a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 6

6

LOK ALPRESSEN PARTILLE 29 AUGUSTI 2018

VALET 2018

Lokalpressen tar tempen på de lokala partierna inför valet VILKA LOKALA FRÅGOR ÄR VIKTIGAST FÖR ER?

K

ommunfullmäktige antog planprogrammet för Partille Eco Park i slutet av mars och byggnationen av Sävedalen/Ugglum samt den planerade bilvägen genom Finngösaravinen är en minst sagt het valfråga. I övrigt vill många av de lokala partierna lyfta fram att det behövs en ökad trygghet med fler poliser, väktare och övervakningskameror runtom i kommunen. Andra lokala valfrågor som partierna tar upp i Lokalpressens enkät är elevhälsan, äldreomsorgen och integrationen. Det här är vår näst sista del då vi frågar ut partierna inför valet den 9 september. Om du missat någon vecka så finns alla gamla tidningar kvar att läsa på vår hemsida lokalpressenpartille.se. JONAS BENGTSSON jonas@lokalpressen.eu

CENTERPARTIET:

SVERIGEDEMOKRATERNA:

"Nej till väg genom Finngösaravinen"

”Inför Förberedelseklasser i Partille”

1)  Vi vill satsa på en närpolis dygnet runt i Partille för att öka tryggheten för våra medborgare. 2)  Vi vill att företagen ska få de bästa förutsättningarna med mindre byråkrati och regelkrångel. Det är i de små företagen som de flesta jobben skapas, så det ska vara enklare att starta och driva företag i Partille. 3)   Inom förskolan vill vi se mindre barngrupper och en ökad kompetensutveckling för personalen. Det behöver bli mer lugn och ro i skolan så att undervisningen kan prioriteras, och därför behövs fler elevassistenter som kan avlasta lärarna. 4)  Vi ser vikten av en mer varsam exploatering av Partille. Därmed säger vi nej till väg genom Finngösaravinen och vill istället bevara grönytor och satsa på fler områden för friluftsliv, spontanidrott och lekplatser. 5)  Centerpartiet behövs i Alliansen som en grön och socialliberal röst och vi är beredda att ta Partille framåt!

Vi säger nej till kommunens sätt att hantera samhällsbyggnadsfrågor, där man både kör över invånare och skapar dåliga boendemiljöer. Partille Eco Park är ett sådant projekt. Nya höga hus längs Ugglumsleden förbi Vallhamra torg, kommer för nära både villor och gamla lägre flerfamiljshus. Andra tokiga samhällsbyggnadsprojekt är höghusen mitt i ett villaområde vid Slättenvägen samt planerna för det nya Furulund där man vill göra en stadsgata av högtrafikerade Landvettervägen. Partille har tagit emot runt 400 nyanlända på kort tid. Dessa har fått gå före i bostadskön hos Partillebo, trots att Partillebo har 1 200 sökande på varje lägenhet. Vi vill prioritera de invånare son bott

FAKTA

Schema för Lokal­ pressens valspurt   8 augusti: Arbete och  

näringsliv

  15 augusti: Vård, skola och  

omsorg

  22 augusti: Integration och  

bostadsbyggande

  29 augusti: Vilka lokala  

frågor är viktigast för er? „    5 september:

Slutplädering – varför ska man rösta på ert parti? „    9 september: Valdagen „    12 september: Aktuellt valresultat

Vi vill satsa på en närpolis dygnet runt i Partille för att öka tryggheten för våra medborgare. CENTERPARTIET

SOCIALDEMOKRATERNA:

”Tidiga insatser ger bästa resultat” Att se till att barnomsorg, skola och äldreomsorg bedrivs med en god kvalitet och tillräckligt med personal. Alla ungdomar skall kunna lämna grundskolan med godkända betyg. Vi vill erbjuda sommarjobb till alla 16  –  17-åringar där kommunen samverkar med föreningsoch näringsliv. Vi vill öka anslagen till vård och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden för att kunna anställa mer personal. Barn i behov av stöd skall få detta så tidigt som möjligt, vi vet att tidiga insatser ger bästa resultat. Ensamhet är ett stort problem bland de äldre idag och därför vill vi erbjuda fler möjligheter till social gemenskap, till exempel att kunna äta mat tillsammans då och då. Partille kommun skall vara en

i kommunen i många år. Dessutom får de nyanlända eleverna gå rakt in i befintliga klasser, trots att de nyanlända kan vara analfabeter. Det är totalt respektlöst mot de elever som går i dessa klasser och som ska kunna få utbildning, hjälp och stöd på rätt nivå. Vi vill införa Förberedelseklasser i Partille.

förebild som arbetsgivare och se till att alla har en god arbetsmiljö och att alla som vill skall erbjudas heltidsanställningar. Många arbetar idag på timanställningar och visstidsavtal. Det borgar inte för en bra kvalitet och kontinuitet i verksamheterna.

Profile for Lokalpressen

Lokalpressen Partille nr 18 29 augusti 2018  

Lokalpressen Partille nr 18 29 augusti 2018  

Advertisement