FFa³FF °FZ dVFÃF¯F A²FÊUM ÀFûOc³F IYû»WF´FcS»FF ´FS°FFUZ »FF¦F»FZ. ´F¯F °¹FFAF²Fe °¹FFa³Fe A³FZIY ¶FdÃFÀFZ d¸FTU»Fe Wû°Fe. VFFWc ¸FWFSFþFa³Fe °¹FFa³FF EIYF þ´FF³Fe IY»FFUa°FFIYOZ MGMc dVFIYU¯¹FFÀFFNe ´FFNU»FZ WûZ°FZ. °¹FF IYFTe ÀF¸FFþF°Fe»F A³FZIY ´Fid°Fdâ°FFa³Fe °¹FFa¨¹FFIYOc³F ¦FûaQUc³FWe §FZ°F»FZ. ¦FûaQ¯FIY»FF AFd¯F WdÀ°FQa°FFUSe»F d¨FÂF¯F WZ °¹FFa¨FZ WF°FJaOF dU¿F¹F Wû°FZ. VFFWc ¸FWFSFþFaÀFû¶F°F AÀF»¹FF³FZ °¹FFa³FF A³FZIY ÀFaÀ±FFd³FIYFa¨Fe d¨FÂFFa¨Fe IYF¸FZ d¸FTF»Fe. kdIYÕXûÊÀIYSl, k¸F³FûWSl ¹FF AaIYFaÀFFNe °¹FFa³Fe WFÀ¹Fd¨FÂFZWe SZJFM»Fe. k¦FZM UZ¨¹FF IY¸FF³Fe¸F²Fc³F d¨F°FFS»FZ»FZ °FFþl WZ °¹FFa¨FZ ´FiÀ°Fb°F¨FZ d¨FÂF °¹FF IYFTe dUVFZ¿F ¦FFþ»FZ Wû°FZ. AF¹Fb¿¹FF¨¹FF AJZS¨¹FF ´FUFÊ°F °¹FFa¨FZ ÀU°F:¨FZ d¨FÂF¯F IY¸Fe ÓFF»FZ AFd¯F °¹FFa³Fe °¹FFa¨FZ ¶F½WaVFe »FÃF IYû»WF´FbSF°F À±FF´F³F IYZ»FZ»¹FF QTUeþ AFMÊ Bd³ÀMMëcMUS IYZadQi°F IYZ»FZ Wû°FZ. rr Ed´FiÕX sqru


d¢»FIY

6

LF¹FFd¨FÂF - V¹FF¸F ¸F¯F¨FZIYS LF¹FFd¨FÂF¯F ¹FF IY»FZ»FF »Fd»F°F IY»FZ¨¹FF A¦FQe d³FIYM AF¯Fc³F NZU¯FFº¹FF IYFWe ¸Fûþ¢¹FF IY»FFUa°FFa¸F²¹FZ V¹FF¸F ¸F¯F¨FZIYS ¹FFa¨FF ÀF¸FFUZVF Wû°Fû. ´FiÀ°Fb°F LF¹FFd¨FÂFF°F EIYF ÓFFOF¨¹FF JûOFUS AF»FZ»FZ VFZUFTZ ¸F¯F¨FZIYS ¹FFa³Fe dM´F»FZ AFWZ. °FZ Ad°FVF¹F d³FIYM þF°F dM´F»¹FF³FZ °¹FF¨FZ ¶FFSIYFUZ °¹FF°F ³FZ¸FIYZ AF»FZ AÀFc³F °FZ EJFôFF A¸Fc°FÊ d¨FÂFF´Fi¸FF¯FZ¨F ·FFÀF¸FF³F Wû°FZ. IYû¯F°¹FFWe A¸Fc°FÊ d¨FÂFF¨FZ ÀFUÊ d³FIY¿F ¹FF d¨FÂF¯FF»FFWe °FZUPZ¨F »FF¦Fc Wû°FF°F. þZ ÀF¸FûS dQÀF°FZ °FZ dM´F¯FFSZ, AÀFZ ¸W¯Fc³F AFþUS A³FZIYQF LF¹FFd¨FÂF¯FF»FF d¨FÂF ¹FF »Fd»F°F IY»FZ´FZÃFF IY¸Fe »FZJ»FZ ¦FZ»FZ. ¸FFÂF IYG¸FZº¹FF¸FF¦F¨Fe IY»FF°¸FIY ³FþS IY»FFUa°F IYû¯F °FZ NSU°FZ, WZ ¸F¯F¨FZIYS ¹FFa¨¹FFÀFFS£¹FF LF¹FFd¨FÂFIYFSFa³Fe QFJUc³F dQ»FZ AFWZ. rr Ed´FiÕX sqru


¸Fd±F°FF±FÊ IYF¹FÊIYFSXe ÀFÔ´FFýIY N d½F³FF¹FIY ´FSX¶F (´Fe. AFSX. ¶Fe. IYF¹FôFF³FbÀFFSX ÀFÔ´FFýIYe¹F ªF¶FF¶FýFSXe)

·Fd½F¿¹FF¨Fe ´FF½FÕZX AF²Fe¨F IYT°FF°F! RZY

IYFG´Fe EdOXMXSX N ½F`¾FFÕXe d¨FMX¯FeÀF ½FdSXâX XCX´FÀFÔ´FFýIY/½FF°FFÊWXSX N ÀFbWXFÀF ¸Fb. ªFFZ¾Fe AaIY ÀFªFF½FMX AFd¯F ¸FFaOX¯Fe N ÀFaQZ¾F ´FFMXe»F AÔIY-SX¨F³FF ÀFFWXF¹¹FIY N ÀFÔªF¹F ¨FFZ¨FZ N A¾FûIY QTX½Fe IYF¹FFÊ»F¹Fe³F ÀF¸F³½F¹F : N ³FZWF ³FFIYMZ ýcSX²½F³Fe : sxwtzzsv N

d½F°FSX¯F d½F·FF¦F (¸FWXF´FZ) : ýcSX²½F³Fe : sxwsvywr (½F¦FʯFeQFSXFaÀFFNXe)

N

ªFFdWXSXF°F d½F·FF¦F : SXFWbXÕX ¸FWXFÕZX QcSX²½F³Fe : wxuuqtzw

¶FihOX ¸FG³FZªFSX : ÀFb´F¯FFÊ ³FF¹FIY ýcSX²½F³Fe : wxuuqtrw suparna.nayak@expressindia.com N

N

¸FbJ´FÈâX SX¨F³FF: ÀFaQZVF ´FFMXe»F

N

ÀFÔ´FFýIYe¹F d½F·FF¦F ´FÂF½¹F½FWXFSX : »FFZIY´Fi·FF, ´»FFGMX ³Fa. BÊE»F/rty, MXeMXeÀFe BaOXdÀMÑX¹F»F EdSX¹FF, ¸FWXF´FZ, ³F½Fe ¸Fba¶FBÊ-uqqxrq. RGY¢ÀF : sxwttqqy

BÊ-¸FZ»F : lokprabha@expressindia.com ½FZ¶FÀFFBM : www.lokprabha.com N

½F¦FʯFe¨FZ ýSX :

½FFd¿FÊIY

÷Y. wwq

½F¦FʯFe¨FF ²F³FFQZ¾F kQ BadOX¹F³F E¢À´FiZÀF d»Fd¸FMZXOXl ¹FF ³FF½FF³FZ kBÔdOX¹F³F E¢À´FiZÀF ´FiZÀF, ´»FFGM ³FÔ. BÊE»F-sqy, MeMeÀFe BÔOXdÀMѹF»F EdSX¹FF, ¸FWXF´FZ, ³F½Fe ¸FbÔ¶FBÊ-uqq xrql ¹FF ´FعFF½FSX ´FFNX½FF½FF. © Q BÔdOX¹F³F E¢À´FiZÀF d»Fd¸FMZOX. ÀF½FÊ WX¢IY ÀFbSXdÃF°F. »FZ£Fe A³Fb¸F°FedVF½FF¹F ÀFÔ´Fc¯FÊ A±F½FF AÔVF°F: ´Fb³F:´FiIYFVF³FFÀF ½FF ´Fb³F:´FiÀFFSX¯FFÀF ¸F³FFBÊ.

10

WXZ ´FÂF ½F`ýZWXe NIYFSX ¹FFÔ³Fe ¸FF»FIY Q BÔdOX¹F³F E¢À´FiZÀF d»Fd¸FMZXOX ¹FFÔ¨¹FFÀFFNe BÔdOX¹F³F E¢À´FiZÀF ´FiZÀF, ´»FFGM ³FÔ. BÊE»F-sqy, MeMeÀFe BÔOXdÀMѹF»F EdSX¹FF, ¸FWXF´FZ, ³F½Fe ¸FbÔ¶FBÊ-uqq xrq ¹FZ±FZ LXF´Fc³F E¢À´FiZÀF MFG½FÀFÊ, ³FdSX¸F³F ´FFGBÔM, ¸FbÔ¶FBÊ-uqq qsr ¹FZ±FZ ´FidÀFð IZY»FZ. R. N. I. Regn. No. 27792 / 74

rr Ed´Fi»F sqru

OXSmX¾F³F AFGRY BadOX¹F³F ¨FZÔ¶FÀFÊ AFGRY IYFG¸FÀFÊ AG¯OX BaOXÀMXÑe WXe JSmX °FSX ½¹FF´FFSXCXôFû¦FF¨¹FF ÀFaQ·FFÊ°FeÕX A³FZIY IaY´F³¹FF AFd¯F ÀFa§FMX³FFa¨Fe d¾FJSX ÀFaÀ±FF. ¹FF ÀFaÀ±FZ°FRÊZY ¦FZÕXe IYFWXe ½F¿FÊZ dRY¢IYe RiZY¸ÀF WXF ¸F³FûSaXªF³F CXôFû¦FF¨¹FF ÀFaQ·FFÊ°FeÕX EIY CX´FIiY¸F SXF¶Fd½FÕXF ªFF°F AFWZX. ¸F³FûSaXªF³FF¨FZ ÃFZÂF ´Fid°F½F¿FeÊ A³FZIY ´FMXeÔ³Fe ½FFPX°FZ AFWZX, °¹FFa¨¹FF A±FʾFFÀÂFF¨FF ´FdSX§F ½FFPX°Fû AFWZX, WZX ÕXÃFF°F AF»¹FF³Fa°FSX dRY¢IYe³FZ ¹FF ÃFZÂFFIYOZX ÕXÃF QZ¯¹FFÀF ÀFb÷Y½FF°F IZYÕXe. dRY¢IYe WeX ±FZMX A±FʾFFÀÂFF¾Fe ÀFa¶Fa²F AÀFÕZXÕXe ½¹FF½FÀFFd¹FIY AFd¯F ½¹FF´FFº¹FFa¨Fe ÀFa§FMX³FF AFWZX. ¸F³FûSaXªF³FF¨¹FF ÃFZÂFFÕXF k¸Fc»¹Fl AF»¹FF³Fa°FSX °¹FFa³Fe kdRY¢IYe RiZY¸ÀFl WXF ¸F³FûSaXªF³F ÃFZÂFFÕXF ½FFdWXÕZXÕXF CX´FIiY¸F ÀFbøY IZYÕXF. JSmX °FSX WXF CX´FIiY¸F ¸WX¯FªFZ °Fe³F dQ½FÀFFa¨Fe ½¹FF½FÀFFd¹FIYFa¨Fe ´FdSX¿FQ¨F AÀF°FZ. ¹FF kdRY¢IYe RiZY¸ÀFl°FRÊZY ´Fid°F½F¿FeÊ ´FFWX¯Fe IZYÕXe ªFF°FZ AFd¯F AWX½FFÕX ¸FFaOXÕZX ªFF°FF°F. °¹FF°F ¦FZ»¹FF IYFWXe ½F¿FFË°F AÀFZ ÕXÃFF°F AFÕZX AFWZX IYe, ·FFSX°FF°FeÕX ÀF½FFÊd²FIY ½¹F½FWXFSX WXû¯FFSmX ÃFZÂF WZX ¸F³FûSaXªF³F AÀF¯FFSX AFWZX. d³F½½FT ¸F³FûSaXªF³F WXF ¸FûNXF¨F CXôFû¦F AFWZX. °¹FF¸FbTZ¨F °FSX ÀFF¹FaIYFTe ´FiFB¸F MXFB¸FÕXF OXûIZY ¦FWXF¯F MXFIcY³F ·FFSX°Fe¹F ¸FaOXTe ¶FWbXÀFa£¹FZ³FZ MXe½WXeÀF¸FûSX ¶FÀFÕZXÕXe AÀF°FF°F. ¸F¦F SXûªFX ³F½¹FF ÀFFOëF AFd¯F QF¦FQFd¦F³¹FFa³Fe ÀFªFÕZX»¹FF A½FÀ±FZ°F ·FFSX°FF°FeÕX dIY°Fe §FSXFa¸F²¹FZ À½F¹Fa´FFIY WXû°Fû AÀFF ´Fi¾³F °¹FF ½FZTZÀF ¸F³FFÕXFWXe d¾F½F°F ³FFWXe. IYFSX¯F d°F±FZ OXû¢¹FF¨FF IYFWXe¨F ÀFa¶Fa²F ³FÀF°Fû. AF°FF ½FF°FFÊ A¾Fe AFWZX IYe, ¹FF dRY¢IYeÕXF AF°FF EIY ³F½FZ ÃFZÂF Jb¯FF½F°FX AÀFc³F ´FbPX¨¹FF d³F½FOX¯FbIYFa´FFÀFc³F dRY¢IYe³FZ kdRY¢IYeBÕZX¢¾F³ÀFl ³FF½FF¨FF ³F½FF CX´FIiY¸F QSX ´FF¨F ½F¿FF˳Fe ÀFbøY IYSX¯¹FF¨FF d³F¯FʹF §FZ°FÕXF AFWZX... A±FFÊ°F IYT°FZ- ÀF¸FªF°FZ. IYFSX¯F QSX ´FF¨F ½F¿FF˳Fe WXû¯FFº¹FF d³F½FOX¯FbIYFa¨¹FF d³Fd¸FØFF³FZ A±FʾFFÀÂFFÕXF ¸FûNXe¨F ¨FFÕX³FF d¸FT°FZ, AÀFF AFªF½FSX¨FF A³Fb·F½F AFWZX. ¹FF IYFÕXJaOXF°F WXû¯FFSXe ÕXøFe¨Fe AF½FIY-ªFF½FIY WXe IYû¯F°¹FFWXe CXôFû¦F ÀF¸FcWXFÀF ÕXFªF½F¯FFSXe A¾Fe¨F AÀFc ¾FIY°FZ. ÎIY¶FWbX³FF dRY¢IYe³FZ ¹FF¨FFWXe ½¹F½FdÀ±F°F ´FFWX¯Fe AWX½FFÕX °F¹FFSX IZYÕXF °FSX °¹FFa³FF, A±FʾFFÀÂFF¨¹FF ½F°FʳFF¨FZ IYFWXe ³F½FZ RaYOZXWXe ¹FF°F ÀFF´FOcX ¾FIY°FeÕX. d¾F½FF¹F ª¹FF CXôFû¦FFÕXF ·Fd½F¿¹FF¸F²¹FZ Jc´F ¸FûNëF d½FÀ°FFSXF¨FZ ·Fd½F°F½¹F

AFWZX, AÀFZ dRY¢IYeÕXF ½FFMX°FZ °FZ ¸F³FûSaXªF³F WXF °FSX AF°FF ³F½¹FF SXFªFIYFSX¯FF¨FF ´FF¹FF¨F WXûDY ´FFWX°Fû AFWZX! ½FF³F¦FeQFJÕX AF´F¯F ¦FZ»¹FF QeOX AFNX½FOëFa¸F²¹FZ d³F½FOX¯FbIYFa¨¹FF SX¯F²Fb¸FFTe°F §FOX°F ¦FZÕZX»¹FF §FMX³FF ´FFWcX. ¸F¦F AF´F»¹FFÕXF AÀFZ ÕXÃFF°F ¹FZBÊÕX IYe, ¶FFG¢ÀF AFGdRYÀF½FSX °FbRYF³F ¨FFÕX¯FFº¹FF EJFôFF QZ-¸FFSX ¦F»ÕXF·FøY d¨FÂF´FMXF¸F²¹FZ ª¹FF´Fi¸FF¯FZ SXdÀFIY ´FiZÃFIYFa³FF AF½FOZXÕX °FZ ÀFFSmX QZ¯¹FF°F ¹FZ°FZ, °¹FF¨F´Fi¸FF¯FZ AÕXeIYOZX d³F½FOX¯FbIYFa¨FZWXe ÓFFÕZX AFWZX. ´Fc½Feʨ¹FF d´FPXeÕXF d¨FÂF´FMXFa¸F²FeÕX ÀFa½FFQ °FûÔOX´FFNX AÀFF¹F¨FZ. AF°FF ÀFa½FFQFa¶FSXû¶FSX¨F ¦FiFdRY¢ÀFWXe ³FZÂFÀFbJQ AÀF»¹FF³FZ ÕXÃFF°F SXFWX°FF°F. ´F¯F ¸WX¯Fc³F IYFWXe

ÀFa½FFQFa¨FZ (OXF¹FÕXFG¦F) ¸FWXؽF IY¸Fe ÓFFÕZXÕZX ³FFWXe. d³F½FOX¯FbIYe°FeÕX IYFWXe ÀFa½FFQFa½FSX EIY ³FªFSX MXFIYÕXe °FSX B±FZWXe ÀFa½FFQFa³FF °FZ½FPZX¨F ¸FWXؽF AÀF»¹FF¨FZ ÕXÃFF°F ¹FZBÊÕX... IbY¯Fe ¸WX¯FZÕXWXe, k¢¹FF, OXF¹FÕXFG¦F ¸FFSXF W`X...!l k¸FbÓFZ d½F¾½FFÀF W`X, AF´F kªFWZXSX IYe, JZ°Fel ¶Fû³FZ ³FWXe QZÔ¦FZl-IYFh¦FiZÀFF²¹FÃFF ÀFûd³F¹FF ¦FFa²Fe kAF´F IYû ÕX¦F°FF W` IYe, LXØFeÀF¦FPX ´FSX kJb³Fe ´FaªFZl IYF ÀFF¹FF ³F ´FOZX °Fû IY¸FÕX ´FSX ¶FMX³F Q¶FF¹FZl-·FFªF´F¨FZ ´Fa°F´Fi²FF³F´FQF¨FZ QF½FZQFSX ³FSmÔXýi ¸FûQe k¸FûQe °Fû k¸Fü°F IYF ÀFüQF¦FSXl W`Xl-ÀFûd³F¹FF ¦FFa²Fe kA¶F IYe ¶FFSX BÕZX¢¾F³F ¸FZÔ EIYWXe ¶FF°F ¹FFQ SXJ³FF. BÕZX¢¾F³F ¸FZÔ °F¹F WXû¦FF IY¹FFQ°F (³FZ°FÈ°½F), ½FªFcQ (AF¹FOZÔXdMXMXe) AüSX ½FIYFSX (À½FFd·F¸FF³F). WX¸F ÕXOZÔX¦FZ ªFû NXûIY IZY ªF½FF¶F QZ³FF ªFF³FZ. ¸FûQe³FZ ªFû ¦FbªFSXF°F ¸FaZ dIY¹FF ½Fû ¹Fc´Fe ¸FaZ IYSmÔX¦FZ °Fû ¶FûMXe IYFMX QZÔ¦FZ LXûMXe LXûMXel -IYFh¦FiZÀF¨FZ ÀFWXFSX³F´FcSX¨FZ


CX¸FZQ½FFSX B¸FiF³F ¸FÀFcQ ÀF²¹FF MXeAFSX´Fe ¹FF¨F ÀFa½FFQFa³FF Ad²FIY AFWZX. A¦FQe¨F °Fb¸WXe °F÷Y¯F AÀFFÕX AFd¯F ÀFû¾FÕX ³FZMX½FdIËY¦F½FSX Ad²FIY ÀFdIiY¹F AÀFFÕX °FSX d°F±FZWXe ªFFDY³F ´FFWXF, ¹FF¨F ÀFa½FFQFa³FF ÀF½FFÊd²FIY ÕXFBIY- dOXÀÕXFB¢ÀF d¸FT°FFWZX°F. ¨FG³FÕX½FF»¹FFa³Fe °FSX su °FFÀF °¹FF¨FF SX°Fe¶F¨F §FFÕX¯¹FFÀF ÀFb÷Y½FF°F IZYÕXe AFWZX. ·FFSX°Fe¹F ¸FF¯FÀFFÕXF ¨FMXIYQFSX, ¸FÀFFÕZXQFSX ÀFa½FFQFa¨Fe ÀF½F¹F AFWZX, AÀFZ ¸WX¯F°FF°F; ÎIY¶FWbX³FF ¸WX¯Fc³F °FSX ´Fc½FeÊ °FûÔOX´FFNX AÀFÕZX»¹FF d¨FÂF´FMXF°FeÕX ÀFa½FFQFa¨Fe ªFF¦FF AF°FF MXe½WXe ¸FFdÕXIYFa¸F²FeÕX ÀFa½FFQFa³Fe AFd¯F ÕXIY¶FeÔ³Fe §FZ°FÕXe AFWZX. °¹FF¸FbTZ ·FFSX°Fe¹F ¸FF¯FÀFFÕXF ÀFQFÀF½FÊIYFT d´Fi¹F AÀFÕZXÕZX WZX ¸F³FûSaXªF³FF¨FZ ½FFSmX ªFSXFWe IY¸Fe ´FOcX ôFF¹F¨FZ ³FFWXe, ¹FF¨Fe JF°FSXªF¸FF ÀF½FʨF SXFªFIYe¹F ´FÃF AFd¯F °¹FFa¨¹FF ³FZ°¹FFa³Fe IYSX¯¹FFÀF ÀFb÷Y½FF°F IZYÕXe AFWZX. ¹FF°F ±FûOXe d½F³FûQF¨Fe IY¸Fe WXû°Fe, °Fe °FSX AF°FF ±FZMX SXFáXѽFFQe ªFF¯F°¹FF ³FZ°¹FF³FZ¨F ·FøY³F IYFPXÕXe. ¸FF±FFOXe IYF¸F¦FFSXFa¨FZ ³FZ°FZ A¯¯FFÀFFWZX¶F ´FFMXeÕX ¹FFa¨FF À¸FÈd°FdQ³F ÀFûWXTF AÕXeIYOZX¨F ³F½Fe ¸Fba¶FBÊ°F ´FFSX ´FOXÕXF. °¹FF°F d½F³FûQF¨Fe ´FJSX¯F IYSX°FF³FF ¾FSXQ ´F½FFSX ¸WX¯FFÕZX, k¦FZ»¹FF d³F½FOX¯FbIYe°F §FûMXFTF ÓFFÕXF WXû°FF. IYFSX¯F ¸Fba¶FBÊ°F AFd¯F ÀFF°FFº¹FF°F EIYF¨F ½FZTZÀF ¸F°FQF³F ÓFFÕZX WXû°FZ. ¹FaQF ¸FFÂF ÀFF°FFº¹FF°F rx, °FSX ¸Fba¶FBÊ°F su °FFSXJZÕXF ¸F°FQF³F AFWZX. °¹FF¸FbTZ d°F±FZWXe §FOëFTF½FSX d¾F¢IYF WXF¯FF¹F¨FF AFd¯F B±FZWXe d¾F¢XIYF WXF¯FF¹FÕXF ¹FF¹F¨FZ. ´F¯F ¹FZ°FF³FF ´FdWXÕXe ¾FFBÊ ´FbÀFc³F MXFIYF¹F¨Fe, ³FFWXe °FSX §FûMXFTF WXûBÊÕX.l ´F¯F ´F½FFSXÀFFWZX¶FFa¨FF WXF d½F³FûQ IYFWXe IbY¯FFÕXF IYTÕXF ³FFWXe. ¸F¦F kAF´Fl´FFÀFc³F °FZ ·FFªF´F´F¹FË°F ÀF½FF˳Fe¨F d³F½FOX¯FcIY AF¹Fû¦FFIYOZX ²FF½F §FZ°FÕXe AFd¯F AJZSXeÀF ÀFFWZX¶FFa³FF ÀFFa¦FF½FZ ÕXF¦FÕZX IYe, d³F½FOX¯FbIYe¨¹FF ¦FFa·Fe¹FFʳFZ SXFªFIYFSX¯F °FF´FÕZXÕZX, °¹FF°FX ½FF°FF½FSX¯FF°FÕXF CX¿¸FFWXe ½FFPXÕZXÕXF ¸WX¯Fc³F d¾FOXIYF½¹FFÀFFSXJe °¹FFa³Fe ±FûOXe d½F³FûQF¨Fe IYFSaXªFe RY½FFSXÕXe... AFd¯F ¸WX¯FFÕZX, IYSXF Qû³FQF ¸F°FQF³F. k´F¯F ¾FFBÊ ´FbÀFc³Fl AÀFZ ·FF³FWXe QFJ½FÕZX °FSX °FZ SXFdWXÕZX ¶FFªFcÕXF,X °¹FFÕXF QFQ ôFF¹F¨Fe ÀFûOcX³F d½FSXû²Fe ´FÃF ¦FZÕZX d³F½FOX¯FcIY AF¹Fû¦FFIYOZX. ´F¯F AF¹Fû¦FFÕXF ¸FFÂF ¶FWbX²FF ´F½FFSXFa¨FF d½F³FûQ IYTÕXF AÀFF½FF ¸WX¯Fc³F °¹FFa³Fe °¹FFa¨FF JbÕXFÀFF ¸FF³¹F IZY»¹FF¨FZ IYT°FZÀF¸FªF°FZ. ¸F³FûSaXªF³FF¨FZ ÃFZÂF, d³F½FOX¯FcIY, A±FʾFFÀÂF AFd¯F °¹FF°FeÕX ·Fd½F¿¹F ½F ·Fd½F°F½¹F WZX ´F½FFSX ¹FFa³FF IYT°F ³FFWXe, AÀFZ IYû¯F ¸WX¯FZÕX? ´F¯F SXFªFIYFSX¯FF°FeÕX B°FSXFa³FF °FZ½FPXe ÀF¸FªFWXe ³FFWXe AFd¯F IYFTF¨¹FF ´FbPZX ªFF¯FFSXe d½WXªF³FWXe ³FFWXe. ´F½FFSXFa³Fe IZY½FT WZXdÕXIYFG´MXSX¸F²Fc³F ´FFdWXÕZX °FSXe °¹FFa³FF IYT°FZ IbYNZX ÕX½FFÀFF WXûDY ¾FIY°FZ AFd¯F IbYNZX AF¹F´FeEÕX ÷YªFc ¾FIY°FZ. °¹FFa¨Fe ³FªFSX WXe EIYF¨F ½FZTZÀF §FFSXeÀFFSXJe AFd¯F QbÀFSXeIYOZX k¸FF¹FZl¨FeWXe AFWZX. ¸WX¯Fc³F °FSX ªFZ EÀÀFZÕ ¦Fib´FÕXF AF¹FÀFeEÕX¨¹FF ¸FF²¹F¸FF°Fc³F ªF¸FÕZX ³FFWXe °FZ ÀFFWZX¶FFa³Fe AF¹F´FeEÕX¨¹FF ¸FF²¹F¸FF°Fc³F IYøY³F QFJ½FÕZX. ´F¯F °¹FFa¨Fe d½WXªF³F AFd¯F d½F³FûQ ÀF¸FªFc³F §FZ¯¹FF¨Fe IbY½F°F¨F d½FSXû²FIYFa¸F²¹FZ ³FFWXeÀFZ dQÀF°FZ. ¸F³FûSaXªF³FF¨¹FF ÃFZÂFFÕXF ³FFMëWXe ÕXF¦F°FZ.

IZY½FT d½F³FûQF½FSX ¸FFdÕXIYFWXe RYFSX¾FF ¨FFÕX°F ³FFWXe°F AFd¯F dÀF³FZ¸FFWXe. ³FFMë WZX ¹FF ÀFFº¹FF¨FF AF°¸FF AÀF°Fû. °Fû IZY½FT ´F½FFSXFa³FF ªFZ½FPXF IYTÕXF °FZ½FPXF B°FSX IbY¯FFÕXF¨F IYTÕXF ³FFWXe. d³F½FOX¯FbIYFa¸F²¹FZ WZX ³FFMëSaX¦F ·FSX¯¹FF¨FZ IYF¸FWXe AJZSXeÀF ¹FF¨F ªFF¯F°¹FF ³FZ°FÈ°½FFÀF IYSXF½FZ ÕXF¦FÕZX. AÕXeIYOZX¨F EIYF ½FFdWX³FeÕXF dQÕZX»¹FF ¸FbÕXFJ°Fe°F ÀFFWZX¶F ¸WX¯FFÕZX... ÀFa¹Fb¢°F ´FbSXû¦FF¸Fe AF§FFOXe ÀFSXIYFSX´FZÃFF SXF¿MÑXe¹F ÕXûIY¾FFWXe AF§FFOXe¨FZ ½FFªF´FZ¹Fe ÀFSXIYFSX ¨FFa¦FÕZX WXû°FZ! °Fû´F¹FË°F ÀFFSmX IYFWXe AFÕX¶FZÕX AÀFÕZX»¹FF IYFh¦FiZÀF¨¹FF ¦FûMXF°F ¨FIiYF½F»¹FFÀFFSXJe dÀ±F°Fe d³F¸FFʯF ÓFFÕXe. ´F¯F °¹FFa³FFWXe ´F½FFSX IYTÕZX¨F ³FFWXe°F. d³F½FOX¯FbIYFa¨¹FF ¦Fa·FeSX ½FF°FF½FSX¯FF°F ª¹FF ³FFMëF¨Fe IY¸Fe WXû°Fe, °¹FF¨Fe¨F RYûOX¯Fe QZ°F °¹FFa³Fe d³F½FOX¯FbIYFa¨¹FF ¸FF²¹F¸FF°Fc³F SaXªF³F IYSeX°F ½FF°FF½FSX¯FF°F ³FFMë AF¯FÕZX WXû°FZ. JSmX °FSX °¹FF¸FbTZ d³F½FOX¯FbIYFa¨FZ ½FF°FF½FSX¯F dªF½Fa°F IZYÕZX WXû°FZ. ¹FFÕXF JSmX °FSX QbÀFSXe ¶FFªFcWXe WXû°Fe. WZX ³FFMë ÀFZ³FF-·FFªF´F¨¹FF ¦FûMXF°FWXe d³F¸FFʯF ÓFFÕZX. °¹FF¸FbTZ ¸WX¯FZ IYFWXe IYFT ´Fb³WXF CXð½FªFeÔ¨¹FF ´FûMXF°F ¦FûTF AFÕXF WXû°FF... ´F¯F d½FQ·FʽFeSX QZ½FZÔýi RYOX¯F½FeÀF ÕX¦FZ¨F¨F ÀFSXÀFF½FÕZX AFd¯F °¹FFa³Fe À´F¿MXû¢°Fe IZYÕXe IYe, d³F½FOX¯FbIYFaAF²Fe´FFÀFc³F ªFZ ¶FSXû¶FSX AFWZX°F °FZ¨F IZY½FT ³Fa°FSWXe ÀFû¶F°F SXFWX°FeÕX... ´F¯F RYOX¯F½FeÀF AFd¯F CXð½F NXFIYSmX Qû§FFWXe d¶F¨FFº¹FFa³FF ´F½FFSX ¹FFa¨FZ ³FFMë IYTÕZX¨F ³FFWXe. °FZ AF´FÕZX CX¦Fe¨F¨F §FF¶FSX»¹FFÀFFSXJZ dQÀFÕZX! ´F½FFSX IY²FeWXe EIY Q¦FOX ¸FFSX°FF°F °FZ½WXF °FZ dIY¸FF³F °Fe³F¨FFSX ´FùFFa¨Fe °FSXe d¾FIYFSX IYSX°FF°F¨F IYSX°FF°F. ¦FZÕXe ux ½F¿FÊZ SXFªFIYFSX¯FF°F SXFWXF¹F¨FZ AFd¯F °FZWXe IZÔYýiÀ±FF³Fe ÎIY½FF ¨F¨FÊZ°F, WZX IYFWXe JF¹F¨FZ IYF¸F ³FFWXe. ¹FF EIYF¨F ³FFMëF°F °¹FFa³Fe ´Fb°F¯¹FF AdªF°FQFQFa³FFWXe ´FZ¨FF°F ´FIYOXÕZX. ÃF¯F·FSX °¹FFa³FFWXe ´Fi¾³F ´FOXÕXF IYe, dªF·FZÕXF ÕX¦FF¸F §FFÕXF, ½FF¨F³F IYSXF, ÀFa¹F¸F NZX½FF AÀFZ ÀFFa¦F¯FFSmX WZX¨F IYF °FZ IYFIYF? ´F¯F °¹FFa³Fe ¸F³FF°FÕXF ´Fi¾³F ¸F³FF°F¨F NZX½FÕXF. IYFSX¯F ¶FSmX¨F ¸FdWX³FZ ÓFFÕZX °FZ ÀFa¹F¸F SXFJc³F AFWZX°F. ªFSXF ½FZT d¸FTFÕXF IYe ¸WX¯FZ IÈY¿¯FFIYFNXe ¹F¾F½Fa°FSXF½FFa¨¹FF ÀF¸FF²FeÀF ·FZMX QZDY³F °FZ AF°¸F¢ÕZX¾FF¨¹FF ¸FF²¹F¸FF°Fc³F AF°¸F¾FFa°Fe¨¹FF ¸FF¦FFʨFF ¾Fû²F §FZ°FF°F... IYT°FZ, ÀF¸FªF°FZ! °FSX AF°FF ½FF°FFÊ A¾Fe AFWZX IYe, EIcY¯F¨F ¹FF BadOX¹F³F ´FûdÕXdMXIYÕX ÕXe¦F (AF¹F´FeEÕX- d³F½FOX¯FcIY À´FZ¾FÕX)¸FbTZ dRY¢IYe¨FZ ÕXÃF ½FZ²FÕZX ¦FZÕZX AFWZX. ¹FF ÃFZÂFF°F ¹FZ°F AÀFÕZXÕXF ¸F³FûSaXªF³FF¨FF ¸FWXF´FcSX AFd¯F IYFG´FûÊSmXMX IaY´F³¹FFa³FFWXe ÕXFªF½F¯FFSmX SXFªFIYe¹F A±FʾFFÀÂF ¹FF¸FbTZ AF°FF ´Fi°¹FZIY d³F½FOX¯FbIYeQSX¸¹FF³F kdRY¢IYe- BÕZX¢¾F³ÀFl WXF ³F½FF CX´FIiY¸F SXF¶Fd½FÕXF ªFF¯FFSX AFWZX. °¹FFa³FF °¹FF¨FZ °FWXWX¹FF°F A²¹FÃF °FSX AF°FF¨F AF¹F°FZ ÀFF´FOXÕZX AFWZX°F... A±FFÊ°F ªFF¯F°FZ ´F½FFSXÀFFWZX¶F! IYFSX¯F AÀFZ ¸WX¯F°FF°F IYe, °¹FFa³FF ·Fd½F¿¹FF¨Fe ´FF½FÕZX AF²Fe¨F IYT°FF°F!

11 rr Ed´Fi»F sqru


AF½FFWX³F IY±FF kEIY WXFZ°Fe d¨F¸F¯Fe AFd¯F EIY WXFZ°FF IYF½FTF... EIYQF IYF¹F ÓFFÕaX...l AF´F»¹FF AF¹Fb¿¹FF°F d¨FDY-IYFDY¨FF §FFÀF JF°FF³FF ¦FFZáX ¹FZ°FZ °Fe A¾Fe. AFd¯F ¸F¦F AF¹Fb¿¹FF¨¹FF ´Fi°¹FZIY MX´´¹FF½FSX °Fe AF´FÕXe ÀFFZ¶F°F IYSX°F SXFWX°FZ. °Fb¸F¨¹FFIYOZX AFWZ IYFX A¾Fe °Fb¸WXe dÕXdWXÕZXÕXe ³F½Fe³F IYFZSXe ¦FFZáX? AF¸F¨¹FFIYOZX ªFøYSX ´FFNX½FF.

MÑXG½WXÕXFG¦F ·FMXIaY°Fe IYSXF¹FÕXF °Fb¸WXFÕXF AF½FOX°Fa? QZ¾FF°F, SXFª¹FF°F ½FZ¦F½FZ¦F¼¹FF dNXIYF¯Fe ªFF¹FÕXF, ³F½F³F½FZ A³Fb·F½F §¹FF¹FÕXF °Fb¸WXFÕXF AF½FOX°Fa? ¸F¦F °Fb¸F¨FZ ´Fi½FFÀFF¨FZ ·FÖFFMX A³Fb·F½F kÕXFZIY´Fi·FFl¶FSXFZ¶FSXWXe ¾FZASX IYSXF... ·FÖFFMX ·FMXIaY°Fe ¹FF ÀFQSXF°F. ÀFFZ¶F°F ¹FF ·FMXIaY°Fe¨FZ ÀFbaQSX RYFZMXFZWXe A½F¾¹F ´FFNX½FF½FZ°F.

MÑZXIYSX ¶ÕXFG¦FSX ÀFÁëFQie¨¹FF OXFZÔ¦FSXSXFa¦FF, dWX¸FFÕX¹FF°FÕXe ´F½FÊ°FSXFªFe, Qº¹FFJFZº¹FFa¸F²FÕXF ·FÖFFMX ½FFSXF Aa¦FF½FSX §FZ°F, d³FÀF¦FFʨFa AF½WXF³F ´FZÕXF¹FÕXF °Fb¸WXFÕXF AF½FOX°Fa? °Fb¸F¨¹FF ¹FF A³Fb·F½FFÕXF dÕXJF¯FF¨Fa IYFZÔQ¯FWXe ÕXF·FÕaX AFWZX? ¸F¦F °Fb¸WXe¨F ½WXF kÕXFZIY´Fi·FFl¨FZ MÑZXIYSX ¶ÕXFG¦FSX. ÀFFZ¶F°F ¹FF MÑZXdIaY¦F¨FZ ÀFbaQSX RYFZMXFZWXe A½F¾¹F ´FFNX½FF½FZ°F.

¶ÕXFG¦FÀFÊ IY˜XF kdQÀFF¸FFªFe IYFWXe°FSXe dÕXWXF½FZl ¹FF SXF¸FQFÀFFa¨¹FF CX¢°Fe¨FZ °Fb¸WXe ÀF¸F±FÊIY AFWXF°F? À½F°F:¨FF ¶ÕXFG¦F dÕXdWX°FF? ¸F¦F kÕXFZIY´Fi·FFl¨¹FF ¶ÕXFG¦FÀFÊ IY˜ëFÀFFNXe °Fb¸F¨FZ ÕZXJ³F ´FFNX½FF. ÕZXJ WXªFFSX °FZ ¶FFSXF¾FZ ¾F¶QFa´F¹FË°F AÀFF½FF. ÕZXJFÕXF d½F¿F¹FF¨Fe ¸F¹FFÊQF ³FFWXe. ÕZXJ B°FSXÂF IbYNZXWXe ´FidÀFð ÓFFÕZXÕXF ³FÀFF½FF. °FFZ MXFB´F IYøY³F AF¸F¨¹FF B ¸FZÕX½FSX ´FeOXeERY °FÀFa¨F OXFGIY RYFBÕX ¹FF À½FøY´FF°F À½F°F:¨¹FF RYFZMXFZÀFWX ´FFNX½FF½FF.

³F½F³F½¹FF dQ¾FF, ³F½F³F½FZ d½F¿F¹F, ³F½F³F½FZ ¸FF¦FÊ °F÷Y¯FFBÊÕXF ÀFFQ §FFÕX°F AÀF°FF°F. °F÷Y¯FFa¨Fa ¨F`°F³¹F¨F ªF¦F ¶FQÕXF¹FÕXF WXF°F·FFSX ÕXF½F°F AÀF°Fa. AF¸WXFÕXF ´Fi°FeÃFF AFWZX A¾FF CX°ÀRcY°FÊ, CX°RbYn °F÷Y¯FFBʨFe. °F÷Y¯FFa¨¹FF ½FZ¦F½FZ¦F¼¹FF AGd¢MXd½WXMXeªF, °F÷Y¯FFa¨Fa dÕXJF¯F ¹FF ÀF¦F¼¹FF¨Fa kÕXFZIY´Fi·FFl À½FF¦F°F IYSX°F AFWZX... AMX EIY¨F. °Fb¸WXe °F÷Y¯F AÀFF¹FÕXF WX½FZ. ÕZXJ ´FFNX½F°FF³FF ÀFû¶F°F IYFGÕZXªF¨¹FF AF¹FIYFOÊX¨Fe ÓFZSXFG¢ÀF dIaY½FF ÀIYG³F IYFG´Fe ÀFû¶F°F ªFûOXF¹FÕXF d½FÀFøY ³FIYF. °Fb¸F¨FZ dÕXJF¯F WXªFFSX °FZ ¶FFSXF¾FZ ¾F¶QFa´F¹FË°F AÀFF½FZ. °FZ A´FiIYFd¾F°F AÀFF½FZ. °FZ ÀFb½FF¨¹F AÃFSXF°F, ´FF³FF¨¹FF EIYF¨F ¶FFªFc½FSX, ½¹F½FdÀ±F°F ÀF¸FFÀF ÀFFZOcX³F dÕXdWXÕZXÕXZ AÀFF½FZ. MXFBÊ´F IZYÕZXÕXZ AÀF»¹FFÀF AF¸F¨¹FF B ¸FZÕX½FSX ´FeOXeERY °FÀFa¨F OXFGIY RYFBÊÕX ¹FF À½FøY´FF°F À½F°F:¨¹FF RYFZMXFZÀFWX ´FFNX½FF½FZ.

d¢ÕXIY... d¢ÕXIY... RYFZMXFZ ´FFNX½FF EJFQa ±FSXFSXIY QȾ¹F, EJFQF AF¦FTF½FZ¦FTF ´FiÀFa¦F, d³FÀF¦FFʨFa EJFQa AQзFb°F øY´F... AÀFF AFd¯F ¹FF´FZÃFFWXe ½FZ¦FTF RYFZMXFZ °Fb¸WXe IYFPXÕXF AFWZX? ¸F¦F AF¸F¨¹FFIYOZX ªFøYSX ´FFNX½FF. ³FF¸FFadIY°F RYFZMXFZ¦FiFRYSX A³FZIY RYFZMXFZÔ¸F²Fc³F QSX AFNX½FOëFÕXF EIYF RYFZMXFZ¨Fe d³F½FOX IYSX°FeÕX AFd¯F °Fb¸F¨FF RYFZMXFZ kÕXFZIY´Fi·FFl°Fc³F ´FidÀFð IZYÕXF ªFFBÊÕX.

AF¸F¨FF ´FØFF ÀFÔ´FFýIYe¹F d½F·FF¦F ´FÂF½¹F½FWXFSX : »FFZIY´Fi·FF, ´»FFGMX ³Fa. BÊE»F-rty, MXeMXeÀFe BaOXdÀMÑX¹F»F EdSX¹FF, ¸FWXF´FZ, ³F½Fe ¸Fba¶FBÊ-uqqxrq. RGY¢ÀF : sxwttqqy BÊ-¸FZ»F : lokprabha@expressindia.com response.lokprabha@expressindia.com

12 lokprabha.com rr Ed´FiÕX sqru

facebook.com/Lokprabha

twitter.com/Lokprabha


ÕZXJF³FbIiY¸Frr Ed´FiÕX sqru½F¿FÊ urAaIY s

uy ±FûOX¢¹FF°F ¦FûOXe rw °F÷Y¯F¨F dIYa¦F¸FZIYSX - ÀFbWXFÀF þûVFe OXFG. CX«U»FF QTUe ss d³FUOX¯FcIY ÎSX¦F¯FF°F °F÷Y¯F - °FZþF»Fe IbaYMZX

sy QbÀFSXF AGh¦F»F

vv ·FSXFSXe ¸F³FûSaXþ³FdUVUF¨Fe

þ¹F ÀFFUZ

¸FaQFSX IYSaXþFTIYSX

tr IbYøY´FûØF¸F dQ¦Fa¶FSX ¦FFOX¦FeT

vy ÀFb»Fû¨F³FFQeQe °FZ ÀFBÊ °FF¸WX¯FIYSX dQ»Fe´F XNXFIcYSX

ty ´FeASX ´FiZVFSX

xr AFOXQFaOX-³FF¯FQFaOX

OXFG. »F°FF IYFMXQSmX

uq ÀFWXIYFSX

¨FTUTe»FF WXUZ °F÷Y¯FFa¨FZ ³FZ°FÈ°U! SX¸FZVF dVFUSXF¸F ´FadOX°F

uu §FûT §FF»F¯FZ,

RbaYIYSX §FF»F¯FZ ´FiVFFa°F QFaOZXIYSX

ÀFFBÊ´FiIYFVF ¶FZ»FÀFSmX

us EIY (¹F)ÃF´FiV³F? ¸Fa¦FZVF °FZÔObX»FIYSX

uv ÀFad¨F°F-ÄFF³F¦FbdMXIYF

IYFdVF³FF±F þûVFe

wz AF¸F¨FF ´FdWX»FF dU¸FF³F´FiUFÀF... VFSX¹Fc ¦Fe°FZ

ws »FG¢¸FZ RGYVF³F... ww MÑmÔXOXe CX³WXF¼¹FF¨Fe þ¹¹F°F °F¹FFSXe ¸FȯFF»F ·F¦F°F

13 rr Ed´FiÕX sqru


½FF¨FIY ´Fid°FÀFFQ WXFÀFbðF ¸F³FFZSaXªFIY JZT¨F kd³FUO¯FbIYe¨¹FF ÎSX¦F¯FF°F þFdWSF°F¹FbðX EIY WþFS IYûMea¨FZl We IY½WS ÀMûSe ·FFS°Fe¹F d³FUO¯FbIYF IYVFF ¸FbïXëFa´FZÃFF ·F´F¢¹FF°F §FûMFTc »FF¦F»¹FF AFWZ°F °FZ QFJUc³F QZ¯FFSe AFWZ. UÀ°Fb°F: d³FUO¯FbIYe°F ´Fi¨FFSF¨FF ²FOFIYF »FFU¯¹FF¨FZ ¸FcT IYFh¦FiZÀF ´FÃFFIYOZ þF°FZ. IYFS¯F ÀFUFÊ°F þFÀ°F IYFT ÀFØFZ°F °Fû¨F ´FÃF Wû°FF. dUSû²Fe ´FÃFFIYOZ RY¢°F ¶FüdðXIY ßFe¸Fa°Fe¨F AÀFF¹F¨Fe. A¦FQe rzxx ¨¹FF d³FUO¯FbIYe°F þ³F°FF ´FÃFF³FZ ÀFF¸FF³¹F þ³F°FZIYOZ ´F`VFFÀFFNe ÓFûTe ´FÀFS»Fe Wû°Fe. °¹FF¸FbTZ sqqu ¸F²¹FZ ·FFþ´F³FZ kBadO¹FF VFF¹Fd³Fa¦Fl¨FF ¸FFSF IZY»FF °ûZ½WF ÀFUF˳FF ²FæYF¨F ¶FÀF»FF. IYFS¯F IYFh¦FiZÀF¨Fe ¸F¢°FZQFSe ÀFa´F»¹FFÀFFSJe ·FFÀF»Fe. ´F¯F d³FUO¯FbIYe¨FZ QF³F ¸FFÂF IYFh¦FiZÀF¨¹FF ´FQSF°F ´FO»FZ. JSZ °FS °¹FF¸FbTZ AVFF þFdWSF°F ²FOF¢¹FF»FF AFTF ¶FÀFF¹F»FF WUF Wû°FF, ´F¯F °¹FFEZUþe kIYFh¦FiZÀF IYF WF±F AF¸F AFQ¸Fe IZY ÀFF±Fl¨FF ²FOXFIYF ÀFbøYXX ÓFF»FF °Fû ¦FZ»Fe QWF U¿FÊZ ¨FF»Fc¨F AFWZ. ¹FF ÀFUF˸FbTZ d³FUO¯FcIY IYFTF°F ·FS´FcS Sûþ¦FFSd³Fd¸FÊ°Fe Wû°FZ WZ EIY ÀFûO»FZ °FS U¿FFʳFbU¿FÊZ þFdWSF°FeaUS ´F`ÀFF Aû°F¯¹FF¨FZ IYF¸F ¸FF¦Fe»F ´FF³FFUøXX ³F ´FbPZ °FÀFZ¨F ¨FF»Fc AFWZ. RYSIY AÀF»FF¨F °FS °Fû ¸FF²¹F¸F ¶FQ»FF¨FF¨F AFWZ. UÀ°Fb°F: C¸FZQUFSF¨FZ U`¹Fd¢°FIY IYF¸F AFd¯F ´FÃFF¨FF þFWeS³FF¸FF B°FIZY¨F ¸F°FQFSF»FF ¸F°F QZ¯¹FFÀFFNe ¸FQ°F IYS°F AÀF°FZ AFd¯F °FZ þS ÀFF¸FF³¹F ¸FF¯FÀFF»FF ²FFdªFʯFZ AÀFZ»F °FS C¸FZQUFSF³FZ d³Fd›Fa°F ½WF¹F»FF ´FFdWþZ. ´F¯F ÀF²¹FF¨FZ ¹Fb¦F ¨FIY¨FIYe°F þFdWSF°F¶FFþe¨FZ AÀF»¹FF³FZ k¦FFS´FeM¦FiÀ°F IYe, d³FUO¯FbIYe°F ¸FÀ°Fl ¹FF k¸Fd±F°FF±FÊl¸F²¹FZ ¸WM»¹FF´Fi¸FF¯FZ ³FF SFþIYe¹F ´FÃF ³FF ¦FFS´FeM¦FiÀ°F ·FF¦FF°Fe»F C¸FZQUFSFa³FF WF þFdWSF°FeUS C²FT¯¹FF°F ¹FZ¯FFSF ´F`ÀFF ´FedO°FFa³FF ¸FQ°FeÀFFNe UTdU¯¹FF¨FZ ·FF³F AFWZ. EIYeIYOZ d³FUO¯FcIY AF¹Fû¦F J¨FFÊUS ³FþS AÀF»¹FF¨FZ ÀFFa¦F°FZ, ´F¯F ´Fi°¹FÃFF°F °¹FF¸FbTZ IYFWe þS¶F ¶FÀF»¹FF¨FZ AFPTc³F ¹FZ°F ³FFWe. ÀFS°FZVFZUMe d³FUO¯FbIYF¨F ¸F³FûSaþIY JZTF¨FZ ÀFF²F³F NS°FZ AFWZ. - ¸FF¹FF WZ¸Fa°F ·FFMIYS, ¨FFSIYû´F ¦FFU, ¸Fba¶FBÊ

°FaÂFÄFF³FF³FZ WXF¹FªFGIY IZYÕZX... kd³F½FOX¯FbIYFa³FF RYFZOX¯Fe AFG³FÕXFB³F¨Fe!l WXe IY½WXS XÀMXFZSXe AF½FOXÕXe. ¦F¸F°Fe¨Fe ¦FFZáX ¸WX¯FªFZ EIY IYFT AÀFF WXFZ°FF IYe, ÀF½FÊÀFF¸FF³¹F ¸FF¯FÀFFÕXF ÀF¦F¼¹FF¨F ¦FFZáXeÔ¨Fe ¸FFdWX°Fe d¸FTF¹F¨Fe °Fe ¸FF²¹F¸FFaIYOcX³F. ¸WX¯FªFZ ¸FF²¹F¸FFaIYOcX³F ÕXFZIYFaIYOZX AÀFF WXF ¸FFdWX°Fe¨FF AFZ§F WXFZ°FF, ´F¯F BaMXSX³FZMX³FZ WXF ´FFSaX´FdSXIY PXF¨FF¨F ¶FQÕcX³F MXFIYÕXF AFWZX. °¹FF¸FbTZ EJFôFF ¦FFZáXe½FSX ½¹FöY WXFZ¯¹FFÀFFNXe IbY¯FFÕXFWXe IbYNX»¹FFWXe ¸FF²¹F¸FF¨Fe ¸FQ°F §FZ¯¹FF¨Fe ¦FSXªF ³FFWXe. °¹FF¸FbTZ ÕXFZIY AF´F»¹FFÕXF ªFZ ¸WX¯FF¹F¨Fa AFWZX °FZ ¸FFaOX¯¹FFÀFFNXe ¶ÕXFG¦F

kAF´Fl»FF ÀFa²Fe ôFF¹F»FF¨F WXUe k»FFZIY´Fi·FFl (sy RZY¶FbiUFSXe) ¨¹FF AaIYF°F MZXIY¨FaQ ÀFFZ³FU¯FZÔ¨FF kAF´Fl»FF ·Fi¸Fd³FSXFÀF »FZ£F UF¨F»FF. »FZ£FIYF¨FF ÀFcSX WXF IZYþSXeUF»F AFd¯F °¹FFa¨Fe ³FUþF°F kAF´Fl ´FFMXeÊ ¹FFa¨¹FF dUSXFZ²FF°F AFWXZ. ASXdUaQ IZYþSXeUF»F WZX A»´FFU²Fe°F Jc´F ´FidÀFð ÓFFÕZX, dQne°F rv ½F¿FZÊ ¸Fb£¹F¸FaÂFe AÀFÕZX»¹FF ¾FeÕXF QedÃF°FFa¨FF ´FSF·F½F IYøY³F °FZ ª¹FF ½FZ¦FF³FZ ¸Fb£¹F¸FaÂFe ÓFFÕZX, °¹FF¨F ½FZ¦FF³FZ A»´FF½F²Fe°F SXFþe³FF¸FF QZDY³F ¸FFZIYTZÀFbðXF ÓFF»FZ. AÀFa ½WXF¹F»FF ³FIYFZ WXFZ°Fa, IYFSX¯F °¹FF¸FbTZX °¹FFa¨¹FF ¸F°FQFSXFa¨FF A´FZÃFF·Fa¦F ÓFF»FF. AÀFZ AÀF»FZ °FSXe kAF´Fl ´FÃF WZX EIY UFQTX AFWZX WZX ¸FF³¹F IYSXF¹F»FF WXUZ. ¹FF UFQTXF°F °¹FFa³Fe ¶F»FFPë IYFh¦FiZÀF U ¶F»FFPë ·FFªF´F ¹FFa³FF AÃFSXVF: »FFZTXU»FZ, ²FcTX ¨FFSXÕXe. °¹FF¨FF¨F ¶FQ»FF ¸WX¯Fc³F IYe IYF¹F, ¹FF QFZ³WXe ´FÃFFa³Fe IZYþSXeUF»FFa³FF VFFÀF³F ¨FF»FU¯¹FF°F ¶FSZX¨F AOX±FTZX´F¯F AF¯F»FZ. kIZYþSXeUF»F WXMXFUl ¸FûWXe¸F ÀFbøY IYøY³F °¹FFa¨FF kAd·F¸F³¹Fcl IZY»FF U AF°FF VFFa°F ÓFF»FZ. kAF´Fl ´FFMXeʨFZ ³FFU AFþ ÀFa´Fc¯FÊ ·FFSX°FF°F¨F ³F½WZX, °FSX þ¦F·FSX¨¹FF »FFZIYFa³FF ¸FFdWX°Fe AFWZX. ¹FF¨FZ ¸Fb£¹F IYFSX¯F ¸WX¯FþZ ÀFUÊÀFF²FFSX¯F þ³F°FF, ÀFbdVFdÃF°F ´F¯F d³Fd¿IiY¹F ¸F²¹F¸FU¦FÊ, B¸FF³FQFSXe³FZ IYF¸F IYSX¯FFSZX IY¸FʨFFSXe ¹FFa³FF WXF ¶FQ»F WXUF¨F AFWZX. ¦FZ»¹FF wq U¿FFË°F IYFh¦FiZÀF·FFþ´F»FF »FFZIY IaYMXFTX»FZ AFWZX°F. QFZ³WXe ´FÃFFa³Fe IZÔYýiF°F U SXFª¹FF°F SXFª¹F IZY»FZ AFWZX. °FZ ¸FbSX»FZ»FZ U A³Fb·FUe ¸Fb°ÀFïXe ³FZ°FZ AFWZX°F. °FZ ·FiáXF¨FFSX ´F¨FUc VFIY°FF°F, þ³F°FZ»FF RYÀFUc VFIY°FF°F. dUIYFÀFF¨¹FF ³FFUF£FF»Fe QZVF U SXFª¹F ·FIYFÀF IYøY³F ÀU°F:¨Fa AF¹Fb¿¹F kÓFIYFÀFl IYøY VFIY°FF°F. ´F¯F ÀFWX³FVF¢°Fe»FFÀFbðXF ¸F¹FFÊQF AÀF°FZ¨F. A³Fb·FUF¨Fe IY¸F°FSX°FF, SXFþIYe¹F ¨F»FF£F¶FbðXe ³FÀF¯FZ, ´Fi±F¸F¨F ³FZ°FZd¦FSXe d¸FTX¯FZ ¹FF¸FbTZX dQ»»Fe ÀFSXIYFSX kAF´FlIYOcX³F d³FÀFMX»FZ °FSXe k´FiF¸FFd¯FIY´F¯FF U ·FiáXF¨FFSXdUSXFZ²Fe dU¨FFSXl WXF ¸Fb£¹F ´FF¹FF AÀF»¹FF³FZ kAF´Fl »FFZIYd´Fi¹F ÓFF»Fe. dVFIY»FZ»FZ U ´FiVFFÀFIYe¹F A³Fb·FU AÀF»FZ»FZ °FÀFZ¨F QZVFFÀFFNXe IYFWXe °FSXe IZY»FZ¨F ´FFdWXþZ ¹FF CXïZVFF³FZ SXFZªF ³FUZ ÀF·FFÀFQ kAF´Fl¸F²¹FZ ¹FZ°F AFWZX°F. AFªF ÀU°F:»FF A³Fb·FUe ÀF¸Fþ¯FFSZX ÀFb÷YUF°Fe»FF °FSX ³FUFZdQ°F WXFZ°FZ¨F ³FF? ¸F¦F kAF´Fl»FF ±FFZOXe °FSXe ÀFa²Fe ôFF¹F»FF IYF¹F WXSXIY°F AFWZX. SXFþeU ¦FFa²Fe ³FFWXe IYF IYFWXeWXe SXFþIYe¹F A³Fb·FU ³FÀF°FF³FF ´Fa°F´Fi²FF³F ÓFF»FZ. °¹FFa¨FZ ´FbÂF SXFWbX»F ¦FFa²Fe ¹FFa³FF ´Fa°F´Fi²FF³F´FQF»FF ¹FFZ¦¹F ¸WX¯Fc³F IYFh¦FiZÀF ´FbPXZ AF¯F°FZ¨F AFWZX ³FF. - ·FFDYSXFU WXZOXFDY, ³FF¦F´FcSX. GENTA N MA CYA

14

YELLOW

BLACK

rr Ed´FiÕX sqru

CYA

N MA

GENTA

YELLOW

BLACK

dÕXdWX°FF°F. AF°FF IYG¸FZSXF °FaÂFÄFF³F d½FIYdÀF°F ÓFF»¹FF¸FbTZ QȾ¹F ¸FF²¹F¸FWXe °¹FFa¨¹FF AF½FF¢¹FF°F AFÕZX AFWZX. °¹FF¸FbTZ ¹FF d³F½FOX¯FbIYe°F ÕZXJ³F, d½WXOeXAFZ ¹FF ÀF¦F¼¹FF ¸FF²¹F¸FFa°Fc³F °FZ ½¹FöY ½WXF¹FÕXF ÕXF¦FÕZX AFWZX°F. ¸WX¯FªFZ ¸FFdWX°Fe¨FF AFZ§F WXF AF°FF ÕXFZIYFaIYOcX³F ¸FF²¹F¸FFaIYOZX ½FFWcX ÕXF¦FÕXF AFWZX. d³F½FOX¯FbIYe¨¹FF ´FF¾½FÊ·Fc¸Fe½FSX AFG³FÕXFB³F½FSX ¨FFÕXÕZXÕXe ²F¸FFÕX WZX °¹FF¨Fa¨F À½FøY´F AFWZX. ¹FF ÀF¦F¼¹FF¸FF¦F¨FF A±FÊ JSaX °FSX ³FZ°¹FFa³Fe ÕXÃFF°F §FZ°FÕXF ´FFdWXªFZ IYe, °FaÂFÄFF³FF¨¹FF ¹FF d½FIYFÀFF¸FbTZ ÕXFZIYFa¨¹FF ¸F³FF½FSX Ad²FSXFª¹F IbY¯FeWXe ³FZ°FFÀFQȾF ´FbPXFSXe ¦FFªF½Fc ¾FIY¯FFSX ³FFWXe. °Fe ªFF¦FF AF°FF °FaÂFÄFF³FF³FZ §FZ°FÕXe AFWZX. - ´FiF¨Fe ªFFZ¾Fe, ´Fb¯FZ.


k¦FbaOZXl¨FF AÀFaÀFQe¹F ´FiFZ¸FFZ! d¨Fa°F³Fe¹F

Ad²FIY ÀFa¾FFZ²F³F ¦FSXªFZ¨FZ

dQ. sy RZY¶FibUFSXe sqru ¨¹FF »FFZIY´Fi·FF°Fe»F k¦FbaOZXl¨FF AÀFaÀFQe¹F ´FiFZ¸FFZ d¨Fa°FFþ³FIY AFWZX. ÀFaÀFQ »FFZIYVFFWXe¨FZ A°¹Fa°F ´FdUÂF ¸FadQSX AFWZX. °FSXeWXe IYFWXe £FFÀFQFSX ¦FbaOXF¦FQeÊ IYSX°FF°F AFd¯F AVFF¨FZ ÀF·FFÀFQ°U °FF°IYFTX SXïX IZY»FZ þF°F ³FFWXe. ¦FbaOXd¦FSXe»FF ÀFaSXÃF¯F dQ»FZ þF°FZ. IYFh¦FiZÀF»FF ¹FF¨Fe dIaY¸F°F ¸FFZþFUe »FF¦FZ»F. SXFªFe½F ¦FFa²FeÔ¨¹FF ¸FFSmXI ºY¹FFaa¨Fe RYF¾Fe SXï WXFZ¯Fa ¹FF ´FiIYSX¯Fe IZÔYýi ÀFSXIYFSX ÀFb´Fie¸F IYFZMXFÊ°F ¦FZ»FZ, ÀFUÊ IYFWXe IYFZMXFʳFZ IYSXFUZ. ÀFSXIYFSZX AFWZX°F °FSXe IYVFFÀFFNXe? »FF£FFZ-IYFZMXea¨FZ §FFZMXFTZX IYSX¯¹FFÀFFNXe? RY¢°F ´F`ÀFZ¨F £FF¯¹FFÀFFNXe? QZVF »FbMX¯¹FFÀFFNXe IYFh¦FiZÀF´FZÃFF ¦FFZSZX Ba¦Fiþ ¨FFa¦F»FZ WXFZ°FZ. d³FþF¸FWXe ¶FSXF WXFZ°FF, AÀFZ þb³FeþF¯F°Fe ¸FaOXTXe AFþ ¸WX¯F°FF°F. ÀFUÊ IYFWXe IYFZMXFʳFZ IYSXFUZ, AVFe ÀFSXIYFSX¨Fe ·Fcd¸FIYF AÀFc ³F¹FZ. ¸FWXFSXFáÑXF°FWXe ÀFSXIYFSX AÀFZ¨F UF¦F°FF³FF dQÀF°FZ. ut ÀFSXIYFSXe °FaÂFd³FIZY°F³F¸F²Fe»F vuq IaYÂFFMXe °FØUFUSXe»F Ad²F½¹FF£¹FF°¹FFa³FF rq U¿FFË°F ¸FWXFSXFáÑ ÀFSXIYFSX³FZ ÀFZUZ°F d³F¹Fd¸F°F IZY»FZ ³FFWXe. ÀF³F sqqt ´FFÀFc³F A»´F ¸FF³F²F³FFUSX (yqqq ÷Y´F¹FZ) UZNXd¶F¦FFSXFÀFFSX£FZ ¶FFSXFWXe ¸FdWX³FZ ´Fc¯FÊUZTX SXF¶FdU»FZ. ÀFZUZ°F d³F¹Fd¸F°F IZY»FZ ³FFWXe. ³FF¦F´FcSX £FaOX´FeNXF³FZ dQ³FFaIY r/rr/sqrt ´FFÀFc³F ÀFZUZ°F IYF¹F¸F IYSXF, AÀFZ AFQZVF dQ»FZ. ¸Fba¶FBÊ CX©F ³¹FF¹FF»F¹FF¨¹FF ³FF¦F´FcSX £FaOX´FeNXF¨FZ AFQZVF ¸FWXFSXFáÑX ÀFSXIYFSX³FZ ¸FF³¹F IZY»FZ ³FFWXe°F. ¹FFd¨FIYF IiY¸FFaIY squw/ sqrq. IGYd¶F³FZMX¨Fe ¸FF³¹F°FF ³F §FZ°FF ¸FaÂFe SXFþZVF MXFZ´FZ ¹FFa³Fe ÀFb´Fie¸F IYFZMXFÊ°F A´Fe»F IZY»FZ. ÀFd¨FU AFd¯F ÀFWXÀFd¨FU IaYÂFFMXe¨¹FF dUSXFZ²FF°F AFWZX°F. ¸Fb£¹F¸FaÂFeWXe ¶F§¹FF¨Fe ·Fcd¸FIYF §FZ°FF°F. A¾FF ½FZTe ¦FdSX¶FFa³FF ³¹FF¹F IYÀFF d¸FTX¯FFSX? - SXFþF ¸Fb²FFZTXIYSX, dUþ¹F³F¦FSX, ³FFaQZO.X

kIYFIYÀ´FVFÊl WXF ¾Fd¾FIYFa°F IYFTZ ¹FFa³Fe dÕXdWXÕZXÕXF ÕZXJ ½FF¨FÕXF. ¸FÕXFWXe °¹FFa¨¹FF´Fi¸FF¯FZ¨F A³Fb·F½F AFÕFX AFWZX. ¸FFÓFFWXe À½F·FF½F d¨FdIY°ÀFIY AÀF»¹FF¸FbTZ ¸Fe °FFZ B°FSXFa³FF ³F ÀFFa¦F°FF ¸FFÓFZ ¸Fe¨F IYF½FTF d´FaOXFÕXF d¾F½F¯FZ, ³F d¾F½F¯FZ ¹FF §FMX³FZ¨FZ d³FSXeÃF¯F IYSX°F AFÕXFZ AFWZX. ¸Fe ¹FF ¦FFZáXeIYOZX ÀFa¾F¹FF³FZ¨F ´FFWX°F AFÕXFZ AFWZX, ´F¯F d³FSXeÃF¯FFAa°Fe ¸FÕXF °¹FF°F IYFWXe °FSXe AFWZX AÀFa ªFF¯F½FF¹FÕXF ÕXF¦FÕZX AFWZX. °¹FF°F ¦FcPX A±FÊ AFWZX¨F. IYFTZ ¸WX¯F°FF°F °¹FF´Fi¸FF¯FZ ¹FF½FSX ÀFa¾FFZ²F³F WXFZ¯FZ ¦FSXªFZ¨FZ AFWZX. - ÀFb²FeSX SXF¯FZ, IYFaªFcSX¸FF¦FÊ.

AÀFZ¨F IYF¹FÊIiY¸F AF¸F¨¹FF´F¹FË°F ´FFZWXFZ¨F½FF dQ½FFTXe ÀFa´F»Fe IYe ÀF¦FTXeIYOZX ½FZ¦F½FZ¦F¼¹FF ÀFa¸FZ»F³FFa¨FF ¸FFWXFZ»F ÀFbøY WXFZ°FFZ. IbYN»¹FF IYF¹FÊIiY¸FF»FF ªFFDY AFd¯F IbYNX»¹FF ³FIYFZ, AÀFF ´Fi¾³F ´FOXF½FF E½FPëF ÀFa£¹FZ³FZ ÀF¦FTXeIYOZX IYF¹FÊIiY¸F ÀFbøY AÀF°FF°F. ÀF¦F¼¹FF¨F IYF¹FÊIiY¸FFa³FF ªFF¯Fa ¾F¢¹F ³FÀF°Fa. ´F¯F k»FFZIY´Fi·FFl³FZ °¹FF°F»¹FF IYFWXe d³F½FOXIY IYF¹FÊIiY¸F, ÀFa¸FZ»F³FFa¨Fe ¸FFdWX°Fe ¹FF IYFTXF°F dQ»¹FF¸FbTZX °¹FF IYF¹FÊIiY¸FFa³FF ªFF°FF AF»Fa ³FFWXe °FSXe °¹FFa¨FF RYe»F §FZ°FF AF»FF. B°FSX IbY¯FeWXe QJ»F §FZ°F ³FFWXe A¾FF ³FFG³FdRY¢¾F³F RZYdÀMX½WX»F½FSXWXe »FZJ ´FidÀFð IZY»¹FF¶Fï»F k»FFZIY´Fi·FFl¨FZ AF·FFSX. ½FZTXFZ½FZTXe AÀFZ¨F ½FZ¦F½FZ¦FTZX IYF¹FÊIiY¸F AF¸F¨¹FF´F¹FË°F ´FFZWXFZ¨F½FF»F, WXe A´FZÃFF. - d³F²Fe ´F¦FFSmX, IYªFÊ°F.

¸FSXFNXe¨Fe ÕXFZ·FÀF øY´FZ

BaMXSX³FZMX, ¸FFZ¶FFB»F, MGX¶F ¹FFa¨FF UF´FSX d³F¹FaÂF¯FF°F WXUF

¸FbTF°F ¸FSFNe ·FF¿FF UTUFUe °FVFe UT°FZ, dRYSUFUe °FVFe dRYS°FZ, C²FTFUe °FVFe C²FT°FZ. dIY°FeWe ³FFWe ¸WM»FZ °FSe, ¸FSFNe°F»FF EJFQF VF¶Q IbYN»¹FF UF¢¹FF¶FSû¶FS UF´FS»FF AFWZ, °¹FF UF¢¹FF¨FF A±FÊ §FZDY³F ³F½WZ »FZUc³F, WÀF°F JZT°F ¶FF¦FO°FZ. k¸FSFNe d°F°FbIYe dRYSUFUel ¹FF »FZJ¸FF»FZ°F ´FiVFFa°F QFaOZIYS ¹FFa³Fe À´Fá IZY»¹FF´Fi¸FF¯FZ COdU¯FZ, IYFP¯FZ, »FF¦F¯FZ, ´FO¯FZ WZ U ¹FFaÀFFS£¹FF EIYF VF¶QF¨Fe ¦Fa¸F°F A³FZIY UF¢¹FFa°F A³Fb·FU°FF ¹FZ¯FZ WZ RY¢°F ¸FSFNe°F¨F VFû·Fc³F dQÀF°FZ. WZWe d°F°FIZY¨F JSZ AFWZ. ´FiVFFa°F QFaOZIYS ¹FFa¨¹FF »FZJ¸FF»FZõFSZ EIYF¨F VF¶QF¨Fe A³FZIY øYX´FZ SaþIY ´Fð°Fe³FZ ²¹FF³FF°F AF¯Fc³F QZ°F AÀF»¹FF¶FïX»F k»FûIY´Fi·FFlÀF ²F³¹FUFQ! - ²F³FSFþ JSM¸F»F, ¸Fb»FbaO, ¸Fba¶FBÊ.

dQ. sr RZY¶FbiUFSXe sqru ¨FF kÕXûIY´Fi·FFl°FeÕX kþF»Fel¸F ½¹FÀF³F UF¨F»FZ U »FZd£FIYF OXFG. QTXUe ¹FFa³Fe ´FF»FIY U¦FFÊ»FF U ¸Fb»FF-¸Fb»FeÔ³FF UZTXe¨F ÀFFU²F IZY»FZ, ¹FF¶FïX»F LXF³F UFMX»FZ. BaMXSX³FZMX, ¸FFZ¶FFB»F, MGX¶F ¹FFa¨FF UF´FSX ¸FFZNëF ´Fi¸FF¯FF°F UFPX»FZ»FF AFWZX. ´FFdWXþZ °FZUPXF CX´F¹FFZ¦F ³F WXFZ°FF °¹FF´FZÃFF AFªF¨¹FF IYFTF°F ªF¦FF¶FSXFZ¶FSX SXFWXF¹F¨Fa °FSX BaMXSX³FZMX¨FF ½FF´FSX IYSX¯Fa A´FdSXWXF¹FÊ AFWZX, ´F¯F °¹FF°Fc³F¨F IYFWXeªF¯FFa³FF BaMXSX³FZMX¨Fa ½¹FÀF³F ÕXF¦F°FaX AFd¯F ¦FSXªF AFd¯F ¸F²¹Fa°FSX ½¹FÀF³F ¹FFa¨¹FF¸F²FÕXe ÀFe¸FFSmX¿FF¨F ´FbÀFÕXe ªFF°FZ... Ad²FIY¨FF UF´FSX WXFZ°F AÀF»¹FF¸FbTZX UF´FSX¯FFº¹FFa¨¹FF VFFSXedSXIY, ¸FF³FdÀFIY, ¶FF`dðXIY U IYF»´Fd³FIY VF¢°FeUSX °¹FF¨FF dU´FSXe°F ´FdSX¯FF¸F WXFZ°F AFWZX. AF´F¯FF»FF þ¦FF¶FSXFZ¶FSX kkA SXFWXF¹F¨FZ °FSX BaMXSX³FZM,X ¸FFZ¶FFB»F AFUV¹FIY AFWZ,X ´FSaX°Fb °¹FF¨FF Ad°FSZXIY ³FIYFZ. BaMXSX³FZMX dIaYUF ¸FFZ¶FFB»F¨FF UF´FSX k½¹FÀF³F ¸WX¯Fc³F AÀFc ³F¹FZ °FSX UZÀF³F ¸WX¯Fc³F AÀFFUFl ¸WX¯FþZ °¹FF¨FZ dU´FSXe°F ´FdSX¯FF¸F dQÀF¯FFSX ³FFWXe°F. A»FeIYOZX ¨FFSX °FZ ´FF¨F U¿FFË´FFÀFc³F¨F ¸Fb»FF-¸Fb»FeÔ³FF ¸FFZ¶FFB»F WXF°FFTX¯¹FF¨Fe ÀFU¹F ´FF»FIYFa³Fe þOXU»FZ»Fe AFWZX, °¹FF¸FbTZX »FWXF³F´F¯FF´FFÀFc³F ¸FFZ¶FFB»F, MXG¶F UF´FøY³F WXe ¸Fb»FZ-¸Fb»Fe ´Fa¦Fc ¶F³F°F AFWZX°F. ´Fi°¹FZIYF³FZ BaMXSX³FZMX¨FF UF´FSX ¸F¹FFÊQZ°F NZXUFUF U ÀU°F:¨Fe U IbYMbaX¶FF°Fe»F B°FSXFa¨FeWXe IYFTXþe §¹FFUe, AVFe A´FZÃFF AFWZX. - ²FFZÔOXeSXF¸FdÀFaW ²F. SXFþ´Fc°F, AF`SaX¦FF¶FFQ.

½F¦FʯFeQFSXFÀa FFNXe AªFÊ k»FûIY´Fi·FFl¨¹FF ½F¦FʯFeQFSXFa³Fe ½F¦FʯFeÀFû¶F°F ´FbPXe»F ³F¸Fb³¹FF°F ÀFb½FF¨¹F AÃFSXF°F ¸FFdWX°Fe ´FFNX½FF½Fe. SX¶FSX ÀMXG¸´F ½FF´FøY ³F¹FZ. ÀFa´Fc¯FÊ ³FF½F : ÀFa´Fc¯FÊ ´FØFF : d´F³FIYûOX IiY. : MZXd»FRYû³F IiY. :

- d½F°FSX¯F ½¹F½FÀ±FF´FIY

OFG. CX«U»FF QTUe

kþF»Fel¸F ½¹FÀF³F

SZ ÀF´F³F¶FFTF, ÀF¢IYFT´FFÀFc³F ³F ³WF°FF-²Fb°FF, JF°FF-d´F°FF °¹FF IYFG¸´¹FbMSÀF¸FûS ¶FÀF»FF¹FÀF! AF°FF dQUZ»FF¦F¯Fe»FF °FSe ±FûOF DYN d°F±F³Fa!ll AFBʨ¹FF °FIiYFSe¨¹FF ÀFbSF°Fc³FWe »FZIYF¨¹FF IYFG¸´¹FbMS·F¢°Fe¶FïX»F IYü°FbIY¨F AûÀFaO°F Wû°Fa. AF´F»FF ¸Fb»F¦FF ³FUa °FaÂFÄFF³F UF´FS°Fû; °¹FF¨¹FF ¸FQ°Fe³FZ d ee û e

þ¦FF¨¹FF QbÀFº¹FF MûIYF»FF SFW¯FFSF kÀF¸FF³F-VFe»F-½¹FÀF³Fl ¸FF¯FcÀF °¹FF°F¨F QûÀ°F ¸W¯Fc³F ´FIYO°FF ¹FZ°Fû. EIYF¨F ²¹FZ¹FF³FZ ÓF´FFM»FZ»¹FF A³FZIY dNIYF¯F¨¹FF ¸FF¯FÀFFa¨Fa AFa°FSSFáÑe¹F ÀFa¦FN³FWe °¹FF þF¼¹FF¨¹FF ¦FFNea³Fe¨F ¶FFa²F»Fa þF°Fa. Me½WeUS¨¹FF UFQdUUFQFa°F»FZ A²FÊZ »FûIY °FVFF AFa°FS-þFTe¨¹FF ´FOôFFUS¨F

AÀF°Fû. RYFU»¹FF UZTF¨FF ÃF¯F³FÐ ÃF¯F ´FiVFFa°F °¹FF ¸FFdW°FepFû°FF°F Oba¶F¯¹FF°F §FF»FU°Fû. ³FUº¹FF¨¹FF ¶FQ»¹FF-dRYS°¹FFa¨¹FF ³FûIYSe¸FbTZ ¸FFd»F³Fe ¶FSF¨F IYFT ·F»F°¹FF¨F ¦FFUF°F §FSe EIYMe¨F AÀF°FZ. dUSa¦FbTF ¸W¯Fc³F °Fe RZYÀF¶FbIYUS ¸F`dÂF¯FeaVFe ¦F´´FF ¸FFS°FZ; BÊ-¶FZUS JSZQe IYS°FZ dIYaUF ¹Fc-Mëc¶FUS¨FZ d½WOe¹Fû Z e

rr Ed´FiÕX sqru

¦FZ»FF. ÀFb˜e·FS QbÀFSa IYFWeWe ³F IYS°FF °Fû IYFG¸´¹FbMSUS JZT°F SFdW»FF. °FZ½WF´FFÀFc³F °¹FF»FF °FÀF»¹FF JZTFa¨Fe ¨FMIY »FF¦F»Fe AFWZ. ¹FF ¨Fü§FFa³FFWe IYFG¸´¹FbMS³FZAFa°FSþF»FF³FZ ÓF´FFM»Fa AFWZ. ´F¯F ´Fi°¹FZIYF¨Fa ÓF´FFM¯Fa UZ¦FTa AFWZ. ¸FWZVF¨¹FF ¶FFþFS²¹FFÀFF³FZ °¹FF¨¹FF ½¹FUÀFF¹FF»FF ¸FQ°F Wû°FZ. BaMS½‘cþ, Z Z

15


IY½WXSXÀMXûSXe ÀFbWXFÀF þûVFe

½F¹FF¨Fe Ema¾Fe ´FFSX IZYÕXZÕZX ´Fa°F´Fi²FF³F, ÀFFNXe AFZÕXFaOXÕZXÕZX A²FZÊAd²FIY ¸FadÂF¸FaOXT, ÕXFZIYÀF·FZ°FeÕX JFÀFQFSXFa¨FZ ÀFSXFÀFSXe ½F¹FFZ¸FF³F vu WZX AF´F»¹FF rv ½¹FF ÕXFZIYÀF·FZ¨FZ d¨FÂF. ÀFFZTF½¹FF ÕXFZIYÀF·FZ¨FZ d¨FÂF ´Fi°¹FÃFF°F ¹FF¹FÕXF AªFc³F ¶FSXF¨F ½FZT AFWZX. °¹FF°FeÕX ÀFSXFÀFSXe ½F¹FFZ¸FF³F IYFWXeWXe AÀFFZ, ´F¯F WZX d¨FÂF SmXJFMX°FF³FF °¹FF°F WbXIY¸FF¨FF ÀMÑXFZIY AÀF¯FFSX AFWZX °FFZ QZ¾FF°FeÕX °F÷Y¯F ¸F°FQFSXFa¨FF, IYFSX¯F EIcY¯F ¸F°FQFSXFa¨¹FF A²¹FFÊWcX³F Ad²FIY ¸F°FQFSX WZX ry-tv ¹FF ½F¹FFZ¦FMXF°FeÕX AFWZX°F. WXF ¸F°FQFSX ª¹FFa¨¹FFIYOZX ÓFbIZYÕX °¹FF½FSX¨F ÀFØFZ¨Fe ÀFFSXe ¦Fd¯F°Fa A½FÕaX¶Fc³F SXFWX¯FFSX AFWZX°F.

QZVF·FSXF°Fe»F AFIYOZXUFSXe ÀFFa¦F°FZ¹F, d³FUOX¯FbIYe»FF CX°FSX»FZ °FSX...

¸FbÀÕXe¸F MX¢IYF kk¸FFÕZÀF½FFÊX¦FF½F¸F²¹FZ d²FIY AFWZX, ¸F¦F AF´F¯F A¸FbIY ¹FFa³FF CX¸FZQ½FFSXe QZDY, ³F¢IYe d³F½FOcX³F ¹FZ°FeÕX.ll kk§FFMXF½FSX ¸FSXFNXF ¸F°FQFSX ªFFÀ°F AFWZX, AF´F»¹FFÕXF ¸FSXFNXF CX¸FZQ½FFSX¨F 16 ôFF½FF ÕXF¦FZÕ.ll kkQdÃF¯F ¸Fba¶FBʸF²¹FZ CX©F·Fic rr Ed´FiÕX sqru

ÀF¸FFªF Ad²FIY AFWZX, ´FÃFFÕXF AFd±FÊIY RYF¹FQF´F¯F ·FSX´FcSX WXFZBÊÕX. ¹FF ½F¦FFÊÕXF ¨FFÕX¯FFSXF IYFZ¯F AFWZ XAF´F»¹FFIYOZX?ll d³F½FOX¯FbIYFa¨FZ ½FFSmX ½FFWcX ÕXF¦FÕZX IYe EIYªFF°F ÀF½FÊ SXFªFIYe¹F ´FÃFFa¨¹FF CX¸FZQ½FFSX d³F½FOX ÀFd¸F°Fe¸F²¹FZ WX¸FJFÀF WXe ¨F¨FFÊ EZIcY ¹FZ°FZ. ´FÃFF¨¹FF CX©F ½F°FbÊTF°F¨F ³FFWXe, °FSX À±FFd³FIY

´FF°FTe½FSXQZJeÕX A¾Fe¨F ¨F¨FFÊ ÀFbøY AÀF°FZ. °¹FF °¹FF ·FF¦FF°F ´Fi·FF½Fe AÀF¯FFº¹FF §FMXIYFÕXF ¸F²¹F½F°FeÊ NZ½Fc³F CX¸FZQ½FFSX QZ¯¹FF¨Fe ´Fi±FF ¶FWb°FFa¾F ´FÃFFa¸F²¹FZ AFPXTc³F ¹FZ°FZ. ¶Fº¹FF¨F ½FZTF EJFôFF NXSXF½FeIY ¦FMXF¨FZ ÀF¸F±FÊIY AF´FÕXF ³FZ°FF NXSX½Fc³F °¹FF¨¹FF CX¸FZQ½FFSXeÀFFNXe ÕXFGd¶Fa¦FQZJeÕX

IYSX°FF³FF dQÀF°FF°F. ¶FWbX°FFa¾F ´FÃFFa¨Fe ¹F¾FÀ½Fe CX¸FZQ½FFSXe¨Fe ¦Fd¯F°FZ ¹FF½FSX¨F ¶FZ°FÕZXÕXe AÀF°FF°F. ¸FFÂF AFªF½FSX¨¹FF d³F½FOX¯FbIYe°F RYFSXÀFF ´Fi·FF½F ³F ´FFOX¯FFSXF AF¯FJe EIY ¸FFZNXF ¦FMX ¦FZ»¹FF °Fe³F ½F¿FFË°F WXTcWXTc ÀFdIiY¹F ÓFFÕXF AÀFc³F rw ½¹FF ÕXFZIYÀF·FF d³F½FOX¯FbIYe°F EIcY¯F ¸F°FQFSXFa´F`IYe RYFSX


¸FFZNXF dWXÀÀFF ¹FF ¦FMXF³FZ ½¹FF´Fc³F MXFIYÕXF AFWZX. WXF ¦FMX AFWZX °F÷Y¯FFBʨFF. AFªF´F¹FË°F ±FZMX´F¯FZ IYFZ¯F°¹FFWXe ´FÃFF¨¹FF AªFZÔOëF½FSX ³FÀFÕZX»¹FF ¹FF §FMXIYF³FZ ´Fi°¹FZIY SXFªFIYe¹F ´FÃFFÕXF ¹FF d³F½FOX¯FbIYe°F AF´FÕXe QJÕX §¹FF¹FÕXF ÕXF½FÕXe AFWZX. WXF ¸F°FQFSX ÀFa§FdMX°F ³FÀFc³F A³FZIY ½FZ¦F½FZ¦F¼¹FF ¦FMXFa°F d½FJbSXÕXF AFWZX. EJFôFF ´FÃFF¨¹FF d½F¨FFSX²FFSmX¨¹FF ÕZX¶FÕXF´FFÀFc³F AFªF °FSXe ¶FSXF¨FÀFF ¸Fb¢°F AFWZX. ¸WX¯Fc³F¨F EIY¦FÿXF ¸F°FQF³FF¨FZ ¦FÈWeX°FIY ¹FF ¦FMXFÕXF AªFc³F °FSXe ÕXF¦Fc ÓFFÕZXÕZX ³FFWXe. IYFZ¯F°FZWXe ÕZX¶FÕX ³F ÕXF¦FÕZX»¹FF ¹FF ½F¹FFZ¦FMXF¨Fe AFIYOZX½FFSXe Jc´F¨F ¶FFZÕXIYe AFWZX. d³F½FOX¯FcIY AF¹FFZ¦FF³FZ ªFFWXeSX IZYÕZX»¹FF QZ¾F·FSXF°FeÕX ¸F°FQFSFa¨¹FF AFIYOZX½FFSXe³FbÀFFSX ry °FZ rz ½F¹FFZ¦FMXF°F s IYFZMXe tr ÕXFJ wr WXªFFSX rzw ¸F°FQFSX AFWZX°F. ¸FWXؽFF¨FZ ¸WX¯FªFZ yr IYFZMXe uv ÕXFJ zr WªFFSX ryu ¹FF QZ¾F·FSXF°FeÕX EIcY¯F ¸F°FQFSXFa¨¹FF s.yy MX¢IZY B°FIZY WZX ´Fi¸FF¯F AFWZX. sqqz ¨¹FF ÕXFZIYÀF·FZ°F WZX¨F ´Fi¸FF¯F IZY½FT q.xy MX¢IZY B°FIZY WXFZ°FZ WZ ÕXÃFF°F §¹FF½FZ ÕXF¦FZÕX. ry-uq ½F¹FFZ¦FMXF°FeÕX CX¸FZQ½FFSXFa¨Fe ÀFa£¹FF d½F¨FFSXF°F §FZ°FÕXe AÀF°FF °Fe EIcY¯F CX¸FZQ½FFSXFa¨¹FF A²¹FFÊWcX³F Ad²FIY AFWZX. ¸FWXFSXF¿MÑXF°FeÕX ¸F°FQFSXFa¨Fe AFIYOZX½FFSXe ´FFdWX»¹FFÀF EIcY¯F ¸F°FQFSX x IYFZMXe yz ÕXFJ ww WXªFFSX ztu B°FIZY AFWZX°F, °FSX ry °FZ uq ½F¹FFZ¦FMXF°FeÕX ¸F°FQFSX AFWZX°F t IYFZMXe yq ÕXFJ xz WXªFFSX vzt. ¸WX¯FªFZ¨F ry-uq ½F¹FFZ¦FMXF°FeÕX CX¸FZQ½FFSXFa¨FZ ´Fi¸FF¯F WZX EIcY¯F ¸F°FQFSXFa¨¹FF ªF½FT´FFÀF d³F¸¸FZ AFWZX. QZ¾FF°F ´Fi±F¸F¨F ¸F°FQF³F IYSX¯FFSmX ¸F°FQFSX WZX ªF½FT´FFÀF ¨FFSX-ÀFFOZX¨FFSX IYFZMXeÔ¨¹FF AFÀF´FFÀF AFWZX°F. °¹FF´F`IYe s IYFZMXe tr ÕXFJ ¸F°FQFSX WZX ry-rz ½F¹FFZ¦FMXF°FeÕX AFWZX°F. ¹FF ½F¹FFZ¦FMXFÕXF d³F½FOX¯FbIYe°F ¸F°FQF³F IYSX¯¹FF¨Fe B¨LXF ´Fi¶FT AÀF¯FFSX ¹FF°F IYFWXe¨F ¾FaIYF ³FFWXe. QZ¾F·FSXF°FeÕX EIcY¯F vut ¸F°FQFSXÀFa§FFa¨FF d½F¨FFSX IYSX°FF ÀFSXFÀFSXe

´Fi°¹FZIY ¸F°FQFSXÀFa§FF°F us WXªFFSX wqq ¸F°FQFSX WZX ry-rz ½F¹FFZ¦FMXF°FeÕX ³F½Fe³F ¸F°FQFSX AFWZX°F. °¹FF¨F¶FSXFZ¶FSX tv ´F¹FË°F¨¹FF ½F¹FFZ¦FMXF°FeÕX AFIYOZX½FFSXe WXeQZJeÕX EIcY¯F ¸F°FQFSXFa¨¹FF A²¹FFÊWcX³F Ad²FIY AFWZX. A±FFÊ°F WZX ÀFFSmX ¸F°FQF³F AMXe°FMXe¨¹FF ´FiÀFa¦Fe AF§FFOXe d¸FTd½F¯¹FFÀFFNXe CX´F¹FFZ¦Fe NXSX¯FFSmX AFWZX. ±FFZOX¢¹FF°F ÀFFa¦FF¹F¨FZ °FSX WXZ ÀFa£¹FF¶FT ª¹FF dQ¾FZ³FZ ÓFbIYZÕX d°FIYOZX ¹F¾FF¨FZ ´FFSXOZX

ÕXÃFF°F ¹FZ°FFZ. °F÷Y¯FFa¨FF CX°ÀRcY°FÊ´F¯FF, ÓFFZIcY³F QZ¯¹FF¨Fe ½FÈØFe, ³F½F³F½Fe³F ÀFaIY»´F³FF ¸FFaOcX³F °¹FF ´Fi°¹FÃFF°F CX°FSXd½F¯¹FF¨Fe ²FOX´FOX, ³F½FZ d½F¨FFSX, CXôF¸F¾FeÕX°FF ¹FF ¦Fb¯FFa¨Fe ÀF½FʨF SXFªFIYe¹F ´FÃFFa³FF AFªF ¸FFZNëF ´Fi¸FF¯FF°F ªFF¯Fe½F ÓFF»¹FF¨FZ ªFF¯F½F°FZ. ¸FFÂF WXe ªFF¯Fe½F °F÷Y¯FFa³FF ÀF¸FªFc³F §FZ¯¹FF°Fc³F IY¸Fe ½F ¸F°F´FZMXe½FSX OXFZTF NZX½Fc³F Ad²FIY AFWZX. ¸F°F´FZMXe WXF ¸FbïF ¹FF¸F²¹FZ A²¹FFùX°F¨F AÀF¯FFSX AFWZX,

´Fi¾³FF½FSX ¸FFÂF ry-sv ½F¹FFZ¦FMXF´FFÀFc³F ÀFFZ¹Fe³FbÀFFSX WXe ½F¹FFZ¸F¹FFÊQF ±FZMX uqvq ´F¹FË°F ½FFPX½F¯FFSmX ´FÃFQZJeÕX AFWZX°F. QZ¾FF°FeÕX ÀF½FFÊ°F ªFb³¹FF ´FÃFF¨Fe ¸WX¯FªFZ¨F IYFh¦FiZÀF¨Fe °F÷Y¯FF¨Fe ½¹FF£¹FF WXe ¹Fb½FIY IYFh¦FiZÀF¨¹FF ½¹FF£¹FZ½FSX AF²FFdSX°F AÀF»¹FF¸FbTZ ry-tv WXe ½F¹FFZ¸F¹FFÊQF °FZ ¦FiFÁë ²FSX°FF°F, ´F¯F ÀFFZ¹Fe³FbÀFFSX WXe¨F ½¹FF£¹FF °FZ uq-vq ´F¹FË°FQZJeÕX ½FFPcX ¾FIY°FZ AÀFZQZJeÕX ÀFcd¨F°F IYSX°FF°F. (´Fa°F´Fi²FF³F´FQF¨FZ

¸FWXFSXF¿MÑXF°FeÕX ¸F°FQFSXFa¨FZ ½F¹FFZ¦FMXFa³FbÀFFSX ½F¦FeÊIYSX¯F

ÀFaQ·FÊ : SXFª¹F d³FUOX¯FcIY AF¹Fû¦F

ÓFbIY¯¹FF¨Fe ¾F¢¹F°FF ³FFIYFSX°FF ¹FZ°F ³FFWXe. ¸WX¯FªFZ¨F rw ½¹FF ÕFZIYÀF·FZ¨¹FF d³F½FOX¯FbIYe°F ¦FZ¸F¨FZÔªFSX¨Fe ·Fcd¸FIYF IYFZ¯F°¹FFWXe EIYF SXFªFIYe¹F ´FÃFFIYOcX³F ³FFWXe, °FSX °Fe QZ¾FF°FeÕX °F÷Y¯FFBÊIYOcX³F ¶FªFF½FÕXe ªFF¯FFSX AFWZX. AFªF ÀF½FʨF ´FÃFFa³FF WXF ½F¹FFZ¦FMX d³F½FOX¯FbIYeÕXF IYÕXFMX¯Fe QZ¯FFSXF AÀFc ¾FIY°FFZ WZX ¨FFa¦FÕZX¨F CX¸F¦FÕZX AFWXZ. WXe °F÷Y¯FFBÊ AF´F»¹FFIYOZX¨F AÀFF½Fe ¹FFÀFFNXe ÓFFOcX³F ÀFFSmX SXFªFIYe¹F ´FÃF ÀFSXÀFF½FÕZX AFWZX°F. ´Fi¸FbJ ´FÃFFa¨¹FF ´Fi½F¢°¹FFa¾Fe ¹FFd½F¿F¹Fe ¶FFZÕX»¹FF½FSX °F÷Y¯FFBÊÀFaQ·FFÊ°F ÓFFÕZXÕXF ¶FQÕX

´F¯F WZX SXFªFIYe¹F ´FÃF °F÷Y¯FFa³FF °¹FFa¨¹FF IYF¸FF°F dIY°F´F°F ½FF½F QZ°FF°F, °F÷Y¯F SXFªFIYFSX¯FFIYOZX IYF¹F ´Fð°Fe³FZ ´FFWX°FF°F WZX ´FFWX¯FZ SaXªFIY NXSmXÕX. ¹FF¶FF¶F°F ÀF½FʨF ´FÃFFa°F IYFWXe ¸FcÕX·Fc°F ¸FbïëFa½FSX ¸FFÂF ¸F°Fd·F³³F°FF dQÀFc³F ¹FZ°FZ. °F÷Y¯FF¨¹FF ½¹FF£¹FZ½FøY³F¨F ¹FF ¸F°Fd·F³³F°FZÕXF ÀFb÷Y½FF°F WXFZ°FZ. k¸F³FF³FZ °F÷Y¯F °FFZ °F÷Y¯Fl A¾Fe EIY IYF½¹FF°¸F ½¹FF£¹FF IZYÕXe ªFF°F AÀFÕXe °FSXe ½F¹FF³FZ °F÷Y¯F AÀF¯FZ WXF¨F ¸FbïF ¸FWXؽFF¨FF AÀF»¹FF¨¹FF ¸FbïëF½FSX ÀF²¹FF °FSXe ÀF½FʨF ´FÃFFa¨FZ EIY¸F°F AFWZX. ´F¯F °F÷Y¯F ¸WX¯FªFZ dIY°Fe ½F¹FF¨FF? ¹FF

CX¸FZQ½FFSX SXFWbXÕX ¦FFa²Fe °F÷Y¯F AFWZX°F WZX QFJd½F¯¹FFÀFFNXe). °FSX ·FFªF´FF WXe ¸F¹FFÊQF uq ´F¹FË°F JZ¨Fc³F ³FZ°FFZ, °FSX d¾F½FÀFZ³FZ¨¹FF ¸F°FZ tq ½F¿FFÊ´F¹FË°F¨¹FF ½¹F¢°FeÕXF ¹Fb½FIY ¹FF ÀFQSXF°F ¸FFZªFÕZX ªFF°FZ. SXF¿MÑX ½FFQe IYFh¦FiZÀF ´FÃFF¨¹FF §FMX³FZ³FbÀFFSX tv ½F¿FÊZ WZX °F÷Y¯FF¨FZ ½F¹F ¸FF³FÕZX ªFF°FZ, °¹FF¨F¶FSXFZ¶FSX tv ½F¿FF˳Fa°FSX IYFWXe ÕX¦FZ¨F ¸FF¯FcÀF ¸WXF°FFSXF WXFZ°F ³FFWXe, A¾Fe ·Fcd¸FIYF ´FÃF §FZ°FFZ. °FSX ¸F³FÀFZ¨¹FF ¸F°FZ tq ½F¿FFÊ´F¹FÊ°F¨¹FF ½¹FöYeÕXF °F÷Y¯F ¸FF³FF¹FÕXF WX½Fa. ¹Fb½FIYFa¨FF ´FÃF ¸WX¯Fc³F AFZTJ»¹FF ªFF¯FFº¹FF AF´F¸F²¹FZ ¸FFÂF °F÷Y¯FFBÊÕXF rr Ed´FiÕX sqru

17


✦ U`¹Fd¢°FIY ¸F°FF¨FF RYF¹FQF Wû°F ³FÀF»FF °FSe AVFe AÀFa£¹F U`¹Fd¢°FIY ¸F°Fa ³F¢IYe¨F ´FdSU°FʳF §FOUc VFIY°Fe»F °¹FF¸FbTZ ¸Fe °FS ¸F°FQF³F ³F¢IYe¨F IYS¯FFS AFd¯F ¸FFÓ¹FF AFþc¶FFþc¨¹FF »FûIYFa³FFWe ¸F°FQF³FFÀFFNe ´FiUÈØF IYS¯FFS. ¸F°FQF³F IYS°FF³FF A´FZÃFF °FS Jc´F AFWZ°F ´F¯F ´FiV³FFa¨Fe CØFSa VFû²F¯FFSF AFd¯F °Fe ´Fi°¹FÃFF°F AF¯F¯FFSF ³FZ°FF d¸FTFUF We ¸FcT A´FZÃFF AFWZ. - dÃFd°Fþ IYb»FIY¯FeÊ, ¶Fe.IYFG¸F., ´Fb¯FZ ✦ ´FdWX»¹FFaQF¨F ¸F°FQF³F IYSX°FF³FF ÀF½FF˳FF¨F

kE¢ÀFFBXMX¸FZÔMXl AÀF°FZ, ´F¯F k³F½WÊXÀF³FZÀFl ¸FFÂF AdªF¶FF°F ³FFWXe. SXFªFIYFSX¯FF¨¹FF £Fû»FF°F AªFc³F °FSXe ¸Fe dVFSX»FZ»Fû ³FFWXe. °¹FF¸FbTZ ªFZ IYFWXe AFªF´F¹FË°F ¶Fd§F°F»FZ AFd¯F EZIY»FZ AFWZX, °¹FF½FøY³F IYû¯FF»FF ¸F°FQF³F IYSXF¹F¨FZ, WZX NXSX½F¯FFSX. ´FÃF dIaY½FF ½¹F¢°Fe´FZÃFF ¸FFÓ¹FFÀFFNXe ´FÃFF¨FZ AFd¯F °¹FF ½¹F¢°Fe¨FZ IYF¸F ¸FWXؽFF¨FZ AFWZX. °¹FF¸FbTZ ¸F°FQF³F IYSX°FF³FF ¹FF¨FF d½F¨FFSX ³F¢IYe IYSX¯FFSX. - d³F°FeVF £FFOZX, ´Fi±F¸F ½F¿FÊ ¹FVF½Fa°FSXF½F ¨F½WXF¯F IYFG»FZªF AFGRY BaXdªF³FeAÎSX¦F, ³FF¦F´FcSX ✦ SXFªFIYFSX¯FF¨Fe RYFSX¾Fe AF½FOX ³FÀFÕXe °FSXe ¹FF ½F¿FeÊ ´Fi±F¸F¨F ¸F°FQF³F IYSX¯FFSX AFWZX. IbYNX»¹FF SXFªFIYe¹F ´FÃFFÕXF ¸F°FQF³F IYSXF¹F¨FZ, ¹FF ÀFaQ·FFÊ°FeÕX d³F¯FʹF §FZ°FÕXF AFWZX. IbYNXÕXFWXe SXFªFIYe¹F ´FÃF ÀFØFZ½FSX AFÕXF °FSXe ·FiáXF¨FFSX IY¸Fe WXû¯FFSX ³FFWXe °¹FF¸FbTZ ÀFSXIYFSXIYOcX³F RYFSX A´FZÃFF NZX½F¯FZ ¨FbIYe¨FZ AFWXZ. ¹FF ½F¿FeÊ ³F½F¸F°FQFSXFa¸F²¹FZ ¹Fb½FIYFa¨Fe ÀFa£¹FF ¸FûNëF ´Fi¸FF¯FF°F AÀF»¹FF¸FbTZ ´Fi°¹FZIYF³FZ ¸F°FQF³F IZYÕZX ´FFdWXªFZ. - SXFWbXÕX IbYTIY¯FeÊ, ¶Fe. IYFG¸F. ÀFe´Fe AG¯OX ¶FZSXFSX ¸FWXFd½FôFFÕX¹F, ³FF¦F´FcSX ✦ ¸F»FF ÀFSIYFS ¶FQ»FF¹F¨Fa AFWZ. ³FUe³F ÀFSIYFS AF»Fa °FS ·Fi¿MXF¨FFS ÀFa´FZ»F AÀFa ³FFWe ´F¯F ³FUe³F ÀFSIYFS »FûIYFaÀFFNe ³FUe³F IYFWe °FSe IYSZ»F. ¸F°FQF³F IYFS¯F WZ¨F IYe 18 ³FbÀF°Fe A¾½FFÀF³Fa ³F QZ°FFIYS¯¹FF¨Fa IYF¸F IYS¯FFSF AFd¯F rr Ed´FiÕX sqru

AO¨F¯Fe þF¯Fc³F §FZ¯FFSF »FûIY´Fid°Fd³F²Fe WUF. AFØFF ¸F°FQF³F ³FFWe IZY»Fa °FS ´FbP¨Fe ´FF¨F U¿FË AF´F¯F ³FbÀF°Fa¨F ¶Fû»F°F SFW°Fû. AFØFF d¸FTF»FZ»¹FF ÀFa²Fe¨FF RYF¹FQF §FZ¯FFS. - AFVFb°Fû¿F °FFa¶FZ, ¶Fe.IYFG¸F, ´Fb¯FZ ✦ ½¹F¢°Fe AFd¯F IYF¸F ¹FF Qû³WXe ¦FûáXe ¸FFÓ¹FFÀFFNXe £Fc´F ¸FWXؽFF¨¹FF AFWZX°F. °¹FF¸FbTZ ¸F°FQF³F IYSX°FF³FF ´Fc¯FÊ´F¯û d½F¨FFSX IYøY³F¨F IYSX¯FFSX. ´FdWX»¹FF ¸F°FQF³FF¨¹FF £Fc´F ÀFFº¹FF kdRYd»Fa¦ªFl, kE¢ÀFFBMX¸FZÔMXl AFWZX°F, ´F¯F ¸F°FQF³F IYSX°FF³FF IYû¯F°FeWXe ¨FcIY WXû¯FFSX ³FFWXe, ¹FF¨Fe IYFTªFe ³F¢IYe¨F §ûBÊX»F. A»FeIYOZX ªFZ SXFªFIYFSX¯F ÀFbøY AFWZX, °¹FF¶FïX»F RYFSXÀFZ ÀFFa¦F°FF ¹FZ¯FFSX ³FFWXe. ¸FFÂF, ÀF¦FTZ IYFWXe ¨FFa¦F»FZ ½WXF½FZ E½FPXZ ³F¢IYe. - AdÀ¸F°FF ¨FFa¦Fû»FZ, ÀFeEÀFe AFG»FSXFCaXOXSX, ³FF¦F´FcSX ✦ We ¸FFÓFe ´FdW»Fe¨F d³FUO¯FcIY AFWZ. ¸FFÓ¹FF ¸F°FQF³F ³F IYS¯¹FF¸FbTZ ¨FbIYe¨¹FF ½¹F¢°Fe»FF ¸F°F þFD ³F¹FZ ¹FFÀFFNe ¸Fe B±Fc³F ´FbPZ ³FZW¸Fe ¸F°FQF³F IYS¯FFS AFWZ. ¸F°FQF³F IYS°FF³FF ´FÃF AFd¯F ¸FF¯FcÀF ¶F§Fc³F ¸F°F QZ¯FFS. ³FZ°FF »FûIYFaÀFFNe IYF¹F IYS°Fû, IYÀFa IYF¸F IYS°Fû WZ ¶F§Fc³F¨F ¸Fe ¸F°F QZ¯FFS AFWZ. ·Fi¿MXF¨FFS IY¸Fe ½WFUF ¹FFÀFFNe ¸Fe ¸F°FQF³F IYS¯FFS. - ¦FF¹FÂFe IYb»FIY¯FeÊ, ¶Fe.IYFG¸F., ´Fb¯FZ

✦ SXFªFIYFSX¯FF°F ´FdWX»¹FF´FFÀFc³F¨F kBaXMXSmXÀMXl AFWZX. °¹FF¸FbTZ ¸F°FQF³FF¨Fe ÀFa²Fe ÀFûO¯FFSX ³FFWXe¨F. °F÷Y¯F d´FPe»FF AF°FF ¶FQ»F WX½FF AFWZX AFd¯F °¹FFÀFFNXe ¸F°FQF³FFIYOZX ´FFNX dRYSX½Fc³F ¨FF»F¯FFSX ³FFWXe. °¹FFÀFFNXe AF¸WXe ¸FWXFd½FôFF»F¹FF¨¹FF ¸FF²¹F¸FF°Fc³FWXe ¹Fb½FIYFa³FF ¸F°FQF³F IYSX¯¹FFd½F¿F¹Fe AF½FFWX³F IZY»FZ AFWZX. QZVF ÀFÃF¸F IYSXF¹F¨FF AÀFZ»F °FSX °F÷Y¯F d´FPe»FF ÀFa²Fe QZ¯¹FF¨Fe ¦FSXªF AFWZX AFd¯F °¹FFÀFFNXe EIYF ¨FFa¦F»¹FF ³FZ°FÈ°½FF¨FeWXe QZVFF»FF ¦FSXªF AFWZX. - Aõ`X°F ¶FFZ´FûSXeIYSX, ¶Fe.IYFG¸F, ´Fi±F¸F ½F¿FÊ ÀFZÔMXSX ´FFGBaXMX IYFG»FZªF, ³FF¦F´FcSX ✦ ÕXûIY¾FFWXe³FZ ´Fi°¹FZIYFÕXF ¸F°FQF³FF¨FF Ad²FIYFSX dQÕXF AFWZX. ¸FFÂF, ´Fi°¹FZIY d³F½FOX¯FbIYe°F wq °FZ xq MX¢IZY ¸F°FQF³F WXû°F AÀF°FZ. ¾Fa·FSX MX¢IZY ¸F°FQF³F IYSX¯¹FFÀFFNXe ´Fi°¹FZIYF³FZ §FSXF¶FFWZXSX ´FOF¹FÕXF

WX½FZ. ¸FWXFd½FôFFÕX¹FF°FeÕX d³F½FOX¯FbIYF¸F²¹FZ ¸F°FQF³F IZYÕZX. ¸FFÂF, ÕXûIYÀF·FF d³F½FOX¯FbIYe°F ´Fi±F¸F¨F ¸F°FQF³F IYSX¯FFSX AÀF»¹FF³FZ CX°ÀFbIY°FF AFWZX. IbYNX»¹FF SXFªFIYe¹F ´FÃFF´FZÃFF ¾FWXSXF¨FF d½FIYFÀF IYû¯F IYøY ¾FIY°Fû, A¾FF CX¸FZQ½FFSXFÕXF ¸F°FQF³F IZYÕZX ´FFdWXªFZ. - ³Fe°FF ÕXûJaOZX, IYÕXF ´Fi±F¸F ½F¿FÊ, ¶FaÓFF¯Fe ¸FdWXÕXF ¸FWXFd½FôFFÕX¹F, ³FF¦F´FcSX ✦ AF°FF ¶FQ»F ½WF¹F¨Fe

¦FSþ AFWZ. ¸FWF¦FFBÊ UFP°FZ¨F AFWZ. ¦FSþZ¨¹FF UÀ°Fc, ´FZMÑû»F¨¹FF dIY¸F°Fe UFP°F AFWZ°F. ³FZW¸Fe¨F IYF¸Fa ³F IYS°FF RY¢°F d³FUO¯FbIYFa¨¹FF AF²Fe IYF¸Fa IZY»Fe þF°FF°F. °¹FF¸FbTZ AF°FF ¶FQ»F ¦FSþZ¨FF AFWZ. °¹FFÀFFNe ¸F°FQF³F IYSFUa¨F »FF¦FZ»F. þû ´FiF¸FFd¯FIY´F¯FZ IYF¸F IYS°Fû °¹FF»FF ¸F°F QZ¯FFS. ¶FFIYe¨¹FFa³FFWe ¸F°FQF³F IYSF ¸W¯Fc³F ÀFFa¦F¯FFS. - fY¦UZQ ¦Fb´F¨Fc´F, ¶Fe.IYFG¸F., ´Fb¯FZ ✦ ¸F°FQF³FF¨FF WæY WF ¸FFÓ¹FF úáe³û ´FS¸F ´FdUÂF

AÀF»¹FF³û °Fû ¸Fe þ¶FF¶FQFSe³û ¶FþFU¯FFS AFWZ. ÀFUÊÀFF¸FF³¹F þ³F°û¨¹FF A´ûÃFFa³FF ³¹FF¹F QZ¯¹FFÀFFNe AF²Fbd³FIY þ¦FFVFe ÀFbÀFa¦F°F NS¯FFº¹FF ÀFaIY»´F³FF SF¶FU¯¹FFUS C¸ûQUFSFa¨FF U ´FÃFFa¨FF ·FS AÀF»FF ´FFdWþZ. ¸FWF¦FFBÊ, ·FiáF¨FFS, ¶ûSûþ¦FFSe ¹FF ÀF¸FÀ¹FFa³Fe þ³F°û»FF ¦FiFÀF»û»û AFWZ. QZVFF¨û WZ d¨FÂF ¶FQ»F¯¹FFÀFFNe ÀFÃF¸F SFþIYe¹F ´FÃF ÀFØûUS ¹û¯û ¦FSþZ¨û AFWZ. »FûIYVFFWe¨FF ÀFIYFSF°¸FIY dU¨FFS IY÷Y³F¨F ¸F°FQF³F IYS¯FFS AFWZ. - SûdW°F ¸FûSZ, IYFZ»WXF´FcSX ✦ ¸FûN¸FûNe AFäFFÀF³û QZDY³F þ³F°û»FF ÓFb»FU°F

NZU¯¹FF¨û IYF¸F A³ûIY SFþIYe¹F ´FÃF IYSe°F AÀF°FF°F. ÀFFUÊþd³FIY þeU³FF°F UFUS°F AÀF°FF³FF °û »Fa¶Fe¨FüOe AFäFFÀF³û QZ°FF°F. ´F¯F °¹FF¨Fe Aa¸F»F¶FþFU¯Fe ¸FFÂF Wû°F ³FFWe. °¹FF¸FbTZ d³FUO¯FbIYF ÀFb÷Y ÓFF»¹FF IYe ¸F°FQFSFa³FF ´üVFF¨û AFd¸F¿F QFJUc³F C¸ûQUFS ¸F°F QZ¯¹FFÀF ´FiUÈØF IYS°FF°F. ÀF¸FÀ¹FFa¨Fe ÀFFZOX½F¯FcIY IY²FeWe Wû°F ³FFWe. ³û°û ÀF¸FÀ¹FF ÀFûOUF¹F»FF IY¸Fe ´FO°F AÀF°Fe»F °FS ¸F°FQFSFa³Fe °¹FFa³FF ¸F°FQF³F IYVFFÀFFNe IYSF¹F¨û AÀFFWe ´FiV³F ´FO°Fû. ´F¯F ÀFS°ûVûUMe QZVFF¨FF IYFS·FFS ÀFÃF¸F°û³û IYS¯FFº¹FF C¸ûQUFSFaÀF dU¨FFS´FcUÊIY ¸F°FQF³F IZY»û ´FFdWþZ AÀû ¸FFÓû ¸F°F AFWZ. - ÀFaQe´F ÎVFQZ, IYFZ»WXF´FcSX


✦ QZVFF»FF ÀFôFdÀ±F°Fe°F Ja¶FeS ³û°FÈØUF¨Fe ¦FSþ AFWZ. QZVFF¨Fe A±FÊ, ÀFaSÃF¯F, IYF¹FQF, ÀFb½¹FUÀ±FF dU¿F¹FIY ½¹FUÀ±FF dJTdJTe ÓFF»û»Fe AFWZ. AVFF dÀ±F°Fe°F IYû¯FF»FFWe d³FUOc³F dQ»û °FSe RYFSÀFF RYSIY ´FOZ»F AÀû ¸F»FF UFM°F ³FFWe. ´F¯F AÀFF C¸ûQUFS ÎS¦F¯FF°F ³FÀû»F °FS ³FIYFSFd²FIYFSF¨û ¶FM¯F QF¶F»û ´FFdWþZ. IYû¯F°FF¨F C¸ûQUFS ¹Fû¦¹F ³FÀû»F °FS VFFÀF³FF³û ¹Fûþ»û»¹FF ¹FF ¸FF¦FFʨFF AU»Fa¶F IZY»FF ´FFdWþZ. - ßFÈd°FIYF ÀF´FFMZ, IYFZ»WXF´FcSX ✦ »FûIYVFFWe ´FidIiY¹û°F ¸F°FQF³FF¨û ¸FW°U Jc´F¨F C©F QþFʨû AFWZ. ¸F°FQFSFa³Fe ¸F°FQF³FF¨FF WæY þ÷YS ¶FþFU»FF ´FFdWþZ. §FM³û³û ¸F°FQF³F IYS¯¹FF¨FF WæY dQ»û»FF AÀF°FF³FF °¹FF´FFÀFc³F IYû¯FeWe QcS SFWc ³F¹û. QZVF d³F¸FFʯFFÀFFNe ¸F°FQF³F IYS¯¹FFÀF ¸Fe ´FiF²FF³¹F QZ¯FFS AFWZ. ¸F°FQF³FFdQUVFe ÀFb˜e AÀF»Fe °FSe §FSF¸F²¹û dM½WeÀF¸FûS ¸F³FûSaþ³FF¨û IYF¹FÊIiY¸F ¶F§F°F dQUÀF §FF»FdU¯¹FF´ûÃFF ¸F°FQF³F IZaYQiFUS þFDY³F AF´F»û IY°Fʽ¹F ´FFS ´FFO»û ´FFdWþZ. - SFþeU ¸FF³û, IYFZ»WXF´FcSX ✦ »FûIYÀF·FF d³FUO¯FbÀFFNXe

¸F°FQF³F IYS°FF³FF AF´F»û ¸F°F UF¹FF þF¯FFS ³FFWe ¹FF¨Fe QJ»F ´Fi°¹ûIYF³û §û°F»Fe ´FFdWþZ. ¸F°FQF³FF¨Fe ÀFa²Fe ´FF¨F U¿FFÊ°Fc³F EIYQF ´FiF´°F Wû°F AÀF°û. AVFF dÀ±F°Fe°F ´Fi±F¸F¨F ¸F°FQF³F IYS°FF³FF ª¹FF C¸ûQUFSF»FF ¸F°FQF³F IYSFU¹FF¨û AFWZ, °¹FF¨Fe ÀFUËIY¿F ¸FFdW°Fe §û°F»Fe ´FFdWþZ. ¸FFÓ¹FF EIYF ¸F°FF½FSX QZVFF¨û ·FdU°F½¹F A¶F»Fa¶Fc³F AFWZ. °û½WF ¸Fe d³FUO»û»FF C¸ûQUFS ¦Fne AFd¯F dQne ¹û±Fe»F IYF¸FF¨FF ÀF¸F³U¹F NZUc VFIZY»F IYF¹F ¹FF¨FF þ÷YS dU¨FFS ÓFF»FF ´FFdWþZ. - d³F»FF QZÀFFBÊ, IYFZ»WXF´FcSX

ÀFaIYÕX³F: Q¹FF³FaQ dÕX´FFSmX, SXFJe ¨F½WXF¯F, SXF¸F ·FFIYSmX, BSXF½F°Fe ¶FFSXÀFFZOZX

sv ½F¹FFZ¸F¹FFÊQZ½FSX¨F SXFZJc³F NZX½FÕZX AFWZX. dSX´Fd¶ÕXIY³F ´FÃF °F÷Y¯FFa¨Fe ¸F¹FFÊQF tq ´F¹FË°F AÀF»¹FF¨FZ ÀFFa¦F°FFZ, IYFSX¯F ¹FF¨F IYFTF°F ³F½Fe À½F´³FZ ´FFWcX³F °Fe ´Fi°¹FÃFF°F AF¯F¯¹FFÀFFNXe ÓFFZIcY³F QZ¯¹FF¨Fe ½FÈØFe °¹FF¸F²¹FZ AÀF°FZ AÀFZ °¹FFa¨FZ ¸F°F AFWZX. ¸WX¯FªFZ¨F °F÷Y¯FFa¨¹FF ½F¹FF¨¹FF ¸FcÕX·Fc°F ¸FbïëF½FSX¨F AF´F»¹FFIYOZX ´FÃFFa¨¹FF ÀFaIY»´F³FZ°F AFªFWXe À´Fá°FFX ³FFWXe AÀFZ¨F ¸WX¯FF½FZ ÕXF¦FÕZX. EIaYQSXe°F¨F ¹FF½FøY³F AÀFZ dQÀF°FZ IYe, ´Fi°¹FZIYF³FZ °F÷Y¯FFBʨFe

½¹FF£¹FF WXe À½F°F:ÀFFNXe ÀFFZ¹FeÀIYS´F¯FZ IZYÕZXÕXeX AFWZX. °F÷Y¯FFBÊ WXF ¹FF d³F½FOX¯FbIYe°FeÕX ¸FWXؽFF¨FF §FMXI AÀFÕXF °FSXe WZX °F÷Y¯F SXFªFIYFSX¯FFIYOZX IYF¹F QÈáXe³FZ ´FFWX°FF°F, ¹FF¶FF¶F°F SXFªFIYe¹F ´FÃFFa¨Fe ·Fcd¸FIYF Jc´F ½FZ¦F½FZ¦FTe AFWZX. IYFh¦FiZÀF¨¹FF ¸F°FZ SXFªFIYFSX¯FF¨¹FF AFªF½FSX ÓFFÕZ»¹FF ´FiFZªFZ¢¾F³F¸FbTZ SXFªFIYFSX¯FFIYOZX °F÷Y¯F RYFSXÀFF CX°ÀFFWXF³FZ ´FFWX°F ³FFWXe. dSX´Fd¶ÕXIY³F¨¹FF ¸F°FZ AFªF¨FZ tv-uq MX¢IZY °F÷Y¯F SXFªFIYe¹FQÈáëF ÀFªF¦F

SXFª¹FZ ry °FZ rz ½F¿FF˨FZ ¸F°FQFSX AaQ¸FF³F AFd¯F d³FIYFZ¶FFSX ¶FZMZX syzz AFa²Fi ´FiQZ¾F - rvuusqt A÷Y¯FF¨FÕX ´FiQZ¾F - tqtzz AFÀFF¸F - wvxrzq d¶FWXFSX - rwvuwqs ¨FadQ¦FPX - ryrxq LXØFeÀF¦FPX - ywxqzz QFQSXF, ³F¦FSX WX½FZÕXe - rywvv dQ½F-Q¸F¯F yxxy ¦FFZ½FF - stzyv ¦FbXªFSF°F - zuysus WXSX¹FF¯FF - tuzssz dWX¸FF¨FÕX ´FiQZ¾F - wsrtt ªF¸¸Fc AFd¯F IYF¾¸FeSX - ruyuyq ÓFFSXJaOX - ryqssuy IY³FFÊMXIY - yquxyw IZYSXT - urxuzq

ÕXÃFõe´F ¸F²¹F ´FiQZ¾F ¸FWXFSXF¿MÑX ¸F¯Fe´FcSX ¸FZ§FFÕX¹F d¸FÓFFZSXF¸F ³FF¦FFÕhXOX dQ»ÕXe AFZdSXÀFF ´FFhOZX¨FSXe ´FaªFF¶F SXFªFÀ±FF³F dÀF¢IYe¸F °Fd¸FT³FFOcX dÂF´FbSXF CXØFSX ´FiQZ¾F CXØFSXFJaOX ´Fd¾¨F¸F ¶Fa¦FFÕX

AÀF°FF°F. °F÷Y¯FFa¸F²FeÕX ¸F²¹F¸F½F¦FeʹF ´Fi½FÈØFe WXe SXFªFIYFSX¯FFIYOZX °Fb¨LX°FZ³FZ ´FFWX¯FFSXe AFWZX. SXF¿MÑX ½FFQe IYFh¦FZÀF °F÷Y¯FFa¨FF SXFªFIYFSX¯FFIYOZX ´FFWX¯¹FF¨FF QÈd¿MXIYFZ³F °Fb¨LX°FZ¨FF AÀF»¹FF¶FïÕX ¸F²¹F¸F½F¦FeʹF ÀF¸FFªFFÕXF¨F QFZ¿F QZ°FZ. AFªF½FSX ÀF½FʨF ¨FT½FTe°F ¸FFZNëF ´Fi¸FF¯FF°F °F÷Y¯FFa³Fe ÀFWX·FF¦F §FZ°FÕXF AFWZX. ´F¯F ¦FZ»¹FF IYFWXe ½F¿FFË°F AFd±FÊIY À°FSX ½FFPXÕZX»¹FF ¸F²¹F¸F½F¦FFʨ¹FF ´FiF±Fd¸FIY°FF ½FZ¦F¼¹FF AFWZX°F. °¹FF¸FbTZ ¾FWSXe ·FF¦FF°FeÕ °F÷Y¯F SXFªFIYFSX¯FFIYOZX

-

sqvq rvztvrz rqxvtxw uqrzr wtqry txtxv twrvz sswytt xyuwxx szryx uyvuyy sqursxr rrxrv rrzztqz rsrrru tyruryq rwrvrs sqxzxsu

ÀFaQ·FÊ : d³FUOX¯FcIY AF¹Fû¦F

rr Ed´FiÕX sqru

19


RYFSXÀFF AFIYd¿FÊ°F ÓFFÕXF ³FFWXe, ¸FFÂF ÕXWXF³F ¾FWXSmX AFd¯F ¦FiF¸Fe¯F ·FF¦FF°FeÕX °F÷Y¯F ¸FFÂF SXFªFIYFSX¯FFIYOZX ÀFªF¦F´F¯FZ ´FFWX°FFZ AFWZX. AFªF¨¹FF °F÷Y¯FFa³FF dSXÓF»MX WX½FF

QÈd¿MXIYFZ³FF°F RYSXIY ´FOXÕXF AFWZX.ll ¸FWXFSXFáÑXF°FeÕX SXFªFIYFSX¯¹FFa³FF §FSXF¯FZ¾FFWXe SXF¶F½FF¹F¨Fe AÀF»¹FF¸FbTZ WZX IYSX¯¹FF°F AF»¹FF¨FZ °¹FF ÀFFa¦F°FF°F. d½FôFF´FeNXe¹F d³F½FOX¯FbIYF ¹FF IYFWXe

ÀFFSmX SX¯FFa¦F¯F °F÷Y¯FFa¨¹FF WXF°FF°F - A³Fa°F ¦FFOX¦FeT - ´Fi½F¢°FF, ·FFSX°Fe¹F SXFáÑXe¹F IYFh¦FiZÀF SXFWbXÕX ¦FFa²FeÔ³Fe °F÷Y¯FFBÊÕXF ¸FFZNëF ´Fi¸FF¯FF°F ½FF½F dQÕXF AFWZX. °FaÂFÄFF³FF¨¹FF ¸FF²¹F¸FF°Fc³F AF¸WXe ´Fc½FeÊ´FFÀFc³F¨F °F÷Y¯FFa¨¹FF ªF½FT AFWXFZ°F. ¹FF d³F½FOX¯FbIYe°F °F÷Y¯FFBʨFe ÀFb÷Y½FF°F ³FZ°FÈ°½FF´FFÀFc³F¨F IZYÕXe AFWZX. ª¹FZâXFa³FF SXFª¹FÀF·FZ½FSX ´FFNX½FÕZX AFWZX. d³F½FOX¯FbIYe¨¹FF SX¯FFa¦F¯FF°F AF°FF ÀFFSmX¨F °F÷Y¯F AFWZX°F. ¸FFZNëF ´Fi¸FF¯FF°F °F÷Y¯F AF¸F¨¹FFIYOZX ¹FZ°F AFWZX°F. AÀF°FFZ. ±FF´FF ¨FFÕX°F ³FFWXe°F. ´F¯F ÕXFZIYd´Fi¹F ³FZ°FF AÀFZÕX °FSX °F÷Y¯FFa³FF SXFªFIYFSX¯FF°F BaMXSmXÀMX d³F¸FFʯF WXFZDY ¾FIY°FFZ AÀFZ ´Fid°F´FFQ³F ¸F³FÀFZ IYSX°FZX.

IZY½FT SXFªFIYe¹F AçXF ³FÀFc³F °¹FFõFSmX ¹Fb½FIYFÕXF ªF¶FF¶FQFSXe¨Fe ªFF¯Fe½F WXFZ°FZ, EIY ·Fcd¸FIYF °F¹FFSX WXFZ°FZ. ³FZ¸FIYF °¹FF¨FF ¹FZ±FZ A·FF½F AFWZX. °¹FF¸FbTZ AFªF¨FF

SXFªFIYFSX¯FF°F ´FÃFF¨¹FF IYF¸FF°F °FFZ dIY°F´F°F ÀFdIiY¹F AÀF°FFZ, WXF ´Fi¾³F CXSX°FFZ¨F. SXFªFIYe¹F ´FÃF °¹FFÕXF AF´F»¹FF IYF¸FF°F dIY°Fe ±FFSXF QZ°FF°F WXFQZJeÕX ¸FWXؽFF¨FF ¸FbïF AFWZX. AF´F¨¹FF IYFZ¯F°¹FFWXe ÀFd¸F°Fe¸F²¹FZ dIY¸FF³F sv MX¢IZY °F÷Y¯FFa¨FF ÀF¸FF½FZ¾F IZYÕXF ªFF°FFZ. AF´F¸F²¹FZ B°FSX ´FÃFFa´Fi¸FF¯FZ ¹Fb½FIYFa¨Fe ½FZ¦FTe d½Fa¦F ³F IYSX°FF °¹FFa³FF ¸Fb£¹F ²FFSmX°F ÀFF¸FF½Fc³F §FZ°FÕZX AFWZX. ¸FFZQe ¹Fb½FF¾F¢°Fe¨¹FF

ªFFÀ°F ´Fi¸FF¯FF°F °F÷Y¯F ¹FZ°F AFWZX°F, AÀFZ °¹FFa¨FZ ´Fid°F´FFQ³F AFWZX. rw ½¹FF ÕXFZIYÀF·FF d³F½FOX¯FbIYe°F °F÷Y¯F ªFSXe ¸F°FQF³FF¨Fe dQ¾FF ´FFÕXMX¯FFSX AÀFÕZX °FSXe EIcY¯F¨F SXFªFIYe¹F ´FÃFFa³Fe dIY°Fe °F÷Y¯F CX¸FZQ½FFSX dQÕZX AFWZX°F ¹FF ´Fi¾³FF½FSX ±FZMX ¸F°F ³F ¸FFaOX°FF ´Fi°¹FZIYF³FZ ÀFFZ¹FeÀIYSX ·Fcd¸FIYF §FZ°FÕXe AFWZX. ¸FbTF°F °F÷Y¯FF¨Fe ½¹FF£¹FF¨F IYSX°FF³FF ÀFFZ¹FeÀIYSX ·Fcd¸FIYF §FZ°FÕXe

AF¸F¨¹FF¨F ´FÃFFIYOZX °F÷Y¯FFa¨FF AFZPXF - ³F½FF¶F ¸FdÕXIY - ´Fi½F¢°FF, SXF¿MÑX ½FFQe IYFh¦FiZÀF ÀFb÷Y½FF°Fe¨¹FF IYFTF°F AF¸F¨¹FF ´FÃFFIYOZX °F÷Y¯FFa¨FF AFZPXF WXFZ°FF. ¸F²F»¹FF IYFTF°F WXF AFZPXF ¸F³FÀFZIYOZX ¦FZÕXF WXFZ°FF. ´F¯F ¦FZ»¹FF QFZ³F ½F¿FFË°F AF¸F¨¹FFIYOZX AFZPXF ½FFPXÕXF AFWZX. °Fe³F ½FZ¦F½FZ¦F¼¹FF À°FSXFa½FSX AF¸WXe ¹Fb½FIYFaÀFFNXe IYF¸F IYSX°F AFWXFZ°F. ¹Fb½F°FeÔÀFFNXe ½FZ¦FTF d½F·FF¦F QZ¯FFSXF SXF¿MÑX½FFQe IYFh¦FiZÀF WXF EIY¸FZ½F ´FÃF AFWZX. ¸FF²¹F¸FF°Fc³F ·FFªF´F³FZ ¦FZ»¹FF ÀFWXF ¸FdWX³¹FFa°F ÕXFJFZ °F÷Y¯FFa¾Fe ÀFa´FIÊY IZYÕXF AFWZX. °¹FF¨FF¨F ´FdSX¯FF¸F ¸WX¯Fc³F AFªF vq WXªFFSX ¹Fb½FIY ´FÃFF¨FZ ÀF·FFÀFQ ³FÀF°FF³FFQZJeÕX d³F½FOX¯FbIYFa¨¹FF IYF¸FF°F ÀFdIiY¹F

AÀF»¹FF¸FbTZ °F÷Y¯F CX¸FZQ½FFSXFa¨¹FF ¶FF¶F°Fe°F °Fe¨F ·Fcd¸FIYF SXFdWXÕXe AÀF»¹FF¨FZ À½FF·FFd½FIY´F¯FZ dQÀFc³F ¹FZ°FZ. AF´F¨¹FF °F÷Y¯FFBʨ¹FF ½¹FF£¹FZ°F sv ½F¿FFÊ´F¹FË°F¨F °F÷Y¯F AFWZX. ÕXFZIYÀF·FF d³F½FOX¯FbIYe¨¹FF CX¸FZQ½FFSXFÀFFNXe dIY¸FF³F

¸FFZQe ¹Fb½FF¾F¢°Fe³FZ ¸FFZNXe AF§FFOXe §FZ°FÕXe AFWZX AF´F¨¹FF ¸F°FZ AFªF¨FF °F÷Y¯F Jc´F WbX¾FFSX AFWZX. °¹FFÕXF °¹FF¨FZ WX¢IY IYTÕZX AFWZX°F. °¹FF¸FbTZ °FFZ SXFªFIYFSX¯FFIYOZX ÀFªF¦F´F¯FZ ´FFWX°FFZ. ¹FF¨F ÀFaQ·FFÊ°F ½FZ¦FTF ¸FbïF ¸FFaOX°FF³FF

°F÷Y¯F SXFªFIYFSX¯FFIYOZX Q¶FIcY³F ´FFWX°FFZ. ¶FFTFÀFFWZX¶F NXFIYSmX, ³FSmÔXýi ¸FFZQe ¹FFa¨¹FF ½¹Fd¢°F¸FؽFF¨FZ °F÷Y¯FFa³FF AFIY¿FʯF AÀF»¹FF¨FZ d¾F½FÀFZ³FF AFd¯F ·FFªF´F¨FZ ¸WX¯F¯FZ AFWZX. ´Fi·FF½Fe ½¹Fd¢°F¸FؽFF¸FbTZ

AF¸F¨¹FFIYOZX ÀF½FFÊ°F ªFFÀ°F °F÷Y¯F CX¸FZQ½FFSX - d¾Fd¾FSX d¾FaQZ, ¸FWXFSXFáÑX ³F½Fd³F¸FFʯF ÀFZ³FF AF¸F¨FZ ÀFFSmX CX¸FZQ½FFSX WZX °F÷Y¯F AFWZX°F. °F÷Y¯FFa³FF J¸F¢¹FF ´FÃFF¨FZ, dSXÓF»MX QZ¯FFSmX CX¸FZQ½FFSX ÕXF¦F°FF°F. °FZ d¨FÂF AF¸F¨¹FF ´FÃFF°F AFWZX. °¹FF¸FbTZ AF¸F¨¹FF ´FÃFF°F °F÷Y¯FFa¨FF ½FF½FSX Ad²FIY AFWZX. kAF´Fl¨¹FF ´Fie°Fe ¾F¸FFÊ ÀFFa¦F°FF°F IYe, kk¸FWXFSXFáÑX ÀFFZOX°FF QZ¾FF°FeÕX B°FSX SXFª¹FFa°FeÕX °F÷Y¯F WZX SXFªFIYFSX¯FFIYOZX °Fb¨LZX°FZ³FZ ´FFWXF°F ³FFWXe°F, ´F¯F ¸FWXFSXFáÑXF°F ªFF¯Fc³F¶FbªFc³F °F÷Y¯FFa³FF d½FôFF´FeNXe¹F 20 d³F½FOX¯FbIYFa´FFÀFc³F ½Fad¨F°F NZX½F»¹FF¸FbTZ °¹FFa¨FF SXFªFIYFSX¯FFIYOZX ´FFWX¯¹FF¨¹FF rr Ed´FiÕX sqru

°F÷Y¯F SXFªFIYFSX¯FFIYOZX, ´FÃFFIYOZX AFIYd¿FÊ°F WXFZ°FF°F AÀFZ ¹FF QFZ³WXe ´FÃFFa¨FZ ¸WX¯F¯FZ AFWZX. AFªF¨FF °F÷Y¯F WbX¾FFSX AÀFÕXF, °¹FFÕXF WX¢IYF¨Fe ªFF¯Fe½F ÓFFÕXe AÀFÕXe, °FFZ ¸F°FQF³F IYøY³F AF´FÕXF WX¢IY ¶FªFF½F¯FFSX AÀFÕXF °FSXe

- ´FiIYF¾F ªFF½FOZXIYSX - ´Fi½F¢°FF, ·FFSX°Fe¹F ªF³F°FF ´FÃF ¸FFZQe ¹Fb½FF¾F¢°Fe¨¹FF ¸FF²¹F¸FF°Fc³F ¦FZ»¹FF IYFWXe ¸FdWX³¹FFa°F AF¸WXFÕXF ªFZ °F÷Y¯F d¸FTFÕZX AFWZX°F °¹FF°FeÕX uv WXªFFSX °F÷Y¯FFa³Fe d³F½FOX¯FbIYe¨¹FF IYF¸FFÀFFNXe ½FZT dQÕXF AFWZX. ¸F°FQFSX WXe EIY °¹FFa¨Fe ·Fcd¸FIYF ÓFFÕXe, ´F¯F °¹FFWXe ´FÕXeIYOZX ªFFDY³F °¹FFa¨¹FFIYOZX AÀF¯FFSZ B³Fû½WZX¾F³F ¸FWXؽFF¨FZ AFWZX. AF¸F¨FF ´FÃF A¾FF B³Fû½WXZ¾F³FÕXF ½FF½F QZ°FFZ. AÀF»¹FF¨FZ ·FFªF´F ÀFFa¦F°FZ. d³F½FOX¯FbIYe°F ¸F°FQFSXFaÀFFNXe ÀFdIiY¹F AÀF¯FFSmX EIY ÕXFJFWcX³F Ad²FIY ¦FMX ´Fi¸FbJFa´F`IYe vq MX¢IZY °F÷Y¯F¨F AÀF»¹FF¨FZ d¾F½FÀFZ³FZ¨FZ ¸F°F AFWZX, °FSX E³FEÀF¹FcAF¹F¨¹FF ¸FF²¹F¸FF°Fc³F IYFh¦FiZÀF d½FôFF±¹FF˳FF ÀFa²Fe QZ°F AÀF°FZ, AÀFZ ´FÃFF¨FZ ¸F°F AFWZX. SXF¿MÑX½FFQe IYFh¦FiZÀF ÀFFa¦F°FZ, AF¸F¨¹FFIYOZX d½FôFF±FeÊ, ¹Fb½FIY, ¹Fb½F°Fe AÀFZ °Fe³F d½F·FF¦F ¹Fb½FIYFaÀFFNXe IYF¹FÊSX°F AFWZX°F. ¹Fb½F°FeÔÀFFNXe IYFZ¯F°FFWXe SXFªFIYe¹F ´FÃF, ½FZ¦FTF d½F·FF¦F IZYÕZXÕXF ³FFWXe. °FÀFZ¨F AFªF AF¸F¨¹FF¨F ´FÃFFIYOZX ÀF½FFÊ°F

½F¹FF¨Fe ¸F¹FFÊQF WXe¨F sv ½F¿FZÊ AFWZX. °¹FF¸FbTZ °¹FFa¨¹FF ´FÃFF¨¹FF ½¹FF£¹FZ°F ¶FÀF¯FFSXF °F÷Y¯F CX¸FZQ½FFSX dQÕZXÕXF ³FFWXe. IYFh¦FiZÀF³FZ ³FZ°FÈ°½F¨F °F÷Y¯FFa¨¹FF WXF°Fe dQÕZX AÀFc³FX, ÕXFZIYÀF·FZÀFFNXe ¶FWbX°FFa¾F CX¸FZQ½FFSX WZX tv- vq ½F¹FFZ¦FMXF°FeÕX AÀF»¹FF¨FZ ´Fid°F´FFQ³F IZYÕZX AFWZX. ª¹FZ¿NXFa³FF SXFª¹FÀF·FZ½FSX ´FFNXd½FÕZX AÀF»¹FF¸FbTZ SX¯FFa¦F¯F °F÷Y¯FFa¨¹FF WXF°Fe AÀF»¹FF¨FZ °¹FFa¨FZ ¸F°F AFWZX. SXF¿MÑX ½FFQe¨FZ ´Fi½F¢°FZ ÀFFa¦F°FF°F IYe tv ³Fa°FSX ÕX¦FZ¨F IYFWXe IYFZ¯Fe ½F¹FÀIYSX WXFZ°F ³FFWXe. °FÀFZ¨F vq-vv ´F¹FË°F


¶FQÕXF¨Fe ¾F¢°Fe °F÷Y¯FFa¸F²¹FZ¨F - AªFbʳF OXFa¦FTZ, ´Fi½F¢°FF, dSX´FFBÊ, (AFNX½FÕZX ¦FMX) AFa¶FZOXIYSXe ¨FT½FT, QdÕX°F ´Fh±FSX ¹FF ÀF½FÊ §FOXF¸FFZOXe °F÷Y¯FFa³Fe¨F ¦FFªF½F»¹FF AFWZX°F. °F÷Y¯F´F¯Fe EIY ²F¸FIY AÀF°FZ. Jc´F A³Fb·F½F §FZ°F»¹FF½FSX WXe ²F¸FIY IY²Fe IY²Fe ¶FFZ±FMX WXFZ°FZ. AF¸WXe d³F½FOX¯FbIYe¨¹FF SXFªFIYFSX¯FF°F IY¸Fe ´FOXÕXFZ AÀFc, ´F¯F AF°FF¨¹FF °F÷Y¯FFa¨FF IYÕX ÀFØFZIYOZX ªFF¯¹FF¨FF AFWZX. ¸FFÂF AFªFWXe IYFZ¯F°¹FFWXe ÀFF¸FFdªFIY ´Fi¾³FF½FSX AF¸F¨FF ÀFFSXF °F÷Y¯F¨F ÀF½FFÊ°F ´Fi±F¸F EIY½FM°FFZ. IYSX°FF°F. ·FFªF´F¨¹FF ¸F°FZ ÀFFZ¾FÕX ¸FF¯FÀFF°F ²FOXFOXe AÀF°FZ. °¹FF¸FbTZ ¸FedOX¹FF WZX EIY ÀFF²F³F AFWZX. IZY½FT AF¸F¨FZ CX¸FZQ½FFSX °¹FF ½F¹FFZ¦FMXF°FeÕX AFWZX°F. ·FFªF´F AFd¯F d¾F½FÀFZ³FZ¨¹FF ¸F°FZ °¹FF½FSX¨F ÀFFSmX ¹F¾F d¸FT¯FFSX ³FFWXe. d½Fd½F²F ÀF¸FFªF½F¦FF˾Fe ÀFa´FIÊY IZY½FT °F÷Y¯F AFWZX WXF¨F ¸FbïF ³FÀFc³F IYSX¯¹FFÀFFNXe d½Fd½F²F ¸FF²¹F¸F ´F¹FFʹF CX¸FZQ½FFSXF¨FZ IYF¸F, IbY½F°F ¹FF ÀFFº¹FF ½FF´FSXÕZX ªFF°FF°F. ÀF½FʨF ¸FF²¹F¸FFa¨FZ ¹F¾F ¦FFZáXeQZJeÕX ¸FWXؽFF¨¹FF AFWZX°F. CX¸FZQ½FFSXF³FZ À±FFd³FIY À½FSXFª¹F ÀFaÀ±FF, WZX rqq MX¢IZY IY²Fe¨F ³FÀF°FZ. °FÀFZ¨F d½F²FF³FÀF·FF A¾FF MX´´¹FFa½FSX IYF¸F IZYÕZX ¹FF ¸FF²¹F¸FF¨FZQZJeÕX AFWZX. AF´F¨¹FF À±FF´F³FZ´FFÀFc³F¨F ÀFFZ¾FÕX ¸FedOX¹FF½FSX AÀFZÕX, °FSX °¹FFÕXF ªFFZ A³Fb·F½F ·FSX dQÕXF AFWZX. °¹FFa¨¹FF ¸F°FZ QZ¾FF°FeÕX AÀF°FFZ °¹FF¨FF RYF¹FQF ÕXFZIYÀF·FZ°F rsq ¸F°FQFSXÀFa§F WZX ÀFFZ¾FÕX WXFZDY ¾FIY°FFZ. °¹FF¸FbTZ °F÷Y¯F AÀF¯FZ ¸FedOX¹FF¸FbTZ dªFaIY°FF ¹FZ°FeÕX. IYFh¦FiZÀF WXF¨F EIY¸FZ½F ¸FbïF CX¸FZQ½FFSXe QZ°FF³FF ÕXF¦Fc WXFZ°F ³FÀF»¹FF¨FZ °FZ À´FáX IYSX°FF°F. ÀFFZ¾FÕX ¸FedOX¹FF¨FF ´Fi·FF½F ³FFIYFSX°F

AF¸F¨FF ´FÃF °F÷Y¯FFa¨FF - ´Fie°Fe ¾F¸FFÊ - ´Fi½F¢°FF, AF¸F AFQ¸Fe ´FFMXeÊ AF¸F¨FF ´FÃF WXF °F÷Y¯FFa¨FF AÀFc³F AF¸F¨¹FF ´Fi°¹FZIY ÀFd¸F°Fe°F sv MX¢IZY °F÷Y¯F AFWZX°F. °F÷Y¯FFaÀFFNXe IYFZ¯F°FFWXe ½FZ¦FTF d½F·FF¦F ³F IYSX°FF AF¸WXe °¹FFa³FF ¸Fb£¹F ²FFSmX°F §FZ°FÕZX AFWZX. °F÷Y¯F WZX QZ¾FF¨Fe ³FÀF AFWZX°F. °F÷Y¯FFaIYOZX AÀF¯FFº¹FF ³F½¹FF d½F¨FFSXFa³FF- IY»´F³FFa³FF AF¸WXe ½FF½F QZ°FFZ. d¾F½FÀFZ³FZ¨FZ ÀFb¸FFSmX uq MX¢IZY CX¸FZQ½FFSX WZX °¹FFa¨¹FF °F÷Y¯FFBʨ¹FF ½¹FF£¹FZ°F ¶FÀF¯FFSmX AÀF»¹FF¨FZ °¹FFa¨FZ ¸F°F AFWZX. ÀF½FʨF ´FÃFFa³Fe °F÷Y¯FFBÊÕXF ½FF½F dQÕXF, AÀFZ ÀFFad¦F°FÕZX °FSXe °F÷Y¯FFa³FF CX¸FZQ½FFSXe QZ°FF³FF ¶FWbX°FFa¾FFa³Fe §FSXF¯FZ¾FFWXe¨F ÀFbøY NZX½FÕXe AFWZX. °¹FF½¹Fd°FdSX¢°F d³F½FOX¯FbIYFa¨¹FF dSaX¦F¯FF°F ³F½Fe³F °F÷Y¯F WZX d¨FÂF A·FF½FF³FZ¨F dQÀF°FZ. °Fe³F-¨FFSX ½F¿FFË´FFÀFc³F ÀFdIiY¹F ÓFFÕZXÕFX ÀFFZ¾FÕX ¸FedOX¹FF WXF °F÷Y¯FFa³FF AFIYd¿FÊ°F IYSX¯¹FF¨FF ¸FWXؽFF¨FF AF²FFSX AÀFZ ÀF½FʨF ´FÃFFaIYOcX³F ¸FF³FÕXZ ªFF°FZ, ´F¯F A³FZIY SXFªFIYe¹F ´FÃFFa¨¹FF ¸F°FZ ÀFFZ¾FÕX ¸FedOX¹FF¨FF ½FF´FSX WXF IZY½FT °F÷Y¯F¨F ³FFWXe, °FSX A³FZIY ª¹FZâX ³FF¦FdSXIYQZJeÕX ¸FFZNëF ´Fi¸FF¯FF°F

³FFWXe, ¸FFÂF °¹FF ¸FF²¹F¸FF°Fc³F ¨F¨FFÊ WXFZ¯¹FF´FZÃFF dMaX¦FÕXMX ½FFTe¨F IYSX¯¹FF½FSX ªFFÀ°F ·FSX dQÕXF ªFF°FFZ, AÀFZ °¹FFa¨FZ ¸F°F AFWZX. ÀFFZ¾FÕX d¸FdOX¹FF ´Fi·FF½F¾FFÕXe AFWZX, ¸FFÂF ÀF¸FFZSX AFQ¾FÊ CX¸FZQ½FFSX, ´FÃF ³FÀFZÕX °FSX WXe ÀFFZ¾FÕX d¸FdOX¹FF½FSX¨Fe ¦FQeÊ ¸F°FQF³FFÀFFNXe CX°FSX¯FFSX ³FFWXe. °¹FFÀFFNXe ´FÃF J¸F¢¹FF WX½FF AÀFZ ¸F³FÀFZ¨FZ ¸WX¯F¯FZ AFWZX. d¾F½FÀFZ³FZ¨¹FF ¸F°FZ ÀFFZ¾FÕX ¸FedOX¹FF³FZ ¸FWXF´FFdÕXIZY¨¹FF d³F½FOX¯FbIYFa¸F²¹FZ ´Fi·FF½F QFJd½FÕXF AFWZX. ÕXFZIYÀF·FF d³F½FOX¯FbIYFaÀFFNXe ÀFFZ¾FÕX ¸FedOX¹FF yq MX¢IZY ´Fi·FF½Fe SXFWX¯¹FF¨Fe ÀFZ³FZÕXF ¾F¢¹F°FF ½FFMX°FZ. ´Fi°¹FZIY ´FÃFF°FeÕX °F÷Y¯F ½F¦FÊ ¹FF ÀFFZ¾FÕX ¸FedOX¹FF¾Fe ¸FFZNëF ´Fi¸FF¯FF°F ªFFZOXÕXF AÀF»¹FF¨FZ ÕXÃFF°F ¹FZ°FZ.

¸F°FQFSÀFa§FF³FbÀFFSX, dªF»ÁëF³FbÀFFSX ¦Fib´F IZYÕZX AFWZX°F. °¹FF ¸FF²¹F¸FF°Fc³F ´Fi¨FFSXF¨FF ²FOXFIYF ÀFbøYY AFWZX. SXF¿MÑX ½FFQe¨¹FF ¸F°FZ °F÷Y¯F ÀFFZ¾FÕX ¸FedOX¹FF½FS dXIY°FeWXe ½¹FÀ°F AÀFÕXF, °¹FF°Fc³F °¹FF¨Fe ¸FF³FdÀFIY°FF IYFWXeWXe AÀFÕXe °FSXe °¹FF¨Fa ¸F°FQF³F WZX IYFWXe °¹FF½FSX A½FÕaX¶Fc³F ³FFWXe. °¹FF¨¹FF §FSXF°FeÕX d½F¨FFSXÀFSX¯Fe¨FF ´FFSaX´FdSXIY ´F¦FOXF¨F ¸F°FQF³FF°F CX¸FMZXÕX. ¸FFÂF ÀFFZ¾FÕX ¸FedOX¹FF½FSX ÀFdIiY¹F AÀF¯FFSXe °F÷Y¯FFBÊ ¸F°FQF³FFÕXF dIY°Fe CX°FSmXÕX WZX ¸FFÂF IYFZ¯FFÕXFWXe NXF¸F´F¯FZ ÀFFa¦F°FF AFÕZXÕZX

³FZ°FF°F. ¹FF ´FF¾½FÊ·Fc¸Fe½FSX QZ¾FF°FeÕX rw ½¹FF ÕXFZIYÀF·FZ°F dIY°Fe °F÷Y¯F ´Fid°Fd³F²Fe AÀF°FeÕX ¹FF¨Fe CX°ÀFbIY°FF ÀF½FF˳FF¨F SXFWX¯FFSX AFWZX. ³F½Fe³F ¸F°FQFSX ³FFZÔQ¯FeÀFFNXe d³F½FOX¯FcIY AF¹FFZ¦FF³FZ ¦FZ»¹FF °Fe³F ½F¿FFË°F ¹FFZªF³FF¶Fð IYF¹FÊIiY¸F AFJc³F ³FFZÔQ¯Fe IZYÕXe AFWZX. SXFªFIYe¹F ´FÃFFa³FeQZJeÕX °¹FFÀFFNXe ªFFZSX ÕXF½FÕXF WXFZ°FF. AF°FF WXe¨F ½FFPXe½F ¸F°FQFSXFa¨Fe °F÷Y¯FFa¨Fe ÀFa£¹FF ÀF½FʨF ´FÃFFa¨FZ ·Fd½F¿¹F NXSX½F¯FFSX AFWZX. ¹FZ°¹FF d³F½FOX¯FbIYe°F °F÷Y¯F ¸F°FQFSX ªFSX ¸F°FQF³FFÀFFNXe CX°FSXÕZX, °FSX

³FFWXe. EIaYQSXe°F¨F rw½¹FF ÕXFZIYÀF·FZ¨¹FF d³F½FOX¯FbIYe¨¹FF dSaX¦F¯FF°F ´Fi·FF½Fe NXSX¯FFº¹FF °F÷Y¯F ¸F°FQFSXFaÀFFNXe ÀF½FʨF ´FÃFFa³Fe AF´FF´FÕXe ¹FaÂF¯FF IYF¸FFÕXF ÕXF½FÕXe AFWZX. IYFWXe ´Fi¸FF¯FF°F

¸FFÂF ¹FaQF ¸F°FQF³FF¨Fe MX¢IZY½FFSXe ¸FFZNëF ´Fi¸FF¯FF°F ½FFPcX³F wq-xq MX¢¢ëFa´F¹FË°F ªFF¯¹FF¨Fe ¾F¢¹F°FF ÀF½FʨF ´FÃFFa³Fe ½F°FÊd½FÕXe AFWZX. A±FFÊ°F¨F WXe ½FFPXÕZXÕXe MX¢IZY½FFSXe ¹FF ³F½¹FF ¸F°FQFSXFa¨Fe °F÷Y¯FFBʨFe AÀF¯FFSX AFWZX AFd¯F WXe¨F

d¾F½FÀFZ³FZÕXF IYF¹F¸F¨F °F÷Y¯FFa¨FF ´Fid°FÀFFQ - ³FeÕX¸F ¦FFZºWZX - ´Fi½F¢°FF, d¾F½FÀFZ³FF ¶FFTFÀFFWZX¶F NXFIYSmX ¹FFa¨¹FF ´Fi·FF½FF³FZ Jc´F ¸FFZNXF ¹Fb½FF ½F¦FÊ ´FÃFFIYOZX JZ¨FÕXF ¦FZÕXF AFWZX. AFªF ¹Fb½FF ÀFZ³FZ¨¹FF ¸FF²¹F¸FF°Fc³F A³FZIY °F÷Y¯F d¾F½FÀFZ³FZ°F ¹FZ°F AFWZX°F. d¾F½FÀFZ³FZ°F °F÷Y¯F ÀFdIiY¹F SXFWX°FFZ. ÀFFZ¾FÕX ¸FedOX¹FF¸F²¹FZ AFªF ´FÃFF¨FZ °F÷Y¯F IYF¹FÊIY°FZʨF AF§FFOXe½FSX AFWZX°F. °FFZ °¹FFa¨¹FF IYF¸FF¨FF ·FF¦F ÓFFÕXF AFWZX. À½F°F:¸F²¹FZ ¶FQÕXQZJeÕX IZYÕZX AFWZX°F. ¸FFÂF °F÷Y¯FFBʶFïÕX °¹FFa¨Fe IYFZ¯F°FeWXe NXFZÀF ·Fcd¸FIYF dQÀFc³F ¹FZ°F ³FFWXe. QZ¾FF¨¹FF ¹Fb½FF ¸FaÂFFÕX¹FF³FbÀFFSX rv-tv WXF ½F¹FFZ¦FMX °F÷Y¯F ¸WX¯Fc³F ¦F¯FÕXF ªFF°FFZ. AFªF QZ¾FF°FeÕX ´Fi¸FbJ ´FÃFFa¨Fe °F÷Y¯FFa¨Fe ½¹FF£¹FF ½FZ¦F½FZ¦FTe AFWZX. QFZ³F ´Fi¸FbJ ´FÃF WXe¨F ½¹FF£¹FF uq ´F¹FË°F

MX¢IZY½FFSXe ¹FZ°¹FF d³F½FOX¯FbIYe°F IYTe¨Fe ·Fcd¸FIYF ¶FªFF½F¯FFSXe AFWZX. IY²Fe IYFTe °F÷Y¯FFa³FF IYF¹F IYT°FZ ¸WX¯F¯FFSmX ÀFFSmX¨F ´FÃF AFªF °F÷Y¯FFa¨¹FF ¸F°FFÕXF dIaY¸F°F QZDY ÕXF¦FÕXZ AFWZX°F, IYFSX¯F °F÷Y¯FFa¨¹FF ¸F°FFÕXF AFªF d³F½FOX¯FbIYe¨Fa d¨FÂF dRYSXd½F¯¹FF¨FF ·FF½F AFÕZXÕXF AFWZX.

21 response.lokprabha@expressindia.com

rr Ed´FiÕX sqru


IY½WXSXÀMXFZSXe °FZªFFÕe IbaYMZX

°F÷Y¯FWXe CX·FZ NXFIYÕZX°F d³F½FOX¯FcIY °F¹FFSXe¨¹FF dSXX X¦a F¯FF°F...

°F÷Y¯FFBÊ IYFWXe IYSX°F kAFªF¨Fe ³FFWXe, °¹FFa³FF ÀF¸FFªFIYFSX¯F, SXFªFIYFSX¯F ¹FFa°F IYFWXe SXÀF ½FFMX°F ³FFWXe. RYöY ´FFMXeʸF²¹FZ AFªF¨Fe °F÷Y¯FFBÊ ¸F¾¦FcÕX AFWZX. ÀF¸FFªF½¹F½FÀ±FZ¨FZ °¹FFa³FF ·FF³F ³FFWXe.l A¾Fe A³FZIY °F±FFIYd±F°F ¸F°FZ AFªF¨Fe °F÷Y¯F d´FPXe ¸FûOcX³F IYFPX°FZ AFWZX. d³F½FOX¯FbIYF ªF½FT AF»¹FF½FSX IYFGÕXZªF¨¹FF IY˜ëF´FFÀFc³F °FZ RZYÀF¶FbIY AFd¯F dMÐX½FMXSX´F¹FÊa°F ÀF¦FTeIYOZX °F÷Y¯FFBÊ d³F½FOX¯FbIYe¶FF¶F°F AF´FÕXe ¸F°FZ NXF¸F´F¯FZ ¸FFaOX°F AFWZX. ³FSmÔXýi ¸FûQe, SXFWbXÕX ¦FFa²Fe AFd¯F IZYªFSXe½FFÕX WXZ ´FiF¸Fb£¹FF³FZ ¹FF ÀF¦F¼¹FF ¨F¨FF˨FF 22 IZÔYýid¶FaQc NXSXÕZX AFWZX°F. ´F¯F ÀF¦F¼¹FF°F ¸FWXؽFF¨Fe ¶FF¶F WXe AFWZX IYe, RYöY rr Ed´FiÕX sqru

¨F¨FZʽFSX WXe °F÷Y¯F ¸FaOXTe ±FFa¶FÕXe ³FFWXe¹FZ°F, °FSX d³F½FOX¯FbIYeÀFFNXe d½Fd½F²F SXFªFIYe¹F ´FÃFFa¶FSXû¶FSX IYF¸F IYSX°F AFWZX°F. À½F°F: SXFªFIYFSX¯FF°F CXOXe §FZ°F»¹FFd¾F½FF¹F AF´F»¹FFÕXF WX½FZ AÀFÕZXÕZX ¶FQÕX §FOcX ¾FIY¯FFSX ³FFWXe°F, WZX AFªF¨¹FF °F÷Y¯FFBʳFa AûTJÕaX AFWZX. °¹FF¸FbTZ¨F ´Fi°¹FÃF IÈY°Fe¨FF ¸FF¦FÊ A½FÕaX¶F°F AF²Fe SXFªFIYFSX¯FFd½F¿F¹Fe CXQFÀFe³F AÀFÕZXÕZX °F÷Y¯FÀFbðF AF´F»¹FF ¸FF¦F¯¹FF ÀFSXIYFSXIYOZX d½Fd½F²F ¸FF²¹F¸FF°Fc³F ¸FFaOX°F AFWZX°F. ¸FWXؽFF¨Fe ¦FûáX ¸WX¯FªFZ WXe °F÷Y¯F ¸FaOXTe IYFGÕZXªFX, A·¹FFÀF, ³FûIYSXe WZX ÀF¦FTa ÀFFa·FFTc³F SXFªFIYe¹F ´FÃFFa¶FSXû¶FSX IYF¸F IYSX°F AFWZX°F.

A¯¯FF WXªFFSmÔX¨¹FF AFaQûÕX³FF°F °F÷Y¯FFBʳFZ dQÕZXÕXF ·FSX§FûÀF ´Fid°FÀFFQ ¹FF´Fc½FeÊ ªF³F°FZ³FZ A³Fb·F½FÕXF AFWZX. EIYeIYOZX °F÷Y¯FFBʨFe WXe IYF¸F IYSX¯¹FF¨Fe B¨LXF AFd¯F ¾FöYe, AFd¯F QbÀFSXeIYOZX QZ¾FF°F ¸FûNëF ÀFa£¹FZ³FZ AÀFÕZXÕXF °F÷Y¯F½F¦FÊ ¹FF QFZ³WXe ¦FûáXea¨FF CX´F¹FFZ¦F IYøY³F §¹FF¹F¨FZ SXFªFIYe¹F ´FÃFFa³Fe NXSX½FÕZX AFWZX. d³F½FOX¯FbIYFa¨¹FF QÈáXe³FZ ¹FF¨FF IYÀFF RYF¹FQF WXûBÊÕX ¹FFÀFFNXe d½Fd½F²F ¸FF¦FÊ AFJÕZX ¦FZÕZX. °¹FF¸FbTZ °F÷Y¯FFa³FF °¹FFa¨FZ ´Fi¾³F ¸FFaOX¯¹FFÀFFNXe, °¹FFa¨FZ Ad²FIYFSX d¸FTd½F¯¹FFÀFFNXe WXæYF¨Fa ½¹FFÀF´FeNX d¸FTFÕaX AFWZX. °¹FF¶FSXû¶FSX¨F ÀF¸FFªFFd·F¸FbJ, ÀF¸FFªFû´F¹Fû¦Fe IYF¸F

IZY»¹FF¨Fa ÀF¸FF²FF³F d¸FT°F AFWZX. ¹FF A³Fb·F½FF¨FF °¹FFa³FF ·Fd½F¿¹FF°F ³FæYe¨F RYF¹FQF WXûDY ¾FIZYÕX. d¾F½FF¹F ¹FF °F÷Y¯F SXöYF¸F²Fc³F¨F QZ¾FFÀFFNXe CXôFF¨FF EIY ªF¶FF¶FQFSX ³FZ°FF d¸FTZÕX. d½Fd½F²F ´FÃFFa¶FSXû¶FSX IYF¸F IYSX¯FFº¹FF A¾FF¨F IYFWXe °F÷Y¯F IYF¹FÊIY°¹FF˾Fe ÀFa½FFQ ÓFFÕXF. dIYSX¯F ÀFFTbaJZ (½F¹F sv ½F¿FZÊ) kdOXÕXûBMXl IaY´F³Fe°F °FFadÂFIY ÀFnF¦FFSX ¸WX¯Fc³F ³FûIYSXe IYSX°FFZ. °¹FF¶FSXû¶FSX¨F ·FFªF´FFÀFFNXe ´F¹FFʹFF³FZ ³FSmÔXýi ¸FûQeÔÀFFNXe d³F½FOX¯FbIYFa¨¹FF ´FFäFÊ·Fc¸Fe½FSX kd¸F¾F³F sxs ´ÕXÀFl ÀFFNXe IYF¸F IYSX°F AFWZX. dIYSX¯FÀFFSXJZ AF¯FJeWXe °F÷Y¯F AFWZX°F, ª¹FFa¨Faa CXdïáX AFWZX, ÕXûIYÀF·FZ°FeÕX


vuw ªFF¦FFa¸F²FeÕX sxs ªFF¦FF ·FFªF´FFÕXF d¸FT½Fc³F QZ¯Fa AFd¯F ·FFªF´FF¨Fe d³Fd½FʽFFQ ÀFØFF ´FiÀ±FFd´F°F IYSX¯Fa, ªFZ sxs ´ÕXÀF¨FZ ²¹FZ¹F AF°FF´F¹FË°F IYû¯F°¹FFWXe SXFªFIYe¹F ´FÃFFÕXF À½F¶FTF½FSX IYSX¯Fa ªF¸FÕZXÕaX

³FFWXe. dIYSX¯F ÀFFTbaJZ °¹FF¨¹FF ÀFWX·FF¦FF¶FïÕX ¸WX¯FFÕXF, kkWXe ¸FFÓFe IbYNX»¹FFWXe SXFªFIYe¹F ´FÃFF¶FSXû¶FSX d³F½FOX¯FbIYeÀFFNXe IYF¸F IYSX¯¹FF¨Fe ´FdWXÕXe¨F ½FZT AFWZX. ¸Fe ·FFªF´FFÕXF ´FFdNaX¶FF QZ°FFZ IYFSX¯F A³FZIY ½F¿FZÊ ¸Fe ·FFªF´FF¨¹FF SXFª¹FFa¨FF d½FIYFÀF ¶F§F°Fû¹F. ³FSmÔXýi ¸FûQeÔ³Fe ¦FbªFSXF°F¨FF ªFû IYF¹FF´FFÕXMX IYøY³F MXFIYÕXF¹F °¹FF³FZ ¸Fe ·FFSXF½Fc³F ¦FZÕXû. ¸FÕXF ½FFMX°Fa, ³FSmÔXýi ¸FûQe QZ¾FFÕXF ¨FFa¦FÕXe dQ¾FF, ´Fi¦F°Fe QZDY ¾FIY°FF°F. °¹FFa³FF ´FFdNaX¶FF QZ¯¹FFÀFFNXe ·FFªF´FF³FZ ªFFWXeSX IZYÕZX»¹FF ¸FFZ¶FFBÕX IiY¸FFaIYF½FSX ¸Fe d¸FÀF IYFGÕX dQÕXF WXû°FF. °¹FF³Fa°FSX ·FFªF´FF¨¹FF IYF¹FFÊÕX¹FF°Fc³F RYû³F AFÕXF AFd¯F IYF¸F IYSXF¹FÕXF CX°ÀFbIY AÀFÕZX»¹FF ÕXûIYFa¨Fe ÀF·FF ÓFFÕXe. °¹FF°F IY¾FF ´FiIYFSmX IYF¸F IYSXF¹F¨Fa AFWZX ¹FF½FSX ¸FF¦FÊQ¾FʳF-¨F¨FFÊ ÓFFÕXe. kd¸F¾F³F sxs ´ÕXÀFl ¨¹FF MXe¸F¸F²¹FZ °F÷Y¯FFa¨Fe ÀFa£¹FF Jc´F AFWZX. AF¸WXe d½Fd½F²F AF¦FTZ½FZ¦FTZ CX´FIiY¸F ÀF°F°F IYSX°FFZ AFd¯F °F÷Y¯FFBÊ AF¸F¨¹FF CX´FIiY¸FFa³FF ·FSX§FûÀF ´Fid°FÀFFQ QZ°FZ. ¸Fba¶FBÊ°FeÕX ÀFWXF ¸F°FQFSÀFa§FFaÀFFNXe ´Fi°¹FZIYe Qû³F IYF¹FÊIY°¹FF˨Fe kÕXûIYÀF·FF ¸F°FQFSXÀFa§FF¨FF Qb½FFl ¹FF ´FQFÀFFNXe ³FZ¸F¯FcIY IYSX¯¹FF°F AFÕXe AFWZX ½F ´Fi°¹FZIYF¨¹FF WXF°FFJFÕXe IYF¸F IYSX¯FFº¹FF ÀFF²FFSX¯F QFZ³F WXªFFSX À½F¹FaÀFZ½FIYFa¨Fe

MXe¸F ¶F³F½F¯¹FF°F AFÕXe AFWZX. WZX À½F¹FaÀFZ½FIY °¹FFa¨¹FF °¹FFa¨¹FF ·FF¦FF¸F²¹FZ ªF³F´Fi¨FFSXF¨FZ IYF¸F IYSXe°F AFWZX°F. ¸Fe ³FûIYSXe ÀFFa·FFTc³F IYF¸F IYSX°F AÀF»¹FF¸FbTZ ¾Fd³F½FFSX-SXd½F½FFSX¨FF ´Fc¯FÊ ½FZT ¹FF IYF¸FFÀFFNXe QZ°Fû. d½Fd½F²F dNXIYF¯Fe ªFFDY³F AF¸WXe ÀF·FF §FZ°Fû. ·FFªF´FF³FZ AF°FF´F¹FË°F IZYÕZXÕaX IYF¸F AFd¯F °FbÕ³FF°¸FIY °F´F¾FeÕX ¹FF¶FSXû¶FSX³FZ ÀF¸FFªFF¨¹FF ´FiàŠFFa¨FZX d³FSXÀF³F IYÀFa IYSX°FF ¹FZDY ¾FIY°Fa ¹FF ¸FFdWX°Fe¨Fa ÀFFQSXeIYSX¯F IYSX°Fû. WZX ÀFFQSXeIYSX¯F (´FFG½FSX´FFGBaMX ´FiZÓFZÔMZX¾F³F) ·FFSX°F·FSX ½FF´FSXÕaX ªFF°Fa¹F. °¹FF¶FSXFZ¶FSX¨F ÕXûIYFa¨¹FF §FSXe ªFFDY³FXÀFbðF AF¸WXe WXe ¸FFdWX°Fe QZ°Fû. k¸FZSmX ÀF´F³FûÔ IYF ·FFSX°Fl ¹FF ¸FûdWX¸FZAa°F¦FÊ°F AF¸WXe dNXIYdNXIYF¯Fe ªFFDY³F °F÷Y¯FFBʨFe ¸F°Fa ¦FûTF IZYÕXe AFWZX°F AFd¯F °Fe ¸FûQeÔ´F¹FË°F ´Fû¨F½FÕXe AFWZX°F. ³FSmÔXýi ¸FûQeÔ³Fe °F÷Y¯FFBʨFe SXFªFIYFSX¯FX AFd¯F ÀF¸FFªFIYFSX¯FF°FeÕX ¸FWXؽFF¨Fe ·Fcd¸FIYF AûTJc³F d½Fd½F²F ´FiIY»´F WXF°Fe §FZ°FÕZX AFWZX°F. kÀF¸FFªF¾FFÀÂF WXF d½F¿F¹F ¸FWXؽFF¨FF AFWZX, °F÷Y¯FFBÊÀFFNXe d¾FÃF¯F AFd¯F ³FûIYSXe WZX ÀF½FFÊ°F ¸FWXؽFF¨FZ AFWZX, °¹FFa³FF ´Fi°¹FÃF IYF¸FF¨¹FF A³Fb·F½FF°Fc³F d¾FIY¯¹FF¨Fe ÀFa²Fe d¸FTFÕXe ´FFdWXªFZl A¾FF d½F²FF³FFa°Fc³F AFd¯F IÈY°Fe°Fc³F °FZ QZ¾FF°FeÕX °F÷Y¯F ¸FaOXTeÔ³FF AF½FFWX³F IYSX°FF°F. SXFªFIYFSX¯F ¶FQÕX°F AFWZX AFd¯F °F÷Y¯FFBʨFF ½FFPX°FF ÀFWX·FF¦F WXF ¹FF ¶FQÕXF¨FF¨F ·FF¦F AFWZX. °¹FF¸FbTZ ³FæYe¨F °F÷Y¯FFBʨFF ÀFdIiY¹F ÀFWX·FF¦F WXF SXFªFIYFSX¯FFÕXF ´Fû¿FIY AFd¯F AF½F¾¹FIY AFWZX. ¦FbªFSXF°F¸F²¹FZ ¶FZSXûªF¦FFSXe¨FF QSX IZY½FT q.z% AFWZX . ¸FFZQeÔ³Fe A½FÕaX¶FÕZXÕXe ¸Fc»¹F¸FF´F³F ´Fð°Fe SXFªFIYFSX¯F AFd¯F ÀF¸FFªFF¨¹FF ·Fd½F¿¹FFÀFFNXe A³FbøY´F AFWZX ½F ¸FÕXF WXe ´Fð°F ªFFÀ°F ·FF½F°FZ. ´Fi°¹FZIY ½¹F¢°FeÕXF °¹FF¨¹FF IYF¸FFÀFFNXe ªF¶FF¶FQFSX NXSXd½F»¹FF³FZ¨F ÀF¸FFªFF¨FF d½FIYFÀF AFd¯F Aad°F¸F ²¹FZ¹F ÀFF²F°FF ¹FZDY ¾FIY°Fa.l AÀFa dIYSX¯F ÀFFa¦F°FFZ. ·FFªF´FF¶FSXû¶FSX¨F IYF¸F IYSX¯FFº¹FF AFd¯F §FFMXIYû´FSX-¸FbÕbaXOX ¹FF

¸F°FQFSXÀFa§FF¨FF kÕXûIYÀF·FF ¸F°FQFSXÀFa§F Qb½FFl WXe ªF¶FF¶FQFSXe AÀFÕZX»¹FF ÀFaªF¹F ¦Fb¸F°F ¹FFa¨¹FF¾Fe ÀFa½FFQ ÀFF²FÕXF, °FZ½WXF °FZ ¸WX¯FFÕZX IYe, kk¸FFÓFa dIYSXF¯FF ¸FFÕXF¨Fa QbIYF³F AFd¯F BaMXSX³FZMX d³F¦FdOX°F ½¹F½FÀFF¹F AFWZX ½F °FZ ÀFFa·FFTc³F ¸Fe ³FSmÔXýi ¸FûQeÔÀFFNXe IYF¸F IYSX°F AFWZX. ¸Fe ¦FbªFSXF°Fe AFWZ,X °¹FF¸FbTZ ¸FFÓFZ ¦FbªFSXF°FÕXF ¶Fº¹FFX¨FQF ªFF¯Fa-¹FZ¯Fa WXû°F AÀF°Fa. d°F±FZ ¸Fe ³FSmÔXýiªFeÔ³Fe ¦FbªFSXF°F¨Fe IZYÕZXÕXe ´Fi¦F°Fe ¶Fd§F°FÕXe AFWZX. ¸WX¯Fc³F¨F °¹FFa¨¹FFÀFFNXe ¸Fe À½F¹FaÀFZ½Fe ½FÈØFe³FZ IYF¸F IYSX°F AFWZX. AF¸WXe d½Fd½F²F SmX»½FZÀ±FF³FIYFa½FSX ªFFDY³F ÀFQÀ¹F°½FF¨FZ RYFG¸FÊ ·FøY³F §FZ°FÕZX. ¸FûQeÔ¨¹FF IYF¸FFd½F¿F¹Fe ÕXûIYFa³FF ¸FFdWX°Fe dQÕXe.

ªFF³FZ½FFSXe´FFÀFc³F SXûªF Qû³F °FFÀF ¸Fe ¹FF IYF¸FFÕF QZ°F AFWZX. ÕXûIYFa¸F²¹FZ ªF³FªFF¦FÈ°Fe IYSX¯Fa, °¹FFa¨¹FF ÀF¸FFªFF¨¹FF ³FZ°¹FFIYOcX³F AÀFÕZX»¹FF A´FZÃFF d½F¨FFSX¯Fa, ´F`ÀFF QZ°FF°F ¸WX¯Fc³F IbYNX»¹FFWXe ´FÃFFÕXF ¸F°F QZDY ³FIYF °FSX °Fb¸F¨¹FF ¸F°FF¨FF ·Fd½F¿¹FF°F IYF¹F ´FdSX¯FF¸F WXû¯FFSX AFWZX ¹FF¨FF d½F¨FFSX IYSXF AFd¯F ¸F¦F¨F ¹Fû¦¹F CX¸FZQ½FFSXFÀF °Fb¸F¨Fa ¸F°F ôFF, ¹FF ¸FbïëFa½FSX °¹FFa³FF ÀF°FIÊY IYSX¯Fa A¾Fe d½Fd½F²F IYF¸Fa AF¸WXe IYSX°F AÀF°Fû. ¸FÕXF ½FFMX°Fa IYe QZ¾FFÕXF A¾FF¨F ³FZ°¹FF¨Fe ¦FSXªF AFWZX ªFZ RYöY ¶FûÕX¯FFSX ³FFWXe°F, AFäFFÀF³Fa QZ¯FFSX ³FFWXe°F, °FSX ´Fi°¹FÃF IÈY°Fe°Fc³F À½F°F:ÕXF dÀFð IYSX°FeÕX AFd¯F ÀF¸FFªFF¨¹FF CÖF°Fe¨FF d½F¨FFSX IYSX°FeÕ.X ¸FFZQe ³FZWX¸Fe¨F °F÷Y¯FFa¶FSXû¶FSX ½FZT §FFÕX½F°FF°F ½F °¹FFa¨¹FF IY»´F³FFa¨FF, ´FiàŠFFa¨FF ´FiF¸Fb£¹FF³FZ d½F¨FFSX IYSX°FF°F ½F

°¹FF¨Fe Aa¸FÕX¶FªFF½F¯Fe IYSX°FF°F. ´F¯F ¸FÕXF AÀFa ½FFMX°Fa IYe, °F÷Y¯FFBʨFF SXFªFIYFSX¯FF°FeÕX ÀFdIiY¹F ÀFWX·FF¦F ½FFPX°F ªFSXe AÀFÕXF °FSXe ¸Fba¶FBÊ°F ¸FFÂF °F÷Y¯FFa³FF B¨LXF AÀFc³FQZJeÕX °¹FFa¨¹FFIYOZX ¹FF IYF¸FFÕXF ôFF¹FÕXF ´FbSmXÀFF ½FZT ³FFWXe. ¸Fba¶FBÊ°FeÕX ²FIYF²FIYe¨¹FF ªFe½F³FF°F °FZ E½FPXF ½FZT IYFPcX ¾FIY°F ³FFWXe°F. ¸FFÂF ¦FbªFSXF°F¸F²¹FZ ¸FûNëF ÀFa£¹FZ³FZ °F÷Y¯FFBÊ SXFªFIYFSX¯FF°F ÀFWX·FF¦F §FZ°F AFWZX. ¸FFÓFe ÀF¦F¼¹FFa³FF EIY d½F³Fa°Fe AFWZX IYe EIZYIY ¸F°F ÕXFJ¸FûÕXF¨Fa AÀF°Fa. °¹FF¸FbTZ °Fb¸WXFÕXF WX½FF °Fû ¨FFa¦FÕXF CX¸FZQ½FFSX d³F½FOcX³F QZ¯¹FFÀFFNXe d³F QZ¾FF¨Fa ·Fd½F°F½¹F ÀFbSXdÃF°F IYSX¯¹FFÀFFNXe IÈY´F¹FF ¸F°FQF³F IYSXF.l ³FSmÔXýi ¸FûQeÔ´Fi¸FF¯FZ °F÷Y¯FFBʨFa ÕXÃF ½FZ²Fc³F §FZ°FÕaX AFWZX AF¸F AFQ¸Fe ´FFMXeʨ¹FF ASXd½FaQ IZYªFSXe½FFÕX ¹FFa³Fe! kAF´Fl¶FSXû¶FSX ÀF²¹FF IYF¸F IYSX¯FFº¹FF ¾FSX¹Fc ªFFJûdMX¹FF (½F¹F su ½F¿FZÊ) dWX¨¹FF¾Fe ÀFa½FFQ ÀFF²FÕXF °FZ½WXF °Fe ¸WX¯FFÕXe, kk¸Fe E¸F¶FeE IYSXF¹FÕXF A¸FZdSXIZY°F ¦FZÕZX WXû°FZ. °FZ½WXF A¯¯FF WXªFFSmÔX³Fe ·FFSX°FF°F ªF³FÕXûIY´FFÕXÀFFNXe Jc´F ¸FûNëF ´Fi¸FF¯FF½FSX AFaQûÕX³F IZYÕaX. °¹FFa³FF ¸FûNëF ´Fi¸FF¯FF°F °F÷Y¯FFBÊIYOcX³F d¸FTFÕZXÕXF ´FFdNaX¶FF, A¯¯FF WXªFFSmÔX¨Fa CX´Fû¿F¯F ¹FF ÀF¦F¼¹FF ¶FF°F¸¹FF ¸Fe A¸FZdSXIZY°F MZXdÕXd½WXªF³F½FSX ¶F§F°F WXû°FZ AFd¯F ¸Fe ·FFSXF½Fc³F ¦FZÕZ. ¸FFÓFF ¹FF ¨FT½FTeÕXF AÀFÕZXÕXF ´FFdNaX¶FF

QFJd½F¯¹FFÀFFNXe ¸Fe ÀFû¾FÕX ³FZMX½FÌIY¦F ÀFFBMX½FSX °¹FFa¨FZ ´FZªF ÕXFBIY IZYÕZX. °¹FFa¨¹FF ½FZ¶FÀFFBMX½FSXÀFbðF ¸Fe rr Ed´FiÕX sqru

23


QZ¾FF°FeÕX §FOXF¸FûOXeÔ¨Fe ¸FFdWX°Fe d¸FT½F°F WXû°FZ. ³Fû½WZÔX¶FSX sqrs ¸F²¹FZ ¸Fe d¾FÃF¯F ÀFa´F½Fc³F ·FFSX°FF°F ´FSX°F AFÕZX ½F ¸FÕXF ½FFMXF¹FÕXF ÕXF¦FÕaX IYe ÀF¸FFªFû´F¹Fû¦Fe IYF¸F IZYÕaX ´FFdWXªFZ. ¸Fe IbYNX»¹FFWXe SXFªFIYe¹F ´FÃFFÀFFNXe AF²Fe IY²Fe IYF¸F IZYÕaX ³F½WX°Fa. AFd¯F SXFªFIYFSX¯FF°F ¸FÕXF AF²Fe´FFÀFc³F SXÀFÀFbðF ³F½WX°FF. ´F¯F ¸Fe d½F¨FFSX IZYÕXF IYe, AF´F¯F dIY°Fe dQ½FÀF ÀFSXIYFSX¨¹FF ³FF½FF³FZ RYöY °FIiYFSX IYSX°F SXFWX¯FFSX, AF´F¯F ÀFF¸FFdªFIY ¶FQÕXFÀFFNXe À½F°F: IYFWXe ´Fi¹F°³F IYSX°Fû¹F IYF? ¸WX¯Fc³F ¸Fe kAF´Fl¨¹FF Aa²FZSXe AFGdRYÀF¸F²¹FZ ¦FZÕZX. WXTcWXTc d°F±FZ IYF¸F IYÀFa ¨FFÕX°Fa ¹FF¨FF AaQFªF §FZDY ÕXF¦FÕZX. ÀF¦FTZªF¯F d°F±FZ À½F°F:¨Fe ³FûIYSXe, d¾FÃF¯F ÀFFa·FFTc³F À½F¹FaÀFZ½Fe ½FÈØFe³FZ IYF¸F IYSX°FF°F. ¸Fe ´F¯F dOXÀFZÔ¶FSX sqrt ´FFÀFc³F ¹FF IYF¸FF¨FF ·FF¦F ÓFFÕZX AFd¯F kAF´F IZY ¹Fb½FFl ¹FF ¸FûdWX¸FZ°F ÀFF¸FeÕX ÓFFÕZX. d½Fd½F²F ¸FWXFd½FôFFÕX¹FFa°F ªFFDY³F d½FôFF±¹FF˾Fe ÀFa½FFQ ÀFF²FF¹F¨FF, °¹FFa¨¹FF ´FiàŠFFa¨Fe CXØFSaX ôFF¹F¨Fe. ÀFQÀ¹F°½FF¨¹FF RYFG¸FʨFa ½FFMX´F IYSXF¹F¨Fa B. IYF¸Fa AF¸WXe IYøY ÕXF¦FÕXû.

d½FôFF±¹FF˶FSXû¶FSX ªFFÀ°Fe°FªFFÀ°F ½FZT §FFÕX½F¯Fa, °¹FFa¨¹FF ÀF¸FÀ¹FF ÀF¸FªFc³F §FZ¯Fa WZX AF¸F¨Fa ¸Fb£¹F CXdïáX WXû°Fa. ¸Fe ÀF²¹FF d½FÕXZ´FFÕZÊX ¹FZ±FeÕX EASX´FûMÊX IYFGÕX³FeªF½FTeÕX EIYF ¨FFTe°F ªFFDY³F SXdWX½FF¾FFa¾Fe ÀFa½FFQ ÀFF²FÕXF °FZ½WXF AÀFa IYTÕaX IYe °¹FFa¨¹FF B±FZ EIY ¦FMXFSX AFWZX ªFZ ¦FZÕZX ´FF¨F ½F¿FZÊ IbY¯Fe ÀFFRY IZYÕaX ³FFWXe¹FZ. °¹FF¸FbTZX Qb¦F˲Fe, AFSXû¦¹FF¨¹FF °FIiYFSXe A¾FF A³FZIY ÀF¸FÀ¹FF d³F¸FFʯF ÓFF»¹FF WXû°¹FF. AF¸WXe °FZ±FeÕX ³F¦FSXÀFZd½FIZYÕXF ´FÂF dÕXWcX³F WZX IYT½F¯FFSX WXû°Fû ½F ´Fð°F¾FeSX ´FbPX¨Fa ´FFDYÕX CX¨FÕX¯FFSX WXû°Fû. ´FSaX°Fb d°F±FZ AF¸F¨Fe MXe¸F d°F±FZ ¦FZ»¹FF¨FZ IYT»¹FF½FSX QbÀFº¹FF dQ½F¾Fe¨F °FZ±FeÕX ³F¦FSXÀFZd½FIZY³FZ À½F°F: ªFF°Fe³FZ ÕXÃF §FFÕcX³F °FZ ¦FMXFSX ÀFFRY IYøY³F §FZ°FÕZX. AF¸WXe ¹FF d³Fd¸FØFF³FZ A³FZIY ÓFû´FOX´F˜ëFa¸F²¹FZ dRYSXÕXû. °¹FFa¨¹FF ÀF¸FÀ¹FF ªFF¯Fc³F §FZ°F»¹FF AFd¯F °¹FF ÀF¦F¼¹FFa¸FbTZ ¸FFÓ¹FF¸F²¹FZ EIY ¸FF¯FcÀF ¸WX¯Fc³FÀFbðF Jc´F ¶FQÕX §FOXÕXF AFWZX. kAF´F IZY ¹Fb½FFl³FZ EIY ¶FÓF ¦Fib´F À±FF´F³F IZYÕXF ½F °¹FF¨¹FF¸FFRÊY°F ªF³F´Fi¨FFSXFÀFFNXe

µÕXG¾F¸FFG¶FÀFFSX£FF AF¦FTXF½FZ¦FTF CX´FIiY¸F WXF°Fe §FZ°FÕXF. ªFF¦FûªFF¦Fe ªFFDY³F OXF³ÀF IYøY³F ¦FQeÊ ªF¸FF IYSX¯FZ AFd¯F ¸F¦F AFÕZX»¹FF ÕXûIYFa´FbPZX kAF´Fl¨FZ d½F¨FFSX ¸FFaOX¯FZ, °¹FFa¨¹FF ´FiàŠFFa¨Fe CXØFSXa QZ¯FZ AÀFZ ¹FF CX´FIiY¸FF¨FZ À½FøY´F WXû°FZ. °FÀFZ¨F k³FbæYOX ³FFMXIYl¦Fib´F °FRZÊY d½Fd½F²F ÀFF¸FFdªFIY d½F¿F¹FFa½FSX ´F±F³FFMë ÀFFQSX IZYÕXe, WZXÀFbðF ªF³FªFF¦FÈ°Fe¨FZ ´Fi·FF½Fe ¸FF²¹F¸F AFWZX. kAF´Fl WF EIY°FSX ³F½FF SXFªFIYe¹F ´FÃF AFWZX, ¹FZ±FeÕX IYF¸F IYSX¯FFSmX À½F¹FaÀFZ½FIY CX©Fd¾FdÃF°F AFWZX°F AFd¯F B±FZ ¸FÕXF EIY ¨FFa¦FÕaX IYF¸FF¨Fa ½FF°FF½FSX¯F A³Fb·F½FF¹FÕXF d¸FT°Fa.ll ASXd½FaQ IZYªFSXe½FFÕX ¹FFa¨¹FF ¸Fb£¹F¸FadÂF´FQF¨¹FF SXFªFe³FF¸¹FFd½F¿F¹Fe d½F¨FFSXÕZX ¾FSX¹Fc ¸WX¯FFÕXe, kkÀF½FFÊ°F AF²Fe ªF³FÕXûIY´FFÕX d½F²FZ¹FIY ¸FaªFcSX IYSX¯FZ WZX IZYªFSXe½FFÕXªFeÔ¨FZ ¸Fb£¹F ²¹FZ¹F AFWZX. ªFZ ²¹FZ ¹F ÀF²¹FF¨¹FF SXFªFIYe¹F dÀ±F°Fe°F ¾F¢¹F WXû°F ³F½WX°FZ. °FZ½WXF SXFªFe³FF¸FF dQ»¹FF½FSX ´FSX°F d³F½FOX¯FbIYFa¸F²¹FZ d³F½FOcX³F ¹FZDY³F kAF´Fl¨FZ ÀFSXIYFSX

À±FF´F³F ÓFFÕZX °FSX WZX ´FiàŠF ÀFWXªF ¸FF¦FeÊ ÕXF¦F°FeÕX. °¹FFa¨¹FF uz dQ½FÀFFa¨¹FF ÀFØFZ°F ªFZ ¨FFa¦FÕZX IYF¸F IZYÕZX °FZ ³F QFJ½F°FF B°FSX ¦FûáXeÔ³FF ´FiÀFFSX¸FF²¹F¸FFa³Fe ªFFÀ°F ¸FWXؽF dQÕZX AÀFZ ¸FÕXF ½FFMX°FZ.ll ¾FSX¹Fc¨¹FF ¸WX¯F¯¹FF´Fi¸FF¯FZ kAF´Fl¸F²¹FZ °F÷Y¯FFa¨¹FF d½F¿F¹FFa½FSX ªFFÀ°F ÕXÃF dQÕZX ªFF°FZ, °¹FF¸FbTZ °F÷Y¯F ¸FaOXTeÔ¨Fe ÀFa£¹FF ÀFbðF B±FZ Ad²FIY AFWZX. IZYªFSXe½FFÕX AFd¯F ³FSmÔXýi ¸FûQeÔ¶FSXû¶FSX SXFWbXÕX ¦FFa²FeÔ³FeÀFbðF °F÷Y¯FFa¨Fe ¸F³FZ IYFh¦FiZÀF¨¹FF dªFaIcY³F §FZ°FÕXe AFWZX°F. kSXFªFIYFSX¯FF°F °F÷Y¯F ¸FaOXTe WX½Fe AFWZX°F, AFªF¨Fe °F÷Y¯FFBʨF CXôFF¨FZ CX«½FÕX ·Fd½F¿¹F SaX¦F½Fc ¾FIZYÕXl AÀFZ ½FFSaX½FFSX AF´F»¹FF ·FF¿F¯FFa°Fc³F ¸FFaOcX³F k°F÷Y¯FFBÊl WXF AªFZÔOëF½FSXeÕX d½F¿F¹F AÀF»¹FF¨FZ SXFWbXÕX ¦FFa²FeÔ³Fe QFJ½Fc³F dQÕZX. k¹Fb±F IYFh¦FiZÀFl¨¹FF ¸FF²¹F¸FF°Fc³F °FSX °F÷Y¯FFBÊÕXF EIY SXFªFIYe¹F ³¹FF¹F´FeNX¨F °¹FFa³Fe CX´FÕX¶²F IYøY³F dQÕZX AFWZX. ÀF²¹FF IYFh¦FiZÀF¶FSXû¶FSX IYF¸F IYSX°F AÀFÕZX»¹FF A¸FZ¹F ¸FFa¦FÕZX (½F¹F st ½F¿FZÊ) ¹FF¨¹FF¾Fe

·FFªF´F¨FF ÀFFZ¾FÕX ¸FedOX¹FF °F÷Y¯FFBʨ¹FF WXF°Fe...

24

°F÷Y¯FFa³FF AFIYd¿FÊ°F IYSX¯¹FFÀFFNXe AFªF ÀFFSmX¨F ´FÃF ÀFFZ¾FÕX ¸FedO¹FF¨FF ½FF´FSX IYSXe°F AFWZX°F. A±FFÊ°F °F÷Y¯FFa³FF AFIYd¿FÊ°F IYSXF¹F¨FZ AÀFZÕX °FSX ÀFFZ¾FÕX ¸FedOX¹FF½FSXeÕX ·FF¿FF, ´FFZÀMX¨FF d½F¿F¹FQZJeÕX °F÷Y¯FFa³FF ÷Y¨F¯FFSXF WX½FF. A³¹F±FF IZY½FT ´FFZÀMX MXFIcY³F °¹FFIYOZX IYFZ¯Fe ´FFWX¯FFSX ³FFWXe AFd¯F A´FZdÃF°F ´FdSX¯FF¸F ÀFF²F¯FFSXF ³FFWXe. °¹FF¸FbTZ¨F IYe IYF¹F, ´F¯F ·FFªF´F¨FF ÀFFZ¾FÕX ¸FedO¹FF ÀFFa·FFT¯FFSXe ÀFFSXe MeX¸F ¹FF °F÷Y¯FFBʳFZ ½¹FF´FÕXZÕXe AFWZX. d½F³Fe°F ¦FFZ¹FaIYF ¹FF °F÷Y¯FF¨¹FF ³FZ°FÈ°½FFJFÕXe QZ¾F·FSXF°F °F¶¶FÕX xs ªF¯FFa¨Fe EIY ·FÕXe ¸FFZNXe Me¸F ¦FZ»¹FF EIY ½F¿FFÊ´FFÀFc³F ¹FFÀFFNXe ¨FFZ½FeÀF °FFÀF IYF¸F IYSeX°F AFWZX. ¹FF ÀF½FF˸F²¹FZ ¸Fb£¹F°F: °F÷Y¯FFa¨FF ·FSX¯FF ªFFÀ°F AFWZX. ¹FF¨F MeX¸F´F`IYe IYFWXe ªF¯F ¦FZ»¹FF EIY ½F¿FFÊ´FFÀFc³F dQ»ÕXe¸F²¹FZ¨F ½FFÀ°F½¹FFÀF AFWZ°F. IYFZ¯Fe AF´FÕXe ³FFZIYSXe ÀFFZOcX³F AFÕZX AFWZX, °FSX IYFZ¯Fe ³FFZIYSXe IYSeX°F IYSeX°F ¹FF IYF¸FF°F AFWZX. ¸FWXؽFF¨FZ ¸WX¯FªFZ WZX ÀFFSmX AF´FF´F»¹FF ÃFZÂFFa°F °FªÄF AFWZX°F. SXFGd¶F³F WXZ us ½F¿FeʹF °FaÂFÄF AF¹FMXe AFdIYÊMZX¢MX AÀFc³F °¹FFa³Fe sqqz ¨¹FF rr Ed´FiÕX sqru

d³F½FOX¯FbIYFa¸F²¹FZ IYF¸F IZYÕZX AFWZX. °FaÂFÄFF³FF¨¹FF ÀF´FFZMÊX¶FSXFZ¶FSX¨F IaYMaZXMX ªF³FSmX¾F³FQZJeÕX IYSX°FF°F. °FSX IY»´F³FF SX½Fe WXe Ba¦FiªFe°F E¸FE IZYÕZXÕXe dÀIiY´MX SXF¹FMXSX¨FZ IYF¸F ´FFWX¯FFSXe °F÷Y¯Fe AF´FÕXe ³FFZIYSXe ÀFFa·FFTc³F WZX IYF¸F ´FFWX°FZ AFWZX. °¹FF ¸Fb£¹F°F: CX¨¨F ½F¦FF˨¹FF A³Fb¿Fa¦FF³FZ Ba¦FiªFe ¸FªFIcYSX dÕXdWX°FF°F. °FÀFZ¨F ·FF¿FZ¶FïÕX¨FF °¹FFa¨FF QÈd¿MXIYFZ³F d¨FdIY°ÀFIY AÀF»¹FF¸FbTZ ÀFFZ¾FÕX ¸FedOX¹FF½FSX ½FF´FSX»¹FF ªFF¯FFº¹FF ÀF½FÊ ¸FªFIbYSXF¨FZ ¶FFSXIYFBʳFZ ½FF¨F³F °¹FF IYSX°FF°F. °¹FF°F ¦FSXªFZ³FbÀFFSX ¶FQÕXQZJeÕX IYSX°FF°F. ªF¹F½Fa°F ±FFZSXF°F WXF OZXÕX¸F²¹FZ ³FFZIYSXe IYSX¯FFSF tw ½F¿FeʹF Ad·F¹Fa°FF. d³F½FOX¯FbIYFa¨¹FF IYF¸FFÀFFNXe °¹FFa³Fe ³FFZIYSXe ÀFFZOÕXe AFWZX. QZ¾FFÀFFNXe IYFWXe IYFT QZ°FF ¹FF½FF ¹FFÀFFNXe °¹FF³FZ ³FFZIYSXe ÀFFZOcX³F ¸FZ sqrt ´FFÀFc³F °FFZ ¹FF MXe¸F¸F²¹FZ IYF¹FÊSX°F AFWZX. OZXÕX¸F²¹FZ MÑZXd³Fa¦F d½F·FF¦FF°F dSXªF³FÕX WZXOX AÀF»¹FF¸FbTZ °¹FFÕXF A³Fb·F½FQZJeÕX ¶FSXF¨F AFWZX. ¹FF MXe¸F¸F²¹FZ °FFZ ¸FSXFNXe AFd¯F Ba¦FiªFe¸F²Fc³F IaYMZÔXMX dÕXdWX¯¹FF¨FZ IYF¸F ´FFWX°FFZ. ´FSmX¾F ¨FF`²FSXe WXF ªFT¦FF½F¨FF sw ½F¿FeʹF °F÷Y¯F ¸FSXFNXe°Fc³F ´FFZÀMX IYSX¯¹FF¨FZ IYF¸F IYSX°FFZ. ´FÃFFIYOcX³F AF»FZ»¹FF

¸FªFIbYSXF½FSX AF²FFdSX°F dQ½FÀF·FSXF°F sq-sv ´FFZÀMX °FFZ ¸FSXFNXe°Fc³F IYSXe°F AÀF°FFZ. dWXaQe¸F²¹FZ ¸FªFIcYSX dÕXdWX¯¹FF¨FZ IYF¸F IYSX¯FFSmX dSXÓF½FF³F ¾FZJ WXF ¸FcT¨FF ¸Fba¶FBʨFF °F÷Y¯F ¦FZÕZ ½F¿FÊ·FSX dQ»ÕXe°F ½FFÀ°F½¹FFÀF AFWZX. ¸F³FFZªF ªFFZ¾Fe, d¾F»´Fe d°F½FFSXe AÀFZ A³FZIY °F÷Y¯F dQ»ÕXe°Fc³F ¸F²¹F½F°FeÊ IZÔYýiF°Fc³F ÀF½FÊ dOXdªFMXÕX ¸FedOX¹FF½FSXeÕX IaYMZÔXMX ÀFFa·FFT¯¹FF¨FZ IYF¸F IYSX°FF°F. EIYF IYFG¸F³F ¦Fbi´F BÊ-¸FZÕX AF¹FOXe¨¹FF AF²FFSmX ¹FF ÀF½FF˳FF d¶FiRY dQÕZX ªFF°FZ. °¹FFa³Fe IaYMZÔXMX dÕXdWX»¹FF½FSX °FFZ °F´FFÀFc³F °¹FF¨¹FF IYF¹FQZ¾FeSX ´FÃFe¹F ¶FFªFc °F´FFÀFc³F °FFZ ¶ÕXFdÀMXa¦F IZYÕXF ªFF°FFZ. ¶ÕXFdÀMÔ¦F ¸WX¯FªFZ EIYF¨F ½FZTe ¸FFZNëF ÀFa£¹FZ°F BÊ-¸FZÕX½FSX ¸FªFIcYSX ´FFNX½F¯FZ. ¹FFÀFFNXe AFªFAJZSX °F¶¶FÕX rxqqq °F÷Y¯FFa¨FF ÀFWX·FF¦F AFWZX. ¹FF ¸FF²¹F¸FF°Fc³F EIYQF ´FFZÀMX IZYÕZXÕXF ¸FªFIcYSX ´FbPZX WXªFFSXFZ ªF¯FFa´F¹FË°F ³FZ¯FFSmX IYF¹FÊIY°FZÊ AÀFa£¹F AFWZX°F. SXFª¹FF¨¹FF ´FF°FTe½FSX¨F ¶FFZÕXF¹F¨FZ ÓFFÕZX °FSX AFªF ·FFªF´FIYOZX ´FF¨F WªFFSX IYF¹FÊIY°¹FF˨Fe MXe¸F AFWZX. ´FÃFFIYOcX³F ¹FZ¯FFSXF ¸FªFIcYSX ÀF½FÊQcSX ´FÀFSXd½F¯FZ WXe °¹FFa¨Fe ªF¶FF¶FQFSXe AFWZX.


d½Fd½F²F SXFªFIYe¹F ´FÃFFa¨¹FF ¹Fb½FFÀFZ³FZ¨FZZX CX´FIiY¸F mr) ·FFªF´F (³FSmÔXýi ¸FûQeÔÀFFNXe kd¸F¾F³F sxs+l ÀFFNXe¨FZ CX´FIiY¸F) ¸Fa±F³F ÀFQSX : SXFáÑXe¹F ÕXûIY¾FFWXe AF§FFOXe¶FïÕX ÀFFQSXeIYSX¯F, rq ½F¿FF˨Fe ASXFªFIY°FF AFd¯F ³FSmÔXýi ¸FûQeÔ¨Fe ·FFSX°FF¶FïÕX¨Fe QcSXQÈáXe. ¸FZSmX ÀF´F³FûÔ IYF ·FFSX°F : ¹FF CX´FIiY¸FFa°F¦FÊ°F ¸FWXFd½FôFFÕX¹Fe³F d½FôFF±¹FF˾Fe ÀFa½FFQ AFd¯F ¹FF d½F¿F¹FF½FSXeÕX °¹FFa¨¹FF IY»´F³FFa¶FïÕX ¨F¨FFÊÀFÂF. ¸F°FQF³FF¨Fe AF½F¾¹FIY°FF ÀF¸FªF½F¯¹FFÀFFNXe k½FûMX BadOX¹FF ½FûMXl IYG¸´FZ³F. k³F¸Fûl ¨FWXF ½FFMX´F : d½Fd½F²F ÀF¯FFaQSX¸¹FF³F QZ½FTFªF½FTeÕX ·FöY¦F¯FFaÀFFNXe. ¨FF¹F ´FZ ¨F¨FFÊ : ÀFa´Fc¯FÊ ·FFSX°F·FSXF°Fc³F ³FSmÔXýi ¸FûQeÔ¶FSXû¶FSX ´Fi°¹FÃFQ¾FeÊ d½WXOXeAû IYFG³RYSX³ÀF. BÀF dÕXE ¸FûQe : ¹FcMëb¶F½FSX kBÀF dÕXE ¸FûQel À´F²FFÊ ª¹FF°F °F÷Y¯F ¸FûQe AF´F»¹FFÕXF ´Fa°F´Fi²FF³F ¸WX¯Fc³F IYF WX½FZ AFWZX°F, ¹FFd½F¿F¹Fe ·FF¿¹F IYSX¯FFSmX d½WXOXeAû MXFIYÕZX ªFF°FF°F. G

G

G

G

G

G

G

s) AF¸F AFQ¸Fe ´FFMXeÊ (AF´F) ¶FÓF ¦Fib´F : d½Fd½F²F dNXIYF¯Fe ªFFDY³F µÕXG¾F¸FFG¶F À½FøY´FF°F OXF³ÀF IYøY³F ¦FQeÊ ¦FûTF IYøY³F ªF³FªFF¦FÈ°Fe IYSX¯FZ. ³FbæYOX ³FFMXIY : d½Fd½F²F ÀFF¸FFdªFIY d½F¿F¹FFa½FSX ´F±F³FFMëZ IYSX¯FFSXe MXe¸F. G

G

ÀFa½FFQ ÀFF²FÕXF °FZ½WXF °Fû ¸WX¯FFÕXF IYe, kk¸FÕXF SXFªFIYe¹F §FOXF¸FûOXeÔ¶FF¶F°F AF²Fe´FFÀFc³F¨F CX°ÀFbIY°FF ½FFMX°F AFÕXe AFWZX ½F ¸FÕXF °¹FF¶FïÕX ¸FFdWX°Fe d¸FT½FF¹FÕXF, ½FF¨FF¹FÕXFÀFbðF AF½FOX°FZ. ¸Fe kOXFÕX¶F¦FÊl ³FF½FF¨¹FF AFa°FSXSXFáÑXe¹F IaY´F³Fe°F ÀFnF¦FFSX ¸WX¯Fc³F IYF¸F IYSX°Fû. ¸FF¦F¨¹FF ½F¿FeÊ ¸Fe Qû³F AFNX½FOZX IYFh¦FiZÀF¶FSXû¶FSX IYF¸F IZYÕZX AFd¯F ¸FÕXF ªFF¯F½FÕZX IYe SXFªFIYe¹F ÃFZÂFF°F IYû¯F°¹FFWXe ´FiIYFSX¨FZ IYF¸F IYSXF¹FÕXF, °¹FF¶FïÕX ÀFJûÕX ÄFF³F d¸FT½FF¹FÕXF Qû³F AFNX½FOZX WXF RYFSX IY¸Fe IYFÕXF½F²Fe AFWZX. ¸WX¯Fc³F ¸Fe ¹FF ½F¿FeÊ ÀFWXF ¸FdWX³¹FFa¨Fe ÀF¶FGdMXIYÕX §FZDY³F IYFh¦FiZÀF¶FSXû¶FS dQne¸F²¹FZ IYF¸F IYSX°F

G G

¸FWXFd½FôFFÕX¹Fe³F CX´FIiY¸F : ª¹FF°F °F÷Y¯FFa³FF d½Fd½F²F ¸FWXؽFF¨¹FF ¦FûáXeÔd½F¿F¹Fe ¸FF¦FÊQ¾FʳF IZYÕZX ªFF°FZ. CXQF. ¸FFdWX°Fe¨FF Ad²FIYFSX, d½Fd½F²F ¸FWXFd½FôFFÕX¹Fe³F ÀF¸FÀ¹FF. ½F`ôFIYe¹F d¾Fd¶FSmX QFSXûQFSXe ªFFDY³F À½F¹FaÀFZ½FIYFaÀFFNXe ´Fi¨FFSX SXGÕXe

t) IYFh¦FiZÀF ·FFSX°F IZY ¸FªF¶Fc°F WXF±F : ¹FF ´Fi¨FFSX ¸FF²¹F¸FF°Fc³F d½Fd½F²F ½¹F½FÀFF¹FF¨¹FF ÕXûIYFa³Fe IYÀFF ·FFSX°FF¨FF IYF¹FF´FFÕXMX ÓFFÕXF AFWZX WZX EIYF d½WXOXeAûõFSmX QFJ½F¯¹FF°F AFÕZX. Aa°F¦FÊ°F d³F½FOX¯FbIYF : ¹Fb±F IYFh¦FiZÀF¨¹FF

G

G

G

G

AFWZX.X ¸FFÓFZ IYF¸F Qe§FÊ ´F»»¹FF¨¹FF QÈdáXIYû³FF°Fc³F AFWZX- ´Fa¨FF¹F°Fe SXFªF´Fð°Fe¨FZ ´Fi·FF½Fe d½FIZÔYýieIYSX¯F WXF °¹FF°FeÕX EIY ¸FbïF AFWZX. °FÀFZ¨F

G

¸FûdWX¸FZ°Fc³F °¹FF °¹FF d½F·FF¦FF¨FF CX¸FZQ½FFSX d³F½FOX¯¹FFÀFFNXe Aa°F¦FÊ°F d³F½FOX¯FbIYF. °Fb¸F¨¹FF CX¸FZQ½FFSXFÕXF ·FZMXF : ¹FF ¸FûdWX¸FZ°Fc³F AF´F»¹FF d½F·FF¦FF¨¹FF CX¸FZQ½FFSXFÕXF ªFF¯Fc³F §FZ¯¹FFÀFFNXe ÕXûIYFa¨FF ÀFdIiY¹F ÀFWX·FF¦F d¸FT½FÕXF. °F÷Y¯F ·FFSX°FF¨FZ ÀFF¸F±¹FÊ ªFF¯FFSXFªFIYFSX¯FF°FeÕX ¶FQÕXFÀFFNXe ªFFÀ°Fe°F ªFFÀ°F °F÷Y¯F IYF¹FÊIY°¹FF˨FF ÀFWX·FF¦F ½FFPXd½F¯¹FFÀFFNXe d½Fd½F²F ÀFa²Fe QZ¯¹FF°F AF»¹FF. ½¹FF½FÀFFd¹FIY ´Fid¾FÃF¯F : ¹FF CX´FIiY¸FFa°F¦FÊ°F ´Fi°¹FZIY k¹Fb±F IYFh¦FiZÀFl¨FF ÀFQÀ¹F Ad²FIY ´Fi·FF½Fe ½F ªFF¯FIYFSX IYÀFF WXûBÊÕX, ¹FFÀFFNXe ´Fid¾FÃF¯F QZ¯¹FF°F AFÕZX.

d³F½FOX¯FbIYeÔÀFFNXe ¸F²¹F ´FiQZ¾F¸F²FeÕX EIYF ÕXûIYÀF·FF JFÀFQFSXFÀFFNXe ¸Fe AF½FZQ³F´FÂFF½FSX IYF¸F IYSX°F AFWZX. IYFh¦FiZÀF¶FSXû¶FSX IYF¸F IYSX¯¹FF¨FZ IYFSX¯F ¸WX¯FªFZ WXF EIY ªFb³FF AFd¯F d½F¾FFÕX SXFªFIYe¹F ´FÃF AFWZX. ¹FF ´FÃFF°F ¶FSmX¨F ¶FQÕXÀFbðF §FOX°F AFWZX°F. k¹Fb±F IYFh¦FiZÀFl¸F²FeÕX Aa°F¦FÊ°F d³F½FOX¯FbIYF WZX ¹FF¨FZ EIY CXQFWXSX¯F AFWZX. IYFh¦FiZÀF³FZ sqru ¨¹FF d³F½FOX¯FbIYFaÀFFNXe ¹Fb±F IYFh¦FiZÀF¨¹FF IYFWXe IYF¹FÊIY°¹FF˳FF d°FIYeMX dQÕZX AFWZX. AFªF SXFªFIYFSX¯FF°F °F÷Y¯FFa¨Fe ÀFa£¹FF AFd¯F ¾FöYe, ´Fi·FF½F ½FFPX°F AFWZX . ´FiÀFFSX¸FF²¹F¸F, ÀFû¾FÕX

³FZMX½FdIËY¦F ÀFFBM ¹FF¸FbTZ °F÷Y¯FFa¸F²FeÕX ªFF¦FøYIY°FF °FSX ½FFPXÕXe AFWZX, °¹FF¨F¶FSXû¶FSX SXFªFIYFSX¯FF°FeÕX °¹FFa¨FF ÀFdIiY¹F ÀFWX·FF¦FÀFbðF ½FFPXÕXF AFWZX. WXe JSZX¨F IYü°FbIYF¨Fe ¶FF¶F AFWZX.ll °F÷Y¯F ¸FaOXTeÔ¨Fe SXFªFIYe¹F ÃFZÂFF°FeÕX E³MÑXe SXFªFIYe¹F ´FÃFFa³FFÀFbðF ÕXF·FQF¹FIY NXSX¯FFSX AFWZX. IYFSX¯F ´FdWX»¹FFaQF ¸F°FQF³F IYSX¯FFº¹FF °F÷Y¯F ¸F°FQFSXFa¨Fe ÀFa£¹FF zq WXªFFSX¨¹FF ½FSX ¦FZÕXe AFWZX. °FZ½WXF AJZSX d³F½FO¯FbIYe¨FZ ÀFcÂF²FFSX °F÷Y¯F ¸F°FQFSX AFWZX°F AÀFZ ¸WXMX»¹FFÀF ½FF½F¦FZ NXSX¯FFSX ³FFWXe.

25 response.lokprabha@expressindia.com

rr Ed´FiÕX sqru


AFSXû¦¹F-·FF³F OXFG. ´FiQe´F AF½FMZX

AFþ þ¦FF¨Fe ¨FFTeÀF MæZY »FûIYÀFa£¹FF IYeMIYþ³¹F AFþFSFa¨¹FF LF¹FZJF»Fe þ¦F°FZ AFWZ. dQÀFF¹F»FF EIY ÀFZaMe¸FeMS´FZÃFFWe »FWF³F dQÀF¯FFSZ IYeMIY ¸FF³FUe A³FFSû¦¹FF¨FZ ´Fi¸FbJ IYFS¯F AFWZ°F. ¸WX¯Fc³F¨F ¹FF U¿FeÊ þF¦Fd°FIY AFSû¦¹F dQ³FF¨FZ §Fû¿FUF¢¹F AFWZ kOaJ LûMF, ²FûIYF ¸FûNF!l

RY¯FRY¯F°F AFd¯F ¸FF¯FÀFaIYFWe°FF´FF³Fa IYTF¹F¨¹FF AF°F ¦F°F´FiF¯FWe Wû°F Wû°Fe. °Fû ¹FF ¸FÈ°¹Fc¨¹FF ¸FbTFVFe þF¯¹FF¨FF ´Fi¹F°³F IYS°F Wû°FF, ´F¯F SÀ°FF ´Fb³WF ´Fb³WF ¨FbIY°F Wû°FF. °Fû CQFÀFe³FZ ¦FiFÀF»FF Wû°FF. ´F¯F SFÂF þZ½WF Ad²FIY IYFTûJe Wû°FZ, AûTJF¹F¨FZ ´FWFM AF°FF RYFS QcS ³FFWe. AFd¯F °FZ¨F §FO»FZ. sq AFG¦FÀM ryzx. °¹FF»FF ±FûOF CþZO dQÀF»FF. WF ¸F»FZdS¹FF¨FF RY¯FRY¯F°FF °FF´F AFd¯F OFÀF ¹FF¨FF IYF¹FÊIYFS¯FÀFa¶Fa²F °¹FF¨¹FF »FÃFF°F ¹FZD »FF¦F»FF Wû°FF. IYUe AÀF»FZ»FF Sû³FF»O SFGÀF AF´F»¹FF UWe°F d»FWe°F Wû°FFkBÊäFSF °Fc EZIY»FeÀF ¸FFÓFe ´FiF±FʳFF AFd¯F NZU»FeÀF We AQзFb°F ¦Fûá ¸FFÓ¹FF °FTWF°FFUS...! SO»Fû ´FO»Fû CS RbYMZÀ°FûUS SF¶F»Fû ¸Fe, ´F¯F AJZSeÀF AFþ, ¦FUÀF»FZ ¸F»FF »FFJûa¨FF JF°¸FF IYS¯FFº¹FF Qbá ¸FÈ°¹Fc, °FbÓFZ ²Fc°FÊ ·Fcd¸F¦F°F ¶Feþ..! AF°FF C»F¦FO»FZ AFWZ °FbÓFZ SWÀ¹F, AF°FF SûJc VFIZY³F ¸Fe ¸FS¯FF¨¹FF JFBÊ°F þF¯FFSe A¦Fd¯F°F ¸FF¯FÀFZ, ASZ ¸FÈ°¹Fû, AF°FF IbYNZ AFWZ °FbÓFF OaJ, AFd¯F OaIYF °FbÓ¹FF dUþ¹FF¨FF?ll þUT´FFÀF rrv U¿FFË´FcUeÊ AF´F»¹FF dWU°FF´FFUSe»F ¸FWؽF´Fc¯FÊ ÀFaVFû²F³FF³FZ SFGÀF ¸FS¯FF»FFWe AF½WF³F QZ°F Wû°FF. kdUÄFF³F WF AdJ»F þ¦F CþTc³F MFIY¯FFSF CþZO AFWZ,l WZ »FbBÊ ´FF›FS¨FZ UF¢¹F °FSe QbÀFSZ IYF¹F ÀFFa¦F°FZ? A³FFSû¦¹FF¨¹FF Aa²FFSFUS ¸FF°F IYS¯¹FF¨Fe °FFIYQ dUÄFF³F AF´F»¹FF»FF QZ°FZ. SFGÀF¨Fe IYdU°FF IZYUT Q´FûÊ¢°Fe ³F½W°Fe. °¹FF¨¹FF ÀFaVFû²F³FF³FZ A³FZIYFa¨FZ ´FiF¯F UF¨FdU»FZ. ·FFS°FFÀFFSX£¹FF QZVFF°F 26 ÀUF°Fa¹F´FcUÊ IYFTF°F QSU¿FeÊ ÀFb¸FFSZ xv »FFJ ¸F»FZdS¹FF ÷XX ¦¯F ÀFF´FO°F °FS rr Ed´FiÕX sqru

OaXJ LXFZMXF, ²FFZIYF ¸FFZNXF þUT´FFÀF AFN »FFJ ¸FÈ°¹Fc ...! °¹FF³Fa°FS AFþ QZVFF¨Fe »FûIYÀFa£¹FF ¨Fü´FMeWc³F Ad²FIY WûDY³FWe QZVFF°F ¸F»FZdS¹FF¸FbTZ Wû¯FFSZ ¸FÈ°¹Fc IYFWe WþFSF°F AF»FZ AFWZ°F. We ´Fi¦F°Fe d³Fd›F°F¨F ³FZÂFQe´FIY AFWZ. ...AFd¯F °FSeWe, ¹FF U¿Feʨ¹FF þF¦Fd°FIY AFSû¦¹F dQ³FF¨FZ §Fû¿FUF¢¹F AFWZ- kOaJ LûMF, ²FûIYF ¸FûNF!l kÀ¸FFG»F ¶FFBÊM, d¶F¦F ±FiZMl ¹FF Ba¦Fiþe À»Fû¦F³F¨FZ WZ ¸FSFN¸FûTZ øYX´F. OaJ AFd¯F ²FûIYF Ba¦Fiþe°F IYF¹F AFd¯F ¸FSFNe°F IYF¹F, °¹FF¨Fe °FeUi°FF ±FûOe¨F IY¸Fe Wû°FZ? IYeMIYþ³¹F AFþFSFa¨¹FF UFP°¹FF ´Fi·FFUFIYOZ ÀF¸FÀ°F þ¦FF¨FZ »FÃF UZ²F¯¹FF¨FZ IYF¸F ¹FF ¨FFS VF¶QFa³Fe IZY»FZ AFWZ. kEIY ¸F¨LS ÀFF»FFl ¹FF ³FF³FF ´FFMZIYS¨¹FF OF¹F»FFG¦F³FZ OFÀFFa¨¹FF IY°FÊÈ°UF¨Fe ÀFF±FÊ IY»´F³FF ¶FFG»FeUcO¨¹FF ¨FFW°¹FFa³FF ´FcUeʨF IYøY³F dQ»Fe Wû°Fe. Sû³FF»O SFGÀF AFd¯F A³FZIYFa¨¹FF ´Fi¹F}FF³Fa°FSWe OaJF¨Fe °FeUi°FF AF¯FJe³F UFP»Fe IYVFe? þF¦Fd°FIY AFSû¦¹F

ÀFa§FMX³FZ³FZ AF´F»¹FF»FF AFNU¯F IYøY³F ôFFUe AÀFZ ³FZ¸FIZY IYF¹F §FO»FZ AFWZ? AFþ þ¦FF¨Fe ÀFb¸FFSZ uq MæZY »FûIYÀFa£¹FF IYeMIYþ³¹F AFþFSFa¨¹FF LF¹FZJF»Fe þ¦F°FZ AFWZ. ¸F»FZdS¹FF, OZa¦¹Fc, d¨FIY³F¦Fbd³F¹FF, þ´FF³Fe ¸FZaQcªUS, WØFeSû¦F, ¹F»Fû RYeUS AÀFZ A³FZIY AFþFS OFÀFFa¸FFRÊY°F ´FÀFS°FF°F. ´F¯F IYeMIY ¸W¯FþZ IZYUT OFÀF ³F½WZ, PZIcY¯F, d´FÀFUF, ÀFG¯O µ»FF¹F, ¦Fû¨FeO AÀFZ A³FZIY »FWF³F-¸FûNZ IYeMIY dSIZYMdVFA»F RYeUS, ´»FZ¦F, ¨FaOe´FbSF ¸FZaQcªUS, IYF»FF AFþFS AFd¯F IYFa¦Fû dIiYd¸F¹F³F S¢°FpFFUe °FF´F AVFF A³FZIY ¦Fa·FeS AFþFSFa³FF AF´F»¹FF´F¹FË°F §FZDY³F ¹FZ°FF°F. ¸W¯Fc³F¨F dQÀFF¹F»FF EIY ÀFZadM¸FeMS´FZÃFFWe »FWF³F dQÀF¯FFSZ WZ IYeMIY ¸FF³FUe A³FFSû¦¹FF¨FZ EIY ´Fi¸FbJ IYFS¯F AFWZ- OaJ LûMF AFd¯F ²FûIYF °¹FFWc³F dIY°Fe°FSe ¸FûNF...! ¹FF AFþFSFa¨FZ ´Fi¸FF¯F UFPFUZ, AÀFZ IYF¹F §FO»FZ AFWZ, §FO°FZ AFWZ? A±FFÊ°F¨F WZ A¨FF³FIY EIYF dQUÀFF°F

ÓFF»FZ ³FFWe. AüôFûd¦FIYeIYS¯F, VFZ°Fe°Fe»F ¶FQ»F°FZ °FaÂFÄFF³F, UFP°FZ VFWSeIYS¯F AFd¯F AF°FF þF¦Fd°FIYeIYS¯F ¹FF°Fc³F §FO¯FFº¹FF A³FZIY LûMëF-¸FûNëF ¦Fûáea¨FF WF ´FdS´FFIY AFWZ. ¸FF³FUe ´Fi¦F°Fe AFd¯F WdS°F¦FÈW UF¹Fca¨FZ UFP°FZ ´Fi¸FF¯F ¹FFa¨FF þUT¨FF ÀFa¶Fa²F AFWZ. ´FF¯¹FF¨FZ ¶FF¿´F, IYF¶FʳF OF¹F AFG¢ÀFFBÊO, d¸F±FZ³F, WG»Fû IYF¶FʳF ¹FF ÀUøY´FF¨¹FF ¦Fie³F WFDYÀF ¦FGÀFZÀF¨FZ UF°FFUS¯FF°Fe»F UFP°¹FF ´Fi¸FF¯FF¸FbTZ ´FȱUe¨FZ °FF´F¸FF³F UFP°FZ AFWZ. ¦FZ»¹FF VF°FIYF°F WZ °FF´F¸FF³F q.w dO¦Fie ÀFZd»ÀF¹FÀF³FZ UFP»FZ AFWZ. ¹FF ¶FQ»FF¸FbTZ A³FZIY dNIYF¯Fe MûIYF¨FZ WUF¸FF³F A³Fb·FUF¹F»FF d¸FT°F AFWZ. ³FbIY°Fe¨F ÓFF»FZ»Fe ¦FFS´FeM WF ¹FF¨FF¨F EIY ³F¸Fb³FF ¸W¯FFUF »FF¦FZ»F. OFÀFFa³FF UFP¯¹FFÀFFNe ÀFFN»FZ»FZ ´FF¯Fe »FF¦F°FZ °FS ´FiüP OFÀFFa³FF °F¦F¯¹FFÀFFNe ´FbSZVFe AFQiÊ°FF »FF¦F°FZ. C¿¯F UF°FFUS¯FF°F OFÀFFa¨Fe ´F`QFÀF UZ¦FF°F Wû°FZ, °FÀFZ¨F °¹FFa¨¹FF VFSeSF°Fe»F Sû¦FIYFSIY þa°Fc »FUIYS ´FdS´F¢½F Wû°FF°F. ¹FF¸FbTZ


ÀUF·FFdUIY¨F Sû¦F»FF¦F¯Fe¨FZ ´Fi¸FF¯F dIY°Fe °FSe ´FM UFP°FZ. °FF´F¸FF³FF°Fe»F ¶FQ»F, ´FF¯¹FF¨FZ UFP°FZ ¶FF¿´Fe·FU³F, §FSF°F ´FF¯Fe ÀFFNdU¯¹FF¨¹FF ¶FQ»F»FZ»¹FF ÀFU¹Fe AFd¯F ·Fcþ»F JZ¨F¯¹FF¨¹FF AF²Fbd³FIY ´Fð°Fe ¹FF¸FbTZ AF´F»¹FFIYOZ OZa¦¹Fc ¸FûNëF ´Fi¸FF¯FFUS UFP»FF AFWZ. UF°FFUS¯FF°Fe»F ¶FQ»F AFd¯F UFP°FZ AFa°FSSFáÑe¹F QT¯FUT¯F ¹FF¸FbTZ ´FcUeÊ ª¹FF ·FF¦FF°F WZ AFþFS AFPT°F ³F½W°FZ AVFF ·FF¦FF°F WZ AFþFS AF°FF ´FiUZVF IYSXe°F AFWZ°F. d°F±FÕZX »FûIY ¹FF AFþFSFa³FF B¸¹Fb³F ³FÀF»¹FF³FZ AVFF dNIYF¯Fe ¹FF AFþFSFa¨FZ ·F¹F´FiQ CQiZIY ÀFa·FU°FF°F. ±FûO¢¹FF°F AF°FF C¿¯F IYdM¶Fa²FF°Fe»F QZVFFaIYOc³F IYeMIYþ³¹F AFþFSFa¨FF ´F˜F ÀF¸FVFe°Fû¿¯F ·FF¦FFIYOZ UT¯¹FF¨Fe VF¢¹F°FF AFWZ. EIcY¯F IYF¹F, ¹FF LûMëFVFF OFÀFF³FZ AF´F»¹FF AU§¹FF dUäFF»FF °¹FF¨¹FF AFIYFSF´FZÃFF dIY°Fe°FSe ¸FûNZ AF½WF³F C·FZ IYZ»FZ AFWZ. ¸FWFSFáÑF´FbS°FZ ¶Fû»FF¹F¨FZ ÓFF»FZ °FS AFþd¸F°Fe»FF AF´F»FF ¸Fba¶FBÊ-NF¯FZSF¹F¦FO¨FF VFWSe ´F˜F AFd¯F A¦FQe °¹FF¨¹FF dU÷XX ð ¶FFþc»FF ´FcUÊZIYOZ AÀF»FZ»FF ¦FOd¨FSû»Fe, ¨FaQi´FcS, ¦FûadQ¹FF¨FF AFdQUFÀFe ´F˜F ¹FF ·FF¦FF°F dWU°FF´FF¨FZ ´Fi¸FF¯F Ad²FIY AFWZ. ¦FOd¨FSû»Fe dþ»ÁëF°F RYG»ÀFe´FGS¸F ¹FF dWU°FF´FF¨¹FF ¦Fa·FeS ´FiIYFSF¨FZ Ad²FIY ÷XX ¦¯F AFPT°FF°F. sqrq ³Fa°FS ¸Fba¶FBÊ VFWSF°Fe»F dWU°FF´FF¨FZ ´Fi¸FF¯F »FÃF¯Fe¹FSe°¹FF IY¸Fe ÓFF»FZ AÀF»FZ °FSe VFZþFS¨FF NF¯FZ dþ»WF IYeMIYþ³¹F AFþFSFaÀFFNe þ¯Fc ¶FFG¹Fd»Fa¦F ´FFGM AFWZ. WF »FûIYÀFa£¹FZ¨¹FF QÈáe³FZ QZVFF°Fe»F ÀFUFÊ°F ¸FûNF dþ»WF, xq MæZYWc³F Ad²FIY VFWSeIYS¯F ÓFF»FZ»FF, ¹FF EIYF¨F dþ»ÁëF°F ÀFF°F ¸FWF³F¦FS´FFd»FIYF AFd¯F ´FF¨F ³F¦FS´FFd»FIYF, °¹FF¨F¶FSû¶FS ¹FF dþ»ÁëF¨FF Jc´F ¸FûNF ·FF¦F AdQUFÀFe...! AVFF A³FZIY ¶FF¶Fea¨FZ d¸FßF¯F AÀF»FZ»FF WF dþ»WF ÀFF±FSû¦F VFFÀÂFe¹FQÈáëF AF½WF³FF°¸FIY AFWZ. ¸FF¦Fe»F Qû³F U¿FFË´FFÀFc³F SFª¹FF°F OZa¦¹Fc¨¹FF ´Fi¸FF¯FF°F UFP Wû°F AFWZ. °FFZ ¸FFÂF SFª¹FF°Fe»F ´Fi°¹FZIY dþ»ÁëF°F

AFWZ. ¸Fba¶FBÊ ¸F³F´FF WF IYF¹FQF ÀFa¨FFS IYS°Fû AFWZ. ¹FF dVFUF¹F dUQ·FFÊ°F ´»FFdÀMIY UÀ°Fc, MF¹FÀFÊ, ª¹FF¸F²¹FZ ´Fi·FFUe´F¯FZ SF¶FdU°FZ AFWZ. ³F½¹FF³FZ Wû°F þ´FF³Fe ¸FZaQcªUSF¨Fe ÀF¸FÀ¹FF AFWZ, °FS ´FF¯Fe ÀFF¨Fc VFIZY»F AVFF ¦Fûáe ´FOc ³F¹FZ°F, ÀFF¨Fc ³F¹FZ°F, °¹FFa¨Fe UZTZ°F ¹Fû¦¹F AÀF»FZ»Fe Ad³F¹FadÂF°F ¶FFa²FIYF¸FZ, d°F±FZ ÀFhO µ»FF¹F ¹FF ¸FFVFe´FFÀFc³F ´FÀFS¯FFSF Wû¯FFSF ´FF¯¹FF¨FF d³F¿IYFTþe UF´FS dU»WZUFM »FFU¯FZ AFUV¹FIY ³FFWe °FS ¨FaOe´FbSF ¸FZaQcªUSWe ¹FF ·FF¦FF°F¨F ¹FF¸FbTZ A³FZIY UZTF OFÀFû°´FØFe UFP°F OZa¦¹Fc»FF AF¸FaÂF¯F. AFPT°Fû. ¹FF AFþFSF¨FZ ÷XX ¦¯F þSe SFW°FZ. ÀFUÊÀFF¸FF³¹F ³FF¦FdSIYFaÀFû¶F°F¨F d°FÀFSZ ÀFcÂF AFWZ ´FF¯¹FF¨Fe ¹Fû¦¹F °FbSTIY ÀUøYX´FF°F AFPT°F AÀF»FZ °FSe dUIYFÀFIY, CôFûþIY ¹FFa¨¹FFUS ÀFFNU¯FcIY AFd¯F d³F¹Fûþ³F. ¹FF¸F²¹FZ ¸FÈ°¹Fc¨FZ ´Fi¸FF¯F Jc´F Ad²FIY IYF¹FôFF³FZ OFÀFû°´FØFeÀF IYFS¯Fe·Fc°F ÀFFNdU»FZ»FZ ´FF¯Fe ³FZW¸Fe ÓFFIYc³F AFWZ. ¸W¯Fc³F¨F SFª¹FF°Fe»F ³FD NS»¹FF¶FF¶F°F¨Fe þ¶FF¶FQFSe IYF¹FôFF³FZ NZUF¹F»FF WUZ. AFNUOëF°Fc³F EIY dþ»ÁëFa°F þ´FF³Fe ¸FZaQcªUSFUSe»F dQUÀF IYûSOF ´FFT¯FZ. ¹FF dQUVFe ÀFFSZ d³Fd›F°F IYS¯FZ We IYFTF¨Fe ¦FSþ AFWZ. »FÀFeIYS¯F AF´F»¹FF d³F¹Fd¸F°F IYFS¯F IYû¯FeWe IYT°F ³FIYT°F, ´FF¯Fe ÀFFNdU»FZ»Fe ·FFaOe ¸FûIYTe »FÀFeIYS¯F ¸FûdW¸FZ¨FF ·FF¦F AFWZ. IYøYX³F °Fe AF°Fc³F §FFÀFc³F ´FbÀFc³F §FZ¯FZ WF d³F¿IYFTþe´F¯FF³FZ A±FUF ÀUF±FFÊÀFFNe SFª¹FF°Fe»F þUT´FFÀF rx OFÀFû°´FØFe ±FFa¶FdU¯¹FF¨FF EIY ¸FWؽFF¨FF OFÀFFa¨¹FF ´F`QFÀFe»FF WF°F·FFS »FFU¯FZ dþ»ÁëFa¸F²¹FZ WØFeSû¦FF¨Fe ÀF¸FÀ¹FF AF ¸W¯FþZ ÀFFUÊþd³FIY AFSû¦¹FFVFe JZT¯FZ UFÀFc³F C·Fe AFWZ. ¸FF¦F¨¹FF ¸FZ ¸FdW³¹FF°F C´FF¹F. IYFS¯F OFÀF ATe´FFÀFc³F ´FiüP AFWZ. AVFF ´Fi°¹FZIYF»FF IYF¹FôFF¨¹FF OFÀF °F¹FFS ½WF¹F»FF ÀFF²FFS¯F´F¯FZ yJbïX þF¦Fd°FIY AFSû¦¹F ÀFa§FM³FZ³FZ¨F kQb»FÊdÃF°F C¿¯FIYdM¶Fa²Fe¹F AFþFSFal¨Fe rq dQUÀFFa¨FF IYFT »FF¦F°Fû. °¹FF´FcUeʨF ¨FüIYMe°F AF¯F¯FZ ¦FSþZ¨FZ AFWZ. AFþ We AaOe, OFÀFA¼¹FF RZYIY»¹FF ¦FZ»¹FF³FZ ÀFb¸FFSZ vq MæZY þ³F°FF VFWSF°F SFW°F ¹FFQe þFWeS IYZ»Fe AFWZ. WØFeSû¦F AÀF»FZ»¹FF AF´F»¹FF SFª¹FF°F dÀFd½WIY WZ þeU³F¨FIiY °FbMF¹F»FF ¸FQ°F Wû°FZ. °¹FF´F`IYe EIY..! ¹FF AFþFSF³FZ ¸FF¯FcÀF ¶FF¹F»FFGþ ´Fi°¹FZIY VFWSe ÃFZÂFF°F »FF¦Fc dSIYF¸FZ IYS°FF ³F ¹FZ¯FFº¹FF ´FF¯¹FF¸F²¹FZ ¸FS°F ³FFWe ¸W¯Fc³F A³FZIYQF °Fû IY¸Fe ÓFF»FF °FS ¹FF AFSû¦¹FdQ³FF¨FF ATe³FFVFIYF¨FF UF´FSWe AFUV¹FIY! ¦Fa·FeS UFM°Fû, ´F¯F WF°FF´FF¹FFa³FF ¹FZ¯FFSe ÀFFU²FF³F°FZ¨FF BVFFSF AF´F»¹FF»FF ¨Fü±FZ ÀFcÂF AFWZ UFW°FZ ³F IYS°FF ÀFcþ AFd¯F ´Fb÷X X¿FFa¸F²¹FZ Wû¯FFSe ³FZ¸FIYF ÀF¸Fþ»FF AÀFZ ¸W¯F°FF ¹FZBÊ»F. ¹FZ¯FFº¹FF, ¶FbþU°FF ³F ¹FZ¯FFº¹FF AaOUÈðe ¹FF ÀFFº¹FFa¸FbTZ WØFeSû¦F ÓFF»FZ»FF ÷XX ¦¯F AF¹Fb¿¹FF°Fc³F¨F CN°Fû, °¹FF¨FZ IYF¹F? ³FF °¹FF¨FZ ¹FF LûMëFVFF OaJF¨Fe °FeUi°FF IY¸Fe IYVFe IYSF¹F¨Fe, WF AFþ¨FF »F¦³F þ¸F°FZ, ³FF °¹FF»FF IYû¯Fe »FFJ¸Fû»FF¨FF ´FiV³F. OFÀFû°´FØFe SûJ¯FZ WZ VFFÀF³FF¨FZ dIaYUF EIYF ³FûIYSe QZ°FZ, ÀFFSZ ³FF°FZÀFa¶Fa²F dUdVFá ÀFaÀ±FZ¨FZ IYF¸F ³FFWe. »FûIYÀFW·FF¦FFdVFUF¹F ¹FF IYeMIYþ³¹F CÀFU°FF°F..! EIYF A±FFʳFZ AFþFSFaUS ´Fi·FFUe d³F¹FaÂF¯F NZU¯FZ d³F½UT AVF¢¹F AFWZ. °¹FF¨FF ÀFF¸FFdþIY ¸FÈ°¹Fc Wû°Fû AFd¯F ¸W¯Fc³F¨F °¹FFIYOZ Qb»FÊÃF ³FFWe °FS k¹FZ SZ ¸FFÓ¹FF ¸FF¦F»¹FFl ¸W¯F°F O¶F¢¹FF¸F²¹FZ OFÀF A¼¹FF JF¯FFº¹FF IYøY³F ¨FF»F¯FFS ³FFWe. AF´F»¹FF ¨F¨FÊZ¨FZ d³F¿RYT ¦FbºWFT AÀFZ¨F ¦F´´Fe ¸FFVFFa¨FF UF´FS. ¹FF LûMëFVFF OaJF¨Fe °FeUi°FF ¨FF»Fc SFWe»F. ´FF¨FUZ ÀFcÂF AFWZ ÀFaUZQ³FVFe»F IY¸Fe IYVFe IYSF¹F¨Fe, WF AFþ¨FF SF¸FF¹F¯FF¨¹FF EIYF ´FS·FF¿FZ°Fe»F ·FF¦FF°F IYeMIY³FFVFIYFa¨Fe RYUFS¯Fe, »FFJ¸Fû»FF¨FF ´FiV³F...! OFÀFû°´FØFe AFUÈØFe°F W³Fb¸FF³F ßFe»FaIZY°F OFÀFF¨FZ SûJ¯FZ WZ IZYUT VFFÀF³FF¨FZ dIaYUF EIYF ATe³FFVFIYFa¨FF UF´FS. øY´F §FZD³F dVFS»FF, AÀFZ U¯FʳF IZY»FZ ÀFWFUZ ÀFcÂF ¸W¯FþZ U`¹Fd¢°FIY dUdVFá ÀFaÀ±FZ¨FZ IYF¸F ³FFWe. AFWZ. AFd¯F OFÀFF¨FZ øY´F §FZDY³F »FaIZY°F ÀFbSÃFF- dJO¢¹FFa³FF þF¼¹FF, »FûIYÀFW·FF¦FFdVFUF¹F ¹FF IYeMIYþ³¹F ¸F¨LSQF¯Fe, OFÀF´Fid°F¶Fa²FIY A¦FS¶FØFe, ´FiUZVF IZY»FZ»¹FF W³Fb¸FF³FF³FZ ³Fa°FS AFþFSFaUS ´Fi·FFUe d³F¹FaÂF¯F NZU¯FZ »FaIZY»FF ÂFFWe ÂFFWe IYøY³F ÀFûO»FZ, d³F½UT AVF¢¹F AFWZ. OFÀFFa¨Fe ´F`QFÀF IiYe¸F B°¹FFQe¨FF UF´FS. AF´F»Fe A¦FQe »FaIYFQW³FQZJe»F IZY»FZ. SûJ¯¹FF¨Fe ÀFF°F ´Fi¸FbJ ÀFcÂFZ AFWZ°F. °Fe IYFTþe AF´F¯F¨F °FS §¹FF¹F»FF WUe. AFþ¨¹FF CØFS AF²Fbd³FIY IYF»FJaOF°F AFd¯F ÀFF°FUZ A°¹Fa°F ¸FWؽFF¨FZ AF´F¯F ´Fi°¹FZIYF³FZ A¸F»FF°F AF¯F»Fe WZ IY²Fe IYFT¨FZ d¸F±FIY ³F½¹FF øY´FF°F ÀFcÂF AFWZ- IYF¹FôFF¨FF ¶FO¦FF. OFÀF ´FFdWþZ. AU°FS»FZ AFWZ AFd¯F °FZ °Fb¸We AF¸We d³F¹FaÂF¯FFÀFFNe dÀFd½WIY ¶FF¹F»FFGþ¨FF ´FdW»FZ ÀFcÂF AFWZ- ´FdSÀFS C·FFS»FZ»¹FF dUIYFÀFF¨¹FF »FaIZY»FF UF´FS Ba¦FiþFa³Fe ÀFbøYXX IZY»FF. °Fb¸We Ad·F¹FFadÂFIYe ¸W¯FþZ AF´F»¹FF PbÀF¯¹FF QZ°FZ AFWZ. ¸W¯Fc³F¨F ¹FF U¿FeʨFF °Fb¸F¨¹FF §FSF°F, AU°Fe·FU°Fe þS §FSF·FûU°Fe ´FF¯Fe ÀFF¨Fc ³F QZ¯FZ, O¶FIYe þF¦Fd°FIY AFSû¦¹F dQ³F ¸W¯FþZ EIY OFÀFFa¨Fe C°´FØFe ½WFUe, AVFe UFW°Fe IYS¯FZ, O¶FIYe ¶FbþdU¯FZ. ÀFFU²FF³F°FZ¨FF BVFFSF AFWZ. °FZ½WF k¶FF¶Fc, ´FdSdÀ±F°Fe d³F¸FFʯF IYS°F AÀFF»F °FS ´FdSÀFS ÀU¨L°FF WZ QbÀFSZ ÀFcÂF AF´F»¹FF §FSF·FûU°Fe, IYF¹FFÊ»F¹FF·FûU°Fe °Fb¸WF»FF IYF¹FôFF³FZ QaO Wû¯FZ AFUV¹FIY ÀF¸Fþû BVFFSZ...!l B°FIZY¨F! ³FFSTF¨¹FF IYSUaMëF, dOÀ´FûþZ¶F»F response.lokprabha@expressindia.com rr Ed´FiÕX sqru

27


IY±FF ªF¹F ÀFF½FZ

dVFUF³Fe³FZ ¶Fû»FF¹F»FF ÀFb÷YUF°F IZY»Fe. kkAFaMe, AF¸WF»FF °FZ d½WOeAû RbYMZþ IYF»F ¶F§FF¹F»FF d¸FTF»Fa. AFd¯F °¹FF°F dÀF¸FS³F³FZ °Fû ¸Fû¶FFB»F ÀFUFÊ°F VFZUMe dJVFF°F MFIY»FZ»FF dQÀF»FF AFWZ.ll ...AFd¯F °¹FF ÃF¯Fe °¹FF dÂFIYû¯Fe IbYMba¶FF¨¹FF ´FF¹FFJF»F¨Fe þ¸Fe³F¨F J¨F»Fe.

QbÀFSF Ah¦FÕX

28 rr Ed´FiÕX sqru

¸Fe dRYøXX ³F ¹FZ°FZ ¦Fa kk¸F¸¸Fe,¸F`dÂF¯Fe¶FSû¶FS, EIYF °FFÀFF°F ¹FZ°FZ¨F.ll dÀF¸FS³F³FZ À³FeIYS ¨FPU°FF ¨FPU°FF¨F AFBÊ»FF BadM¸FZVF³F dQ»Fe.. kkA¦Fa, A¦Fa ÀFe¸Fc, IYû¯FF¶FSû¶FS þF°Fe¹FZÀF?ll ¸F³Fe¿FF¨¹FF ´FiV³FF¨FZ CØFS dþ³¹FFUS JF»Fe ²FO²FO°F þF¯FFº¹FF dÀF¸FS³F¨¹FF ´FF¹FFa¨¹FF ´FOÀFFQF³FZ dQ»FZ. kk»FUIYS ¹FZ ¦Fa..ll WZ UF¢¹F RY¢°F ¸F³Fe¿FF¨¹FF ¸F³FF¨¹FF ÀF¸FF²FF³FFÀFFNe¨F Wû°Fa. kkIYF¹F WZ §FFBÊ §FFBÊ ÀF¦FTeIYOZll

´FbM´FbM°F ¸F³Fe¿FF³FZ QSUFþF ¶FaQ IZY»FF AFd¯F kWû¸F d¸Fd³FÀMSlÀFFNe Me½We »FF½Fc³F SFÂFe¨¹FF ÀU¹Fa´FFIYF¨¹FF °F¹FFSe»FF »FF¦F»Fe. ³FZW¸Fe´Fi¸FF¯FZ ÀFFOZÀFF°F UFþ°FF¨Fe OûAS ¶FZ»F ²F³Faþ¹F¨Fe¨F Wû°Fe. RiZYVF WûDY³F °¹FF³FZ ÀFûµ¹FFUS ¦FS¸F ¦FS¸F ¨FWF¨FZ §FûM §FZ°F ´FZ´FS UF¨FF¹F»FF ÀFb÷YUF°F IZY»Fe AFd¯F ÀU¹Fa´FFIY§FSF°F VFZ¦FOeUS ·FFþe¨Fe RYûO¯Fe AFd¯F AûMëF¨¹FF ¶FFþc»FF ¸F³Fe¿FF ¨Fb¨FbSF¹F»FF ÀFb÷YUF°F ÓFF»Fe. dþ½WF¼¹FF¨FF dU¿F¹F ÀFFWdþIY¨F Wû°FF dÀF¸FS³F. k§FSû§FSe ¸FF°Fe¨¹FF ¨Fb»Fel ¸W¯Fe´Fi¸FF¯FZ þUT þUT ÀFUʨF kMe³F EþZO ¸Fb»Fel AÀF»FZ»¹FF §FSF°Fe»F ÀFUFÊ°F þFÀ°F ¨F¨FFÊ IZYÕXF þF¯FFSF dU¿F¹F AÀF°Fû k³FUe³F þ³FSZVF³F¨FZ ¶FZ¶FaQ U°FʳFl AFd¯F WZWXe §FS °¹FF»FF A´FUFQ IYÀFZ AÀFZ»F. dU¿F¹FFa¨Fe ÀFb÷X XUF°F kkdÀF¸FS³F IbYNZ ¦FZ»Fe AFWZ ¦Fa?ll ¹FF ²F³Faþ¹F¨¹FF ÀFF²¹FF ÀFST ´FiV³FF³FZ ÓFF»Fe Wû°Fe. kkIbYNZ AÀF¯FFS, WbaQO°FZ AFWZ d¸FÂF-¸F`dÂF¯Fea¶FSû¶FS. ÀFWF¸FFWe ´FSeÃFF EUPe þUT AF»Fe AFWZ °FSe IYFWe UFM°Fa¹F IYF ¶F§F ³FF. A·¹FFÀF IY¸Fe ÓFF»FF °FSe ¨FF»FZ»F. dRYS¯FZ IYFWe IY¸Fe IYSF¹F¨FZ ³FFWe¹FZ.ll ¸F³Fe¿FF¨¹FF UF¢¹FF»FF IYFTþe¨Fe ÓFF»FS Wû°Fe. ²F³Faþ¹F, ¸F³Fe¿FF AFd¯F °¹FFa¨Fe EIbY»F°Fe EIY- C°RbYn Me³F EþZO ¸Fb»F¦Fe dÀF¸FS³F AÀFZ AFWZ WZ dÂFIYû¯Fe IbYMba¶F. ÀF²¹FF¨¹FF þ¸FF³¹FF°Fe»F ³Fbd¢»FAÀF RYGd¸F»Fe¨FZ Se´FiZÓFZ³MZMeU. ²F³Faþ¹F EIYF ¸F»Me³FGVF³F»F IYa´F³Fe°F Badþ³FeAS °FS ¸F³Fe¿FF k´FcUeʨFel IYFG¸FÀFÊ ´FûÀM¦FiGþbEM. §FSF°Fe»F UF°FFUS¯FdMd´FIY»F IYFG³ÓFS½WZdMU ¸FSFNe. ²F³Faþ¹F WF ¦Fûáe »FFGdþIY»F´F¯FZ WF°FFT¯¹FFUS dUäFFÀF NZU¯FFSF °FS ¸F³Fe¿FF ´FMIY³F WF¹F´FS Wû¯FFSe AFd¯F °¹FFa¨¹FF ´FbP¨¹FF þ³FSZVF³FVFe QbUF AFd¯F þ³FSZVF³F ¦FG´F ¸W¯FþZ °¹FFa¨Fe ¸Fb»F¦Fe dÀF¸FS³F d¸FÂF-¸F`dÂF¯FeÔ¸F²¹FZ


S¸F¯FFSe. EIbY»F°FeEIY AÀF»¹FF³FZ ±FûOZÀFZ »FFO U þFÀ°F »FÃF/ IYFTþe¨¹FF ¦Fba°¹FF°F AOIY»FZ»Fe. °FVFe ÀFF²Fe-ÀFST ´F¯F ¸FZaQc»FF þFÀ°F °FF¯F ³F QZ¯FFº¹FFa¨¹FF IYGMZ¦FSXe¸F²Fe»F. §FOëFTF¨FF IYFMF ÀF½UFAFNIYOZ ÀFSIcY »FF¦F»FF °FÀFZ ¸F³Fe¿FF¨FZ ÀFedS¹F»ÀFUS¨FZ AFd¯F ²F³Faþ¹F¨FZ »FG´FMFG´FUSe»F »FÃF dU¨Fd»F°F ½WF¹F»FF ÀFb÷YUF°F ÓFF»Fe. dÀF¸FS³F ¸F³Fe¿FF¨¹FF ¸Fû¶FFB»F IYFG»ÀF»FF SeÀ´FFaO IYS°F ³F½W°Fe. kkA¦Fa, ³FZW¸Fe´Fi¸FF¯FZ ÀFF¹F»FZaMUS AÀFZ»F.ll ²F³Faþ¹F¨FZ AÀFMeÊU ÀMZM¸FZaM JSa °FS °¹FF»FFWXe IY³½We³ÀF IYS°F ³F½W°FZ. VFZUMe ÀFFOZAFN UFþ°FF dÀF¸FS³F¨FF IYFG»F AF»FF. kk´F´´FF, ¸Fe §FSFþUT¨F AFWZ. ¸FFÓ¹FF ¸F`dÂF¯Fe¨FF ¸Fû¶FFB»F WSU»FF¹F AFd¯F AF¸We °Fû VFû²F°FFZ AFWû°F. ±FûOëF UZTF°F ¹FZ°FZ¨F.ll dÀF¸FS³F¨FF ÀFcS Q¶FIYF Wû°FF. IYFWe dSXÀ´FFaÀF ³F §FZ°FF d°F³FZ RYû³F IYM IZY»FF Wû°FF. AF°FF ¸F³Fe¿FF ±FûOe WF¹F´FS WûDY »FF¦F»Fe Wû°Fe. kkA¦aF QWF d¸Fd³FMZ UFM ¶F§Fc ¹FF. ³FFWe°FS ¸Fe d°F»FF d´FIYA´F IYøXX ³F §FZDY³F ¹FZBʳF.ll ²F³Faþ¹F³FZ d°F»FF ²FeS dQ»FF. ´FFU¯FZ³FDY UFþ»FZ AFd¯F ²F³Faþ¹F³FZ dÀF¸FS³F»FF RYû³F IZY»FF. kkdÀF¸FS³F, ¸Fe °Fb»FF §¹FF¹F»FF ¹FZ°FFZ¹F. °Fc IbYNZ AFWZÀF °FZ ÀFFa¦F.ll °¹FF¨¹FF AFUFþF°Fe»F þS¶F EZIcY³F dÀF¸FS³F»FF IYFWeWe CØFS QZ¯¹FF¨FF ²FeS ÓFF»FF ³FFWXe. ²F³Faþ¹F³FZ Aa²FFº¹FF ¦Fne°Fc³F ¹FFAF²Fe ³F ¶Fd§F°F»FZ»¹FF ¸F`dÂF¯Fe¶FSû¶FS ¹FZ¯FFº¹FF dÀF¸FS³F»FF d´FIYA´F IZY»FZ. kkIYû¯F ¦Fa WXe?ll ²F³Faþ¹F³FZ dU¨FFS»FZ. kkASZ, ¸FFÓ¹FF ¸F`dÂF¯Fe¨Fe RiZÔYOX AFWZ.ll Bd°F dÀF¸FS³F. kk¨F»F dÀF¸FS³F, AF´F¯F þSF °Fb¸We ¦FZ»FZ»¹FF UFMZ³FZ þFDY³F ¹FZDY. RYû³F d¸FT°Fû¹F IYF WZWXe ¶F§F°FF ¹FZBÊ»F AFd¯F °FbÓ¹FF ¸F`dÂF¯Fe»FFWe ·FZM°FF ¹FZBÊ»F.ll ²F³Faþ¹F»FF dÀF¸FS³F³FZ ÀFFad¦F°F»FZ»¹FF ¦Fûáe ´FO°FFTc³F ´FFWF¹F¨¹FF Wû°¹FF. dÀF¸FS³F³FZ dQ»FZ»¹FF OF¹FSZ¢VF³F³FbÀFFS ¶FFBIY ¦FnëF ²FbaOFT°F ¸Fb£¹F SÀ°¹FFUSe»F ´FidÀFðX IYFGRYe-VFFG´F¨¹FF

¶FFþc»FF C·Fe SFdWÕXe. d°F±FZ rv-rx U¿FF˨¹FF ÀFWXF-ÀFF°F ¸Fb»FFa¸Fb»Fea¨¹FF §FûT¢¹FF¸F²¹FZ AÀF»FZ»¹FF EIYF ¸Fb»Fe»FF ÀF¸FþFU°F Wû°FF. °Fe¨F ¸Fb»FZ AÀFFUe°F ‘FF AaQFþF³FbÀFFS ²F³Faþ¹F³FZ ¶FFBIY UT¯F §FZ°F °¹FFa¨¹FF ¶FFþc»FF C·Fe IZYÕXe. §FûT¢¹FF°Fe»F ¸Fb»FZ-¸Fb»Fe ¶F§Fc³F ²F³Faþ¹F þSF ²FFÀ°FFU»FF Wû°FF. ¸FWF¦FOëF ¶FFBÊIY, WF°FF-JFaôFFUSe»F MGMc, Oû¢¹FFUSXe»F AFd¯F QFPe¨¹FF IZYÀFFa¨FZ dUd¨FÂF AFIYFS, Se´O AFGRY þe³ÀF AFd¯F ¸FFGOX³FÊ MFG´ÀF¸F²Fe»F ¸Fb»FZ-¸Fb»Fe d°F¨¹FF ³FZWZ¸Fe¨¹FF ¦Fib´F¸F²F»Fe UFM°F ³F½W°Fe. kkWXe dVFUF³Fe, dW¨FF¨F RYû³F WSU»FF Wû°FF.ll §FûT¢¹FF¨¹FF ¸F²FZ AÀF»FZ»¹FF ¸Fb»FeVFe dÀF¸FS³F³FZ AûTJ IYøXX ³F dQÕXe. kkAaIY»F, IYFGRYe-¾FFG´F¸F²¹FZ AÀFZ´F¹FË°F Wû°FF ¸Fû¶FFB»F. ´F¯F ¶FFWZS AF»¹FFUS »FÃFF°F AF»FZ IYe ¸FFÓ¹FFIYOZ ³FFWe¹FZ.ll WZ ÀFFa¦F°FF³FF dVFUF³Fe¨Fe WFOÊ dOÀIY Oû¢¹FF°Fe»F OZMF ²FbaOFT°F AFWZ WZ IYT°F Wû°FZ. kkVFFG´F¸F²¹FZ ÀFeÀFe IYG¸FZSF AÀFZ»F ³FF? °¹FF¨Fe WZ»´F §¹FF þ¸F»Fa °FS...ll ²F³Faþ¹F³FZ ÀFc¨F³FF IZYÕXe. kkAWû, °¹FF¨¹FFÀFFNe¨F C·FZ AFWû°F AaIY»F. MZd¢³FdVFA³F ¹FZ¯FFS AFWZ.ll B¸Fû À´FFBÊIY IZY»FZ»¹FF ¸Fb»FF³FZ CXØFSX dQÕaX. ²F³Faþ¹F³Fe ¶FFBÊIY»FF dIYIY ¸FFS»Fe. dÀF¸FS³F ¸FFÂF §FSe ¦FZ»¹FFUS WûDY §FF°F»FZ»¹FF ÀFe³F¸FbTZ þSF ·FFa¶FFU»Fe¨F Wû°Fe. kkIYF¹F ¦Fa, WXe IbYN»Fe ¦Fa ¸Fb»Fa? AFd¯F °¹FF dVFUF³Fe¨FZ ³FFU IY²Fe °FbÓ¹FFIYOc³F RYFSXÀFa ³FFWe EZIY»Fa.ll ¶FFBIYUøXX ³F þF°FF þF°FF¨F ²F³Faþ¹F¨FF ´FdW»FF ´FiV³F AF»FF. §FSe ¸F³Fe¿FF þFÀ°F WF¹F´FS ³F Wû¯¹FFÀFFNe ÀFUÊ ¦Fûáea¨FF ¶FGIY¦FiFC¯OX §FZDY³F ÀMÑXGdMXªFe NSU¯Fa þ÷XX Se Wû°FZ. kkASZ, °Fe dVFUe, ÀFFGSXe dVFUF³Fe ¸FFÓ¹FF ¶FF¹Fû¨¹FF MëcVF³F»FF ¹FZ°FZ AFd¯F °FZ ¶FFIYe d°F¨FZ RiZÔYOÐÀF Wû°FZ. AF¸We dRYS°F AÀF°FF³FF ·FZM»FZ. °¹FFa³Fe NSU»Fa ¸W¯Fc³F IYFGRYeVFFG´F¸F²¹FZ ¦FZ»Fû Wû°Fû.ll dÀF¸FS³F¨FZ WZ CØFS ÀF¸FF²FF³FF´FZÃFF þFÀ°F ´FiV³F¨F C·FZ IYS°F Wû°FZ.

kk¸FFdW°Fe ³FÀF»FZ»¹FF ¸Fb»FFa¶FSû¶FS þFDY ³F¹FZ ¦Fa. dIY°Fe UZTF ÀFFad¦F°F»Fa¹F.ll kk´F´´FF, ¸FFdW°Fe AFWZ. ´F¯F °FZ ¸F²¹FZ¨F ·FZM»FZ °FS ¸Fe IYF¹F dVFUF³Fe»FF ÀFûOc³F þF¹F¨Fa IYF?ll ÀFe¸FS³F¨FZ CØFS AF»FZ. §FSe ¦FZ»¹FFUS þFÀ°F ¨FUeÊ°F¨F½FʯF ³F Wû°FF dU¿F¹F ±FûO¢¹FF°F¨F ÀFa´F»FF. °Fe³F-¨FFS dQUÀF ÓFF»FZ. ÀFWÀFF WSU»FZ»FF ¸Fû¶FFB»F ´FS°F d¸FT¯¹FF¨Fe VF¢¹F°FF¨F ³FÀF»¹FF¸FbTZ °Fû dU¿F¹F IYû¯FF¨¹FFWe Oû¢¹FF°F ³F½W°FF. ¸FWFdVFUSFÂFe¨¹FF C´FUFÀFFÀFFNe QF¯¹FF¨¹FF AF¸FMe¨Fe °F¹FFSe IYS°F AÀF°FF³FF dÀF¸FS³F ¦Fûa²FT»FZ»¹FF ¨FZWº¹FF³FZ OÑFGBa¦F øXX ¸F¸F²¹FZ AF»Fe. kk´F´´FF, °¹FF dQUVFe ·FZM»Fe Wû°Fe ³FF, °Fe dVFUF³Fe. VFaIYSF¨¹FF QVFʳFFÀFFNe QZUTF°F þF¯FFS AFWZ AFd¯F ¸F»FFWe ¶Fû»FFU°FZ¹F AFWZ. þFDY?ll dÀF¸FS³F¨¹FF ¶Fû»F¯¹FFUS ²F³Faþ¹F ±FûOFÀFF IYûOëF°F ´FO»FF. °¹FF¨¹FF »FFGdþIY¸F²¹FZ WXe ¦Fûá ¶FÀF°F ³F½W°Fe. ¸F³Fe¿FF AG´Fi³F»FF WF°F ´FbÀF°F ¶FFWZS AFÕXe. kk°FZ d¸FÂFWe AFWZ°F IYF ¶FSû¶FS?ll

dVFUF³Fe¶FSû¶FS d°F¨¹FF Qû³F ¸F`dÂF¯Fe §FSF°F AF»¹FF. ¸F³Fe¿FF AFd¯F dÀF¸FS³FWe °Fû´F¹FË°F WFG»F¸F²¹FZ AF»FZ. dÀF¸FS³F¨FF ¨FZWSF dVFUF³FeVFe ´FiV³FF±FÊIY ÀFUF»F IYS°F Wû°FF.

‘F d°F¨¹FF ´FiV³FF»FF dÀF¸FS³F³FZ WTc¨F ¸FF³FZ³FZ¨F WûIYFS dQ»FF. kk°FZ d¸FÂF AÀF°Fe»F °FS °¹FFa³FF kAF¸We ¶FFWZS þF¯FFS AFWû°Fl AÀFZ ÀFFa¦F.ll ²F³Faþ¹F³FZ AF´F»FF d³F¯FʹF ÀFFad¦F°F»FF. WûIYFSF±FeÊ ¸FF³F W»FU°F dÀF¸FS³F³FZ ¸Fû¶FFB»F C¨F»F»FF. ±FûOZÀFZ MZ³ÀF ÓFF»FZ»FZ UF°FFUS¯F ³FFG¸FÊ»F WûDY »FF¦F»FZ AÀF°FF³FF¨F OûAS ¶FZ»F UFþÕXe. QFSF°F °¹FF¨F ¸Fb»FFa¨FF §FûTIYF C·FF Wû°FF. ²F³Faþ¹F¨¹FF ¨FZWº¹FFUS EIY ´FiV³FF±FÊIY AFNe C¸FM»Fe Wû°Fe. ´F¯F °Fe ÀFST IYS¯¹FF¨FF ´Fi¹F°³F IYS°F °¹FF³FZ °¹FF ¸Fb»FFa³FF dÀF¸FS³F ¶FFWZS þF°F AF»¹FF¨FZ ´FS°F EIYQF ÀFFad¦F°F»FZ. ´F¯F ¸Fb»FFa¨FF ¸FcO UZ¦FTF¨F AÀF»¹FF¨FZ IYT°F Wû°FZ. dVFUF³Fe¶FSû¶FS d°F¨¹FF Qû³F ¸F`dÂF¯Fe §FSF°F AF»¹FF. ¸F³Fe¿FF AFd¯F dÀF¸FS³FWe °Fû´F¹FË°F WFG»F¸F²¹FZ AF»FZ. dÀF¸FS³F¨FF ¨FZWSF dVFUF³FeVFe ´FiV³FF±FÊIY ÀFUF»F IYS°F Wû°FF. kkAaIY»F, AFaMe, °Fb¸F¨¹FFVFe ±FûOaX ¶Fû»FF¹F¨Fa¹F.ll dVFUF³Fe¨¹FF ¸F`dÂF¯Fe³FZ AOJT°F dU¿F¹FF»FF ÀFb÷YUF°F IZYÕXe. ÀF¦F¼¹FFa³FF¨F ¶FÀFF¹F¨Fe Jc¯F IYS°F ²F³Faþ¹F ÀFûµ¹FFUS MZIY»FF. UF°FFUS¯F ¨FFa¦F»Fa¨F MZ³ÀF ÓFF»Fa Wû°Fa. dVFUF³Fe³FZ AûNFaUøXX ³F þe·F dRYSU°F ¶Fû»FF¹F»FF ÀFb÷YUF°F IZY»Fe. kkAFaMe, AF¸WF»FF °FZ d½WOeAû RbYMZþ IYF»F ¶F§FF¹F»FF d¸FTF»Fa. AFd¯F °¹FF°F dÀF¸FS³F³FZ °Fû ¸Fû¶FFB»F ÀFUFÊ°F VFZUMe dJVFF°F MFIY»FZ»FF dQÀF»FF AFWZ. °¹FF dQUVFe AF¸We ³Fa°FS ÀFUÊ ¸Fb»FFa¨Fe ÓFO°Fe §FZ°F»Fe Wû°Fe, ´F¯F ¸Fb»Fea¨Fe ³F½W°Fe. AFd¯F AF°FF MZd¢³FdVF¹F³F³FZWXe IY³RY¸FÊ IZY»Fa¹F AFd¯F AF¸We ÀFUF˳Fe¨F ¶Fd§F°F»Fa AFWZ. RYû³F dÀF¸FS³F³FZ¨F §FZ°F»FF AFWZ.ll AFd¯F °¹FF ÃF¯Fe °¹FF dÂFIYû¯Fe IbYMba¶FF¨¹FF ´FF¹FFJF»F¨Fe þ¸Fe³F¨F J¨F»Fe. AFØFF´F¹FË°F C·Fe AÀF»FZÕXe ¸F³Fe¿FF ¦F´FIY³F ÀFûµ¹FFUS¨F ¶FÀFÕXe. ²F³Faþ¹FWXe ÃF¯F·FS dQ¦¸FcP ÓFF»FF. dÀF¸FS³F °FS SOF¹F¨¹FF ¶FZ°FF°F AFÕXe Wû°Fe. Qû§Fea³FF VFFa°F IYS°F ²F³Faþ¹F³FZ dVFUF³Fe»FF °¹FF ¦Fûáe ´FS°F UZ¦FUZ¦F¼¹FF ´FðX°Fe³FZ dU¨FFS»¹FF. ´F¯F dVFUF³Fe U d°F¨¹FF ¸F`dÂF¯Fe d½WOeAû RbYMZþ AFd¯F rr Ed´FiÕX sqru

29


MXZd¢³FdVFA³F¨FF QFJ»FF QZ°F dÀF¸FS³FIYOZ¨F ¶FûM QFJU°F Wû°¹FF. kkAaIY»F, AF¸We ´Fûd»FÀFFa´F¹FË°F þF¯FFS ³FFWe. ´F¯F ¸FFÓ¹FF ´F´´FFa³FF ¸FFÓFF ¸Fû¶FFB»F WSU»¹FF¨Fa ÀFFad¦F°F»Fa ³FFWe¹FZ. °FS..ll kk¸Fû¶FFB»F ¸Fe °Fb»FF §FZDY³F QZBʳF. AFØFF¨F. OûaM USe. °Fb¸We °FZ RbYMZþ ¶F§F°FF³FF AF¸WF»FF ¶Fû»FUF¹F¨Fa Wû°Fa ³FF. AFd¯F dÀF¸FS³F WZ IYS¯Fa VF¢¹F¨F ³FFWXe. ¸Fe¨F d°F»FF °¹FF dQUVFe d´FIY-A´F IZY»Fa Wû°Fa AFd¯F °¹FF UZTZÀF °Fb¸F¨¹FF´F`IYe IYû¯Fe°FSXe d°F¨¹FF¶FSû¶FS Wû°Fa. IYFWe°FSe ³FæYe¨F §FûT AFWZ. ¸Fe ¶F§F°Fû IYF¹F IYSF¹F¨Fa °FZ AFd¯F °Fb¸We ÀF¦FTZ AF°FF A·¹FFÀFFIYOZ ¶F§FF ¶FSa.ll WZ ÀFFa¦F°FF³FF ²F³Faþ¹F¨¹FF »FFGdþIY¨Fe ¦FFOe ²FFUF¹F»FF »FF¦F»Fe Wû°Fe. EIYF °FFÀFF°F °FÀFF¨F ³FUe³F ¸Fû¶FFB»F QZ¯¹FF¨Fa AFäFFÀF³F QZDY³F ²F³Faþ¹F³FZ ÀFUF˨Fe ¶FûTU¯F IZYÕXe. B±FZ °Fû´F¹FË°F ¸F³Fe¿FF ¸Fb»FeUS¨¹FF ¨FûSe¨¹FF AFTF¸FbTZ AFd¯F ³Fa°FS WûDY VFIY¯FFº¹FF ³FF¨FæYe¨¹FF ·Fe°Fe³FZ WXFQSXÕZXÕXe dQÀF°F Wû°Fe. dÀF¸FS³F d°F³FZ °Fû ¸Fû¶FFB»F ¨FûS»FF ³FÀF»¹FF¨FZ SO°F SO°F ´F¯F d³FÃFc³F ÀFFa¦F°F Wû°Fe. ´FdSdÀ±F°Fe¨FF AFPFUF §FZ°F ²F³Faþ¹F³FZ dÀF¸FS³F»FF kk°Fc ³FæYe °Fû ¸Fû¶FFB»F ¨FûS»FF ³FFWe¹FZÀF ³FF?ll WF EIY¨F ´FiV³F dU¨FFS»FF. dÀF¸FS³F³FZ °¹FF»FFWe °FZUPëF¨F IYTIYTe³FZ k³FFWel ¸W¯Fc³F ÀFFad¦F°F»FZ. kkNeIY AFWZ. AF´F¯F ¶F§Fc¹FF IYF¹F IYSF¹F¨Fa °FZ.ll dÀF¸FS³F»FF ²FeS QZ°F ²F³Faþ¹F ´FiF¹FûdSMe dRY¢ÀF IYSF¹F»FF »FF¦F»FF. ÀFUÊ´Fi±F¸F ¸Fû¶FFB»F JSZQe AFd¯F ³Fa°FS d½WOeAû RbYMZþ ¶F§F¯Fa AÀFF A³FbIiY¸F ´FæYF IYøXX ³F ¶FFBIY»FF dIYIY ¸FFS»Fe. ¸Fû¶FFB»F dUIY°F §FZ¯Fa AU§FO ³F½W°FZ¨F, ´F¯F d½WOeAû RbYMZþ »F¦FZ¨F ¶F§F¯Fa UFM°Fa °FZUPaX ÀFû´Fa ³F½W°Fa. °FSe ¶FSa IYFGRYe VFFG´F¸F²¹FZ Qb´FFS AÀF»¹FF³FZ dUVFZ¿F ¦FQeÊ ³F½W°Fe. ÓFF»FZ»¹FF ´FiÀFa¦FF¨FF ¶FGIY¦FiFCaXOX QZ°FF³FF k°¹FF ¸Fb»Fe¨FZ UOe»F IYF?l AÀFF IYFCaMSUSe»F ¸FF¯FÀFF¨FF »FcIY ²F³Faþ¹F»FF AÀUÀ±F IYøXX ³F ¦FZ»FF. 30 kkIYF»F SFÂFe AF»Fe Wû°Fe °Fe ¸Fb»Fa ÀFFOZQWF UFþ°FF.. VFMS ¶FaQ rr Ed´FiÕX sqru

IYS¯¹FFAF²Fe. MZd¢³FdVFA³F³Fe EUPëF §FFBÊ°FWXe °¹FFa³FF RbYMZþ QFJU»Fa. ´F¯F AFØFF AF¸F¨¹FFIYOZ IZY¶F»F ³FFWe¹FZ AFd¯F °Fe §FZDY³F MZd¢³FdVFA³F SFÂFe ¹FZDY VFIZY»F IYQFd¨F°F. IYFS¯F AFþ ÀFb˜e AFWZ ³FF. ³FFWe°FS CôFF Qb´FFSe ³FæYe ¶Fû»FFU°Fû.ll IYFC³MSUSe»F ¸FF¯FÀFF¨¹FF ¹FF UF¢¹FF³FZ ²F³Faþ¹F»FF ²FæYF¨F ¶FÀF»FF. WZ AûÓFa §FZDY³F Qû³F dQUÀF IYFPF¹F¨Fa ¹FF IY»´F³FZ³FZ °Fû ±FûOFÀFF J¨F»FF¨F. ´F¯F ÀFWþFÀFFWþe WFS ³F ¸FF³F¯¹FF¨¹FF AGdMMëcO¸FbTZ ²F³Faþ¹F³FZ QbÀFSF A½WZ³¹Fc VFû²FF¹FÕXF ÀFb÷X XUF°F IZYÕXe. kk¸Fe IZY¶F»F AF¯F»Fe °FS °Fb¸We RbYMZþ QFJUc VFIYF»F IYF?ll ‘F ´FiV³FFUS¨Fa °¹FF ¸FF¯FÀFF¨FZ WûIYFSF±FeÊ CØFS EZIcY³F ²F³Faþ¹F»FF EIY UZ¦FTF¨F C°ÀFFW AF»FF. þUT¨F AÀF»FZ»¹FF IYFG¸´¹FbMS VFFG´F¸F²Fc³F °Fe IZY¶F»F dUIY°F §FZDY³F WFOÊUZAS¨Fe þûO¯Fe IZYÕXe. AJZSeÀF RbYMZþ ÀFbøY ÓFF»Fa. °Fû AFd¯F IYFCaMSUS¨Fe ¶FFIYe ¸Fb»FaWXe Me½We ¸FFGd³FMS·FûU°Fe §FûTIYF IYøXX ³F IYG¸FZº¹FF³FZ dM´F»FZ»¹FF ÀFUÊ ¸Fc½W¸FZaMÐÀF ¶FFSIYFBʳFZ ¶F§F°F Wû°Fe. dÀF¸FS³F AFd¯F d°F¨¹FF ¶FFþcÀF ¶FÀF»FZÕXe ÀFUÊ ¸Fb»Fa ¸FþZ°F ¦F´´FF ¸FFS°F AÀF°FF³FF dQÀF°F

°¹FF³Fa°FS¨¹FF RbYMZþ¸F²¹FZ WZ À´Fá ÓFF»FZ IYe d°F±FZ¨F §FbM¸FT¯FFº¹FF EIYF d¦FºWFBIYF³FZ ´FF¨F d¸Fd³FMF³Fa°FS °Fû RYû³F WTc¨F C¨F»Fc³F d´F»FS¨¹FF ¸FF¦FZ þFDY³F dJVFF°F ÀFSIYU»FF Wû°FF.

Wû°Fe. dVFUF³Fe³FZ dÀF¸FS³F»FF dQ»FZ»FF ¸Fû¶FFB»FWXe dQÀF°F Wû°FF. ÀFUÊþ¯F CN°F AÀF°FF³FF¨F dÀF¸FS³F¨¹FF AFd¯F IYG¸FZº¹FF¨¹FF ¸F²¹FZ ³FZ¸FIYF EIY d¸FÂF AF»¹FF¸FbTZ dÀF¸FS³F¨¹FF ´FbP¨¹FF WF»F¨FF»Fe ¶»FFGIY ÓFF»¹FF Wû°¹FF. kk¶F§FF, ‘F ¸Fb»Fe³FZ WF°FF°Fe»F ¸Fû¶FFB»F dJVFF°F MFIY»FF AFd¯F ÀFUÊþ¯F d³F§Fc³F ¦FZ»FZ. MZd¢³FdVFA³F³FZWe IYF»F WZ¨F QFJU»Fa.ll IYFCaMSUSe»F ¸FF¯FcÀF ¸W¯FF»FF. kkASZ, °Fû ¸Fb»F¦FF ¸F²FZZ AF»FF AÀF°FF³FF °Fb¸We IYÀFa ¸W¯Fc VFIY°FF IYe ‘F¨F ¸Fb»Fe³FZ ¸Fû¶FFB»F §FZ°F»FF? WF Ed½WXO³ÀF IYFWe IY³¢»FbdÓFU ³FFWe¹FZ.ll dU¨FFS¸F¦³F AUÀ±FZ°F ²F³Faþ¹F ´FbM´FbM»FF. kkÀFû´Fa AFWZ, °FZ MZ¶F»F AF¸We ¶Fº¹FF¨F UZTF³Fe d¢»F¹FS IZY»Fa.. °FSe °¹FFUS AF¸WF»FF IYû¯FF»FFWe ¸Fû¶FFB»F dQÀF»FF ³FFWe.ll Wû¸ÀF³FZ kEd»F¸FZaMSe, OeAS UFGMÀF³Fl ¸W¯FFUa AVFF AFdU·FFÊUF°F IYFCaMSUSe»F ¸FF¯FcÀF ¸W¯FF»FF. kk¸FûÿF ÓFû»F AFWZ, ¦Fûáe d¢»F¹FS ³FÀF°FF³FF EJFôFFUS °Fb¸We OZdRY³FZMÕXe AÀFF AFSû´F IYS¯Fa ¨FbIYe¨Fa AFWZ. dÀF¸FS³F³FZ þe³ÀF §FF°F»Fe Wû°Fe AFd¯F þe³ÀF¨¹FF C·¹FF dJVFF¸F²¹FZ IYû´FSF°Fc³F WF°F Qb¸FO»¹FFdVFUF¹F ¸Fû¶FFB»F ÀFSIYU°FF¨F ¹FZ¯FFS ³FFWe. d½WOeAû¸F²¹FZ °¹FF UZTZÀF d°F³FZ d°F¨FF WF°F IY²Fe¨F EUPF Qb¸FO»FF ³FFdW¹FZ.ll ²F³Faþ¹F³FZ ¸FZaQc¨¹FF ¦FiZ ÀFZ»ÀF AGd¢MX½WZM IYS°F dU¨FFS»FZ. kkQbÀFº¹FF Ah¦F»F³FZ WZ¨F QÈV¹F ¶F§F°FF ¹FZBÊ»F?ll kkWû ³FæYe¨F. AF¸F¨FF QbÀFSFWXe IYG¸FZSF ¨FF»Fc AFWZ.ll AFd¯F °¹FF³FZ ¸FFGd³FMSUS Qû³We IYG¸FZº¹FF¨Fa RbYMZþ ¶FFþc¶FFþcÀF QFJUFU¹FFÀF ÀFb÷YUF°F IZYÕXe. ²F³Faþ¹F»FF AF°FF ·F»F°FF¨F WbøX X´F AF»FF Wû°FF. QbÀFº¹FF IYG¸FZº¹FF¨¹FF RbYMZþ¸F²¹FZ dÀF¸FS³F³FZ CN°FF³FF ¸Fû¶FFB»F MZ¶F»FFUS NZU»¹FF¨Fa À´Fá´F¯FZ dQÀF»Fa AFd¯F ²F³Faþ¹F³FZ IYû»Fa¶FÀFWe A¸FZdSIYF ÀFF´FO»¹FFUS NûIY»Fe ³FÀFZ»F

°FZUPe ¸FûNe AF³FaQF³FZ AFSûTe NûIY»Fe. ÓFc¸F IYøXX ³F °Fû RYû³F d°F±FZ¨F AFWZ WZ ´FS°F ´FS°F dSUFBaO IYøXX ³F ¶F§Fc³F §FZ°F»FZ. ¶FFIYe ÀFUÊþ¯F ÀMûSe¨¹FF °¹FF ³F½¹FF dMÐUÀM¸FbTZ A¨Fad¶F°F ÓFF»FZ Wû°FZ. °¹FF³Fa°FS¨¹FF RbYMZþ¸F²¹FZ WZ À´Fá ÓFF»FZ IYe d°F±FZ¨F §FbM¸FT¯FFº¹FF EIYF d¦FºWFBIYF³FZ ´FF¨F d¸Fd³FMF³Fa°FS °Fû RYû³F WTc¨F C¨F»Fc³F d´F»FS¨¹FF ¸FF¦FZ þFDY³F dJVFF°F ÀFSIYU»FF Wû°FF. ²F³Faþ¹F¨¹FF CSFUS¨Fa EIY ¸Fûÿa AûÓFa C°FS»Fa Wû°Fa. WXe ¶FF°F¸Fe §FSe IYTU»¹FFUS EZIcY ¹FZ°F AÀF»FZ»FF þnû¿F °¹FF¨¹FF ¸F³FF»FF ÀFbJF½Fc³F ¦FZ»FF. dÀF¸FS³F³FZ ³F IZY»FZ»¹FF ¨FûSe¨Fa AûÓFa þ³¸F·FS CSFUS §FZ¯¹FF´FFÀFc³F °FZ d°F§Fa UF¨F»FZ Wû°FZ. dVFUF³Fe AFd¯F d°F¨¹FF d¸FÂFFa³FF IYFGRYe VFFG´F¸F²¹FZ ¶Fû»FFUc³F °FZ RbYMZþ QFJU»¹FFUS ²F³Faþ¹F³FZ °¹FFa³FF þFÀ°F Jþe»F ³F IYS°FF IYû¯F°¹FFWe ¦FûáeIYOZ ÀFUÊ Ah¦F»F³FZ ¶F§F¯Fa IYÀFa þ÷XX Se¨Fa AÀF°Fa °FZ ÀF¸FþF½Fc³F ÀFFad¦F°F»Fa. dIY°FeWe CVFeS Wû°F AÀF»FF °FSe IYû¯FFUS EUPF ¸FûÿF AFSû´F IYS¯¹FFAF²Fe MZd¢³FdVF¹F³F³FZWXe ‘F ¦FûáeIYOZ »FÃF QZ¯FZ Jc´F¨F þ÷XX Se¨FZ Wû°FZ AFd¯F EIY Ah¦F»F ¦Fûáe À´Fá IYS°F ³FÀF°FF³FF QbÀFSF Ah¦F»F °F´FFÀF¯Fa IYÀFa þ÷XX Se¨Fa Wû°Fa °FZ IYFGRYe-VFFG´F¸F²Fe»F IY¸FʨFFº¹FFa³FFWXe ÀF¸FþF½Fc³F ÀFFad¦F°F»Fa. dÀF¸FS³F»FF WF Ed´FÀFûO EIY AF¹F Aû´F³FS Wû°FF. ¸FFWXe°F ³FÀF»FZ»¹FF d¸FÂFFaVFe ¶Fû»Fc ³F¹FZ, QbÀFº¹FFa¨Fe ¦FGþZMÐÀF C¦FF¨F WXF°FFTc ³F¹FZ U¦F`SZ d°F¨¹FF QÈÈáe³FZ ESX½Fe AÀF»FZ»Fa ÀFû IYFG»O k´FiU¨F³Fl ´Fi°¹FÃFF°F IYÀFa ¹Fû¦¹F AÀF°Fa °¹FF¨Fa ´Fi°¹Fa°FS d°FÕXF AF»Fa Wû°Fa. ¸Fû¶FFB»F dVFUF³Fe¨¹FF WXF°FF°F ³F QZ°FF MZ¶F»FFUS NZU¯Fa WXe ¨FbIYe ´Fc¯FÊ´F¯FZ dÀF¸FS³F¨Fe¨F Wû°Fe. °¹FF¸FbTZ ²F³Faþ¹F³FZ dVFUF³Fe»FF ³FUe³F ¸Fû¶FFB»F dQ»FF. ¸Fû¶FFB»F d°F¨¹FF WF°FF°F QZ°FF³FF ²F³Faþ¹F¨FF dJÀFF ±FûOFÀFF W»FIYF ÓFF»FF AÀF»FF °FSe þ³¸F·FS C°FS»Fa ³FÀF°Fa AÀFa AûÓFa IYF¹F¸F¨Fa C°FS»¹FF¸FbTZ ¸F³F °¹FF¨¹FF dIY°Fe°FSe ´FMe³FZ W»FIaY ÓFFÕaX WXFZ°Fa.

response.lokprabha@expressindia.com


ÀFUFÊ°F IbYøY´F °F÷Y¯F-°F÷Y¯Fe d³FUOX¯¹FFÀFFNXe À´F²FFÊ §FZ¯¹FF¨Fe IY»´F³FFWXe IYFZ¯Fe IYSX¯FFSX ³FFWXe. ´F¯F ´FiF¯¹FFa¨¹FF ¶FF¶F°Fe°F AÀFa §FOX»Fa AFWZX. QWXF ´FiF¯¹FFa¸F²Fc³F IbY÷Y´FFZØF¸F d½FªFZ°FF ½F CX´Fd½FªFZ°FF d³F½FOëF°F AFÕXF.

dUd¨FÂF ½F³¹Fd½F¾½F dQ¦Fa¶FSX ¦FFOX¦FeT

IbYøY´FFZØF¸F Y QZVFFa°F WX¹Fb»»FeU°FeÔQSXÀFFNXU¿FeÊe ÀFüÔA³FZQ¹FÊIÀ´F²FFÊ WXFZ°FZ. QZVFF°F ´FdWX»Fe AF»FZ»Fe ÀFbaQSXe AFa°FSXSXF¿MÑXe¹F À´F²FZÊÀFFNXe þF°FZ. d°F±FZ þF¦Fd°FIY ÀFüÔQ¹FÊÀF¸FiFÄFe d³FUOX»Fe þF°FZ. ¹FbUIYFaÀFFNXe VFSXeSXÀFF`¿NXXU À´F²FFÊ WXFZ°FF°F. ÀFUFÊ°F IbYøY´F °F÷Y¯F-°F÷Y¯Fe d³FUOX¯¹FFÀFFNXe À´F²FFÊ §FZ¯¹FF¨Fe IY»´F³FFWXe IYFZ¯Fe IYSX¯FFSX ³FFWXe. ´F¯F ´FiF¯¹FFa¨¹FF ¶FF¶F°Fe°F AÀFa §FOX»Fa AFWZX. ¨Fe³F¸F²Fe»F ¦FFZÔOXÀF, QZ£F¯FF ´FFaOXF ªFZ½WXF ÀFaIYMX¦FiÀ°F ÓFF»FF °FZ½WXF °¹FF¨¹FF ÀFaSXÃF¯FFÀFFNXe þ¦FF¨FZ »FÃF UZ²F¯¹FFIYdSX°FF þF¦Fd°FIY U³¹F ÀFaSXÃF¯F d³F²Fe ¹FF WWF ÀFaÀ±FZ³FZ °¹FF»FF AF´F»¹FF ¶FFZ²Fd¨F³WXF°F À±FF³F dQ»FZ. °¹FFÀFFNXe °¹FF¨¹FF ÀFF`ÔQ¹FFʨFF ´Fi·FFU ´FOX»FF AÀFFUF. QZ£F¯¹FF ´FiF¯¹FF¨¹FF ÀFaSXÃF¯FF¨Fe þ¶FF¶FQFSXe CX¨F»F¯¹FFÀFFNXe A³FZIY ÀFaÀ±FF, ½¹F¢°Fe ´FbPZX ¹FZ°FF°F. UF§FFÀFFSX£¹FF CX¸FôFF ÷Y¶FF¶FQFSX ´FiF¯¹FF¨¹FF ÀFaSXÃF¯FFÀFFNXe ½¹FF§Fi´FiIY»´F CX·FZ SXFWX°FF°F. þ¦F·FSXF°F QZ£F¯FZ ´FiF¯Fe AFWZX°F, °FÀFZ¨F AFZÔ¦FTX, IbYøY´F, ´FiF¯FeWXe AFWZX°F. d³FÀF¦FFÊ°F °FZWXe AF´F»Fe ·Fcd¸FIYF ¶FþFU°F AÀF°FF°F. °FZWXe ÀFaIYMX¦FiÀ°F WXFZ°FF°F ´F¯F °¹FFa¨¹FF ÀFaU²FʳFFÀFFNXe IYFZ¯Fe ´FbPZX ÀFSXÀFFU°F ³FFWXe. WXe £Fa°F CXSXe ¶FFTX¦Fc³F Ba¦»FaOX¸F²¹FZ A¦ÕXe AGd³F¸FÕX d´FiÓF½FÊÓFZ¾F³F ÀFFZÀFF¹FMXe WXe ÀFaÀ±FF d³F¸FFʯF ÓFF»Fe. °¹FFa³Fe ªF¦FF°Fe»F ÀFUFÊ°F IbYøY´F ´FiF¯¹FF»FF AF´F»¹FF ¶FFZ²Fd¨F³WXF°F À±FF³F QZ¯¹FF¨FZ NXSXU»FZ. AÀFF ´FiF¯Fe NXSXdU¯¹FFÀFFNXe °¹FFa³Fe EIY þ³F¸F°F ¨FF¨F¯Fe §FZ°F»Fe. ¨FF¨F¯Fe°F þ³F°FZ³FZ °¹FFa³FF UFMX¯FFSXF IbYøY´F ´FiF¯Fe ÀFb¨FUFUF AÀFZ AFUFWX³F IZY»FZ. °¹FF»FF ¶Fº¹FF´F`IYe ´Fid°FÀFFQ d¸FTXF»FF. IYFWXe ³FFUZ ´FbPZX AF»Fe. °¹FF°Fc³F QWXF ³FFUFa¨Fe

´FiF±Fd¸FIY ¹FFQe °F¹FFSX ÓFF»Fe. °¹FF°F °FFa¶FOëF AFZNXF¨FF ¶FGMXdRYVF, °FFSXF³FFIYe d¨F¨Fbaýie, ¶FFG±FGGd¦F, ¸FFZ»F SGXMX, IGYd»FRYFZd³FʹFF IYFhOXFSX, dMXdMXIYF ¶FZOcIY, IYFIYF´FFZ, ÀFFZÔOX³FF¢¹FF ¸FFIYOX AFd¯F ¶»FFG¶F dRYVF ¹FFa¨FF ÀF¸FFUZVF WXFZ°FF. °¹FF°Fc³F dUþZ°FF ¸WX¯FþZ kIbYøY´FFZØF¸Fl AFd¯F CX´FdUþZ°FF d³FUOX»FF ¦FZ»FF. EIaYQSX ¸F°FQF³F WXFZ°FZ °Fe³F WXþFSX. °¹FF´F`IYe xzv ¸F°FZ d¸FTXUc³F ¶»FFG¶FdRYVF IbYøY´FFZØF¸F NXSX»FF AFd¯F CX´FdUþZ°FZ´FQ AF»FZ ÀFûaOX³FF¢¹FF ¸FFIYOXFIYOZX. WX»»Fe IYFZ¯F°¹FFWXe dSXAGd»FMXe VFFZ¸F²¹FZ A¦FFZQSX CX´FdUþZ°¹FF¨Fe Q£F»F §FZ°F»Fe þF°FZ, °¹FF´Fi¸FF¯FZ ÀFûÔOX³FF¢¹FF ¸FFIYOXF¨Fe AFZTX£F IYøY³F §FZDY. »FFa¶F ÀFFZÔOZXÀFFSX£FZ ³FFIY AÀF»FZ»FZ ¸FFIYOX ÀFF´FOX°FZ RY¢°F AFdVF¹FF £FaOXF°Fe»F ¶FFZd³FÊAFZ¸F²¹FZ. °FZ ´FiFZ¶FFZdÀFÀF ¸FaIYe (Proboscis Monkey Nasalis Larvatus) ¹FF ³FFUF³FZ

AFZTX£F»FZ þF°FZ. °¹FF¨¹FF IbYøY´F°FZ¨FF ¸FFZNXF UFMXF AFWZX °¹FF¨¹FF »FFa¶F ³FFIYFIYOZX. ÀFb¸FFSZX ru ÀFZÔ.¸Fe. »FFa¶Fe¨FZ RY°FFOZX ³FFIY °¹FF¨¹FF AFZNXF£FF»Fe AFZ§FTX»FZ»FZ AÀF°FZ. AFdVF¹FFBÊ ¸FFIYOXF°F °FZ ÀFUFÊ°F ¸FFZNZX ¸FFIYOX. °¹FF°FWXe ³FSXF¨FZ ³FFIY ¸FFQe¨¹FF ¸FF³FF³FZ Ad²FIY¨F ¶FZPX¶F. °¹FF´FFNXFZ´FFNX »FÃF þF°FZ °¹FF¨¹FF PZXSX´FFZMX FIYOZX. A³¹F IbYNX»¹FFWXe þF°Fe¨¹FF ¸FFIYOXF¨FZ ´FFZMX ÀFbMX»FZ»FZ ³FÀF°FZ. ÓFFOXFUSX ²FFU´FTX IYSXe°F CXOëF ¸FFSX°F AÀFc³FWXe ´FFZMX ÀFbMX°FZ IYÀFZ? ³FSXF¨FF AFIYFSX wv °FZ xv ÀFZ¸Fe AFd¯F Uþ³F rw °FZ ss

dIY»FFZ. VFSXeSXFEUPZX¨F »FFa¶F VFZ´FcMX. Aa¦FFUSX¨FZ IZYÀF ³FFdSaX¦Fe, »FF»F, dIYSXd¸Fþe- ¸FFQe AFIYFSXF³FZ ¶FSXe¨FVFe »FWXF³F. ª¹FF dQUÀFFa°F ÓFFOXFaUSX RYTZX AÀF°FF°F °¹FF dQUÀFFa°F RYTXFaUSX ¦FbþSXF¯F. °¹FF°FWXe d´FIY»FZ»¹FF RYTXFa´FZÃFF IY¨¨Fe RYTZX £FF¯¹FF¨Fe AFUOX. °¹FF¸FbTZX ´F¨F³FdIiY¹FF A½¹FUdÀ±F°F AÀFFUe. RYTZX ³FÀF°Fe»F °FZ½WXF ´FF³FZ, RbY»FZ, IYFZÔ¶F ¹FFaUSX °FFU. °Fe ³FZWX¸Fe¨F ÓFFOXFUSX SXFWX°FF°F AFd¯F °¹FF°FWXe AFOX½¹FF RYFaQeUSX °FFNX ¶FÀF°FF°F. ¦FGÀF d³F§Fc³F þF¯¹FFIYdSX°FF °FSX °FZ AÀFZ ¶FÀF°F ³FÀF°Fe»F? A»FeIYOZX °¹FFa¨FZ d½WXOXeAFZ d¨FÂF¯F ÓFF»FZ AÀF°FF EIY ³FUe³F ¶FF¶F ÀF¸FFZSX AF»Fe. °Fe ¸WX¯FþZ ´FFZMXF°Fe»F A²FZÊIY¨¨FZ ´F¨F»FZ»FZ A³³F °Fe ´Fb³WXF °FFZaOXF°F AF¯F°FF°F, ¨FFU°FF°F, ¨F§FTX°FF°F AFd¯F £FF»Fe PXIY»F°FF°F. IYFWXeÀFZ SXUa±F ´F¯F ¦FF¹Fe¸WXVFe´Fi¸FF¯FZ ³FFWXe. £FF»»FZ»FZ A³³F °FFZ (´FF³F tt USX) rr Ed´FiÕX sqru

31


äFF³F AFd¯F ÕXFaOX¦FF ¹FF Qû³WXe ´FiF¯¹FFa¨¹FF ªFe½FFV¸F AFd¯F OXeE³FE ¹FFa¨¹FF AF²FFSmX WZX QFZ§FZWXe EIYF¨F ªFF°FIbYTe°FeÕX AÀF»¹FF¨FZ ÀFa¾FFZ²FIYFa¨FZ ¸WX¯F¯FZ AFWZX. ´F¯F °FÀFZ AÀFZÕX °FSX ³FZ¸FIZY IYFZ¯F IYFZ¯FF´FFÀFc³F d½FIYdÀF°F ÓFFÕZX ¹FF½FSX A³FZIY ´Fi½FFQ AFWZX°F.

½F³¹Fd½F¾½F IYFÕÊX dÓF¸FSX ¸FF³FQFSX ´FiF¯Fe AÀF»FZ»¹FF BXV½FF³FFd½F¿F¹Fe¨FZ ¸FF¯FÀFF¨FZ ´FiZ¸F IY²Fe »F´Fc³F SXFdWX»FZ ³FFWXe. ²F³FFPë ½¹FF´FFº¹FF´FFÀFc³F ¦FSXe¶F Vû°FIYº¹FF´F¹FË°F ´Fi°¹FZIYF»FF V½FF³F ´FFT¯¹FF¨Fe WXüÀF AÀF°FZ¨F. ´F¯F V½FF³F WXF ´FiF¯Fe IYÀFF d³F¸FFʯF ÓFF»FF, ¹FFd½F¿F¹Fe ªFe½FVFFÀÂFÄFFa³FF ³FZWX¸Fe¨F IbY°FcWX»F SXFdWX»FZ AFWZX. IYû»WXF, »FFaOX¦FF AFd¯F IbYÂFF WZX EIYF¨F ªFF°FIbYTe°Fe»F ´FiF¯Fe AFWZ°FX, AÀFZ ³FZWX¸Fe¨F ¶Fû»F»FZ ªFF°FZ.

¸FFÂF AF°FF ¹FF½FSX IYSX°F AÀF»FZ»¹FF VFFÀÂFÄFFa¨¹FF ÀFaVFû²F³F»FF ¹FVF AF»FZ AFWZX. ´Fc½FÊ AFdVF¹FF°F »FFaOX¦¹FF´FFÀFc³F V½FF³F d½FIYdÀF°F ÓFF»FF, AÀFZ ÀFaVFû²F³F ¸FZ ¸FdWX³¹FF°F VFFÀÂFÄFFa¨¹FF EIYF ¦FMXF³FZ IZY»FZ WXû°FZ. ¸FFÂF VFFÀÂFÄFFa¨¹FF QbÀFº¹FF ¦FMXF³FZ WZX ÀFaVFû²F³F £FûOcX³F IYFPX°F ¹FbSXû´F¸F²Fe»F ´FdV¨F¸F ·FF¦FF°F WXªFFSXû ¸F`»F QcSX V½FF³FF¨FZ ¸FcTÀ±FF³F AFWZX. dªF±û »FFaOX¦¹FF´FFÀFc³F V½FF³FF¨Fe d³Fd¸FÊ°Fe ÓFF»Fe.

V½FFaOX¦FF!

32 rr Ed´FiÕX sqru

V½FF³F AFd¯F »FFaOX¦FF WZX EIYF¨F ªFF°FIbYTe°Fe»F AFWZ°FX, ¹FF½FSX ÀFaVFû²FIYFa¨FZ EIY¸F°F ÓFF»FZ AFWZX. Qû³WXe ´FiF¯¹FFa¨FZ ªFe½FFV¸F AFd¯F OXeE³FE ¹FFa¨¹FF AF²FFSmX °FZ ¹FF ÀFaVFû²F³FF´F¹FË°F ´FûWXû¨F»FZ AFWZX°F. ªF¦F·FSXF°F IYFWXe dNXIYF¯Fe IYFWXe »FFaOX¦FZ ¸FF¯FÀFFT»FZ AFd¯F °¹FFa¨FZ V½FF³F ¶F³F»FZ. °¹FFa¨¹FF VFSXeSXF¨¹FF AFIYFSXF°F¨F ³F½WZX, °FSX °¹FFa¨¹FF ÀF½F¹FeÔ¸F²¹FZWXe ¶FQ»F ÓFF»FZ. ·FMXIaY°Fe IYSX°FF³FF dIaY½FF dVFIYFSXe»FF ªFF°FF³FF ¹FF ´FiQZVFF°Fe»F ¸FF¯FÀFZ »FFaOX¦¹FFa³FF §ûDY³F ªFF°F. IYF»FFa°FSXF³FZ ¹FF »FFaOX¦¹FFa¨¹FF ÀF½F¹Fe¸F²¹FZ AFd¯F VFSXeSXSX¨F³FZ°F ³F`ÀFd¦FÊIY ¶FQ»F WXû°F ¦FZ»FZ AFd¯F WZX »FFaOX¦FZ ¸FF¯FÀFFT»FZ. WZX¨F »FFaOX¦FZ ´FbPZX V½FF³F ¸WX¯Fc³F AûT£F»FZ ªFFDY »FF¦F»FZ, AÀFZ ÀFaVFû²FIYFa³FF ½FFMX°FZ. VFFÀÂFÄFFa³Fe V½FF³F AFd¯F »FFaOX¦FF ¹FFa¨¹FF IYFWXe ªFe½FFV¸FFa¨FF A·¹FFÀF IZY»FF AFd¯F °¹FFa³FF ¹FF IYûOëF¨FZ CXØFSX ÀFF´FOX»FZ AFWZX. tw WXªFFSX ½F¿FFË´Fc½Feʨ¹FF IYFWXe ªFe½FFV¸FFa¸F²¹FZ V½FF³F AFd¯F »FFaOX¦FF ¹FF ´FiF¯¹FFa¨FZ ¦Fb¯F²F¸FÊ ÀFFSX£û¨F AÀF»¹FF¨FZ AFPXT»FZ. »FFaOX¦¹FFa¨¹FF IYFWXe A½FVû¿FFa¸F²¹FZ IbY¹FF¨FZ ¦Fb¯F²F¸FÊ, °FSX IbY¹FF¨¹FF IYFWXe A½FVû¿FFa¸F²¹FZ »FFaOX¦¹FF¨FZ ¦Fb¯F²F¸FÊ AFPXT»FZ. ¸WX¯FªFZ °¹FF¨F IYFTe »FFaOX¦¹FFa¨FZ IbY¹FFa¸F²¹FZ øY´FFa°FSX¯F WXû°F WXû°FZ, AÀFZ VFFÀÂFÄFFa¨¹FF »FÃFF°F AF»FZ. ÀF½FFÊ°F ´FiF¨Fe³F ªFe½FFV¸F VFFÀÂFÄFFa³FF ¹FbSXû´F¸F²¹FZ AFPXT»FF. °¹FF¸FbTZ ¹FbSXû´F¸F²¹FZ¨F »FFaOX¦¹FFa¨FZ V½FF³FF¸F²¹FZ øY´FFa°FSX¯F ÓFF»¹FF¨¹FF d³F¿IY¿FFÊ´F¹FË°F VFFÀÂFÄF ´FûWXû¨F»FZ AFWZ°FX. V½FF³FF¨FZ ¸FcTÀ±FF³F VFû²F¯¹FFÀFFNXe VFFÀÂFÄFFa³Fe rzzq¸F²¹FZ OXeE³FE ¹FF ³F½¹FF °FaÂFÄFF³FF¨FF ½FF´FSX IYSX¯¹FFÀF ÀFb÷Y½FF°F IZY»Fe. °¹FFa³Fe ªF¦F·FSXF°Fe»F d½Fd½F²F dNXIYF¯FFa½FSXe»F ´FFTe½F V½FF³F AFd¯F »FFaOX¦FZ ¹FFa¨¹FF ´FiªFF°FeÔ¨FZ OXeE³FE §û°F»FZ. ¹FF Qû³WXe ´FiF¯¹FFa¨FF EIY¸FZIYFaVFe IYF¹F ÀFa¶Fa²F AFWZX, WZX VFû²F¯¹FFÀFFNXe ¹FF OXeE³FE¨FF A·¹FFÀF IZY»FF. ¹FF°Fc³F EIY

½FZ¦FTZ¨F ÀFaVFû²F³F CXQ¹FFÀF AF»FZ, ªFZ ªFe½FFV¸FF¨¹FF ÀFaVFû²F³FF´FZÃFF ½FZ¦FTZ WXû°FZ. À½FeOX³F¸F²Fe»F kSXFG¹F»F BXd³ÀMXMëcMX AFGRY MZX¢³FFG»FFGªFel ¹FF ÀFaÀ±û°F IYF¸F IYSX¯FFSmX ´FeMXSX ÀFG½WXû»FG³FZ³F AFd¯F °¹FFa¨¹FF ÀFWXIYFº¹FFa³Fe IbY¹FF¨¹FF OXeE³FE½FSX ÀFaVFû²F³F IZY»FZ AFd¯F ´Fc½FÊ AFdVF¹FF WZX¨F °¹FFa¨FZ ¸FcTÀ±FF³F AÀF»¹FF¨FZ ÀFFad¦F°F»FZ. AFNX ½F¿FF˳Fa°FSX ¸WX¯FªFZ¨F sqrq¸F²¹FZ A¸FZdSXIZY°Fe»F IGYd»FRYûd³FʹFF d½FôFF´FeNXF¨FZ ªF³FbIYVFFÀÂF A·¹FFÀFIY SXFG¶FMÊX ½FF¹F³FZ ¹FFa³Fe V½FF³FFa¨¹FF IYFWXe ³F½¹FF ´FiªFF°FeÔ¨FF A·¹FFÀF IZY»FF AFd¯F ¸F²¹F ´Fc½FÊ ·FF¦FF°F (AF£FF°Fe QZVF) V½FF³FFa¨FZ ¸FcTÀ±FF³F AÀFF½FZ, AÀFZ ÀFFad¦F°F»FZ. ÀFG½WXû»FG³FZ³F ¹FFa¨¹FF ´F±FIYF³FZ A³FZIY V½FF³FFa¨¹FF OXeE³FE¨FF A·¹FFÀF IYøY³F °¹FFa¨FZ ¸FcTÀ±FF³F VFû²F»FZ, °FZ QdÃF¯F ¨Fe³F¸F²Fe»F AÀFF½FZ, AÀFZ °¹FFa³FF ½FFMX°FZ. ÀF²¹FF V½FF³FF¨FZ ¸FcTÀ±FF³F OXeE³FE¨¹FF AF²FFSXF½FSX VFû²F»FZ ªFF°F AÀFc³F, VFFÀÂFÄF V½FF³F AFd¯F »FFaOX¦FF ¹FFa¨¹FF ªF³FbIYFa¨FF A·¹FFÀF IYSX°F AFWZX°F. ÀFG½WXû»FG³FZ³F AFd¯F °¹FFa¨¹FF d¨F³Fe ÀFWXIYFSXe VFFÀÂFÄFFa³FF ½FFMX°FZ IYe, ¨Fe³F¸F²Fe»F ´FFTe½F V½FF³FFa¨¹FF ªF³FbIYFa¨FZ »FFaOX¦¹FF¨¹FF ªF³FbIYFaVFe ÀF½FFÊd²FIY ÀFF²F¸¹FÊ AFPXT°FZ. °F¶¶F»F ts WXªFFSX ½F¿FFË´Fc½FeÊ ¨Fe³F¸F²¹FZ »FFaOX¦¹FFa´FFÀFc³F V½FF³FF¨FZ CX°´FdSX½F°FʳF ÓFF»FZ, AÀFZ ¹FF VFFÀÂFÄFFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ. ¶Fº¹FF¨FQF V½FF³FFa³FF ¸FF¯FÀFT½F¯¹FF¨FZ ßFZ¹F AF´F¯F Vû°FIYº¹FFa³FF QZ°Fû. ¸FFÂF ¨Fe³F¸F²¹FZ sq WXªFFSX ½F¿FFË´Fc½FeÊ dVFIYFº¹FFa³FF ÀF½FÊ´Fi±F¸F V½FF³FFa¨FF ½FF´FSX IYSX¯¹FFÀF ÀFb÷Y½FF°F IZY»Fe. °¹FF¸FbTZ V½FF³FFa³FF ´FFT¯¹FF¨FZ £FSmX ßFZ¹F dVFIYFº¹FFa³FF¨F dQ»FZ ´FFdWXªFZ. SXFG¶FMÊX ½FF¹F³FZ AFd¯F °¹FFa¨¹FF ´F±FIYF»FF ¸FFÂF WZX ¸FF³¹F ³FFWXe. ÀFG½WXû»FG³FZ³F ¹FFa¨¹FF ´F±FIYF³FZ ª¹FF OXeE³FE½FSX ÀFaVFû²F³F IZY»FZ AFd¯F »FFaOX¦¹FF´FFÀFc³F V½FF³F d³F¸FFʯF ÓFF»FF, AÀFZ ÀFFad¦F°F»FZ, °FZ OXeE³FE V½FF³F AFd¯F »FFaOX¦FF ¹FFa¨¹FF


IYû»WXF) ªF³FbIYFaVFe °¹FFa³Fe °Fb»F³FF IZY»Fe. ¸F²¹F ´Fc½FÊ dIaY½FF ¨Fe³F¸F²Fe»F »FFaOX¦¹FFa¨FZ V½FF³FFaVFe IYFWXeWXe ÀFF²F¸¹FÊ ³FFWXe, ¹FF d³F¿IY¿FFÊ´F¹FË°F WZX VFFÀÂFÄF ´FFZWXû¨F»FZ AFWZX°F. ¸FFÂF ¹FbSXû´F¸F²Fe»F V½FF³FFa¨¹FF OXeE³FE¨FZ »FFaOX¦¹FFa¨¹FF OXeE³FEVFe ÀFF²F¸¹FÊ AFPXT»¹FF¨FZ WZX VFFÀÂFÄF ÀFFa¦F°FF°F. ´F¯F AF°FF ½FF¹F³FZ ¹FFa¨FZ ÀFaVFû²F³F ÀFG½WXû»FG³FZ³F £FûOcX³F IYFPX°FF°F. kk½F`ÄFFd³FIYQÈáëF WZX A¹FFZ¦¹F ÀFaVFû²F³F AFWZX. WZX d½FÄFF³FF½FSX ³FFWXe, °FSX ·Fc¦Fû»FF½FSX AF²FFdSX°F X ÀFaVFû²F³F AFWZX,ll AÀFZ ÀFG½WXû»FG³FZ³F ¹FFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ. kk½FF¹F³FZ ¹FFa¨¹FF ´F±FIYF³FZ IZY»FZ»¹FF ÀFaVFû²F³FF°F ´Fc½FÊ AFdVF¹FF AFd¯F ¸F²¹F ´Fc½FÊ ¹FZ±Fe»F ªFe½FFV¸FFa¨¹FF OXeE³FE¨FF ÀF¸FF½FZVF ³F½WX°FF. WXe ¹FF ÀFaVFû²F³FF°Fe»F ¸FûNXe ÂFbMXe AFWZX. °Fb¸WXF»FF V½FF³FF¨FZ ¸FcTÀ±FF³F VFû²FF¹F¨FZ AÀFZ»F, °FSX ÀF½FÊ dNXIYF¯FF½FSXe»F V½FF³FFa¨FF A·¹FFÀF IYSX¯û ¦FSXªFZ¨FZ AFWZX,ll AÀFZ ÀFG½WXû»FG³FZ³F ¸WX¯FF»FZ. BadOX¹F³F E¢ÀF´FiZÀF¸F²Fc³F ÀFF·FFSX A³FbUFQ - ÀFaQe´F ³F»FF½FOZ

ÀFaIYSXF°Fc³F °F¹FFSX ÓFF»FZ»¹FF ´FiF¯¹FF¨FZ AÀFF½FZ, AÀFZ ½FF¹F³FZ ¹FFa³FF ½FFMX°FZ. ¹FF VFFÀÂFÄFFa³Fe A·¹FFÀF»FZ»Fe »FFaOX¦FF AFd¯F V½FF³F ¹FFa¨Fe ªF³FbIZY WXFX ´FiF¨Fe³F ÀFaIYSX¯FF¨FF¨F ´FiIYFSX AFWZX. »FFaOX¦¹FFÀFû¶F°F ÀFaIYSX¯F IYSX¯¹FFÀFFNXe IYFWXe V½FF³FFa¨Fe OXeE³FE ´Fc½FÊ AFdVF¹FF°Fc³F ¸FF¦F½F¯¹FF°F AF»Fe, AÀFZ ½FF¹F³FZ ¹FFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ. ½FF¹F³FZ AFd¯F °¹FFa¨¹FF VFFÀÂFÄF ÀFWXIYFº¹FFa³Fe AF°FF V½FF³FFa¨¹FF ¸FcTÀ±FF³FFd½F¿F¹Fe ³F½FF¨F A·¹FFÀF ¸FFaOX»FF. ¦FZ»¹FF sq ½F¿FFË´FFÀFc³F WZX VFFÀÂFÄF V½FF³FF¨¹FF ªFe½FFV¸FF¨FF AFd¯F °¹FF¨¹FF OXeE³FE¨¹FF AaVFF½FSXX ÀFaVFû²F³F IYSX°F AFWZX°F. dªF½Fa°F V½FF³F AFd¯F »FFaOX¦FF AFd¯F °¹FFa¨¹FF ªFe½FFV¸FF¨¹FF OXeE³FE½FSX °¹FFa³Fe °Fb»F³FF°¸FIY ´F¯F ½¹FF´FIY À½FøY´FF°F ÀFaVFû²F³F ¹FF VFFÀÂFÄFFa³Fe IZY»FZ. SXdVF¹FF AFd¯F ¹FbSXû´F¸F²¹FZ ÀFF´FOX»FZ»¹FF ¹FF Qû³WXe ´FiF¯¹FFa¨¹FF ry ªFe½FFV¸FFa¨FZ OXeE³FE IYFPX¯¹FF°F °¹FFa³Fe ¹FVF d¸FT½F»FZ. ¹FF OXeE³FE¨Fe AFd¯F uz »FFaOX¦¹FFa¨¹FF, xx V½FF³FFa¨¹FF AFd¯F ¨FFSX IYû¹FFGMÐXÀF¨¹FF (d½FdVFáX ´FiªFF°Fe¨FF

IbY÷Y´FûØF¸F (´FF³F tr UøY³F) »F¦FFZ»F¦F ´FFZMXF°F CX°FSXU°F AÀF»¹FF³FZ dQUÀF·FSX EIY ÀFFSX£FZ °FFZÔOX ¨FF»Fc AÀF°FZ. ¶FFZd³FÊAFZ°FWXe ¸FFZþ¢¹FF ·FF¦FF°F SXFWX¯FFSXe WXe ¸FFIYOZX dVFIYFSXe¸FbTZX U UÈÃF°FFZOXe¸FbTZX ÓF´FFMëF³FZ IY¸Fe ÓFF»Fe AFWZX°F. ¦FZ»¹FF ¨FFTXeÀF U¿FFË°F °¹FFa¨Fe ÀFa£¹FF d³F¸¸Fe ÓFF»Fe AFWZX. ÀF²¹FF °Fe þZ¸F°FZ¸F WXþFSX·FSX AÀF°Fe»F. °¹FF¸FbTZX þF¦Fd°FIY ÀFa§FMX³FZ³FZ °¹FFa³FF kÀFaIYMX¦FiÀ°Fl §FFZd¿F°F IZY»FZ AFWZX. °¹FF»FF CX´FdUþZ°FF´FQF¨FF (AU)¸FF³F d¸FTXF»FF AÀF»¹FF³FZ °¹FF³FZ MXe½WXe»FF ¶FFBMX dQ»Fe AÀF°Fe °FSX °FFZ ¸WX¯FF»FF AÀF°FF, kkWXF ¸WX¯FþZ AF¸F¨FF §FFZSX AF´F¸FF³F AFWZX. ´FSXeÃFIYFa³Fe AF¸F¨¹FFUSX A³¹FF¹F IZY»FF AFWZX. £FSaX ¸WX¯FþZ ÀFFZaOX³FFIYF¸FbTZX ¸Fb»Fe AF¸F¨¹FFIYOZX AFIÈY¿MX WXFZ°FF°F. ¸F¦F

¸FF¯FÀFFa³Fe AF¸F¨¹FF ³FFIYFUøY³F AF¸WXF»FF ³FFUZ IYF NZXUFUe°F. °¹FFa³Fe °¹FFa¨FZ ¸FF³FQaOX AF¸F¨¹FFUSX »FFQc ³F¹FZ°F. °¹FFa³Fe dQ»FZ»FF WXF ÀF³¸FF³F ¸Fe ¸FbTXe¨F ÀUeIYFSX¯FFSX ³FFWXe.ll kIbYøY´FFZØF¸Fl´FQF¨FF ¸FF³F ¶FWbX¸F°FF³FZ ¶»FFG¶FdRYVF¨¹FF UFMëF»FF AF»FF. WXF ¸FFÀFF AFGÀMÑZXd»F¹FF, MXFÀ¸FFd³F¹FF, ³¹FcÓFe»FaOXþUTX¨¹FF ÀF¸FbýiF°F ÀFb¸FFSZX yqq-rsqq ¸FeMXSX £FFZ»FeUSX AÀF°Fû. °¹FF¸FbTZ °Fû ¸FF¯FÀFF¨¹FF ³FªFSmXÕXF ¹FZ°F ³FFWXe. B°F¢¹FF JûÕXe½FSX X´FF¯¹FF¨FF ´Fi¨FaOX QF¶F AÀF»¹FF³FZ °¹FF¨FZ VFSXeSX d¨FSX´FdSXd¨F°F þ»F¨FSXFÀFFSX£FZ AÀF°FZ °FSX VFSXeSXF°Fe»F ´FFZIYTXëF QF¶FF¸FbTZX RYFMcX³F °¹FF¨FZ VFSXeSX¨F CX¨FIYMcX³F ¦FZ»FZ AÀF°FZ. ¸WX¯Fc³F °¹FF¨Fe VFSXeSXSX¨F³FF UZ¦FTXe¨F ÓFF»FZ»Fe AFWZX. °FFZ E£FFôFF ±Fb»F±Fb»Fe°F, ¸FDY d»F¶Fd»F¶Fe°F ¦FFZTXëFÀFFSX£FF dQÀF°FFZ. °¹FF¨FZ VFFÀÂFe¹F ³FFU Psychrocyted Marcidus.

°¹FF¨¹FF VFSXeSXF¨Fe §F³F°FF ´FF¯¹FF¨¹FF §F³F°FZ´FZÃFF ±FFZOXe Ad²FIY AFWZX. °¹FF¸FbTZX °FFZ £FFZ»FUSX ´FF¯¹FF°F °FSaX¦F°F AÀF°FFZ. BIYOcX³F d°FIYOZX þF¯¹FFÀF °¹FF»FF A°¹F»´F DYþFÊ »FF¦F°FZ. d°F±FZ d¸FTX¯FFSZX ¸FÈQbIYF¹F, IYFÕX½Fa, þeUþa°Fc B.£FFôFFUSX °FFZ AF´F»FZ ´FFZMX ·FSX°FFZ. WXF ¸FFÀFF ¸WX¯FþZ IYF¹FÊÃF¸F DYþFÊ £F¨FʯFFSZX Badþ³F AFWZX. °FFZ tq ÀFZÔ.¸Fe. AFIYFSXF¨FF AFWZX. £FFZ»FUSX ¸FFÀFZ¸FFSXe IYSX¯FFº¹FF þWXFþFa¨¹FF þFTXëF°F AOXIcY³F °FZ ´FiF¯FF»FF ¸FbIY°FF°F. °¹FF¸FbTZX °¹FFa¨Fe ÀFa£¹FF §FMX°FZ AFWZX. °FFZWXe ÀFaIYMX ¦FiÀ°F ÓFF»FZ»FF AFWZX. dQÀFF¹F»FF AFZÔ¦FTX, ¶FMX¶FMXe°F AÀF»¹FF³FZ °¹FF¨¹FF UFMëF»FF WXF (AU)¸FF³F AF»FF AFWZX. ´FiÀFFSX¸FF²¹F¸FZ °¹FF¨Fe ·Fcd¸FIYF ÀF¸Fþc VFIY°Fe»F °FSX °Fe AVFe AÀFZ»F, kkdUIYFÀFIiY¸FF°F ¸FFÓ¹FF UFMëF»FF ¸FFÓFa

AÀFa øY´F AF»Fa °¹FF»FF ¸FFÓFF ³FFB»FFþ AFWZX. ´FF¯¹FF¶FFWZXSX IYFPcX³F AF¸F¨Fa AûÔ¦FT øY´F þ¦FF»FF QF£FUc³F ¸FF¯FÀFF³Fa ¸FFÓFe AUWZX»F³FF IYSXFUe WZX EIYQ¸F A¹FFZ¦¹F AFWZX. °Fb¸F¨¹FF dÀ¸F±F ÀFFZd½FA°F ÀFaÀ±FZ³Fa, þe ªF¦FdU£¹FF°F AFWZX, IYFGdÕX³F VFc»MÐÐXÓF¨¹FF õFSXF WZX¨F ÀFFad¦F°F»Fa AFWZX. WXF d³FIYF»F dQ»FF AFWZX ¸FF¯FÀFF°Fe»F IYFWXe »FFZIYFa³Fe. £FSaX °FSX °¹FFa³FF¨F ¸FF¯FÀFF¨Fe AFZTX£F ´FMX»FZ»Fe ³FFWXe. WXe ¸FF¯FÀFa »FWXF³F ¸Fb»FFa³FF ¦FFZTXëF §FF»F°FF°F, °¹FFa¨¹FFUSX ¶FFG¸¶F RZYIY°FF°F, WXFGdÀ´FMX»F¸F²¹FZ AaQF²FbaQ ¦FFZTe¶FFSX IYSX°FF°F. ¸FF¯FÀFF»FF ÀFa´FdU¯¹FF°F °¹FFa³FF ²F³¹F°FF UFMX°FZ. °FZ SXFWX°FF°F °¹FF ²FSX°FeUSX¨F IYF¹F, ´F¯F ÀFF¦FSXF¨Fa ´FF¯Fe, UF°FFUSX¯F ´FiQcd¿F°F IYSX°FF³FF °¹FFa³FF IYFWXe¨F UFMX°F ³FFWXe. °FZ½WXF °FFZ¨F £FSXF IbYøY´F AFWZX. ¸WX¯Fc³F WXF ¸FbIbYMX °¹FF»FF¨F ¶FWXF»F IZY»FF ´FFdWXþZ AÀFa ¸Fe ¸WX¯FZ³F.ll

response.lokprabha@expressindia.com

rr Ed´FiÕX sqru

33


IiYeOF ´FiÀFFQ ÕXFOX

³FbIY°FZ¨F ´Fb¯¹FF°F ¶FFÕZX½FFOXe°F ÓFFÕZX»¹FF ·FFSX°Fe¹F ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F´FMXc ÀFa§FMX³FZ¨¹FF k·FFSX°F-ßFel ¹FF SXF¿MÑXe¹F À´F²FZÊ»FF ªF¶FSXQÀ°F ´Fid°FÀFFQ d¸FTXF»FF. ¹FF À´F²FF˳FF AÕXeIYOZX SX¯FªFe À´F²FFË´FZÃFFWXe ªFFÀ°F ´Fid°FÀFFQ d¸FT°FFZ AFWZX, ´F¯F ¹FF ÃFZÂFF°F»¹FF ÀFa§FMX³FFa¨¹FF SXFªFIYFSX¯FF´FbPZX ¾FSXeSXÀFF`âX½F´FMcaX¨FZ ¸FFÂF WXFÕX WXFZ°F AFWZX°F.

Xe ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F A¦FQeÀ´F²FFʦF»»Fe°FÕX ¸WXMX»Fe °FSXe d°F»FF ¨FFSX´FF¨F WXªFFSXFa¨Fe ¦FQeÊ ÀFWXªF WXû°FZ. ÀF²¹FF E½FPXe ¦FQeÊ SX¯FªFe dIiYIZYMX À´F²FZÊ»FFWXe ´FFWXF¹F»FF d¸FTX°F ³FFWXe. °¹FF¸FbTZX ¶FF»FZ½FFOXe°F SaX¦F»FZ»¹FF ·FFSX°Fe¹F ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F´FMXc ÀFa§FMX³FZ¨¹FF k·FFSX°FßFel ¹FF SXF¿MÑXe¹F À´F²FZÊ»FFWXe ªF¶FSXQÀ°F ´Fid°FÀFFQ d¸FTXF»FF. ³FF`Q»FF¨FF ¸FbSX»Fe IbY¸FFSX k¨FGd¸´F¹F³F AFGRY ¨FGd¸´F¹F³ÀFl NXSX»FF, °FSX QbÀFSXeIYOZX §FFMXIYû´FSX¨¹FF À½Fd´³F»F ³FSX½FOXIYSX³FZ k·FFSX°F-ßFelÀFWX ÀF½FûÊØF¸F ´Fi¦Fd°FIYFSXIY ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F´FMXc¨FF ´FbSXÀIYFSX ´FMXIYF½F°F OX¶F»F ²F¸FFIYF CXOX½F»FF. EIYeIYOZX À´F²FF˳FF ´Fid°FÀFFQ ½FFPX°F AÀF»FF °FSXe QbÀFSXeIYOZX ¹FF JZTXF¾Fe ÀFa¶Fad²F°F ½FZ¦F½FZ¦F¼¹FF ÀFa§FMX³FFa¸FbTZX ¸FFÂF AdÀ±FSX°FF AFWZX. °¹FF¸FbTZX¨F CXôFF¨¹FF §FOXe»FF ³FZ¸FIZY IYF¹F WXûBÊ»F, ¹FF¨FF AaQFªF IYû¯FF»FFWXe ³FFWXe. ¹FaQF¨Fe k·FFSX°F-ßFel À´F²FFÊ

WXû°FZ AFd¯F ´Fi°¹FZIY ªF¯FFa¨Fe ¾FSXeSXÀFa´FQF CXØF¸F AÀF»¹FF³FZ À´F²FFÊ ¨FFa¦F»Fe¨F SaX¦F»Fe. ¦FZ»¹FF ½FZTXe ¸FbSX»Fe¨Fe ªFFQc ¨FF»F»Fe AÀF»Fe °FSXe ¹FF½FZTXe ¸FFÂF °¹FF»FF IYOX½Fe ÓFbaªF d¸FTX¯FFSX, WZX À´F¿MX WXû°FZ AFd¯F °FÀFZ ÓFF»FZWXe. IYFSX¯F AJZSX¨¹FF ÃF¯FF´F¹FË°F ³FZ¸FIYF IYû¯F°FF ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F´FMcX ªFZ°FZ´FQF½FSX d¾F¢IYF¸Fû°FʶF IYSX¯FFSX, ¹FF¨FF AaQFªF IbY¯FF»FFWXe ³F½WX°FF. AJZSX A³Fb·F½FF¨¹FF ªFûSXF½FSX ¸FbSX»Fe³FZ ªFZ°FZ´FQF»FF ¦F½FÀF¯Fe §FF°F»Fe AFd¯F EIY¨F ªF»»Fû¿F ÓFF»FF. ¸FbSX»Fe¨¹FF OXû¼¹FFa°Fc³FWXe AF³FaQFßFca¨¹FF ²FFSXF »FF¦F»¹FF, °FZ½WXF¨F WXe À´F²FFÊ IZY½FPXe AMe°FMXe¨Fe WXû°Fe, ¹FF¨FF AaQFªF ¹FZBÊ»F. ¸FWXFSXF¿MÑXFIYOcX³F ÀF½FFÊ°F ¹F¾FÀ½Fe NXSX»FF °Fû §FFMXIYû´FSX¨FF À½Fd´³F»F ³FSX½FOXIYSX. À½Fd´³F»F ÀFb÷Y½FF°Fe»FF RY¢°F dªF¸F¸F²¹FZ MÑZXd³Fa¦F ôFF¹F¨FZ IYF¸F IYSXF¹F¨FF, ´F¯F sqrr ÀFF»Fe °¹FF³FZ ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F À´F²FFÊa¸F²¹FZ CX°FSX¯¹FF¨FZ

À´F²FZ°Ê F dªFaIY°FF°F, SXFªFIYFSX¯FF°F WXSX°FF°F...

k¨FGd¸´F¹F³F AFGRY ¨FGd¸´F¹F³ÀFl ¸FbSXÕXe IbY¸FFSX

W`XQSXF¶FFQ»FF WXû¯FFSX WXû°Fe, ´F¯F °¹FFa³Fe À´F²FZʨ¹FF QWXF dQ½FÀFFa´Fc½FeÊ WXF°F ½FSX IZY»FZ AFd¯F ¸FWXFSXF¿MÑXF³FZ WZX AF½WXF³F À½FeIYFSX°F »Fe»F¹FF ´FZ»F»FZ. ¹FF¶FF¶F°F ¸FWXFSXF¿MÑXF¨¹FF ÀFa§FM³FZ¨FZ IYF`°FbIY IYSXF½FZ °FZ½FPZX ±FûOZX¨F AFWZX. ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F´FMcaX³FF ¹FF½FZTXe °F¶¶F»F ÀFFOZX¨FFSX WXªFFSX dIY»Fû d¨FIY³F AFd¯F ¨FFTXeÀF WXªFFSX AaOëFa¨FF JbSXFIY QZ¯¹FF°F AF»FF WXû°FF. °¹FF¸FbTZX ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F´FMcaX¨Fe ¦F`SXÀFû¹F ÓFF»Fe ³FFWXe. 34 ¹FF½FZTXe ªF½FTX´FFÀF uqq ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F´FMcX À´F²FZÊ°F ÀFWX·FF¦Fe ÓFF»FZ rr Ed´FiÕX sqru

NXSX½F»FZ AFd¯F EIY¨F ²F¸FF»F CXOX½F»Fe. ¹FaQF¨¹FF ½F¿FeÊ °¹FF³FZ k¸FWXFSXF¿MÑX-ßFel À´F²FZʸF²¹FZ ´Fi¦Fd°FIYFSXIY ¾FSXeSXÀFF`¿NX´FMcX¨FF ´FbSXÀIYFSXWXe ´FMXIYF½F»FF WXû°FF. ´FdWX»¹FFaQF¨F À´F²FZÊ°F CX°FSX°F À½Fd´³F»F³FZ k·FFSX°F-ßFel WXF dIY°FF¶F ´FMXIYF½F»FF, ´F¯F °¹FF¨F¶FSXû¶FSX ÀF½FûÊØF¸F ´Fi¦Fd°FIYFSXIY ¾FSXeSXÀFF`¿NX´FMcX¨FFWXe ¸FF³F ´FMXIYF½F»FF. A½F§¹FF ss ½F¿FF˸F²¹FZ °¹FF³FZ ¸FFSX»FZ»Fe WXe ¸FªF»F ³F¢IYe¨F IYF`°FbIYFÀ´FQ AFWZX. À½Fd´³F»F¶FSXû¶FSX¨F ³FFd¾FIY¨¹FF ¶Fe. ¸FWZX¾½FSX³F³FZ k¸FWXFSXF¿MÑX-ßFel ÀFb³Fe°F

ªFF²F½F»FF ¸FF¦FZ MXFIY°F k·FFSX°F-ßFel¨FF dIY°FF¶F ´FMXIYF½F»FF. k¸FWXXFSXF¿MÑX-ßFel À´F²FZʸF²¹FZ ÀFb³Fe°F AFd¯F ¸FWZX¾½FSX³F ¹FFa¨¹FF¸F²¹FZ IYOX½Fe ÓFbaªF ´FFWXF¹F»FF d¸FTXF»Fe WXû°Fe. °¹FF½FZTXeWXe ¸FWZX¾½FSX³F ±FûOXFÀFF ÀFSXÀF ½FFMX°F WXû°FF, ´F¯F ±FIY½¹FF¸FbTZX °¹FF»FF ´FûÓF ½¹F½FdÀ±F°F §FZ°FF ¹FZ°F ³F½WX°Fe AFd¯F d°F±FZ¨F °¹FF¨FZ d½FªFZ°FZ´FQ QbSXF½F»FZ AFd¯F ÀFb³Fe°F³FZ WXe À´F²FFÊ EIY°FRYeÊ dªFaIY»Fe WXû°Fe. ÀFb³Fe°F ´FdWX»¹FFaQF¨F k·FFSX°F-ßFel À´F²FZÊ°F CX°FSX°F WXû°FF, °¹FF¸FbTXZ °¹FF¨¹FFIYOZX A³Fb·F½F ³F½WX°FF. ´F¯F °¹FF¨Fe °F¹FFSXeWXe

ªFûSXQFSX dQÀF»Fe ³FFWXe. k¸FWXFSXF¿MÑXßFel¸F²¹FZ °¹FF¨Fe ¾FSXeSXÀFa´FQF AFd¯F AF°¸Fd½F¾½FFÀF °F¦FOXF WXû°FF, ´F¯F k·FFSX°F-ßFel À´F²FZÊ°F ¸FFÂF °FÀFZ ³F¢IYe¨F ªFF¯F½F»FZ ³FFWXe. ¸FWXFSXF¿MÑXFIYOcX³F ÀFF¦FSX ¸FFTXe, SmX¯FÀFc ¨FaQi³F, ÀFF¦FSX IYF°FbOZÊX, ÀFb³Fe»F ÀFIY´FFTX AFd¯F AÃF¹F ¸Fû¦FSXIYSX ¹FFa³FeWXe ´FQIZY ´FMXIYF½F»Fe, ´F¯F °¹FFa³FF k·FFSX°F-ßFel WXF ¸FF³F ´FMXIYF½F¯¹FF°F A´F¹F¾F AF»FZ. ¹FF ½F¿FeÊ ´FdWX»¹FFaQF¨F À´FûMÊÐXÀF dRYdªFIY À´F²FZʨFZ AF¹FûªF³F IYSX¯¹FF°F AF»FZ WXû°FZ AFd¯F °¹FF¸F²¹FZ ÀF½FF˨Fe ¸F³FZ dªFaIY°F ¸FWXFSXF¿MÑXF¨¹FF d¸FWXeSX dÀFa¦F³FZ ¶FFªFe ¸FFSX»Fe. ¹FaQF¨Fe k·FFSX°F-ßFel À´F²FFÊ dQ¸FFJQFSX´F¯FZ ´FFSX ´FOX»Fe. À´F²FZÊ»FF ´FiZÃFIYFa¨FFWXe CX°ÀRcY°FÊ ´Fid°FÀFFQ »FF·F»FF. ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F´FMcaX³FFWXe ¶FSmX¨F


IYFWXe ¹FF À´F²FZʳFZ ³F¢IYe¨F d¾FIY½F»FZ AÀFZ»F. ´F¯F ·Fd½F¿¹FF¨Fe ·Fe°Fe ¸FFÂF ÀFFº¹FFa¨¹FF ¸F³FF°F AFWZX AFd¯F °Fe ÀFa´F°FF ÀFa´F°F ³FFWXe. ÀF²¹FF¨¹FF §FOXe»FF ·FFSX°Fe¹F ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F´FMXc ÀFa§FMX³FZ»FF ·FFSX°Fe¹F IiYeOXF JF°¹FF¨Fe ¸FF³¹F°FF AFWZX. ¸FFªFe IiYeOXF ¸FaÂFe AªF¹F ¸FFIY³F ¹FFa³Fe ¹FF ÀFa§FMX³FZ»FF ¸FF³¹F°FF dQ»Fe. ´F¯F ¹FF d½FSXû²FF°F ·FFSX°Fe¹F ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F AFd¯F dRYMX³FZÀF ÀFa§FMX³FZ³FZ ¹FFd¨FIYF QFJ»F IZY»Fe AÀFc³F AªFc³FWXe ¹FF¶FF¶F°F d³F¯FʹF »FF¦Fc ¾FIY»FZ»FF ³FFWXe. Qû³WXe ÀFa§FMX³FF AF¸WXe Jº¹FF AÀF»¹FF¨FZ ÀFFa¦F°F AÀF»¹FF °FSXe ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F´FMcX AFd¯F ¨FFWX°¹FFa¨¹FF ¸F³FF°F ÀFa·Fi¸F AFWZX. ·FFSX°Fe¹F ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F´FMcX ÀFa§FMX³FZ¨¹FF ¨FZ°F³F ´FFNXFSmX ¹FFa³Fe ÀF½FF˳Fe EIYÂF ¹FZDY³F IYF¸F IYSXF½FZ, AÀFZ AF½FFWX³F IYFWXe ½F¿FFË´Fc½FeÊ IZY»FZ WXû°FZ. °¹FF³FbÀFFSX ¸Fba¶FBʸF²¹FZ ¶FÈWX³¸Fba¶FBÊ ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F ÀFa§FMX³FF °¹FFa¨¹FF¸F²¹FZ ÀFF¸Fe»F ÓFF»Fe WXû°Fe. ´F¯F ¸Fba¶FBÊÀFWX ¸FWXFSXF¿MÑX AFd¯F SXF¿MÑXe¹F ´FF°FTXe½FSX ¸FFÂF AªFc³FWXe EIY ÀFa§FMX³FF ³FFWXe AFd¯F

°¹FFÀFFNXe ´Fi¹F°³FWXe ÓFF»FZ»FZ ³FFWXe°F AFd¯F ÀF¸FªFF ¹FF ÀF½FÊ ÀFa§FMX³FFa³Fe EIYÂF ½WXF¹F¨FZ NXSX½F»FZ, °FSXe WZX AF³FaQF³FZ ³FFaQ°Fe»F ¹FF¶FF¶F°F ÀFF¾FaIY°FF ¶Fº¹FF¨F ªF¯FFa¨¹FF ¸F³FF°F AFWZX. IYFSX¯F IYFWXe ªF¯F JZTXF¨¹FF d½FIYFÀFFÀFFNXe IYF¸F IYSX°FF°F, °¹FFa³FF ´FQZ ³FIYû¾Fe AÀF°FF°F. ´FOXôFF¸FF¦FZ SXFWcX³F JZTX AFd¯F JZTXFOcaX¨FF d½FIYFÀF IYSX¯FZ WZX °¹FFa¨FZ ²¹FZ¹F AÀF°FZ, °FSX IYFWXe ªF¯FFa³FF ´FQZ d¸FTX½Fc³F d¸FSX½F¯¹FF°F ²F³¹F°FF ½FFMX°F AÀF°FZ. °¹FF¸FbTZX °¹FFa³FF ªFSX ´FQZ d¸FTXF»Fe ³FFWXe°F °FSX °FZ ´Fb³WXF ¶FaOXJûSXe IYøY ¾FIY°FF°F. ¶FaOXJûSXe ÓFF»Fe IYe, ´Fb³WXF ³F½Fe³F ÀFa§FMX³FF, ´Fb³WXF ½FFQ AFd¯F ´Fb³WXF ªF`ÀFZ ±FZ. IYFWXe ªFF¯F°¹FF IYF¹FÊIY°¹FF˳FF ¹FF ÀFFº¹FF¨FF ½FeMX AF»FF AÀF»FF °FSXe ¾FSXeSXÀFF`¿NX½FF¨FZ ½FZOX °¹FFa³FF ¹FF´FFÀFc³F QcSX ÀFFøY ¾FIY°F ³FFWXe. ÀF²¹FF¨¹FF §FOXe»FF RYûOXFRYûOXe¨FZ SXFªFIYFSX¯F ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F ÀFa§FMX³FFa¸F²¹FZWXe ÀFbøY AFWZX. ÀFa§FMXIYFa´FFÀFc³F ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F´FMcaX´F¹FË°F IYFWXe ªF¯F ³FFSXFªF ÓFF»¹FF³FZ, °FSX IYFWXe

¾FSXeSXÀFF`¿NX½F d½F¾½FF°F ÀF²¹FF AdÀ±FSX°FF, A¾FFa°F°FF AFWZX. ¹FF¸F²¹FZ ÀF½FFÊ°F ªFFÀ°F ³FbIYÀFF³F WXû°FZ °FZ ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F´FMcaX¨FZ. ³FZ¸FIYe ¸FF³¹F°FF´FiF´°F ÀFa§FMX³FF IYû¯F°Fe AFd¯F IYû¯F°¹FF ÀFa§FMX³FZ¸F²Fc³F AF´F¯F JZTXF¹F»FF WX½FZ, WF °¹FFa¨¹FF´FbPZX ´FOX»FZ»FF ¸FûNXF ´Fi¾³F AÀF°Fû.

ªF¯FFa¨FF d½F¾½FFÀF ³FÀF»¹FF³FZ EIY ÀFa§FMX³FF ÀFûOcX³F QbÀFº¹FF ÀFa§FMX³FZ¸F²¹FZ d¾FSXIYF½F WXû°FF³FF dQÀF°Fû. ´F¯F ´Fid°FÀ´F²FeÊ ÀFa§FMX³FF ÀFûOcX³F AF´F»¹FF ÀFa§FMX³FZ¸F²¹FZ AF»FZ»¹FFa³FF °FZ½FPXF¨F ¸FF³F, ÀF³¸FF³F d¸FTXZ»F, ¹FF¨Fe ¾FF¾½F°Fe ³FFWXe. IYFWXe ½FZTZX»FF °Fû d¸FTX°FûWXe, °FSX IYFWXe ½FZTZX»FF °¹FFa³FF ÀFû¹FeÀIYSXSXe°¹FF OXF½F»F»FZWXe ªFF°FZ. °¹FF¸FbTZX ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F d½F¾½FF°F ÀF²¹FF AdÀ±FSX°FF, A¾FFa°F°FF AFWZX. ¹FF¸F²¹FZ ÀF½FFÊ°F ªFFÀ°F ³FbIYÀFF³F WXû°FZ °FZ ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F´FMcaX¨FZ. ³FZ¸FIYe ¸FF³¹F°FF´FiF´°F ÀFa§FMX³FF IYû¯F°Fe AFd¯F IYû¯F°¹FF ÀFa§FMX³FZ¸F²Fc³F AF´F¯F JZTXF¹F»FF WX½FZ, WF °¹FFa¨¹FF´FbPZX ´FOX»FZ»FF ¸FûNXF ´Fi¾³F AÀF°Fû. SXFªFIYFSX¯FFa¸FbTZX IY²Fe IY²Fe °¹FFa³FFWXe OXF½F»F»FZ ªFF°FZ. dQ½FÀFF»FF ÀFWXF-AFNX °FFÀF ½¹FF¹FF¸F IYøY³F, ´Fi°¹FZIY ¸FdWX³¹FF»FF tq-uq WXªFFSX ÷Y´F¹FZ J¨FÊ IYøY³F ªFSX WXF°Fe d³FSXF¾FF¨F ¹FZ¯FFSX AÀFZ»F, °FSX ³FZ¸FIZY IYF¹F IYSXF¹F¨FZ, WXF ¹FÃF´Fi¾³F °¹FFa¨¹FF´FbPZX AFWZX. IYFSX¯F À´F²FFÊ dªFaIY»¹FF½FSX¨F ¸FûNXe SX¢IY¸F WXF°Fe ´FOX°FZ, °¹FF¸FbTZX AF´F»¹FF ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F ¹FF ½FZOXF´FF¹Fe §FZ°F»FZ»FZ IYªFÊ IYÀFZ RZYOXF¹F¨FZ AFd¯F IbYMbaX¶F IYÀFZ ¨FF»F½FF¹F¨FZ, WXF °¹FFa¨¹FF´FbPZX ¸FûNXF ´Fi¾³F AÀF°Fû. °¹FF¸FbTZX °¹FFa¨¹FF ÀFa§FMX³FFa³Fe d½F¨FFSX IYSXF¹F»FF WX½FF. IYû¯F°FFWXe JZTX WXF JZTXFOcX AFd¯F ¨FFWX°¹FFa½FSX A½F»Fa¶Fc³F AÀF°Fû. ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F ¹FF JZTXFIYOZX ¹FF Qû³WXe ¦Fû¿MXe AFWZX°F, °FSXeWXe WXF JZTX ½FÈdða¦F°F WXû°FF³FF dQÀF°F ³FFWXe. ¹FF¨FZ IYFSX¯F AFWZX °FZ ÀFa§FMX³FF°¸FIY ½FFQ AFd¯F SXFªFIYFSX¯F. dIiYIZYMX WXF JZT ¸FûNXF ÓFF»FF IYFSX¯F °¹FF¸F²¹FZ SXFªFIYFSX¯F AÀF»FZ ÀFa§FMX³FF°¸FIY ½FFQ ³F½WX°FZ. EIYF QZ¾FF°F EIY¨F ÀFa§FMX³FF IYF¹FÊSX°F AFWZX. °¹FF¸FbTZX ½FFQd½F½FFQ ¶FFªFc»FF ÀFFSX°F ªFSX ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F ÀFa§FMX³FFa³Fe d½F¨FFSX IZY»FF °FSX °¹FFa¨FF JZTXWXe ¸FûNXF WXûDY ¾FIZY»F, ¾FSXeSXÀFF`¿NX½F´FMcX»FFWXe ÀFbSXdÃF°F ½FFMcX ¾FIZY»F. RY¢°F ¦FSXªF AFWZX °Fe, JZTXFÀFFNXe WZX½FZQF½FZ ¶FFªFc»FF ÀFFøY³F EIYÂF ¹FZ¯¹FF¨FZ.

35 k·FFSX°F-ßFel ¶Fe. ¸FWZXäFSX³F

k·FFSX°F-ßFel À½Fd´³F»F ³FSX½FOXIYSX

response.lokprabha@expressindia.com

rr Ed´FiÕX sqru


½FF¨FIY ÕZXJIY

AF´F»¹FF dU¿F¹FFÀFa¶Fa²Fe AF´F¯F ¸FF°FÈ·FF¿FZ°F d»FdWX»FZ ³FFWXe °FSX QbÀFSZX IYFZ¯F d»FWXe»F? AFd¯F d»FWcX³F d°F¨Fe ´Fi¦F°Fe WXFZ¯FFSX AÀFZ»F °FSX IYF d»FWcX ³F¹FZ?

¦FSXªF ´Fi¸FF¯F·Fc°F ´FdSX·FF¿FZ¨Fe! ÀFb²FeSX VFa. IbY»FIY¯FeÊ

¸FF

¦F¨¹FF VF°FIYF¨¹FF ÀFFNXF½¹FF QVFIYF¨¹FF ÀFb÷YUF°Fe»FF Badþ³Fe¹FÎSX¦F IYFG»FZþ¸F²¹FZ AÀF°FF³FF ¸FFÓ¹FF d»F£FF¯FF¨Fe ÀFb÷YUF°F ÓFF»Fe. dOX¦Fie³Fa°FSX ¸FFÀMXÀFÊ IYSX¯¹FFÀFFNXe ¸Fe rzww¸F²¹FZ A¸FZdSXIZY°F AF»FFZ. ¸FFÀMXÀFÊ ´Fc¯FÊ IZY»¹FFUSX ´Fc»F dOXÓFFB³F Badþ³FeASX¨¹FF ³FFZIYSXed³Fd¸FØF AFG»¶F³Fe, ³¹Fc¹FFGIÊY¸F²¹FZ À±FFd¹FIY ÓFF»FFZ. ¸FFÂF rzyt ¸F²¹FZ ±FFZOZX dÀ±FSX ÓFF»¹FFUSX, ¸Fe ´FSX°F »FZ£F³FFÀF ÀFb÷YXUF°F IZY»Fe. ¸FFÓ¹FF ´FZVFF»FF A³Fb¿Fa¦Fc³F ¸WX¯FþZ¨F ´Fb»FFadU¿F¹Fe d»FdWX¯¹FF¨FZ ´Fi¹FFZþ³F ¸Fe IZY»FZ. ¹FF dU¿F¹Fe¨Fe ´FiF±Fd¸FIY ¸FFdWX°Fe QZ¯FFSZX ¸FFÓFZ ´FdWX»FZ ´FbÀ°FIY -k´Fb»FFa¨Fe ´Fi¦F°Fe!l ´FidÀFðX ÓFF»FZ ÀF³F sqqx ¸F²¹FZ. ÀF³F sqqz ¸F²¹FZ ´FidÀFðX ÓFF»FZ»¹FF kþ¦F´FidÀFðX ´Fb»FFa¨¹FF IYWXF¯¹FFl AFd¯F ÀF³F sqrs ¸F²¹FZ ´FidÀFðX ÓFF»FZ»FZ kIY±FF þ¦F´FidÀFðX ´Fb»FFa¨¹FF...l ¹FF QFZ³WXe ´FbÀ°FIYFa°F þ¦FF°Fe»F ´FidÀFðX QFZ³F OXÓF³F ´Fb»FFaÀF¶Fa²Fe ÀFUËIY¿F ¸FFdWX°Fe QZ¯¹FF¨FF ¸Fe ´Fi¹F°³F IZY»FZ»FF AFWZX. ´Fb»FFÀFFSX£¹FF °FFadÂFIY dU¿F¹FFUSX d»FdWX°FF³FF ¸Fb£¹F AOX¨F¯F ·FFÀF°FZ ´FFdSX·FFd¿FIY - ¸FSXFNXe -´F¹FFʹFe VF¶QFa¨Fe! ÀFb¸FFSZX uq U¿FFË´FcUeÊ ¸FWXFSXF¿MÑX SXFª¹F ÀFFdWX°¹F ÀFaÀIÈY°Fe ¸FaOXTXF³FZ ¸FSXFNXe dUVUIYFZVFF¨FF ANXSXFUF £FaOX ¸WX¯Fc³F ´FdSX·FF¿FF ÀFa¦FiWX ´FidÀFðX IZY»FF WXFZ°FF. ´FSaX°Fb °Fû ÀFF¸FF³¹F UF¨FIYFa´F¹FË°F ´FFZ¨FU»FF ¦FZ»FF ³FFWXe. ¹FF°Fe»F Badþ³FeASX»FF kAd·F¹Fa°FFl AVFFÀFFSX£FZ ¸FSXFNXe ´Fid°FVF¶Q AFþ ¸FFZNëF ´Fi¸FF¯FF°F (ÀFSXIYFSXe IY¨FZº¹FFa£FZSXeþ) ´Fi¨Fd»F°F ³FFWXe°F. ¶Fº¹FF¨F þ¯FFa¨¹FF ¸F°FZ °FFZ ÀFSXIYFSXe AÀF»¹FF¸FbTZX dIaYUF ´FidÀFðX ÓFF»¹FFUSX A³FZIY ´Fid±F°F¹FVF ¸FSXFNXe ÀFFdWXd°¹FIYFa³Fe °¹FF¨Fe MXUFTXe IYSX¯¹FFÀF ÀFb÷YUF°F IZY»¹FF³FZ °¹FFIYOZX QFZ³F d´FPëFa¨FZ Qb»FÊÃF ÓFF»FZ AÀFFUZ. WXFZ, ¸Fe ÀF¸Fþc VFIY°FFZ, OXFG. SX§FbUeSXFa³Fe kSZX»UZ dÀF¦³F»FlÀFFNXe ÀFb¨F»FZ»FF kAd¦³FSX±F ¦F¸F³FF¦F¸F³F d³FQZÊVFIY »FFZWX´F˜XeIYFl ¹FF ¸FF»F¦FFOXeÀFFSX£¹FF »FFa¶F»F¨FIY ´FdSX·FF¿FIY VF¶QFX¨FZ WXÀFc d³FdV¨F°F ¹FZ¯FFSX.

36

´FSaX°Fb °¹FF¨F¶FSXFZ¶FSX UeSX ÀFFUSXIYSXFa³Fe k¸FZ¹FSXl ¹FF»FF ÀFb¨FU»FZ»FF ´F¹FFʹFe k¸FWXF´FF`SXl VF¶Q, ÀFb÷YUF°Fe¨¹FF dUSXFZ²FF»FF ³F þb¸FF³F°FF ¨F´F£FÕXX´F¯FZ ¸FSXFNXe°F øYPX ÓFF»FZ»FF AFWZX. ¹FF A³Fb¿Fa¦FF°F ¸F»FF ¸FSXFNXe¨Fe IYFZdSX¹F³F ·FF¿FZVFe °Fb»F³FF IYSXFdUVFe UFMX°FZ. IYFSX¯F QFZ³WXe ·FF¿FF ¶FFZ»F¯FFº¹FFa¨Fe ÀFa£¹FF þUTXþUTX ÀFFSX£Fe ¸WX¯FþZ x.v IYFZMXe AFWZX. QdÃF¯F IYFZdSX¹FF ÀFSXIYFSX³FZ ·FF¿FFa°FSXF¨FF ¸FWXØUFIYFaÃFe IYF¹FÊIiY¸F WXF°FF°F §FZDY³F, CX¨¨F dVFÃF¯FFÀFFNXe Ba¦Fiþe¨¹FF AF²FFSXF¨Fe þ÷YSXe ³FFWXe WZ QF£FUc³F dQ»FZ. (þ´FF³F³FZWXe °FVFF¨F ´FiIYFSX¨FF IYF¹FÊIiY¸F SXF¶FU»FF; ´FSaX°Fb þ´FF³Fe ·FF¿FIY ¸FSXFNXe´FZÃFF

þFÀ°F AÀF»¹FF³FZ °¹FFa¨¹FFVFe °Fb»F³FF IYSX°F ³FFWXe.) °FVFF¨F ²F°FeÊUSX ¸FSXFNXeÀFFNXe- dUVFZ¿F°F: °FaÂFÄFF³FFÀFFNXe- ´Fi¸FF¯F·Fc°F ´FdSX·FF¿FZ¨Fe ªF÷YSXe AFWZX. ´Fi¸FF¯F·Fc°F °FFadÂFIY ´FdSX·FF¿FIY VF¶QFaA·FFUe IY²Fe IY²Fe ¸F³FF°F dU¨FFSX ¹FZ°FFZ, ¸FSXFNXe ·FF¿FZ°F ´Fb»FFaÀFa¶Fa²Fe d»FdWX¯¹FF¨FF £FMXFMXFZ´F IYVFF»FF? AFd¯F IbY¯FFÀFFNXe? ´F¯F ¸F»FF AF¸F¨¹FF IYFWXe U¿FFË´FcUeʨ¹FF ¨Fe³F¨¹FF ÀFRYSXe°Fe»F EIYF ´FiÀFa¦FF¨Fe AFNXU¯F ¹FZ°FZ. ¨FZÔ¦F¨FFDY VFWXSXFþUTXe»F VFFAFZd»F³F ¸FNXF°F AF¸WXe ¦FZ»FFZ WXFZ°FFZ. WXF ¸FNX ·FFSX°Fe¹F ¶FF`ðX d·FÃFc ¶FFZd²F²F¸FFʳFZ B.ÀF. vsx ¸F²¹FZ À±FF´F³F IZY»FF WXFZ°FF. d°F±F»¹FF AFþc¶FFþc¨¹FF OXûÔ¦FSXF°F A³FZIY AF`¿F²Fe U³FÀ´F°Fe CX¦FU°FF°F. °Fe AF`¿F²FZ CX°´FFQ³F IYSX¯FFSXF IYFSX£FF³FF ¶F§FF¹F»FF AF¸WXe ¦FZ»FFZ. ´F¹FÊMXIYFa³FF dUIY¯¹FFÀFFNXe NZXU»FZ»¹FF

AF`¿F²FFa¶FïX»F QFZ³F À±FFd³FIY ¸Fb»Fe AF¸WXF»FF ¸FFdWX°Fe QZ°F WXFZ°¹FF. °¹FFa°Fe»F EIY d¨F³Fe ¸WX¯FþZ¨F ¸FhOXdSX³F ·FF¿FZ°F °FSX QbÀFSXe Ba¦Fiþe¸F²¹FZ °¹FF¨FZ ·FF¿FFa°FSX IYSX°F WXFZ°Fe. AFV¨F¹FFʨFe ¦Fû¿MX ¸WX¯FªFZ ¸FhOXdSX³F ¶FFZ»F¯FFº¹FF ¸Fb»Fe¨¹FF ·FF¿F¯FF°F ¸F»FF EIYWXe Ba¦Fiþe VF¶Q EZIcY AF»FF ³FFWXe. ±FFZOX¢¹FF°F °¹FFa³Fe AF´F»¹FF ·FF¿FZ¨FF B°FIYF dUIYFÀF IZY»FZ»FF AFWZX, IYe °¹FFa³FF ÀFa·FF¿F¯FFÀFFNXe Ba¦Fiþe VF¶QFa¨¹FF IbY¶FOëFa¨Fe ¦FSXþ »FF¦F»Fe ³FFWXe. AF´F»¹FF dU¿F¹FFÀFa¶Fa²Fe AF´F¯F ¸FF°FÈ·FF¿FZ°F d»FdWX»FZ ³FFWXe °FSX QbÀFSZX IYFZ¯F d»FWXe»F? AFd¯F d»FWcX³F d°F¨Fe ´Fi¦F°Fe WXFZ¯FFSX AÀFZ»F °FSX IYF d»FWcX ³F¹FZ, ¹FF dU¨FFSXF³FZ ¸Fe ´Fb»FFadU¿F¹Fe °Fe³F ´FbÀ°FIZY d»FdW»Fe. ¸FFÓ¹FF A³Fb·FUFUøY³F ¸FSXFNXe¸F²¹FZ °FaÂFÄFF³FFÀFFNXe ´FdSX·FF¿FZ¨Fe Ad°FVF¹F þ÷YSXe AFWZX AFd¯F °¹FFÀFFNXe ¸FSXFNXe ÀFFdWX°¹F ´FdSX¿FQ ¸FWXF¸FaOXTX, ¸FWXFSXF¿MÑX ÀFSXIYFSX U ¸FWXFSXF¿MÑXF°Fe»F dUôFF´FeNZX ¹FFa³Fe ´FbPXFIYFSX §FZ°F»FF ´FFdWXþZ, AÀFZ ¸F»FF UFMX°FZ. ¹FF ´Fi¸FF¯F·Fc°F ´FdSX·FF¿FZÀFFNXe - Technical Terms ¨¹FF ´F¹FFʹFe VF¶QFaÀFFNXe- ¸Fe ·FF¿FFVFbðXe¨FF AF¦FiWX ²FSX°F ³FFWXe WZX »FÃFF°F NZXUFUZ. AFd¯F WXe ´FdSX·FF¿FF d³F¸FFʯF ÓFF»¹FFUSX d°F¨FF ´FiÀFFSX IYSX¯¹FFÀFFNXe »FZ£FIY, °¹FFa¨FZ »FZ£F³F ´FidÀFðX IYSX¯¹FFÀFFNXe ´FiIYFVFIY U °FZ UF¨F¯¹FFÀFFNXe UF¨FIY ¹FFa¨¹FF ÀFWXIYF¹FFʨFe A´FZÃFF AFWZX. AFþ ¸Fba¶FBÊ-´Fb¯FZ³FFdVFIY ¹FF kÀFFZ³FZSXel dÂFIYFZ¯FF¸F²¹FZ Ba¦Fiþe ¸FF²¹F¸FF¨¹FF VFFTXFa¨FZ ´FiF¶F»¹F AFWZX. ¨Faýi´FcSX °FZ ¨FaQ¦FOX ¹FF CXUÊdSX°F ¸FWXFSXF¿MÑXF°FWXe °¹FF¨FF WXTcWXTcX CXQ¹F WXFZ°F AFWZX. ³FbIY°¹FF¨F ´FidÀFðX ÓFF»FZ»¹FF AWXUF»FF¨FF d³F¿IY¿FÊ AÀFF IYe, ¸FF°FÈ·FF¿FZ°Fc³F dUÄFF³F dIaYUF °FaÂFÄFF³F dVFIYU»¹FFÀF °¹FF¨FZ AFIY»F³F ¸Fb»FFa³FF »FUIYSX WXFZ°FZ. ¸FSXFNXe°Fc³F °FaÂFÄFF³F dVFIY¯¹FF¨Fe ÀFa²Fe ´FiF´°F ÓFF»¹FFUSX ¸FSXFNXe ¸FF²¹F¸FFa¨¹FF VFFTXF/ IYFG»FZþZÀF¨FF dUIYFÀF WXFZDY VFIZY»F. ¸FSXFNXe»FF dUÄFF³F·FF¿FF ¸WX¯Fc³F ¸FF³¹F°FF d¸FTXFUe AVFe AFVFF AFWZX.

k½FF¨FIY ÕZXJIYl ¹FF ÀFQSXFÀFFNXe ÕZXJ ´FFNX½F°FF³FF ¸FZÕX A±F½FF ´FFdIYMXF½FSX k½FF¨FIY ÕZXJIY ÀFQSXFÀFFNXel AÀFZ À´FáX´F¯FZ ³F¸FcQ IYSXF½FZ. AF¸F¨FF ´FØFF: ‘»FFZIY´Fi·FF’, ´»FFGMX ³Fa. BÊE»F-rty, MXeMXeÀFe BaOXdÀMÑX¹F»F EdSX¹FF, ¸FWXF´FZ, ³F½Fe ¸Fb¶a FBÊ-uqqxrq RGY¢ÀF : sxwttqqy Email - response.lokprabha@expressindia.com rr Ed´FiÕX sqru


´Fi. A. þFZVFe

°F

VFe ´FZNZ AFþFZ¶FFÔ¨Fe AFd¯F ¸FFÓ¹FF UdO»FFÔ¨Fe AFZTX£F ÀFSIYFSe ýc²F IZÔYýiFUS¨Fe. ýc²F RY¢°F ÀFSIYFSe IZÔYýiFUS¨F d¸FTXF¹F¨FÔ, °¹FF IYFTXF°F»Fe. ýc²F dýUÀFF°Fc³F ýFZ³F UZTXF d¸FTXF¹F¨FÔ. ÀFIYFTXe ´FF¨F-ÀFFOZ´FF¨F UFþ°FF AFd¯F ýb´FFSe ýeO-ýFZ³F¨¹FF ÀFb¸FFSF»FF. AF¶FF ÀFIYFTXe¨F IZÔYýiFUøY³F ýc²F AF¯F°F. IY²Fe °FSe ýb²FF¨Fe ¦FFOe CdVFSF³FÔ ¹FF¹F¨Fe. ¸F²F»FF ½FZTX d°F±FZ þ¸F»FZ»¹FFÔ³FF d³FUFÔ°F ¦F´´FFÔÀFFNe AÀFF¹F¨FF. AVFF ¦F´´FFáIYF°Fc³F ´FZNZ AFþFZ¶FFÔ¨FF AF¸F¨¹FF IbYMbÔ¶FFVFe AF´FÀFcIY À³FZW þ¸F»FF. ÀFÔ²¹FFLF¹FF d·FUU¯FFSÔ ´FÔ¨FFWØFSe C»FM»FZ»FÔ U¹F. ²FFZ°FS AFd¯F ´FFÔPº¹FF VFMFÊUS d³FTXÀFS SÔ¦FF¨FF IYFZM. À´FFZ¢ÀF MFB´F C·FZ AÀF»FZ»FZ ´FFÔPSZ IZYÀF, ýF°FFÔ¨Fe A²FeÊ ´FÔ¦F°F ¦FF¹F¶F ÓFF»FZ»Fe, °FþZ»FýFS IYFÔ°Fe, ¶FZ°FVFeS CÔ¨Fe AFd¯F »FbIY»FbIY¯FFº¹FF OFZ¼¹FFÔ¶FSFZ¶FS ¨FZWº¹FFUS ÀFýF AÀF¯FFSÔ d³F½¹FFÊþ d³FSF¦FÀF WFÀ¹F... ¸W¯FþZ AF¸F¨FZ ´FZNZ AFþFZ¶FF. þUTX´FFÀF SFZþ ÀFÔ²¹FFIYFTXe

ßFed³FUFÀF ÀF. OXFZÔ¦FSZX ÀFUÊ d´FPëFa³Fe °Fb¸F¨Fe ·FdU¿¹FF°Fe»F AFNXU¯F IYFPXFUe, AÀFZ þSX °Fb¸WXF»FF UFMX°F AÀFZ»F, °FSX EIY ´FbÀ°FIY d»FWXF. þZ IYFWXe UZ¦FTaX AF´F»¹FF»FF þF¯FU»FZ»Fa AÀF°Fa °FZ B°FSXFa´F¹FË°F ´FFZWXFZ¨FU¯Fa, WXe ¸FF¯FÀFF¨Fe EIY ÀUF·FFdUIY ´FiUÈ°°Fe AFWZX. ÀFbaQSX ÀFc¹FFÊÀ°F ¸Fe ´FFdWX»FF IYe °FFZ AF³FaQ ¸Fe ¸F³FF°F ¶FadQÀ°F IYøY VFIY°F ³FFWXe. ¸Fe ·FZMZX»F °¹FF»FF ÀFFa¦F°FFZ. °¹FF¨¹FF OXFZTXëFaÀF¸FFZSX CX·FF IYSX¯¹FF¨FF ´Fi¹F°³F IYSX°FFZ. þe §FMX³FF °¹FF³Fa ´Fi°¹FÃF ´FFdWX»FZ»Fe ³FFWXe, °¹FF¨Fe ¸Fe °¹FF»FF ÀFFÃFeQFSX ¶F³FU°FFZ. ¸WX¯FþZ¨F ¸FFÓ¹FF A³Fb·FUF°F °¹FF»FF ÀFF¸Fe»F IYøY³F §FZ°FFZ. ¸WX¯FþZ¨F- EIYF¨FF A³Fb·FU AÀF°FFZ °FFZ A³FZIYFa¨FF WXFZ°FFZ, WZX¨F d»FdWX¯¹FF¨FZ ÀF¸FF²FF³F, ¸WX¯FþZ ´FiZSX¯FF. ÀFa°F SXF¸FQFÀF ÀFFa¦F°FF°F-

´FZNZ AFþFZ¶FF... ¨FFS¨¹FF ÀFb¸FFSFÀF °¹FFÔ¨Fa AF¸F¨¹FFIYOZ ¹FZ¯FÔ NS»FZ»FÔ AÀFF¹F¨FÔ. ¶FFWZS ´FdW»Fe ýbÀFSe°F dVFIY¯FFº¹FF B°FS ¸Fb»FFÔ¶FSFZ¶FS¨F AF¸F¨FeWe ýFZ³F ¸Fb»FÔ £FZTXF°F ýÔ¦F AÀFF¹F¨Fe. ´F¯F ´FZNZ AFþFZ¶FF AF»FZ IYe SÔ¦F»FZ»¹FF £FZTXF°F ±FFZOFÀFF ¶FiZIY §FZDY³F k´FZNZ AFþFZ¶FF AF»FZ, ´FZNZ AFþFZ¶FF AF»FZl AÀFÔ EIYÀFbSF°F °¹FFÔ¨FÔ ÀUF¦F°F AF¸F¨Fe ¸Fb»FÔ IYS°F, AF¸F¨¹FF §FSF°F °FZ ¹FZBÊ´F¹FË°F. °¹FF¨FÔ IYFS¯FWe °FÀFa¨F WFZ°FÔ. ´FZNZ AFþFZ¶FF ³F ¨FbIY°FF ¹FZ°FF³FF LFZMe ¨F¯¹FF¨Fe ´FbOe, ¨F¯¹FF¸F¯¹FF ´FiIYFSF°F»Fe ¶FFZSÔ, ¶FdOVFZ´FZ¨¹FF ¦FFZ¼¹FF AÀFF £FFDY AF¯F°F. IY²Fe °FSe ¹FF´FZÃFF ¸FFZÿXF £FFDY §FZDY³F ¹FZ¯¹FF¨FÔ AFVUFÀF³FWe ýZ°F. AF¸F¨¹FF ¸Fb»FFÔ¨FF ´FZNZ AFþFZ¶FFÔ³FF »FF¦F»FZ»FF »FTXF ¸Fb»FFÔ¶FSFZ¶FS d³F¸FFʯF ÓFF»FZ»¹FF °¹FFa¨¹FF þUdTXIYe°Fc³F, ýZW¶FFZ»Fe°Fc³F þF¯FU°F AÀFZ. ´FZNZ AFþFZ¶FF AF¸F¨¹FF ýFZ³F »FWF³F¦¹FFÔ°Fc³F ³FF°FUÔOFÔ¨FÔ ÀFb£F A³Fb·FUe°F AÀF°F. tv-uq U¿FF˨Fe °FbM´FbÔª¹FF

´F¦FFSF¨Fe MFaIYÀFFTXe°F»Fe ³FFZIYSe B¸FF³FZB°F¶FFSZ ÀFÔ´FUc³F d³FUÈØF ÓFF»FZ»¹FF ´FZNZ AFþFZ¶FFÔ³FF C¸FZýe¨¹FF IYFTXF°F §FS¨Fe d¶FIYM ´FdSdÀ±F°Fe AFd¯F ·FFUÔOFÔ¨Fe þ¶FF¶FýFSe ¹FF°Fc³F ÀU°F:¨¹FF AF¹Fb¿¹FF¶FF¶F°F dU¨FFS IYSF¹F»FF RbYSÀF°F¨F d¸FTXF»Fe ³FFWe. ÀFUÊ þ¶FF¶FýFº¹FFÔ°Fc³F ¸Fb¢°F ÓFF»¹FF³FÔ°FS ¸FFÂF °¹FFÔ¨¹FF¨F ·FF¨¹FF³FZ ÀU°F:¨¹FF¨F IbYMbÔ¶FF°F °¹FFÔ³FF ÀFF¸FFUc³F §FZ°F»FÔ. d¶FIYM ´FdSdÀ±F°FeVFe ÓF¦FO»FZ»¹FF ´FZNZ AFþFZ¶FFÔ¨¹FF °FFZÔOc³F ¸FFÂF ¦F°F AF¹Fb¿¹FF¶Fï»F dU¿FFýF¨FF UF °FIiYFSe¨FF ÀFcS IY²Fe¨F AF»FF ³FFWe. IbYMbÔ¶FU°ÀF»F ´FZNZ AFþFZ¶FFÔ¨FÔ ³FF°FUÔOFÔ¨¹FF ´FiZ¸FFÀFFNe¨FÔ AFÀFbÀF»FZ´F¯F ¸FFÂF þF¯FU°F AÀFZ. IYýFd¨F°F ¹FF AFÀFbÀF»FZ´F¯FF°Fc³F¨F ¸FFZNF £FFDY AF¯F¯¹FF¨FÔ AFVUFÀF³F ´FZNZ AFþFZ¶FF AF¸F¨¹FF »FWF³F¦¹FFÔ³FF A²Fc³F¸F²Fc³F ýZ°F AÀFFUZ°F. d¸FTX¯FFSÔ ´FZ³VF³F ÀFUÊÀUe ·FF¨¹FF»FF ýZDY³F AF´F»FF ·FFS IY¸Fe IYS¯¹FF¨FF ´FZNZ

UF¨FF»F °FSX d»FWXF»F þZ þZ AF´F¯FFÀF NXFUZÜ °FZ °FZ B°FSXFa ÀFFa¦FFUZ VFWXF¯FZ IYøY³F ÀFFZOXFUZÜ ÀFIY»F þ³F °FÀFZ¨F E£FFQZ ´FbÀ°FIY dIaYUF ¸FFdÀFIY UF¨F»¹FFUSX ´Fid°FdIiY¹FF IYTXU¯FZ, d»FdWX¯FZ WXF UZTXZ¨FF A´F½¹F¹F ³FÀFc³F UFKXиF¹Fe³F ÀFaÀIÈY°Fe þFZ´FFÀF¯¹FFÀFFNXe EIY ÀFWXþ VF¢¹F, ´F¯F Ad°FVF¹F CX´F¹Fb¢°F AÀFZ ¹FFZ¦FQF³F AFWZX. OXFG. dUþ¹FF SXFþF²¹FÃF ÀFFdWX°¹F ÀFa¸FZ»F³FF°Fe»F AF´F»¹FF A²¹FÃFe¹F ·FF¿F¯FF°F ¸WX¯F°FF°F- k»FZ£FIYF»FF UF¨FIYFa¨FF ´Fid°FÀFFQ ¸F³FF´FFÀFc³F WXUF AÀF°FFZ. UF¨FIYF»FFWXe ÀFWX·FF¦FF°F AF³FaQ AÀF°FFZ. UF¨FIYF³FZ »FZ£FIYF»FF SXdÀFIYUÈØFe³FZ dQ»FZ»Fe QFQ AÀF°FZ.

AF´F»¹FF»FF AFUOX°Fa °FZ d»FWXe°F SXFWXF¹F¨Fa, B°FSXFa³FF °FZ AFUOX»Fa °FSX °FFZ ¶FFZ³FÀF ÀF¸FþF¹F¨FF. E£FFQe ¦FFZáX d»FdWX¯¹FFÀF ³F þ¸F¯FZ ¸WX¯FþZ A´F¹FVF ³FFWXe, E£FFQZ UZTXe AF´F¯F UF¢¹FSX¨F³FF IYSX°FF³FF dIaYUF Qe§FÊ-ºWXÀ½F ¨FbIY»FFZ °FSX ¹FF¨FF A±FÊ AF´F¯F ¸Fc£FÊ AFWXFZ°F AÀFF WXFZ°F ³FFWXe. dU¨FFSX AFd¯F °F¹FFSXe ¹FFa¨FF þZ½WXF ÀF¸F³U¹F WXFZ°FFZ °FZ½WXF¨F d»F£FF¯F WXFZ°Fa U °FZ AF´F»¹FF»FF ÀFF±F QZ°Fa. kRYFSXÀFFl, k¶FWbX²FFl AFd¯F kÀFWXÀFFl WZX VF¶Q AF´F»¹FF ¸F³FF¨FF £Fb»FZ´F¯FF A²FFZSZXd£F°F IYSX°FF°F. ´F¯F, ´FSaX°Fb, ¸FFÂF, A±FFÊ°F, IYQFd¨F°F, AÀFZ»F, UFMX°FZ WZ VF¶Q E£FFQF »FZ£F d»FdWX°FF³FF dIY°FeQF ¹FZ°FF°F

AFþFZ¶FFÔ¨FF ´Fi¹F°³F AÀFZ. AF¹Fb¿¹FF°F þ¸FF IZY»FZ»Fe ±FFZOeRYFS ´FbÔþe C°FFSU¹FF°F AFþFS´F¯F AF»FÔ¨F °FS °¹FF¨Fe °FþUeþ ¸W¯Fc³F ¶FFþc»FF NZU»FZ»Fe. AVFF°F³Fa¨F ¸FFZNF £FFDY AF¯F¯¹FF¨FÔ °¹FFÔ¨Fa AFVUFÀF³F ¶FSe¨F U¿FË A´FbSa SFdW»Fa AÀFFUÔ. U¹FF¨Fe ÀFعFFEmÔVFe ´FFS IZY»¹FF³FÔ°FS A»´FVFF AFþFSF³FÔ ´FZNZ AFþFZ¶FFÔ³Fe AF¸WF ÀFUF˨FF IYF¹F¸F¨FF d³FSFZ´F §FZ°F»FF. °¹FF³FÔ°FS ´FÔ²FSF EIY dýUÀFFÔ³Fe A¨FF³FIY ´FZNZ AFþFZ¶FFÔ¨FF ·FF¨FF AF¸F¨¹FFIYOZ AF»FF. EIY d»FRYFRYF AFd¯F ýFZ³F LFZMe ´FFdIYMÔ AF¶FFÔ¨¹FF ´FbPZ NZ½Fc³F ¸W¯FF»FF, ´FZNZ AFþFZ¶FFÔ³Fe AFþUS ÀFFNU»FZ»¹FF ´FbÔþe¨FÔ IYF¹F IYSF¹F¨FÔ, ¹FFÀFÔ¶FÔ²Fe¨FÔ B¨LF´FÂF ¹FF d»FRYFμ¹FF°F AFWZ. AFd¯F CS»FZ»¹FF ýFZ³F ´FFdIYMFa°F °Fb¸F¨¹FF ýFZ³F ³FF°FUÔOFÔÀFFNe k¸FFZNF £FFDYl AF¯F¯¹FFÀFFNe °¹FFÔ¨¹FF¨F B¨LZ´Fi¸FF¯FZ dý»FZ»FZ IYFWe ´F`ÀFZ AFWZ°F! þ¦FF¨FF d³FSFZ´F §FZ¯¹FF´FcUeÊ B¨LF´FÂF IYøY³F ´FZNZ AFþFZ¶FFÔ³Fe dý»FZ»¹FF AFVUFÀF³FF¨Fe ´Fc°FeÊ IYS¯¹FF¨Fe IYFTXþe §FZ°F»Fe WFZ°Fe! U AF´F¯F °FZ IYÀFZ UF´FSX°FFZ, °¹FFUøY³F dU¿F¹F ¦FFZ»F ¦FFZ»F dRYS°F SXFWcX³F d»F£FF¯F ·FSXIYMX°F þF°FZ. dUÀFF½¹FF VF°FIYF¨¹FF ÀFb÷YUF°Fe»FF dUdU²F VFFÀÂFZ, SXFþIYFSX¯F, °FØUÄFF³F, ¦Fd¯F°F, IY»FF ¹FFUSX¨Fe A³FZIY ´FbÀ°FIZY ´FidÀFðX ÓFF»Fe. ¹FF ´FbÀ°FIYFa¨FF AF²FFSX A³FZIYQF Ba¦Fiþe ´FbÀ°FIZY WXFZ°FF, IYFSX¯F A³FZIY ¸FWXØUF¨FZ ¦Fia±F °¹FF ·FF¿FZ°F ÀU°FaÂF´F¯FZ dIaYUF A³FbUFdQ°F ÀUøY´FF°F CX´F»F¶²F WXFZ°FZ. ³Fa°FSX WXF ´FiUFWX ±FFZOXF AFMX»¹FFÀFFSX£FF ÓFF»FF. ¦FZ»¹FF sqsv U¿FFË°F ¸FSXFNXe ´FbÀ°FIYFa¨FF UF¨FIY UFPX»FF AFWZX. ´FbÀ°FIYFa¨Fe ÀFa£¹FF UFPX»Fe AFd¯F BÊ-¶FbIYÀFFSXJe ¸FF²¹F¸FZ CX´F»F¶²F ÓFF»Fe. WZX ÀFUÊ UF¨FIYFa³FFWXe ¶FWbXAF¹FF¸Fe ¶F³FU°Fe»F, °¹FFa³FF ´F¯F AF´F»FZ dU¨FFSX IYF¦FQFUSX ¸FFaOX¯¹FF¨Fe ÀRcY°FeÊ ¹FZBÊ»F.

37

response.lokprabha@expressindia.com

rr Ed´FiÕX sqru


k´FeASX ´FiZVFSX¨FFl ´FiFG¶»FZ¸F AÀFbSXdÃF°F, dWaXÀFIY UF°FFUSX¯FF°Fc³F CXQзFU»FF¹F °FZ½WXF ³FU°F÷Y¯FFa³FF °¹FFa¨Fe VF¢°Fe dU²FF¹FIY ¸FF¦FFʳFa UF´FSXF¹F»FF dVFIYU¯Fa WZX AFþ§FOXe¨Fa A°¹Fa°F ¸FWXØUF¨Fa d¸FVF³F ¸WX¯Fc³F¨F AF´F¯F WXF°Fe §FZ°F»Fa ´FFdWXþZ.

dIY¾FFZSXFa¨Fa ½FFÀ°F½F OXFG. ÕX°FF IYFMXQSmX

¦FZ»¹FF¨F¨FZÊ°FcUZ³TF d¸FTXXe ´FeASXF»FZ»´Fi¹FFZVFSX¸FFdWXUSX°ÓFF»FZFe¸FbT»ZX ¹FF ´FF»FIY ±FFZOXZ d³FUFa°F ÓFF»FZ. ¸Fb»FFa¨Fa WZ ÀFFSaX dUd¨FÂF UF¦F¯Fa °FF°´FbSX°Fa AFWZX AFd¯F AF´F¯F ´FF»FIY°UF¨Fe þ¶FF¶FQFSXe ¨FFa¦F»Fe ´FFSX ´FFOX»Fe AFWZX, ¹FF QFZ³F ¦FFZáXe °¹FFa³FF LXF³F ÀF¸Fþ»¹FF. §FSXF§FSXFa°F»Fa UF°FFUSX¯F ´Fb³WXF VFFa°F ÓFF»Fa. AF°FF ¸Fe °¹FFa³FF ¸WXMX»Fa, kk°Fb¸WXe ÀFFSZX þ¶FF¶FQFSXe³Fa UF¦F°FF. AF´F»Fe dIYVFFZSXU¹Fe³F ¸Fb»FaWXe þ¶FF¶FQFSXe³Fa UF¦F°FFWZX°F. ´F¯F ¹FF U¹FF°F ²FcÀFSX dQÀF¯FFSaX UFÀ°FU AFd¯F ¶FFþFøY UÈØFe³Fa ¸FFaOX»FZ»FF AF´F»¹FF Q`³FadQ³F þeU³FF°F»FF W`XQFZÀF ¹FF´FF¹Fe k´FeAS

´FeASX ´Fi¾Z FSX X´FiZVFSXl RYFSX IciYSX AFd¯F d³FQʹF ÀUøY´FF°F ÀFF¸FFZSaX ¹FZ°Fa¹F, A³FZIYQF °FZ AF°¸F§FF°FIYe ¶F³F°Fa¹F, WZX £FSaX AFWZX. °¹FF¶FF¶F°F AFþ ±FFZOaX ÀFFa¦F°FZ.ll kkAFþe, ¦FZ»¹FF ¸FdWX³¹FF°F ¸FFÓ¹FF ¸Fb»FF¨FF ANXSXFUF UFPXdQUÀF ÓFF»FF. ¸Fe °¹FF»FF EIY IYFSX ôFF¹F¨Fa NXSXU»Fa, ´F¯F °FFZ ¶FFBIY¨FF WX˜X IYSX°FFZ¹F. IYF¹F IYSXF¹F¨Fa ÀF¸Fþ°F¨F ³FFWXe.ll EIY ¶FF¶FF dU¨FFøY »FF¦F»FF. ¸Fe °¹FF»FF ¸WXMX»Fa, kkWZX¨F °FZ IY³Ó¹Fb¸FSXeÓF¸F³Fa ÀFFIYFSX»FZ»Fa UFÀ°FU. °¹FFa³Fe þFdWXSXF°F¶FFþe°Fc³F ¹FF ³FU°F÷Y¯FFa³FF ´FMXU»Fa¹F, IYe ·F³³FFMX UZ¦FF³Fa ¸FFZMXSX¶FFBIY ¨FF»FU¯Fa ¸WX¯FþZ¨F °FF÷Y¯¹FF¨FF þ»»FFZ¿F. ´FSXUF ¸Fe EIYF IYFG»FZþÀF¸FFZøY³F ¨FF»F»FZ WXFZ°FZ. d°F±Fa AFNXQWXF ¸Fb»Fa ·FSX SXÀ°¹FF°Fe»F SXFZOX dOX½WXF¹FOXSXUSX ¸FFZMXFSXÀFF¹FIY»F¨FZ 38 ÀMaXMXÀFÐ IYSX°F WXFZ°Fe. °¹FFa¨FF WXF AF°¸F§FF°FIYe £FZTX ´FFWcX³F ¸Fe rr Ed´FiÕX sqru

±F¶FIY»FZ¨F. EIYQF UFMX»Fa, IYFG»FZþF°F þFDY³F d´Fid³ÀF´FFG»F³FF ·FZMXFUa. ¹FF £FZTXFa³FF °FZ AFTXF IYF §FF»F°F ³FFWXe°F, ¹FF¨FF þF¶F °¹FFa³FF dU¨FFSXFUF. ´F¯F »F¦FZ¨F CX¸F¦F»Fa, IYe °FZ WX°F¶F»F ÓFF»FZ AÀF¯FFSX ¹FF¶FF¶F°Fe°F. ¹FF ¸Fb»FFa¨¹FF ´FF»FIYFa³Fe WXe UFWX³Fa IYF`°FbIYF³Fa ¸Fb»FFa³FF §FZDY³F dQ»Fe AFWZX°F. WZX ¨FFTZ ¸Fb»Fa IYFG»FZþ¨¹FF WXïXe¶FFWXZSX IYSX°FFWZX°F. AFþ§FOXe¨¹FF ½¹Fd¢°FÀUF°Fa¹FF¨FF AFd¯F ßFe¸Fa°Fe »FFOXFa¨FF WXF ³FUF RaYOXF AFWZX. d´Fid³ÀF´FFG»F ¹FF°F IYÀFZ ´FOX¯FFSX?ll EUPëF°F ¸F»FF ´FFZ»FeÀF¨Fe dVF˜Xe EZIcY AF»Fe. ¸Fe °¹FF ´FFZd»FÀFF»FF dU¨FFSX»Fa, kkAWXû, °Fb¸WXe ÀF¸FFZSX AÀF°FF³FF WZX ÀF¦FTaX IYF¹F ¨FF»F»Fa¹F?ll °FFZ ´FFZ»FeÀF ¸WX¯FF»FF, kkAWXFZ, ³FÀ°FF °FF´F AFWZX WXF. WZX ÀF¦FTZX dVFIY»FZ»FZ AFd¯F ¶FF´FF¨¹FF ´F`VFFUSX ¸FF`þ¸FþF IYSX¯FFSZX. ¸FFÓFF ¸FdWX³¹FF¨FF ´F¦FFSX AFWZX, °FZUPXF ¹FFa¨FF dQUÀFF¨FF £F¨FÊ AÀF°FFZ.ll

°¹FFUSX ¸Fe ¸WXMX»Fa kkAÀF°Fe»F ¨FFSXQFZ³F ¶FOZX ¶FF´FIZY ¶FZMZX. ´F¯F ¶FWbX°FZIY ÀFFSXe °Fb¸F¨¹FF-¸FFÓ¹FFÀFFSX£Fe ¸F²¹F¸FU¦FeʹF¨F °FSX AÀF°FF°F ³Fa B±F»Fe ¸Fb»Fa.ll ´FFZ»FeÀF ¸WX¯FF»FF, kk£FSaX¹F °Fb¸F¨Fa. ´F¯F WZX U¹F¨F UZOaX ³Fa? AF´F»¹FF°F»Fa VFF`¹FÊ, ²FFOXÀF QF£FUF¹F¨Fe £Fb¸F£Fb¸Fe AÀF°FZ ³Fa? ¸F¦F IYF¹F? »FF¹FÀFZ³ÀFÐ d¸FTXF¹F¨¹FF ´FcUeʨF ¹FFa¨Fe ²FFOXÀFF»FF ÀFb÷YUF°F WXFZ°FZ. AWXFZ, U¹FF¨FZ £FFZMZX QF£F»FZ ¹FFa¨FZ ¶FF´F¨F ¹FFa³FF d¸FTXUc³F QZ°FF°F. ¸F¦F °Fb¸F¨¹FF AF¸F¨¹FFÀFFSX£¹FFa¨Fe ¸Fb»Fa ª¹FFa³FF AFBʶFF´F ¸FFZMXSXÀFF¹FIY»FWXe QZ°F ³FFWXe°F AFd¯F £FFZMXe »FF¹FÀFZ³ÀFWXe d¸FTXUc³F QZ°F ³FFWXe°F, °¹FFa¨¹FF ¸Fb»FFa³FF °¹FFa¨FZ WZX d¸FÂF ¸WX¯F°FF°F, kWXSXIY°F ³FFWXe. °Fc ¸FFÓFe ¶FFBIY §FZ ³Fa. ¨FF»FU °Fc B±Fal AWXFZ, dIY°Fe ¸Fb»Fa ¸FSX°FFWZX°F ¹FF ¸Fba¶FBÊ°F ¸FFZMXSX¶FFBIY¨¹FF UZOXF´FF¹Fe.ll ¸Fe ÀFb³³F ÓFF»FZ. ¸Fc»¹FdVFÃF¯F WXF

AFþ VFFTZX°F»FF A·¹FFÀFF¨FF dU¿F¹F ÓFF»FF AFWXZ. §FSXF§FSXFa°Fc³F IYF¹FQF ¸FFZOXF¹F¨Fa¨F dVFÃF¯F d¸FTX°Fa¹F ¸Fb»FFa³FF. °Fb¸WXe ´FF»FIY IYF¹FQZ ´FFTX°F þ¦F°FFWXF°F, °Fb¸F¨Fa þ¦F¯Fa ¸Fc»¹FFd²Fd¿NX°F NZXU°FFWXF°F. WXe £Fc´F ¸FFZNXe ¦FFZ¿MX AFWZX. ´F¯F °FZ¨F °FZUPaX ´FbSZXÀFa ³FFWXe. AFþ U¹FF¨¹FF ¹FF UTX¯FFUSX¨FZ ²FFZIZY AF´F»¹FF ¸Fb»FFa³FF dQÀF°F ³FÀF»FZ, °FSXe °Fb¸WXe ÀFFU²F SXFWXF. AFþIYF»F dþIYOZX d°FIYOZX ¶FFSX ¶FFZIYFTX»FZ°F. VFd³FUFSX-SXdUUFSX ÀFWX»Fe»FF þF¯Fa øYPX ÓFF»Fa¹F. WZX LXF³F AFWZX. ´F¯F d°F±F»¹FF ¸FF`þ¸FþZ¨¹FF IY»´F³FF dUIÈY°F ¶F³Fc³F ¦FZ»¹FF AFWZX°F. AVFF ÀFWX»Fe°F QFøY d´F¯Fa AFd¯F °Fe ´F¯F ·FSX¸FÀFFMX d´F¯Fa WXF¨F ¸Fb£¹F IYF¹FÊIiY¸F ¶F³Fc³F ¦FZ»FF AFWZX. ÀFWX»FeÀFFNXe kQFøYEZ½FªFe QFøY PXFZÀF¯¹FFÀFFNXe ÀFWX»Fl AÀFa¨F UFÀ°FU ¶F³F»Fa¹F. °¹FF¸FbTZX QFøY d´F¯¹FF°F IYFWXe UFU¦Fa AFWZX, WZX¨F ¸Fb»FFa³FF ÀF¸Fþ°F


³FFWXe. ±FFZOëF ÀF²F³F ÀU°F:»FF ´FbSXFZ¦FF¸Fe ÀF¸Fþ¯FFº¹FF §FSXF°F °FSX ¸Fb»FFa¨FZ AFBÊUOXe»F¨F °¹FF ¸Fb»FFa¨FF ANXSXFUF UFPXdQUÀF ¸Fb»FFa³FF ÀFFZ¶F°F d¶FASX dIaYUF d½WXÀIYe ´¹FF¹F»FF »FFUc³F ÀFFþSXF IYSX°FFWZX°F. AVFF ´FFMXeÊ»FF AF´F»Fe ¸Fb»Fa ¦FZ»Fe, IYe °¹FFa³FF AF´F¯F A¦FQe ¸FF¦FFÀF»FZ»FZ AFWXFZ°F, AÀFa UFMcX »FF¦F°Fa. ¸F¦F d¸FÂFFa³Fe °¹FF¨¹FF ¶FF¶FFa³Fe AF¦FiWX IZY»¹FFUSX AF´F»Fe ¸Fb»Fa kWX¸F ·Fe IbYLX IY¸F ³FWXel WZX QF£FUF¹F¨¹FF ³FFQF°F QFøY ´¹FF¹F»FF dVFIY°FF°F. WX»»Fe °FSX VFe°F´FZ¹FFa°Fc³F d´F¯FFº¹FF¨¹FF ³FIYTX°F¨F ¸FFQIY ´FQF±FÊ, OѦþ °¹FF»FF ´FFþ»FZ þF°FFWZX°F. °¹FF¸FbTZX AF´F»Fe ¸F²¹F¸FU¦FeʹF ¸Fb»Fa ¸FFZNëF ´Fi¸FF¯FF°F ½¹FÀF³FF²Fe³F WXFZ°FFWZX°F. ·FSX·F¢IY¸F IGYd´FMZXVF³F RYe IYþÊ IYFPcX³F dIYUF ´FiFGd½WOaXMX RaYOXF°Fc³F ´F`ÀFZ CX·FZ IYøY³F ¸Fb»FFa³FF ¸FZdOXIY»F dIaYUF Badþ³FeAdSaX¦F IYFG»FZþF°F ´FiUZVF d¸FTXUc³F QZDY³F °¹FFa¨¹FF ·FdU¿¹FF¨Fe ÀFFZ¹F IYSX¯FFSZX ´FF»FIY AFþIYF»F £Fc´F AFWZX°F. §FSXF´FFÀFc³F QcSX SXFWXF¯FFSXe WXe °¹FFa¨Fe ¸Fb»Fa AF´F¯F ¦FSXe¶F, ¸FF¦FFÀF»FZ»FZ ³FFWXe°F, WZX QF£FU¯¹FFIYSX°FF QFøY, OѦþ §FZDY »FF¦F°FF°F AFd¯F ¶F§F°FF, ¶F§F°FF ½¹FÀF³FF²Fe³F WXFZ°FF°F. §FSXe ¹FF¨FF ´FØFF »FF¦FZ´F¹FË°F £Fc´F¨F CXVFeSX ÓFF»FZ»FF AÀF°FFZ. ¹FFWcX³F EIY ·F¹FFUWX ´FiIYFSX AF°FF ÀFFa¦F°FZ. WX»»Fe d»F´FdÀMXIY, IY´FOZX, ¨F´F»FF, ´FÀFZÊÀF AVFF UÀ°Fac¨¹FF ´FF³F´FF³F·FøY³F þFdWXSXF°Fe IZY»¹FF þF°FFWZX°F. ¸Fb»FeÔ³FF °¹FF UF´FSX°FF°F °FZ IY´FOZX, ´FiÀFF²F³Fa WXF °¹FFa¨¹FF AdÀ°F°UF¨FF, ½¹Fd¢°F¸FؽFF¨FF ·FF¦F UFMX»FF¨F ´FFdWXþZ, AÀFF ´Fi¨FFSX ÀFUÊ ¸FF²¹F¸FFa°Fc³F ´FðX°FVFeSX IZY»FF þF°FFZ AFWZX. ¸FFGOZXd»FÔ¦F IYSX¯FaWXe ÀÂFe°UF¨FF ´Fi¦F°F AFdU¿IYFSX ¸FF³F»FF þF°FFZ AFWZX. AFBÊUOXe»F ¸Fb»FeÔ³FF ¸FFGOZXd»FÔ¦F IYSXF¹F»FF ´FiFZ°ÀFFWX³F QZ°FFWZX°F. dSXÀFZ´VFd³FÀMX, RiaYMX OZXÀIYUSX¨¹FF ³FFZIYº¹FF IYSX¯Fa WZX ÀFFSaX ¸Fb»FeÔ³FF AFUOcX »FF¦F»Fa¹F. ¹FF°F ¦F`SX IYFWXe¨F ³FFWXe. ¨FFa¦F»FZ¨F AFWZX. ´F¯F AVFF ¶FWbX°FZIY ÀFUÊ ½¹FUÀFF¹FF°F EIY ÀÂFe ¸WX¯Fc³F ¸Fb»FeÔ¨Fa ´Fi¨FaOX »F`ad¦FIY VFFZ¿F¯F ÀFSXFÊÀF IZY»Fa þF°Fa¹F WZX UFÀ°FU

´FF»FIY ¸Fb»FeÔ³FF ÀF¸FþFUc³F ÀFFa¦F°F ³FFWXe°F. »F`Ôd¦FIY VFFZ¿F¯F WXF ¹FF ½¹FUÀFF¹FFa¨FF AMXTX ·FF¦F AFWZX, AÀFa ¸FF³Fc³F ¸Fb»Fe °FFZ AF³FaQF³Fa ÀUeIYFSX°FFWZX°F. EIcY¯F¨F ¸Fb»FeÔ¶FF¶F°Fe°F °¹FFa¨¹FF AFBʨFa U°FʳF, ³Fed°F¸Fc»¹Fa ¹FF¨FF ´FdSX¯FF¸F ¸Fb»FeÔUSX WXFZ°FFZ. WX»»Fe »F`Ôd¦FIY ÀUF°Fa¹F ¹FF¨FF ³FeMXÀFF dU¨FFSX ¹FF AF¹FF IYSX°FF³FF dQÀF°F ³FFWXe°F AÀFa OXFG¢MXSX ¸WX¯Fc³F ¸F»FF AF»FZ»FF A³Fb·FU ÀFFa¦F°FFZ. EIY CXQFWXSX¯F QZ°FZ. EIY AFBÊ ´FiZ¦F³ÀFe MZXÀMX IYøY³F §FZ¯¹FFÀFFNXe ¹FbSXe³F ¶FFMX»Fe°F §FZDY³F AF»Fe. ´F³³FFVFe¨¹FF U¹FF¨Fe °Fe ¶FFBÊ. MZXÀMX dSXÓF»MX ´FFGdÓFdMX½WX AF»¹FFUSX d°F»FF OXFG¢MXSXFa³Fe dU¨FFSX»Fa, kkWXe ¹FbSXe³F IbY¯FF¨Fe AFWZX?ll °Fe ¸WX¯FF»Fe, kkAWXFZ OXFG¢MXSX, ¦Fa¸F°F¨F ÓFF»Fe. ¸FFÓFe »FZIY ´FiZ¸FF°F ´FOX»Fe AFWZX. WX»»Fe IYÀFa LXF³F AFWZX ³Fa? ¸Fb»FeÔ³FF ´FiZ¸FF°F ´FOX»¹FFUSX »F¦FZ¨F »F¦³FF¨Fe ÀF¢°Fe ³FFWXe AF´F¯F IYSX°F. °¹FF¸FbTZX °¹FFa³FF £Fc´F LXF³F EaþFG¹F IYSXF¹F»FF d¸FTX°FZ WXe dSX»FZVF³FdVF´F. ¸FFÓFe »FZIY °FSX QSX dUIZÔYOX»FF ¸FÀ°F ·FMXIY°F AÀF°FZ °¹FF¨¹FF¶FSXFZ¶FSX. ´FSXUF ´FFTXe ¨FbIY»Fe ¸WX¯FF»Fe, °FZ½WXF ¸Fe¨F ÀFFad¦F°F»Fa, kk¹FbSXe³F QZ. °F´FFÀFc³F AF¯F°FZ. ¸F¦F d³FÀ°FøY³F §FZDY AF´F¯F E£FFôFF k¦FF¹F³FGIYlIYOZX þFDY³Fll OXFG¢MXSX d¶F¨FFSXZ AFUFIÐ ÓFF»FZ. AF¯F£Fe EIY ¶FQ»F»FZ»Fa ³FUe³F UFÀ°FU °Fb¸WXF»FF ÀFFa¦F°FZ. RY¢°F ¸Fb»FeÔ¨¹FF ¶FF¶F°Fe°F¨F »F`Ôd¦FIY VFFZ¿F¯F WXFZ°Fa AFWZX ¹FF ·Fi¸FF°F SXFWcX ³FIYF. IYFG»FZþ¨¹FF WXFGÀMZX»F¸F²¹FZ, ³FFZIYSXe¨¹FF dNXIYF¯Fe A¦FQe VFFTZX°F AFd¯F d³FSXd³FSXFTXëF ¢»FFÀFZÀF¸F²¹FZ ÀF¸Fd»Fa¦Fe U°FʳF AÀF¯FFSZX £Fc´F AFWZX°F. °FZ ¸Fb»F¦¹FFa¨Fa ¹FF ¶FF¶F°Fe°F VFFZ¿F¯F IYSX°FFWZX°F. ÀU°F:¨FF ÀFZ¢V¹FbA»F ´FiZRYSX³ÀF WXe U`¹Fd¢°FIY ¶FF¶F AFWZX. ´F¯F ³Fed°F¸Fc»¹Fa PXFÀFT»¹FF³Fa ½¹Fd¢°F¦F°F ³Fed°Fd³F¹F¸F AFd¯F ÀFF¸FFdþIY ³Fed°Fd³F¹F¸F ¹FF°F»¹FF ÀFe¸FFSZX¿FF ´FbÀF»¹FF ¦FZ»¹FF AFWZX°F. dVFÃFIYFa¨¹FF ·Fcd¸FIZY°Fc³F IZY»Fa þF¯FFSaX WZ AÀFa VFFZ¿F¯F WXe AFþ ³Fe°Fe¸Fc»¹Fa dIY°Fe PXFÀFTX»Fe AFWZX°F, °¹FF¨Fa EIY NXTXIY d³FQVFÊIY AFWZX. dVFÃFIYFa³Fa dVFÃFIYF¨Fe ·Fcd¸FIYF¨F

d³F·FFU»Fe ´FFdWXþZ. VFFTXF WZX ¸Fb»FFa¨Fa QbÀFSaX §FSX AÀF°Fa AFd¯F dVFÃFIY WZX d°F±F»FZ °¹FFa³FF ÀFFa·FFTX¯FFSZX. °¹FFa³Fe d³FIYFZ´F UFPX¯¹FFÀFFNXe ÀFF‘ IYSX¯FFSZX ´FF»FIY AÀF°FF°F, AÀFa VFFÀÂF ¸WX¯F°Fa. ´F¯F ´Fi°¹FÃFF°F VFFTXFa¸F²F»Fa kd´FASX ´FiZVFSXl WZX EIY QFWXIY UFÀ°FU AFWZX. VFFTZX°F IYFWXe ²F˜XeIY˜Xe, U¹FF¨¹FF ¸FF³FF³Fa ±FFZSXFOX UFMX¯FFSXe ¸Fb»Fa AÀF°FF°F °FVFe¨F IYFWXe »FWXF³F£FbSXe ¸Fb»FaWXe AÀF°FF°F. WXe ±FFZSXFOX, UF‘F°F ¸Fb»Fa AVFF dIYSXIYFZTX ¸Fb»FFa³FF kÀFe ÀFel ¸WX¯Fc³F d¨FOXU°FF°F. °¹FF°Fc³F ¸Fb»F¦FF ¦FFZSXF¦FFZ¸FMXF AÀFZ»F °FSX °¹FF»FF k»FOXIYel ¸WX¯F°FF°F. ³FF³FF °FºWZX³Fa WXe ¸Fb»Fa °¹FFa³FF W`XSXF¯F IYSX°FF°F. ¹FF ÀFaUZQ³FÃF¸F U¹FF°F AVFF LXTXF»FF ÀFF¸FFZSaX þF°FF³FF ¸Fb»FFa¨FF AF°¸FdUVUFÀF ´FFSX £F©Fe WXFZ°FFZ. ¸FbTXF°F °¹FFa¨Fe AdÀ¸F°FF §FF¹FFTX WXFZ°FZ. IYFWXe ¸Fb»Fa ·Fe°Fe¦FiÀ°F WXFZ°FF°F. AFBʶFF¶FFa¨Fe ¸FQ°F §FZDY þF°FF°F. ¶FSZX¨FQF °¹FFa¨FZ AFBʶFF¶FF ¹FF UFÀ°FUFIYOZX ¦FFa·Fe¹FFʳFa ´FFWXF°F¨F ³FFWXe°F dIaYUF ÀU°F:¨¹FF ½¹FÀ°F þeU³FVF`»Fe°F SX¸F»FZ»FZ AÀF»¹FF³Fa °FZ ¨F¢IY °¹FFIYOZX IYF¯FFOXFZTXF IYSX°FF°F. ¸Fb»Fa d³FSXFVFZ¨¹FF ¦F°FZÊ°F þF°FF°F. IYFWXe ÀFbQ`Ue ¸Fb»FFa¨FZ ´FF»FIY °Fb¸F¨¹FFÀFFSX£FZ ÀFþ¦F AÀF°FF°F. °FZ ¸FF³FÀFFZ´F¨FFSX°FªÄFFa¨Fe ¸FQ°F §FZ°FF°F

AFd¯F ¸Fb»FFa³FF ÀU°F:»FF ÀFFUSXF¹F»FF ¸FQ°F IYSX°FF°F. ´F¯F ¶FFIYe ÀFFSXe ¸Fb»Fa IbY¯Fe ¹FF QFaOX¦FMXF³FF £Fc¾F NZXU¯¹FF¨¹FF ´Fi¹F°³FF°F ¨FFZº¹FF IYøY »FF¦F°FF°F. ½¹FÀF³FF²Fe³F WXFZ°FF°F. IYFWXe Ad²FIY QbQ`ÊUe ¸Fb»Fa °FSX AF°¸FWX°¹FZ¨FF ´F¹FFʹF d³FUOX°FF°F. ¹FF ¶FF¶F°Fe°F ´FF»FIYFa¨¹FF WXF°FF°F RYFSXÀFa IYFWXe SXFWXF°F ³FFWXe. ´F¯F VFFTXFa³FF ¸FFÂF £Fc´F IYFWXe IYSX°FF ¹FZ¯¹FFÀFFSX£Fa AFWZX. ´F¯F VFFTXF AFd¯F dVFÃFIY IYF°FOXe¶F¨FFDY ²FFZSX¯F ¶FFTX¦F°FF³FF dQÀF°FF°F. B°FSX A³FZIY ¶FF¶F°Fe°F ´FF»FIYFa³FF UZNXe»FF ²FSX¯FFº¹FF VFFTXF AFd¯F dVFÃFIY AVFF A°¹Fa°F ¸FWXØUF¨¹FF ¶FF¶FeÔ¶FF¶F°F ¶FZdRYIYeSX UF¦F°FF³FF dQÀF°FF°F. A³FZIYQF dVFÃFIYWXe ¹FF A¦Fd°FIY ¸Fb»FFaUSX AF»FZ»Fe ¶F»FF ³FeMX ÀF¸Fþc³F ³F §FZ°FF °¹FFa¨Fe kIYFGUOÊXl ¸WX¯F°F °¹FFa¨Fe d³F·FÊ°ÀFʳFF IYSX°FF°F. AVFF ¸FbQFÊOX dUôFF±¹FF˳FF ²FFSZXUSX ²FSX¯Fa VFFTXFa³FF AVF¢¹F AFWZX IYe °¹FFa³FF °Fe °¹FFa¨Fe þ¶FF¶FQFSXe¨F UFMX°F ³FFWXe WZX¨F ¸F»FF ÀF¸Fþ°F ³FFWXe. VFF»FZ¹F U¹FF°Fe»F ¸Fb»Fa AFd¯F °¹FFa¨FZ ´FF»FIY ¹FFa³FF ¹FF¶FF¶F°Fe°F dVFÀ°F »FFU¯Fa WXe VFFTXFa¨Fe þ¶FF¶FQFSXe AFWZX. ´F¯F VFFTXFa¨Fa CXdïXáX AFþIYF»F B°FIaY ½¹FF´FFSXeUÈØFe¨Fa AFd¯F ¦F»»FF·FøY ÓFF»Fa¹F, IYe °¹FFa¨¹FFIYOcX³F AVFF A´FZÃFF IYSXF¹F»FF ¸FFÓFa ¸F³F¨F SXFþe ³FFWXe. WZX EZIcY³F EIY ¶FF¶FF ¸WX¯FF»FZ, kkWZX ÀFFSaX £FSaX¨F ·F¹FF³FIY AFWZX. ´F¯F °FSXeQZ£Fe»F AF´F»¹FF WXF°FF°F IYFWXe¨F ³FFWXe AÀFa IYÀFa AÀFZ»F?ll ¸Fe ¸WXMX»Fa, kkUF! LXF³F! IbYNX»¹FFWXe ´FdSXdÀ±F°Fe°F ´Fi°¹FZIYF»FF EIY °FSXe dU²FF¹FIY ´F¹FFʹF ÀFF´FOX°FFZ¨F. °FFZ VFFZ²Fc¹FF AF°FF. B°FIZY ÀFFSZXþ¯F AÀF°FF³FF AF´F¯F ¸FbIYFMëF³Fa ¸Fc¦F d¦FTcX³F ÀUÀ±F IYF ¶FÀFF¹F¨Fa?ll ¹FFUSX ¶FSXF¨F DYWFX´FFZWX ÓFF»FF. ÀFSX°FZVFZUMXe EIY LXF³F IY»´F³FF ´FbPXZ AF»Fe. °Fe AVFe... VFFTZX°Fe»F ¸Fb»FFa¨¹FF ´FF»FIYFa³Fe ÀFUF˳Fe d¸FTcX³F EIY ´Fi·FFU¦FMX d³F¸FFʯF IYSXF¹F¨FF. AÀFF EIY ¦FMX AFWZX, °FFZ ¦FMX ¸Fb»FFa¨FF dWX°Fd¨Fa°FIY AFWZX, VFFTZX¨FFWXe °FFZ (´FF³F ur ½FSX) rr Ed´FiÕX sqru

39


ÀFWXIYFSX ªFF¦FSX SX¸FZ¾F d¾F½FSXF¸F ´FaadOX°F

ÀF²¹FF¨¹FF °F÷Y¯F d´FPXe»FF dUÄFF³F ¹Fb¦FF°Fe»F ´Fi¦F°Fe¨FZ, °FÀFZ¨F ÀFa¦F¯FIYFõFSZX ½¹FUWXFSX IYSX¯¹FF¨FZ AF²Fbd³FIY °FaÂF AU¦F°F AFWZX. °¹FF¨F¶FSXFZ¶FSX ´FSXÀ´FSXFa¸F²¹FZ ÀF¸F³U¹F ÀFF²F¯¹FF¨Fe IY»FF °¹FFa¨¹FFIYOZX AÀF»¹FF¸FbTZX °F÷Y¯F d´FPXe³FZ ´FbPZX ¹FZDY³F ÀFWXIYFSXe ¨FTXUTXe°F ÀFWX·FF¦Fe WXFZ¯FZ Ad²FIY dWX°FFUWX NXSZX»F.

ÀFWXIYFSX ¨FT½FTeÕXF WX½FZ °F÷Y¯FFa¨FZ ³FZ°FÈ°½F! IYFSXe ¦FÈWXd³F¸FFʯF ÀFaÀ±FFa¨FZ ÀFWXIYF¸FIYFþ »FFZIYVFFWXe °FØUFUSX AF²FFdSX°F AÀF»¹FF¸FbTZX U`¹Fd¢°FIY d³F¯FʹFF»FF ¦FF`¯F À±FF³F AÀF°FZ, °FSX ÀFF¸FcdWXIY d³F¯FʹFF»FF RYFSX ¸FWXØU AÀF°FZ. °¹FF¸FbTZX¨F ÀFWXIYFSXe ÀFaÀ±FFa¨Fe IYF¸FZ kÀFUÊÀFF²FFSX¯Fl ÀF·FFa¸F²Fc³F ÀF·FFÀFQFa¨¹FF ÀFF¸FcdWXIY d³F¯FʹFF°Fc³F ¸WX¯FþZ¨F ¶FWbX¸F°FF³FZ ¨FF»F°FF°F. ´FSaX°Fb AÀFZ þSXe AÀF»FZ °FSXe ½¹FUÀ±FF´FIY ÀFd¸F°Fe¨¹FF ÀFUÊ ÀF·FFÀFQFa³FF¨F ÀFWXIYFSXe IYF¹FQF, d³F¹F¸F, CX´FdU²FeÔ¸F²Fe»F °FSX°FbQe, VFFÀFIYe¹F AFQZVF ¹FFa¨FZ ÄFF³F dIaYUF ¸FFdWX°Fe AÀF°FZ¨F AÀFZ ³FFWXe. AVFFUZTXe E£FFôFF þF¯FIYFSX ÀF·FFÀFQF³FZ AVFe ¸FFdWX°Fe U °FSX°FbQe ½¹FUÀ±FF´FIY ÀFd¸F°Fe¨¹FF d³FQVFʳFFÀF AF¯Fc³F dQ»¹FFÀF °¹FF¨FF ½¹FUÀ±FF´FIY ÀFd¸F°Fe dIaYUF ÀFUÊÀFF²FFSX¯F ÀF·FFa¸F²¹FZ ²FFZSX¯FF°¸FIY d³F¯FʹF §FZ°FF³FF dU¨FFSX WXFZ¯FZ A°¹Fa°F CX´F¹Fb¢°F NXSX°FZ. °¹FF³FbÀFFSX d³F¯FʹF §FZ¯¹FF°F AF»¹FFÀF ·FdU¿¹FF°F UFQFUFQe U °FaMZX MXFTX¯¹FFÀF ¸FQ°F WXFZBÊ»F¨F, ´FSaX°Fb ÀFaÀ±FZ¨FZ dWX°FWe þ´F»FZ þFBÊ»F. AVFFUZTXe ½¹FUÀ±FF´FIY ÀFd¸F°Fe³FZ AWaX´F¯FF U ¸FF³FF´F¸FF³F ¶FFþc»FF NZXUc³F IYF¹FôFF°Fe»F °FSX°FbQeÔ³FbÀFFSX d³F¯FʹF §FZ¯FZ¨F CXd¨F°F NXSZX»F; þZ¯FZIYøY³F À³FZWX·FFU UÈdðXÔ¦F°F WXFZDY³F ÀFaÀ±FZ¨Fe ´Fi¦F°Fe WXFZBÊ»F. dU¨FFSXFa¨Fe QZUF¯F§FZUF¯F IYøY³F ÀFUF˳FF ¶FSXFZ¶FSX §FZDY³F þF¯¹FF¨Fe ´FiUÈØFe dUVFZ¿F°F: °F÷Y¯F d´FPe¸F²¹FZ Ad²FIY AÀF°FZ. CX»FMX´FÃFe U¹FÀIYSX ÀF·FFÀFQFa¸F²Fe»F AWaX·FFU Qb£FFU»FF þFDY³F ÀFaÀ±FZ¨¹FF IYF¸FIYFþFUSXe»F dU´FSeX°F ´FdSX¯FF¸FFa¨Fe VF¢¹F°FF ³FFIYFSX°FF ¹FZ°F ³FFWXe. °¹FF¸FbTZX °F÷Y¯F d´FPXe³FZ ´FbPZX 40 ¹FZDY³F ÀFWXIYFSXe ¦FÈWXd³F¸FFʯF ÀFaÀ±FZ¨FZ IYF¸FIYFþ ¨FF»FdU¯FZ WXe IYFTXF¨Fe ¦FSXþ rr Ed´FiÕX sqru

ÓFF»Fe AFWZX. ÀF²¹FF¨¹FF °F÷Y¯F d´FPXe»FF dUÄFF³F ¹Fb¦FF°Fe»F ´Fi¦F°Fe¨FZ, °FÀFZ¨F ÀFa¦F¯FIYFõFSZX ½¹FUWXFSX IYSX¯¹FF¨FZ AF²Fbd³FIY °FaÂF AU¦F°F AÀF»¹FF¸FbTZX U ´FSXÀ´FSXFa¸F²¹FZ ÀF¸F³U¹F ÀFF²F¯¹FF¨Fe IY»FF °¹FF¨¹FFIYOZX AÀF»¹FF¸FbTZX °F÷Y¯F d´FPXe³FZ ´FbPZX ¹FZDY³F ÀFWXIYFSXe ¨FTXUTXe°F ÀFWX·FF¦Fe WXFZ¯FZ Ad²FIY dWX°FFUWX NXSZX»F. °¹FF°Fc³F °¹FFa³FF ¦FSXþ dIaYUF AFUV¹FIY°FF ·FFÀF»¹FFÀF ÀFaÀ±FZ¸F²Fe»F A³Fb·FUe U ª¹FZâX ÀF·FFÀFQFaIYOcX³F ¸FF¦FÊQVFʳF U ÀFWXIYF¹FÊÀFbðXF °¹FFa³FF §FZ°FF ¹FZBÊ»F. °¹FF°Fc³FWXe QFZ³F d´FPëFa¸F²¹FZ ÀF¸F³U¹F §FOcX³F ¹FZBÊ»F. ´FSaX°Fb °¹FFÀFFNXe ¦FSXþ AFWZX °Fe RY¢°F ³FUe³F d´FPXeUSX dUVUFÀF ½¹F¢°F IYøY³F °¹FFa¨FF AF°¸FdUVUFÀF UFPXdU¯¹FF¨Fe. ¹FF°Fc³F¨F ´FbPZX °FZ A³Fb·FUe U AFQVFÊ AÀFZ QZVFF¨FZ ³FF¦FdSIY ¸WX¯Fc³F ¸FF³FF³FZ SXFWcX VFIY°FF°F. WZX ½¹F¢°F IYSX¯¹FF¸FF¦Fe»F À´FáX WZX°Fc WXF¨F IYe, ÀFWXIYFSX ¨FTXUTX °F÷Y¯F d´FPXe¨¹FF WXF°Fe ¦FZ»¹FFÀF ³FUe³F dU¨FFSX, ³FUe³F dQVFF °¹FF»FF dUÄFF³FF¨Fe þFZOX ¹FF°Fc³F ¨FTXUTXe¨FZ ³FZ°FÈ°U °F÷Y¯F d´FPXe°F d³F¸FFʯF WXFZBÊ»F. ÀFWXIYFSXe ÀFaÀ±FFa¨FZ ³FZ°FÈ°U IYSX¯¹FFÀFFNXe »FFZIYVFFWXe ¸FF¦FFʳFZ ½¹FUÀ±FF´FIY ÀFd¸F°Fe¨Fe d³FUOX IYSX¯¹FF°F ¹FZ°FZ. °¹FFÀFFNXe d³FUOX¯FcIY IYF¹FÊ´FðX°Fe¨FF AU»Fa¶F IYSX¯¹FF°F ¹FZ°FFZ. ÀFWXIYFSXe ÀFaÀ±FFa¨¹FF IYF¸FIYFþF¨Fe ÀFcÂFZ ¹FFZ¦¹F, IbYVF»F AFd¯F IYF¹FÊÃF¸F AVFF ÀF·FFÀFQFa¨¹FF ÀF¸FcWXFIYOZX ¸WX¯FþZ¨F ÀFaÀ±FZ¨¹FF ½¹FUÀ±FF´FIY ÀFd¸F°FeIYOZX ÀFFZ´FdU¯FZ A°¹Fa°F ¦FSXþZ¨FZ AFWZX. °¹FF¨F´Fi¸FF¯FZ ÀUF±FeÊ, ²¹FZ¹FVFc³¹F AFd¯F A´F´FiUÈØFe¨¹FF ½¹F¢°Fe AFd¯F VF¢°FeÔ³FF ÀFØFZ´FFÀFc³F Ad°FQcSX NZXU¯FZ¨Fe þ¶FF¶FQFSXe ÀF¸FaþÀF U ÀFbþF¯F ÀF·FFÀFQFa¨Fe AFWZX. ¹FF¨Fe þF¯FeU NZX½Fc³F

IY°Fʽ¹F·FFU³FZ³FZ d³FUOX¯FcIY ´FidIiY¹FZ°F ÀFWX·FF¦Fe WXFZDY³F IY°FÈÊ°UUF³F ´FiF¸FFd¯FIY U ÀF¸FaþÀF ÀF·FFÀFQFa¨¹FF WXF°Fe ÀFaÀ±FZ¨Fe ÀFØFF-ÀFcÂFZ QZ¯¹FFÀFFNXe AVFF ÀFUÊÀFF²FFSX¯F ÀF·FFa³FF CX´FdÀ±F°F SFXWX¯FZ ¦FSXþZ¨FZ AFWZX. zx½¹FF §FMX³FFQb÷YÀ°Fe³FbÀFFSX ÀFWXIYFSXe ÀFaÀ±FFa¨¹FF d³FUOX¯FbIYeÀFaQ·FFÊ°F ÀFb²FFSX¯FF IYSX¯¹FF°F ¹FZDY³F ³F½¹FF³FZ d³FIY¿F NXSXdU¯¹FF°F AF»FZ AFWZX°F. °¹FF ³FbÀFFSX SXFª¹F ÀFWXIYFSXe d³FUOX¯FcIY ´FiFd²FIYSX¯FF¨Fe ½¹FUÀ±FF IYSX¯¹FF°F AF»Fe AFWZX. °¹FFa¨¹FF¸FFRÊY°F d³FUOX¯FcIY IYF¹FÊIiY¸F SXF¶FdU¯¹FF°F ¹FZ¯FFSX AFWZX°F. °¹FF¨F´Fi¸FF¯FZ ½¹FUÀ±FF´FIY ÀFd¸F°Fe ÀFQÀ¹FFa¨Fe ÀFa£¹FF dIY¸FF³F rr U IY¸FF»F rz B°FIYe IYSX¯¹FF°F AF»Fe AÀFc³F QFZ³F °FªÄF Ad°FdSX¢°F ÀF·FFÀFQFaÀFWX EIcY¯F sr ÀFQÀ¹F ÀFa£¹FF B°FIYe d³F¹FadÂF°F IZY»Fe AFWZX. °F±FFd´F rv ´FZÃFF IY¸Fe ÀF·FFÀFQ AÀF»FZ»¹FF ÀFaÀ±FZ³FZ ÀFd¸F°Fe ÀFQÀ¹FFa¨Fe ÀFa£¹FF ÀFWXIYFSXe IYF¹FôFF°Fe»F °FSX°FbQeÔ³FbÀFFSX NXSXUFU¹FF¨Fe AFWZX. ÀF·FFÀFQ ÀFa£¹FF d³FWXF¹F rqq¨¹FF ´FMXe°F ´FF¨F ¦FMX °F¹FFSX IYSX¯¹FF°F AF»FZ AFWZX°F. °¹FF³FbÀFFSX r) rqq ´F¹FË°F, s) rqr °FZ sqq, t) sqr °FZ tqq, u) tqr °FZ vqq, AFd¯F v) vqq USXe»F ÀFWXIYFSXe ¦FÈWXd³F¸FFʯF ÀFaÀ±FFÀFFNXe¨Fe A³FbIiY¸FZ ÀFd¸F°Fe ÀFQÀ¹F ÀFa£¹FF rr, rt, rv, rx, rz A¾Fe IYSX¯¹FF°F AFÕXe AFWZX. ´Fi°¹FZIY ¦FMXF°F s ´FQZ dÀÂF¹FFaÀFFNXe °FSX ´Fi°¹FZIYe r ´Fi¸FF¯FZ ¸FF¦FFÀFU¦FeʹF, B°FSX ¸FF¦FFÀFU¦FeʹF U ·FMX¢¹FF dU¸Fb¢°F þF°Fe AVFe EIcY¯F v ´FQZ SXF£FeU NZXU¯¹FF°F AF»Fe AFWZX°F. °¹FF¨F´Fi¸FF¯FZ ¦F¯F´Fc°FeʨFe ÀFa£¹FF USXe»F´Fi¸FF¯FZ dU¨FFSXF°F §FZDY³F ÀFd¸F°Fe ÀFQÀ¹F ÀFa£¹FZ¨¹FF ´Fi¸FF¯FF°F

A³FbIiY¸FZ w,x,y,z AFd¯F rq AVFe d³FdV¨F°F IYSX¯¹FF°F AF»Fe AFWZX. AVFF ´FiIYFSZX d³FUOcX³F AF»FZ»¹FF ½¹FUÀ±FF´FIY ÀFd¸F°Fe³FZ ÀFaÀ±FZ¨FZ IYF¸FIYFþ ¹FF ¸F¹FFÊQZ°F AÀF»FZ»¹FF ÀFd¸F°Fe ÀFQÀ¹FFa³Fe IYSXFU¹FF¨FZ AFWZX. ÀFWXIYFSXe ¦FÈWXd³F¸FFʯF ÀFaÀ±FFa³FF ¸FWXFSXFáÑX ÀFWXIYFSXe ÀFaÀ±FF Ad²Fd³F¹F¸F rzwq¨FZ IY»F¸F sx (tIY) ¸F²Fe»F °FSX°FbQe°Fc³F U¦FTX¯¹FF°F AF»û. °¹FF³FbÀFFSX QFZ³F U¿FF˨¹FF IYF»FFU²FeÀFFNXe ÀFQÀ¹F/ ÀF·FFÀFQ ¸WX¯Fc³F ³FFU³FFZÔQ¯Fe ÓFF»¹FF´FFÀFc³F ÀFaÀ±FZ¨¹FF IYF¸FIYFþF°F ¸F°F QZ¯¹FFÀF °FFZ ´FFÂF AÀF¯FFSX ³FFWXe. ¹FF °FSX°FbQe°Fc³F ÀF.¦FÈ.d³F. ÀFaÀ±FFa³FF U¦FTX¯¹FF°F AF»FZ AFWZX. °FÀFZ¨F (s) E¸F sq ³F¸Fb³¹FF°Fe»F ¶Fa²F´FÂFZ ·FøY³F QZ¯¹FF¨FZ ÀFaQ·FFÊ°F ÀFX.¦FÈ.d³F. ÀFaÀ±FZ¨FZ ½¹F½FÀ±FF´FIY ÀFd¸F°FeUSX d³FUOcX³F AF»FZ»¹FF ÀF·FFÀFQFa³FF IY»F¸F xt (rIYJ) ³FbÀFFSX ¶Fa²F´FÂFF°Fc³F U¦FTX¯¹FF°F AF»FZ. d³FUOcX³F ¹FZ¯FFº¹FF ½¹FUÀ±FF´FIY ÀFd¸F°Fe»FF ÀFWXIYFSXe IYF¹FQF U CX´FdU²Fe¸F²¹FZ ½¹FF´FIY ´Fi¸FF¯FFa°F Ad²FIYFSX ´FiQF³F IYSX¯¹FF°F AF»FZ AFWZX°F. °¹FF¸FbTZX ´Fi°¹FZIY ½¹FUÀ±FF´FIY ÀFd¸F°Fe ÀFQÀ¹FF³FZ A·¹FFÀFcUÈØFe þFZ´FFÀF¯FZ AFUV¹FIY AÀFc³F ´FiQF³F IZY»FZ»¹FF Ad²FIYFSXF¨FF ÀFb¹FFZ¦¹F UF´FSX IYSXFU¹FF¨FF AFWZX. ´FiÀFa¦Fe ÀFWXIYFSXe ¦FÈWXd³F¸FFʯF ÀFaÀ±FFa¨FF ¸FWXFÀFa§F, ÀFa¶Fad²F°F CX´Fd³F¶Fa²FIYFa¨FZ IYF¹FFÊ»F¹F ¹FFa¨FZ »FZ£Fe ¸FF¦FÊQVFʳF §FZDY³F AOXeAOX¨F¯FeÔUSX ¸FF°F IYSX¯¹FF¨Fe þ¶FF¶FQFSXe ½¹FUÀ±FF´FIY ÀFd¸F°Fe¨Fe AFWZX. ½¹FUÀ±FF´FIY ÀFd¸F°Fe³FZ d°F¨FZ IY°Fʽ¹F U þ¶FF¶FQFº¹FF ´FFS X´FFOX¯¹FF¨FZ IYF¸Fe IYÀFcSX/ WX»F¦FþeÊ´F¯FF IZY»¹FFÀF, °FÀFZ¨F ÀFaÀ±FZ¨¹FF dWX°FF»FF ¶FF²FF ´FFZWXFZ¨FZ»F AVFe IÈY°Fe IZY»¹FFÀF AVFF ½¹FUÀ±FF´FIY


ÀFd¸F°FedU÷Yð IYFSXUFBÊ IYSX¯¹FF¨Fe °FSX°FcQWXe ÀFWXIYFSXe IYF¹FQF IY»F¸F xy¸F²¹FZ IYSX¯¹FF°F AF»Fe AFWZX. zx½¹FF §FMX³FF Qb÷YÀ°Fe°F ½¹FUÀ±FF´FIY ÀFd¸F°Fe¨FF IYF¹FÊIYF»F ´FF¨F U¿FFËÀFFNXe d³FdV¨F°F IYSX¯¹FF°F AF»FF AÀFc³F ´Fi°¹FZIY ¦FÈWXd³F¸FFʯF ÀFaÀ±FZ¨¹FF ½¹FUÀ±FF´FIY ÀFd¸F°Fe³FZ d°F¨FF IYF¹FÊIYF»F ´Fc¯FÊ WXFZ¯¹FF´FcUeÊ ÀFWXF ¸FdWX³FZ A¦FFZQSX SXFª¹F ÀFWXIYFSXe d³FUOX¯FcIY ´FiFd²FIYSX¯FFIYOZX ÕZXJe IYTd½F¯FZ Ad³F½FF¹FÊ IYSX¯¹FF°F AFÕZX AFWXZ, °¹FF¨F´Fi¸FF¯FZ IYFWXe IYFSX¯FFa¸FbTZ ½¹F½FÀ±FF´FIY ÀFd¸F°Fe¸F²FeÕX ÀFQÀ¹FFa¨Fe ´FQZ dSX¢°F ÓFF»¹FFÀF °¹FF ÀFaQ·FFÊ°FÀFbðF WaX¦FF¸Fe dSX¢°F ´FQZ °¹FF¨F ½F¦FFÊ°FeÕX ÀFQÀ¹FFa¸F²Fc³F IYÕ¸F xt(ÀFe) ¸F²FeÕ °FSX°FbQeÔ³FF A²Fe³F SXFWXc³F SXFª¹F ÀFWXIYFSX d³F½FOX¯FcIY ¹FaÂF¯FZ³FZ ´FiÀFFdSX°F IZYÕZX»¹FF ÀFc¨F³FFa³FbÀFFSX ·FXSX°FF ¹FZ°FeÕX. °¹FF¸FbTZ A¾FF dSX¢°F ´FQFa¨Fe ¸FFdWX°Fe ÀFaÀ±FZ³FZ SXFª¹F ÀFWXIYFSXe d³F½FOX¯FcIY ´FiFd²FIYSX¯FFIYOZX rv dQUÀFFa°F IYTXdU¯FZ ¶Fa²F³FIYFSXIY AFWZX. d³FUOX¯FbIYeÀFaQ·FFÊ°F Ad²FIY ÀFdUÀ°FSX ¸FFdWX°Fe ÀFWXIYFSX IYF¹FQF IY»F¸F xt AFd¯F d³F¹F¸F vw A °FZ vw E-tv ¸F²¹FZ °FÀFZ¨F CX´Fd½F²Fe IiY. rrv U rrw ¸F²¹FZÀFbðXF ³F¸FcQ IYSX¯¹FF°F AF»Fe AFWZX. ÀFWXIYFSX AF¹Fb¢°F U d³F¶Fa²FIY ´Fb¯FZ ¹FFa³Fe °¹FFa¨¹FF dQ³FFaIY rr/t/sqrt ´FÂFF³FZ ÀFUÊ ÀFWXIYFSXe ÀFaÀ±FFa³FF zx½¹FF §FMX³FFQb÷YÀ°Fe³FbÀFFSX ÓFF»FZ»FZ ¶FQ»F/ÀFb²FFSX¯FF ÀFadÃF´°F´F¯FZ IYTXUc³F ¸FF¦FÊQVFʳF IZY»FZ AFWZX. ÀFaÀ±FZ¨FF IYFSX·FFSX ¨FF»FdU¯¹FFÀFFNXe d³FUOcX³F AF»FZ»¹FF ½¹FUÀ±FF´FIY ÀFd¸F°Fe»FF þSXe Ad²FIYFSX ´FiQF³F IYSX¯¹FF¨Fe °FSX°FcQ ÀFWXIYFSXe IYF¹FQF U CX´FdU²Fe¸F²¹FZ IYSX¯¹FF°F AF»Fe AÀF»Fe °FSXe ÀFaÀ±FZ¨¹FF IYF¸FIYFþFÀFaQ·FFÊ°F ²FFZSX¯FF°¸FIY d³F¯FʹF WZX ÀFUÊÀFF²FFSX¯F ÀF·FZ¸F²¹FZ¨F §FZ¯¹FF°F ¹FZ°FF°F. AÀFZ ²FFZSX¯FF°¸FIY d³F¯FʹF §FZ¯¹FF´FcUeÊ ½¹FUÀ±FF´FIY ÀFd¸F°Fe¸F²¹FZ ¨F¨FFÊ WXFZDY³F ÀF·FZ»FF ÀFdUÀ°FSX ¸FFdWX°Fe QZ¯¹FF¨Fe þ¶FF¶FQFSXe ½¹FUÀ±FF´FIY ÀFd¸F°Fe¨Fe AÀF°FZ. °FÀFZ¨F ²FFZSX¯FF°¸FIY d³F¯FʹF §FZ°F»¹FF³Fa°FSXWXe ¸FaþcSX NXSXFUF³FbÀFFSX IZY»FZ»¹FF IYF¹FÊUFWXeÀFaQ·FFÊ°FWXe ½¹FUÀ±FF´FIY ÀFd¸F°Fe»FF AWXUF»F ÀFFQSX IYSXFU¹FF¨FF AÀF°FFZ. °¹FF¸FbTZX ´FbPXe»F ·FF¦FFa¸F²¹FZ dUdU²F ÀF·FFa¨¹FF ¸FFdWX°Fe¨FF AF´F¯F dU¨FFSX IYøY ¹FF.

AF¹Fb¢°FFa¨¹FF AFQZVFFa¨FZ ´FF»F³F zx½¹FF §FMX³FFQb÷YÀ°Fe¨¹FF A³Fb¿Fa¦FF³FZ ÀFWXIYFSX AF¹Fb¢°F U d³F¶Fa²FIY ÀFWXIYFSXe ÀFaÀ±FF ¸FWXFSXFáÑX SXFª¹F, ´Fb¯FZ ¹FFa³Fe °¹FFa¨¹FF dQ³FFaIY sw RZY¶FibUFSXe sqrt¨¹FF ´FÂFF°F ÀFWXIYFSXe ¦FÈWd³F¸FFʯF ÀFaÀ±FFa¨¹FF d³FUOX¯FbIYFaÀFaQ·FFÊ°F d³FQZÊVF dQ»FZ AFWZX°F. °¹FF³FbÀFFSX ª¹FF ÀFWXIYFSXe ¦FÈWd³F¸FFʯF ÀFaÀ±FFa¨¹FF ½¹FUÀ±FF´FIY ÀFd¸F°Fe¨Fe ¸FbQ°F tr ¸FF¨FÊ sqrt A£FZSX ÀFa´F»FZ»Fe AFWZX, °¹FF IYF»FFU²Fe´FFÀFc³F ´FbPXe»F IYF»FFU²Fe¸F²¹FZ ª¹FF ª¹FF ÀFaÀ±FFa¨¹FF d³FUOX¯FbIYe¨Fe ¸FbQ°F ´Fc¯FÊ WXFZ°F AFWZX, AVFF ÀFaÀ±FFa¨¹FF d³FUOX¯FbIYF SXFª¹F ÀFWXIYFSXe d³FUOX¯FcIY ´FiFd²FIYSX¯FF¸FFRÊY°F §FZ¯¹FF°F ¹FZ¯FFSX AFWZX°F. °¹FF¸FbTZX ½¹FUÀ±FF´FIY ÀFd¸F°¹FFa¨FF IYF¹FÊIYF»F ´Fc¯FÊ ÓFF»FZ»¹FF (¹FF IYF»FFU²Fe¸F²Fe»F) ÀFaÀ±FFa³Fe tr dOXÀFZÔ¶FSX sqrt ´F¹FË°F ¸WX¯FþZ¨F ³FUd³FUFÊd¨F°F ½¹FUÀ±FF´FIY ÀFd¸F°¹FF ´FQFøYPX WXFZBÊ´F¹FË°F IYFTXþeUFWcX ½¹FUÀ±FF´FIY ÀFd¸F°Fe ¸WX¯Fc³F IYF¸FZ IYSXFU¹FF¨Fe AFWZX°F. ¸FFÂF ¹FF IYF»FFU²Fe°F ½¹FUÀ±FF´FIY ÀFd¸F°Fe³FZ Q`³FadQ³F ½¹FUWXFSXF½¹Fd°FdSX¢°F IYFZ¯F°FZWXe ¸FWXØUF¨FZ dIaYUF ²FFZSX¯FF°¸FIY d³F¯FʹF §FZDY ³F¹FZ°F. A³¹F±FF ´FF»F³F ³F IYSX¯FFº¹FF ÀFd¸F°¹FFa¨FZ ÀFQÀ¹F IYF¹FQZVFeSX IYF¹FÊUFWXeÀF (IYFSXUFBÊÀF) ´FFÂF NXSX°Fe»F AÀFZWXe d³FQZÊVFFa°F ³F¸FcQ IZY»FZ AFWZX. °FÀFZ¨F ¹FF ½¹Fd°FdSX¢°F zx½¹FF ÀFb²FFdSX°F §FMX³FFQb÷YÀ°Fe¸F²Fe»F °FSX°FbQeÔ³FbÀFFSX A²Fe³F SXFWcX³F °¹FFÕXF A³FbÀFøY³F ÀFUÊÀFa¶Fad²F°F ÀFFWXF¹¹FIY CX´Fd³F¶Fa²FIY IYF¹FFÊ»F¹FFa³FeÀFbðXF ÀFUÊ ÀFWXIYFSXe ¦FÈWXd³F¸FFʯF ÀFaÀ±FF³FF ´FÂFF³FZ °FQ³Fb¿Fad¦FIY ¸FF¦FÊQVFʳF IYøY³F ÀFaÀ±FFaIYOcX³F dUWXe°F ³F¸Fb³¹FF°F ¸FFdWX°FeÀFbðXF ¸FF¦FdU»Fe WXFZ°Fe. °¹FF³FbÀFFSX SXFª¹F ÀFWXIYFSXe d³FUOX¯FcIY ´FiFd²FIYSX¯FF¨Fe SeX°FÀFSX À±FF´F³FF WXFZDY³F IYF¸FIYFþF»FF ÀFb÷YUF°F WXFZ°FF¨F, ÀFa¶Fad²F°F ÀFaÀ±FFa¨Fe d³FUOX¯FcIY ´FidIiY¹FF ´Fc¯FÊ WXFZDY³F °¹FF ÀFaÀ±FFa¨¹FF ³FUd³FUFÊd¨F°F ÀFd¸F°¹FF ´FF¨F U¿FF˨¹FF IYF»FFU²FeÀFFNXe IYF¹FÊSX°F WXFZ°Fe»F. °¹FF ´FiIYSX¯Fe ÀFUÊ ÀFa¶Fad²F°F (¸FbQ°F´Fc¯FÊ) ¦FÈWd³F¸FFʯF ÀFaÀ±FFa³Fe ÀFWXIYFSX £FF°¹FFIYOcX³F AFUV¹FIY ÀFc¨F³FF AFQZVF ´FiF´°F WXFZBÊ´F¹FË°F ÀFWXIYFSX AF¹Fb¢°FFa¨¹FF dQ. sw/qs/sqrt ¨¹FF d³FQZÊVFFa¨FZ¨F ´FF»F³F IYSX¯FZ CXd¨F°F NXSX¯FFSX AFWZX. °FÀFZ¨F °¹FF¨¹FF IYF¹FÊÃFZÂFF°Fe»F CX´Fd³F¶Fa²FIY ÀFWX. ÀFaÀ±FF ¹FFa¨¹FFVFe ´FÂF½¹FUWXFSXFõFSZX ÀFa´FIYFÊ°F SXFWcX³F ¸FF¦FÊQVFʳF §¹FFUZ.

´FeASX ´FiZ¾FSX

(´FF³F tz ½FøY³F)

¦FMX EIY ÀFWXIYFSXe d¸FÂF AFWZX, WXe ¦FFZáX VFFTZX VFFTZX°Fe»F ´Fi°¹FZIY ¸Fb»FF¸Fb»Fe»FF NXFDYIY AÀF»FZ¨F ´FFdWXþZ. ÀU°F:USX dIaYUF U¦FÊd¸FÂFFUSX/¸F`dÂF¯FeUSX USXe»F´F`IYe IYFWXe A³¹FF¹F ÓFF»FF AFWZX dIaYUF WXFZ°FFZ AFWZX AÀFa UFMX»¹FFÀF IbY¯FeWXe dUôFF±FeÊ ´Fi°¹FÃF dIaYUF BaMXSX³FZMX¸FFRÊY°F ¹FF ¦FMXF¨Fe ¸FQ°F d¸FTXUc VFIZY»F. ¸F¦F ¹FF ¦FMXF¨FZ ´Fid°Fd³F²Fe VFFTZXVFe ÀFa´FIÊY ÀFF²Fc³F AF²Fe UÀ°FbdÀ±F°Fe¨Fe £FF°FSXþ¸FF IYøY³F §FZ°Fe»F. ¹FF ¦FMXF°F ÀFF¸FFdþIY IYF¸FF°F SXÀF §FZ¯FFSZX, ÀU°F:¨FF ´Fi°¹FÃF UZTX °¹FFÀFFNXe QZDY Bd¨LX¯FFSZX ¸FF³FÀFFZ´F¨FFSX°FªÄFWXe AÀF°Fe»F. EIYQF £FF°FSXþ¸FF IYøY³F §FZ°F»¹FFUSX °¹FF ¦F`SXU°FʳF IYSX¯FFº¹FF ¸Fb»FFa¨¹FF ´FF»FIYFa³FF VFFTZX¸FFRÊY°F °FZ À´FáX ÀF¸Fþ QZ°Fe»F U °FFZ ´FiIYFSX ±FFa¶FZÀ°FFZUSX °FZ ´FFNX´FbSXFUF IYSX°Fe»F. AFþ ÀFUÊÂF ¶FFZIYFTX»FZ»¹FF ·FiáXF¨FFSXF´FF¹Fe, ¦F`SXdVFÀ°Fe´FF¹Fe ´Fi°¹FZIY ÀFaÀ±FFWXe ÀUF±FeÊ, AF´F¸F°F»F¶Fe ¶F³F»Fe AFWZX. ¸Fb»FFa¨¹FF dWX°FF¨FF AFd¯F ¸Fb£¹F°UZ °¹FFa¨¹FF ÀFbSXdÃF°F°FZ¨FF dU¨FFSX °¹FFa³FF AFþ IYSXFUFÀFF¨F UFMX°F ³FFWXe, ¹FF¨Fa ¸Fb£¹F IYFSX¯F AÀFa, IYe °FFZ dU¨FFSX ³F IYøY³FWXe °¹FFa¨Fa ¸FþZ°F ¨FF»F°Fa¹F. °¹FFa³FF þF¶F dU¨FFSX¯FFSaX IYFZ¯Fe ³FFWXe. AVFF ´FdSXdÀ±F°Fe°F WX¸FSXe°Fb¸FSXeUSX ¹FZ¯¹FF°F A±FÊ ³FÀF°FFZ. d³FSXd³FSXFTXe ÀFa´FIÊYÀFF²F³Fa UF´FøY³F ´FF»FIYFa³FF ¹FF¶FF¶F°F þF¦FÈ°F IYSX¯Fa, AFþ ÀFFZ´Fa AFWZX. EIYQF AÀFF ¦FMX ´Fi·FFUe ¶F³F»FF, E£FFQ QFZ³F VFFTXF°F ¸Fb»FFa³FF AVFF U°FʳFF¶FF¶F°F ¹FFZ¦¹F °Fe ÀF¸Fþ dQ»Fe ¦FZ»¹FF³Fa ¦F`SX´FiIYFSXFa³FF AFTXF ¶FÀF»FF, IYe EIY ¸FWXØUF¨Fe ¦FFZáX §FOZX»F. AF´F»FZ ´FF»FIY ÀFFSZX d¸FTcX³F QWXVF°FUFQF»FF ÀFF¸FFZSZX þF¹F»FF ÀF¸F±FÊ AFWZX°F, WXe þF¯FeU ¸Fb»FFa³FF £Fc´F CX·FFSXe QZBÊ»F. °Fe d³F·FʹF ¸F³FF³Fa VFFTXF-IYFG»FZþF°F dVFIcY »FF¦F°Fe»F. ¸FFÂF EIY ¦FFZáX AF´F¯F »FÃFF°F NZXUc¹FF. ¹FF Q¶FFU ¦FMXF³Fa ¦FFa²FeþeÔ¨¹FF ÀF¸F³U¹FF¨¹FF ¸FF¦FFʨFe IYFÀF ÀFFZOX°FF IYF¸FF ³F¹FZ. WXF ´FiV³F IZYUTX AdWaXÀFZ¨¹FF ¸FF¦FFʳFa¨F ÀFbMZX»F. ¸F»FF UFMX°Fa ¸FbTXF°F kd´FASX ´FiZVFSX¨FFl ´FiFG¶»FZ¸F AÀFbSXdÃF°F, dWaXÀFIY UF°FFUSX¯FF°Fc³F CXQзFU»FF¹F °FZ½WXF ³FU°F÷Y¯FFa³FF °¹FFa¨Fe VF¢°Fe dU²FF¹FIY ¸FF¦FFʳFa UF´FSXF¹F»FF dVFIYU¯Fa WZX AFþ §FOXe¨Fa A°¹Fa°F ¸FWXØUF¨Fa d¸FVF³F ¸WX¯Fc³F¨F AF´F¯F WXF°Fe §FZ°F»Fa ´FFdWXþZ. AF´FF´F»Fa ¸Fc»F ¸FFZNaX WXFZ°F þFBÊ»F, °FÀF°FVFe °¹FF»FF §FSXF°F»Fe IYFWXe þ¶FF¶FQFSXeWXe ÀFFa·FFTXF¹F»FF AF´F¯F dQ»Fe ´FFdWþZ. °¹FFa¨Fe VF¢°Fe dU²FF¹FIY ¸FF¦FFʳFa ´FiIYMX ½WXF¹F»FF £Fc´F ÀFFZ´¹FF ¦FFZáXe IYSX°FF ¹FZ°Fe»F. ´FF»FIYFa¨FF EIY AÀFF ¦FMX »FUIYSX IYF¹FÊSX°F WXFZUFZ AVFF¨F °F¹FFSXe»FF °Fb¸WXe AFþ »FF¦FF. A¦FQe »F¦FZ¨F¨F. response.lokprabha@expressindia.com

rr Ed´FiÕX sqru

41


¾FFQcÊÕXd½FIiYedOX°F ¸Fa¦FZ¾F °FZÔObXÕXIYSX IbY¯Fe VFFZ²Fc³F IYFPX»Fa ´FiV³Fd¨F³WX IYTX°F ³FFWXe! IbY¯FF ¸FF¯FÀFF¨Fa IYF¹F AOX»Fa WXFZ°Fa °¹FF¨¹FFUF¨Fc³F? ¸F³Fb¿¹F þ¸FF°FeÀF »FF£FFZ U¿FË ´FbøY³F CXSZX»F EUPXe ¸FFZNXe OXFZIZYQb£Fe ¹FF ´FiV³Fd¨F³WXF°Fc³F AF´F¯F d³F¸FFʯF IYSX°FFZ¹F WXZ IYTX°F ³F½WX°Fa °¹FF»FF? ¸F³Fb¿¹F U¦FTX°FF B°FSX ÀFUÊ þeUÀFÈáXe°F ´FiV³Fd¨F³WXFdVFUF¹F EIcY¯F EIY ÀFþeU ÀFbJF°F AFd¯F CXQaOX AF³FaQF°F þ¦F°FF¹F°F. ³FFWXe ¸WX¯FF¹F»FF IbYÂFZ AFd¯F UF³FSX ¹FF QFZ³F ´FiF¯¹FFa¨¹FF VFZ´FMXe°F ´FiV³Fd¨F³WX AFWXZ, ´FSaX°Fb °FZ °¹FFa¨¹FF OXFZ¢¹FF´FbPZX ³FFWXe. OXFZ¢¹FF¨¹FF ¸FF¦FZ QbÀFº¹FF MXFZIYF»FF AFWZX. ÀU°F:¨F d³F¸FFʯF IZY»FZ»¹FF ´FiV³FF¸FF¦FZ ²FFU¯FFSXF °FØUUZØFF AFd¯F ÀU°F:¨¹FF¨F ´FiV³Fd¨F³WXFadIY°F VFZ´FMXe¨FF ´FFNX»FF¦F ¦FFZ»F¦FFZ»F dRYSX°F IYSX¯FFSXF IbYÂFF ¹FF°F RYSXIY °Fû IYFZ¯F°FF? kkWZX¨F ¹FZOZX AF´F»FZ UaVFþ IYF¹F?ll WXF ¸FF¯FÀFFIYOZX ´FFWc³F UF³FSXF¨¹FF OXFZ¢¹FF°F AF»FZ»FF ´FiV³F VFZ´FMXe°Fc³F CXQзFU»FF °FSX ³FÀFZ»F? ¶FÀFIY¯F ¸FFSX»FZ»¹FF ¸WXVFe»FF VFZ´FcMX d´FSX¦FFTcX³F CXNXUF. °Fe kUFh¹Fl ¸WX¯F°FZ. QFU¯F ÀFFZOcX³F ³FQeIYOZX d´FMXFTX°F ³¹FF. ´FFU»FFZ´FFU»Fe kUFh¹Fl. ´FSX°F ¦FFZNëFIYOZX AF¯F°FF³FF kUFh¹Fl. £FF¯¹FFÀFFNXe IYOX¶FF MXFIYF. kUFh¹Fl. §F¸FZ»Fa ·FøY³F AFa¶FFZ¯F £FF¹F»FF §FF»FF. kUFh¹F.l ¹FF d°F¨¹FF ´FiV³Fd¨F³WXFadIY°F kUFh¹FlUøY³F °FSX Ba¦FiþFa³Fe k½WXF¹F?l WXF ´FiV³Fd¨F³WXFadIY°F VF¶Q d³F¸FFʯF IZY»FF ³FÀFZ»F? AF´F»¹FF ÀFaÀIÈY°FFZQзFU CX©FFSX´FðX°Fe¸FbTZX AF´F¯F k½WXF¹Fl ¸WX¯F°FFZ, ´F¯F ¹FbSXFZ´Fe¹F³F AFd¯F A¸FZdSXIY³F ¸FF¯FÀFZ A³FbÀUFSXFÀFIYMX kUFh¹FÐl AÀFZ¨F ¸WX¯F°FF°F IYe ³FFWXe ´FFWXF. IbYÂFF, UF³FSX AFd¯F ¸W`XÀF ¹FF °Fe³F ´FiF¯¹FFa´F¹FË°F IYQFd¨F°F ´FiV³Fd¨F³WX ´FFZWXFZ¨F»FZ AÀFFUZ, ´F¯F °FZWXe °¹FFa³FF ¸FF¯FÀFFa¨¹FF UF¦F¯FbIYe°Fc³F¨F ÀFF´FOX»FZ»FZ dQÀF°FZ. IbY¹FF¨Fe VFZ´FcMX BÀÂFe IYøY³F ÀFSXTX IYSX¯¹FF¨FF ´Fi¹F°³F IYSX¯FZ AFd¯F 42 E£FFQF IcYMX´FiV³F ÀFFZOXU¯¹FF¨FF ´Fi¹F°³F IYSX¯FZ ¹FF QFZWXFZ°F IYÀFZ QÈáX rr Ed´FiÕX sqru

ª¹FF¨¹FF ´FiV³FFa¨Fe CXØFSZX °¹FF³FZ¨F VFFZ²F¯FZ AFd¯F ÀFF´FOX»FZ»¹FF CXØFSXFa¨FF £FSZX£FFZMZX´F¯FF °¹FF³FZ¨F ´FOX°FFTcX³F d³F¿IY¿FÊ IYFPX¯FZ WXF EIY¨F ´F¹FFʹF ¹FF ´FiV³FFa¨¹FF þa¦F»FF°Fc³F ¶FFWZXSX ´FOX¯¹FF¨FF AÀFFUF.

EIY (¹F)ÃF´FiV³F ?

»FF¦F¯¹FFB°FIZY ÀFF¸¹F AFWZX ´FFWXF. ª¹FF³FZ ´FiV³Fd¨F³WX VFFZ²Fc³F IYFPX»FZ °FFZ ¸FF¯FcÀF¨F WXû°FF. ´FiV³Fd¨F³WX ¸WX¯FþZ OXFZ¢¹FF»FF ¸FFZRY°F¨F °FF´F, £FFSX, IY»WXBÊ »FFU¯FZ WXFZ¹F, WZXWXe °¹FF¨¹FF °FZ½WXF¨F »FÃFF°F AF»FZ AÀFFUZ. °¹FF°Fc³F ¨FIY¨FIYe°F IY»WXBÊ »FF¦F»FZ»¹FF OXFZ¢¹FF¨¹FF AFIYFSXF¨FZ¨F ´FiV³Fd¨F³WX °¹FF³FZ ¶F³FdU»FZ. E£FFôFF ´FiV³Fd¨F³WXFÀF

³FFIY, IYF³F, OXFZTZX, °¹FFUSX ¨F¿¸FF d¨F°FFøY³F ´FFWXF. AF´F¯F dU¨FFSXUa°F AÀFF»F °FSX °FZ ±FZMX °Fb¸F¨¹FFÀFFSX£FZ dQÀF°FZ IYe ³FFWXe ´FFWXF. ´FiV³Fd¨F³WX WZX AF°¸Fd¨FÂF¯FF¨FF ¸Fc»F·Fc°F ´FF¹FF¨F WXFZDY³F SXFdWX»FZ AFWZX. ª¹FF ´FiV³FFa¨Fe £FFÂFeVFeSX CXØFSZX IbY¯FF´FFVFe¨F ³FFWXe°F °FZ ´FiV³F B°FSXFa³FF dU¨FFøY³F °¹FFa¨¹FF ¶FbðXe¨FZ ¸FFZþ¸FF´F

§FZ¯¹FF¨FF CXôFFZ¦F dUõF³F ¸FaOXTe d³FâXZ³FZ IYSX°F AÀF°FF°F, B°FSX ¸FF¯FÀFZ AF´F»¹FFB°FIYe¨F d³F¶FbÊðX AFWZX°F ¹FF¨Fe £FFÂFe IYøY³F §FZ¯¹FF¨FF °FSX WXF CXôFFZ¦F ³FÀFZ»F? EÀFZÀÀFe ¶FFZOXFʳFZ AF¸WXFÀF A³FZIY ´FiV³F dU¨FFøY³F AF¸WXe ´FÀ°FeÀF MX¢IZY dUõF³F AFWXFZ°F, AÀFF d³F¿IY¿FÊ IYFPX»FF. °¹FF¶FïX»F ¶FFZOXFʨFZ AF¸WXe IÈY°FÄF AFWXFZ°F. ¸FFÂF AF´F¯F VFa·FSX


MX¢IZY dUõF³F AFWXFZ°F, WXF d³F¿IY¿FÊ °¹FFa³Fe ÀU°F:ÀF EIYWXe ´FiV³F ³F dU¨FFSX°FF IYÀFF IYFPX»FF WXF ´FiV³F dU¨FFSXF¹F¨Fe ´FSXUF³F¦Fe AF¸WXFÀF ³FFWXe. AF¯F£Fe °FTXF¦FFTXF°F»FF ´FiV³F AÀFF IYe, VFa·FSX MX¢IZY dUõØFF AF´F¯FF´FFVFe £FSXFZ£FSX¨F AÀF°Fe, °FSX AF´F¯F EÀFZÀÀFe ¶FFZOXFÊ°F IYVFF»FF d¨FIYMX»FF AÀF°FF°F? ¸F¦F EIYF AdUQнFF³FF³FZ QbÀFº¹FF AdUõF³FF¨¹FF dUõØFZ¨FZ ¸Fc»¹F¸FF´F³F IYSX¯FZ ¸WX¯FþZ ÓFûIYFaOëF £FF¯FFº¹FF³FZ QbÀFº¹FF QF÷YOëFÀF kkQFøY d´F°FFZ xxx-!ll ¸WX¯F¯¹FFÀFFSX£FZ WXFZ°F ³FFWXe IYF¹F? WXF ´FiV³F AF¸WXe °FSXe IYVFF»FF dU¨FFSX°FFZ¹F? £FSaX CXØFSX AFWZX IbY¯FFIYOZX? EÀFZÀÀFe¨FZ ÀFdMÊXdRYIZYMX d¸FTXF»¹FF³Fa°FSXÀFbðXF AF¸WXe dIY¸FF³F ´FÀ°FeÀF MX¢IZY °FSXe dUõF³F AFWXFZ°F ¹FF¨Fe £FFÂFe AF¸WXF»FF IYVFe UFMXFUe? ¦FTX¢¹FF ¸FF´FF³FZ ¸FFZþc³F d»FMXSX·FSX Qc²F §FF»F¯FFº¹FF ·F¹¹FFþeUSX ·FSXUÀFF °FSXe IYÀFF NZXUF¹F¨FF? EÀFZÀÀFe WXF dUõØFZ¨FF AFEÀFAF¹F ¸FFIÊY ÀF¸Fþ»FF þF°FFZ. °¹FF³FbÀFFSX AF¸F¨¹FF OXFZ¢¹FF°F RY¢°F ´FÀ°FeÀF MX¢IZY ¶FbdðX¸FØFF AÀFZ»F °FSX CXUÊdSX°F ´FFÀFáX MX¢IZY OXFZ¢¹FF°F IYF¹F AÀFZ»F WXF OXFZIZY ¨FIiYFUc³F MXFIY¯FFSXF ´FiV³F. °Fû À½F°F:ÀFÀFbðXF dU¨FFSX¯¹FF°F A±FÊ ³FFWXe. AF¹Fb¿¹FF¨¹FF ÀFb÷YUF°Fe¨Fe¨F VFFTZ°F»Fe AIYSXF AFd¯F IYFG»FZþ¸F²F»Fe ¨FFSX AVFe EZ³F CX¸FZQe¨Fe ´Fa²FSXF U¿FZÊ AF¸WXe ´FiV³Fd¨F³WXFa¨¹FF d³F¶FeOX QaOXIYFSX¯¹FF°F IYFPX»Fe. ´FiIYFVFF¨FF dIYSX¯FÀFbðXF AF¸F¨¹FF´F¹FË°F ´FFZWXFZ¨F°F ³F½WX°FF. kk´FiIYFVFFIYOZX ´FFNX dRYSXUc³F ¨FF»FF¹F»FF »FF¦F»FF°F, °FSX °Fb¸WXF»FF ´FiIYFVF dQÀF¯FFSX IY²Fe?ll WXFWXe ´Fb³WXF ´FiV³F¨F ¦Fb÷YQZU SXUeÔýi³FF±F AF¸WXF»FF dU¨FFSX°FF°F. ´F¯F ¦Fb÷YQZU, B°FIYe AÀFa£¹F ´FiV³Fd¨F³WZX Aû»FFaOcX³F ´FiIYFVFF¨FF dIYSX¯F AF¸F¨¹FF´F¹FË°F ¹FZ¯FFSX °FSXe IbYNcX³F? AF¸WXF»FF dQVFF QF£FUF. AF¸WXe °¹FF dQVFZ³FZ ¨FF»FF¹F»FF °F¹FFSX AFWXFZ°F. °¹FFEZUþe ´FiV³Fd¨F³WXFa¨¹FF þa¦F»FF°F AF¯F£Fe EIY ·F»FZ ¸FFZNZX §F³FQFMX ´FiV³Fd¨F³WX CX·FZ IYøY³F AF´F¯F AF¸WXFÕXF ´FiIYFVFF¨FF dIYSX¯F VFFZ²FF¹F»FF

ÀFFa¦F°FF? (´FFdWX»Fa°F? AF¯F£Fe EIY ´FiV³F CX¦FU»FF?) CXØFSZX ÀFF´FOX°F ³FFWXe°F AFd¯F ´FiV³F dU¨FFøY³F ´FiV³F ÀFa´FU°FF ¹FZ°F ³FFWXe°F. ´FSXUF AF¸F¨¹FF OXFG¢MXSXFaIYOZX ¦FZ»FFZ WXFZ°FFZ. dOX¢VF³FSXe°F OXFG¢MXSX ¹FF VF¶QF¨FF A±FÊ ´FFWcX³F ¦FZ»FFZ WXFZ°FFZ. OXFG¢MXSX ¸WX¯FþZ ´FadOX°F, dUõF³F, dUôFF´FeNXF°F»Fe ÀFUFZʨ¨F ´FQUe ²FFSX¯F IYSX¯FFSXF. °¹FFa¨¹FF d¢»Fd³FIY¸F²¹FZ £Fb¨FeÊ VFZþFSX¨¹FF d·Fa°Fe»FF £FbaMXeUSX ÀMZX±FFGÀIYFZ´F §FOXe IYøY³F MXFa¦F»FZ»FF WXFZ°FF. £FbaMXeUSX MXFa¦F»FZ»¹FF ´FiV³Fd¨F³WXFÀFFSX£FF dQÀF°F WXFZ°FF. °FFZ ¸F»FF dU¨FFSX°F WXFZ°FF, VFSXeSX ¸FFÓFa AFd¯F ¸F»FF IYF¹F ÓFF»Fa¹F WXF ´FiV³F dU¨FFSX°F ¸Fe OXFG¢MXSXFaIYOZX IYF þF°FFZ? kk¸FFÓFF CXþUF WXF°F IbYNZX AFWZX? OXFUF IYF³F IbYNZX AFWZ?ll WZX OXFG¢MXSXFa³FF ³F dU¨FFSX°FFÀFbðXF ¸F»FF IYTXF¹F¨Fe ÀFFZ¹F AFWZX ³FF? ¸F¦F ¸F»FF IYF¹F ÓFF»Fa¹F? WXF ´FiV³F ¸F»FF IYF ´FOX°FFZ? °¹FF¨¹FFUSX¨FF CX´FF¹F ¸F»FF IYTX°F ³FFWXe, OXFG¢MXSXFa³FF IYTX°FFZ AÀFZ ¸Fe IYF ÀF¸Fþ°FFZ? ¸FF¯FcÀF U¦FTX°FF B°FSX ´FiF¯¹FFa³FF WXF ´FiV³F IYF ´FOX°F ³FFWXe? IbYNX»FF WXØFe ¸F»FF IYF¹F ÓFF»Fa¹F dU¨FFSX°F ´FVFbU`ôFF¸FF¦FZ ²FFU°F ÀFbMX°FFZ? þa¦F»FF°F AFd¯F d³F¶FeOX ASX¯¹FF°F ´FVFca³FF °F´FFÀF°F IYFZ¯F°FF U`ôF dRYSX°FFZ? °FSXeWXe ÀF¦FTZX ½¹FUdÀ±F°F þ¦Fc³F ¸FSX°FF°F. RYFSX IYVFF»FF? AF´F»¹FF ÀU°F:¨¹FF ´FcUÊþFa³FF IbY¯FeWXe IYÀF»FZ CX´F¨FFSX ³F IYSX°FF °FZ IYÀFZ þ¦F»FZ? °FZ þ¦F»FZ ¸WX¯Fc³F¨F AF´F¯F AFWXFZ°F. ¹FF°Fc³F EIY¨F ÀFSXTX d³F¿IY¿FÊ d³F§F°FFZ. ÀU°F:»FF IYF¹F ÓFF»Fa AFWZX AFd¯F IYF¹F IYSXF¹F»FF WUa AFWZX WZX ´Fi°¹FZIYF»FF ÀF¸Fþ¯¹FF¨Fe ½¹FUÀ±FF d³FÀF¦FFʳFZ ³F¢IYe IZY»Fe AFWZX. ¸FF¯FÀFF´FFVFeWXe °Fe AÀF¯FFSX AFWZX. ´FF¯¹FF¨Fe ¦FSXþ AÀF°FZ °FZ½WXF °FWXF³F »FF¦F°FZ. dUßFFa°Fe¨Fe ¦FSXþ AÀF°FZ °FZ½WXF OXFZTZX d¸FM°FF°F. ¸F¦F °F¶¹FZ°F d¶F§FO»¹FFUSX IYF¹F IYSXF¹F»FF WXUa WZX dU¨FFSX°F ¸FF¯FcÀF OXFG¢MXSXFaIYOZX IYF þF°FFZ? °¹FF»FF IYTXF¹F¨Fe ½¹FUÀ±FF ³FFWXe? WZX ÀF¦FTZX ´FiV³F £FbaMXeUSX MXFa¦F»FZ»¹FF ÀMZX±FFGÀIYFZ´F¨¹FF ´FiV³Fd¨F³WXF°F EIYdÂF°F´F¯FZ dQÀF°F WXFZ°FZ.

AF¸F¨¹FF ¸F³FF°F»¹FF EIcY¯F EIY ´FiiV³FFa³FF d·Fa°FeUSX¨¹FF £FbaMXe³FZ¨F þ¯Fc AF²FFSX dQ»FF WXFZ°FF. ÀMZX±FFGÀIYFZ´F»FF þFZOX»FZ»Fe QFZ³F CX»FMXÀFb»FMX ´FiV³Fd¨F³WaX IYF³FF»FF AOXIYUc³F OXFG¢MXSX ´FZVFaMX»FF °F´FFÀF°FF°F °FZ½WXF AF°F»¹FF AF°F °¹FFa³FF IYF¹F UFMX°F AÀF°Fa IYTXF¹F»FF ¸FF¦FÊ ³FFWXe, ´F¯F °¹FFa¨FF d³F¿IY¿FÊ AFd¯F CX´F¨FFSX (°¹FFa³Fe ÀFFad¦F°F»FF¨F °FSX) EZIY¯¹FFþFZ¦FF AÀF°FFZ. kkd³FdV¨F°F IYFWXe AFØFF¨F ÀFFa¦F°FF ¹FZ°F ³FFWXe. IYÀF»Fa °FSXe B³RZY¢VF³F AÀFFUa. AhdMX¶FF¹FFZdMX¢ÀF ÀFbøY IYøY. ¶F§Fc ¹FF IYF¹F WXFZ°FZ °FZ!ll °FZ °FSXe ¹FF´FZÃFF UZ¦FTaX °FZ IYF¹F ÀFFa¦F¯FFSX? ¸F»FF IYF¹F ÓFF»Fa¹F WZX ¸F»FF¨F ¸FFWXe°F ³FÀFZ»F °FSX B°FSX IbY¯FF»FFWXe °FZ IYÀFa IYTX¯FFSX? EIcY¯F EIY ´FiV³Fd¨F³WXFa¨Fe ¸Fc»F·Fc°F ¦FOX¶FOX B±FZ AÀFFUe. ´FiV³F B°FSXFa³Fe dU¨FFSXF¹F¨FZ AFd¯F CXØFSaX AF´F¯F ôFF¹F¨Fe WXF ´FiFZÀFZÀF ´FFSX ¸FFhMZXÀFSXe IZY.þe.´FFÀFc³F þFZ ÀFbøY WXFZ°FFZ °FFZ ¸FSZX´F¹FË°F ÀFa´F°F ³FFWXe. VFZUMXe ¸FÈ°¹Fc ¸WX¯FþZ IYF¹F WXFÀFbðXF ´FiV³F¨F dþUa°F SXFWX°FFZ. ¸FF¯FcÀF ¸FSX°FFZ. WZX ÀFFSZX U¿FFʳFbU¿FZÊ, d´FPëF³FÐd´FPëF AÀFZ¨F ¨FF»F°F AF»FZ. ´FiV³FFa¨FZ þa¦F»F UFPX°F þFDY³F AF°FF °¹FF¨FZ QaOXIYFSX¯¹F ÓFF»FZ.

CXØFSXFa¨Fe UÀ°Fe A·FFUF³FZ¨F IbYNZX ÀFF´FOX»Fe °FSX ÀFF´FOX°FZ. °¹FF°F»Fe £FSXe CXØFSZX dIY°Fe AFd¯F AF·FFÀFXe CXØFSZX dIY°Fe, WXF AF¯F£Fe ¦FWX³F ´FiV³F. ª¹FF¨¹FF ´FiV³FFa¨Fe CXØFSZX °¹FF³FZ¨F VFFZ²F¯FZ AFd¯F ÀFF´FOX»FZ»¹FF CXØFSXFa¨FF £FSZX£FFZMZX´F¯FF °¹FF³FZ¨F ´FOX°FFTcX³F d³F¿IY¿FÊ IYFPX¯FZ WXF EIY¨F ´F¹FFʹF ¹FF ´FiV³FFa¨¹FF þa¦F»FF°Fc³F ¶FFWZXSX ´FOX¯¹FF¨FF AÀFFUF. AF´F»¹FF»FF d¸FTXF»FZ»Fe CXØFSZX AF´F»¹FF´FbSX°Fe £FSXe. °Fe B°FSXFa³FF´F¯F £FSXe UFMX»Fe¨F ´FFdWXþZ°F ¹FF QbSXF¦FiWXF°Fc³F ¸FF¯FÀFF³FZ ¹FbðZX- ¸FWXF¹FbðZX IZY»Fe. A¦Fd¯F°F ´FiV³F ÀFF½FSXe¨¹FF ¶FFZÔOXF°F»¹FF ¸WXF°FFº¹FFaÀFFSX£FZ WXUZ°F ´FÀFSX»FZ. WXF°Fe ¸FFÂF IYFWXe¨F »FF¦F»FZ ³FFWXe. ÀFF´FOX»FZ»Fe CXØFSZX B°FSXFaÀF ÀFFa¦Fc ³F¹FZ°F AÀFZ Adþ¶FF°F ³FFWXe. AUV¹F ÀFFa¦FFUe°F, ´F¯F B°FSXFa³FF °¹FFa¨¹FF ¶FbðXe³FZ UZ¦FTe CXØFSZX VFFZ²F¯¹FF¨Fe ¸Fb·FF NZXUFUe. °Fe EZIcY³F °¹FFUSX dU¨FFSX IYSX¯¹FF¨Fe ¸Fb·FF ÀU°F:»FF´F¯F ôFF¹F»FF WX½Fe. IbY¯FF¨¹FF IYFZÔ¶FOëF³FZ IYF WXFZBʳFF CXþFOX¯¹FFVFe IYFSX¯F! ¸FFÓ¹FF¨F IYFZÔ¶FOëF³FZ CXþFOX»Fa ´FFdWXþZ WXF WX˜X IYVFFÀFFNXe? ´FiV³F ¹FF°Fc³F CXQзFU°FF°F AFd¯F °¹FFa¨Fe CXØFSaX IbY¯FF»FF¨F ÀFF´FOX°F ³FFWXe°F. ¸F»FF þZ IYTX»Fa °FZ dIY°FeWXe RYF¹F³F»F ÀF°¹F UFMX°F AÀF»Fa °FSXe °FZ ¸FFÓ¹FF´FbSX°Fa RYF¹F³F»F. B°FSXFa³FF ÀFF´FOX»FZ»Fa RYF¹F³F»F ÀF°¹F °¹FF´FZÃFF UZ¦FTa AÀF»Fa °FSX AÀFc ôFFUa. Aad°F¸F ÀF°¹F ÀFF´FOX¯¹FF¨FF WXF CXþUF ´F¹FFʹF. ¸F»FF ÀFF´FOX»FZ»Fa Aad°F¸F ÀF°¹F B°FSXFa³FF ¸FF³¹F ³FFWXe ¸WX¯FþZ IYF¹F? ¹FF°Fc³F ³FIYFZ °FÀFZ ÀFa§F¿FÊ RY¢°F ÓFF»FZ. ¸FF¯FÀFZ ¸FZ»Fe, ´F¯F ´FiV³F dþUa°F SXFdWX»FZ. ÀFbMX»FZ ±FFZOZX. d³F÷YØFSX A°FFZ³FF°F SXFdWX»FZ. ª¹FF»FF AF´F¯F ³FaQ³FU³F, ÀU¦FÊ U¦F`SZX ¸WX¯F°FFZ °FZ IYQFd¨F°F ´FiV³Fd¨F³WXdUSXdWX°F þ¦F AÀFFUZ, ÀFFZ´FZ þ¦F AÀFFUZ, ÀFF²FZ AÀFFUZ. ¸F¦F °¹FF dQVFZ³FZ AF´F¯F IYF ³FFWXe þF¹F¨Fa? ´FiV³FFa¨¹FF d³F¶FeOX ASX¯¹FF°F ¹FF AF¯F£Fe EIYF ´FiV³FF¨Fe ·FSX ³F §FF»F°FF þFDY³F °FSX ´FFWcX ¹FF!

43 response.lokprabha@expressindia.com

rr Ed´FiÕX sqru


¸FSXFNXe d°F°FbIYe dRYSX½FF½Fe ´Fi¾FFa°F QFaOZXIYSX F ¸FSXFNXe dVFIYdU¯¹FFÀFFNe ´FóFþFÕX AFþ ¸Fe VF¶Q d³FUO»FF °Fû k§FF»F¯FZl. ¸FSFNe U°FʸFF³F´FÂFF°F EIY ¶FF°F¸Fe Wû°Fe- ´Fû»FeÀF AÀF»¹FF¨FF ¶FWF¯FF IYøXX ³F EIYF ·FF¸FMëF³FZ UÈðXZ»FF EIY »FFJF»FF ¦FaOF §FF°F»FF. ´FóFþF»FF ¸Fe ¸WM»FZ, kk¦FaOF §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ RYÀFdU¯FZ. °¹FFÕXF ÀF¸FF³FF±FeÊ VF¶Q ¸W¯FþZ Mû´Fe §FF»F¯FZ.ll QbÀFSe ¶FF°F¸Fe Wû°Fe. SFª¹FÀF·FZ¸F²¹FZ ¦Fûa²FT §FF»Fc³F ÀF¸FFþUFQe ´FFMeʳFZ ¸FdW»FF AFSÃF¯F d¶F»F ´FFÀF Wû¯¹FF°F ¸FûO°FF §FF°F»FF. ´FóFþF»FF ¸WM»FZ ¦Fûa²FT §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ to create chaos U ¸FûO°FF §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ to create obstacle.

EUPëF°F ¸FFÓ¹FF ÀFü.³FZ RY¸FFʳF IYFP»FZ, kk°Fb¸F¨FZ ¸FSFNe´FbSF¯F ªFSXF ±FFa¶F½FF. AF²Fe ¸F»FF ´FóFþF U ¸Fb»FFa³FF JFD d´FD §FF»Fc³F QZ°F, ¸W¯FþZ ¸Fe ÀU¹Fa´FFIY IYSF¹F»FF ¸FûIYTe.ll ³Fc´FbS ¸W¯FF»Fe, kk°FFBÊ, U³F ¸FûS d¸Fd³Fa¦F... JFD -d´FD §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ Mb RYeO ÀF¸FU³F.ll ¸Fe Me½We ¨FF»Fc IZY»FF. A³FbQFd³F°F dÀFd»FaOS¨Fe ÀFa£¹FF ÀFWFUøXX ³F ¶FFSF IYSFUe WXe ¸FF¦F¯Fe ´Fa°F´Fi²FF³FFa¨¹FF IYF³FFUS §FF»F¯¹FF¨FZ AF¾½FFÀF³F ´FZMÑûd»F¹F¸F ¸Fa¹FFa³Fe AFaQû»F³FIY°¹FFÊa³FF dQ»FZ AVFe ¶FF°F¸Fe Wû°Fe. ³Fc´FbS ¸W¯FF»Fe, kkIYF³FFUS §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ Mb B³RYFG¸FÊ.ll ¹FF³Fa°FS¨Fe ¶FF°F¸Fe Wû°Fe dVFOeÊ»FF þF¯FFº¹FF ·FFdUIYFaUS d³F¹F°Fe³FZ IicYSX §FF»FF §FF°F»FF. ÀFüd¸FÂF ¸W¯FF»FF, kk´FóFþF °FFBÊ, d³F¹F°Fe³FZ §FF»FF §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ kto meet with fatal accidentl WXF A±FÊ ÀFFa¦Fc³F Wû°F ³FFWe °Fû´F¹FË°F d°FÀFSe ¶FF°F¸Fe AF»Fe, IYe ³FÃF»FUFôFFa³Fe ¦FFUF°F dVFøXX ³F ÀFS´Fa¨FF»FF, °Fû ´Fûd»FÀFFa¨FF J¶Fº¹FF Wû°FF ¸W¯Fc³F ¦Fû¼¹FF §FF°F»¹FF. ´FóFþF 44 ¸W¯FF»Fe, kk¦Fû¼¹FF §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ Mb VFcM dU±F ¶Fb»FZMÀF; SFBÊM?ll rr Ed´FiÕX sqru

§FFÕX¯FZ WZX dIiY¹FF´FQ AF´F¯F ½FZ¦F½FZ¦F¼¹FF dNXIYF¯Fe ½FZ¦F½FZ¦F¼¹FF ´FiIYFSmX ½FF´FSX°F AÀF°FFZ, ´F¯F °¹FF¨¹FF d½Fd½F²F°FZ¨Fe AF´F»¹FFÕXF IY»´F³FF AÀF°FZ¨F AÀFa ³FFWXe. ·FF¿FF ³F½¹FF³FZ d¾FIY¯FFº¹FFÕXF ¸FFÂF °FZ ´FMXIY³F ªFF¯F½F°Fa.

¸Fe ¸WM»FZ, kkA¦FQe ¶FSû¶FS.ll AFGdRYÀFÕXF ªFF°FF³FF ¸Fe ´FóFªFF»FF ¦FÈW´FFN dQ»FF. Qb:JFUS RbaYIYS §FF»F¯FZ, §FFM §FF»F¯FZ, A´FSF²F ´FûMF°F §FF»F¯FZ U ÀF´FVFZ»F »FûMFa¦F¯F §FF»F¯FZ. §FSe ´FS°F»Fû °FZ½WF, ÀFü ¨FWF U ³FFV°FF °FS ´FóFþF ´FF¯¹FF¨FF ¦»FFÀF U d°F¨FZ ¸FSFNe¨FZ A±FÊ §FZDY³F AFÕXe. ¸WX¯FFÕXe, kkQb:JFUS RbaYIYS §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ EJFôFF¨¹FF Qb:JF°F ÀFW·FF¦Fe WûDY³F °¹FF»FF ÀFWF³Fb·Fc°Fe QFJUc³F °¹FF¨FZ Qb:J IY¸Fe IYS¯¹FF¨FF ´Fi¹F°³F IYS¯FZ, §FFM §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ EJFôFF

§FF»F¯FZ ¸W¯FþZ ÀFb´FcQÊ IYS¯FZ.ll °¹FF³Fa°FSX ¸Fe ´FóFþF»FF ¸WM»FZ, kkQû³F dQUÀFFa´FFÀFc³F ¸Fe IbaYOe°Fe»F ÓFFOFa³FF ´FF¯Fe¨F ³F §FF°F»¹FF³FZ °Fe ÀFbIY»Fe AFWZ°F, °FZ½WF ¶FF»IY³Fe°F þSF ´FF¯Fe §FF»Fc³F AF»Fû.ll ´FF¯Fe §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ to water WZ ¸Fe d°F»FF AFUþÊc³F ÀFFad¦F°F»FZ. ¸FFd»FIYZ°F ´FbP¨FZ ÀFaUFQ Wû°FZ, kÀFb³FZ³FZ ¸FFÓ¹FF ¸FbÕXFUS AVFe ·FbST §FF°F»Fe AFWZ IYe °Fû d°F¨FF¨F WûDY³F SFdW»FF AFWZ.l ¸Fe ´FóFþF»FF ¶FF»IY³Fe¸F²Fc³F¨F ÀFFad¦F°F»FZ IYe ·FbST

§FFZT §FFÕX¯FZ, RbYa IYSX §FFÕX¯FZ ¦Fû¿MXe¨FF ¶FZ°F S¨F¯FZ, A´FSF²F ´FûMF°F §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ EJFôFF»FF ¨FcIY IZY»Fe AÀF°FF³FFQZJe»F ¸FFRY IYS¯FZ U ÀF´FVFZ»F »FûMFa¦F¯F §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ dU³FFAM ´FSF·FU ¸FF³¹F IYøXX ³F ÃF¸FF¹FF¨F³FF IYS¯FZ.ll EUPëF°F ¸FFÓ¹FF AFBʳFZ ÀFFad¦F°F»FZ IYe A´FSF²F ´FûMF°F §FF»F¯FZ ¹FFUS ÀF¸FF³FF±FeÊ UF¢´Fi¨FFS AFWZ ¨FbIYFaUS ´FFa§FøXX ³F §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ EJFôFF ¨FbIYe¨¹FF ¦Fû¿MXeIYOZ OûTZÓFFIY dIaYUF Qb»FÊÃF IYS¯FZ. ÀFFÀFc¶FFB˳Fe °FZUPëF°F Me½We »FFU»FF. ¸FFdÕXIZY°FeÕX EIY ´FFÂF ¸W¯F°F Wû°FZ IYe, k¸Fe §FF°FÕZXÕXe AMX ´Fc¯FÊ IZY»FeÀF °FSX¨F ¸Fe °FbÓ¹FFÀFû¶F°F ÀFaÀFFS IYSZ³F.l ´FóFþF»FF ¸Fe ¸WM»FZ, kkAM §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ Mb ´FbM IaYdOVF³F.ll °¹FF¨F ¸FFd»FIZY¸F²¹FZ ´FbPZ EIY ÀFaUFQ Wû°FF, k¸Fe ¸FFÓFe ¸Fb»F¦Fe °Fb¸F¨¹FF AûMe¸F²¹FZ §FF»F°F AFWZ, °FZ½WF ¸FbÕX¦Fe ÀF¸Fþc³F d°F¨FF ÀFFa·FFT IYSF.l ¸Fe ´FóFþF»FF ¸WM»FZ, kkB±FZ AûMe¸F²¹FZ

§FF»F¯FZ ¸W¯FþZ to hypnotize. §FûT §FF»F¯FZ, VF´F±F §FF»F¯FZ AÀFZWXe IYFWe UF¢´Fi¨FFS °¹FF ¸FFd»FIZY¸F²¹FZ AF»FZ. °¹FF¸FbTZ §FûT §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ Mb ¸FZÀF A´F dIYaUF VF´F±F §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ Mb MZIY ´FiFG¸FeÀF AÀFZ A±FÊWXe ¸F»FF ´FóFþF»FF ÀF¸FþFUc³F ÀFFa¦FFU¹FF»FF »FF¦F»FZ. EUPëF°F °¹FF ¸FFd»FIZY°F J»F³FF¹FIYF¨Fe E³MÑe ÓFF»Fe. ¸FFÓFe AFBÊ QF°FAûN JF°F ¸W¯FF»Fe, kk¹FF ¸FZ»¹FF¨FZ QF°F IYû¯Fe°FSe §FVFF°F §FF°F»FZ ´FFdWþZ°F.ll AFþe¨FF °Fû AU°FFS ´FFWc³F ÀFüd¸FÂF ¸W¯FF»FF, kk°FFBÊ, QF°F §FVFF°F §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ EJFôFF»FF °¹FF¨¹FF UFBÊM IYF¸FFaÀFFNe QadO°F IYS¯FZ.ll ³Fc´FbS¨Fe ¸FSFNe¨Fe ¢»FFÀF MZÀM AÀF»¹FF³FZ AF¸We Me½We ¶FaQ IZY»FF, ´F¯F d°F¨¹FF A·¹FFÀFF°F AFIYFVFF»FF ¦FUÀF¯Fe §FF»F¯FZ U IYFTþF»FF WF°F §FF»F¯FZ AÀFZ UF¢´Fi¨FFS Wû°FZ. ³Fc´FbS ¸W¯FF»Fe, kk´FóFþF °FFBÊ,

¸FFÓ¹FF¶FSû¶FS °FbÓFF´F¯F A·¹FFÀF Wû¯FFS. AFIYFVFF»FF ¦FUÀF¯Fe §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ AVF¢¹F AÀFZ IYF¸F °FOeÀF ³FZ¯¹FF¨FZ NSdU¯FZ U IYFTþF»FF WF°F §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ ·FFUd³FIYQÈ¿MXëF EJFôFF»FF AFUFW³F IYS¯FZ. ¸Fe ´FóFþF»FF ¸WM»FZ, þSF VF¶QFa¨Fe AQ»FF¶FQ»F IYS, CQFWS¯FF±FÊ, IYFTþFUS §FFU §FF»F¯FZ AÀFZ d»FdW»FZ ¸W¯FþZ A±FÊ Wû°Fû to hurt someone emotionally.

CôFF ´FSeÃFF AÀF»¹FF³FZ ³Fc´FbS»FF ¸Fe »FUIYS d³FþF¹F»FF þF AÀFZ ¶FþFU»FZ °FZ½WF °Fe ¸W¯FF»Fe, kk¶FF¶FF, AFþ Aa±FøXX ¯F §FF»FF¹F¨FZ IYF¸F ÀFüd¸FÂF¨FZ AFWZ...ll Aa±FøXX ¯F §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ Mb ´Fie´FZAS ¶FZO RYFGS À»Fe´F WZX ´FóFªFFÕXF ÀFFa¦Fc³F d°FÕXF ¸WX¯FFÕXFZ, kkÀFüd¸FÂF¨FZ Aa±FøXX ¯F §FF»Fc³F WûBÊ´F¹FË°F ¸Fe °Fb»FF Aþc³F IYFWe A±FÊ ÀFFa¦F°Fû þÀFZ IYe ¨Fb»Fe°F §FF»F¯FZ, AFT §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ AFSû´F IYS¯FZ, JçëF°F §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ EJFôFF»FF °FûMëF°F dIaYUF ³FbIYÀFF³Fe°F PIY»F¯FZ, ÀFFQ §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ ´FiZ¸FF³FZ ¶Fû»FFdU¯FZ, IYûOZ §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ EJFQF ´FMIY³F ³F ÀFbM¯FFSF ´FiV³F dU¨FFS¯FZ, ¦F¼¹FF°F ¦FTZ §FF»F¯FZ, ¸FZT §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ Qû³F ¦Fû¿MXea¨Fe CØF¸F ÀFFa¦FO dIYaUF IZYd¸FÀMÑe Ad¨F½WX IYS¯FZ U UFQFUFQe §FF»F¯FZ ¸W¯FþZ EJFôFF ¸FbïXëFUS ·FFaO¯FZ.ll ´FóFþF³FZ dU¨FFS»FZ, kkIYFIYF ¦F¼¹FF°F ¦FTZ §FF»F¯FZ U ¨Fb»Fe°F §FF»F¯FZ ¹FF¨FZ °Fc A±FÊ ¸F»FF ÀFFad¦F°F»FZ¨F ³FFWe?ll ¸Fe ¸WM»FZ, kkþZ½WF ¸Fe °Fb»FF ¶FFGOe´FFMÊÀFÐÐ U dIY¨F³F AF¹FM¸ÀF¶FïX»F dVFIYUZ³F °FZ½WF AF´F¯F WZ A±FÊ ¶F§Fc.ll ´FóFþF¨FF ¨FZWSF¨F AF°FF ÀFFa¦F°F Wû°FF IYe, §FF»F¯FZ ¹FF VF¶QF´FFÀFc³F d°F»FF ÀFbMIYF WUe AFWZ. IYFS¯F AF°FF d°F¨¹FF ¸FZaQc¸F²¹FZ Aþc³F ³FUe³F IYFWe ÀFF¸FFUc³F §¹FF¹F¨Fe °FFIYQ¨F CS»Fe ³F½W°Fe.

response.lokprabha@expressindia.com


EJFQe ¦FFZáX ÀFFa¦FF¹FÕXF dIY°Fe°FSXe ½FF¢¹Fa ÕXF¦FÕXe AÀF°Fe, °FZ ¸WX¯Fe ¨FFSX´FF¨F ¾F¶QFa¸F²¹FZ ÀFFa¦Fc³F MXFIY°FF°F. ¸WX¯Fc³F¨F °¹FFa³FF ÀFad¨F°F ÄFF³F ¦FbdMXIYF ¸WXMXÕaX ªFF°Fa. d½F¾FZ¿F ¸WX¯FªFZ ¸FSXFNXe AFd¯F Ba¦FiªFe¸F²¹FZ A³FZIY ¸WX¯Fe ÀF¸FF³FF±FeÊ AFWZX°F.

Bad¦ÕX¾F d½Fad¦ÕX¾F IYFd¾F³FF±F ªFFZ¾Fe

ÀFad¨F°F-ÄFF³F-¦FbdMIYF ·FF¦FF°Fe»F ¦Fa¦FcÀFUÊA´FþeFdSd¨F°FWZ AF¸F¨¹FF ½¹FdöY¸FØU. ¸F»FF AFNU°Fa¹F °û½WF´FFÀFc³F °Fe ²Fb¯¹FF·FFaOëF¨Fe IYF¸Fa IYS°û. ´FFNe¨Fe IY¸FF³F ÓFF»Fe °FSe d°F¨Fe IYF¸Fa ¨FF»Fc¨F AFWZ°F. Qû³F §FS¨Fe IYF¸Fa ÓFF»Fe IYe ¸F²¹û¨F EJFôFF §FSFÀF¸FûS ¦Fa¦FcAFþe dUßFFa°FeÀFFNe MZIY°û. §FS¸FF»FdIY¯FeVFe ´FF¨F-QWXF d¸Fd³FMa ¶Fû»Fc³F, ´FbP¨¹FF IYF¸FF»FF d³F§F°û. ¹FF ¸WF°FFSe¨¹FF °FûÔOc³F AÀÀF»F ¸FSFNe ¸W¯Fe W¸FJFÀF EZIYF¹F»FF d¸FT°FF°F. IbY¯Fe°FSe ¸W¯F°Fa, kkAFþZ, AF°FF ¹FF U¹FF°F IYVFF»FF Q¦FQ¦F IYS°ûÀF? ÀFb³û»FF §û°F þF ¸FQ°Fe»FF.ll °FVFe ¦Fa¦FcAFþe ¸W¯F°û, kkIYF¹F ÀFFa¦FF¹F¨Fa ¶FF¶FF, °FS¯¹FF¨Fa ÓFF»Fa IYûTÀFa A³FÐ ¸WF°FFSe»FF AF»Fa ¶FFTÀFa.ll kkÀFb³FF IYÀF»¹FF ¸FQ°F IYS°FFWZ°F? Wne¨¹FF ´FûSea³FF IYF¸Fa IbYNa þ¸F°FFWZ°F? ¸Fe ¸WF°FFSe ÓFF»û °FSe, ¸F»FF¨F IYF¸F IYSFUe »FF¦F¯FFS.ll U¦üSZ rq UF¢¹FFa°F þZ ¶Fû»F°FF AF»Fa ³FÀF°Fa °û ¦Fa¦FcAFþe³Fa EIYF ¸W¯Fe°F ÀFFa¦Fc³F MFIY»Fa. ¸W¯Fc³F¨F ¸W¯Fea³FF ·FF¿û¨¹FF kÀFad¨F°F-ÄFF³F¦FbdMIYFl AÀFa ¸WM»Fa AFWZ. AFþ Ba¦Fiþe ·FF¿û°F»¹FF IYFWe ¸W¯Fe AF´F¯F A·¹FFÀFFÀFFNe §û°F»¹FF°F. ¶FWb°ûIY English proverbs ¸FSFNe°F»¹FF ¸W¯FeaVFe d¸FT°¹FFþbT°¹FF AFWZ°F. r) AF¹FbUZÊQF³Fa AFSû¦¹F-SÃF¯FFÀFFNe AFWFS AFd¯F þeU³FVü»FeUS þûS dQ»FF¹F. dQ³F¨F¹FFÊ-fY°Fb¨F¹FFÊ ¹FFdU¿F¹Fe ¸FF¦FÊQVFʳF IZY»Fa¹F. ¹FF dQ³F¨F¹ûʨFe ÀFbaQS ÓF»FIY EIYF ¸W¯Fe°F ´FFWF¹F»FF d¸FT°û. k»FUIYS d³FþZ, »FUIYS CNZ, °F¹FF ÄFF³F, AFSû¦¹F, ÀFa´FØFe ·ûMZÜl We ¸W¯F A¦FQe þVFe¨¹FF °FVFe Ba¦Fiþe°F AFWZ. ! Early to bed and early to

rise, makes a man healthy, wealthy and wise.

s) EJFôFFIYOa UFSaUFS þF¯¹FF³Fa AF´F»Fe ÎIY¸F°F SWF°F ³FFWe, AVFF A±FFʨFe ÀFaÀIÈY°FF°Fc³F AF»û»Fe ¸W¯F AFWZ- Ad°F´FdS¨F¹FF°FÐ AUÄFF. AFa¦»F·FF¿û°FWe ¹FF¨F A±FFʨFe ¸W¯F AFWZ. Familiarity breeds contempt- when one becomes used to someone or something, one's respect degenerates into disregard.

t) ¸F³FF¨FF ÀU·FFU¨F AÀFF IYe þZ AFWZ °¹FF¨FF IaYMFTF ¹û°Fû AFd¯F þZ ³FFWe, °¹FF¨Fa AFIY¿FʯF UFM°Fa, ¸W¯Fc³F¨F ´Fi°¹ûIY ³FUº¹FF»FF kVûþFº¹FF¨Fe ¶FF¹FIYû ÀFbaQSl dQÀF°û. ¹FF¨F A±FFʨFe Ba¦Fiþe

¸W¯F AFWZ. ! The grass is always greener on the other side of the fence (IbaY´F¯F) - said of people who believe that others benefit from greater advantages than they do.

u) ª¹FF ¦Fûáe ÀU°F: AF¨FS¯FF°F AF¯Fc VFIY°F ³FFWe, °¹FFa¨FF C´FQZVF AF´F¯F B°FSFa³FF ³ûW¸Fe IYS°F AÀF°Fû. ¸FSFNe°F ¹FF»FF ¸W¯F°FF°F, kAF´F¯F ÀFFa¦û »FûIYF»FF, Vûa¶FbO AF´F»¹FF ³FFIYF»FF!l ¹FF¨F A±FFʨFe Ba¦Fiþe ¸W¯F AFWZ. ! Physician, heal thyself

- before correcting or healing others, first make

sure you are not suffering from the same problem yourself.

v) AF´F»Fa U`¦Fb¯¹F »F´FU¯Fa, ´FiÀFa¦Fe °¹FFÀFFNe QbÀFº¹FF»FF Qû¿F QZ¯Fa, WF ¸FF³FUe ÀU·FFU¨F AFWZ. ¸FSFNe°F AF´F¯F ¸W¯F°Fû, k³FF¨F°FF ¹ûBʳFF, Aa¦F¯F UFIYOa.l AVFe¨F ¸W¯F Ba¦Fiþe°F AFWZ. ! A bad workman blames his tools- UFBÊM IYF¸F¦FFS AF´F»¹FF

W°¹FFSFa³FF Qû¿F QZ°Fû. w) dþ±Fa ²FcS, d°F±Fa AF¦F AÀF¯FFS¨F ¹FF A±FFʨFe ÀFaÀIÈY°FF°Fc³F AF»û»Fe ¸W¯F AFWZ ¹FÂF ²Fc¸F:, °FÂF U³We:Ü We¨F ¸W¯F Ba¦Fiþe°F AFWZ. There's no smoke without fire - rumours are not groundless, they have some truth in them.

JZOëF°F»¹FF VFFTZ¨Fa À³FZWÀFa¸û»F³F. ¦FFUF°F»û¨F EIY IYUe ´Fi¸FbJ ´FFWb¯û ¸W¯Fc³F C´FdÀ±F°F AFWZ°F. ´FFWb¯¹FFa¨Fe AûTJ IYøY³F QZ¯¹FFÀFFNe dVFÃFIY C·û SFdW»û. kkdUôFF±FeÊ d¸FÂFWû, À³FZWÀFa¸û»F³FFÀFFNe VFWSF°F»¹FF ´Fi£¹FF°F »ûJIY ¸FWûQ¹FFa³FF AF¸We d³F¸FaÂF¯F dQ»Fa. °¹FFa³Fe ¹FF¹F¨Fa IY¶Fc»FWe IZY»Fa. ´F¯F AF¹F°¹FFUZTe °¹FFa¨Fa ¹û¯Fa Sï ÓFFÕaX. AF¸F¨¹FF´FbPa ¸Fûÿa ÀFaIYM CX·Fa SXFdWXÕaX. AF°FF IYF¹F IYSF¹F¨Fa? VûUMe AF¸We AF´F»¹FF ¦FFU¨û ÀFb´FbÂF AÀF»û»¹FF IYdUSF¹FFa³FF ¦FFN»Fa AFd¯F ¸WM»Fa, °Fb¸We¨F A²¹FÃF ½WF. ¸WM»û»Fa¨F AFWZ, kAO»FF WSe A³FÐ ¦FFPUF¨û ´FF¹F ²FSeÜl

45 response.lokprabha@expressindia.com

rr Ed´FiÕX sqru


IYd½F°FF °FÈ¿FF°FÊ.. ½WXF½FZ ¶FZ·FF³F AF¹Fb¿¹F ôFF½FZ CX²FTc³F ¸F³F AFdÕXa¦Fb³Fe AFIYF¾FFÕXF ·Fû¦Fc³F §¹FF½FZ WZX dSX°FZ´F¯F ÜܲFÈÜÜ IY²Fe ªFFDY³F ¨Faýi´FiQZ¾Fe LaXQ dªF½FFÕXF §¹FF½FF ÕXF½Fc³F IY²Fe IY¼¹FFa³FF ¨Fba¶Fc³F §¹FF½FZ Aa°FF´F¹FË°F ªFF½FZ ³WXFDY³F °¹FF ²FbaQe³FZ °¹FF ¸FÀ°Fe³FZ ¶FWXøY³F ªFF½FZ ÀFFSmX ªFe½F³F ÜÜrÜÜ IY²Fe dÃFd°FªFF½FSX AFÀFöY SXF²FF d³F°F AFT½Fe°F EIY d½FSXF¯Fe IY²Fe ·F¹F·Fe°F d½FÀFF½FÕZXÕXe d¸FNXe°F SXFDY¨¹FF IbY¯Fe ¸FÀ°FF³Fe ¹FF ´Fie°Fe³FZ ¸FûWXøY³F ¹FF½FZ RbYÕcX³F ¹FF½FZ, ½WXF½FZ ¸FeÕX³F ÜÜsÜÜ IY²Fe ÀFF¦FSXF ´FiF¾Fc³F §¹FF½FZ °FÈ¿FF°FÊ ùXQ¹FF ôFF½FZ ¨FZ°F³F IY²Fe d°Fd¸FSXF IYFd´F°F ªFF½FZ ½FZ¨Fc³F §¹FF½FF ´FiIYF¾F IY¯F-IY¯F AF°FÊ AûPX WXe ÀFa´F°F ³FFWXe IYÀFZ d³F½FF½FZ WZX °F³F WZX ¸F³FÜÜtÜÜ - ´FiF. ÀFaªF¹FIbY¸FFSX ¶FF¸F¯FeIYSX, ³FFaQZOX.

AüIYF°F AF¦FF SXFª¹FF °FÕXFNëF °Fca °FÐ ¶FÁëFOX¨F SXFÁëÕXF SmX! ¾Fa·FSX dQOX¢¹FF¨¹FF ÕXF¨FZÀFFNXe AMXIY ÓFFÕXe IYFSmX? kÀFFa´FTZl SX¨F³FFSmX ¶Fe RYFMX¢¹FFB¨¹FF¨F ¸FF¦Fa (¸FF¦FZ) SXFÁë°FZ°F IYSXûOXû¨FZ ¶FûRYûÀFÊ AF³F ½WXe.AF¹F.´Fe. WZXdÕIYFG´MXÀFÊ QÈáXeAFOX IYSX°FZ°F! °Fca ¶Fe ¶FWXF³¹FF! IYSXûOû¨FZ §FXF´FÕZX IZYÕZX SXFÁë°FZ °FaÐ °FbÕZX¶Fe °FZ ´F¨FÕZX SXFÁë°FZ! ÕXûIaY ¶Fe ÕZXIYF¨FZ ¦FdSX¶FFÕZX¨F ´FIYOcX³F QZ°FZ°F McXªFe AF³FÐ IYûT¾FF¨FZ IYFTZ WXF°F ¸FFÂF k´FFaPXSmXl WXû°FZ°F! °F½FF WZX¨F ªF³°FF OXûTZ ÓFFIcY³F §FZ°FZ! ASmX ÕZXIYF! JF¹F¨Fa¨F ½WX°Fa °FÐ ¨FFSXF JF°FF... ·FcJaOXF¨Fa ßFeJaOX JF°FF AF°¸FWX°¹FF IYSX³FFº¹FF ¾FZ°FI º¹FF¨¹FF MXFTc½FSX¨Fa ÕXû³Fe JF°FF!! IY½FF¶Fe ¹FZIYMëF³Fa IYF¹F ´F³F ³FF¹F JF½Fa ¸WaXªFZ k°FZSXe¶Fe ¨Fc´F- ¸FZSXe¶Fe ¨Fc´Fl IYSXF½Fa!! ÕZXIYF °FbWXe AüIYF°F¨F QdSXýie WXF¹F JSXe ÕXûIY¾FFWXe °FbÕZX °FÐ ÀF¸FªFÕXe¨F ³FF¹F! °Fca IaYQe ÀFb²FøY ³FûIYû! °¹FFWXeÕZX¨F ½FûMX QZ AF³FÐ QZ¾FF¨FZ SXF³F ¨FSXF¹FÕZX ¸FûIYTa IYøY³F QZ

46 - ÀFb²FF ´FFaPXSmX, SXF¸FQFÀF ´FZNX, ³FF¦F´FcSX. rr Ed´FiÕX sqru


IYe°FeÊ ¸FadQSXFUSX ¸FFIYOX ¨FPX»FZ IYe°FeÊ ¸FadQSXFUSX ¸FFIYOX ¨FPX»FZ USX þF¯FFº¹FF³FZ °FMX ´FIYOX»FZ £FF»F¨¹FF³FZ °¹FF¨FZ VFZ´FcMX UPX»FZÜ IYe°FeÊ ¸FadQSXFUSX... IYFZ¯Fe ±FFa¶F»FZ, IYFZ¯Fe ´FOX»FZ Aþc³F IYFZ¯Fe QbÀFº¹FFÀF ²FSX»FZÜ IYe°FeÊ ¸FadQSXFUSX... ¨FPXF-UPXe¨¹FF U ´FOXe¨¹FF £FZTXF°F»FZ APXe ²FOXe U ³FOXe¨¹FF UFUSXF°F»FZÜ IYe°FeÊ ¸FadQSXFUSX... IYFZ¯Fe ´FFZ¨F»FF MFZIZYUSX ³F SXFWXe °¹FF¨FZ OXFZIZY USXÜ IYFZ¯Fe Q¸F»FF ¸F²¹Fa°FSXe °FSX IYFZ¯Fe SX¸F»FF A²FFa°FSXeÜ IYe°FeÊ ¸FadQSXFUSX... - dþ°FZÔýi ¦FUTXe, ½FOûQSXF.

·FF¿FFa°FSZX ¸FF`³FFa¨Fe ·FF¿FFa°FSZX IYSXe°F þF°FFZ ½¹F¢°FF¨FZ ¸Fc¦F d¸FTcX³F ´FiV³FFa¨FF ¦Fba°FUTXF ÀFFZOX°F ³FFWXe d´F¨LXF CXØFSaX AF´FÀFcIY ÀFFaOX°FF°F ´FF³FF´FF³FFa°Fc³F... AQÈV¹F¨F A´FZÃFF ¸FFÂF ´FiV³FFa³FF þ³¸FF»FF §FF»F°FZ AF¦Fa°FbIY´F¯FZ... ÀU°F:¨¹FF¨F AFU°FʳFF°Fc³F. VF¶QFa¨FeWXe ³FÀF°FZ IbYSXIbYSX IYe ³FÀF°FZ AFÀF¢°Fe ½¹F¢°FF¨Fe þFDY¨F ³F¹FZ CXØFSXFÀ°FU ´FiV³FFaIYOZX IYSXFUe °FOXþFZOX ½¹F¢°FF¨Fe ¸FF`³FFa¨Fe ·FF¿FFa°FSZX CXNXU°FF°F UFQTZX A³FÐ UFWcX³F þF°FF°F ÀFaQ·FÊ ¸FbTXFÀFIYMX ÀFaUFQF¨FZ ÀFaUFQ¨F ¶F³F°FF°F AßFc þZ½WXF £F¨F°F þF°FZ EIY EIY d·Fa°F SXF£Fc³F NZXU»FZ»Fe ¸FF`³FF¨Fe... - dU³FF¹FIY ¹FZU»FZ, ³FFaQZOX.

AF¸WXe IYFZ¯F? kAF¸WXe IYFZ¯F?l ¸WX¯Fb³Fe IYF¹F ´FbÀF°FF QFa°FFTXF QF£FUb³FeÝ RbYIYMX¨FZ WX¸FF»F CX·FZ ¶FF¹FIYFZ´FbPZX IYF³F ²F÷Y³FeÝ ·F»¹FF¸FFZNëF d´FVF½¹FF §FZDY³F ¶FFþFSXF°F °Fb¸WXe AF¸WXFÀF ³FFWXe IYF ´FFdWX»FZ? §FZDY³Fe WXF°Fe OX¶¶FZ §FFÀF»FZMX¨¹FF SXFa¦FZ°F AF¸WXe¨F WXFZ°FFZ CX·FZ SXFdWX»FZ»FZ ¶FF¹FIYFZ AF¸F¨Fe ´¹FFSXe d°F¨FZ IYF¸F IYSX¯¹FF¨Fe AF¸WXF WXF`ÀF ·FFSXe £FF»Fe IYøY³F d¸FVFF AF¸WXe ²Fb°FFZ IY´F¶FV¹FF ¦Fb´F¨Fc´F §FSXeÝ AF¸WXe ³FUSZX ÀF¦FTZX ¦FFPXU, ¶FF¹FIYFZ AF¸F¨Fe VFWXF¯Fe ´F¦FFSXF¨¹FF dQUVFe ÀFF¹FaIYFTXe IYøY³F §FZ°FZ ¸F³F¸FF³Fe ¹FZ°FFþF°FF ¸WX¯F°FZ WZX °FZ §¹FF ³FF »FFUb³Fe ´FiZ¸FF¨FF »FTXF d£FÀFF £FF»Fe WXFZ°FF ´FFZMXF°F CX·FF SXFWX°FFZ IYþFʨFF ¦FFZTXFÝ ¶FF¹FIYFZ UMXFSX°FF OXFZTZX d°F¨¹FF´FbPZX AF¸F¨FF QaOXU°F §FOZX ´FbSXdU°FF d°F¨FZ »FFOX ÀF¦FTZX AF¸F¨FF ´FiF¯F IaYNXFVFe d·FOZX kAF¯FF AF¯FFl ¸FaÂFF³FZ d°F³FZ ¶FFa²F»FZ AF¸F¨FZ ¦FFNXFZOZX ³FFWXe ¸WX¯F°FF¨F ÓFFZ´F°FF³FF IYSXe °FFZÔOX d·Fa°FeIYOZXÝ »F¦³FFÀF dIY°Fe WXFZ°FFZ CX°FFUTXF °FZ½WXF ¶FbðXe ÓFF»Fe WXFZ°Fe ³FFNXe ¨FbIY°FF ±FFZOXZÀFZWXe, AFþ ¶FF¹FIYFZ CX¨F»F°FZ IYF³F AF¸F¨FZ SXF°Fe IYSX°Fe ¸FbÕZX AFþ AF¸F¨Fe dMaX¦F»F, ´FSXe þZ½WXF WXFZBÊ»F °¹FFa¨FZ VFb·F¸Fa¦F»F ÀF°F°F IYøY³Fe ¦FFZáXe ¦Fb»Fc¦Fb»Fc °FZWXe ¶FF¹FIYF´FbPZX ³FFa¦Fe MXFIY°Fe»FÝ AF¸WXFÀF U¦FTXF IYNXe¯F WXFZBÊ»F AF¸F¨¹FF ¶FF¹FIYFa¨FZ þ¦F¯FZÜ AF¸WXFÀF ½F¦FTXF ¸FbdVIY»F WXFZBÊ»F AF¸F¨¹FF ¶FF¹FIYFa¨FZ þF¦F¯FZÝ - ´FiF. QZU¶FF dVFUFþe ´FFMXe»F, £FF¸F¦FFU, ¶Fb»FOXF¯FF.

47 response.lokprabha@expressindia.com

rr Ed´FiÕX sqru


ÀF²¹FF¨¹FF ªFe½F³F¾F`ÕXe¸F²¹FZ S¢°FF°FÕXe ÀFFJSX ½FFPX¯¹FF¨Fa ´Fi¸FF¯F ªFFÀ°F AFWZX; ´F¯F °Fe ÕXÃFF°F ³F §FZ°FF¨F °F÷Y¯F d´FPXe kIYF¹F d¶F§FOX°Fa ÀFFJSX ªFFÀ°F ÓFFÕXe °FSl,X AÀFa ¸WX¯F°F SXFWX°FZ. ¸WX¯Fc³F¨F ¸F²¹Fa°FSX OFG. CX«U»FF QTUe SX¢°FF°FÕXe ÀFFJSX ½FFPX»¹FF¸FbTZ IYF¹F WXFZ°Fa WZX ÀF¸FªFc³F §FZ¯¹FF¨Fe ¦FSXªF AFWZX.

±FûO¢¹FF°F ¦FûOe

kkAFBʨF»FF-¶FF¶FF,³FF!llIZYIY IYF´FF¹F»FF kkAF»Fû¨F! EIY d¸Fd³FM!ll AÀFa ¸W¯Fc³F AFBʳFZ ¶FF¶FFa¨¹FF ¶FûMF»FF kMb¨Fl IYøXX ³F °¹FFa¨¹FF S¢°FF°F»Fe ÀFFJS ¸FVFe³F³FZ °F´FFÀF»Fe. °Fe ³FFG¸FÊ»F AFWZ WZ dQÀF»¹FF¶FSû¶FS °¹FFa³Fe þFDY³F °Fû ÀFFJS»Fû¯¹FF³FZ d»Fa´F»FZ»FF IZYIY AF³FaQF³FZ IYF´F»FF AFd¯F ¶FF¶FFa³Fe °¹FF¨FF EIY ¸FûÿF ¶FIYF¯FF ·FS»FF! SFWb»F³FZ Me½WeUS °Fe þFdWSF°F ´FFdW»Fe, AF´F»Fe ÀFFJS ¨FZIY IZY»Fe AFd¯F °Fe ³FFG¸FÊ»F AFWZ WZ ´FFWc³F AF³FaQF³FZ ßFeJaO-´FbSeUS °FFU ¸FFS»FF. SFWb»F WF d°FVFe-¶FdØFVFe¨FF ´FÂFIYFS QQeÊ JU`¹FF AFWZ. ¦FZ»Fe ´FF¨F U¿FË °¹FF¨¹FF S¢°FF°F»Fe ÀFFJS UFP°FZ AFd¯F d°F»FF 48 Aü¿F²Fa §FZDY³F °FF¼¹FFUS AF¯FFUa »FF¦F°Fa. ´FÂFIYFSFa¨¹FF d³F°¹FF¨¹FF ·Fi¸Fa°Fe°F rr Ed´FiÕX sqru

SFWb»F»FF k´F±¹FF¨FZ ¨Fû¨F»FZl ³FIYû AÀF°FF°F. AÀF»¹FF þFdWSF°Fe °¹FF¨¹FF ´F±¹FFUS¨F ´FO°FF°F. °Fû WUe °FZUPe Aü¿F²Fa, B³ÀFbd»F³F §¹FF¹F»FF °F¹FFS AÀF°Fû. ´F¯F ¨FUe³FZ ¦FûO JF¯¹FF¨FF ´FS¸FF³FaQ ¦F¸FFU¯Fa °¹FF»FF ¸FaþcS ³FFWe. kAF¸F¨¹FF §FSF¯¹FF°F IbY¯FF»FFWe OF¹Fd¶FdMÀF ³FFWe. ¸Fe dIY°FeWe ¦FûO JF»ÕaX °FSe ¸F»FF °Fû JSFJbSF AFþFS Wû¯FFS ³FFWe. ¸Fe WUa °FZUPa ¦FûO JF¯FFS!l S¢°FF°F»Fe ÀFFJS UFP»¹FF¨Fa IYTc³FWe ´Fa¨FdUVFe¨Fe ¸Fû³FF d¶F³F²FFÀ°F Wû°Fe. kÀFFJS UFP»¹FF³FZ IYF¹F WûBÊ»F? °¹FF³FZ ¸Fe ¸FS¯FFS ³FFWe ³FF? ¸F¦F UFPc QZ IYe!l AÀFa ´FdÀ°FVFe¨¹FF USQF¨Fa NF¸F ¸F°F Wû°Fa. kB³ÀFbd»F³F EIYQF §FZ°F»Fa IYe °FZ þ³¸F·FS §FZ°F¨F SFWFUa »FF¦F°Fa. ¸W¯Fc³F ¸Fe °FZ §FZ¯FFS¨F ³FFWe! B°F¢¹FF »FWF³F

U¹FF°F °FS ¸FbTe¨F ³FFWe! ¸Fe Sûþ Aü¿F²Fe ´FF»¹FF¨FF SÀF d´F°Fû. °¹FF³FZ ¹FZ°FZ ¸FFÓFe ÀFFJS ³FFG¸FÊ»F»FF!l d³Fd¸F¿F³FZ N¯FIYFUc³F OFG¢MSFa³FF ¶FþFU»Fa. d°FVFe-´FdÀ°FVFe¨¹FF U¹FF°F Aü¿F²FFa¨Fe-´F±¹FF¨Fe ¶Fa²F³Fa ³FIYûVFe¨F UFM°FF°F. k¸F²Fb¸FZW °FS C°FFSU¹FF¨FF AFþFSl AVFe¨F ÀFUÊÀFF²FFS¯F ÀF¸Fþc°F AÀF°FZ. ¸F¦F °¹FF ¨Fü§FFa³FF °Fû EZ³F C¸FZQe°F IYF ÓFF»FF Wû°FF? °FZ ÀF¸FþF¹F»FF ¸F²Fb¸FZWF¨Fa ¸FcT ÀF¸Fþc³F §¹FF¹F»FF WUa. A³³FF¨Fa ´F¨F³F ÓFF»Fa IYe ¶FWb°FFaVFe °¹FF¨Fe ÀFFJS Wû°FZ AFd¯F °Fe S¢°FF°F þF°FZ. VFSXeSF¨¹FF Sûþ¨¹FF ½¹FUWFSFaÀFFNe VF¢°Fe d¸FTUF¹F»FF °Fe¨F Ba²F³F ¸W¯Fc³F UF´FS»Fe þF°FZ. °¹FF UF´FSFÀFFNe B³ÀFbd»F³F¨Fe ¸FQ°F »FF¦F°FZ. VFSeSF¨¹FF ¦FSþZ´FZÃFF B³ÀFbd»F³F¨Fa ´Fi¸FF¯F IY¸Fe ÓFF»Fa IYe Ba²F³F ¸W¯Fc³F ÀFFJS UF´FS°FF ¹FZ°F ³FFWe.

S¢°FF°F»Fe ÀFFJS UFP°FZ. ´F¯F VF¢°Fe¨Fe ¦FSþ °FS AÀF°FZ¨F. ¸F¦F °Fe d¸FTUF¹F»FF VFSeSF°F»Fe ¨FS¶Fe UF´FS»Fe þF°FZ. °¹FF ·F»F°¹FF¨F Ba²F³FF¨¹FF UF´FSF¸FbTZ ³FIYû °FZ AGdÀFO ¶F³F°Fa AFd¯F S¢°FF°F»Fe AGdÀFdOMe UFP°FZ. °Fe §FF°FIY AÀF°FZ. °Fû ²FûIYF MFT¯¹FFÀFFNe VFSeSF°F ´FbSZÀFa B³ÀFbd»F³F AÀFF¹F»FF¨F WUa. ¸F²Fb¸FZWF¨¹FF QWF M¢IZY ÷XX ¦¯FFa³FF °Fû AFþFS RYFS »FWF³F´F¯Fe¨F Wû°Fû. °¹FFa¨¹FF ´FGd³œ ¹FF¨Fe B³ÀFbd»F³F ¶F³FUF¹F¨Fe ÃF¸F°FF A¦FQe¨F A´FbSe ´FO°FZ. °¹FFa¨¹FF S¢°FF°F °Fe §FF°FIY AGdÀFdOMeWe US¨FZUS UFP°FZ. ´F¯F yqzq M¢IZY ÷XX ¦¯FFa¸F²¹FZ B³ÀFbd»F³F¨FF ´FbSUNF ·FS´FcS AÀF°Fû. °FZ ÷XX ¦¯F ¦FSþZ´FZÃFF Ad²FIY JF°FF°F AFd¯F °FZ A³³F ÀF°IYFS¯Fe »FFUF¹F»FF ´FbSZÀFF ½¹FF¹FF¸FWe IYSe°F ³FFWe°F. A³³FF°F»Fe ÀFFJSZ¨Fe »F¹F»FcM UF´FSF¹F»FF °¹FFa¨¹FF


VFSeSF»FF B³ÀFbd»F³F¨Fa C°´FFQ³F RYFS¨F UFPUFUa »FF¦F°Fa. ¸F¦F kAd°F´FdS¨F¹FF°F AUÄFFl Wû°FZ. B³ÀFbd»F³F ·FS´FcS AÀF»Fa °FSe VFSeS °¹FF»FF þb¸FF³F°F ³FFWe. ´FdS¯FF¸Fe S¢°FF°F»Fe ÀFFJS UFP°FZ. °Fe §FMUF¹F»FF ¶FFWZøX X³F Ad²FIY¨Fa B³ÀFbd»F³F QZDY³F Q¶FFU AF¯FFUF »FF¦F°Fû. AFd¯F We ¦FSþ UFP°F¨F þF°FZ. ´FiüP´F¯Fe¨FF ¸F²Fb¸FZW AÀFF Wû°Fû. °¹FF»FF AF³FbUadVFIY°FZ¨Fe ¸FQ°F Wû°FZ, ´F¯F AFUV¹FIY°FF ³FÀF°FZ. °¹FF¨¹FF°F ·FS ¸W¯Fc³F Ad²FIY¨F d¸FNFBÊ JF»ÕXe °FS VFSeSF°F»FF AÀFWIYFS UFP°F þF°Fû; ¸F²Fb¸FZW ¶FTFU°Fû. þ¦FF¨¹FF ÀFb÷X XUF°Fe´FFÀFc³F ´FiFd¯F¸FFÂFFa³FF IY²Fe ·FS´FcS JF¹F»FF d¸FT°F Wû°Fa °FS IY²Fe ¶FSF¨F IYFT C´FFVFe´FûMe U¯FU¯FFUa »FF¦F°F Wû°Fa. ÀFb¦Fe¨¹FF IYFTF°F»Fe »F¹F»FcM VFSeSF°F ÀFFNUc³F NZUc³F °Fe¨F Qb¿IYFTF°F ´FbSUc³F ´FbSUc³F UF´FS¯¹FFÀFFNe d³FÀF¦FFʳFZ °FZ½WF´FFÀFc³F VFSeSF»FF Se°F »FFUc³F dQ»Fe AFWZ. A³³FF°F»Fe þe VF¢°Fe Sûþ¨¹FF IYF¸FF»FF UF´FS»Fe þF°F ³FFWe °Fe B³ÀFbd»F³F¨¹FF ¸FQ°Fe³FZ ¨FS¶Fe¨¹FF øXX ´FF°F ÀFFNU»Fe þF°FZ. C´FFÀF¸FFS ÓFF»Fe °FS °Fe ¨FS¶Fe UF´FøXX ³F VFSeSF»FF VF¢°Fe¨Fe ¦FSþ ·FF¦FU°FF ¹FZ°FZ. ¦FZ»¹FF VF°FIYF¨¹FF CXØFSXF²FFÊ´F¹FË°F ÀFUÊÀFF²FFS¯F §FSFa°Fc³F ¦FûO²FûO RY¢°F ÀF¯FFÀFbQe»FF¨F Wû°F Wû°Fa. þZU¯FJF¯FWe ¸F¹FFÊdQ°F Wû°Fa. AFWFSF°F ´FF»FZ·FFþe, WF°FÀFOe¨FeIYûaOëFÀFIYM¨Fe ²FF³¹Fa, IYO²FF³¹Fa ¹FFa¨Fa¨F ´FiF²FF³¹F Wû°Fa. °¹FF¨¹FF°Fc³F ·FS´FcS RYF¹F¶FS ´FûMF°F þF°F Wû°Fa. RYF¹F¶FS¸FbTZ A³³FF°F»Fe ÀFFJS S¢°FF°F ²Fe¸¹FF ¦F°Fe³FZ VFû¿F»Fe þF°F Wû°Fe. dVFUF¹F ´FûM ·FS¯¹FFÀFFNe VFFSedSIY ßF¸F ¦FSþZ¨FZ Wû°FZ. ¶FSa¨FÀFa þF¯Fa-¹FZ¯Fa ´FF¹Fe ¨FF»Fc³F Wû°F Wû°Fa. ÀFFUIYFVF VFû¿F»FZ»Fe ÀFFJS °¹FF ßF¸FFaÀFFNe¨F J¨FeÊ ´FO°F Wû°Fe. ¦FZ»¹FF ´F³³FFÀF U¿FFË°F ¸F²¹F¸FU¦FFʨ¹FF AFWFSF°F ÀFFJSZ¨Fa, d¶F³FF-IYûaOëF¨¹FF ²FF³¹FF¨Fa ´Fi¸FF¯F UFP»Fa. þZU»¹FFUS S¢°FF°F»Fe ÀFFJS ÓF´FFMëF³FZ, Ad²FIY UFPF¹F»FF »FF¦F»Fe. SZ»UZ-¸FûMFS-¶FÀF¦FFOëFa³Fe ¨FF»F¯¹FF»FF

RYFMF dQ»FF. UFP»FZ»¹FF ÀFFJSZ¨FF ¹Fû¦¹F J´F WûBʳFF. °¹FF¸FbTZ ´FiüP´F¯Fe¨¹FF ¸F²Fb¸FZWF¨Fa ´Fi¸FF¯F UFP»Fa. EIYdUÀFF½¹FF VF°FIYF°F °FS ÀFa¦F¯FIYF¨¹FF ÀFa¦F°Fe³FZ Aa¦F¸FZW³F°F dQUÀFZadQUÀF §FM°F¨F ¨FF»F»Fe AFWZ. °¹FF¸FbTZ ¸F²Fb¸FZWF¨Fe ÀFF±F¨F ´FÀFS»Fe AFWZ! AFd¯F °Fe Ad²FIYFd²FIY R`Y»FFU°F ¨FF»F»Fe AFWZ. ´FcUeÊ ´F³³FFVFe»FF Wû¯FFSF °Fû AFþFS AF°FF ´Fa¨FdUVFe»FF¨F WþZSe »FFU°Fû. AFþFS AFWZ WZ IYTc³FWe ¦FûO JF¯¹FF¨FF W˜ ²FS»FF AFd¯F °FSeWe ÀFFJS IY¸Fe NZUF¹F¨¹FF WZ°Fc³FZ Ad²FIY¨F B³ÀFbd»F³F §FZ°F»Fa °FS S¢°FF°F ¨FS¶FeWe UFP°FZ. d°F¨Fe AO¦FT ³FIYû d°F±FZ, ¸W¯FþZ S¢°FUFdW³¹FFa°F ÀFF¨F°FZ. °¹FF¸FbTZ S¢°FQF¶F AFd¯F ùQ¹FdUIYFSF¨Fe VF¢¹F°FF UFP°FZ. VFSeSF°F ÀFFN»FZ»Fe ¨FS¶Fe ·FcIY UFPU¯FFSe SÀFF¹F³Fa (WFG¸FûʳÀF) ¶F³FU°FZ. UFP»FZ»Fe ·FcIYAd²FIY JF¯Fa- S¢°FF°F»Fe UFP»FZ»Fe ÀFFJS- Ad²FIY B³ÀFbd»F³F- Ad²FIY ¨FS¶Fe AÀFa Qb¿MX¨FIiY ¨FF»Fc Wû°Fa. ÓFû´F IY¸Fe ÓFF»Fe, AUZTe ÓFF»Fe IYe ·FcIY °FS UFP°FZ¨F, dVFUF¹F B³ÀFbd»F³F¨¹FF IYF¸FF»FF dUSû²F Wû°Fû AFd¯F S¢°FF°F»¹FF ÀFFJSZ¨Fa ´Fi¸FF¯F UFP°Fa. °FZ §FMUF¹F»FF Ad²FIY B³ÀFbd»F³F¨Fe ¦FSþ ´FO°FZ. ÀF²¹FF¨¹FF ¦»Fû¶F»FF¹FÓFZVF³F¨¹FF ¹Fb¦FF°F A¸FZdSIZY¨¹FF UZTZVFe þbTUc³F §FZ°FF³FF ÓFF»FZ»Fa ÓFû´FZ¨Fa Jû¶FSa ÀFFJSZ¨FF ÀFbIYFT IYS°Fa. ¸W¯Fc³F ¸F²Fb¸FZW AFMû¢¹FF°F NZU¯Fa ¸W¯FþZ RY¢°F Aü¿F²Fa dIYaUF B³ÀFbd»F³F §FZDY³F S¢°FF°F»Fe ÀFFJS §FMU¯Fa ³F½WZ. AFSû¦¹FF¨¹FF QÈ¿MXe³FZ dW°FIYFSIY AVFe þeU³FVF`»Fe dVFÀ°Fe³FZ ´FFTc³F ¸FbTF°F¨F S¢°FF°F»¹FF ÀFFJS- B³ÀFbd»F³FdVFJSFa¨Fe Ca¨Fe IYÁëF°F NZU¯Fa ¸FWØUF¨Fa. ´F¯F ¹FF¨FF A±FÊ AÀFFWe ³F½WZ IYe, ¸F²Fb¸FZW ÓFF»FF AFd¯F ¦FSþ AÀF»Fe °FSe Aü¿F²Fa dIYaUF B³ÀFbd»F³F §FZD ³F¹FZ°F. ¸F²Fb¸FZW ¸W¯FþZ ´FOÀFa dIYaUF ¸F»FZdS¹FF ³F½WZ°F. ´FOÀFa-¸F»FZdS¹FF We QbJ¯Fe þa°Fca¨¹FF ÀFaÀF¦FFʳFZ Wû°FF°F. °Fe NSFUeIY ¸FbQ°Fe°F ´Fc¯FÊ ¶FSe WûD VFIY°FF°F. ¸F²Fb¸FZW Wû°Fû °Fû ´Fc¯FÊ VFSeSF¨¹FF ½¹FUWFSFa°F»Fe Qb¿MX¨FIiaY

þb³Fe´FbSF¯Fe ÓFF»¹FF¸FbTZ. °Fe Qb¿MX¨FIiaY ´Fc¯FÊ´F¯FZ ±FFa¶FU¯Fa AôFF´F °FSe VFFÀÂFÄFFa³FF þ¸F»FZ»Fa ³FFWe. °Fû AFþFS þ³¸F·FSF¨FF ÀFû¶F°Fe AÀF°Fû. ¸W¯Fc³F °¹FF¨¹FFUS¨Fa Aü¿F²FWe þ³¸F·FS¨F §¹FFUa »FF¦F°Fa. ÓFFO´FF»¹FF¨FF SÀF AF´F»¹FF AûTJe¨FF AÀF°Fû. ¸W¯Fc³F °Fû d³F÷XX ´FQiUe UFM°Fû. ´FF³Fa ÀF¦FTe EIYÀFFSJe ³FÀF°FF°F. °¹FFa¨¹FF SÀFF°Fc³F Aü¿F²Fe °FØU d¸FTF»Fa¨F °FSe °FZ Sûþ IY¸Fe-þFÀ°F Wû°F SFWe»F. AFþFº¹FF¨¹FF ³FZ¸F¢¹FF ¦FSþZÀFFNe C´FF¹FF¨Fe ¸FFÂFF ¶FZ°F¯Fa AVF¢¹F WûBÊ»F. §¹FF¹F¨Fa °FZ Aü¿F²F ¦FSþZ¨¹FF ´Fi¸FF¯FF°F, ¸Fûþc³F¸FF´Fc³F¨F §¹FF¹F»FF WUa. dVFUF¹F ´Fi°¹FZIY Aü¿F²FF»FF, AFþe¨¹FF ¶FM½¹FF°F»¹FF ´FFTF¸FbTFa³FF, A¦FQe ÓFFO´FF»¹FF¨¹FF SÀFF»FFWe Qb¿´FdS¯FF¸F AÀF°FF°F. RY¢°F °¹FFa¨Fe A·¹FFÀF´Fc¯FÊ ³FûaQ ÓFF»FZ»Fe ³FÀF°FZ. B³ÀFbd»F³F¨FZ ´FiIYFS, Aü¿F²FFa¨¹FF ¦Fû¼¹FF VFFÀÂFÄFFa³Fe ´Fi¸FFd¯F°F IZY»FZ»¹FF AÀF°FF°F. EIYF ´FiIYFS¨¹FF ÀF¦F¼¹FF ¦Fû¼¹FFa¸F²¹FZ Aü¿F²FF¨Fa ´Fi¸FF¯F °FZ¨F, A¦FQe EIYÀFFSJa AÀF°Fa. ´Fi¸FFd¯F°F Aü¿F²Fa A³FûTJe AÀF°FF°F, °¹FFa¨Fa ·F¹F

ÀFb¦Fe¨¹FF IYFTF°F»Fe »F¹F»FcM VFSeSF°F ÀFFNUc³F NZUc³F °Fe¨F Qb¿IYFTF°F ´FbSUc³F ´FbSUc³F UF´FS¯¹FF¨Fe d³FÀF¦FFʳFZ VFSeSF»FF Se°F »FFUc³F dQ»Fe AFWZ.

Ad²FIY UFM°Fa WZ JSa, ´F¯F °¹FFa¨FZ Qb¿´FdS¯FF¸F A³FZIY ¸FûNëF ´Fi¹Fû¦FFa³Fe þûJc³F ³FûaQ»FZ»FZ °FS AÀF°FF°F¨F, ´F¯F °FZ IYÁëF°F SFW°Fe»F ¹FF¨Fe JFÂFe ´FMUc³F §FZ°F»FZ»Fe AÀF°FZ. °¹FFa¨FF OûÀFWe °¹FFUøXX ³F¨F NSU»FZ»FF AÀF°Fû. Qb¿´FdS¯FF¸FFa¨¹FF ·F¹FF³FZ Aü¿F²F §FZ°F»Fa¨F ³FFWe °FS °¹FFWc³FWe Ad²FIY ·F¹FaIYS Qb¿´FdS¯FF¸F Sû¦FF¨FZ¨F Wû°FF°F. °FZ MFTF¹F»FF Aü¿F²Fa dIYaUF B³ÀFbd»F³F ¦FSþZ³FbÀFFS þ³¸F·FS, d³F¹Fd¸F°F´F¯FZ §¹FF¹F»FF¨F WUa. AÀFZ IYF¹F ·F¹FaIYS Qb¿´FdS¯FF¸F AÀF°FF°F ¸F²Fb¸FZWF¨FZ? ¸F²Fb¸FZW WF ³FbÀF°FF ÀFFJSZ¨FF ³F½WZ, S¢°FUFdW³¹FFa¨FF AFþFS AFWZ. °¹FF ¶F»FFPë VFÂFc»FF IY¸Fe »FZJ¯¹FF¨Fe §FûO¨FcIY IYøXX ³F¹FZ. °¹FF¨FZ ²FûIZY ÀF¸Fþc³F §¹FF¹F»FF¨F WUZ°F. ¸F²Fb¸FZW WF ¦Fd³F¸Fe IYF½¹FF³FZ »FP¯FFSF VFÂFc AFWZ. °Fû ¸FûNa ¹Fbð IYSe°F ³FFWe. ´F¯F ¦F»ÕXe°F»¹FF LûMëF ¸FFSF¸FFº¹FFa³Fe ÀFFUIYFVF OFU ÀFF²F°Fû. dVFUF¹F °Fû IYFUZ¶FFþ ¦FOe dIY°¹FZIYQF AÃFSVF: ¦FûOe³FZ ¶FFþe dþaIY°Fû. S¢°FF°F»¹FF UFP»FZ»¹FF ÀFFJSZ¨Fe °F´FFÀFFa¨¹FF ¸Fûþ¸FF´FF»FF QFQWe »FF¦F¯¹FF´FcUeÊ, IYÀF»FFWe ¦FFþFUFþF ³F IYS°FF °Fe ¸F²FbSF-VFIÊYSF VFSeSF°F»¹FF A³FZIY ´FiûdM³ÀF³FF d¶F»F¦F°FZ. °FVFF ¸F²FbSd¸FNe³FZ IYFWe ´FiûdM³ÀF¨Fa IYF¸FIYFþ d¶F³FÀF°Fa. LûMëF S¢°FUFdW³¹FFa¨¹FF d·Fa°FeÔ°F»¹FF ´FiûdM³ÀFUS °FÀFF ¦FûO W»ÕXF ÓFF»FF IYe °¹FF BþZ³FZ d°F±FZ ÀFcþ ¹FZ°FZ. S¢°FQF¶F UFP°Fû. IYFWe S¢°FUFdW³¹FF °FS ¶FaQ¨F Wû°FF°F. ¸F¦F d°F±F»¹FF ·FF¦FF»FF ´FiF¯FUF¹Fc AFd¯F ´Fû¿F¯F d¸FT°F ³FFWe. ³F½¹FF S¢°FUFdW³¹FF §FFBʧFFBʳFZ ¶F³FU»¹FF þF°FF°F. °¹FF kIY¨¨FF-d»Fa¶Fcl UFdW³¹FF DYNÀFcM RbYM°FF°F AFd¯F S¢°FpFFUF¸FbTZ d°F±F»Fa IYF¸FIYFþ ¶FaQ Wû°Fa. AVFF ¸F²Fb¸FZWe ¸FFSF¸FFº¹FF Oû¼¹FFa°F, °U¨FZ°F, ³FÀFFa°F °FS ¨FF»F°FF°F¨F, ´F¯F ¸FcÂFd´FaO, ùQ¹F AFd¯F ¸FZaQc ¹FFa¨¹FFÀFFSJZ Ad°F¸FWØUF¨FZ ·FF¦FWe °¹FFa¨Fa »FùF AÀF°FF°F. AÀFZ ÀFFJS¸FFS W»ÕZX A³FZIY U¿FË ¨FF»Fc SFW°FF°F. °¹FF¸FbTZ ¸Fû°Fed¶FaQc rr Ed´FiÕX sqru

49


»FUIYS Wû°Fû. Oû¼¹FF¨FF ÀF¦F¼¹FF°F ¸FWØUF¨FF ·FF¦F ¸W¯FþZ SZdM³FF. d°F±FZ ³F½¹FF UFdW³¹FFa¸FbTZ AFd¯F °¹FFa¨¹FF°Fc³F Wû¯FFº¹FF S¢°FpFFUF¸FbTZ QÈd¿MXQû¿F d³F¸FFʯF Wû°FF°F. ³FÀFFa³FF S¢°F ³F ´Fû¨F»¹FF¸FbTZ °¹FF °FORYO°FF°F AFd¯F °FT´FF¹FFa¨Fe AF¦F Wû°FZ. ´Fû¿F¯FFdU³FF ³FÀFFa¨Fa IYF¸F ¸FaQFU°Fa. ÀFaUZQ³FF IY¸Fe Wû°FF°F. °¹FF ¶Fd²FS´F¯FF¸FbTZ ´FF¹FFa³FF ³FIYT°F þJ¸FF Wû°FF°F. °¹FF »FUIYS ¶Fº¹FF Wû°F ³FFWe°F; d¨F§FT°FF°F. ´FF¹FFa¨Fe ¶FûMa ÀFO°FF°F. °Fe IYF´Fc³F IYFPFUe »FF¦F°FF°F. ¸FcÂFd´FaOa WTcWTc d³FIYF¸Fe Wû°FF°F. S¢°FQF¶F UFP°Fû. ùQ¹FdUIYFS Wû°Fû. WFMÊAGMGIY AF»FF °FSe ¶Fd²FS ³FÀFFa¸FbTZ LF°Fe°F QbJ°F ³FFWe. ²FF´F »FF¦FF¹F»FF »FF¦F»Fe dIYaUF ³FFOe Ad³F¹Fd¸F°F ²FFUF¹F»FF »FF¦F»Fe IYe ¸F¦F¨F AGMGIY ¹FZDY³F ¦FZ»¹FF¨Fa IYT°Fa. ¸FZÔQc°F»¹FF S¢°FUFdW³¹FFWe þF¹F¶FaQe Wû°FF°F. ÀMÑûIY Wû°Fû. S¢°F´FbSUNF IY¸Fe ÓFF»¹FF¸FbTZ °U¨FZ»FF ·F»F·F»F°¹FF þa°Fca¨Fe »FF¦F¯F Wû°FZ. RbY´RbYÀFFa¸F²¹FZ A°F¢¹FÊ þa°Fc §FbÀF°FF°F. VFSeSF¨Fe ´Fid°FIYFSVF¢°FeWe ¸F²Fb¸FZWF¸FbTZ IY¸Fe Wû°FZ. dUVFZ¿F°F: ´FFaPº¹FF ´FZVFeÔ¨¹FF ¸FaQFU»FZ»¹FF ´Fid°FIYFSF¸FbTZ þa°Fc RYûRYFU°FF°F. EIY 50 EIY IYøXX ³F VFSeSF¨FZ ÀF¦FTZ AU¹FU d³FIYF¸Fe Wû°F þF°FF°F. rr Ed´FiÕX sqru

¸F²Fb¸FZWF¨Fe §FûOQüO AFMû¢¹FF°F NZX½F¯¹FFÀFFNXe d¸F°FFWFSFÕXF Sûþ A²FFÊ´FFD ¯F °FFÀF ÓF´FFMëF³FZ ¨FF»F¯¹FF¨¹FF d³F¹Fd¸F°F ½¹FF¹FF¸FF¨FeWe þûO ôFFUe. Uþ³F IYFMZIYûS´F¯FZ ¹Fû¦¹F °FZUPa¨F SFJFUa. ÓFû´FWe UZT¨¹FF UZTe AFd¯F ´FbSZVFe §¹FFUe.

IY²Fe IY²Fe WF AFþFS WF°F§FFBÊUSWe ¹FZ°Fû. S¢°FF°F»Fe ÀFFJS RYFS UFP»¹FF³FZ S¢°FF¨FF þû ÀFFJS´FFIY Wû°Fû °¹FF°F ´FZVFe ÀFbSIbY°F°FF°F, ÀFbIY°FF°F. °¹FFa¨Fa IYF¸F ³FeM WûDY VFIY°F ³FFWe. ¸FZÔQc¨¹FF ´FZVFeÔ³FF IYF¸F þ¸FZ³FFÀFa ÓFF»Fa IYe VFbð WS´F°FZ. dVFUF¹F ¸FûNëF U¹FF°F»¹FF ¸F²Fb¸FZWF°FWe ³¹Fc¸Fûd³F¹FF, þa°Fca¨Fe B°FS »FF¦F¯F, EJFQe ¸FûNe VFÀÂFdIiY¹FF AVFFaÀFFS£¹FF QbÀFº¹FF IbYN»¹FF AFþFSF¸FbTZ VFSeSF»FF Ad²FIY ´Fi¸FF¯FF°F VF¢°Fe¨Fe ¦FSþ ´FO»Fe °FS °¹FFÀFFNe ¨FS¶Fe UF´FSFUe¨F »FF¦F°FZ AFd¯F S¢°FF¨Fe AGdÀFdOMe UFPc³F °¹FF¸FbTZWe VFbð WS´F°FZ. B³ÀFbd»F³F WF °¹FF AF¯Fe¶FF¯Fe¨¹FF ´FiÀFa¦FFaUS¨FF SF¸F¶FF¯F C´FF¹F AFWZ. IYFWe UZTF B³ÀFbd»F³FÀFFSJZ B»FFþ ´Fi¸FF¯FF¶FFWZS §FZ°F»FZ þF°FF°F, S¢°FF°F»Fe ÀFFJS RYFS IY¸Fe Wû°FZ AFd¯F ¸FZÔQc¨Fe þeU§FZ¯Fe C´FFÀF¸FFS Wû°FZ. IYF¹F¸F¨Fa ³FbIYÀFF³F WûD VFIY°Fa. ´F¯F C´F¨FFSFa¨Fe dVFÀ°F IYFMZIYûS´F¯FZ ´FFT»Fe °FS °FZ ÀFFJSQbd·FÊÃF MFT°FF ¹FZ°Fa. S¢°FF°F»Fe ÀFFJS ¸F¹FFÊQZ°F NZU»Fe IYe ÀF¦FTZ¨F Qb¿´FdS¯FF¸F MFTF¹F»FF ¸FQ°F Wû°FZ. °¹FFÀFFNe Aü¿F²Fa °FS §¹FF¹F»FF WUe°F¨F, ´F¯F °FZUPëF³FZ¨F

·FF¦F°F ³FFWe. Aü¿F²FFa³FF d¸F°FFWFSF¨Fe AFd¯F Sûþ A²FFÊ-´FFD ¯F °FFÀF ÓF´FFMëF³FZ ¨FF»F¯¹FF¨¹FF d³F¹Fd¸F°F ½¹FF¹FF¸FF¨FeWe þûO ôFFUe. Uþ³F IYFMZIYûS´F¯FZ ¹Fû¦¹F °FZUPa¨F SFJFUa. ÓFû´FWe UZT¨¹FF UZTe AFd¯F ´FbSZVFe §¹FFUe. °FZUPëF³FZ ¸F²Fb¸FZWF¨Fe §FûOQüO AFMû¢¹FF°F SFW°FZ. ÀFFJS, ¦FcT, ¸F²F AFd¯F °FZ ´FQF±FÊ §FF°F»FZ»Fa ¦FûO²FûO ¹FFa³Fe S¢°FF°F»¹FF ÀFFJSZ¨Fa AFd¯F °¹FF´FFNû´FFN B³ÀFbd»F³F¨FaWe ´Fi¸FF¯F C¨¨FFaIY ¦FFN°Fa. AÀFZ kÀFFJSU²FÊIYl JFôF´FQF±FÊ Uª¹FÊ IYSFUZ°F. RYTFa°FWe RGiY¢Mûþ ³FFUF¨Fe ÀFFJS AÀF°FZ. ¸W¯Fc³F B°FS ¦FûO ´FZ¹FFa¶FSû¶FS RYTFa¨FZ SÀFWe Uª¹FÊ IYSFUZ°F. RGiY¢MûþÀFû¶F°F RYF¹F¶FSWe QZ¯FFSe A£Je RYTa JFUe. °Fû RY»FFWFSWe ½¹FF¹FF¸F IZY»¹FF³Fa°FS §¹FFUF ¸W¯FþZ S¢°FF°F»Fe UFP»FZ»Fe ÀFFJS À³FF¹FcaIYOc³F °F°IYFT UF´FS»Fe þFBÊ»F. IZYIY-d¶FdÀIYM-´FFUFÀFFSJZ ¸F`ôFF¨FZ ´FQF±FÊ, ´FFGd»FVO °FFaQTF¨FF ·FF°F U¦F`SZ ÀFWþ ´F¨F¯FFSa A³³FWe S¢°FF°F»Fe ÀFFJS ´FMIY³F UFPU°Fa. °FZ JF¯Fa VF¢¹F°Fû MFTFUa. WF°FÀFOe¨Fe ²FF³¹Fa, ·FFª¹FF, ÀFF»FFÀFIYM IYO²FF³¹Fa ´FûM·FSe»FF JFUe. ÀFû¶F°F ´FcSIY ¸W¯Fc³F ¸FFaÀF-¸FFÀFZ-AaOe-´F³FeS-MûRcY ¹FF kÀFFJSU²FÊIYl ³FÀF»FZ»¹FF ´FQF±FF˨FF ÀF¸FFUZVF IZY»FF °FS VF¢°Fe AFd¯F ´Fid±F³FaWe d¸FTc³F QbWZSe »FF·F Wû°Fû. þeU³FVF`»Fe ¶FQ»F°FZ AFWZ; ¶FQ»F°F¨F SFW¯FFS AFWZ. ¸W¯Fc³F d°F¨¹FF°F»FZ ²FûIZY UZTe¨F ÀF¸Fþc³F §¹FF¹F»FF WUZ°F. Qb¿´FdS¯FF¸F ÓFF»¹FFUS °¹FFa¨¹FFUS B»FFþ IYS¯¹FF´FZÃFF °FZ MFTF¹F¨FZ d³FIYSF¨FZ ´Fi¹F°³F AF²Fe´FFÀFc³F¨F IYS¯Fa, ¸F²Fb¸FZWF¨FF ¦Fd³F¸Fe IYFUF AûTJc³F °¹FF¨¹FFVFe »FPF¹F¨FZ ³FUZ OFU´FZ¨F AF°¸FÀFF°F IYS¯Fa AFUV¹FIY AFWZ. °¹FFÀFFNe ³F½¹FF þeU³FVF`»Fe°F AFUV¹FIY RZYSRYFS IYSFUZ »FF¦F°Fe»F. °FZUPa IZY»Fa IYe °¹FF k¸F²Fb d°Fâd°F dþ½WF¦FiZ ùQ¹FZ °Fb W»FFW»F¸FÐl ´FiUÈØFe¨¹FF ¸F²Fb¸FZW-¦Fd³F¸FFUS ¸FF°F IYS¯Fa IYNe¯F þF¯FFS ³FFWe.

response.lokprabha@expressindia.com


u °FZ rq Ed´FiÕX sqru

·Fd½F¿¹F d½FªF¹F IZYTIYSX

¸FZ¿F

°Fb¸F¨¹FF ýÈáXeX³FZ A°¹Fa°F ¸FWØUF¨Fe IYF¸FZ AFWZ°F °Fe ÀF~FWF¨¹FF ÀFb÷Y½FF°FeÕF¨F IYSF. þ³FÀFa´FIÊY, ´FÂF½¹FUWFS U¦F`SZ ¦FFZáX eÔ¸F²¹FZ AdU¨FFS C´F¹FFZ¦Fe ´FOX¯FFS ³FFWe. ½¹FF´FFS-CôFFZ¦FF°F IYFZ¯FFÕF IYÀFÕZ¨F AFäFFÀF³F QZDY ³FIYF. ³FFZIYSe¸F²¹FZ §FFBʦFOX¶FOXe°F UdSâXX °Fb¸F¨¹FFIYOcX³F EJFQZ AFäFFÀF³F §FZ°FeÕ. °¹FF¸FbTZ IYF¸FF¨FF °FF¯F UFPXZÕ. dW°FVFÂFca¨¹FF IYFSUF¹FFaIYOXZ ³FþS AÀFc QZ. §FSF¸F²¹FZ þFZOXeQFSF¨¹FF ÀUFÀ±¹FFIYOXZ ÕÃF NXZUF. °F÷Y¯FFa³Fe dUUFWF¨FZ d³F¯FʹF ´Fc¯FÊ ¸FFdW°Fe d¸FTF»¹FFdVFUF¹F §FZDY ³F¹FZ°F. dUôFF±¹FF˳Fe d¸FTFÕZ»¹FF ¶FF°F¸FeUS dUäFFÀF NXZUc ³F¹FZ.

dÀFaW

¶Fb²F SFVFe¨¹FF AáXX¸FÀ±FF³FF°F ´FiUZ¾F IYSZÕ. °¹FF´FcUeÊ °¹FF¨FF VF³FeVFe dÂFIYFZ¯F WFZBÊÕ. SUe W¿FÊÕVFe ¹Fb°Fe, ´ÕbMXFZVFe IZÔYýi¹FFZ¦F AFd¯F ¸Fa¦FTFVFe ´Fid°F¹FFZ¦F IYS¯FFS AFWZ. IYT°Fa ´F¯F UT°F ³FFWe AVFe °Fb¸F¨Fe dÀ±F°Fe AÀFZÕ. ÀFUÊ IYF¸FZ ½¹FUdÀ±F°F´F¯Fm AFd¯F d³F¹FFZþ³F¶Fð ´Fð°Fe³FZ ´FFS ´FFOXF¹F¨Fe AÀFZ °Fb¸We NXSUFÕ, ´F¯F AF¹F°¹FF UZTZÕF °Fb¸WFÕF °¹FF¨FF dUÀFS ´FOXZÕ. ½¹FF´FFS-CôFFZ¦FF¨¹FF ÃFZÂFF¸F²¹FZ AFþc¶FFþc¨¹FF ½¹FöYe IYF¹F ¶FFZÕ°FF°F ¹FFÕF ¸FWØU ³F QZ°FF ÀF°¹F ´FdSdÀ±F°Fe¨Fe ¸FFdW°Fe d¸FTUF. ´FiIÈY°FeIYOXZ ÕÃF NXZUF.

²F³Fc

SUe ´ÕbMXFZVFe IZÔYýi¹FFZ¦F AFd¯F ¸Fa¦FTFVFe ´Fid°F¹FFZ¦F IYS¯FFS AFWZ. ¶Fb²FF¨FF VF³FeVFe dÂFIYFZ¯F¹FFZ¦F WFZBÊÕ. IYFZ¯F°¹FFWe ³FUe³F IYF¸FFdU¿F¹Fe °Fb¸WFÕF þ¶FSQÀ°F AFIY¿FʯF AÀF°FZ. ´F¯F ¶Fº¹FF¨F UZTZÕF °Fb¸F¨Fe ´FdSdÀ±F°Fe °FZSOXëF¨FF Sa¦F °Fe³F dQUÀF AVFe WFZ°FZ. EUPXe J¶FSQFSe §FZ°FÕe °FS ÀFUÊIYFWe NXeIY AÀFZÕ. ½¹FF´FFS-CôFFZ¦FF¸F²¹FZ WF°F¨FZ ÀFFZOcX³F ´FT°¹FF¨¹FF ¸FF¦FZ ÕF¦Fc ³FIYF. IYFSJF³FQFSFa³Fe ¸FFZNXe ¦Fba°FU¯FcIY §FFBʳFZ IYøY ³F¹FZ. ³FFZIYSe¸F²¹FZ ¨FFÕc AÀFÕZ»¹FF IYF¸F IYQFd¨F°F ¦Fba°FF¦Fba°Fe¨FZ AÀFZÕ. dUôFF±¹FF˳Fe Ad°FÀFFWÀF IY÷Y ³F¹FZ.

# ^ )

UÈ¿F·F

EJFQZ IYF¸F þZ½WF °Fb¸We WF°FF¸F²¹FZ §FZ°FF ÎIYUF °¹FF¨FF ßFe¦F¯FZVFF IYS°FF °¹FF´FcUeÊ ¶FSZ¨F dU¨FFS¸Fa±F³F AFd¯F d³F¹FFZþ³F IYS¯¹FFÀFFNXe UZT §FZ°FF, ´F¯F ¹FFZ¦¹F UZT AF»¹FFdVFUF¹F °¹FF¨Fe UF¨¹F°FF °Fb¸We IYS°F ³FFWe. AF°FF ¸FFÂF °Fb¸F¨FZ ¶FZ°F °Fb¸We B°FSFa³FF C§FOX´F¯FZ ¶FFZÕc³F QFJUFÕ. ½¹FF´FFSCôFFZ¦FF°F IYF¸FF¨FF dUÀ°FFS IYS¯¹FF¨FF ÀFaIY»´F AÀFZÕ. °¹FFÀFFNXe AFUV¹FIY AÀF¯FFSZ AFd±FÊIY AFd¯F B°FS d³F¹FFZþ³F ÓFFÕZÕZ AÀFZÕ. ´F¯F AF¹F°¹FF UZTe °¹FF°F RZYSXRYFS WFZ°FeÕ. §FSF¸F²¹FZ °Fb¸F¨Fe WbIcY¸FVFFWe °Fb¸We ¦FFþU»¹FF¸FbTZ B°FSFa³FF SF¦F ¹FZBÊÕ.

IY³¹FF

SFV¹FFd²F´F°Fe ¶Fb²F ÀF~¸FÀ±FF³FF°F ´FiUZVF IYS¯FFS AFWZ. °¹FF´FcUeÊ °¹FF¨FF VF³FeVFe dÂFIYFZ¯F WFZBÊÕ. °FZ±FZ¨F AÀFÕZÕF SUe W¿FÊÕFVFe ¹Fb°Fe, ´ÕbMXFZVFe IZÔYýi¹FFZ¦F AFd¯F ¸Fa¦FTFVFe ´Fid°F¹FFZ¦F IYSZÕ. WZ ÀFUÊ ¦FiW¸FF³F ¸W¯FþZ ¸FFZNXëF ¶FQÕFa¨Fe ³FFaQe AFWZ. dUVFZ¿F ¸W¯FþZ ´Fi¹F°³F IYøY³FWe °Fb¸We °¹FFa³FF ±FFa¶FUc VFIY¯FFS ³FFWe AFd¯F VFZUMXe IYFÕF¹F °FÀ¸F` ³F¸F:Ü AÀFZ CQЦFFS °Fb¸F¨¹FF °FFZÔOcX³F EZIYF¹FÕF d¸FT°FeÕ. ½¹FF´FFS-CôFFZ¦FF¸F²¹FZ ´F`VFF¨Fe AFUIY ¸FF`»¹FUF³F UFMXZÕ. ³FFZIYSe¸F²¹FZ ´FFMXëF MXFIY¯¹FF¨FF dU¨FFS ¸F³FF°F ¹FZBÊÕ. dUôFF±¹FF˳Fe ¸F³F dÀ±FS NXmUFUm.

¸FIYS

¸Fa¦FT W¿FÊÕFVFe ´Fid°F¹FFZ¦F AFd¯F ´ÕbMXFZVFe IZÔYýi¹FFZ¦F IYS¯FFS AFWZ. ¶Fb²F SFVFe¨¹FF °FÈ°Fe¹FÀ±FF³FF°F ´FiUZVF IYSZÕ. °¹FF¨FF VF³FeVFe dÂFIYFZ¯F WFZBÊÕ. ´Fi¦F°FeIYS°FF ÀF°F°F ²FOX´FOX IYS¯FFSe °Fb¸F¨Fe SFÀF AFWZ. ³FUe³F AFd±FÊIY U¿FFÊIYS°FF IYFWe ¸FWØUFIYFaÃFe ¹FFZþ³FF °Fb¸We ¹FF´FcUeÊ AFJc³F NXZUÕZ»¹FF AÀF°FeÕ. °FS °¹FFÕF AF°FF ¸FbWc°FÊ ÕF·FZÕ. WZ ÀFUÊ J¨FeÊIY AÀFZÕ. °¹FF¸FbTZ ´F`VFF¨Fe ÀFFZ¹F IYSFUe ÕF¦FZÕ. ÀFaÀ±Fm¨¹FF ¦FSþF AFd¯F UdSâXXF¨a ¹FF ÀFc¨F³FF ¶FQÕ°F SFdW»¹FF¸FbTZ IYFZ¯F°¹FF IYF¸FFÕF ¸FWØU ôFF¹F¨FZ ¹FFdU¿F¹Fe ¸F³FF°F ÀFFVFaIY°FF AÀFZÕ.

@ & _

d¸F±Fb³F SFV¹FFd²F´F°Fe ¶Fb²F QVF¸FÀ±FF³FF°F ´FiUZVF °FcT SUe W¿FÊÕF¨Fe ¹Fb°Fe ¿FâXXÀ±FF³FF°F WFZBÊÕ. ¶Fb²F IbaY·F IYS¯FFS AFWZ. °FFZ °Fb¸F¨¹FF¸F²¹FZ EIY ³FUe³F DY¸FeÊ d³F¸FFʯF IYS¯FFS AFWZ. QVF¸FÀ±FF³FF°FeÕ SUe ´ÕbMXFZVFe IZÔYýi¹FFZ¦F AFd¯F ¸Fa¦FTFVFe ´Fid°F¹FFZ¦F IYSZÕ. ½¹FUÀFF¹F-CôFFZ¦FF¸F²¹FZ ³FUe³F Ad±FÊIY U¿FFÊIYS°FF IYFWe ¶FZ°F °Fb¸We ¹FF´FcUeʨF AFJc³F NXZUÕZ AÀF°FeÕ. °¹FF¨Fe IYF¹FÊUFWe IYS¯¹FF¨Fe °Fb¸WFÕF §FFBÊ AÀFZÕ. ³FFZIYSe¸F²¹FZ IYF¸FF¨¹FF ÀUøY´FF¸F²¹FZ AFd¯F IYQFd¨F°F °Fb¸F¨¹FF IYF¹FÊÃFZÂFF¨¹FF À±FTF¸F²¹FZ ¶FQÕ WFZDY VFIZYÕ. §FSF°FeÕ þ¶FF¶FQFSe ´FFS ´FFOX¯¹FF°F °Fb¸We ¦FIÊY SFWFÕ.

°FZ±FZ¨F ´FiUZVF IYS¯FFS AFWZ. SUe¨FF ´ÕbMXFZVFe IZÔYýi¹FFZ¦F AFd¯F ¸Fa¦FTFVFe ´Fid°F¹FFZ¦F WFZBÊÕ. ¦FiW¸FF³F JOX°FS AFWZ, °¹FF¸FbTZ °Fb¸WFÕF ÀFFU²F SFW¯FZ ¦FSþZ¨FZ AFWZ. °¹FF¸F²¹FZ °Fb¸F¨¹FF WF°Fc³F ±FFZOXe þSe ¨FcIY ÓFFÕe °FS °¹FFÕF ¸FFRYe ³FFWe. IYFSJF³FQFSFa³Fe ³FUe³F ¸FdVF³FSe JSZQe IYS¯¹FF´FcUeÊ ¶FFþFSF°FeÕ °FaÂFÄFF³FFUS ÕÃF NXZUFUZ. WF°FF°FeÕ ´F`ÀFZ þ´Fc³F UF´FSFUZ°F. ³FFZIYSe¸F²¹FZ °Fb¸F¨FZ IYF¸F d¶F³F¨FcIY IYSF. §FSF¸F²¹FZ ³FF°FZUFBÊIY, AF~ZáX ¹FFa¨¹FF UF¦F¯¹FF¶FFZÕ¯¹FF¨FF dU¨FFS IYøY ³FIYF.

²F³FÀ±FF³FF°FeÕ SUe W¿FÊÕFVFe ¹Fb°Fe, ¸Fa¦FTFVFe ´Fid°F¹FFZ¦F AFd¯F ´ÕbMXFZVFe IZÔYýi¹FFZ¦F IYS¯FFS AFWZ. SFVFe°FeÕ ¶Fb²F VF³FeVFe dÂFIYFZ¯F IYøY³F ³Fa°FS Õ¦FZ¨F¨F ²F³FÀ±FF³FF°F ´FiUZVF IYSZÕ. WZ ¦FiW¸FF³F °Fb¸WFÕF ±FFZOXZÀFZ IYFZOXëF°F MXFIY¯FFSZ AFWZ. þZ IYF¸F ¨FFÕc AFWZ °¹FF¸F²¹FZ IYFWe°FSe ¶FQÕ ½WFUF AVFe °Fb¸F¨Fe °FeUi ·FFU³FF AÀFZÕ. ½¹FF´FFS-CôFFZ¦FF°F ª¹FF ³FUe³F ¹FFZþ³FF ÀFFIYFS IYSF¹F¨¹FF AFWZ°F °¹FFdU¿F¹Fe d³F¿¯FF°F ½¹FöYeVFe ÀFnF¸FÀFÕ°F IYSF. §FSF¸F²¹FZ ¸FFZNXëF ½¹FöYeÔVFe °FFdØUIY ´Fi¾³FFaUøY³F ¸F°F·FmQ WFm°FeÕ. dUôFF±¹FF˳Fe ´FSeÃFZ¨¹FF UZTZÕF ²FFOXÀF IYøY ³F¹FZ.

$ ! +

IYIÊY ¶Fb²F SFVFe¨¹FF ·FF¦¹FÀ±FF³FF¸F²¹FZ ¹FZ¯FFS UÈd›FIY

¸Fe³F ¶Fb²F AF°FF °Fb¸F¨¹FF¨F SFVFe°F ´FiUZVF IYSZÕ.

AFWZ. SUe °FZ±FZ¨F AFWZ. ¹FF¨F À±FF³FF°F SUe W¿FÊÕ ¹Fb°Fe WFZBÊÕ. SUe¨FF ´ÕbMXFZVFe IZÔYýi¹FFZ¦F AFd¯F ¸Fa¦FTFVFe ´Fid°F¹FFZ¦F WFZ¯FFS AFWZ. °Fb¸F¨Fe SFÀF We ¨FSSFÀF ¸FF³FÕe þF°FZ. ¸W¯FþZ¨F EIYF dÀ±F°Fe¸F²¹FZ °Fb¸We þFÀ°F IYFT SFWc VFIY°F ³FFWe. IYFWe IYFT ¦FZ»¹FF³Fa°FS °Fb¸WFÕF °¹FF¸F²¹FZ ¶FQÕ WUF AÀF°FFZ. ¹FF¨Fe ´Fi¨Fe°Fe °Fb¸F¨¹FF d³F¯FʹFF°Fc³F AFd¯F IÈY°Fe°Fc³F ¹FZBÊÕ. ³FFZIYSe¸F²F»¹FF EJFôFF ¶FZ¨FU IYF¸FF°Fc³F °Fb¸We °Fb¸F¨Fe ÀFbMXIYF IYøY³F §¹FFÕ. §FSF¸F²¹FZ UFPX¯FFSZ J¨FÊ d³F¹FaÂF¯FF¸F²¹FZ AF¯F¯¹FFÀFFNXe NXFÀZ F C´FF¹F IYSFÕ.

SUe¨FF W¿FÊÕVFe ¹Fb°Fe¹FFZ¦F, ´ÕbMXFZVFe IZÔYýi¹FFZ¦F AFd¯F ¸Fa¦FTFVFe ´Fid°F¹FFZ¦F WFZ¯FFS AFWZ. ¶Fb²F AFd¯F VF³Fe¸F²¹FZ dÂFIYFZ¯F WFZBÊÕ. ÀU·FFUF°F °Fb¸We ¨Fa¨FÕ AFWF°F. EJFQe ¦FFZáX °Fb¸We NXSdU°FF AFd¯F IYFWe dQUÀF °¹FF¨FF d´F¨LXFWe ´FbSU°FF. ³Fa°FS ÃFbnIY IYFS¯FFUøY³F °¹FF¸F²¹FZ ¶FQÕ IYS°FF. ½¹FF´FFSCôFFZ¦FF¸F²¹FZ ·FF¦FeQFSe ÎIYUF ¸F`ÂFeIYSFSF¨FZ ´FiÀ°FFU °Fb¸F¨¹FF´FbPXZ NXZUÕZ þF°FeÕ. ´FSa°Fb °¹FF¨FF ³FeMX A·¹FFÀF IZY»¹FFdVFUF¹F °¹FFÕF ÀFa¸F°Fe QZDY ³FIYF.

%

SUe W¿FÊÕFVFe ¹Fb°Fe ´Fa¨F¸FÀ±FF³FF°F WFZBÊÕ. °¹FF³Fa°FS SUe ´ÕbMXFZVFe IZÔYýi¹FFZ¦F AFd¯F ¸Fa¦FTFVFe ´Fid°F¹FFZ¦F IYSZÕ. ¶Fb²F ¨F°Fb±FÊÀ±FF³FF°F ¹FZBÊÕ. °¹FF¨FF VF³FeVFe dÂFIYFZ¯F WFZBÊÕ. ª¹FF ¶FQÕFa¨Fe ÎIYUF ÀFaIiY¸F¯FF¨Fe ³FFaQe ¹FF´FcUeʨF ÓFFÕe WFZ°Fe °¹FF¨Fe d¨F³WZ AF°FF ´FiIY¿FFʳFZ dQÀFc ÕF¦F°FeÕ. ½¹FF´FFS-CôFFZ¦FF¸F²¹FZZ °Fb¸F¨¹FF IY»´F³FFVFöYeÕF AFd¯F IÈYd°FVFeÕ°FZÕF ·FS´FcS UFU AÀFZÕ. ´FSa°Fb °¹FF¨Fe IYF¹FÊUFWe IYS¯FZ d°F°FIZYÀFZ ÀFFZ´F ³FÀFZÕ. ³FFZIYSe¸F²¹FZ UdSâXX UZ¦FTe¨F þ¶FF¶FQFSe °Fb¸F¨¹FFUS ÀFFZ´FU°FeÕ. °Fe ´Fð°Fe ÀF¸FþF¹FÕF UZT ÕF¦FZÕ.

( * response.lokprabha@expressindia.com

rr Ed´FiÕX sqru

51


½FSX ´FFdWXªFZ * IbY¯F¶Fe ´Fi±F¸F ½F²Fc- * sv/ vl/ B.Com./ zvqq/-, * tu/ vl.rll/ BE, MBA/ wq,qqq/-, * tr/ vl/ B.Sc./ ÀFSXIYFSXe/ rv,qqq/-. ÀFü·FF¦¹F ½F²Fc-½FSX IZÔYýi, IYÀ°FbSXe ´»FFÓFFÀF¸FûSX, ¨F½WXF¯F AFGd´MXIY»ÀFªF½FTX, OXûÔd¶F½F»Fe (´Fc½FÊ). zyrzvxvrrr/ zyttvruvrt. 0070329897-46

* ½F`¾¹F½FF¯Fe ´Fi±F¸F ½F²Fc- * tq/ vl.rll/ BE (Computer)/ vv,qqq/-, * tv/ vl/ B.Sc./ sq,qqq/-, * sx/ vl.vll/ M.Sc./ y,vqq/-. kÀFü·FF¦¹Fl (QSXSXûªF rq- y). IYÀ°FbSXe ´»FFÓFFÀF¸FûSX, ¨F½WXF¯F AFGd´MXIY»ÀFªF½FTX, OXûÔd¶F½F»Fe (´Fc½FÊ). zyttvruvrt/ zyrzvxvrrr. 0070329897-47

A¸FZdSXIYFdÀ±F°F OXFG¢MXSX ½F²Fc, §FMXÀRYûdMX°F, d½F³FFA´F°¹F, Q`½FÄF ¶FiFšF¯F, ut/ vl.ull, MD/ DGO, ¦FûSXe, ÀFbaQSX. A´FZÃFF: CX©FAFa°FSXªFF°Fe¹F, CX©Fd¾FdÃF°F, A¸FZdSXIZY°Fe»F. zzwqwyxvrz/ zssttwqwwy, ¸Fba¶FBÊ. 0070338460-2

´Fi±F¸F½F²Fc ·FaOXFSXe - tt/ vl.wll, ¸F²¹F¸F ¶FFa²FF, ÀFbaQSX, ¦FûSXe, B.Com., MBA - wq,qqq/-. A´FZÃFFÀ½FªFF°Fe¹F/ CX©FAFa°FSXªFF°Fe¹F, dIY¸FF³F ´FQ½Fe²FSX/ CX©Fd¾FdÃF°F, ¸Fba¶FBÊ ½F CX´F³F¦FSXdÀ±F°F, À½F°F:¨FZ §FSX AÀFF½FZ, ÀFbÀ±FFd´F°F, CX©F´FQÀ±F ³FûIYSXe, CaX¨Fe vl.xll ¨¹FF´FbPZX, A³FbøY´F. RYûMXû, ´FdÂFIYF ¸FFdWX°Fe BʸFZ»F½FSX ´FFNX½F¯FZ. prakashd3310@gmail.co m ¸Fû¶FFBÊ»F- zysryztzuv. 0070339241-2

´Fi±F¸F ½F²Fc, QZ¾FÀ±F ¸FSXFNXF, tu/ vl.rll, MA, B.Ed., d¾FdÃFIYFwqqq/-. A´FZÃFF- ´FQ½Fe²FSX/ CX©Fd¾FdÃF°F, ³FûIYSXe/ ½¹F½FÀFF¹F, À½FªFF°Fe¹F/ IYûIY¯FÀ±F ¸FSXFNXF ¨FF»FZ»F. zvzurxzyvr/ zztqrusqxw. 0070340442-1

¶FiFšF¯F * ¶FiFšF¯F ´Fi±F¸F ½F²Fc- * sy/ vl/ BE (Production)/ ¸FG³FZªFSX/ us,qqq/-, * tq/ CA/ vl.rll/ ¦FûSXe/ uq,qqq/-, * sy/ vl.vll/ B.Sc.,

Diploma/

tx,qqq/-, * ty/ vl.tll/ BE

(Electrical)/

tq,qqq/-, * sx/ vl.vll/ ¦FûSXe/ B.Com., BCA/ ry,qqq/-, * sz/ ul.rrll/ DFM/ rw,qqq/-, * tq/ vl.wll/ B.Com./ rv,qqq/-, * tt/ vl.tll/ ¦FûSXe/ MBA/ sv,qqq/-, * sx/ vl.sll/ M.Sc./ ¶FhIZY°F/ rv,qqq/-, * st/ vl.rll/ BCS, MCA/ rq,qqq/-, * sz/ vl.sll/ ¦FûSXe/ MA/ wqqq/-, * sx/ vl.tll/ B.Com./ ¶FhIZY°F/ z,qqq/-, * sr/ vl.ull/ B.Sc. (Biotech). ¶FiFšF¯F ½F²Fc-½FSXFa¨¹FF ·FSX´FcSX À±FTXFaÀFFNXe kÀFü·FF¦¹F ½F²Fc-½FSX ÀFc¨FIY IZÔYýil (QSXSXûªF rq - y). IYÀ°FbSXe ´»FFÓFFÀF¸FûSX, ¨F½WXF¯F AFGd´MXIY»ÀFªF½FTX, OXûÔd¶F½F»Fe (´Fc½FÊ). zwrzsqwqxr/ zztqvqsryr. 0070286254-42

½F²Fc ´FFdWXªFZ * ¨FFa·FFSX ´Fi±F¸F ½FSX- ts/ wl/ BE, PGD/ tq,qqq/-, * sw/ vl.yll/ BA, D.Ed./ ÀFSXIYFSXe/ sv,qqq/-, * tq/ vl.rrll/ B.Com., Animation/ rv,qqq/-. kÀFü·FF¦¹Fl IYÀ°FbSXe ´»FFÓFFÀF¸FûSX, ¨F½WXF¯F AFGd´MXIY»ÀFªF½FTX, OXûÔd¶F½F»Fe (´Fc½FÊ). zwrzsqwqxr/ zztqvqsryr. 0070329897-48

* ªFeEÀF¶Fe ´Fi±F¸F ½FSX- * tt/ vl-rqll/ B.Tech/ xs,qqq/-, * tu/ vl.yll/ BE/ vq,qqq/-, * ts/ wl/ B.Com./ sv,qqq/-. kÀFü·FF¦¹F ¸FGSmXªF ¶¹FbSXûl, (QSXSXûªF rq - y). IYÀ°FbSXe ´»FFÓFFÀF¸FûSX, ¨F½WXF¯F AFGd´MXIY»ÀFªF½FTX, OXûÔd¶F½F»Fe (´Fc½FÊ). zyttvruvrt/ zyrzvxvrrr. 0070329897-50

52 rr Ed´FiÕX sqru


* ¸FSXFNXF zw IbYTXe ´Fi±F¸F ½FSX- * tt/ vl.rrll/ BE/ QeOX »FFJ/-, * ts/ vl.wll/ ¦FûSXF/ M.Sc./ xq,qqq/-, * sz/ vl.yll/ BE/ r »FFJ, rv,qqq/-, * tw/ vl.rrll/ Diploma

Engineer/

wq,qqq/-, * sy/ vl.yll/ ¦FûSXF/ BE (Mechanical)/ uv,qqq/-, * sw/ vl.rrll/ M.Tech/ tq,qqq/-, * sz/ vl.xll/ MBA/ uq,qqq/-, * tt/ vl.yll/ ¦FûSXF/ B.Sc., SAP/ ts,qqq/-, * tq/ vl.zll/ BA, MBA/ ¶FhIZY°F/ tq,qqq/-, * sy/ vl.wll/ B.Com.,

Diploma/

sv,qqq/-, * tt/ vl.yll/ Diploma/ sy,qqq/-, * tq/ vl.zll/ M.Com./ sv,qqq/-, * sx/ wl/ BE (Electronics & Telecommunication)/

uq,qqq/-. ¸FSXFNXF ½F²Fc½FSXFa¨¹FF ·FSX´FcSX À±FTXFaÀFFNXe ÀFü·FF¦¹F ¸FGSmXªF ¶¹FbSXû, IYÀ°FbSXe ´»FFÓFFÀF¸FûSX, ¨F½WXF¯F AFGd´MXIY»ÀFªF½FTX, OXûÔd¶F½F»Fe (´Fc½FÊ). zztqvqsryr/ zwrzsqwqxr. 0070286254-43

ÀFeIZY´Fe ´Fi±F¸F ½FSX- ¸FWXFOXdÀ±F°F, us/ vl.yll, BA, Diploma Electrical Engineer, ³FûIYSXeuq,qqq/-, À½F°F:¨FF μ»FGMX. A´FZÃFF- dIY¸FF³F ¶FFSXF½Fe, À½FªFF°Fe¹F/ CX©F AFa°FSXªFF°Fe¹F ¨FF»FZ»F, A³FbøY´F. zsxttsyuzw/ zusrrvzyqt. 0070340448-1

À½FªFF°Fe¹F/ CX©F AFa°FSXªFF°Fe¹F ½F²Fc ´FFdWXªFZ. A´FZÃFF- vl/ vl.ull, su °FZ sy ½F¹F, ¦FûSXe/ ¦FWcX½F¯FeÊ, ÀFOX´FF°FTX/ ¸F²¹F¸F ¶FFa²FF, ´FQ½Fe²FSX ½FSX GSB, vl.wll, ½¹FF½FÀFFd¹FIY, ¨FFa¦F»FZ CX°´FÖF, ´FQ½Fe²FSX, ¸Fba¶FBÊdÀ±F°F. ¸Fû¶FFBÊ»F- zyttqqvvtt/ nmpinge@gmail.com 0070339159-2

´Fi±F¸F ½FSX IYºWXFOZX ¶FiFšF¯F, uv/ vl.wll, Civil Engineer Diploma, ³FûIYSXe- sv,qqq/+. A´FZÃFF- ´FQ½Fe²FSX/ dOX´»Fû¸FF, ³FûIYSXe, ¶FiFšF¯F ´FûMX¾FFJF/ CX©F AFa°FSXªFF°Fe¹F, A³FbøY´F. zxwzszqrtr. email :

´Fi±F¸F½FSX AFSX¸FFSXe ¸FSXFNXF dÀFa²FbQb¦FÊdÀ±F°F - tu/ vl.xll, B.Sc., ½¹F½FÀFF¹F - AIYSXF½Fe, ¶FFSXF½Fe, ÀFF¹F³ÀF ¢»FFÀFZÀF sq,qqq/-. A´FZÃFF- À½FªFF°Fe¹F/ AFa°FSXªFF°Fe¹F, ´FQ½Fe²FSX/ ¶FFSXF½Fe, A³FbøY´F - zysqyqttzv. 0070339242-2

´Fi±F¸F½FSX QZ¾FÀ±F ¹FªFb½FZÊQe ¶FiFšF¯F tx/ vl.rrll, AFIY¿FÊIY ½¹Fd¢°F¸FؽF, ÀFbÀ±FFd´F°F, BadªF³FeAdSaX¦F ½¹FF½FÀFFd¹FIY tv,qqq/- +. A´FZÃFF- ¶FiFšF¯F ´FûMX¾FFJF, A³FbøY´F. RYû³F: qsvrsutzqzq/ zysrqsyrxr. 0070339243-2

´Fi±F¸F ½FSX- GSB- ¾FFIYFWXFSXe, rs.rr.rzxu, vl.vll, ÀFOX´FF°FTX, B.Com., AdÀFÀMaXMX ¸FG³FZªFSX- tt,qqq/-, OXûÔd¶F½F»Fe°F 1 RK μ»FGMX, °FcTX, À½FF°Fe, ´Fi±F¸F ¨FSX¯F. A´FZÃFF- À½FªFF°Fe¹F, A³FbøY´F, ³FûIYSXe¨Fe AMX ³FFWXe. ÀFa´FIÊYzssrsvytxz. 0070340453-1

½FSX- ²F³F¦FSX, tx/ vl.yll, B.E.M. Tech., ÀFSXIYFSXe ¢ÕXFÀF ½F³F AFGdRYÀFSX uq,qqq/-, d³F½¹FÊÀF³Fe, ´Fid°FdâX°F. A´FZÃFFA³Fb÷Y´F, ³FûIYSXe ¨FFÕZXÕ ´F¯F AMX ³FFWXe. zusstyryqv/ zqzwxzqsxw. 0090152001-2

´Fi±F¸F ½FSX uy IYûIY¯FÀ±F ¶FiFšF¯F, vl.xll, ¶Fe.IYFG¸F., d³F¸FÀFSXIYFSXe ³FûIYSXe, ¶FÈWX³¸Fba¶FBÊ ¸FWXF³F¦FSX´FFd»FIYF, uq,qqq/-. A´FZÃFF- ´Fi±F¸F ½F²Fc/ §FMXÀRYûdMX°F/ d½F²F½FF, uq ´F¹FË°F, rs ½Fe, ¾FFIYFWXFSXe. qzwrzrytxyq. 0070340617-1 Aa²FZSXedÀ±F°F ´Fi±F¸F½FSX, IYû.¶FiF., ts/ vl.yll, tv,qqq/-. A´FZÃFF- ¶FiFšF¯F, ³FûIYSXe¨Fe AMX ³FFWXe. zzsqtrtwsw/ zysquuwtqv. (M346www.nehamatrimony.com) 0070340725-1

½FSX- IbY¯F¶Fe, tq, BE, ÀFFGμMX½FZASX BadªF³FeASX, vl-wll, ½FFd¿FÊIY ry »FFJ. A´FZdÃF°F ½F²FcAFa°FSXªFF°Fe¹F, ¸FFÀMXSX, BadªF³FeASX, ÀFOX´FF°FTX, À¸FFMÊX. zzyxxrqzqw, qsssrwtuttu. 0070340760-1

ashesh24@gmail.com 0070340457-1

53 rr Ed´FiÕX sqru


½FSX ¸FSXFNXF, tv, vl.ull, QWXF½Fe, ÀFd½WÊXÀF, rv,qqq/-, §FSX, ´FiFG´FMXeÊ, dIaYd¨F°F A´Fa¦F. A´FZÃFF- ½¹Fa¦F ¨FFÕZXÕX, ¦FSXe¶F ¨FFÕZXÕX, AFa°FSXªFF°Fe¹F °F¹FFSXe. zqzwxzqsxw/ zuqvvuwurz. 0090152427-1

ÀFeIZY´Fe

ÀFd½WÊXÀFZÀF d½F¾½FFÀFc ÀÂFe/ ´Fb÷Y¿F §FSXIYF¸FFÀFFNXe, ´FZ¾FaMX, ¶FZ¶FeIZYASX, ½F¹FÀIYSXFa³FF ÀFFa·FFTX¯¹FFÀFFNXe CX´F»F¶²F. kkdÀ¸F°FF WXFDYÀF ÀF½FʳMX EªF³ÀFell, ÀMZX¾F³F ´»FFÓFF, ·FFaObX´F (´Fd¾¨F¸F), ¸Fba¶FBÊ uqqqxy. svwwvuxr, svwwwtsz. 0070327699-10

* ÀFeIZY´Fe ´Fi±F¸F ½FSX- * ts/ vl.yll/ BE, MMS/ ¶FhIZY°F/ ´FF½F¯FZ°Fe³F »FFJ/-, * tt/ wl/ BE/ vv,qqq/-, * tu/ vl.wll/ B.Com./ ss,qqq/-. kÀFü·FF¦¹F ¸FGSmXªF ¶¹FbSXûl, IYÀ°FbSXe ´»FFÓFFÀF¸FûSX, ¨F½WXF¯F AFGd´MXIY»ÀFªF½FTX, OXûÔd¶F½F»Fe (´Fc½FÊ). zyrzvxvrrr/ zyttvruvrt.

AKSHATA 67440367

0070329897-49

¸FGSmXªF ¶¹FbSXû ªFe½F³FÀFF±Fe ÀFb¹Fû¦¹F d³F½FOXeÀFFNXe ´Fi±F¸F ½FSX, ´Fb³Fd½FʽFFWXû°ÀFbIY ¸Fba¶FBÊ°Fe»F/ ´FSXQZ¾FF°Fe»F CX©F½F¯FeʹF À±FTXFaÀFFNXe. ¸FZ²FF QF¸F»FZBaýi½FQ³F, ÀFZ³FF·F½F³FÀF¸FûSX, QFQSX (´F.). Ph.- 022- 24305607. ½FZTX- rr °FZ v. 0070338505-3 U`ôFIYe¹F

dOXMZXd¢MX½WX Bombay Helpline Consultancy Services (ISO 9001-2008, Regd. Under The BPT Act, 1950) All Civil- Criminal Matters Viz., Robbering, Threatening, Blackmail, Cheating, Kidnapping, Duplicate Products, Matter Related To Property/ Builder (SRA, MHADA), BMC, Family Matter, Investing For Insurance Company & Any Other Problem Advice Given In The Matter By Retired ACP From Bombay Police- 9867220029/ 8080898859/ email- rhate0@gmail.com 0070308373-26

54 rr Ed´FiÕX sqru


AFPXF½FF ¸FaQFSX IYSaXªFFTIYSX

d¨FÂF´FM, Me½We, UÈØF´FÂFZ, þFdWSF°Fe, SZdOAû AFd¯F BaMS³FZM ¸FF²¹F¸FFa³Fe d¸FTc³F ¶F³F»FZ»FZ ·FFS°Fe¹F ¸F³FûSaþ³F CôFFZ¦FÃFZÂF AFþ A³FZIY A±FF˳Fe UZ¦F¼¹FF UT¯FFUS ¹FZD ³F ´FûW¨F»Fa AFWZ. ¸F³FûSaþ³F ÃFZÂFF¨FF ´FÀFFSF dQUÀFaZdQUÀF UFP°F AÀFc³F ¹FF ÃFZÂFF°F CôFFZ¦FF¨¹FF A³FZIY ³F½¹FF ÀFa²Fe C´F»F¶²F Wû°FF³FF dQÀF°F AFWZ°F. ¸F³FûSaþ³F ÃFZÂFF¨FF U¿FÊ·FSF°Fe»F §FOF¸FûOea¨FF AFPFUF §FZ¯¹FFÀFFNe dRYæYeRiZY¸ÀF sqru ¹FF °Fe³F dQUÀFe¹F UFd¿FÊIY ´FdS¿FQZ¨Fa AF¹Fûþ³F ¸Fba¶FBÊ°F ³FbIY°Fa¨F IYS¯¹FF°F AF»Fa Wû°Fa. ¹FF ´FdS¿FQZ¸F²¹FZ ¸F³FûSaþ³F ÃFZÂFF¨Fe ´FbP¨Fe dQVFF AFd¯F UFM¨FF»F IYVFe AÀFZ»F ¹FF¨Fe ÀFFa¦Fû´FFa¦F ¨F¨FFÊ IYS¯¹FF°F AF»Fe.

·FSFSe ¸F³FûSaþ³FdUäFF¨Fe

´FiÀFFS¸FF²¹F¸FZ AFd¯F ·FFS°Fe¹F ¸F³FûSaþ³F ½¹FUÀFF¹FFVFe d³F¦FdO°F CôFFZ¦F ÃFZÂF WZ þ¦FF°Fe»F IYFWe A°¹Fa°F ÓF´FFMëF³FZ ´Fi¦F°Fe IYS¯FFº¹FF CôFFZ¦FFa´F`IYe EIY AFWZ. ·FFS°Fe¹F A±Fʽ¹FUÀ±FZ¸F²¹FZÀFbðXF ¸F³FûSaþ³F ÃFZÂFF¨FZ ³FZW¸Fe¨F ¸FûNZ ¹Fû¦FQF³F SFdWX»FZ AFWZ. ´FiÀFFS¸FF²¹F¸FZ AFþ ÀFUÊÀFF¸FF³¹F þ³F°FZ¨¹FF þeU³FF¨FZ AdU·FFª¹F §FMIY ¶F³F»FZ»Fe AFWZ°F. d¨FÂF´FM AÀFû, Me½We AÀFû, UÈØF´FÂFZ AÀFû°F dIYaUF SZdOAû AÀFû, ¹FF ÀFUÊ ¸FF²¹F¸FFa¨FF þ³F°FZ¨¹FF þeU³FFVFe ´FFSa´FdSIYSe°¹FF Ad°FVF¹F þUT¨FF ÀFa¶Fa²F SFdW»FZ»FF AFWZ AFd¯F °¹FF¨FF ·FFS°Fe¹F þ³F¸FF³FÀFFUS AF°FF´F¹FË°F ³FZW¸Fe¨F ´Fi¨FaO ¸FûNF ´Fi·FFU SFdW»FF AFWZ. °¹FF¸F²¹FZ ·FS ´FO»Fe AFWZ

°Fe ³F½¹FF³FZ °F¹FFS ÓFF»FZ»¹FF ÀFûVF»F ³FZMUdIËY¦F ÀFZUF, AGd³F¸FZVF³F, d½WþbA»F BRYZ¢MÐÀF, AFG³F»FFB³F ¦FZd¸Fa¦F AFd¯F ¸Fû¶FFB»F AGd´»FIYZVF³ÀF ÀFZUFa¨Fe. ¹FF ÀFUʨF ¸FF²¹F¸FFa¨FF ´FiZÃFIYFa¨¹FF ¸F³FFUS WUF °Fû ÀFF¸FFdþIY ´FdS¯FF¸F ´Fi·FFUeSe°¹FF ÀFF²¹F IYS¯¹FFÀFFNe Jc´F ¨FFa¦F»FF C´F¹Fû¦F AFþ IYøXX ³F §FZ°FF ¹FZD VFIY°Fû. d¨FÂF´FMFõXFSZ AFd¯F Me½We UFdW³¹FFaUSe»F ¸FFd»FIYF dIYaUF IYF¹FÊIiY¸FFõXFSZ ·FFS°Fe¹F ´FiZÃFIYFa¨FZ ¸F³FûSaþ³F Wû¯¹FF¶FSû¶FS¨F, ¶FQ»F°¹FF IYFTF°Fe»F ÀFF¸FFdþIY ¶FQ»F AFd¯F °¹FF³FbÀFFS ÀFUÊÀFF¸FF³¹FFa¨¹FF ¶FQ»F¯FFº¹FF A´FZÃFF¨FZ d¨FÂF »FûIYFaÀF¸FûS ¸FFaO¯¹FF¨FZ ¸FWؽF´Fc¯FÊ IYF¸F ÀFF²¹F ÓFF»FZ»FZ AFWZ.

sqrt WZ U¿FÊ °FÀFa ´FFWF¹F»FF ¦FZ»Fa °FS ¸F³FûSaþ³F Côû¦FFÀFFNe ÀFd¸FßF AÀFa¨F SFdW»Fa AFWZ. EIYF ¶FFþc³FZ AFd±FÊIY ¸FaQe¨FZ UF°FFUS¯F AFWZ, ª¹FF¨FF RYMIYF ÀFUʨF ÃFZÂFFa³FF ¶FÀF°Fû AFWZ °FS QbÀFº¹FF ¶FFþc»FF ¹FF U¿FeÊ d¨FÂF´FMX AFd¯F JFÀFIYøXX ³F Me½We ÃFZÂFF°F ¸FûNëF ´Fi¸FF¯FF°F AFa°FdSIY ¶FQ»F ´FFWF¹F»FF d¸FTF»FZ AFWZ°F. ¹FF U¿FeÊ A³FZIY IYa´F³¹FFa³FF ±FûOa ±FFa¶Fc³F dU¨FFS IYSF¹F¨Fe UZT AF»Fe Wû°Fe. ¸FFÂF ÀFUF˳Fe A¨FcIY°FZUS ·FS QZ°F AF´F»Fe IYF¹FÊ´FðX°Fe þû¸FF³FZ ÀFbøX X NZU»Fe. °¹FF¸FbTZ ÀFUÊ ¦Fûáea¨FF ÀFFSFÀFFSdU¨FFS IYS°FF AVFF AF½WF³FF°¸FIY UF°FFUS¯FF¸F²¹FZWe, B°FS A³FZIY CôFFZ¦F ÃFZÂFF¨¹FF °Fb»F³FZ°F ¸F³FûSaþ³F CôFFZ¦FF³FZ

IYZ»FZ»Fe EIYaQSe°F ´Fi¦F°Fe d³Fd›F°F¨F UFJF¯F¯¹FFþû¦Fe AFWZ. ¦FZ»¹FF IYFWe IYFTF°Fe»F þF¦Fd°FIY ¸FaQe¨FF RYMIYF JFÀFIYøXX ³F þFdWSF°Fe¨¹FF C°´FÖFFUS AU»Fa¶Fc³F AÀF¯FFº¹FF Me½We AFd¯F UÈØF´FÂF ¸FF²¹F¸FFa³FF þFÀ°F ¶FÀF»FF AFWZ. ÷XX ´F¹FF¨FZ AU¸Fc»¹F³F ÓFF»FZ»FZ AÀF»¹FF¸FbTZ °¹FF¨Fe ÓFTWe Me½We, UÈØF´FÂF AFd¯F OXeMXeE¨F ÀFZUF IYa´F³¹FFa³FF þûSF°F ¶FÀF»FZ»Fe ´FFWF¹F»FF d¸FTF»Fe. ´F¯F AGd³F¸FZVF³F AFd¯F d½WþbA»F BRYZ¢MÐÀF AVFF d³F¹FFÊ°F´Fi²FF³F ÃFZÂFF»FF ¸FFÂF °¹FF¨Fe ÓFT °FZUPe ¶FÀF»Fe ³FFWe. ´FiÀFFS¸FF²¹F¸FZ AFd¯F ¸F³FûSaþ³F CôFFZ¦FFVFe d³F¦FdO°F ¦Fûáea¨FF AFPFUF §FZ¯¹FFÀFFNe ³FbIY°FZ¨F dRYæYe (RZYOSZVF³F AFGRY BadO¹F³F ¨FZa¶FÀFÊ AFGRY IYFG¸FÀFÊ rr Ed´FiÕX sqru

55


AhO BaOÀMÑeþ) kRiZY¸ÀF-sqrul ¹FF UFd¿FÊIY ´FdS¿FQZ¨FZ ¸Fba¶FBÊ°F AF¹Fûþ³F IYS¯¹FF°F AF»FZ Wû°FZ, °¹FF°F ¸F³FûSaþ³F dUäFF¨¹FF UZ¦FUZ¦F¼¹FF ÃFZÂFFa¨FF AFPFUF §FZ¯¹FF°F AF»FF. dRYæYe-IZY´FeE¸FªFe ¹FFa³Fe ´FidÀFðX IYZ»FZ»¹FF AWUF»FF³FbÀFFS ¦FZ»¹FF U¿Feʨ¹FF °Fb»F³FZ°F ¹FF U¿FeÊ ¸F³FûSaþ³F CôFû¦FF³FZ °F¶¶F»F zry A¶þ ÷XX . ¨¹FF ½¹FFUÀFFd¹FIY C»FFPF»Fe¨FF M´´FF ´FFS IYS°F, EIYaQSe°F rr.y% UFPe¨Fe ³FûaQ IYZ»Fe AFWZ. IYZ¶F»F dOdþMF¹FÓFZVF³F¨¹FF d³F¯FʹFF¸FbTZ ¸F³FûSaþ³F ÃFZÂFF»FF ¸FûNF RYF¹FQF ÓFF»¹FF¨FZ dQÀFc³F ¹FZ°F AÀFc³F ´FiFQZdVFIY ¸FF²¹F¸FFa¨Fe UFP ÓFF»¹FF¨FZWe dQÀFc³F ¹FZ°F AFWZ. ÀFUFÊ°F þFÀ°F ¸W¯FþZ¨F ty.x % EUPe ½¹FUÀFF¹FUÈðXe dOdþM»F þFdWSF°F ÃFZÂFF³FZ ³FûaQU»Fe AÀFc³F °¹FFJF»FûJF»F ¦FZd¸Fa¦F ÃFZÂFF³FZ sv.v% EUPe ½¹FUÀFF¹FUÈðXe¨Fe ³FFaZaQ IYZ»Fe AFWZ. d¨FÂF´FMX ÃFZÂFF³FZ ¦FZ»¹FF U¿Feʨ¹FF °Fb»F³FZ°F rr.v % EUPëF ½¹FUÀFF¹FUÈðXe¨Fe ³FûaQ IYZ»Fe AFWZ. zq-zv % d¨FÂF´FM¦FÈW AF°FF dOdþM»F d´FiaM QFJU°F AÀFc³F ¸Fd»M´»FZ¢ÀF d¨FÂF´FM¦FÈWUFPe¨FZ ´Fi¸FF¯F ·FdU¿¹FF°F IYFWeÀFZ ¸FaQFU¯FFS AÀF»¹FF¨FZ d¨FÂF ¹FF AWUF»FF³FbÀFFS dQÀF°F AFWZ.

sqrs ¨¹FF °Fb»F³FZ°F ¸FF¦F¨¹FF U¿FeÊ d¨FÂF´FM ÃFZÂFF¨Fe UFP IY¸Fe ÓFF»FZ»Fe AÀF»Fe °FSeWe ¶Fº¹FF¨F d¨FÂF´FMFa³Fe ¶FFG¢ÀF AFGdRYÀFUS ¸FûNF ½¹FUÀFF¹F IYZ»FF. ·FFS°FF°Fe»F þUT´FFÀF zq °FZ zv MXæZY d¨FÂF´FM¦FÈW AF°FF dOdþM»F Àœ e³F¨Fe ÓFF»FZ»Fe AÀF»¹FF¸FbTZ AF°FF ³FUe³F d¨FÂF´FM¦FÈW d³Fd¸FÊ°Fe¨FF Aû§F LûMëF VFWSFaIYOZ UT¯FFS AFWZ. dS¹F»F BÀMZM ÃFZÂFF°Fe»F ¸FaQe¸FbTZ ¸Fd»M´»FZ¢ÀF d³Fd¸FÊ°Fe¨FF UZ¦F IYFWe IYFTF´FbS°FF IYFWeÀFF ¸FaQFU¯FFS AÀFZ d¨FÂF AFWZ. sqry ¹FF U¿FÊF´F¹FÊa°F MZd»Fd½Wþ³F ÃFZÂFF¨Fe UFP þUT´FFÀF yy IYûMe´F¹FÊa°F ´FûWX¨FZ»F AÀFF d³F¿IY¿FÊ IYFP»FF þF°F AFWZ. dOdþMF¹FÓFZVF³F¨¹FF ´FidIiY¹FZ³Fa°FS MZd»Fd½Wþ³F ÃFZÂFF»FF ´Fi°¹FZIY ¦FiFWIYF¸FF¦F¨FZ ÀFUÊÀFF²FFS¯F C°´FÖF UFP¯¹FFÀF WF°F·FFS »FF¦F»FF AFWZ. ª¹FF¨FF ´FdS¯FF¸F ¸W¯Fc³F sqry ÀFF»FF´F¹FÊa°F MZ»Fed½Wþ³F ÃFZÂFF»FF Wû¯FFº¹FF EIYc¯F C°´FÖFF¨¹FF UFMëF´F`IYe ¦FiFWIYFIYOc³F d¸FT¯FFº¹FF UFMëF¨FZ ´Fi¸FF¯F xr MXæZY³FZ UFP»FZ»FZ AÀFZ»F. sqrt ÀFF»Fe ·FFS°FF°F Me½We ÀFZM AÀF¯FFº¹FF §FSFa¨Fe EIYc¯F ÀFa£¹FF rw IYûMeEUPe UFP»Fe AFWZ. IYZ¶F»F AFd¯F ÀFGMZ»FFBÊM Me½We IY³FZ¢VF³F AÀF¯FFº¹FF

BaOXÀMÑXe¨Fe CXÕXFPXFÕX (AFIYOZX½FFSXe A¶ªFF¸F²¹FZ)

sqrs

sqrt

MXe½WXe

txq.r

urx.s

rs.xq%

d´FiaMX

ssu.r

sut.r

dRY»¸ÀF

rrs.u

SmXdOXAû

¦FiFWIYFa¨Fe ÀFa£¹FF þUT´FFÀF zq »FFJFa³Fe UFPc³F EIYc¯F rt IYûMe zq »FFJ EUPe ÓFFÕXe AFWZ. WF IYZ¶F»F AFd¯F ÀFGMZ»FFBÊM ¦FiFWIYU¦FÊ sqry ÀFF»FF´F¹FÊa°F UFPc³F ry IYûMe EUPF ÓFF»FZ»FF AÀFZ»F, þû IYe EIYc¯F Me½We AÀF¯FFº¹FF §FSF´F`IYe zv MXæZYEUPF AÀFZ»F.

dRYæYe-IZY´FeE¸FªFe ¹FFa³Fe ´FidÀFðX IYZ»FZ»¹FF AWUF»FF³FbÀFFS ¦FZ»¹FF U¿Feʨ¹FF °Fb»F³FZ°F ¹FF U¿FeÊ ¸F³FûSaþ³F CôFû¦FF³FZ °F¶¶F»F zry A¶þ ÷XX . ¨¹FF ½¹FFUÀFFd¹FIY C»FFPF»Fe¨FF M´´FF ´FFS IYS°F, EIYaQSe°F rr.y% UFPe¨Fe ³FFaZQ IYZ»Fe AFWZ.

IZY¶F»F¨¹FF dOdþMF¹FÓFZVF³F ´FidIiY¹FZ¸FbTZ MZd»Fd½Wþ³F ÃFZÂFF¸F²¹FZ ¸FF¦F¨¹FF U¿FÊ·FSF°F IiYFad°FIYFSe ¶FQ»F §FOc³F AF»FZ AFWZ°F. RZYþ- s VFWSFa¸F²FZ ¶Fa²F³FIYFSI AÀFÕZX»¹FF ‘OXFÀF’Y(DASDigital Access System) ¨FZ IYF¸FWe ¸FF¦F¨¹FF U¿FFÊ°F ÀFbøX X IYS¯¹FF°F AF»FZ. °¹FF¸FbTZ Me½We ÃFZÂFF¨¹FF dUIYFÀFF»FF AF°FF EIY ¹Fû¦¹F dQVFF d¸FTF»Fe AFWZ. ¹FF¨FF ´FdS¯FF¸F AÀFF ÓFF»FF AFWZ IYe EIYaQSe°F IYGSeEþ RYe þUT´FFÀF rv-sq MX¢¢ëF³FZ IY¸Fe ÓFF»FZ»Fe AF´F»¹FF»FF ´FFWF¹F»FF d¸FTF»Fe. ´FSa°Fb dOdþMF¹FÓFZVF³F ´FidIiY¹FZ¨FZ JSZ RYF¹FQZ d¸FT¯¹FFÀFFNe ¶FiFGOIYFÀMÀFÊ AFd¯F ¸Fd»MdÀFÀMe¸F AFG´FSZMÀFÊ (MSO) ¹FFa³FF Aþc³F s-t U¿FZÊ °FSe UFM ´FFWFUe »FF¦FZ»F. ¹FF dVFUF¹F Me½We SZdMa¦ÀF IYFP¯¹FFÀFFNe ¢»FFÀF- r ¸FFIYÊZM´FZÃFF JF»F¨¹FF VFWSFa¨FFWe AF°FF ÀF¸FFUZVF IYS¯¹FF°F AF»FF AFWZ. rs d¸Fd³FMFa¨¹FF þFdWSF°Fe¨¹FF ¶Fa²F³FF¨FF d³F¹F¸F °FÀFZ¨F MXeAFSX´FeEZUþe MXe½WXeMXe AVFF IYFWe AF¸Fc»FF¦Fi ¶FQ»FFa¸FbTZ ¸FF¦F¨¹FF U¿FeÊ MZd»Fd½Wþ³F ÃFZÂFF°F EIYQ¸F UZ¦FTZ´F¯F d³F¸FÊF¯F ÓFF»FZ»FZ ´FFWF¹F»FF d¸FTF»FZ.

sqrs ¨¹FF sqru sqrv sqrw sqrx sqry EIaYQSXe°F °FbÕX³FZ°F sqrt (AaQFdªF°F) (AaQFdªF°F) (AaQFdªF°F) (AaQFdªF°F) (AaQFdªF°F) ½FFPX (sqrt-ry) ¸F²FeÕX ½FFPX uxy.z

vwx.u

wxs.u

xxr.z

yyv

rw.sq%

y.vq%

swu

syx

trt

tut

txu

z.qq%

rsv.t

rr.vq%

rty

rvy.t

ryr.t

sqq

srz.y rr.zq%

rs.x

ru.w

rv.qq%

rw.w

rz

st

sx.y

tt.w ry.rq%

¸¹FbdÓFIY

rq.w

z.w

-z.zq%

rq.r

rr.t

rt.s

rv.r

rx.y rt.sq%

AûAûE¨F

ry.s

rz.t

v.zq%

sr.s

st.r

sv.s

sx.v

tq

AGd³F¸FZ¾F³F AG¯OX ½FeERY¢ÀF

tv.t

tz.x

rs.vq%

uv

vr.x

wq

xq.s

ys.z rv.zq%

¦FZθF¦F

rv.t

rz.s

sv.vq%

st.v

sy

ts.t

tw.r

uq.w rw.sq%

dOXdªFMXÕX ªFFdWXSXF°Fe

sr.x

tq.r

ty.xq%

ur.s

vv.r

wz.x

yy.r

rqs.s sx.xq%

EIcY¯F

ysr

zry

rr.yq%

rqtz

rsqr

rtzq

rvyq

rxyw

z.sq%

ru.sq%

56 ¸F³FFZSaªF³F d½F¾½FF¨Fe ÀFôFdÀ±F°Fe AFd¯F ·Fd½F¿¹FF°FeÕX A´FZdÃF°F CXÕXFPXFÕX rr Ed´FiÕX sqru

pFû°F : IZY´FeE¸FªFe BadOX¹FF SXeÀF¨FÊ


(AFIYOZX A¶ªF ÷Y´F¹FFa°F)

pFû°F : IZY´FeE¸FªFe BadOX¹FF

·FFSX°FF°FeÕX dOXdªFMXÕX AGOX½WXMFʹFΪF¦F ¸FFIZÊYM sqrt (´Fi°¹FÃF) - sqry (AaQFdªF°F)X rqs.t rz.r

yy.r

yq

ur.s

sq

rq.x

vv.r

wq uq

rv.r

wz.x

tq.r t.u sw.x

v.r tw.r

yt.s

xt

vz

x.u ux.x

q sqrt sqru sqrv (´Fi°¹FÃFF°F) (AaQFdªF°F) (AaQFdªF°F) OZXÀIYMXFG´F BaMXSX³FZMX AGOX½WXMXFʹFdªFa¦F

MZd»Fd½Wþ³F AFd¯F dOdþM»F ÃFZÂFF¸F²¹FZ ¸FûNZ ½¹FF´FIY AFd¯F ¸Fc»F·Fc°F ¶FQ»F §FO°F AFWZ°F, ª¹FF¨FF RYF¹FQF ¹FF ÃFZÂFF¨Fe ÃF¸F°FF þF¯Fc³F §FZ¯¹FFÀFFNe Wû°F AFWZ. dRYæYe-¸F³FûSaþ³F ÀFd¸F°Fe¨FZ A²¹FÃF CQ¹F VFaIYS ¹FFa¨¹FF ¸F°FZ, kksqrt WZ U¿FÊ ¸F³FûSaþ³F CôFFZ¦FFÀFFNe RYFS ¸FWؽFF¨Fa Wû°Fa. ¹FF U¿FeÊ ¸F³FûSaþ³F CôFFZ¦FF¸F²¹FZ A³FZIY ¸FWؽF´Fc¯FÊ ¶FQ»F §FO»FZ. °¹FF¸FbTZ WZ U¿FÊ JSa °FS Jc´F AF½WF³FF°¸FIY Wû°Fa. EIY °FS ¸F³FûSaþ³F ÃFZÂFF³FZ A³FZIY UZ¦FUZ¦F¼¹FF ¸FbïXëFaÀFaQ·FÊF°F NûÀF d³F¯FʹF §FZ°F»FZ, ª¹FF¨FF ¹FF ÃFZÂFF»FF ´FbPe»F IYFTF°F Wû¯FFº¹FF ´Fi¦F°Fe¨¹FF úáe³FZ Jc´F RYF¹FQF WûBÊ»F. ¸F³FûSaþ³F CôFFZ¦FF¨¹FF ´Fi°¹FZIY dU·FF¦FF°F AFþ AF´F»¹FF»FF ´Fi¦F°Fe ÓFF»FZ»Fe ´FFWF¹F»FF d¸FT°F AFWZ. MZd»Fd½Wþ³F ÃFZÂFF°F ¶FFSXF d¸Fd³FMFa¨¹FF þFdWSF°Fe¨Fa ¶Fa²F³F AÀFû dIYaUF ÀFZM MFG´F ¶FFG¢ÀF ¶FÀFU¯¹FF¨Fe QZVF½¹FF´Fe ¸FûWe¸F AÀFû, EIY ¸FûNF ¶FQ»F AF´F»¹FF»FF ´FFWF¹F»FF d¸FTF»FF AFWZ. d¨FÂF´FMX ÃFZÂFF°F ´Fi¦F°Fe¨FF AF»FZJ Aþc³F ÷XX aQFU°Fû AFWZ. ¹FF U¿FeÊ UZ¦FUZ¦F¼¹FF dU¿F¹FFUSe»F A³FZIY ¨FFa¦F»FZ d¨FÂF´FMX ¹FVFÀUe ÓFF»FZ»FZ AF´F¯F

sqrw sqrx (AaQFdªF°F) (AaQFdªF°F) ¸Fû¶FFBÕX AGOX½WXMXFʹFdªFa¦F

´FFdW»FZ. SZdOAû AFd¯F UÈØF´FÂF ÃFZÂFF°FWe þF¦Fd°FIY ´FF°FTeUSe»F ¶FQ»F §FO°F AFWZ°F. ¸F»FF JFÂFe AFWZ IYe ÀFIYFSF°¸FIY ´FðX°Fe³FZ IYZ»FZ»Fa d³F¹F¸F³F ¹FF ÃFZÂFF»FF Aþc³F US¨¹FF ´FF°FTeUS §FZDY³F þFD VFIYZ»F.ll AFd±FÊIY ¸FaQe¨FF RYMIYF ¹FF U¿FeÊ UÈØF´FÂF ¸FF²¹F¸FFa³FF þûSF°F ¶FÀF»FF. ½¹FUÀFF¹FF¸F²¹FZ IYNe¯F UF°FFUS¯F AÀF°FF³FFWe sqrs ¨¹FF °Fb»F³FZ°F ¹FF ÃFZÂFF³FZ y.v MXæZY ½¹FUÀFF¹F UÈðXe¨Fe ³FûaQ IYS°F sut IYFZMXeÔ¨FF M´´FF ´FFS IYZ»FF. dOdþM»F ¸FF²¹F¸FFa¨¹FF À´F²FÊZ¸F²¹FZWe ¹FF U¿FeÊ þFdWSF°FQFSFa³Fe UÈØF´FÂF ¸FF²¹F¸FFaUS dUäFFÀF ½¹F¢°F IYS°F ¹FF ÃFZÂFF»FF ¨FFa¦F»FF¨F dQ»FFÀFF dQ»FF¹F. þFdWSF°Fe¸F²Fe»F C°´FÖF AFd¯F A³FZIY SFª¹FFa¸F²Fe»F dU²FF³FÀF·FF d³FUO¯FbIYFa¸FbTZ ´FiFQZdVFIY ·FF¿FZ°Fe»F UÈØF´FÂF ¸FF²¹F¸FFa³Fe ÀFS°¹FF U¿FFu°F °Fb»F³FZ³FZ ¨FFa¦F»FF ½¹FUÀFF¹F IYZ»FF¹F. UÈØF´FÂF ¸FF²¹F¸FF¨¹FF ´FiFQZdVFIY ·FF¿FZ°Fe»F UÈØF´FÂFFa¨¹FF EIYc¯F ½¹FUÀFF¹FF¸F²¹FZWe ¨FFa¦F»Fe UFP ÓFF»¹FF¨FZ dQÀFc³F ¹FZ°F AFWZ. Côû¦FF°Fe»F ¶FOëF IYa´F³¹FFa³Fe AF¹FAFSXEÀF (Indian Readership Survey) ¨¹FF OZMFÀFaQ·FFÊ°F A³FZIY ´FiV³F d³F¸FÊF¯F

sqry (AaQFdªF°F)

dRYæYe-¸F³FûSaþ³F ÀFd¸F°Fe¨FZ A²¹FÃF CQ¹F VFaIYS ¹FFa¨¹FF ¸F°FZ-s qrt WZ U¿FÊ ¸F³FûSaþ³F CôFFZ¦FFÀFFNe RYFS ¸FWؽFF¨Fa Wû°Fa. ¹FF U¿FeÊ ¸F³FûSaþ³F CôFFZ¦FF¸F²¹FZ A³FZIY ¸FWؽF´Fc¯FÊ ¶FQ»F §FO»FZ.

IYZ»¹FF¸FbTZ IYFWe IYFT UF¨FIYFa¨Fe ÀFa£¹FF ¸Fûþ¯¹FF¨Fe IYbN»Fe¨F ´FðX°F AdÀ°F°UF°F SFdW»Fe ³F½W°Fe. °¹FF¸FbTZ IYa´F³¹FFa³FF ¸FedO¹FF ´»FGd³Fa¦FÀFaQ·FFÊ°F A³FZIY ¸FûNZ d³F¯FʹF §FZ¯¹FF¸F²¹FZ ¶Fº¹FF¨F AO¨F¯Fe d³F¸FFʯF ÓFF»¹FF Wû°¹FF. ¹FF ÀFUFʨFF ´FdS¯FF¸F UÈØF´FÂF ¸FF²¹F¸FF¨¹FF ½¹FUÀFF¹FFUS ÓFF»FF. dOdþM»F þFdWSF°F ¸FF²¹F¸FF¨FZ ´Fi¸FF¯F B°FS IYbN»¹FFWe þFdWSF°F ¸FF²¹F¸FF´FZÃFF UZ¦FF³FZ UFP»¹FF¨FZ dQÀFc³F ¹FZ°F AFWZ. dOdþM»F þFdWSF°FeUSe»F J¨FFʸF²¹FZ AFd¯F B°FS dOdþM»F þFdWSF°Fe¨¹FF ½¹FUÀFF¹FF³FZ þûSF°F CÀFTe ¸FFS°F ty.x MXæZY EUPe ½¹FUÀFF¹F UÈðXe¨Fe ³FûaQ IYS°F tqq IYûMea¨FF M´´FF ´FFS IYZ»FF¹F. ·FFS°FF¸F²¹FZ BaMS³FZM UF´FS¯FFº¹FF¨FZ ´Fi¸FF¯F þUT´FFÀF sr.u IYûMe´F¹FË°F ´FûW¨F»FZ AFWZ. °¹FF°Fe»F þUT´FFÀF rt IYûMe þ¯F ¸Fû¶FFB»F US BaMS³FZM¨FF UF´FS IYS°F AÀF»¹FF¨Fa dQÀFc³F AF»Fa AFWZ AFd¯F °¹FF¨Fa EIYc¯F ´Fi¸FF¯F wr MæYZ AFWZ. ¸Fû¶FFB»F þFdWSF°Fea¨¹FF ½¹FUÀFF¹FF¸F²¹FZ ·FFS°FF°F vqMX¢¢ëFa¨Fe UFP WûD ³F sqru ¨¹FF U¿FÊAJZSeÀF vq IYûMea¨FF ½¹FUÀFF¹F IYZ»FZ»FF AF´F»¹FF»FF dQÀFc³F ¹FZBÊ»F AÀFF d³F¿IY¿FÊ AFWZ. °¹FF¸FbTZ ¸Fû¶FFB»F þFdWS°Fea¨Fa dU´F¯F³F IYS¯FFº¹FF IYa´F³¹FFa³Fe IYFTF¨Fe ¦FSþ AûTJc³F AF°FF´FFÀFc³F¨F °¹FF úáe³FZ ´FF½F»FZ C¨F»F»Fe AFWZ°F. dOdþM»F ¸FF²¹F¸FFaUS þFdWSF°Fe¨¹FF IYZ»FZ»¹FF J¨FFʨFZ ´Fi¸FF¯F sqru ¨¹FF U¿FÊAJZSeÀF tx MX¢¢ëFa³Fe UFPc³F urq IYûMe EUPZ ÓFF»FZ»FZ AÀFZ»F. AFdVF¹FF¸F²¹FZ ¦Fc¦F»F AFd¯F RYZÀF¶FbIYUSe»F AFG³F»FFB³F þFdWSF°Fea¨FZ ´Fi¸FF¯F EIYc¯F ½¹FUÀFF¹FF´F`IYe þUT´FFÀF vq MXæZY EUPZ AFWZ. ¹FFUøYXX³F AF´F»¹FF»FF dOdþM»F AFd¯F AFG³F»FFB³F ¸FF²¹F¸FFa¨FZ ¸FWؽF »FÃFF°F ¹FZBÊ»F. À¸FFMÊRYû³F¨FF UF´FS UFP»¹FF¸FbTZ BaMS³FZMUøYX³F ¦FF¯¹FFa¨FZ OFD ³F»FûO IYS¯¹FF¨FZ ´Fi¸FF¯F dQUÀFZadQUÀF UFP°F SFWe»F AÀFZ dQÀF°FZ. °¹FF¸FbTZ dOdþM»F ½¹FUÀFF¹FF¨FZ ´Fi¸FF¯F UFP°F SFW¯FFS AFWZ.

response.lokprabha@expressindia.com

rr Ed´FiÕX sqru

57


³FDY½FFSXe ÀFFOXe, Aa¶FFOXF, NXÀFNX¾Fe°F QFd¦F³FZ, ÷Y´F¹FFE½FPaX IbaYIcY AFd¯F ¨FZWºX¹FF½FSX IY¸FFÕXe¨FZ ÀFFZª½FT ·FF½F WXZ EIZY IYFT¨¹FF ¸FSXFNXe dWXSXFGB³F¨Fa ÷Y´FOaX AF°FF IYFTF¨¹FF AFZ§FF°F ¦ÕXG¸FSXÀF ÓFFÕaX AFWZX. IYÀFF ÓFFÕXF WXF ´Fi½FFÀF?

dÀF³FZ¸FF dQ»Fe´F NXFIcYSX °FZ ÀFBʸFGOX¸F ÀFb»FFZ°FF¸WX¨F³FFQeQe ¯FIYSX AÀFZ A¦FQe ÀFb÷YUF°Fe»FF¨F ¸WX¯F°FF³FF °Fb¸WXF»FF IYFWXe Jû¨F »FÃFF°F AF»Fe IYF? ÀFb»FFZ¨F³FFQeQe AÀFZ AF´F¯F ¦FZ»Fe A³FZIY QVFIZY ¸WX¯F°F AFWXFZ°F, °¹FF°F °¹FFa¨¹FF¶FF¶F°F¨FF IZYUPXF °FSXe AFQSX ÀFF¸FFU»FF AFWZX. ÀFBÊ»FF ¸FGOX¸F ¸WX¯F°FF³FF °Fe IYFG´FFZÊSZXMX ¹Fb¦FF°Fe»F ¸FSXFNXe Ad·F³FZÂFe AFWZX, ¹FF¨FZ ³FZ¸FIZY ·FF³F NZX½F»FZ°F °FSX °FZ dIY°Fe ¹FFZ¦¹F UF ÀF¸F±FÊIY AFWZX WZX ´FMZX»F... ¸FSXFNXe Ad·F³FZÂFeÔ¨Fe UFMX¨FF»F £Fc´F £Fc´F ¸FFZNe AFWZX. ³FbÀF°Fe ÀFc¨Fe ôFF¹F¨Fe ¸WXMX»Fa °FSXe dIY°Fe °FSXe ´FF³FZ £F¨FÊ WXFZ°Fe»F. þUTXþUTX ´Fi°¹FZIYe³FZ ¸FSXFNXe d¨FÂF´FMXF¨¹FF U`·FUVFF»Fe ¨FF`RZYSX UFMX¨FF»Fe°F AF´F»FF IY¸Fe-Ad²FIY

´Fi¸FF¯FF°F UFMXF CX¨F»F»FF AFWZX. IYFWXeÔ³Fe ¹FZ±FZ Qe§FÊ UFMX¨FF»F IZY»Fe, IYFWXe EIYQFZ³F d¨FÂF´FMXFa°Fc³F k´FOXôFFAFOXl ÓFF»¹FF. IYFZ¯Fe ³FF¸FFaadIY°F, IYFZ¯Fe U»F¹FFadIY°F, IYFZ¯Fe d³F¹Fd¸F°F, IYFZ¯Fe °FF°IYFd»FIY, IYFZ¯Fe A²Fc³F¸F²Fc³F, IYFZ¯Fe ÀFWXþ ¸WX¯Fc³F, IYFZ¯Fe ´FidÀFðXeÀFFNXe, IYFZ¯Fe ´FbSXÀIYFSXFÀFFNXe, IYFZ¯Fe A³FZIY ´FiIYFSX¨¹FF ½¹Fd¢°FSZX£FF ÀFFIYFSXF¹F¨Fe ¦FSXþ ¸WX¯Fc³F, IYFZ¯Fe ¹FZ±FZ AF»FFZ AFWXFZ°F ¸WX¯Fc³F, IYFZ¯Fe ÀFF¸FFdþIY ·FFU³FZ³FZ AVFF A³FZIY ´FiIYFSX¨¹FF IYFSX¯FFÀ°FU ¹FZ±FZ ´Fb÷Y¿F U ÀÂFe IY»FFIYFSX k·Fcd¸FIYFl ÀFFIYFSX°FF°F. °FÀFF¨F EIY ¸FbïXF, ÀFb»FFZ¨F³FFQeQe °FZ ÀFBÊ °FF¸WX¯FIYSX AVFF ´FiUFÀFF°Fe»F ÀFF¸FFdþIY ¶FQ»F U d¨FÂF´FMX °FFSXIYFa¨¹FF ´Fid°F¸FF°Fe»F

dÀ±F°¹Fa°FSX¨FF! ÀFb»FFZ¨F³FFQeQeÔ¸F²¹FZ ¦FÈdWX¯Fe / °FFBÊ / ¶FdWX¯Fe / UdWX³Fe AÀFZ IYSX°FF IYSX°FF AFBÊ/ AFþe/ AVFe øY´FZ dQÀFc »FF¦F»Fe. IY»FFIYFSX d¨FÂF´FMXF°Fc³F ·Fcd¸FIYF ÀFFIYFS°F ÀFFIYFSX°F ´FbPX¨Fe UFMX¨FF»F IYSX°FFZ, °¹FF ´FiUFÀFF°F °¹FF¨Fe AVFe k´Fid°F¸FFl °F¹FFSX WXFZ°F þF°FZ ¹FF¨FZ AF´F»¹FFIYOZX RYFSXÀFZ k¸Fc»¹Fl¸FF´F³F WXFZ°F ³FFWXe. d¨FÂF´FMXF¨¹FF Bd°FWXFÀFF°F OXFZIYFU°FF³FF d¨FÂF´FMXF¨¹FF ³FFUF¨¹FF

þ¦F¯¹FF°F ÀFF²FZ´F¯F, ÀFWXþ´F¯F U £FSZX´F¯F WXFZ°FZ. k´FOXôFFUSX¨¹FF ¦FFZáXe, °¹FF°Fe»F ÀFb£F-Qb:£F, °¹FF°Fe»F ½¹Fd¢°FSZX£FF ¹FFa¨¹FFVFe ÀF¸FFþ¸F³F dÀF³FZ¸FF ´FFWXF¹F»FF þF¯¹FF´FcUeʨF EIYøY´F WXFZBÊ. §FøY³F d³F§F°FF³FF¨F °¹FFa¨¹FF ¸F³FF°F dÀF³FZ¸FF ÀFbøY WXFZBÊ. ¸WXMX»Fa °FSX WXZ ·FF¶FOZX´F¯F, ¸WXMX»Fa °FSX d³FÀÀFe¸F ´FiZ¸F. ÀFBʨFF IYFTX £Fc´F UZ¦FUF³F U À´F²FFÊ°¸FIY AÀFF. BÊ-IYFG¸FÀFÊ, ½WXFGMXÀF AG´F, RYFZSX þe ¹FFa¨FF! RiZÔYOXdVF´FÀFFNXe ·FFU³FF ½¹F¢°F IYSXF¹F»FF UZTX ³FFWXe, ÀFaÀFFSXF»FF AFIYFSX ¹FZ°F ³FÀFZ»F °FSX VF¢¹F d°F°F¢¹FF »FUIYSX §FMXÀRYFZMX §FZ¯FFSXF AÀFF. WXF ÀF¦FTXF A¸FZdSXIY³F þeU³FVF`»Fe¨FF ´Fi·FFU U ´FdSX¯FF¸F AÀFZ ¸WX¯F°FF³FF¨F °¹FF°FWXe »F¦³FÀFaÀ±FF dMXIcY³F NZXU¯¹FF¨FF §F˜X ´Fi¹F°³F IYSX¯FFSZXWXe A³FZIY AFWZX°F. IYFWXe ¸FSXFNXe d¨FÂF´FMXF°Fc³F ¹FF¨FZ ´Fid°Fd¶Fa¶F ´FOc »FF¦F»FZ AFWZX. °FF°´F¹FÊ, ÀFBÊVFe þFZOcX³F §FZZ¯¹FF°F AFþ¨¹FF ´FiZÃFIYFaÀF¸FFZSX AOX±FTZX £Fc´F

ÀFb»FFZ¨F³FFQeQe °FZ ÀFaQ·FFÊ´F»FeIYOZX ¶FSZX¨F ¶FSZX¨F IYFWXe ÀFF¸FFU»FZ»FZ AÀF°FZ. ÀFb»FFZ¨F³FFQeQe ¹FFa¨Fe ÀF¦FTXëF°F ¸FFZNXe d¸FTXIY°F ¸WX¯FþZ, °¹FFa³Fe ÀF¸FFþFIYOcX³F d¸FTXU»FZ»FF ´Fi¨FaOX AFQSX! ´FOXôFFUSX¨¹FF °¹FFa¨¹FF ·Fcd¸FIYFaVFe ÀF¸FFþ EIYøY´F ÓFF»FF, °FÀFF¨F ´Fi°¹FÃFF°FWXe °¹FFa¨¹FFIYOZX ³FZWX¸Fe¨F AFQSXF³FZ ´FFdWX»FZ þF°FZ. ÀFBÊ °FF¸WX¯FIYSX WZX ÀFb»FFZ¨F³FF¹Fb¦FF¨FZ QbÀFSZX A±FUF AF²Fbd³FIY A±FUF ¸FFGOX³FÊ øY´F! ´F³³FFÀF-ÀFFNX¨¹FF QVFIYF°F»FF dÀF³FZ¸FF U ÀF¸FFþ ¹FF QFZ³WXea°F EIY ´FiIYFSX¨FZ ·FF¶FOZX´F¯F WXFZ°FZ. QFZ³WXea¨¹FF

58 rr Ed´Fi»F sqru

AFWZX°F. ÀFBʳFZ °¹FF ÀFFº¹FFUSX ¸FF°F IYSXe°F AF´F»Fe þF¦FF °F¹FFSX IZY»Fe WZX þFÀ°F IYF`°FbIYF¨FZ AFWZX. d°F¨¹FFÀFFSX£¹FF¨F B°FSXþ¯FeWXe AFWZX°F. ÀFb»FFZ¨F³FFQeQe °FZ ÀFBÊ ¹FFa¨¹FF ¸F²F»¹FF ´FiUFÀFF¨FZ IYF¹F? AF´F¯F ´Fa¨FUeÀF-°FeÀF U¿FF˨FF ¸FF¦FFZUF §FZ°F»FF °FSXe ¶Fº¹FF¨F ¦FFZáXe dQÀF°FF°F. ³FZ¸FIaY ÀFFa¦FF¹F¨FZ °FSX, rzys ÀFF»Fe AF´F»¹FF QZVFF°F SaX¦Fe°F QcSXQVFʳF U d¨FÂFRYe°F ¹FFa¨¹FF ÓFF»FZ»¹FF AF¦F¸F³FF³FZ dWaXQe d¨FÂF´FMXF»FF ¨FFa¦F»FF¨F RYMXIYF ¶FÀF»FF, °FZ½WXF ¸FSXFNXe d¨FÂF´FMX IYFZ¯F°¹FF UTX¯FFUSX WXFZ°FF? °FSX °FZ±FZ¨F ³FZ¸FIZY k¸FSXFNXe ³FFd¹FIYFal¨¹FF


UFMX¨FF»Fe»FF k³FUZ UTX¯Fl »FF¦F»FZ»FZ dQÀF°FZ. ¨FFZSXMëF ¸FF¦FFʳFZ dWaXQe d¨FÂF´FMXF¨Fe d¨FÂFRYe°F CX´F»F¶²F WXFZDY »FF¦F»¹FF³FZ kRYÀMÊX OXZX RYÀMÊX VFFZl´FFÀFc³F¨F d¨FÂF´FMX¦FÈWZ AFZÀF ´FOcX »FF¦F»Fe. °¹FF k³FIYFSXF°¸FIY UF°FFUSX¯FFl¨FF ¸FSXFNXe»FF £Fc´F RYF¹FQF ÓFF»FF. ¸FFd»FIYFa¨¹FF ¶FF¶F¶Fe°F °FFZ ³FZ¸FIYF IYÀFF ÓFF»FF? k»FZIY ¨FF»F»Fe ÀFFÀFSX»FFl¨¹FF ¹FVFF³FZ A»FIYF IbY¶F»F»FF ÀFFZdVFIY

A»FIYF k³FFd¹FIZY°Fe»F ¹FVFÀUe ÀMXFSXl ÓFF»Fe. ¹FF¨F MX´´¹FFUSX ÀFd¨F³F d´FTX¦FFUIYSX U ¸FWZXVF IYFZNXFSZX ¹FFa¨FF k¹FVFÀUe d³F¸FFÊ°FF-dQ¦QVFÊIYl AÀFF OXFU AFIYFSXF»FF AF»FF. k³FFd¹FIZY¨¹FF UFMX¨FF»Fel»FF ¹FF SaX¦FF¨FF IYÀFF »FF·F ÓFF»FF? ÀFd¨F³F¨¹FF k¦Fa¸F°F þa¸F°FlõFSZX kUaOXSX¦F»FÊl U¿FFÊ CXÀF¦FFUIYSX³FZ k¸Fe AF»FZX, d³F§FF»FZl AVFe CX°ÀRcY°FÊ UFMX¨FF»F ÀFbøY IZY»Fe. ÀFd¨F³F-¸FWZXVF³FZ d¨FÂF´FMX¦FÈWXFIYOZX £FZ¨Fc³F AF¯F»FZ»¹FF k¹FbUFl ´FiZÃFIYFa³FF AVFF Ad·F³F¹F, ÀFWXþ°FF U ÀFF`ÔQ¹FÊ ¹FFa¨FZ ¨FFa¦F»FZ ÀF¸FeIYSX¯F þbTcX³F AF»FZ»¹FF AF´F»¹FF U¹FFZ¦FMXF¨¹FF °FFSXIZY¨Fe AÀF»FZ»Fe A´FZÃFF U¿FFÊIYOcX³F ´Fc¯FÊ ÓFF»Fe. d°F¨¹FF Ad·F³F¹F ÃF¸F°FZUSX

ÀFBÊ °FF¸WX¯FIYSX ³FFd¹FIYF AVFe ´Fid°F¸FF d¸FTXF»Fe. ¸FFWZXSX¨Fe ÀFFOXe¨¹FF UZTXe °Fe SXOcX¶FFBÊ ³FFd¹FIYF AVFe AFZTX£F»Fe ¦FZ»Fe. ¸FSXFNXe d¨FÂF´FMXF¨¹FF ³FFd¹FIYFa¨¹FF ´FSaX´FSZXVFe °FZ ÀFbÀFa¦F°F WXFZ°FZ. AVFF IYF`MbaXd¶FIY d¨FÂF´FMXF¨FF ¦FiF¸Fe¯F ·FF¦FF°F WbXIY¸Fe ´FiZÃFIY AFWZX. d¨FÂF´FMXF°Fe»F ³FFd¹FIZYUSXe»F Qb:£FF¨FF OXFZÔ¦FSX °FZ ÀU°F:¨FF ¸FF³F°FF°F AFd¯F þ¯Fc AF´F»FZ Qb:£F WX»FIZY IYSX¯¹FFÀFFNXe ³FFd¹FIZYVFe EIYøY´F WXFZ°FF°F. AVFF ¸FF³FdÀFIY°FZ¸FbTZX

þUTXþUTX ÀFUʨF dQ¦QVFÊIYFa³Fe QF£FU»FZ»FF dUVUFÀF d°F³FZ ÀFF±FÊ NXSXU»FF WXe d°F¨Fe ÀFUFÊ°F ¸FFZNXe d¸FTXIY°F! °¹FF IYFTXF¨FF dU¨FFSX IYSX°FF³FF U¿FFÊ ³FUe³F d´FPXe¨FF ¸FSXFNXe d¨FÂF´FMX U ´FiZÃFIY ¹FF QFZ³WXeÔ¨Fe ¹FFZ¦¹F ´Fid°Fd³F²Fe NXSX»Fe. °¹FF°F d°F¨FF kAF°¸FdUVUFÀFl UFPX»FF. »FFZIYd´Fi¹F°FFWXe ¨FPX°Fe ·FFþ¯Fe³FbÀFFSX SaX¦F»Fe. AdVU³Fe ·FFUZ³FZ kIYTX°F-³FIYTX°Fl, kUþeSXl, kþ³¸FNZX´Fl, kAFWbX°Fel AVFF dUdU²F ´FiIYFSX¨¹FF ·Fcd¸FIYF ÀFFIYFSX»¹FF. ¸FSXFNXe SXdÀFIYFa³FF AVFF ´FðX°Fe¨Fe ÀF°F°F UZ¦FTXëF UFMXF VFFZ²F¯FFSXe Ad·F³FZÂFe AFUOX°FZ. WZX AdVU³Fe¨¹FF ´F±¹FFUSX ´FOX»FZ. ¸FSXFNXe d¨FÂF´FMXF¨¹FF ³FZ¸F¢¹FF ¹FF¨F MX´´¹FFUSX dWaXQe d¨FÂF´FMXF¨¹FF AFIY¿FÊIY Ad·F³FZÂFeÀFFSX£Fa ½¹Fd¢°F¸FØU AÀF¯FFSXe ¦FSXþ dIYVFFZSXe VFWXF¯FZ³FZ ´Fc¯FÊ IZY»Fe. ¹FF MX´´¹FFUSX ¸FSXFNXe d¨FÂF´FMXF»FF £Fc´F ¨FFa¦F»FZ dQUÀF AF»FZ WXFZ°FZ U ´FiZÃFIYFa³FF dU¿F¹FF°F dUdU²F°FF A´FZdÃF°F WXFZ°Fe. ³FFd¹FIYFa¨¹FF ¶FFþcUSX ´FFdWX»FZ °FSX þ¶¶FFSX ´FMZ»F ¹FFa¨¹FF kCaX¶FSXNXFl°Fc³F dÀ¸F°FF ´FFMXe»F³FZ ³FUe³F d´FPXe°Fe»F ÀU°FaÂF ¶FF¯¹FF¨¹FF ÀÂFe¨FZ QVFʳF §FOXU»FZ... ¹FF IYFTXF°F ÀFbd´Fi¹FF d´FTX¦FFUIYSX, d³FUZdQ°FF þFZVFe, d´Fi¹FF A÷Y¯F AVFF A³FZIY °FFSXIYFa³Fe »FÃFUZ²Fe ¹FVF d¸FTXU»FZ. ´Fi°¹FZIYe¨FF ÀU°FaÂF ¨FFWX°FF U¦FÊ d³F¸FFʯF ÓFF»FF. ³F½UQ¨FZ QVFIY ÀFbøY WXFZ°FF³FF QZVFF°F £Fb»Fe A±Fʽ¹FUÀ±FF, þF¦Fd°FIYeIYSX¯F ¹FFa¨FZ UFSZX AF»FZ, »FUIYSX¨F CX´F¦FiWX UFdWX³¹FFa¨FZ AF¦F¸F³F

ÓFF»FZ, IYFWXe U¿FFÊ°F¨F AF´F¯F kdUVUÀFbaQSXel U kþ¦F°FÀFbaQSXel ¹FF k¸FF³FF¨¹FF À´F²FFÊl dþaIY»¹FF. WXF kÀFFaÀIÈYd°FIY ²F¢IYFl ´Fb³F:´Fb³WXF ¶FÀFc »FF¦F°FF³FF AF´F»¹FF ÀF¸FFþF°F k¸Fe ÀFbaQSX dQÀF¯FFSXl ¹FF ·FFU³FZ³FZ þFZSX ´FIYOX»FF. QþZÊQFSX U ¸FWF¦FOXe ÀFF`ÔQ¹FÊ ´FiÀFF²F³FZ U QZVFe-dUQZVFe CaX¨Fe RGYVF³F¨Fe UÀÂFZ WXe ¦FSXþ IY²Fe U IYF ÓFF»Fe WZX¨F ÀF¸Fþ»FZ ³FFWXe. WZX ´Fi¦F°Fe¨FZ »FÃF¯FWXe ¸FF³F»FZ ¦FZ»FZ. SZXVF¸F dMX´F¯FeÀF ¹FF ³FUe³F ÀF¸FeIYSX¯FF¨Fe VFa·FSX MX¢IZY kÀFWXel ´Fid°Fd³F²Fe NXSX»Fe. ´FiZÃFIYFa¨¹FF k´FbPXe»F d´FPXel»FF SZVF¸F¸F²¹FZ kAF²Fbd³FIY RaYOZl dQÀF»FZ, ¸WX¯Fc³F °Fe »FUIYSX¨F »FFZIYd´Fi¹F NXSX»Fe. IYFTX ¶FQ»F»FF °FSXe ¸FSXFNXe d¨FÂF´FMXF¨¹FF ´FZiÃFIYFa³FF ´FSaX´FSXF U AF²Fbd³FIY°FF ¹FFa¨FF ÀFbU¯FʸF²¹F ¦FFNX¯FFº¹FF Ad·F³FZÂFe¶FF¶F°F AF´F»FZ´F¯F UFMX°FZ. °FZ k¸Fb¢°FFl¨¹FF ÀFFZ³FF»Fe IbY»FIY¯FeʶFF¶F°F ÓFF»FZ. ÀFFZ³FF»Fe¨Fe ³Fa°FSX¨Fe UFMX¨FF»F IY¸FF»Fe¨Fe ÀFIYFSXF°¸FIY AVFe¨F AFWZX. °Fe d¨FÂF´FMXF°F AFWZX ¸WX¯FþZ ³F¢IYe¨F IYFWXe °FSXe ¨FFa¦F»FZ¨F ´FFWXF¹F»FF d¸FTX¯FFSX AÀFF d°F¨¹FF QþZÊQFSX Ad·F³F¹FF°Fc³F dUVUFÀF UFPe»FF »FF¦F»FF. °Fb¸F¨¹FF ·Fcd¸FIZY°Fc³F IYF¹F °FZ ÀFFa¦FF AÀFZ ¸WX¯F°FF°F, °¹FF¨FF CXØF¸F U ¹FFZ¦¹F ´Fi°¹F¹F AÀFF ¹FZ°FFZ. ¸Fb¢°FF ¶FUZÊ U d´Fi¹FF ¶FF´FMX ¹FFa¨¹FF Ad·F³F¹F IYF`VF»¹FF³FZWXe dUVUFÀF IY¸FFU»FF. ...¸FSXFNXe d¨FÂF´FMX U °¹FF°Fe»F rr Ed´Fi»F sqru

59


³FFd¹FIYF ¹FF°F ´FcUeÊ k´FOXôFFUSX¨FZ øY´Fl¨F ´Fi°¹FÃFF°F WXF ¶FF¯FF WXFZ°FF, AF°FF °FVFe k£FFdÀF¹F°Fl ¦FSXþZ¨Fe SXFdWX»FZ»Fe ³FFWXe. ´F¯F IYFTX ¶FQ»F»FF °FÀFF ¸FSXFNXe ³FFd¹FIYFa¨FF ´FbPX¨FF MX´´FF ½FZ¦F½FF³F U ¦Fba°FF¦Fba°Fe¨FF WXFZ°F ¦FZ»FF. IYFSX¯F, AF°FF d¨FÂF´FMX d³Fd¸FÊ°Fe¨Fe ÀFa£¹FF¨F ·FSX¸FÀFFMXX UFPX»Fe AFd¯F IY»FFIYFSXF´FbPZXWXe d¨FÂF´FMX ³FÀFZ»F °FSX CX´F¦FiWX UFdWX³Fe AFWZX¨F, AÀFF ¸FFZNXF ´F¹FFʹF AF»FF. EIZYIYFTXe ¸FSXFNXe°F U¿FÊ·FSXF°F þZ¸F°FZ¸F ¶FFSXF-´Fa²FSXF d¨FÂF´FMX d³F¸FFʯF WXFZ°F, °Fe ÀFa£¹FF sqrs, sqrt ¸F²¹FZ VFa·FSX´FZÃFF þFÀ°F AVFe UFPX»Fe. IYF¸F UFPX»FZ IYe ²FFU´FTXWXe UFPX°FZ AFd¯F IYFWXe IY»FFIYFSXFa³FF EIYF¨F ·Fcd¸FIZYUSX þFÀ°Fe°F þFÀ°F »FÃF IZYadýi°F IYSX¯FZ A±FUF dÀF³FZ¸FF¨¹FF ·FF¿FZ°F °¹FF»FF k·Fcd¸FIZY°F dVFSX¯FZl ¸WX¯F°FF°F °FZ £Fc´F AU§FOX þF°FZ. ¹FF IYFTXF°F ´FZiÃFIYWXe £Fc´F-£Fc´F ¶FQ»F»FF. °FFZ ³FZMXÀFG½WXe ÓFF»FF, Ba¦Fiþe ¸FF²¹F¸FF°F dVFIcY »FF¦F»FF, ÀFWXþ´F¯FZ dUQZVFe d¨FÂF´FMX ´FFWcX »FF¦F»FF, BÊ-IYFG¸FÀFʳFZ °¹FF¨¹FFÀF¸FFZSX ¸FFdWX°Fe U ¸F³FFZSaXþ³FF¨FZ RYFSX ¸FFZNZX dUVU £Fb»FZ IZY»FZ. °FFZ °¹FF°F dWX°FIYFSXIY AÀFZ dIY°Fe ´FFWX°Fû ½F A³FF½F¾¹FIY ¦FûáXeÔ³FF dIY°Fe ½FZT QZ°FFZ WXF ´Fb³WXF ÀU°FaÂF dU¿F¹F ÓFF»FF. ´F¯F °¹FF¨¹FF°F AFa°F¶FFÊÁë ¶FQ»F WXFZ°FF³FF °¹FF¨¹FF°Fe»F EIY ¦FFZáX ¨FFa¦F»Fe SXFdWX»Fe. °¹FF»FF ¸FSXFNXe d¨FÂF´FMXF°Fc³F Ad·F³F¹F ÀFFIYFSX¯FFSXe 60 AVFe¨F Ad·F³FZÂFe AFUOcX »FF¦F»Fe. ¸F¦F °Fe ·Fcd¸FIYF IYFZ¯F°¹FFWXe ÀUøY´FF¨Fe AÀFc rr Ed´Fi»F sqru

QZ°F. °FFZ d¨FÂF´FMX ¦FiF¸Fe¯F AÀFFZ, E£FFôFF dUdVFáX IY»FFUSX¨FF AÀFFZ, °FFZ ³FU´FiUFWXF¨¹FF UTX¯FF³FZ þF¯FFSXF AÀFû A±FUF A¦FQe AFþ¨¹FF d´FPXe¨¹FF ÀFaÀFFSXF°Fe»F U ³FF°FZÀFa¶Fa²FF°Fe»F °FF¯F-°F¯FFU ½¹F¢°F IYSX¯FFSXF AÀFFZ. °¹FF d¨FÂF´FMXF°Fe»F ³FFd¹FIZY³FZ ·Fcd¸FIZY»FF ³¹FF¹F ôFFUF AVFe AFþ¨¹FFWXe d´FPXe¨¹FF SXdÀFIYFa¨Fe ´FdWX»Fe A´FZÃFF AFWZX. ¸WX¯FþZ °FFZ °¹FF¶FF¶F°F ´FSaX´FSZX»FF §F˜X d¨FIYMcX³F AFWZ A±FUF ÀFb»FFZ¨F³FFQeQeÔ¨¹FF IYFTXF´FFÀFc³F ¸FSXFNXe d¨FÂF´FMXF¨¹FF ³FFd¹FIZY¶FF¶F°F AÀF¯FFSZX AF´F»FZ´F¯F WZX AÀFZ ´FbPXe»F d´FPëFa°Fc³F

IYF¹F¸F SXFdWX»FZ AFWZX AÀFZ ¸WX¯FFUZ »FF¦FZ»F. IYFWXe QþZÊQFSX ·Fcd¸FIYFa¨Fe kQ£F»Fl §¹FF¹F»FF WXUe¨F. (³FFd¹FIYF U °¹FFa¨FZ d¨FÂF´FMX WZX AÀFZ) AFdQ°Fe QZVF´FFaOZX AFd¯F ¸F²FbSXF UZ»F¯FIYSX (³FFGMX AFZ³»Fe d¸FÀFZÀF SXFDY°F), ÀFFZ³FF»Fe IbY»FIY¯FeÊ (QZUSXFBÊ), ¸F²FbSXF UZ»F¯FIYS X(A²FFa°FSXe), EZVU¹FFÊ ³FFSXIYSX (ÓFbTcXIY), AdVU³Fe ·FFUZ (IYQFd¨F°F), ¸FF²FUe þbUZIYSX (dMaX¦¹FF), ¸Fb¢°FF ¶FUZÊ (þFZ¦FUF), Qe´FF ´FSX¶F (CXøYÀF), Ad¸F°FF £FFZ´FIYSX (þFZVFe IYe IYFa¶FTZX), ¸FF²FUe þbUZIYSX (dÓFa¦F d¨FIY dÓFa¦F), d¸F°FF»Fe þ¦F°FF´F (¶FF¶Fc ¶FG³OX ¶FFþF), DYXd¸FÊ»FF IYF³FZMXIYSX (¸F»FF AFBÊ ½WXF¹F¨Fa¹F), ¸FF³FÀFe ÀFFTUe (ÀFQÐSXÃF¯FF¹F), ª¹FFZ°Fe ¨FFaQZIYSX

(´FFDY»FUFMX), °FZþdÀU³Fe ´FadOX°F (¸Fe dÀFa²Fb°FFBÊ ÀF´FIYFTX), d´Fi¹FF ¶FF´FMX (IYFIYÀ´FVFÊ), CX¿FF þF²FU (²F¦F), ÀFBÊ °FF¸WX¯FIYSX (ÀFF`. VFVFe QZU²FSX), Ue¯FF þF¸FIYSX (MX´FF»F), ¸Fb¢°FF ¶FUZÊ (¶FQF¸F SXF¯Fe ¦Fb»FF¸F ¨FFZSX), ÀFFZ³FF»Fe IbY»FIY¯FeÊ (´Fb¯FZ vs), ¸FȯFF»F IbY»FIY¯FeÊ (´FiZ¸F ¸WX¯FþZ ´FiZ¸F ¸WX¯FþZ ´FiZ¸F AÀF°Fa), ¸Fb¢°FF ¶FUZÊ (¸Fa¦F»FF¿MXXIY U³ÀF ¸FFZASX), ÀFBÊ °FF¸WX¯FIYSX (Qbd³F¹FFQFSXe), DYXd¸FÊ»FF IYF³FZMXIYSX (Qbd³F¹FFQFSXe), d´Fi¹FF ¶FF´FMX (MXFB¸F ´»Feþ ¦Fû¿MX »F¦³FF³Fa°FSX¨Fe)... AFþ¨¹FF d´FPXe¨¹FF °FFSXIYFa³Fe AF´F»¹FF Ad·F³F¹F ¦Fb¯FF³FZ ¸FFZNëF ´Fi¸FF¯FFUSX ÀF¸FeÃFIY U ´FiZÃFIY ¹FF QFZ§FFa¨FZWXe kdUVFZ¿F »FÃFl UZ²F»FZ AVFe WXe kdWXMX d»FÀMXl AFWZX. ÀFb»FFZ¨F³FFQeQe °FZ ÀFBÊ AVFe UFMX¨FF»F dU¨FFSXF°F §FZ°FF³FF WZX A¦FQe UZ¦FTZX UTX¯F NXSX°FZ. kIYFIYÀ´FVFÊlÀFFNXe d´Fi¹FF ¶FF´FMX¨FF¨F dU¨FFSX ¹FFZ¦¹F NXSX»FF AÀFZ d°F³FZ Ad·F³F¹FF°Fc³F ÀFF²¹F IZY»FZ. ÀFb»FFZ¨F³FFQeQeÔ¨¹FF IYFTXF°F ´FiZÃFIY ¸WX¯F°F k·Fcd¸FIYF AFUOX»Fe, RYFSX LXF³F IYF¸F IZY»FZ°F.l ÀFBʨ¹FF IYFTXF°F kAFGdOX¹F³ÀFl ³FZMXUSX k»FFBIYl IYSX°FFZ, °¹FF¨¹FF UFPX°¹FF ÕXFB¢ÀF ¸WX¯FþZ IY»FFIYFSXF»FF QFQ d¸FTXF»Fe AÀFF WXFZ°FFZ. ¹FF ´FiUFÀFF°F AFQSXF³FZ ³FFU §¹FFUZ AVFF ÀFe¸FF QZU, CX¸FF ·FZÔOZX AFWZX°F¨F. AFVFF IYFTZX kUdWX³Fel ¸WX¯Fc³F¨F ÀF¸FFþF°F d´Fi¹F NXSX»¹FF. CX¿FF ¨F½WXF¯F, CX¿FF ³FFBÊIY ¹FFa³Fe ³FÈ°¹F´Fi²FF³F d¨FÂF´FMXFa°Fc³F AF´F»FZ IY»FFIYF`VF»¹F QF£FU»FZ. A¾Fe ¸FSXFNXe Ad·F³FZÂFeÔ¨Fe ³FF¸FFU»Fe £Fc´F £Fc´F ¸FFZNXe AFWZX. IYFa¨F³F Ad²FIYFSXe °FZ ´Fi°FeÃFF »FFZ¯FIYSX AÀFF ´Fi°¹FZIYe¨FF ¹FF Bd°FWXFÀFF°F/ ´FiUFÀFF°F UFMXF AFWZX. °¹FFa¨Fe ÷Y´FZSXe UFMX¨FF»F ÀFbøY

AÀF°FF³FF¨F ÀF¸FFþ ¶FQ»F°F WXFZ°FF. EIY ´FOXQF d¨FÂF´FMX¦FÈWX °FZ ¸F»MXe´»FZ¢ÀF (AF°FF ¸FFZ¶FFB»FWXe) AVFF

d¨FÂF´FMX ´FFWX¯¹FF¨¹FF ´FðX°Fe ¶FQ»F»¹FF. QÀFSXF-dQUFTXe»FF ³FUZ IY´FOZX £FSZXQe IYøY¹FF°F °FZ dÀFa¦FF´FcSX/ Qb¶FBʨ¹FF ´FiVFÀ°F ¸FFG»F¸F²¹FZ £FSZXQe»FF þFDY¹FF AVFe þeU³FVF`»Fe ¶FQ»F»Fe (d³FQF³F CX©F¸F²¹F¸FU¦FÊ °FSXe). ¸FFZNX-¸FFZNXe ´FÂFa d»FdWX¯¹FF¨Fe ÀFU¹F SXïXe°F þFDY³F ½WXFGMXÀF A´FUSX ¸FZÀFZþ d¢ÕXIY WXFZDY »FF¦F»FF. ÀF¦FTXe þeU³FVF`»Fe¨F ¶FQ»F°F ¨FF»F»Fe¹F, ·FdU¿¹FF°F k¶FQ»FF¨FF WXF UZ¦Fl AF¯F£Fe UFPZX»F. °¹FF¨F ÀFF¸FFdþIY/ ÀFFaÀIÈYd°FIY/ AFd±FÊIY ¶FQ»FFa¨¹FF ´FFVUÊ·Fc¸FeUSX ÀFb»FFZ¨F³FFQeQe °FZ ÀFBÊ °FF¸WX¯FIYSX AVFF k¸FSXFNXe ³FFd¹FIYFal¨¹FF ´FiUFÀFF¨FF EIY ²FFU°FF AFPXF½FF §FZ¯¹FF¨FF WXF ´Fi¹F°³F. ÀFb»FFZ¨F³FFQeQe°F kAFBÊl dQÀF¯FZ þZUPZX ÀFWXªF §FOX°FZ, °FVFe¨F ÀFBʸF²¹FZ k¦F»FÊRiZY¯OXl dQÀF¯FZWXe ÀUF·FFdUIY AFWZX. k´FOXôFFUSX¨¹FF þ¦FFl»FF ÀF¸FFa°FSX AÀFF k´FOXôFF¸FF¦FZlWXe EIY ´FiUFÀF ÀFbøY AÀF°FFZ, °FFZ þF¯Fc³F §FZ¯¹FF¨FF ´Fi¹F°³F IYSX¯¹FF¨FF WXF MÑZX»FSX. ¸F²¹F¸FU¦FFʨFZ ·FFUdUVU °FZ IYF´FFZÊSZXMX þ¦F°F AÀFF WXe WXF ´FiUFÀF AFWZX...

response.lokprabha@expressindia.com


¶ÕXFG¦FÀFÊ IY˜XF d¨F³FFSX

IYFWeÀFZ U¿FFËÀFc¹FÊ´FcC¦FFlUeÊ QcSAÀFaQVFʳEIYFUS k´Fc¦FF¯FaS¶F »FF¦FF¹F¨Fa. ·FFS°F ÀFSIYFS¨¹FF ÀFFÃFS°FF Ad·F¹FF³FF¨Fe °Fe þFdWSF°F Wû°Fe. °¹FF Ad·F¹FF³FF¨Fa ´FbPZ IYF¹F ÓFF»Fa °FZ ¸FFdW°Fe ³FFWe. ´F¯F °¹FF°Fc³F ÀFFÃFS ÓFF»FZ»¹FF þ³F°FZÀF¸FûS »FUIYS¨F EIY ³FUe³F AF½WF³F d³F¸FFʯF ÓFF»Fa. IYFG¸´¹FbMS¨Fa. ³Fa°FS °¹FF þ³F°FZ³FZ ¸FW°´Fi¹FFÀFF³FZ IYFG¸´¹FbMSÀFbðXF dVFIcY³F §FZ°F»FF. ´F¯F

Qû³We ·FFUFa³Fe ¸F»FF ¸FQ°F IYSF¹F¨Fa ¸FF³¹F IZY»Fa. ¸F¦F °¹FF Qû§FFa¨Fe A¦F¸¹F ·FF¿FZ°F ¨F¨FFÊ ÀFbøYX ÓFF»Fe. ¸FFÓFa ¶FþZM °¹FFa³Fe ´FSÀ´FS NSU»Fa. A²Fc³F¸F²Fc³F k³FûdIY¹FFl, kÀFG¸ÀFa¦Fl, kÀFû³Fel AVFe

°FS AVFF Se°Fe³FZ ¸FFÓFa ¸Fû¶FFB»F ´FbSF¯F ÀFbøYXX ÓFF»Fa. °¹FF³Fa°FS Sûþ °FZ Qû§FaWe ¸F»FF ³FUe³F ³FUe³F ¸Fû¶FFB»F¨Fe ³FFUa ÀFFa¦F°F Wû°FZ AFd¯F Sûþ UZ¦FUZ¦F¼¹FF UZ¶FÀFFBM¨FZ ³FFU ÀFFa¦Fc³F B±FZ þFDY³F kWZ ¨FZIY IYS, d°F±FZ þFDY³F °FZ ¨FZIY IYSl AÀFa ÀFbøYXX Wû°Fa. °¹FF UZ¶FÀFFBMUS ¦FZ»¹FFUS ¸Fû¶FFB»F¨FZ UZ¦FUZ¦F¼¹FF IYû³FF°Fc³F IYFP»FZ»FZ RYûMû dQÀFF¹F¨FZ AFd¯F °¹FFJF»Fe A¦F¸¹F ·FF¿FZ°F IYFWe°FSe d»FdW»FZ»Fa AÀFF¹F¨Fa. ´F¯F ¸Fe AF²Fe IbYNZ°FSe IYû´Fº¹FF°F d»FdW»FZ»Fe dIaY¸F°F UF¨FF¹F¨Fû. rw WXªFFSX yqq Aû³»Fe!! ry WXªFFSX

¸Fe EIYF ³FF°FZUFBIYFaIYOZ ¦FZ»Fû Wû°Fû. °¹FFa¨¹FFIYOZ °¹FFa¨¹FF ³FF°¹FF°F»FF EIY ¸Fb»F¦FF SFWF°F Wû°FF. °Fû B±FZ¨F dVFIY°Fû AVFe °¹FFa³Fe AûTJ IYøXX ³F dQ»Fe, ´F¯F °¹FF³FZ ¸FFÓ¹FFIYOZ ¶Fd§F°F»FaÀFbðXF ³FFWe. QZUFVF´´F±F ÀFFa¦F°Fû °¹FF³Fa°FS¨FZ Qû³F °FFÀF ¸Fe °¹FF¨FF ¨FZWSF ¶F§FF¹F»FF ²FO´FO°F Wû°Fû. ´F¯F °Fû ÀF°F°F °¹FF¨¹FF ¸Fû¶FFB»FIYOZ¨F ¶F§F°F Wû°FF. AFd¯F ³Fa°FS °¹FF¨F ¸Fû¶FFB»FUS IYû¯FF¨FF °FSe RYû³F AF»FF ¸W¯Fc³F °Fû d³F§Fc³F ¦FZ»FF. AÀFû. °FS AF´F»¹FF ´FdW»¹FF ´F¦FFSFE½FPZ ´F`ÀFZ J¨FÊ IYøXX ³F ¸Fû¶FFB»F

¸FFÓFF ´FdW»FF À¸FFMÊ RYû³F AF°FF ´FS°F °¹FF¨F þ³F°FZÀF¸FûS AF¯FJe EIY AF½WF³F d³F¸FFʯF ÓFF»Fa AFWZ. °¹FF¨F þ³FÀF¸FbQF¹FF¨FF ¸Fe EIY ´Fid°Fd³F²Fe AFWZ. k¸F»FFÀFbðXF À¸FFMÊ RYû³F UF´FS°FF ¹FZ°F ³FFWe.l ³FFWe ¸W¯FF¹F»FF ¸FFÓ¹FF d¸FÂFFa¨FZ À¸FFMÊ RYû³F ¸Fe EIY-Qû³F UZTF UF´FSF¹F¨FF ´Fi¹F°³F IYZ»FF AFWZ, ´F¯F °¹FF°Fc³F RYFS IYFWe d³F¿´FÖF ÓFF»Fa ³FFWe. À¸FFMÊ RYû³ÀFdU¿F¹Fe ¸FFÓFF ¸Fc»F·Fc°F ´FiV³F AÀFF AFWZ IYe, À¸FFMÊ RYû³F UF´FSF¹F»FF þS ¸FFÓFF À¸FFMʳFZÀF UF´FSFUF »FF¦F°F AÀFZ»F °FS °¹FF RYû³F»FF À¸FFMÊ IYF ¸W¯FF¹F¨Fa? °¹FF dQUVFe ¸FFÓ¹FF ·FFUFaÀFû¶F°F ¦F´´FF ¸FFS°F AÀF°FF³FF ¸Fe ¸W¯FF»Fû, kk¸F»FF ³FUe³F RYû³F §¹FF¹F¨FF AFWZ. À¸FFMÊ RYû³F §¹FF¹F¨FF dU¨FFS AFWZ.ll °FZ EZIYc³F °¹FF Qû§FFa¨FF ¨FZWSF B°FIYF ¦Fa·FeS ÓFF»FF IYe þ¯Fc IYFWe ¸Fe °¹FFa³FF k¸FFÓFe ·FFS°FS°³FÀFFNe dVFRYFSÀF IYSFl AÀFa ¸W¯FF»Fû¹F!!!! ´F¯F °FZ Qû§FaWe ¸F»FF ¨FFa¦F»Fa¨F AûTJ°F AÀF»¹FF¸FbTZ °¹FFa¨¹FF ¦FFa·Fe¹FFʨFa IYFS¯F ¸F»FF IYT°F Wû°Fa. þ¦FF°F»¹FF IYû¯F°¹FFWe dU¿F¹FFUS ¸FFÓFa ³FÀF»FZ»Fa ÄFF³F ¸Fe ´FFþTc VFIY°Fû, ´F¯F ¸Fû¶FFB»F¨FF dU¿F¹F d³F§FF»FF IYe ¸Fe ¦F´´F ¶FÀF°Fû. ´F¯F AF°FF À¸FFMÊ RYû³F §¹FF¹F¨FF¨F AÀFa ¸Fe NSU»Fa. ¸FFÓ¹FF

³FFUa ¸F»FF EZIcY ¹FZ°F Wû°Fe. ³Fa°FS ßFeIYFa°F ¸W¯FF»FF, kkASZ ³FûdIY¹FF ¨FFa¦F»FF AFWZ, ´F¯F °¹FF¨¹FF°F dUaOûþ 8 AûEÀF AFWZ.ll ½UF !! ³FûdIY¹FF, dUaOûþ AFd¯F AûEÀF WZ °Fe³FWe VF¶Q ¸FFÓ¹FF AûTJe¨FZ Wû°FZ. ¸Fe JcVF ÓFF»Fû. ´F¯F QFQF »F¦FZ¨F ¸W¯FF»FF, kkWû!! AFd¯F dUaOûþ 8 ¹FF»FF UF´FS°FF ¹FZ¯FFS ³FFWe.ll Qû§FZWe WÀF»FZ. VFZUMe ¸Fe ³F SFWUc³F ¸W¯FF»Fû, kkASZ, dUaOûþ We ¸F»FF ¸FFdW°Fe AÀF»FZ»Fe EIY¸FZU AûEÀF AFWZ. ±FûOeRYFS þ¸FZ»F ³FF ¸F»FF.ll kk°Fc VFFa°F ¶FÀF. ¸FFÓ¹FF ÕXG´FMXFG´F¸F²¹FZ dUaOûþ 8 ¨F AFWZ,ll QFQF ¸W¯FF»FF. AFd¯F ¸Fe JSa¨F VFFa°F ¶FÀF»Fû. Qû³F dQUÀFFa´FcUeÊ QFQF¨FF ÕXG´FMXFG´F UF´FS°F AÀF°FF³FF °Fû ¶FaQ IYÀFF IYSF¹F¨FF WZ ¸Fe A²FFÊ °FFÀF VFû²F°F Wû°Fû. (¸W¯FþZ A²¹FFÊ °FFÀFF³FZ ¸F»FF ¹FVF d¸FTF»Fa AÀFa ³FFWe. ³Fa°FS ¸Fe ´Fi¹F°³F IYS¯Fa ÀFûOc³F dQ»Fa.) ³FUe³F AûEÀF °F¹FFS IYS°FF³FF ÀF¦FTa IYFWe ¶FQ»F»Fa °FS ¨FF»FZ»F, ´F¯F IYFG¸´¹FbMS ÀFbøYX AFd¯F ¶FaQ IYS¯¹FF¨Fe ´FðX°F IYF ¶FQ»FFUe »FF¦F°FZ WZ ¸FFÓ¹FF AFIY»F³FVF¢°Fe ´F»FeIYO»Fa AFWZ. AÀFû.

tqq Aû³»Fe!!! sq WXªFFSX vqq Aû³»Fe!!! Aû³»Fe d»FWc³F ¹FF »FûIYFa³FF IYF¹F ÀFFa¦FF¹F¨Fa AÀF°Fa QZU þF¯FZ. ¸F»FF d¸FTF»FZ»FF ´FdW»FF ´F¦FFS ¹FF¨F AFIYOëFa¨¹FF þUT´FFÀF Wû°FF. AF°FF ±FûOF þFÀ°F d¸FT°F AÀF»FF °FSe d°F±FZ ´FûWû¨FF¹F»FF ´FF¨F-ÀFWXF U¿FË »FF¦F»Fe. AFd¯F ¹FF°F»FF IYû¯F°FFWe RYû³F §FZ°F»FF °FSe °Fû AFCMOZMZO ½WF¹F»FF ´FF¨F-ÀFWXF ¸FdW³FZ ´F¯F »FF¦F¯FFS ³FFWe°F. ´F¯F QFQF ¸W¯FF»FF, kkASZ AFþIYF»F IYFG»FZþ¨¹FF ¸Fb»FFaIYOZ ¨FFa¦F»FZ RYû³F AÀF°FF°F °FS °Fc IYVFF»FF B°FIYF dU¨FFS IYS°Fû?ll IYFG»FZþ¨Fe ¸Fb»Fa EUPëF ¸FWF¦FF¨FF RYû³F IYF UF´FS°FF°F? ¸W¯FþZ IYFG»FZþ¸F²¹FZ A·¹FFÀF dIaYUF ÕZX¢¨FSX AMZÔXOX IYSF AÀFZ ÀFnZ ¸Fe QZ¯FFS ³FFWe; ´F¯F B°FSX ´FiZÃF¯Fe¹F ¦FFZáXe ¶F§FF¹F¨¹FF ÀFûOc³F ¸Fû¶FFB»F¨¹FF ÀIiYe³FIYOZ ¶F§F¯¹FF°F IYF¹F ÀFbJ AÀF°Fa?

§¹FFUF IYF, ¹FF dU¨FFSF°F ¸Fe ´FO»Fû. ´F¯F ¸FFÓ¹FF Qû³We ·FFUFa³Fe ¸FFÓFa ¸F³F UTU»Fa AFd¯F VFZUMe ¸Fe À¸FFMÊ RYû³F §FZ°F»FF¨F. ³Fa°FS¨FZ IYFWe dQUÀF °Fû dVFIY¯¹FF°F ¦FZ»FZ. AF°FF ¸Fe ´F¯F À¸FFMÊ ÓFF»Fû AFWZ. ÀF¸FûS IYû¯Fe°FSe ¸FFÓ¹FFVFe ¶Fû»F°F AÀF°FF³FF °¹FF¨¹FFIYOZ Qb»FÊÃF IYøXX ³F WF°FF°F»¹FF RYû³FIYOZ ¶F§F¯Fa AF°FF ¸F»FF þ¸FF¹F»FF »FF¦F»Fa AFWZ. kAFþ ÀFa²¹FFIYFTe AF´F¯F ·FZMcl AÀFF ¸FZÀFZþ ½WXFGMXÀFÐ AG´FUS d¸FÂFFa³FF ´FFNUc³F, ÀFa²¹FFIYFTe °FZ ·FZM»¹FFUS ½WXFGMXÀFÐ AG´FUS d°FÀFº¹FF¨F d¸FÂFFVFe ¶Fû»F¯FaÀFbðXF ¸Fe ÀFbøY IZY»Fa AFWZ. ±FûO¢¹FF°F AFB³FÀMFB³F³Fe ¸WM»FZ»Fa UF¢¹F ¸Fe AF°FF JSa IYøXX ³F QFJU°Fû¹F. kkA day will come when technology will surpass humanity. And we will have generation of idiots!!ll - Albert Einstein

61

response.lokprabha@expressindia.com

rr Ed´FiÕX sqru


AÕXeIYOZX¨F ´FFSX ´FOXÕZX»¹FF XÕXG¢¸FZ RYG¾F³F ½FeIY¸F²¹FZ d½Fd½F²F dOXÓFF¹F³FÀFʳFe ÀFFQSX IZYÕZX»¹FF IYÕZX¢¾F³F½FSX AFdIÊYMZX¢MX ¸WX¯FªFZ¨F ½FFÀ°FbSX¨F³FF ¹FF IYÕZ¨FF ¸FFZNXF ´Fi·FF½F AÀF»¹FF¨Fa ªFF¯F½FÕaX. ¹FF IYÕZX´FFÀFc³F dOXÓFF¹F³FÀFʳFF ³FZ¸FIYe IYF¹F ´FiZSX¯FF d¸FTFÕXe AÀFZÕX AFd¯F IY¾Fe?

½FZ²F ¸FȯFFÕX ·F¦F°F d¨FÂFIYFSF¨Fa d¨FÂF AÀFû UF EJFôFF IYUe³FZ d»FW»FZ»Fa ÀFbaQS ¦FF¯Fa, ´Fi°¹FZIY IY»FZ¨¹FF ¸FF¦FZ d°F¨Fe A¾Fe JFÀF ´FiZSX¯FF AÀF°FZ. IYû¯F°FeWe IY»FF We C°ÀRYc°FÊ AÀF°FZ AFd¯F °¹FF IY»FFIYFSF»FF EJFôFF ¦Fûáe¨Fa, dNIYF¯FF¨Fa ·FFU»FZ»Fa XøY´FOa °Fû AF´F»¹FF IY»FZ¸FFRYÊ°F »FûIYFaÀF¸FûS ¸FFaO¯¹FF¨FF ´Fi¹F°³F IYS°F AÀF°Fû. RYGVF³F dIYaUF EIcY¯F¨F AF´F»FF ´FZWSFU °F¹FFS IYS¯Fa WeQZJe»F EIY IY»FF AFWZ. A¦FQe IZYÀFF°F»¹FF LûMëFVFF d´F³FZ´FFÀFc³F ´FF¹FF°F»¹FF ¨F´´F»F´F¹FË°F A¦FQe IYû¯F°FeWe ¦Fûá ¶F³FU¯¹FF¨FF ´FiUFÀF WF AF²Fe ´FiZSX¯FZ´FFÀFc³F ÀFbøY WûDY³F ¸FcT IY»FFIÈY°Fe´F¹FË°F ¹FZD ³F ´FûWFZ¨F°Fû. JSa°FS RYGVF³F dIYaUF EIcY¯F¨F ´FZWSFU °F¹FFS IYS¯¹FF¨Fe IY»FF We C´F¹Fûdþ°F IY»FFa¸F²¹FZ (A´»FFBO AFMÊ) ¸FûO°F AÀF»¹FF³FZ ¹FF ÀF¸FcWF°Fe»F IY»FFa¨FF ´Fi°¹FÃF þeU³FF°F Wû¯FFSF C´F¹Fû¦F ¹FFaIYOZ ´FiF¸Fb£¹FF³FZ »FÃF dQ»Fa þF°Fa. °¹FF¸FbTZ kA¸FbIY EIYF dOÓFF¹F³FS³FZ A¸FbIY EIYF ¦Fûáe°Fc³F ´FiZS¯FF §FZDY³F WF VFMÊ ¶F³FU»FF AFWZ.l AÀFa þSe IYû¯Fe AF´F»¹FF»FF ÀFFad¦F°F»Fa °FSe, k°FZ ÀFûO, WF VFMÊ ¸F»FF Sûþ §FF»F°FF ¹FZ¯FFS AFWZ WF? °FS ¸Fe dUIY°F

62 rr Ed´FiÕX sqru

AFdIÊYMZ¢¨FSX AFd¯F RYGVF³F¨¹FF

þbT°FF ¦FFNe...


§FZ°Fû.l ¹FF ´FiV³FF¨¹FF kWûl ¹FF CØFSFUS AF´F¯F °¹FF VFMÊÀFFNe ´F`ÀFZ J¨FÊ IYS¯FFS IYe ³FFWe WZ AU»Fa¶Fc³F AÀF°Fa. A±FÊF°F ¹FF°F AF´F»Fa IYFWe¨F ¨FbIY°F ³FFWe, ´F¯F ¸W¯Fc³F AF´F¯F þZ IY´FOZ §FF»F°Fû °¹FF¸FF¦FZ ³F¢IYe kIYF¹F ¶FbUF, dOÓFF¹F³FS¨FF dU¨FFS AÀFZ»F?l WF dU¨FFS IY²Fe°FSe IYøXX ³F ¶F§FF¹F»FF IYF¹F WSIY°F AFWZ. °FÀFa ´FFWXF¹FÕXF ¦FZ»Fû °FS ¶FFþFSF°F AF´F»¹FF»FF C´F»F¶²F AÀF¯FFº¹FF ´Fi°¹FZIY IY´FOëF¸F²¹FZ °Fû dVFU°FF³FF ¶FFþFS´FZNZ¨FF, d¦FºWXFBIYFa¨FF IYZ»FZ»FF A·¹FFÀF AÀF°Fû¨F. ´F¯F ¹FF A±FFÊ°F °¹FFa³FF ¸FûNëF ´Fi¸FF¯FF°F IY´FOZ °F¹FFS IYSF¹F¨FZ AÀF»¹FF¸FbTZ ´Fi°¹FZIY UZTe Bd³À´FSZVF³F VFû²F¯¹FF¨FF UZT °¹FFa¨¹FFIYOZ ³FÀF°Fû. ´F¯F dOÓFF¹F³FÀFʨFa °FÀFa Wû°Fa ³FFWe. °¹FFa³FF d³FUOIY ¦FiFWIYFaÀFFNe d³FUOIY IY»FZ¢VF³F ¶F³FUF¹F¨Fa AÀF°Fa °¹FF¸FbTZ °¹FFa¨¹FF ´Fi°¹FZIY IY»FZ¢VF³F¸FF¦FZ EIY ´FiZS¯FF AÀF°FZ. °¹FF¸FbTZ¨F °¹FFa¨¹FF EIYF¨F IY»FZ¢VF³F¸F²Fe»F ´Fi°¹FZIY ´FeÀF¸F²¹FZ IY³FZ¢VF³F ÀFF´FO°Fa. ´Fi°¹FZIY ´FeÀF QbÀFº¹FFVFe EJFôFF °FSe ¦Fb¯FF¸FbTZ þûO»FF ¦FZ»FZ»FF AÀF°Fû. ¸F¦F °Fû IY²Fe Sa¦FF¨¹FF ¶FF¶F°Fe°F AÀF°Fû, °FS IY²Fe d´FiaMÐÀF¨¹FF, ´FGM³Fʨ¹FF ¶FF¶F°Fe°FÀFbðXF AF´F»¹FFÕXF ÀF¸FF³F°FF AFPTc VFIY°FZ.

´Fi¸FF¯F¶FðX°FF ´Fi¸FF¯F¶FðX°FF WF ¦Fb¯F AFdIÊYMZX¢¨FSX AFd¯F RYGVF³F ¹FFa³FF þûO°Fû. dOÓFF¹F³FS IYû¯F°¹FF ¦Fûáe´FFÀFc³F ´FiZS¯FF §FZD ³F °¹FF¨Fa IY»FZ¢VF³F ¶F³FUZ»F ¹FF¨FF AaQFþ °¹FF»FFWe ³FÀF°Fû. IY²Fe EJFQa ´FbÀ°FIY °¹FF¨Fa ´FiZSX¯FF NøXX VFIY°Fa °FS IY²Fe EJFQa ¦FF¯FaÀFbðXF. dUdU²F ´FiFa°FFa°Fe»F, QZVFFa°Fe»F IY»FF, ´FSa´FSF dIY°¹FZIY dOÓFF¹F³FÀFʨ¹FF IY»FZ¢VF³ÀF¸FF¦F¨¹FF ¸FcT ´FiZS¯FF AÀF»FZ»¹FF AF´F¯F A³FZIYQF ´FFdW»Fa AFWZ. ³FbIY°¹FF¨F ¸Fba¶FBÊ°F ´FFS ´FO»FZ»¹FF »FG¢¸FZ RYGVF³F UeIY¸F²Fe»F dOÓFF¹F³FÀFʨ¹FF IY»FZ¢VF³ÀF¸FF¦FZ AVFe¨F EIY ´FiZSX¯FF AFWZ °Fe ¸W¯FþZ kAFdIYÊMZX¢MXl. dOÓFF¹F³FÀFʳFe dUdU²F QZVFFa°Fe»F, ´FiFa°FFa°Fe»F IYFWe NSFdUIY AFdIÊYMZX¢M¨FF UF´FS °¹FFa¨¹FF IY»FZ¢VF³F¸F²¹FZ ´Fi°¹FÃF dIYaUF A´Fi°¹FÃF´F¯FZ IZY»FZ»FF dQÀFc³F AF»FF. AFdIÊYMX¢¨FS WeÀFbðXF RYGVF³F´Fi¸FF¯FZ¨F C´F¹Fûdþ°F IY»FZ¨FF¨F EIY ·FF¦F AFWZ. EJFôFF LûMëFVFF Jû»Fe´FFÀFc³F °FZ Mû»FZþa¦F B¸FFS°Fe´F¹FË°F ´Fi°¹FZIY UFÀ°Fc ¶F³FU°FF³FF RY¢°F °¹FF¨Fe »F¹F¶FðX°FF AFd¯F dOÓFFB³F ¹FF¨FF¨F ³FFWe °FS °¹FF¨¹FF ´Fi¸FF¯F¶FðX°FZ¨FF dU¨FFSÀFbðXF IYSFUF »FF¦F°Fû. RYGVF³F¨¹FF ¶FF¶F°Fe°FWe °Fû¨F d³F¹F¸F »FF¦Fc ´FO°Fû. ´Fi°¹FZIY ´FZWSFU ¶F³FU°FF³FF AF²Fe ´FGM³FʨFF dU¨FFS ÀFUFÊ°F AF²Fe IYSFUF »FF¦F°Fû. ÀFFOe °F¹FFS

IYS°FF³FF °Fe ´FF¨FUFSe WUe IYe ³FD UFSe ¹FF¨FF AF²Fe dU¨FFS IYSFUF »FF¦F°Fû. ¸F¦F ¶FFIYe¨¹FF ¦Fûáe NS°FF°F. °FÀFa¨F ´Fb÷X X¿FFa¨¹FF VFMʸF²¹FZ IYdMa¦F¨¹FF UZTe EIY Ba¨FF¨FF RYSIY þSe AF»FF °FSe ÀFa´Fc¯FÊ VFMÊ d¶F§FOc VFIY°Fû. dOÓFF¹F³FS ´FF¹F»F JFaOZUF»FF¨¹FF ¸W¯F¯¹FF³FbÀFFS, k´Fi¸FF¯F¶FðX°FZ¨Fe ¦FSþ We ´Fi°¹FZIY ¦Fûá d³F¸FÊF¯F IYS°FF³FF »FF¦F°FZ¨F. RYGVF³F¨¹FF ¶FF¶F°Fe°F¨F ¸W¯FF¹F¨Fa ÓFF»Fa °FS Sa¦FÀFa¦F°Fe, d´FiaMÐÀF, ´FGM³FÊ ¹FFa¨¹FF A¨FcIY ´Fi¸FF¯F¶FðX°FZ°Fc³F¨F CØF¸F IY»FZ¢VF³F °F¹FFS WûD VFIY°Fa.l ¹FF¨F ´Fi¸FF¯F¶FðX°FZ»FF Oû¼¹FFÀF¸FûS NZ½Fc³F ¶F³FU»FZ»Fa d°F¨Fa kE ´FSRZY¢M dRYMl WZ IYFG³MÑFÀMX OÑZdÀFa¦F¨Fa CØF¸F CQFWS¯F Wû°Fa. ÀFRZYQ Sa¦F WF°FFT¯Fa dþ°FIaY ÀFû´´Fa UFM°Fa d°F°FIYa¨F °¹FF»FF QbÀFº¹FF Sa¦FFa¨Fe þûO QZ¯Fa IYNe¯F AÀF°Fa. WZX AF½WF³F ´FF¹F»F³Fa d°F¨¹FF IY»FZ¢VF³F¸F²Fc³F »Fe»F¹FF ´Fc¯FÊ IYZ»Fa Wû°Fa. ´FiZSX¯FF RiYF³ÀF °FZ AFÀFF¸F¸F²Fe»F LûMaÀFa ¦FFUa A¾FF IbYNc³FWe ´FiZSX¯FF d¸FTc VFIY°FZ WZ ¹FF UZTe dOÓFF¹F³FÀFʳFe QFJUc³F dQ»Fa. RYGVF³F BaOÀMÑeUS RiZÔY¨F ÀFaÀIÈY°Fe¨FF AFd¯F °¹FF°FÀFbðXF SZ³FZÀFFh IYF»FJaOF¨FF ´Fi·FFU A³FZIY dOÓFF¹F³FÀFÊ AFd¯F °¹FFa¨¹FF IY»FZ¢VF³ÀFUS ´FO»FZ»FF A³FZIYQF ´FFWF¹F»FF d¸FTF»FF AFWZ. RYGVF³F¨Fe ÀFb÷YUF°F¨F ¹FbSû´FF°Fc³F AFd¯F

¸Fb£¹F°UZ RiYF³ÀF¸F²Fc³F ÓFF»Fe Wû°Fe AFd¯F °¹FF¸FbTZ¨F RYGVF³F ÀFaQ·FFÊ°Fe»F IYFWe ´Fi¸FbJ ¸FF´FQaO ¹FbSûd´F¹F³F dOÓFF¹F³FÀFʳFe ¸FFaOc³F NZU»FZ»FZ AFWZ°F. AFþWe °¹FFa¨FF ´Fi·FFU þ¦F·FSF°Fe»F UZ¦FUZ¦F¼¹FF dOÓFF¹F³FÀFʨ¹FF IY»FZ¢VF³ÀF¸F²Fc³F dQÀFc³F ¹FZ°Fû. SZ³FZÀFFh IYFTF°F RiYF³ÀF IY»FF ÃFZÂFF°F A¦FiÀ±FF³Fe Wû°FF. d¨FÂFIY»FF, ÀFFdW°¹F, ÀFa¦Fe°F ¹FFÀFû¶F°F¨F ¹FF IYFTF°F UFÀ°FbIY»FZ»FFÀFbðXF ¶FWFS AF»FF Wû°FF. ¹FF IYFTF°Fe»F UFÀ°FbIY»FZ°F ·FFSQÀ°F´F¯FF Wû°FF¨F, ´F¯F °¹FFÀFû¶F°F¨F °¹FF°F EIY »F¹F Wû°Fe. ÀFb¶FIY°FF Wû°Fe. AFd¯F EIY NWSFU Wû°FF. SZ³FZÀFFh IYFTF¨FZ WZ¨F ÀFüaQ¹FÊ dOdþM»F d´FiaMÐÀF¨¹FF ¸FF²¹F¸FF°Fc³F IY´FOëFaUS ´FIYOc³F NZU¯¹FF¨FF ´Fi¹F°³F dOÓFF¹F³FS ÀFûd³F¹FF ¦FûdW»F³FZ ¹FaQF IYZ»FF Wû°FF. ´FGdSÀFÀFFSJa VFWS þZ½WF ´FiZ¸FF¨Fa ´Fi°FeIY ¸W¯Fc³F AûTJ»Fa þF°Fa, °FZ½WF °¹FF¨¹FFUøXX ³F ´FiZS¯FF §FZDY³F IYû¯Fe dOÓFF¹F³FS IY»FZ¢VF³F IYS¯FFS ³FFWe, AÀFa WûDY¨F VFIY°F ³FFWe. ¹FF AF²FeÀFbðXF A³FZIY dOÓFF¹F³FÀFʨ¹FF IY»FZ¢VF³F¸FF¦F¨Fe ´FiZS¯FF ´FGdSÀF AFd¯F °FZ±Fe»F AFdIÊYMZX¢¨FSX Wû°Fa. ¹FaQFWe ´FGdSÀF¸F²Fe»F AFdIÊYMZX¢¨FSX¸F²¹FZ UF´FS»Fe ¦FZ»FZ»Fe ¶»FGIY AhO ½WFBÊM Sa¦FÀFa¦F°Fe AFd¯F °FZ±Fe»F RbY»FFa¨¹FF ¶FF¦FF ¹FFa¨¹FFUøXX ³F ´FiZS¯FF §FZD ³F dOÓFF¹F³FS A¨FʳFF IYû¨FS³FZ d°F¨Fa IY»FZ¢VF³F ÀFFQS

63 rr Ed´FiÕX sqru


IZY»Fa Wû°Fa. RiYF³ÀF´Fi¸FF¯FZ¨F ´Fû°FÊb¦Feþ AFdIÊYMZX¢¨FSX¨FF ´Fi·FFUÀFbðXF dOÓFF¹F³FÀFÊUS ´FO»FZ»FF dQÀFc³F ¹FZ°Fû. ·FFS°FF°F ´Fû°FÊb¦Feþ UÀFFW°Fe°Fe»F EIY ´FiQZVF ¸W¯FþZ ´FFhdO¨FZSe. AFþ °FZ±Fe»F ÀF¸FFþþeU³FFUS ´Fû°FÊb¦Feþ AFd¯F °Fd¸FT ¹FF Qû³We ÀFaÀIÈY°FeÔ¨FF EIYdÂF°F ´Fi·FFU ´FFWF¹F»FF d¸FT°Fû. ´Fû°FÊb¦FeþFa¨FZ À±FF´F°¹FVFFÀÂFF¨FZ ³F¸Fb³FZ AFd¯F QdÃF¯F ·FFS°Fe¹F MZ¢ÀFMFBÊ»F ¹FFa¨FF ÀFa¦F¸F AÀF»FZ»FZ IY»FZ¢VF³F ¹FaQF dOÓFF¹F³FS ßFb°Fe ÀFa¨FZ°Fe³FZ ÀFFQS IYZ»FZ Wû°FZ. °¹FF¨F´Fi¸FF¯FZ dOÓFF¹F³FS IZY³F RY³ÀFÊ ¹FF³FZ ¹FF UZTe °¹FF¨¹FF IY»FZ¢VF³FÀFFNe ´Fû°FbʦFeþFa¨¹FF dÀFSGd¸FIY MFB»ÀFUSe»F ³FÃFeIYF¸FF°Fc³F ´FiZS¯FF §FZ°F»Fe Wû°Fe. ¹FbSûd´F¹F³F AFdIÊYMZX¢¨FSX³Fa°FS þS IYbN»FZ AFdIÊYMZX¢¨FSX dOÓFF¹F³FÀFʳFF AFIYd¿FÊ°F IYS°F AÀFZ»F °FS °FZ AFWZ kBÀ»FFd¸FIY AFdIÊYMZX¢¨FSXl. BÀ»FFd¸FIY ¸FIY¶FSFaUSe»F ¶FFSeIY ³FÃFeIYF¸F AFd¯F ´FZÀM»F VFZOÐÀF¨FF UF´FS ÀFUF˳FF¨F ¸FûWc³F MFIY°Fû. ¹FFUøXX ³F¨F ´FiZS¯FF §FZ°F»FZ»FZ IY»FZ¢VF³F ¹FaQF dOÓFF¹F³FS ´FF¹F»F dÀFa§F»F³FZ ÀFFQS IZY»FZ Wû°FZ. BÀ»FFd¸FIY AFdIÊYMZX¢¨FSX¸F²Fc³F ¹FbðX, ¶F»FVFF»Fe ¶FFQVFFW AFd¯F °¹FFa¨FF S¢°FSadþ°F Bd°FWFÀF »F´Fc³F SFWc VFIY°F ³FFWe.

64

°¹FF¸FbTZ¨F ÀFFWdþIY¨F ¹FF IY»FZ¢VF³F»FF EIY IYFTe LMF d¸FT°FZ. AFdIÊYMZX¢¨FSX¸F²Fc³F RY¢°F Mû»FZþa¦F B¸FFS°Fe¨F dOÓFF¹F³FÀFʳFF ´FiZS¯FF QZ°FF°F AÀFa ³FFWe. AFÀFF¸F¸F²Fe»F LûMëFVFF JZOëF°Fe»F Mb¸FQFS §FSaÀFbðXF EJFôFF IY»FZ¢VF³F¸FF¦Fe»F ´FiZS¯FF AÀFc VFIY°Fa. We dIY¸F¹FF dOÓFF¹F³FS QZ¶FßFe ÀF¸Fa±FF³FZ IYøXX ³F QFJU»Fe. d°F³FZ ¹FF §FSFa¨FF UF´FS MZ¢ÀFMFBÊ»F¨¹FF ¸FF²¹F¸FF°Fc³F IYøXX ³F EIYQ¸F RYaIYe IY»FZ¢VF³F ÀFFQS IZY»Fa Wû°Fa.

d´FiaMÐÀF AFd¯F E¸¶FiFG¹FOSe AFdIÊYMZX¢¨FSX¨FF UF´FS ´Fi°¹FÃF dOÓFFBÊd³Fa¦F¸F²¹FZ IYS°FF³FF °¹FF¨Fa øYX´FFa°FS d´FiaMÐÀF AFd¯F E¸¶FiFG¹FOSe°F Wû°Fa. AFdIÊYMZX¢¨FSX¨FF UF´FS dOÓFF¹F³FÀFÊ d´FiaMÐÀF, ´FGM³ÀFʨ¹FF øXX ´FF³FZ IYS°FF°F. dOdþM»F d´FiaMÐÀF¨¹FF ¸FQ°Fe³FZ B¸FFSX°Fe, ¨F¨FÊ, ¸FIY¶FSF ¹FFa¨FZ RYûMû IYFPc³F °¹FFa¨FZ d´FiaMÐÀF IY´FOëFaUS §FZ¯FZ AF°FF ÀFû´´FZ ÓFF»FZ AFWZ. E¸¶FiFG¹FOSe¨FF UF´FS IYøXX ³F ³FÃFeIYF¸F IY´FOëFaUS ¶Fb˜ëF¨¹FF ÀUøY´FF°F IY´FOëFaUS C°FSU»FZ þF°FZ. °¹FF¨F´Fi¸FF¯FZ ´FbSF°F³F B¸FFS°FeÔUSe»F Sa¦FÀFa¦F°FeÀFbðXF dOÓFF¹F³FÀFʳFF AFIYd¿FÊ°F IYS°FZ. °¹FF IYFT¨¹FF ¶FWb°FZIY UFÀ°FcaUS IiYe¸F, ¶FZþ, ÀFRZYQ, ¦Fb»FF¶Fe, dRY¢IYM dWSUF ¹FF Sa¦FFa¨FF UF´FS IYøXX ³F »FF»F, ³FFSa¦Fe WZ ¦FOQ Sa¦F ¸Fûþ¢¹FF¨F dNIYF¯Fe dOMZd»Fa¦FÀFFNe UF´FS»FZ þF°F AÀF°FF°F. ¹FF Sa¦FFa¨FF UF´FS IYøXX ³F dOÓFF¹F³FÀFÊ °¹FFa¨Fe IY»FZ¢VF³ÀF ¶F³FU°FF°F. MÑZaOÐÀF ´FiZSX¯FFa¨FF dU¨FFS IYS¯¹FF¨¹FF AF²Fe MÑZaOÐÀF¨FF dU¨FFS IYSFUF »FF¦F°Fû. ´Fi°¹FZIY dOÓFF¹F³FS»FF °¹FF¨Fa IY»FZ¢VF³F ¶F³FU°FF³FF ´Fi±F¸F ÀFeÓF³F¨FZ MÑZaOÐÀF ÀF¸FªFc³F §FZ¯Fa ÀF¦F¼¹FF°F ¸FWØUF¨Fa AÀF°Fa. °¹FF MÑZaOÐÀF¨¹FF AF²FFSZ¨F AF´F»¹FF ¦FiFWIYF¨Fe ¸FF¦F¯Fe IYF¹F AFWZ ¹FF¨Fe IY»´F³FF °¹FF»FF ¹FZ°FZ

AFd¯F °¹FFUøXX ³F °Fû AF´F»Fa IY»FZ¢VF³F ¶F³FU°F AÀF°Fû. ¹FF MÑZaOÐÀF¨¹FF AF²FFSF³FZ °¹FF¨Fe ´FiZSX¯FF dQ¾FF §FZ°FZ. ¹FaQF¨¹FF RYGVF³F MÑZaOÐÀF¸F²¹FZ ÀMÑZM dRYM OÑZÀFZÀF, ÀMÑXOÊ AFDYM dRYM, ´FZÀM»F VFZOÐÀF, dÀFa´F»F AFd¯F Ed»F¦FaM dOMZd»Fa¦F ¹FFa¨FF ÀF¸FFUZVF AFWZ. AFd¯F ¹FF ÀFUÊ ¸FbïëFa¨FF ÀF¸FFUZVF AFdIÊYMZX¢¨FSX¸F²¹FZÀFbðXF Wû°Fû. °¹FF¸FbTZ ¹FaQF A³FZIY dOÓFF¹F³FÀFʨFe AFdIÊYMZX¢¨FS XWXe ´FiF²FF³¹F ´FiZSX¯FF NXSXÕXe AFWZX. ±FûO¢¹FF°F AFdIÊYMZX¢¨FS¨¹FF ¸FF²¹F¸FF°Fc³F ´FFGUS OÑZdÀFa¦F WF ¸FbïXFÀFbðXF A²FûSZdJ°F ÓFF»FZ»FF ´FFWF¹F»FF d¸FT°Fû. ´F¯F EIYF dNIYF¯Fe dþ±FZ AFdIÊYMZX¢¨FS ´FFGUS OÑZdÀFa¦F¨FF ´FbSÀIYFS IYS°Fa d°F±FZ¨F QbÀFSeIYOZ °FFþ¸FWF»FÀFFSJF ¸FIY¶FSF, ´FGdSÀFÀFFSJa VFWS °¹FFa³FF ¶FFa²F¯¹FF¸FF¦F¨FF ¸FcT CïXZVF ¸W¯FþZ ´FiZ¸F, ³FþFIY°F, ´Fi°¹FZIY B¸FFS°F ¶FFa²F°FF³FF °¹FF»FF þûO»FF ¦FZ»FZ»FF ·FFUd³FIY ¶Fa²F ¹FFa¸FbTZ IY»FZ¢VF³F»FF Ed»F¦F³ÀF¨Fe dIY³FFSÀFbðXF »FF·F°FZ. ±FûO¢¹FF°F kEIY ÀFZ ·F»FZ Qûl ¹FF C¢°Fe»FF ÀFF±FÊ IYS°F ¹FaQF AFdIÊYMZX¢¨FS AFd¯F RYGVF³F ¹FF Qû§FFa³Fe WF°FF°F WF°F §FF»Fc³F IYF¸F IZY»FZ»Fa ¹FaQF ¶Fº¹FF¨F IY»FZ¢VF³F¸F²Fc³F ÀF¸FûS AF»FZ¹F. ¹FFa¸FbTZ AF´F»¹FF Bd°FWFÀFF¨Fe ´FF³FZWXe ¨FFT»Fe ¦FZÕXe AFd¯F ³FZW¸Fe´FZÃFF ±FûOe WMIZY IY»FZ¢VF³ÀFÀFbðXF ´FWXF¹FÕXF d¸FTFÕeX.

response.lokprabha@expressindia.com

rr Ed´FiÕX sqru


°FZ IYF¹F °FbÕXF IZYSXT¨Fa

.IYFG¸F

.

d½FIYe, °FbÕXF philosopher ¸WX¯FFÕZX °FSX dIYØFe d¨FOXÕXFÀF °Fc... °FbÕXF JSaX¨F SXF¦F AFÕXF E½FPXF? AFd¯F IYF?

devolopment model ¶F§FF¹F¨Fa AFWZ, litaracy, education, health indcaters WZX ÀF¦FTa ¶F§FF¹F¨Fa AFWZX °FZ ¶F§Fc³F ¹FZ! ¹FF ÀF¦F¼¹FF¸F²Fc³F ªF¸FÕaX °FSX backwater, houseboatX WZX ÀF¦FTaÀFbðF njoy IYSX. no no its not sercitistic again. ¸Fe IY¾FFÕXF °FbÕXF tonting

IYøY ³FF? ASmX AF¯FJe EIY ¦Fa¸F°F °FbÕXF ÀFFa¦FF¹F¨Fe¨F SXFdWXÕXe. IYFÕX ³FF ¸Fe

EIY-QFZ³F ½FZTF ¸FÕXF ªFSXF tention AFÕaX ´F¯F AF°FF EIYQ¸F d¶F³F²FFÀ°F... ³FbÀF°Fa ¶FFZÕXF¹F¨Fa °FSX AÀF°Fa. ¸F¦F tention IYF¹FIcY ÕZX³FZ IYF... ´F¯F ¹FF ÀF¦F¼¹FF ÕXFZIYFa³FF youth ¨FF response ½F¦F`SmX ´FFdWXªFZ ¸WX¯F°FF°F, ´F¯F youth participation¨FF ´Fi¾³F AFÕXF IYe ÕX¦FZ¨F¨F ÀF¦FTZ ¦F´´F. SXFªFIYFSX¯FF¨¹FF ¸FF²¹F¸FF°Fc³F ÀFFZOX½FF¹FÕXF WX½FZ°F, AÀFZ °Fb¸F¨FZ ´Fi¾³F IbYNÕZX AFWZX°F AÀFF ·FSX·F¢IY¸F ´Fi¾³F d½F¨FFSXÕXF ´FSX½FF¨¹FF °¹FF ¾FFZ¸F²¹FZ. IYF¹F ÀFFa¦FF¹F¨Fa SmX ¹FFa³FF

°FSX EIYF¨FaWXe ·FF¿F¯F EZIYF½FaÀFa ½FFMX°F ³FFWXe. WZX ¸WX¯FªFZ AFªF IYFWXe °FSXe ¶FFZÕX¯FFSX, CXôFF ¸WX¯F¯FFSX ¸Fe AÀFa IYFWXe ¶FFZÕXÕXFZ¨F ³FFWXe. ¸FÕXF B°FIYF

AF´F¯F¨F ÀFSXT ´FFGdÕXdMX¢ÀF¸F²¹FZ ªFF½Fa... ¹Fc ³FFZ AF´F»¹FF ÀF¦F¼¹FFa¸F²¹FZ °Fc RYFSX¨F seriousAFWZXÀF. ÀFFSXJa IYFWXe °FSXe serious ¶FFZÕX°F AFd¯F IYSX°F AÀF°FFZÀF. so it was apriciation of you seriousness. ªFFDY QZ... °FbÓ¹FF ³FFQFÕXF ÕXF¦Fc³F CX¦Fe¨F¨F am being serious. °FbÕXF ÀFFa¦Fc ¸FÕXF IYF¹F ½FFMX°Fa... life ³FF AÀFa ¸FÀ°F njoy IYSXF½Fa. ª¹FF moment XÕXF ªFZ §FOZXÕX °FZ °FÀFa¨¹FF °FÀFa experience IYSXF½Fa. ¨FÕX°FF W`X ¸WX¯FF½Fa AFd¯F ´FbPZX ªFF½Fa. °Fb¸WXe serious AFd¯F d½F¨FFSX IYSX¯FFSmX ÕXFZIY IYÀFÕZX °FSXe AF¦FiWX ²FSX°F ¶FÀF°FF. ¸FÕXF WZX¨F ´FFdWXªFZ, °FZ¨F ³FIYFZ AFd¯F ¸F¦F °FÀFa ³FFWXe ÓFFÕaX IYe ÀF¦FTa ÀFa´F°Fa¨F. dIaY½FF °FÀFa ÓFFÕaX IYe °Fb¸WXFÕXF AF³FaQd¶F³FaQ ³FFWXe WXFZ°F, CXÕXMX AF°FF AF´FÕXe responsibility ½FFPXÕXe ¸WX¯Fc³F AF¯FJe serious WXFZ°FF. E WZX ÀF¦FTa ¸Fe °FbÕXF ¸WX¯F°F ³FFWXe¹FZ... total serious community ¸WX¯F°FZ AFWZX. ³FFWXe °FSX dÕXdWX¾FeÕX EIY ¸FFZÿXF mailX... °FbÓFF ¸FFÓ¹FF½FSX ½F`°FF¦FÕZXÕXF ¨FZWXSXF ¸FÕXF B±Fc³F dQÀF°FFZ¹F. no no B°FIYF ³FIYFZ ½F`°FF¦FcÀF. °¹FF´FZÃFF AÀFa IYSX... °FbÕXF IZYSXTÕXF ªFF¹F¨Fa¹F ³FF, ¸FÀ°F´F`IYe IZYSXTÕXF ªFF.

EIYF TV show ¸F²¹FZ participate IZYÕaX. °¹FFa¨FF EIY youth show WXFZ°FF. °¹FF°F °¹FFa³FF youth ÕF election, politics ¶FïÕX IYF¹F ½FFMX°Fa °FZ ´FFdWXªFZ WXFZ°Fa. youth participation ´FFdWXªFZ ¸WX¯Fc³F °¹FF guest co ordinater X³Fa ¶FFZÕXF½FÕaX WXFZ°Fa Jc´F ªF¯FFa³FF. ¸Fe´F¯F ¦FZÕZX. AF´FÕe ÀF¦F¼¹FFa¨Fe¨F WXe ´FdWXÕXe election. °¹FF°F ¹FF election¸F²¹FZ voting IYSX¯FFº¹FF°F youth¨Fe ÀFa£¹FF ÀF¦F¼¹FF°F ªFFÀ°F AFWZX. °¹FF¸FbTZ AF´FÕXF ·FF½F °¹FF¸FbTZ AF°FF sollid ½FFPXÕXF¹F. u kno tv, paper, magazin ÀFFNXe ÀFFSXJa IYFZ¯F IYFZ¯F ´Fid°FdIiY¹FF ¸FF¦F°F AÀF°Fa.

AF°FF? ¸FbTF°F AF´F»¹FF §FSXF°F, IYFGÕZXªF¸F²¹FZ IbYNZXWXe ¦FZÕXa °FSX AFBʽFOXeÕX, ÀFSX ¹FFa¨¹FF¾Fe ¶FFZÕX°FF³FF¨F E½FPXe genration gap AÀF°FZ °FSX AF´F»¹FF AFªFFZ¶FFa¨¹FF ½F¹FF¨¹FF MLAIYOcX³F IYF¹F A´FZÃFF NZX½FF¹F¨¹FF? °Fc B°FSX IYFWXe IYFWXe QZ¾FFa¨FZ leaderX ¶F§F. AF°FF AFZ¶FF¸FF¨F ¶F§F. IYÀFZ dQÀF°FF°F, IYÀFZ ½FF¦F°FF°F, °¹FFa¨Fe body language IY¾Fe AFWZX... I mean °Fb¸WXFÕXF °¹FFa¨Fe ¸F°Fa ´FMXFZ dIaY½FF ³F ´FMXFZ ´F¯F °FZ IYF¹F ¸WX¯F°FF°F °FZ EZIcY³F °FSX §¹FF½FaÀFa ½FFMX°Fa ³FF. °FFZ AFªF¨FF AFØFF¨FF ¸FF¯FcÀF AFWZX AÀFa ½FFMX°Fa. ³FFWXe °FSX AF´FÕZX leaders... ¸FÕXF

SXF¦F ¹FZ°FFZ ³FF d½FIYe ¹FF ÕXFZIYFa¨FF... ¹FFa³FF B±FÕXe ¦FdSX¶Fe dQÀF°F ³FFWXe, basic infrastructure ¨FZ problem dQÀF°F ³FFWXe°F, AF´F¯F QZ¾F ¸WX¯Fc³F IbYNZX AOXÕXFZ AFWZX°F °FZ dQÀF°F ³FFWXe...´F¯F AÀFaWXe ¸WX¯F¯Fa ¶FSXFZ¶FSX ³FFWXe ³FF SmX... ªFZ °FbÕXF ¸FÕXF ÀF¸FªF°Fa °FZ °¹FFa³FF ÀF¸FªF°F ³FÀFZÕX IYF... AÀFa IYÀFa WXFZBÊÕX. ´F¯F ¸WX¯FªFZ ¹FFa³FF IYSXF¹F¨Fa¨F ³FFWXe¹FZ IYF IYFWXe? d½FIYe ¶FFIYe ÀF¦F¼¹FF ¦FFZáXe°F AF´F¯F devolopmentX IYSX°FFZ AFWXFZ°F. ¸F¦F politics¸F²¹FZ °FÀFa IYF WXFZ°F ³FFWXe? d°F±FZ °FZ¨F °FZ cast politics, dWaXQc ¸FbdÀÕX¸F issues, IY²Fe ¶FQÕX¯FFSX WZX ÀF¦FTa? ¸FÕXF IY²Fe IY²Fe IYF¹F ½FFMX°Fa ÀFFa¦Fc? AF´F¯F¨F ÀFSXT politics¸F²¹FZ ªFF½Fa AFd¯F ÀF¦FTa ¶FQÕcX³F MXFIYF½Fa dIaY½FF A¾Fe EJFQe ªFFQc¨Fe IYFaOXe ¸FÕXF d¸FTF¹FÕXF ´FFdWXªFZ... °Fe dRYSX½Fc³F ÀF¦FTa ªF¦F ¸Fe ¸FÕXF ´FFdWXªFZ °FÀFa ¶FQÕcX³F MXFIYe³F dIaY½FF A»ÕXFCXïe³F¨¹FF ¦FFZáXe°FÕXF ªFFQc¨FF dQ½FF °FSXe d¸FTF¹FÕXF ´FFdWXªFZ. ¸F¦F °FFZ SXFÃFÀF ¹FZBÊÕX AFd¯F °¹FFÕXF ÀFFa¦Fc³F ÀF¦FTa ªF¦F ¸FÕXF WX½Fa °FÀFa ¶FQÕcX³F MXFIYe³F ¸Fe... ¹FF °Fe³F¸F²FÕXF IbYNXÕXF option °FbÕXF AF½FOXÕXF ? - dIY¸Fe rr Ed´FiÕX sqru

65


SXG¸´F½FSX... ¸FȯFFÕX ·F¦F°F

CX³WXF¼¹FFÀFFNXe ¾FFGd´Fa¦F IYSXF¹F¨Fa ¸WX¯F°FF¹F...? ¸F¦F °Fb¸WXFÕXF ÀF²¹FF¨¹FF RYG¾F³ÀF¸F²¹FZ IYF¹F B³F AFWZX AFd¯F IYF¹F AFDYMX AFWZX WZX ¸FFWXe°F AÀFF¹FÕXF¨F WX½Fa.

MÑXÔZOa e C³WF¼¹FF¨Fe þ¹¹F°F °F¹FFSe

66 rr Ed´FiÕX sqru

¨FFWc»F »FF¦F»Fe AFWZ, C³WF¼¹FF¨Fe °¹FF¨¹FF¶FSû¶FSe³FZ IYFG»FZþZÀF³FF ÀFb˜ëF »FF¦FF¹F»FF »FF¦F°Fe»F. ¸F¦F §FSF§FSF°Fc³F d´FIYd³F¢ÀF, ´FFMeÊþ AFd¯F AFCXdMa¦F¨FZ ´»FF³ÀF ¶F³FF¹F»FF ÀFb÷YUF°F WûBÊ»F. ¹FF ÀF¦F¼¹FF ¦FO¶FO ¦Fûa²FTF°F Aþc³F EIY ¸FWØUF¨Fe ¦Fûá AÀF°FZ °Fe ¸W¯FþZ kVFFGd´Fa¦F.l JFÀFIYøXX ³F ¸Fb»FeaÀFFNe ÀFb˜e°F»FF ¸FûIYTF UZT VFFGd´Fa¦FÀFFS£¹FF IYF¸FFa¸F²¹FZ ÀF°IYFS¯Fe


»FFU¯¹FF°Fc³F UZ¦FTa¨F ÀF¸FF²FF³F d¸FT°Fa. °¹FF°Fc³F ³FbIY°FZ¨F ÀFUÊ RYGVF³F VFûþÀFbðXF ´FFS ´FO»FZ AFWZ°F. °¹FF¸FbTZ ¹FF C³WF¼¹FFÀFFNe IYû¯F°FZ MÑZaO B³F AFWZ°F AFd¯F IYû¯F°FZ AFDYM ¹FF¨Fe CþT¯Fe ÀF²¹FF þûSF°F ¨FF»Fc AFWZ. AVFF UZTe AF´F¯F IYF ¸W¯Fc³F ¸FF¦FZ SFWF¹F¨Fa? ¹FFUZTe AF´F¯FWe ¹FaQF¨¹FF C³WF¼¹FF°F IYF¹F §FF»FF¹F¨Fa AFd¯F IYF¹F §FF»FF¹F¨Fa ³FFWe ¹FFIYOZ EIY ³FþS dRYSUc ¹FF. AF´F»Fe C³WF¼¹FF°F»Fe ¸W¯FþZ ÀFF²FFS¯F Ed´Fi»F-¸FZ ¸FdW³¹FF°F»Fe VFFGd´Fa¦F We IYFG»FZþZÀFÐ ÀFbøYXX Wû°FF¨F ´FdW»Fe WþZSe »FFU¯FFº¹FF ´FFUÀFF»FF »FÃFF°F NZ½Fc³F¨F IYZ»FZ»Fe AÀF°FZ. °¹FF¨F¶FSû¶FS C³WFTF ¸WM»FF IYe dMÑ´ÀF WZ AF°FF ¢»FFdÀFIY IYFGd¸¶F³FZVF³F ÓFF»Fa¹F. °¹FF¸FbTZ VF¢¹F d°F°FIZY ÀFbMÀFbMe°F AFd¯F AFSF¸FQF¹Fe IY´FOZ JSZQe IYS¯¹FFIYOZX AF´F»FF IY»F AÀF°Fû. °¹FF°F ´Fi°¹FZIYFIYOZ kAF´F¯F VFFGd´Fa¦F IYF

IYS°Fû¹F?l ¹FF¨¹FF IYFS¯FFa¨Fe EIY d»FÀM AÀF°FZ. ³FbIY°FZ¨F QWXFUe AFd¯F ¶FFSXFUe°Fc³F ¶FFWZS ´FO»FZ»¹FF þbd³F¹FÀFʳFF IYFG»FZþ¸F²¹FZ °¹FFa¨¹FF ÀFed³F¹FÀFʳFF QFJUc³F ôFF¹F¨Fa AÀF°Fa IYe kW¸F ·Fe IYbL IY¸F ³FWel. ÀFed³F¹FÀFʨ¹FF §FûT¢¹FF°F kAFG»UZþ MÑZaOel WZ d¶F÷YXQ d¸FSU¯FFº¹FFa³FF þbd³F¹FÀFÊÀF¸FûS AF´F»Fe VFF³F IYF¹F¸F NZUF¹F¨Fe AÀF°FZ. ª¹FF¨Fa IYFG»FZþ ÀFa´Fc³F BaM³FÊdVF´F dIYaUF þFG¶F ÀFbøYXX ÓFF»FF¹F A¾FF »FûIYFa¨FF UFGOSû¶F AF°FF ´Fc¯FÊ´F¯FZ¨F ¶FQ»Fc³F þFBÊ»F dIYaUF AFGdRYÀF¸F²¹FZ ª¹FFa¨Fe ÀFeM BaM³FÊ °FZ ´F¸FʳFaM E¸´»FFGBʪFIYOZ UT»Fe AFWZ

°¹FFa¨¹FFWe UFGOSû¶FIYOZ EIY ³FþS dRYSUF¹F¨Fe ¦FSþ AÀF°FZ. AFd¯F IYFWeþ¯FFa³FF We ÀF¦FTe d¨Fa°FF ÀFûOc³F RY¢°F WüÀF ¸W¯Fc³F VFFGd´Fa¦F IYSF¹F¨Fe AÀF°FZ. °FS ¹FF °F¸FF¸F »FûIYFaÀFFNe EIYQF °FSe »FZMZÀM MÑZaOÐÀFUS EIY ³FþS OXFÕX³FF ¶F³F°FF W`. ÀF¦F¼¹FF°F ´FdW»FZ ¹FZ°FF°F °FZ Sa¦F. ¦FZ»¹FF ÀFeÓF³F´F¹FË°F ª¹FFa³Fe °Fb¸WF»FF UZOa

IYøXX ³F ÀFûO»Fa Wû°Fa °¹FF μ»FûSûÀFZaM Sa¦FFa³FF ÀF¦F¼¹FF°F AF²Fe MFMF IYSF. IYFS¯F WF ÀFeÓF³F ´FZÀM»F VFZOÐÀF ¦FFþU¯FFS AFWZ°F. ¦Fb»FF¶Fe, ¦FiZ¨¹FF »FFBM VFZOÐÀF, dRYæYM d´FUTF, AFIYFVFe, ¶FZþ, IiYe¸F, ÀFRZYQ ¹FF VFZOÐÀF AF°FF ·FFU JF¯FFS AFWZ°F. °¹FF¸FbTZ ¹FFa¨¹FFÀFFNe

°Fb¸F¨¹FF UFGOSû¶F¸F²¹FZ AF°FF þF¦FF IYSF. ¸Fb»FFaÀFFNeÀFbðXF d´FaIY IY»FS ÀF²¹FF MÑZaO¸F²¹FZ AFWZ. þS °Fb¸We Me-VFMÊ, VFMÊ §FZ¯FFS AÀFF»F °FS »FFBM d´FaIY AFd¯F MÑFDYÓFÀFÊÀFFNe OFIÊY d´FaIY VFZO ³F¢IYe¨F d³FUOc VFIY°FF. ¹FFa¨¹FFÀFû¶F°F þS °Fb¸WF»FF ¶Fû»O VFZOÐÀF W½¹FF¨F AÀF°Fe»F °FS ³FFSa¦Fe Sa¦FF¨FF ·FFU UFP»FF AFWZ, °Fû °Fb¸F¨¹FF UFGOSû¶F¸F²¹FZ ³F¢IYe¨F ¹FZD VFIY°Fû. IY»FS ¶»FûdIYa¦F¨FF MÑZaO Aþc³F °FSe þF¯¹FF¨¹FF ¸FF¦FÊFUS ³FFWe. °¹FF¸FbTZ þFa·FTF, »FF»F, OFIÊY dWSUF ¹FF Sa¦FFaÀFû¶F°F IY»FS ¶»FûdIYa¦F¨FF JZT JZTF¹F»FF IYFWe¨F WSIY°F ³FFWe. ¶»FGIY

AG¯O ½WFBM We Sa¦FÀFa¦F°Fe ÀF²¹FF¨¹FF ÀFeÓF³F¨Fe dWM þûOe AÀF¯FFS AFWZ. ´F¯F ³FZW¸Fe¨F ¶»FGIY OZd³F¸F AFd¯F ½WFBM VFMÊ WZ IYFGd¸¶F³FZVF³F §FF»F¯¹FFEZUþe ¨FZ¢ÀF, ÀMÑFB´ÀF dIYaUF B°FS d´FiaMÐÀF MÑF¹F IYSF. d´FiaMÐÀF¨FF dU¿F¹F d³F§FF»FF¨F AFWZ °FS μ»FûS»F d´FiaM ¹FaQF MÑZaO¸F²¹FZ AÀF¯FFS AFWZ°F. ¸Fb»FFa¨FeÀFbðXF μ»FûS»F d´FiaMÐÀF¸F²Fc³F ÀFbMIYF Wû¯¹FF¨Fe »FÃF¯FZ dQÀF°F ³FFWe AFWZ°F. μ»FûSÕX d´FiaMÐÀF¨Fe þFQc ¹FaQF ¸FZ³ÀFUZASUSÀFbðXF ¨FP»FZ»Fe AFWZ. ¹FFÀFû¶F°F¨F þFG¸FZdMÑIY d´FiaMÐÀF ¹FaQF °Fb¸WF»FF ´FFWF¹F»FF d¸FT°Fe»F. dOdþM»F d´FiaMÐÀF Aþc³FWe ¶FFþFSF°Fc³F ¶FFWZS þF¯¹FF¨Fa ³FFU ³FFWe §FZ°FFWZ°F. °¹FF¸FbTZ ¹FFUZTeWe IYFWe ·FÖFFM dOdþM»F d´FiaMÐÀF °Fb¸WF»FF ³F¢IYe¨F ´FFWF¹F»FF d¸FT°Fe»F. ¹FF¸F²¹FZ ´FiF¸Fb£¹FF³FZ d³FÀF¦FFʨFe dUdU²F øXX ´Fa ´FFWF¹F»FF d¸FT°Fe»F. ¸F¦F IYQFd¨F°F EIYeIYOZ μ»FZd¸Fa¦Fû ´FÃFe¨F °Fb¸F¨¹FF OÑZÀFUS CO°F AÀF°Fe»F dIYaUF EJFQe ³FQe¨F ÓFbTcÓFbTc UFW°F AÀFZ»F. rr Ed´FiÕX sqru

67


C³WF¼¹FF°F AF´F¯F ÀFbMÀFbMe°F IY´FOëFa³FF ´FiF²FF³¹F QZ°Fû. °¹FF¸FbTZ IYFGM³F, ÀFGMe³F, »FZÀF RYGd¶FiIY, þFGþÊZM, dVFRYFG³F ¹FF RYGd¶Fi¢ÀF³Fe ÀU°F:¨Fa ¶FbdIYa¦F °Fb¸F¨¹FF UFGOSû¶F¸F²¹FZ IYøXX ³F MFIY»Fa¹F. dVFAS OÑZdÀFa¦F dIYaUF E¢ÀF-SZ OÑZdÀFa¦F¨FF MÑZaO AF°FF WTcWTc ÷XX Tc »FF¦F»FF¹F. JFQe RYGd¶Fi¢ÀF¨FF ·FFU UFP»FF¹F. AF°FF °FZ Aû»O RYGVF³F SFdW»FZ»FZ ³FFWe AFWZ°F, °¹FFa³FFWe ÀFb¦Fe¨FZ dQUÀF AF»FZ°F. AF°FF EIYc¯F¨F »FbIY¶FïX»F

AFJO°Fe ÓFF»Fe AFWZ. AhIY»F »FZ³±F OZd³F¸F¨Fe dIY¸FF³F EIY þûOe ¹FaQF °Fb¸F¨¹FF UFGOSû¶F¸F²¹FZ AÀF»Fe¨F ´FFdWþZ. WF d³F¹F¸F ¸Fb»FFa³FFÀFbðXF »FF¦Fc Wû°Fû¹F. ÀIYMÊÀFШFe »FZ³±FÀFbðXF IY¸Fe ÓFF»Fe AFWZ. °¹FF¸FbTZ OÑZÀFZÀF ¹FF°F ¸FF¦FZ IYÀFZ SFW°Fe»F. d¸FOeþ, ¸FF¹FIiYû d¸FOeþ AF°FF MÑZaO¸F²¹FZ ¹FZD »FF¦F°Fe»F. ³FFWe ¸W¯FF¹F»FF μ»FûAS »FZ³±F OÑZÀFZÀF³Fe ¹FF ¦FQeÊ°F AF´F»¹FF ÀFeM¨Fa ¶FbdIYa¦F AF²Fe¨F IYøXX ³F MFIY»Fa¹F. AFd¯F °¹FF¨F¶FSû¶FS

¦FFOe°F dVFS»FZ°F. A±FFÊ°F °¹FFa¨Fe »FZ³±F dIY°Fe WUe WZ °Fb¸F¨¹FFUS AFWZ. ´F¯F RcY»F »FZ³±F´FFÀFc³F VFFGMÊX »FZ³±F´F¹FË°F UZ¦FUZ¦F¼¹FF øY´FF°F °FZ °Fb¸WF»FF ´FFWF¹F»FF d¸FT°Fe»F. ¹FaQF ²Fû°Fe ´FhMÐÀF IYF ·Fe ¶Fb»FFUF AF¹FF W`. AFd¯F AF°FF °FS °FZ ¶FiFBÊO»F UZAS´F¹FË°F þFDY³F ´Fû¨F»FZ AFWZ°F. °Fb¸WF»FF ÀFFOe §FF»FF¹F»FF AFUO°F ³FÀFZ»F °FS ²Fû°Fe ÀFFOe¨Fe ÀFaIY»´F³FF ¹FaQF ´FFWF¹F»FF d¸FTZ»F. ¹FFUZT¨FF MÑZaO À»Fû¦F³ÀF¨FF

VF¶Q AF°FF °Fb¸WF»FF °Fb¸F¨¹FF IY´FOëFaUS ´FFWF¹F»FF d¸FT°Fe»F. ¹FF¨F¶FSû¶FS ÀF²¹FF¨FF MÑZaO WF dVF¸FS RYGd¶Fi¢ÀF¨FF AFWZ. ¦Fû»O, dÀF»½WS VFZOÐÀF AF°FF MÑZaO¸F²¹FZ ´FFWF¹F»FF d¸FT°Fe»F. d¦»FMS AF°FF RY¢°F ¸FZIYA´F¸F²¹FZ ³FFWe °FS RYGd¶Fi¢ÀF¸F²¹FZÀFbðXF ´FFWF¹F»FF d¸FTZ»F. EIcY¯F¨F ¹FaQF¨FF MÑZaO OÑF¸FFdMIY ³FÀFc³F ±FûOFÀFF ÀFû¶FS¨F AFWZ. Sa¦F, d´FiaMÐÀF, ´FGM³FÊÀFШFF ·FdO¸FFS

¶Fû»FF¹F¨Fa ÓFF»Fa °FS, VFFGMÊ AG¯O ÀUeM¨FF ¸FaÂF ÀF²¹FF B³F AFWZ. ±FûO¢¹FF°F ÀFFa¦FF¹F¨Fa ÓFF»Fa °FS kIY´FOF ¶F¨FFAûl Ad·F¹FF³F ¹FaQF¨¹FF ÀFeÓF³F¸F²¹FZ ´FFWF¹F»FF d¸FTZ»F. °¹FF¸FbTZ °Fb¸F¨¹FF OÑZÀFZÀF¨Fe »FZ³±F ±FûOe AFJO°Fe¨F §¹FF. IiYFGG´F MFG´ÀF W˜F³FZ °¹FFa¨¹FF þF¦FZUS 68 Aþc³F IYF¹F¸F AFWZ°F. MÑFDYÓFÀFÊ AFd¯F OZd³F¸ÀF¨Fe »FZ³±FÀFbðXF ¹FFUZTe

μ»FZAS¨Fe ·FS MFIYc³F ±FûOaÀFa ª¹FFQF RYGd¶FiIY ´F¯F AF´F»¹FF ³FFUFUS IYZ»Fa¹F. ¹FFa¨¹FFÀFû¶F°F¨F ÀMÑZM dRYM ¦FFS¸FZaMÐÀF¸FbTZ EIYc¯F¨F IYFG´FûÊSZM »FbIY RYFG¸FʸF²¹FZ AF»FZ»FF ´FFWF¹F»FF d¸FTZ»F. C³WFTF AF»FF AÀF»FF °FSe þGIZYMÐÀF IYFWe þF¯¹FF¨FZ ³FFU §FZ°F ³FFWe AFWZ°F. JFÀF ÀF¸FS þGIZYMÐÀF ¹FF ÀFeÓF³F¸F²¹FZ ´FFWF¹F»FF d¸FT°Fe»F. þa´FÀFcMÐÀF ¸FFÂF ¹FF

AÀF¯FFS AFWZ. °Fb¸F¨¹FF OÑZÀFZÀFUS A¦FQe dOÓFF¹F³FS¨¹FF ³FFUF´FFÀFc³F °FZ °¹FF¨¹FF dOÓFFB³F dRY»FFGÀFFGRYe´F¹FË°F dUdU²F À»Fû¦F³ÀF °Fb¸WF»FF ´FFWF¹F»FF d¸FT°Fe»F. A¦FQe RZYÀF¶FbIY dIYaUF ¨FGÎM¦F¸F²¹FZ °Fb¸We d³F¹Fd¸F°F UF´FS°F AF»FZ»FZ kÀFZ»RYeþl, kdIY´F IYF»¸Fl, k¶FF¶FFþe IYF Nbncl, kLOLl ÀFFSJZ

IYS¯¹FFEZUþe dÀF¸´F»F »FcIY NZU¯¹FFIYOZ ¹FaQF ´FiF²FF³¹F QZ¯¹FF°F AF»Fa AFWZ. °¹FF¸FbTZ AF°FF Wû þFAû VFbøX X. °Fb¸F¨¹FF UFGOSû¶F¸F²¹FZ ¹FF´F`IYe IYF¹F AFWZ dIYaUF IYF¹F ³FFWe ¹FF¨Fe EIYQF CþT¯Fe IYSF AFd¯F »FF¦FF VFFGd´Fa¦F¨¹FF °F¹FFSe»FF.

rr Ed´FiÕX sqru

response.lokprabha@expressindia.com


´Fi½FFÀF VFSX¹Fc ¦Fe°FZ

k²FSX¶FÀF°Fe ´FSX¹FWXeA¦FSXW`X... ¹FWXIYWXeeaW`ÀU¦FÊX... ¹FWXW`Xe°FFZ W`X...l AVFF ²FSX°FeUSX¨¹FF ÀU¦FFʨ¹FF ÀFRYSXeUSX þF¹F¨FZ AFWZX, AÀFZ þZ½WXF ¸FFÓ¹FF ³FUº¹FF³FZ ÀFFad¦F°F»FZ °FZ½WXF ¸F»FF °Fe ±F˜XF UFMX»Fe. ´F¯F, þZ½WXF °¹FFa³Fe dU¸FF³FF¨FZ ¶FbdIYÔ¦F QFJ½FÕZX °FZ½WXF °¹FFa¨¹FFUSX dUVUFÀF NZXU¯FZ ·FF¦F ´FOX»FZ. dU¸FF³FF³FZ ´FiUFÀF ¸WXMX»¹FFUSX ¸FFÓFF AF³FaQ ¦F¦F³FF°F ¸FF½FZ³FFÀFF ÓFFÕXF WXû°FF. AF´´FF þF²FU AFd¯F °¹FFa¨FF ÀFF°F/

EASX¶FÀF dU¸FF³FFþUTX AF»¹FF³Fa°FSX ÀF¦FTXëFa¨¹FF¨F IYFTXþF¨FZ NXFZIZY UFPX»FZ WXFZ°FZ. ¨FaýiFUSX ´FFDY»F NZXU°FF³FF ³Fe»F AF¸FÊÀMÑXFh¦F»FF IYÀFZ UFMX»FZ AÀFZ»F ¹FF¨Fe IY»´F³FF AF¸WXF»FF ´FdWX»¹FFaQF¨F dU¸FF³FF°F ´FFDY»F NZXU°FF³FF AF»Fe. WXFZ°Fe... AFd¯F NXSX»FZ»¹FF dQUVFe AF¸F¨FF ÀFFZTXF þ¯FFa¨FF ¦Fib´F IYFV¸FeSX McXSXUSX d³F§FF»FF. IYFZIY¯FF°F»¹FF AF¸F¨¹FF ¦FFUF°Fc³F ´FiUFÀF ÀFbøY ÓFF»FF. ´FdWX»FF ´FiUFÀF AFSXF¸F¶FÀF¸F²Fc³F WXFZ°FF. ´FFUÀFFTXëF¨FZ dQUÀF AFd¯F °¹FF°F IYFZIY¯FF°F»FF ¸FbÀFTX²FFSX ´FFDYÀF! ¹FF¸FbTZX ¦FFOXe°F»¹FF ÀFUÊ ÀFeMXÐÀF AFZ»¹FF WXFZ°¹FF. ÀFa°F°F²FFSX ´FFUÀFF¸FbTZX ¶FÀF¨¹FF MX´FFUSXe»F ´FF¯¹FF³FZ ÀFFUa°F¨¹FF OXFZ¢¹FFUSX Ad·F¿FZIY WXFZ°F

´FF¯Fe ±FFa¶FU, ³FFWXe°FSX IYFWXeWXe IYSX. °¹FFdVFUF¹F ¶FÀF ´FbPZX þF¯FFSX ³FFWXe..ll ÀFFUa°F¨FF ´FFSXF ¨FPX»FZ»FF ´FFWcX³F OÑXF¹F½WXSX §FF¶FSX»FF. ´F¯F, ¹FF ÃF¯Fe °FFZ IYFWXeWXe IYøY VFIY°F ³F½WX°FF. ´»FFdÀMIY IYF¦FQ ÀFeMXUSX §FF»FFUZ°F AÀFZ IbY¯Fe°FSXe ÀFb¨FdU»FZ. OÑF¹F½WXSX³FZ EIYF QbIYF³FF°F ´»FFdÀMXIY IYF¦FQF¨Fe ¨FF`IYVFe IZY»Fe. d°F±FZ ´»FFdÀMXIY IYF¦FQ ³FFWXe, ´F¯F d¶FdÀIYMXFa¨FZ dSXIYF¸FZ ¶FFG¢ÀF d¸FTXF»FZ. OÑXF¹F½WXSX³FZ °FZ ¶FFG¢ÀF ¹FF

AF¸F¨FF ´FdWX»FF dU¸FF³F ´FiUFÀF....

AFNX þ¯FFa¨FF ¦Fib´F ³FZWX¸Fe¨F UZ¦FUZ¦FTXëF dNXIYF¯Fe, VFWXSXF°F, ´F¹FÊMX³F À±FTXFaUSX ·FMXIaY°Fe IYSXF¹F¨FZ. ´F¯F °¹FFa³Fe AF´F»¹FF ·FMXIaY°Fe¨¹FF ¸FF`þ¸FþZ°F ÀFF`·FF¦¹FU°FeÔ³FF IY²Fe¨F ÀFF¸Fe»F IYøY³F §FZ°F»FZ ³F½WX°FZ. ¹FF¶FïX»F ¦Fib´F¸F²F»¹FF ´Fi°¹FZIYF¨¹FF §FSXF°Fc³F ¶FF¹FIYFZ¨Fe ³FFSXFþe ´F°IYSXFUe »FF¦F°F WXFZ°Fe. ¸WX¯Fc³F °¹FFa³Fe¨F k¹FF ÀF¦FTXëF þ¯FeÔ³FF dU¸FF³FF³FZ IYFV¸FeSX dRYSXUc³F AF¯Fc ¹FFl AÀFF ´FiÀ°FFU d¸FÂFFaÀF¸FFZSX NZXU»FF AFd¯F °FFZ °FF°IYFTX EIY¸F°FF³FZ ¸FaþcSXWXe ÓFF»FF. °FZ½WXF´FFÀFc³F AF¸F¨¹FF ÀFUF˨¹FF §FSXF°F IYFV¸FeSX»FF þF¯¹FF¨Fe þFZSXQFSX °F¹FFSXe ÀFbøY ÓFF»Fe

WXFZ°FF. ÀFFUa°F WXF ¸FbTXF°F¨F ·FOXIY OXFZ¢¹FF¨FF ´FiF¯Fe. ÀF´F°³FeIY IYFV¸FeSX»FF d³F§FF»FFZ AFWXFZ°F ¹FF SXFZ¸FFa¨FIY IY»´F³FZ³FZ °FFZ UøY³F WXFZ¯FFSXF þ»FFd·F¿FZIY ÀFWX³F IYSXe°F WXFZ°FF. ´FSaX°Fb °FFZ RYFSX IYFTX ÀFa¹F¸F SXF£Fc VFIY»FF ³FFWXe. ¦FFOXe ¸F²¹FZ¨F ±FFa¶FUc³F °¹FF³FZ OÑXF¹F½WXSX U °¹FF¨¹FF ¸FQ°F³FeÀFF»FF ²FFSZXUSX ²FSX»FZ- kkIYF¹F SXZ? WXe AFSXF¸F¶FÀF AFWZX IYe OX¶¶FF? AÀFZ d·Fþ°F þF¯¹FFÀFFNXe °Fb»FF ´F`ÀFZ dQ»FZ AFWZX°F IYF? CXôFF AF¸WXe dU¸FF³FF°F ¶FÀF¯FFSX AFWXFZ°F. ¶FG¦FFa¸F²F»FZ IY´FOZX d·Fþ»FZ °FSX? AFØFF¨¹FF AFØFF WXe ¶FÀF ¶FQ»F, ³FFWXe°FSX UøY³F ¦FTX¯FFSZX

¸FaOXTXeÔ¨¹FF ÀUF²Fe³F IZY»FZ. °FZ ´FbÿëF¨FZ ¶FFG¢ÀF RYFOcX³F IbY¯Fe d£FOXIYe»FF AFOXUZ »FFU»FZ, °FSX IbY¯Fe AFZ»¹FF ÀFeMXUSX MXFIY»FZ. ÀFFUa°F¨¹FF OXFZ¢¹FFUSX WXFZ¯FFSXF Ad·F¿FZIY ¸FFÂF ´FFDYÀF ±FFa¶F»¹FFUSX¨F ÀFa´F»FF. ¦FFOXe³FZ UZ¦F §FZ°F»FF, °FVFe ¦FFOXe°F»Fe ¸FaOXTXe d³FýiF²Fe³F ÓFF»Fe... ßFe³F¦FSX¨FZ dU¸FF³F LXÂF´F°Fe dVFUFþe AFa°FSXSXFáÑXe¹F dU¸FF³F°FTXFUøY³F ÀFIYFTXe QWXF ½FFªFc³F vq d¸Fd³FMXFa³Fe ÀFbMX¯FFSX WXFZ°FZ. AF¸WXe ÀFIYFTe ³FDY UFþ°FF dU¸FF³F°FTXFUSX ´FFZWXFZ¨F»FFZ. dU¸FF³F°FTXF¨¹FF ·F½¹F, ÀFbÀF«F AFd¯F ÀFbSZX£F UF°FFUSX¯FF°F AF¸WXe ´FiUZVF

IZY»FF. ¶FG¦FF ¨FZdIYÔ¦FÀFFNXe ´FFNXdU¯¹FF°F AF»¹FF³Fa°FSX ¸FZMX»F dOXMXZ¢MXSX¸F²Fc³F AFd¯F ³Fa°FSX ¸FG³¹FbA»Fe °F´FFÀF¯Fe ÓFF»¹FFUSX AF¸WXe UZdMÔ¦FøY¸F¸F²¹FZ ±FFa¶F»FFZ. MXFGIY-MXFGIY IYSXe°F ¨FF»F¯FFº¹FF °¹FF MXIYFMXIY ¸Fb»Fe, MXF¹F ÀFcMX-¶FbMXF°F»FZ d°F±F»FZ IY¸FʨFFSXe, d°F±F»Fe ÀU¨LX°FF, ÀMXFG»ÀF ÀF¦FTaX¨F IYÀFa ¸F³FFZUZ²FIY! dU¸FF³FF°F ¶FÀF¯¹FF¨¹FF IY»´F³FZ³FZ dIaYUF ·Fe°Fe³FZ ¸WX¯FF, ´F¯F ÀFFUa°FUdWX³FeÔ¨¹FF ¨FZWZXº¹FFUSXe»F WXÀFc ¸FFÂF »Fb´°F ÓFF»FZ WXFZ°FZ. EASX¶FÀF¸F²¹FZ ¨FPX°FF³FFWXe °¹FF AÃFSXVF: ±FSX±FSX°F WXFZ°¹FF. ÀFFUa°F³FZ °¹FFa¨FF WXF°F ²FSX»FF. »F¦³FF³Fa°FSX ÀFUFËÀF¸FÃF ¶FWbX²FF ´FdWX»¹FFaQF¨F ¶FF¹FIYFZ¨FF WXF°F °¹FF³FZ ²FSX»FF AÀFFUF. EIY ¸FFZNXF UTXÀFF §FF»Fc³F EASX¶FÀF dU¸FF³FFþUTX AF»¹FF³Fa°FSX ÀF¦FTXëFa¨¹FF¨F IYFTXþF¨FZ NXFZIZY UFPX»FZ WXFZ°FZ. ¨FaýiFUSX ´FFDY»F NZXU°FF³FF ³Fe»F AF¸FÊÀMÑXFh¦F»FF IYÀFZ UFMX»FZ AÀFZ»F ¹FF¨Fe IY»´F³FF AF¸WXF»FF ´FdWX»¹FFaQF¨F dU¸FF³FF°F ´FFDY»F NZXU°FF³FF AF»Fe. kUZ»FIY¸F ÀFSX,l kUZ»FIY¸F ¸FG¸Fl ¸WX¯F°F ÀUF¦F°F IYSX¯FFSXe AFd¯F £FSXFZ£FSX¨F ÀFbaQSX dQÀF¯FFSXe kWXUFBÊÀFbaQSXel ´FFWcX³F ´Fb÷Y¿F¸FaOXTXeÔ¨FZ kWXFZVFl CXOXF»FZ. ´F¯F, ´FFNXe¸FF¦Fc³F ¶FF¹FIYFZ³FZ, k¨F»FF WXFZ ´FbPZl ¸WXMX»¹FFUSX kWXFZVFl ´FSX°F dNXIYF¯FFUSX AF»FZ. AF´FF´F»¹FF ÀFeMXUSX À±FF³FF´F³³F ÓFF»¹FF³Fa°FSX ÀF¦FTXëF°F AF²Fe AF¸F¨¹FF ¸FaOXTXeÔ³Fe ³F ÀFFa¦F°FF¨F AF´FF´F»FZ ÀFeMX¶FZ»MX CX»FMXÀFb»FMX IYøY³F »FFUc³F MXFIY»FZ. ³F þF¯FFZ, ´FMXIY³F dU¸FF³F ÀFbøY ÓFF»FZ °FSX ¶FZ»MX »FFUF¹F¨FF SXFWcX³F þF¹F¨FF AFd¯F dU¸FF³FF¨¹FF ¦F¨F¢¹FF³FZ °FFZÔOXFUSX ´FOXF¹F»FF ½WXF¹F¨FZ. °FZWXe °¹FF WXUFBÊ ÀFbaQº¹FFaÀF¸FFZSX! CX¦Fe¨F dSXÀIY ³FIYFZ... ÀFFUa°F AFd¯F dVFaQZUdWX³Fe °FSX OXFZTZX dUÀRYFøY³F ´FFWX°F WXFZ°¹FF. °¹FF°F ·Fe°FeWXe WXFZ°Fe AFd¯F dUÀ¸F¹FWXe...! dU¸FF³FF¨¹FF ´FF¹F»FMX IZYd¶F³F¸F²Fc³F dWaXQe AFd¯F Ba¦Fiþe°Fc³F dQ»Fe þF¯FFSXe ¸FFdWX°Fe ÀFUÊþ¯F A¦FQe IYF³F QZDY³F EZIY°F WXFZ°FZ. ±FFZOëF UZTXF³FZ EIY rr Ed´FiÕX sqru

69


WXUFBÊÀFbaQSXe dU¸FF³FF¨¹FF ¸F²¹F·FF¦Fe CX·Fe SXFWcX³F §FFZd¿F°F WXFZ¯FFº¹FF ÀFc¨F³FFa´Fi¸FF¯FZ k´FiF°¹FFdÃFIYl IYøY³F QF£FUc »FF¦F»Fe. kÀFaIYMXIYFTXe ÀU°F:»FF UF¨FdU¯¹FF¨FZ ´FiF°¹FdÃFIYl °Fe þZ½WXF IYøY³F QF£FdU°F WXFZ°Fe, °FZ½WXF ¶FZ»MX ÀFFZOcX³F dU¸FF³FF°Fc³F ²FFU°F ¶FFWZXSX ´FOXFUZ AÀFZ EIYQF ¸FFZSZX»FF UFMX»FZ. ´F¯F, ¸FFZNXF AFUaPXF d¦FTcX³F °FFZ ¶FÀF»¹FF þF¦Fe AF¯F£Fe §F˜X ¶FÀF»FF. IYFWXe UZTXF°F¨F dU¸FF³FF¨FZ Badþ³F ÀFbøY ÓFF»¹FF¨FF AFUFþ ¹FZDY »FF¦F»FF. AF¸F¨¹FF ¦FFZMXF°F EIYQ¸F ÀF³³FFMXF ´FÀFSX»FF. IYF³FNXTXëF ¶FÀFdU¯FFSXF AFUFþ WXûDY³F dU¸FF³FF³FZ ²FFU´F˜XeUøY³F AFIYFVFFIYOZX ÓFZ´F §FZ°F»Fe. ÀFFUa°FUdWX³FeÔ¨¹FF ´FFZMXF°Fe»F ¦FFZTXF ÃF¯FFÃF¯FF»FF UFPX°F WXFZ°FF. ´F¯F AF°FF IYFZ¯F°FFWXe ´F¹FFʹF ÀF¸FFZSX ³F½WX°FF. ³FF ²FOX þ¸Fe³F.. ³FF ²FOX AFIYFVF... ´Fc¯FÊ A²FFa°FSXe...! dU¸FF³F AFIYFVFF°F UZ¦FUF³F ÓFF»FZ. ±FFZOëF UZTXF³FZ QFZ³F WXUFBÊ ÀFbaQº¹FF ¨FWXF-IYFGRYe, £FFôF´FQF±FF˨Fe MÑXFG»Fe §FZDY³F AF»¹FF. ²FFU°¹FF dU¸FF³FF¸F²¹FZ IYVFF¨FFWXe AF²FFSX ³F §FZ°FF, A¦FQe AFSXF¸FF°F °¹FF dRYSX°F WXFZ°¹FF.. °FZ ¶F§Fc³F AF¸F¨FF ²FeSX ¨FZ´F»FF... IYF¨FZ¨¹FF d£FOXIYe°Fc³F ¸Fe WXTcX¨F ¶FFWZXSX ´FFdWX»FZ AFd¯F ´FFWX°F¨F SXFdWX»FZ...AFWXFWXF...³FbÀF°FZ IYF´FÀFFÀFFSX£FZ PX¦F... dþ±F´F¹FË°F ³FþSX þF°F WXFZ°Fe d°F±F´F¹FË°F ´FFaPXSZXVFb·Fi PX¦F¨F PX¦F.. dÀF³FZ¸FF¸F²¹FZ QZU AVFF PX¦FFa°Fc³F dRYSX°FF³FF ´FFdWX»FZ WXFZ°FZ. °FZ¨F PX¦F. E£FFQF PX¦F ´FÀFʸF²¹FZ MXFIcY³F §FZ¯¹FF¨FF ¸FFZWX ¸FFZNëF IYáXF³Fa AFUSXFUF »FF¦F»FF. ´FF¹F»FMX IZYd¶F³F¸F²Fc³F UF°FFUSX¯F, CaX¨Fe, dU¸FF³F ª¹FF VFWXSXFaUøY³F ¸FF¦FÊIiY¸F¯F IYSXe°F WXFZ°FZ °¹FF VFWXSXFa¨Fe ³FFUZ B°¹FFQe ¸FFdWX°Fe ÀFFad¦F°F»Fe þF°F WXFZ°Fe, ´F¯F ¶FFWZXSX PX¦FFadVFUF¹F IYFWXe¨F dQÀF°F ³FÀF»¹FF¸FbTZX ´FF¹F»FMX ÀFFa¦FZ»F °FZ £FSZX ¸FF³F¯¹FFdVFUF¹F ´F¹FFʹF ³F½WX°FF. VFb·Fi PX¦FFa°F»FF ÀFbaQSX ´FiUFÀF ÓFF»¹FF³Fa°FSX ´FF¹F»FMX IZYd¶F³F¸F²Fc³F ´Fb³WXF EIYQF ¶FZ»MX ¶FFa²F¯¹FF¨¹FF ÀFc¨F³FF AF»¹FF. ¸WX¯FþZ AF°FF dU¸FF³F 70 þd¸F³FeUSX CX°FSX¯FFSX... dU¸FF³F £FF»Fe ¹FZ¯¹FF¨¹FF ´FidIiY¹FZQSX¸¹FF³F þd¸F³FeUSX rr Ed´FiÕX sqru

MXFIY¯¹FFdVFUF¹F ´F¹FFʹF¨F ³F½WX°FF. AVFF dU¸FF³FF¸F²¹FZ ³FZ°FF ¹FZ¯FFSX ³FFWXe°F AÀFZ ´FFdWX»FZ °FSX ´FFaPXSXeVFb·Fi ¨F¸F¨F¸F¯FFSXe, ´FiIYFSZX IZYTXëFa¨Fe dU»WZXUFMX ¦F¦F³FF»FF ¦FUÀF¯Fe §FF»F¯FFSXe dWX¸FdVF£FSZX ÀFFad¦F°FÕZX. ª¹FFa¨¹FFÀFFNXe WXe IZYTXe, AF¯F»FZ»Fe WXFZ°Fe, °FZ ¸FdWX»FF¸FaOXTX USX°Fe »FFU»¹FF³Fa°FSX¨F °¹FF °F´FFÀF³FeÀFF³FZ dQÀFc »FF¦F»Fe WXFZ°Fe. »FFa¶Fc³F dQÀF¯FFSXF AF¸F¨¹FF ´Fb÷Y¿F¸FaOXTXeÔ³FF UZdMXÔ¦FøY¸F¨Fe UZdMXÔ¦FøY¸F¸F²¹FZ, °FZ AF°FF £FF»Fe ¹FZDY °FFZ QZ£F¯FF, °F´FÀUe dWX¸FF»F¹F ´FFWcX³F ´FF¹FSXe ¨FPXF¹F»FF dQ»Fe. VFIY°F ³F½WX°FZ. IZYTXe USX°Fe ³FZ°FF ¹FZ°F DYSX A¦FQe ·FøY³F AF»FZ. £FF»Fe £Fc´F UZTXF³FZ WXe ´Fb÷Y¿F¸FaOXTXe dWXSXUFBÊ WXFZ°Fe. QZUQFSX, d¨F³FFSX, ´FFB³F¨FZ ³F½WX°Fe. ¸F¦F °Fe³F OXÓF³F IZYTXëFa¨Fa UZdMXÔ¦FøY¸F¸F²¹FZ AF»Fe, °Fe AF´FF´F»¹FF IYSXF¹F¨Fa IYF¹F? ÀF¦FTXëFa³Fe d¸FTcX³F AFIYFVFFIYOZX ÓFZ´FFU¯FFSZX UÈÃF, §F³F¦FQÊ MX¸¸F ÓFF»FZ»¹FF ´FFZMXFUøY³F WXF°F VFbðX dWaXQe ¶FFZ»F¯¹FF¨FF ´Fi¹F°³F IYøY³F ÓFFOXeÔ¸F²Fc³F VFb·Fi £FTXFTX¯FFº¹FF ³FôFF, °F´FFÀF³FeÀFF»FF ÀF¸FþFU¯¹FF¨Fe dVFIYÀ°F dRYSXUe°F¨F. AF¸WXe ¶FF¹FIYF ³FUº¹FF¨Fe SaX¦Fe¶FZSXa¦Fe ´F¹FFa¨Fe §FSZX... AFIYFVFF°Fc³F AF°FbSX°FZ³FZ UFMX ´FFWX°F WXFZ°FFZ, IYFSX¯F IZY»Fe, k¶FF¶FF SZX, AFþ UMX´FF`d¯FʸFF W`XÜ dQÀF¯FFSZX WZX ³FaQ³FU³FF¨FZ QÈV¹F ´FFWcX³F °¹FFa¨¹FFIYOZX IZYTXe WXFZ°Fe. ³FUSZX¸FaOXTXeÔ³FF WX¸FFSZX ¸FWXFSXFáÑ ¸FZÔ ÀFbUFdÀF³Fe AF`SX°FZÔ OXFZTXëFa¨Fe, ¸F³FF¨Fe ÃFb²FF UFPX°F WXFZ°Fe. ´FFWX°FF¨F AF¸WXF ÀF¦FTXëF þ¯FeÔ³FF A´F³FZ WXþ¶FaOX IZY d»FE ¹FZ CX´FUFÀF ßFe³F¦FSX dU¸FF³F°FTXFUSX »FGίOX¦F AF³FaQ ÓFF»FF. ´F¯F, WXF AF³FaQ RYFSX SX£F°Fe W`XÜ ¹FZ ÀF¶F IZY»FZ WX¸FFSZX d»FE IYSX°FF³FF ´Fb³WXF EIYQF £FOX£FOXFMX CX´FUFÀF IYSX³FZ UF»Fe WX¸FFSZX AF`SX°FFZÔ IZY IYFTX dMXIY»FF¨F ³FFWXe. kWXFVVF-WbXVVF ÓFF»FF. AF°FF IYFZ¯FeWXe §FF¶FSX»FZ ³FFWXe. IYSXe°F ³FUSZX¸FaOXTXe UZdMXÔ¦FøY¸F¨¹FF d»FE W`X! »FZdIY³F, ¹FZ IZY»FZ ¹FWXe ´FZ £FF IYFV¸FeSX £FFZº¹FF°Fe»F OXFZTZX AFÀF³FFaUSX AFÀF³FÀ±F ÓFF»Fe AFd¯F IZY £F°F¸F IYSX³FZ UF»FZ W`X! ´»FZ³F ¸FZÔ dQ´FU¯FFSZX AFd¯F ¸F³F °FÈ´°F IYSX¯FFSZX £FF»Fe §FOX»FZ»FF ÀFUÊ ´FiIYFSX IY±F³F AQзFb°F ÀFÈdáXÀFüÔQ¹FÊ, d³FÀF¦FFʨFe »F¹F»FcMX d¶F»FIbY»F ³FWXe »FZ IZY þF³FZUF»FZ....l IZY»FF. ³F½Fº¹FF¨Fe AUÀ±FF ´FFWcX³F £Fc´F¨F ´FSa°Fb, °FFZ IY°Fʽ¹FQÃF, IYFdV¸FSXe AÀF»FZ»FZ ÀFFZ³F¸F¦FÊ, ¦Fb»F¸F¦FÊ, ´FWX»F¦FF¸F, IYeU ¹FZ°F WXFZ°Fe AFd¯F WXÀFcWXe AFUSX°F °F÷Y¯F °F´FFÀF³FeÀF IYFWXeWXe EZIcY³F ßFe³F¦FSX¨FZ dUÀ°Fe¯FÊ Q»F»FZIY, ³F½WX°FZ. AF¸F¨Fe UMX´FF`d¯FʸFF §¹FF¹F»FF °F¹FFSX ³F½WX°FF. ÀFFSX£FZ ¨F¿¸FZVFFWXe, ¸Fb¦F»F, VFFd»F¸FFSX ¹FF ÀF¸FFZSX¨¹FF ·F»¹FF ¸FFZNëF OXÀMXd¶F³FIYOZX kIYOXIYOXe°Fl ÓFF»Fe AFd¯F ÀF°¹FUF³F A´Fid°F¸F VFFWXe ¶Fd¦F¨FZ, VFaIYSXF¨FF¹FÊ ¸FFÂF IZYTXe £FFDY³F °FÈ´°F ÓFF»FZ. ¶FFZMX QF£FUc³F kRZYIY QFZl ¸WX¯F°F WXFZ°FF. ¸FadQSX, Q»F »FZIY¸F²F»¹FF AFd»FVFF³F d³F¹FFZdþ°F UZTe dU¸FF³FF°F ´FiUZVF ÀFFUa°F¨¹FF ÀFa°FF´FF¨FF ´FFSXF ¨FPcX WXFDYÀF¶FFZMX ¸F²Fe»F VFFWXe ¸Fb¢IYF¸F, §FFZOëFUSX¨Fe OXF`»FQFSX °FFZ IY°Fʽ¹FQÃF, IYFdV¸FSXe °F÷Y¯F °F´FFÀF³FeÀF ÀFRYSX... AÀFF ÀU¦FeʹF IYFWXeWXe EZIcY³F §¹FF¹F»FF °F¹FFSX ³F½WX°FF. AF³FaQ »FbMcX³F AFNX ÀFFSX £FZ ÀF¸FFZSX¨¹FF ·F»¹FF ¸FFZNëF OXÀMXd¶F³FIYOZX dQUÀFF³Fa°FSX ¶FFZMX QF£FUc³F kRZYIY QFZl ¸WX¯F°F WXFZ°FF. ÀF¦FTXëFa³FF¨F §FSX¨Fe AFZPX »FF¦F»Fe. ´FSX°Fe¨¹FF dU¸FF³FFÀFFNXe AF¸WXe Qb´FFSXe EIY UFþ°FF AFd¯F dU¸FF³FF¨FZ CXçXF¯F ÓFF»FZ. ßFe³F¦FSX dU¸FF³F°FTXFUSX ´FFZWXFZ¨F»FFZ. °¹FF ³F¹FZ ¹FF¨Fe IYFTXþe °¹FF¨FZ ÀFWXIYFSXe ´FSX°Fe¨¹FF ´FiUFÀFF°F AF¸WXe ÀFSXFBÊ°F´F¯FZ §FZ°F¨F WXFZ°FZ. ´F¯F, WXe EUPXe IZYTXe dQUVFe UMX´FF`d¯FʸFF WXFZ°Fe. AF¸F¨¹FF MXFIYF¹F¨Fe dWX¸¸F°F WXFZ°F ³F½WX°Fe. VFZUMXe UFUSX»FFZ. ´FF¹F»FMX¨¹FF ÀFc¨F³FF, ¦Fib´F¸F²Fe»F ÀF¦FTXëF¨F ¶FF¹FIYFa¨FF CX´FUFÀF WXFZ°FF. AF¸F¨¹FF kÀF°¹FUF³FFa³Fel ÀF¦FTXe ´Fb÷Y¿F¸FaOXTXe EIYF ¶FFþc»FF ¦FZ»Fe WXUFBÊÀFbaQº¹FFa¨Fe »F¦F¶F¦F ¹FF¨FF ´Fb³WXF EIYQF AF³FaQ d¸FTXF»FF. ´Fb³WXF PX¦FFa°F»FF ÀFIYFTXe¨F ßFe³F¦FSX¨FZ ¸FFIZÊYMX ²FbaOXFTcX³F AFd¯F EIYF¸FF¦Fc³F EIY IZYTXe RYÀ°F IYSXF¹F»FF ÀFb÷YUF°F IZY»Fe... »FPXFBÊ ÀFbøY ´FiUFÀF IYøY³F LXÂF´F°Fe dVFUFþe AF´F»¹FF ÀFFdUÂFe¨Fe CX´FUFÀFF¨Fe ÀFFZ¹F AFa°FSXSXFáÑXe¹F dU¸FF³F°FTXFUSX AF¸WXe ´FF¹F WXFZ°Fe... AFNX ´Fb÷Y¿F AFd¯F °Fe³F OXÓF³F ¸WX¯Fc³F °Fe³F OXÓF³F IZYTXe AF¯F»Fe MZXIY»FZ, °¹FF UZTXe §FSXF°F ´FFZWXFZ¨F»¹FF¨FF WXFZ°Fe. ¶FFZdOËX¦F ÓFF»¹FFUSX UZdMXÔ¦FøY¸F¸F²¹FZ ¸FFZNX¸FFZNXe IZYTXe...! dU¸FF³F°FTXFUSX¨FZ AF³FaQ ÀFUF˨¹FF ¨FZWº¹FFUSX ÓFTXIY°F »FFZIY IbY°FcWX»FF³FZ WXF IYF¹FÊIiY¸F ´FFWX°F IZYTXëFa¨FF RY»FFWXFSX IYSXF¹F¨FF, AÀFZ WXFZ°FF. ¸Fba¶FBÊ-SX°³FFd¦FSXe WXF AF¯F£Fe WXFZ°FZ. ´F¯F, AF¸F¨¹FF ¹FF IYFZIY¯Fe VFcSX NXSX»FZ WXFZ°FZ. °F´FFÀF¯FeÀFFNXe ÀÂFe AFd¯F UeSXFa³Fe °¹FFa¨¹FFIYOZX ´Fc¯FÊ Qb»FÊÃF IYøY³F AFNX-QWXF °FFÀFFa¨FF ´FiUFÀF IYøY³F ´Fb÷Y¿FFa¨Fe UZ¦FTXe SXFa¦F WXFZ°Fe. AF¸F¨¹FF kIZYTXe ÀFa´FdU¯¹FF¨FFl IYF¹FÊIiY¸F ÀFbøY¨F AF¸WXe ÀFUÊ þ¯F ÀFb£FøY´F §FSXe ¸FFZNëF ¶FG¦FF ´Fb÷Y¿FFa¨¹FF °FF¶¹FF°F WXFZ°¹FF. ´FFZWXFZ¨F»FFZ. °¹FF¸FbTZX °F´FFÀF¯Fe°Fc³F dÀÂF¹FFa¨Fe »FUIYSX NZXU»FF. ´FFZMXF»FF d°FOXeIY »FF¦FZ´F¹FË°F ÀFa´Fc¯FÊ ÀFWX»F ²F¸¸FF»F-¸FªªFF ´Fi°¹FZIYF³FZ IZYTXe £FF»»¹FFUSXWXe ÀFWXFÀFbMXIYF ÓFF»Fe. AF¸WXe ÀFUÊ þ¯Fe IYSXe°F, A¨FF³FIY CXQзFU»FZ»¹FF ÀFF°F IZYTXe CXSX»Fe¨F. °Fe ÀFa´FdU¯¹FF¨Fe UZdMXÔ¦FøY¸F¸F²¹FZ þFDY³F ¶FÀF»FFZ. ´FiÀFa¦FFa¨FeWXe ¦Fa¸F°F-AF³FaQ §FZ°F Ad°FVF¹F °FFIYQ AF°FF IYFZ¯FF¸F²¹FZWXe ³F½WX°Fe. IZYTXëFa¨Fe d´FVFUe ÀFFUa°FIYOZX¨F WXFZ°Fe. AdUÀ¸FSX¯Fe¹F ÓFF»Fe. °¹FF¸FbTZX CXSX»FZ»Fe IZYTXe IY¨FSXFIbaYOXe°F °¹FF¨Fe °F´FFÀF¯Fe ÀFbøY AÀF°FF³FF d°F±F»¹FF °F´FFÀF³FeÀFF³FZ IZYTXe response.lokprabha@expressindia.com


ÀFFBÊ´FiIYFVF ¶FZ»FÀFSmX

ESX½Fe ÀF¦F¼¹FFa³FF¨F AF¹Fb¿¹F·FSX ´FFZMXF´FF¯¹FF¨¹FF CXNXFNZX½Fe IYSXF½¹FF ÕXF¦F°F AÀF»¹FF °FSXe WXFOXF¨¹FF MÑZXIYSXÕXF °¹FF°Fc³FWXe CXÀFa°F IYFPX°FF ¹FZ°FZ. QSX IYFWXe IYFTF³Fa ÀFÁëFQie¨Fa ½FFSaX Aa¦FFJFaôFF½FøY³F JZTÕaX ³FFWXe °FSX °¹FF¨Fe §FbÀF¸FMX ½WXF¹FÕXF ÕXF¦F°FZ. ¸F¦F °¹FF¨¹FF¸F²FÕXF dªF´ÀFe §FSXF¶FFWZXSX ´FOcX³F OXFZÔ¦FSX½FFMXF ²FbaOXFTF¹FÕXF ÕXF¦F°FFZ.

ZIYÀFʨ¹FF ¸F³FF°F ¸Fa¦FZ¾F AF¸WF´FFOX¦MÑFF½FIYSX Fa¨¹FF dªF´ÀFe IYd½F°FZ¸F²FÕXF EIY kdþ´ÀFel Jû»FUS QO»FZ»FF AÀF°Fû. ESUe ´FûMF´FF¯¹FFÀFFNe k³FÀ°¹FF CNFNZUel IYS°FF³FFWe, kÀF£¹FF ÀF‘Fýiel¨Fe AûP ÀUÀ±F ¶FÀFc QZ°F ³FFWe. A³FÐ, IYû¯FZ EIZY dQUVFe- UT¯FUZOëF SF³FUFMFa¨Fe, SF³FRbY»FFa¨¹FF §F¸F§F¸FFMF¨Fe, Süýi IYF°FTd·Fa°FeÔ¨Fe, ·FFSFUc³F MFIY¯FFº¹FF Qb¦FÊS¨F³FZ¨Fe, °Fa¦FO°FûO ¸FFTSF³FFa¨Fe, ´FcUÊþFa¨¹FF CØFba¦F IY°FÊÈ°UF¨Fe ¦FF±FF ÀFFa¦F¯FFº¹FF IYûSeU »FZ¯¹FFa¨Fe, IbY¯¹FF ´FFJSFa¨¹FF ¸FûWIY dVFTFa¨Fe, QFM Aa²FFº¹FF SF³F½¹FF¨Fe- kSF³F·Fc»Fl¸F³Fe QFMc³F ¹FZ°FZ... ¦FZ»¹FF AFNUOëF°F AÀFa¨F IYFWeÀFa ÓFF»Fa, A³FÐ ¶FZ°F dVFþc »FF¦F»FF ÀF‘Fýie¨¹FF AFOUFMFa¨¹FF MÑZIY¨FF...

AFOXQFaOX-³FF¯FQFaO

...kRYFS dQUÀF MÑZIY»FF þFD dQ»Fa ³FFWe, °FS ¹FF ´FiF¯¹FF»FF (AÀ¸FFdQIYFa³FF) AFUS¯Fa ¸FbVIYe»F Wû°Fal, WZ AFGdRYÀF¸F²F»¹FF A³FÐ §FSF°F»¹FF ¶FFGÀF³Fe ·Fû¦F»FZ»Fa AÀF»¹FF³Fa MÑZIYÀFFNe ÀFb˜e »F¦¦FZ¨F ¸FaþcS ÓFF»Fe. ¶FWb°FFaVFe MÑZIYS QûÀ°F ÀFaÀFFSe IYF¸FFa¸F²¹FZ AOIY»¹FF³FZ EIYMF d¸Fd»FaQ ¹FF MÑZIY»FF ¹FZD VFIY¯FFS Wû°FF. LûMëF °FbIYOe³Fa ·FMIaY°Fe IYS¯¹FF¨FZ ÀFa·FF½¹F ²FûIZY ¦FÈWe°F ²FS»FZ. MÑZIY¸F²¹FZ ´FF¹F±FF ¸F²¹F - VFZUM AVFF dNIYF¯Fe ´FF¯Fe A³FÐ UÀ°Fe AÀFZ»F, ´F¯F ÀF‘Fýie¨Fe ARY»FF°Fc³F QÈV¹Fa A³FÐ °Fa¦FO°FûO ¨FF»F AÀFZ»F, AVFF AMe »FFQc³F §FZ°F»¹FF. ÀFaQ·FÊ´FbÀ°FIaY, ¦Fb¦F»F ¸FG´ÀF ²FbaOXFTÕZX, IYSF¹F¨¹FF MÑZ¢ÀF¨Fe ¹FFQe¨F SUa±F IZY»¹FFUS MÑZIY IbYN»¹FF ·FF¦FF°F, IYÀFF AÀFFUF WZ WTcWTc À´F¿MX WûDY »FF¦F»Fa.

»Fû¯FFU¼¹FF¨¹FF QdÃF¯FZ»FF °FZ»F¶F`»FF - §F³F¦FO - ÀFb²FF¦FO AÀFZ d³F°FFa°FÀFbaQS A³FÐ MÑZIYS-d´Fi¹F Qb¦FÊ AFWZ°F. ¹FF ¸Fb»FJF°F °F±FFIYd±F°F dUIYFÀFF¨¹FF SZMëF¸FbTZ d³FÀF¦FFÊ»FF AûS¶FFOc³F C·FFS»FZ»Fe JFÀF¦Fe ´F¹FÊM³FÀ±FTZ AF»Fe, A³FÐ B±F»Fe Qb¦FʸF°FF WSUc »FF¦F»Fe. AÀFa AÀF»Fa, °FSXe ¹FF ¸Fb»FJF°F»¹FF ´FF¹F±¹FF¨¹FF IYûIY¯F´F˜e A³FÐ ÀF‘Fýie¨¹FF §FFM¸FF±¹FF»FF þûO¯FFº¹FF IYFWe þb³¹FF k§FFMUFMFl (Qb¦FʸF ´FFDY»FUFMF. OFa¶FSe SÀ°FZ ³F½WZ°F) MÑZIY¨FF SÀFQFS A³Fb·FU QZ¯FFS, ¹FF dU¾½FFÀFFUS AF¸We IcY¨F IZY»Fa. kJOÀFFa¶FTZ »FZ¯Fel ·F»¹FF ´FWFMZ IYOF¢¹FF¨¹FF ±FaOe°F Jû´Fû»Fe-´FF»Fe SÀ°¹FFUS AF¸F¨Fe IYFS QüO°F Wû°Fe. °FZþûd³Fd²F »FûW¦Fû»F

¦F¦F³FSFþ ·FFÀIYSF¨¹FF dQ½¹F °FZþF³FZ QcSUS °FZ»F¶F`»¹FF¨¹FF þb¼¹FF d·Fa°Fe ÓF¦F¸F¦F°F Wû°¹FF. NFIcYSUFOe´FFVFe ´FFNeUS ÀFGIY ¨FPU»¹FF. rqq ¸Fe. C°FøXX ³F JOÀFFa¶FTZ ¦FFUFþUT ³FQe ´FFS IYøXX ³F ¸FF¦Fa UTc³F ¶Fd§F°F»Fa, A³FÐ ±F¶FIY»Fû¨F.. CØFSZ»FF ÀFb²FF¦FO¨¹FF ´FWFOFVFe »F¦FM IYS°F Jû»FUS ²FFU»FZ»Fe ÀF‘Fýie¨Fe ¸Fb£¹F SFa¦F, A³FÐ ´FFNe¸FF¦F¨¹FF d¨Fa¨Fû¼¹FF Jûº¹FF°F CNU»FZ»¹FF °FZ»F¶F`»¹FF¨¹FF JOëF IYF°FTd·Fa°Fe - AÀFa QZJ¯Fa QÈV¹F! JOÀFFa¶FTZ ¦FFUF´FFÀFc³F ´FFDY¯FZIY °FFÀF Aa°FSFUS »FZ¯Fe »F´F»Fe AFWZ°F. ±FûO¢¹FF ¨FPFBʳFa°FS ´FQSF°Fc³F AFOUa ¦FZ»Fû. CþUeIYOZ C°FS¯FFº¹FF OûÔ¦FSÀFûÔOZ»FF UTÀFF §FF»Fc³F ´F»¹FFO þa¦F»FF°F IbYNZ °FSe WXe IYFZSXe½F »FZ¯Fe rr Ed´FiÕX sqru

71


AÀF¯FFS Wû°Fe. dQVFFVFû²F³FF¨FZ RaYOZ UF´FS°F, §F³F¦FOIYOZ þF¯FFº¹FF ³FFTe¨¹FF UFMZ¨Fe dQVFF OFUeIYOZ ÀFûO»Fe. AûPëF¨¹FF ´FFÂFF´F»FeIYOZ VFZIYOûÔ RbY»FFa³Fe §F¸F§F¸F¯FFº¹FF IYSUaQe¨¹FF þF¼¹FF Wû°¹FF. IY²Fe ¶Fd§F°F»¹FF ³FÀF°Fe»F B°F¢¹FF, rv RcYM Ca¨Fe¨¹FF. U`SF¯F ¸FFTFUS¨Fe AFOUe UFM °FbOU°F ÀFûÔOZ»FF UTÀFF §FF»Fc³F QFM SF³FF°F dVFS»Fû. AJZSeÀF C·¹FF IYOëF¨¹FF ´FûMF°F »FZ¯¹FF¨Fe þF¦FF dQÀF»Fe. ÓFFOûº¹FF°Fc³F ÀFc¹FFʨFe IYûUTe dIYS¯Fa

72 rr Ed´FiÕX sqru

A»F¦FQ C°FS°F Wû°Fe. B.ÀF.´FcUÊ QbÀFº¹FF VF°FIYF°F JûQ»FZ»Fa WZ »FZ¯Fa We³F¹FF³F ¶FüðX VF`»Fe°F»Fa (¶FbðXF¨Fe ´FcþF kÀ°Fc´Fl d¨F³WøYXX´FF³FZ IYS¯FFSa) AFWZ. IYFTF¨¹FF Aû§FF°F WSU»FZ»Fe We »FZ¯Fe ¸Fba¶FBÊ ¸FSFNe d¸FVF³F¨FZ SZ½WSaO AG¶FM ¹FFa³Fe ryyz ÀFF»Fe ´FiIYF¾FF°F AF¯FÕXe. JOÀFFa¶FTZ »FZ¯¹FFa³FF k´FFaOU»FZ¯Fel dIYaUF ´FF¹F±¹FF¨¹FF ¦FFU¨¹FF ³FFUFUøXX ³F k³FZ¯FFU»Fe¨Fe »FZ¯Fel AVFF ³FFUF³FZQZJe»F AûTJ°FF°F. IYF°FTF°F

IYûøXX ³F IYFP»FZ»¹FF ´FiVFÀ°F QF»F³FF°F sr dUWFS A³FÐ EIY À°Fc´F AFWZ. ¹FF »FZ¯¹FF¨¹FF ´Fd¾¨F¸FZ»FF A²¹FFÊ dIY¸Fe Aa°FSFUS Qb¦FʸF þF¦Fe Aþc³F rq dUWFS AFWZ°F. (ÀFaQ·FÊ : ÀFFa¦FF°Fe ÀF‘Fýie¨FF) »FF»F ¸Fb÷X X¸FF¨¹FF À°FSF°F IYûS»¹FF AÀF»¹FF³FZ »FZ¯Fe RYFSa¨F ·F¦³FFUÀ±FZ°F AFWZ°F AFd¯F JûQFBʨFe ÀFRYFBÊ ÀFF²Fe AFWZ. EJFQa IYûSeU ´FF¯¹FF¨Fa MFIaY dQÀF»Fa JSa, ´F¯F ÀFF²FFS¯F°F: A³¹F

»FZ¯¹FFa¸F²¹FZ dQÀF¯FFSe ´FF¯¹FF³Fa ·FS»FZ»Fe MFIYe dIYaUF dVF»FF»FZJ AÀFaWe IYFWe dQÀFZ³FF. IYF°FTF¨Fe ¹Fû¦¹F ´F°F ³FÀF»¹FF³FZ A³FÐ ´FF¯¹FF¨¹FF A·FFUF³FZ ¹FF »FZ¯Fe dIY°Fe UF´FS»¹FF ¦FZ»¹FF AÀF°Fe»F ¹FF°F VFaIYF UFM»Fe. »FZ¯¹FFa¨¹FF °FûÔOF´FFVFe Q¦FOFa¨FF J¨F ´FO»FZ»FF. ¶FZ¨F¢¹FF°F AÀF»¹FF³Fa UFSa ³FFWe. A££¹FF QF»F³FF°F UMUF§FTF¨¹FF dU¿NZX¨FF ÀFOF ´FO»FZ»FF. °¹FF¸FbTZ ¸Fb¢IYF¸FF¨FF ¶FZ°F AFJF¹F»FF A¹Fû¦¹F dNIYF¯F. ´F¯F, ´FbP¨Fe IYFWe VF°FIaY


ÀF‘Fýie°F »FZ¯Fe JûQ¯¹FF¨FF þû ·F½¹F C´FIiY¸F ¨FF»Fc SFdW»FF, °¹FF°F»FF ´FdW»¹FF IYFWe ´Fi¹Fû¦FFa´F`IYe EIY- ¸W¯Fc³F B°F¢¹FF AFOUFMZ»FF þFDY³F AF¸We We »FZ¯Fe ²FbaOFT»Fe A³FÐ JOÀFFa¶FTZ ¦FFUF°F ´FS°F»Fû. k³FF¯FQFaO §FFMFl¨Fe ¨FPFBÊ ´FiF¨Fe³F ¶FaQS ¨Fü»F´FFÀFc³F ÀF‘Fýie §FFM¸FF±¹FFUS ¨FP¯FFº¹FF þb³¹FF A³FZIY §FFMUFMFa´F`IYe °Fe³F ½¹FF´FFSe §FFMUFMF³FF¯FQFaO §FFM, ³FFTZ¨Fe UFM A³FÐ §Fû¯FQFaO §FFM ¹FF Jûº¹FF°F AFWZ°F, °FS °¹FFa¨FZ ÀFaSÃFIY Qb¦FÊ IYûIY¯FF°F ÀFb²FF¦FO °FS ¸FF±¹FFUS °FZ»F¶F`»FF A³FÐ §F³F¦FO AÀFZ dQ¦¦Fþ. ÀFUFÊ°F þ»FQ ¨FP¯FFSe A³FÐ UF´FSF°F»Fe AÀF»Fe, °FSe k³FFTZ¨Fe UFMl d¨Fa¨Fû¼¹FF ÓFFOe·FS»¹FF §FTe°Fc³F ¨FP°FF³FF §FF¸FMa IYFP°FZ. AF¸We ¸FFÂF CØFSZ»FF ÀFb²FF¦FO´FFÀFc³F Jû»FUS AF°F ¦FZ»FZ»¹FF ÀF‘Fýie¨¹FF d·Fa°Fe¨Fa A³FÐ °FZ»F¶F`»¹FF¨¹FF IYF°FTd·Fa°FeÔ¨Fa A³FûJa QVFʳF §FZ¯¹FFÀFFNe »FFa¶F¨Fe k³FF¯FQFaO §FFMFl¨Fe UFM §FZ°F»Fe. C³WF¨FF °FFU A³FÐ AFýiÊ°FZ³Fa þeU IYFÀFFUeÀF Wû¯FFS, WZ

¦FÈWe°F ²FS»Fa¨F Wû°Fa. ´F¯F ´FQSF°Fc³F IYF°FTFUøXX ³F A³FÐ ¦FU°FFT M´´¹FFaUøXX ³F °FFÀF·FS AFOUa ¨FF»F°FF³FF ÀFF¦FF¨Fe UFTIYe ´FF³Fa A¨FF³FIY ÀF`S·F`S C²FTc »FF¦F»Fe, d³F¼¹FFVFFS AF·FFTF°F P¦F QFMc »FF¦F»FZ, VFZ°FF°F SF¶F þFT¯¹FFÀFFNe ´FF³Fa C°FSU»FZ»¹FF ÓFFOFa¨Fe ·FbaOe JûOa »FUc »FF¦F»Fe A³FÐ d¦FS¢¹FF §FF»F¯FFº¹FF ÀFÀFF¯¹FF¨Fe UFº¹FF¨¹FF °FOF£¹FF¸FbTZ ²FO´FO ÀFbøX X ÓFF»Fe. ¸FF±¹FFUS P¦FFa³Fe ÀFFU»Fe ²FS»FZ»Fe, °FS ÀF¸FûS ÀFb²FF¦FO °FZ °FZ»F¶F`»¹FF¨Fa ÀFbSZJ kUÀFc»Fl QÈV¹F..

k³FF¯FQFaO §FFMFl¨Fe ÀFb÷X XUF°F ÀFF´FO°FF³FF ±FûOe JM´FM IYSFUe »FF¦F»Fe. UFMFOëF¨¹FF ¸FQ°Fe¨Fe ¦FSþ ·FFÀF»Fe ³FÀF»Fe, °FSe dQVFFVFû²F³FF¨FZ °FaÂF-¸FaÂF-¹FaÂF UF´FøXX ³F Jûº¹FF¨¹FF Cþ½¹FF ¶FFþc»FF ¨FP¯FFSe UFM §FZ°F»Fe. ¸FF±¹FFIYO¨FF IYF°FTIYOF A³FÐ §FT »FÃFUZ²FIY Wû°Fe. RZY¶FibUFSe AÀFc³FWe ÓFSZ UFW°FZ Wû°FZ. ·Fba¦FZ A³FÐ ¸F²F¸FFV¹FFa¨Fe »F¦F¶F¦F, AF·FFTF°F»¹FF P¦FFa¨¹FF ¸F³FûWFSe »FFMF A³FÐ RbY»FFa³Fe ´FZM»FZ»¹FF ´F»FFVFUÈÃFFa¸FbTZ SF³FF°F dþUa°F´F¯FF Wû°FF. WTcWTc ¨FP°F QFM þa¦F»FF°Fc³F

OûÔ¦FS²FFSZþUT þFD »FF¦F»Fe. ¸FF±¹FFIYOc³F C°FS»FZ»¹FF QFaOFUS¨FF ¸FûÿF IYF°FTM´´FF WZ k³FF¯FQFaOl ¨FP¯¹FFÀFFNe A¨FcIY QFaO AûTJF¹F¨Fe Jc¯F. ÓFbO´Fe SF³FF°Fc³F AFOUa þF°F, ´FbPZ IYFSUe A³FÐ §FÀFFº¹FFUøXX ³F C·Fa ¨FPc³F ³FF¯FQFaO ÀFûÔOZUS¨¹FF IYF°FTM´´¹FFUS ´FûWû¨FZÀ°FûUSX ¨FFa¦F»Fe¨F ²FF´F »FF¦F»Fe. JOÀFFa¶FTZ ¦FFUF´FFÀFc³F d³F§Fc³F AOe¨F °FFÀF ÓFF»FZ»FZ. §FFMF¨¹FF d³F¸¸¹FF Ca¨FeUS ÓFFOûº¹FF°F ÀFG¢ÀF MZIYU»¹FF. d·FSd·FS¯FFº¹FF P¦FFa¨¹FF ÀFFU»Fe°F ´FFDY¯F °FFÀFF¨Fe dUßFFa°Fe A³FÐ ´Füd¿MXIY þZU¯F ¦FSþZ¨Fa¨F Wû°Fa. ´Fi°¹FZIY ´FFU»FF¦Fd¯FIY C·Fe Wû°F þF¯FFSe QFaOF¨Fe C·Fe UFM ¨FP»¹FFUS, IYFSUe°Fc³F þF¯FFSe ¶FFSeIY AFOUe UFM ²F¸¸FF»F Wû°Fe. ÀFSÀF¦FO-ÀFb²FF¦FO°FZ»F¶F`»FF ¹FFa¨Fa QVFʳF QZ°F, ³FF¯FQFaO §FFM AF¸F¨¹FFUS ´FiÀF³³F ÓFF»FF. ÀFF¸FûS AF»Fa §FFM¸FF±¹FFUS¨Fa °FZ IZYU¯Fe ¦FFUF¨Fa ´FNFS. U¯F½¹FF°F IYS´F»FZ»¹FF ¸FFTF¸FF¦FZ IZYU¯Fe ¦FFU AFd¯F CNU»FZ»FF §F³F¦FO WZ SFIYM QÈV¹F ÀF¸FûS Wû°Fa. ¦FFUIYSe dIY°Fe QbøYX³F ´FF¯Fe AF¯F°FF°F, WZ

73 rr Ed´FiÕX sqru


IYTc³FWe IZYU¯Fe ¦FFUF°F ÀF¸FûS AF»FZ»¹FF ´FF¯¹FF¨¹FF IYTVFe¨Fa A¦F°¹F ³FFIYFS¯Fa VF¢¹F ³F½W°Fa. IZYU¯Fe¨¹FF ´FNFSFUøXX ³F §F³F¦FOIYOZ þF°FF³FF dJaOe°Fc³F ÀF‘Fýie¨¹FF Sa¦F¸Fa¨FFUS dQÀF°F Wû°FZ °FZ»F¶F`»FF- ÀFb²FF¦FO - §F³F¦FO ¹FFa¨¹FFÀFFSJZ IYÀF»FZ»FZ IY»FFIYFS. ÀFû¶F°Fe»FF °FF»FZUFS ÀFû¶F°F Wû°Fe IYûIY¯FF°F IYûÀFT¯FFº¹FF AÀFa£¹F SZJeU OûÔ¦FS²FFSFa¨Fe AFd¯F §FTea¨Fe. ¦FU°FFT ¸FFTFUS QO»FZ»Fe ´FSeÀFaÀ±FF (BIYûdÀFÀMe¸F), ÓFFOFUS ¶FWS»FZ»Fe AFGdIÊYOÐÀF, °¹FFUøXX ³F AUd¨F°F °FSa¦F°F þF¯FFSF ¸FWF·FÈa¦FSFþ AÀFa dIY°Fe dIY°Fe IYUd°FIY ÀFFa¦Fc AF¸F¨¹FF ÀF‘Fýie¨Fa... Aa¦FFUS EIY ÀFbJQ VFWFSF AF»FF. dIY°Fe°FSe UZT d°F±FZ ¶FÀFc³F SFdW»Fû. SFÂFe¨¹FF ¸Fb¢IYF¸FFÀF EIYû»FZ ¦FFU¨¹FF ¸FF÷XX °Fe ¸FadQSF°F AFÀFSF §FZ°F»FF. ´Fb³FUZ¨¹FF dM´FcS ¨FFaQ¯¹FF°F ¦FSʸF °FFaQTF¨Fe ·FFIYS, d´FN»Fa, IYFaQF A³FÐ »FF»F d¸FS¨Fe¨FF NZ¨FF ¹FFa¨Fe »FªªF°F IYFWe AüS¨F. kAa²FFS¶F³Fl¨Fe §FFMUFM AFQ»¹FF dQUVFe §F³F¦FO¨¹FF EIYF Aa¦FF³FZ ´FdSIiY¸FF ÓFF»Fe Wû°Fe. QbÀFº¹FF ¶FFþc¨¹FF ÀF‘Fýie¨Fa QVFʳF §FZ¯¹FFÀFFNe QbÀFº¹FF dQUVFe ·F»¹FF ´FWFMZ¨Fa d³F§FF»Fû. ¦FFOe¨¹FF ¸FQ°Fe³FZ y-rq dIY¸Fe QdÃF¯FZ»FF d´Fa´Fie ¦FFUFþUTe»F ´FFÓFS °F»FFUF´FFVFe ´FûWû¨F»Fû, °FS ´FF¯¹FFUS ²Fb¢¹FF¨FZ P¦F SZa¦FFT»FZ Wû°FZ. AFþ¨FF ´F»ÕXFQZJe»F ¸FûÿF Wû°FF. UeS ³FFUþe ¶F»FIYUOZ ¹FFa¨¹FF

À¸FFSIYF´FFÀFc³F IbaYOd»FIYF QSe¨Fa A³FÐ Aa²FFS¶F³F-³FFUþe AVFF ÀFbT¢¹FFa¨Fa ÀFbSZJ QVFʳF ÓFF»Fa. IYûU¼¹FF ÀFc¹FÊdIYS¯FFa¨Fe DY¶F WUeWUeVFe UFM°F Wû°Fe. d´Fa´Fie ¦FFUF´FFÀFc³F °F¶¶F»F Qû³F °FFÀF kAa²FFS¶F³Fl þa¦F»FF¨Fe AFOUe ¨FF»F Wû°Fe. IY²Fe AûPëFa¨¹FF §FTe°Fc³F, °FS IY²Fe ´FF¨Fû¼¹FF°Fc³F ÀF‘Fýie¨¹FF ÀFaUZQ³FVFe»F M´´¹FFa¸F²Fc³F Q¸FQFS ´F¯F ÀFbJQ ¨FF»F Wû°Fe. d³FÀF¦FÊ A·¹FFÀFIYFaÀFFNe CØF¸F AVFF ¹FF SF³FF°F IY¸Fe°F IY¸Fe rv ´FiIYFS¨¹FF ´FùFFa³Fe AF¸WF»FF ÀFFQ §FF°F»Fe AÀFZ»F. ¹FF SF³FF»FF ÀUF±FeÊ þ¦FF¨Fe QÈ¿MX »FF¦Fc ³F¹FZ AVFe ÀF‘Fýie¨FS¯Fe ´FiF±FʳFF. B±F»¹FF d³FÀF¦FFÊ°F IÈY´F¹FF PUTFPUT IYøXX ³F¹FZ, AVFe ´F¹FÊMIYFaIYdS°FF IYTIYTe¨Fe dU³Fa°Fe!

SF³FF°Fc³F ¶FFWZS ´FO»¹FFUS ÀFc¹FÊdIYS¯FFa³Fe OûTZ dQ´F»FZ. §F³F¦FO¨¹FF QdÃF¯F ¶FFþc¨Fa QcSQVFʳF §FZ°F dWOeÊ ¦FFU¨Fa »FFa¶F¨F »FFa¶F ´FNFS °FbOU»Fa. VFaIYSF¨¹FF QZUTF´FFVFe ±FaO ´FF¯¹FF¨¹FF IabYOF´FFVFe ¦FFUIYº¹FFaVFe dW°F¦Fbþ IZY»Fa. dWOeÊ ¦FFUF´FFÀFc³F ÀFF²FFS¯F°F: MÑZIYÀFÊ d·FSF ¦FFUFIYOZ C°FS°FF°F. AF¸We ¸FFÂF ¦FFOe´FFVFe ´FS°F ¹FZ¯¹FFÀFFNe IY¸Fe UF´FSF°F»¹FF UFMZ³Fa ³FF¦FVFZ°F ¦FFUFIYOZ d³F§FF»Fû. C·¹FF C°FFSF¨¹FF M´´¹FFaUøXX ³F ´FS°F EIYQF JOÀFFa¶FTZ »FZ¯Fe OûIYFU»Fe, ¸FF¦FZ IZYU¯Fe ´FNFS, °Fû °FZ»F¶F`»¹FF¨FF ¸FF±FF AFd¯F AF¸F¨FF ÀFJF §F³F¦FO. °FFÀFF·FSF¨¹FF C°FSFBʳFa°FS ²F³F¦FSUFOëF´FFVFe dUÀFFU»Fû. ÀFaÂFed¨F¢IYe-JþcS ¹FFa¨¹FF ÀFaþeU³Fe³FZ ´FS°F EIYQF C°ÀFFWF°F d³F§FF»Fû A³FÐ Aa²FFS¶F³F §FFMF¨Fe Ca¨Fe C°FS»Fe. d´Fa´Fie ¦FFUF´FFÀFc³F Aa²FFS¶F³F þa¦F»F, dWOeÊ ´FNFS AFd¯F CS»FZ»FF §FFM C°FSF¹F»FF ÀFFOZ¨FFS °FFÀF ¨FF»F ÓFF»Fe Wû°Fe. ´FFNe¸FF¦F¨¹FF ÀF‘Fýie¨¹FF d·Fa°Fe¨¹FF U`·FUF¨Fa IYUd°FIY IYS°F AÀF°FF³FF¨F, ÀFF¸FûSa AF»Fa EIY d³FÀF¦FÊAF¾¨F¹FÊ. ³FF¦FVFZ°F¨¹FF A»FeIYOZ ³FQe¨¹FF ´FFÂFF°F Jû»F SFaþ¯FJT¦FZ A³FÐ IYûÔOþFBÊ QZUe¨Fa À±FF³F. À±FFd³FIY ·FFdUIY IYûÔOþFBÊ»FF ÀFFIYOa §FF»F°F Wû°FZ. VFZUM¨FZ Qû³F °FFÀF ³FQe¨¹FF ´FFÂFF°Fc³F ´Fd¾¨F¸FZ»FF þF°F, JOÀFFa¶FTZ

»FZ¯¹FFa¨¹FF OûÔ¦FSF»FF UTÀFF §FF°F»FF. ³FQe¨¹FF ´FFÂFF´FFVFe ²Fb¯Fa ²Fb¯FFº¹FF ´FûSe, C³WF³FZ ÂFFÀF»FZ»¹FF ¸WVFe, C¦Fe¨F BIYOZ d°FIYOZ ¶FF¦FO¯FFSZ ¶F¦FTZ, ³FQe ´FFÂFF°F»¹FF UFTcUS OûTF NZU¯FFSZ IaYÂFFMQFS, ¶FWS»FZ»FF ´FTÀF, ·FF³F WS´Fc³F ¸F³FÀFû¢°F dIiYIZYM JZT¯FFSe ´FûSa AFd¯F ¹FFÀF½FF˨¹FF ¶FFþc³FZ ÀF¯FÀF¯Fe°F °FF´F»FZ»¹FF ¶F`»F¦FFOe UFMZ³FZ AF¸We d¨FIYFMe³FZ dIY°Fe ¨FF»F»Fû ¹FF¨Fe ¸FûþQFQ¨F ³FFWe. ÀFb²FF¦FO¨¹FF ´FF¹F±¹FF»FF NFIcYSUFOe»FF IYÀFa(¶FÀFa) ´FûWû¨F»Fû We EIY UZ¦FTe IY±FF¨F AFWZ. QFZ³F dQ½FÀFFa¨¹FF ¹FF °Fa¦FOX°FFZOXe°F °FFadÂFIY ¨FPFBÊ IbYNZWe ³FÀF»Fe, °FSe þ¶FSQÀ°F ¨FF»F A³FÐ AFOUFMF ¹FF¸FbTZ WF MÑZIY RY¢°F A˜XÕX MÑZIYÀFʨFe WXF`ÀF ´FbSX°Fe ·FF¦F½F¯FFSXF AFWZX. AF°FF ¾FZ½FMX¨¹FF MX´´¹FF°F ´FFZWX¨FÕXFZ. ¹FF Jûº¹FF°F»Fe ¶FSXe¨F¾Fe ¦FFUa SÀ°¹FFa³Fe þûO»FZ»Fe ³FFWe°F. ¸W¯Fc³F ´FFDY»FUFMZUøXX ³F ¶FFBÊIY WF°FF°F §FZDY³F þF¯FFSF EIY °F÷Y¯F AF¸WF»FF ¸W¯FF»FF, kkAFSa ¶FF¶FF, AÀF»Fe ¨FF»F °Fb¸We »FûIaY¨F IYSF.. AF¸F¨¹FF³Fa ³FFWe ½WF¹F¨Fe. °Fb¸WF»FF IYF¹F ÀFSIYFSe A³FbQF³F d¸FT°Fa IYF..×?ll °¹FF»FF IYF¹F A³FÐ IYÀFa ÀF¸FþUFUa, IYe ASZ kEIY kdþ´ÀFel AFWZ ¸FFÓ¹FF Jû»F ¸F³FF°F QOc³F...l

response.lokprabha@expressindia.com


लोकप्रभा ११ एप्रिल २०१४  

११ एप्रिलचा लोकप्रभा प्रकाशित झाला

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you