Lokalavisen Køge Bugt uge 38

Page 4

| 4 | 23. SEPTEMBER 2016

Lokalavisen

Jobcenter Køge forbereder endnu en konference til efteråret

NYT FRA DE LOKALE POLITISKE PARTIER

Biografdirektør Laila Christensen kunne ikke skjule sin glæde over den kommende Nordisk Film Køge. Her ses hun sammen med filmmanden Peter Aalbæk Jensen (tv) og borgmester Flemming Christensen. (Foto: Jacob-Elkær-Hansen, Nordisk Film Biografer).

Nedtællingen til Køges nye biograf er i fuld gang REJSEGILDE Onsdag den 21.

Thomas Kielgast, Gruppeformand SF

Hvor langt kan SF gå?

Budget 2017 forhandles snart på plads

D

er er 2 ting der er sikket om efteråret, nemlig at bladene altid falder af træerne og at alle landets kommuner kæmper med af få de nye budgetaftaler for 2017 på plads. I disse dage forhandles der også om en budgetaftale i Køge Kommune – måske er det allerede indgået når disse linjer læses. Godt 175 spareforslag er der administrativt blevet fremsat til en samlet værdi af 110 millioner. Heldigvis ser det lige nu ud til at det samlede sparemål nu er nede på godt 35. mill.

Til vores gode venner i byrådet vil vi bare lige minde om, at vi ikke vil gå med til:

• At spare på normeringerne i vores daginstitutioner • At spare på den primære drift i Folkeskolen. • At nedlægge lejrskoler og svømmeundervisningen • At reducere på tildelingen af undervisningsmidler til skolerne • At nedlægge juniorklubberne • At spare på vores modtageklasser

september var der rejsegilde på Køges nye biograf, Nordisk Film Køge. – Rejsegildet gik supergodt og var ganske velbesøgt. Vi var rundt og se biografen - og det var første gang for mit vedkommende. Jeg fik næsten kuldegysninger over hvor stort og flot det bliver og hvor langt man egentligt er nået i byggeprocessen. Man kunne se tegningen til det hele - det bliver simpelthen en drøm når vi kan åbne og byde de første gæster indenfor i løbet af sommeren 2017, siger biografdirektør i den nuværende Køge Bio og kommende Nordisk Film Køge, Laila Christensen til Lokalavisen

Køge Bugt. Den nye biograf vil rumme seks sale – mellem 800 og 1.000 sæder, ny teknik, ny comfort, masser af plads, fantastisk placering og tæt på bymidten og byens restaurant- og caféliv Desuden et flot udsyn over havnen, masser af parkeringspladser, tæt på bus og tog og cykelsti lige op til biografen under togskinnerne, fra torvet, stationen og Fændediget. På talerstolen ved rejsegildet for Køges nye biograf var bl.a. borgmester Flemming Christensen, Frede Clausen fra TK Development, Laila Christensen og Peter Aalbæk Jensen som lokal filmmand. pm

Poul Erik Bech Fonden støtter op om BROEN Køge KØGE EDC Poul Erik Bech på

Søndre Allé 13 i Køge kunne mandag formiddag den 19. september byde repræsentanter fra BROEN Køge velkommen. Anledningen til BROEN Køges besøg var, at ejendomsmæglerbutikkens afdelingsleder Jeppe Ertman skulle overrække en check på intet mindre end 50.000 kr. til BROEN Køge. – Pengene kommer fra Poul Erik Bech Fonden som er en almennyttig fond med erhvervsaktiviteter. Fonden yder støtte

til almennyttige aktiviteter fortrinsvis til børn, handicappede og flygtninge. Desuden støtter fonden også almennyttige kulturelle aktiviteter indenfor kunst, forskning, musikformål, sports- og idrætsaktiviteter for børn og unge, fortæller Jeppe Ertmann til Lokalavisen Køge Bugt. – Vi synes at BROEN Køge er et super godt initiativ der gør en kolossal masse for børn og unge i lokalområdet, siger Jeppe Ertmann.

• At spare på idrætten • At gøre det svære at være ældre i Køge Kommune. Til gengæld vil vi gerne forsøge at finde flere penge til:

• Børn og Unge

KONFERENCE I de seneste år har Jobcenter Køge og Arbejdsmarkedsafdelingen i Køge kommune, sat fokus på det meget vigtige emne: Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i virksomhederne. På flere konferencer har dette emne været genstand for drøftelser mellem de involverede parter, samt præsentation af nye initiativer til fastholdelse af medarbejderne. Bl.a. blev Jobcenter Køges nye fastholdelseskonsulenter og nye Fast track ordning præsenteret på konferencen i 2015. – Nu er Jobcenter Køge i fuld gang med, at planlægge efterårets konference, fortæller teamleder Malene Lyngby fra Jobcenter Køge. Konferencen afvikles i samarbejde med speciallæge Morten Jakobsen, samt konsulent Steen Rasmussen, som begge har deltaget i de tidligere konferencer. – Konferencen vil, under overskriften Psykisk førstehjælp - Robuste medarbejdere, få oplæg omkring ”den svære samtale ”, som der ofte er behov for inden en medarbejder langtidssygemeldes, men også undervejs i sygeforløbet, en situation som mange arbejdsledere skal kunne tackle i dagligdagen. Her er der hjælp at hente hos vores fastholdelseskonsulenter, fortsætter Malene Lyngby. Rikke Maj Thauer fra Thauer stresscenter er inviteret til at

Rikke Maj Thauer fra Thauer stresscenter holder oplæg om håndtering af stress. (Privatfoto).

holde oplæg om håndtering af stress, og vil bl.a. komme ind på stresshåndtering i virksomhederne og hos medarbejderen, samt hvordan man giver ”førstehjælp” ved stress. Endvidere vil teamleder Susan Reiner give en introduktion til fastholdelses-konsulenten, og fortælle om flowet i et sygedagpengeforløb. Konferencen afsluttes med en paneldebat med HR chef Hanne Østergaard, Det Danske Madhus, praktiserende læge Morten Jakobsen, Rikke Maj Thauer, og Susan Reiner fra Jobcenter Køge. Konferencen foregår torsdag den 27. oktober kl. 16.30 på hotel Niels Juel i Køge. Tilmelding kan ske allerede nu til Steen Rasmussen på sr@ consult2007.dk. Deltagerantallet er begrænset til max. 50, så det er først til mølle princippet. pm

En aften med lys i haven hos Thyme HAVEN Thymes Planteskole i Køge lagde torsdag aften rammer til en speciel aften om lys i haven. Nu hvor vintermørket langsomt sænker sig, er det tid for at gøre haven spændende og hygge med masser af lys. Det var Haveselskabet Fakse-Køge der stod bag arrangementet, hvor Stensbjerg El i Herfølge, Bolius og Luminiz havde sørget for at give deres bud på hvordan haven kan gøres spændende og flot med belysning. De havde pyntet plan-

teskolen med forskellige lamper og belysninger. 55 tilmeldte var mødt op og aftenen startede med et foredrag om de mange muligheder, der er for at skabe lys og hygge i haven. Der blev også givet et indblik om lys til små og store havedamme. Efter foredragene var der mulighed for at gå rundt i planteskolen og se de udstillede lamper, ligesom der hele aftenen var mulighed for at gøre indkøb i plateskolen.

• Idrætten • Et værdigt ældreliv God vind til alle i byrådet i de afsluttende forhandlinger. Leder af EDC Poul Erik Bechs afdeling på Søndre Allé 13 i Køge, Jeppe Ertmann (nr. to fra venstre) overrækker checken til fra venstre Teddy Pedersen, Henning Andersen og Peter Poulsen fra BROEN Køge. (Foto: klk).

Det samlede sparemål er nu nede på godt 35. mill. Thomas Kielgast, Gruppeformand SF

Kirstinedalsskolen får ny skoleleder KØGE Med virkning fra den 1.

oktober får Kirstinedalsskolen i Ælsemagle ny skoleleder.

Søren Fini Christensen, der tidligere har været skoleleder på Sjølundskolen i Næstved. Der var aftenhygge for alle pengene hos Thyme torsdag aften. (Foto: MS).


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.