a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 17

17

LOK ALPRESSEN PARTILLE 29 AUGUSTI 2018

Avskaffa landstingens sjukvårdsansvar Nyligen presenterade vi vårt valmanifest. Kristdemokraterna går till val på ett välfärdslöfte – vi prioriterar vården, äldre och tryggheten. Ett av de löften vi ger är att du ska få en god vård när du blir sjuk. Så är det inte idag. Chansen att överleva en svår diagnos skiftar beroende på var du bor. Så kan vi inte ha det! För en bra och jämlik vård kommer vi att både satsa mer pengar på vården och förändra arbetssätt och organisation så att vi får mer vård för pengarna. Bara så kan vi ärligt säga att vi sätter patienten i centrum. Dagens 156 år gamla sju k vå rd sorga n i sat ion med 21 olika landsting är föråldrad och skapar en ojämlik vård. Vi kristdemokrater vill därför avskaffa landstingens ansvar för hela sjukvården. Låt staten ta över styrningen. Ingen ska drabbas av sämre vård för att man

bor i ett visst landsting. Vi vill även återinföra en förbättrad kömiljard så att alla kan få god vård i tid. När Kristdemokraterna var ansvariga för Socialdepartementet kapade vi Göran Perssons långa vårdköer. Då, 2006, kapade vi Göran Perssons 130 000 personer i kö för besök hos specialist eller operation under längre tid än de 90 dagar som lagen tillåter. Genom kömiljarden kortade vi S-regeringens vårdköer med nästan 75 procent. Sedan Stefan Löfven tog bort kömiljarden har köerna fördubblats igen. Nu står mer än 86 000 personer i vårdkö. Det är fler personer än som bor i hela Partille och Härryda kommuner tillsammans. Människor som söker vård är i en utsatt situation och ska inte behöva känna oro över att få god vård i rimlig tid. Vi vill förbättra vården ge-

nom att även införa en vårdplatsgaranti, minska överbeläggningar, öka antalet vårdplatser och stärka primärvården. Sammanlagt avsätter vi 28 miljarder kronor mer än regeringen på vård och omsorg. Man ska få träffa den man behöver inom sjukvården inom ett dygn. Alla ska ha en fast läkarkontakt och det ska finnas fler kvälls- och helgöppna vårdcentraler. Du ska kunna lita på vården – oavsett var i landet du bor.

HBTQ-förskola? „    Svar

till Börje Lund, Lokal­ pressen nr 17

kommun- och regionpolitiker

Tack Börje Lund för din insändare. Jag bor bredvid en förskola som ha en regnbågsflagga som vajar en vecka efter pride. Undrade varför den är kvar. Kanske det är en HBTQ-certifierad förskola? Ska den i så fall fortsätta att vaja? Googlat på vad det betydde med certifiering och blev chockad att man kan skapa sådan förvirring hos barn. Att en minoritet har sådan makt visste jag inte. Diskriminering är en bra fråga men nu har det gott för långt. Jag vill också veta om något parti i Partille vågar går emot denna utveckling?

STEFAN SVENSSON (KD)

CHRISTINE KRONBERG

EBBA BUSCH THOR (KD) partiledare

ACKO ANKARBERG JOHANSSON (KD) sjukvårdspolitisk talesperson

GUNILLA LINDELL (KD)

kommun- och regionpolitiker

Inga politiska beslut om HBTQ-certifiering „    Svar

till Börje Lund, Lokal­ pressen nr 17 Vi i politiken har inte beslutat att våra barn och elever skall påverkas att bli könsneutrala. Nej vi har heller inte tagit politiskt beslut att HBTQ-certifiera våra förskolor och skolor. Vi Moderater kommer inte lägga politiskt förslag att HBTQ-certifiera våra verksamheter. I läroplanen kapitel 1 Skolans värdegrund och uppdrag står bl.a. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män

Vi servar och reparerar alla bilmärken! Klingberg & Fo rsberg Bilservice AB Järnstångsvägen 45 433 30 Partille Tel: 031-44 43 20 /80

Välkomna!

TRÄD • Fällning • Nedtagning bit för bit • Bortforsling • Stubbfräsning

För fri offert ring Fredrik

0709-27 89 69

Zabels Trädfällning Innehar försäkring & F-skatt sedan 2001

AGERBLOM ENTREPRENAD AB

BUTIK & VERKSTAD Vardagar: 7-18 Lörd. (apr-jun): 10-14 Järnringen 1, Partille T. 031-340 28 24 www.partilleskog.se

.. ner. aski

an m Vi k

Samt grävning avlopp GRATIS KOSTNADSFÖRSLAG

070 - 555 37 03 peter@agerblom.se

ANGELA FASTH (M) Ordförande Utbildningsnämnden

Verksamma i Partille i 22 år! • Takomläggningar • Snickeriarbeten • Plåtarbete • Egen tillverkning • Försäljning av era fönster med montage! Brodalsvägen 1D, Partille info@jfgbygg.se Kontor 031-26 13 85 www.jfgbygg.se

Kåhögs Mjölk

TRÄDFÄLLNING BIT FÖR BIT-NEDTAGNING BESKÄRNING STUBBFRÄSNING

Finplanering av tomter Utläggning av gräsmattejord

samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

60-årig man svarar på allt från sällskap till bygga altaner. Svar till extra hjälpsamma tillfällen.

Nu tar vi även kort! Nu med RUT-avdrag. Även bortforsling. F-skatt/försäkring. Ring Mattias för kostnadsfritt prisförslag

Måndag – fredag 9 – 20 Lördag – söndag 9 – 18 Tel. 0705-95 64 80 kahogsgard.se

ALLT-I-ALLO

0702-19 37 42 www.tradfallarn.se

VILL DU SYNAS HÄR? Kontakta Marie Andersvik, tel. 0728-54 18 32, marie.andervik@lokalpressen.eu

073-924 6848

Profile for Lokalpressen

Lokalpressen Partille nr 18 29 augusti 2018  

Lokalpressen Partille nr 18 29 augusti 2018  

Advertisement