a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 24

Finngösaravinen Trafikleden genom Finngösaravinen utgör ett problem med avvägning mellan naturvärden och behov av vägförbindelse med Partille Centrum. En folkomröstning har 2004 sagt nej till leden •

Vi ser att fler möjligheter till alternativ dragning av leden behöver undersökas. Kan Ugglumsleden dras genom berget "Björnekullarna"? Den skulle kunna utgöra en lösning för tillgång till eventuell framtida bebyggelse uppe på berget.

Vi föreslår att investeringsmedel för projektering av trafikleden genom Finngösaravinen istället används till undersökning av förutsättningar för en bergtunnel under Björnekullarna enligt vår motion.

Vårt förslag ”Bygg det nya Partille på Björnekullarna / Södra Centrum” Vi vill inte bara säga nej till nya byggprojekt i Partille. Vi har därför pekat på de stora möjligheter till byggnation som området Björnekullarna / Södra Centrum har. Här finns inga grannar som kan få sin boendemiljö fördärvad. Här är man 500 meter från Partille Centrum och 200 meter från Allum. Samhällsbyggnadskontoret beräknar att man kan bygga uppemot 4000 bostäder för 8–10 000 boende. Vi vill utreda om garage och tillfart kan byggas i bergrum under berget. En tunnellösning till Ugglumsleden i Sävedalen kan då också vara ett alternativ mot den tänkta vägen genom Finngösaravinen.

Vi vill se till att byggnationer i Partille görs med lyhördhet för invånare och med vettiga lösningar för boende och infrastruktur. Så når vi målet med ”Det Goda Livet ” i Partille!

Rösta på Sverigedemokraterna

Matz Dovstrand Civilekonom

Timothy Tréville Företagsledare

Cristina Skoog Offentligt anställd

Fredrik Eriksson Riksdagsledamot

Daniel Sernryd Servicechef

Stefan Falktorp Politisk sekreterare

Björn Wolff Pensionär

Gun Sjögren Pensionär

Christer Sjögren Pensionär

Helena Holmertz Teknisk IT-strateg

Ej med på bild: Flemming Ravn – IT-konsult, Carl Thorell – Studerande, Per Waborg – Ekonom

Läs mer om vår politik på vår hemsida och Facebook partille.sd.se 031-360 80 90 facebook.com/sdpartille

Profile for Lokalpressen

Lokalpressen Partille nr 18 29 augusti 2018  

Lokalpressen Partille nr 18 29 augusti 2018  

Advertisement