a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 3

3

LOK ALPRESSEN PARTILLE 29 AUGUSTI 2018

Alla skolor ska var lika bra Skolan ska vara jämlik. På vissa skolor i Partille har eleverna höga resultat och på andra låga, år efter år. Detta vill vi ändra på. Skolan är grunden för hur väl man lyckats i framtiden samt för ett jämlikt samhälle. Skolor med sämre resultat ska få mer stöd och alla ska få förutsättningar att klara godkända betyg och vara bra rustade för framtiden. Linda Jansson kandiderar till första platsen i kommunfullmäktige

Integration på riktigt När människor kommer till Sverige är det avgörande med en bra integration. Ensamkommande ungdomar som kommit till Partille ska självklart få bo kvar i Partille även när de fyllt 18 år. Vi vill satsa på en bra integration där nya svenskar får en trygg och schysst integration. Inom några år kommer de vara en stor tillgång för Partille som tillför vår kommun både skattepengar och kultur. Karin Jaxmark kandiderar till andra platsen i kommunfullmäktige

Vänsterpartiet är garanten för en välfärd att lita på. Ett jämlikt Partille där alla räknas och som gör det bättre för vanligt folk. Kom till Kyrktorget på lördag – så berättar vi mer.

INFORMATION FRÅN PARTILLE KOMMUN

PartilleRehab Välkommen till PartilleRehab – din rehabilitering i centrum! Vi erbjuder hjälp inom områdena arbetsterapi, fysioterapi och hjälpmedel. Vi har öppet mån-fre 7.45–17 och fred 7.45–15. Tidsbokning på telefon 031-792 96 60 eller webben. Drop in för bedömning av enklare hjälpmedel på måndagar och onsdagar 15–15.30.

partille.se/partillerehab Facebook:@PartilleRehab

Bevattningsförbud Därför är det bevattningsförbud

Seniorträffarnas höstprogram klart För dig som söker aktiviteter och gemenskap med andra äldre finns seniorträffar på flera platser i kommunen. Ett axplock ur höstens program är lätt gymnastik, våffelkafé, surfplatte- och mobilkurs, quiz och musikunderhållning. Du hittar programmet på partille.se/seniortraffar eller som tryckt i kundcenter på kommunhuset eller Kulturum

Bevattningsförbudet som infördes under den varma sommaren ligger kvar. Förbudet har visat sig ge effekt men till dess att nivån i kommunens vattentäkt Kåsjön är normal igen behöver vi alla hjälpas åt att spara på vattnet. Förbudet innebär bland annat att du inte får vattna växter med vattenslang och vattenspridare, vattna fotbollsplaner eller vägar, tvätta t ex fasader eller tak med högtryckstvätt eller fylla på pooler eller liknande. Tack för att du är med och sparar på vårt vatten!

Läs gärna mer på partille.se/bevattningsforbud

Förlängd ansökningstid föreningsbidrag Föreningar och organisationer som har lokal anknytning och/eller vänder sig till invånarna i Partille kommun, med verksamhet inom nedanstående områden, kan nu ansöka om kommunala bidrag för 2018:

Fixartjänsten Stand up med Robin Paulsson! 6 november på Stora scen, Kulturum

partille.se/evenemang

Finns det saker som du inte längre kan eller vågar göra i ditt hem? Som att hänga upp gardiner, byta glödlampor eller ta ner något från ett högt skåp. Kommunens fixartjänst hjälper dig som är över 70 år med sysslor som kan vara farliga för dig. Kontakta Partille kundcenter på 031-792 10 00 om du vill veta mer. partille.se/fixartjanst

– Försvarsåtgärder eller andra samhällsskyddande åtgärder – Humanitära ändamål – Underhåll av kulturellt värdefulla byggnader Av ansökan ska det tydligt framgå vilken verksamhet föreningen bedriver samt önskat bidrag. Bifoga verksamhetsberättelse för år 2017 och protokoll från senaste årsmötet. Ansökan skickas till: Partille kommun, Kommunkontoret, Att: Ann-Louise Boström, 433 82 Partille. Mer info: Ann-Louise Boström, 031-792 10 00. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast måndag 17 september.

Adress: Gamla Kronvägen 34, 433 82 Partille  ·  Kundcenter: 031 – 792 10 00  ·  E-post: kundcenter@partille.se  · Webbplats: partille.se

Profile for Lokalpressen

Lokalpressen Partille nr 18 29 augusti 2018  

Lokalpressen Partille nr 18 29 augusti 2018  

Advertisement