Page 1

Akcijska ponudba velja od 3. 7. do 15. 7. 2013 oz. do odprodaje akcijskih zalog.

Verjamemo v slovensko kakovost!

Postreæno velja v poslovalnicah z mesnico.

PiπËanËja prsa s koæo AVE

• postreæno ali pakirano • cena za 1 kg

3,

49

Neverjetna ponudba samo od Ëetrtka, 4. 7., do nedelje, 6. 7. 2013! ja po 1 kg r o k d la s v o s o Ob nakupu 4 k rja PODARIMO! ko vam 1 kg slad Fruc

• pomaranËa - limona • Fructal • 1,5 l

-30% Beli kristalni sladkor • Agragold • 1 kg

Spremljajte nas tudi na

1,

facebook.com/tusslovenija

99 ¤ redna cena: 0,

0,

69

13 kos

080 13 10

www.tus.si


Zorjeno kmeËko stegno

PiπËanËja posebna klobasa Ekstra

• kosi • vakuumsko pakirano • Kras • cena za 1 kg

• Pivka • 500 g

-50 %

-50 % do

9,95

do

1,22

na Tuπ klub kartico

Za plaËilo: 19,89 ¤

Porabite ga po svoje.

Za plaËilo: 2,43 ¤

-50 %

-50 %

do

1. KAJ JE D*NAR?

3. PRIDOBIVANJE

D*NAR je vrednost v evrih na vaπi Tuπ klub kartici. Je dejanski znesek, ki ga ob izbranih nakupih v skupini Tuπ pridobivate na svojo Tuπ klub kartico.

SKUPINA TU©

2. »LANSTVO

TU© TRGOVINA TU© DROGERIJA TU©MOBIL TU© ZABAVA

©e niste Ëlan Tuπ kluba? NiË laæjega, v Tuπ klub se lahko vËlanite na katerem koli prodajnem mestu skupine Tuπ, tako da izpolnite pristopni obrazec in prejmete svojo Tuπ klub kartico.

D*NAR pridobite ob nakupu in plaËilu izbranih izdelkov ali storitev oziroma ob koriπËenju posebnih ugodnosti. O konkretnih ugodnostih, ki prinaπajo D*NAR pri posameznih dejavnostih, se seznanite na naπih prodajnih mestih in spletni strani www.dnar.si. Pridobljen znesek v evrih je ob besedi D*NAR naveden na prejetem raËunu.

Kruh z ovsenimi kosmiËi • Æito • 1 kg • cena za 1 kg

1,61

do

na Tuπ klub kartico

»ips Kelly’s Party

Za plaËilo: 3,22 ¤

• Classic • Intersnack • 275 g

1,47

na Tuπ klub kartico

Za plaËilo: 2,94 ¤

Zamrznjeno

»istilo Clin

Sirup Frupi

-50 %

4. PORABA Æitni polpeti Hokus • 5 æit • Æito • 400 g

1,50

• za steklene povrπine • Lemon • Blue • Apple • 750 ml

• malina • Vital • 1,5 l

-50 %

do

D*NAR velja v celotni skupini Tuπ. Pri razpolaganju z njim niste omejeni. Kadar koli in kjer koli v skupini Tuπ ga lahko porabite do 31. januarja naslednje leto. Delno ali v celoti, skratka poljubno.

na Tuπ klub kartico

-50 %

do

1,71

na Tuπ klub kartico

Za plaËilo: 2,99 ¤

do

1,00

na Tuπ klub kartico

Za plaËilo: 3,42 ¤

na Tuπ klub kartico

Za plaËilo: 1,99 ¤

SUPER PONUDBA ODLI»NIH IZDELKOV

Primer: Kot Ëlan Tuπ kluba ste opravili druæinski nakup v trgovini Tuπ in izbrali izdelke, oznaËene z znakom D*NAR. Ob nakupu ste pridobili D*NAR (npr. 20 ¤) na svojo Tuπ klub kartico. Vaπe stanje na kartici je tako 20 ¤. Ta znesek lahko porabite npr. za plaËilo meseËne naroËnine pri Tuπmobilu. Tuπ klub kartica ni plaËilna kartica. D*NAR predstavlja vrednost popusta, ki ga Ëlan Tuπ kluba prejme ob nakupu doloËenega izdelka ali doloËene storitve in se Ëlanu Tuπ kluba namesto izroËitve papirnega bona naloæi na njegovo Tuπ klub kartico. »lani lahko to vrednost porabijo kot naËin plaËila. Pridobivanje in poraba nista mogoËa v poslovalnicah Tuπ Cash&Carry in za Tuπ potovanja. Z D*NAR-jem ni mogoËe plaËevati poloænic na AbatoËkah v trgovinah Tuπ. 11 % od vrednosti nakupa se seniorjem ne obraËuna za nakup izdelkov iz akcije D*NAR. D*NAR in ostale akcije se med sabo izkljuËujejo. VeË informacij na spletni strani www.dnar.si.

-31%

Z nakupi pridobivate D*NAR na Tuπ klub kartico. Z njim plaËujete povsod v skupini Tuπ.

Porabite ga po svoje.

Puranji ËevapËiËi • 650 g

2

3,

99

9¤ redna cena: 2,4

9¤ redna cena: 4,3

9¤ redna cena: 5,7

Puranja pleskavica • 480 g

2,

99

-26%

-32%

-31% Piknik klobasice Hot

• vakuumsko pakirano • 270 g

1,

69

9¤ redna cena: 2,9

Hrustljava piπËanËja nabodalca • 410 g

2,

19 3


TAKOJ

0 5 do

Zamrznjeno

TAKOJ

%

-50 % do

PiπËanËja krila

• Pivka • cena za 1 kg

-50

TAKOJ

0

• vakuumsko pakirano • Perutnina Ptuj • 200 g

-50

%

do

Mesni narezek Kekec

Redna cena: 176

• pleskavice 480 g, ËevapËiËi 480 g + pleskavica s sirom 480 g GRATIS

479

0

TAKOJ

-50

%

do

74

87

Hrenovke Golica

Redna cena:

Grill trojËek AVE

7,

4,

19

79

Svinjska rebra s kostjo • postreæno • cena za 1 kg

Zamrznjeno

TAKOJ do

2

39

Velja v poslovalnicah z mesnico.

• Osem • 145 g

1

47

Goveji golaæ

Redna cena: 149

• Podravka • 300 g

Redna cena: 294

-39%

-35%

%

POPUST PRI BL AGAJNI

99 ¤ redna cena: 5,

3,

89

Hrenovke Z’deæele

• postreæno • Celjske mesnine • cena za 1 kg

-35% 29 ¤ redna cena: 9,

29 ¤ redna cena: 3,

1,

99

PiπËanËji zrezki

• Perutnina Ptuj • 364 g

5,

99

Sir Luka

• postreæno • Mlekarna Celeia • cena za 1 kg

Ketchup Felix

TAKOJ

-50 do

4

Framsko olje

Redna cena:

-50

%

94

• Oljarna Fram • 1 l

TAKOJ do

Napolitanke Loacker

• Napolitaner • Cremkakao • 175 g

989

0

TAKOJ

-50

%

do

79

1

14

Nektar Dan

Redna cena: 159

• jagoda • Dana • 1 l

Redna cena: 229

POPUST PRI BLA GAJNI

Blejska klobasa

• postreæno • cena za 1 kg

4

3,

84

©unka v Ërevu

• velika • postreæno • cena za 1 kg

6,

04

-30%

POPUST PRI BLA GAJNI

9¤ redna cena: 9,2

9¤ redna cena: 5,4

9¤ redna cena: 9,2

DomaËa kamniπka klobasa

• vakuumsko pakirano • cena za 1 kg

• Eta • 290 g

74 ¤ redna cena: 0,

54 ¤ redna cena: 2,

4¤ redna cena: 1,7

Ajvar Natureta

-40%

-21%

1,

1,

21

99

Paπteta Kekec • Osem • 100 g

0,

44

SUPER PONUDBA ODLI»NIH IZDELKOV

-30%

-35%

POPUST PRI BLA GAJNI

-30%

%

SUPER PONUDBA ODLI»NIH IZDELKOV

-30%

• blagi • 700 g

6,

50

9¤ redna cena: 3,9

Kamniπki odπËipanci Anton • 400 g

2,

79

-30%

-35% Sladoled Magnum

• veË okusov • 120 ml

1,

8¤ redna cena: 5,6

3¤ redna cena: 3,2

2¤ redna cena: 1,7

11

-35%

Sladoled Viennetta

• vanilja • Ëokolada • 650 ml

2,

26

Sladoled Carte D’Or

• veË okusov • 900 ml

3,

69 5


Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!

-34%

-25%

99 ¤ redna cena: 0,

0,

• Æito • 1 kg

Maslo

• alpsko • z jogurtom • Meggle • 250 g

1,

63

Namaz Philadelphia

• Original • Light • z zeliπËi • Milka • 175 g

-22%

Pivo Zlatorog

• alk. 4,9 % vol. • Pivovarna Laπko • 0,5 l

6¤ redna cena: 1,8

18 ¤ redna cena: 2,

65

Posebna bela moka Dobro

-15%

0,

1,

99

58

-15%

99 ¤ redna cena: 6,

Kava Jacobs Cronat Gold • Kraft • 200 g

5,

44

89 ¤ redna cena: 5,

Cedevita

• pomaranËa • limona • limeta • 1 kg

4,

99

Jogurt Ego

• veË okusov • Ljubljanske mlekarne • 500 g

9¤ redna cena: 1,9

• veË okusov • Danone • 4 x 120 g

• Elledi • 400 g

-26%

-27%

-25% Jogurt Activia

Keksi Savoiardi

9¤ redna cena: 1,8

9¤ redna cena: 1,2

0,

1,

1,

94

49

39

Ledeni Ëaj Sola

2 + 4 GRATIS

• breskev • Pivovarna Union • 1,5 l

0,

94 kos

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!

»istilo WC Net Energy

Vino Janæevec

• Radgonske Gorice • 1 l

-20%

-30%

9¤ redna cena: 1,9

9¤ redna cena: 1,7

Keksi Leibniz

• s kakavom • polnozrnati • z æitaricami • Bahlsen • 200 g

1,

24

»okolada Milka Choco & Rice • Kraft • 200 g

-20%

1,

58

• za odtoke • 1 l

-20%

-41%

99 ¤ redna cena: 2,

64 ¤ redna cena: 3,

2,

2,

39

14

SUPER PONUDBA ODLI»NIH IZDELKOV

za izdelke KAPSULE ARIEL

0,

-14%

99 TABLETE JAR ZA STROJNO PRANJE

• PLATINUM 20 tablet in LEMON 26 tablet

5,

99

-20%

,44 ¤ redna cena: 13

PRAŠEK ARIEL • več vrst • tekoči 2,8 l ali v prahu 4 kg

11,

49 TekoËe milo Palmolive

1,

59

-25%

9¤ redna cena: 2,9

9¤ redna cena: 1,9

• veË vrst • 250/300 ml

6

-25% Zobna pasta Colgate Total • Clean Mint • Advanced Clean • Advanced Whitening • 75 ml

2,

24

9¤ redna cena: 3,9

Zobna πËetka Colgate 360º • Actiflex • Surround

2,

99 7


njave velja le e z in ja d a s Akcija orka, 9. 7. 2013 t o d ., 7 . 3 , e d od sre

Svezˇe in

SOCˇNO

1,

Melone - dinje cena za 1 kg

06

0,

Paradižnik hruška cena za 1 kg

99

1,25

Paprika bela babura cena za 1 kg

1,

Marelice cena za 1 kg

69

3,59

Mladi krompir • pakiran 5 kg

Ponudba izdelkov velja od 3. 7. do 15. 7. 2013 oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu, v Tuπ trgovinah in franπizah. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu svojega prodajnega asortimenta. Ponudba izdelkov ne velja v Ekstra Tuπ na Ptuju. Osnova za izraËun viπine popusta so cene po centralnem ceniku podjetja Engrotuπ d.d. Redne cene so cene iz centralnega cenika na dan zaËetka veljavnosti akcijskega letaka. Za morebitne napake se opraviËujemo in vas prosimo, da nas pokliËete na brezplaËno telefonsko πtevilko: 080 13 10. Pridræujemo si pravico do sprememb. Blago je na razpolago do dnevne odprodaje zalog, zato si podjetje pridræuje pravico, da ob nepredvideno visokem povpraπevanju po doloËenem izdelku ta izdelek krajπi Ëas v posamezni poslovalnici ne bo na razpolago. Vse slike so simboliËne. Cene so v evrih. Engrotuπ d.d., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje. Poπtnina plaËana pri poπti Celje 3102. 25/13

Tuš Akcija 3 7 15 7 2013  
Tuš Akcija 3 7 15 7 2013  

Tuš - verjamemo v slovensko kakovost

Advertisement