Page 1

Z A Š Č I TA S L U H A / Z A Š T I TA S L U H A

ELACIN Protihrupni čepi po meri / čepovi za zaštitu od buke po mjeri StayerSafety je uradni pooblaščeni dobavitelj protihrupnih čepov ELACIN, izdelanih po meri. Gre za vodilnega ponudnika tovrstnih čepov v Evropi, ki ponuja čepe iz različnih najsodobnejših materialov. Na voljo je širok izbor filtrov za dušenje hrupa, glede na vaše potrebe in delovne okoliščine. Po naši oceni vsaj 50% uporabnikov v primeru standardnih protihrupnih čepov, le te uporablja nepravilno, kar pomeni, da je zaščita sluha neustrezna. Čepe ELACIN lahko uporabnik nosi edino v primeru, ko jih v ušesni kanal vstavi pravilno, kar pomeni, da je zaščita sluha vedno optimalna. Za podrobno predstavitev pokličite naš prodajno-tehnični oddelek. StayerSafety je zvanični ovlašteni dobavljač čepova za zaštitu od buke, izrađenih po mjeri, ELACIN. Riječ je o vodećem proizvođaću takvih čepova u Europi, koji nudi čepove od različitih najsuvremenijih materijala. U zavisnosti od vaših potreba i radnih okolnosti, možete birati između širokog izbora filtera za prigušivanje buke. Naša je procjena, da najmanje 50% korisnika u slučaju standardnih čepova protiv buke, iste koristi nepravilno, što znači, da je zaštita sluha neodgovarajuća. Čepove ELACIN može korisnik nositi jedino u slučaju, kad ih u slušni kanal stavi pravilno, što znači, da je zaštita sluha uvijek optimalna. Za detaljnu prezentaciju nazovite našu prodajno-tehničku službu.

ELACIN Compact FlexComfort Standardni model ušesnih čepov ELACIN Compact FlexComfort je izdelan iz silikonskega materiala. Gre za najbolj prodajane po meri izdelane protihrupne čepe znamke ELACIN, ki nudijo idealno kombinacijo maksimalnega udobja nošenja ter optimalne zaščite pred hrupom. Ta kompaktni protihrupni čep je opremljen z majhnim oprimkom za lažje vstavljanje in odstranjevanje iz ušesnega kanala. Oprimek je avtomatsko predoblikovan med proizvodnjo, kar pomeni, da je velikost oprimka enaka pri vseh čepih Compact FlexComfort. Oprimka ne moremo povečati, lahko pa ga pri gotovem izdelku zmanjšamo. Čep Compact FlexComfort leži v celoti znotraj ušesne školjke in je tako skoraj neopazen in nemoteč. Čepe Compact FlexComfort dobavimo z vrvico in priponko za srajco / jakno. Standardni model čepova ELACIN Compact FlexComfort izrađen je od silikonskog materijala. Riječ je o najprodavanijim, po mjeri izrađenim čepovima protiv buke marke ELACIN, koji nude idealnu kombinaciju maksimalne udobnosti nošenja i optimalne zaštite od buke. Ovaj kompaktni čep protiv buke opremljen je sa malim držaćem za lakše stavljanje i skidanje iz slušnog kanala. Držać je automatski predfromiran tokom proizvodnje, što znači, da je veličina držaća jednaka kod svih čepova Compact FlexComfort. Držać se ne može povećati, ali ga možemo kod gotovog proizvoda smanjiti. Čep Compact FlexComfort u cijelini leži unutar školjke ušiju što znači da je praktički neprimjetiv i ne smeta. Čepove Compact FlexComfort isporučujemo sa vezicom i kopčom za pričvršćivanje na košulju / jaknu.

Material / Materijal Čepi ELACIN Compact FlexComfort so izdelani iz silikonskega materiala, trdote 60 Shore-ov. Čepovi ELACIN Compact FlexComfort izrađeni su od silikonskog materijala, čvrstoće 60 Shore-ova.

Izbor filtrov / Izbor filtera Odvisno od jakosti hrupa, lahko izbirate med štirimi ELACIN filtri za dušenje hrupa: Zavisno od jačine buke, možete birati između četiri ELACIN filtera za prigušivanje buke: Art.92169 MM12 (bež) Art.92169 MM22 (siva) Art.92169 MM02 (rjava / smeđa) Art.92169 ML01 (črna / crna)

KAT: II EN 352-2

230

www.lokatrade.com


Z A Š Č I TA S L U H A / Z A Š T I TA S L U H A

Dušenje hrupa / Prigušivanje buke Iz spodnjih tabel in grafa so razvidne lastnosti dušenja hrupa čepov ELACIN Compact FlexComfort. Iz donjih tabela i grafa, razvidne su karakteristike prigušivanja buke čepova ELACIN Compact FlexComfort.

Barva / Boja

Freq. : frekvenca v hercih / frekvencija u hercima H : dušenje pri visokih frekv. / prigušivanje kod visokih frekv. (f > 2000 Hz)

Standardna barva čepov ELACIN Compact FlexComfort je prozorna, ob doplačilu pa jih izdelamo v bež, modri, rumeni, rdeči in črni barvi.

M : dušenje pri srednjih frekv. / prigušivanje kod srednjih frekv. (f > 500 Hz in/i < 2000 Hz) L

: dušenje pri nizkih frekv. / prigušivanje kod niskih frekv. (f < 500 Hz)

SNR : Single Number Rating - srednja vrednost dušenja / srednja vrijednost prigušivanja

Dušenje / prigušivanje dB

Mf in dB : povprečno dušenje pri posamezni frekv. / prosječno prigušivanje kod pojedine frekv. Sf in dB : standardni odklon pri posamezni frekv. / standardna devijacija kod pojedine frekv. f f ) v dB pri posamezni frekv. APVf in dB : predvidena vrednost zaščite (M-1xS : očekivana vrijednost zaštite (M-1xS f f ) u dB kod pojedine frekv.

Standardna boja čepova ELACIN Compact FlexComfort je prozirna, a uz doplatu, možemo ih izraditi u bež, plavoj, žutoj, crvenoj i crnoj boji..

Frekvenca v hercih / frekvencija u hercima

APV f (dB)

Freq. (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

8000

H

M

L

MM 12

9,5

11,7

16,3

21,5

25,7

29,9

23,6

26

20

14

SNR 23

MM 22

13,0

16,4

17,2

20,2

26,4

29,6

24,7

26

20

17

24

MM 02

18,9

21,8

20,8

24,6

26,8

31,8

25,9

27

24

22

27

ML 01

26,1

24,2

23,5

25,4

28,5

32,6

25,8

28

26

25

28

Dodatno Čepe Compact FlexComfort lahko opremimo z detekcijsko kroglico, kar zagotavlja primernost uporabe v prehrambeni industriji. Pri teh čepih je tudi vrvica detekcijska. Čepove Compact FlexComfort možemo opremiti sa detekcijskom kuglicom, što osigurava primjerenost uporabe u prehrambenoj industriji. U tom slučaju je i vezica detekcijska.

Prednosti / Prijednosti • Izdelani po meri - optimalno prileganje / izrađeni po mjeri - optimalno prianjanje • Mehak in izjemno lahek material / mekan i izuzetno lagani materijal • Optimalna zaščita / optimalna zaštita • Primerni za dolgotrajno nošenje / primjereni za dugotrajno nošenje • Praktično neopazni med nošenjem / praktički neprimjetivi tokom nošenja • Ni občutka pritiska v ušesih / nema osjećaja pritiska u ušima • Zaznavanje govora in opozorilnih zvokov / osjet govora i zvučnih signala • Varni in udobni / sigurni i udobni • Izbira filtrov glede na vrsto in jakost hrupa / izbor filtera zavisno od vrste i jačine buke • Ventilacija slušnega kanala / ventilacija slušnog kanala • Hitro in enostavno čiščenje / brzo i jednostavno čišćenje

www.lokatrade.com

231


Z A Š Č I TA S L U H A / Z A Š T I TA S L U H A

ELACIN ClearSound Čepi ClearSound so nova generacija ušesnih čepov po meri ELACIN. Opremljeni so z novo generacijo (patentiranih) filtrov za dušenje hrupa, ki nudijo bistveno boljše prepuščanje višjih frekvenc zvoka. V praksi to pomeni, da uporabnik bistveno bolje zaznava govor, ter zvoke, pomembne pri delovnem procesu, kakor tudi opozorilne zvoke. To pomeni, da čepi ClearSound nudijo visoko akustično udobje nošenja ter eliminirajo potrebo po odstranjevanju iz ušesa, za potrebe komunikacije. Širok izbor dušilnih filtrov vključuje tudi takšne, ki prepuščajo zelo nizke frekvence, s čimer se izognemo prekomernemu dušenju nizkih nivojev zvoka. Čepi ClearSound so kompaktni in opremljeni z majhnim držalom, ki omogoča enostavno vstavljanje in odstranjevanje v in iz ušesnega kanala. Opremljeni so z vrvico in priponko za srajco/jakno. Čepovi ClearSound nova su nova generacija ELACIN čepova po mjeri. Opremljeni su sa novom generacijom (patentiranih) filtera za prigušivanje buke, koji nude puno bolje propuštanje viših frekvencija zvuka. U praksi to znači, da korisnik puno bolje čuje govor i zvukove, bitne za radni proces, kako i upozoravajuće zvukove. To znači, da čepovi ClearSound nude visoku akustičku udobnost nošenja pa tako nema potrebe po skidanju iz ušiju za potrebe komunikacije. Širok izbor filtera za prigušivanje uključuje i takve, koji propuštaju vrlo niske frekvencije, čime se spriječava prekomjerno prigušivanje niskih nivoa zvuka. Čepovi ClearSound su kompaktni i opremljeni za malim držaćem, koji omogućuje jednostavno stavljanje i skidanje iz slušnog kanala. Opremljeni su sa vezicom i kopčom za pričvršćivanje na košulju / jaknu.

Material / Materijal Čepi ELACIN Compact FlexComfort so izdelani iz turkizno-prozornega silikonskega materiala, trdote 60 Shore-ov. Čepovi ELACIN Compact FlexComfort izrađeni su od tirkizno-prozirnog silikonskog materijala, čvrstoće 60 Shore-ova.

Izbor filtrov / Izbor filtera Odvisno od jakosti hrupa, lahko izbirate med petimi RC filtri za dušenje hrupa: Zavisno od jačine buke, možete birati između pet RC filtera za prigušivanje buke: Art.92168 RC13 (bela / bijela) Art.92168 RC15 (bež) Art.92168 RC17 (siva) Art.92168 RC18 (rjava / smeđa) Art.92168 RC19 (črna / crna)

KAT: II EN 352-2

Uporaba • Na mestih, kjer je pomembno govorno sporazumevanje. / Na mjestima gdje je potrebna govorna komunikacija. • Na mestih, kjer je pomembno zaznavanje zvokov delovnega procesa. / Na mjestima, gdje je vrlo važno čuti zvukove radnog procesa. • Na mestih, kjer je pomembno zaznavanje opozorilnih zvočnih signalov. / Na mjestima, gdje je važno čuti upozoravajuće zvučne signale. • Za uporabnike z okvarami sluha. / Za korisnike za oštećenjima sluha. • Za delovna mesta z zmernim hrupom. / Za radna mjesta sa nižom do srednjom bukom. • Industrija • Tiskarne / Tiskare • Gradbeništvo / Građevinarstvo • Transport, logistika, hrupnejša skladišča / Transport, logistika, bučnija skladišta

232

www.lokatrade.com


Z A Š Č I TA S L U H A / Z A Š T I TA S L U H A

Dušenje hrupa / Prigušivanje buke Iz spodnjih tabel in grafa so razvidne lastnosti dušenja hrupa čepov ELACIN ClearSound. Iz donjih tabela i grafa, razvidne su karakteristike prigušivanja buke čepova ELACIN ClearSound. Freq. : frekvenca v hercih / frekvencija u hercima H : dušenje pri visokih frekv. / prigušivanje kod visokih frekv. (f > 2000 Hz) M : dušenje pri srednjih frekv. / prigušivanje kod srednjih frekv. (f > 500 Hz in/i < 2000 Hz) L

: dušenje pri nizkih frekv. / prigušivanje kod niskih frekv. (f < 500 Hz)

SNR : Single Number Rating - srednja vrednost dušenja / srednja vrijednost prigušivanja

Dušenje/prigušivanje dB

Mf in dB : povprečno dušenje pri posamezni frekv. / prosječno prigušivanje kod pojedine frekv. Sf in dB : standardni odklon pri posamezni frekv. / standardna devijacija kod pojedine frekv. f f ) v dB pri posamezni frekv. APVf in dB : predvidena vrednost zaščite (M-1xS : očekivana vrijednost zaštite (M-1xS f f ) u dB kod pojedine frekv.

Frekvenca v hercih/frekvencija u hercima RC13

APV f (dB)

Freq. (Hz)

RC15

RC17

RC18

RC19

125

250

500

1000

2000

4000

8000

H

M

L

SNR

RC 13

4,1

6,7

10,8

12,8

18,1

19,3

12,8

17

13

9

15

RC 15

7,3

9,6

13,7

14,4

19,7

19,6

12,3

17

15

12

17

RC 17

9,5

12,0

16,7

16,7

20,6

16,4

14,3

17

17

14

18

RC 18

14,4

16,0

17,8

18,3

19,1

18,6

14,0

17

18

17

19

RC 19

19,0

19,2

19,7

20,0

19,4

16,4

22,3

18

19

19

20

Dodatno Čepe ClearSound lahko opremimo z detekcijsko kroglico, kar zagotavlja primernost uporabe v prehrambeni industriji. Pri teh čepih je tudi vrvica detekcijska. Čepove ClearSound možemo opremiti sa detekcijskom kuglicom, što osigurava primjerenost uporabe u prehrambenoj industriji. U tom slučaju je i vezica detekcijska.

Prednosti / Prijednosti • Izdelani po meri - optimalno prileganje / izrađeni po mjeri - optimalno prianjanje • Mehak in izjemno lahek material / mekan i izuzetno lagani materijal • Optimalna zaščita brez prekomernega dušenja / optimalna zaštita bez prekomjernog prigušivanja • Večja pripravljenost za nošenje s strani uporabnikov / Veća spremnost za nošenje sa strane korisnika • Primerni za dolgotrajno nošenje / primjereni za dugotrajno nošenje • Praktično neopazni med nošenjem - ne štrlijo iz ušesa / praktički neprimjetivi tokom nošenja - ne vire iz uha • Ni občutka pritiska v ušesih / nema osjećaja pritiska u ušima • Zaznavanje govora in opozorilnih zvokov / osjet govora i zvučnih signala • Varni in udobni / sigurni i udobni • Izbira filtrov glede na vrsto in jakost hrupa / izbor filtera zavisno od vrste i jačine buke • Ventilacija slušnega kanala / ventilacija slušnog kanala • Hitro in enostavno čiščenje / brzo i jednostavno čišćenje

www.lokatrade.com

233

Protihrupni čepi po meri  

StayerSafety® je pooblaščeni dobavitelj protihrupnih čepov Elacin, izdelanih po meri.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you