Page 1


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario

Aurkibidea / Indice 1. Zein da zure iritzia bake-prozesuaren egoerari buruz? Zergatik? ¿Cuál es tu opinión sobre la situación del proceso hacia la paz? ¿Por qué?

Pag. 3. Orr

2. Orain dela urte bat baino aukera gehiago dago bakea lortzeko? Zergatik? ¿Hay más posibilidades ahora que hace un año para conseguir la paz? ¿Por qué?

Pag. 24. Orr

4. Zure iritzian, betetzen al dira bake prozesu berri bati ekiteko baldintzak? ¿Zergatik? ¿En tu opinión se dan las condiciones para un nuevo proceso de paz? ¿Por qué?

Pag. 35. Orr

10. Balora ezazu Gobernuen, alderdien eta Lokarriren ekarpena bake eta normalizazio helburuei. Zergatik? Zer egin beharko lukete hobetzeko? Valora la aportación de los Gobiernos, partidos y Lokarri al objetivo de la paz y la normalización. ¿Por qué? ¿Qué deberían hacer para mejorar?

Pag. 49. Orr

2


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario 1. Zein da zure iritzia bake-prozesuaren egoerari buruz? Zergatik? ¿Cuál es tu opinión sobre la situación del proceso hacia la paz? ¿Por qué?

A pesar de que se dan pasos por un lado, por el otro no hay voluntad de diálogo. No es normal que siga ilegalizada la izquierda abertzale, dados los últimos acontecimientos. Actitud poco abierta de PSOE, actitud intolerante del PP y falta de claridad de HB Ahora mismo, por lo menos según los datos que llegan desde fuera (filtrando las fuentes para que sean razonablemente creibles) el proceso de paz Ahora parece que se empieza a mover algo. Al españolismo no le interesa y el aberztalismo está muy dividido. Al nacionalismo español no le interesa una situación de paz. Alde bat bakarrik mugitu delako. Batzuei ahoa betetzen zaie besteei zer egin behar duten esateko eta egitekoak eskatzeko, beren buruari ezertxo ere eskatzen ez dioten bitartean. Alde batetik ETA dago, desagertzeko asmorik ba ote du? Horretaz gain politikoen aldetik Intereses gehiegi daude, nahiago dute egoerak horrela jarraitzea. Botoak dira eta honek dirua ekartzen die, berdin zaie hildakoak egotea. Alde batetik ikusten dira aurerapausoak. Ezker Abertzalearen partetik eta etak ere zerbait egin du, nahiz eta fidagarria ez den. Baina Estatuaren partetik ez da ikusten ezer egin duenik. PSOE eta ppren aldetik ere ez. Alderdiek hedabideen bitartez antzezpen lana egiten dutela iruditzen zait eta benetan gertatzen denez ezer gutxi dakigula. Atentatu eza oso ona da baita ezker abertzalearen konpromisoa baina aukera honek oraindik oso auskorra dirudi Atzerrian nago oraintxe eta ez nabil hurbileko jarraipena egiten Aukerak zabaltzen hasiak dira, baina alderdi batzuen aldetik ez da jarrerarik ikusten bake-prozesu bati ekiteko. Aunque ETA no dice ni pío, llevamos varios meses sin atentados y Batasuna está dando pasos e la buena dirección Aunque por parte de la IA la apuesta estratégica por vías exclusivamente democráticas está bien clara, y todo apunta a que ETA decida abandonar su actividad armada para siempre, no queda claro qué papel o hasta dónde está dispuesto a apostar el Gobierno para la consecución de la paz. Además, las asociaciones de víctimas tratarán de dinamitar cualquier iniciativa por la paz. Aurrekoetan baino modu diferente batean garatzen ari da. Nire iritziz, erabakigarria izanen da bakearen aldeko masa kritikoa sortzea esker abertzalearekin bat egiten dutenen artean, horietako asko eta asko bortizkeriak zentzurik ez duela ikusten ari direlako. Bestetik ikusten dut beste hainbat eragilek (estatu espainiarrak eta hainbat alderdik kasu) gogo handirik gabe hartu dutela kontua (haien interesekin bat ez datorrelako agian...), eta horrek prozesua luzatu eta zailduko duela, baina ez du galaraziko. Aurrekoetan itxaropen handia izan nuen eta gaizki bukatzeagatik eszeptizismo handiagoa dut oraingoan. Aurrera pauso ez handiak baina garrantzitsuak ematen ari direlako Azken aldian nolabaiteko mugimenduak ematen ari dira eta zenbait eragileren aldetik (ETA, Segi..) Badago halako lasaitasun bat prozesua martxan jartzea laguntzen duena. Baina beste zenbait eragileren aldetik (Espainiako gobernua, PP eta PSOE alderdiak...) Ez da ikusten halako borondaterik, publikoki behintzat, eta egoera aprobetxatuta errepresioa handitu egin da. Hainbat eragile politiko gainera ari da sukalde lana egiten euren artean ikusi ezin dutenak elkartu daitezen eta bilera bilateralak eginez, eta lehen beren aldetik funtzionatzen zuten zenbait eragile gainera elkartzen ari dira minimo batzuk 3


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario adosteko. Horregatik, badirudi azken urteotan eman ez den nolabaiteko mugimendua ematen ari dela, baina bestalde badaude prozesuan inplikatutako zenbait eragile itxi-itxian jarraitzen dutenak. Aztarnak positiboak badaude, baina bide luzea gelditzen da oraindik. Etaren estrategia ez dago garbi eta Espainiako gobernuak mugitzeko interes handirik ez du. Badaude baldintzak aurrerago joateko baina partiduen eta gobernuen egungo erantzuna ez da oraindik nahikoa izan Badaude gatazka ez gainditzea komeni ez zaien indarrak. Agina, etako sektoreren bat, eta batez ere, une honetan PSOE eta ppren atzean dauden interes ekonomikoak... Badirudi Ezker abertzaletik autokritika zabal batean murgilduta dabilela , indarkeriaren baliogarritasuna zalantzan jartzen ari dela.Eusko Jaurlaritzaren papera penagarria da, antza denez Gobernu zentralaren esanetara dagoelako.Gizarteak aurretik egon diren bake prozesuak ikusita mesfidantzaz ikusten du. Badirudi, batez erae alde batetik gauzak mugitzen ari direla. Bai hemengo zein Madrilgo gobernuek baita etak ere jokabide argirik erakutsi ez dutelako. Baikortasuna, bereziki, nazioarteko tartekarien beretik dator eta oztopoak Espainiako alderdi politikoen interesetatik eta "biktima" batzuei emandako protagonosmotik datoz. Baina ba al dago martxan prozesurik? Espero det baietz isileko elkarrizketekin. Baina egoera ez det oso ondo ikusten. ETA´k uzteko erabakia hartu behar du lehenbailen! Edo behintzat Bruselasko agiriari erantzun egokia eman. Bake prozesuan bi parteak laguntza eman behar dute, eta kasu honetan parte batek badago urretsak ematen eta bestea ez da mogitzen. Bakearen beharrean muturrez aurrera goazenontzat ongi, gure herriaren aldetik, batipat. Bestaldera begiratuaz gero, egia da, 1 edo 2 klikatzeko gogoa ere ematen duela. España aldetik ez dute bakerik nahi: oztopoa besterik ez da ikusten, kartzeletan eta handik kanpo, tortura kontuetan eta beste edozeinetan, parlamentarietan eta biktimengan... Orduan, ez dakit nola egin dezakegun aurrerapausorik. Biolentzia baztertzeak ere ez dubalio... Orduan? Bakerako aukerak badaudela pentsatu arren, Gobernua eta alderdiak oso berekoiak izaten ari dira euren interesen alde bakarrik jarduten dute eta horrek mesede gutxi egiten dio bake prozesuari. Baliabide bortitzarik ez erabiltzearen aldeko gizarte taldea tero eta handiagoa delako. Batasuna está dando pasos y el Gobierno Vasco y otros partidos no están haciendo nada (por lo menos a la vista de la gente) Batasuna esta haciendo menos ruido, ha presentado un nuevo partido y no se liado un escándalo ni ha habido grandilocuentes declaraciones. Pero ETA parece seguir por su lado y no da el paso que cada vez mas gente le reclama. Batasunak garbi esan du ez duela nahi biolentzia erabiltzea bere helburu politikoak lortzeko, beraz, ETA-k hori entzun behar izango du eta pixkanaka pixkanaka desagertzen joan beharko da. Batasunaren deklarazioak eta. Batasunaren pausoak onak dira. Etak ez du ekintza armaturik egiten. Baina era berean, ixilik dago. Eta baita ere, Espainiaren jarrera, publikoa behintzat, oso txarra da. Batetik, dirudienez, ezker abertzalearen gehiengoak aspaldi hasitako bide berriari ekiteko asmoa utziko ez diola dirudielako. Urte askoren buruan ulertu egin dute/dugu, orain arteko bideak ezer onik ez dakarrela ta benetako aldaketaren beharra dagoela. Bestetik, politikaren espektroaren beste aldearen gehiengoak, alegia, bere burua "konstituzional eta demokratiko"tzat duten alderdiek dagoeneko neurri judizial-politiko oportunistak jarri dituzte martxan aldaketaren bidea oztopatzeko. Batzuei komeni ez zaielako, beste batzuentzat zuhurtasunez jokatu behar delako, eta ganera azken hauek zeozer egiten badabe kontrakoen kritikak jasatzeaz aparte, jartzen dizkieten oztopoak ere saiestu behar dutelako.

4


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Batzuk aurrera nahi dute egin eta beste batzuk zai daude. Batzuk etengabeko pauso eta agerraldi egiten naiz eta ilegatuak egon eta "legalek" ez dute batere fitxarik mugitzen. Lotzagarria da. Batzuk ikusi nahi ez badute ere, gauzak norabide onean mugitzen hasi dira. Beharko direla bai, baino askotan alperrik direla iruditzen zait, ez dakit noraino duen indarra eta (3. Gunetik badago aukera indarra emateko prozesuari baina...) Berri pozgarriak berri txarrekin konpentsatzen dira. Otegi errugabetzat jotzen dute baina kartzelan jarraitzen du. Egunkaria auzia konpontzen da baina gazteak atxilotu eta torturatzen dituzte. Ezker abertzalea eta EA batzen dira baina ilegalizazioa mantenduko dela berresten dute alderdi estatal nagusiek. Nazioarteko ikuskatzaileek itxura ona ematen diote prozesuari baina etak ez du ezer esaten... "Impasse" egoera da nagusi, ez aurrera eta ez atzera... Beste batzuetan ere bazirudien irtenbideruntz gindoazela baina... Zapuztu egiten dira begibistan diruditen irtenbideak. Betiko zapaltzaileak irabazi duela uste duelako Bidea irekita dago, baina mantso gauzatzen ari da eta eragileek ez dute ahal duten guztia egiten/adierazten ari. Bueno, a pesar de faltar algunos movimientos que nos aseguren en la dirección correcta, las iniciativas tomadas y dadas por algunos agentes políticos y sociales, me hacen ser optimista al respecto y cauto al mismo tiempo....Creo que se están dando Pasos más importantes y definitivos que en otras ocasiones y esto obligará a quien no los haya dado todavía, a que mueva ficha en este nuevo escenario que se presenta, y poco a poco vayamos llegando a un Escenario o unas Condiciones donde el Diálogo sin exclusiones y la Paz casi se nos impongan como necesarios, cayéndose por su propio peso y no habiendo marcha atrás ni excusas para no trabajar para la PAZ DEFINITIVA para este Pueblo y todas las Personas de otros lugares que sufren también este Problema..... Buenos por las últimas declaraciones de ETA y la izquierda abertzale. Malas por la continuas renuncias del gobierno y la derecha a hablar, aceptar las declaraciones de la izquierda como suficientes--su inflexibilidad. Bztez ere ETA ren aldarrikapenagatik Con la nueva apuesta de la izquierda abertzale, de renunciar a cualquier tipo de violencia para la obtención de fines politicos, se abre un nuevo clima para la ralización de un nuevo proceso de paz. Aunque hasta que ETA no deje absolutamente la violencia, nocreo que este se llegue a producir. Considero que son muy interesantes los pasos políticos que se están produciendo en la izquierda abertzale. También contribuye el hecho de que no se produzca ningún atentado Considero que son muy interesantes los pasos políticos que se están produciendo en la izquierda abertzale. También contribuye el hecho de que no se produzca ningún atentado Continuamos igual, porque no terminamos de DAR LOS PASOS NECESARIOS. ETA, PARTIDOS POLITICOS, INSTITUCIONES, SOCIEDAD Creo ke se dan las condiciones para SOLO POLITICA considero ke es la clave Creo que aunque se van dando pasos, posicionamiento izquierda abertzale, acuerdo de Gernika....hay factores más poderosos, como la ley de partidos, posición del PP y PSOE, ETA... Que pueden impedir avanzar hacia la PAZ. Creo que en estos momentos hay más posibilidades quiza Creo que esta vez tiene muchas posibilidades de salir fin y ser la definitiva Creo que la izquierda abertzale está dando pasos para que el proceso sea irreversible. Creo que estamos en un impasse, en punto muerto. No es suficiente la aparente mejor disposición de ETA y de la IA. Se cuestiona también la labor de los mediadores. Llegan las elecciones Creo que ETA está muy debilitada y la izquierda abertzale está dando pasos pequeños pero firmes desvinculándose de ella. Creo que ETA ha asimilado que ha llegado a su fin y lo que estan buscando es una manera de "bajar la persiana" lo 5


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario mas dignamente posible. Aunque su toda dignidad la gastaron hace mucho tiempo. Creo que ETA y la Iz. Ab. Saben que ésta puede ser su última oportunidad antes de ingresar definitivamente en la marginalidad. Creo que ha mejorado por la postura de la izquierda abertzale pero todos deben dar pasos firmes y claros, sin querer avanzar más rápido de la cuenta Creo que hay avances notables, aunque no va a ser un proceso lineal Creo que hay partidos políticos que no les intesa que se arregle esta situación ya que entonces deberían cambiar su discurso político y tendrían que afrontar temas sociales que irian en detrimento de su popularidad. Creo que hay una apusta clara por parte de la izquierda abertzale tradicional por las vías políticas. A pesar de los discuros oficiales, el gobierno actual está muy interesado en conseguir la desaparición de la lucha armada en el plazo más breve posible. Creo que hemos llegado a un punto en que los llamados "democratas" son precisamente los que suponen el mayor problema para la paz porque quieren beneficiarse politicamente del proceso. Para mí, ETA como uno de los agentes implicados en la violencia ha dejado bien claro que está buscando la salida a la violencia, pero son los políticos los que no le dejan salir para maximizar el rédito político del final de la violencia. Por eso creo que el proceso de paz está en un término medio, pero tristemente las tornas son las contrarias a las que se podían ver en los ochenta por ejemplo, cuando los partidos políticos querían el fin de la violencia. Ahora solo quieren la medalla que va con la derrota de ETA. Creo que la iz.abertzale esta dando pasos inportantes pero no veo muchas ganas por la parte de algunos partidos politicos Creo que la izquierda abertzale está haciendo los deberes, aunque por el lado del gobierno se intenta la no legalización por motivos de calculo electoral en Euskadi Creo que la presión social está en un punto irreversible Creo que por fin se ha dado un paso por parte de la izquierda abertzale que se esperaba desde hace mucho tiempo, con una propuesta política y que a ETA solo le queda abandonar las armas. Por el otro lado esperemos que alguien tenga la cordura y la grandeza que hasta no han tenido de caminar sin miedo hacia la paz. En las guerras no ha de haber vencidos y vencedores, sinó acuerdos que a nadie le hagan sentirse humillado. Lo demás es un error. Creo que por fin vamos por buen camino pero no quiero creermelo del todo porque al final siempre nos desengañamos, aunque la esperanza es lo último que se pierde. Creo que se esta hablando mucho y trabajando muy poco Creo que se estan dando pasos muy importantes, y que de hecho ETA no tiene intencion de dar marcha atras Creo que todavía no hay un consenso a nivel politico. Como de costumbre importa más lo propio que lo común. Creo, desde mi punto de vista, y salvo sorpresas no deseables, que los planteamientos violentos, es decir, ETA, aunque no hayan sido los unicos que hayan ejercido la violencia, pueden pasar a ser parte de nuestra historia en cuestion de unos meses, y me gustaria que para ese objetivo no se pusieran cada vez más "palos a las ruedas", principalmente por la derecha de Euskadi y la de toda España también. Cualquierpersona con un mínimo de sensibilidad se da cuenta que vaen serio. El posocionamiento de la izquierdaabertza hacialasvías pacífica, pienso, no tiene vuelta atrás. Veo peligro en los intentos de boicot...la ilegalización de batasuna, la dispersión de los presos, la negación del derecho de autodeterminación...esperemos la reacción no tenga fuerza suficiente para sabotearlo. De momento no hay muerto Deberiamos de aprender a hablar de que entendemos por Paz. Si la disposición de ETA en abandonar las armas es la PAZ, entonces mi puntuación seria de un 9. Debilidad de ETA. Debilidad de Batasuna. El resto de partidos parecen de acuerdo en lo fundamental. La gente de la calle está animada. Los presos empiezan a moverse.

6


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Dena aidean delako. Orokorrean hitz egiten da. Zehaztu beharra dago Desde la perspectiva política de los dos bandos enfrentaados, existe una aproximación e intento de crear las ocndiciones necesarias para un escenario de paz por parte de la izquierada aberzale. Pero porparte del Estado Español permanece constante su posición respecto al mismo. Desde la última declaración de la I.A. creo que ahora se esta en otro punto. Hay que aprovechar el momento e ir acercando posturas. Después de las elecciones de mayo puede haber posibilidades. Detecto inmovilismo por parte de toda la esfera política, tanto vasca como española. Asimismo los fracasos de los últimos procesos hacen que desconfíe de las auténticas intenciones de ETA de dejar definitivamente las armas y decidirse por vías exclusivamente políticas. Sin embargo el rechazo social a la violencia, las últimas declaraciones de la izquierda abertzale y de algunos de sus líderes más representativos y el llevar un período importante sin atentados mortales y con una violencia callejera en su mínima expresión me hace albergar esperanzas. Dirudi gauzak "argitzen" juten direla Dirudienez, alde bakarreko jarrera positiboa dagoelako (etaren aldetikoa), eta beharrezkoa da bertze aldetikoa ere, bi aldeek berriro jarrera negatiboan parekatzeko arriskuak murrizteko. Edozein gatazkan bi parte izaten dira normalean, kasu honetan baita, eta bietatik batek, dagokion pausua emon du era batean edo bestean. Beraz egoerak hobera egin duela esan behar, bidea oraindik luzea bada ere. Egoera nabarmenki hobetu da, izan ere, azken urte honetan hainbat urrats garrantzitsu eman dira bake-prozesu bati aterak irekitzeko, hala nola: etak atentaturik egin ez izana; etaren komunikatuak eraso-ekintza armatuak eteteko erabakia jakinaraziz eta Bruselako Adierazpenaren sinatzaileekin lanean aritzeko prest dagoela esanez; soilik baliabide demokratikoak erabiliz Ezker Abertzaleak gauzatu asmo duen estrategia berria; Bruselako Adierazpenaren sinatzaileek laguntza eskaintzeko adierazi duten asmoa... Egoera politikoa aldatu dela ukaezina da eta prozesuari begira jarrita aurrerapausuak eman direla onartu behar da. Gainera Ezker abertzalearen aurrerapausuak kontuan hartu behar ditugu balorazio hau emateko, eta ezin da inondik esan bere erabakiak txarrak direnik. Ezin da gauza bera esan Espaniako gobernuari buruz, aurrerapausuen aurrean erantzun bakarra indarkeria baita. Orduan erantzuna argia da. Ezker abertzalea baloratu beharko bagenu, nota altua izango litzateke baina prozesu demokrtikoa ez da unilaterala. El cambio de estrategia de la Izquierda Abertzale puede facilitar el camino hacia un proceso de paz. El cuestionamiento de la violencia por parte de la Izquierda Abertzale. El gobierno español no ceda ni un milímetro. EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL VASCO ACTUAL NO HACEN NADA El Gobierno y sectores del PSOE no están mucho por la labor: a corto plazo significa perder el Gobierno en Euskadi, a largo plazo el tremendo freno de la existencia de ETA para parar al nacionalismo desaparece y se quedan sin argumentos para demonizarlo. El PP, sectores del PSOE y otros poderes fácticos tampoco están interesados por las mismas razones y porque esta misma existencia favorece su trabajo político: justifica cualquier política restrictiva de la libertad y viene muy bien para "despistar" de otros problemas igual o más acuciantes. El proceso se encuentra en un momento clave, dependiendo muy mucho del posible comunicado que pueda dar ETA _sobre un cese definitivo de la lucha armada. Los partidos políticos, al igual que la sociedad, se encuentran expectantes y con “ánimos” de trabajar ante un escenario histórico sobre Euskal Herria Eman diren pausoak onak dira, baina ez da oraindik amaiera garbi ikusten. Ematen ari diren pausuak zuzenak direlako. Gaia ondo antolatutako zerbait dirudi. Ematen diran pausoak alde batek bakarrik emoten dauzalako eta beste aldeak trabak jartzen bakarrik ahalegintzen dira. Ematen du oraingoan bai aurrera doala. Ematen duelako herri honi hitza emateko benetako aukera historikoa zabaltzen dela, aprobetzatu dezagun bada Euskal Herriaren aktibazioaren herramienta. 7


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Entre la gente se ve que esta más interiorizado que la violencia no es una herramienta útil. Pero por otro lado no se ve un camino bueno para solucionar las fustraciones Es buena pero tengo dudas. Creo que hay muchos intereses (económicos, políticos)para que no salga bien. Casi creo más en la IA que en la otra parte. Es de esperanza contenida. Esker abertzaleak egin dituen edierazpenak eta asmoak sekulan entzun gabeak dira. Argiak dira eta bortza politikatik separatzen direla garbi esan dute. Etari bortza politikoa etetea eskatu diote. Ez dago aitzakiarik egin ahal dutenek orain egin behar dute. Politikan parte hartu nahi duten guztiek badaukate printzipio komuna: biolentziarik ez. Hori ikusi ez duenak ikusi nahi ez duelako da, nire ustez. ESPAINAKO GOBERNUAN KONFIANTZARIK EZ DUTELAKO. INTERESAK ELEKTORALA, ESPAINIA BEGIRA, BESTERIK EZ, DU INTERESA. BESTE ALDETIK, ETAK, OKER JOAKATU DU AURREKO AUKERAK. ESPAINAKO JOKO MALTXURRAN ERORI ZEN. NAHI DUT, BALNA KONFIANTZARIK EZ DUT. Espainiako gobernuaren aldetik ez dut inongo aurrerapausorik ikusten, atxiloketekin, torturekin... Prozesua oztopatzen eta boikoteatzen saiatzen ari da. Etak zer egingo duen ere ikusteke dago oraindik.Pauso haundienak zalantzarik gabe Batasunak eman ditu eta earen lana ere goraipatzekoa iruditzen zait. Espainolek ez dutelako nahi. Esperantza dut oraingoa behin-betikoa izango den, baina aurretik ere ilusio hau zapuztua izan da, beraz, esperantzaturik baina errezeluz ikusten dut bake prozeasua. Esperantza edukitzeko arrazoiak daude: Ezker Abertzalearen jarrera, Gernikako hitzarmena... Está claro que el PP y PSOE se han beneficiado y siguen beneficiándose de la situación actual. Es decir, les importa y mucho que siga la situación actual puesto que así conseguirán más votos y perpetuarse en el gobierno. A éstos no les interesa que llegue la paz y con ello perder su situación privilegiada Estamos en una situación de incertidumbre, en la que sin duda se han dado pasos, pero no hay aún seguridades sobre desenlaces futuros. Están confluyen cosas muy interesantes: Decisión inequívoca de Batasuna por las vías políticas, arrastre a ETA sin palativos a finalizar la lucha armada por parte de Batasuna, apoyo de los firmantes de la Declaración de Bruselas (enfoque internacional), firma de la Declaración de Bruselas y del Acuerdo de Gernika, mayores contactos entre partidos nacionalistas, cambio moderado en mmcc aquí y en el estado,.... Estatuak ez duelako amorerik emango, ez orain eta ez gero. Halere, etak armak utzi behar ditu. Eta horrekin nolabaiteko "bake" bat erdietsiko da. Baina Estatuak beretzat baliatuko du hori: bere bakea ezartzeko. Horregatik eman diot 5-a. Esto es lo que los ciudadanos percibimos: Mayor discreción que nunca, ningún agente pretende imponer su punto de vista, la mayoría se muestra optimista, se señalan incluso plazos para su finalización ... Y no hay manifestaciones de violencia ESTOY EN UNA FASE DE EXCEPTICISMO PERO SOBRE TODO POR LA PARTE QUE TOCA AL GOBIERNO Y SU ENTORNO.EL PESO DE LOS VOTOS LASTRA MUCHO EL PROCESO. Estoy esperanzada. Todavía veo muchos inconvenientes e intereses creados, pero también veo posibilidades: Me parece que la izquierda abertzale está apostando en serio por las vías políticas y democráticas, aunque con sus incoherencias. Los inconvenientes los veo por parte de ETA y del Gobierno Central, parece que no es el momento para ellos. Estoy esperanzado, siempre lo estaré por que hay muchas personas que deseamos una verdadera paz para Euskal Herria. ETA ha dado pasos hacia la tregua definitiva y el abandono de las armas y la Izquierda Abertzale ha renunciado a la violencia en el nuevo partido político ETA k aurrerapausorik ez 8


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Ezker Abertzalea legeztatzeko aukerak zailtzen Gobenua zai edo... Alderdiak??? Nazioartekoen bitartekaritzarentzat zailtasunak Herritarrok?? ETA konturatu delako, nik uste, borroka armatuak ez daukala eragin kaltekorrik baino besterik. Galbidean jartzen duela gure herria ( azken hau nirea da). Esker abertzaleko munduan ere antzeko ikusmena geroz eta nabariagoa delako. Arrazoi etikoa bera ere, barneratuagoa dagoela esango nuke ETA tiene menos apoyo social. El pueblo está cansado de un problema que no se resuelve ni en un sentido, ni en otra dirección, durante más de una generación. La crisis económica es muy profunda y acapara, cada vez más, el interés de la gente normal, la mayoría. Etak bere ekintzen etena iragarriko duela uste dut eta hori berri ezin hobea da. Ezker abertzaleak bide bat jorratzen ari dela itxura ematen du eta hori ona da ere. Baina, aldi berean, oztopo asko daude bidean. Alde batetik, etarengan ezin da konfidantza handia eduki azken garaiotan eta bestetik alderdien legea egoera bidegabea mantentzen du ezker abertzalearen inguruko aukera politikoak aurrera ateratzen ez bait du uzten. Azken honetan, PP eta psoek ardura handia dute, terrorismoaren aurkako borroka garbikeria politikoan bihurtzen ari bait dira. Etak eman beharreko pausoak falta dira estrategia politiko-militarraren zikloa bukatzeko. Horrek ez du esan nahi bakegintzak eskatzen dituen baldintzak horrenbestez gauzatuko direnik, baina hasierako pausoak ematen direla bai. Etak eman beharreko pausoak falta dira estrategia politiko-militarraren zikloa bukatzeko. Horrek ez du esan nahi bakegintzak eskatzen dituen baldintzak horrenbestez gauzatuko direnik, baina hasierako pausoak ematen direla bai. Etak erantzuten ez duelakoz Ezker Abertzalearen atzerapena bere planteamenduak irmo ez bultzatzeagatik Estatuak, Madrilgo gobernuak, eta Eusko Jaurlaritzak prozesuari erantzunen bat ez emateagatik Etak oraindik iragarri ez duelako behin betirako suetena Etak su etena deklaratu duelako, baina Ezker Abertzalearen legalizazioa lortu arte ez da egoera guztiz ona izango Etaren indarkeria laster amaituko dela dirudi, baina estatuek ez dute inolako urratsik eman bake prozesuaren alde ETA-ren su etena edo armak uztea itxoiten ari gera.... Etarengan nuen konfidantza azkenengo bake prozesuan galdu nuen Etarengan nuen konfidantza azkenengo bake prozesuan galdu nuen Etarengan nuen konfidantza azkenengo bake prozesuan galdu nuen Euskal Herriko politikarien aldetik aurrerapausu garrantzitsuak ematen ari dira. ETA-k bere aldetik ere pausu batzuk eman ditu. Baina Espainiar politikariek ez dute behar adina konfidantza jartzen prozesuak aurrera egin dezan. Ez dakidalako oso ondo bake prozerurik ba ote dagoen Ez dakit bake prozesurik baden. Ezker abertzaleak hainbat urrats bake bidderantz eman dituela argi dago, etaren zenbait keinu azaldu dira eta Gobernu espainiarraren keinu-jarreraren berririk ez dut. Garbi dudana da ezker abertzalea norantza egokian dabilela. Ez dakit ze egoeratan dagoen. Suposatzen da etak borroka armatua utziko duela adierazpenik egin gabe (hala irakurri dut egunkarietan behintzat). Baina ez dut beste ezer ikusten. Ez dakit zein den prozesuaren egoera. Ez daukat PP-k bake prozesuren alde dagoeneko konfidantza handirik. Hau horrela balitz, PSOE, dagoen egoera ahula kontutan izanda, bake prozesua amaitu arte mantentzeko gai litzateke? Bestalde Herria, azken bi su etenean porrotaren ondorioz argi dago oraingo honetan etak zerbait gehiago eta ARGIAGO esan arte ez daukala gauza handirik ospatzeko. 9


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Niretzat etako presoen jarrera erabakikorra izan daiteke guzti honetan. Ez delako urrats berririk ikusi, etaren komunikatua eta ezker abertzalearen aldarrikapenaz gain. Ez naizelako ETA-z fidatzen. Izan dira dagoeneko 2 edo 3 aldiz kale egin digutenak. Ez nazelako fidatzen. Ez txarrik, ez onik; zain nago, besterik gabe. Itxaropena bi bider zapuztu ondoren, ezin dut besterik espero. Ezker abartzale historikoak indarkeriarik gabeko bidea hartzeko erabaki sendoa hartu duelako Ezker Abertzale tradizionalaren bultzadaz etak gelditzea erabaki duelako Ezker abertzalea benetako urratsak ematen ari delako, nahiz garbi ez egon zer eta noiz egingo duen etak denok eskatzen dioguna, eta inoiz baino gehiago azpimarartu daiteke DENOK. Dena dela, aitortu behar dut psoek eta estatuko indarrek ere ez didate sekulako segurtasun eta konfiantzarik ematen, baina... Fedea izaten ahalegintzen ari naiz. Bestetik, hainbat indr politiko arduraz jokatzen ari direla uste dut; hala nola EA, Aralar, EB, IU. Eajk ere bere estiloan "una de cal y otra de arena...", baina oro har nik uste prozesuaren alde. Ezker abertzalea benetako urratsak ematen ari delako, nahiz garbi ez egon zer eta noiz egingo duen etak denok eskatzen dioguna, eta inoiz baino gehiago azpimarartu daiteke DENOK. Dena dela, aitortu behar dut psoek eta estatuko indarrek ere ez didate sekulako segurtasun eta konfiantzarik ematen, baina... Fedea izaten ahalegintzen ari naiz. Bestetik, hainbat indr politiko arduraz jokatzen ari direla uste dut; hala nola EA, Aralar, EB, IU. Eajk ere bere estiloan "una de cal y otra de arena...", baina oro har nik uste prozesuaren alde. Ezker abertzalea benetako urratsak ematen ari delako, nahiz garbi ez egon zer eta noiz egingo duen etak denok eskatzen dioguna, eta inoiz baino gehiago azpimarartu daiteke DENOK. Dena dela, aitortu behar dut psoek eta estatuko indarrek ere ez didate sekulako segurtasun eta konfiantzarik ematen, baina... Fedea izaten ahalegintzen ari naiz. Bestetik, hainbat indr politiko arduraz jokatzen ari direla uste dut; hala nola EA, Aralar, EB, IU. Eajk ere bere estiloan "una de cal y otra de arena...", baina oro har nik uste prozesuaren alde. Ezker abertzalea dirudi, bide politiko soilik ekingo dalako. Ezker abertzalea ematen ari den pausuak ziurrak direlakoan nagoelako edo behintzat hori espero dut. Ezker abertzalea eta aldaketaren aldeko taldeak urrats argi eta finkoak ematen ari dira Ezker abertzalea oso inplikatuta ikusten dudalako eta bukaerara heltzeko oso dispuesto eta behar den pausoak emateko prest Ezker abertzalea urratsak ematen ari delako Ezker Abertzalea y la organizacion armada ETA han dado y estan dando pasos importantisimos hacia a resolucion del conflicto. Otras organizaciones politicas, sindicales y sociales estan dando pasos hacia la resolucion del conflicto. Mientras tanto PSOE y PNV juegan en un ambito ambiguo. El estado no ha movido ni un paso aunque sea insuficiente y en las carceles y los juzgados se sigue atacando a militantes vascos. Ezker Abertzaleak armarik gabeko bide politikoari gogor eutsi dio, eta bere apostuaren inguruko dudak murriztuz doaz. Honek euskal gatazkaren izaera politikoa aitortzen duten indar guztien hurbiltzea ahalbideratzen du. Indar metaketa hau handitu ahala, azken 30 urteetako statu quo politikoa aldatzeko aukerak ugaritzen dira ere Ezker Abertzaleak armarik gabeko bide politikoari gogor eutsi dio, eta bere apostuaren inguruko dudak murriztuz doaz. Honek euskal gatazkaren izaera politikoa aitortzen duten indar guztien hurbiltzea ahalbideratzen du. Indar metaketa

10


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario hau handitu ahala, azken 30 urteetako statu quo politikoa aldatzeko aukerak ugaritzen dira ere Ezker abertzaleak atera berri duen proposamena, Currinek, Egigurenek eta beste batzuek azkenaldian esandakoak, hildakorik gabe daramagun aldi luze samarra, Zapaterok Espainiako hauteskundeak irabazteko duen beharra eta Euskal gatazkari irtenbidea emateak emango lizkiokeen 'puntuak'... Denak dira optimista izateko arrazoiak. Baina, batez ere, oso nekatuta eta nazkatuta gaudela egoera ustel honetaz, bai batzuk zein besteak ere. Ezker abertzaleak bide politikoaren aldeko apostua egin duelako (edo hori ematen du behintzat). Ezker abertzaleak indarkeria baztertu nahi duelako Ezker abertzalean ematen ari diren urratsak horra begira ari dira ematen, eta oso posible da etarengandik behin-betiko armak uztea lortzea ere. Dena den bake-prozesua bere osotasunean korapilatsua izango da oraindik. Egigurenek prozesurik ez dela izango aurreikusten zuen, ez behintzat aurrekoa bezala. Elkarrizketak Batasuna legedian sartzeko modura mugatuko direla eta ondoren presoen gaira. Ezker abertzalearen jarrera ausartagatik eta zenbait sektoreren artean elkarlanerako ematen ari diren urratsengatik Ezker abertzalearen pausuak, eta Gernikako akordioaren modukoek dakartzaten aurrerapausoengatik. Ezker abertzalearentzat bakea estrategikoa bihurtu delako Ezker Abertzaleko gehienen asmoa benetakoa delauste dut, esaten dutena aurrera eramateko. Beldur naiz, etak oraingoz ez duela egingo eskatzen zaiona Falta de diálogo Intereses partidistas Oidos sordos de ETA al pueblo que dicen defender Falta la declaración de cese definitivo de violencia y eso hace que la situación se estanque a todos los niveles Falta mayor trasparencia. Que todo el mundo se retrate. Conocer todos los datos. Los ciudadanos somos mayores de edad y no necestamos tutelas. Un referéndum hubiera ayudado mucho. Falta voluntad por parte de todos, aunque los movimientos que estamos viviendo, me hacen sentir esperanza. Gehienbat ezker abertzalean gertatu den barne eztabaida dela-eta. Gatazkaren osagai larrienetarikoa bortizkeria izanda, oso kontuan hartzekoa da ezker abertzaletik gatazkaren alderdi garrantzitsu bati muzin egin izana. Kontua da Estatuak bide berean jarraitzen duela eta zaila izango da psoek Espainiako gizarteari hainbat eta hainbat gauza azaltzea. Gizartea eskatzen duelako Gobernuen jarrerak ez du aldaketarik izan eta etak ez du argi erantzun oraindik Ha empeorado respecto a hace seis meses. Parece, segun sus propias palabras, que la Izquierda Abertzale se inclina hacia un tratamiento EXCLUSIVAMENTE POLITICO, y SIN RECURSO A LA VIOLENCIA, para la solucion del "Problema Vasco", pero la "COALICION PSOE-PP", cada vez le pone el "liston movil" mas alto. Esto puede DESANIMAR a muchos en ese Mundo, y "VOLVER A LA SITUACION ANTERIOR", lo que a mi juicio PRETENDE LA "COALICION". Hay que reconocerles "el cambio", y animarles a continuar pese a todo. Ha mejorado algo, pero los supuestos "demócratas" no tienen interés real en que se solucione, porque una democracia verdadera en Euskalerría sería fatal para sus intereses políticos. Por ejemplo: jamas en una situación de verdadera democracia, el PP podría meterse en las instituciones, estos españoles nunca podrán hacer nada en unas elecciones libres y plurales. Necesitan más que nunca a ETA y las ilegalizaciones. El PNV sigue pensando más en sí mismo que en Euskadi. Desde que se fue Ibarretxe, a ido a peor. Ha mejorado en relación a hace unos meses, por la evoluión de la izquierdaabertzale, pero hay muchas dficultades, que me impiden ser demasiado optimista. Ha mejorado la situación porque el mundo de Batasuna ha movido ficha. Sigue sin esclarecerse, a la espera de una respuesta concreta de los de siempre(eta). Hay avances desde organizaciones politicas pero inmovilismo desde el gobierno central Hay avances, pequeños

11


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Hay datos positivos que hacen que el escenario haya superado el bloqueo anterior: la tregua de ETA y la apuesta de la IA por la vía democrática para lograr objetivos políticos. Por otro lado, la negativa de PP y PSE de aceptar el más mínimo cambio, hace que la normalización se retrase en el tiempo. Hay eperanza, pero queda mucho por hacer Hay eperanza, pero queda mucho por hacer Hay intentos, pero no fluidez. Hay interés por parte de unos sectores y mucho miedo para otros Hay más movimientos ciudadanos que lo desean y lo están diciendo con sus expresiones tanto en prensa como en movilizaciones. Es el momento adecuado de movilizar al pueblo vasco por la PAZ. Hay mucha indefinición sobre todo por parte de ETA Hay que ser optimista porque es una situacion que lo permite. Pero sabemos todos que los poderes espanol y frances haran todo para que el proceso fracase. Hay un cambio de posición de Batasuna que hay que tener en cuenta y ETA debería anunciar el cese de la lucha armada. Los partidos españoles deberían trabajar en aflojar un poco la presión acerca de la Patria única y respetar las demás sensibilidades. Hay un movimiento claro de dejar la violencia, como presión política e interés de estar presente, la izquierda abertxale, en las Instituciones. Creo que la apuesta actual va en serio. Idarrei dagokienez, ezker abertzalea aurrerakari bilakatzen ari delako etarekiko eta honengandik aldentzen ari delako nolabait esanda. Honek sinesgarritasuna ematen dio abian jarri dituzten ekintzeei. Bestetik nazioarteko erraztatzaileak egotea prozesua begiztatzen nagusitasuna ematen dio. Ahuleziei dagokionez, Estatua ezkor aurkitzen dut eta ezker abertzaleari talga geroz eta gorago ezartzen ari zaio Indarkeriari buruzko ezker abertzalearen jarrera zeharoan aldatu dela ematen duelako, eta gizartean egiten ari diren aldaketengatik. Insuficiente voluntad política Iruditzen zaidalako une honetan ezker abertzalearen borondatea bakearen alde oso garbia dela eta nahiz eta prentsan bestelakoak esan, PSOE-k ezingo du ukatu emandako urratsak eraginkorrak direla Itxaropena gehitu zait azkenaldian. ETA atzeratzen joango balitz bere desagerpena, Batasunak hartu beharko luke hausteko erabakimena berandu baino lehen ITXAROPENERAKO AUKERA BADAGO BAINA, BAITA ERE , MESFIDANTZA HANDIA ETA , ZENBAIT PARTIDU POLITIKOTAN EZER EZ EGITEKO ETA EGOERAZ APROBETZETZEKO JOERA TINKOA. Jadanik ez dut ezer sinesten Jaurlaritzan daudenek ez daukate borondaterik - etak kaltetutakoak erabiltzen dituzte euren amaigabeko amorruak amaigabe iraun dezan. - Poliziak eta Guardi Zibilek kaltetu dituztenak ez dituzte aintzat hartu nahi. -"Besteek makurtu behar dute " diote. - ETA babestu zaleak jokabidea aldatzeko prest daudela dirudi, "besteek egiten dutena egiten dutela ere ". - Elkarrizketarako gaitasun sendorik ba ote daukagu? La cosa ha mejorado bastante. Los pasos dados por la IA, el paron de ETA, los movimientos, etc indican que algo hay y que puede llevar a buen término La determinación de la IA ilegalizada en su apuesta por medidas exclusivamente políticas es firme, no tiene marcha atrás, y eso obliga a ETA a mantener mudas las armas

12


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario La dirección de los acontecimientos, la estrategia de la I.A. tradicional y algunos mensajes de ciertos elementos del gbierno así me lo indican. La división de la clase política no favorece un clima propicio. Por otra parte no veo en ETA un impulso real al abandono de las armas. La IA es autonoma y toma la iniciativa... ...ETA ha dejado de utilizar fuerza ofensiva y llama a los de Bruselas... ...El gobierno menciona algún paso de la IA... La IA está comprometido con él y el trabajo de Currin me parece muy importante. La IA, esta dando pasos que me dan a pensar que estan preparando el camino a una declaración de ETA, para dejar las armas de manera definitiva. La intervención de mediadores internacionales y la discreción de los movimientos, junto con el alejamiento claro de las bases políticas dan un nuevo enfoque. La izquierda abertzale esta dando los pasos que tiene que dar, aunque el gobierno central y vasco no aportan nada al proceso y si pueden le ponen palos a las ruedas. La izquierda abertzale está dando pasos muy importantes. Eta también ha dado un paso importante y hay un apoyo internacional al proceso. También en el Psoe hay debate al menos ... Parece que todo se mueve La izquierda abertzale está sentando las bases para que su única vía estratégica sea la política. Por otra parte, creo que el Estado y quien lo gobierna sigue con la estrategia de lucha policial y represiva. La izquierda abertzale no se decide a dar el paso definitivo La izquierda abertzale se mueve para el centro, pero la derecha españolista no se acerca mucho... La izquierda abertzale y ETA están dando pasos para empezar este proceso y que sea irreversible, aunque los partidos estatalistas no lo quieran ver La posición de la izquierda abertzale supone un paso adelante muy significativo La propuesta de creación de una plataforma-partido político que rechace la violencia y aglutine la mayoria del mundo abertzale es un buen camino, pero las respuestas del mundo político madrileño no parecen ir en el buén camino. La situación creo que es mejor porqueal menos una de las partes la izquierda abertzale, está dando pasos firmes ycada vez con más rotundidad. El gobierno permanece "igual" pero yo espero que llegará el día en que reconocerá. Las instiituciones y E.T.A., tienen que tratar por todos los medios, que este proceso sea el definitivo. Lasai dihoa, ilusioa zortzen duelako horrenbeste denboran zai egon da gero Legez kanporatutako ezker abertzalean ikusten dut asmo finkoa legearen pean lan egiteko. Etari, erabaki horren aurrean, oso etorkizun zaila ikusten diot, irteerarik gabekoa borroka armatuarekin jarraituz gero. Ordea, estatuaren aldetiko jokamoldeak ez nau batere lasaitzen; etaren etorkizuna ezker abertzalearen erabakien baitan jartzen du, eta ezker abertzalea egiten du arduradun etaren jokabideaz. ETA ito nahi du ezker abertzalea estutuz... Noraino? L'esquerra abertzale ha deixat clara l'opció exclusiva per la via pacífica i democràtica, però ni ETA –que ha donat una resposta encara parcial– ni el govern de la monarquia –que segueix enrocat en la via bèl·lica– han donat els passos necessaris per avançar cap a la pau. Lo más importante de este proceso, en mi opinión, ha sido la decisión de Herri Batasuna de rechazar la violencia. En otros momentos pasados no se había dado esta situación Los españoles siguen en su actitud de negación. Los movimientos que se están produciendo en Batasuna rompen la tradicional dependencia del poder militar y permiten ver la posibilidad de que puedan ser legalizados. Los partidos no pueden dar solucion a los verdaderos problemas

13


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Los pasos dados por HB la coyuntura política Los pasos de las izquierda abertzale Los que hasta ahora se mostraban inmovilistas han dado algunos pasos. Ahora les tienen que seguir los demás. Los últimos movimientos de ETA, junto con las nuevas listas electorales formadas ya desde la oposición explícita a la violencia, plantean un jaque importante a las fuerzas españolistas y las dejan sin argumentos (o mejor dicho, excusas) para perpetuar el conflicto armado. Los últimos movimientos por parte del estado son pequeños todavía pero claros. Del otro lado la izquierda abertzale ha efectuado más y mejores movimientos en este sentido. Vista la situación política, social, policial y económica, los indicadores nos dicen que vamos hacia el proceso indefectiblemente. Veo complicado que alguna acción extemporánea, pueda llevar a acabar con el proceso. Me parece buena cuando se ven avances y reflexiones de interés. No me parece tan buena cuando se utiliza a la justicia como punta de lanza para realizar ataques en contra de este proceso. Me parece que el proceso está estancado y bloqueado. Momentu honetan jasotzen dena, alde gehienetatik, pauso bat aurrera emateko ahalegina dela, eta ematen duenez atzera bueltarik ez duena. Mugimendu gutxi sumatzen dudalako Mundu guztiak hitzegiten du horren inguruan, baina ez dago mugimendu finkorik Nadie quiere "perder" Nahiko azpertuta nago etaz eta hemengo politikariez. Bai batek zein besteek prozesu hau behar bezala kudeatzeko gaitasun nahikorik ez daukatela uste dut. Nahiko geldirik dago eta. Lehenik ez dut mugimengu asko ikusten Espainiar alderdien aldetik. 2.ik, dena etaren eskuetan dagoela dirudi. 3.ik, Bake Prozesua berriro ere izkutukoa izango denaren susmoa dut. 4.ik, Gizarte Aktibazio eskasa. 5.ik, 3. Indarraren presentzia eza. 6.ik, Euskal Eragileen ekimen urritasuna. Nere ustez Batasunak hartu dau erabaki sendo bat: biolentziarik ez da erabili behar lorpen politikoak lortzeko. Argudioak, alkarrizketak eta botuen zenbaketa dira etrabili behar direnak. Nere ustez ikusten dalako Ezker Abertzale ofizialak politika egitea nahi duelako etaren eskutik joan gabe, konturatu dira ETA berez, arazo bat dela, bai berentzat eta bai Euskal herriarentzat. No acabo de fiarme de las respuestas que están dando NO CONFIO EN NINGUNO DE LAS PARTES PARTICIPANTES No creo crearme ilusiones una vez más y espero más señales positivas por las dos partes. No está claro el cese definitivo de la violencia de ETA por un lado y por otro hay intereses políticos para que nada se mueva. No hay atentados. Tengo la sensación de que hay conversaciones directas o por medio de intermediarios internacionales entre las dos partes No hay ninguna voluntad por parte del Estado de resolver el conflicto No hay paz en demasiados corazones No interesa a ciertos partidos ya que en caso de solucionar el problema deberían cambiar sus discursos políticos y afrontar temas sociales que irian en detrimento de su popularidad. Reiteran la petición de posicionarse en contra de la violencia de ETA a todos los partidos Vascos, no se han parado a pensar que igualmente se les podría pedir y reiterar el posicionamiento en contra de la vulneracion de los Derechos Humanos derivada de la violencia ejercida por fuerzas de

14


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario seguridad del estado a todos los partidos Estatales. No mr fio ni de ETA ni de los españoles que siempre han sido manipuladores y embusteros No queda otra opción No quiero ilusionarme demasiado No sé a que espera ETA para anunciar un cese definitivo de la violencia y tampoco me parece que la IA sea clara y tajante en su distanciamiento de élla. No se ve movimiento por parte del Gobierno, en el fondo pienso que no lo quieren. No termina de concretarse No veo nada clara la decisionde ETA de parar y, los partidos españoles no van a aceptar medias tintas. No veo por parte del Gobierno ninguna intención de solución a través del diálogo No veo que el gobierno esté interesado en avanzar, mas bien está preocupado porque no se presenten a las elecciones debido a motivos de votos exclusivamente, lo que digan, lo que hagan da igual. Muchas cosas han de cambiar aún para empezar a mejorar de verdad, sin tantas palabras huecas. Faltan actos por parte de las autoridades de todo tipo, políticas, civiles,jurídicas, eclesiasticas incluso........ Nunca hasta el presente se han dado condiciones tan favorables para iniciar un proceso de paz. Incluso aunque haya momentos de retroceso o dificultades, si miramos hacia atras, todas loas tendencias a largo plazo van en una dirección positiva. Nunca he apoyado a ETA pero me parece que bajo el argumento de la lucha anti terrorista, se han cometido y se cometen muchos abusos por parte del gobierno hacia ciudadanos que, equivocados o no, tienen todo el derecho a su opinión y a su representación política, y que no han cometido delito alguno. Siempre me llama la atención que cuando ETA declara una tregua los otros van a por ellos sin piedad. No sé qué es para ellos negociar. Al sabio no le da miedo escuchar, debatir y conceder la parte de razón que siempre tiene el otro. Perseguir indiscriminadamente, encarcelar, acusar injustificadamente y maltratar a otro ser humano sólo es muestra de debilidad y me temo que de eso el PSOE sabe mucho. (Al PP justo justo puedo nombrarlo, de la repulsa que me producen sus dirigentes y la incredulidad que me inspira su número de votantes.) Si al mundo abertzale se le impide una vez más presentarse a elecciones, me parecerá una señal más del fascismo en el que encubiertamente vivimos. En un plano más global, no creo que ni éste ni ningún otro de los terribles problemas que nos está tocando vivir se solucionen hasta que no cambien de raíz los valores de culto al dinero y de la belleza externa, así como el sistema económico mundial. Por eso la política me interesa poco, y como causas me motivan más las del hambre, guerra y esclavitud que prevalecen en zonas mucho más desafortunadas que la nuestra, aunque en muchos casos con valores y comportamientos mucho más solidarios que los nuestros. A nivel humano, creo que los vascos, y en especial los hombres, tenemos que aprender a ser más abiertos y naturales como pueblo, y más comunicativos con nuestras cosas personales; y así no buscaremos tanto placer en la comida y la bebida para esconder nuestras inhibiciones, y la violencia para expresar nuestras frustraciones. Entre los inmigrantes tenemos fama de racistas; ya me gustaría que no fuera así. Ofrece buenas sensaciones pero queda la terrible incógnita de la verdadera voluntad de ETA de abandonar las armas. Se han suscitado, en otras ocasiones, esperanzas equivalentes y siempre han defraudado. ¿No será esta una más? Orain jendeak ez daki zer dagoen eta hori oso garrantzitsua da arauak jartzeko eta bake-prozesua aurrera joateko Oraindik zehaztuta ez egon arren lehenengo aurrerapausuak emanda daude Oraingoan sinesten hasita nago ematen ari diren pausoak geldiezinak direla eta nahi ta ez bide bakar bat baino ez 15


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario dagoela, Ostrukarena egiten dabiltzalako eragile gehienak aurpegia eman eta aurrez aurre arazoari eldu beharrean.Beti kalkulu elektoralak eta erredituak nola jasoko dituzten pentsatzen denak aspertzeraino. P0orque ETA no actua y a nivel de Gobierno pienso que está cambiando la actitud Parece no haber interés político para avanzar en el proceso Parece que avanza aunque tengo la sensación que algunos (por ambas partes) no apuestan excesivamente por lograrlo Parece que E.T.A.empieza a ver la realidad Parece que el fin de la violencia es irremediable, pero eso no garantiza un proceso de paz que repare a todas las víctimas. Parece que esta vez va en serio. Parece que hay signos de avance pero sin confirmaciones qu disipen la desconfianza Parece que la Izquierda Abertzale da pasos firmes hacia la apuesta integramente política mientras que Euzkadi Ta Askatasuna se queda sin ningún tipo de apoyo social. Nada de esto soluciona el conflicto que de hecho existe de transfondo por lo que hay que ver si esto e suna estrategia de cara a las elecciones o en realidad serán las vias políticas la única opción. Parece que pasos por ambas partes. Parece que por una de las partes no hay mucho interes Parece que se empieza a moverse algo. Parece que se estan dando pasos decisivos para el cese de la violencia po no ser politicamente conveniente en este momento y en este lugar. Pero no todos los políticos parecen opinar de la misma manera. El tatamiento que se dan a las víctimas, la distinciones entre ellas, el tema de la memoria histórica ... Son aspectos que no se estan trabajando desde la reconciliación y eso no favorece la pacificación. Una cosa es el cese de las armas y otra la tolerancia y el respeto en la convivencia. Parece que vamos bien,al pp no le gusta y con eso me vale Pausuak eman dira baina ez nahikoak. Ez gobernuen aldetik ez etan aldetik. Batasunak zeozer egin du PAZ no sólo es palabra, también es vibración. PAZ se oye y se repite más y más. Se extiende y resuena . Su sonido nos impregna a todos y en todo lugar. En las Herrikos y en los Taldes. PAZ a todos. Pienso que se están detectando cosas positivas Podemos esperar movimientos antes o después Podría ser más optimista, pero la experiencia me recuerda que se han truncado otros momentos con espectativas alagüeñas. En cualquier caso, sí creo que estamos en un punto diferente, sobre todo porque socialmente se demuestra hartazgo y repulsión. De lo que no estoy tan segura es si las partes implicadas van a ser capaces de llevar adelante el proceso, aunque en algún momento histórico ocurrirá. Por el apoyo que supone. Cuanto más gente participe mucho mejor. Es necesario que la sociedad de su parecer. Por el cambio de rumbo al que se ha visto forzada la “ I. A. “ Por el inmovilismo político fundamentalmente. Por existir interés en nuestras comunidades pero escaso en el gobierno central y partidos politicos estatales Por la evolución de la IA. Cese de ETA Colaboración de otros partidos con la IA 16


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Por la intervención de observadores internacionales, la apuesta de la izquierda abertzale por un proceso dialogado y su rechazo a la violencia y por la sensibilidad de la población (de Euskadi, no del resto del Estado) hacia este proceso. Por la posición del PP y el seguidismo del PSE que les lleva a posiciones maximalistas, según va pasando el tiempo y cuanto más pasos da el entorno de ETA hacia sus posiciones, Los requerimiento son más duros. Cada vez exigen más.....La palabra Derrotar creo que está toando fuerza en sus posicionamientos. B) Seguro que va a haber una parte de la Izda Abertzale que no se va a conformar. ¿cuánto? ¿quienes? ¿qué decidir´n hacer? Por las claras declaraciones de líderes de la Izquierda Abertzale en ese sentido. - Por los pronunciamientos conjuntos de grupos políticos. - Porque la mayoría social lo desea cada vez con más claridad. Por las limitaciones de la ley de pardidos. Por la falta de "cantera" preparada en ETA y la acción policial . Lo que tiene un principio, tiene final y ¡éste con tardanza!. Por la presión internacional. Porque la violencia no tiene futuro. Falta de apoyo social. Por el "desmarque" de la Izquierda Abertzale de la lucha armada y de ETA. Por la "crisis" que tambien tiene ETA, de argumentos, economica, personal y falta de liderazgo. POR LAS NUEVAS NOTICIAS DE LA ANTIGUA BATASUNA, Y SUS PROPUESTAS DE PEDIR A ETA QUE PARE TOTALMENTE. Por los mediadores internacionales y otras gentes y partidos a excepción del PP y PSOE que no se quieren mojar Por los pasos dados por la izquierda abertzale hacia la normalización política ( rechazo de la violencia y aceptación de la denostada Ley de Partidos incluso...) 2.- Por la participación de agentes sociales ( mediadores, partidos.....)Para fijar los puntos básicos que lleven a la normalización política. 3.- Por la confianza de la sociedad vasca en la cercanía del fin de la violencia. Por los pasos positivos de avanzar de la izquierda abertzale, aunque todavía no se sabe los pasos que dará los gobiernos vasco y central y la decisión del partido popular. Por que creo que nunca se habian dado unas condiciones como las de ahora y además creo que al gobierno es la única baza que tiene para poder salvar un poco su legislatura y no entregarle el gobierno al PP Por que desconfío de la madurez de las partes para llegar a acuerdos. Por que hay un alto el fuego, y la izquierda abertzale esta dando pasos, creo yo que firmes en este proceso, aunque no tenga las respuestas deseadas por la oytra parte. Por que la banda terrorista ETA no se ha disuelto Por que la convivencia en paz es irrenunciable, la libertad de decisión también, todo dentro del debido respeto a todos y decidido por mayoría. Por que pareze que HB EN ESTA BA EN SERIO Por que todavía está sin madurar en cuestiones importantes tales como la asunción de la democracia por parte de Batasuna. Ellos, no hay más que oirles, todavía marxistas-leninistas (democracia popular) Por vez primera a la mayoria de los partidos abertzales parecen entender que el fin, la independencia, esta por encima de sus cuitas particulares y a eso contribuye el alejamiento de ETA de posturas maximalistas Porque ETA esta haciendo el planteamiento de la imposibilidad de avanzar con la violencia: porque la IA ha adoptado el ideario de futuro por vías democráticas y sin violencia -esperemos que, si es necesario, al margen de ETA: porque este pueblo ya no está dispuesto a aguantar más violencia y desea "luchar" por sus reivindicaciones por vías democráticas y sin la sombra de la violencia y además sin dar a los adversario el argumento de la violencia para deslegitimar las auténticas aspiraciones del pueblo vasco Porque antes, a nivel internacional, el problema que se veía era ETA y ahora, sin embargo, ya se comienza a vislumbrar el "problema vasco"

17


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Porque aun no se ha perdido la expectativa de paz. Porque aunque haya partes que parece que apuestan definitivamente por acción puramente `política, hay otros que se adelantan a prohibir la posibilidad de actuación de aquellos. Porque aunque se dicen palabras que prkmeten, los hechos siguen siendo parecidos: amenazas y extorsión a empresarios, destrozos y amedrentamiento del que piensa diferente... Una cosa es que no haya asesinatos, y otra las costumbres vioentas y de falta de respeto a los que piensan diferente que se han enquistado en algunos grupos de personas. Porque Batasuna asume que el terrorismo está condenado al fracaso Porque Batasuna y PSOE han moderado sus discursos y porque un portazo de ETA y/o del PP y/o de otros agentes les dejaría en muy mal lugar ante la sociedad, que, por otra parte, desea la paz sobre todas las cosas. Porqué cada vez el “listón” de condicionantes para lograr la legalización de IA. Está situándose más lejos. Porqué el PSOE y PP no tienen ningún interés en el tema. Porque de momento los unicos haciendo un esfuerzo son los de la izquierda abertzale cuando deberia ser todo el mundo Porque el gobierno de madrid no quiere y el de Euskadi sigue sus pasos. Porque el gobierno español (y en menor medida el vasco) no son muy receptivos. Porque el PP y el PSOE notienen ninguna gana que esto suceda. Por otra parte la IA anda por laberintos en vez de decir de una puñetera vez NO A ETA. Porque en un lado ha habido movimiento para el acercamiento entre distintos pero por el contrario en el otro no hemos visto aún esa confianza y determinación. Porque es la Izquierda Abertzale la que está pidiendo a ETA que deje su activdad armada y por lo tanto creo que tiene más posibilidades de ser escuchada que la sociedad vasca o partidos políticos que le exigen lo mismo pero con poco resultado. Creo que "su mundo" se ha dado cuenta que ya no pueden seguir así.. Porque está en un inpass Porque esta vez he visto y oido cosas que no había oido en anteriores procesos de paz frustrados. Creo que el proceso actual está más y mejor blindado que los anteriores. A mi me da que esta es la definitiva, aunque siempre con cierta cautela... Porque ETA lleva tiempo sin atentar y porque la Izquierda Abertzale está dando señales inequívocas de desmarcarse de la violencia de ETA, aún cuando no condene taxativamente a ETA. Decir que el nuevo partido que está poniendo en marcha acepta someterse a la Ley de Partidos es más de lo que yo esperaba. Por otro lado, existe la convicción por parte del PNV de que no se puede negar la legalización a un partido con esas características. Pienso que sólo el PP manifiesta una firme decisión de no permitir tal legalización, pero el PP no gobiera en España (al menos por ahora). Creo que se están dando las condiciones adecuadas para que la I.A. sea legalizada y ETA no tiene más remedio que plegarse a esta realidad. Quizás se trata de una apuesta, fruto del deseo de que ETA abandone la lucha armada y que la I.A, sea legalizada. Ambas cosas son indispensables para que pueda hablarse de democracia en Euskal Herria. Pienso, además, que existe un consenso claramente mayoritario en el mismo sentido en el País Vasco y han pasado los tiempos en que determinados jueces identificaban a ETA con Herri Batasuna. Porque falta voluntad política de todos los actores involucrados, tanto a nivel central como autonómico. Creo que se está hablando mucho, pero haciendo poco. Porque hay muchas fuerzas internas y externas empujando. Porque se está haciendo todo bt en silencio. Por el entramado social favorable...... Porque hay muchas personas y entidades sociales que están apostando por ella.

18


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Porque hay muchos sectores sociales que no están interesados en la resolución del problema. Porque hay una parte muy implicada para bien y otra igual de implicada para mal Porque la I.A se está posicionando como nunca lo había hecho y por otro lado hay gente que estando muy en contra de la violencia e incluso de H.B. estan dando testimonios a favor de seguir adelante con el proceso y teniendo esperanza. Y tambien por los apoyos internacionales que estça teniendo esta "historia" . Porque la IA está apostando seriamente por hacer una política basada en DDHH, sin el concurso de la violencia. La desconfianza es sobre una ETA aún incapaz de reconocer definitivamente que íene legitimidad ni moral ni política ni social. Desconfianza también por un Estado que no sigue los principios de los DDHH sino de la derecha y de los votos. Porque la IA se ha dado por fin cuenta de que el camino de la violencia lleva a un callejón sin salida Porque la Izquierda Abertzale (IA) ha hecho una apuesta unilateral muy firme, sin esperar a un gobierno que prioriza venderse ante sus electores. Porque la izquierda abertzale apuesta por vías únicamente políticas pero los nacionalistas españoles no quieren que eso sea así. Porque la izquierda abertzale está dando pasos contundentes q demuestran su voluntad de paz Porque la izquierda abertzale està dando passos importantes, aunque el gobuierno y los partidos españoles no reccionen. Porque la izquierda abertzale no acaba de rechazar la violencia y ETA no proclama un alto el fuego verificable Porque la izquierda Abertzale parece que ha tomado una posición clara y definitiva sobre la violencia, lo que va a hacer muy dificil que ETA pueda seguir actuando Porque la izquierda abertzale se reafirma en su posición de actuar sólo por vías pacíficas y democráticas. Porque la izquierda abertzale se va posicionando mas claramente en contra de la violencia, solo por las vias politicas, pero no les dejan. Porque la situacion esta estancada, el govierno Espanol se mantiene en sus trece, en su papel de victimismo, no han reconocido ni reconocen su parte de responsabilidad en el conflicto, y hasta que eso no suceda yo creo que no puede haber nunca un proceso de paz Porque la trayectoria última de la ex-Batasuna apunta un cambio sin retorno. Porque ni unos ni otros tienen más remedio. Pero seguirán poniendo chinitas en las ruedas... Porque no importa qué haga la IA, siempre resultará insuficiente o no "fehaciente" o cualquier nueva excusa Porque no les interesa ni al PSOE, ni al PP, ni al Gobierno Español, ni al Gobierno Vasco las interesa. Todos ellos siguen pensando que les viene muy bien el tema para sacar ventaja politica, desactivando a parte del electorado (unos por cabezoneria y otros por hartazgo) y ademas asi no tienen que hablar de los problemas reales de la sociedad. Porque no se dan todavía las bases para el diálogo de un proceso de Paz auténtico en Euskadi. La renuncia la violencia no es suficiente, aunque sí sea importante. Es necesario plantear a la sociedad vasca, el postdía de la vuelta al diálogo, ¿qué vamos a hacer con la educación de los escolares, con la formación como medio que libera a las personas, con el daño moral que han recibido las víctimas de uno y otro lado, pués ambas deben ser respetadas, con la necesidad de crear un grupo independiente de diálogo desde la sociedad civil en este proceso de Paz, ajenos a cualquier partido vasco, y lo digo con todo respeto. Me parece que un proceso de Paz, basado solamente en el diálogo del Sr. Brian Currin con la izquierda abertzale se quedaría corto, respetando el trabajo de esta personalidad. El grupo que hipotéticamente debe mover el proceso de Paz en Eukalherria, debe provenir del propio pueblo vasco, de personas que honestamente trabajen en ello, y vivan allí o no. Los vascos que vivimos fuera también desearíamos participar, con franqueza, trabajo, y humildad, sin esperar nada a cambio.

19


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Porque no se puede arreglar un proceso político desde el rencor, el ansia de venganza, desde el dolor personal. En democracia se vota para tener unos representantes que basen en el diálogo y/o el consenso la solución de los problemas que surjan sin pensar en el rédito electoral y la gente afectada por una u otra situación no es la indicada para arrogarse en abanderada de "su" solución. Porque no tengo confianza en nada, es como una situacion de decir, lo he vivido antes y que va a pasar..... Porque no veo en el ámbito de las instituciones el mínimo talante negociador Porque parece que hay avances y que hay posibilidades reales de paz. Porque parece que la izquierda abertzale oficial ha adoptado una orinetación clara hacia el final de la violencia y por los comunicados de eta parece que están dispuestos a dar pasos Los problemas que hacen que no suba del 6 son que eta tarda en responder con más claridad, que el gobierno parece excesivamente prudente y que es un tema que lleva demasiado tiempo enquistado Porque parece que los pasos que se están dando son más firmes que otras veces. Porque parece que los pistoleros quieren dejarlo Porque parece que ni ETA ni el Gobierno Español se deciden a dar pasos importantes. Îenso se debería aprovechar la ocasión. Porque parece que se "respira" un nuevo ambiente. De cambios de estrategias, de imagen .... Porque parece que se están dando los pasos en la dirección correcta y sobre todo discretamente, sin partidismos ni manipulaciones de las personas susceptibles de serlo. Porque percibo el ambiente más tranquilo, menos miedo, en la calle y en los medios de comunicación se habla menos de ETA. Porque ha disminuido la violencia de ETA. Y yo percibo que hay una voluntad real de que el conflicto termine. Porque por fin se ha visto claro, aunque gente que va de inercia no quiera verlo, que un punto clave en la solución, y en la existencia misma del problema, es el estado español y la violencia y estupidez política que promueve. Porque por mucho que se haga el psoe y el pp seguirán ilegalizando a la izquierda abertzale para seguir españolizando a Euskadi para asi conseguir "su"mayoria. Porque por primera vez se ven indicio de un planteamiento serio de ir a buscar una solución con aceptación parcial de los demás.. La iniciativa, de alguna manera, la lleva la izquierda abertzale,y me parece que los demás partidos abertzales quieren seguir con el proceso. Queda la duda del PSOE/PSE, si va apoder el tirón con fines netamente electoralistas (elecciones inmediatas), en el sentido de que le beneficiará la no concurrencia de la izquierda abertzale. De la derecha española poco queda esperar. Porque se han movido varias fichas importantes del tablero y eso modifica el juego de todos. En una u otra direción hay que mover ficha porque quedarse sin hacerloo puede suponer quedarse fuera de juego. Porque se sigue impidiendo que se den pasos operativos, en este caso por parte del Gobierno. Parece que no tienen ningún interés en que esto se pare Porque se ven movimientos en la Izquierda en los que "quiero" ver que quieren participar por la vía democrática en solucionar el problema de la falta de paz. Por parte del Gobierno "quiero creer" que como no son ciegos (lo espero) faciliten con su participación la solución al conflicto. Porque si bien creo que hay que salvar muchas trabas tanto del Gobierno como de ETA, creo que esta vez lo que se está moviendo tiene más anclaje y mantengo la esperanza, en que aunque creo que aún queda largo camino, éste es ya irreversible hacia la paz. Porque siendo optimistas estamos en los inicios de los inicios. De momento unicamente Batasuna parece estar dando pasos firmes hacia una situación de pacificación. Desconozco si hay alguien más en este conflicto que esté haciendo algo. Porque sólo están tomando parte unos pocos (PSE, algo de ETA y algo de Batasuna) y de los pocos que toman parte, muchos no son más que unos chaqueteros con fines electorales y posterior trasvase de personas y votos hacia el PSE como en su día ocurrió con Euskadiko Ezkerra. La entrevista de Eguiguren en el programa del follonero...lo dice

20


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario claramente. Porque todas las partes no tienen la misma disposición Porque veo pasos interesantes y convencidos en la izquierda abertzale, pero no soy excesivamente optimista por las presiones que pueden realizar grupos cercanos a la extrema derecha, que tienen mucha influencia en este país. Porque, por un lado, parece que la actividad de ETA está cesando en los últimos tiempos, y por otro lado, la izquierda abertzale parece que da pasos firmes en su distanciamiento con la violencia. Por el contrario, parece que los gobiernos vasco y español no responden de la manera que deberían al desmarque de la izquierda abertzale; es más, parece que quisieran entorpecer el proceso. Porque: a.- PP y PSOE han alimentado tanto el odio en sus votantes que difícilmente van a poder explicar ahora el diálogo. B.- La solución del problema supondría una enorme pérdida de réditos políticos para estos dos partidos c.- Para ambos, si ETA desaparece se quedan sin programa político. D.- Por consecuencia no tienen o por lo menos no demuestran gran interés en acabar con ETA. Positiva por la proximidad del fin de la lucha armada. Negativa porque veo una posición muy cerrada. Rígida y poco constructiva desde el gobierno central de madrid. Pq creo q una de las partes se ha dado cuenta de la ineficacia de la violencia para sus objetivos políticos. Presion social interes político de batasuna convencimiento por fin que con la violencia no se va a conseguir nada Prozesu hau aldebakarreko erabaki batek bultzatzen duelako, eta ezker abertzaleak egindako erreflexioak etarengan eragin handia izango duelakoan nagoelako. Prozesua oso geldikor dago, parte hartzen duten alderdiek ez baitute urrats zehatzik ematen eta ez baitie uzten begirale inpartzialei hitza ematen. Prozesua oso geldikor dago, parte hartzen duten alderdiek ez baitute urrats zehatzik ematen eta ez baitie uzten begirale inpartzialei hitza ematen. Quízá porque se está hablando menos y a lo mejor se está haciendo más Quizás esta sea la definitiva Se empiezan a mover todas las partes aunque la intitucional tenga que seguir mostrando la firmeza necesaria por el socio que tiene a s lado. Se está trasmitiendo que la Izquierda Abertzale se está moviendo, que el PSOE está hablando con ellos, que ETA está siendo contestada desde dentro y que la sociedad lo está exigiendo. Se están dando pasos decisivos con constancia. Se estan dando pasos muy esperanzadores, La izquierda abertzale se esta tomando en serio el proceso de desligarse de la dirección externa de ETA SE ESTAN DANDO PASOS PARA ACEPTAR QUE LA VIOLENCIA NUNCA PUEDE SER EL CAMINO PARA LA SESOLUCION DE CONFLICTOS. SE ESTA PASANDO DEL RESENTIMIENTO A LA ACEPTACION Y ESPEREMOS QUE TODAS LAS PARTES ACEPTEN LA PAZ COMO OBJETIVO PRIORITARIO. Se estan dando pasos, pero todavía no termina de comenzar el proceso, estamos en un intermedio que no acaba y el tiempo corre en contra. Se están empezando a dar ciertos pasos significativos Se han dado pasos importantes por parte de la I.A.(Batasuna), que parecen ir en la direccion correcta. Es preciso recuperar credibilidad y para ello deberan ser contundentes en los pasos que estan dando sin que quepa duda alguna por parte de la Sdad. 21


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Asimismo parece que ETA tambien quiere dar algun paso serio. En estos mi credibilidad es menor. Se respira optimismo en los diferentes ambientes que me relaciono, con comillas, pero dispuestos a trabajar para que no fracase. Se van viendo cosas y hay esperanza...pero no hay que lanzar las campanas al vuelo. Se ven avances, tanto por la sociedad, como por la llamada Ezker Abertzela, así como por ETA. Sentimen positiboa izan arren zalantza asko daude Si por paz política entendemos la erradicación todo tipo de agresión como la intimidación por tener cualquier posición política determinada, por la existencia de personas con guardaespaldas, por la aplicación de una polñítica penitenciaria que se ajuste a la ley, tec..., aún soy pesimista al respecto. Puede acabar la violencia "directa", pero la violencia con fines políticos es algo aún demasiado arraigado en nuestra sociedad y existirán durante mucho tiempo personas que consideren lícita cualuier tipo de violencia para conseguir determinadas posiciones políticas (y no entremos ya por que este no es el foro en cuestiones cotidianas). Sigue habiendo movimiento en el mundo abertzale pero con muy poca repercusión en los medios de comunicación. Sin muchas alegrías, pero pienso que se están dando pasos, espero que más largos en la discreción de lo que no se cuenta, que en lo que aparece en los medios. Sinesgarritasuna galdu duenak berreskuratzea zaila duelako, eta partidu españolei ez zaie interesatzen bake honek irekiko lukeen leihoa. Hemengo agintetik urrunago leudeke eta. Tengo dudas acerca del logro de paz, porqué mientras importen solamente los intereses politicos y se obvien los intereses humanos, es decir, no se valore y respete la vida per se de todo ser humano,el camino serálaaargo,improductivo y probablemente bañado en sangre. Y no confio tanto en los valores humanos y éticos de la clase política, venga de donde venga. Tengo esperanzas porque la izquierda abertzale ha movido ficha. Tengo la sensación de que cuando no se habla mucho de ello, las cosas van avanzando Tengo la sensación de que no nos dicen toda la verdad y que hay muchos intereses creados para que este país no consign la paz Todavía falta el alto el fuego y la falta de reconocimiento por parte del Gobierno al trabajo que se está haciendo por parte de los partidos más comprometidos Todavía podria pasar cualquier cosa. Todavía podria pasar cualquier cosa. Tozudez por parte de España a avanzar pese a los pasos hacia la paz y el diálogo dados por la "izquierda abertzale". Sólo aceptarian la llamada "rendición incondicional" haciendo valer su derecho de conquista (¿Cómo llamarlo si no?) Tregua. Proceso de Batasuna Une egokia izan daiteke, eta datozen hauteskundeek gerorako oinarria finkatu dezakete. Urratsak ematen ari direlako: indarkeria baztertu eta bide demokratikoak hautatu Urratsak ematen hasi direlako. Va muy lento, parece que hay pocas ganas de que avance. Vamos gando pasos y creo que acertados, aunque despacio. Veo muy buena voluntad y deseo de hacer todo lo posible por una de las partes del conflicto pero no tanto por la otra. Desde España no se ve mas que represión e intento de reventar todo lo bueno que aquí se hace. Ya no tengo tanta capacidad de ilusión por las decepciones de otras ocasiones. También tengo mis grandes dudas del Gobierno. Yadanik erdi gogaituta gaude. Azkeneraino ailegatzen garenean, zerbait okertzen da eta tiroka jarraitzen dugu. Interes 22


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario gehiegi dagoz gatazkaren integritatea babestzeko. Yo creo que todos hemos interiorizado que ETA ha decidido acabar. Zantzuak bakarrik ez, jada urrats sendoak eman direlako alde batetik. Zenbait alderdiren jarrerak bere horretan darraielako eta jarrera aldaketarik egon ezean, beste behin ahalegin guztiak ezer ezean geldituko direlako!!

23


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario 2. Orain dela urte bat baino aukera gehiago dago bakea lortzeko? Zergatik? ¿Hay más posibilidades ahora que hace un año para conseguir la paz? ¿Por qué? Alde batek pausoak eman ditu arlo militarra alde batera utziaz. Besteak deseroso daude jokaleku honetan A pesar de la represión continua y amenazante del Gobierno Español y su NO separación de poderes en cuanto a ley de partidos se refiere no hay ni un sólo paso atrás en el programa que HB nos presentó con sus múltiples plataformas en favor del desarrollo de una lucha integramente política. A pesar de ello no dudo de que grupos españoles puedan pensar en sabotear el proceso mediante alguna acción armada para evitar una apuesta por la paz y hacer que continue como estamos ya que muchos puestos de trabajo y dinero es movido a cuenta de la existencia de un conflicto armado. Adierzpen batzuk desberdiank direlako. Aipatutako urratsengatik eta delako azken aldian hilketarik egon. Al menos una de las partes parece que ha avanzado. Falta el resto que avance. Hace falta voluntad por parte de todos. Al parecer hay más elementos implicados que quieren llevar el asunto a buen término. Alde bakarreko urratsak baino alde anitzekoak beharrezkoak direlako eta hauek guztiak ematen ez diren bitartean aukerak hor darrai, baina ez dut uste, kanpotik begiratuta behintzat, aukera gehiago dagoenik egun. Alde bat behintzat bere ekarpena ein dau, oin Españaldekoa falta da. Alde batek pauso esanguratsuak emon dauzalako Alde batetik lehen aipatutako nazioarteko bermeagatik eta bestetik Batasunak egindako oldarkeriarik gabeko aitotpenagatik Alderdi edo talde baten legalizazio beharrak medio Algo se está moviendopero no es de mutuo acuerdo. Arrazoi bera da ezin jakin zer gertatzen ari den. Batasunak ez du sekula indarkeria gaitzetsi nahi izan, eta orain arrazoitzen ez duten arrazoia dela medio gaitzetsi egiten dutenean, ez da aski, omen. Arrazoi berdinarengatik Atentaturik ez dira egon azken aldi honetan, ezker abertzaleak parte hartu nahi du politika aktiboan eta etaren ekintzak enbarazu egiten diote. PP kenduta beste partidu guztiek aldaketak ikusten dituzte Ezker abertzale tradizionalean. Psek ez ditu oso argi ikusten baina zeozer ikusten du. Boluntadea behar da. Atzetik zetorren prozesua azaleratu egin da. Orain dela urtebete aditzen ziren bakearen aldeko prozesua abiarazita zegoela zioten zurrumurruak, baina orain denon aurrean adierazita gelditu da hori (hori da egin den aurrerapausoa). Aurreko galderaren zergatiak balio dutela uste dut. Aurreko porrotek hurrengo arrakasta lortzeko lagunduko dutelako, baina ez dut uste hau beste porrot bat izatetik libratuko denik. Badirudi baietz baina... Badirudi zer edo zer ari dela mugitzen ezker abertzalean eta horrek itxaropenerako aukera sortzen duelako. Bake prozesuan parte hartzen duten alderdiak mugatutak daudelako haien proposamenak, erabakiak eta aldarrikapenak egiteko. Bake prozesua aurrera eramatearen ordez konprometitutako alderdi politikoek etekin elektoralei begiratzen ari dira. Bake prozesuan parte hartzen duten alderdiak mugatutak daudelako haien proposamenak, erabakiak eta aldarrikapenak egiteko. Bake prozesua aurrera eramatearen ordez konprometitutako alderdi politikoek etekin elektoralei begiratzen ari dira. Baldintzak hobetu baitira 24


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Basicamente, lo unico que ha cambiado ha sido la cercania de las elecciones municipales Batasuna ha apostado por una lucha exclusivamente politica, y eso puede cambiarlo todo. Batasuna se ha desmarcado de la violencia. Batasuna zaleen jarrera aldaketak itxaropena bizten dit Batasunak argiago dauka. Beste alderdi abertzaleek ziotena, bide baketsu eta demokratikoaz bakarrik aurrera egin daitekeela aldarrikapen politikoak. Batasunak hartu dauan erabakiagaitik. Horrelakorik esan barik egoan. Batasunak ikusi du horrela ezin duela politika aktiboan parte hartu; geroz eta jende gehiago preso dagoelako (bakeak hainbat kartzelaratze zalantzan jarriko lukete sistema judiziala, are gehiago ahal bada) eta lehen E.T.A.ren hitzak balioerantsi bazuen (Batasunarentzat, noski) une honetan oztopo edo balazta dela ikusten du gizartean protagonismo eta parte aktiboa izateko. Dena den, une honetan oztopo larriagoak ikusten ditut Fiskal Nagusi eta Barne Sailekoen jarreratik, lehen aipaturiko onurei uko egiteko prest ez ditudalako ikusten. Batasuna-ko pertsona batzuk hasi direlako ulertzen beraiek hartutako bidea ez dela egokia. Batasunaren aurrerapausua oso positibotzat jotzen dut bake prozesuan. Batasunaren pausoengatik. Batasunatik mugimendua bakearen alde ikusten delako. Batez ere ezker abertzaleak emandako pausoengaitik. Batez ere Ezker abertzaleak pausu garrantzitsuak ematen ari delako. Batzutan nire buruari galdetzen diot batzuk ETA-k hiltzeari utzi nahi ote dion soilik, hala bakea nahi duten. Gauza bera ote dira? Nik ez dut uste. Pausu garrantzitsu dela jakina, baina helmuga urrutiago dago. Bereziki gorago aipatutakoagatik. Berriro diot, legez kanporaturiko ezker abertzalearen aldetik ikusten dudan asmo finkoagatik. Berriro goiko erantzuna. Bai ta ez. Bai, gure aldetikoari begira. Ta ez, lehen baino okerrago, tematiago ageri baitira gainera, Españolen aldetik... Bide militarraren balioa E.H.aren independentzia bideratzeko deuseztatua gelditu delako. Espainiak esker abertzalea jokoz-kanpo ustea lortu duelako. Cada vez está más acrralado el asunto y hay que dar algún paso cediendo algo. Como consecuencia del proceso desarrollado por los partidos políticos y la movilización del pueblo en favor de la paz. Creo que desde la izquierda abertzale se están dando los pasos adecuados. Creo que ETA está debilitada y podría decantarse por la corriente que abogue por abordar la lucha política en vez de la de las armas. Creo que la dinámica está lanzada y no va a ser facil pararla. Solo la falta de dinámica de ETA o del Gobierno presentan escollos Creo que la izquerda abertzale se está moviendo. Pero falta tambien un movimiento de ETA que facilite una postura menos inflexible del gobierno y de garantías de que el proceso sigue adelante. Creo que la necesidad y conveniencia de un proceso de paz se ha extendido a los diferentes agentes implicados Creo que lo he explicado anteriormente. La situación política es diferente. Sólo encuentro un problema: la debilidad de Zapatero que puede no permitirle ser valiente. Creo que no habra más atentados, pero el conflicto no se resolvera tan rapido Creo que posibilidades siempre existen... Pero me da la sensación de que la rigidez, el hastío y desilusión de la gente en

25


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario general va en aumento. Creo que todos los implicados saben que este es el final. Tengo motivos para pensar que esta es la definitiva porque, aún sin un comunicado de alto el fuego definitivo por parte de ETA, todo el mundo se ha movido y se está preparando para un escenario sin violencia. Creo que esto es la gran diferencia entre este momento y anteriores. Da la sensación de que la IA ha percibido por fin que la violencia es un lastre para lograr cualquier objetivo político. De momento no hay muerto Denbora aurrera joan ahala, nire ustez bakea lortzeko gero eta aukera gehiago izango ditugu. Ez delako bakarrik egoera politikoa begiratu behar, pertsona bakoitzaren garapena ere begiratu behar delako. Pertsonen garapena, herrien garapena bultzatuko du. Garapen hau faktore askoren bidez lortzen goaz apurka apurka. Duela urtebete ematen ez ziren mugimenduak eta ekimenak ematen hasi direlako. Hala ere, honek ez du esan nahi egoera ona denik ez ta bake prozesua bermatuta dagoenik. E.T.A.y Ezker Abertzalea, van a dar los pasos necesarios. Ebk aurrera pauso batzuk eman dituelako El camino es largo, incluso para entrar en el proceso... El compromiso de la direccion de HB es mas claro. El nerviosismo de partidos mayoritarios que han instrumentalizado la violencia y sus consecuencias, hace pensar que ven cerca un final de ETA y al menos una falta de apoyo por parte de la izquierda abertzale al uso de métodos violentos a favor de la vía política exclusivamente. El panorama, en la parte vasca, es totalmente diferente a hace un año. El PSE, más exactamente, algunos de sus dirigentes ven que esto va en serio El rechazo social a la violencia política es más alto que nunca, incluso entre los integrantes de la izquierda abertzale. El contexto político, las necesidades del estado y la demostración palmaria de la inutilidad de la lucha armada entre quienes la han apoyado, nos abocan hacie el fin de la violencia. El trabajo de Otegui y de Eusko Alkartasuna es muy acertado. Esan bezala, bide horri ekiteko asmoa inoiz baino indartsuagoa dela dirudielako. Nahiz eta beharra aspaldiko kontua izan, pixkanaka sentipena ezarri ta zabaldu da, eta era berean berau gauzateko ahalegin eta mugimenduak begibistakoak egin dira, borondatea benetakoa dela adieraziz. Batez ere, batzuontzako, gelditu ezin daiteken bidean sartu garenaren sentipena dugulako, hau da, epe labu-ertain edo luzean bada ere zeozer lortu dezakegula. Sentipen hori defentsa mekanismo psikologikoaren izaera soila gaindituz doalako. Eta noski, gutxi barru gertatuko omen den etaren adierazpenak ere eszenan aldaketak eragin ditzakeelako (edukiaren arabera, noski). Esker Abertzalea está dando suficientes, de que quiere ir hacia el futuro desde otro escenario político. Eskupeko elkarrizketa egiten omen direlako Gobernu madrildarren partetik, ETA barruan, eta Batasunan. ETA está más débil que nunca y los vascos estamos cansados ya de la situación ETA ha dado pasos hacia la tregua definitiva y el abandono de las armas y la Izquierda Abertzale ha renunciado a la violencia en el nuevo partido político ETA prest dagoelako desagertzeko eta Ezker Abertzalea azkenean esnatu delako. ETA tiene menos fuerza y menos apoyo ETA y la izquierda abertzale se han demostrado más flexibles y abiertos. Etak egindako adierazpenarengatik atentatuak gelditu dira Ezker Abertzalearen prozesua, nahiz eta motela izan 26


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Esukal Herriko zenbat alderdi politikok mugitzen hasi direlako Etak eta ezker abertzaleak pausoak eman dituzte Etak gelditu nahi duelako Etak kaleratutako komunikatuengatik, eta ezker abertzale tradizionalaren pausu berriengatik. Dena den Bilbon ospatutako manifestaldiaren ondoren, zalantzak ere burura etorri zitzaizkidan: Batasuna-ren munduko pausuak konbentzitua daudelako al dira, edota egoerak behartuta? Manifestaldian parte hartu nuen. Eta-ren adierazpenak norantza horretan doazela baitirudi Etaren ahuleziarengatik eta Ezker Abertzale ofizialak bere bidea bakarrik egin nahi duelako nere ustez Etaren aldetiko bakerako aukera gehiago daudelako. Etaren atentaturik ez dagoelako eta ezker abertzaleak urrats garrantzitsuak eman dituelako. Etaren balizko su-etena, Ezker Abertzalearen jarrera, gizartearen uste ona... -etaren ekintza armatuen etenaldia. -Batasunaren apustua bitarteko demokratiko eta baketsuen alde. -Nazioarteko Taldearen disponibilitatea. ETA-ren jardueraren geldialdia eta Ezker Abertzaleak indarkeriarik gabeko bidea bultzatzeak gauzak hobetu dituzte. Etaren su etena mantendu delako eta ezker abertzalean egon diren mugimenduengatik Euskal gizarteak eman duen saltoa, kristona da eta hori ezin da atzera bueltatu. Ez dakit, ba, bakea hitz egokia ote den, baina tira, izenen bat eman behar zaio orain arteko dinamika eteteari, eta bego horrela. Ezker abertzale ofizialari esker eta indarkeriarekiko bere ikuspegia aldatu duelako Ezker abertzalea bakerantz hurbiltzen delako. Ezker abertzalea horren bila debilelako Ezker abertzalea -orokorrean ulertuta- orain arteko jarrera albora utzita, esfortzu handia egiten ari dela uste dot etorkisunari begira. Asko kostatako lana eta beste alderdien eta gizartearen bultzada merezi duena. Ezker Abertzalea y la organizacion armada ETA han dado y estan dando pasos importantisimos hacia a resolucion del conflicto. Otras organizaciones politicas, sindicales y sociales estan dando pasos hacia la resolucion del conflicto. Mientras tanto PSOE y PNV juegan en un ambito ambiguo. El estado no ha movido ni un paso aunque sea insuficiente y en las carceles y los juzgados se sigue atacando a militantes vascos. Ezker abertzaleak aurrerapauso garbiak ematen ari delako, Euskal Herriko gizarte zibilak hala eskatu duelako. Ezker abertzaleak beste aukerarik ez daukalako Ezker Abertzaleak emandako pausuengatik Ezker abertzaleak emandako pausuengatik, ETA k adierazitakoagatik eta nazioarteko erraztaileen presentziagatik. Ezker abertzaleak etari nahikoa dela esan diolako. Ezker Abertzaleak etengabeko pausoak ematen dituelako, eta honek azken 30 urteetan indarrrean egon den diskurtso ofizialista mantentzen duten indarren gaineko presioa handitzen du. Jada ezin da "irmotasunaz" hitz egin "demokrazia eta giza eskubideen" izenean. Kantu zahar horri eusten diona joku politikotik kanpo gera daiteke. Ezker Abertzaleak etengabeko pausoak ematen dituelako, eta honek azken 30 urteetan indarrrean egon den diskurtso ofizialista mantentzen duten indarren gaineko presioa handitzen du. Jada ezin da "irmotasunaz" hitz egin "demokrazia eta giza eskubideen" izenean. Kantu zahar horri eusten diona joku politikotik kanpo gera daiteke. Ezker abertzaleak hartutako erabakia behin betiko dala sinestu ala ez sineztu, uka ezin daitekena da, azken hilabeteetan atentaturik ez dala egon, eta zuhurki bai, baina aukerak aprobetxatu egin behar dira... Ezker Abertzaleak mugimendu berriak egin ditudalako 27


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Ezker Abertzaleak oso pauso garrantzitsua eman duelako. Ezker Abertzaleak pauso garrantzitsuak eman ditulako eta ETA ren aurrean protagonismo papera hartu duelako. Etaren pausoa noiz eta nolakoa izango den ez dakigu baino emango duelakoan gaude. Alderdi batzuk Ezker Abertzalearen bide lagun. Nazioarteko bitartekaritza prest. Gobernuak egoera berri batean gaudela onartu du Herritarrak prozesua aurrera doala sinistu nahian Ezker abertzalearen aldaketa da, nire ustez, gakua Ezker abertzalearen erabakitasunagatik Ezker abertzalearen jarrera nahiko garbia da baina ETA-k ez du deus esaten!! Ezker abertzalearen konpromisoa ekarpen positiboa izan da Ezker abertzaletik ematen ari diren pausoak esperantza ematen duelako.Orain Gobernuari dagozkio pausoak ematea. Falta el alto el fuego de ETA y por parte del gobierno más audacia ante el freno que le pone el PP Falta lo fundamental. Gauzak antzakoak dagoz Gernikako Akordioan emandako aurrerapausoengatik eta ezker abertzalearen ustezko aldebakarreko pausoengatik. Giroa onartze ari garelako Gogoa da behar dena. Bakoitzaren egozkorkeriak alde batera utzi eta batera lan egiten hasi. Horrexegatik, duela urtebeteko berekoikeria eta oraingoa, zenbaitzuen partetik, antzekoak direla uste dut. Goian azaldu ditut arrazoiak. Gehienak azken aldi honi dagozkio. Goian esan dudanagatik: ezker abertzalearen jarrera aldaketa eta gizartearen egiten ari diren aldaketengatik. Goian esaten dudanagatik. Ha pasado un año sin atentados Hace un año estabamos estancados ahora parece que hay mas voluntad de entendimiento Hauteskundeei begira, baliteke Espainiako Gobernuari interesatzea gai honetan tantoren bat irabaztea, arrisku gutxi ikusten badu apustuan. Etak ere ezin du tentsioa hau gehiago luzatu, bere kalterako izango dela ikusten duenean. Tartekaritza lanetan dabiltzanek bidea erreztu dezaketela badirudi. Hauxe delako lehenengo aldia non ezker abertzalea neurri politiko serioak hartzen ari baita Hay agentes que han dado pasos especificos en pro de la Paz: Batasuna, Alternativa, EA, Hay evidencias de voluntad por una parte. Hay ganas de acabar. ETA tiene ganas de acabar porque se han dado cuenta de que llevan 50 años actuando y su balance es nulo. Además están los presos y sus familiares que ya no aguantan más. Por otra parte al gobierno español la hace falta algún activo para prentarse a las próximas elecciones. Hay menos "ingenuidad" Hay partidos que están comprometidos, y también ciudadanos que quiewren la paz Hemen etaren baitan dago dena.Zer egingo du?. Hori da galdera eta hor egongo da gakoa.Badakigu benetan zer egingo duen?. Herri Batasuna sigue dando pasos en la dirección correcta. O eso parece que quieren intentar. Herri batasunak apustua sendoa eginda daukalako Herriak benetako premia bizi duelako, errepresioa behin betiko geldituz eta normaltasunez aukera politiko guztien inguruan hitz egiteko. 28


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Herritarren aldetik bultzada handia dago, oraingoan lortu behar da zerbait. Idem Idem Idem a lo anterior Ilegalak pausoak ematen dituzte eta kontzientzi bateratzailea bultzaten dute. Besteen intentzioak agerian geratu dira eta bide hori egokia dela zihurtarazten du. Itxaropenasortu du gure errian eta nazioarteko pakerako erraztaileek lana sortu da. Itxuraz behintzat, alde baten jarrera positibo horrengatik, lehen gertatzen ez zena. Jarrerak argitzen eta zehazten ari direlako Kontextua helduagoa da, eta bake agenteak bake premia handiago dute. Kontinente oso baten txikitzailea denak ez dakielako bakeaz pitzik. La apuesta firme de la Izquierda Abertzale por las vías politicas es firme, si bien existen dudas normales dadas las experiencias pasadas, de que esta vez si ETA pueda anunciar un cese definictivo y que se pueda verificar de forma veraz La apuesta por vías exclusivamente pacíficas es irreversible. La decisión de la izquierda abertzale de rechazar la vilencia como camino es un saltocualitativo de "ruptura epistemológica". Un antes y un después. La decisión unilateral de Batasuna de continuar solo por vías pacíficas ha dado el "pistoletazo" de salida al proceso de paz que no existía o estaba estancado totalmente desde el atentado de la T4. Esta vez creo que será la definitiva independientemente de cómo vaya. La derecha españolista no se mueve... La diferencia es sutil pero Batasuna está reafirmandose en sus decisiones y esto hace que cada vez más agentes sociales y políticos empiezen a creer que si esto va en serio el gobierno no tendrá más opción que mover ficha. La evolución de la IA debería hacer mover ficha al gobierno y otros partidos. La falta de atentados, la desvinculación de la violencia de la Izquierda (no se si lo creo o lo deseo), que la sociedad está harta de que los políticos no se lo tomen en serio y tendremos que exigirles que se comprometan y trabajen, en fín, que Lokarri está trabajando un montón por conseguirlo ..... La IA está haciendo los deberes. ETA parece que les sigue. Los socialistas se hacen los remolones, y los ultra nacionalistas españoles, como siempre, negando la mayor. Pero a pesar de todo, se avanza. Gracias a partidos como EA, IU, Aralar y PNV, que están arrimando el hombro (unos más que otros). Los ciudadanos tomamos nota de todo esto. También organizaciones como Lokarri o gente como Brian Currin están haciendo un trabajo IMPRESIONANTE, sin bajar la guardia ni un minuto. GRACIAS. La izquierda abertzale ha dado algunos PASOS para su legalización. ETA nos comentó que están en disposición de "HABLAR".... Y otra vez más, continuamos que nos den LA NOTICIA La izquierda abertzale ha entendido que por el camino actual de apoyo a ETA no tienen absolutamente nada que conseguir, es una "vía" muerta y que trabaja a la contra. La izquierda abertzale parece que está dando pasos hacia el diálogo y las declaraciones parecen mas convincentes La Izquierda Abertzale tradicional se está moviendo hacia la práctica democrática. Los mediadores internacionales están realizando un trabajo inteligente. ETA ha parado sus acciones armadas. La Izquierda Aberzale condena la violencia LA izquierda SE ESTÁ MOVIENDO AUNQUE LOS PP Y PSE cada vez exigen más La voluntad de ezker abertzalea de participar por medios pacíficos

29


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Las decisiones tomadas por ETA y la antigua Batasuna son mucho más claras que en años anteriores. Las posiciones están más claras y los plazos se van agotando, para la IA y para Zapatero Las posturas oficiales son muy rígidas. Poca gente da credibilidad a la izquierda abertzale . Y ve las nuevas declaraciones como un escaparate. Se tienen que "destrincherar", popularizarse y desvincularse realmente de la violencia. La postura oficial es infantilo poco realista: nada se arregla con la mera desintegración. Toda solución de conflicto exige movimientos en las posturas iniciales. Lehen aipatutako ezker abertzaleak egindako mugimenduagatik Los cambios acaecidos (en positivo) eran impensables hace un año. Los diferentes movimientos indican que podemos ver próximo el final de la lucha armada y la participación de la IA en las instituciones Los pasos de las izquierda abertzale Menos que hace un año es difícil. Ahora no hay riesgo inmediato de atentados y las declaraciones políticas son menos histrionisas Ni los políticos quieren la paz ni ETA quiere la paz porque es su "modus vivendi" con la paz tendrían que buscarse un trabajo, no habría necesidad de guardaespaldas... No ha cambiado mucho la situación. Solamente algún tímido paso por parte de HB No hay avances No sé si de verdad hay más posibilidades ahora. Pero PP, PSE y otros han visto que se acaba la violencia, y me parece que ahora han empezado a actuar en consecuencia con su búsqueda de ventaja política. Por otro lado, creo que la izquierda abertzale y la sociedad vasca en general sí que pone mucha presión para que ETA declare el fin de la violencia. Si se separa este proceso de los políticos y de España se pudiera alcanzar la paz. Pero España (es una forma de definir a PSOE y PP en el parlamento de Madrid ) siguen contando sobre el tema de presos, legalización de partidos políticos, etc. Noski oraingo egoera hobea dela, Bake Prozesuaren baitan baikaude. Baina Euskal Gizartearen heldutasun maila antzekoa da, prozesuaren gardentasun eza ere.. Oraingoan negoziazioa bainoezker abertzalarean barne erreflexiotik eratorritakoa dirudielako, eta ondorioak irmoak izan ezkero porrot egiteko aukerak gutxi direlako. Parece que ésta vez, con la mediación internacional,aunque más despacio y más discretamente, se van haciendo de manera más firme que en otras ocasiones. Parece como si hubiera más voluntad por parte de todos en este proceso. Parece que ETA está muy débil y está dispuesta a dejar las armas y los atentados. Parece que la izquierda abertzale comprende que la unidad de un pueblo a de venir por los acuerdos entre todos y no por la imposición de terceros Parece ser que ahora ETA va en serio y me baso en ello por el hecho de haber pedido el arbitrio de Europa en el proceso. Pasos dados por Batasuna Pasos firmes en la Izquierda A bertzale. Pausuak ikusten direlako, ikusi nahi ditugulako Parece que la izquierda abertzale de batasuna (no la de aralar)se ha dado cuenta que por el camino que llevaban no les conducia a nada y poco a poco se integraban menos jovenes a sus bases. Pel canvi profund en l'estratègia i els referents ideològics en l'esquerra abertzale i per les possibilitats obertes en d'altres nacions sotmeses a l'imperi espanyol, com ara als Països Catalans, de cara a la defensa democràtica i pacífica del dret a l'autodeterminació i, doncs, la independència nacional.

30


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Poco a poco se avanza y las elecciones pasarán.... Poliki, poliki, iruditzen zait PSOE prozesuaren alde dekantatzen ari delako. Por al necesidada de la izquierda abertzale de democratizar la situación. Por cansancio de los protagonistas. Por una actuación del Poder Central lenta, pero inexorable y muy eficaz. Las nuevas generaciones de abertzales vascos no han vivido en su carne los sufrimientos y agravios de la épca franquista, Por el acercamiento demostrado por la I.A. y por el cese de la violencia de la banda terrorista de ETA. Por el cambio social que aboga cada vez más por el rechazo a la violencia y el cambio de actitud de ETA. Por el cese de la actividad armada de ETA y por la voluntad de los actores. Por el paso dado por la izquierda abertzale Por la actitud que tiene HB ilegalizada Por la anterior. Mientras no se instale en ellos la "democracia" no hay nada que hacer. Por la apuesta de la izquierda abertzale de defender su proyecto rechazando toda clase de violencia. Por la apuesta de la izquierda abertzale tradicional. Por la ausencia de asesinatos Por la evolucion de la IA Por la insistencia en conseguir la paz por parte de la izquierda abertzale Por la misma razón anterior, también porque parece que des de las fuerzas políticas vascas ya no se sigue el ritmo y juego que marcaba el gobierno español, y diría que también porque a nivel internacional se han acabado cuentos de justificación de terror, de cualquiera, y de los estados como prioridad. Por la misma razón de antes Por la misma razón y porque parece que se está implicando más gente y la gente que más tiene que decir en el proceso. Por la misma razón; y porque es la decisión de la gran mayoría de este país quien ha desmarcado a ETA. ETA apenas tiene un apoyo más que minúsculo. Por la necesidad de un sector de la izquierda abertzale de estar presente en la actividad política y porque ante los malos tiempos económicos que impiden al Gobierno tener una buena imagen pública, sería para él un tanto importantísimo lograr que se establezcan las bases para un proceso de paz. Por la poca fuerza aparente de ETA. Por la posición de la izquierda abertzale. Por las declaraciones de intelectuales europeos, las de Eta, y las de la Izda. Abertzale. Por las mismas razones que las arriba expuestas. Por los acontecimientos de los últimos meses: -Tregua de ETA -Presentación de los nuevos estatutos de la IA ciñéndose a la Ley de Partidos. -Acuerdos como el de Gernika, comprometiéndose con las vías políticas y democráticas -El apoyo internacional, con un papel más notorio que en anteriores intentonas Por los cambios que se van produciendo en la izqueirda abertzale y ETA Por los mismos motivos anteriores Por los movimientos de la Izquierda Aberzale. Por que creo que ETA realmente esta vez no va a dar marcha atrás. 31


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Y el Gobierno Español estará obligado a seguir el proceso por la presión internacional. Por que la experiencia siempre marca el camino a seguir y ya basta de crear con el engaño falsas ilusiones. Cada vez nos conocemos más todos. Por que la IZ sigue insistiendo Por que las personas que piensan dentro de ETA y su apoyo político van evolucionando y por que su debilitamiento es evidente. Sumemosle a esto el decrecimeitno de sentimientos románticos que invadían Euskadi durante los 80 y loos 90 y que hacían que un sentimiento independentista pudiera justificar parte de la violencia que se ha ejercido durante los últimos 30 años (mea culpa que debemos expresar muchos y hacree una profunda autocrítica. En definitiva creo que ETA se acabará pronto por que ellos saben que su final está cercano, es como una persona que con un fuerte caracter ha marcado toda su vida en el final de sus días busca la comprénsión de quien le ha importado poco durante los años anteriores, es decir se cabará pronto por que sigue su ciclo natural, no es algo extraordinario que ha ocurrido internamente, el proceso natural le lleva a ello no es mérito extraordinario de nada ni de nadie. Sabemos que está al final, no hagamos leña pero no olvidemos, por que eso solo nos hará no ensañarnos (la histroria solo sirve para aprender pero nunca para justificar) pero no sentirnos estúpidos. Por que parece que los abertzales nos unimos poco a poco Porque H.B. ACATA LA LEGALIDAD.. Porque a la izquierda abertzale se le ve más comprometida con la via política, excluyendo la violencia. Porque a los políticos en Madrid les biene bien un foco enquistado para acudir a él a conveniencia. Porque a pesar de las palabras todo sigue igual y en la izquierda abertzale hay una falta clara de liderazgo. Porque a pesar de que una de las partes lo esta poniendo realmente muy dificil, por el otro lado parece que tienen muy claro que no van a utilizar mas la violencia Porque creo que hace un año ETA no había hecho todavía el pronunciamiento sobre la paralización de las acciones armadas ofensivas.... Y porque los pasos dados por la izquierda abertzale para su legalización, apostando únicamente por las vías democráticas y pacíficas, es una decisión muy buena y nueva a mi entender que nos sitúa frente a un futuro más esperanzador que hace un año..... Porque cuanto más tiempo pase sin un atentado más difícil será que alguien adopte la decisión de reactivar la violencia. No obstante no parece que se haya avanzado demasiado en la búsqueda de un final dialogado. Porqué desde ciertos sectores y partidos se está haciendo una apuesta muy fuerte para llegar a la paz. Porque el paso más importante para conseguir la paz es actuar con medios de paz no con armas. Porque el tiempo sin asesinatos, creo que juega a favor, y la izquierda abertzale está manifestando más abiertamente su decisión de integrarse en la vida política, aunque no tanto como algunos exigen. Porque en todos los ámbitos va cuajando la idea de que esta vez sí, esta vez el proceso es irreversible Porque entonces no estaba tan clara la postura de la izquierda abertzale. Porque estamos hablando!!! Porque ETA ha declarado una tregua y la IA ha hecho declaraciones en favor de un proceso de paz. A pesar de ésto, no veo muy claro que ambas organizaciones sean de fiar, por experiencias pasadas. -Porque ETA sabe que no tiene futuro -Porque el Gobierno sabe que no tiene disculpas ya para no aceptar el diálogo -Porque la Izquierda Abertzale sabe que no tiene otra salida si quiere ser un Partido que entre en el juego electoral -Porque es la única forma de afrontar una salida para los presos -Porque todos quieren sacar partido de ello y ponerse la medalla Porque eta ya ha hecho público 2 o 3 comunicados y porque cada vez son más las voces de la izquierda abertzale oficial que lo manifietsan públicamente Porque hay un movimiento, ciudadano y de mediadores, para conseguirla.

32


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Porque la exigencia de Heuskal Herria para conseguir sus derechos, va quedando claro que no puede pasar por la violencia. Porque la IA ilegalizada se está mostrando autónoma en relación a ETA y ETA se encuentra en la disyuntiva de que si atenta se convierte en disidente de la línea estratégica de la IA Porque la izquierda abertzale ha emprendido ese camino. A ver si le dejan seguirlo sin demasiadas trabas. Porque la situación actual es claramente distinta a la de hace un año. Hay más cartas sobre la mesa. Porque la sociedad vasca ha interiorizado la necesidad de paz Porque las bases de ETA están apostando por dejar las armas y entrar en el diálogo político como medio para conseguir sus fines. Porque lo que he comentado antes es más acusado ahora que hace un año Porque los posicionamientos sobre la renuncia a la violencia son cada vez mas explicitos Porque los sectores vascos que aún creían que podían conseguir sus objetivos por medio de la lucha armada, se van desengañando de ello. Porque más actores del proceso se han declarado abiertamente por la paz. Porque nadie quiere volver a la rueda de la violencia Porque no hay más remedio. Porque no hay voluntad de avanzar por parte del gobierno español y ciertos partidos Porque un día llegará y este año estamos más próximos que el pasdo. Porque, por ahora, sólo se van sumando hechos positivos y muy pocos negativos. Pq creo q ETA declarará un alto el fuego incondicional Precisamente por los últimos pasos dados por la izquierda abertzale. Principalmente, porque ETA está, al menos así lo creo, en su último tramo de vida, y posiblemente sea cuestíon de esperar con paciencia el momento que anuncie su disolución y deje el camino libre para que la Izquierda Abertzale pueda hacer política, aunque posiblemente existan sectores minoritarios que se resistan a ello.. Pues por lo que he dicho. Hoy hay gente que hace un año no se hubiera pronunciado como lo hace ahora. Por un lado y por el otro. Quiero creer que esta vez la Izqueirda Abertzale apuesta de verdad por las vías democráticas Quiero creer que esta vez va en serio S Se mantiene la apuesta. Se va consolidando una tendencia. Se ven avances, tanto por la sociedad, como por la llamada Ezker Abertzela, así como por ETA. Si, pero tal vez menos que hace tres meses. Si, porque se están dando cada vez más pasos por parte de la IA, y sigue la inactividad de ETA. Siempre se aprende de pasos anteriores y seguramente actuaran de manera diferente, si realmente hay voluntat por las dos partes, que es la gran duda que tengo. Sigo escuchando opiniones basadas en las necesidades del sistema político y ningún comentario acerca de las pretensiones del pueblo. Solo hace falta desbaratar la politica de los partidos españolistas.

33


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario También la mediación internacional (Brian Currin ) así lo corroborra. Todos los agentes han recorrido un camino este año. Es cierto que lo han hecho mirando de reojo al adversario, con más miedo que convicción y siempre exigiendo al otro bastante más de lo que ellos están dispuestos a dar, pero se ha andado un camino en la buena dirección. Para dar un tercer paso, hay que haber dado el segundo y así, sucesivamente. El camino emprendido parece el bueno, pero nadie ha dicho que baya a ser fácil ni corto. Todos siguen estancados en sus ideas y nadie quiere ceder ni un apice UNA DE LAS PARTES ESTA ACEPTANDO QUE LA VIOLENCIA NO ES EL CAMINO. CONFIO EN QUE LA ACTITUD DE TODAS LAS PERSONAS GIRE EN ESA DIRECCION Y QUE TODAS LAS PARTES SE RECONOZCAN Y SE ESCUCHEN. Urratsak ematen ari direlako. Urtebete honetan ez dut aldaketarik ikusi. Harria bestaldera botatzen jarraitzen dute Madrilen. Ya se anuncian planteamientos por ambos lados Zantzuak bakarrik ez, jada urrats sendoak eman direlako alde batetik. Beste aldetik jarrera oldarkorrak jarraitzen du eta interes handia dute gauzak alda ez daitezen oso eramangarria baitzaie 'biolentzia gutxiko' egoera eta berau kudeatzen etekin politiko ikaragarriak ateratzen dituzte (interes ekonomikoak aipatu gabe: erabiltzen diren kontrolik gabeko dirutzak, bizkarzainen negozioa... Zeozer mugitzen delaren sentimena Zer da bakea lortzea? Etak atentatuak egiteari uztea bakarrik? Zutik EH-tik honantza bai Ezker abertzaleak eta bai hainbat eragile sozial - politikoek hartu dituzten konpromisoengatik.

34


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario

4. Zure iritzian, betetzen al dira bake prozesu berri bati ekiteko baldintzak? Zergatik? ¿En tu opinión se dan las condiciones para un nuevo proceso de paz? ¿Por qué? La izquierda abertzale ha hecho una importante apuesta, la ciudadanía lo necesita y hay partidos y sectores de partidos que están dispuestos a trabajarlo. La mediación internacional es un buen respaldo también, lo que avala de alguna manera el proceso. La izquierda abertzale ya ha dicho que apuesta por la via politica y han pasado muchos meses desde el ultimo ataque de ETA La realidad confirma ke eta abandona la escena solo falta la carta de despedida La sociedad vasca está madura en este tema. No parará hasta lograrlo. Las condiciones iniciales se dan, pendientes de la ratificación por parte de E.T.A. Pero nos encontramos, a mi entender, con las posiciones partidistas que además en lel caso de PSOE y PP tienen que defender sus posturas en España. Si se superara esta cerrazón, pienso que a través de la intermediación internacional, se podría empezar un proceso irreversible, y deseo que rápido. Lehen baino urreago, baina etak (Batasunak bere kasuan) eman behar du azken urratsa LEHEN ESAN DET BEZALA: NAZIOARTEKO PEKERAKO ERRAZTAILEEK LANAK NABARI EGINGO DA. Lehen oztopo zirudien, Batasunaren, jarrera aldatzen doalako pausokako eszenifikazioz eta indar politiko gehiago eta argiago elkartzen ari delako bide horri,eta zail izango delako hori inadartzen doan einean horren aurkako indarrei beren pasibitateari eustea desgasterik gabe.¡akbo kalkuluak!!! Los directamente responsables lo valoran como una situación difícil de repetir en muchos años.El análisis de la relación de fuerzas y de los efectos de la posible lucha armada son muy claros. En todo el mundo, frente a la restricción de las libertades,se demandan los derechos humanos.es la reivindicación más compartida. Los gobiernos (abiertamente, desconozco si hay algo sucediendo debajo del radar de los medios informativos) se muestran tajantes en no hablar ni conceder nada a los nacionalistas. Los pasos de las izquierda abertzale Los procesos de paz siempre tienen que tener oportunidad de llevarse a cabo. Los procesos de paz tienen que estar activo siempre. Los procesos de paz tienen que estar activo siempre. Más que firmeza parece cerrazón por parte de algunos partidos.Tanto la violencia de ETA, como la dispersión de los presos, las torturas o las ilegalizaciones no ayudan a acercar posturas. Me encantaría, pero no sé nada Me parece imposible pedirle a ETA que se rinda (eso no es un proceso de paz) pero tiene que darse cuenta que llevamos 40 años y que con la violencia sólamente se han empeorado las libertades en el Pais Vasco Nadie puede negar a la paz una oportunidad y cuando desde el lado abertzale se mueven las cosas tan a favor de la paz, deben moverse también desde la otra orilla. A pesar de que la extrema derecha representada por el P.P. no dejará de intentar impedirlo. Para ellos la paz sería dramática, porque los dejaría sin excusas y en posiciones muy desangeladas. Nik uste dut euskal alderdiak aurrera nahi dutela egin lehen bait lehen eta espainiako alderdiak zerbaiten zai daudela 35


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Nire ustez, beti izango da hobea bake-prozesu bati ekitea konponbidea aurkituko bada, egoera gatazkatsuari eutsi baino. No habrá proceso de paz, estoy de acuerdo con Eguiguren, solo un proceso hacia la paz, no "de paz" No hay interés político No hay interés por parte del españolismo. ETA no se acaba de decidir. No hay la causa que impide la PAZ... No puede haber mejores condiciones. Aunque el gobierno español diga siempre que son insuficientes. No se darán hasta que ETA no diga que se acabó definitivamente y entregue las armas No se deben bajar los brazos nunca!! Por la libertad y por la justicia, a pesar de las trabas que vayan imponiendo, no creo que sea justo para el pueblo el bajar los brazos ante la posibilidad de un proceso de paz, que es en definitiva el estado que todo el pueblo desea. Estar y vivir en una paz tranquila de una vez... NO SE HAN DEJADO LAS ARMAS. NO CREO QUE LA IZQUIERDA ABERTZALE CONTROLE A TODOS LOS ELEMENTOS VIOLENTOS, No tenemos elcciones en Euskadi hasta dentro de dos años y medio, Eta está dando pasos y la IA también No tengo claro si se va a dar una proceso como tal No va haber ningún atentado más, si los políticos gestionan bien esta situación. Nos damos cuenta que en una negociación no cabe vencedores y vencidos sino que hay que dar pasos por el bien común del pueblo, no sólo del partido. Nunca había estado tan cerca el fin de la violencia de ETA definitivo y unilateral porque nunca la IA había decidido romper con la violencia definitiva y unilateralmente Nunca se puede esperar a que se den " todas " las condiciones para iniciar un proceso de paz, éste hay que ir construyendo aprovechando cada oportunidad que se genere o generemos, por ejemplo en este caso la decisión de la izquierda abertzale, el acuerdo de Gernika..., elementos que parecen decir que el camino de la muerte, violencia, extorsión , tortura........no solo nos es una solución sino que solo GENERA MÁS SUFRIMIENTO Y DIVISION Orain danok bide bardinak erabiliko ditugu: propaganda, alkarizketa eta botuak Oraindik asko falta delako. Oraindik etak ez dituelako armak utzi, eta Espainiako Gobernuak ez duelako beste bakerik ulertzen berea baino. Oraindik ez, etak armak utzi behar dituelako Pakeak baldintzak izatea da bere tranparik handiena. Beharrizana da pakea, baldintzarik gabekoa, errespetua, enpatia, ulermena, parkamena,konpazioa, eta halako beste hainbatez ornitu beharko lukeena. Para que se den las condiciones tienen que querer las dos partes y parece que ahora están ambas partes de acuerdo en empezar un nuevo proceso de paz. Parece que aunque con trabas todos queremos apostar po él Parece que definitivamente la izquierda abertzale se está moviendo en el camino de la democracia. Falta ETA y falta el gobierno. Los partidos nacionalistas deberían forzar un replanteamiento del gobierno. Parece que hay un principio de acercamiento, aunque esté un poco difuso Parece que hay voluntad por parte de todos los agentes sociales para la búsqueda de un escenario de paz. Parece que los agentes sociales están por ello Parece que para finales de enero vamos a seguir deshojando la margarita porque no está clara ni la disposición de ETA a declarar un alto el fuego unilateral, definitivo y verificable, ni, en su defecto, la capacidad de Batasuna para desmarcarse abiertamente de ETA. Mientras no se cumpla al menos una de estas premisas, considero que no hay condiciones para embarcarse en un nuevo proceso de paz

36


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Pasos dados por Batasuna, alto el fuego Pausuak eman daitezkeelako une honetan, tanteoak eta adierazpenak egon baitira hainbeste denbora ez dela. Per la maduresa de la societat basca i els partits sobiranistes, inclosa l'esquerra abertzale, que espero que aconsegueixi esberlar el front espanyolista PP-PSE-UPN-PSN Por agotamiento de las partes Por el acercamiento al dialo y al cese de la violencia por parte de la I.A. Por el cambio social que aboga cada vez más por el rechazo a la violencia y el cambio de actitud de ETA, lo cuál puede ser desoído por España, como siempre, o no. Ya se verá. Por el cese de la lucha armada. Por la apuesta ya esperada de la EA y la internacionalizacion del tema. Por la clara posición de la izquierda abertzale que se ha pronunciado por una via politica dejando de lado la violencia Por la declaración de Ezker Abertzaleak Por la determinacion de la izq.abertzale y porque parece que hay más movimientos. Por la movilización de las asociaciones en favor de ello y del pueblo vasco que lo está pidiendo en la calle. Así como que ETA, está en un proceso de desarticulación y falta de apoyos a cualquier nivel. Por la persistencia de la violencia de ETA, principalmente. Aunque también, por la cerrazón de los gobiernos central, vasco y navarro a no dar ningún paso para la facilitación de dicho proceso (acercamiento de presos, legalización de la izquierda abertzale, dialogo entre partidos, etc.). Por la voluntad expresada por ETA en un cese de la violencia que, aunque temporal, es un paso necesario. 2.-Por la voluntad expresada por Ezker Abertzalea para desmarcarse de ETA. Por las razones aducidas del escaso talante negociador de las instituciones y por el sentimiento de euforia "militar" del gobierno Por las razones antedichas que reitero copiándolas de nuevo: Porque ETA lleva tiempo sin atentar y porque la Izquierda Abertzale está dando señales inequívocas de desmarcarse de la violencia de ETA, aún cuando no condene taxativamente a ETA. Decir que el nuevo partido que está poniendo en marcha acepta someterse a la Ley de Partidos es más de lo que yo esperaba. Por otro lado, existe la convicción por parte del PNV de que no se puede negar la legalización a un partido con esas características. Pienso que sólo el PP manifiesta una firme decisión de no permitir tal legalización, pero el PP no gobiera en España (al menos por ahora). Creo que se están dando las condiciones adecuadas para que la I.A. sea legalizada y ETA no tiene más remedio que plegarse a esta realidad. Por lo anterior Por lo dicho anteriormente y porque el PSOE está escarmentado de la última tregua Por lo dicho anteriormente y porque SIEMPRE es posible iniciar un proceso de PAZ. Por lo dicho antes. POR LO DICHO EN EL PUNTO 2 Por lo mismo Por lo mismo que he comentado en la pregunta anterior y porque parece ser que en el mundo de ETA y de los presos también se están produciendo movimientos que cuestionan la necesidad de actuar exclusivamente por las vias politicas

37


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Por lo mismo que he comentado en la pregunta anterior y porque parece ser que en el mundo de ETA y de los presos también se están produciendo movimientos que cuestionan la necesidad de actuar exclusivamente por las vias politicas Por lo mismo, porque creo que las condiciones las ponemos las personas, y que se trata de desearlo. Creo que podemos aprender de nuestros vecinos catalanes, de cómo ellos sí han conseguido sus estatutos. Creo que ETA tiene pruebas suficientes de que con la violencia no han conseguido nada, mas que desfavorecer a Euskal Herria, en su desarrollo, en su imagen ante el exterior, en la pérdida de personas trabajadoras, en crear dolor... Y espero que ETA, el Gobierno Vasco, y todos los vascos, recapacitemos y nos pongamos a luchar mediante el diálogo, para ser ese pueblo trabajador, amable, emprendedor, capacitado... Del que algunos se acuerdan. Por lo que he puesto antes: la izquierda abertzale está en ese camino. Por los gestos de la izquierda abertzale Por los movimientos que se han producido en el seno de Batasuna. Por los pasos dados por la IA Por los puntos antes señalados y porque ETA debería posicionarse de forma más determniante. Por os nuevos encuentros politicos entre EA y la IA por ejemplo. Por parte de ezker abertzalea parece que sí. Estaría mal que se echaran para atrás de nuevo. Por las partes gobernantes parece que no. A veces soy hasta mal pensada y pienso Realmente les interesa que se resuelva el problema? Parece que les sirve de maravilla para tapar otros que cada vez importan más a la ciudadanía. Por que batasuna ha rechazado la violencia Por que hay voluntad social a la busqueda de una solucion al conflicto. Por que no tienen nada que efrecer Por que una de las partes está débil y necesita que le dejen jugar en un campo casi desconocido para ellos, y la otra necesita apuntarse un tanto político en un momento en que el resto de tantos del partido los está perdiendo incluso de cara a su electorado más fiel. Por su falta de crredibilidad y fe en los medios políticos civilizados. POR TODO LO ANTERIOR Y POR QUE PAREZE QUE ETA TAMBIEN ESTA INTERESADA Por todo lo que dije anteriormente y, ademas, por la Declaración de Bruselas y el Acuerdo de Gernika. Por una parte sí, por la otra, la inmovilidad de los gobiernos español y francés, no abren ninguna puerta a la esperanza, pero las condiciones creo que se dan. Porque a ETA no le queda otro remedio. Porqué algunos partidos, algunos sectores sociales están claramente posicionados para trabajar en serio y de forma muy clara para relanzar un nuevo proceso. Porque aunque se lleva un plazo importante sin atentados, existe apoyo internacional al inicio de un proceso y existen declaraciones de la izquierda abertzale renunciando a la violencia como medio para alcanzar los fines políticos que persiguen, el Gobierno Español actual no parece que tenga la fuerza suficiente para poder llegar a acuerdos y garantizar que se cumplan, dado que probablemente no repita tras las próximas elecciones. Por otra parte el Gobierno Vasco actual se encuentra en una situación de dependencia del PP que le obliga a no moverse lo más mínimo en ese sentido para mantener el sillón de la Lehendakaritza. Porque autonómicamente tenemos un gobierno autonómico impuesto y corrupto, compuesto por gente sin casi formación incapaz de llevar a cabo proyectos que ya estaban en marcha por su ineficacia y ninguna gana de ser eficaces. Eso por no hablar de sus desencuentros dentro del propio partido con Madrid. ¿Esa gente es capaz de llevar un proceso de paz adelante?? Miedo me dá. Porque bajo mi punto de vista y desde el punto de vista democratico ilegalizar partidos es ilegal , y la postura del gobiermo central es la misma que siempre si no peor

38


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Porque cada parte valora como arriesgado salirse de su postura Porque el pueblo está harto Porque es inevitable. Después de los movimientos de Batasuna el Gobierno se ve obligado a reaccionar positivamente. La sociedad, a excepción del PP, no daría por buena otra postura. Porque es necesario volver a dialogar con franqueza. Como he comentado la renuncia a la violencia, que es importante, se quedaría corta. La propia sociedad civil debería manifestar explícitamente la necesidad de encontrar la Paz en Euskadi. Porque es un derecho y un deseo mayoritario de la sociedad. - Porque hay pronunciamientos -que me parecen creíbles- en la Izquierda Abertzale en ese sentido. Porque estmos en un buen momento y no se puede esperar más. Porque ETA tiene que abandonar definitivamente la lucha armada y todavía no ha dado ese paso y responder favorablemente a la petición manifestada en la Declaración de Bruselas Porque ETA ya no representa una amenaza y la izquierda abertzale ha tomado otros derroteros Porque Ezker Abertzaleak ilegalizada creo esta por el buen camino Porque hay gente e intereses que claramente NO quieren que las haya Porque hay muchos sectores implicados; y porque parece que la Ida. Abertzale se ha desmarcado de ETA Porque hay una tregua "de hecho" y un giro en la izquierda abertzale radical. Porque hay voluntad manifiesta al menos por un lado Porque la IA está deseando de entrar en el proceso político ya que ha visto que con la violencia no se consigue nada. Porque La izquierda abertzale está cambiando radicalmente su mensaje, y eso está arrastrando a ETA. Porque la izquierda abertzale está comenzando a dar pasos claros aunque para algunos no sean suficientes. Porque la justificación política de la lucha armada no encuentra eco, en estos momentos, en la sociedad y porque, después de tantos años de sufrimiento, la MAYORÍA estamos deseando que el problema se solucione. Porque la paz en un bien en sí mismo y siempre hay que tratar de conseguirla a pesar de hipotéticos fracasos Porque las opiniones expresadas por los políticos se hacen eco del cambio de actitud de Herri Batasuna y puede que llegue el momento de dejar participar en las elecciones a este partido. Porque no entiendo que mas quieren pedir que haga la izda Abertzale. Los gobiernos tienen que moverse, no se puede solo pedir, tambien hay que dar. Porque no hay una clara verbalización de rechazo a las acciones de ETA por parte de la izquierda abertzale, condición indispensable para los partidos que sustentan el poder, y tampoco tengo claro en qué punto está ETA. Porque no intentarlo sería un fracaso en sí mismo. Porque no podemos continuar ESPERANDO a que TODOS queramos que ETA desaparezca, que se legalice a la Izquierda Abertzale, que salgan los presos que no deben de estar en la carcel, por haber cumplido condenas, que haya acercamiento de presos, etc. Porque no tardará la declaración de ETA y hay que ir abanzando. Porque nunca debe de dejarse de buscar las salidas a este problema. No es cuestión de poder politico sino de la convivencia social. El politico ha de estar al servicio del pueblo y no a la inversa. Porque para la paz no hacen falta excusas. Siempre se pueden encontrar las condiciones, claro esta, siempre que exista la voluntad, sin pensar en otro tipo de beneficios. Porque parece que empieza a haber interés.

39


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Porque primero desde el punto de viata democratico no se puede ilegalizar ni partidos ni movimientos de ningun tipo, Porque quizá ETA y la IA puedan considerar seriamente el hecho de participar en política sin recurrir a la violencia y, posteriormente, los gobiernos apuesten por crear una mesa de partidos para solucionar de una vez por todas este conflicto. A pesar de mis dudas, necesito pensar que ésto pueda acabarse definitivamente. Porque se está planteando más clara la situación y, aunque hay sentencias españolas contra al proyecto de independencia, diría que la doctrina Garzón se cuestiona y cuestionará más firmemente. Porque se está viendo que tanto IA como ETA buscan salir del problema político vasco Porque si ETA deja las armas ya no hay argumentos para que no se camine en este sentido. Porque son los únicos que están fuera de la ley y provocan que el resto de gente normal no este representada a nivel político, si ETA hubiera desaparecido hace 30 años a día de hoy estaríamos hablando de una Batasuna fuerte y con prestigio. Porque ya está en marcha. Porque ya nos va pareciendo normal que no sea normal un charco de sangre cualquier día en cualquiera de nuestros pueblos a la salida del café de por la mañana temprano. La gente (en todos los "bandos", si se pueden llamar así) quiere vivir si esa carga, sin esa presión psicológica que no se da sólo sobre el que tiene miedo a que le peguen un tiro, sino sobre todos los que vivimos aquí y sabemos que no estamos al margen de lo que pasa a nuestro alrededor. La presión piscológica se sufre en la vida cotidiana y la sufrimos a veces sin reparar en ella. Es posible un proceso de paz, porque la sociedad vasca quiere vivir con normalidad y con sinceridad. La no violencia facilita la sinceridad, porque el miedo la dificulta. Así que, la paz es posible y es necesaria, pero sólo es necesaria la que es justa además deser necesaria. Que todo el mundo se sincere, porque si intentas engañarnos, herirían nuestras confianza y sería una herida sería muy dfícil de curar. Porque ya van dando pasos para dialogar la izquierda abertzale. Porque, a pesar de lo indicado antes, al Partido socialista le interesa marcarse el tanto de haber conseguido, finalmente, resolver el conflicto Porque, por lo menos en lo que se transmitió en las treguas anteriores, ETA las promulgó y aunque también fue ella la que las rompió, el partido en el gobierno no hizo nada por su parte ni tampoco el partido mayoritario en la oposición y sin su participación no hay nada que hacer Posiblementese llegue al final de la violencia de ETA, pero no con una Paz consensuada. Quiero pensar que sí, pero también lo pensaba otras veces. Quiero ser positivo y siempre las hay si se quieren buscar (si hay voluntad) Responderé, al revés. Qué es lo que puede impedirlo? Una postura cerrada por parte del PP, como la que tiene actualmente (una parte importante de su electorado no aceptaría algo diferente) podría dinamitar el proceso entrando en una espiral de nuevas ilegalizaciónes o condiciones imposibles para la legalización, cerrazón a cualquier negociación, etc. Sobre todo si pensamos en que es muy probable que ganen las próximas elecciones. El PP no puede cambiar su discurso ante su electorado, pero trabajando con ellos, especialmente con sus representantes aquí, que por tocarles de cerca, van a tener una mayor sensibilidad ante el problema, podría conseguirse que al menos no entorpezcan el proceso. Esto es, que aún con un discurso totalmente en contra, "miren para otro lado". Este es un aspecto que me parece muy importante en el medio plazo y en el que lokarri podría hacer una buena labor. S Se darán cuando ETA responda positivamente al emplazamiento hecho por la Declaración de Bruselas Se está avanzando pero todavía es necesario que se dé una declaración de alto el fuego de ETA así como se deben de dar pasos de buena voluntad por parte del Gobierno Central (acercamiento de presos,.....)

40


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Se están dando pasos Se están dando pasos unilateralmente pero tengo muchas dudas sobre la actitud del gobierno, aún declarándose una tregua definitiva y verificable por parte de ETA. Aparentemente su discurso no ha cambiado. Se iran viendo las posturas de las partes Se percibe que se puede confiar, todavia, en el cambio de postura de la Iz.Ab. Sekula ez delako garai txarrik antzeko gertaerak gauzatzeko!!!! Si creo y espero, sobre todo por la posición de la izquierda abertzale y también que ETA está totalmente desacreditada. Si dejamos unicamente en la posicion de las organizaciones armadas el indicador de si se debe o no avanzar, les estamos dando un poder que no les corresponde Si hay voluntad, siempre se puede trabajar por la paz, en estos momentos y en cualquier otro. Si la Izquierda Abertzale está en posición de trabajar presentandose a hacer política desde la paz y no admitiendo componendas con ETA las condiciones son buenas. Si la voluntad del PP y PSOE siguen inamovibles pues no se darán las condiciones. Si hubiera que rechazar la violencia de ETA, del FRANQUISMO, del ESTADO,... Diciéndolo bien claro seguramente tendrían que cambiar los modos de hacer política y lógicamente mejorarían las condiciones para un proceso de paz. Si siempre he creido que incluso en tiempos de violencia se pueden crear condiciones para un proceso de paz, en la coyuntura actual de ausencia de violencia, lo creo más todavía SI una parte no quiere sentarse en una mesa a dialogar, no puede existir un proceso de paz real. Sí, pero me asombra creer que vaya a conseguirse cuando escucho que no tiene que hablarse con la izquierda abertzale o cuando veo todos los intentos de buscar estrategias para impedir que puedan estar presentes en las próximas elecciones Sí, si el Gobierno Central o también Vasco mueven ficha al respecto y reconocen esta situación como una oportunidad a aprovechar.... Sí, también si ETA confirma los pasos dados a favor de renunciar a su lucha armada y cede el protagonismo a las vías políticas y pacíficas de manera casi definitiva.... Siempre es momento de buscar la Paz. Siempre es momento para avanzar Siempre es momento para avanzar Siempre hay condiciones para intentar la paz. Siempre hay que buscar caminos para la paz, si no se dan las condiciones hay que crearlas. Siempre hay y debería haber condiciones para la paz, pero ahora aún más, con el giro de la Izquierda Aberzale Siempre se dan las condiciones para el proceso si hay voluntad. Otra cosa son los avances o retrocesos que las circunstancias pueden producir, pero nunca se deben cerrar los procesos de diálogo. Siempre se dan las condiciones para un proceso de paz. Otra cosa es saber quién parte con más o menos ventaja en el proceso. Pero en todas las situaciones, incluso las peores, que no es el caso, se pueden generar procesos de paz. Sigo con la misma exposición del inicio. Soilik alde batek hartzen dituelako konpromisoak indarkeriari uzteko Son los dominadores y los conquistadores y ponen sus condiciones desde hace muchos siglos. Tanto ETA como Ezker Abertzalea parecen estar en la línea de conseguir acabar con la violencia. Tiene credibilidad la postura de ETA respecto a su cese definitivo de la violencia y su apuesta por la vía exclusivamente política. Se necesita también una política que arrope a todas las víctimas (por igual) para que no sean olvidadas

41


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Todavía es necesario que ETA de algún paso más, como mínimo un alto el fuego, aunque no sea permanente. Todo es difuso. El Grupo Facilitador Internacional debería dictaminar. Todos los grupos tienen interés (aunque en diverso sentido) en que el conflicto de acabe Una vez Eta declare una tregua definitiva en condiciones. Urteetan gerra egin duten eta gerran ari diren horiek hor daudelako oraindik. Uste dut Eta-ren barnean, indarkeria amaitu behar delaren ideia nahiko zabalduta dagoela, nahiz eta guztiak garbi ez euki. Denboraren gauza izango da nire ustez. Ver respuesta a la pregunta 1. Ya no sirven las palabras, hace falta hechos y que Eta deje las armas. Zapaltzaile, ez jakin, arrazioal, atzeratu, ebr. Izatea betikoa duelako alde batek. A priori, puede ser que existan las condiciones idóneas, pero hacen falta que demos más pasos en aras de conseguirlo. A veces me da la sensacion de que no interesa a los politicos, hay mucha gente a la que le interesa que ETA siga viva porque con ello justifica muchas politicas, mucho rifi-rafe, mucho dinero. Los de la calle si que decimos NO A ETA si al dialogo, pero ¿nos escuchan? Abiatzeko, edukiz betetzen joan beharko gero. Además de lo anterior, la Izquierda Abertzale está más unida a las raíces del pueblo, y conoce por intuición la ley natural de Causa y Efecto. Ha descubierto por si misma que todo cuanto hacemos a los demás regresa sobre nosotros como destino; por esto progresa hacia la paz, busca y necesita un nuevo proceso de paz Al margen de que ETA concrete el cese de su actividad con un calendario y pasos verificables, todos los demás agentes parecen decididos a liberar los obstáculos que retroalimentan el conflicto. Alde batek esaten badu ez dagoela prest egora mantentzeko eta bakea nahi duela, bakea hitzarekin ahoa betetzen duenak ahalegina egin beharko luke hau gauza dadin (edo agerian jartzen du egoera jarraitzea nahi duela, eroso zaiola, interesatzen zaiola horrela jarraitzea) Alde batetik PP eta PSOE interes estatalengatik eta Beste aldetik interes politiko, ekonomiko eta hauteskundearenanengatik Ez daukat oso argi alderdi politikoen sinismen demokratikoak nolakoak diren Aldeko zenbait baldintza berri azaldu diren arren, beste hainbat eman behar direlako prozesua abiatu ahal izateko. Prozesua abian jartzeko prozesua hasi dela esango nuke, eta ez da gutxi. Alderdiak ez daude ados, mahai bat osatzeko ETA-k pauso bat eman behar du, handia edo oso handia...su eten egiaztagarria edo armak uztea...hobe!! Algo se mueve, por fin... Aún no. El gobierno español aún no está del todo comprometido. Aurkari gehiegi ikusten ditut, bai partidu, erakunde, talde batzuk... Ostopoak jartzen saiatuko dira. Aurrena, aurretik izan den historia kontuan hartuz, nik uste dut ETA garbi utzi beharko lukeela amaitzen duela borroka zikloa. Aurrena, aurretik izan den historia kontuan hartuz, nik uste dut ETA garbi utzi beharko lukeela amaitzen duela borroka zikloa. Aurrena, aurretik izan den historia kontuan hartuz, nik uste dut ETA garbi utzi beharko lukeela amaitzen duela borroka zikloa. Bai esaten dut baikorra naizelako, ETA irtenbide ohoretsu baten bila dabil, baina gakoa orain Espainiako gobernuan dago. Bai ETA eta baita gobernuen partetik urrats berriak beharrezkoak direlako:

42


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario ETA: Armak uztea, horrek dakartzan zehaztapen guztiekin: borondatearen adierazpena, egiaztagarritasuna, ... Gobernuak: Herriak duen erabakitzeko eskubidea aitortzea, Alderdien Legea kentzea,... Bai, baina hobe da poliki joatea, eta aurreiritziak zein ohiko molde automatikoak alde batera uztea. Nik uste dut pazientzia eduki behar dugula, eta ez saiatu gehiegi korrika egiten, lortzen diren gauzek pausatzeko eta finkatzeko denbora behar da. Nik amonak gaztelaniaz sarri esaten ziguna aplikatuko nuke: "Vísteme despacio que tengo prisa". Baina etak erabateko pausoa eman beharko luke. Bake prozesu batean beti bi parte egon behar dira bakea aurrera ateratzen, zapaltzailea eta zapaldua, eta kasu honetan bakarra dago lanean. Bake prozesua abian dagoela iruditzen zait. Aldi honetan ez da izango aurreko alditan bezalakoa. Ez dut uste etak inolako ekarpenik egingo duenik eta ezker abertzaleak etorkizunean edukiko duen jarrera zehaztu behar du. Bidean presoen egoerari buruz akordioetara hel daiteke etak horrela eskatuta baina ez askoz gehiago. Bake prozesua pakerik ez dagoenean abiatu behar da. Baldintza, borondatea. Bake prozesuak euskal gatazka xaxatzen duten posizio politiko-ideologiko guztien parte hartzea exigitzen du. Eta oraingoz, subiranotasun espainolaren aldekoen gehiengoek ez diote gatazkari izaera politikoa aitortzen. Hau, noski, bere pozisio politikoa mantentzeko estrategia zaharra da: Gatazkarik ez badago, ez dago zer konpondu, ez eta inolako bake prozesurik abiarazi behar; beraz Euskal Herriko lurraldeak oraingo statusean mantendu behar dira, hots, estatu espainiar eta frantsesaren barruan. Ulergarria da estrategia hau, ehren egungo stasusak beren interes ideologiko eta politikoak asetzen dituen einean. 'Bake prozesutzat' ulertzen dut ETA eta Gobernuaren arteko negoziazio eta akordioa indarkeriaren alboratzeko. Baina Gobernuak ez du etarekin horrelakorik berriro negoziatuko, Su-eten iraunkorra bortxatu zen moduagatik. Egon ahal dena desarme prozesu bat da, baldintzak ezarrita. Bakea lortzeko gogoa baldin badago, egoera aproposena da, nahiz eta ETA erakundeak pausu handiagoak eman ditzakeen Bakea nahi bada hau lortzeko baldintzak beti aurki daitezke, nahi izanezkero. Bakearen aldeko mogimendua dagoelako. Bakerako beti daude baldintzak. Aitzakiak jartzen dituenak ez du ezagutzen euskaldunen historioan egoera gogorragoetatik ere ateratzeko kemena adierazi dugula. Ez da ahastu behar bakea, independentzia lortzeko bitarteko bat dela eta hontan dirudienez denak daude adoz. Baldintza bakarra bakea nahi izatea da. Kokoteraino gaude aldamenekoak zer egin behar duen esaten dutenekin, beraiek urrats bakarra ere ematen ez dutenean. Baldintzak betetzen dira. Etak momentuz indarkeria utzi duelako, Ezker Abertzaleak argi indarkeria gaitzetsi duelako eta nolabaiteko indar metaketa bat ematen ari delako (nahikoa ez bada ere). Baldintzak beti daude bakearen alde saiatzeko. Batasunaren desmarkea, taktikoa izan badaiteke ere, aurreko prozesuetan baino oinarri sendoagoa jarri du. Batasunaren jarrera aldaketak sendoa dela dirudi, nahiz eta Espainiarrek jarrera zapaltzaileak aldarrikatzen dituzten ta hortik batere mugitzeko urratsik egiten ez duten. Berez, baldintzarik gabekoak izan beharko liratekeelako bake-prozesuak. Berriro diot: orain urtebete baino egoera hobean gaude, baina behin betiko urratsa ematea falta da: ezker abertzaleak argi erakutsi behar dio etari ez dela haren morroia; haien arteko gatazka da, eurek konpondu beharrekoa. Berrogetamar urte baino gehiagoko borrokaren bideak helmuga honetara eraman gaituelako. Beti daude aukerak elkar hitzegiteko Beti daude baldintzak bake prozesu bat abiatzeko, gauza bidea topatzea da. Beti daude baldintzak hizketan hasteko. 43


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Beti daude baldintzak. Positibo zein negatiboak. Gatazka dinamikan murgilduak ere, Bake Prozesua Gatazka Prozesuaren jarraipen bat da, denok dakigu horretan bukatu beharko duela. Beraz, baldintzak beti egon direla pentsatzen dut. Bide onean gabiltza. Oraindik guztion nahirik ez da ikusten... Borondatea guztien aldetik ikusi behar da, eta, ene ustez, ez da horrela gaur egun. Como he dicho antes todos no tienen la misma inquietud. Como respondía antes, por la labor de una parte significativa de la Izquierda Aberrtzale. Condiciones se dan, otra cosa es que quien tiene la última palabra es quien decide y esos no somos nosotros sino los gobiernos centrales, y en el caso del estado español no parece que este por la labor de abrir un tema que ni siquieran se plantean, todo esta bien como esta para los intereses del estado Condiciones sobran, falta voluntad Considero que es necesario que ETA diga su ultima?. Palabra. Hoy sabemos, por los medios que la extorsion continua lo que equivale a decir que no estan por la labor que la Sdad. Le exige. Considero que tras tantos engaños o se acaba y punto o nada. Contestado en pregunta anterior. Continuar la profundizacion del dialogo y esperar mas acontecimientos. Creo que a nivel politico no se dan las condiciones adecuadas. Creo que debemos partir de la base de que las condiciones para la paz no "existen", sino que una condición para el proceso de paz es crear las condiciones. Creo que está contestado en el 1. Creo que se está dando, aunque haya que esperar para abrirlo más. Creo que solo falta la tregua total de ETA y que el gobierno español reconozca el derecho de todos los vascos a votar lo que queramos. Cualquier momento es bueno para buscar la paz. No obstante, el clima pre-electoral no ayuda nada. Cuando se crea una ley para sacar o no dejar entrar en la política, esto es dialogar para intentar hacer y/o arreglar contiendas, a una de las partes es no tener voluntad, insisto por rédito electoral y/o negación del propio conflicto, a una parte importante del propio conflicto y del sentir de una parte del electorado es no tener demasiada voluntad de conseguir esa paz. Esto es lo que se dice "poner palos a las ruedas". Da la impresión de que el proceso va a ser una travesía del desierto para la izquierda abertzale con algún acompañamiento de partidos nacioinalistas especialmente EA y Aralar. El gobierno no mueve ficha y parece que no lo interesa que la Izquierda Abertzale se presente a las elecciones. Debe haber interés por parte de todo el mundo Depende de que ETA deje de enrrocarse en sus posturas y escuche al pueblo vasco, incluida la izquierda abertzale. Después de 30 años de más pegando tiros parece que por fin se van dando cuenta algunos que por ese camino vamos a peor. Distentsio momentuan gaude. Ezker abertzalekoek adierazpen argiak, inoizko argienak egin dituzte partiduen legea beteko dutelakoan. EA, EAJ, EB, Aralar, adlde daude. PSE eta PSOE nahi dute baina ... PP-k ez du nahi; egia esan. Dudo que el gobierno esté abierto a otros procesos que el cese definitivo de las armas unilateralmente Durante más de un año no ha habido ninguna acción violenta por parte de ETA. Edozein baldintzeekin aukera daudelako. Nahiz eta askotan askoz zaiagoa izan. 44


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario El escenario lo exige, es el momento de hablar de amnistias a presos políticos, verificaciones de tregua.... Si lo alargamos puede quedar colapsado y evitar su evolución volviendo a una situación de violencia. El Estado Español debería de modificar su posiciónamiento ( que no quiere decir que deba renunciar a nada). El gobierno actual no parece tener la autoconfianza necesaria El gobierno de Madrid tiene que dar algun paso, segun lo reflejado en los periodicos diarios, aunque estimo que en l cocina se estara negociando algo, pero como es una suposición lo dejo en un NO El período de tregua de ETA en el que nos encontrmos (aunque sea la enésima tregua, lo que puede producir desconfianza), además de los movimientos hacia estrategias puramente políticas de la izquierda abertzale El proceso de paz está ya en marcha. Falta queel gobierno español o los jueces legalicen a la izquierda abertzale. Esperamos una solución a los presos.la dispersión debe terminar. La tortura, por supuestísimo, debe deternerse ya. Es increíble que los que piden a la izquierda abertzale gestos y más gestos, vuevan la cabeza con la trtura. En ausencia de violencia, tiene de abrirse el proceso nuevamente. En el único camino para arreglar conflictos En mi opinion, estamos ya inmersos en un proceso de paz. Estoy seguro de que hay dialogo con ETA, con la Izquierda Abertzale... Y que cuando ETA declare un fin definitivo de la violencia estará todo muy hilvanado. En mi opinión, hay un factor determinante que es la convicción generalizada de que la violencia no puede traer la independencia y el socialismo ni siquiera otros objetivos menores a Euskal Herria. Es más, está muy extendida la idea de que la violencia es precisamente una importante traba para conseguir esos objetivos. Estas convicciones se han extendido hasta la propia médula de ETA. Por eso, creo que hay sectores de la política española que se encuentran cómodos en el actual status quo y recelan mucho de cualquier cambio de lo que llaman la lucha antiterrorista. En primer lugar porque siempre es el momento de abrir procesos de paz, sean pocas o muchas las esperanzas. En segundo lugar, porque en la izquierda abertzele están ganando posiciones las posturas proclives al abandono de las armas y la apuesta política es clara. En tercer lugar, porque se debe aprovechar el deseo social de acabar con la violencia. Y en cuarto lugar, porque ha habido, hay y seguira habiendo conversaciones. Entiendo que hay un cambio de actitudes y un mayor convencimiento en alejarse de la lucha armada. Eragile ezberdinek jarritako baldintzak direla eta publikoki harremanak izateko baldintzarik ez egon harren. Pribatuki kontaktuak egotea bideren bat bilatzen lagundu dezakeela uste dut. Es algo que hay que perseguir siempre y hay ahora elementos diferenciales que lo aconsejan. Es el momento de ir dando pasos hacia adelante ya que el proceso hacia la paz está iniciado desde el momento que ETA ha decidido dejar los atentados. Es el momento en que ETA ya prácticamentre no existe y la IA está por la labor de hacer política Es importante que todas las voluntades naveguen en la misma dirección y mantengan los pasos dados sin echarse atrás, pero creo que aún queda un largo y lento proceso que haga madurar a todos y permita conseguir una paz real y permanente, sin pasos atrás y con compromiso firme. Hay demasiados intereses que obstaculizan este camino, por ejemplo las elecciones próximas, el querer sacar rendimientos políticos de todo, por ambas partes. Es la única condición indispensable, el resto pueden ser negociables Esker abertzaleak argi adierazi duelako bide demokratikoak direla bidea. Espainiar estatuak ez duelako aldaketarik nahi bere izaeran. Autonomiak ere gehiegizkotzat jotzen hasiak dira Espainiako "indar faktikoak". Españolistas no cederan su postura, perderian su lugar politico, hoy en la cuspide Esperanza y hartazgo Espero que legalicen a Ezker Abertzalea. La labor de los facilitadores. Que el problema ha traspasado la frontera de la Península Ibérica y que los políticos tendrán que trabajar para, por lo menos, dar "imágen", aunque algunos de ellos prefieran trabajar para réditos políticos de su partido que por el bien de la sociedad.

45


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Espero que si, ademas al gobierno le viene muy bien acertar en algo Esta vez parece que todos los agentes vislumbran un final de la violencia, para lo que se requiere un proceso, que parece que ya está en marcha Está visto que se han dado pasos. Haría falta que se dieran otros más. Deberíamos tomar en serio lo que dijo Eguiguren: El pueblo debe presionar al Gobierno con mucha fuerza. Estatuak ez du bere aldetik ezer jartzen. Betiko moduan jarraitzen du. Estatuek Mitchel printzipioak onartu ezean, Batasuna legalizatu ezean,presoen sakabanaketarekin, torturekin amaitu ezean... Etak bere jardun armatua betirako amaitzeko bermeak eman ezean... Baldintzarik ez dela ematen uste dut baina aldi berean ezin dira aitzaki bezala erabili geldi egoteko. Egoeraren larritasunak erantzun baikorrak eta ausartak eskatzen ditu. ETA antza denez aurrerapuso handiak ematen ari dira, nahiz eta oraindik tregua unilaterala eta betirakoa ez iragarri.Ezker abertzalearen jarrera ere zeharo aldatuz doa.Esperantzaz itxaroten dugu herritarrok.Ikusi behar ere ETA-k gobernuari akordio ailegatzeko eskatzen dituen baldintzak( presoen amnistia,independentzia,..) Eta Gobernu zentralak noraino helduko den. ETA creo que sabe que no va a salir ganando, las bases políticas son el único metodo Eta debe desaparecer antes de un proceso de paz ETA dice que quiere dejar las armas, la izd. Abertzale parece qe quiere empezar a hacer politica, creo que son 2 puntos imporantes ahora hay que empezar a verse otras cosas. ETA está constatando que su acción armada no tiene futuro político ETA ez delako desagertu edo/ta Batasunak ez duelako ETA kondenatu. ETA hor egonda ere bakerako benetako borondatea duenak eman ditzake urratsak. Bestela etak agintzen du hemen, hark nahi duen arte honela egon behar al dugu? ETA no tiene apoyo, ni social ni político ETA´k uzteko erabakia hartu behar du lehenbailen! Edo behintzat Bruselasko agiriari erantzun egokia eman. Etak argi eta garbi adierazi behar du su-etena indarkeriaren mehatxua desager dadin eta Ezker Abertzaleak legeztatuta egon behar du denek parte hartu ahal dezaten negoziazio prozesu batean. Etak azkeneko pausua eman behar du eta gobernuak bebai Etak behin betiko indarkeria uzten duela iragarri beharko luke. Hauxe ezin besteko baldintza, aurreko beste su eten bien porrotaren ondorioz. Herria ere kokoteraino dagoela somatzen dut; arrazoia ez zaio falta. ETA-k desegin behar luke. Presoak hurreratu beharko lirateke. Etak eraso ekintzarik egingo ez zuela esan ondoren, Gobernuaren ardura da elkarrizketarako baldintza argiak jartzea 2- ETA desagertzea eta armak uztea ez da bake prozesu baten hasierako baldintza, hamaierako helburuetako bat baizik 3- Bruselas eta Gernikako adierazpenak izan daitezke elkarrizketarako hasierako baldintza aproposak. Baina horretarako, bai etak eta bai Gobernuak haiekiko atxikimendua adierazi beharko lukete. 4- etak onartzen badu Bruselaseko eskaera, dirudienez Gobernuarentzat hori ez da nahikoa izango. Etak eta ezker abertzaleak eskatutako baldintzetara moldatu direlako Etak ez duelako denok espero dugun borroka armatua uzteko erabakia hartzen eta kaleratzen. Etak ez duelako erabakirik hartu Espainiako Gobernuak ez duelako ezer egiteko borondaterik agertu Komunikabideak ez dutelako orokorrean laguntzen Etak gelditu nahi duelako

46


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Etak pausu batzuk eman ditu, eta aurreko prozesuan galdu ziren loturak tartekaritza lan berriekin ordeztu litezke. Etak tregua bat emana du, eta Ezker abertzaleak garbi adierazi du bide politikoekin bidez soilik egingo duela lan. Etaren ahulesia eta aurrera ezin egina. Esker abertzalearen ilegalizazioa eta mundu bi hauek konturatuta egotea horrela ezin dela jarraitu eta adostasun poltitikotik eta maioriak lortuz bakarrik lor genezakeela gure nahia. Espainiaren batasuna defendatzen dutenak ere, bakea desiratzen daudelako eta bide demokratikoen bidezko aldarrien aurrean (euskal kulturaren eta hizkuntzaren normalizazioa, erabakitzeko eskubidea etab.) Etengabe burugogor ezin direlako egon. Etaren erantzuneza PSOE eta PP alderdien jarrera Ezker Abertzalearen mugimenduaren moteltasuna Etaren hitza falta da oraingoz Euskadi tiene una sociedad pacifica, democråtica que quiere, se merece, trabaja y desea la paz. Euskal Alderdien jarrera, etak odolezko atentaturik ez egitea, Euskal Sindikatu eta eragileen jarrera, Espainiako Gobernuaren aldetik ere zirrikitu bat iriki dela uste dut... EXISTE UNA VOLUNTAD MAYORITARIA PARA RESOLVER EL CONFLICTO. Ez dakit zeintzuk izan daitezkeen baldintza horiek. Orain Win-Lose egoeran gaudela iruditzen zait. Alde biek zerbait eman behar dute benetan prozesua iraunkorra izan dadin. Ez dugu ezer galtzekorik eta bai asko irabazteko, aparte baldintzak askoz hobeto ez dira inoiz egon ezta egongo ere, nire ustez. EZINBESTEKO BALDINTZAK DIRELAKO Ezke abertzaleak eman dituen pausoen ondoren eta etak eman beharreko pausoak ematen baditu, Madrilgo Gobernuaren esku legoke gakoa. Horrek esan nahi du abiatzeko baldintzak gure aldetik bederen eman direla. Ezke abertzaleak eman dituen pausoen ondoren eta etak eman beharreko pausoak ematen baditu, Madrilgo Gobernuaren esku legoke gakoa. Horrek esan nahi du abiatzeko baldintzak gure aldetik bederen eman direla. Ezker abertzale "klasikoaren" mezu berriak egiazkoak badira, oportunidade oso ona dago elkarrizketak hasteko. Ezker abertzale tradizionala nahiko garbi posizionatu delako biolentziaren aurka, besteak berriz ere betiko moduan lan eta lan jarraitzen dute ea oraingoan lortzen dugun Ezker abertzalea jausi da pikundotik eta indarkeria ez dela bidea konturatu delako. Etan duda barik erresistentzia dago, baina espero dugu arrazoia gaindituko dela Ezker Abertzalea y la organizacion armada ETA han dado y estan dando pasos importantisimos hacia a resolucion del conflicto. Otras organizaciones politicas, sindicales y sociales estan dando pasos hacia la resolucion del conflicto. Mientras tanto PSOE y PNV juegan en un ambito ambiguo. El estado no ha movido ni un paso aunque sea insuficiente y en las carceles y los juzgados se sigue atacando a militantes vascos. Ezker abertzaleak bakeko prozesuan sinisten duelako nahiz eta azkenean beste aldi batzuetan gertatu den bezala dena pikutara joan. Ezker abertzaleak bide politikoz bere helburuak lortu nahi dituelako Ezker abertzaleak publikoki esan beharko luke bide politikoaren hautua egiten duela, Estatuko gobernua negoziazioari ez ekiteko aitzakirik gabe geratzeko. Ezker abertzalearen aldaketagatik, hots, demokraziaren baldintzetan aritzeko joera antzematen ari delako bere agerraldietan. ETA sueten batean edo sasi suetenean dagoela dirudi, bahiz eta aurrera pauso irmoagoak eman beharko lituzkeen behinbetiko suetenaren iragarkia adibidez Ezker abertzalearen inplikazioa 47


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Ezker abertzalearen jarrera bakearen alde dagoelako Ezker abertzaletik behin eta berriz esan dute indarkeria mota guztiak baztertzen dituztela. Falta el abandono de las armas Falta la declaración del alto el fuego definitivo Falta que ETA comunique de forma oficial el cese y lo comprueben todos los actores que posteriormente deben recorrer el camino necesario Gehiengoaren borondatea delako eta indarkeria bide politiko bezala baztertu egin delako Gizartearen zati garrantzitsu batek nahi duelako eta Ezker Abertzalearen parte garrantzitsu batek ere horrela nahi duelako. Gobernua eta ETA mugitu behar dira hau konpontzeko. Gobernuak trabak jartzen ditu Halere, nik uste, bidea daramaguna dela: España kieto badago ere, guk segi pausoak ematen, banan banan... Gu ez gaituzte (gehiago) lotsatuko. Halako batean, Europak ere, ezer bada hori ere, hitzegin beharko du eta seinalatu, lotsatu beharko lukeena lotsarazteko... Hace un año que no hay atentados de ETA y la evolución de la IA me hace pensar que sí Hacen falta algunos pasos más por uno y otro lados para COMENZAR un nuevo proceso. Hay agentes que han comenzado a apostar por un nuevo escenario y en la sociedad vasca hay una opinióm mayoritaria en favor de la misma. Hay buena disposicion por parte de la direccion de HB, aunque,si ETA no se une claramente al proceso, buene parte de las bases del partido(particularmente los jovenes), seguiran con la organizacion. Hay intención de iniciar un proceso que se ve obstaculizaado por la postura del PP Hay más talante dialogante por parte de la Izquierda Abertzale y una apuesta más firme por entrar en el diálogo democrático Hay un alto el fuego, y hay un replanteamientos de estratégicos por parte de la izquierda abertzale Hay un ambiente de violencia verbal y anímica que nos rodea, al que encima le acompaña el gusto por lo vulgar y chabacano, todo ello reflejado por la tv que la gente ve. Y así son los políticos. Todo es un puro culebrón, pueril y vergonzante. Fuera la política. La gente se muere de hambre, por Dios! Hay un cambio importante en la antigua Batasuna y en ETA Hay voluntad Heldutasuna handiago da. Beharra dago (alderdien ilegalizazio legea, objetiboki klabea da) Europan eta Mendebaldean ez da onartzen terrorismoa, 11-S ostean oraindik gutxiago Herri honek beharra duelako, eta E.T.A.ri (eta ingurukoei)ez zaielako onurgarri irteten armak erabiltzea. Herria prest dagoelako aurrera pausuak emateko guztion onurarako eta norberak badakielako bere gogoak ezin badira bete, behintzat guztiok eroso elkarbizitzeko adostasunak urki daitezkela. Herria prest dagoelako aurrera pausuak emateko guztion onurarako eta norberak badakielako bere gogoak ezin badira bete, behintzat guztiok eroso elkarbizitzeko adostasunak urki daitezkela. Herriaren gehiengoak nahi duelako Herriaren nahiari borondate politiko irmoa erantsi zaiola uste dudalako Idarkeriarik ez erabilteko apostu irmoa egina dagoalako baina alderdi politiko batzuei ez jake hori batere komeni

48


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario

10. Balora ezazu Gobernuen, alderdien eta Lokarriren ekarpena bake eta normalizazio helburuei. Zergatik? Zer egin beharko lukete hobetzeko? Valora la aportación de los Gobiernos, partidos y Lokarri al objetivo de la paz y la normalización. ¿Por qué? ¿Qué deberían hacer para mejorar? A Lokarri: seguid intentándolo por todos los medios y a todos los niveles A los partidos e instituciones que he dado mayor puntuación son los que considero que sus propuestas son las más constructivas, posibilistas y honestas con el objetivo de la paz. Por contra, a los que menor puntuación he otorgado, son los que considero que no sólo no ayudan en la consecución de la paz, sino incluso que ponen obstáculos en el camino, especialmente el PP y UPyD. También es cierto que dentro de los partidos, hay gente que hace más y gente que hace menos A pesar de intentar ser los más neutrales posibles y trabajar de manera independiente y desde una perspectiva totalmente social y ciudadana, algunas de la preguntas de los cuestionarios son, bajo mi punto de vista, tendenciosas. No obstante creo que sólo esa pespectiva popular y de a pie de calle, debería ser la más escuchada y tomada en cuenta, dentro de la clase política hay demasiados intereses creados y a menudo TODOS aquellos que se mueven en esas arenas se olvidan que son representantes de un pueblo y obvian sus prioridades, centrándose más en las suyas propias. Abandonar la visión cortoplacista que la mayoría de los partidos tienen y ser capaces de mirar un poco más allá de la siguiente cita electoral. Abandonar todo el mundo los cuentos partidistas que se han inventado para sus intereses particulares y empezar de cero con absoluta objetividad Ahalegin handia egiten arid Currin eta horrelakoekin, kommunikabideetan, kalean,... Aurrera ere asko ahalegindu behar du jendea informatu eta animatzeko, honen, jendearen deiadarra gero eta ozenago entzun dadin Alderdi euskaldunok eta EB-k erabat bat egin behar dugu helburua lortzeko, oztopo eta interes partidista guztien gainetik. Ea behingoz elkartzen garen, herriak aspalditik eskatzen du eta. Alderdien benetako interesak botere mailea gehitzea da halan edo holan; hori dala eta alderdiak barnera begira besterik ez dagoz eta bake prozesuaren inplikazioa alderdiak irabaziko dituan botu kopuruaren araberakoa da. Nahiz eta ezker abertzaleak publikoki aldarrikatu ETA EZ beste zerbait argudiatuko litzake bakoitzaren botere mailea mantentzeko edo indartzeko. Alderdi politikoen azpi joko eta haien benetako interesak publikoki zabaldu beharko litzakez hedabideetan. Antes, en cada respuesta he incluido un pequeño comentario. No sé si os llegará. Antes, en cada respuesta he incluido un pequeño comentario. No sé si os llegará. Aprovechar el momento actual, y facilitar el camino para conseguir la disolucion de ETA en los proximos meses, ya que la violencia no deberia tener cabida para la consecucion de fines políticos, aunque en el mundo en que vivimos existen muchas formas de violencia, ejercida en algunas ocasiones incluso por los sectores que más reclaman el fin de ETA, y que en algunas ocasiones deberian mirar su pasado y mirarse "el ombligo". Aquellos que he valorado insuficientemente creo que deberian hablar menos y poner más empeño si de verdad quieren una convivencia pacífica y no un clima de crispación. aqui lo unico que tiene que mejorar es la postura del gobierno central ya que tienen que comprender que el estado Espanol no es un ente indisoluble, y que dejen esl papel de victimismo ya que los que empazaron con el conflicto fueron ellos con su actitud imperialista. Aunque he puntuado las valoraciones de cada institución o partido,sinceramente me he guiado de impresiones ya que no tengo claro que la ciudadanía tengamos la suficiente información al respecto ya que considero que muchas de las actuaciones (o ausencias de actuación) de cada institucion o partido no se hacen publica y pertenecen a la trastienda, al fin y al cabo la información la recibimos principalmente por los medios de información (TV, radio, prensa escrita) 49


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario y creo que cualquiera de ellos (con intensidades diferentes) están contaminados o escorados para algún lado; por lo que su información no sé hasta que punto nos puede crear una opinión objetiva Aunque he puntuado las valoraciones de cada institución o partido,sinceramente me he guiado de impresiones ya que no tengo claro que la ciudadanía tengamos la suficiente información al respecto ya que considero que muchas de las actuaciones (o ausencias de actuación) de cada institucion o partido no se hacen publica y pertenecen a la trastienda, al fin y al cabo la información la recibimos principalmente por los medios de información (TV, radio, prensa escrita) y creo que cualquiera de ellos (con intensidades diferentes) están contaminados o escorados para algún lado; por lo que su información no sé hasta que punto nos puede crear una opinión objetiva Badaude batzuk lehenago ari direla beren interesei begiratzen bakearen alde lan egiten baino Bakarrik euren interesen alde jardun ordez, gizartearen mesedetan jardun beharko lukete alderdikeriak alde batera utziz. Bakearen kontua oso luzea izango delakoan nago. Kontua da agintari eta politikoek oso epe laburrean pentsatzen dutela. Ez dute arriskatzen. Izan ere, gizarteak emaitza azkarrak nahi ditu eta baketzearen gaineko alderdiek duten iritziak/posizionamenduek hauteskundeen emaitzak baldintzatuko litzakete. Bakeaz zer ulertzen dugun bateratu, eta bide horretatik abiatuz astiro astiro pausuak eman, elkarrizketa eta adostasun mailan, txikiak badira ere. Baina, nik neuk ez dut itxaropen handirik trenen arteko talka begibistakoa delako. Edonola ere, lehenengo ETAk armak baztertu, hori gabe ez baitago hitzegiten hasterik ere. ETa gero garbitu zer nahi dugun, bai batzueke eta bai besteek, eta ea talka ematzen joaten den aurrera egin ahal izateko. Ekarpenak baloratu ditut ez hainbeste benetako ekarpenak direlako, baizik jokabidea eta borondatea baloratu ditudalako. 1.bakoitza bere interesak alde batean utzi 2.eukal herriaren onarpena bilatu 3.esku zabal izan 4.luzerako begiratu Básicamente: el Gobierno Central, el PSOE (y sus franquicias), Gobierno de Navarra, Gobierno Vasco, UPyD y demás "constitucionalistas" adaptar su trabajo a principios democráticos. Con esto ya habríamos dado actualmente un paso importantísimo hacia la solución del problema y para la desaparición de ETA el paso sería determinante. Benetan bakea nahi Beste herrialdeetan konponbidea lortu duten prozezuak aztertu. Ido horretan benetako lantaldeak sortu. Pakegintzan benetan trebezia dutenek ardura hartu. Biztanlegoa txontxongilo gisa ez gaitzatela hartu poltikariek, egia iskutatuz. Beti egongo da ideia berriren bat, oraindikan aurkitu ez duguna. Eutsi gogor!!! Buscar la mesa de negociación y diálogo sin pensar en la rentabilidad electoral de cada partido Cada partido se ha implicado de una manera diferente, algunos más, otros menos y algunos a la contra. Campañas informativas sobre el proceso. Denuncias de las trabas. Reflexiones, cuestionamientos de qué queremos y adónde vamos y cómo.Utilización, en la medida de lo posible, de artículos en medios de comunicación, charlas, mesas de debate. Informar, aclarar, ayudar a la reflexión e incidir en la esperanza a que podamos construir un pueblo en y desde la paz. ceder en sus posturas, siguen siendo muy cerradas, muy inamovibles Centrarse menos en sus intereses particulares y más en la pacificación. No quitar hierro al adoctrinamiento violento de las masas de jóvenes de la izquierda abertzale. Para alcanzar la paz, hace falta respeto, no uso de la violencia, etc. Moverse, no vale el no a todo de algunos partidos. Claramente se ven los partidos que están porque avance el proceso de paz y darán su apoyo de diferentes maneras y los gobiernos y partidos que no están por la labor de facilitar nada. Es difícil que cambien de opinión pero la evidencia y los avances que va a haber les van a obligar a moverse. Todos ellos debería valorar unilateralmente qué podrían aportar en este momento y no poner más trabas de las que hay. Como he dicho antes, no sigo el tema; los puntos los he dado totalmente por intuición. Lo que hay que hacer, en mi opinión, es aceptar los puntos de vista de los otros y fomentar la libertad de expresión y sobre todo nuestro idioma y 50


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario cultura al máximo. También estaría bien un referéndum como se hizo en Quebec. En general creo que en Euskadi (y en todo el mundo) hay que empezar a dar importancia a los problemas humanos y medioambientales que nos acucian y cerrar ya de una vez las rencillas, que "patria querida" tenemos todos. Estoy convencida de que si no lo hacen, es porque hay luchas de poder por medio, aquí y en Timbuctú. Buena suerte Con ciertos partidos como el que nos gobierna en Navarra me temo que es imposible hablar , pero no podemos dejar que ellos siempre decidan. reconozco que la gente esta mas cansada que nunca y muy pocos creen en la política y sobre todo los jóvenes . ahora mismo como esta el país lo único que le interesa a la sociedad es encontrar trabajo o mantenerlo y consumir y consumir sin importarnos lo que le pasa al vecino es triste pero es así. enhorabuena por la labor que lleváis a cabo, ya tenéis moral . Con un 5 he valorado el simplemente no hacer nada, lo que puede ser bastante en algunos casos. Batasuna y sus tiempos crean desconfianza, ya es casualidad que se acerquen tanto las elecciones cuando se ponen en marcha. Lokarri debería conseguir mayor difusión de los informes del observatorio. No me gusta la nueva posicion de EA, la considero partidista e interesada. En general he puntuado bajo Considero que hace lo que puede, dado que la sociedad está un tanto aletargada. Crear un foro con múltiples actores (institucionales, de la ciudadanía, relatores internacionales, etc. y con un plazo determinado trabajen en propuestas concretas. Creerse que estamos en unas coordenadas novedosas que exigen respuestas novedosas Creo que cada uno está más o menos en su lugar pero deberían flexibilizar sus posturas y comenzar a usar un lenguaje más inclusivo que rebaje el tono de la desconfianza y la dureza. Respecto al PP y a UPyD no albergo demasiadas esperanzas salvo que vean en el proceso una forma de acceso al poder o de inevitabilidad. Creo que es necesario dejar de utilizar electoralmente a las víctimas y a la lucha armada. Además, deben buscar puntos mínimos de entendimiento, y no centrarse en las diferencias. No es sencillo pero es imprescindible. Creo que la paz no es una prioridad, de hecho creo que los conflictos violentos son muy eficaces para manejar la atención y los miedos de los ciudadanos. Creo que mientras no prioricemos la inteligencia emocional sobre la racional, sera dificil cambiar. Creo que la paz no es una prioridad, de hecho creo que los conflictos violentos son muy eficaces para manejar la atención y los miedos de los ciudadanos. Creo que mientras no prioricemos la inteligencia emocional sobre la racional, sera dificil cambiar. Creo que Lokarri es una digna prolongación de Elkarri y personalmente sigo apostando por el diálogo y el acuerdo. Es cierto que el comportamiento de ETA no ha sido aceptable para con estos movimientos. Es cierto que la misma Izquierda Abertzale ha tenido momentos de enfrentamiento con miembros de Aralar.Sin embargo, los tiempòs han cambiado y hasta en el PP se afirma que el fin de ETA está cercano. Dirán en este partido que esto tiene lugar por la acción policial, pero lo importante es que se acepte su posible final y no se hable de nuevas posturas de persecución de la I.A. No voy a negar que la Ley de Partidos ha podido servir para que el apoyo social de ETA haya disminuído, pero se trata de un medio que no es ético y el fin no justifica los medios. No voy a negar que nadie puede asegurar con total rotundidad que ETA no va a realizar ya atentado alguno, pero la probabilidad de que lo haga es tan pequeña que merece la pena sentarse con sus posibles representantes para buscar soluciones de paz. Cuando hablo de representantes, lo digo en sentido amplio. Podría tratarse de personas que militan actualmente en ETA o bien de mediadores en los cuales ETA deposita un grado suficiente de confianza como para sentirse representada. Es evidente que miembros de la Izquierda Abertzale podrían realizar esta función. Es lamentable que alguno de estos posibles mediadores se encuentre actualmente en prisión. La postura del actual Gobierno Vasco debería ser la que tuvo en tiempos de Ibarretxe, ya que me pareció que supo adoptar las líneas apuntadas por Elkarri. Actualmente el Gobierno Vasco está lejos de esa postura, pero confío en que terminará aceptando el diálogo. Creo que se hace una gran aportación de sesibilización y aportación de la opinión social sobre el proceso de paz. Creo que tendremos un gran problema... es contaminación que nos pueda llegar desde fuera de Euskal Herria por la 51


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario utilización del conflicto vasco como arma politica, electoral... por parte de los partidos politicos y que ralentizará este proceso algo mas de lo normal. Creo que todavía Aralar y EB juegan a dos bandas y deberían ser más activos en presionar a las demás organizaciones políticas y gobiernos para entrar en la vía del diálogo. El PSE y PSN juegan al despiste cara a su electorado, utilizando los primeros la baza de Eguiagaray, cuando les conviene. El gobierno español podría dar algún paso, bien explicado a la ciudadanía, ya que sabe más de lo que dice acerca de las intenciones de unos y otros. Darse cuenta de que cualquier tipo de identificación con un ideal nacional, ideológico, político o incluso religioso es en sí mismo el origen de la violencia. Si cada uno de nosotros ve el peligro de ello, dejará de ser español, vasco, socialista, nacionalista, cristiano, musulmán, etc. y será simplemente NADA, osea será libre y jamás ejercerá la violencia sobre "el OTRO", porque ya no existirá "el OTRO". Deberian buscar el acuerdo con el contrario, escuchar todas las opiniones, pensar más en las generaciones futuras. Dejar a un lado el electoralismo partidista e impulsar el diálogo de todos y cada uno de los temas a tratar, sin exclusiones. Dejar de lado calculos partidistas y centrarse unicamente en asegurar las condiciones para que todas las sensibilidades respecto al conflicto puedan defender sus posturas en un parlamento elejido en las urnas. Dejar de pensar en las ganancias electorales que les daría un proceso de paz o la propia paz. Ya sabemos que este mundo, y más en política, no se hace nada sin interés y que raramente se dá el voto o se cede por nada. Pero es que.. lo de éstos ya se pasa de castaño oscuro. Tanta obsesión con sacar algún beneficio o con que no la saque el otro, y tanto hablar del pobre pueblo con la huelga de los controladores aéreos y, cuando se trata de la paz.. dónde está ese pueblo?? Habrá que preguntárselo a Pepe Blanco o al amigo Rubalcaba, porque lo que es a Patxi López... Dan ganas de hacer un cártel dónde se diga: Se busca. Dejar las posiciones frentistas y acercarse cada vez más al centro de gravedad de negociación. Dejar su intereses partidistas y trabajar sinceramente por lograr la Paz Dejar todas sus rencillas, sus ataques particulares, sus desavenencias y declarar que el sufrimiento está en todas y cada unas de las víctimas, sus familiares y allegados. Reconocer los errores en todas las partes y tener una intención clara y sin dobles intenciones de acabar de una vez por todas con este conflicto, que dejen de echarse la culpa unos a otros y que comiencen a trabajar. Actos y no más palabras Dejarse de partidismos, luchas de poder, si me interesa o no, cuantos votos saco y en que momento. Escuchar activamente al otro, sin opiniones ya hechas. Dar el brazo a torcer. Imaginar por un momento una Euskal Herria sin violencia ¡que gozada! ¡que alivio! y soñar con ella Demasiados intereses partidistas. Una empieza a pensar que estos priman por encima de la paz para los políticos... Demasiados intereses partidistas. Una empieza a pensar que estos priman por encima de la paz para los políticos... Denek(batez ere alderdi politokoek) protagonismo guttiago iazn beharko lukette. Euskal Herriak "aniztasuna" du. denen eskubideak errespetatzeko oinarriak jarri. demokrazia gehiago Denon arteko elkarrizketa eta akordio erreal bat adoztu beharrean gaude. Partidoek, gehienetan, beraien interesak baino besteriki ez dituzte kontutan hartzen ( botoak eskuratu), bainan abertzaleak direnak, akordio batera iristeko irekiagoak ikusten ditut, baita E.B. ere. EAJ aldiz, bere interesei begira gehiegitxo eta ahul Desearlo, y promoverlo, unos como lo están deseando, y promoviendo, otros. dialogar DIALOGAR,RECHAZAR TODO TIPO DE VIOLENCIA,RESPETAR Dudo si se refiere solo a Lokarri, y me voy a centrar en ella: Me parece admirable el tesón, la constancia, elempeño en conseguir la paz, incluso sin demasiados apoyos, como el mío, que tan solo se limita a contestar a los cuestionarios. Mila esker¡¡¡ EAJ-k (bereziki Urkulluk) Ezker Abertzaleak emandako pausuak gutxietsi ditu behin eta berriz. Honek, lagundu 52


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario beharrean, justu kontrakoa lortzen du: PP eta PSOEren jarrera "anti proceso de paz" hori sendotzea, haiekin bat eginez. - PSE: Eguiguren bezalako pertsona gehiago beharko luteke. Bera bezalako jendearen jarrera bultzatu, eta ez ixildu, orain dirudienez egiten ari diren bezala... - PP: Ez dute lagunduko bake prozesuan, aurkakoa, harriak jarriko dituzte bidean; hain zuzen ere bake prozesurik nahi ez dutelako. EAJk duen indarra izanda gehiago busti beharko litzateke, begira egoteak ez du balio. PSOE-PP tandemetik ez dut askorik espero, tortura kasuak ematen direla onartzen hastea eta salatzea ez legoke gaizki, baina badirudi hori, hain oinarrizkoa den hori ez dela oraingoz helduko zoritxarrez.Torturaren gaiaren inguruan dagoen hipokrisiak eta isiltasunak nazka ematen du. Egoera ttikiena dagoenean ere bakegintza da egin liteken gauzarik honena,baina badirudi aprobatu ez dutenek beste interes batzuei gehiago begiratzen diela.Kontuan izan behar da gatazkak ez direla utsetik asten baizik eta arrazoi jakin batzuengatik,zuzenak edo okerrak izan. Aprobatu soila dutenei hau ajedrezko tablero bat ez dela eta irain eta liskar asko izan diren arren unea dela aldera batera utzi eta aurrera begiratzeko, arrazoiaren indarrez politika egiteko. Irugarren multzoei buruz ,nahikoa egiten dutela uste dut duten indarra kontuan artuta,eta ikusirik nork duen indarra mezuak e.a. zabaltzeko.Irrati Telebista ,Prentsaren bidez.Azkenkoz saiatu, saiatu et saiatu. el partido del gobierno deberia negociar y no poner tantas trabas, y de la oposicion no me espero nada, son la negatividad andante El PP chantajea con esta cuestión, sabiendo - con malas artes - el desconocimeinto que la inmensa mayoría de la población española tiene de la realidad que se vive en el País Vasco; la posición de los socialistas es -como en tantas cosas - ambigua. Muy positiva la del presidente de los socialistas vascos y de personas sin fuerza la de los dirigentes estatales del Partido. Me resulta muy simpática la acción de Aralar. El PSE, PP, GV y Gobierno Central no tienen ningún interés en que la Izquierda Abertzale llegue a las elecciones. Del Gobierno Nabvarro mejor no hablar El PNV debería mojarse algo mas. ETA Tiene que demostrar mas rapidez de respuesta. El tema es tan vidrioso, tan político y a la vez tan sensible en lo personal que lo mejor es que los políticos trabajen con total discreción. Por otra parte es necesario crear confianza, no tener miedo al fracaso, ...seguir siendo optimistas. Desde mi opinión tendrá premio político el partido que sea serio, no engañe a nadie y no actúe por un interés electoral a corto plazo. elkar hitzegiteko beti dago unea... alderdi politikoen mahia orain!!! Elkarrizketarako mahi bat sortzea agente politiko eta sozial guztiak egotea inor baztertu gabe.Nabari egiten da batzuk oraindik, reditu politikoak ateratzen ari direla egoera hau irauten badu. En algún caso no tengo información suficiente para valorar. A los gobiernos los valoro mal porque no los veo firmes ni claros en ningún caso, ni respecto al terror de ETA ni respecto al terror del estado. Tampoco he visto que sean buenos en la gestión de la información, y no han combatido el uso perverso que el estado (del que son parte) ha hecho del terrorismo. Al PNV lo valoro un poco porque en algún caso se ha enfrentado a la desinformación y inercia, pero no mucho porque he visto momentos clave en que el interés del partido ha pasado por encima de la dignidad humana de la defensa del país y el derecho de autodeterminación y de una buena información en general y política. Pienso que ha tenido fuerza para obligar al estado a dejar su terror, y que no lo ha hecho por falta de capacidad o? no sé. Los partidos que valoro negativos es porque les he visto claras acciones de soporte al terror del estado, la desinformación, y el cultivo del miedo. La valoración de Lokarri se basa en lo que observo ahora, en un contacto en unas Jornades per la Pau a la UdG (Universitat de Girona) en que pude ver la fuerza y honestidad del trabajo que hacéis. En defender menos sus intereses de partido y más el bienestar social.

53


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario En general, olvidarse de las siglas. En mi opinión los partidos políticos en general deberían olvidarse tanto en este aspecto como en otros de qué es lo que más votos les va a reportar. En muchas ocasiones se convierten en los defensores del mantenimiento de un status quo en el que toda iniciativa que no parta de ellos mismos debe ser desde el primer momento tildada de intromisión, cuando realmente el grado de representatividad social actualmente de los partidos está muy por debajo del que se arrogan, atendiendo al grado de abstención existente tanto en Euskadi como en el Estado. Valorando partido a partido el PNV parece que vive entre el deseo de alcanzar la paz y el miedo a que una izquierda abertzale basada únicamente en principios no violentos les coma parte del pastel. Los partidos constitucionalistas suponen a día de hoy un freno a cualquier iniciativa dado que entienden que la postura de firmeza es la que más vende en España. EA, EB y Aralar intentan dar pasos, aunque en los tres casos con un escaso apoyo en las urnas, por lo que sus iniciativas no dejan de tener poca repercusión. La voluntad de la izquierda abertzale siempre es una incógnita, a pesar de sus declaraciones, como se ha podido comprobar en los últimos. En cuanto a Lokarri, su aportación al proceso en los últimos años, tanto en épocas duras como en aquellas en las que la violencia da una tregua es encomiable, no solo por sus propuestas, sino por su propia vocación de educar para la paz, de estudiar las formas de resolver conflictos, sus intentos por buscar apoyos internacionales... No obstante, y como he comentado antes, sus iniciativas chocan con ese pretendido interés por evitar que ningún movimiento social pueda tomar parte en las decisiones o en los procesos que puedan llevar a la resolución del conflicto, ya que eso parece ser un terreno exclusivo de políticos. Eragileak elkar hurbildu eta akordio minimo batzut oinarritzat hartuta bidea egiteari ekin. Bitartekarien laguntza onartzea ezinbestekoa deritzot. Es fácil, a los que les conviene la desaparición de ETA dan pasos para que esto suceda y a los que no les conviene no se mueven. Es un problema de buena voluntad y trabajo, de aceptación de las tesis del otro sin prejuicios y de una observación de la realidad del pueblo vasco, no excluyente de quienes no se sientan tan arraigados a ese país. Estatu espainiarreko gizartearen/gizarteen baitan euskal bake prozesuarekiko bultzada lortzea. Izan ere, bake prozesua oraingoz euskal gizartearen eta nazioartearen mobilizazioan oinarritu da, baina espainiar estatua kanpo geratu da, bertan bake prozesua bultzatzeko posibilitaterik ez balego bezala. Egia da ez dela zaila espazio horretan aritzea, azken hogei urteetako bonbardaketa mediatikoaren ondoren, baina estatu espaniarreko instituzioak bake prozesuari atxikitzea nahi badugu ezinbestekoa da bertan lana abiaraztea eta egun bertan dagoen diskurtso hegemonikoari hausturak eragitea. Katalunia, Galizia eta Andaluzia lirateke, nire ustez, nazio/lurralde aproposenak lan honi ekiteko, bertan intentsitate ezberdineko gatazka nazionalak dituztelako ere. Azken finean, euskal gatazka espainiar estatuaren kontsolidazioaren ezintasunaren espresio bat da, espresio intentsoena, baina ez bakarra. Lurralde horietan gatazka nazionala dagoela aitortzen duten indar eta mugimenduei ulerterazi behar diegu euskal gatazkaren konponketa espainiar estatuko bestelako nazio-gatazken konponketarako abiapuntua izan daitekeela. Modu honetan, bake prozesuaren kontrakoek presio hirukoitza jasango lukete: Euskal Herrian, Estatuan eta Nazioartean. Estatu espainiarreko gizartearen/gizarteen baitan euskal bake prozesuarekiko bultzada lortzea. Izan ere, bake prozesua oraingoz euskal gizartearen eta nazioartearen mobilizazioan oinarritu da, baina espainiar estatua kanpo geratu da, bertan bake prozesua bultzatzeko posibilitaterik ez balego bezala. Egia da ez dela zaila espazio horretan aritzea, azken hogei urteetako bonbardaketa mediatikoaren ondoren, baina estatu espaniarreko instituzioak bake prozesuari atxikitzea nahi badugu ezinbestekoa da bertan lana abiaraztea eta egun bertan dagoen diskurtso hegemonikoari hausturak eragitea. Katalunia, Galizia eta Andaluzia lirateke, nire ustez, nazio/lurralde aproposenak lan honi ekiteko, bertan intentsitate ezberdineko gatazka nazionalak dituztelako ere. Azken finean, euskal gatazka espainiar estatuaren kontsolidazioaren ezintasunaren espresio bat da, espresio intentsoena, baina ez bakarra. Lurralde horietan gatazka nazionala dagoela aitortzen duten indar eta mugimenduei ulerterazi behar diegu euskal gatazkaren konponketa espainiar estatuko bestelako nazio-gatazken konponketarako abiapuntua izan daitekeela. Modu honetan, bake prozesuaren kontrakoek presio hirukoitza jasango lukete: Euskal Herrian, Estatuan eta Nazioartean. Estoy en duda de si mandar o no este cuestionario. Creo que está más que cojo- De todas maneras voy a hacer el esfuerzo de mandaroslo simplemente porque creo que no lo vais a tergiversar. Pero no me ha gustado ya que estas preguntas están en la calle y vosotros deberiáis hacer un esfuerzo mayor para hacer que la gente se abra a nuevos discursos o nuevas miradas. Es por esto el 7 que os he puesto. ETA deberia declarar un final total de la violencia, a partir de hay legalizacion de Izd. Abertzale, despues hay que empezar a hacer politica, negociaciones para buscar el camino a decidir, acercar presos y otros ..........

54


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Etengabe ahaleginak egin dituzue bake bideaz, koherentziaz, nahiz eta batzuen aldetik mespretxu eta bazterketak jasaan. Animo eta aurrera! Etorkizunari begiratu eta pentsatu non kokatu nahi dugun Euskal Herria Euskal nazionalistak behingoz elkarrekin elkartu hika mika guztiak atzean utziz. Bada garaia eta. Zenbat aldiz esan behar zaie eta ze hizkuntzetan... Ez diote herriari entzuten eta erdi aroko lur eta gizakiek jabe zirela uste zuten haiek bezala dabiltza beti elkarren aurka. Utikan doazela antzarrak ferratzera horrela jarraitzekotan elkarri lotuta. Evitar posturas cerriles y repetidas que a nada han conducido y explorar vías nuevas, por supuesto con la condición de no matar. EVITAR PROTAGONISMOS ,ARRIESGAR MAS Y OLVIDARSE DE LOS POSIBLES VOTOS QUE PUDIERAN PERDER Experiencias pasadas han dejado huellas emocionales en todas las partes que son dificles de superar y la desconfianza de tener la espada de damocles de forma permanente no te deja jugar en igualdad de condiciones, es cuestión de pura supervivencia . Ez dakit zer pentsa, poliziak tortura erabiltzen duela ukatzen duten politikariek zer ekarpen egin diezaieketen bake eta normalizazio helburuei buruz. Adibide bat da, baina gehiago ere jar nitzakeen. Begirunea edo enpatia edo horrelakorik gabe jai baldin badaukagu; bestearen jarrerak nolabait ulertzea ezinbestekoa baldin bada bake eta normalizaziorantz joateko, bada, alde batek uste du aingeruak izan direla urte latz eta luze hauetan. Eta nik badakit ez direla aingeruak izan, eta min handia eragin dutela, eta ez dute onartu nahi; are gehiago, ez dute jakin nahi. Ez dakit. Lan gehiago egin baina ez dakit zertan edo baliabiderik ba duen gehiago egiteko. Akaso presoekiko atxikimendu gehiago baina ez dakit hona litzekeen edota ezker abertzalearen hurbiltasuna bezala baloratuko luketen PP eta prozesuaren kontra dudenek. Ezker Abertzalea y la organizacion armada ETA han dado y estan dando pasos importantisimos hacia a resolucion del conflicto. otras organizaciones politicas, sindicales y sociales estan dando pasos hacia la resolucion del conflicto. mientras tanto PSOE y PNV juegan en un ambito ambiguo. el estado no ha movido ni un paso aunque sea insuficiente y en las carceles y los juzgados se sigue atacando a militantes vascos. Ezker Abertzaleari eta ETAri argi eta garbi zera adierazi behar zaie: ETArekin apurtzea eta armak uztea Galdera hau erantzuteko behar den gaitasuna dudan zalantzan jartzen dut, nire buruari aurreko guztiak erantzuteko gaitasuna aurresuposatu diodanez honekin ere saiatuko naiz. Orokorrean, bai alderdi politiko zein beste elkarte eta instituziok gai honetan paperik nahi izatekotan, bete beharko luketeen rola, zalatza barik, gizartearen onura zaintzea litzateke. Ideiaren zehaztapen eza nabaria dela jakinda, bakoitzak bere esparruan egin dezakena haintzat hartu beharko luke. Modu honetan, alderdi politikoek, gizartearen zati baten ordezkariak diren heinean, gizarte horren bakea ta ongizatea lortzeko euren esku dagoena egin beharko lukete, alderdiaren interesak alde batera utzita, eta gatazka mantentzeak alderdiaren iraupenean izan ditzaken eraginak gaitzetsiz (tamalez, horretaz baliatzen diren alderdiak existitzen dira). Euren bizipen eta esperientziek bakegintzarako agente bezala ezetatzen dituzten pertsonen papera mugatzea haintzat hartu beharko litzateke. Biktima ta biktimen senitartekoen ekarpenak haintzat hartu behar dira (alde guztietakoak), noski, baina zoritxarrez traumak bizi izan dituzten pertsona batzuek mendekuak besterik ez dute bilatzen, eta horrek ezin dezake ezer onik ekarri. Justiziaren eta zuzentasuna bermatzea oso garrantziskoa dela uste dut, batez ere, gizarte osoari buruz hitzegiten denean. Oso garrantzizkoa da baita, ETArenaz gain, beste biolentziak existitzen direla aitortzea, alegia, bidezkoak ez diren eta gizartearengan eragina duten biolentziak: Presoak sakabanatzea, tortura, poliziaren jokabide batzuk,... beharren fisikoak ez diren biolentziak existizen dira, ta horiekin amaitzea ere beharrezkoa da. Bestetik, elkarteen aldetik, urteetan zehar bakegintzan ibili diren/zareten taldeen ahaleginak ez dira behar bezala kontutan izan, batez ere alderdi politiko batzuen aldetik. Nahiz eta lan ona eta saiatua egin, batzutan gizartean beste gertaera batzuek izan duten islapena ez dute/duzue izan, agian gizartearen erakarpena lortzeko gai izan ez direlako/zeretelako, agian gizartearen aldetik interes falta adierazi dutelako/dugulako. 55


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Beste barik, espero dut guztia argi azaldu izana, agian gehiegi luzatu naiz (eta ziur gauza asko ahaztu ditudala), eskerrik asko! Gobernuak: Ezker abertzaleren legalizazioa, bitartekarien lanaren legitimizazioa eta oro har prozesua lagundu dezaketen pausoak eman (presoen hurbileratzea, Otegiren askapena,...) Alderdi politikoek: prozesuaren aldeko ekimenak babestea edo gutxienez kontra ez egitea. Gobernuek ez dute bake eta normalizaziorako prozesua abiatzeko agendarik, eta alderdiek oso modu ezberdinean ulertzen dituzte bake eta normalizazioa helburuak. UPyD eta PP alderdiek bakarrik ETAk eragindako biktimen erabilera lotsagabearen bitartez, haien estatu bateratuaren eredua inposatzeko aitzakia bezala. Beraz hobetzeko ez dakit zer egin behar duten... Gainontzekoek konfidantza berriak irabazteko aukerak sortu. Gobierno Vasco y Gobierno Central y PSE-PSOE deberían adoptar una actitud de mayor flexbilidad y empatía con los esfuerzos de la izquierda abertzale. Goiko lehen erantzunetan ikusten dena. Batzuk, gutxi batzuk, 3 behingoz, gurdiari ta idiei tiraka dihardute animo guztiz. Beste pixka batzuk, gurdira igo dira, komeni bada gurditik salto egiteko, eta saltatu gabe eramaten bagaituzte, hobeto. Beste mordoska bat, gurdiari frenu ta galga guztiak jartzen, atzera tiraka, estropozuak non aurkituko ari dira, presoak eta senideak komenientzien arabera erabiliz... Ez da erraza horrela ezer garbirik ateratzea. Ta berriro diot: jarrai dezagun ekinahalean, bat edo beste lotsatzen hasita dago eta... Hablar como personas ,relegando las siglas. Sentir como humanos, pensando en las víctimas. Empatizar. En la mesa de diálogo, ¿Qué tal si además de agua y documentos, ponemos muchas plantas y flores, y música ambiental para que armonice y eleve la frecuencia vibracional de los presentes ? Si el momento de la reunión se hace público, además les apoyaremos con nuestros pensamientos. Hasteko botere nahia ahaztu beharko dute agintari guztiak, boteretik baztertuak izatearen beldurra ahantzi behar dute politikari guztiak. Hori egindakoan benetan ausart jokatu behar da eta herri honi ze komeni zaion mahai gainean eztabaidatu behar da inolako interes ekonomikorik gabe. Nire uste apalean honen atzean botere eta diru gosea nabarmentzen da agintarien artean eta agintzen egon direnen artean Hay muchos intereses partidistas encubiertos (no en el caso de Lokarri) Hay poca valentía, mucho sectarismo, mucho enrocamiento. Faltan personas de verdadera talla. Hay posturas de inmovilismo que no permiten evolucionar hacia estadios diferenciados, cuando hay motivos claros. Muchos partidos y personas se alejan de cualquier riesgo de tomar decisiones que puedan ser equivocadas a posteriori. Es mejor equivocarse, haciendo cosas, que mantener posturas estáticas. Hay que dar prioridad al pueblo y que su salida y pacificación sea lo primorfial por encima del objetivo de mi partido. Hay un problema gordo de fondo: los nacionalistas españoles no quieren reconocer ni negociar las reivindicaciones nacionalistas vascas y en un escenario sin violencia tendrían pocos argumentos razonables o democráticos para mantener el predominio y la integridad de España. Todo el mundo tendría que ceder bastante y no parece facil. En cuanto a los partidos en general, que mirasen más por el bien de la gente que por la cuota de poder que les vayan a dar las votaciones. Hitzegitea egiten ez den bitartean erreza izaten da, baina egiten ari den bitartean iritzia mantentzea beste jendearen iritzia kontrakoa baldin bada ez da hain erreza izaten. Hori azken mugaraino eramango da?... Huir de la equidistancia, Otras posiciones en torno a las víctimas, Partir del reconocimiento de una sociedad vasca Plural. Implicarse más en el proceso Implicarse más en el proceso aunque sea a escondidas Infundir en Euskadi un nuevo paradigma: "La unión para sobrevivir a esta crisis global".

56


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Inorentzat mahatsu bat ez gerala azaldu. Gazteak, hiparraldea eta gutxieztuak baloratu.... eta orokorrean bakea helburu baino bitarteko bat dela irudikatu. Gerrak ere bere baitan bake eza helburu ez duten bezela . Inpresioa dut zeinek bere interesek jartzen dituela aurretik (Lokarriren kasuan ez, bakearen aldeko erakundea den aldetik eta horretan ari delako hasiera-hasieratik), eta interes gutxi-asko horien arabera jokatzen ari dela... Batzuen interesak "interesgarriagoak" dira prozesuaren ikuspegitik (hau da, bakearen alde jokatzen dute berez) eta beste batzuenak urrun daude bake-prozesu baten helburuetatik. Hemen ez dago zerutar izaterik, inor ez da aingeru eta denek dute (dugu) zerbait galtzeko beldurrik edo irabazteko gogorik. Horrekin kontatu behar da, eta hori kontuan hartuta saiatu guztien interesak gero eta bake-prozesuaren aldekoagoak izan daitezen. Badakit zaila dela, baina... Insistiren lo que les une y no en lo que les separa de IA.Apoyar la legalización ya que si no se resuelve ésta, no se puede avanzar hacia una democracia real. Denunciar claramente a quienes han inventado la ley de partidos. Publicitar mucho más en los medios no vascos la cuestión del continuo entorpecimiento que sufre el proceso Interesak alde batera. inters partidistetatik gehiago urrundu ,aurrekoa errespetatu, eta hitzegin maila berdinean denak garelako une garrantzitsu honen parte. Errespetoa, eta jarrera eta ekintza gardenak Jarraitu, nekearen aurrean indarberrituz. Eutsi, aguantatu, ekin. Protagonismokeria baztertu, komunikabide eta gizartearen aurrean konfidantza eta legitimitatea ez galdu. Posizio orekatuak, neutraltasunak duen legitimatea izateko La clase política, y sobre todo aquellos partidos que tienen poder, debería dejar de mirarse al hombligo, dejar de hacer discursos partidistas y populistas, y realmente ponerse a trabajar en serio y de manera conjunta para conseguir la paz. Por otro lado, aunque son positivos los pasos de la izquierda abertzale, debería dejar su discurso en ocasiones ambiguo y plantarse de una vez ante ETA La mejora creo que es en una dirección y SOLO en esa habrá una " solución " al conflicto y es el reconocer TODAS las realidades, Euskalerría como pueblo y su derecho a decidir, el respeto hacia todas las personas que viven en Euskadi, el dolor y sufrimiento generado por ETA, la injusticia y la violación de derechos humanos fundamentales por parte de los gobiernos, torturando, dispersando presos...... y cualquier otra realidad que genere injusticia individual y/o colectiva. Elkarri antes y Lokarri ahora son un " modelo " de trabajo por la PAZ, su trabajo, posicionamientos, actitudes, documentos, TODOS tienen un norte, el diálogo, la escucha y el respeto al otro..............en definitiva generar JUSTICIA, espacios de encuentro en definitiva medios para RECONSTRUIR UN PUEBLO, una sociedad, que lleva muchos años sufriendo y desgarrándose, sin que haya muchas personas cuyo objetivo central sea lo ya descrito. Hasta en las supuestas organizaciones que luchan por la paz hay el germen del protagonismo y de " mi verdad " como UN TODO que impide el encuentro, la escucha, en definitiva asumirnos conjuntamente y construir lo que entre todos deseemos. La paz no tiene ni precio político ni de ningún otro tipo. La paz debe ser un hecho por encima de todo, muchos deben entender que los intereses electorales ni siquiera los territoriales (como la dichosa unidad Española) tendrian que anteponerse. La paz produce miedo en algunos sectores porque todos entendemos que detrás del conflicto armado existe uno político, existe un pueblo, y existe una nación o patria que exige tener voto y derecho sobre si misma para elegir el futuro que le corresponda. Hay que anteponer la paz a pesar que luego a muchos se les vaya a acabar el juego político que se traen "gracias" al conflicto armado. La paz solo se consigue con diálogo, y solo unos pocos lo persiguen. Las fuerzas aberztales, en mayor menor grado, están por la paz,pero el españolismo tiene miedo, pues perdería la cuota de poder quq ahora tiene en Euskal Herría. Las fuerzas estatalista, no hacen o no se ve que hagan nada. Los llamados nacionalistas no han dejado de hacer. Tendrian que estar mas unidos. La Izquierda Abertzale por primera vez ha dado pasos publicamente y no solo en privado. Lokarrrri sigue en su linea, que es por donde se puede llegar a buen puerto. Lehenegoa gobernuak torturen kasuak eragotzi egin beharko lituzkete, gero Etak behin betirako suetena aldarrikatu 57


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario beharko luke, eta handik aurrera gaia hori eztabaidatu Lo mas imnportante es la voluntad de querer conseguir la paz , pero a la derecha no le interesa que ETA desaparezca, le da muchos votos. Lo primero sería querer, reconocer que hay un conflicto político y que la solución es muy sencilla. Una sociedad adulta hay que tratarla como es, con dignidad, respeto y no queriendo tenerla siempre dominada. Lo que deben hacer no pueden hacerlo, la política es un gargantúa sin fondo y traga a todos por igual los idealistas y los interesados. Durante muchos años los partidos políticos de todos los signos se han estado nutriendo de la violencia (en los despachos se cocían cosas distintas a lo que se decía en los funerales fuesen del muerto que fuese)algunos más claramente que otros y así nos ha ido. Cuando algún político o pensador se le ocurría en un momento de lucidez decir que a tal o cual tendencia política le interesaba que la violencia siguiese (la de su parte no claro auqnue diciendo eso se autodescubría igualmente) se le echaban encima (cuando te pillan te revuelves). Como he dicho antes una de las razones para que ahora se pueda dar con el final de la violencia "directa" es el interés político que tienen todos los partidos (incluso oos ilegalizados) por estar en la foto finish (es lamentable verles correr y hacer propuestas electoralistas para estar en una mesa en la que se saque una foto al final de todo). Sinceramente todo, al menos a mi me produce una inmensa tristeza, pensar en todos lo muertos y en sus familias en los secuestrados, los torturados..... ¿PARA QUE?, por una idea de pais. Yo no quiero un pais en el que tenga que cantar la canción de Silvio Rodriguez (vivo en un pais libre cual solamente puede ser libre.....y quiero que me perdonen en este día los jueros de mi felicidad). No puedo ser feliz pensando en el dolor y la tristeza de los que se han quedado en el camino y han dejado su juventud en las cárceles (sin novias ni kalimotxos ni fiestas de los pueblos ni verbenas de Egan...) y en las actuaciones de los políticos en los 30 últimos años me genera una desesperanza que solo foros sociales (sin políticos) pueden alegrar algo. Solo la socidad SIN POLITICOS, puede hacer algo los movimentos sociales tiene más fuerza de la que pensamos. Palabra que yo no nací así de escéptico, digamos que soy un romántico resentido con quienes le han hecho despertar. Los "constitucionalistas" deberían humanizar la política penitenciaria, no detener/liberar a militantes políticos sin relación con el uso de la violencia, no deberían haber ilegalizado/deberían legalizar las marcas electorales de la IA. - Para que la nueva estrategia de Ezker Abertzalea fuese creible, debería condenar que cargos electos deban andar con guardaespaldas;así como la extorsión conómica que supone el "impuesto revolucionario" Los gobiernos central y vasco, asicomo las fuerzas políticas vascas deberían favorecer el interés común en lugar de intereses partidistas. Rechazan de entrada cualquier tipo de diálogo aunque haya avances claros de la otra parte. Los menos valorados deberían reconocer de una vez por todas la causa del nacimiento y existencia de ETA. Que estos mismos insten al poder judicial (que en mi opinión no es imparcial) a juzgar y castigar a todos los que ejercen la violencia con la misma contundencia. Que dejen de argüir falacias para defender su postura reaccionaria contra todo lo relativo a Euskadi: su derecho a decidir, el traspaso de transferencias pendientes, la devolución de los fueros abolidos por decreto desde el siglo XIX y el respeto a la idiosincrasia, esencia, cultura y lengua de los vasc@s En definitiva una mayor dosis de ética política y humana Los partidos deberían tener una perspectiva mas amplia que la electoral los partidos estatalistas están "fríos" y demasiado a la expectativa,no se fían. Las principales aportaciones vienen de Lokarri y en menor medida, casi obligados, los partidos de aquí. La mayor traba la veo en la indiferencia de la gente, como si el problema fuera de los directamente implicados -Batasuna ilegalizada y los presos-. Debe seguirse con la aportación de los mediadores ya que son personas de gran prestigio. Batasuna: ya es hora de rechazar explícitamente de ETA, la sociedad lo pide YA, no quedan medias tintas. A Zapatero también le vendría bien la solución de este conflicto ya que sería como un balón de oxígeno en estos momentos tan críticos en lo económico. Los partidos estatalistas, no debieran estar continuamente demostrando que son más españolistas que los españoles.El PSC puede ser un ejemplo de la actitud que quizá debieran tener. Nadie les pide que sean independentistas, pero que no se avergüencen de su pertenencia a Euskadi. Los partidos mayoritarios buscan desesperadamente argumentos legales para frenar, boicotear cualquier indicio que lleve a la normalización política y abandono de la violencia por parte de ETA y transmiten desconfianza a la opinión pública sobre los pasos que puedan dar la zquierda abertzale, mediadores o agentes sociales como Lokarri para lograrlo. Existen intereses partidistas muy claros para seguir utilizando electoralmente la violencia.La sociedad en general y la vasca en particular debe confiar en cada paso que se dé para lograr un acuerdo de paz, los partidos mayoritarios PSOE, PP, no van a lograr frenar algo imparable. 58


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Los Partidos no abertzales, con la honrosa excepción de Esker Batua, presumen incluso de su intolerancia...En el fondo, tienen un miedo terrible a los "nacionalistas-separatistas" El PNV, está nadando y guardando la ropa... El resto, pierden fuerzas en pelear por su parcelita de diferencia...es una pena, pero eso son los Partidos, claro. Lokarri me gusta por su ética. Alguna vez, dudo si será algo "blando"... Los partidos políticos se han mostrado más como un problema que como parte de la solución. La sociedad ha hablado en muchas ocasiones respecto de la posición de rechazo a la violencia (ETA, GAL, Fusilados de guerra civil... ) sin embargo los partidos tienden a enquistar las situaciones dependiendo de sus interes. Los partidos politicos siempre tienen intereses electorales que deberían dejar a un lado y pensar en PAIS, deberiamos unirnos todos los nacionalistas vascos para intentar conseguir todos nuestro valores. Mi enemigo politico es el nacionalista español, no el vasco. Los partidos políticos, apostar por la paz aparcando sus miedos para las urnas. ¿No es prioritaria la paz a los resultados de cualquier elección? La izquierda abertzale, seguir con la fuerte apuesta de abandonar y condenar la violencia y tratando en la medida que puedan de que ETA abandone las armas. Los partidos tienen más margen de maniobra que los gobiernos a la hora de manifestarse,defender sus razonamientos,informar y formar opinión.No puede dejarse en manos de los medios y de las declaraciones puramente tácticas de los gobiernos.Hay que dar base de opinión a las futuras actuaciones de las partes implicadas.Hay que favorecer el intercambio de señales públicas... los partidos unionistas nada, ni les interesa ni se les debe esperar, esto es un asunto que debemos resolver entre agentes vascos, es nuestro pueblo el que sufre y solo la firme y unitaria voluntad de nuestras gentes en busca de un marco adecuado de convivencia y libertad de elección obligara a los poderes del estado a afrontar algun tipo de díálogo ante una postura claramente mayoritaria, no por propia voluntad sino porque estamos en Europa y la cosas no se pueden (deben) hacer de otra manera que no sea claramente democrática Los puntuados más bajo habrían de anteponer la paz a los intereses partidistas. los que no llegar a 10, arriesgar un poco más confiar en que se va a conseguir. Los que "suspenden" es porque no apoyan el proceso de paz, sino que, al contrario, solo ponen obstáculos al mismo. Es lógico pensar que sus intereses partidistas, ideológicos, económicos,etc les hacen tratar de que perdure el actual status, pues el terrorismo viene siendo la coartada perfecta para cercenar las legítimas aspiraciones del nacionalismo mayoritario en Euskadi, y además a algunos se les acabaría el chollo (empresas de seguridad, escoltas,etc), por no hablar de otras cuestiones... Los que apruebo es porque tienen interés aunque no poder de decisión y los suspendidos porque unos son parte interesada de un lado u otro con su grado de empecinamiento y exigencia hacia el otro, además de los que sólo buscan eso de vencedores y vencidos y con esta premisa muy lejos no se va. Y como ejemplo, Jesús Eguiguren y todo lo que se ha formado tanto por parte de su partido como de las demás voces alzadas. Sigue estando difícil. Mahai baten inguruan eseri eta hitz egin inortxo baztertu gabe!!! Mahai baten inguruan jarri, bildur barik, bakoitzak barruan daukana esanaz eta besteak esaten dabena sinistuz bera sinistu behar dan lez. Más exigencia de diálogo, hasta forzarlo, a altas instancias gubernamentales. Me resulta dificil puntuar, pero creo que hay organizaciones que solo miran por sus intereses partidistas mejorar no es la pregunta, solo sirve continuar. Menos electoralismo y mas voluntad de solucion del conflicto. Mi opinión es que el proceso de Paz, no se puede basar en una mediación internacional. Al mismo Sr. Brian Currin, le sugerí en una pregunta en Barcelona, con motivo de una conferencia suya, que en el proceso de Paz, se tiene que tener en cuenta otros factores, uno y fundamental el de la educación, en mi opinión, y también le comenté que la sociedad vasca es originalmente matriarcal a diferencia de otras. Nos mueve en la vida la cuestión afectiva, heredada de la madre, y somos así, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Con todo respeto.

59


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Mirar mas por el pueblo que les vota y menos por sus intereses partidistas. Mis respuestas a las valoraciones son consecuencia de mis percepciones a lo largo de estos últimos meses. Muchos dan la sensación de no desear la paz. Nahi bada edo ez bada, parte-hartze sistema alderdietan oinarritzen da. Ez dago ezer lortzerik alderdien ekarpenik gabe. Lokarri alderdien dinamiketatik urrutiegi dabil, nire ustez. Nazioarteko foroetara gehiago jo, gertatzen diren aldrebeskeri politiko eta juridikoak egerian uzteko Nik uste dut denak egin dezaketela gehiago baina zerbait gordetzen dute Ninguno de los partidos tiene como fin prioritario el fin de la violencia y la normalización por si solo, todos ellos tienen intereses políticos y cada uno a su manera busca réditos y utiliza esta causa en beneficio propio sin priorizar el interés de la ciudadanía vasca y de este pueblo. Suena a utopía pero ante un tema de este calado, no se puede jugar tanto, este pueblo está cansado de sus representantes. Por eso creo que las plataformas ciudadanas y plurales son una parte fundamental en este proceso, con más rigor y validez ética que cualquier gobierno o partido. No encerrearse en sus posturas y demostrar más empatía( ponerse en los zapatos del otro, pero quitandose primero los suyos) No entiendo si la pregunta se refiere a todos en general, lo único que sé es que aquellos grupos que reivindican el monopolio del sufrimiento y de la legitimación histórica de sus posturas son un obstáculo para el proceso. Todos deberían redactar un propósito de peticiones y aspectos en los que pudieran contribuir a dar respuesta a los requisitos de los demás. qué piden y qué están dispuesos a dar a cambio. No jugar con la negación del proceso, ni la utilización del miedo y el terrorismo unos ni con la ambivalencia según conveniencias candidatos o captación de posibles votos otros. No milito en ningún partido y no estoy capacitado para dar consejos a los dirigentes de ninguno de ellos. No se puede aceptar la insensibilidad ante algunas vulneraciones de derechos humanos, y mostrar hipersensibilidad ante otras vulneraciones similares o menos graves. - Los políticos deben trabajar por el bien común, desde sus intereses partidistas, pero respetando todos los derechos humanos, y no buscando, justificando o permaneciendo indiferentes ante la eliminación (física o política) del rival. No son fiables mis contestaciones ya que sólo sé lo que sale en los medios y lo que se cuece de verdad lo desconozco (lo desconocemos la mayoría). Todos deberían olvidarse de los votos y obrar en conciencia si es que realmente quieren la paz. Pero también eso es política- Ortega escribió la rebelión de las masas que tiene vigencia en nuestros días; nos movemos como masa a merced de la información que unos y otros nos quieren dar. Olvidar sus intereses partidarios y trabajar en el objetivo común: la paz. Reconocer todos, que han cometido fallos en el pasado y empezar a trabajar en el presente. Prestar atención a políticas preventivas en materia de educación y atención social. Oringoz aurrerantz egin ETAk bakeare aldeko urratsa eman arte para mejorar hay que empezar por tratar de comprender las razones que tu opsitor tiene para hacer loque hace, o lo que ha hecho. Partidismoa alde batean utzi eta lanean jarri gogoz eraggile guzteik Perdón por el retraso. Pienso que Lokarri está bien situado y que debe de seguir con los contactos como hasta ahora. No os retiréis ahora, que está la solución al caer y vuestra gente os apoya Poner la paz como objetivo y dejar de biscar sus propios objetivos unicamente. Poner todas las cartas sobre el tapete y responsabilizarse en pagar cada uno el justo precio que le corresponda. por que esta claro a quien le interesa la paz en Euskal Herria. Hay muchos intereses creados a cuenta del conflicto vasco. les va bien esta situación sobre todo a los españolistas. Ahora más, ya que están en el gobierno de Lakua. 60


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Porque hacen lo que pueden sea mucho o poco. Seguir haciendo lo que puedan que es lo que deberían hacer todos. PP, UPD (que considero un agente irrelevante, es una anecdota electoral) son partidos que se nutren de la existencia del conflicto, por lo que va en contra de su naturaleza ayudar. Los demas partidos pueden hacer mucho dejando de lado su intereses particulares y siendo valientes, dando pasos. Creo que la izquierda abertzale a dado pasos (a la fuerza, por que si no, seguiran ilegalizados) pero los demas, se mueven poco. PPk bere elkarrizketarako gaitasuna hobetu beharko du, Aralar ahulegi iruditzen zait. PPk eta PSOEk gatazkari adarretatik heltzeko borondatea erakutsi beharko lukete, baina nago ez ote dauden oso eroso gaur egungo egoeran; PNVk apustu argia egin beharko luke, baina nago hori ez ezinezkoa ez ote den, bere baitabaitakoa ez ote dentxanponaren bi aldeekin jokatzeko ohitura: gaur Egibar, bihar Bilbao, eta Urkullu lema-zain baina, betiere, haizea alde duela; eta ezker abertzaleak garbi esan dezala behin betiko: kito. PP-UPyD, prefieren la existencia de un grado de violencia, para obtener reditos políticos. PSE, en Euskadi, como parte de "La Coalición" igual que los anteriores, tal vez de una forma menos agresiva. PSOE, en Madird, por sus interese póliticos, seria mas flexible, pues le convendria ponerse la medalla de conseguir la Paz. Los Partidos Abertzales, buscan conseguir solucionar el Conflicto Vasco, y la violencia de ETA, ahora y en Europa, es uno de los factores que dificultan esa solucion. En el caso de Ezker Abertzalea, todavia tiene peso el sector que apoya, o apoyo en su dia, el uso de la violencia. Esto trae consigo componentes subjetivas, que dificultan un rechazo mas claro a la violenca. presionar a ETApara que declare su FIN y conbencer al PSOE y GOVIERNO DE MADRID .ME PAREZE QUE LA APUESTA A HECHO EL PNV apoyando los presupuestos del estado son muy oportunas para dar tiempo a ZAPATERO para que pueda tomar decisiones ante el acoso del PP.Tambien me pareze que HB DE UNA VEZ TIENE QUE DAR PASOS INEQUIVOCOS.Y CONVINCENTES. Priorizar los intereses de la sociedad vasca sobre los particulares de cada grupo político concreto. PSOE-PSE eta gehiago inplikatu beharko lukete, lehengo posturetatik mugituz. Euskal arderdiak: batzuk hobeto ari dira (Ezker Abertzalea, EA, Aralar, EB), PNVk gehiago inplikatu beharko luke. Pues de un lado PP y adláteres como son UPyD en Euskadi y estado español y Ciutadans en mi País (Catalunya) andan como siempre, utilizando lo que haga falta para su provecho; en Euskadi y estado español con todo lo que huela a abertzale y en Catalunya con la lengua y la inmigración, que le vamos a hacer, esta gente son marcianos en nuestro mundo... De otro lado el PSOE, anda despistando a los suyos y a otros, con mensajes equívocos, pero a eso ellos le llaman política, bueno pues para ellos...pero son conscientes que pueden llegar al objetivo que todos buscamos, PAZ y LIBERTAD para decidir (la segunda les cuesta todavía más) en Catalunya lo hemos sufrido últimamente. Debe mejorar todavía más la actitud de Ezker Abertzalea pues en mayor medida dependemos de ello, aunque yo soy de los que creo en Arnaldo y entorno desde el principio y hablo de 2000 para adelante. Gora Euskadi Askatuta!! y perdonadme, Visca Catalunya Lliure!! Que los políticos, dejen de pensar en las siglas de su partido y prioricen el sufrimiento de este pueblo. Querer sentarse a dialogar. Pero no por un puñado de votos sino porque realmente es necesario. Además este problema es muy importante, pero hay otros que le están superando como son la crisis económica con lo que ello supone, la inseguridad ciudadana en aumento, la violencia de género, etc. No vale utilizar la violencia como tapadera de otros problemas que cada vez se están agrandando más y a los que parece que se les da menos importancia Reconocer un conflicto político y abordarlo con valentía y honestidad. Renunciar a los intereses partidistas y buscar entre todos, no pensar a que partido beneficia y quien perjudica, pensar en las personas Respetar las decisiones de los pueblos y negociar los puntos en conflicto

61


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario Se debe ser pragmático, pero no dejar que 'el trabajo lo hagan otros' o impedir su progreso. Pasos cortos, pero correspondidos. Se deberia: 1) dialogar sin exclusiones 2) respetar los derechos humanos de todos y todas 3) poner fin a la tortura 4) legalizar la izquierda abertzale 5) valorar los victimas de forma igual, no como ahora en que se diferencian 6) acercar a los presos

Se esta trabajando desde hace muchos años para llegar a un proceso de paz, equilibrado para todas las partes. Se ha trabajado con personas importantes a nivel internacional y que han dejado semblante de PAZ. Debemos seguir en esta linea de luchar por el dialogo entre todos y para todos sin exclusiones de ideas. Segi horrela! Seguir con mucho dialogo y no minusvalorar a nadie, que todos se puedan expresar. Seguir por este camino Seguir trabajando por el bien común y por solucionar el problema. Hablar, hablar, hablar entre todos. Sencillamente desear la paz. Tal como se lo plantean algunos, sospecho que no desean la paz o su escala de valores prioriza otros elementos (venganza, eliminación del enemigo, identificación de todo lo vasco con el enemigo) a la paz. Sentarse para definir el modelo de País Vasco que queremos, hasta conseguir un modelo que genere suficiente confianza. Mirar al futuro y sus necesidades para CONSTRUIR un País incluyente, sin limitaciones artificiales. Sentarse, reflexionar y dialogar, como se hizo en su día con ETA(pm) Ser mas proactivos y exteriorizar mas sus opiniones. Seriotasunez eta interes politiko-ekonomikoak baztertuz, eztabaida publiko/parte hartzaileari ekitea da beharrezkoa. siempre hay ke mejorar.....en pequeñas cosas.. pero la mejor mejora es permanecer en la lucha ke llevais aurrera lokarri siempre hay que extremar la lucha por, la defensa de los derechos humanos. ahí está la cuestión. no más tortura. no más dispersión. no más asesinatos.. respeto a todos los derechos. también al dereco de autodeterminación. mientras se impida el desarrollo de este derecho, simpre estaremos al filo de la navaja. tal vez, elmejor antídoto contra la violencia es el respeto a los derechos. siempre hay que extremar la lucha por, la defensa de los derechos humanos. ahí está la cuestión. no más tortura. no más dispersión. no más asesinatos.. respeto a todos los derechos. también al dereco de autodeterminación. mientras se impida el desarrollo de este derecho, simpre estaremos al filo de la navaja. tal vez, elmejor antídoto contra la violencia es el respeto a los derechos. Sinceramente, creo que a día de hoy, los Partidos que más se han movido y por tanto han aportado a la actual situación de un Escenario donde puede haber un Proceso de Paz, han sido EA y la Izquierda Abertzale, si bien el Papel de Aralar, EB y Alternatiba es digno de admirar por el "apoyo" y "acompañamiento" que han hecho a este nuevo tiempo. El PNV quizás hace bien en adoptar otro Papel, Partido mayor votado y generalmente el representativo de la mayoría y por tanto teniendo un Rol más estático y exigiendo unas garantías que otras veces no se han dado.... Al resto de los Partidos, incluyendo Gobierno Vasco y Gobierno Central, creo que les falta dinamismo y les sobra por tanto inmovilismo, que creo tendrán que variar sus posturas si se siguen produciendo movimientos en el otro elenco de partidos y por parte de la organización armada, OJALÁ QUE ASÍ SEA!!! 62


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario PD: Respecto a Lokarri no puedo valorar porque no conozco/leído mucho lo que habeis hecho, pero sólo la disposición y el duro trabajo que habreis tenido que hacer en pro de la Paz, os honra y se merecen el mayor de mis respetos.... Soldata herritarren zerbitzura lan egiteko eta arazoak konpontzeko irabazten dute ez alderdikeriatan eta gezurretan ibiltzeko. Sukalde lana eta dirudienez, batzuk ez dute egiten. Lokarrik ahal duena egiten du Talde españolistei dagokienean: zer esan, euskeraz ere ez dakitenean. Oraindik ere ez dute Euskal HERRI bat aitortzen, are gutxiago autodeterminazio eskubidea onartzen. Honez gain, estrategia errepresiboetan sinisten dute oraindik, Bake Prozesua oztopatzen dute, Euskal Gizartea zatikatzen dute eta euren iritzia desitxuratzen dute komunikabideen bitartez. EB eta Aralarri dagokienean: ez dute sinesgarritasun handirik ematen Bake Prozesuaren aldeko ekimenak funtsik gabeak direlako. Errepresioaren aurka azaltzen badira ere, ez dute euren erabakia sutsuki babesten. Ez dute arriskatzen. Ez dira tinkoak jardunean. PNVri dagokionean: honen jarrera anbibalenteak onura baino kalte gehiago egiten du. Era honetan, Errepresioari dagokionean EB eta Aralarren jarrera antzeko sumatzen dut. Asko esan eta gutxi egin (ez dago guztiz gaizki). Baina bestalde, Espainiar Gobernuarekin dituen harreman ekonomikoek guztiz salatzen dute. EA eta Ez.Ab.: EAk apostu sendoa egin du. Ezker Abertzaleak orain jarrera egoki bat hartu du. Tanto el Gobierno Vasco, el Gobierno Navarro y el Gobierno Central día de hoy se postulan con negatividad al nuevo escenario de paz que se está gestando por lo que es urgente que modifiquen su postura ante dicho proceso para conseguir la paz. Entre los partidos políticos destacar la receptividad tanto del PNV como de EA. Hay un tanto de recelo por parte de EB, posiblemente por su inestabilidad política a nivel nacional. Algo parecido podría ocurrir con Aralar ya que últimamente parece que ponen trabas a la nueva apuesta política de la izquierda abertzale (no sé si por miedo a perder su espacio electoral). El PSOE y el PP tendrían que cambiar muy mucho su discurso y predisposición para sumar y apoyar el tan ansiado proceso de paz. Tenéis vuena voluntad y muchas ganas de trabajar. No se os puede juzgar más que bien: un diez. GRACIAS OTRA VEZ. Tener como único objetivo la paz, olvidándose de sus necesidades como partidos. Tener más información en prensa ,medios de comunicación, así como, mas debates sobre los programas de cada organización en relación al proceso Tener un objetivo claro y compartido y atender a la INCLUSION, desde los Derechos Humanos, Igualdad en la participación, Metodología en la gestión del Proceso y generar un convivencia de Paz, gestionada por todos para la Reconcialiación Social... Toca esperar,por lo demas estais actuando a buen nivel paso a paso y sinprecipitacion. Todas las partes deben ceder en sus postulados para que el futuro acuerdo tenga consistencia Todos deberían priorizar, cuando hacen declaraciones, que lo que digan ayuda o no al proceso de paz. Yo espero que se esten haciendo más cosas que las que salen en la prensa. Que hablen y hagan todo lo que tengan que hacer, sin declaraciones públicas que nos confundan y nos creen desesperanza. Yo diría que sólo nos deben decir lo que avanzan en el proceso de paz, el resto silenciarlo. Todos tienen que dar mensajes de firmeza en sus posiciones pero también de flexibilidad de cara a futuro. Saber de donde se parte y a donde se quiere llegar. Las posturas de PP o de UPyD, denotan firmeza y convicción en los planteamientos, pero no sólo no muestran resquicio a la esperanza sino que parecen dispuestos a cerrar puertas en cuanto se avance desde el otro lado (" ...que si son movimientos electorales... que si antes condenar la violencia ahora pedir perdón.... que si piden perdon, ahora penitencia...."). La IA tradicional tenía que hacer un recorrido, y lo está haciendo, pero muy despacio. Lo que no se puede hacer es mover la meta cada vez más lejos porque entonces nunca llegarán. Trabajar por la paz y no por los votos Tras hablar de todo entre todos, lograr un acuerdo para la paz que permita hacer realidad las aspiraciones de la mayoría

63


Galtetegiaren ekarpenak – Aportaciones Cuestionario de la sociedad vasca Un conflicto de violencia política como éste, que se ha dirimido durante cincuenta años sobre el altar del sacrificio, de lo sagrado (lo político elevado a la categoría de sagrado), de la vida y de la muerte..., no se puede presentar ahora como una problema técnico, consistente en cómo plantear un proceso, en el que hay que decidir cuántas mesas tiene que haber, con qué batería de reivindicaciones y con qué estrategia de negociación, etc. Esto no es como el proceso de negociación del convenio del metal entre la patronal y los sindicatos. En esta historia el metal ha sido el de la espada. De modo que si durante décadas ha sido una cuestión de vida o muerte, no la enmascaremos y que siga siendo de vida o muerte. Si estuvimos dispuestos a morir por una causa, estemos también dispuestos a morir por la causa de la paz. En la causa de la paz morir no debería ser morir desangrado, sino morir a uno mismo, morir a esa sombra mezquina que suele ser impostora de nosotros mismos con su absurda retaiala de ambiciones personales. En términos políticos, morir a uno mismo es poner, de verdad, el bien general por encima de los miedos, intereses y prejuicios particulares. Pero mucho me temo que si los partidos políticos llevaran esto a la práctica y fueran consecuentes hasta las últimas consecuencias, tendrían que decidir autodisolverse. De todo esto se colige, que tengo más confianza en la sociedad civil que en los partidos políticos. una encuesta que falla en las posibles respuestas pues faltan las valoraciones negativas (o por lo menos el 0) para votar la labor pel PP y la de UPyD. “Ustedes que pueden, dialoguen" Frase de Gemma Nierga en la manifestación de condena del asesinato de Ernest Lluch. Valoro muy positivamente el esfuerzo que están desarrollando EA, LOKARRI y la Izquierda Abertzale, creo que son quienes más tiran del carro, los que más arriesgan y los que más pueden perder. La actitud de EAJ y ARALAR la entiendo y considero positiva, pero han querido quedarse en segundo plano, sin conpormeterse mucho, nadando y guardando la ropa. Zaila dab besteei zer egin behar duten esatea...baina batzuk ikusleak baizik ez gara... kontua da ados gaudenak ados bezala eta elkarturik agertu behar dugu ados gauden puntuetan, nazionalista ez nazionalista marrarik egin gabe. Zapalkuntza estruktural biolentoak salatu eta gatazka kontestualizatu

64

Informe Otoño 2010 - Ekarpenak / Aportaciones  

Bake-prozesuaren Behatokia Sozialaren 2010eko Udazkenako Txostena - Ekarpenak ----------- Informe Otoño 2010 Observatorio Proceso de paz - A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you