Page 1

Bække-Veerst Lokalarkiv

Arkiv-nyt Nr. 5 – sept. 2012

Kirkegårdsvandring En stille juniaften mødte 35 interesserede op for at se og høre om nogle af de interessante gravsten på Bække kirkegård. Først fortalte graver Tommy Andersen om kirkegården og arbejdet med anlæggelse og vedligeholdelse af gravsteder. Dernæst havde fem fortællere fra Lokalarkivet udvalgt nogle af de mest markante gravsten og fortalte om de personer, de er rejst over. Aftenen sluttede med fælles samvær på Lindecentret over en kop kaffe fra de medbragte termokander. Bestyrelsen takker for den gode tilslutning og håber, at der igen vil være et talstærkt fremmøde ved næste arrangement.

Slavekrigen 1848 Det er overskriften over Lokalarkivets næste arrangement mandag den 5. november kl. 19.30 på Lindecentret. Søren Manøe er pensioneret museumsinspektør fra museet i Ølgod og en levende fortæller, som nok kan give liv til fortællingen om denne mærkelige krig, der hidtil har undgået omtale i historiebøgerne. I forårsdagene i 1848 forlød det op gennem Jylland, at de slesvig-holstenske oprørere havde erobret Rendsborg-fæstningen og lukket slaverne ud af fæstningens tugthus. Sammen med alskens pak, eventyrlystne og arbejdsløse helt fra Hamborg drog nu disse over 1000 mand hærgende og plyndrende op gennem Jylland. Mange sluttede sig til dem, og hvor de kom frem, satte de ild på gårde, huse og byer, voldtog og slog folk ihjel. Panikken bredte sig, og i

alle sogne mobiliserede man og gjorde klar til at forsvare sig mod fjenden med forhåndenværende sabler, gamle geværer, høtyve mm., så man kunne forsvare sit hjem og sin hjemstavn. Kom og hør, om krigen også kom til Bække!

Lokalarkivets lokaleforhold I foråret havde Bække og Veerst Lokalarkiv sammen med Lokalrådet og Turistforeningen for Bække et møde med repræsentanter fra Vejen kommunes Bygningsservice & Beredskab og Kultur og Fritid med borgmester Egon Fræhr i spidsen. Rutebilsstationen blev gennemgået, og Lokalarkivet præsenterede kommunens repræsentanter for vores trange lokale på Bække skole. På mødet fremlagde foreningerne og Lokalrådet deres ønsker og planer for en eventuel udnyttelse af de ledige lokaler på rutebilstationen. Bortset fra, at der var forståelse for vores ønske om bedre lokaleforhold, blev der ikke lovet noget på mødet. Spørgsmålet om rutebilstationens videre skæbne er altså stadig uafgjort, og der blev ikke fastlagt nogen tidsfrist for en afgørelse.

Husk på Lokalarkivet når du rydder op i dine gamle billeder, hustegninger, telegrammer, udklip, foreningsmateriale, film, skriftlige beretninger osv.

Arkivnyt 5  
Arkivnyt 5  

Arkivnyt nr. 5

Advertisement