Page 1

14

Svendborg havde appetit på Streetfood

22

Debat: Villa Anna som museum?

Svendborg Tirsdag den 24. oktober 2017 • Uge 43 • 2. udgave • www.lokalavisensvendborg.dk

Lokalavisen gør dig klar til valget Fra denne uge er der mindre end en måned til kommunalvalget tirsdag den 21. november, hvor vælgerne i Svendborg skal sa mmensæt te byrådet for de næste fire år. Valgkampen er i fuld gang og den har sat sit præg på Lokalavisen Svendborg de seneste måneder. Vi har bragt talrige læserbreve fra kandidater, og vi har startet serien SPIDSKANDIDATEN, hvor du kan komme tæt på partiernes spidskandidater, læse om deres mærkesager, politiske forbilleder og baggrund for at være aktiv i politik. Nu skruer vi yderligere op for dækningen. Frem til valget sætter vi hver uge fokus på et af valgkampens centrale emner og spørger partierne, hvad de vil på området - se side 2. Vi gør også klar til et stort valgmøde den 6. november, som vi arrangerer sammen med Radio Diablo og Hotel Svendborg. Og så vil vi løbende holde dig opdateret om alle de øvrige valgmøder. God valgkamp! Steen Trolle, redaktør

NYHEDER

2

Grin og gys på Naturama

Se vores store udvalg af lækre delikatesser fra

Storcenter Ugens overskrifter KV2017: Sådan kan ældreplejen styrkes SIDE 2

LÆS SIDE 29

Spidskandidaten: Hanne Ringgaard SIDE 10

Millioner til at styrke lokal demensindsats Svendborg Kommune har fået 3,7 millioner kroner fra satspuljemidlerne til en indsats, LÆS MERE PÅ SIDE 6 der skal styrke medarbejdernes kompetencer på demensområdet.

SPORT

26

KULTUR

30

DEBAT

18

KV17

10

Mig & Kulturen med Birthe Andersen SIDE 30

Irmas favoritvarer får plads i Kvickly ERHVERV SIDE 23

X-ORD

24

EDC Askær & Nøhr

Brug os, hvis du vil ha’ en grundig vurdering af din bolig.

PERSONLIGT EJENDOMSSALG Vil du vide hvad din bolig er værd – eller er du klar til at sælge. Uanset hvad er vi klar til at hjælpe dig med en gratis vurdering af din bolig.

Tlf: 62 800 300 www.berndmittelsdorf.dk

Bestil et gratis Salgstjek her i butikken, på tlf. 63 22 22 22 eller på edc.dk/salgstjek

EDC Askær & Nøhr

Vestergade 14A, 5700 Svendborg

En del af byens liv


2

Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

Fik 600.000 i fratrædelse og fortsatte

Svendborg Kommune har også sin version af historien om kommunale topchefer, der får store fratrædelsesgodtgørelse for derefter at fortsætte i jobbet. I følge Fyns Amts Avis fik daværende børn og unge-direktør Jan Præstholm i 2014 600.350 kr i fratrædelse, hvorefter han fortsatte i jobbet i yderligere tre år, inden han skiftede til et job i Aarhus Kommune..

Foto fra Christiansmøllens Laugs facebookside.

Hat og vinger på Christiansmøllen

Torsdag i denne uge bliver hatten og vingerne sat på toppen af den renoverede Christiansmølle. Det skulle ellers være sket tirsdag, men i følge Fyens.dk er arbejdet udsat et par dage på grund af vejret. Hvis det går efter planen, vil lyset på vingerne blive tændt på møllen den 3. november.

Hesselager Fodbold ­nomineret

Når Fynsk Fodbold Award 2017 løberaf stablen den 27. oktober i Otterup Hallerne er Hesselager Fodbold med i kampen om at blive Årets Fynske Fodboldklub. Nomineringen sker på båggrund af, at klubben er gået fra at være lukningstruet til at have stigende medlemstal, og såmtidigt er klubben et stort aktiv og samlingssted for byen.

X-ordsvinder

Løsning på sidste uges krydsord: Fantasibilleder. Vinder af gavekort: Jesper Malling, Bagergade 9, 5700 Svendborg.

KV2017: Nævn én ting, du/dit parti gerne vil forbedre i ældreplejen i Svendborg Bo Hansen, ­Socialdemokratiet:

Hanne Ringgaard Møller, Det Radikale Venstre:

Heidi Bruun, Det Konservative Folkeparti:

Erling Johansen, ­Tværsocialistisk Liste:

Jørgen S. Lundsgaard, Liberal Alliance:

Finn Olsen, Svendborg Lokalliste:

Ulla Larsen Venstre:

Annette Blynél, SF:

Karl Magnus Bidstrup, Alternativet:

Kompetenceudvikling af vores i forvejen dygtige personale er en utrolig vigtig opgave i de kommende år. Heldigvis bliver vores befolkning ældre og ældre inden de får behov for ældrepleje. Det betyder samtidig også, at problemstillingerne bliver mere komplekse. Vi kan roligt være stolte af vores ældrepleje i Svendborg, som holder et højt serviceniveau. Det skal vi bygge videre på. Socialdemokratiet har allerede fået vedtaget i Social- og Sundhedsudvalget, at der i 2018 skal afholdes en ældrekonference. Den skal bruges til at være i tæt dialog med ældre, interessegrupper og personale om, hvordan vi hele tiden kan blive dygtigere.

Gruppen af udsatte ældre, det være sig tidligere misbrugere, ensomme og syge uden netværk, socialt udsatte og økonomisk trængte ældre. De har ikke stærke talsfolk, ofte fordi de forud for senioralderen har isoleret sig eller er ude af stand til at deltage i aktiviteter. Det løses bedst, hvis de inddrages i stærke fællesskaber tidligere. Liste T vil være med til at give den gruppe en stemme i debatten.

Venstre vil primært den personlige hjælp til den enkelte borger, derfor er det svært kun at fokusere på én ting, som kan forbedre ældreplejen. Venstre er kritisk men åben overfor, at teknologien glider ind på ældreområdet og bruges som en hjælp til, at borgerne får et værdigt liv fra medicinhåndtering, vaske/tørre toilet, intelligent ble, skærmløsninger på plejecentre til pårørende. Der er spændende forskning om at lave “livsfilm” til folk med demens. Vi ved, at folk oplever i billeder, og minder stimulerer hjernen. Denne ”livsfilm” kan bruges på hele ældreområdet. Venstre vil fortsat dialog og samarbejde med borgerne, råd og nævn om ældreområdet.

Ældreplejen skal sikre en så god livskvalitet som muligt. Det betyder, at der skal være nok af rehabilitering, at man møder borgeren der, hvor han/hun har brug for hjælp, god og ernæringsrig kost og der skal være let adgang til fællesskaber. Vi vil arbejde for bæredygtige bofællesskaber, som skal bidrage til realisering af byudviklingsstrategien i Svendborg kommune, hvor det at udvikle nye bo- og ejerformer skal understøtte visionen om en grøn, aktiv og åben bydel. Fællesskaberne kan indeholde aldersintegration, fælleshuse og aktiviteter, der er initieret af borgerne, f.eks. fællesspisning, sygeplejeklinik, træningsfaciliteter, dyrehold, musik og sang etc.

LA vil gerne bringe madlavningen tilbage på plejehjemmene. Det giver glæde og samvær at give beboerne mulighed for at deltage i madlavningen. Og selvværd at få indflydelse på den daglige menu og valg af råvarer. Og så kan vi politikere måske lære ikke at blande os i om maden skal være økologisk eller ej. Det kan de ældre godt finde ud af.

Politikerne og administrationen skal holde op med at kontrollere alt. Det giver ingen bedre omsorg. Vi skal tilbage til værdig, respektfuld ældreomsorg, hvor personalet har kompetence til i samarbejde med borgeren at beslutte, hvornår Gerda skal i bad, på toilettet, uden det skal registreres i et regneark! Der skal etableres faste teams. Disse teams har faglig viden til selv at kunne planlægge dagens arbejde. Det giver bedre arbejdsmiljø, borgerne kender deres hjælpere, det skaber tryghed og der opnås en god relation mellem borger og medarbejder, og dermed får den ældre den rigtige hjælp. Ældreomsorg i øjenhøjde. Det er værdigt!

Dorthe Ullemose, Dansk Folkeparti:

Dansk Folkeparti vil have flere varme hænder til ældreområdet og færre til at administrere. Ældreområdet har brug for flere hænder, der skal passe vore ældre medborgere i hjemmet eller på plejehjemmene. Medarbejderne i hjemmeplejen anvender en stor del af deres tid på registreringer – helt ned på minutter. Der er meget lidt tid til den ældre – hvilket blandt andet medfører at en del ældre først får hjælp til morgentoilette hen mod frokost osv. Tiden er moden til at gentænke ældreområdet. Der skal gennemføres en reel decentralisering af plejecentrene.

Vi vil i Det Konservative Folkeparti arbejde for, at den hjemmehjælp, borgeren tildeles, udføres af en person borgeren kender, har tillid til og er tryg ved. Jeg er uddannet social- og sundhedshjælper og efterfølgende som social- og sundhedsassistent i Svendborg Kommune og ved fra mit tidligere arbejde i hjemmeplejen, at tryghed og tillid til den hjælper fra hjemmeplejen, der skal hjælpe med personlig pleje og/eller praktisk hjælp og rengøring, har stor betydning for borgeren. Hjemmeplejen i Svendborg Kommune skal organiseres, så det er trygt at få hjælp, også når den primære hjælper har fri/ferie, er syg eller er på kursus.

I ældreplejen skal der være mere fokus på værdighed, respekt og mere tid til at personalet kan udføre deres job, derfor er det korte svar, at der skal bruges mindre tid på administration og mere tid til borgerne, som igen skal kunne lugte duften af nylavet mad, hvilket også er med til at øge livskvaliteten.

Kvaliteten i ældreplejen skal bevares, og det kræver, at vi finder nye løsninger - derfor hilser vi friplejehjem som det, der åbner i 2018 på den gamle Silvan-grund, velkommen. Vi ønsker etablering af aldersintegrerede bofællesskaber, så ældre, der ønsker det, kan bo tæt på f.eks. børnefamilier og mødes på tværs af generationer. Vi finder det ligesom kommunens ældreråd vigtigt med omsorgsfulde og dygtige medarbejdere og vil arbejde for større selvbestemmelse til de enkelte institutioner, så de selv i højere grad kan vælge, hvordan pengene bruges, og arbejdet tilrettelægges. Der skal være færre krav til dokumentation og mere tid til nærvær.

Stina Sølvberg Thomsen, Enhedslisten:

Enhedslisten siger som udgangspunkt: Øg grundnormeringen. Vi kan have mange gode intentioner og ideer med ældreplejen, men uden en ordentlig normering vil vi ikke lykkes. Gåture, kompetenceløft, økologiske hjemmelavet mad i køkkenerne og tid til nærvær. Det er alt sammen noget der fordrer livskvalitet for vores ældre borgere, men uden en ordentlig normering, kan vi kigge langt efter disse kvalitets øgende tiltag. Vi har spurgt borgere, pårørende og personale og svaret er som oftest, “mere tid med personalet”. Det koster noget at øge grundnormeringen, men Enhedslisten mener at det er en nødvendig post at prioritere.

Svendborg

Udgiver Udgives af Mediecenter Svendborg Anshv. redaktør Kim Ponsaing redaktion@lokalavisensvendborg.dk Voldgade 9, 1. sal - 5700 Svendborg Kontor tlf. 9189 5666 Kontorets åbningstid kl. 9-14 Oplag: 30.043 Bladchef

Redaktør

Medierådgiver

Medieblæksprutte

Freelance Grafiker

Bo W. Jensen

Steen Trolle

Hans Jørn Rasmussen

Maria Drud

Stefan Harboe

Tlf. 6146 2223

Tlf. 2929 4559

Tlf. 9189 5390

Tlf. 9189 5666

Tlf. 2029 3949

bo@lokalavisensvendborg.dk

steen@lokalavisensvendborg.dk

hj@lokalavisensvendborg.dk

maria@lokalavisensvendborg.dk

kontakt@skiltehus1.nu


Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

Niels Rasmussen

Michael Corfixen

René Haahr

Lone Juul Stærmose

Mette Kristensen

Henrik Noes Piester

Jesper Ullemose

Niels H. Thrysøe Ulla Larsen Birger Jensen

Svend Aksel Hansen

Mads Fredeløkke

Helle Caspersen

Markus M. Stricker

Per Nykjær Jensen Torben Thillemann

Per Ingemann Daniel Stilling

Birthe Skovgård

Ulrik Sand Larsen

Hans Chr. Wulff

Borgmester Lars Erik Hornemann

Susanne Boye Roost

Venstre - din garanti for en sund økonomi og udvikling i HELE kommunen.

Velfungerende dagtilbud og skoler - og flere i uddannelse! Velfungerende skoler, vuggestuer, dagplejer og børnehaver- også i ydreområderne i vores kommune skal bevares. Kompetencer og specialviden på området for børn og unge med særlige behov skal samles. Øget fokus på erhvervsuddannelserne, så flere unge bliver motiveret til at tage en erhvervsuddannelse. Vi styrker kerneopgaverne i folkeskolerne.

Svendborg - en kommune i bevægelse

3


4

Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

Askær & Nøhr

Martin Nøhr Indehaver

Ejendomsmæglere MDE

Mette Askær Chris Petersen Indehaver

Jesper Østerbye

Lasse Fugl

Ole Johan Iskau

Karin Bogetoft

Ejendomsmægler Ejendomsmægler Ejendomsmægler Salg & Vurdering Vurd.konsulent TK Salg & Vurdering Sekretær

NY PRIS

Kløvertoften 26

NY PRIS

Kobberbæksvej 79

Bøsøre

Svendborg

Huset har de seneste par år gennemgået den helt store renovering med blandt andet tag, køkken og ekstra isolering. Skøn overdækket terrasse og god plads i stuen hvor man kan sidde og hygge foran brændeovnen, mens man skuer ud over vandet. 3 gode værelser, flot badeværelse og et køkken/alrum. Alt sammen lavet i gode og flotte lyse materialer. Tæt på vand.

Denne villa er som skabt til den sammenbragte- eller den etablerede familie med krav om 5 værelser og en særdeles veldisponeret og funktionel indretning. I 1997 blev boligen udvidet med en spændende og flot tilbygning i forlængelse af det oprindelige hus, således at boligen i dag har et boligareal på 153 m2. En opdatering så huset i dag opfylder de krav om masser af værelser og store lyse rum.

D Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

1.245.000 1.245.000 1.600 /

Grund Bolig Rum/vær. Opført/omb.

887 m2 72 m2 4/3 1970/1995

57203233 63222222

Sag Kontakt

NY PRIS

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

1.795.000 90.000 2.083 7.994/6.639

Grund Bolig Rum/vær. Opført/omb.

741 m2 153 m2 7/5 1964/1997

Sag Kontakt

Stenten 4

Tinggårdsvej 7

På mange måder en anderledes og særdeles spændende ejendom, og med et enormt potentiale. Boligen udgør hele 253 m2, fordelt på flere forskudte plan og niveauer. Alt dette bliver fulgt op af et stort "udhus" som tidligere har fungeret som værksted og maskinhal samt en god kælder med disponible rum. F.eks er muligheden oplagt for at kombinere bolig og erhverv eller bolig og en pladskrævende hobby.

Denne villa er som skabt til førstegangskøbere eller seniorerne med krav og ønske om en nem, ukompliceret og velholdt villa. Boligen er beliggende på Tinggårdsvej, og med gåafstand til Svendborg Storcenter, og således en meget central og bynær beliggenhed med alle gode indkøbsmuligheder inden for gåafstand.

Thurø

Svendborg

E Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

2.195.000 110.000 2.102 9.760/8.107

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført/omb.

697 m2 253/40 m2 8/5 1911/1988

57203764 63222222

E 57203806 63222222

Sag Kontakt

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

1.395.000 70.000 1.708 6.232/5.167

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført

672 m2 91/64 m2 3/2 1964

Sag Kontakt

57203965 63222222

Få noget ekstra ud af din weekend. Vær med, når vi holder landsdækkende Åbent hus med tilmelding den 28.- 29. oktober. Vælg en bolig på edc.dk og tilmeld dig direkte – eller kig ind i butikken.

NY PRIS

NY PRIS

Sanddalsvej 4

Fåborgvej 26

Svendborg

Vester Skerninge

Flot og lys villa i populært kvarter i Christiansmindeområdet med god beliggenhed. Ældre charmerende spisekøkken i god stand samt ældre badeværelse. Stor og lys stue med brændeovn som er med til at skabe den hyggelige stemning, der gør at man føler sig helt afslappet og tilpas. 2 gode værelser og en kælder med gode anvendelsesmuligheder. Stor sydvestvendt have.

Når først du træder ind ad døren og kommer ind i den store flotte lyse stue med adgang til køkkenet, føler man sig øjeblikkeligt hjemme. Der er lavet mange gode ting i boligen, f.eks det store flotte badeværelse, hvor der er masser plads. Huset har en fin planløsning, med stue, 3 værelser, køkken, bryggers, badeværelse, samt gæstetoilet.

E Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

1.150.000 60.000 1.656 5.207/4.311

Vestergade 14 A 5700 Svendborg 6322 2222

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført

610 m2 80/80 m2 3/2 1954

G Sag Kontakt

57203098 63222222

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

495.000 25.000 1.407 2.262/1.873

Grund Bolig Rum/vær. Opført/omb.

Faglighed · Initiativ · Troværdighed

479 m2 135 m2 6/3 1827/1990

Sag Kontakt

57202779 63222222

En del af byens liv


Lokalavisen Svendborg

5

24. oktober 2017

VALGET ER DIT

Skal arbejdet i Danmark laves til en løn der er mindre end den overenskomstmæssige?? Skal udlicitering blot være besparelses-projekter?? Hvor mange unge skal ikke have muligheden for en læreplads?? I 3F SYDFYN ARBEJDER VI BENHÅRDT PÅ AT DEN DANSKE MODEL OG DET DANSKE VELFÆRDSSYSTEM FORTSAT SKAL BESTÅ. Støt os i kampen for at fastholde dette. Det kan du gøre ved at: STØTTE KAMPEN MOD SOCIAL DUMPING STØTTE KAMPEN FOR FAIR FORHOLD VED UDLICITERING STØTTE KAMPEN FOR FLERE LÆRLING – OG PRAKTIKPLADSER STØT DE KOMMUNALBESTYRELSESKANDIDATER SOM GÅR AKTIVT IND I DENNE KAMP Du vil, frem mod valget den 21. november, møde 3F Sydfyn på gader og stræder, hvor vil vi tage debatten om disse problemstillinger.

Stem og

bestem!

Du kan følge vores arbejde på facebook: www.facebook.com/3FSydfyn

SÆT

Østre Havnevej 23 · 5700 Svendborg · Telefon: 70 30 08 20

UGE BUDSKNS B FRA DA F

Dansk Folkeparti vil hele kommunen!

Dorthe Ullemose

Spidskandidat for Dansk Folkeparti Svendborg

Se hele DF´s valgprogram på www.dfsvendborg.dk

Jens Munk JENS MUNK 59x79-Plakat-JensMunk.indd 1

Jesper Larsen 12/10/16 10.50

Johan Emil Rasmussen

Lars Kalmar Hansen

Svendborg kommune består af andet end Svendborg by. Afstanden mellem rådhuset og borgerne er blevet større efter kommunalreformen. Hvis vi skal undgå at forvandle borgerne til passive tilskuere, skal det lokale demokrati styrkes. Vi betaler “alle” skat, derfor ønsker DF, at vi politisk skal have større fokus på yderområderne. DF vil fortsat bakke op om den lokale udvikling. DF tror på at landsbyklynger er en succes. Vi ser for os, at landsbyklynger kan samarbejde for lokal udvikling og vækst. Politisk vil DF fortsat sikre en decentral placering af pasningstilbud, skoler og plejehjem. DF vil, at flere embedsmænd/offentlige ansatte skal distriktsopdeles, så de flyttes fra rådhuset og ud i yderområderne. Et tværfagligt samarbejde lokalt med fokus på den forebyggende indsats skal i langt højere grad hjælpe og støtte sårbare børn og familier. DF vil have et “mini borgerservice” tilbage til de gamle Egebjerg og Gudme kommune. De ældre skal tilbydes manuelt hjælp og ikke bare være et nummer i rækken.

Flemming Rasmussen

Mikael Stender

Jette Kjellerup

Karen Wengel

Morten Sol

-


6

Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

3,7 millioner til Svendborg Kommunes plejecentre Svendborg Kommune får millioner fra satspuljemidler til at styrke medarbejderes kompetencer på demensområdet Svendborg Kommune har fået 3,7 millioner kroner fra de såkaldte satspuljemidlerne i den nationale handleplan for demens til en indsats, der skal videreudvikle medarbejdernes kompetencer på demensområdet. Formålet med indsatsen er at øge trivsel og livskvalitet hos

borgere med demens og deres pårørende på kommunens plejecentre. ”Vi er rigtig glade for, at Sundhedsstyrelsen har valgt at støtte denne indsats, som er helt i tråd med Svendborg Kommunes store fokus på demensområdet, og den demenspolitik vi har ved-

taget i Byrådet,” siger formand for Social- og Sundhedsudvalget, Hanne Ringgaard Møller, i en pressemeddelelse. Kompetenceudviklingen handler bl.a. om at indarbejde ’Spark of Life’-filosofien på plejecentrene. ’Spark of Life’ beskriver konkrete metoder og redskaber

til at tænde og styrke livsgnisten hos borgere med demens. ” Livsgnist beskriver den livskraft, der er kernen i menneskers liv. En stærk og sund livsgnist skaber grundlaget for mental sundhed og muligheden for at fastholde funktioner og evner understøttes. Og jo længere tid man kan blive ved med at gøre det man vil og har lyst til, jo mere livskvalitet får den enkelte,” skriver kommunen. Kompetenceudviklingen skal foregå tæt på den daglige hverdagspraksis med læringssituationer i hverdagen.

Fire gange rock på Harders i weekenden Der er hele fire rockkoncerter på Harders i den kommende weekend. Fredag den 27. oktober er det to lokale bands: Satanic Assault Division + Knivspids. Satanic Assault Division spiller fynsk Balck Metal på internationalt

niveau. Knivspids kalder selv deres genre for Super kosmisk stoner doom rock. Lørdag den 28. oktober er det SEA og Grusom, der rocker Harders. Lokale Grusom har en ny single ude, og en

ny plade på vej. Fredag den 27. oktober koster det 20 kr. i døren at komme ind. Lørdag den 28. oktober kan du købe billetter på Billetter www.billet.dk: forsalg: 80 kr. + gebyr. Dør: 100 kr. KLUB25: 50 kr.

Kunst i valgkampen

De konservative med borgmesterkandidat Henrik Nielsen i spidsen var torsdag på gaden for første gang i denne valgkamp for at markedsføre de konservative budskaber. Med sig havde de deres valgbil, som de har fået Svendborgkunstneren til at udsmykke med tre velkendte figurer fra valgkampen. Det kræver ikke den store billedanalyse at forstå budskabet: Henrik Nielsen er i følge de konservative manden, der kan formidle samarbejde henover midten i byrådet.

Udlejning Fiat Ducato Stor varevogn

Iveco Flyttebil med lift

Kontakt os og hør nærmere på telefon 6221 1130 | ke@keauto.dk

Rytterhaven 2 | 5700 Svendborg | Telefon 6221 1130 www.keauto.dk

Bo Hansen Borgmesterkandidat i Svendborg

Bo Hansen er borgmesterkandidat i Svendborg Kommune for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i november 2017. • Vi vil skabe et samfund, hvor der er plads og brug for alle mennesker • Vi vil bringe Svendborgs økonomi i en sund balance og skabe råderum til investeringer • Vi vil løfte investeringsniveauet i vores bygninger. Det gælder især skoler og ældrecentre • Kultur og natur er Svendborg Kommunes stærkeste brand og med den rette markedsføring vil det forløse vores enorme turismepotentiale • I en gensidig aftale med erhvervslivet vil vi nedsætte byggesagsgebyret imod at virksomhederne skaber flere lærepladser til de unge • Essensen af Socialdemokratiet er: Social bevidsthed og økonomisk ansvarlighed

• Fri Bikeshop Oplev forskellen

#

Ansvar for fællesskabet • Kom ind til din lokale Fri Bikeshop`s Værksted og få lavet Serviceeftersyn • Alm Cykel kr. 299,Med hele 11 kontrolpunkter • Alm. Elcykel kr. 499,Med hele 16 kontrolpunkter • Husk Vores Livstidsservice • Vi Henter og Bringer Gratis • 0 renter - 0 gebyr

Svendborg Vi har tilfredshedsgaranti

Læs mere her: www.socialdemokratiet.dk/politiker/bo-hansen

Tved Kirkevej 5A og Viebæltet 1 Svendborg1 Viebæltet 1 5700 Viebæltet Tlf.: 20912767 5700 Svendborg5700 Svendborg Åbningstider:

Tlf. 20 91 27 67Man-fre: Tlf. 08.00-17.30 20 91 27 67 Lør: 10.00-14.00

Tved Kirkevej 5ATved Kirk 5700 Svendborg5700 Sve Tlf. 20 91 27 67 Tlf. 20 91


Lokalavisen Svendborg

7

24. oktober 2017

L øvfaldsbuffet MØLLEKROENS

Laks røget på bøgeflis hertil æbletzatziki Andeconfit m/ citrongræs og ingefær m/ jordskokker, og pinjekerner Bagt lun kulmule på bund af smørdampet kål og hvidvins beurre blanc Variation af okse: Rosastegt oksemørbrad i rub med ristet hvid sesam og porterbraiseret oksespidsbryst med sauce diable

Møllekroens kommende arrangementer/ diner transportable Mortens aften på Møllekroen d.10/11

Tomatiseret ristet kartoffel med sød chili Bagt duchesse med smørstegt pastinak og skalotteløg

Mortens and ud af huset d.10/11-12/11

Quiche Lorraine med svampe, timian og valnødder Rødbedesalat med quinoa, feta, granatæble og syltede rødløg Lucaspærer i jomfruolie og lynghonning m/ rødkål og pistacienødder

Julefrokost på Møllekroen i dagene: 17/11 - 9/12

Hjemmebagte baguettes

Julefrokost klassisk ud af huset gældende d.17/11-17/12

Brombærmousse på mørk kiksebund m/ glace af hvid belgisk chokolade Konfektkage m/ kanel, cream cheese og saltet karamel

Nytårs menu d.31/12

Pris for denne flotte buffet ud af huset pr. couvert

Kr. 288,-

Tilbuddet er gældende fra 29/9 -17/12 2017 · Afhentning min. 10 couvert · Levering min. 15 couvert · Pris eks. lev. Forret/hovedret kr.258,- hovedret/dessert kr.240,- hovedret kr. 215,- børn under 12 år kr.160,-

Måske er det fordi al vores mad er lavet fra bunden... vi ofte hører sætningen: “vi har hørt at I laver go’ mad.” Det er vi naturligvis glade for at høre. Og vi syn’s faktisk også selv, at vi laver god hjemmelavet mad. Og spændende mad som er til at betale. Sådan har vi drevet Møllekroen i 17 år, det sætter vi en ære i, og de de tilfredse kunder bestyrker os i, at det skal vi blive ved med. Helle & Søren Grønning Selskabslokaler & Diner Transportable · Brolandvej 7, Bullerup · 5320 Agedrup · Telefon 65 93 87 07 · www.moellekroen.dk · e-mail: admin@moellekroen.dk

AD/ID design & kommunikation

Tilkøb Hovedret: Rosa andebryst stegt m/ rosmarin kr.25,-, Glaseret svinemørbrad m/ grovkornet sennep og timain kr.20,Tilkøb Dessert: Altesse brieost (Fransk rødkit) og Brugge Oud (Belgisk primadonna ost) hertil kompot, Italienske oliven og kiks kr.30,Callebaut parfait tilsmagt med cognac fyldt med solbærsorbet kr.20,- (Ris a la mande med kirsebærsauce kr.25,- -sælges fra 17/11-17/12)


8

Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

En kage som tak for hjælpen Familien Johansen fik hjælp i en svær tid. De siger her tak for hjælpen i form af en nominering til Sødt til den søde.

Et loyalt samarbejde til gavn for mennesker, idræt, kultur og erhverv Det politiske arbejde handler om mennesker i hele kommunen, på alle institutioner, på arbejdspladser, i fritidslivet, men også i byrådet. Her vil jeg arbejde loyalt, intenst og aktivt for et reelt samarbejde på tværs af holdninger og partiskel. Som borger i “udkanten” af kommunen ved jeg, hvor vigtigt det er med balance og ligeværdighed mellem Svendborg by og os borgere, der bor i de mindre lokalsamfund. Derfor vil jeg arbejde for hele kommunen – også de mindre lokalsamfund.

Preben Juhl Rasmussen

”Jeg vil utrolig gerne nominerer Lisette fra Svendborg Kommune. Hun har æren for at vores familie er kommet oven vande igen: I 2009 faldt jeg om med to hjerneblødninger. Min dengang kun 8-årige søn måtte hjælpe sin far med at genoplive mig. Det er noget ingen børn bør gå igennem. Min familie gik psykisk ned. Især vores mindste søn gik fuldstændig i stå. Vi søgte kommunen om hjælp, hvad vi også fik, men vores familie blev mere og mere stresset. Men i 2013 kom Lisette ind i vores liv. Hun var det lys for enden af tunnelen vi manglede. Hun fik styr på hele familien igen. Det har taget nogle år, men hvis ikke hun var kommet ind i vores liv, ja så ved jeg ikke hvor vi var i dag. Vi er heldige, at hun stadig væk er tilknyttet vores søn, som nu er blevet en dejlig ung mand på 16 år. Vi er Lisette en stor tak skyldig, og ved at nominerer hende til en ka-

gemand så vil vi vise hende, hvor meget vi skylder hende, og vi vil vise, hvor meget hun betyder for os som familie. Kærlig hilsen Familien Johansen.” Lisette blev rørt og meget glad, da hun modtog beskeden om, at hun havde vundet en kagemand fra Kvickly Storcenter til en værdi af 170 kroner. Lisette ønsker, på grund af hendes job, at være anonym. Send din nominering til redaktion@lokalavisensvendborg.dk. Husk kontaktoplysninger på den nominerede.

Lars Erik Hornemann (V) og Bo Hansen (S) mødes til duel på søndag kl. 16 i Borgerforeningen.

Borgmesterduel i Borgerforeningen De kæmper begge om borgmesterposten for de næste fire år i Svendborg, og på søndag den 29. oktober mødes de i en duel, arrangeret af deres to partier, Venstre og Socialdemokratiet. Det sker i Borgerforeningen i Svendborg kl. 16. Her vil borgmester Lars Erik Hornemann (V) og hans udfordrer, Bo Hansen (S), indlede med at fortælle lidt om sig selv, hvorefter de vil komme med hver et oplæg af ti minutters varighed om økonomi, arbejdsmarked og uddannelse samt kultur/ turisme/miljø. Efter oplægget vil de to kandidater diskutere med hinanden og publikum og til slut vil alle kunne stille spørgsmål. Christian Dan Jensen er ordstyrer.

EFTERÅRSFERIEN FRA D. 13. - 21. OKTOBER 2

OKSEHØJ

- SPIS HVAD D

KOMMUNALVALG 2017

Hvor skal Svendborg hen?

Kom til stort vælgermøde på Hotel Svendborg, mandag den 6. november kl. 19-21.30

Kom i god tid og nyd en drink i baren!

Hør spidskandidaternes bud på Svendborg Kommunes fremtid. Stil spørgsmål til kandidaterne. Hør hvad de vil med ældreplejen, Svendborg Havn, folkeskolen, miljø- og klimapolitikken, landsbyernes udvikling og valgets andre vigtige emner. I panelet: Bo Hansen, Socialdemokratiet Henrik Nielsen, Det Konservative Folkeparti Hanne Ringgaard Møller, Det Radikale Venstre Finn Olsen, Svendborg Lokalliste Bruno Hansen, SF

Jørgen Lundsgaard, Liberal Alliance Dorthe Ullemose, Dansk Folkeparti Helstegt oksehøjreb med 2 slags kartofler, Arne Ebsen, Tværsocialistisk Liste stort spændende salatbord, hjemmelavet sauce b Lars Erik Hornemann, Venstre Jesper Kiel, Enhedslisten ærter francaise, brød og smør. Nina Rosmarin, Alternativet

Ordstyrere: Steen Trolle, Lokalavisen Svendborg & Danny Fobian, Radio Diablo Alle er velkomne. Dørene åbner kl. 18.30. Arrangør:

Pris pr. kuvert DKK

248,-

Husk at bestille bord på telefon 62 17 62 03.

Se også vores højrebsophold på www.hotel-svendborg.dk Her får du: buffet, overnatning og stort lækker morgenmads

Svendborg Centrumpladsen 1

5700 Svendborg

Tlf. +45 6221 1700

booking@ho


Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

Book dit s os o selskab h fra 10-80

pers.

Bregninge Kro God mad til en fornuftig pris

Knæk cancer menu Menu lørdag 28. oktober Menu

Forret: rugbrødknæk m/tunmousse

Mortens aften

(fredag 10 november) Forudbestilling nødvendig Menu

Hovedret: knækpølser med det hele og varm kartoffelsalat

Velkomstdrink med snacks

Dessert: karamelrand med knæk karamel.

Hovedret: andebryst med brune eller hvide kartofler, rødkål og brun sovs

Pris kr.

119,- per person

r e t t ø t s Vi

indsamlingen og giver 10% af salget den 28.10 til knæk cancer.

Forret: lakseroulade

eller Gåsebryst med brune eller hvide kartofler, rødkål og brun sovs Dessert: is med friske bær Pris kr.

289,- per person

Bestil bord på 62 22 54 75 eller gitte@bregningekro.dk

Det store kagebord

Første søndag i måneden. Næste gang Søndag 5 november fra 14.00 – 17.00 Rugbrødslagkage, drømmekage, ærø pandekager, vafler, boller med smør, småkager osv., inklusive kaffe/the eller kakao

Kr. 119,-

Bregninge Kro │ Sundbrovej 54 │ Tåsinge │ Tlf. 6222 5475 - 3060 0133 gitte@bregningekro.dk │ www.bregningekro.dk Bregninge Kro Tåsinge

9


10

Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

SPIDSKANDIDATEN: HANNE RINGGAARD MØLLER, RADIKALE Derfor er jeg aktiv i Det Radikale Venstre: Det er for at tage ansvar for det samfund jeg lever i, og i dette tilfælde Svendborg kommune. Sådan vil jeg gøre en forskel som spidskandidat: Efter de første 4 år i politik vil jeg gerne være med til fortsat at gøre en forskel i Svendborg. Der er mange udfordringer at tage hul på og det vil kræve styring og ledelse af karakter i samarbejde med administrationen. Den styring vil jeg gerne være med til at påvirke og være med til at lede. Vi vil sætte kursen ved at støtte vores børn, de er vores alles fremtid, de unge skal have uddannelse og jobmuligheder, de ældre skal hjælpes og have den nødvendige hjælp, de unge ældre skal støttes i de nuværende aktiviteter. En mærkesag for mig: Vores ældrepolitik bygger på fem principper: • Længst muligt i eget liv • Rehabilitering. Lyt til borgerens behov • Fasthold det gode måltid. Fokus på ernæring og optimale rammer for måltidet • Grundig information. Samarbejdet mellem den ældre og hjemmehjælperen/sosu-assistenten skal være præget af tillid og grundig information om

FAKTA HANNE RINGGAARD MØLLER 53 år. Gift med Preben Ringgaard Møller, 3 børn, Cecilie, Kathrine og Niels, alle under uddannelse eller i arbejdslivet indenfor sundhed, erhverv og markedsføring. Lektor ved UCL og indehaver af Balladen, klinik for fysioterapi, sundhedsfremme og rehabilitering. Medlem af hovedbestyrelsen. Formand i Thurø menighedsråd. Tidligere altid besiddet tillidserhverv, min politiske karriere er ny.( medlem af RV siden 2012)

regler og beslutninger • Gode og relevante aktivitetstilbud, så vidt muligt inden for nærområdet. Dette gælder også kulturelle aktiviteter. Den kommunale støtte til senioridrætten skal fortsætte Bæredygtige boformer – også for ældre. Nye boog ejerformer skal understøtte visionen om en grøn, aktiv og åben by. Vi vil arbejde for at opføre et eller to bofællesskaber – kommunale eller private - inden udgangen af 2022. Bofællesskaberne skal tiltrække nye beboere og understøtte udviklingen af stærke bæredygtige fællesskaber på tværs af aldersgrupper. Aktiviteterne kan være fællesspisning, fysisk træning, dyrehold og andet som beboerne finder på. Bofællesskabet kan også rumme en sygeplejeklinik.

Èn ting, der kan gøre Svendborg til en endnu bedre kommune: Flere aktive borgere i hele kommunen, bosiddende som tilflyttere. Alle de kreative ildsjæle og erhvervsaktive vil vi gerne have bliver boende eller der bliver flere af dem.

Den største udfordring for Svendborg lige nu: Det er at få vendt forståelsen i byrådet og hos administrationen om at velfærden i Svendborg er noget vi skal investere i og ikke spare på. Ved at investere i børnene og deres fremtid – løfter vi den gode fri og folkeskole. Ved at investere i ældreområdet og seniorlivet får vi stærkere og sundere ældre, det koster samfundet mindre og vi har arbejdspladser til vore dygtige medarbejdere.

Sådan slapper jeg bedst af: Når jeg er sammen med min familie, i naturen og på mit arbejde.

Vælgermøde om håndboldens fremtid forældre, bedsteforældre, trænere og ledere. Men alle, der har interesse i håndboldens vilkår, er velkomne. Emnerne bliver bl.a. halleje og medlemstilskud, en mere balanceret investering i elite og bredde, idrættens faciliteter og landsstævnet 2021.

I panelet sidder: Bo Hansen (A), Hanne Ringgaard Møller (B), Henrik Nielsen (C), Bruno Hansen (F), Jesper Christensen (G), Annelise Ømand (H), Jørgen Lundsgaard (I), Finn Olsen (L), Mikael Stender (O), Arne Ebsen (T), Lars Erik Hornemann

Mit lokale yndlingssted: Thurø Rev og Naturen i det hele taget, til vands og på land.

Mit politiske forbillede: Morten Østergaard, Niels Helveg Pedersen; Nina Bang. Min seneste kulturoplevelse i Svendborg: Thurø revyen, yderst morsomt og medrivende.

Debat om sundhedsektor

Håndboldklubber arrangerer stort valgmøde i V. Skerninge Hallen den 1. november Håndboldens fremtid er i fokus, når håndboldklubberne i Svendborg Kommune inviterer til et fyraftensvælgermøde i V. Skerninge Hallen onsdag den 1. november 2017 kl. 17.30-19. Vælgermødet henvender sig til de ni klubbers medlemmer,

Sådan bor jeg i Svendborg: Jeg bor på Blåbærvænget 10. En gammel frugtavlergård fra 1820, hvor vi bor privat, og hvor der er klinik for fysioterapi, sundhedsfremme og rehabilitering.

(V) og Jens Erik Laulund Skotte (Ø). Ordstyrer er formand for Folkeoplysningsudvalget, Jan Find Petersen. Der vil være aktiviteter for børnene i hallen under mødet. Og efter mødet er der mulighed for at spise aftensmad i cafeteriet.

FOA Sydfyn er vært, når der mandag den 6. november kl. 19-21 inviteres til debatmøde under overskriften “Nærhed og tryghed i vores sundhedssektor”. I panelet sidder seks kandidater tilRegionsrådet: Annette Blynél, SF, Gitte Madsen, Radikale Venstre, Kim B. Welcher, Dansk Folkeparti, Lasse Holm Grønning, Socialdemokratiet, Ulrik Sand Larsen, Venstre, Vibeke Syppli Enrum, Enhedslisten. Alle er velkomne i Møllergade 56, Svendborg.

Mødeleder og tovholder Christian Dan Jensen

Lars Erik Hornemann (V)

BORGMESTERDUELLEN Ordfight i valgkampen Duel - dialog - debat : fra A til V Søndag den 29.oktober Kl. 16.00 – 18.00 Kulturhuset Borgerforeningen Fri entre – åben for alle

Bo Hansen (S)


Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

ÅBNINGSFEST ONSDAG DEN 25. OKTOBER

25% DEN 25. - 28. OKT

* UNDTAGET LAURIE

PÅ ALT I BUTIKKEN * * GÆLDER IKKE LAURIE

ONSDAG DEN 25. OKTOBER SLÅR VI DØRENE OP TIL VORES NYE FLOTTE BUTIKSKONCEPT.

VI FEJRER DET MED 25 % FRA DEN 25.-28. OKTOBER VI SERVERER KAFFE OG KAGE PÅ ÅBNINGSDAGEN

VELKOMMEN HOS LIKE ANNA I 1935 grundlagde Anna Petersen sammen med sin mand en trikotagevirksomhed i Brande. Siden dengang er der sket meget. Virksomheden hedder i dag BTX Group A/S og skaber med sine fem stærke brands Brandtex, Signature, Imitz, Ciso og Jensen stadig smukt tøj til kvinder. Derfor er det heller ikke et tilfælde, at de nye butikker hedder Like ANNA.

ike

ANNA Møllergade 14 B, Svendborg

11


12

24. oktober 2017

Lokalavisen Svendborg


Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

13


14

Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

”Like Anna” rykker ind i Møllergade I denne uge åbner en ny modetøjsbutik i Møllergade - og der er fuld fokus på kvinder i deres bedste alder Af Maria Drud

Det er en forholdvis ny kæde, der rykker ind i Møllergade. Nemlig BTX Group, det tidligere Brandtex, som åbner deres sjette ”Like Anna” butik inden for ét år: ”Da vi overvejede hvilke byer, vi gerne ville åbne i, så valgte vi Svendborg, for her er en charme og et godt lokalt handelsliv - og her passer ”Like Anna” lige ind,” siger Michael Rasmussen, som er retailmanager i BTX Group. Som butikschef har BTX Group fundet lokale Karina Tørnquist - og hun ved godt, hvad der skal til, for at give kunderne en god oplevelse: ”Vi vil yde den bedste service og sørge for en god stemning,” fortæller Karina med et smil. ”Like Anna” slår dørene op i denne uge, og butikken bugner af efterårets og vinterens mode til kvinder i deres bedste alder: ”BTX Group står blandt andet bag mærket Jensen, der har en rigtig god pasform. Så kunderne kommer ikke til at gå forgæves

Der var godt fyldt op ved bordene på Frederiksøen under sidste uges Svendborg Streetfood.

Svendborg spiste Streetfood med store smil Svendborg Streetfood var en velbesøgt affære og vil blive gentaget

Karina Tørnqvist er butikschef i den nye modebutik ”Like Anna”, der åbner i denne uge i Møllergade

Brandtex, Jensen, Image og Signature vil der også kunne findes tøj fra Laurie, Fransa Infront og Frequence.

her,” siger Karina, der efter fire år i butik i Odense, er glad for at være tilbage i Svendborg. Udover Btx Groups egne mærker:

Da Svendborg Streetfood så dagen lys i uge 42 var væftshallen fyldt med sultne mennesker fra første minut. Det anslås at der har været mellem 8.000 og 10.000 spisende gæster - og værftshallen beviste igen sit værd: ”Vi synes, det igen beviser Den store Værftshals store værdi som en rå event-hal lige midt i byen. Vores håb er, at flere opdager stedet og bruger det endnu mere, end det er tilfældet i dag.” Sådan skriver Kammerateriet på deres facebookside, hvor de også takker for den store opbakning. Kammera-

Slå til NU!!! Smartere opbevaring sparer både plads og tid.. RABAT

-25%

-40%

Hos XL-Byg kan du opleve Elfa´s kvalitets skydedøre og enestående indretnings-/opbevaringssystem.

Kom ind og få gode råd og vejledning til, hvordan din nye på skydedøre garderobe-/opbevaringsløsning kan blive, så du får mere tid til det, du gerne nå i en travl hverdag. Og lige nu sparer påvilindretning du ikke kun plads og tid, men også rigtig mange penge.

RABAT

-50

Gælder fra den 24. oktober til 5. november 2017. Priserne er ekskl. fragt. Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl.

RABAT

-25% på indretning

RABAT

-50% -40 på skydedøre

XL-BYGGECENTER NYBORGVEJ 2 5700 SVENDBORG

Den peruvianske foodtruck Panca var et af de gadekøkkener, der var rullet til Sydfyn for at levere mad til Svendborg Streetfood.

teriet lover desuden, at Svendborg Streetfood vil komme igen: ”Det er ingen hemmelighed, at streetfood-markedet var vores første gang, og vi har selvsagt høstet en masse erfaringer, som vi tager med os ind i det næste marked. For der er ingen tvivl om, at vi gentager succesen.”


Lokalavisen Svendborg

ALLE HVERDAGE KL. 9.00 -17.30

SAMT LØR-, SØN- OG HELLIGDAGE KL. 9.00 -16.00 XL-BYGGECENTER XL-BYGGECENTER · NYBORGVEJ 2 · 5700 SVENDBORG TILBUDDENE GÆLDER TIRSDAG DEN 24. OKTOBER TIL SØNDAG DEN 5. NOVEMBER 2017 NYBORGVEJ 2 ·FRA 5700 SVENDBORG

KOM IND OS SE ALLE VORES NYHEDER I

BOLIGVARER! BAMBUS VARER Vælg mellem krus, fade, skåle, kander samt bakker SÆDEHYNDE I lammeskind poly/acryl str. 40x40 cm, flere farver

49

95

LANTERNESÆT I pinewood Sæt á 2 stk PR. SÆT

300,-

PR. STK .

GODE TILBUD FRA VÆRKTØJSAFDELINGEN PR. SÆT

600,BAHCO Topnøglesæt ½” 24 dele

PR. SÆT

500,BAHCO Topnøglesæt 3/8” Korte og lange toppe

119 95

LAMMESKIND I poly/acryl str. 60x90 cm, flere farver

PRIS PR. STK. FRA

15,-

NU

1.000,R 200,SPA

METABO Akku slagborermaskine SB 18 2x2,0 AH

Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl

VI HOLDER ÅBENT

PR. STK

15

24. oktober 2017


16

Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

SJÆLEN BOR PÅ SYDFYN

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL

TVED ØRBÆKVEJ 112

Ejerbolig

2 boliger og skønt havemiljø samt fyldt med muligheder for den store og aktive familie

LUNDEBORG KYSTVEJ 27

Ejerbolig

ÅBENT HUS

NYHED

Her har du muligheden for at erhverve en god og stor ejendom med masser af muligheder for bl.a. heste, udlejning af lejlighed, bo 2 generationer og meget mere. Ejendommen er i nuværende ejeres tid blevet opdateret med nyt pillefyr (i 2016) samt blevet tilsluttet offentlige kloak. A Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

2.195.000 B 1.914 C 110.000 9.927/8.096

D

E

Sagsnr. 1640712 Bolig/kld. m2 269/30 Stue/vær 2/6

Grund m2 Opført

F

11.185 1880 G

MULIGHED FOR UDLEJNING AF LEJLIGHED

RANTZAUSMINDE SOLVÆNGET 12

Ejerbolig

Udsigtsvilla i Rantzausminde med andel i tilhørende sommerhus for enden af vejen

SØNDAG D. 29/10 KL. 14.00-14.45

Denne perle af en villa, med tilhørende andel i sommerhus ved vandet, ligger i det skønne Rantzausminde på lukket vænge, med smuk udsigt til Svendborg Sund samt tæt på skole, indkøb etc. Ejendommen er yderligere beliggende i skønt naturområde med skov og strand som din nærmeste nabo.

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

Morgensolen strømmer ind ad de store vinduer, og med den eksklusive udsigt over indsejlingen og vandet til Lundeborg Havn, er der gode chancer for en god start på dagen.

C

D

Sagsnr. 1631209 Bolig/kld. m2 130/90 Stue/vær 1/3

Direkte til vandet

3.395.000 A 3.821 B 170.000 15.307/12.579

Grund m2 Opført

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

E

792 1965 F

2.995.000 1.694 150.000 13.520/10.868

158 2/3

Grund m2 Opført

G

STRANDHUSE STRANDBAKKEN 11

Ejerbolig

Ejerbolig

ÅBENT HUS

5.595.000 A 7.485 B 280.000 25.181/20.696

C

D

Sagsnr. 1319408 246 2/4

G

SVENDBORG MØLMARKSVEJ 164

Højt hævet over Svendborg Sund med den bedst tænkelige beliggenhed i det idylliske Strandhusemiljø, finder I denne modernistiske villa, tegnet af den lokale anerkendte arkitekt Lars Mindedal i en japansk og amerikansk inspireret stil. Her er store ubrudte glasflader fra gulv til loft som giver masser af lys, udsigt og himmel ind i boligen.

Bolig m2 Stue/vær

D

1.020 1893 E

F

Arkitekttegnet udsigtsvilla med egen pool og andel i badebro

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

B C

Sagsnr. 1583009 Bolig m2 Stue/vær

A

Grund m2 Opført

E 1.130 1969 F

G

TROENSE SLOTSALLEEN 12 Delvist restaureret bindingsværksidyl med en park af en have og kort til Svendborg Sund

Midt i Troenses hyggelige miljø af de idylliske og velholdte bindingsværkshuse med stråtag og stokroser og et havnemiljø med en skøn stemning ligger dette markante "bondehus" og venter på nye ejere. Ejendommen har gennemgået en delvis renovering af stueetagen med bla. nyere lyst Hanstholm køkken/alrum med gulvvarme. A

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

2.495.000 B 3.296 C 125.000 11.266/9.257

E

Sagsnr. 1446504 Bolig/kld. m2 147/4 Stue/vær 2/3

D

Grund m2 Opført

F

1.480 1827 G

Estate Andersen & Thomsen EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

Vestergade 38 Vestergade 38D,D,5700 5700Svendborg Svendborg Telefon 6220 2000 Telefon 6220 2000 E-mail 5700@estate.dk E-mail 5700@estate.dk Find os på facebook facebook.com/Andersen-og-Thomsen-180428798702646

Ejerbolig

SØNDAG D. 29/10 KL. 15.15-16.00

Et godt villatilbud med værksted

A En dejlig funktionel og velpasset villa med en god beliggenhed. Denne villa er som skabt B til førstegangskøbere eller seniorer, der vil nyde livet uden at bruge tid og penge på dyr C og besværlig vedligeholdelse.

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

1.295.000 2.126 65.000 5.886/4.835

D

Sagsnr. 1083206 Bolig/kld. m2 117/96 Stue/vær 1/3

Grund m2 Opført

E

884 1962 F

Her kan I bare læne jer tilbage og dovne dagen væk på terrassen, eller bruge tiden i værkstedet med et par gode venner og jeres fælles interesse. De nuværende ejere har G passet godt på villaen, her er nyere Vildbjerg mahogni vinduer, fint nyere Modulia køkken og nyere badeværelse, ja det er lige før I ikke behøver at male, før I flytter ind. Indretning, stueetagen: Entré med nyere hoveddør, opholdsstue i åben forbindelse med køkken, soveværelse, værelse, kontor, nyere pænt badeværelse. Indretning, kælder: Garage, værksted, teenageafd. med 2 gode værelser, ældre badeværelse samt bryggers/ køkken. Ejendommen er centralt beliggende i Svendborg med få min på cykel ned til centrum. Som ekstraudstyr er der også en stor garage på 40 m2. Her er der plads til fritidsaktiviteter af enhver art. Haven er enkelt anlagt med græsplæne og fliseterrasse, nemt og ligetil.. Mon ikke I skulle kontakte os på tlf. 6220 2000 for en aftale om, at se nærmere på dette gode tilbud..?


Lokalavisen Svendborg

17

24. oktober 2017

SJÆLEN BOR PÅ SYDFYN

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL

HØGE BØGE HØJE BØGE VEJ 50

Ejerbolig

SVENDBORG VESTERGADE 95

Ejerbolig

CHRISTIANSMINDE FRUERSTUEVEJ 30

Ejerbolig

Charmerende byhus i tip-top stand Hyggeligt og charmerende byhus på 70 veldisponerede m2 med central beliggenhed til A Svendborg Centrum, tæt på alle byens faciliteter indenfor gåafstand til biografen, B teateret, Borgerforeningen, Svendborg havn og de hyggelige gågader. Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

995.000 1.637 50.000 4.571/3.754

C

Sagsnr. 1732008 Bolig m2 Stue/vær

D

Grund m2 Opført

70 1/2

345 1927 E

F G

OLLERUP SØBAKKERNE 98

Andelsbolig

GRATIS VARME OG EL

SELVSTÆNDIGT ANNEKS I BOLIGKVALITET

MULIGHED FOR UDSTYKNING AF GRUND

ANDELSBOLIG I ENERGIMÆSSIG TOPKLASSE Flot klassisk murermestervilla

A

Flot klassisk murermestervilla af den store rummelig slags - 191 m2 bolig samt 45 m2 B anneksbolig med mulighed for erhverv. Hvis I søger den klassiske murermestervilla så har C I måske svaret på Jeres boligdrøm lige her. Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

2.995.000 2.831 150.000 13.551/11.138

D

Sagsnr. 1734909 Bolig/kld. Stue/vær

m2 191/108 2/4

Grund Opført

m2

E 817

Nyere andelsbolig med smuk udsigt I 2013 opførte Jørgen Jensen denne mindre andelsboligforening i den sædvanlige A høje kvalitetsstandard, som kendetegner byggerier herfra. Boligerne er derfor opført med tanke på eftertiden, således at den fremtidige vedligeholdelse vil være minimal. B C Kontant Mdl. boligydelse

499.000 4.574

1897 F

Sagsnr. 1732408 m2

Bolig Stue/vær

91 1/2

Grund Opført

m2

Ejerbolig

E

3.763 2013

B En flot og gedigen villa opført i 1934 på en 2.178 m2 grund i det attraktive Fruerstuevej C 2 2 kvarter i Christiansminde. Villaens etageareal er 225 m fordelt med 165 m boligareal i D stueplan og 60 m2 underetage med kontor og teenagerværelse.

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

3.395.000 3.869 170.000 15.331/12.599

E

Sagsnr. 1743501 Bolig/kld. Stue/vær

m2

170/60 1/4

Grund Opført

F

m2

2.178 1934 G

F

G

THURØ BØGELØKKEN 2

D

A

Fantastisk udsigt og høj interiørklasse

G

VINDEBY FÆRGEGÅRDSVEJ 18

Ejerbolig

HESSELAGER FRUENS ALLE 8

Ejerbolig

NYHED

NYHED

Gennemmoderniseret villa tæt ved Svendborg Sund A Renoveringen har bl.a. bestået af etablering af gulvvarme i det meste af stueplan, nyere B eksklusivt INVITA køkken, nye gulve, nyt el og vvs samt et nyt stort badeværelsesmiljø m. C loft til kip samt meget andet. Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

1.395.000 1.873 70.000 6.343/5.211

D

Sagsnr. 1736209 Bolig/kld. Stue/vær

m2

74/37 1/2

Grund Opført

m2

E 641

1949 F

G

TÅSINGE HYBENROSEVEJ 7

Flot moderniseret og nem 1 plans villa Hele boligen er med glatte, hvide gipslofter, vandskurede vægge, delvist med Junckers A parketgulve og delvist med gulvvarme. Grunden er nyanlagt med bl.a. 2 gode træterrasser og højbede - alt sammen med henblik på mindst mulig vedligeholdelse. B Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

1.695.000 2.238 85.000 7.688/6.317

C

Sagsnr. 1734409 Bolig m2 Stue/vær

116 1/3

Grund m2 Opført

D 695

1961 E

F

Perfekt fritidshus på Stenodden med udendørs swimmingpool En ferie på Stenodden begynder i det øjeblik du passerer Lunkebugten og følger vejen mod Stenodden. Den dejlige natur med strand og vand til venstre og bøgeskoven til højre er en fryd for øjet og en lise for sjælen.

Indflytningsklar og moderniseret villa

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

Estate Andersen & Thomsen G

EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

Vestergade 38 Vestergade 38D,D,5700 5700Svendborg Svendborg Telefon 6220 2000 Telefon 6220 2000 E-mail 5700@estate.dk E-mail 5700@estate.dk Find os på facebook facebook.com/Andersen-og-Thomsen-180428798702646

Ejerbolig

1.695.000 1.774 85.000 7.694/6.321

Sagsnr. 1620806 Bolig m2 Stue/vær

84 1/3

Grund m2 Opført

957 1999

A

B Yderest charmerende villa fra 1923, der med sin kompakte form, enkle planløsning og C klassisk danske arkitektur, er en ejendom som de fleste vil holde af og betragte som et D rigtigt dansk hus, måske fra den bedste byggetid. 995.000 1.159 50.000 4.538/3.726

E

Sagsnr. 1736009 Bolig m2 Stue/vær

103 1/2

Grund m2 Opført

F

706 1923 G


18

Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

DEBAT

DEBAT

Svendborg Kommunes ­annonce i ­oktobernummeret af DSBs blad UD & SE

Bliv væk fra Sydfyn?

Af Lars Erik Hornemann, borgmester, og Arne Ebsen, byrådsmedlem, medlemmer af markedsførings-styregruppen Svendborg Kommune Citta-hvad-for-noget. Det var overskriften på lederen i Fyns Amts Avis torsdag den 12. oktober. Og en leder er som bekendt udtryk for avisens holdning. Efter endt læsning kan læserne derfor konkludere, at FAA ikke mener, at Svendborg Kommune skal gøre en aktiv indsats for at få flere folk til at få øjnene op for de mange gode tilbud og grunde der er ved at bo på Sydfyn. Vi skal med andre ord ikke få folk til at flytte til Sydfyn! Sådan som vi har forsøgt bl.a. gennem en annonce i DSBs blad

UD & SE i oktober-nummeret. I øvrigt sammen med andre kommuner, der også gerne vil have flere folk til at bosætte sig i netop deres område. Det skal vi overlade til de andre 97 kommuner i Danmark. Nå ja, så er den indsats som kommunerne gør i øvrigt kun larm, fordi de alle sammen gør det. Derfor flytter det bogstaveligt talt ikke noget. Hvis man skal tro lederskribenten. Tillad os lige et sidespring. Er det ikke det samme som medierne også gør. Forsøger på forskellige måder at gøre opmærksom på sig selv, så folk vil abonnere på aviserne hvad enten det er en lokal avis, regional avis eller en landsdækkende avis. Vi husker mange forskellige tiltag gennem mange år som avislæsere fra de forskellige aviser, der med mere eller mindre elegante metoder har forsøgt at få os som abonnent. Men tilbage til lederen. Hvis det skulle være undgået lederskribentens opmærksomhed. Og det kan jo ske. Så har Svendborg Kommune så sent som i lørdags den 7. okt. haft en annonce i tillægget Radius, som udkom sammen med Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende. Og ligeledes blev sendt ud med Ugeavisen Svendborg den 10.

Så hatten passer … Helle Caspersen, byrådsmedlem for Venstre, me dl e m af Erhvervs-, Beskæftigelses og Kulturudval-

get, skriver: Svendborg Byråd har netop vedtaget budget 2018 med et meget bredt flertal. I debatten på seneste byrådsmøde var der stor anerkendelse af parterne indover midten, og Henrik Nielsen løftede på sin medbragte hat i anerkendelse af Socialdemokratiet, SF og Liste T, hvorefter Arne Ebsen med vanlig humor svarede

”you can leave your hat on”. Sådan var stemningen ikke helt sidste år ved samme tid, den var nok mere i retning af ”jeg sætter min hat, som jeg vil” efter at såkaldte K5 (Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Svendborg Lokalliste) uden forudgående dialog med sine forligspartnere, lavede en aftale med Socialdemokratiet, SF, Liste T og Enhedslisten om at halvere de besluttede besparelser med et svuptag, og derved sætte budgettet for 2017 under pres. Det har vi så måtte forholde os til ved budgetforhandlingerne i år. Så selvom K17 hatten nok fik et par buler eller 3 ved den lejlig-

oktober. Hertil kommer, at Svendborg Kommune blev kontaktet af de kolleger til lederskribenten, der sælger annoncer til Gul og Gratis, der også udkommer med FAA og FS. De ville gerne sælge annonceplads. Det sagde vi også ja til. Men det kan vi så forstå på lederskribenten, at det også var larm og unødvendig brug af borgerens skattekroner. At JyskFynske Medier som FAA er en del af så fik lidt mere på bundlinien undskylder vi gerne. Og fremover skal Svendborg Kommune

blot sige nej tak, når Svendborg Kommune bliver kontaktet af en lederskribentens annoncekolleger, der vil have Svendborg Kommune til at annoncere i enten avisen eller i et af de tillæg, som avisen udgiver. Og som bl.a. er med til at betale lederskribentens løn. Som chefredaktør Troels Mylenberg skrev i ”Ugens Bagkant” for et stykke tid siden. Det handler om fejlene, om alt det, der er i vejen, som får lov til og frem for alt masser af plads til at overskygge det, vi måtte gå ind for. Et nej er stærkere end et ja, i hvert fald mere hørbart. Måske det ligefrem er blevet vort mest tidstypiske karakteristika; ansvarsfraskrivelsen og nej’et. Forsikringen om, at vi i hvert fald ikke er så blåøjede, at vi går fuldt og helt ind for noget, i hvert fald ikke uden meget tydeligt at påpege fejlene ved det. Ofte når vi ikke længere end til fejlene. Vi vil gerne gøre hans ord til vores. Og håber også, at lederskribenten vil have dem i baghovedet, næste gang, der skal skrives en leder til FAA. Vi ville gerne have haft læserbrevet med vores svar med i FAA. Men det ønskede avisen ikke. Derfor har vi valgt at sende det til Lokalavisen.

Ildsjæle kan også brænde ud… hed og det økonomiske råderum efter budget 2017 i hvert fald fik det, så har vi nu 2018 budgettet på plads. Forhandlingerne forløb i god dialog, og der blev givet og taget med ydmyghed, således at et bredt flertal kunne vedtage budgettet ved byrådsmødet den 10. oktober. Det er vi egentlig rimelig tilfredse med i Venstre, men kan nu ikke lade være med at ærgre os over, at vi med rettidig omhu sidste år, hvor dette års udfordringer allerede var kendt, kunne have stået i en bedre situation end vi gør i dag.

Niels Christian Nielsen, byrådskandidat for Socialdemokratiet, Mellemvej 10, 5700 Svendborg,skriver: Svendborg Kommune er som udgangspunkt et godt sted at bo og være borger i. Skov, vand og strand har vi fået foræret fra naturens hånd, og mangfoldigheden af kulturelle og sportslige fritidstilbud er stort og bredt. Mange af kulturtilbuddene finder naturligt sted i Svendborg, men vi skal bare have i mente, at der faktisk bor flere borgere ude

i lokalsamfundene i Svendborg Kommune, end der gør i selve Svendborg By. Det er der jo ikke noget forkert i, tværtimod. Alle frivillige i kommunen gør en stor uegennyttig indsats i deres foreningsarbejde og/eller for deres lokalområde, og det kan de ikke takkes nok for. Udfordringen er bare, at hvis fællesskabet ikke passer og plejer de lokale ildsjæle, så risikerer de at brænde ud. Derfor vil jeg arbejde for, at det nye byråd opretter en landsbypedelordning i lokalområderne, så der kan blive løst opgaver, der enten ikke løses i dag, eller løses af frivillige. Opgaverne skal

Hvis fælles­ skabet ikke passer og plejer de lokale ildsjæle, så risikerer de at brænde ud. gavne lokalsamfundet og give et serviceløft til lokalområdet. Det kan f.eks. være hjælp til en forskønnelse af landsbyerne, så som vask og vedligehold af by og vejskilte, pasning af fællesområder, fortove og praktisk hjælp til sports-og byfester.

Stem SF - kulturens stemme i byrådet

Svendborg Et grønt parti

- med røde løsninger


Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

SOLO ER SOLGT

60

%

el. 40

%

PÅ ALT I BUTIKKEN* (AF VEJL. UDSALGSPRIS) * G Æ L D E R I K K E L I L LY K O N F I R M A T I O N S T Ø J

SVENDBORG

FRA ONSDAG DEN 11. OKT.

SOLO ER SOLGT

19


20

Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

Nyere fritidshus med masser af plads.

UGENS BOLIG.

Humble

Fritidshus Østerskovvej 62 Sommerhuset er beliggende i et skønt sommerhusområde blot få hundrede meter fra en dejlig strand ved Langelandsbælt og lige på grænsen til en rigtig god golfbane. Her er tale om et sundt og charmerende træhus med tilhørende gæsteanneks. Stor sydvestvendt terrasse. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

1.295.000 1.737

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

65.000 5.903/4.810

Bolig m2: 92 Grund m2: Stue/vær: 2/5 Byggeår: 2007 Sag: 05500021611

1.203

Fantastisk beliggenhed.

Humble - Ristinge

Fritidshus Lindevænget 8 Rigtig flot sommerhus i Ristinge. Der er plads til den store familieferie. God størrelse stue og stort kækken/alrum. 4 værelser og 2 badeværelser. Størrelsen og indretningen giver også rigtig gode udlejningsmuligheder. Og så ved Danmarks bedste badestrand! Kontant: Ejerudgift pr. md.:

1.195.000 2.192

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

60.000 5.451/4.442

Bolig m2: 100 Grund m2: Stue/vær: 1/4 Byggeår: 2006 Sag: 05500021007

ÅBENT HUS.

Villa, 1 fam.

Valborgs Kasse 3 Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Villa, 1 fam. Rolighedsvej 8 Er drømmen et lille hus med bindingsværk og stråtag med kort afstand til alle dagens gøremål, så har vi fundet ejendommen til dig her.Ejendommen er beliggende midt i V. Åby, der er en aktiv lille landsby.

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

795.000 1.016

40.000 3.650/3.011

Bolig m2: 94 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Udhus m2: Byggeår: 1852 Sag: 05500021189 Energi:

2.795.000 1.563

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

140.000 12.639/10.388

Bolig m2: 51 Grund m2: Stue/vær: 1/2 Udhus m2: Byggeår: 1940 Sag: 05500021599

394 10

719 11 E

danbolig Svendborg.

Ejendomsmæglere & Valuarer, MDE · danbolig.dk Centrumpladsen 6, 5700 Svendborg · Tlf. 6221 4484 · svendborg@danbolig.dk

65.000 7.010/5.488

Bolig m2: 136 Stue/vær: 1/3 Byggeår: 2005 Sag: 05500021451

I skovens dybe stille ro - og så endda med egen skov. Det kan man med god samvittighed sige om denne ejendom på Søltvej. For enden af en lille markvej ligger ejendommen fuldstændig uforstyrret i de mest fantastiske omgivelser på en grund på ca. 4,4 ha, med en parklignende have med respekt for naturen. Jorden omkring ejendommen er omgivet af hyggelige skovområder med åbne engarealer og klippede stier. Man er i den grad sig selv, og så alligevel under 3 km fra Gislev by, hvor man finder indkøbsmuligheder, børnepasning, friskole og et meget aktivt lokalsamfund.

05500020615

Grund m2: Udhus m2: Garage m2: Energi:

34.167 20 56 C

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.495.000 2.511

75.000 6.791/5.607

Bolig m2: 219 Grund m2: Stue/vær: 2/5 Udhus m2: Byggeår: 1850/1995 Sag: 05500021530 Energi:

43.999 189 F

Skønt område.

Grund m2:

Sag:

110.000 9.950/8.177

Fritidslandbrug

Søltvej 24A

1.300.000 254

2.195.000 2.350

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

Gislev

Helårsgrund Svendborgvej 152 Unik byggegrund i 1. række direkte ved strandbredden! At her er tale om en helt igennem unik beliggenhed, kan der vist ikke være tvivl om. En byggegrund på 154m² i 1. række til Faaborg Fjord, med den skønneste udsigt til det Sydfynske Øhav.

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Fantastisk beliggenhed.

Faaborg

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

1.200 9

Søndag d. 29-10 kl. 11.00-12.00.

Byggeskitser på billederne.

Faaborg

105.000 9.498/7.742

Bolig m2: 65 Grund m2: Stue/vær: 1/4 Udhus m2: Byggeår: 1986 Sag: 05500020897

Nedlagt landbrug

NYHED.

Svendborg

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

2.097.000 2.397

Det her er en rigtig spændende og velbeliggende landejendom, som i den grad adskiller sig fra de fleste øvrige landejendomme på markedet. Ejendommen er beliggende i udkanten af Stenstrup og man skal ned ad en lille markvej på Løgeskov for at komme til ejendommen, så den ligger i rolige og fredelige omgivelser, omkranset af de ca. 3,5 ha der hører til ejendommen. Kom forbi til Åbent Hus og nyd formiddagen med en skøn indflytningsklar ejendom i fantastiske omgivelser.

Første række på Thurø.

Se video af ejendommen på danbolig.dk & facebook.

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Løgeskov 60

Går du i salgstanker, så ring til danbolig og få en uforpligtende vurdering af din ejendom. Kontakt os på tlf. 6221 4484 og få en snak med os. Vi kan fortælle dig om dine salgsmuligheder.

I Svendborgs mest attraktive sommerhusområde, Valborgs Kasse, finder I dette skønne sommerhus med en beliggenhed i første række fra vandet, hvorfra udsigten til det Sydfynske Øhav er fantastisk. Det intime hus rummer både værelser og en dejlig stue. Ude venter en frodig have med to terrasser og et udhus. Grunden ligger op ad Øster Skov, og der løber et grønt areal langs havens ene side. Derudover er der direkte adgang til stranden fra haven via en åbning i buskadset, og mod vest skimtes Valdemar Slot. I Thurø By fire kilometer fra adressen ligger et godt supermarked.

Fritidshus Strandløkken 12 Sommerhus med bedste beliggenhed ved Danmarks bedste badestrand. Rigtig dejligt sommerhus i 2. række ved Ristinge. Det bliver ikke meget bedre. 65 m² beboelse samt 9 m² anneks. Rigtig god indretning med bl.a. 3 værelser og stor lys stue. Et sjældent udbudt sommerhus.

Stenstrup

Vi sætter pris på din bolig!

NYHED.

1.471

Humble - Ristinge

154

Faaborg

Fritidshus Mosegården 36 Spændende arkitektegnet sommerhus i dejligt sommerhusområde med fantastisk udsigt til det Sydfynske Øhav.Sommerhuset er beliggende i en dejlig udstykning mange ens sommerhuse, hvilket giver en helt speciel visuel oplevelse. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.195.000 2.772

60.000 5.451/4.500

Bolig m2: 102 Stue/vær: 2/4 Byggeår: 2004 Sag: 05500020054 Energi:

D


Lokalavisen Svendborg

Se video på danbolig.dk & facebook.

Fantastisk panoramaview. Villa, 1 fam.

Vester Skerninge Strandhuse 31

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

2.495.000 2.490

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: Bolig m2: 150 Stue/vær: 2/4 Byggeår: 1971 Sag: 05500021160

125.000 11.307/9.294

Grund m2: Kælder m2: Garage m2: Energi:

1.267 68 24 D

Super godt naboskab.

Vester Skerninge

Fåborgvej 12 Her er masser af atmosfære og charme. De synlige bjælker og flotte gamle lofter giver en helt speciel stemning. Gårdmiljøet og den hyggelige gamle have, nærmest drager en udenfor. I øvrigt kommer den nye familie til at bo i gå afstand til alle byens faciliteter. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

1.095.000 1.229

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

55.000 4.999/4.105

Vestervangen 61

Villa, 1 fam.

Vester Skerninge

995.000 1.574

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

50.000 4.568/3.752

Bolig m2: 103 Grund m2: Stue/vær: 1/2 Udhus m2: Byggeår: 1986 Sag: 05500021371 Energi:

843 10 D

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

1.095.000 1.218

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: Bolig m2: 126 Stue/vær: 1/3 Byggeår: 1914 Sag: 05500021465

55.000 5.009/4.114

Grund m2: Kælder m2: Udhus m2: Energi:

1.125 6 31 E

Fritidslandbrug Ørbækvej 253 Flot beliggende landejendom med skøn udsigt, gode bygninger, og sidst men ikke mindst, så ligger ejendommen godt tilbagetrukket fra Ørbækvej. Ligger i udkanten af Gudbjerg, tæt på indkøb, off. transport, skole og børnepasning. Et stort aktiv er, at der er sikker skolevej.

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

80.000 7.253/5.959

Villa, 1 fam.

Hesselager Skolevej 28

22.135 532 G

Hesselager - Revsøre

1.895.000 2.032

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

95.000 8.590/7.059

Grund m2: Udhus m2: Carport m2: Energi:

2.039 52 43 D

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

850.000 1.886

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

45.000 3.877/3.184

Bolig m2: 157 Grund m2: Stue/vær: 2/3 Carport m2: Byggeår: 1981 Sag: 05500021180 Energi:

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

1.995.000 1.945

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

100.000 9.048/7.436

Bolig m2: 256 Grund m2: Stue/vær: 2/3 Garage m2: Byggeår: 1918/1980 Sag: 05500021136 Energi:

1.577 27 D

Nedlagt landbrug Løkkevej 7 Spændende landejendom med 5 HA jord. Ideel til de hesteinteresserede. Gode folde, ridebane, og gode staldfaciliteter. Jorden ligger lige ved siden af ejendommen. Stor beboelse med hele 210 m² i 2 plan. Skøn udsigt over det flotte landskab. Rigtig mange muligheder.

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.795.000 2.500

90.000 8.150/6.696

Fritidshus

Hesselager

Hesselagergårdsvej 36 2.950.000 1.835

150.000 13.396/11.013

Bolig m2: 93 Grund m2: Stue/vær: 1/4 Byggeår: 2009 Sag: 05500021174

735

595.000 1.279

30.000 2.760/2.264

Bolig m2: 116 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Byggeår: 1964 Sag: 05500020225 Energi:

danbolig Svendborg.

Ejendomsmæglere & Valuarer, MDE · danbolig.dk Centrumpladsen 6, 5700 Svendborg · Tlf. 6221 4484 · svendborg@danbolig.dk

1.340

G

1.195.000 1.545

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: Bolig m2: 133 Stue/vær: 1/3 Byggeår: 1877/1970 Sag: 05500019111

60.000 5.451/4.478

Grund m2: Kælder m2: Garage m2: Energi:

880 24 42 D

Fritidslandbrug Grønnegade 29 Man siger at det er svært at få "det bedste fra begge verdener". Enten er det en villa i byen, ellers er det en ejendom på landet. Men hvad nu hvis landejendommen lå i byen? Det der "normalt" ikke kan lade sig gøre med en beliggenhed, er tilfældet her! Perfekt til hestehold og o.l. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

2.325.000 1.709

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

120.000 10.519/8.647

Bolig m2: 179 Stue/vær: 1/4 Byggeår: 1800/1987 Sag: 05500019862

Grund m2: Udhus m2: Garage m2: Energi:

33.014 131 24 D

Gudbjerg Sydfyn

Villa, 1 fam. Lakkendrupvej 46B Så snart man kører op ad indkørslen til Lakkendrupvej 46B, kan man mærke roen sænke sig. En idyllisk plet på landkortet, hvor ejendommen er opført midt i naturen. Fra terrassen er der den skønneste udsigt ud over det kuperede landskab, markerne og skoven i det fjerne... Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

Fritidslandbrug

100.000 9.055/7.441

Vejstrup

1.475.000 2.070

75.000 6.701/5.506

Villa, 1 fam.

Bolig m2: 193 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Byggeår: 1900 Sag: 05500020912 Energi:

27.581

E

1.496 54 B

Villa, 1 fam.

Vejstrup

Ørbækvej 211

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

Bolig m2: 168 Grund m2: Stue/vær: 1/5 Garage m2: Byggeår: 2009 Sag: 05500020436 Energi:

Video på danbolig.dk & Facebook.

Brudager Bygade 5

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.995.000 1.891

Indflytningsklar.

Ørbækvej 226

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

Bolig m2: 210 Grund m2: 49.929 Stue/vær: 2/4 Kælder m2: 30 Byggeår: 1939 Sag: 05500020619 Energi: F

Vejstrup

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Vester Skerninge

Video på danbolig.dk & Facebook.

Villa, 1 fam.

E

Svendborgvej 84, Ollerup

Fantastisk beliggenhed.

Gudbjerg Sydfyn

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

1.085 24

Villa, 1 fam.

Vester Skerninge

Hesteejendom midt i byen.

Villa, 1 fam. Tangå Møllevej 15 Ejendommen har en unik beliggenhed hvor man både får følelsen af at ligge på landet, men også i byen. Ejendommen er beliggende op af kønt skovareal og med udsigt til åbne marker samt udsigt til byskiltet ved Gudme og Gudme By.

Mulighed for flexbolig.

Bellisvej 42

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Bolig m2: 250 Stue/vær: 2/4 Byggeår: 1800/1977 Sag: 05500021547

Bolig m2: 141 Grund m2: Stue/vær: 1/4 Udhus m2: Byggeår: 1976 Sag: 05500021453 Energi:

Attraktivt sommerhusområde.

Spændende villa.

Fåborgvej 55 Arkitektonisk smukt parcelhus fra år 1981, tegnet af arkitekt Børge Clausen. Man fornemmer med det samme kvalitet i byggeriet, hvor de store vinduer og mange terrassedøre, sørger for et skønt lysindfald i ejendommen. Fra stuerne og de 3 værelser, er der adgang fra alle rum til haven.

Perfekt til hesteinteressen eller hobbymanden.

Gudbjerg Sydfyn

1.595.000 2.353

1.070 20 19 D

Villa, 1 fam.

Gudme

Dejlig landejendom i pragtfulde omgivelser.

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Grund m2: Garage m2: Carport m2: Energi:

Vester Skerninge

Til den pladskævende familie.

Gundestrupvej 9

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Bolig m2: 126 Stue/vær: 2/4 Byggeår: 1882 Sag: 05500018560

Unik beliggenhed til Syltemaen Å.

Arkitekttegnet.

Villa, 1 fam.

Fantastiske omgivelser.

Villa, 1 fam.

Vester Skerninge

21

24. oktober 2017

895.000 1.095

45.000 4.117/3.381

Bolig m2: 120 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Carport m2: Byggeår: 1971 Sag: 05500019526 Energi:

639 17 D

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

1.595.000 1.590

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: Bolig m2: 145 Stue/vær: 2/3 Byggeår: 1880 Sag: 05500020354

80.000 7.253/5.959

Grund m2: 18.469 Udhus m2: 208 Garage m2: 84 Energi: E


22

Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

DEBAT

Grønt regnskab går i minus

De unge ældre

Jesper Kiel, Enhedslistens me dl e m af Miljø. Klima og Trafik-udvalget, skriver: Ved første øjekast ser det ud til, at der er et grønt strejf i det nyligt vedtagne nedskæringsbudget for Svendborg Kommune. Desværre falmer den grønne farve ved nærmere eftersyn. Der lægges op til, at Svendborg Kommune bliver lidt

Hanne Klit, byråd smedlem for Socialdemokratiet, Troensevej 6A, skriver: Engang hed det ”de unge på 40” nu hedder det ”de unge på 60” - de unge ældre. Vi er vokset op i en forrygende tid, hvor den teknologiske udvikling har haft raketfart og hvor velfærden og det gode liv er et krav. Vores liv kan ikke skæres over en fælles kam. Det er ikke

grønnere med 1 mio. kr årligt til skovrejsning. Svendborg Kommune bruger alt for få midler på natur og miljø, så det er bestemt velkomment. Men træerne vokser ikke ind i himlen. Der bliver samlet ikke samlet afsat flere penge til indsats for natur og klima. Der spares samtidigt 1,4 mio, kr på vores pulje til cykelstier og trafiksikkerhed. Det bliver sværere at fastholde ambitionen om at få flere børn og borgere springe på cyklen til fordel for klimaet,

hvor transporten er en af de store CO2-udledere. Vores klimaindsats bliver igen i år reduceret med 300.000 kr. Den blev også beskåret med 25% sidste år og i år skæres der så med 42%. Oven i det kommer de unavngivne besparelser på Miljø, Klima og trafik-udvalgets område på 1,8 mio. kr i 2018 stigende til 3,2 mio. kr i 2019. Det vil uvægerligt få det grønne regnskab til at gå i stort minus.

Villa Anna som museum Jesper Larsen, Bontvedvej 42, byrådskandidat for DF, skriver: K æ r e familien

Mærsk Dette læserbrev handler om en ide, jeg har haft i flere år. I min dybeste respekt for hvad Mærsk har betydet og gjort for Svendborg, har jeg dette forslag med den stolte Villa Anna. Siden 1958 har Villa Anna ikke været beboet og har været brugt ved specielle lejligheder af familien. Skibskaptajn Peter Mærsk Møller med sin kone og hele 10 børn boede i Villa

Anna. Mærsk rederiet startede i Svendborg og er blevet til det verdensomspændende firma, vi kender i dag. Dettte kunne vi mindes og hylde, ved at gøre Villa Anna til museum, alternativt gøre det muligt at se huset ved lejlighedsvise rundvisninger. Det vil være en spændende historie, der kunne formidles og en hyldest til Svendborg som søfartsby. Som søfartsby er vi en perle i Danmark. Engang var vi et centrum for handel og ikke et udkandsområde. Vi var porten til mange lande og handlen var livlig. Et museum skulle være med respekt for naboer i området og altid med en guide, for historien skal følge med. Parkering ville være muligt

Det vil være en spændende historie, der kunne formidles og en hyldest til Svendborg som søfartsby.

på Skovvej ud for Høje Bøge Stadion. Jeg synes det kunne være så spændende, hvis tiden måske kunne være inde til at skatten på Høje Bøgevej kunne deles med turister og os som kører forbi Villa Anne hver eneste dag.

Digitalt nærdemokrati Kent Jørgensen, Gryagervænget 16, Gudme, byrådskandidat Socialdemokratiet, skriver: Ved kommunalvalget for fire år siden, ville de færreste partier og lister tale om nærdemokrati. Efter valget i 2013 lukkede et flertal i byrådet nærdemokrati-udvalget. Som lokal Socialdemokrat i gl. Gudme kommune, synes jeg,

at det vil være en god ide med nærdemokrati på de to tidigere rådhuse i Gudme og V.Skerninge, samt det nuværende rådhus i Svendborg. Forslag: Borgerne tilmelder sig til det ønskede møde og møder på det lokale rådhus, hvor politikerne gennemgår dagsordenen. Ved at gennemgå dagsordenen, får alle større indsigt i fordele, ulemper og eventuelt økonomi. Borgerne kan eventuelt via vejledende sms afstemning, give

deres mening til kende på storskærm. Ved et ja eller nej på sms til forslaget. Jyske Bank har brugt denne model i Østjylland. Det kaldes - direkte nærdemokrati. Et samlet byråd får større indblik i vælgernes ønsker og vælgerne større indblik i, hvordan byrådet arbejder ud fra lovgivningen. Dagsorden og resultaterne fra borgerne, indsamles fra rådhusene og byrådet kan arbejde videre med sagerne.

k

ar

m an

dd

Re

y nS o i g

Lasse Holm Grønning

DIN lokale kandidat: Langeland, Øhavet, Svendborg og Faaborg

Socialdemokratiets Lasse Holm Grønning i Region Syd

Socialdemokratiet

nok med et lille værelse, mad tre gange i døgnet krydret med lidt kedeligt TV og aktivering to gange om ugen. Vi er forskellige som individer, og har forskellige interesser og krav til det gode liv. Mange bliver længere på arbejdsmarkedet, andre arbejder som frivillige til gavn for fællesskabet. Fælles er, at vi vil beskæftige os med det vi har lyst til og nyde livet samtidig med at vi til stadighed vil udfordres både fysisk og mentalt. Vi vil bo i moderne tidssvarende boliger. Vi vil have mulighed for at dyrke sport/fitness

og få spændende sund mad, så vi kan opretholde et godt helbred længst muligt. Vi vil have livskvalitet og mulighed for leve livet. Også som 90 årig. Der skal være plads til de ældres forskellighed og bevidsthed. Det stiller store krav til den offentlige service og udfordrer de politiske beslutninger. Vi skal i dialog med interessenter og brugere om, hvordan vi i fællesskab løser fremtidens opgaver og sikre det gode liv for alle – hele livet.

Vi skal (også) uddanne globalt for at uddanne lokalt Finn Olsen, spidskandidat, Svendborg Lokalliste, skriver: Der er en løbende debat omkring uddannelse blandt alle, ikke mindst politikere. På den ene side er vi alle enige om at uddannelse er godt og nødvendigt. På den anden side kan det være svært at definere, hvad ’god’ uddan-

nelse egentlig er. Jeg mener det er vigtigt at vi støtter uddannelsesinstitutioner i at tilbyde flere globale muligheder: udvekslingsmuligheder, uddannelsesrejser og uddannelsespartnere i skole-og erhvervsliv. Fra et økonomisk perspektiv er Svendborg, og Danmark som helhed, afhængig af international samhandel. Samtidig lever vi i en tid hvor kulturelle forskelligheder er blevet endnu vigtigere at forstå. Man kan sige at det at

man tænker ud over de danske landegrænser ikke som sådan er noget nyt. Grundlæggeren af Danmarks nu suverænt største virksomhed (A.P. Møller) gjorde netop dette i sin tid- og han var fra Svendborg. Vi skal til støtte unges uddannelsesmuligheder til udlandssamarbejde så nye ideer, perspektiver og erfaringer kan bringes både til Danmark og Svendborg. Vi skal tænke globalt for at tænke lokalt.

Giv Niels en medalje Daniel Stilling, Thurø, byrådskandidat for Venstre, skriver: 70- årige Ni ls Bennicke burde få en medalje for indsatsen. Det samme burde alle andre der på frivillig basis, gør en indsats for samfundet. Det er korrekt at Svendborg

kommune, kunne have hyret et skiltefirma til opgaven. De kunne efterfølgende have sendt deres bedste mand ud, for at renovere skiltet og dermed holdt gang i hjulene på samfundet. Men i stedet udfører Niels Bennicke opgaven og det skal vi rent lovgivningsmæssigt gøre plads til. Pengene vi sparer, kan dermed bruges på anden og bedre vis. For eksempel flere varme hænder i sundhedsvæsnet eller på andre

opgaver som private aktører kan udføre. Der ud over kan jeg læse mellem linjerne, at Nils også får noget personligt ud af det. Han har efter et langt arbejdsliv og efterfølgende pension, fundet en opgave hvor han føler, han gør nytte for samfundet igen. Det har vel også en vis værdi, at den enkelte borger bliver gladere.

Røntgen hjemme hos borgeren Ulrik Sand Larsen, Regionsråd smedlem V, Halfdansvej 41, Thurø, skriver: D e t er blevet besluttet i Region Syddanmark, at der som forsøgsordning i Trekantsområdet skal laves en mobil

røntgenfunktion med transportabelt udstyr. Så kan ældre eller svækkede borgere, - det kan også være borgere med psykiske lidelser, komme til røntgenundersøgelse hjemme i stedet for på et af vore sygehuse, hvilket ofte kan være et uoverskueligt problem. Jeg ser rigtig gode perspektiver og fordele i dette tiltag med den mobile røntgen, da der er

mange lokalområder i Region Syddanmark, hvor der er langt til et sygehus. Bare tænk på det Sydfynske område med alle vore øer. En metode der i øvrigt har været brugt en årrække på veterinærområdet med succes, så nu er det vel på tide, at vi mennesker også kan nyde godt af en mobil røntgenfunktion.

Skovbegravelsespladser Erik Dagø, Grønnegade 40, 5700 Troense, skriver: Enhedslisten foreslår jfr. Lokalavisen Svendborg, at der oprettes skovgravpladser i Svendborg kommune. Det er et godt forslag, som bør vinde gehør. Jeg foreslog i sin tid Frikirken på Tåsinge det samme, og jeg har også

snakket med baron Niels Juel Brockdorff om at oprette en begravelsesplads i Valdemars Slots skove. Måske lykkedes det nu. Jeg har været 5 gange i Letland, hvor det er udbredt. Som det ses på billederne, er pladsen anlagt i granskov, idet jorden så normalt er meget sandet og let at arbejde

med. Som det ses, er det mere park end gravplads. Familierne samles tit om søndagen og har kaffen med. Et lille kapel i træ er tilknyttet. I sovjettiden var kirkelivet forbudt, og folk måtte selv klare begravelser. Denne begravelsesplads er uden for Riga.


Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

23

Rekordstor interesse for studiepraktik på SIMAC 102 unge er i denne uge i studiepraktik i tre dage på SIMAC i Svendborg Interessen har aldrig været større blandt de unge for at prøve kræfter med de maritime uddannelser til maskinmester, skibsfører eller skibsofficer på SIMAC i Svendborg. Som noget nyt støtter Svendborg Kommune med midler til dækning af overnatning for alle studiepraktikanter. I uge 43 byder SIMAC således velkommen til 102 unge fra sidste årgang af en gymnasial uddannelse. De skal i tre dages

studiepraktik fra onsdag til fredag. Siden 2016 er det en vækst på hele 134%. SIMAC ser dermed frem til at vise et rekordstort antal elever alt lige fra et Triple-Eskib i Aarhus Havn til filmen S/S Martha i fredagsbaren. Som noget nyt i år har Svendborg Kommune og SIMAC indgået et samarbejde, så det er muligt at tilbyde studiepraktikanterne gratis overnatning under deres ophold i Svendborg.

Mange studiepraktikanter kommer langvejs fra, så vurderingen er, at det kan være en stor hjælp for de unge, at der bliver stillet overnatningsmulighed til rådighed. Under Projekt ’Svendborg Løfter Svendborg’ har Svendborg kommune givet 50.000 kr. i støtte til at dække udgifterne til overnatning. ”Det passer fint ind i Svendborg Kommunes tilflytterkampagne flyttilsvendborg.nu – som

Find Irma i Kvickly Det bedste fra to verdener: Irmas favorit-varer kan du nu købe i Kvickly Storcenter i Svendborg Af Maria Drud

I Kvickly Storcenter har de, som 79 andre Coop-butikker, fået Irma inden for dørene: ”Test i jylland viste, at Irma-varerne var savnet - ja, der har været en generel efterspørgsel. Derfor har 80 Coop-butikker

Asger Arenfalk synes, det er super spændende, at det er blevet muligt at købe Irma-varer i Kvickly

fået mulighed for at tilbyde kunderne de bedstsælgende Irma-varer,” fortæller Asger Arenfalk, der personligt at meget glad for

initiativet: ”Min familie og jeg handler meget i Irma, når vi er i København. Vi hamstrer vores favorit-

er en del af den overordnede markedsførings- og brandingkampagne Svendborg løfter Svendborg. Kan vi få de unge til at vælge en uddannelse i Svendborg, kan det være, at de bliver så glade for byen og området, at de bagefter vælge at bosætte sig hernede” siger Lars Erik Hornemann, borgmester i Svendborg Kommune.

varer,” siger Asger med et grin. Irmavarerne har fået deres egen fire meter lange reol, så kunderne let kan finde de topsælgende kolonialvarer. Og kunderne har taget rigtig godt imod den nye Irmasektion: ”Folk der kender Irma ved, at mærket står for kvalitet, økologi og er mere eksklusivt. Det er kunderne også villige til at betale lidt ekstra for, så vi har oplevet, at folk synes det er spændende med Irmavarer.” Asger nævner, at det især er sovs, slik og the, der er i høj kurs. Irmasektionen finder du ved siden af slagteren i Kvickly Storcenter.

Lene Abildgaard i Solo i Gerritsgade, som snart får nyt navn og koncept.

Solo er solgt – men fortsætter Solo-kæden har fået nye ejere og sælger lige nu ud for at få plads til et nyt koncept ”Solo er solgt” står der i disse dage på røde skilte hos modebutikken Solo i Gerritsgade. Men der er ikke tale om et ophørsudsalg. Tværtimod handler det aktuelle udsalg om, at Solo-kæden med 28 butikker har fået nye ejere, og derfor skal der ryddes op på lageret, så der bliver plads til lanceringen af et nyt koncept med nye varer i starten af 2018. ”Butikken i Svendborg er IKKE på vej til afvikling, men derimod står foran en spændende udvikling, der skal gøre butikken endnu bedre,” skri-

KOM TIL ÅBENT HUS OG MØD VORES NYE KOLLEGAER Dansk Revision, Svendborg og BDO er gået sammen.

ver Lene Abildgaard, der driver Solo-butikken i Svendborg, i et brev til sine kunder. ”I skal vide at selvom Solo skifter navn, så er jeg fremadrettet stadig ved roret i Svendborg sammen med mine dygtige piger med en personlig betjening i særklasse,” tilføjer hun. Det er stifteren Peter Nissen og hans to sønner, der har solgt deres ejerandel. Administerende direktør Keld Christensen, som kom til kæden for to år siden, fortsætter. /trol

Jørn Skaarup Christiansen registreret revisor Flemming Käehne Senior Partner, statsautoriseret revisor Niels Duedahl Senior Partner, statsautoriseret revisor Henrik Holm Fenger revisor HD(R)

Vi er efterhånden kommet godt på plads i vores fælles lokaler på Norgesvej 2, og i den forbindelse vil vi meget gerne invitere kunder, forretningsforbindelser og venner af BDO - samt det tidligere Dansk Revision, Svendborg - indenfor til en uformel og hyggelig eftermiddag. Vi byder på lidt godt at spise og drikke, og der vil naturligvis være mulighed for at møde alle medarbejdere. Vi håber at se dig fredag den 3. november i tidsrummet mellem kl. 13.00-16.00 på Norgesvej 2, 5700 Svendborg. Af hensyn til køkkenet må du gerne melde tilbage senest 31. oktober til svendborg@bdo.dk


24

Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

November måned i Vejstrup Valgmenighed 1. november kl. 17:

Novembersang i kirken med Asta Fjord og Andre` Isager

6. november kl. 14.30:

Kulturcafe` i kirkehuset - Lisbeth Svensmark Hulgaard fortæller historien om ”Modermorderen fra Fjaltring ”

12. november kl. 10.00:

Luthermesse og efterfølgende vil Esther Rutzou fra Langeland fortælle om Katekismuskuppet som indledning til en videre bordsamtale. Tilmelding på tlf. 40 25 53 82.

20. november kl. 14.30:

Kulturcafe`i kirkehuset – besøg fra lokalhistorisk arkiv i Gudme med efterfølgende sang.

25. november kl. 10.00 - 15.00:

Julekunstnermarked i kirkehuset, hvor lokale kunsthåndværkere sælger deres flotte ting. I kirken kan man købe drikkevarer, kager og håndmadder. Der sælges gravpynt, dekorationer, juletræer samt pileflet.

25. november kl. 14.00:

Koret ”Opsang” under ledelse af Ulrich Klostergaard giver koncert i kirken, gratis adgang.

26. november:

Efter gudstjenesten kl. 10.00 fortæller kunstneren, Walther Juul Hansen om sine billeder, som han udstiller i kirkehuset.

Vejstrup Valgmenighed Landevejen 65 5882 Vejstrup tlf. 62 28 10 81 vejstrupvalgmenighed@mail.dk www.vejstrupvalgmenighed.dk

Vind gavekort på 200,- til Smørrebrødskongen gi`r et gavekort Slagter Hvenegaard!

Værdi 200 Slagter Hvenegaard tilbyder:k r.

ldige t il de n h e v in de r Pålægspakke med 4x6 skiver hjemmelavet pålæg

kun 75,Ferske kyllinger 1300 g kun 50 ,Tilbuddene gælder til og med lørdag den 28. oktober

Mølmarksvej 100 | 5700 Svendborg Tlf. +45 62 21 28 95 Email: info@richardtskod.dk

Send løsningen til krydsord@lokalavisensvendborg.dk inden mandag kl. 10. Husk navn og adresse. Vinderen får besked via mail og vil blive nævnt i næste uges avis.


Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

fødselsdagssalg I anledning af at jeg fylder 50 år, LædERStoL har jeg fundet en masse gode iNkL. SkAmmEL Højrygget model møbeltilbud frem med rygregulering. Monteret med SE HER ET UDPLUK sort læder Med venlig hilsen Normalpris Indehaver 9.990,Lars Hansen NU

3+2 pERS. SofA Monteret med stof.

Normalpris 11.930,NU

3.995,-

4.995,-

SpiSEboRd iNkL. 4 StoLE fRA SkoVby møbELfAbRik Massivt bord i sæbebehandlet bøg med 2 tillægsplader.

Normalpris 20.995,NU

9.995,-

mEgA biLLigt SofAboRd Olie behandlet egetræ m. glasplade. føR 3.970,- SpAR 1.975,-

NU

1.995,HViLEStoL modEL HimoLLA mEd iNdbyggEt fodSkAmmEL Stolen er ekstra høj samt ekstra høj ryg. Monteret med semianilin i mørk blommefarve.

LædERSofA

Stor flot model med plads til hele familien. Monteret med sort læder.

før 29.999,NU

14.995,-

3+2 pERS. SofA

Enkel model med flot egetræsstel.

Normalpris 22.170,-

Normalpris 19.145,-

NU

NU

12.950,-

14.500,-

LædERStoL iNkL. SkAmmEL i Høj kVALitEt

3 pERS. SofA iNkL. LæNEStoLE

Normalpris 19.825,-

Stolene har høj regulerbar ryg samt dreje funktion. Sættet er monteret med NU læder der kan få i mange farver.

14.995,-

3+2 pERS. tREmmESofA

Klassisk model monteret med microfiber. Gavle i sæbebehandlet bøg

Stolen fås i 2 højder. Kan reguleres i ryg og nakke. Monteret med super blødt og lækkeret semianilin læder.

Normalpris 15.350,-

Normalpris 17.160,-

NU

NU

7.500,-

9.995,-

ALLE SENGE ER INKL. BEN, LEVERING OG OPSTILLING

SmARt pockEt ELEVAtioNSSæt 180x200 cm

Madrasser med unik SMART pocket system. Uanset kropsform og vægt giver dette fjedresystem optimal støtte. Indbygget komfortzoner med flydende overgange. El-bunde m 42 lameller, linak motor m trådløs Normalpris 35.392,fj.betjening. 6 cm tyk topmadras enkelt eller dobbelt med split samt NU ben er inklusiv

19.995,-

boxmAdRAS mEd EkStRA Høj RAmmE

Polstret med gråt møbelstof. Dobbelt fjedrende med zoneinddelte pocket fjedre. inkl. 60 mm tyk latex topmadras samt ben.

kompLEt ELEVAtioNSSæt Normalpris 19.594,NU

6.995,-

best. af 2 stk. elevationsbunde med høj ramme. Vendbare madrasser med 263 stk. 5-zonet pocket fjedre/fast. Topmadrasser med 60mm latex samt ben.

Åbent Man.- tors. kl. 9.00 - 17.30 Fredag kl. 9.00 - 18.00 Lørdag kl. 9.00 - 13.00

V/LARS HANSEN · RiNgVEj 2 · 5853 øRbæk · tLf. 65 33 11 47 Mød os på Facebook www.joergenhansenmoebler.dk

Normalpris 24.192,NU

11.995,-

Vi leverer gRAtiS over hele landet

25


26

Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

SPORT

GOG er i pokalsemifinalen efter sejr over Aarhus 10 minutter tippede hele kampen, da GOG anført af målvogter Frank Mikkelsen gjorde comeback Af Amalie Zenker

HÅNDBOLD: GOG spillede tirsdag den 17. oktober på hjemmebane i SU’VI:T Arena sig i pokalsemifinalerne efter en 37-32 sejr over Arhus Håndbold i kvartfinalen. Kampen var en hård, intens og målrig affære, hvor fynboerne i store dele af kampen var et skridt efter de velskydende gæster fra Århus.

”Det var en lidt speciel kamp må man sige, vi hænger faktisk efter i store dele af kampen. Og har lidt svært ved at få lukket ned i vores forsvar. Vi har ikke nok redninger, vi får ikke ramt deres mange dygtige skytter”. Sådan sagde GOG´s Frederik Clausen om kampen hvor han selv bidrog med 7 scoringer. Med 10 minutter igen ændrededes dette dog og

GOG fik, takket være målvogter Frank Mikkelsen, overtaget. Med 10 minutter igen ved stillingen 28-31 til Arhus Håndbold kom GOG´s målvogter Frank Mikkelsen på banen og gjorde med en række store og vigtige redninger den helt store forskel. De sidste 11 minutter vandt de gulblusede 10-1 og kunne således efter 60 minutters spil fortjent lade sig hylde som vindere af en fyldt SU’VI:T Arena. ”I første omgang glæder vi os meget over kvalifikationen

Svendborg Golf Klub har fundet ny træner

til Final4 og ser frem til den første weekend i februar, hvor det afvikles,” lød det efter kampen fra GOG´s direktør Kasper Jørgensen, som dog kunne afsløre, at klubben igen i år har lagt billet ind på at afholde turneringen i Arena Fyn i Odense. De øvrige tre hold som foruden GOG har kvalificeret sig til Final4 er Ribe Esbjerg, Ålborg Håndbold og Team Tvis Holstebro.

Svendborg Rabbits fik revanche

Afslutningen mellem Rabbits og 79’ers kan ses på facebooksiden Basketligaen og på Svendborg Rabbits Officielle facebookside.

BASKET: Dobbelt overtid var det, der skulle til inden den 2,5 time lange kamp mellem Svendborg Rabbits og Hørsholm 79´ers fik sin afgørelse. Efter en lang og intens kamp blev det til en 111104 sejr til kaninerne fra Sydfyn. Således fik Rabbits revanche efter 20 points nederlaget, som de 3

ler næste kamp hjemme onsdag den 26. oktober hvor bundholdet Wolfpack venter. Fredag den 20. oktober blev der desuden trukket lod til de kommende pokalkvartfinaler, hvor Svendborg Rabbits møder sidste års sølvvindere Horsens IC. /az

uger tidligere indkasserede i ligadebutten mod netop Hørsholm. Kampens helt store stjerne var

amerikanske Michael Moore med 29 point, 8 rebounds og fire steals. Svendborg Rabbits spil-

Svendborg Golf Klub har ansat en ny træner. Det er en gammel og vellidt kending, Fredrik Johnsson, der tiltræder i sin nye stilling den 1. januar 2018. ”Fredrik har været ude af klubben i en del år, hvor han har fået ny inspiration i sin trænergerning, og gennem samtalerne har vi kunnet mærke at vi med samarbejdet kunne få et friskt syn på klubben og dennes udvikling, kombineret med hans store kendskab til klubben, så kender han kulturen og kan hjæl-

Rollo stiller stærkt til DM BOKSNING: Bokseklubben ”BK Rollo” stiller med et yderst stærkt hold, når der 17.-19. november skal kæmpes om medaljer til danmarksmesterskabet. Den traditionsrige Bokseklub fik deres første danmarksmester tilbage i 1947. En titel som blev den første af mange. Siden dengang har Svendborg-klubben nemlig skabt mange både danske og

RESULTATER & STILLINGER RESULTATER Fodbold Superligaen (26) AGF-Lyngby .................................... FCM-AC Horsens .......................... Silkeborg-SønderjyskE .................. Hobro-FCN ..................................... Lyngby-OB ...................................... Helsingør-Brøndby ......................... FCK-AGF ........................................

0-2 4-2 1-0 4-0 1-1 0-1 4-0

FCM Brøndby FCN Hobro (O) FCK (MP) AC Horsens OB Lyngby AaB AGF Silkeborg SønderjyskE Helsingør (O) Randers FC

28 27 26 22 21 20 18 16 15 14 13 11 9 7

13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 12

9 8 8 6 6 5 4 4 3 4 4 2 3 1

1 3 2 4 3 5 6 4 6 2 1 5 0 4

3 2 3 3 4 3 3 5 3 7 8 6 10 7

32-19 26-11 31-24 22-16 25-15 19-16 13-11 19-25 12-15 14-22 14-24 19-22 10-27 9-18

1. division (33) Skive-HB Køge ................................ Brabrand-Vendsyssel ..................... FC Roskilde-Fredericia .................. Esbjerg-Fremad A .......................... Thisted-Nykøbing .......................... Vejle-Viborg ....................................

2-1 2-1 1-1 5-2 0-1 3-1

Vejle Thisted (O) Vendsyssel Esbjerg (N) Viborg (N) HB Køge FC Roskilde Fremad A Fredericia Nykøbing Brabrand (O) Skive

27 27 23 23 19 19 18 17 16 15 12 10

13 14 14 13 13 14 14 14 13 12 14 14

8 8 6 7 6 5 5 5 4 5 3 2

3 3 5 2 1 4 3 2 4 0 3 4

2 3 3 4 6 5 6 7 5 7 8 8

24-14 25-18 26-18 25-17 27-23 18-16 22-22 11-22 24-22 17-23 14-32 22-28

2. division, pulje 2 (14) Greve-Middelfart ............................ Marienlyst-Avarta .......................... Kolding IF-Dalum .......................... Næsby-HIK .....................................

3-0 3-4 1-2 2-3

Marienlyst Avarta Middelfart Kolding IF HIK Dalum Greve Næsby

12 12 12 12 12 12 12 12

7 7 7 6 6 4 4 0

2 2 0 2 2 2 2 2

3 3 5 4 4 6 6 10

25-14 26-19 24-18 17-17 24-25 20-20 21-26 12-30

23 23 21 20 20 14 14 2

Kirkeby-Sanderum ......................... Tåsinge-Langeskov ......................... Ringe-Egebjerg ................................ Dalum-Fraugde .............................. Tårup-Nyborg ................................. Kerteminde-FC Broby ................... Allested-Tved .................................. Munkebo-Svendborg fB ................ FC Broby-Kerteminde ...................

2-3 3-2 4-1 8-1 1-0 4-2 0-2 0-3 4-2

Svendborg Dalum Kerteminde Tårup Langeskov Tåsinge Nyborg Sanderum FC Broby Munkebo Tved Ringe Kirkeby Egebjerg Fraugde Allested

31 31 31 27 27 27 27 22 22 17 16 15 6 5 4 4

10 10 10 9 9 8 9 7 7 5 5 4 2 1 1 1

1 1 1 0 0 3 0 1 1 2 1 3 0 2 1 1

1 3 3 2 5 2 5 6 7 7 7 7 12 10 9 12

49-16 44-14 43-18 27-15 32-22 35-24 50-37 26-27 36-34 31-36 27-25 30-37 25-56 21-54 17-47 29-60

Herre Serie 2, pulje 4 (26) Tåsinge-Hårby ................................. Årslev-Oure FA .............................. ØFF-Thurø ...................................... Tved-Højby ...................................... S.f.B.-FC Broby ............................... BBB-Rudkøbing .............................. SFF 2015-Gislev ..............................

0-4 3-2 2-3 1-2 3-6 2-0 5-0

BBB Rudkøbing Thurø SFF 2015 FC Broby Tved Højby Årslev

33 33 25 23 17 16 15 15

11 12 12 12 12 12 12 12

11 11 8 7 4 5 4 5

nordiske mestrer, og det er da også fire af de seks opstillede, som er forsvarende mestrer. De seks boksere som til november stiller til kamp om medaljer og titler er: I eliterækken Lena Bertelsen, Jimmi Hansen og Rasmus Christensen, mens at det i ungdomsrækkerne U17 og U15 er Cecilie Kølle, Mathias Hansen og Rasmus Christensen som skal i kamp.

18.-24. APRIL 2016

Herre Serie 1, pulje 1 (30)

12 14 14 11 14 13 14 14 15 14 13 14 14 13 11 14

pe os videre i den udvikling som klubben er inde i,” siger sekretariatschef i Svendborg Golf Klub, Emil Nutzhorn, i en pressemeddelelse. Fredrik Johnsson glæder sig til at vende retur. ”Det er en spændende klub med gode udviklingsmuligheder for golfspillere på alle niveauer. Klubbens sammensætning af medlemmer tiltaler mig meget og gennem samtalerne er jeg også blevet overbevist om at vi et godt match,” siger han.

0 0 1 2 5 1 3 0

0 1 3 3 3 6 5 7

73-10 59- 8 41-20 29-25 30-32 26-29 26-35 23-40

Hårby ØFF Gislev S.f.B. Tåsinge Oure FA

11 11 12 12 12 11

3 3 3 3 2 2

3 2 2 1 1 1

5 6 7 8 9 8

23-34 22-30 29-40 26-49 14-54 17-32

12 11 11 10 7 7

Herre Serie 3, pulje 7 (22) Ryslinge-FC Kurant ........................ 0-3 Ringe-Nr. Lyndelse ..................... uvuk Stjernen-SFF 2015 .......................... 5-1 Vindinge-HOGG ............................ 8-1 Ryslinge-Marstal/Ri .................... hvuk Nr. Søby-FC Kurant ....................... 5-3 Skårup-Krarup/E. ........................... 1-8 Stjernen Nr. Lyndelse Vindinge FC Kurant Skårup Krarup/E. Nr. Søby SFF 2015 Ryslinge Marstal/Ri HOGG Ringe

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

9 9 6 6 6 6 5 5 4 3 2 0

1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1

1 1 3 4 4 5 5 6 6 8 8 10

52-19 34-12 44-23 26-23 26-35 39-31 39-35 25-28 34-35 17-43 19-38 5-38

28 28 20 19 19 18 16 15 13 9 7 1

Herre Serie 3, pulje 8 (22) Tåsinge-Marstal/R. ......................... 6-1 Stenstrup-Skårup ............................ 4-2 V. Åby-Tved .................................. hvuk Marstal/R.-Thurø ........................... 1-1 Faaborg-Tåsinge ............................. 1-5 Rudkøbing-Kirkeby ........................ 1-1 Kværndrup-Korinth ....................... 3-3 Stenstrup Marstal/R. Kirkeby Skårup Thurø Rudkøbing Tåsinge Korinth Kværndrup V. Åby Faaborg Tved

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

9 7 7 7 6 5 5 4 3 3 3 1

2 2 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0

0 2 2 3 4 4 6 6 7 8 8 10

47-15 37-17 36-18 54-20 36-30 26-25 27-30 32-34 21-45 20-32 20-56 13-47

29 23 23 22 19 17 15 13 10 9 9 3

Herre Serie 4, pulje 5 (22) Kurant-Humble .............................. 0-9 Skårup-Thurø .............................. 15-0

Tved-FC Sydfyn .............................. 0-7 Kirkeby-ERI .................................... 0-0 Humble Egebjerg Ommel Skårup FC Sydfyn Thurø ERI Kværndrup Tved Kurant Korinth Kirkeby

11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11

8 8 7 6 5 5 4 3 3 3 3 1

3 1 3 0 1 1 3 2 1 1 0 2

0 1 0 5 5 5 4 6 7 7 8 8

71-15 67-20 43-21 59-38 39-38 27-43 27-34 32-41 25-44 21-42 22-47 18-68

27 25 24 18 16 16 15 11 10 10 9 5

U19 drenge M, Pulje 1 (26) Munkebo-Team Tomme ................ 5-1 S.f.B.-Assens ................................. hvuk MG & BK-Glamsbjerg ............... uvuk Munkebo Glamsbjerg OB B1913 S.f.B. Ringe Tarup/P. Team Tomme OKS Dalum (1) Assens MG & BK Fraugde Årslev

12 12 12 9 12 9 11 12 10 8 11 10 10 8

9 8 9 7 6 6 5 4 4 4 4 1 1 0

2 3 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0

1 1 3 2 4 3 5 6 6 4 7 9 9 8

42-14 44-23 40-21 29-10 38-24 46-31 41-36 32-34 33-30 22-29 27-39 9-30 10-56 10-46

29 27 27 21 20 18 16 14 12 12 12 3 3 0

Fyensserien, kvinder (14) Ubberud-Kildemosen .................... 0-2 B.1913-Flemløse ............................. 5-0 Nybor/Auns-Tåsinge ................... hvuk Bolbro-MG & BK ........................... 1-0 B.1913 MG & BK Nybor/Auns Kildemosen Tåsinge Bolbro Flemløse Ubberud

13 13 13 13 13 13 13 13

11 9 7 6 4 3 3 2

1 2 3 3 1 2 1 1

1 2 3 4 8 8 9 10

48-10 48-18 40-33 22-16 24-35 19-31 15-47 12-38

34 29 24 21 13 11 10 7

Kvinde serie 1, pulje 1 (22) Næsby-Tved .................................... 0-3 MG & BK-Tårup ............................. 0-2 Årslev-Næsby ............................... hvuk

Kildemosen- SUB ........................... 7-0 DSIO-Tved ...................................... 1-4 Kværndrup-Skamby .................... 2-10 Oure FA-Tårup ............................... 3-2 Tved MG & BK Tårup DSIO Oure FA Kildemosen Årslev B1913 Næsby SUB Skamby Kværndrup

11 10 11 11 10 11 11 9 10 10 11 11

9 8 7 7 6 5 5 4 3 3 2 1

0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0

2 2 3 4 4 6 6 4 6 6 7 10

44-19 30-17 33-14 39-32 45-33 32-26 24-30 24-23 19-20 24-44 29-35 12-62

27 24 22 21 18 15 15 13 10 10 8 3

Håndbold HåndboldLigaen, mænd (26) Århus-Mors/Thy ....................... GOG-SønderjyskE .................... Aalborg-Ribe/Esbjerg ............... KIF Kolding-TMT Tønder ....... Bj.bro/Silk.-Skjern ..................... Nordsjælland-HC Midtjylland TTH-Skanderborg ..................... GOG Bj.bro/Silk. Skjern Mors/Thy Århus Aalborg TTH HC Midtj. KIF Kolding Nordsjælland Ribe/Esbjerg SønderjyskE Skanderborg TMT Tønder

8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8

6 6 4 5 5 5 4 4 3 2 2 2 1 0

1 0 2 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 1

1 2 1 3 3 2 3 3 3 4 5 5 7 7

27-28 32-22 29-25 27-27 26-19 30-30 23-22

212-192 244-192 196-178 205-196 227-214 198-189 209-212 221-221 213-214 215-229 222-218 206-227 178-214 173-223

13 12 10 10 10 10 9 9 8 6 5 5 2 1

HåndboldLigaen, kv. (22) Aarhus U-Ajax ........................... Silk./Voel-FC Midtjylland ........ København-NFH ....................... Viborg-Odense .......................... Team Esbjerg-Aarhus U ........... Ajax-Randers HK ...................... TTH-Ringkøbing ....................... Team Esbjerg

19-17 27-16 27-24 25-29 30-24 21-28 29-26

7 6 0 1 182-152 12

FCM TTH København Odense Viborg Randers HK NFH

7 7 7 7 7 7 7

5 5 5 4 3 4 3

0 0 0 0 2 0 1

2 2 2 3 2 3 3

173-155 166-157 189-161 168-173 177-168 166-158 181-188

10 10 10 8 8 8 7

Silk./Voel Ringkøbing Aarhus U

7 2 1 4 171-167 5 7 1 1 5 160-175 3 7 1 1 5 143-170 3

Ajax

7 0 0 7 127-179

0

Basketball Canal Digital Ligaen , mænd Hørsholm-Svendborg ........... 104-111 Cph. Wolfpack-Horsens IC ...... 82-89 Stevnsgade-Randers .................. 67-97 Horsens IC Næstved (P) Hørsholm Randers Bakken B. (M) Svendborg Cph. Wolfpack Stevnsgade

5 5 5 3 2 5 5 4

4 4 3 2 2 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 2 1 0 3 5 4

424-389 399-364 490-417 273-223 172-129 426-452 354-457 296-403

8 8 6 4 4 4 0 0

Ishockey IshockeyLigaen (50) SønderjyskE-Hvidovre ................... Odense-Gentofte ............................ Rungsted-Esbjerg ........................... Frederikshavn-Herning ................. Esbjerg-Herlev ................................ Rødovre-Rungsted ......................... Herning-Hvidovre .......................... Aalborg-Frederikshavn .................. Gentofte-SønderjyskE .................... Hvidovre-Frederikshavn ...............

2-1 3-2 4-2 8-2 5-0 2-3 4-3 4-1 4-3 0-3

Herning Rungsted (P) SønderjyskE Gentofte Aalborg Frederikshavn Odense Rødovre Esbjerg (M) Herlev Hvidovre

30 27 24 23 21 21 19 18 18 4 4

13 13 14 13 12 14 11 12 13 13 14

8 9 6 6 6 6 5 5 6 1 0

3 0 4 4 2 2 3 2 0 3 3

2 4 4 3 4 6 3 5 7 9 11

49-37 41-29 43-31 35-35 32-28 46-38 36-31 36-34 39-43 28-53 23-49


Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

Have maskiner

-10%

valget af et kvalitetsTIHL/VIKING!

eds med dit STIHL/VIKING produkt!

-15%

/VIKING ønsker, at vores kunder skal det godt med deres valg af produkt,

bejde med Arctic forsikringsselskab. marbejde med dem en maskinforsikring

m supplement til garantien.

-20%

Send din maskine til

EFTERSYN! Nu har du chancen for at få foretaget et komplet seviceeftersyn på din rider/plænetraktor, så er du godt kørende!

: d u b l i T 80,Kr. 1.9

oms Incl. m og brug af le s ervede se beregne s e r . t is Ev d r o sløn f % arbejd særskilt -10

Rengøring af maskine Evt. tændrørskift Evt. filterskift Slibning af knive Kontrol af knivholdere Kontrol og justering af remme Kontrol af gear/hydrostat Kontrol og rengøring af batteritilslutninger Kontrol af sikkerhedsdetaljer Kontrol af tænding og justering af kaburator Justering af choker- og gaskabel

Have & Park Center Svendborg

Tvedvej 170 • 5700 Svendborg • Tlf. 2174 0326 • 6224 1536

27


28

24. oktober 2017

Lokalavisen Svendborg

匀䤀吀䌀伀䴀倀 䰀夀吀 䴀䔀䐀 一씀刀 䐀䤀䄀䈀䰀伀 匀䔀一䐀䔀刀 䘀刀䄀

倀 氀爀搀愀最 猀攀渀搀攀爀 䐀椀愀戀氀漀 䰀䤀嘀䔀 昀爀愀 爀漀戀漀琀欀漀渀欀甀爀爀攀渀挀攀渀  ᴠ匀椀琀挀漀洀瀀ᴠ 瀀 匀瘀攀渀搀戀漀爀最 吀攀欀渀椀猀欀攀 䜀礀洀渀愀猀椀甀洀⸀ 嘀椀 猀攀猀 椀 䄀䴀唀 戀礀最渀椀渀最攀爀渀攀 瀀 刀礀琀琀攀爀瘀攀樀  䰀爀搀愀最 昀爀愀 欀氀⸀ 㤀⸀ 䰀䤀嘀䔀 倀䄀刀吀一䔀刀䔀


Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

29

Simon Høegmark (th) på scenen med Emil Bech Sanderhoff - og der var fuld skrue på skuespillet

at deltage i et slaveoprør på slavernes side - er en sand historie. Og børnene sad med store øjne, da delfinerne sprang om skibets bov, de gøs da fem slavebørn blev brændemærket, og de jublede da Skipper gav slaverne nøglerne til kæderne. Og forældrene blev kloge på vores fælles historie - grum som den var. En fugeledderkop i kasketten

Nu foregik historiefortællingen på Naturama, så der dukkede også et par levende dyr op: Skipperen kom pludselig væltende med en stor, sprællevende fugleedderkop på hånden, og skibsdrengen Mikkel kom rallende ind med en hvislende slange om halsen. Publikum hvinede af lige dele frygt og begejstring, og et sus gik gennem de lyttende, da edderkoppen blev lagt i kasketten, for at blive sat tilbage på hovedet af skipperen. Som om det ikke var natur-udfordring nok, så blev alle budt på en levende melorm - men det var dog kun et par enkelte modige, der turde gnaske en proteinrig ormesnack.

ANMELDELSE

Vi skal have eventyret tilbage

Fantastisk formidling med grin og gys Naturamas formidlere kan noget helt særligt, når de med begejstring levendegør stykker af den svendborgensiske historie Af Maria Drud

På Naturama i Svendborg er de berigede med formidable formidlere, som formår at tryllebinde publikum - både dem på fem og dem på fyrre. Jeg taler af erfaring, for tirsdag aften kl. 19 deltog sønnike og jeg i arrange-

mentet ”Nat på museet”. Denne gang delte Simon Høegmark scenen med Emil Bech Sanderhoff - og det var et partnerskab med gang i. De to drenge - ja, det kan man godt kalde voksne mænd, når de springer rundt med en iver, som man eller kun ser hos skolebørn i frikvarteret - fortalte

Det vi er optaget af er, hvor lidt vi mærker vores urinstinkt. Simon Høegsmark, naturvejleder på Naturama

en af Svendborgs mest uhyggelige historier: slavehandel. Emnet var De Dansk-Vestindiske Øer i anledningen af 100 året for salget af øerne, og de to formidlere havde allieret sig med Nils Valdersdorf fra Svendborg Museum og Jakob Bjerregaard Engmann fra Baggårdteatret som instruktør - for det skulle gå rigtigt til. Så historien om skibsdrengen Mikkel fra Thurø - der er med til at købe slaver på Elfenbenskysten, for så senere

At de to drenge kommer farende med levende dyr af den slags, der skræmmer de fleste er ganske overlagt: ”Det vi er optaget af er, hvor lidt vi mærker vores urinstinkt. Vi vil gerne have at publikum kan mærke sig selv - og så får vi deres fulde opmærksomhed, når vi kommer ind med den giftigt udseende amerikanske mælkesnog Sally, ogfugleedderkoppen Buller, der er stor som en hånd,” fortæller naturvejleder Simon Høegsmark med et smil: ”Vi vil fortælle de nærværende, autenteiske historier - også selvom de er uhyggelige. Og så krydrer vi det med gammel overtro om hvalmonstre, der synger med havfruerne, for vi skal have eventyret tilbage i vores liv.”

Elektrisk kammerjazz Torsdag den 26. oktober går A Night Out Live på scenen på Arne B kl. 20: ”Bassisten Niels Rydes musikalske linje kan kaldes en form for elektrisk kammerjazz. Med udgangspunkt i Rydes kompositioner, som blander rytmer fra verdensmusikken og elementer fra den moderne kompositionsmusik, præsenteres en unik, ny og frisk sound præget af musikalsk og emotionel gennemslagskraft. ”

Lene Topps eventyrlige liv Torsdag den 26. oktober kl. 19 holder Lene Topp foredrag på Naturama, hvor publikum får et indblik i Lenes usædvanligt eventyrlige liv og arbejde, illustreret med smukke naturbilleder og filmklip: Lene Topp er uddannet som Kulturgeograf fra Københavns Universitet. Hun har arbejdet med naturbevarelse i troperne og er rejseleder, foredragsholder og mangeårigt medlem af Kvindelige Eventyreres Klub. Pris 125.- kr. inkl. kaffe og kage / 100 kr. med årskort til Naturama.

Julefrokost 2017

Private | Håndværkere og erhverv andre opgaver | Specialopgaver

Kontakt K.R Service - bolig og erhverv

• Maleopgaver • Opsætning af hegn • Vikarservice til erhverv

• Mindre tømreropgaver • Hus-/haveopgaver • Samling af møbler

Husk! enu m Juleaftteånrssmenu og ny vor se ide hjemmes

Hvide sild med karrysalat og ½ æg Hjemmestegte rugmel-sild med æble og kapers Røde sild med rødløg og tomat chutney Fiskefilet med remoulade og citron Gravad laks med sennepsdressing Andebryst Hjemmelavet rødkål med figner Julemedister Brune kartofler Glaseret jule-landskinke, Stuvet grønkål

Gammeldaws æbleflæsk med flæsk af frilandsgris Sprødstegt ribbensteg Tarteletter med høns i asparges Lun leverpostej med stegte svampe Hjemmesyltede rødbeder Udvalg af oste Marinerede og syltet tilbehør Ris a lá mande, Kirsebærsauce Julebord med småkager og kaffe/te

Fredag: d. 17/11 – 24/11 – 1/12 – 9/12 – 15/12 Lørdag: d. 18/11 – 25/11 – 2/12 – 10/12 – 16/12 Pris pr. person i huset kr. 378,00 (min. 15 personer) (voksne) Fra kl. 18.00 til kl. 01.00 (ingen musik) Julefrokost ud af huset 270,(min. 15 personer)(voksne)

af huset Eksl.: ud iks, brød, k t, d fe smør, ager og småk kaffe/te g i Svendborg n ri ve Gratis le opland! og

K.R Service

-bolig og erhverv Klaus Rasmussen . Tlf. 61 99 37 30

RING FOR UFORPLIGTENDE TILBUD

Søndervej 1 ∙ 5700 Thurø ∙ Tlf. 62 20 50 12 info@skipperkroen-thuro.dk ∙ www.skipperkroen-thuro.dk


30

Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

MIG & KULTUREN

”Hverdagen på skolen er fyldt med musik” Birthe Andersen er 55 år, uddannet lærer fra Den frie Lærerskole i Ollerup, hvor hun også arbejder i dag. Birthe er denne uges profil i ”Mig og Kulturen” ”Jeg har været ansat på Ollerup Efterskole Sang og Musik i 11 år, hvor jeg udover boglig undervisning også er ansvarlig for skolens PR - både omkring skoledelen og vores koncertrække. Hverdagen på skolen er fyldt med musik, og der er stor mulighed for at høre meget varieret musik fra eleverne og ved de koncerter, der fra i år finder sted i vores nye store koncerthus. ” Min seneste kulturoplevelse: ”Det var den allerførste koncert i Ollerup Efterskoles nye koncerthus ”Koncerten” i september. Her havde jeg en fantastisk oplevelse med det australske herrekor Spooky Men’s Chorale, som vi havde været så heldige at kunne hyre på deres danmarksturné. Det var en uforudsigelig koncert fuld af humor, overraskelser og meget flot og professionel sang. ”

Birthe Andersen har mange lokale favoritsteder, men yndlingspletten er bopælen.

Min næste kulturoplevelse: ”Det bliver musikforestillingen ”Bridge over troubled water” på Svendborg Teater. Jeg glæder mig til at høre alle de kendte Simon & Garfunkel numre og samtidig få historien om deres venskab og også deres uenigheder og forskel-

ligheder. Til januar skal jeg helt sikkert i Baggårdsteatret og se Mongo Parks ”Opsang” om de syv dødssynder. De har jo gæstet Svendborg adskillige gange med den forestilling, men det er aldrig lykkedes mig at komme afsted til det. Så nu skal det være. ” Mit lokale yndlingssted: ”Der er utroligt mange gode steder på Sydfyn. I Svendborg elsker jeg at sidde i hjørnet ved et bordvindue ”Under Uret” med kaffe og avisen. Ellers ligger der mange yndlingssteder på Øhavsstien - i Hvidkildeskoven på strækningen mellem Løvehavevej og Egebjerg Mølle kan man - hvis man ved det - finde en lille faldeværdig bænk, hvor man kan sidde med sin madpakke og kigge ud over Ollerup og øhavet. Men min yndlingsplet er faktisk min bopæl. Jeg bor på Krovej i Vester Skerninge i et af de små fredede bindingsværkshuse. Jeg elsker at komme kørende hjem og runde kirken, der hvor området ved kroen åbner sig op ved grønningen og rækken af de fine, gamle huse.”

Det lytter jeg til lige nu: ”Jeg lytter til Savage Rose for tiden, og det er arbejdsrelateret. I november skal vi nemlig på Ollerup Efterskole sætte en teaterkoncert op med musik af Savage Rose. Eleverne skal nyfortolke 15 af bandets numre og bygge dem op omkring en handling. Det bliver spændende at se, hvad de unge får ud af de nærmest legendariske numre som ”Dear little mother” og ”Byen vågner”.” Det læser jeg lige for tiden: ”Jeg læser ”Kvinderne fra Thy” af Maria Helleberg. Jeg tager en pause fra krimigenren, for det kan godt blive for meget med drab og vold. Jeg kan godt lide at læse historiske romaner og slægtsfortællinger.” En kultur-anbefaling: ”Min kulturanbefaling på Fyn er at besøge De japanske haver i Broby. Haverne er en meget smuk og stemningsmættet oplevelse med mange fantastiske detaljer. Her er fyldt med skønhed og ro. Og i cafeen serveres dejlig japansk mad. Selv et toiletbesøg er en særlig æstetisk oplevelse!”

DET SKER I UGEN  Musik Fyraftenskoncert Geee Baby. Fre. 27. Oktober 2017 kl. 15:00 Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg

UGE 43

Koncert med Kim Sjøgren og Jakob Hedegård i Kirkeby Kirke Fre. 27. Oktober 2017 kl. 19:00 (Entre: 100 kr.) Kirkeby Kirke, Assensvej 47A, Kirkeby, 5771 Stenstrup Spillemandsmusik Der bliver spillet op til dans, og alle

er velkomne. Fre. 27. Oktober 2017 kl. 20:00 Bagergade, Bagergade 67 D, 5700 Svendborg John Mogensen Live samt Bekker & Warburg Fre. 27. Oktober 2017 kl. 20:30 (Entre: 100 kr.)

ET SAMFUND I BALANCE

Kirkeby Hallen, Assensvej, 5771 Stenstrup Michael Falch Jam Fre. 27. Oktober 2017 kl. 21:30 Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg Halberg & Friends - De magiske Sange Lør. 28. Oktober 2017 kl. 20:00 (Entre: Kr. 230,00 + gebyr) Borgerforeningen Kulturhus Svendborg, Ramsherred 4, 5700 Svendborg Ida Nielsen med band Verdensstjernen PRINCE’s bassist Ida Nielsen og hendes band. ØKO mad og ØKO bar Lør. 28. Oktober 2017 kl. 20:00 Olferts, Svendborgvej 110, Ollerup, 5762 Vester Skerninge Halloween Special på Arne B Uhyggelige drinks og præmie, for bedste udklædning. Seven’th Hea-

ven levere den magiske musik. Lør. 28. Oktober 2017 kl. 21:30 Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg Niels Ryde A Night Out Live Her er elektrisk kammerjazz af bedste skuffe. Tor. 26. Oktober 2017 kl. 20:00 Giant Steps/Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg Kiss The Frog Livemusik du kan danse til. Lør. 28. Oktober 2017 kl. 23:30 Citronen, Brogade 33, 5700 Svendborg Irsk jam Søn. 29. Oktober 2017 kl. 14:00 Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg SyngDansk Fællessang med organist ved Sct. Jørgens kirke, Lisbeth Ø. Müller Tir. 31. Oktober 2017 kl. 17:00 Sct. Jørgens sognegård, Brydegårdsvej

15, 5700 Svendborg Floating Sofa Quartet Tir. 31. Oktober 2017 kl. 20:00 (Entre: 80/120/U25: 50) Folk for Folk - Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg

Foredrag Ordblindhed i familien v/ Christian Borck Ons. 25. Oktober 2017 kl. 19:00 (til 21:00) (Entre: 50 kr. ) AOF Center Fyn, Vestergade 23, 5700 Svendborg Hjælp dit barn med kranio-sakral terapi Ons. 25. Oktober 2017 kl. 19:00 (Entre: 100 kr.) Borgerforeningen Kulturhus Svendborg (Spejlsalen), Ramsherred, 5700 Svendborg

G I D E ON S Børn har krav på en hverdag, der er tryg, overskuelig, udfordrende og inspirerende med plads til at udvikle deres fysiske, sociale og kreative sider. Derfor arbejder vi i Liste T fortsat for, at der er lokalt forankrede dagtilbud i alle lokalområderne. Sina Ebsen, nr. 8 - 33 år Skolesekretær - V. Skerninge

Plads til naturen Kulegrav den grønne omstilling, så en mere effektiv og vedholdende indsats sikres. Undersøg mulighederne for opstilling af forbrugerejede landvindmøller på kommunal jord. En mere nænsom naturpleje af offentlige veje og arealer. Kickstart udviklingen mod mere avanceret affaldshåndtering. Torben Nielsen, nr. 7 - 66 år Folkepensionist - Ulbølle

Alt fra fundament til tag Reparationer Renovering Flisearbejde Fugearbejde

Pudsearbejde Isokern Vandskuring Tilbygning m.m.

Telefon 22 42 70 96 e-mail: gideondror@sydfynsmail.dk Hallindskovvej 78 • 5700 Svendborg


Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

DET SKER I UGEN Hildegard af Bingen Studenterpræst ved SDU, Lene Crone Nielsen, kommer og fortæller. Tor. 26. Oktober 2017 kl. 14:00 (Entre: medlemmer 20 kr, alle andre 80 kr.) Skallen, Møllergade 99, 5700 Svendborg Foredrag: Peter Plys for voksne v. Skuespiller Caspar Koch. Tor. 26. Oktober 2017 kl. 17:00 Entre: 50 kr. ved døren Kirkeladen ved Skårup Kirke, Skårup Kirkebakke, 5881 Skårup B TOURS: Picnic Toscana Naturvejleder Simon Høegmark fortæller om den sydfynske natur. Tor. 26. Oktober 2017 kl. 19:00 BaggårdTeatret, Rottefælden, Caroline Amalievej 26, 5700 Svendborg Et eventyrligt liv - i naturens tjeneste. Foredrag med Lene Topp. Tor. 26. Oktober 2017 kl. 19:00 (Entre: 125 kr. inkl. kaffe og kage) Naturama, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg Foredrag af Henriette Laursen. Tor. 26. Oktober 2017 kl. 19:00 (Entre: 50 kr.) Kirkeby Forsamlingshus, Vævervej, 5771 Stenstrup

31

UGE 43

Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg

Sport SG Open Gym Søn. 29. Oktober 2017 Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg Skydning Tir. 20. Juni 2017 kl. 18:30 til Tir. 26. December 2017 Rødskebølle Skyttecenter, Bodøvej 22, 5700 Svendborg Svendborg Rabbits - Wolfpack Tor. 26. Oktober 2017 kl. 18:20 Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg

Udstillinger Klodens tropiske skove og Fragments og Extinction - Regnskovens lyde. Frem til Søn. 26. November 2017 Naturama, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg Danmarks Forsorgsmuseum Frem til Fre. 22. December 2017 Danmarks Forsorgsmuseum, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg

Borgerforeningen Kulturhus Svendborg, Ramsherred 4, 5700 Svendborg

Tåsinge Hallen, Eskærvej 65, 5700 Svendborg

GALLERI NO 44 Frem til Lør. 28. Oktober 2017 GALLERI NO 44, Møllergade 44, 5700 Svendborg

Bogcafé: Se mig! Læs mig! Ons. 25. Oktober 2017 kl. 16:00 Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg

Historien om en mor X 2 - tryk og tegninger Frem til Tir. 31. Oktober 2017 Det lille Galleri - Dagli Brugsen Ulbølle, Fjellebrosvejen 1, Ulbølle , 5762 Vester Skerninge

Angst Susanne Braskov i patient/pårørende-caféen. Ons. 25. Oktober 2017 kl. 19:00 Frivillighuset, Havnegade 3, 5700 Svendborg

Bjørn Vilmar Rasmussen: Abstrakte malerier & skulptur. Frem til Tor. 30. November 2017 SEF, Fåborgvej 44, 5700 svendborg

Oliernes fantastiske verden Tor. 26. Oktober 2017 kl. 19:00 Klinikken v/Lisbeth Vienberg, Tinghusgade 20, 5700 Svendborg

Bierfest Billetter kan købet på22387046 eller an.bindzus@youmail.dk. samt bord bestilling Lør. 28. Oktober 2017 kl. 18:00 Entre: 295 kr)SEF Arena, Stærkærvej 1, 5884 Gudme

Horrornights - Halloween Haunt på Valdemars Slot Fre. 27. Oktober 2017 kl. 19:00

Fredens kirkes Reformationsfejring Søn. 29. Oktober 2017 kl. 10:00 Fre-

Diverse / Andet Start på undervisning i Bridge Tor. kl. 19:00 Svendborg Bridgeklub, Abildvej 1A, 1.tv., 5700 Svendborg

Lør. 28. Oktober 2017 kl. 19:00 Valdemars Slot, Slotsalleen 100, 5700 Svendborg Mit liv som Nikolaj Stokholm One-man show Fre. 27. Oktober 2017 kl. 20:00 (Entre: Kr. 195,- + gebyr) Borgerforeningen Kulturhus Svendborg, Ramsherred 4, 5700 Svendborg

dens Kirke, Fruerstuevej 39, 5700 Svendborg Fangekoret synger Søn. 29. Oktober 2017 kl. 12:30 (Entre: 250 kr.) Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup Fyn Svendborg Rulle Skøjte Disko Jam. Man. 30. Oktober 2017 kl. 16:00 Kulturhuset Kultutten, Frederiksø 2, 1. sal, 5700 Svendborg Mit Digitale Selvforsvar Tir. 31. Oktober 2017 kl. 09:30 Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg Kreativ Café: Hæklede kurver. Tir. 31. Oktober 2017 kl. 14:00 Gudme Bibliotek, Højsagervej 6, 5884 Gudme

Senior Erhverv Svendborg

Kom og dans Søn. 15. Oktober 2017 kl. 15:30 til Ons. 21. Marts 2018

Ryttervej 6, 5700 Svendborg • 6321 0351• sesv@sesv.dk • www.sesv.dk

Arbejdsgivere søges

Erfarne og ansvarsbevidste seniorer søger heltid- eller deltidsjob. Har din virksomhed brug for en stabil arbejdskraft? Kontakt os - det er gratis.

Klinik

InnerPeace - Helhedsterapi -

”Succestyranniet og vejen ud” Man. 30. Oktober 2017 kl. 19:00 til Man. 30. Oktober 2017 Entre: 165 kr. Borgerforeningen Kulturhus Svendborg, Ramsherred 4, 5700 Svendborg

N-Art by Vianna Andersen udstiller naturfotos Frem til Tir. 31. Oktober 2017

Depression - Angst Fobier - Stress Smerter m.m.

Søren Tranberg: Den elektroniske hjerne Tir. 31. Oktober 2017 kl. 19:30 Entre: Billetter á kr. 60.-/Nysgerrig Fyn kr. 50.-

KØBES

Fåborgvej 65, 5700 Svendborg

Ønsker du stadig at være erhvervsaktiv? Bliv en del af et stærkt og effektivt netværk for aktive, jobsøgende personer.

Antik, Retro, Teak, Palisander. Dødsboer m.m

Mobil 2381 0628 . info@innerpeace.dk

Kig ind og få en snak om dine muligheder - vi glæder os til at møde dig.

Er du ledig - og over 50 år?

Tlf. 6220 2886

www.innerpeace.dk

Kontoret er åbent dagligt fra kl. 9 - 12

L. P. ANTIK Tlf: 20111162

SSlut ut medd Pakkeløsninger r et Ring fo nde ligte uforp ud tilb

• Hækklipning • Haveservice • Rensning af ta (betal kun for det du har brug for) • Vinduespud grender sn • Fliselægnin ing g • Rengøring • Vertikal sk æ græsplæner ring af

Freunds Multi-Service Tvedvej 186 - tlf. 2023 9272

Gerritsgade 22 - 5700 Svendborg - 62211519

Den Røde Tråd

HUSK ANDESPIL

i Vormark Forsamlingshus

onsdag d. 1. November kl. 19.00 -

- - 

-

Kogekone/Vært/Blæksprutte

Systue og -Skole - Omforandringer - Nysyning - Slåede knapper og bælter - Reparationer

Karin Lauritsen BEKLÆDNINGSFORMGIVER

Strandvej 38 - 5700 Svendborg Tlf. 2029 1487 - karinlauritsen@msn.com åbningstider: tors. + fre. 9-12.30 og 13.30-16 ellers efter aftale

HENRIK´S Dinér & Smørrebrød 

rebrød Lækkert smør ,pænt belagt 19 Højt belagt 26,-

Diner transportable tlf. 62 62 30 34 langgade 41, espe - 5750 ringe

Alle stegeretter leveres varme

Juleanretning ....................................................... Pris pr. couvert: 136.Marineret sild med karrysalat • Lun fiskefilet med remoulade • ½ æg med rejer på salatbund • Hjemmelavet hønsesalat • Tartelet med høns i asparges • Lun mørbradbøf med champignon á la creme • Glaseret skinke med grønlangkål • Lun hjemmelavet leverpostej med bacon og champignon • Hjemmelavet julemedister • Andesteg med rødkål • Osteanretning med brie og fynsk rygeost pyntet med druer • Ris á la mande med kold kirsebærsauce. Brød, kiks og smør kr. 14.- SE ALLE MENUERNE PÅ www.henriksdinerogsmørrebrød.dk Hundstrup Kro og selskabslokaler SØNDAGSSPISNING FRA KL. 12 - 15

160.3 retter, m. kaffe .................kr. 175.3 retter .............................. kr.

Skal forudbestilles

Bestilling og evt. spørgsmål på tlf. 62 62 30 34, min. 10. couv.

Søges til Vormark Forsamlingshus. (evt. mulighed for mad ud af huset) Henvendelse tlf. 4031 7716 Pensionist eller efterlønner søges til

Til vores afdeling i Svendborg søger vi en frisk og selvstændig efterlønner/pensionist, der har lyst til at arbejde nogle timer 2 til 4 dage om ugen. Arbejdet omhandler lettere murer- og malerarbejde. Derfor vil erfaring fra murerbranchen være en fordel. For nærmere information, kontakt undertegnede. Jim Andersen. Tlf. 20473887


32

Lokalavisen Svendborg

24. oktober 2017

Askær & Nøhr

Martin Nøhr Indehaver

Ejendomsmæglere MDE

Mette Askær Chris Petersen Indehaver

Jesper Østerbye

Lasse Fugl

Ole Johan Iskau

Karin Bogetoft

Ejendomsmægler Ejendomsmægler Ejendomsmægler Salg & Vurdering Vurd.konsulent TK Salg & Vurdering Sekretær

NYHED

NYHED

Ørbækvænget 3

Piledybet 21B

Svendborg

Ristinge-Langeland

Yderst regulært, funktionelt og godt beliggende parcelhus med ekstra god plads. Simpelt, ukompliceret og ligetil. Ejendommen er opført i 1967 med boligareal på 146 m2 i stueplan og med tilhørende kælder på 78m2. Her til kommer der en muret garage på 38 m2. Facade af gul teglsten og tag af eternit. Grunden udgør 838 kvadratmeter, og med en skøn, lukket og ugeneret have der er orienteret mod syd.

Piledybet er et populært sommerhusområde (her er sjældent huse til salg), som de fleste i området kender. Her er fredeligt, hyggeligt, stemningsfyldt, naturrigt, en dejlig badestrand og meget mere. Hvad mere kan man egentligt ønske sig, når man snakker sommerhus? Piledybet 21B ligger ''midt i skoven'' i bunden af lukket grusvej med kun 3 andre naboer. Boligen ligger solidt plantet midt på en stor naturgrund på 1.800 kvm.

E 1.445.000 75.000 2.128 6.422/5.333

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

838 m2 146/78 m2 5/3 1967

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført

57204071 63222222

Sag Kontakt

NYHED

1.950.000 100.000 2.637 8.738/7.159

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

1.800 m2 96 m2 6/5 1994

Grund Bolig Rum/vær. Opført

NYHED

57204070 63222222

Sag Kontakt

NYHED

G

D

D

Brændeskov Møllevej 1

Bjerrebyvej 11

Mellemvej 33

Her får man en stor bolig og hele 227 m2 værksted/garage, samt mindre kælder. En del af loftetagen er endnu ikke udnyttet, så her er der mulighed for endnu flere m2. Værkstedet er velindrettet med blandt andet en funktionsdygtig lift.

Bjerrebyvej 11 syner måske ikke af meget, når man kører hurtigt forbi. Men gør Jer selv den tjeneste, at se nærmere på ejendommen. I vil helt sikkert ikke blive skuffet! Gennemrenoveret, moderniseret, luft under vingerne, charmerende og sjælrig. Det er den korte version af boligen her.

Store og lyse fællesrum og en veldisponeret og funktionel indretning. Huset er løbende vedligeholdt og opdateret, så den i dag fremstår i gennemgående god stand. En fin og praktisk bolig til en overkommelig pris.

Brændeskov

795.000 40.000 1.489 3.573/2.965 57204081

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Sag

1.361 m2 143/20 m2 9/6 1880 63222222

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført Kontakt

Tåsinge

1.095.000 55.000 1.317 4.901/4.068 57204048

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Sag

1.495.000 75.000 1.916 6.670/5.538 57204044

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Sag

113 m2 4/2 1875 63222222

Bolig Rum/vær. Opført Kontakt

Svendborg

Grund Bolig Rum/vær. Opført/omb. Kontakt

790 m2 129 m2 5/3 1963/1972 63222222

Få noget ekstra ud af din weekend. Vær med, når vi holder landsdækkende Åbent hus med tilmelding den 28.- 29. oktober. Vælg en bolig på edc.dk og tilmeld dig direkte – eller kig ind i butikken.

F Porthusvej 23

Svendborg

SOLGT Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført Sag Kontakt

694 m2 116/79 m2 4/2 1938 57204063 63222222

Vestergade 14 A 5700 Svendborg 6322 2222

E Præstevænget 27

Wandallsvej 35B. 2,th

Svendborg

Svendborg

SOLGT Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført/omb. Sag Kontakt

E

SOLGT

890 m2 180/60 m2 6/3 1952/1972 57203977 63222222

Etage Bolig Rum/vær. Opført Sag Kontakt

2 90 m2 3/2 1975 57203926 63222222

G A P Møllers Vej 11

Svendborg

E Vestergade 41A+B+C

Svendborg

SOLGT Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført Sag Kontakt

851 m2 93/87 m2 4/2 1932 57203289 63222222

SOLGT Grund Bolig Rum/vær. Opført Sag Kontakt

Faglighed · Initiativ · Troværdighed

697 m2 434 m2 10/8 1783 57203819 63222222

C Degnemarken 18

Gudbjerg

SOLGT Grund Bolig Rum/vær. Opført Sag Kontakt

1.151 m2 184 m2 7/5 1999 57203979 63222222

En del af byens liv

Lokalavisen svendborg uge 43  
Lokalavisen svendborg uge 43  
Advertisement