__MAIN_TEXT__

Page 1

Nakskovs Bychef har rejst

MILLIONER TIL NAKSKOV

Vi vil forbedre livskvaliteten i Nakskov og omegn”


NTKH inviterede Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg på besøg: Niels Halm, Morten Bødskov, Kaare Dybvad og Holger Schou Rasmussen. Der var virksomhedsbesøg på Ortofon, og derefter gik turen til Knuthenlund.

Hvad får du ud af Bychefprojektet? Potentialet bliver forløst

”Folk udefra er meget imponerede over det visionære erhvervsliv i Nakskov mht. at skabe Bychefprojektet. Det er lige i tidens ånd, både nationalt og internationalt med et stærkt borgerinitiativ”. Mette Rix Formand for Styregruppen NTKH

Det bedste, vi kan gøre for udviklingen i Nakskov og omegn, er at skabe kvalitetsoplevelser i området. Dermed skaber vi et bedre brand for Nakskov udadtil og forbedrer markant oplevelsen af at bo i byen. Jeg mener, at vores potentiale skal være synligt for os selv og alle andre, og det arbejder jeg aktivt på. NTKH har haft fantastisk succes med at fundraise til området, og fonde har kunnet se det store potentiale. Det er vi meget stolte over og fortsætter med arbejdet i 2016.

Jeg er påbegyndt mit tredje og meget spændende år som Bychef og forventer mig rigtig meget af jubilæumsåret, hvor alt NTKH’s benarbejde kommer til at give synlige resultater. Vi i NTKH har 5 potentialer, som vi målrettet vil arbejde på i 2016 og de kommende 3 år. Nakskov på kunstlandkortet, Fjorden som turistattraktion, Toldboden og Axeltorv som generatorer, fejring af Byjubilæet og Lollandske Fødevarer på Danmarkskortet – det er vores mål for Nakskov og omegn .

BYCHEFENS ARBEJDSOMRÅDER •

Igangsætter af projekter - f.eks. revitaliseringen af Axeltorv og Toldboden og skulpturprojekter af høj kvalitet ved Banegården og Hestehovedet.

Koordinator af events f.eks. Kulturuge i Havnekontoret og Byjubilæum.

Ambassadør for Nakskov og omegn - har bl.a. fået Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg til Nakskov på besøg, igangsat Danske Madanmelderes brug af Lollandske fødevarer, været vært ved journalistbesøg i Nakskov, og repræsenterer desuden Nakskov i diverse udvalg.

Som sponsor kan du kickstarte større projekter i Nakskov, der får byen op på et højere livskvalitetsniveau.

Du støtter kulturprojekter, med national gennemslagskraft.

Du støtter de lokale aktive.

Du medvirker til at forbedre Nakskovs brand, både lokalt og nationalt.


Hvad har vi 0pnået?

Artikel fra Børsen efter besøg i Nakskov af Akademikernes A-kasse

Fundingresultater: • 4-5 mio. kr. Udkigstårn på Hestehovedet (fra Ny Carlsberg Fondet). • 2 mio. kr. John Kørner skulpturrække (fra Statens Kunstfond).

Ø-rigeste fjord Niels Halm har trukket millioner til Nakskov

– med flere nationale seværdigheder

Artikel fra Bådmagasinet, som vi var værter for.

Som bekendt har kært barn mange navne. Med sine 10 øer og holme kaldes Nakskov Fjord således for Danmarks ø-rigeste fjord.

• 700.000 kr. Bidrag til Byjubilæum (fra LK, ØK-Fonden). • 425.000 kr. Kulturprojekter (fra Lolland Kommune). • 120.000 kr. Juleby x 2 (fra Lolland Kommune). • 120.000 kr. Lollandske Fødevarer Årets ret (fra GK, LK, VK og Færgen). • 80.000 kr. Expeditions Litteratur Festival med 8 forfattere (fra Region Sjælland). • 25.000 kr. Nyttehaver Byskolen (fra Nordea-fonden)

TEKST & FOTO KLAUS BEK NIELSEN

Medvirket til: DET SKAL VI NÅ

Niels Halm har været medspiller i forarbejdet til Nordeabevillingen på 18 mill. til Nakskov fjord, Maribosøerne og Guldborgsund farvand. Lolland og Guldborgsund kommune var hovedarkitekter på denne flotte bevilling.

Havnefronten: Toldboden som kulturhus og Porten til Nakskov Fjord.

Nakskov Fjord som naturpark, og aktiviteter rundt om Fjorden.

Bymidten: Revitalisering af Axeltorv.

Fødevarer fra Nakskov og omegn + Lolland promoveres.

• Bådmagasinet om Nakskov Fjord.

Byjubilæum: Skal være synligt for alle og starte gode projekter.

• Samvirke om fødevarer.

Nakskov som Region Sjællands kunsthovedstad.

PRESSE/ARTIKLER MED NTHK SOM INITIATIVTAGER • Die Yacht om Nakskov Fjord. • Politiken om Nakskov og fjorden. • Jyllands Posten om Nakskov.


RESULTATER FOR REVITALISERING AF HAVNEFRONTEN • Initiativtager til Kulturfestival I Toldboden • Medarrangør på Hjemvefest. • Toldboden som ”Porten til Nakskov Fjord” – deltager i projektets arbejdsgruppe. • Initiativtager til idéoplæg og samarbejde med arkitektfirmaet Studio Fountainhead om Toldboden. • Expeditions Litteratur Festival på havnen. • Vinsmagning x 2 i forbindelse med Frugtvinsfestival. • Nakskov Fjorddage: Programlægning. • Træskibsfestival – deltaget i Styregruppe.

Havnen Fjorden og

Honnørkajen - porten til Nakskov Fjord Toldboden - samlingspunktet for Fjorden som turistattraktion store potentiale som besøgende og Nakskovs borgere Fjordens turistattraktion, har længe været Vi arbejder for, at Fjordens fulde turistpotentiale opdyrkes

Endnu engang skal Toldboden være et samlingspunkt for byen og omegn. Livet og dynamikken på kajen, i bygningerne og på vandet skal genopstå. Nakskov Havns og Nakskov Fjords uudnyttede potentiale kan forløses ved, at Toldboden omdannes til et multifunkti-

onshus – der fungerer som porten ud til alle de fantastiske destinationer, som Fjorden rummer, og samtidig som et samlingspunkt på havnen for Nakskovs borgere - der vil have viden, mad og oplevelser, og som giver frivilligheden plads. Alt sammen med udgangspunkt i bygningens spændende maritime historie.

et vigtigt fokusområde for Niels Halm. Vi har skabt en ny turistattraktion på Enehøje, hvor kunstner John Kørner har placeret sin skulptur af Peter Freuchen. Derudover sidder Niels i Nakskov Fjords Styregruppe. Vi støtter Lolland Kommunes projekt ”Naturoplevelser på Lolland-Falster”, og ser det som en stor mulighed for at løfte området.

• Rådgiver i Cruiseskibs-projekt. • Rådgivning vedr. Dronningens Pakhus.

Havneværkstedet har vi allerede taget i brug ved flere lejligheder. Her ses vinsmagning ved Frugtvinsfestivalen i 2015. Vi er i ansøgningsfasen og fortsætter arbejdet for dette projekt i 2016.


Byrumsprogram til genoplivning af Axeltorv gav de unge i byen en chance for at indtage torvet i september 2015.

liv på Axeltorv Nyt

Torvets potentiale skal afdækkes, så nye initiativer kan sættes i gang – til glæde for både borgerne og for turisterne. NTKH deltager aktivt i Lolland Kommunes Byrumsprogram, som netop skal opgradere den indre bys potentialer. Vi afprøver, hvilke funktioner, der giver størst tilfredshed blandt torvets potentielle brugere.

MIDLERTIDIG BYPARK PÅ TORVET Ro, hygge for alle og beplantning var kodeordene for den næste gruppe, der midlertidigt indtog torvet i forsommeren 2016. Arbejdsgruppen bestående af Lolland Kommune, borgere og NTKH gav et bud på en bypark, der stod i 6 uger. Åbnes i Pinsen 2016, læs programmet på www.nakskov750.dk Se mere om Byrumsprogrammet på: www.lolland.dk => Politik=> Ny-fremtid

UNGE PÅ TORVET I september 2015 fik byens unge lov til at bestemme over torvet i 3 uger, og det kom der spændende resultater ud af. Bilkørslen blev skåret ned til et minimum, og der var sat bænke, borde og fodboldbaner op. Specielt børn og unge var glade for det midlertidige Euro-palle miljø.


PROJEKT HUSBESØG

Ny

Moderne kunsttil Nakskov NTKH vil tiltrække kunstturister til Nakskov og give borgerne flere kunstoplevelser. Vi har bedt Ny Carlsberg Fondet og Statens Kunstfond om støtte til to meget store kunstprojekter,

Jubilæumsåret sætter fokus på kunstnere i Nakskov. NTKH støtter projektet HUSBESØG - hvor kunstnere udstiller i private hjem i Nakskov og omegn. Se programmet under arrangementer på: www.nakskov750.dk Udkigstårn på Hestehovedet af kunstnerduoen Randi & Katrine forventes færdigt i 2017.

der netop vil give et boost med ny moderne kunst udformet af to af tidens største yngre kunstner: John Kørner og kunstnerduoen Randi & Katrine – begge med international succes.

NTKH’s store skulpturprojekt af John Kørner giver Nakskov en stærk kunstprofil. Kørners skulpturrække afsløres i Byjubilæumsugen i august.


Smag på Lolland Vores lokale fødevarer er ét af de helt store potentialer for Nakskov og omegn. NTKH er med på banen, når madinitiativer skal lanceres og støttes. Vi havde meget stor succes med at facilitere startfasen af projektet Danske

Madanmelderes store prisuddeling, ”Årets ret”. Lolland var valgt som årets fødevareregion, og de lollandske fødevareproducenter blev flot eksponeret ved denne store middag.

LOLLANDSKE FØDEVARER-FUNDING: • Funding til Lolland som Fødevareregion. • Koordinering af Årets Ret i Valby. • Med i initiativ til at samle Lollands fødevareproducenter. • Nyttehaver til Byskolen.

NTKH fundraiser til Lollands fødevareproducenters store middag for Danske Madanmeldere. Borgmester Holger Schou Rasmussen uddeler prisen til Rasmus Kofoed.


Hvad kan du gøre?

Følg os på

Støt og bak op, og vær med til at gøre en forskel. Vi opnår kun resultater ved at stå sammen og løfte i flok. Vær med i samarbejdet, så NTKH kan fortsætte indsatsen. Sponsorat pr.år 10.000 kr., 20.000 kr., 50.000 kr. eller efter individuel aftale. Sponsoratet løber over en 3-årig periode. Har du spørgsmål til sponsorater eller andet i forhold til, hvordan du kan bidrage, er du velkommen til at kontakte: Niels Halm, tlf. 2258 3900 eller bychef@nakskovhandel.dk

Foto: Søren Rosenberg

Nakskov i højeste gear 2016 er året, hvor Nakskov fejrer sig selv, så det kan høres både på Lolland og i resten af Danmark. NTKH er gået dybt ind i arbejdet for at få skabt et spændende program og gode rammer for arrangementerne.

SPONSORER 1. periode

Nu Tæller Kun Handling’s styregruppe Erik Skjødt, Michael Gullits, Thomas Henckel, Klaus Møller, Mette Rix, Nina Stærke, Torben Petersen og Peter Dan Petersen

Vores eget projekt med John Kørners skulpturer lanceres i jubilæumsugen i august 2016.

• • • • •

DET HAR VI IVÆRKSAT VEDR. BYJUBILÆET: Koordinering af dronning Margrethes besøg i Nakskov i juni 2016. Opstart af udvalg og koordinering af disse. Opstartsevent med inspirator Trevor Davies. Opsat hjemmeside/Facebook. Fondssøgning til Byjubilæet.

• Koordinering af Åbning af Byjubilæum (med Nakskov Teaterforening). • Planlægning af Kulturugen (med styregruppen). • Funding for kr. 700.000 fra Byjubilæum, LK og ØK-Fonden.

ADVODAN NAKSKOV

STEEL APS

KVICKLY

ROLSTED GRUPPEN

NAKSKOV LØVEAPOTEK

LEV VEL

KRUSE BUSSER NAKSKOV

LOLLANDS BANK

BUTIK NICOLAI

XL BYG NAKSKOV

PEUGEOT NAKSKOV

EFFEKTIV BYGGE� & SKADESERVICE A/S

C.E. ANDERSEN A/S

FOLKETIDENDE

OPEL NAKSKOV

VESTLOLLANDS TURISTFORENING

SUPERBEST NAKSKOV

DAN REVISION NAKSKOV A/S

NORDIC SUGAR A/S

COLOURPLUS NAKSKOV

JYSKE BANK

DANBOLIG NAKSKOV

AAGE MAAGENSEN � STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA

Profile for Karina Andreasen

NTKH brochure 2016  

Nu Tæller Kun Handling Profilbrochure 2016

NTKH brochure 2016  

Nu Tæller Kun Handling Profilbrochure 2016

Advertisement