Page 1

Lokalt Bestyrelsesmøde D 22/5 2013. Dagsorden. 1. Info lokalt 2. turer 3. sikkerhed/miljø 4. regnskab 5. evt.

1. Per informerer omkring sager og bemanding på værkstedet, hvordan går det og hvilken udfordring har vi. Stbtj er meget pressede i hverdagen, der mangler Stbtj stort set hver dag flere steder. Jeg har næsten hver dag i kontakt enten med DSB eller DJ for at få løst. Mandskabet behovet. Jeg har forsøgt at lave aftaler hvor der ingen Stbtj er i dag. Alle nye tiltag især hvis det koster noget skal henover Steen Skovgaard til bord godkendelse. Jeg har haft bla. En dialog med IC4 om mandskab, håber at der snart kommer hul på bylden. DJ Og jeg har haft kvartalsmøde med DSB for at forsøge at løse grænsedrejningssagen, jeg ser nogle muligheder, det sidste nye er at jeg har fået lovning om ansættelse af et antal Stbtj til transport, og mulighed for genbesættelse af stilling under Carsten Palmå, alle nye stillinger skal hen over HR og bliver opslået i DSB under ledige stillinger. Lokalt på værkstedet står Stbtj meget alene synspunkt om manglende Stbtj, Jens Nordentoft lytter men gør ikke noget for at få løst mandskabsproblemet. Det er en kamp der har stået på i snart 2 år, hvor vi har stået sammen for at få løst sagen, stor rus for dette. Angående når jeg ikke er på værkstedet er det Jesper i skal gå til da han er næstformand, jeg syntes at vi har fået sat et godt hold i vores bestyrelse så vi knokler videre. 2. Det blev snakket om turene som skal starte i uge 36. det blev så aftalt at Jesper skulle arbejde videre med turene, og han fik så grønt lys til at aflevere turene til ledelsen. Vi kan godt forholde os til hvis/når der kommer nye stillinger, når medarbejder søger bliver turende sat på prøve. 3. Leif Mikkelsen fortalte at arbejdsmiljøgruppen skulle på besøg ved Arla i Odense, hvor de skulle kigge på, hvordan de håndtere arbejdsulykker, så de evt. kunne få nogle ideer. Det var også oppe ang. Spulleturen, og der fremlagt at medarbejderne føler sig nedslidt ang. Spul af tog, det blev forslået om man kunne


fremlægge det for sikkerhedsudvalget. Det har været behandlet før i sikkerhedsudvalget, og et antal firmaer har været nede og kigget, og der er sagen så sluttet? 4. Kassereren havde meldt fra .

5. Der var en løs snak over bordet , evt. var det en god ide at indkalde små grupper til infomøder, hvis der opstod problemer eller nye tiltag omkring egen opgaver.

Lokalt%20bestyrelsesmøde%20d%2022[2]  
Lokalt%20bestyrelsesmøde%20d%2022[2]  
Advertisement