Page 1

Akcijska ponudba velja od 24. 7. do 5. 8. 2013 oz. do odprodaje akcijskih zalog.

»lani Tuπ kluba ste z nakupi v Skupini Tuπ pridobili æe

2.000.000 ¤ Porabite jih po svoje.

www.dnar.si Trgovina

Drogerija

Telefonija

Zabava

Velja v poslovalnicah z mesnico.

-40% Svinjska ledja, hrbet s kostjo • postreæno • cena za 1 kg

Spremljajte nas tudi na

4,

29

facebook.com/tusslovenija

Bacardi Breezer

• pomaranËa • limeta • ananas • grenivka • Merit • 275 ml

080 13 10

0,80

na Tuπ klub kartico

Za plaËilo: 1,99 ¤

www.tus.si


30 ¤ MESE»NO

do

Porabite ga po svoje. ©unkarica AVE • 400 g

50 %

2,15

-30 %

na Tuπ klub kartico

Za plaËilo: 4,29 ¤

Riæ Zlato polje

• parboiled • Æito • 1 kg

0,99

na Tuπ klub kartico

Za plaËilo: 3,29 ¤

“... 30 ¤ za nakupe v trgovini Tuπ”

do

“... 25 ¤ za parfum v Tuπ drogeriji”

“... 20 ¤ za plaËilo v Tuπmobilu”

“Pridobila sem æe

Nektar Dan

• marelica • Dana • 1 l

50 %

0,75

na Tuπ klub kartico

do

Prleπko olje

• Jeruzalem •1l

Za plaËilo: 1,52 ¤

50 %

3,65

na Tuπ klub kartico

Za plaËilo: 7,44 ¤

100 ¤ D*NAR-ja

Sveæa peka

na Tuπ klub kartico.

“... 10 ¤ za bowling in 6 ¤ za biljard”

Porabila ga bom po svoje v Skupini Tuπ ...” “»e ta mesec opravim za 500 ¤ nakupov v treh podroËjih Skupine Tuπ, pridobim πe Super D*NAR 30 ¤ na Tuπ klub kartico.”

“... 3 ¤ za slaπËice v slaπËiËarni De La Crême” Æitna rezina Frutabela

VeË informacij na www.dnar.si

DElkE zA Iz A N % 0 3 ! R *NA PRIDOBITE D lIss kuR IN syOss schAumA, g

-40% • figa • jabolko • Fructal • 25 g

0,18

do

na Tuπ klub kartico

Za plaËilo: 0,44 ¤

Vaniljev navihanËek • Pekarna PeËjak • 80 g

0,44

na Tuπ klub kartico

Za plaËilo: 0,87 ¤

NEgO lAs

-40%

30% 2

50 %

na Tuπ klub kartico

»istilo Arf

• veË vrst • 500 ml

0,65 Za plaËilo: 1,59 ¤

do

na Tuπ klub kartico

DomaËi πiroki rezanci • Mlinotest • 500 g

50 %

1,10

na Tuπ klub kartico

Za plaËilo: 2,19 ¤

3


J O k A T

0 5 do

%

TAkOJ OJ

-50 %

4

Hamburπka slanina Special

• 1/2 • vakuumsko pakirana • Kras • cena za 1 kg

Redna cena:

-50 % • veË vrst • 750 ml

-50 % Kopel Fa

• veË vrst • 500 ml

4

Redna cena:

319

025

127

Redna cena:

254

Zelenjavni namaz Dukatela • Dukat • 150 g

• veË vrst • 470/500 g

Redna cena:

624

049

073

Redna cena:

145

TAkOJ OJ

-50 %

312

Redna cena:

do

MareliËni cmoki

• Pekarna PeËjak • 500 g

-50 % do

Ice Tea

• breskev • Fructal • 1,5 l

049

Redna cena:

099

164

Redna cena:

334

TAkOJ OJ

-50 %

do

Vanish Oxi Action

692

-50 %

-50 %

do

TAkOJ OJ

do

Redna cena:

TAkOJ OJ

TAkOJ OJ

do

RazmaπËevalec Smac

3

Zamrznjeno

TAkOJ OJ

TAkOJ OJ

159

• postreæno • Perutnina Ptuj • cena za 1 kg

do

-50 % 249

Ptujska posebna klobasa

-50 %

do

Redna cena:

9

99

46

TAkOJ OJ

TAkOJ OJ

• veË vrst • 750 ml

do

99

• 3,2 % mleËne maπËobe • Ljubljanske mlekarne • 180 g

124

-50 %

do

Naravni jogurt Mu

MehËalec za perilo Felce Azzurra

TAkOJ OJ

do

Bonboni Pepermint

• s Ëokoladnim polnilom • Kraπ • 100 g

042

Redna cena:

084

Pri nakupu Tu π izdelkov na te klub h dveh straneh la zniæate vaπ ra hko Ëun za:

19

28

5


s k o r b o n e s u ok Pripravite si o iz nasˇih ribarnic! b svezˇo ponud z na. Bogate so a hra avljiva ter okusn omega 3, vitamini in b re p ko h la in i sta Ribe so prepro ncialnimi maπËobnimi kislinam æivanje rib vsaj dvakrat u se e jo poroËa beljakovinami, kovnjaki tako pri o tr S i. vm o sn i rudninskim na teden.

Goveja klobasa Poltrajni izdelek s sp ecifiËno aromo gove jega mesa, ki se lahko uæiva hladen kot narezek ali dodatek pri pripr avi razliËnih solatnih in jajËnih jedi ter drugih prilog.

-35%

POPUST PRI BLAG AJNI

redna cena: 8,09¤

Goveja polsuha klo ba

• vakuumsko pakira

na • Koπaki • cena

a:

okusnih jedi n o v ra p ri p a z v cepto

sa

za 1 kg

5,26

VeË re

Kmecˇka tlacˇenka

Provansalska orada na zˇaru

-35%

POPUST PRI BLAGAJNI

Sestavine: • 2 stroka Ëesna • 50 g Ërnih oliv brez ko πËic • 4 veliki paradiæniki • limonin sok • poper • 6 ælic olivnega olja • 4 orade • sveæ roæmarin

¤ na: 10,39 redna ce

KmeËka tlaËenkar

ine • 1/2 • postreæno • Kra • cena za 1 kg

Priprava: Olive, Ëesen in paradiænik na drobno nareæemo ter pomeπamo z limonini m sokom ter oljem. Orado oËistimo in osu πimo s papirnato brisaËo. Od znotraj jo sol imo in popramo ter poπkropimo z limoninim sokom. V notranjost orade damo tudi roæma rin. Ribo speËemo na æaru (15 ali 20 minut). Ko je gotova, jo prelijemo z omako iz Ëesna, oliv in paradiænika.

»as priprave

©tevilo oseb

75 , 6

lga in podlaga za do Izvrstna predjed ne li ko ni e nk lji tlaËe druæenja. Ljubite bule in Ëe ne za re tanko na pozabijo dodati buËnega olja.

2000 - 2200 KJ

Zahtevnost

Energija

-40%

Zlatobrov, orada

• 300/400 g • iz jad ranskega morja • Brumec • cena za 1 kg • Velja v TU© SUPE RMARKET

7,

99

POPUST PRI BLAG AJNI

E Gurmanski ËevapËiËi AV

• pakirano • 480 g

89 , 2

redna cena: 9,69¤

©unka Wellness AV • postreæno • cena

E

za 1 kg

Pripravljeno v mesni

cah Tuπ.

snico. Velja v poslovalnicah z me

-45%

-25%

POPUST PR I BLAGAJ NI

PiπËanËji file

• postreæno ali pakirano

6

• cena za 1 kg

5,81

79 , 5

Svinjski vr

at s kostjo • zaËinjeno • postr eæno • cena za 1 kg • Velja v TU© SUPE RMARKET

4,29

POPUST PRI BLAGAJNI

¤ na: 9,99 redna ce

redna cena: 10,99¤

Aljaæeva klobasa

• 1/2 • vakuumsko pakiran

a • MDK • cena za 1 kg

6,

7,

49

04 nina Kuhana mesna sla a za 1 kg • postreæno • cen

7


SUPER

30 ¤ MESE»NO

Zamrznjeno

-46%

-25% ,49¤ redna cena: 11

29¤ redna cena: 2,

1,

22

Sladoled Leone Armonia

• veË okusov • Incom • 500 ml

Zamrznjeno

-40%

• Incom • 140 ml

0,

Kornet Gigolo

• Classic • jagoda-vanilja • Ëokolada • Incom • 115 ml

-30% • veË okusov • Bauer • 200 g

45 , 0

Sir Camembert/Sir Brie • Kaserei • 125 g

• Dukat • 30 g

44 , 0

2,

24

Sir Mascarpone • Dukat • 500 g

-24%

56¤ redna cena: 0,

MleËna rezina Kinder Pingui Cocco

9¤ redna cena: 4,2

9¤ redna cena: 2,9

-21%

5¤ redna cena: 0,6

MleËni riæ Bauer

0,

59

-30%

-25%

9¤ redna cena: 0,9

2¤ redna cena: 0,7

Sladoled æogica

Sir Ementalec

• vakuumsko pakirana • Pomurske mlekarne • cena za 1 kg

Zamrznjeno

-31% 49

8,

61

-21% 5¤ redna cena: 2,5

3¤ redna cena: 1,6

Tradicionalna majoneza Zvijezda • 165 g

1,23

2,

99

Margarina Becel • Prodis • 500 g

99 , 1

SUPER PONUDBA ODLI»NIH IZDELKOV Zamrznjeno

-36% 58¤ redna cena: 0,

Sadni jogurt

• jagoda • borovnica • viπnja • gozdni sadeæi • 2,5 % mleËne maπËobe • Mlekarna Celeia • 180 g

8

0,

37

-36% Sladoled Piran Grand

• veË okusov • Ljubljanske mlekarne • 900 ml

69¤ redna cena: 4,

2,

99 9


SUPER

% 0 2 se Ëipsa u k o e n g za izbraips X-cut, 150 crunch

-16% 59¤ redna cena: 0,

Mineralna voda Jamnica • gazirana •1,5 l

0,

49

-25% Vrhunsko vino Traminec

• Radgonske Gorice • 0,75 l

PijaËa Za Harmony

0,

49 , 6

6¤ redna cena: 1,2

1,

09

8¤ redna cena: 0,7

• bela breskev • Pivovarna Union • 1,5 l

9¤ redna cena: 8,6

-13%

-30% 54

30 ¤ MESE»NO

Coca Cola

• Original • Zero • 1,5 l

-23% 2¤ redna cena: 3,3

-28%

-25% 9¤ redna cena: 0,9

Cedevita Go

• limona • limeta • Kids • Grape •Atlantic Trade • 335 g

74 , 0

Pivo Schlossgold • 6 x 0,5 l

2,55

9¤ redna cena: 0,6

PijaËa Fruc Isotonic

• Fructal • 0,5 l

49 , 0

SUPER PONUDBA ODLI»NIH IZDELKOV

-40% za izbran e pijaËe Or okuse a, 1,5 l

-25% za izbrane sirupov Fr okuse upi, 1 l

Svetlo pivo Union

• alk. 4,9 % vol. • Pivovarna Union • 4 x 0,5 l

10

99 , 3 Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!

11


SUPER

30 ¤ MESE»NO

-25%

-12%

86¤ redna cena: 0,

9¤ redna cena: 0,7

»okolada Milka

• mleti leπniki • leπniki & rozine • Kraft • 80 g

0,

69

-25%

Bonboni Nimm2 Smile gummi softies

• Fruit Mix • Sour • Yoghurt • Storck • 90 g

4¤ redna cena: 2,5

0,

64

Zlate juπne kroglice • Æito • 500 g

BIO

-25% 9¤ redna cena: 1,9

Napolitanke Manner

• z limonino kremo • 400 g

1,

49

Keksi DomaËica

• original• Kraπ • 300 g + 10 % GRATIS

2,

19

1,

89

-25% ©pageti Grande 7 Durum

• jajËni • Æito • 500 g

-14%

Za veË informacij o BIO ponudbi skenirajte kodo ali obiπËite www.tus.si

9¤ redna cena: 3,3

• brez koπËic • La Bio Idea • 180 g

-26%

4¤ redna cena: 2,6

Kamniπke kumare Natureta • Eta • 1000 g

98 , 1

• Eta • 290 g

1,25

89 , 2

-26%

-23%

9¤ redna cena: 1,6

Namaz s papriko Natureta

0,

99

V izbranih Tuš trgovinah je na bio policah na voljo več kot 520 bio izdelkov priznanih blagovnih znamk.

Bio zelene olive

-25%

2¤ redna cena: 1,3

4¤ redna cena: 3,3

4¤ redna cena: 5,2

Bio sonËniËno olje

• hladno stiskano • La Bio Idea • 750 ml

3,

99

Bio kava Mexico • La Bio Idea • 250 g

47 , 2

Velja v TU ©

-20% SUPERMA

RKET

za Bio zaË im herbaria be

-30%

-30% 9¤ redna cena: 8,9

6¤ redna cena: 3,4

Renπki kis za vlaganje • ©ampionka • 3 l

12

39 , 2

Ne velja v franπiznih prodajalnah.

Tuna Ri Mare

• v olivnem olju • Bolton • 7 x 80 g

29 , 6 13


SUPER

30 ¤ MESE»NO

-40%

-31% 92¤ redna cena: 2,

1,

99

Zlati hlebec

• Ërni • beli • Æito • 1 kg

0,

Hitri uæitki

3¤ redna cena: 0,7

Polnozrnata πtruËka

• Pekarna Blatnik • 100 g

Folija za æivila Alufix • 30m/30 cm

0,

68

Autan family prπilec • 100 ml

3,

49

1,

45

-35%

-20%

4¤ redna cena: 1,8

14

9¤ redna cena: 4,9

4¤ redna cena: 1,1

Ne velja v franπiznoh prodajalnah.

-21% • 270 g

0,

43

-30%

Nobena jed ne napolni laËnega æelodca tako hitro kot dober sendviË. Ugriznite v dnevno sveæe pripravljene sendviËe in uæivajte v harmoniji okusov izbranih sestavin. Naπi sendviËi so pripravljeni veËkrat dnevno, po posebni recepturi in toËno doloËeno vsebino izbranih sestavin. Dobite jih na oddelku delikatese.

Ne velja v franπiznoh prodajalnah.

Gozdarski sendviË

-40%

-41%

5¤ redna cena: 1,1

Sirov polæek

Toaletni papir Paloma Exclusive

Sveæa peka

-31% • Pekarna PeËjak •160 g

1,

67

• rumen • 3-slojni • 8 + 2

Sveæa peka

79

79¤ redna cena: 2,

14¤ redna cena: 2,

4¤ redna cena: 1,2

SendviË ©tudent • 261 g

0,

99

Gel za prhanje Palmolive Naturals • veË vrst • 250 ml

1,

39 15


I k l zDE I Kakovost po izjemnih cenah. NOVO

Sladoledi:

PrivoπËite si osveæitev s fantazijo okusov novih kremastih sladoledov za vso druæino. Izbirate lahko med razliËnimi okusi: Ëokolada - jagoda - vanilija, limona - jagoda - borovnica, punË - stracciatella - brownie.

Vlažni rob~ki Sensitive in Aloe vera za vsakdanjo nego ob~utljive otro{ke kože. RobËki Sensitive so brez diπav in vsebujejo Pentenol B5, ki ima dobro sposobnost prodiranja v globino koæe. RobËki Aloe vere koæo oËistijo in jo ustrezno navlaæijo. • ohranja naravno pH vrednost koæe • dermatoloπko potrjeno • brez barvil • brez alkohola • brez sestavin na æivalski osnovi • brez mila • brez alergenov (26) • brez klora • brez PEG - Polietilen glikola • brez mineralnih olj • brez parabenov

-20% 9¤ redna cena: 3,6

Sladoled Magic • veË okusov •2l

95 , 2

Bio vaflji:

Izberite med razliËnimi prigrizki ekspandiranega riæa ali koruze iz kontrolirane bioloπke predelave. Vaflji razvajajo s polnim okusom, sladkosnedi pa lahko izbirajo med oblivi z mleËno, temno Ëokolado ali jogurtovim oblivom. OdliËen prigrizek za na pot, v sluæbi ali preprosto doma.

NOVO

-10% za vse Bio vaflje Tuπ

• 400 ml ali 500 ml

-20%

9¤ redna cena: 1,7

Vlaæni robËki Sensitive ali Aloe vera

9¤ redna cena: 2,4

1,99

-20% Keksi Dunaj

• kakavova krema • mleËna krema • 300 g

16

¤ redna cena: 1,24

0,99

-20% Kremni namaz »okina Duo • 400 g

¤ redna cena: 1,49

1,19

-20%

Insekticid Block

• 64/1

1,43

-14% Pivo Rener

• limona • alk. 2,5 % vol. • 0,5 l

6¤ redna cena: 0,5

0,48

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!

-16% PomaranËni sok • 100 % sadni deleæ •1l

¤ redna cena: 1,06

0,89 17


-15%

-10%

za vse nar paπteteeTzke in uπ

KmeËki πpek

RdeËa pesa

• vakuumsko pakiran • v kosu • cena za kg

• 670 g

-20% 99¤ redna cena: 13,

4¤ redna cena: 1,0

11,

0,

19

Tacˇko acˇrkasleapse in T hrana za od

-20%

-20%

POPUST PRI BLA GAJNI

! R A N * D E T I B O D I R P

za vse mo k Tuπ e

83

10%

9¤ redna cena: 5,9

Sir Edamec • postreæno • cena za kg

4,

79

Topljeni sir

• Mix ali Natur • 140 g

0,

88

»kA A T N I O k » A T E k » A IN m E s P A z O N A R h A N maËke razliËnih

• primerna za pse in rosti, pasem, velikosti in sta sa, me t vrs nih liË raz • pripravljena iz e, rib, z dodatkom zelenjav i. ral ne in mi • obogatena z vitamini in TaËka vsebuje Kvalitetna hrana TaËko Ëki potrebujejo vse, kar vaπi ljubljen st. za zadovoljstvo in igrivo

Popolna in ma~ke.

18

10%

na Tuπ klub kartico

19


-25%

-35%

POPUST PRI BL AGAJNI

,49¤ redna cena: 14

10,

87

DomaËa panceta Z’deæele

• vakuumsko pakirana • Celjske mesnine • cena za 1 kg

POPUST PRI BL AGAJNI

,99¤ redna cena: 28

18,

84

Delikatesni prπut

• postreæno • Kras • cena za 1 kg

500 otroških nasmehov tudi letos V Tuπu bomo

æe 11. leto izpeljali dobrode lni projekt PriËarajmo nasmeh in na letovanje na Debeli rtiË popeljali 500 otr ok iz socialno ogroæenih druæin iz vse Slovenije. Ves teden se bodo druæili z vrstniki, ustvarjali in pri dobivali nova znanja z izkuπenimi animatorji ter se prepuπËa li vsem morskim radostim. Ponosni smo na vse nepo zabne nasmehe, ki jih bomo priËarali tudi let os.

-35%

-35%

POPUST PRI BLA GAJNI

Kraπki zaπinek

• postreæno • Prπutarna Lokev • cena za 1 kg

80 , 2 1

Lokavski prπut

• vakuumsko pakiran • Prπutarna Lokev • cena za 1 kg

Kuhan prπut

20

Delikatesna pleËka

• postreæno • Kras • cena za 1 kg

• vakuumsko pakiran • Celjske mesnine • cena za 1 kg

92 , 11

74 , 4

PeËen prπut

• postreæno • Kras • cena za 1 kg

POPUST PRI BLA GAJNI

,49¤ redna cena: 13

89¤ redna cena: 11,

Mortadela Bologna

• z olivami • postreæno • Kras • cena za 1 kg

32 , 8

09 , 8

-35%

POPUST PRI BLA GAJNI

89¤ redna cena: 15,

Savinjski æelodec Z’deæele

,49¤ redna cena: 13

-30%

POPUST PRI BLA GAJNI

9¤ redna cena: 9,4

• Celjske mesnine • cena za 1 kg

32 , 3 1

POPUST PRI BLA GAJNI

9¤ redna cena: 7,2

-25%

-35%

POPUST PRI BLA GAJNI

64 , 6

POPUST PRI BLA GAJNI

,49¤ redna cena: 20

,69¤ redna cena: 19

-40%

-35%

POPUST PRI BLA GAJNI

Kulen

• vakuumsko pakiran • Kras • cena za 1 kg

77 , 8 21


SUPER

30 ¤ MESE»NO

Nazaj v πolo ...

-40% Velja v TU ©

HIPERMA

RKET

za πolsko Angry Bilrinijo ds

-30% za πolski l smash in iniji skechers

Velja v TU© HIPE R

MARKET

Nahrbtnik Round Original • veË motivov

• Velja v TU© SUPERMARKET

22

14,

99

Nahrbtnik Round Active • veË motivov

• Velja v TU© HIPERMARKET

17,

99

Od

Izdelki oznaËeni z oznako TU© HIPERMARKET in TU© SUPERMARKET veljajo za izbrane poslovalnice, navedene na zadnji strani kataloga.

Nahrbtniki Target Club • veË motivov

• Velja v TU© HIPERMARKET

16,

64

Nahrbtniki Target All over • veË motivov

• Velja v TU© HIPERMARKET

26,

94

Od

23


SUPER

30 ¤ MESE»NO

Nazaj v πolo ...

Velja v TU ©

-30% HIPERMA

RKET

-45%

za diπeËe A4 sensatioznvezke

Radirka Pyramid • 3/1

• Velja v TU© SUPERMARKET

za PVc ov it A4 10/1 ke

Velja v TU ©

-49% SUPERMA

RKET

TehniËni svinËnik Optima

Dvojni πilËek Shaker

• Velja v TU© SUPERMARKET

• Velja v TU© SUPERMARKET

1,19

za rinËne m pe A4 Pigna goald

1,

04

0,

99

Lesena tabla • 65 cm

• Velja v TU© HIPERMARKET

99 , 10

©estilo Mapped • 3- delni set

• Velja v TU© SUPERMARKET

UHU lepilo Flex & Clean • 18 ml

• Velja v TU© SUPERMARKET

24

1,

00

©karje Mapped • 16 cm • veË barv

• Velja v TU© SUPERMARKET

2,

Flomastri Maped Color

Nalivno pero Maped

Barvice Jolly • 12/1

• Velja v TU© SUPERMARKET

• Velja v TU© SUPERMARKET

99 , 1

19 , 2

• 12/1

Izdelki oznaËeni z oznako TU© HIPERMARKET in TU© SUPERMARKET veljajo za izbrane poslovalnice, navedene na zadnji strani kataloga.

29 , 4

29

• veË motivov

49 , 3

Komplet A4 zvezkov Ragazzi • 5/1 • 80g

29 , 2 25


SUPER

Nazaj v πolo ... Velja v TU ©

Velja v TU ©

30 ¤ MESE»NO

SUPERMA

-30% RKET

za πolsko lin minnie ijo

-30% SUPERMA

RKET

za πolsko Real madlinijo rid

Velja v TU ©

-40% SUPERMA

RKET

za πolsko lin Pucca ijo

Velja v TU ©

-30% SUPERMA

RKET

za πolsko linijo Winx

Velja v TU ©

HIPERMA

-30% RKET

za πolsko linijo goal

26

Izdelki oznaËeni z oznako TU© HIPERMARKET in TU© SUPERMARKET veljajo za izbrane poslovalnice, navedene na zadnji strani kataloga.

27


SUPER

Nazaj v πolo ... Velja v TU ©

Velja v TU ©

-30% RKET

SUPERMA

RKET

Velja v TU ©

-40% SUPERMA

RKET

za πolsko linijo Disney Pla nes

Izdelki oznaËeni z oznako TU© HIPERMARKET in TU© SUPERMARKET veljajo za izbrane poslovalnice, navedene na zadnji strani kataloga.

HIPERMA

-30%

za πolsko Disney clianijo rs

28

SUPERMA

za πols hello kitkto linijo y Jeans

-40%

Velja v TU ©

30 ¤ MESE»NO

RKET

za πolsko li spidermanijo n

Velja v TU ©

Velja v TU ©

HIPERMA

RKET

-30% za πolsko li Dolphinenijo

-30% HIPERMA

RKET

za πolsko lin Fashion ijo

29


Ponudba velja za člane Tuš kluba pon-pet 8-21 h, sob-ned 9-17 h

Brezplačno za otroka do 12 let

Brezplačno za otroka do 12 let

Medulin Hotel Belvedere ** 24. 7. - 24. 8.

Strunjan

-10

1 x polpenzion

%

samo 120 ¤ 108 ¤ za dva

Prihodi vsak dan, bivanje min. 3 dni. Turistična taksa v ceni.

samo

¤ 108 za 2 cena za dve osebi

Brezplačno za otroka do 12 let

Hotel Oleander ***

1 x polpenzion samo 84 ¤ za dva

24. 7. - 11. 8. Prihodi vsak dan, bivanje min. 3 dni. Turistična taksa se plača na recepciji.

samo

¤ 84 za 2 cena za dve osebi

Brezplačno za otroka do 12 let

Terme Lendava Apartmaji Lipov Gaj ***

Terme Topolšica 1 x polpenzion samo 80 ¤ za dva

24. 7. - 30. 8. Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. Turistična taksa se plača na recepciji.

samo

¤ 80 za 2 cena za dve osebi

Hotel Vesna ***

1 x polpenzion samo 69,70 ¤ za dva

24. 7. - 30. 8. Prihodi vsak dan, bivanje min. 5 dni. Turistična taksa se plača na recepciji.

samo

,70 ¤ 69cena za 2 za dve osebi

po programu

10-dnevno avtobusno potovanje

Odhodi: 23. 8., 30. 8., 6. 9., 13. 9., 20. 9.

samo 798 ¤ 738 ¤ za dva Prevoz z udobnim turističnim samo ¤ avtobusom, nastanitev v dvoposteljnih sobah, 2 x nočitev cena za dve osebi z zajtrkom v Skopju, 6 x polpenzion v hotelu Desaret ***, 5 izletov (Skopje, Bitola, Ohrid–Struga– Vevčani, Sv. Naum, Prilep–Kavadarci), vodenje in organizacija potovanja, slovenski spremljevalec. Vstopna mesta: Maribor, Celje, Ljubljana. Najmanjše število potnikov: 45.

738 za 2

Makedonija z avtobusom Brezplačno za otroka do 12 let

Brezplačno za otroka do 14 let

! š u T h i t e n a l P v Ohladitev

Izrežite kuponček in se ohladite v Planetih Tuš Celje, Maribor, Kranj ali Koper!

K

Izrežite in prihranite.

Rabac

Otok Hvar, Starigrad

Hoteli **

1 x polpenzion samo 94 ¤ za dva

24. 7. - 12. 8. Prihodi vsak dan, bivanje min. 3 dni. Taksa v ceni. Nastanitev v hotelih Girandella, Marina, Mediteran bo znana ob prejemu voucherja.

samo

¤ 94 za 2 cena za dve osebi

Hotel Arkada ** 24. 7. - 17. 8. Prihodi vsak dan, bivanje min. 3 dni. Turistična taksa v ceni.

BOWLING

3€

1 x polpenzion samo 72 ¤ za dva

/osebo

samo

¤ 72 za 2 cena za dve osebi

samo

1,90 EUR

Cene v evrih za dve osebi v dvoposteljni sobi (razen, kjer je drugače označeno). • Popusti za otroke veljajo v sobi z dvema odraslima. • Ponudbe veljajo do zasedbe prostih mest. • Objavljeni so krajši povzetki potovanj. Splošni pogoji in podrobnejši opisi so objavljeni na tuspotovanja.si • Ob rezervaciji zaračunavamo prijavnino v višini 15 €. • Splošni pogoji so sestavni del ponudbe. Prodaja: Icar d.o.o., Maribor.

30

Kava

LEDENA

S tem kuponom lahko od ponedeljka do petka do 15. 8. bowlate za samo 3 €/uro po osebi.

S tem kuponom dobite ledeno kavo za samo 1,90 €.

Izposoja čevljev ni vključena v ceno. Akcije se med seboj izključujejo. Cena velja pri minimalno dveh igralcih na stezi.

Akcija velja v Planet in Bowling barih ter slaščičarnah De la creme do 15. 8. Akcije se med seboj izključujejo. Slika je simbolična.

Izrežite in prihranite.

31


a

zelenjave velj Akcija sadja in . 7. 2013 od 24. 7. do 30

Svezˇe in

SOCˇNO

0,85

0,85

Okrogli paradižnik • poreklo Hrvaška • cena za 1 kg

Slive • cena za 1 kg

1,45

1,28

Breskve • cena za 1 kg

Belo grozdje • cena za 1 kg

Oljka v dekorativni koπari

• viπina rastline: do 65 cm • gojimo kot okensko, balkonsko rastlino ali kot trpeæno posodovko, za zelo vroËe lege • pozimi jo prestavimo na svetlo in hladno mesto • poljubno jo lahko obrezujemo in pomlajujemo, saj je zelo trpeæna in vitalna rastlina • zmerno zalivamo in pazimo, da se ne presuπi • Velja v TU© SUPERMARKET

1,18

Limone • cena za 1 kg

99 , 14

VRNEMO KUPNINO

1

VBREZTUŠMOBIL PAKETU NAROČNINE - BREZ VEZAVE

2

PLAČAŠ 39,90 €

FREE2GO Paket s telefonom Tušmobil C630

POLNIŠ RAČUN Vrednostnica

3 Tušmobil C630

DOBIŠ do 41€ povrnjene kupnine

Uporabnik predplačniškega paketa Tušmobil C630 (»Uporabnik«) prejme 5 EUR dobroimetja ob aktivaciji predplačniškega paketa. Uporabnik pridobi 6 EUR bonus dobroimetja na mesec v primeru, da v posameznem mesecu opravil polnitev z vrednostnico za najmanj 10 EUR. Bonus dobroimetje ima veljavnost 30 dni od pridobitve in se lahko pridobi 6-krat, vendar samo enkrat znotraj posameznega koledarskega meseca. Akcija traja 12 mesecev, po tem obdobju bonus dobroimetja ni več možno pridobiti. Bonus dobroimetje je mogoče uporabiti za klice, SMS in MMS sporočila ter prenos podatkov znotraj Slovenije, v kolikor storitve izvirajo iz Tušmobil radijskega omrežja (prikaz omrežja: Tusmobil) in ne veljajo za storitve opravljene iz radijskega omrežja ponudnika nacionalnega gostovanja (prikaz omrežja: Tusmobil Mobitel ali znak za gostovanje). Bonus dobroimetja ni mogoče porabiti za klice na posebne in komercialne številke.

HIPERMARKET

Planet Kranj, Planet Koper, Ljubljana BTC, Planet Celje, Planet Maribor, Seæana, Planet Novo mesto, Ljutomer in Grosuplje, Murska Sobota (Bakovska ul.), Maribor Pobreæje in Radvanje.

SUPERMARKET

Murska Sobota (Lendavska ul.), Gornja Radgona, Æalec, ©entilj, Novo mesto (Ul. Slavka Gruma), Polzela, Laπko, Slovenska Bistrica, Rogaπka Slatina, Mozirje, KoËevje, Celje (Ljubljanska ul.), Mengeπ, Kozina, Jesenice, Velenje, Krπko, Ruπe, Dravograd, RaËe, Slovenke Konjice, Prevalje, Vojnik, Lesce, Lucija, Idrija, LJ-ViË, Logatec, Kamnik-Perovo, Muta, Selnica ob Dravi, LJ-Ruski car, Ilirska Bistrica, Mislinja, Oplotnica, Ravne na Koroπkem, ©oπtanj, Koper, Sevnica-Boπtanj, Breæice, MoravËe, Krap, Gorice, Videm, Resman, LjubeËna, ZreËe, PodËetrtek, ©entjur, Kaplja, ©traus, Lendava, Kozje, Lipa, Maja.

Ponudba izdelkov velja od 24. 7. do 5. 8. 2013 oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu, v Tuπ trgovinah in franπizah. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu svojega prodajnega asortimenta. Ponudba izdelkov ne velja v Ekstra Tuπ na Ptuju. Ponudba sadja in zelenjave velja od 24. 7. do 30. 7. 2013 oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu. Osnova za izraËun viπine popusta so cene po centralnem ceniku podjetja Engrotuπ d.d. Redne cene so cene iz centralnega cenika na dan zaËetka veljavnosti akcijskega letaka. Za morebitne napake se opraviËujemo in vas prosimo, da nas pokliËete na brezplaËno telefonsko πtevilko: 080 13 10. Pridræujemo si pravico do sprememb. Blago je na razpolago do dnevne odprodaje zalog, zato si podjetje pridræuje pravico, da ob nepredvideno visokem povpraπevanju po doloËenem izdelku ta izdelek krajπi Ëas v posamezni poslovalnici ne bo na razpolago. Vse slike so simboliËne. Cene so v evrih. Engrotuπ d.d., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje. Poπtnina plaËana pri poπti Celje 3102.

32

28/13

TUŠ Akcija 24 7 5 8 2013  

Akcijske cene Tuš

TUŠ Akcija 24 7 5 8 2013  

Akcijske cene Tuš

Advertisement