a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 7

7

LOK ALPRESSEN PARTILLE 29 AUGUSTI 2018

VALET 2018

Det är viktigt att fortsätta bygga bostäder, så att det exempelvis finns någonstans för våra unga att flytta när de ska flytta hemifrån. MODERATERNA

LIBERALERNA:

”Skolan skall förstatligas” •  Vi

vill skapa ett socialt hållbart samhälle där trygghet och folkhälsa står i centrum. •  Vi vill bygga trygghetsboende i varje kommundel. •  Skolan skall förstatligas för en likvärdig skola. •   Elevhälsan skall förbättras så att ungas psykiska ohälsa minskar genom att resurser sätts in snabbt och effektivt. •  Tryggheten skall öka genom fler poliser och väktare på offentliga platser och torg. •  Vi skall fortsätta vårt byggande av olika boendeformer i samklang med naturen.

MODERATERNA:

”Använd kameraövervakning i större utsträckning” Skolan. Arbete och integration. Trygghet och säkerhet. Skola och utbildning är grunden och ofta avgörande för hur man kommer att klara sig i samhället och möta framtiden. Vi ska fortsatt ha en skola i toppklass. Partille hade 2017 högst meritvärde i hela Västra Götaland. Att ha ett arbete är avgörande för en lyckad integration och att bli självförsörjande så man inte blir beroende av bidrag. Rättssamhället måste stärkas. Alla människor, gammal som ung, ska kunna känna trygghet i sitt hem eller när man vistas på gator och torg, oavsett tid på dygnet. Ökad polisnärvaro och samarbete genom så kallade Medborgarlöften minskar brottsligheten och ökar tryggheten.

Kameraövervakning skall kunna användas i större utsträckning. Det är viktigt att fortsätta bygga bostäder, så att det exempelvis finns någonstans för våra unga att flytta när de ska flytta hemifrån.

MILJÖPARTIET:

”Naturen i Finngösa behöver skyddas”

En viktig fråga som kommer bli avgörande är hur vi vill att vår skola, vård och omsorg ska vara. Vi anser att budgeten för dessa verksamheter är underfinansierade och vi vill lägga mer resurser på skola, vård och omsorg. MILJÖPARTIET

En viktig fråga som kommer bli avgörande är hur vi vill att vår skola, vård och omsorg ska vara. Ska vi fortsatt kostnadseffektivisera som idag, vilket i förlängningen leder till att verksamheterna blir lidande? Eller ska vi bestämma oss för att satsa på långsiktighet och hög kvalitet? Vi anser att budgeten för dessa verksamheter är underfinansierade och vi vill lägga mer resurser på skola, vård och omsorg. En annan fråga som är viktig är den planerade vägen genom Finngösaravinen. För Miljöpartiet är saken klar – naturen i Finngösa behöver skyddas.

En fråga som tyvärr inte brukar få stort fokus i valrörelsen men som vi tycker är avgörande för framtiden är hur kommunen ska minska sin klimatpåverkan och bli långsiktigt hållbar ur klimat- och miljöhänseende.

KRISTDEMOKRATERNA:

”Stopp för höghusen och bilvägen i Ecoparken” •  En

väl fungerande skola med lugn och studiero och fokus på kunskapsförmedling. •  Ett stopp för Ecoparken såvitt avser höghusen vid Ugglumsleden i Sävedalen och bilvägen i Finngösaravinen. •  En garanti för alla som fyllt 85 att få plats på äldreboende samt möjligheter till provboende och gratis flytthjälp. •  Ökad säkerhet genom motverkande av inbrott och annan brottslighet. •  En fortsatt god kommunal ekonomisk hushållning.

VÄNSTERPARTIET:

”Bevara Finngösaravinen” •  Skolan

En garanti för alla som fyllt 85 att få plats på äldreboende samt möjligheter till provboende och gratis flytthjälp. KRISTDEMOKRATERNA

och förskolan

•  Äldreomsorgen •  Integrationen •  Bevarandet

av flyktingar av Finngösaravinen

Profile for Lokalpressen

Lokalpressen Partille nr 18 29 augusti 2018  

Lokalpressen Partille nr 18 29 augusti 2018  

Advertisement