__MAIN_TEXT__

Page 1

HÄRRYDA

LOKALTIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I HÄRRYDA KOMMUN ÅRGÅNG 5 NR 22 10 NOV 2019

AKTUELLT

BILD: ULF MAGNUSSON

Kommunen vill skära ner Besparingar oroar i många av de kommunala verksamheterna.

SIDAN 5

AKTUELLT

BILD: PRESSBILD

Hjärnan lockade många Råda Rum blev snabbt fullsatt när Anders Hansen föreläste. SIDAN 10

MOTOR Bästa däcken där bak Däcktips och förberedelser för en säkrare resa i vinter.

UNIKT UNGDOMSLÄGER FÖR BOULE SIDAN 8

SIDAN 13

BILD: ULF MAGNUSSON

Jubileumsutställning i Nemeshallen 16 – 23 november 2019

INFLUENSAVACCINERING ÖPPET HUS: Lördag 16/11 kl. 11 – 15 Tis 19/11, tor21/11och tis 26/11 kl. 17 – 19 Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du är: · · · · ·

65 år och äldre gravid kronisk hjärtsjukdom kronisk lungsjukdom neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder

Smittskydd Västra Götaland

· extrem fetma · kronisk leversvikt eller njursvikt · diabetes · tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar

Välkomna in önskar distriktsläkare Lina, Elena och Naseer HÖNEKULLAVÄGEN 13 | TEL. 031-68 14 00

Konst i Härryda (f d Härryda Konstnärsförening)

30 år

Vernissage lördag 16 nov kl. 12 – 15 www.konstiharryda.se

Seniorkurs Seniorkurs på på Wendelsberg Wendelsberg En vår av inspiration och möten En vår av inspiration och möten Tisdagar och fredagar med Tisdagar och fredagar med start den 14 januari start den 14 januari www.wendelsberg.se/seniorkurs www.wendelsberg.se/seniorkurs Telefon: 0707 371920 Telefon: 0707 371920


2

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 10 NOVEMBER 2019

REDAKTIONEN

Extra glasögon på köpet!

Box 2002, 433 02 Sävedalen BESÖKSADRESS: Göteborgsvägen 88 i Sävedalen TELEFON: 0702 - 41 79 95 WEBB: lokalpressen.eu ANSVARIG UTGIVARE: Jan Larsson UPPLAGA: 18 000 ex. UTGIVNINGSOMRÅDE: Alla hushåll i Härryda kommun TRYCK: Bold Tryckeri DISTRIBUTION: Svensk Direktreklam

Vid köp av progressiva glasögon bjuder vi på ett extra par läs, avstånds- eller solglasögon i dina styrkor samt kostnadsfri synundersökning! Välkommen in i butiken för mer information eller besök www.optikkallaren.se

SPARA

1990:-

Jan Larsson

Jonas Bengtsson

Maria Graf

Ansvarig utgivare jan.larsson@lokalpressen.eu 0702-41 79 95

Redaktör jonas@lokalpressen.eu 0704-57 55 75

Redigering/annonsproduktion maria.graf@lokalpressen.eu 0704-99 92 17

Marie Andervik

Ulf Magnusson

Jenny Hein

Försäljning marie.andervik@lokalpressen.eu 0728-54 18 32

Reporter/fotograf ulf.magnusson@lokalpressen.eu 0709-18 01 99

Reporter/fotograf redaktionen@lokalpressen.eu

Kostnadsfri synundersökning vid köp av glasögon, värde 395 kr Utförs av leg. optiker och gäller vid köp av glasögon. Synundersökning bokar du enkelt på: www.optikkallaren.se

Kerstin Parker

Emma Bratt

Matilda Falk

Reporter/fotograf redaktionen@lokalpressen.eu

Reporter/fotograf redaktionen@lokalpressen.eu

Reporter/fotograf redaktionen@lokalpressen.eu

Världens smidigaste avbetalning Kostnaden delat på 10 månader ● Ingen uppläggningsavgift

● Ingen ränta

● Ingen aviavgift

NÄSTA NUMMER... Lokalpressen Härryda ges ut varje helg. Nästa nummer kommer den 17 november. KOMMANDE UTGIVNINGAR: 17 november, 24 november, 1 december, 8 december, 15 december, 22 december, 29 december

UTEBLIVEN TIDNING? Har du inte fått tidningen? Hör av dig på mail till jan.larsson@lokalpressen.eu eller ring 0702-41 79 95. Du kan även reklamera din uteblivna tidning direkt på sdr.se/kontakt/reklamationer.

● Inga överraskningar

ARG, LEDSEN, UPPRÖRD ELLER BARA GLAD? Har du något inom dig som du känner att du bara måste få ventilera? Vi på Lokalpressen tar gärna emot dina åsikter om ungefär vad som helst! Skriv till oss, så publicerar vi din text under rubriken "Insändare". Kanske är det någon som tycker helt annorlunda eller så är det fler som tycker som du. Vi ser fram emot en levande insändarsida där debatter kan utvecklas och nya tankar och idéer får gro!

Effektiv ränta vid 10.000 kr är 0% vid 10 månaders avbetalning.

Tveka inte att ta kontakt med oss på mail redaktionen@lokalpressen.eu eller med post till Lokalpressen, Box 2002, 433 02 Sävedalen om du har något du vill ventilera!

Vi tillsammans. Lerum Brobacken 3 Tel: 0302-138 83

HÄR FINNS TIDNINGEN Du vet väl att du kan läsa tidningen digitalt också? På lokalpressen.eu finns alltid det senaste numret ute. Du kan även hämta tidningen hos Olssons Gatukök i Landvetter och på biblioteket i Mölnlycke.

TIPSA OSS! Vad händer runtom i Härryda kommun? Tipsa oss om nyheter eller reportage som vi borde göra! Vi vill vara med där det händer, när det händer – så tveka inte att maila oss på redaktionen om stort som smått på redaktionen@lokalpressen.eu.

Mölnlycke Allén 4 Tel: 031-50 88 95 Göteborg Backavägen 2

Tel: 031-23 98 88

Göteborg Kyrkbytorget

Tel: 031-23 86 30

Göteborg Stigbergsliden 22

Tel: 031-780 60 18

Göteborg Redbergsvägen 17

Tel: 031-19 84 70

Kungsbacka Borgmästaregatan 8 Tel: 0300-56 32 80 Kållered Eken Center

Tel: 031-795 22 30

Angivna erbjudanden gäller tom 191116

För öppettider gå till: www.optikkallaren.se


3

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 10 NOVEMBER 2019 Integration börjar där människor möts!

MARKSTEN – MURAR – NATURSTEN Bettys väg, LANDVETTER (Björröds Industriområde) ÖPPET: Mån-fre 10-18, lör 9-14. TEL. 031-91 63 40

Välkommen!

FOTO: GÖTEBORGS STAD

Släpkärra får lånas fritt när man handlar hos oss!

Bli en språkvän! Vägen till ett nytt språk och kultur går genom sociala kontakter, aktiviteter och gemenskap. Genom att bli språkvän har du möjlighet att hjälpa en person med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur. Ta chansen – få nya vänner och möt nya kulturer! Läs mer om hur det går till och anmäl dig: harryda.se/sprakvan

Få inspiration på vår hemsida

harryda.se/sprakvan

www.wms.se


4

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 10 NOVEMBER 2019

AKTUELLT

Växande lönegap bland toppchefer Dagens Samhälle har gjort en kartläggning av kommunchefers löner i hela Sverige. Den visar att lönegapet fortsätter att öka. För tre år sedan var skillnaden mellan den högst och lägst betalda kommunchefen 100 000 kronor i månaden. Idag är skillnaden 124 000. Högst månadslön har Stockholms kommunchef, Magdalena Bosson, med 189   000 kronor. Och lägst lön har flera kommunchefer i de norra delarna av landet med 65 000 i månaden. Kommunchefernas löner är i stort sett jämställda. Snittlönen för de kvinnliga cheferna är 92 211 medan medellönen för de manliga cheferna ligger på 92 368 kronor i månaden. I artikeln redovisas kommunchefernas löner i alla kommuner. Göteborgs kommunchef, Eva Hessman, har en lön på 153 000 kronor i månaden. Härrydas chef, Peter Lönn, har 103 000, Lerums Elisabeth Westin har 95 000 och Partilles chef, Per Bäckström, har en månadslön på 98 500 kronor.

Mölnlyckemotet ska välkomna Härryda kommun tar fram en ny detaljplan för området kring Mölnlycke­ motet. Det har länge önskats en mer välkom­ nande infart till samhället och två tomter om vard­ era 15 000 kvadratmeter är nu markerade för byggnation. Mölnlyckemotet har mycket goda kollektivtrafikförbindelser och i detaljplanen ingår att skapa säkrare och mer attraktiva gång- och cykelförbindelser till Göteborg och Mölndal. Under torsdagkvällen fanns möjlighet för intresserade att se och ta del av den presentation som kommunen tagit fram

Ett flertal besökare visade sitt intresse för kommunens planer på att utveckla området kring Mölnlyckemotet. Helena Alterby Nordström, företagslots i Härryda kommun, visar skisser över området. Det finns även möjlighet att lämna synpunkter om Mölnlyckemotet på kommunens hemsida under första halvan av november.

under en visning i Kulturhuset. Helena Alterby Nordström är företagslots på Näringsliv/Ut-

vecklingsfunktionen i Härryda kommun och kunde med hjälp av ritningar och powerpoint-

Fotoutställning på Engalycka Gård

presentation redogöra för kommunens planer. Detaljplanens förslag är att göra det möjligt med byggnader med 7 – 8 våningar som ska användas för verksamheter som kontor, hotell och industri på ömse sidor av Säterivägen. Nya hållplatslägen för kollektivtrafik och förbättrad tillgänglighet för cyklister och gångtrafikanter skapar även bättre förbindelser med Mölnlycke företagspark norr om motet. Undersökningar som fågellivsinventering, trafikutredningar och miljöteknisk markundersökning är redan avklarade och nu vänder man sig till näringsidkare och kommunbor för att få in synpunkter på projektet. All information finns tillgänglig på kommunens hemsida och man tar emot åsikter fram till mitten av november.

BILDER: ULF MAGNUSSON

Under november månad visas en fotoutställning med Per Stålfors på Engalycka Gård Kafé i Rävlanda. Per Stålfors har arbetat som professionell fotograf i 25 år och hans uppdrag sträcker sig från porträtt och bröllopsbilder till reklam-, produkt- och industrifoto. Han tar också mycket bilder av musiker och konserter och har varit frilansfotograf för Sweden Rock Magazine sedan år 2000. Han säger att han tycker mest om att fotografera människor och människors sätt att kommunicera genom blickar och kroppsspråk. Den aktuella utställningen har så kallad mixed media som inriktning. Det är foto som har kombinerats med andra konstarter eller som har bearbetats digitalt. Engalycka Gård Kafé har öppet varje lördag och söndag mellan klockan 12 och 16.

Området som projekteras är den södra sidan av Mölnlyckemotet, idag främst obebygd mark. Byggnationen är tänkt att markera en entréport till samhället, planer finns på exempelvis hotell, kontor och industri i upp till sju-åtta våningar.

ULF MAGNUSSON ulf.magnusson@lokalpressen.eu

Naturskyddsföreningen i Härryda värnar om kommunens skogar Naturskyddsföreningen i Härryda uppmanar Härryda kommun, i ett pressmeddelande, att sluta med sitt skogsbruk på den kommunala marken. På så vis kan man, enligt föreningen, minska skogsbrukets påverkan på klimatet och den biologiska mångfalden. Föreningen hänvisar till två rapporter från FN:s klimatpanel (IPCC) och FN:s panel för biologisk mångfald (IPBES) som har pekat ut just människans markanvändning som en av de största orsakerna till ökade halter koldioxid i atmosfären och utarmning av den biologiska mångfalden. Naturskyddsföreningen i Härryda menar att om kommunen slutade med sitt skogsbruk

skulle de bidra till att minska både de lokala och globala miljöproblemen. Om de lät skogen vara skulle den kunna fortsätta lagra upp kol i växtlighet och i

marken. Föreningen pekar på att en stor del av skogens växter, svampar och djur, särskilt de känsliga och hotade arterna, har svårt att överleva i skogs-

brukslandskapet och de skulle därmed gynnas om skogen fick vara ifred. Större ytor av äldre skog skulle dessutom främja friluftsliv, rekreation och hälsa, menar föreningen. Naturskyddsföreningens ordförande, Michael Nilsson, säger i en kommentar: –  Den kommunala skogen är betydligt mer värdefull för mångfalden, klimatet, friluftslivet och miljön om den får vara kvar och inte förvandlas till kalhyggen. Det är dags att vi minskar vårt överutnyttjande av naturen och låter delar av naturen och skogen vara. Det skulle lösa en hel del av de miljöproblem som vi människor orsakar.


5

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 10 NOVEMBER 2019

AKTUELLT

Besparingar som oroar Härryda kommun har antagit ett sparbeting i sin budget. Man har liksom många kommuner insett att det bör skäras i kostnader för de kommunala verksamheterna. Tanken verkar vara att den bekanta osthyvelprincipen ska gälla, alltså att det ska tas lite jämnt över hela budgeten. Men i en del av verksam­ heterna oroar man sig för att det ska drabba de som redan är utsatta i samhället. På Solstensgärdet i Mölnlycke ligger två byggnader som inrymmer dagligverksamheten Arbetskraften, ett tillfälle för de som inte nått arbetsmarknaden på egen hand ska kunna få känna att de har en daglig syssla. Att kunna lämna hemmet dagtid, passa tider och som alla andra komma till en arbetsplats och träffa kompisar är ett viktigt sätt att bryta isolering och instängdhet. I Arbetskraftens regi kan man syssla med det mes-

ta   –  djurskötsel, hantverk, data, konstnärskap och matlagning är några av aktiviteterna som bjuds. Runt femtiotalet deltagare är engagerade, vanligtvis finns kanske ett dussin på plats i lokalerna. Eva Svensk och Anita Josefsson är på plats när Lokalpressen besöker under måndagseftermiddagen. –  Det här att komma hemifrån och känna att man bidrar med arbete efter förmåga är så viktigt, förklarar de. Att bry-

ta isoleringen och få känna sig produktiv, som alla andra. Men Eva och Anita oroas över ytterligare nedskärningar i budgeten som ska klubbas i veckan. Ett sparbeting kommer att begränsa möjligheterna ytterligare, både vad gäller personal och resurser. –  R isken är att vi blir ett vuxendagis där man bara ses och sitter sysslolös. Så vill inte våra deltagare ha det – poängen är ju att vara aktiv efter förmåga. Sebastian Kraus sitter med under pratstunden. Båda är i hög grad engagerade fast på olika områden. Staffan ägnar sig åt hästskötsel vissa dagar på en gård i Rya. Dessutom är han intresserad av arkeologi, berättar att han läst in en fil.lic i ämnet på högskolan. Sebastian är konstnär av hög klass, gör grafiska blad som håller hög konstnärlig kvalitét.

BILD: ULF MAGNUSSON

Eva Svensk och Anita Josefsson är rädda om möjligheterna att driva Arbetskraften. Sebastian ägnar sig åt avancerad konst och Staffan är intresserad av djur och arkeologi, intressen som förhoppningsvis kan leda till platser i arbetslivet

STAFFAN BERG OCH

BILD: ULF MAGNUSSON

I butiken Händigt säljs mycket av vad som produceras i verksamheten men också skänkta föremål som kommer in bland annat via återvinningscontainern på Bråta, lite som en secondhandbutik alltså. Jonna och Nihad sköter ruljansen bakom disken.

Båda uttrycker sin besvikelse att ofta bli betraktade som andra klassens medborgare, bara för att de har begränsningar. –  Det händer att folk inte ens hälsar, bara för att man sitter i den här, suckar Sebastian och klappar på sin rullstol. Båda är ivriga att nå ett mål, att till slut kunna platsa i arbetslivet och hitta en möjlighet att jobba som alla andra. Sebastian är på Fridaskolan ibland som bildlärare och inspiratör för barnen där. –   Det är just sådant vi vill åstadkomma, flikar Anita Josefsson in, att våra deltagare ska kunna få ta del av resurser, komma ut bland folk. Fler neddragningar och det blir en inlåsningseffekt till slut, ett vuxendagis. Det hjälper inte våra deltagare att nå sina mål. Politiker och tjänstemän är ofta stolta över vad vi åstadkommer och framhåller det mer än gärna. Samtidigt vill de att vi ska prestera ännu bättre, fast med krympta resurser. Det känns som att få en smäll i skallen. REDAN I FÖRRA årets budget skars

vad vi kunde redan då, men nu ska det skäras ännu mer. Tillsammans med Solhem i Landvetter driver Arbetskraften en liten secondhandbutik som heter Händigt i centrala Mölnlycke. Eller rättare sagt vad som en gång var centrum. Butiken ligger rätt undanskymd i ett hörn av det gamla torget och många känner inte till den eftersom den ligger avsides. Här turas man om att sköta verksamheten och en önskan finns förstås att fler ska upptäcka allt som finns till salu. Jonna och Nihad sköter kassan och det passerar en och annan kund under morgontimmen. Eva Svensk och Anita Josefsson är medvetna om att kommunens budget ska klubbas redan om några dagar och hyser inte några större förhoppningar om att det ska ske mirakel, men man vill ändå poängtera det viktiga i att ställa upp för de lite svagare i samhället. –  Det kan få allvarliga konsekvenser och i praktiken leda till en inlåsningseffekt, säger Anita Josefsson uppgivet.

det rejäl, menar Eva Svensk. –  Vi trodde vi hade sparat in

ULF MAGNUSSON ulf.magnusson@lokalpressen.eu

Bombdåd skakade om Landvetter Det var i fredags morse förra veckan som hela Landvetter vaknade av en kraftig explosion i Norra Stommen. Förbi­ passerande vittnade om en kraftig brand som hade utvecklats i flera bilar på en parkering. Efter några oroliga timmar där sociala medier gick varma av spekulationer kom det fram att det rörde sig om en bomb i en av bilarna. Bomben var kraftfull och totalförstörde en bil och

förstörde flera andra och det var rena turen att inga människor befann sig i närheten vid tiden för explosionen. Senare på dagen greps två män med brottsrubriceringen försök till mord och allmänfarlig ödeläggelse. En av de misstänkta släpptes lite senare men är fortsatt misstänkt i dådet. Den andra, en 32-årig man har begärts häktad. Spekulationer har pågått både på sociala medier samt i nyheter och tidningar. Gissningar om att dådet skulle vara kopplat till den undre världen, till mc-gäng, personlig vendetta och till andra sprängningar har seglat om varandra och det är i nuläget vare sig bekräftat eller

dementerat. Några dagar efter explosionen har lugnet återvänt till Landvetter. Enligt kommunikationschef Karin Dahl på Härryda kommun var det få personer som uppsökte kriscentrumet i Landvetters kulturhus på fredagskvällen och det är få som hör av sig till kommunen med frågor och oro om det inträffade. Landvetterbon Mikael Selar, ett av vittnena till händelsen, beskriver stämningen som bra trots det som hänt. Han känner att polisen har gjort ett bra arbete och att de som bor i närheten av platsen har fått löpande information. –  Landvetter är fortfarande

BILD: MIKAEL SELAR

En bil sprängdes i småbitar och minst en bil som stod bredvid trycktes upp i luften av explosionen och landade på taket flera meter.

ett lugnt område, detta var en enskild händelse som någon har gjort eller är ansvarig för, sådant kan ju hända överallt, resonerar han.

Har du några iakttagelser kan du ringa polisens tipstelefon 114 14. JENNY HEIN redaktionen@lokalpressen.eu


6

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 10 NOVEMBER 2019

AKTUELLT

Hur ska de utsatta kvinnorna i Landvetter känna sig trygga? En man har under flera års tid trakasserat ett stort antal kvinnor i Land­ vetter. Flera anmälningar har gjorts men utredning­ arna har lagts ner, bara en är fortfarande öppen. Just nu är det uppskattnings­ vis upp till 50 kvinnor i Landvetter som lever i konstant oro. Oro för sig själva, oro för sin familj och sina barn, oro för vad de ska göra om de springer på mannen på ICA, oro för vad han ska skriva nästa gång. Kvinnorna har också en rädsla för att han iakttar dem genom fönstren till deras hem, det ställe där vi alla tar för givet att vi ska få känna oss trygga. På sociala medier hörs många oroliga och arga stämmor och vissa vill ta saken i egna händer då frustrationen tar överhand. Många verkar känna att inget görs för dessa kvinnor som blivit drabbade. Vad händer när samhället inte har möjlighet att hjälpa till? Vems ansvar är det att få dessa kvinnor att känna sig trygga igen? Kan de som drabbats ta tillbaka makten från den här mannen? I EN SÅDAN här situation är det mycket lätt för vänner och familj att komma med goda råd och kanske en och annan pekpinne. Det är också lätt för den som råkat ut för mannen att anklaga sig själv. Lokalpressen frågar Ingrid Almgren Sjölander, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi om råd till de som drabbats. –  När det gäller hur man bäst ska hantera detta om man blir utsatt, så är det viktigt att veta om att när vi är i ett läge av ut-

som ger några goda råd. –  Spara alla konversationer, tipsar hon om och fortsätter: –  Även om förundersökningen läggs ner så ge inte upp. Be om omprövning. Även om polisen ska ha koll på andra anmälningar, även de som lagts ner, så är det lätt för dem att missa och genom att ompröva så håller man sitt ärende aktivt. –  Ju fler som anmäler desto större är chansen att det leder till åtal. Både hot och förföljelse kan ge fängelse som straff men det kan också leda till tvångsvård. Tyvärr hamnar just det här fallet långt ner i prioritetslistan men det är inte betyder inte att man ska ge upp. Det hänger på hur många anmälningarna är, hur envisa de som anmäler är och hur mycket bevis som finns. MANNEN HAR SJÄLV i en intervju

satthet och sårbarhet kommer för oss människor – som för alla andra överlevnadsinriktade djur – att kopplas in mer eller mindre automatiska beteenden

Det kallas "tend-and-befriend" och är mycket vanligt. I efterskott kan ens reaktioner ge orsak till självanklagelser över att man inte gjorde eller sade rätt saker

» Tyvärr hamnar just det här fallet långt ner i prioritetslistan men det är inte betyder inte att man ska ge upp. Det hänger på hur många anmälningarna är, hur envisa de som anmäler är och hur mycket bevis som finns. « och inte sånt vi väljer. Detta kan vara att gå till flykt, kamp, frysa still eller vid stark hopplöshet även "spela död", säger hon. –  Samtida forskning tar även med beteendet av att försöka göra sig vän med eller få den hotfulla personens gillande som en primär strategi som hjälper oss att öka våra överlevnadschanser.

i det skarpa läget. Men naturen har designat oss för att på bästa sätt kunna överleva fara och hot, utan att ödsla tid på intellektuell analys   –   den kommer först i efterhand. KVINNORNA SOM DRABBATS reagerar väldigt olika efter att ha blivit kontaktade av mannen. En del blir arga, andra rädda, några

ignorerar honom. Men hur man än reagerar så är ingen reaktion mer fel eller mer rätt. Värt att tänka på som vän eller anhörig är att offret inte väljer sin reaktion själv, så se i första hand till att vara stöttande och lugn. Om du drabbats av någon som ovälkommet kontaktar dig så är viktigt att vara tydlig och kortfattad. Ge dig inte in i några förklaringar eller utläggningar om varför utan skriv bara kort och tydligt att du inte vill ha vidare kontakt. Spara gärna konversationen och blockera fler meddelanden om möjlighet finns till det. Har du någon i din närhet som du känner dig trygg med så sök gärna sällskap där, prata ut om det som hänt och försök sedan släppa det. Det är viktigt att inte hålla igång rädslan längre än nödvändigt genom att prata för mycket om det.

i GP sagt att han söker vård för sitt beteende men tyvärr än fått den hjälp han behöver på grund av resursbrist. Han är väl medveten om att det han gör är fel och att han är djupt ledsen och vill be alla han kontaktat om ursäkt. Det betyder tyvärr inte så mycket för de kvinnor som redan drabbats då skadan redan är skedd. Resursbristen i vården har inte bara ställt till det för den här mannen, utan också för otroligt många kvinnor som i sin tur nu lever med oro och ångest.

VISSA KVINNOR REAGERAR med

Har du blivit utsatt och behöver någon att prata med? Ring 0771-22 00 60, kl. 13 – 16.

en polisanmälan och där är det några saker man kan ha i åtanke. Lokalpressen har pratat med advokat Caroline Högberg

! I HJÄLPER DIG V ? G O K S U D HAR av llning

Avverkning Trädfäd Arborist • Rådgivning • fie ra skogsposter Certi eten. stora och små a slags trädarb all r ufö Vi 50% inget jobb – g g 50 % . RU ra in vd lln ta fä Ru T för äd • Tr et u atpriv lit d.n r tra fö w. r ww le på el t lär er or mu son st for i r per ll fö Fy är Michael tion 0707–35 85 95 Gratis konsulta 5 85 95 Michael 0707-3 nu d. www.trä rist Certifierad arbo

Du vet väl om att Lokalpressen Härryda även finns digitalt?

lokalpressen.eu

JENNY HEIN redaktionen@lokalpressen.eu

TIPS

Om du blivit utsatt Har du blivit utsatt och vill anmäla? Ring 114 14.

FÖRSÄLJNING & REPARATIONER

powered by

#viställerupp-matcherna

Lördag 9 november 13.30 SÄVEHOF (d) vs GYÖRI ETO (HUN) 16.00 SÄVEHOF (h) vs COCKS (FIN)

• • • • •

Persienner Plisségardiner Lamellgardiner Rullgardiner Markiser + vävbyte

Svenska kvalitetsmarkiser från Riviera Återförsäljare åt

Medlemmar i

Världsunikt Dubbelevenemang i Champions League

savehof.ebiljett.nu

Vi har flyttat till Färgvägen 1 i Stenkullen (Modeco) Öppet: måndag – fredag 09.00 – 18.00 | www.conoplisseer.se 0302-181 55 / 0708-37 36 70 | nina@conoplisseer.se


LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 10 NOVEMBER 2019

612

Landvetter resecentrum-Landvetter flygplats

Företagare och nyfiken på CSR?

Byt till linje 612 när du ska ta flyget!

Möt arbetsgivarna som har lyckats kombinera CSR – ansvarsfullt företagande – och kompetensförsörjning. Välkommen till en lunchträff med inspiration och konkreta tips på hur ni kan arbeta med CSR.

Med ett enda byte vid Landvetter resecentrum tar du dig smidigt till Landvetter flygplats. Avgångstiderna för linje 612 är anpassade för andra linjer som kommer till resecentrumet.

• Kombinera rekrytering och ansvarsfullt företagande • Tänk nytt kring anställningsbehov och kravprofil • Kom igång med CSR – startkit

Du som arbetar på flygplatsen har flera möjliga hållplatser att kliva av på.

Råda rum i Mölnlycke, 3 december klockan 11–13 Vi bjuder på lunch. Läs mer och anmäl dig på harryda.se/csr

Sök din resa i Reseplaneraren eller Västtrafik To Go.

Arrangör: Härryda kommun och Arbetsförmedlingen med stöd från DUA, delegationen för unga och nyanlända till arbete.

Inflyttningsklart!

Köp till fast pris – slipp budgivning Brf Kronhöjden, 3:or för dig som älskar stora balkonger och innerstan Lägenheterna är inflyttningsklara. Boka privat visning med Carina Ekenram Hagh, 031-17 56 36. Nu har Västtrafik beslutat att Partille snart ligger i samma zon som Göteborg. Tänk om drömmen om innerstan är en trea i Partille. Härlig inglasad balkong, mer utrymme, fria vyer och 10 min till citylivet. För dig som kör bil går det att hyra p-plats i garaget. Nu har du möjlighet att flytta in redan i år till underhållsfria bostäder vid Kyrktorget. Välkommen till din nya verklighet – Brf Kronhöjden! För mer info se www.riksbyggen.se/kronhojden eller maila carina.ekenramhagh@riksbyggen.se Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

7


8

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 10 NOVEMBER 2019

AKTUELLT

Unikt ungdomsläger hos Landvetter Boule Från större delen av landet har i allhelgonahelgen samlats barn och ungdomar för att träna, spela och leva boule. En sport som man annars förknippar med seniorer men som faktiskt växer sig starkare med ungdomsverksamhet runt om i landet. Landvetter Boule Club (LBC) står alltså som arrangörer för ett helt unikt ungdomsläger under dagarna tre. Det är full fart i boulehallen när Lokalpressen Härryda hälsar på. De trettio deltagarna från åttaårsåldern och upp i tonåren har just anlänt, inkvarterat sig i MIF-gården där man ska övernatta och har efter att ha hälsats välkomna av LBCs Henrik Roolf tagit hallens boulebanor i besittning. Det rör sig om ungdomar från stora delar av Sverige och olika långt komna i sina karriärer allt från nybörjare till VM-spelare. Var och en ges också möjlighet att få avancerad enskild träning tillsammans med ledare på landslagsnivå. Lägret är unikt och ett initiativ från LBC, landets första bouleläger som vänder sig till barn och ungdomar. –  Det är roligt att sammanföra generationerna på detta viset, tycker lägeransvarige Henrik Roolf. LBCs äldre medlemmar blir lite som farmor och farfar för ungarna under dessa dagarna, hjälper till med allt från mat och service till transporter och träning. PROGRAMMET ÄR VARIERAT och intensivt under de tre dagarna. LBC har verkligen planerat in alla tänkbara aktiviteter för

sina gäster. Ungdomarna tränas av erfarna boulespelare och man ägnar sig inte bara åt teknik och spel utan även åt mental träning, viktigt i ett så precisionsorienterat spel som boule. Dessutom är det inte bara allvar – det finns plats för lek och samvaro också. Eftersom det är halloween är genomgående temat lite kusligheter som spökvandring på kvällen och skräckmat på menyn under helgen. En av deltagarna på lägret som sticker ut med sin erfarenhet är Lucas Rudin från örebroklubben Sörbyängen. Tillsammans med kompisen Fride Olsén är han i dagarna efter lägret på väg till Kambodja för att spela boule-VM i lag. Han har trots sin ålder redan varit med om att spela flera junior-VM och dessutom slagit ut regerande boulevärldsmästaren i matchspel. Lucas kommer från en rätt typisk boulefamilj. Tre syskon som alla satsar på en karriär, där lillasyster Emelie inte är långt efter Lucas. Pappa Erik förklarar att han inte har någon chans längre, han får stryk av båda sina ungar när det gäller. ULF MAGNUSSON ulf.magnusson@lokalpressen.eu

Trettio peppade bouleungdomar redo att ta sig an Landvetter Boule Clubs späckade tredagarsschema på landets första bouleläger för ungdomar.

Landvetter Boule Club hade satsat på säkra kort under lägret. Hamburgare, taco, grillkorv och skräckmat under halloweenmiddagen.

Lucas Rudin, på väg mot Kambodja och VM i boule. Alltså en av de mest rutinerade ungdomarna under lägervistelsen, men det fanns även nybörjare som fick många råd och tips från Lucas.

BILD: ULF MAGNUSSON

På plats under dagarna fanns landslagsmeriterade tränare som gav killar och tjejer såväl fysisk som mental träning. Leo Brood Björk från Stockholm hade massor att lära ut till de intresserade ungdomarna.


9

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 10 NOVEMBER 2019

KONSUMENT Varför slänger vi så mycket mat?

I

    dessa tider när de flesta tänker på miljön ligger givetvis det som kal�las matsvinn högt på listan. Det är en pågående diskussion om hur vi ska minska på all den mat som slängs, ofta helt i onödan. Svinnet finns i hela produktions-, försäljnings- och konsumtionskedjan. Enligt Livsmedelsverket slänger vi som konsumenter cirka 19 kilo ätbar mat i soporna och 26 kilo mat och dryck hälls bort i slasken. De här siffrorna gäller per person och år. Vad kan vi då som vanliga konsumenter göra för att minska på svinnet? Det finns en mängd saker vi själva kan göra och jag har här tänkt ta fram lite tips för vår vardag att tänka på. Det börjar redan i samband med att vi köper vår mat. Hur många gånger har jag inte köpt mer än jag egentligen vet att jag kommer att äta upp? Planera alltså inköpen innan. En bra hjälp är att fundera igenom vad som verkligen behövs och vad jag redan har hemma. Gör en inköpslista. Vet jag att jag ska använda något inom snar framtid, var inte rädd att köpa varor med kort datum. Köper inte vi konsumenter dessa finns risken att de sedan hamnar som sopor då ingen köper dem. Här har handeln en stor uppgift att exempelvis lyfta fram de med kort datum och kanske även sänka priset en aning. Jag vet att många redan gör det inom handeln men vårt beteende, konsumtionsmönster och attityder som konsumenter är det som styr. Jag bestämmer vad jag vill köpa. Påminn gärna din lokala handlare att lyfta fram varor med kort datum till bra pris.

exempelvis nästa dag till lunch. Laga gärna storkok och frys in en del. Det är också bra för plånboken. Det som ibland ställer till det lite för oss konsumenter är detta med bäst före datum och sista förbrukningsdag. Bäst-före-datum handlar inte alls om hur länge ett livsmedel är säkert utan hur länge livsmedlet förväntas behålla sin kvalité. Efter sista datumet kan varan vara fullt ätbar även om kvalitén på sikt blir sämre. Tipset här är känn, lukta, smaka. Verkar allt ok kan du säkert även äta det. Det som vi däremot ska vara observanta med är sista förbrukningsdag. Här handlar det alltså om att livsmedlet inte är säkert efter sista förbrukningsdagen. Har datumet passerat, släng maten. Dessa livsmedel får heller inte säljas. DEN VERKLIGA MATSVINNSBOVEN har vi

framför oss, alltså julbordet. Självklart ska vi som vill äta detta unna oss det men när vi tar maten kanske vi ska tänka på att inte lägga upp för mycket på tallriken. Det är bättre att gå flera gånger och inte riskera att jag tar för mycket som sedan slängs. Det finns alltså många sätt att minska på matsvinnet för oss konsumenter, mycket mer än det jag skrivit här. Ett första steg tror jag är att bromsa upp i den stressiga vardagen och ta sig tid att fundera på mitt eget beteende. Vad kan jag göra för att minska svinnet? Vill jag så kan jag.

Influensavaccinering tisdagar och torsdagar i november!

Vi har drop-in vaccination på tisdag- och torsdagseftermiddagar enligt följande: Tisdag 19/11 kl. 13 – 18, torsdag 21/11 kl. 13 – 16 tisdag 26/11 kl. 13 – 16 och torsdag 28/11 kl. 13 – 16 Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du är: • 65 år och äldre • gravid • vuxen eller barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd: - kronisk hjärtsjukdom - kronisk lungsjukdom, till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma - andra tillstånd som leder till ned

satt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar och fler funktionshinder - kronisk leversvikt eller njursvikt - diabetes - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Välkomna till oss på Ugglans Vårdcentral i Landvetter!

LARS SUNDLING Konsumentvägledare Härryda kommun

KÖPER JAG FÖRE mycket eller har jag la-

gat för mycket är det bra att frysa in det som är över. Märk allt med datum på det du fryser in så att det inte blir liggande i frysen för all framtid. Ha även koll på det du har i kylen. Även här går det givetvis att frysa in en hel del som börjar bli lite gammalt. Även vid matlagning är det ett bra tips att det som blir över fryser jag in och använder

KONSUMENTFRÅGOR TILL LARS Lars Sundling är konsumentvägledare i Härryda kommun och skriver här om aktuella ämnen och tar gärna emot erfarenheter från er läsare. Välkommen att kontakta Lars på konsument@harryda.se med dina funderingar.

UGGLANS VÅRDCENTRAL 031-91 90 50 SENIORMOTTAGNINGEN 0703-62 40 10 | LILLUGGLANS BVC 031-380 00 30


10

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 10 NOVEMBER 2019

AKTUELLT

Mer Anders vill vi hjärna ha! Han är på allas läppar just nu. Eller rättare sagt på allas hjärnor. Anders Hansen, överläkare, psykiatriker och författare. Han är mannen som tagit ett så kom­ plext ämne som hjärnan och inte bara översatt svåra medicinska termer till vanlig svenska utan också gjort det till något spännande och intressant även för de som inte visste att de var intresserade. Har man inte läst hans böcker så kanske man tillhör en av de nästan tre miljoner som lyssnat på hans sommarprat eller den nästan en miljon som tittat på hans tv-serie, ”Din hjärna”. Klart är i varje fall att Anders Hansen lyckats nå nära nog stjärnstatus genom att prata om vår hjärna. Den 30 oktober föreläste han i en på gränsen fylld sal i Råda Rum i Mölnlycke och 800 biljetter sålde slut på tre dagar. Initiativtagare och arrangörer var Anhörigföreningen i Härryda kommun. Detta var det största arrangemanget hittills i Råda Rum och Lokalpressen lyckades få en intervju med Anders innan föreläsningen för att försöka förstå vem han egentligen är. HAN VAR DUKTIG i skolan, främst i

matte och fysik, och tyckte det var roligt med idrott. Han hade många vänner men var ganska försiktig i sin framtoning, långt ifrån klassens clown. I slutet av högstadiet och på gymnasiet beskriver han sig som klassens plugghäst. Han pressade sig själv hårt i skolan och det är något han är tacksamför idag. Han beskriver sin klass som otroligt tävlingsinriktad och en bidragande orsak till att han kunde prestera det där lilla extra. Att han hunnit med så mycket i sitt liv förklarar han med att hans drivkraft är och har alltid varit en stor inre nyfikenhet. Han har alltid papper och pen-

En till gränsen full sal med ivriga åhörare.

na med sig för att anteckna saker han hör eller läser, som han vill veta mer om. Trots att Anders nu har hunnit bli kändis i Sverige så vill han inte ställa upp i frågesportprogram eller lekprogram i tv och radio, något han ofta får erbjudande om. –  Jag ska hålla mig till det jag kan, säger han allvarligt. Det jag säger får inte missuppfattas eller skojas bort för då kan det få otroligt allvarliga konsekvenser, säger han och fortsätter: Tänk om någon till exempel får för sig att tvärt sluta med sina mediciner för att börja motionera istället, det hade ju kunnat bli katastrof och kanske till och med livshotande. Detta är något jag alltid är medveten om när jag är i offentliga sammanhang och jag vill inte att det jag säger ska kunna missförstås. LEVER HAN SOM han lär då? Ja, det

BILD: JENNY HEIN

gör han faktiskt och med samma problem som alla vi andra. –  Om jag sitter i soffan och zappar framför tv:n så vill jag, som de flesta andra, stanna kvar där och inte ge mig ut i kylan för att löpträna. Tipset då är att hitta det man tycker är kul. Anders själv tycker att löpträning är ganska tråkigt så han väljer hellre innebandy och fotboll med kompisarna. Han beskriver sig dock som världens sämsta motivationscoach vad det gäller motion, då han många gånger misslyckas att motivera

"Din hjärna gör helt rätt men utifrån helt fel omständighet", är ett av Anders budskap kring ångest och oro. Ett ämne han tog upp under kvällens föreläsning.

sig själv och han förundras ofta över att folk hittar inspiration och motivation i hans ord. NÄR VI INTE ser honom i tv eller

gör något annat jobbrelaterat så befinner han sig troligtvis hemma i Stockholm. –  Då är jag som folk är mest, skrattar han. Han bor själv i en lägenhet och har ett stort socialt um-

gänge. Han umgås gärna med sina vänner, både till vardags och fest och anser att det är hans tid för återhämtning i ett ganska hektiskt liv. Han har inga husdjur men önskar att han någon gång i framtiden kan skaffa hund, men som det är nu så fungerar det inte rent praktiskt. Efter intervjun intar Anders scenen och håller sin föreläs-

Anders hade förklaringar på våra bortförklaringar.

ning inför en uppmärksam skara åhörare. Kvällen avrundas med en frågestund som må hända började lite blygt men som snabbt fick upp fart. Snart nog var det dags att runda av kvällen men många var vi nog som hoppades på att Anders Hansen snart kommer tillbaka med en ny föreläsning. JENNY HEIN redaktionen@lokalpressen.eu


11

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 10 NOVEMBER 2019 HEMMET I HANTVERK I TRÄDGÅRD

RUT/ROT-AVDRAG DIREKT PÅ FAKTURAN!

ag!

Boka id

BOKA ERFAREN HJÄLP MED SNICKERI & HEMSTÄDNING!

HELIKOPTERBESIKTNING För att förbättra driftsäkerheten och undvika störningar av elleveransen kommer vi att besiktiga vårt ledningsnät med hjälp av helikopter under vecka 46 – 47. Berörda områden är: Mölnlycke, Landvetter, Härryda och Hindås. Vi beklagar att besvärande flygbuller kan förekomma under korta perioder. Ytterligare upplysningar var god ring Pontus Claesson 031-724 62 80.

Världens bästa julklapp TRÄNA PÅ ALLA KLUBBAR I SVERIGE

Ge bort den finaste presenten man kan få, träningsglädje och god hälsa.

TRÄNA PÅ ALLA KLUBBAR I SVERIGE

3899kr 499kr 12 MÅNADER

10-KORT

ORD PRIS 5988KR

ORD PRIS 999KR

TRÄNA PÅ ALLA KLUBBAR I SVERIGE

TRÄNA PÅ ALLA EXPRESSKLUBBAR

Erbjudandet gäller t.o.m. 24/12 2019. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. Gäller ej på Nordic Wellness Exclusive, Kinna och Hönö.

031-21 77 30 • harryda@veteranpoolen.se

ÖR IN JF

O

@n

or

SP

Medlemskapet aktiveras automatiskt den 25/12 2019 om du inte sätter igång det själv tidigare. Mer info nordicwellness.se

s

ORD PRIS 2988KR

es

12 MÅNADER

ORD PRIS 2999KR

6 MÅNADER

L

1999kr 1999kr d ic well n


12

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 10 NOVEMBER 2019 bilsemesteR

i sAmARbete meD

LERUM

Upplys reskoden ”HARRYDA” – så får du automatiskt rabattpriset.

LOKALTIDNINGEN FÖR DIG I LERUMS KOMMUN OCH OLOFSTORP ÅRGÅNG 5 NR 1 13 JAN 2019

AKTUELLT

BILD: DANIEL LILJEBLAD

Halt på Bagges torg Sedan i måndags kan man åka skridskor mitt i Lerum. SIDAN 7

Nu är det dags för invigning av första butiken på Ljungviks Torg.

INVIGNING Fredag 15 nov 11 – 20, lördag 16 nov 11 – 15, söndag 17 nov 11 – 15

AKTUELLT

KRT BILD: DMITRII LOGVINENKO OCH VIKTOR ANDERSSON

Så minns vi, finns vi Utställning om hbtq, rasism och nazism kommer till Lerum. SIDAN 9

DEBATT Oviss campingframtid Går Aspens camping i graven efter kommunens agerande?

FRÅN LERUMS IS TILL ALLSVENSKAN

SIDAN 10

SIDAN 12

ORTOPEDISKA INLÄGG EFTER AVGJUTNING: För dig som tränar, står och går mycket och önskar komfort och stabilitet • För dig som vill ha perfekt passform som avlastar och fördelar tryck • För dig som vill förebygga fotproblem såsom hälsporre, hälsprickor mm

Ka n s k Västsv e e ri största ges oc h f r ä c ka ste väs butik! k-

BILD: JONAS BENGTSSON

Nya programmet kommer i brevlådorna den 19-20 januari. Håll utkik!

500:- RABATT

PÅ VALFRI LACKKONSERVERING Gäller endast grundbehandling. Gäller endast mot uppvisande av annons. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

PRISEXEMPEL Inlägg efter avgjutning fr. 1500 kr • Skoreparationer och ortopediska skoändringar Boka tid för kostnadsfri konsultation av ortopedskotekniker 40 års erfarenhet Göteborgsvägen 48, Sävedalen | Tel. 031-44 85 00 info@nicecargbg.com | www.nicecargbg.com

Endast mottagning efter tidsbokning TEL. 0768-868865

Rum med balkong

Hotel Alpenkrone

N Y HETER – ER B J UDAN DEN – VI SN I NG

Österrikes traditioner

Välkommen till vår butik i en hemtrevlig miljö med stort utbud av väskor för olika behov och tillfällen, såsom handväskor, portföljer, laptopväskor, weekendbagar, axelremsväskor och ryggsäckar. pris per person i dubbelrum

4.249:-

Hotel Alpenkrone HHHH i Filzmoos Byn Filzmoos varumärke – toppen av berget Bischofsmütze (2.458 m.ö.h) – skapar en fantastisk naturkuliss åt din sommarsemester i det vackra alplandskapet i Salzburgerland. Du bor på ett familjeägt, klassiskt hotell med wellnessavdelning och swimmingpool. Idag är det den senaste grenen i hotellägarfamiljen Hampshire som succéfullt driver denna lilla pärla till hotell. Här får man ros från gästerna för sin trevliga personal, den goda maten och de fina faciliteterna. Hotellet tronar över den lilla byn Filzmoos (1,3 km) och man kan lätt vandra ner till byn (1,7 km) där det finns butiker, restauranger och badland med inomhus och utomhus bassänger. Läget är perfekt för alla som har lust att ge sig ut och vandra eller cykla i Alperna.

• 7 övernattningar • 7 x frukostbuffé • 7 x 4-rätters middag m. valfri huvudrätt samt salladsbuffé • Rabatt på entré till swarovski Kristallwelten och salzbergwerk Berchtesgaden

Ankomst: Lördag 23/5-19/9 2019.

Turistskatt EUR 2 per pers. över 16 år och dygn.

Pris utan reskod från 4.549:Pristillägg 27/6-28/8: 300:-

barnrabatt 1 barn 0-4 år gratis. 2 barn 5-12 år ½ priset. 2 barn 13-18 år 30 % rabatt. Max. 2 barn per rum oavsett ålder.

Julmarknad i lübeck 21 km 25/11-30/12 2019

el timmendorfer

Maritim Club Hot

strand

Nordtyskt strandhotell

Rum med balkong

pris per person i dubbelrum 9:Maritim Club Hotel timmendorfer 2 nätter 1.69 strand HHHH i nordtyskland Kluckande vågor och ett hav av aktivitetserbjudanden! På hotellet som ligger 12 kilometer från Travemünde komPris utan reskod 2.399:mer ingen att bli uttråkad. Omgivningarna med utsikt över Lübeckbukten lockar till sköna promenader längs med • 3 övernattningar stranden (500 meter), golf under den klarblå himlen på • 3 x champagnebrunch Golfpark Ostsee (6 km) eller en utflykt till den historiska • 3 x 3-rätters middag/buffé gamla stadsdelen i Lübeck (21 km) och här kan det rekom- • Stort aktivitetsprogram menderas att besöka den gamla Marsipansalongen på Café • 50 % rabatt på greenfee Niederegger som bågnar av godsaker. På hotellet är det • Barnklubb (3-12 år) dukat upp för en härlig semester. Dagens upplevelser börjar med champagnebrunch och sedan kan man välja fritt från barnrabatt: barn 0-6 år gratis. 2 barn 7-12 år ½ priset. hotellets stora underhållnings- och motionsprogram med 1Extrasäng från 13 år 2.099:bland annat vattengymnastik, bowling och mycket mera. Max. 2 barn per rum oavsett ålder

2.249:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 2019 samt 2/1-29/5 2020.

Kuravgift max. EUR 3 per person och dygn.

enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. expeditionsavgift 99:- tillkommer. Barnrabatt vid 2 betalande vuxna. Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.

BestÄll nu på

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84 Kom ihåg reskoden: HARRYDA

VI FINNS PÅ GR ÅBO INDUSTRIVÄG 10

Öppet vardagar kl. 9-17. Weekend & helgdagar kl. 10-14.

MISSA INTE HANDBOLLS-EM! LIVE I SCANDINAVIUM. Sverige - Schweiz 10/1 kl. 20.30 Sverige - Slovenien 12/1 kl. 18.15 Sverige - Polen 14/1 kl. 20.30

KÖP DINA BILJETTER: HANDBALL2020.SE


13

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 10 NOVEMBER 2019

MOTORSPECIAL Därför ska alltid de bästa Kör tryggt i vinter – förbered bilen på kylan Än visar termometern vinterdäcken sitta bak på plusgrader, men det Om man kör med de bästa vinterdäcken fram kan situationen bli farlig. Undersökningar visar att dom bästa vinterdäcken alltid ska monteras bak.

FAKTA

Tänk på det här Däcken med det största mön­ sterdjupet ska – undantagslöst – sitta bak. Med det största mönsterdjupet bak minskar risken att bakvagnen tappar greppet före framhjulen med svårkontrollerad sladd som följd.

Ungefär hälften av svenskarna känner inte till att de bästa vinterdäcken ska monteras bak för högsta säkerhet. Det visar en ny undersökning från abswheels.se. –  I det här fallet har vi ställt frågan och samlat in svar under fyra månaders tid. Hittills har 152  039 svenska bilister deltagit, säger Andie Lahdo, ABS Wheels vd. Se faktaruta här intill för de bästa däcktipsen!

Om däcken slits ojämnt mellan fram- och bakaxel bör man för bättre däckekonomi byta mel­ lanaxlarna efter 1 000 – 1 200 mils körning. Ett sommardäck måste ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm. Redan vid 3 mm börjar däcket förlora sina egenskaper. Kom ihåg att alltid placera dom bästa däcken bak! KÄLLA: ABSWHEELS.SE

REDAKTIONEN redaktionen@lokalpressen.eu

blir vinter i år också. För att slippa överraskas av vinterväglag är det hög tid att se över sin bil och dess utrustning redan nu. Om du inte redan har gjort det, är det hög tid att se över både bilen och bilens utrustning nu innan vintern slår till. –  Förberedande åtgärder och

M Sveriges tips för att vara förberedd på kylan: Kolla att all belysning på bilen fungerar. Lyser strålkastarna dåligt? Byt glödlampor och polera plasthöl­ jet på strålkastarna om det är repigt eller matt. Köp ett gör-det-själv-kit eller låt en verkstad göra jobbet.

Kontrollera att motor- och kupévär­ mare fungerar, oavsett om den är elektrisk eller bränsledriven. Gör värmaren enkelt att använda, för­

PLATINA BILVÅRDSCENTER (f.d. PRC Cars)

ÖPPNINGSERBJUDANDE:

Platinatvätt

Vanlig bil 500:- (ord. pris 800:-)

Större bil fr. 700:-

(ord. pris fr. 1 100:-)

INGÅR: in/utvändig tvätt, dammsugning,

avfettning, asfaltsborttagning, rengöring/schamponering, fönsterputs, polering/vaxning, spolning av mattor, fälgtvätt, rengöring av paneler

Stor rekond fr. 1 200:Däckskifte med balansering 800:Däckförvaring 750:-

Är det riktigt kallt ute kan motorn kännas segare att starta. Känns den väldigt mycket segare kan det bero på att bilbatteriet börjar bli gammalt. Då kan det vara en bra idé att byta ut det innan bilen helt plötsligt vägrar starta. –   Det är ganska enkelt att byta batteriet själv men ibland sitter det krångligt till och det kan vara tungt att lyfta. Ett batteri kostar ungefär 800 – 1 500 kronor, att byta det på verkstad kan kosta lika mycket till, tipsar Carl-Erik Stjernvall.

FAKTA

Fyll på spolarvätska och kontrollera att torkarbladen är i bra skick. Slitna blad ger underkänt på besiktningen. Effektiva torkare är ett måste under de mörka månaderna.

Nya ägare!

underhåll är det bästa sättet att förebygga oplanerade stopp eller problem under den kalla tiden på året, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på M Sverige.

bered gärna sladden med timer. En uppvärmd bilmotor sparar på miljön, dessutom är det trevligare att sätta sig i en varm bil. Applicera silikonspray på tätning­ slisterna runt dörrarna så att de inte fryser fast. Glöm inte bakluckan. Tor­ ka rent listerna med en trasa först.

att veta om sin bil, men kanske ännu viktigare på vintern när det är kallt ute. Bra saker att ha med i bilen på vintern: Snöborste och isskrapa Ficklampa Första-hjälpen-låda

Har du en bil med nyckellöst

Reflexväst

system? Läs i bilens manual hur du låser upp bilen ifall batteriet skulle laddas ur. Ofta är den mekaniska låskolven dold under ett plasthölje vid handtaget. Sådant är alltid bra

Pet-flaska med sand Extra trygg blir långresan med startkablar, bogserlina, varma filtar och nödproviant.

500:RABATT

PÅ VALFRI LACKKONSERVERING Gäller endast grundbehandling. Gäller endast mot uppvisande av annons. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

DROP IN HJULSKIFTE

Välkomna! Brodalsvägen 6, Partille | Tel. 031-99 17 17 ÖPPETTIDER: vardagar 9 – 19, lördagar 10 – 19,

söndagar 10 – 17

Göteborgsvägen 48, Sävedalen | Tel. 031-44 85 00 info@nicecargbg.com | www.nicecargbg.com


14MOTORSPECIAL

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 10 NOVEMBER 2019 CONTINENTALS TESTVINNARDÄCK KÖPER DU HOS OSS

B R A B I L L A N DV E T T E R FLYG P L AT S

VI FINNS FÖR DIG OCH DIN VOLVO

PRISLISTA

195/65-15 1339 kr

205/55-16 1670 kr

225/45-17 2412 kr Priser per styck inkl. moms, montering, balansering, miljöavgift och vanlig ventil.

M Ö T H ÖST E N I SK I NAN D E R E N B I L Ge din bil lite omtanke med jämna mellanrum, så håller den sig lika fin som när den en gång rullade ut från fabriken. Våra bilvårdsspecialister tar hand om din bil på både in- och utsida JUS T NU:

B I LVÅ R D F R . 1 4 9 : - (ord.pris 295:-) *Kampanjen för bilvård gäller t.o.m 30/11.

VI SERVAR DIN VOLVO I en Volvo Originalservice ingår alltid servicegaranti, uppdateringar av mjukvaran och fri förlängning av Volvo Assistans. Förlängningen görs med ett år i taget fram tills att bilen fyller 10 år. B O K A PÅ :

brabil.se/boka -ser vice

Magasinsvägen 7, Landvetter Tel. 031-91 91 21 info@landvetterdack.se

FÄLGKUNGEN Bil- fälg & Däckverkstaden med kanonpriser!

Felsökning | Dataläsning | Rost Bromsar | Avgas | Svets Åtgärdar besiktningsanmärkningar/släcker 2:or

DAGS FÖR HJULSKIF TE

Oljebyte inkl. olja helsyntet/filter............................fr. 695 kr

Vi hjälper dig gärna att skifta dina hjul. Då går vi även igenom lufttryck och mönsterdjup, så att du alltid kan känna dig säker när du lämnar vår serviceverkstad. B O K A PÅ :

Originalservice med garanti.........................................fr. 995 kr Kamremsbyte inkl. material ..................................fr. 2.495 kr

Rostskyddsbehandling komplett ..........................fr.

1.995 kr

031-380 5000

ERBJUDANDE! Hjulskifte fr. 195:Inkl. däckhotell 495:-

SNABB OCH ENKEL PARKERING

Vinterdäck inkl. montering fr.

Vi moderniserar vår verksamhet vid Landvetter och från och med nu betalar du enkelt och smidigt din parkering med EasyPark. Ingen bokning krävs.

155/65/14 .......................................................498 kr

Hur går vår parkering till? 1. Sväng vänster vid Landvetter P2 2. Sväng höger ner i parkerings- hus P3 (orange punkt) 3. Betala parkeringen enkelt medEasyPark-appen 4. Bokat tilläggstjänster? Lämna din nyckel till Hertz (grön punkt) PRIS*

Dygn fr: 220:-

7 dagar 1295:*Vi reserverar oss för ev. felskrivningar

Bra Bil Landvetter (Flygplats) Verkstad/Rekond: Flygvingevägen 5a Parkering Parkeringhus P3 Tel: 031-380 50 00

Vår verkstad

SERVA DIN BIL

UPP L TIL

50 %

BILLIGARE

175/65/14 .......................................................548 kr

bil s låne Grati rvice! vid se

185/65/15 .......................................................628 kr 195/65/15 .......................................................648 kr 205/55/16 ......................................................728kr 205/60/16. .....................................................768kr 215/65/16 .......................................................848 kr

Vår parkering

225/45/17 ......................................................848 kr 225/50/17 ......................................................898 kr

Aluminiumfälgar fr. 698 kr! Friktionsdäck – Dubbdäck – C-däck Alla storlekar – Alla modeller En av Göteborgs största fälgutställningar! Alltid minst 80 olika modeller

0703 - 22 99 44

www.falgkungen.se

falgkungen@hotmail.com • Storås Industrigata 18, Angered •

OBS! Längst in på gården!

ÖPPETTIDER Mån–fre 08.00–17.15 • Lör 10.00–14.00

PRISER G ÄLLE ENDAST VI R D TIDSBOKN ING Hjärtligt Vä lkomna! Hälsar Vasile & Ca esar med pers onal


15

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 10 NOVEMBER 2019

EXPERTSERVICE FÖR DIN FORD, FIAT OCH ALFA ROMEO Vi är märkesauktoriserad för service och reparationer på dessa märken. Våra erfarna tekniker har fått en gedigen utbildning och vi har verktyg och diagnosinstrument för att kunna ta hand om din bil på bästa sätt. Hos oss är det originaldelar som gäller, delar som beverar din bil i originalskick.

VARMT VÄLKO MNA T ILL DIN MÄ RKESV E R KS TAD

Mån-tors 7-19, fre 7-15, lör 10-14 | 031-94 51 05 | Östra Eskilsbyvägen 220 | landvetterbil.se


16

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 10 NOVEMBER 2019

K ALENDARIUM Tipsa oss om vad som är på gång: redaktionen@lokalpressen.eu

16 NOV Lite vatten med gurka

16 OKT Bio: En komikers uppväxt

13 NOV Författarmöte: Jonas Hassen Khemiri

BILD: INES SEBALJ

16 NOV Väv-lek

23 NOV Vilja växa BILD: PIERRE BJÖRK

MÅNDAG 11 – ONSDAG 13 NOVEMBER

Novell i November I november läser vi högt på bibliote­ ket. Ta med en vän eller kom själv, sätt dig tillrätta och lyssna på no­ vellfavoriter medan du fikar. Kaffe & kaka till självkostnadspris. Fri entré. Fri entré. Fika till självkostnadspris. Lilla salen, Mölnlycke kulturhus, kl. 11 – 12. Arr: Kultur Härryda MÅNDAG 11 NOVEMBER

Fabelstunden Hur kommer det sig att Sköldpaddan hinner före Kaninen? Kan en mus hjälpa ett lejon? I fabeln möter vi människor i djurgestalt. De har mänskliga egenskaper och lär oss något om livet. Tankeväckande, roligt och kanske rentav moraliskt! Familjeföreställning 3 – 6 år. Big Wind. Biljett: 50 kr för stora och små. Hindås bibliotek, kl. 17 – 17.20. Arr: Kultur Härryda ONSDAG 13 NOVEMBER

Novell på lätt svenska Ta med en vän eller kom själv, sätt dig tillrätta och lyssna på en novell på lätt svenska. Kaffe & kaka till självkostnadspris. Fri entré. Fri entré. Fika till självkostnadspris. Lilla salen, Mölnlycke kulturhus, kl. 13 – 14. Arr: Kultur Härryda ONSDAG 13 NOVEMBER

Författarmöte: Jonas Hassen Khemiri En kväll med en av våra mest hyllade och lästa författare, Jonas Hassen Khemiri. Aktuell med Pap­ paklausulen och novellen Den sista måltiden. Jonas Hassen Khemiri har tidigare skrivit Ett öga rött, Monte­ core, Jag ringer mina bröder, Allt jag inte minns och samlingsboken

Invasion! med pjäser och novel­ ler. Khemiri är översatt till fler än tjugofem språk och har bland annat tilldelats Borås Tidnings debutant­ pris, Sveriges Radios romanpris, Tidningen Vi:s litteraturpris och en Village Voice Obie Award. Allt jag inte minns fick Augustpriset som årets skönlitterära bok 2015. Biljett: 100 kr per person. Landvetters kulturhus, plan 3, kl. 19 – 20.30. Arr: Kultur Härryda och NBV med stöd av Västra Götalandsregionen

BILD: OLA KJELBYE

LÖRDAG 16 – 23 NOVEMBER

MÅNDAG 18 NOVEMBER

ONSDAG 20 NOVEMBER

Utställning: Härryda kommuns konstnärsförening

HBTQ-häng

Boktipsarkväll

För dig som är eller är nyfiken på HBTQ(+AI). Fika, snacka, ställ frågor, kolla filmklipp och var med och planera kommande träffar. Kom som du är! HBTQ-hänget strävar efter att vara en trygg plats för dig som står upp för eller behöver HBTQ-rät­ tigheter. Guldsmedsplatsen, utanför Landvetters kulturhus (innomhus vid regn), kl. 16 – 18. Arr: Kultur Härryda

Tips om några av höstens nyheter och även gamla favoriter. Kom och lyssna eller ta med din egen favoritbok. Biblioteket bjuder på fika. Hindås bibliotek, kl. 18.30 – 19.30. Arr: Kultur Härryda

torsdag 14 november

ubileumsutställning – Härryda kon­ stnärsförening firar 30 år! Medver­ kande konstnärer: Ali Pournoroosy, Annelia Cederfelt, Anne-Marie Wallenthin, Barbro Lammert, Bengt Manfredsson, Birgitta G:son Sant­ esson, Birgitta Neckvall, Britt Lund­ qvist, Britt-Marie Setterstig, Carina Gustafsson, Cecilia Landin Ekelund, Fataneh Hadi, Gun Kling, Inger Karlberg, Inkeri Karlsson, Irma Roos, Leena Vepsäläinen, Lena Folkestad, Magnus Rapp, Margareta Kagebo Dahlgren, Maria Ulfvin Larsson, Ni­ simo Pochat, Paula Hasselgren, Roy Bladh, Solbritt Grek J-son, Torbjörn Hahne, Ulrika Wickstrand. Neme­ shallen. Fri entré. Arr: Kultur Härryda och Härryda konstnärsförening

Föreställning: SOS – viktigt på riktigt

LÖRDAG 16 NOVEMBER

ONSDAG 20 NOVEMBER

Väv-lek

Det är inte du som är sjuk lillebror

ONSDAG 13 NOVEMBER

Gitarrkonsert Välkommen till en trivsam konsert med Kulturskolans gitarrister! Mölnlycke kulturhus, Caféscenen, kl. 17 – 18. Arr: Kulturskolan

SOS – viktigt på riktigt är en sångoch teaterföreställning med musik av Avicii. Medverkande: Kör 3 och Teater 4. Fri entré. Mölnlycke kul­ turhus, Stora salen, kl. 19 – 20. Arr: Kulturskolan FREDAG 15 NOVEMBER

Hur funkar en vävstol? Kan man väva med pinnar, papptallrikar och muggar eller i en rockring? För alla åldrar. Landvetters kulturhus, trap­ pan, kl. 11 – 14. Drop-in. Arr: Kultur Härryda och Härryda Hemslöjds­ förening

Fredagsfesten Kom på fredagsfest på Landvetters kulturhus! En festlig aktivitet för dig som gillar musik, dans, karaoke och roliga tävlingar. Den här aktiviteten är för dig med funktionsvariation, från 14 år. Ingen föranmälan. Guld­ smedsplatsen, utanför Landvetters kulturhus (innomhus vid regn), kl. 17 – 19. Ledsagare eller annat sällskap är varmt välkomna. som stöd. Arr: Kultur Härryda i samarbete med Fritid ungdom

LÖRDAG 16 NOVEMBER

Lite vatten med gurka I ett rum fyllt av glas och klanger tar en ensam forskare med oss på en hisnande färd genom vattnets his­ toria, från rymdens mörker till våra dricksglas. Familjeföreställning från 6 år. 40 minuter. Biljett: 50 kr för stora och små. Lilla salen, Mölnlycke kulturhus, kl. 12 – 12.40. Arr: Kultur Härryda

TISDAG 19 NOVEMBER

Bokcirkel på lätt svenska Vi läser en lättläst bok tillsammans och pratar om den. Intresserad av att vara med? Anmäl dig till Annika Ingeltorp på tel.031-724 64 00 eller annika.ingeltorp@harryda.se. Mölnlycke bibliotek, kl. 15 – 16. Arr: Kultur Härryda

Föreläsning av Angelica Håkansson, aktuell med boken ”Det är inte du som är sjuk, lillebror – det är vi som är det!” Angelica Håkanssons vrider och vänder på det som formar oss människor; normer, grupptryck, och skönhetsideal. Målet är att du som lyssnar ska inse hur mycket du präglas av normer och grupptryck, utan att du märker det. Föreläsnin­ gen bygger på personliga berät­ telser och reflektioner, och även relevant forskning kring normer och grupptryck. Hur kan man utmana (och i längden förändra) destruktiva normer? Fri entré. Anmälan till land­ vetterskulturhus@harryda.se senast 19/11. Landvetters kulturhus, plan 3, kl. 18 – 19. Arr: NBV och Kultur Härryda

LÖRDAG 23 NOVEMBER

Vilja växa En mysig föreställning om att vänta, längta och blomstra. I Vilja Växa får vi vara med från frö till fullt blommande trädgård. Där träffar vi förunderliga individer – knasiga fåglar och kluriga växare. Vi upplever åskväder, kompost-begravningar och sprakande lysmaskdisco. Genom dans, live-musik, vatten, koldioxid och en lekande fantasi undersöker vi livets och trädgårdens kretslopp. Visste du att träd pratar med varandra? Och – när växer det egentligen? Under föreställningen används teckenstöd. Vi avslutar med dansverkstad tillsammans med barnen. Familjeföreställning 3 – 6 år. Biljett: 50 kr för stora och små. Landvetters kulturhus, plan 3, kl. 12 – 12.45. Arr: Kultur Härryda MÅNDAG 25 NOVEMBER  – LÖRDAG 14 DECEMBER

Hjässan är kal Utställning: Hur är det att vara man i övre medelåldern? Hur känns kro­ ppen? Hur är det när barnen flyttar hemifrån? 20 män har berättat för Annica Carlsson Bergdahl och fotograferats av Elisabeth Ohlson Wallin. Landvetters kulturhus. Arr: Kultur Härryda och Sensus


17

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 10 NOVEMBER 2019

FAMILJ DELA LIVETS ÖGONBLICK Dela med dig av och läs om alla livets viktiga händelser. På vår familjesida kan du gratulera födelsedagsbarn, välkomna nya liv, fira äkta par och hedra minnen. Skicka din hälsning till oss på redaktionen@lokalpressen.eu eller Lokalpressen, Box 2002, 433 02 Sävedalen.

9 november

10 november

... 1938 inleddes Kristallnattens våldsamheter på kvällen.

... 1983 presenterade Bill Gates Windows 1.0, som började levereras två år senare.

... 1989 föll Berlinmuren. ... 2008 vann Kalmar FF Allsvenskan i fotboll och blev svenska mästare för första gången.

... 1995 meddelade Mona Sahlin sin avgång vid en presskonferens på grund av Toblerone­affären.

... 2016 vann Donald Trump presidentvalet i USA.

9 NOVEMBER:

10 NOVEMBER:

Teodor & Teodora

Martin & Martina

Teodor är ett mansnamn med grekiskt ursprung. Det äldsta belägget i Sverige är från 1428. Namnet var mycket vanligt i början av 1900-talet, och är över 100 år senare åter populärt. Bland de yngsta är det ett av de 75 vanligaste namnen.

Martin är ett mansnamn med latinskt ursprung. Den äldre formen Martinus kommer från krigsguden Mars i romerska mytologin. Martinus, senare i försvenskad form som Mårten, har använts som dopnamn i Sverige sedan 1200-talet, och i samband med reformationen började även formen Martin användas. Namnet låg i tioi-topp runt 1900-talet och var åter ett modenamn på 1970- och 1980-talen.

Teodora är ett kvinno­ namn med grekiskt ursprung och femininform av Teodo. Theodora var kejsarinna av Konstantinopel på 500-talet. Namnet har använts i Sverige sedan mitten av 1600-talet, men är mycket ovanligt. Sedan det kom med i almanackan 2001 har det dock ökat något.

Den 9 november fyller artister Linnea Henriksson 33 år och Sveriges statsminister 1986 – 1991 och 1994 – 1996, Ingvar Carlsson, fyller 85 år. Den 10 november fyller artisten Brolle 38 år och den amerikansk skådespelaren Brittany Murphy fyller 42 år.

Martina är en femininform av Martin. Namnet var populärt på 1920-talet och nu senast under 1980- och början av 1990-talet. Den 10 november är årets 314:e dag och det återstår nu 51 dagar av 2019.

KÄLLA: WIKIPEDIA

KÄLLA: SCB, SVENSKANAMN

PREDIKOTURER

EQUMENIAKYRKAN MÖLNLYCKE Tisdag 12/11

KÄLLA: WIKIPEDIA

MELODIKRYSSET

Melodikrysset v.46 - 16 november 1

2

3

4

5

10.00 Bröd, bön och bönor

OFFU UL L M KKYYRRKKO MÄ ÄKKTTI IGGEEI I

KYRKOFULLMÄKTIGE I ÅDDAA FFÖ ÖRS RRRÅÅ SA AM MLLLIIIN NG DA FÖR RS A M N GG sammanträder onsdag 13 november kl 18.00 sammanträder 13 november kl 18.00 i Råda Rum.onsdag Jenny Ljungberg, ordförande. i Råda Jenny Ljungberg, ordförande. i RådaRum. Rum. Jenny Ljungberg, ordförande. www.radaforsamling.se

sammanträder onsdag 13 november kl 18.00

Torsdag 14/11 19.00 Bibelsamtal, Söndag 17/11 Gudstjänst, Gunilla Ikponmwosa

6

7

www.eqks.se

www.radaforsamling.se www.radaforsamling.se

8

9

10 11

VAR MED OCH RÄDDA LIV Swisha valfritt belopp till 123 000 4663 Din gåva räddar liv i katastrofer. När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Röda Korset. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas. Läs mer på redcross.se/personligintegritet

När brudparet redan har allt. Utom en hållbar framtid. Oavsett om det vankas bröllop, 50-årsfest eller dop har vi ett förslag på present som gör nytta på riktigt. naturskyddsforeningen.se/gava Givarservice: 08 - 702 65 00

12 Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Melodikrysset vecka 46 – 16 november

Namn:.....................................................................................................................................................

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdagen veckan efter. Adress:...................................................................................................................................................

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm Postadress:............................................................................................................................................... Namn: Adress: Postnummer:


18

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 10 NOVEMBER 2019 KRÖNIKA

KRÖNIKA

Inte konstigt att påtvingad sömnbrist är en av de äldsta och mest effektiva tortyrmetoderna

J Ett vänligt ord kan göra under…

J

   ag står i badrummet och borstar tänderna. Plötsligt, utan någon synbar anledning, börjar tårarna rinna. Jag försöker sluta, men gråtklumpen i halsen växer. Jag försöker upprepa mantrat jag fått av psykologen, orden som ska påminna om att jag räcker till och duger gott som jag är. Det går inget vidare, de fastnar i halsen. Någonstans långt inne i mig försöker den lilla kloka rösten i hjärtat göra sig hörd. Den försöker påminna om känslo­mässigt intensiva dagar, dagar av värk och sömnbrist. Den vill påminna

påminna om att allt inte är lika enkelt eller självklart som det kan verka utifrån. Påminna om att vi är många som kämpar, på olika sätt. På en del syns det tydligt och andra har gjort det till sin paradgren att inte visa något för någon. Det som räddade mig den morgonen var en kram från en kollega. Några små ord som effektivt tystade ner självföraktet åtminstone för ett tag. Vi vet inte allt om människor omkring oss, men jag är övertygad om att små, enkla saker kan göra gott för alla. Det kan tyckas futtigt och möjli-

På en del syns det tydligt och andra har gjort det till sin paradgren att inte visa något för någon. Det som räddade mig den morgonen var en kram från en kollega. Några små ord som effektivt tystade ner självföraktet åtminstone för ett tag. om att jag räcker till och duger även de dagarna. Istället för att lyssna gråter jag ännu mer. Den kloka lilla rösten försöker påminna om allt det fina som också hänt den senaste tiden, om alla fina människor som vill mig väl och alla komplimanger jag får. Det hjälper tillräckligt för att jag ska kunna torka tårarna och åka till jobbet även om klumpen i halsen är kvar.  Plötsligt börjar tårarna rinna igen. Den andra rösten, den envisa, gnälliga som är min dåliga självkänsla pratar högre den här gången. Den pekar finger, petar på de mest ömma punkterna och pillar i de mest infekterade såren inuti mig. Tårarna börjar rinna igen. Jag känner paniken komma. JAG VET ATT de flesta som träffar mig ser

en klok och omtänksam präst, en god och uppriktig vän, en varm människa. Jag vet det för att ni säger det till mig och för att ni får mig att känna det. Och det är sant. Men det är precis lika sant att jag kämpar med min självbild och mina panikattacker, att jag har dagar då jag tror världen skulle klara sig bättre utan mig. Jag berättar det inte för bekräftelse eller medlidande utan för att

gen en smula naivt, men jag tror att det är i det lilla vi kan göra världen till en bättre plats, för varje människa. Jag tror verkligen att ett leende eller en uppriktig fråga, en kram eller några vänliga ord gör skillnad. Eller som det står i en av mina favoritpsalmer – ”Ett vänligt ord kan göra under, det läker hjärtats djupa sår. Det är ett ljus i mörka stunder, en hand, som torkar ögats tår.”

KARIN KARLSSON Gästkrönikör i Lokalpressen och präst i Råda församling

    ag kommer ihåg för många år sedan, i samtal med goda vänner boende i en stad på andra sidan Sverige, hur de beskrev tillvaron som rena tortykammaren. Ett av barnen sov väldigt dåligt. De fick under många månader knappt mer än någon timmes sammanhängande sömn i taget. Visst, de delade upp nätterna, men då de hade ett barn till och en förälder måste jobba blev det extremt tufft. De isolerade sig mer eller mindre helt från omvärlden, beskrev hur de gick i någon slags zombiedvala. Många besök på BVC, viss utredning av eventuell bakomliggande medicinsk orsak gjordes och till slut skulle BVC-sjuksköterskan komma på extra hembesök för att försöka ”få ordning på situationen”. Helt slutkörda sitter de där i soffgruppen med barnen i famn och den superenergiska damen frågar några frågor, nickar medkännande varpå hon tar upp sin nyckelknippa, viftar lite i ansiktshöjd och på klingande dalmål med samma klämkäcka satsmelodi som Gunde Svan i TV utbrister: ”har ni prövat med nycklar, att distrahera och skoja med nyckelknippan framför barnet?” Mina vänner sitter där som två fågelholkar, på gränsen till total kollaps och mamman får bestämt hålla tag i makens arm för att han inte skall göra sig olycklig och slänga ut deras sista hopp med nyckelknippan efter.

VI ÄR MÅNGA som kan minnas långa perioder med konstant sömnbrist, hur man försöker allt för att lugna det tröstlösa lilla knyttet; sjunga, vyssja, vagga, lägga i vagn, i bilbarnstol på tvättmaskinen, gå ut med vagnen i kylig novembernatt, köra flera varv runt kvarteret med bilen, tassa tillbaka in och vääääldigt försiktigt lägga ner barnet i sin säng, smyga ut, helst med strumpor på då bara fötter låter mer om de klibbar mot parketten. Äntligen, så skönt att lägga huvudet på kudden. Behöver jag skriva vad som sker nu? Behovet av sömn varierar stort såväl bland barn som hos vuxna. Ett nyfött barn kan sova 16-18 timmar per dygn, där hunger och ätande styr mer än ljus och mörker. Vid tre till fem års ålder är behovet runt elva timmar per dygn och kanske sover barnet också en stund på dagen då. Den stunden som ger oss föräldralediga ett dilemma; vila och ta igen lite sömn eller passa på att få en timmes egentid och göra allt det där man sett framför sig göra som föräldraledig! Det finns heller inga patenterade lösningar, klara algoritmer eller handböcker som löser sömnproblematiken

Det finns inga patenterade lösningar, klara algoritmer eller handböcker som löser sömnproblematiken för just er och ert barn. för just er och ert barn. I det stora hela handlar det mest om rutiner och magkänsla. Skapa tydliga rutiner för kvällsproceduren. När vi hade småbarn var det alltid välling, läsa saga, sjunga lite och oftast slutade det med att man själv somnade som en sten bredvid efter att barnet puttat på mig några gånger då sagan blev allt sluddrigare. Att titta på någon form av skärm är väl det enda jag skulle säga inte hör hemma här. Jag hörde också nyligen på radion om en författare som skrivit och läst in barnsagor som föräldrar skall sätta på när barnet skall somna. Hmmm...  kanske är jag gammalmodig, men varför inte läsa för barnet själva? Titta på eventuella bilder, peka och expandera historien med egen fantasi från dig själv och barnet. Sedan är det det där med att somna i eget rum. Det är ingen brådska, gör vad som känns bäst i magen. Om det känns förskräckligt att lämna barnet ensamt skrikande, vänta med det då. Det kommer inte ta skada av lite extra närhet och en sång till. SÅ HUR GICK det med familjen och nyck-

larna? Ja, efter ytterligare några jobbiga månader vände det, alla sov mycket bättre och det var inte tack vare nycklarna. Nu är killarna välartade tonåringar med egna nycklar som gör att de kan komma rännande hem sent om helgnätterna. Då sover förvisso föräldrarna lite sämre igen, av helt andra skäl.

PONTUS JOHANSSON Barnläkare och neonatolog på Ugglans Vårdcentral & Lillugglans BVC

TIPS & RÅD FRÅN BARNLÄKAREN Pontus Johansson är barnläkare på Ugglans Vårdcentral & Lillugglans BVC och ger Lokalpressens läsare tips och råd kring såväl barn, sjukdomar och första hjälpen som mat, motion och hälsa.


19

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 10 NOVEMBER 2019 MEDDELANDEN

Välkommen på kommunfullmäktiges novembermöte Torsdag 14 november kl.18 sammanträder kommunfullmäktige i Råda Rum, Mölnlycke. Allmänhetens frågestund kl.18.00 – 18.30 Sammanträdet inleds med en frågestund för allmänheten. Frågorna ska vara av allmän karaktär och handla om sådant som fullmäktige normalt behandlar. De ska formuleras så att de kan besvaras direkt på mötet. Frågor som handlar om enskild persons situation får inte ställas.

Ärenden som bland annat behandlas: - Godkännande av delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2019 - Antagande av riktlinjer för kommunens produktionsskog, arrenden, jakträtt samt kommunens fiskerätter Motion som besvaras: - Senior- och skolkort i samband med förändringar i biljettsystemet i kollektivtrafiken i Härryda Handlingar finns att läsa på harryda.se/kf och i kommunhuset fr.o.m. 7 november. Ett par dagar efter sammanträdet publiceras referat och ljudinspelning på harryda.se. Protokollet läggs ut cirka en vecka senare. Politiker på plats tisdag 12 november kl.16.45 – 17.45 i Landvetters kulturhus En tisdagstimme i månaden kan du träffa fullmäktiges ordförande. Ett bra tillfälle för dig som vill prata med dina politiker. Välkommen!

NÖJE

Mån 11 nov kl.16.30, Landvetters kulturhus En framtid inom spelutveckling

Inspirationskväll för tjejer och ickebinära som är nyfikna på spelutveckling. Hilda Lidén berättar om sitt spännande jobb i en växande bransch. Från 13 år. Fri entré.

Lör 16 nov – lör 23 nov, Nemeshallen, Mölnlycke kulturhus Konst i Härryda 30 år!

Jubileumsutställning med Härryda Konstnärsförening.Vernissage lör 16 nov kl.12 – 15. Fri entré. Lör 16 nov kl.12, Mölnlycke kulturhus Lite vatten med gurka

Mån 11 nov kl.17, Hindås bibliotek Fabelstunden

Hur kan Sköldpaddan hinna före Kaninen? Kan en mus hjälpa ett lejon?Familjeföreställning 3 – 6 år. Big Wind. Biljetter: 50 kr/pers köps på kultur.harryda.se eller kommunens bibliotek. Ons 13 nov kl.19, Landvetters kulturhus Författarmöte: Jonas Hassen Khemiri

Möt en av våra mest hyllade och lästa författare, Jonas Hassen Khemiri. Aktuell med Pappaklausulen och novellen Den sista måltiden. Biljetter: 100 kr/ pers, köps på kultur.harryda.se. Medarr: NBV och Kultur i Väst Lör 16 nov drop in kl.11 – 14, Landvetters kulturhus Väv-lek

Hur funkar en vävstol? Kan man väva med pinnar, papptallrikar och muggar eller i en rockring? För alla åldrar. Medarr: Härryda Hemslöjdsförening

I ett rum fyllt av glas och klanger tar en ensam forskare med oss på en hisnande färd genom vattnets historia, från rymdens mörker till våra dricksglas. Familjeföreställning från 6 år. 40 min. Masthuggsteatern. Biljetter: 50 kr/pers köps på kultur.harryda.se eller kommunens bibliotek. Lör 16 nov kl.13 – 15, Ateljén, Mölnlycke kulturhus Kreativ lördag: gör din egen ängel

Kom och gör en egen ängel i olika material. Konstnären Mia Branzell hjälper till med inspiration och handledning. Alla är välkomna! Barn, unga och vuxna oberoende av funktionsvariationer. Ledsagare följer med utan extra kostnad. Barn från 7 år tillsammans med förälder eller annan vuxen. Biljetter: 40 kr för barn, 60 kr för vuxen (inkl material) köps på harryda.se/ kultur eller på kommunens bibliotek. Medarr: FUB och Studieförbundet Vuxenskolan

molnlyckebio@live.se | Tel. 724 64 06 | Info/biljetter: kultur.harryda.se eller bio.se Sön 10.11

Sön 17.11

Arne Alligator – Sjung med, knattebio ....................kl.12.15 Pavarotti .....................................................................kl.13 + 17 Jag kommer hem igen till jul – med Jöback och Reuter ... ......................................................................................kl.15 + 19

Arne Alligator – Sjung med knattebio ......................... kl.12 Om det oändliga – Roy Andersson ................ kl.13 + 16.30 Jag kommer hem igen till jul .....................................kl.14.30 Last Christmas – Romantisk komedi ........................... kl.18

Ons 13.11

Jag kommer hem igen till jul .......................................... kl.13 Pavarotti ............................................................................. kl.15

Reservation för ändringar. Info/köp av platsnumrerade biljett se kultur.harryda.se eller bio.se

435 80 Mölnlycke | 031-724 61 00 | kommun@harryda.se | kultur.harryda.se

LOKALER UTHYRES

Vad händer under ytan? Varje dag, året om, pågår storskaligt fiske i svenska vatten, till och med i skyddade områden med hotade arter och livsmiljöer. Naturskyddsföreningen jobbar för att gynna skonsamt fiske och för att stärka skyddet i marina skyddsområden. Tillsammans kan vi få ansvariga politiker att gå från ord till handling och skapa den förändring som krävs. STÖD VÅRT ARBETE FÖR ETT LEVANDE HAV! Swisha en gåva till 901 3038

FÖRENINGAR

LOKAL UTHYRES I CENTRALA MÖLNLYCKE

PRO MÖLNLYCKE

PRO LANDVETTER

50 kvm med toalett. Lokalen används idag som lager men kan anpassas för andra verksamheter. För mer info eller besök, vänligen kontakta oss.

Månadsmöte 14 nov kl 15.30, Hulebäcksgymn. Insläpp 15.00. Mötesinfo, fika, lotteri Underhållning Lena & Rolf

Caféträff/medlemsmöte

Mail: maria@raberget.se Tel: 031 338 08 80

Hjärtligt välkomna!

HANTVERK/TJÄNSTER

Hertzbergs måleri Målare söker nya uppdrag. F-skatt finns. T. 0706-256761

JONNAS STÄD Hemstäd - Flyttstäd Företags­städ. Rut-avdrag, F-skatt, Garanti 0700-228534 Jonna

Vill du synas här också? Kontakta Jan Larsson på 0702-41 79 95 eller jan.larsson@ lokalpressen.eu

Fredag 15 november kl. 11 i Kulturhuset i Landvetter Råda dragspelsklubb underhåller oss med härlig musik. Mötes­ förh. med budget och verksamhetsplan. Kaffe med smörgås och kaka. Lotteri. Varmt välkomna!

Har du tid? Skänk den till oss. lions.se/hardutid


20

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 10 NOVEMBER 2019

INSÄNDARE/DEBATT Vad tycker du? Har du en annan åsikt eller något annat du vill lyfta fram? Maila till:redaktionen@lokalpressen.eu. Insändare måste vara oss till handa senast måndagar klockan 15.00 för att garanteras publicering samma vecka.

Illa tänkt igen kring etableringen av IES När motståndet mot att etablera Internationella engelska skolan (IES) på Högdalsskolan visar sig vara för stort söker kommunalrådet med ljus och lykta efter en ny placering i kommunen. En kommun som i detta fall enbart verkar vara synonymt med Mölnlycke. Man säger sig ha tittat på tolv platser men den enda som är tillräckligt stor är en fotbollsplan vid Furuhällsskolan. Visserligen en

heten av Djupedals förskola" som kommunen skriver i sitt pressmeddelande och på sin hemsida. Planen är en del av Furuhällsskolans skolgård! Furuhällsskolan där det idag går 350 elever. 350 elever som behöver skolgården för att på raster och idrottslektioner kunna springa och röra på sig något vi alla vet är viktigt för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig undervisningen. Med en

joriteten med kommunalrådet Per Vorberg i spetsen bort sig. Kommunen behöver ta ett helhetsgrepp kring planläggning och planering. Avvakta den kommande översiktsplanen och utred i samband med den framtida möjligheter istället för att hasta fram såväl avsiktsförklaring som placeringar av en skola bara för att IES knackat på och önskar få en skola inflyttningsklar till 2024.

Boende i närheten av Högadals­skolan kände en oro för hur den kommande trafiksituationen skulle bli i området. Samma problem kommer uppenbara sig även vid den nu tänkta placeringen där en ohållbar trafiksituation kommer bli en oundviklig konsekvens. illa skött fotbollsplan, en fråga som i sig kan och bör diskuteras, men även denna placering är lika dumdristig som den tidigare tänkta på Högadalsskolan. Som förälder till barn som både har gått och idag går på Furuhällsskolan så vet jag att fotbollsplanen används dagligen av eleverna under såväl raster som i undervisningen. Ja, just det Furuhällsskolan som så lägligt inte nämns i pressmeddelandet men som ligger på vad Ronja skulle kallat mindre än en replängds avstånd från den plats som nu ska utredas. Planen är inte "en grusplan i när-

etablering av ytterligare en skola på samma plats så blir inte bara skolgården och möjligheten till utevistelse mindre, den ska också delas med ännu fler elever. BOENDE I NÄRHETEN av Högadals-

skolan kände en oro för hur den kommande trafiksituationen skulle bli i området. Samma problem kommer uppenbara sig även vid den nu tänkta placeringen där en ohållbar trafiksituation kommer bli en oundviklig konsekvens. I viljan att få en internationell friskola att etablera sig i kommunen går ma-

Låt oss stanna upp och fråga vad som är bäst för vår kommun och våra kommuninvånare. Fundera kring varför väljer våra nya invånare att flytta hit, varför vill vi andra bo kvar och hur bevarar och stärker vi de värdena samtidigt som vi öppnar upp för nya möjligheter. Men låt oss också då ställa oss fråga vilken friskola som bäst kommer komplettera våra befintliga kommunala skolor och bjuda in till en dialog med dem istället för att springa i IES ledband.

IDA ROSENGREN Miljöpartiet i Härryda

Djupedalsäng ett utmärkt förslag

Engelska skolan

trevligt att se glada ungdomar. Skulle detta bli verklighet så finns även följande skol byggnader i närheten: Två förskolor. En grundskola upp till sexan. En höstadieskola upp till nian. Får vi ett gymnasium också så har vi allt förutom ett universitet och med kommunenes höga ambitioner så kanske det ligger i planeringen. Dessutom finns i närheten flera gräsplaner för fotboll och en skatebana samt skogsmark. Bra kommunikationer med bussar. En livligt besökt Icabutik med post i Djupedalsäng där eleverna köper godis då inte skolmaten passar Detta ligger således mycket centralt och har allt som en elev kan behöva.

Läste i GP om lärarbehörighet i Göteborgs kommuns grundskolor 1/10. Av 298 skolor kom Engelska skolan 10 platser från botten. De har en lärarbehörighet, antal legitimerade lärare, på 40 procent och 4 procent lägre än förra året. Hur kan det komma sig att Per Vorberg är så angelägen om att IES ska etablera sig i kommunen, så angelägen att han hoppar över demokratins gång? Visst har IES gott ryckte, men om det gäller kunskapsnivån eleverna får kanske ska kollas upp.Med tanke på att IES tjänar stor pengar tycker jag att de ligger väl lågt gällande antal legitimerade lärare. Men det kanske inte är så noga?

Angående förslaget att bygga skolan på en nedlagd fotbollsplan i Djupedalsäng. Vi bor granne med denna fotbollsplan, som aldrig an-

Det är ett utmärkt bra förslag att bygga här. Vi tycker det är trevligt att se glada ungdomar. vänds som bollplan eftersom det finns gräsplaner i närheten. Endast skolelever är där och leker på rasterna. Det är ett utmärkt bra förslag att bygga här. Vi tycker det är

ELISABETH OLOFSSON FÖR EN GLAD GRANNE

Förslag om seniorkort röstades ned SVAR TILL ”KEPSEN PÅ” RÖRANDE SENIORKORT: Det är mycket

riktigt som du skriver rörande eventuellt indraget seniorkort för personer mellan 65 – 75 år. Förvaltningen tog upp detta förslag i sitt första budgetförslag. Ett borttag för de runt 3 000 personer som idag ligger i ålderspannet 65 – 75 år i vår kommun, ger en besparing på omkring 500  000 kronor/år, eller ungefär lika mycket som det nya konfensbordet i kommunhuset kostade. Under arbetets gång har flera gått emot detta förslag. Vi i Sverigedemokraterna har i stället motionerat om, att inför den nya taxeförändringen, bör seniorkorten gälla över två zoner, så att äldre kan ta sig till sjukhus och liknande som ligger i en annan zon. Självklart är också att vi tillstyrker att 65 – 75-åringar även framledes skall få ett seniorkort. Vikten av att smidigt kunna handla, hälsa på vänner, ta sig till träffar och kulturarrangemang och sjukvård är för oss en självklarhet, lika väl som

elever skall kunna ta sig till sin skola. Skolkort kommer även framgent att gälla i två zoner för de elever som går på skola inne i till exempel Göteborg Förslaget stöds dock inte av den styrande majoriteten. Vid ett möte i kommunstyrelsen 24/10 röstades ovanstående motion ned av samtliga styrande partier. Svårigheten med att budgetera kostnaden har jag full förståelse för, då regionen ännu inte beslutat om priserna i den frågan, men att arbeta för att framtida seniorkort skall gälla över två zoner borde det ha funnits ett gemensamt intresse för. Det är mycket som händer rörande kollektivtrafiken i vår kommun det kommande året och vi inom Sverigedemokraterna arbetar alltid hårt för att utfallet skall gynna våra egna kommuninvånare på bästa sätt.

BORIS LEIMAR Ordfförande Sverigedemokraterna Härryda samt ledamot i kollektiv­ trafiknämnden Västra Götalandsregionen

Ogenomtänkta byggnadslov hotar Ingelses unika kulturarv! Ingelse är beläget sydost om Västra Nedsjön i Härryda kommun. Spår av samhället Hindås utveckling under 1900-talet finns bevarad på ett unikt sätt i Ingelse. Här finns den gamla hoppbacken och stigar med anslutning till vandringsleder. Utmed Ingelses småvägar finns hela den historiska utvecklingen av fritidsbostaden representerad med sekelskiftsvillor såväl som sportstugor och sommarstugor. Här finns också gårdar med gamla anor och jordbruksmarker som fortfarande betas och ängar som slås. Under lång tid beviljades inga byggnadslov i Ingelse med motiveringen att det finns planer på att göra Västra Nedsjön till vattentäkt och området behöver skyddas från belastning av nya avlopp. Trots att förutsättningarna inte förändrats har kommunen nu ändrat inställning. Sedan årsskiftet 2018  –  2019 har positivt förhandsbesked hittills givits för fem nya tomter. En ny ansökan om förhandsbesked för ytterligare tre tomter har inkommit under hösten 2019 och en annan markägare har aviserat att förhandsbesked snart kommer att sökas för två tomter till.

Om samtliga beviljas skulle det innebära tio nybyggnationer inom ett begränsat område på lite drygt ett år. I Härryda kommuns översiktsplan är delar av Ingelse markerat som ”Omvandlings-område på kort sikt” men det noteras också att det ”finns inte utrymme för någon större förtätning”. En kommun har ansvar för andra behov än bostäder för sina innevånare. Värdet av friluftsliv och rekreation i naturmiljöer lyfts fram allt mer idag. Att bygga bostäder på odlingsmark går dessutom stick i stäv med aktuella insikter om resultatet av klimatförändringarna för biologisk mångfald och förmåga till självförsörjning. En allvarlig konsekvens av ogenomtänkta beviljanden av byggnadslov är den påverkan det innebär på Ingelse som kulturarv. Det handlar om ovärderliga värden som inte går att få tillbaka. Vi vill att kommunen behandlar Ingelses utveckling med varsamhet. Istället för att förvandla Ingelse till ännu ett villaområde kan man bevara och bygga vidare på det kulturarv som finns och låta det berika tillvaron för alla kommuninnevånare. BEKYMRADE INGELSEBOR


21

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 10 NOVEMBER 2019

Över 40 000 nya invånare i Härryda kommun? Prioritera småskalig utbyggnad istället! Med dagens moderatledda politiska ledning, kommer Härryda kommun växa från idag knappt 40 000 till över 80 000 invånare. Den moderatledda politiska ledningen, planerar bygga för en befolkningsökning kring 17 000 invånare under kommande decenniet, och dessutom bygga en helt ny stad, Landvetter Syd, med MINST 25 000 invånare. Sverigedemokraterna i Här-

ryda, menar att med en så ohållbart hög byggtakt, kommer kommunens resurser att dräneras. Nya skolor, vårdcentraler, vägar, cykelbanor, kollektivtrafik, vattenverk, elförsörjning, bidragsförsörjning och allt annat som behövs kommer kosta enorma belopp. Det finns risk att nya utanförskapsområden skapas. Den politiska ledningen har varken redovisat någon hållbar riskanalys eller totalbudget.

Inte heller har styret visat att det finns en folklig förankring kring att kommunen ska växa till över 80 000 invånare. Vi Sverigedemokrater i Härryda har en bättre politik, som prioriterar invånarna i vår kommun. Därför vill vi kombinera småskalig utbyggnad, både i tätorter och på landet. Hela kommunen blir då livskraftig, samtidigt som kommunalskatten kan hållas lägre. Många har inte råd med en

Är inte Boråsbanan färdigutredd ännu? Nu ska Trafikverket göra en sammanhållen lokaliseringsutredning på Sträckan mellan Göteborg och Borås med en god samverkan mellan Trafikverket och kommunerna. Det enligt Infobladet mars 2019 från Trafikverket. Det kan inte vara rimligt att skattemedel ska läggas på otaliga utredningar som inte leder något vart. En konsult upphandlas av Trafikverket. Byggstarten planeras till 2025 – 2027. Sträckan mellan Göteborg och Borås är landets tredje största pendlingsstråk , samtidigt en av de sämsta. Dessa utredningar gagnar inte invånarna. I kommunerna längs sträckan bor 800 000 invånare, Göteborg inkluderat. Politikerna och Västtrafik har låtit detta fortgå år efter år. Utan att något hänt. Det passerar 1 400 bussar vid Delsjömotet en vanlig vardag. Grön express kör 163 avgångar mellan Mölnlycke och Göteborg en vanlig vardag. Röd express mellan Landvetter och

Göteborg kör 101 avgångar en vanlig vardag. Till det kommer det fler busslinjer. I framförallt högtrafik är det trafikkaos vid Korsvägen. Vid kontroll några gånger har det visat sig att det inte är ovanligt med köer av bussar och spårvagnar mellan Berzeligatan och Korsvägen. Detta är fullständigt oacceptabelt. I de andra storstadsregionerna ser det helt annorlunda ut. Där är politikerna handlingskraftiga. BORÅSBANAN ÄR INTE dålig, men kurvig. Det hindrar inte att det går att köra entimmestrafik mellan Göteborg och Borås. I högtrafik förstärkt med tåg till Rävlanda. Nya stationer bör öppnas vid Mölndals Övre, Landvetter och Härryda. Banan bör byggas dubbelspårig med förlängning till Jönköping via Ulricehamn. Samhällena ligger längs med järnvägen, vilket gör att det lämpligt för pendel- och regionaltåg.

Samhällena kan göras till mobilitetscentrum där pendlarna kan utnyttjas tjänster av personal. Exempel barn lämnas och hämtas till förskola, inköp hos den lokala handlaren m.m. (Svenska Miljöinstitutet). En liknande service fanns tidigare i Uppsala. Västtrafiks vd säger i en artikel i GP att bilarna måste minska på Göteborgs gator. Den tål inte mer busstrafik. Sydsvenska Dagbladet hade en artikel den 24 november 2013 hur ”Tåget har gett nytt liv i byarna” i Skåne. Inflyttningen ökar, företag etablerar sig på sådana orter som har bra och vettig kollektivtrafik. Så har det blivit i Göta Älvdalen efter upprustningen och dubbelspår. Det är konstigt att trafikplanerare i Koll 2035 arbetar efter devisen ”Tänk spårvagn kör buss”.

CHRISTER WILHELMSSON KARL-ERIK ANDERSSON Järnvägsfrämjandet

skattehöjning. Därför välkomnar vi samtal med alla partier som delar denna uppfattning. Men framför allt, har dagens moderatledda politiska ledning, undvikit att förklara för invånare varför kommunen ska växa med över 40 000 invånare. Många kloka invånare frågar, varför den politiska ledningen tycker det är nödvändigt med nya bostäder för över 40 000 invånare, och hur det gör livet

myndigheter göra? Här är fem exempel: •   Inför en ”långsam-kassa” i mataffärer där den som tar tid på sig att stapla varor och betala ges den tid som hon/han/ hen behöver. •    Ha alltid ”Jag vill prata med en person” som första val när det är knappvalsfunktioner eller talsvarsinkänning. Se till att de personer som svarar erbjuder bildsamtal och har utbildning kring olika funktionsnedsättningar samt är van att prata med personer som har svårt att hitta ord eller har ett begränsat ordförråd. AI, artificiell intelligens, och röstinkänning måste lära sig att förstå avvikande sätt att tala. •   Se till att personer som gör

speakerröster, intervjuer eller filmas för tv, radio och i muntlig information, pratar i ett långsammare tempo. Det ger fler möjlighet att hinna uppfatta vad som sägs. •   Alla yrkesgrupper som möter personer med afasi inom vård och omsorg bör boka in extratid för att skapa möjlighet till delaktighet. •   Förutsätt aldrig att du vet vad någon ska säga. Ta dig tid att lyssna!

ULRIKA GULDSTRAND Ordförande Svenska Logopedförbundet

BERIT ROBRANDT AHLBERG Ordförande Afasiförbundet

KARIN ERIKSSON Ordförande Afasiföreningen i Göteborg

PETER ARVIDSSON PATRIK STRÖMSTEN Sverigedemokraterna Härryda

Tankar kring framtida besparingar i kommunens budget Undertecknade har arbetat i kommunens individ och familjeomsorg under flera år och är nu pensionerade. Vi har förstått att stora besparingar måste göras i kommunens budget och att det är så i alla landets kommuner. Vi har också sett hur synen på det sociala arbetet förändrats under senare år och därför får vi farhågor vad det är som kommer att priori-

Vi vet att förebyggande arbete lönar sig ekonomiskt och att det innebär mindre lidande. Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg anknytning.

8 000 – 10 000 svenskar får afasi varje år – ge dem tid Afasi innebär att en person har svårt att tala, förstå tal och ofta läsa, skriva eller räkna. Det är vanligt att ha kognitiva svårigheter och rörelsenedsättning. Orsaken är en stroke eller annan hjärnskada. Omgivningen kan tycka att det är svårt att förstå vad den som har afasi säger. Den som har afasi tycker vanligtvis att samtalen går för fort. Det kan vara svårt att hinna förstå och bearbeta vad som sägs. Alltför ofta fyller andra i orden, eller pratar ”över huvudet”. Mycket som tidigare varit självklart att göra är nu svårt och tar betydligt längre tid. Att ges tid att förstå och uttrycka sig är nödvändigt för att kunna vara delaktig. Så vad kan privatpersoner, företag och

bättre och roligare för alla oss som bor här. Det är nu mer än dags, att den moderatledda politiska ledningen svarar varför denna utveckling är så viktig, och vad som gör det bättre för dagens invånare, och hur det påverkar kommunalskatt och avgifter.

teras bort i samband med snävare budgetramar. Stort fokus ligger idag på det som är mätbart och nedskrivningsbart. Värden som omsorg, trygghet och vänligt bemötande är svåra att mäta och glöms bort i förhållande till evidens, metod och statistik. Det icke mätbara tenderar att bli betraktat som subjektivt tyckande och flummigt. Vi socialarbetare dras med i utvecklingen för att inte bli betraktade som oprofessionella. Alla som jobbar med socialt arbete vet ju dock att utan en bärande relation fungerar ingen metod. I skenet av detta ser vi risken att det som skärs ner är de tjänster som finns ute på kommuninnevånarnas arenor

till exempel skolor och familjecentraler. Arbetet där bygger på samverkan, relationsbyggande och tillgänglighet. Detta är värden svåra att mäta och därför lätt att betraktas som ”inte lika viktigt”. HÄRRYDA KOMMUN HAR satsat

och byggt upp familjecentraler i alla kommundelar. Där har byggts upp samverkan mellan BVC ,barnmorskemottagningen , öppna förskolan och andra lokala aktörer. Detta har gjort att vi nått ut till större delen av våra barnfamiljer. Sedan ett par år har kommunen anställt fältassistenter som finns representerade i alla kommundelar. De träffar ungdomarna på deras egna arenor, i skolan och på fritiden. Detta gör det möjligt för ungdomar att få tidigt stöd när de möter svårigheter. Vi vet att förebyggande arbete lönar sig ekonomiskt och att det innebär mindre lidande. Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg anknytning. Vi uppmanar därför politiker och tjänstemän i Härryda Kommun att tänka till innan ni tar beslut om vad som ska prioriteras bort i vår nedbantade budget. INGER CLAESSON ROSE-MARIE LARSEN EDQUIST

SKRIV TILL OSS Vi på Lokalpressen tar gärna emot dina åsikter om ungefär vad som helst och ser fram emot en levande insändarsida där debatter kan utvecklas och nya tankar och idéer får gro! Skriv till oss på mail redaktionen@ lokalpressen.eu eller med post till Lokalpressen, Box 2002, 433 02 Sävedalen.


22

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 10 NOVEMBER 2019

KORSORDET TÄVLA OM SVERIGELOTTEN! DET FÅR

INTE HELT

FÖR-

SJÄLV-

DEN ÄR HET

SÖT

Vi lottar ut Sverigelotten till en lycklig vinnare med rätt lösning av korsordet. Lösningen publiceras i nästa nummer av Lokalpressen. Vi vill ha ditt svar senast den 18 november. Fyll i dina kontaktupp­ gifter nedan för att vara med och tävla. Lycka till!

KÄNNER

NÄR DEN

ÄNGSLIG

ANVÄNDS

Isbjörnar

Lös korsordet och tävla om Sverigelotten!

FATTAREN

KLAR

FÖR GOD

RELIGION

FÖR ATT

Namn:

EDER

KOLSYRA

Adress:

SNÖR-

FÖRGÖRA

STUMP

Postnummer: HAR LÅNG

ÄR EN

HALS OCH

ÄR

VANLIG

TILLIKA

KRAFTIG

JÄRNBIT

BEN

MÅLTID

METALL

MONT-

ANVÄNDES FÖRR TILL

ERING

AVRÄTTNINGAR

KYLA AV

MEN IDAG TILL KLÄDER

Ort:

NÄR TEMPERATUREN STIGER

Skanna/fota och maila in ditt svar till korsord@lokalpressen.eu eller klipp ut och posta hela sidan till Lokalpressen, Box 2002, 433 02 Sävedalen. Det går också bra att lämna svaret direkt i brevlådan på Göteborgsvägen 88. Vinnarna publiceras om två veckor.

BEFATTNING

KRUKA GER VÄN

KAN

BRA ATT

GRÄS-

SOLEN PÅ SOMMAREN

Facit från nr 21:

ENORM

HA I

STRÅ

SKAPELSE

MAGEN

STÅR FÖR NORR ELLER NORD

LINJERAD

LIV

HAR ÖVERHETTAD KROPP

BANNAD

LIGEN

JAS-planet

FLINA LITE

BYRÅ

VINET

VARJE

S

REGLER

N

G

I

P

S

P

E

T

R

A

G

S

SAVANNEN

TILLSTÅND

GRILLA

FÖR

KAROLINSKA

VANLIG JURIDISK

SJUK-

PERSON

MILJÖGIFT

GRÄND

UNGE

KATT-

HERRN

LJUD

SV. RADIO

TVÅ FOT

HUSET

S

K

U

M

G

U

M

K

A

K

E

L

A ORMAR

A

N

A

Å

R

KLART

VÅTUT-

INTE JAG

ÄR OFTA

FÖRKORT-

GJORDA

NING FÖR

AV EKTRÄ

FECIT

SVÅRGENOMTRÄNGLIG

S

K

I

N I

S

KAN MAN

SAM-

BADA I

FUNDET BESÖK

SCHWEIZ

D

A

S

GRÖN DYRGRIP

FÖR-

A

M

I

R

A

N

Y

T

A

E

R

ANVÄNDER

Ä

G

G

INGEN-

N

T

D

ÄR PROTEIN-

A

D

R

HAR VI

RIKT

GYCKEL

S

E

P

FARSOT

E

JÖRSTIDNING VÄXT ELLER MILITÄR

ATT HA

C

T

Y

D

I

G

D

O

R

GER

O

M

A

T

SÄLJARE VID DÖRREN

N

A

S T

ERAS

TYP AV

GRÄS

A

P

MÅNGA

E

R

A

R

E

I

ÄR MAN

ORIENTALISK BOXNING

GEVÄR

S KALLAD

E

MYCKET

I

S

DECEMBER

J

U

L

A

N

E

K

D

O

T

SPECIELLT

A

G

O

N

SVAR PÅ

R

E

G

DEN

D

S

L

EN KORT SKÄMTSAM HISTORIA

OM

U

E

M

I

L

U

F

T

DATA

E

N

HAN

D HALV-

E

D

BAKMÅTT

RÖSTAT

CIRKA

ÖRIKE I

S

SAMME

VANLIGT

I

MEN ÄR BRA

KREDIT-

T

NÅDNING

PRONO-

D

N

L

BE-

I N

N

R

ORKA

T

E

Ö

OCH

ÄR STATS-

SALLADS-

LEVNADS-

A

TVIVLADE

SPELA

HÅN

VÄRLDS-

O TILLBEHÖR

N

I

L

KORN

DET DRICKS

ATLANTEN

K FLOD I

N

I

M

F

BÖR

GÄRNA I

Ö I

RUINSTAD

ORSAK

A

I

SNORIG

VÄXER

AISATISK

KAN BARA UPPFATTAS

STANS

ASIEN

MED

VIND

OLJUD

Ä N

IMPORTÖR

GÖR

KÄRRKANT

STAD

TILLBAKA

TILL

BUS-

KNARK

G

PENGAR

UNGAR

VATTEN

I

O

FINNS

NAMN

EN LITER

N

OGIFT

MADRASS-

SAMMA

FINSK

D

Å

OFTA I

ROAR

VIKT FÖR

L

FEL

RYMMEN KAN VARA

BLÅ FÄRG

HAR

I

R

MATERIAL

ICITET

P

B

GÖRA

ELEKTR-

G

E

BÖR MAN

LÄKARE

PRIX

T

I FÖR-

ÄR OFTA

GRAND

MEST AV

T

HÅLLANDE

VIKT

HOLLAND

U

ÄR FÖR-

UPPNÅ

B

ÅR

FALSKADE

GRUND-

S

Å

STUDENT

TROLLDOM

SERIE

I

MAN

FÄRGSUB-

FORM

R

SUGARE

ANDE

ENERGI-

Ä

MINERAL JORD-

G

MAKT

L

V

FLYGFÄ

E

PRAKTISK

HA I SIN

E

VITT

BESTÅR

R

E

VAR ODEN

KROG

B

Y

KAN

B

NENT

BEHÖVER

V

HUSMOR

E

KOMPO-

NUMMER

S

REGLERAD

R

MEKANISK

JAGAS PÅ

BLOD-

BRÄNN-

F ELEKTRO-

HAN FÅR

KRAFT

NYHETS-

MAN

FÖR ALLT

FÖR-

FÖR EGENT-

MÅSTE

GRUNDEN

ko uff r es .s sor e d

VAR TITANIC

RANG

VISAR

STÅR &

ÄR

S

KAN VARA HAL

HUNDEN

E N

KAN FINNAS PÅ LÄGERPLATS BRASILIENS STORA EXPORTPRODUKT

BORDE INTE FÅ VÄXA

KAN GE TAL

FIRAS I

REGISTRERA SKA FÖLJAS

NOG HELST PÅ SOMMARE N

K Y

INTE TÄT

E

L

D

BOSKAP

K

A

F

F

E

O

G

R

Ä

S

I HERRENS

AV UGNEN

HUVUDMÅL

SALLADS-

STORT

INGRE-

RUM

DIENS

SJUNGANDE FITZGERALD

SKÖTER SIG SJÄLV

SOMMAREN ÄR LÅNG!

TITTA IN PÅ VÅR HEMSIDA OCH UPPTÄCK UNDERBARA NERJA. WWW.SUNTRIP.ES

ko uff r es .s sor e d

ÅR

BOTTEN

VINNARE: Vi säger grattis till Lennart Bengtsson i Landvetter som lyckades lösa kors­ordet. Sverige­lott kommer på posten!


23

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 10 NOVEMBER 2019

kontakt@tradjouren.se

· Precisionsfällning · Sektionsfällning · Gallring, beskärning · Bortforsling, kapning Trädjouren jobbar året runt. Goda referenser. F-skatt, försäkringar, certifierad arborist. RUT-avdrag (50%). Gratis konsultation. Tfn: 076-173 67 97

Certifierad Kontrollansvarig med behörighets nivå K Mikael Johannison 0705-44 50 36

E-post: kontakt@tradjouren.se

LÅSSMEDEN I DIN KOMMUN Välkommen till vår butik vid Dansereds Gård i Härryda! Vi har foder och tillbehör till din hund och du kan gå kurs i vår träningshall. Besök vår hemsida www.landvetterhundcenter.se eller kom in och prata hund.

Om- eller tillbyggnad, tak, nybyggnation, renovering m.m.

Ring Eric

0739-85 10 24 info@lasfast.se www.lasfast.se

Vi finns här för er! Vi erbjuder totalentreprenad för att underlätta för dig som kund. Hos oss kan du hyra byggställning och väderskydd Spårvägen 1, Hindås Jörgen 0735-07 35 30 info@hindasbyggservice.se

Mån – ons – fre 13 – 18, Dansereds Gård 3 (mellan flygplatsen och Härryda kyrka) info@tilno.se | www.landvetterhundcenter.se

hindasbyggservice.se

G BYG & ÄDGÅRDS R T ERVICE S STEFAN 070 422 11 99 NICLAS 070 488 72 16 bygg_service@telia.com

ROT & RUT BYGGNATION SLYRÖJNING HÖGTRYCKSTVÄTT HÄCKKLIPPNING DIV. TRÄDGÅRDSARBETE m.m

EXPERTSERVICE FÖR DIN FORD, FIAT OCH ALFA ROMEO

BJÖRKS TAK bjorkstak.se | 0735-262 642 Vi utför entreprenadarbeten för alla sorters tak.

Vi är märkesauktoriserad för service och reparationer på dessa märken. Våra erfarna tekniker har fått en gedigen utbildning och vi har verktyg och diagnosinstrument för att kunna ta hand om din bil på bästa sätt. Hos oss är det originaldelar som gäller, delar som beverar din bil i originalskick.

Nybyggnation, renovering och reparationer Hör av er till Anders för fri konsultation

0735-262 642 Innehar F-skattsedel

Vi renoverar ditt badrum Tel. 072-310 80 65 www.hertzmanskakel.se

Mån-tors 7-19, fre 7-15, lör 10-14 | 031-94 51 05 Östra Eskilsbyvägen 220| landvetterbil.se

www.bjorkstak.se

SPORT

SPECIALISTER PÅ NATURSTEN

Bettys väg, LANDVETTER (Björröds Industriområde)

ÖPPET: mån-fre 10-18, lör 9-14. Tel. 031-91 63 40 Välkommen! Släpkärra får lånas fritt när man handlar hos oss!

Få inspiration på vår hemsida

www.wms.se

TRÄDFÄLLNING BIT FÖR BIT-NEDTAGNING BESKÄRNING STUBBFRÄSNING

Allt inom byggplåt. Björn Modig hindasbyggplatab@ outlook.com Stationsvägen 19L, HINDÅS Tel. 0739-43 19 58

Vi servar alla slags bilmärken och arbetsfordon samt husbilar upp till 6,5 ton. Kontakta vår kundtjänst för en offert.

Nu med RUT-avdrag. Även bortforsling. F-skatt/försäkring. Ring Mattias för kostnadsfritt prisförslag

0702-19 37 42 www.tradfallarn.se

SERVICE • Cykelservice • Skridskoslipning • Skidservice

”Spotrepair”/Lackbättringar Skador på bil, mc, husbil och husvagn Däckservice – Däckhotell Fälgreparationer Plastreparationer

TEL 031-88 44 00 VARD 10-18, LÖR 10-14, SÖND/HELGDAG STÄNGT

Industrivägen 7b, Härryda

0301-319 00 xpressrepair.se

En av Sveriges bästa värmepumpar! Ny teknik, ny design och låg ljudnivå gör CTC EcoAir 600M-serien till några av Sveriges bästa värmepumpar! CTC EcoAir 600M-serien är varvtalsstyrda och kan spara upp till 75% av din uppvärmningskostnad. Läs mer på ctc.se

Däckförvaring – Däckskifte

Vi säljer även däck och fälgar till förmånliga priser Ullbergsvägen 3 i Landvetter Tel. 031 - 91 93 22 | www.danielsbilservice.se

Kjell Krantz, tel. 0735-24 02 44 Metallvägen 7 C, Mölnlycke www.effektmontage.se


VINTERN KOMMER

24

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 10 NOVEMBER 2019

ZOLO JUSTERBAR

PROS KONST

299:-

299:-/399:- 299:- /399:-

PROS HOCKEY

Konståkningsskridsko. Från stl 32-35 samt 36-41. Slipade. Ord pris 399:-/499:-

Justerbar i 3 olika storlekar. 26/29, 30/33, 34/37. Slipade. Ord pris 399:-

Hockeyskridsko för fritidsbruk. Från storlek 32-35 samt 36-45. Slipade. Ord pris 399:-/499:-

SALOMON GROM JR

SCOTT KEEPER

499:-

699:-/899:- 999:-

Alpinhjälm för barn. Flera färger. Ord pris 599:-

SMITH ASPECT MIPS

Alpinhjälm för junior. Flera färger. Alpinhjälm för dam/herr med MIPS. Svart eller vit. Ord pris 1299:Finns både utan och med MIPS.

CCM TACKS 9040

Hockeyskridsko för träning/ motion. Storlek 29-38/39-45. Slipade. Ord pris 649:-/699:-

BAUER VAPOR 600 JR 16/17/18 Hockeyskridsko för aktiv junior. Storlek 37.5-39. Radieslipning ingår. Ord pris 2199:-

499:-/599:- 999:-

SCOTT TRACK

SCOTT FACE II

799:-/999:-

799:-

Alpinhjälm för dam/herr. Utan eller med MIPS. Svart el vit.

Alpin google med spegelglas. Dam/herr storlek. Svart el vit.

SALOMON T2 JR

DALBELLO DRS 60 JR

SALOMON X PRO SE W

SALOMON S/PRO 100 CS

ALPINA SCL 2.0

799:-

1299:-

2999:-

3499:-

1199:-

Barnpjäxa. 2 spännen. Storlek 19-21. 50% i inbyte inom 2 år vid köp av ny större pjäxa.

För duktig junior. 4 spännen. Storlek 235-265. 50% i inbyte inom 2 år vid köp av ny större pjäxa.

Dampjäxa. Läst 100 mm. Storlek 24.5-26.5. Ord pris 3499:-

SALOMON QST BARN FR 1199:-/1699:-

Alpinpaket med skida och bindning för barn. 90-130 cm. 50% i inbyte vid köp av nya skidor inom 2 år. Ord pris från 1499:-/2199:-

ELAN KICK TWINTIP 1999:Twintip skida för junior. Längder 125-145 cm. Skida/ bindning. Ord pris 3999:-:-

VÖLKL DEACON 7.6 4499:-

Allmountainskida m 76mm midja. Medelfart +. 154, 161 cm cm. Skida/ bindning. Ord pris 5499:-

NORDICA NAVIGATOR 85 4599:Modern allmountainskida för medel/ duktig åkare. 158-186 cm. Midja 85 mm. Skida/bindning. Ord pris 5999:-

Pistskida för duktig åkare. 153-173 cm. Radie 12-16 m, midja 73 mm. Skida/bindning. Ord pris 6999:-

Hyllad juniorskida för att lära sig skärande svängar. 165-175 cm. Skida/bindning. Ord pris 3499:-

FISCHER SPRINT JR 999:-

SALOMON PULSE 2999:-

Lätt och hållbar barnskida. Valla el vallningsfri Crown. Monterad med NNN bindning. Skida/bindning. Ord pris 1398:-

Lättåkt skida upp till medelfart. Längder 150-170 cm. Skida/ bindning. Ord pris 3499:-:-

SALOMON S/MAX W4 2999:-

Lättåkt skida upp till medelfart. Längder 140-160 cm. Skida/bindning. Ord pris 3999:-:-

SALOMON S/MAX F6 3499:-

FISCHER TWIN SKIN SPORT 1999:-

Vallningsfri längdskida med skins. Lite bredare modell. Monterad med NNN bindning. Skida/bindning. Ord pris 3398:-

FISCHER TWIN SKIN PERF 2299:-

Vallningsfri längdskida med skins för motion och träning. Monterad med NNN bindning. Skida/bindning. Ord pris 3398:-

ALPIN UTHYRNING DAGS ATT BOKA UTRUSTNING.

DUBBDÄCK TILL CYKEL Hej Sam,

DUBBDÄCK CONTINENTAL 120 DUBB, MONTERING, VÄXELJUSTERING, BROMSKONTROLL. FÖR 28 TUMS HJUL/DÄCK FRÅN

1199:-

Längdsko för motion och träning.Dam/herr. Ord pris 1499:-

VÖLKL RACETIGER SRC 5999:-

VÖLKL MANTRA JR 2999:-

Pistskida för medel/hög fart och skärande svängar. 165-175 cm. Skida/bindning. Ord pris 4999:-

Herrpjäxa. Läst 100 mm. Custom shell/anpassning upp till 106mm. Storlek 25.5-29.5. Ord pris 3999:-

HELG, VECKA, SÄSONG.

Cykelsortiment på www.cykelosport.se TEL 031-88 44 00 • VARD 10-18, LÖR 10-14

Begränsat antal. Priser gäller till 23 nov 2019. Reservation för slutförsäljning.

SKIDSLIPEN UPPSTARTAD

Profile for Lokalpressen

Lokalpressen Härryda nr 22 10 nov 2019  

Lokalpressen Härryda nr 22 10 nov 2019  

Advertisement