Lokalpressen Härryda nr 12 2 juni 2019

Page 9

9

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 2 JUNI 2019

AKTUELLT

Anders Söderholm blev nummer 100 Etthundra företagsbesök på etthundra arbetsdagar – det var Härryda kommuns koncept för att nå ut till kommunens företagare i ambitionen att göra Härryda kommun ännu företagsvänligare. Resan startade på senhösten och Lokalpressen Härryda var med på ett av de allra första besöken hos sängtillverkaren Bed Comfort i Härryda. Nu är eriksgatan i mål och den etthundrade företagaren som fick besök blev Anders Söderholm på Bolåsa Värdshus. Näringslivschef Fredrik Olsson och hans medarbetare på näringslivsenheten har alltså haft att stå i under vintern och våren. Många av kommunens runt fyratusen företag har velat ha besök och etthundra har också klarats av med personliga påhälsningar. –  Det har varit en upplevelse att se alla dessa olika verksamheter från insidan, får förståelse för villkoren på gott och ont och för de specifika problem och glädjeämnen som små som stora företag lever med, förklarar gruppen samstämmigt under besöket hos Anders Söderholm på Bolåsa. Anders vill visa och berätta om sitt anrika värdshus och bjuder på en trivsam lunch. Men först vill Fredrik Olsson och dagens övriga besökare från kommunen få ta del av Anders Söderholms vardag i sin verksamhet. Anders berättar om sin catering som just i dagarna går på högvarv med studentmottagningar i hemmen runt om i kommunen. –  Hulebäck är en stor skola,

om jag så bara hade hand om en enda procent av studenterna så hade det blivit för mycket, skrattar Anders. Men jag har faktiskt fem stycken samma kväll. DE FLESTA I den besökande grup-

pen, näringslivschef Fredrik Olsson, företagslotsen Helena Alterby Nordström och kommundirektör Peter lönn, har inte varit inne i Bolåsa Värdshus tidigare och är fascinerade av att tiden tycks ha stått still sedan anläggningens glansdagar på femtiotalet under Buss-John Anderssons regi. Maria Kornevik-Jacobsson är den enda i gruppen som besökt Bolåsa tidigare. Bröllop, företagsbokningar och catering, så sammanfattar Anders Söderholm sin verksamhet. Dessutom kan han redogöra för ett glädjande besked som han fått i dagarna. – Jag har blivit upphandlad av Härryda kommun, till slut. Jag har länge haft en massa engagemang på olika vis i kommunen men nu är det alltså ordning på

BILD: ULF MAGNUSSON

Anders Söderholm uppvaktas av delegtionen från Härryda kommun med en specialkomponerad tårta med inskriptionen ”100 företagsbesök”.

det hela, vi har skrivit ett upphandlingsavtal. Besöksgruppen sammanfattar resan genom etthundra företag med olika exempel. Allt från stora industriföretag till små enskilda verksamheter. –  Jag har suttit hemma i villan hos en ensamföretagare, berättar Helena Alterby Nordström. Hon sysslar med personlig coachning och terapi och har ett besöksrum hemma i bostaden. Vi hade ett givande samtal. Det är väl det minsta företaget, kanske. Sedan har vi ju varit på Landvetter Airport med sina fyratusen anställda och fått se hangarer och provsitta privatjetflygplan, upplevleser som förstås var utöver det vanliga. TANKEN MED ALLA besöken är dels att man vill bilda sig en

uppfattning om alla de många verksamheter som dagligen bedrivs i kommunen, dels att genom signaler från företagarna se över vad som kan bli bättre och skötas enklare. Härryda kommun har dalat en aning på listan över Sveriges populäraste företagarkommuner men ligger fortfarande bra till. –  Vi har förstås ambitionen att bli allra bäst, poängterar Fredrik Olsson. Och det kan vi bara bli genom att vara lyhörda inför företagarnas synpunkter och önskemål. I september kommer årets rapport från Svenskt Näringsliv. Fredrik Olsson lovar att återkomma när det blir dags. En effekt som redan har kunnat noteras under de många besöken är hur olika företag kunnat tipsas om varandras existens.

–   Vi besökte ett företag i Mölnlycke som hade funderingar kring ett specifikt förpackningsmaterial till en av sina produkter, berättar Helena Alterby Nordström. Det fanns specifika krav på ett kartongemballage. Då kunde vi genast tipsa om ett företag lite längre in på gatan som sysslade med sådant och genast var en kontakt knuten. Det finns alltså en stor potential hos våra företagare att kunna samarbeta med sina olika kompetenser. Den avslutade eriksgatan runt om i kommunen innebär på inget vis slutet på företagsbesöken. Flera är inbokade, men Anders Söderholm och hans unika Värdshus blev alltså milstolpe i och med att det var besök #100. ULF MAGNUSSON ulf.magnusson@lokalpressen.eu

Omvända roller. Anders Söderholm, till höger, kan känna sig som gäst i sin egen bar på Bolåsa Värdshus. Bakom disken står nämnligen besöksgruppen från Härryda kommun; näringslivschef Fredrik Olsson, företagslots Helena Alterby Nordström, kommundirektör Peter Lönn och kommunalrådet Maria Kornevik Jakobsson.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.