Page 32

×

Lokalbanken

×

Register med Lediga lokaler

471 kvm, Kontor................. .........Hornsbruksgatan 28 Pia Guttormsson.......................................08-545 198 00 Bonnier Fastigheter.....................Objekt nr 41776512 477 kvm, Kontor.. .Kapellgränd 5-15/Östgötagatan 8 Katja Meller......................................................087912494 AMF Fastigheter...........................Objekt nr 41766948

860 kvm, Kontor................ .........Hornsbruksgatan 28 Pia Guttormsson.......................................08-545 198 00 Bonnier Fastigheter.....................Objekt nr 41776516

29 kvm, Kontor..................... ..............Rådhusgatan 11 Mehrab Navabi......................... ...................08-55022152 Telge Fastigheter AB.................. .Objekt nr 41783061

Lokalbanken

89 kvm, Kontor..................... ...............Köpmangatan 1 Mehrab Navabi....................... .....................08-55022152 Telge Fastigheter AB................. ..Objekt nr 41783067 92 kvm, Kontor...........................................Liljestigen 1 Mehrab Navabi....................... .....................08-55022152 Telge Fastigheter AB................. ..Objekt nr 41783074

32 kvm, Övrig lokal.....................Bergsättravägen 12 Mehrab Navabi........................ ....................08-55022152 Telge Fastigheter AB...................Objekt nr 41783058

97 kvm, Butik........................ ...........Bragevägen 24-26 Mehrab Navabi........................ ....................08-55022152 Telge Fastigheter AB................. ..Objekt nr 41783369

34 kvm, Kontor........................ ...............Järnagatan 16 Mehrab Navabi......................... ...................08-55022152 Telge Fastigheter AB................ ...Objekt nr 41783062

105 kvm, Kontor.................. .........................Nygatan 2 Susanne Ramström........................................084128000 Aberdeen Asset Management .Objekt nr 41777215

36 kvm, Övrig lokal.............................Abborrstigen 9 Mehrab Navabi......................... ...................08-55022152 Telge Fastigheter AB................. ..Objekt nr 41783075

152 kvm, Butik............................. .........Bragevägen 34 Mehrab Navabi......................... ...................08-55022152 Telge Fastigheter AB.................. .Objekt nr 41783059

36 kvm, Lagerlokal................................Storgatan 1 A Mehrab Navabi........................ ....................08-55022152 Telge Fastigheter AB................. ..Objekt nr 41783072

164 kvm, Övrig lokal.........................Östergatan 27 A Mehrab Navabi............................................08-55022152 Telge Fastigheter AB.................. .Objekt nr 41783371

531 - 1219 kvm, Kontor..... Söder Mälarstrand 25-79 Kristina Sawjani.............................................08-6964078 AFA Försäkring Fastigheter...... .Objekt nr 41725762

43 kvm, Kontor.................... ................Köpmangatan 1 Mehrab Navabi......................... ...................08-55022152 Telge Fastigheter AB...................Objekt nr 41783064

167 kvm, Övrig lokal................... ..........Hagagatan 14 Mehrab Navabi............................................08-55022152 Telge Fastigheter AB................. ..Objekt nr 41783071

532 kvm, Kontor..................... ........Maria Skolgata 83 Camilla Waxin............................. ...................08-4128000 Aberdeen Asset Management .Objekt nr 41771248

44 kvm, Kontor.................... ................Köpmangatan 1 Mehrab Navabi......................... ...................08-55022152 Telge Fastigheter AB...................Objekt nr 41783066

168 kvm, Kontor................... .........................Nygatan 2 Susanne Ramström........................................084128000 Aberdeen Asset Management. .Objekt nr 41777216

552 kvm, Kontor..................... ............Alsnögatan 7-11 Tomas Östman...............................................08-4127316 Aberdeen Asset Management .Objekt nr 41769248

46 kvm, Kontor................... .................Köpmangatan 1 Mehrab Navabi........................ ....................08-55022152 Telge Fastigheter AB...................Objekt nr 41783063

174 kvm, Lagerlokal..........................Östergatan 28 A Mehrab Navabi............................................08-55022152 Telge Fastigheter AB...................Objekt nr 41783068

557 kvm, Kontor..........................Rosenlundsgatan 54 Tomas Östman...............................................08-4127316 Aberdeen Asset Management .Objekt nr 41782848

53 kvm, Övrig lokal.................... ..........Myntstigen 14 Mehrab Navabi......................... ...................08-55022152 Telge Fastigheter AB................. ..Objekt nr 41783078

175 kvm, Lagerlokal................ ....Viksängsvägen 2 A Mehrab Navabi......................... ...................08-55022152 Telge Fastigheter AB...................Objekt nr 41783082

58 kvm, Kontor..............................Höglandsvägen 9 A Mehrab Navabi........................ ....................08-55022152 Telge Fastigheter AB................ ...Objekt nr 41783076

211 kvm, Kontor......................... .........Lovisinsgatan 3 Susanne Ramström................... .....................084128000 Aberdeen Asset Management ..Objekt nr 41782513

58 kvm, Kontor.................... ................Köpmangatan 1 Mehrab Navabi....................... .....................08-55022152 Telge Fastigheter AB................. ..Objekt nr 41783065

242 kvm, Kontor.......................... ........Lovisinsgatan 3 Susanne Ramström.................... ....................084128000 Aberdeen Asset Management ..Objekt nr 41783115

60 kvm, Övrig lokal................................Silverstigen 1 Mehrab Navabi............................................08-55022152 Telge Fastigheter AB................ ...Objekt nr 41783079

245 kvm, Kontor........................ .................Storgatan 9 Susanne Ramström................... .....................084128000 Aberdeen Asset Management ..Objekt nr 41775384

61 kvm, Kontor................... ................Rönnvägen 10 A Mehrab Navabi....................... .....................08-55022152 Telge Fastigheter AB................ ...Objekt nr 41783073

287 kvm, Kontor............................................Nygatan 2 Susanne Ramström..................... ...................084128000 Aberdeen Asset Management ..Objekt nr 41777218

71 kvm, Kontor...................... ................Getingstigen 6 Mehrab Navabi....................... .....................08-55022152 Telge Fastigheter AB...................Objekt nr 41783080

287 kvm, Kontor............................................Nygatan 2 Susanne Ramström..................... ...................084128000 Aberdeen Asset Management ..Objekt nr 41777217

75 kvm, Kontor...................... .......Bergsättravägen 27 Mehrab Navabi........................ ....................08-55022152 Telge Fastigheter AB.................. .Objekt nr 41783370

359 kvm, Kontor............................. .....Lovisinsgatan 3 Susanne Ramström..................... ...................084128000 Aberdeen Asset Management ..Objekt nr 41782515

75 kvm, Övrig lokal............... .Ekensbergsgatan 15 A Mehrab Navabi........................ ....................08-55022152 Telge Fastigheter AB................. ..Objekt nr 41783069

TRÅNGSUND

80 kvm, Kontor.......................... ................Orrstigen 16 Mehrab Navabi......................... ...................08-55022152 Telge Fastigheter AB................ ...Objekt nr 41783060

570 kvm, Kontor................. ............Nytorpsvägen 5-7 Per Åsbrandt.............................. ................08-556 747 03 Fabege AB........................... .........Objekt nr 41775446

491 kvm, Kontor..............................Ringvägen 98-102 Helena Ekman.................... ..........................0857365722 Diligentia................................. ......Objekt nr 41779372 500 kvm, Kontor..................... ...........Alsnögatan 7-11 Tomas Östman................................................08-4127316 Aberdeen Asset Management .Objekt nr 41777803 509 kvm, Kontor.............................Hornsgatan 116 ög Maria Bittencourt........................................08-690 25 00 Olov Lindgren AB................. .......Objekt nr 41768025

560 kvm, Kontor................ ..........Långholmsgatan 27 Annelie Liljeqvist.........................................08-412 86 54 Aberdeen Asset Management. .Objekt nr 41769215 560 kvm, Kontor........................... ...Maria Skolgata 81 Camilla Waxin................................................08-4128000 Aberdeen Asset Management ..Objekt nr 41771249 619 kvm, Kontor................ ...Torkel knutssonsgata 39 David Werner..................... .............................086656880 New Office AB..............................Objekt nr 41783154 670 - 765 kvm, Kontor................. ....Tavastgatan 26B Kalle Erlandsson......................... ....................086656886 New Office AB....................... ......Objekt nr 41782792 676 kvm, Lagerlokal...............................Ringvägen 49 Tomas Östman............................ ...................08-4127316 Aberdeen Asset Management. .Objekt nr 41769256 710 kvm, Kontor................ ................Maria Bangata 4 Camilla Waxin.......................... ......................08-4128000 Aberdeen Asset Management .Objekt nr 41771250 730 kvm, Kontor.........................Hornsbruksgatan 28 Pia Guttormsson.......................................08-545 198 00 Bonnier Fastigheter.....................Objekt nr 41776513 764 kvm, Kontor....................... ..........Alsnögatan 7-11 Tomas Östman................................................08-4127316 Aberdeen Asset Management .Objekt nr 41777802 778 kvm, Kontor.Kapellgränd 5-15 / Östgötagatan 8 Katja Meller............................. .........................087912494 AMF Fastigheter................. .........Objekt nr 41777992

925 kvm, Kontor................. ............Ringvägen 98-102 Helena Ekman...............................................0857365722 Diligentia.............................. ........Objekt nr 41779379 996 kvm, Kontor.................. ...........Ringvägen 98-102 Helena Ekman..................... .........................0857365722 Diligentia................................... ....Objekt nr 41779381 1079 kvm, Kontor...................... ........Alsnögatan 7-11 Tomas Östman.............................. .................08-4127316 Aberdeen Asset Management ..Objekt nr 41769266 1079 kvm, Kontor................. ..........Ringvägen 98-102 Helena Ekman...............................................0857365722 Diligentia.......................................Objekt nr 41781001

1085 kvm, Kontor..Kapellgränd 5-15/Östgötagatan 8 Katja Meller............................... .......................087912494 AMF Fastigheter...........................Objekt nr 41776288 1100 kvm, Kontor.......................Rosenlundsgatan 40 Camilla Waxin.................................................08-4128000 Aberdeen Asset Management. .Objekt nr 41781868 1180 kvm, Kontor.......................Hornsbruksgatan 28 Pia Guttormsson.......................................08-545 198 00 Bonnier Fastigheter.....................Objekt nr 41776514 1245 kvm, Kontor.......................Hornsbruksgatan 28 Pia Guttormsson.......................................08-545 198 00 Bonnier Fastigheter................ ....Objekt nr 41776507 1370 kvm, Kontor.......................Rosenlundsgatan 40 Camilla Waxin................................................08-4128000 Aberdeen Asset Management . Objekt nr 41781869 1660 kvm, Kontor.......................Hornsbruksgatan 28 Pia Guttormsson.......................................08-545 198 00 Bonnier Fastigheter.....................Objekt nr 41776515 3870 kvm, Kontor.......................Rosenlundsgatan 40 Camilla Waxin................................................08-4128000 Aberdeen Asset Management . Objekt nr 41781866

SÖDERTÄLJE

×

27 kvm, Övrig lokal.................. ...........Rafaelsgränd 2 Mehrab Navabi............................................08-55022152 Telge Fastigheter AB................ ...Objekt nr 41783368

81 kvm, Kontor.....................................Mossvägen 5 A Mehrab Navabi......................... ...................08-55022152 Telge Fastigheter AB................ ...Objekt nr 41783070

Sveriges ledande websida för lokalsökande och flyttande företag! lokalbanken

lokalGUiden nr 10 2011 www.lokalguiden.se

×

Register med Lediga lokaler

31 kvm, Lagerlokal..................... ........Getingstigen 16 Mehrab Navabi............................................08-55022152 Telge Fastigheter AB................. ..Objekt nr 41783081

491 kvm, Kontor................. ............Ringvägen 98-102 Helena Ekman........................ .......................0857365722 Diligentia.................................. .....Objekt nr 41779373

62

×

×

×

× TYRESÖ

s-v

850 - 1422 kvm, Lagerlokal......... Optimusvägen 12 Erik Skalin......................................................08-412 80 00 Aberdeen Asset Management ..Objekt nr 41770401

×

847 kvm, Kontor................... ..........Solkraftsvägen 13 Thobias Leidenfors................... .....................087353778 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41760297

×

TÄBY

17 kvm, Kontor..................... ..............Kuttervägen 1-3 Per Åsbrandt.............................. ................08-556 747 03 Fabege AB............................ ........Objekt nr 41775444 141 kvm, Kontor.... Djursholmsvägen 20, plan 3, 1 tr Pernilla Björk.................................................0855805053 Newsec Asset Management.....Objekt nr 41783828 380 kvm, Kontor..... Djursholmsvägen 20, plan 3, 1tr Pernilla Björk.............................. ...................0855805053 Newsec Asset Management.... .Objekt nr 41783829 469 kvm, Kontor..................... ............Kuttervägen 1-3 Per Åsbrandt............................... ...............08-556 747 03 Fabege AB........................... .........Objekt nr 41775445 524 kvm, Kontor..... Djursholmsvägen 20, plan 3, 1tr Pernilla Björk.................................................0855805053 Newsec Asset Management.....Objekt nr 41783830 570 kvm, Lagerlokal.......................Enhagsslingan 1B Tina Magnuson..............................................08-6656880 New Office AB......................... ....Objekt nr 41782791

UPPLANDS VÄSBY× 148 kvm, Kontor.................. ...................Sandavägen 2 Charlotte Söderholm....................................08-4128683 Aberdeen Asset Management ..Objekt nr 41774559 190 - 2200 kvm, Kontor....Johanneslundsvägen 2-6 Johan Andersson.........................................08-6023333 Brostaden.....................................Objekt nr 41749624 254 kvm, Kontor............... ........Optimusvägen 12, BV Erik Skalin...................................... ...............08-412 80 00 Aberdeen Asset Management ..Objekt nr 41777804 260 kvm, Kontor............................. ...........Karins väg 7 Anna Forsberg................................ ................084128608 Aberdeen Asset Management ..Objekt nr 41777857 295 kvm, Kontor............. ....Johanneslundsvägen 2-6 Johan Andersson.........................................08-6023333 Brostaden......................................Objekt nr 41766868 297 kvm, Kontor......................Optimusvägen 12, 1 tr Erik Skalin.....................................................08-412 80 00 Aberdeen Asset Management ..Objekt nr 41770213 344 kvm, Kontor.................Johanneslundsvägen 2-6 Johan Andersson.........................................08-6023333 Brostaden......................................Objekt nr 41766778 415 kvm, Kontor...........................Anton Tamms väg 1 Erik Skalin....................................... ..............08-412 80 00 Aberdeen Asset Management ..Objekt nr 41770215 448 kvm, Kontor.................Johanneslundsvägen 3-5 Johan Andersson.........................................08-6023333 Brostaden......................................Objekt nr 41747370 500 kvm, Kontor.................Johanneslundsvägen 3-5 Johan Andersson.........................................08-6023333 Brostaden......................................Objekt nr 41747369

974 kvm, Kontor...................Anton Tamms väg 1, 3 tr Erik Skalin................................................. ....08-412 80 00 Aberdeen Asset Management ..Objekt nr 41770217 1065 kvm, Kontor............... .............Optimusvägen 14 Erik Skalin.....................................................08-412 80 00 Aberdeen Asset Management ..Objekt nr 41770218

VASASTAN

×

10 kvm, Kontorshotell...........................Sveavägen 9 Hanna Wetterstrand......................................086656884 New Office AB......................... ....Objekt nr 41783158 10 - 50 kvm, Kontorshotell.............Norrtullsgatan 6 Bo Fuglsang...............................................08-586 10 704 Strandvägen 7A............................Objekt nr 41740541 79 kvm, Kontor..................... ...........Surbrunnsgatan 6 Margaretha Nilsson......................................08-6902500 Olov Lindgren AB..................... ...Objekt nr 41766796 100 kvm, Kontor................ ....Norra stationsgatan 93 Klas Andersson..............................................08-4128651 Aberdeen Asset Management ..Objekt nr 41769195 160 kvm, Kontor.................... ..................Vegagatan 14 Klas Andersson......................... ....................08-4128651 Aberdeen Asset Management ..Objekt nr 41777511 200 - 700 kvm, Lagerlokal............ Sveavägen 18-22 Henrik Wirell.............................. ....................0857365719 Diligentia.................................. .....Objekt nr 41782943 209 kvm, Kontor................... ................Dalagatan 100 Klas Andersson.......................... ...................08-4128651 Aberdeen Asset Management ..Objekt nr 41770292 217 kvm, Kontor... Birger Jarlsgatan 39/ Jutas Backe Charlotte Söderholm....................................08-4128683 Aberdeen Asset Management ..Objekt nr 41783711 230 - 860 kvm, Kontor........................Sveavägen 159 Sofia Sköld..................................................08-555 148 73 Fabege AB................................ ....Objekt nr 41783104 241 kvm, Kontor...................... ..............Gävlegatan 22 Styrbjörn Rudfelt.............................. ...........08-615 89 50 Atrium Ljungberg AB............... ...Objekt nr 41780517 246 kvm, Kontor...................................Sveavägen 159 Sofia Sköld..................................................08-555 148 73 Fabege AB.....................................Objekt nr 41770520 250 kvm, Kontor................. ...................Odengatan 40 Kalle Erlandsson........................ .....................086656886 New Office AB..............................Objekt nr 41782775 277 kvm, Kontor................ ........Sankt Eriksgatan 117 Katarina Cygnaeus......................... ...........070-678 15 49 Humlegården Fastigheter AB.... Objekt nr 41743591 289 kvm, Kontor....................................Dalagatan 100 Klas Andersson........................ .....................08-4128651 Aberdeen Asset Management ..Objekt nr 41770294 298 kvm, Kontor..................... ...Sankt Eriksgatan 117 Katarina Cygnaeus..................... ...............070-678 15 49 Humlegården Fastigheter AB... .Objekt nr 41737799

besök oss på www.lokalguiden.se lokalGUiden nr 10 2011 www.lokalguiden.se

lokalbanken

63

2011-nr10  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you