Page 1

Kære Davinde beboere.

Her med lidt forårsinformation fra Tarup-Davinde I/S vedrørende Davinde Sø. Som mange af jer har bemærket, er der kommet hegn op ved parkeringspladsen ved Davinde Sø (Udlodgyden 23). Hegnet blev annonceret på en ”spiseaften” i forsamlingshuset d. 3. februar 2009. Her fortalte jeg at TarupDavinde I/S, med udgangspunkt i naboønsker og de massive parkeringsproblemer, der var langs Udlodgyden, havde besluttet at flytte toiletbygningen samt at lukke p-pladsen og sti adgang, når selskabet havde købt arealer så en ny p-plads kunne anlægges. Toiletbygningen blev flyttet for et par år siden, og nu er vi så langt at P-pladsen lukkes i løbet af april. I forbindelse med lukningen vil nedenstående skilt blive sat op ved porten, og vi håber så at gæsterne kan finde over til den nye p-plads som allerede er etableret.

Tarup-Davinde I/S har i samme anledning søgt om at få et nyt navn på grusvejen fra Ørbækvej og ind til Davinde Sø – Det er blevet til ”Davinde Søvej”, og i samme forbindelse har en række af faciliteterne fået husnumre: p-plads nr. 1, shelterne nr. 3, toiletbygningen nr. 5 og bådehusene nr. 7. Jørn Nielsens grusgrav har fået nr. 2. Dette skulle gøre det lettere at guide folk det rigtige sted hen – f.eks. via gps. Davinde Søvej vil være spærret af en bom ved nordsiden af Røllehøj, således det kun er biler med lovligt ærinde som kan komme ind i området ved Davinde Sø. Vi har i samme omgang lukket for indkørsel i bil til området fra Tingkærvej – man kan stadig cykle og gå denne vej (se den nye infrastruktur på næste side). Lukningen betyder selvfølgelig at også I skal til at finde nye ruter for jeres aftentur – der er jeg sikker på at I kan. Tarup-Davinde I/S vil i de kommende år, i det omfang økonomien tillader det, arbejde på at etablere en sti rundt om Davinde Sø. De lokale natteravne.. Jeg vil også benytte denne lejlighed til at takke de af jer, som løbende holder ”et vågent øje” med hvad der foregår ved Davinde Sø. I er rigtig gode til at tage en konstruktiv snak med andre gæster, hvis de har en uheldig adfærd. Det er helt uvurderligt at I på den måde tager ansvar for vores fælles område og er med til at sætte standarden for hvad der foregår, også selvom det i enkelte tilfælde ender med et opkald til politiet – TAK FOR INDSATSEN – jeg håber at I har mod på at fortsætte. Lørdag d. 7. juni holder Dansk Retriever Klub Danmarksmesterskab for hold på Phønix og ved Davinde Sø. Røllehøj, shelterne og folden rundt om Christianlunds Sø vil være spærret af og der vil blive skudt med


løst krudt (så bliv ikke forskrækkede). I ugen op til d. 7. juni, vil der være hundefolk, som laver og ”øver sig” på de forskellige poster rundt i området. I må meget gerne komme og se hvordan nogle af Danmarks bedste retrievere løser hundeopgaver – der er tilskuerguider på de forskellige poster. Og så håber jeg at se rigtig mange af jer til Tarup-Davinde Dagen d. 24. maj. Der vil jo bl.a. være en stand om Davinde Beboerforening J. Der kommer et program rundt for dagen..

Med venlig hilsen John Juul Henriksen Sekretariatsleder Tarup-Davinde I/S

Nyt fra Tarup-Davinde I/S  
Nyt fra Tarup-Davinde I/S  
Advertisement