a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 23

Nedre delen av Ugglumsleden

Nedre delen av Ugglumsleden idag.

Nedre delen av Ugglumsleden enligt planerna i Partille Eco Park.

Det tredje området i planen för Partille Eco Park som vi vill belysa. •

Mellan de två områdena Puketorp och Ugglum vill man bygga enligt planerna i modellen. • Trafikgenomströmningen kommer öka markant genom hela området.

Berget vid Slättenvägen

Berget vid Slättenvägen idag.

Berget vid Slättenvägen enligt planerna.

Utöver Partille Eco Park finns andra byggplaner. • •

På ett litet berg vid Slättenvägen i närheten av Björndammen vill kommunen bygga tre höghus på 8 våningar. De boende i området är med all rätt upprörda över följderna. Direkt insyn, förlorad utsikt/ljus samt borttagande av rekreationsområde är inte i överensstämmer inte med regler i översiktsplanen. Att bygga höghusområde på ett litet berg mitt i ett villaområde ökar väsentligt genomfartstrafiken. Vi ser de boendes behov av tydlig dialog och öppenhet från Samhällsbyggnadskontoret och kommunens politiker.

Sverigedemokraterna säger nej till dessa planer.

Profile for Lokalpressen

Lokalpressen Partille nr 18 29 augusti 2018  

Lokalpressen Partille nr 18 29 augusti 2018  

Advertisement