a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 21

Sverigedemokraterna tar ansvar för en god boendemiljö i Partille.

Det är nu du har möjligheten att påverka och stoppa Partille Eco Park!

Rösta på Sverigedemokraterna Vi ser att de samhällsbyggnadsbeslut som Partille kommun fattar, inte tar hänsyn till oss invånare och vår boendemiljö.

Kommunen kör nu över mängder av medborgare som bor i villor och flerfamiljshus på flera olika platser i Partille. Tyvärr har många inte en aning om innehållet i dessa planer. Vi vill därför ge er möjlighet att ta del av dem.

Partilles stolta devis ”Partille-mitt i det goda livet” känns främmande när kommunen i sin förtätningsiver, gång på gång och i flera delar av kommunen, kör över de boende med nya byggplaner.

Partille Eco Park är ett samlingsnamn för byggnationsplaner inom stora delar av Sävedalen, Vallhamra och Oxled samt även en väg genom Finngösaravinen.

Kommunen skriver stolt i sina visioner: ”Medveten samhällsplanering. Vi arbetar för att både nuvarande och kommande generationer ska få en bra och socialt hållbar livsmiljö i Partille.”

Namnet till trots innebär planen okänsliga förtätningar med 5–6 våningshus mitt bland äldre bebyggelse. En stor del av de boende i aktuella områden har inte en aning om detta. Vi går igenom planen område för område.

Sverigedemokraterna säger nej till planen i sin helhet. Oxledsravinen......................................................................................................................................2 Ugglumsleden och Vallhamra Torg...................................................................................................... 2 Nedre delen av Ugglumsleden............................................................................................................3 Berget vid Slättenvägen.......................................................................................................................3 Finngösaravinen...................................................................................................................................4 Sverigedemokraterna Partille – kandidater ........................................................................................ 4

Profile for Lokalpressen

Lokalpressen Partille nr 18 29 augusti 2018  

Lokalpressen Partille nr 18 29 augusti 2018  

Advertisement