Page 1

nummer 4 December 2013

Ă…rets tennisspiller Casper med sine trĂŚnere Heinz, Jesper og Lasse


2


NYT FRA FORMANDEN

Løjt Idrætsforening har fået et flot beløb på 100.000,00 kr. fra Løjt Kirkeby Antenne forening - STOR TAK for det ! Det er oppe i tiden at interessere sig for foreningsbaseret Fitness, og Mogens tager med til informationsmøde omkring konceptet – Foreningsfitness – lad os se, hvad der kommer ud af det! Det har hen over sommeren været forskellige aktiviteter, bla. en inspirationsaften den 3. sept. 2013 under udvalget for foreningsudvikling og ideer kom på bordet. Der er foreslået forskellige aktiviteter, såsom fælles opvarmningsringe, petanque, cykelslangefodbold, spillehjørne, motorikbane. Vores DM i foreningsudviklingsudvalg er navneændret til ”aktivitetsudvalget” og et af de første initiativer er, at der søndag den 27. okt. 2013 arrangeres ”Familiesjov i Løjt Hallen”. Der er flere forslag til aktiviteter i støbeskeen : Julefest, MTB Cykelløb, loppemarked, friluftsarrangementer etc. Desuden har udvalget påtænkt at lave en velkomstpakke med oplysning om Løjt IF til tilflyttere til området. Er der nogen der har ideer så kom frem med dem! Med hensyn til det praktiske arbejdes der med at få opdateret hjemmesiden, således at aktiviteterne i hallen, så vidt muligt fremgår heraf. For at sikre kommunikationen mellem hallen og idrætsforeningen er det aftalt, at hallen fra januar mdr. er med til ét møde i hvert kvartal. Jeg vil opfordre alle til at være med i en aktivitet eller være frivillig i det øvrige foreningsliv – der er altid brug for et par ekstra hænder – henvend jer til trænere eller udvalgsmedlemmer – det styrker foreningslivet. Alle ønskes en god vintersæson! Erik Steen Boe, formand.

3


4


5


FORENINGEN Løjt IF’s deltagelse ved DM i foreningsudvikling var starten. Det startede egentlig som en opfodring fra DGI Sønderjylland, hvor Løjt IF, via sin deltagelse ved DM i foreningsudvikling, ville få lejlighed til at arbejde med nytænkning, at være innovative og til at arbejde med mål og retning. Løjt IF´s formand Erik Steen Boe synes godt om ideen og fik samlet 5 andre frivillige, som de efterfølgende 6 måneder var igennem et intenst forløb med undersøgelser, nytænkning og udfordringer. Nogen vinderplads blev det desværre ikke til, men det at få sat gang i en udviklingsproces har været rigtig godt. Én af opgaverne i DM i foreningsudvikling var at opstille mål, som der skulle arbejdes videre med efter konkurrencen var afsluttet, og det er netop, hvad Løjt IF er i gang med for tiden. Følgende mål er gennemført eller på tegnebrættet: ♦ Fremlæggelse af borgerundersøgelsens resultater til Løjt IF’s forårsarrangement. ♦ Opbygge en tradition hvor alle frivillige mødes og værdsættes (1. gang blev afholdt i juni) ♦ Udvikling af ”Løjt IF’s velkomstpakke” for tilflyttere og herunder rekruttering af Idrætsforeningens velkomstambassadører. ♦ Udvikling af en fælles aktivitetskalender på tværs af afdelingerne med f.eks. familieaktiviteter, senioraktiviteter, børneaktiviteter, friluftsaktiviteter, åben hal m.m. Eksisterende udvalg kan selvfølgelig også byde ind med forskellige events. ♦ Arbejde videre med etablering af motionscentret og på længere sigt udvikling af en fitnessafdeling. Søndag d. 27. okt. skulle 1. forsøg på at nytænke aktivitet på tværs af nogle afdelinger og samvær for flere aldersgrupper afprøves i form af ”Familiesjov i hallen”. Ideen opstod efter en inspirationsaften, som aktivitetsudvalget (tidligere DM-udvalget) i samarbejde med DGI afholdt for 17 frivillige i og uden for foreningen. Formålet med denne inspirationsaftenen var at få fat i de frivillige på tværs af afdelingerne samt nye frivillige, sætte dem sammen og få gang i nye tanker om aktiviteter, målgrupper og foreningen i det hele taget. Aftenen bød på rigtig mange ideer, ønsker/drømme for fremtiden og god snak blandt gamle som nye ansigter i Løjt IF. 6


FORENINGEN ”Familiesjov i hallen” var 1. arrangement, som Dorthe Petersen og Bo Iversen, havde lyst til at stable på benene. Arrangementet forløb rigtig godt, og der var over 80 deltagere i hallen, som legede på redskaber, spillede ringo og cykelslangefodbold. Tak til Dorthe og Bo for en god og aktiv dag. Tak for kage til Tina Møller, Frank Lundsberg, Marianne Olesen og Bo Iversen. Tak for frugt og saft til SuperBrugsen.

Der er allerede andre aktiviteter i støbeskeen, som f.eks. den årlige juletræsfest, mountainbikearrangement, loppemarked og et friluftsarrangement. Aktivitetsudvalgets ønske er, at alle borgere i Løjt Kirkeby sogn, der måtte have lyst, kan komme med deres idé til aktivitet/arrangement. Hvilken målgruppe aktiviteten henvender sig til er underordnet. Det vigtigste er, at borgerne mødes og har det rart sammen. Aktivitetsgruppen vil dog gerne være styregruppe for disse arrangementer. De står bl.a. for at koordinere arrangementerne, booke hal/anlæg, melde ud til medlemmer, reklamere i byen/på de sociale medier og lignende. Aktivitetsgruppen ønsker at være en attraktiv, synlig og udviklingsorienteret idrætsforening som tilgodeser nuværende og kommende brugere. De vil gerne være fleksible og klar til omstilling, hvis nye behov opstår. ”Som idrætsforening skal vi være handlingsorientret og hurtig klar med nye tiltag, når vi får et ønske fra lokalsamfundet”, siger de 6 aktive udvalgsmedlemmer Erik Steen Boe, Asger Gregersen, Inge Lis Larsen, Bo Jessen-Petersen, Claus Peter Nielsen og Eva B. Nielsen. Skulle man gå rundt med en idé til et arrangement, som man kunne tænke sig at afholde, så kontakt aktivitetsgruppen på eva.claus@sport.dk eller på tlf. 21 51 62 19. 7


FORENINGEN

100.000 kr. til Løjt IF´s ungdomsarbejde Ved et arrangement i Løjt Kultur- og Forsamlingshus i anledning af Løjt Kirkeby Antenneforenings nedlæggelse modtog Løjt IF kr . 100.000 kr. som er rettet til foreningens ungdomsarbejde. Pengene er en del af det overskud, som antenneforeningen havde ved nedlæggelsen, og i vedtægterne står, at et evt. overskud ved opløsning skal gå til velgørende formål i Løjt Kirkeby. Ti andre foreninger modtog også penge. I alt blev der uddelt kr. 355 000. Løjt IF glæder sig meget over det flotte beløb, som likvidationsudvalget har givet til ungdomsarbejdet og siger tusind tak. Bestyrelsen skal nu drøfte, hvordan pengene skal anvendes, så alle børn og unge får glæde af de mange penge.

8


FODBOLD Supermasters vandt….!! Løjts gamle fodbolddrenge har suverænt vundet Supermasters turneringen for 7 mands hold under JBU, for spillere over 55 år. Det blev til 13 sejre, 1 uafgjort og et enkelt nederlag. Holdet havde en målscore på 97-35. Løjt holdet er dermed uofficiel jysk mester i Supermasters rækken under JBU. Spillerne har været sammen i mange år og har haft Jørn Thomsen som træner i over 30 år. Der er et godt sammenhold spillerne imellem og socialt fungerer det også optimalt, også når 3. halvleg skal afvikles.

På billedet ses i bagerste række: Kaj Hansen, Karsten Troelsgaard, Helge Knudsen, Leif Christensen og Jørn Thomsen. I forreste række: Ove Nielsen, Jan Jessen, Kjeld Knudsen, Walter Jürgensen og Carl King. På billedet mangler Svend Olesen. Privat foto

9


FODBOLD Den brasilianske sæson På U15 drengeholdet har vi i denne sæson haft gæstespillere fra Brasilien, og det har været rigtig skægt for drengene, som har fået udvidet deres horisont og gode venner på den anden side af jorden. Holdet har spillet en del træningskampe mod U18 pigerne, hvilket har været sjovt for begge hold.

Billedet er fra sæsonens sidste træning i oktober. Privat foto

Rambøll sponsorer Løjt IF Rambøll har sponseret deres kontorinventar fra deres kontor i Aabenraa til Løjt IF. Det blev til nye konferencemøbler i hallens mødelokale samt en del hæve/ sænke borde m.m., som er blevet solgt.

Dette gav et sponsorat til Løjt IF på kr. 16.000,Tak til

10


Indlæg skal fremover sendes til følgende e-mailadresse: nytfraLIF@gmail.com Sidste frist for indlevering af indlæg til Nyt fra Løjt Idrætsforening er den 1. februar 2014

11


12


HÅNDBOLD I september afholdte Løjt Idrætforenings håndboldafdeling det årlige cykelløb. Team Rynkeby skød løbet i gang med et par omgange, og så var vores egne og sponsorernes ryttere klar.Såvel store som små ryttere cyklede den vanlige rute Storegade - Gildegade - Nørbyvej for fuld fart i den time løbet varede. Vi vil gerne takke alle hjælpere, ryttere og sidst men ikke mindst alle sponsorerne. Uden var det ikke muligt at gennemføre arrangementet.

13


TAK TIL VORES SPONSORER VED HÅNDBOLDAFDELINGENS ÅRLIGE CYKELLØB:

14


HÅNDBOLD

Tak til sponsorer: Løjt Autoservice Sydbank Revisionscenteret Aabenraa Sandskær Strandcamping Broager Sparekasse Advokatgården Aabenraa Bimmer´s Køreskole Momenti SuperBrugsen Løjt Aabenraa Tagdækning Birktoft CKH Byg Codan Forsikring Intersport Kreditbanken Meldgaard Sønderjydsk Autoophug Henriks Tømrerforretning Dansk Isolering V / Martin Brink Løjt Murerforretning Claus Møller Tømrer Leif Oubæk Agentur Løjt Tømrer- og snedkerforretning Søndersø Energi 15


HÅNDBOLD Løjt Håndboldskole I efterårsferien afholdt håndboldafdelingen for 1. gang en 3 dages håndboldskole for vores spillere i U10 og U12 rækkerne. Vi var på forhånd spændte på, om der ville være opbakning til dette arrangement, da efterårsferien for mange er en planlagt familieferie, men vi var glade for at se, at 28 drenge og piger havde lyst til at tilbringe 3 dage i hallen. Mandag morgen var der mange forventningsfulde børn, der glædede sig til at skulle spille håndbold i hele 3 dage i stedet for at gå i skole. Efter en kort velkomst fra Jesper blev alle spillere fordelt på de 2 hold, som de skulle være på i alle 3 dage. Bold, Tshirts samt drikkedunk blev udleveret. Udover de faste trænere fra klubben, Jesper Poulsen, Helle Hansen, Betina Lund og Morten Bjerregaard, havde Katrine Kubicki og Mikkel Hansen også sagt ja til at bruge deres ferie på videregive deres håndboldkunnen til deltagerne. Katrine, der spiller på Sønderjyske damehold i ligaen samt Mikkel, der før sit efterskoleophold, spillede på U16 1. division i Sønderjyske HF Sønderborg var rigtig gode til at lære børnene nye øvelser og tricks. Det var dejligt, I ville hjælpe ☺.

16


HÅNDBOLD Programmet var sammensat så begge hold i løbet af mandag formiddag og tirsdag kom igennem de forskellige temaer: Skud, drible, kontra træning samt finter og screening. Det var dejligt at se, alle deltagere gik til opgaverne med stor iver, og der var mange store smil i ansigterne i løbet af de 3 dage, når en speciel finte lykkedes, eller fedt mål blev lavet. Mandag eftermiddag samt onsdag formiddag blev der afholdt Løjt Supercup i Skumbold turnering. Alle 28 spillere blev fordelt på 6 hold, og så blev der spillet på 3 baner på tværs af den normale håndbold bane. Der blev spillet nogle rigtige gode kampe med masser af spænding, mål, gode afleveringer og masser af hold gejst på alle hold, og enkelte tårer, når dommeren ikke dømte rigtigt ☺. Håndboldskolen blev onsdag eftermiddag afsluttet med at trænerholdet spillede mod de 3 hold U10 drenge, U12 Drengene og U12 Pigerne. Vi vil gerne takke Anna, Andreas, Andreas, Caroline, Cecilie, Christian, David, Emil, Emil, Freja, Jonas, Lucas, Magnus, Malou, Mathilde, Mikkel, Mikkel, Naja, Niklas, Nikolaj, Nikolaj, Noah, Anders, Olivia, Peter, Sidsel, Rasmus, Valdemar for jeres gode humør samt store arbejdsgiver i de 3 dage. Vi håber at ser jer alle næste år igen. En speciel tak også til Mikkel, Katrine, Morten, Helle, Jesper og Betina, der valgte at bruge 3 dages ferie på, at børnene fik nogle gode håndbold oplevelser. Håndboldbestyrelsen.

K. F. VENTILATION v. Kurt Fallesen, Haderslevvej 411, 6200 Aabenraa Tlf. 74 61 83 10 Bil 40 17 83 10 Fax 74 61 87 10 17


BADMINTON Badminton børn/unge Mandag eftermiddag fra kl. 16 – 18 bliver der knoklet, svedt, grinet og spillet (børne/unge) badminton i hal 1. Vi er kommet rigtig godt i gang ,- nogle spillere kommer for at hygge sig med kammerater og spille badminton, andre kommer også for at dygtiggøre sig og træne til nogle af de mange stævner, som begynder her i efteråret. Allerede den 9. november er der 2 spillere med til landsdelsmesterskab som denne gang spilles i 3 haller i Sønderjylland. U13 skal spille i Augustenborg. Der kommer flere stævner, hvor man kan komme ud og prøve kræfter med de andre klubber. Løjt IF, badmintonafdelingen betaler det halve af startgebyret for at belønne de spillere som tager afsted. Alle stævner og tilmelding forgår på www. Badmintonpeople.dk hvor man også kan se ranglister m.m. Vi tager med i det omfang det lader sig gøre. Hver gang starter vi træningen med badmintonrelateret opvarmning, hvor vi på en forhåbentlig sjov måde indøver koordination, balance, speed og smidighed. Det giver sved på panden, men resultaterne kan også ses og mærkes på banerne, når der bliver spillet kampe eller trænet slag og benarbejde efterfølgende. Lige nu er der flest drenge, der spiller, men også nogle få seje piger. Der er stadig et par ledige pladser, hvis du har lyst. Vores store udfordring er at vi kun har spilletid en gang om ugen, hvilket gør det svært at aldersinddele hold, men vi håber alle får udfordringer, så man hver især og sammen får noget godt ud af det . Kim og Hanne

18


19


● Ny– om– og tilbygning ● Rep. arbejde ● Carporte ● Udskiftning af termoruder

LØJT TØMRER– OG SNEDKERFORRETNNG Nørregade 45 – Løjt Kirkeby v/ Preben Schallert Telefon dag (bil) 21 40 80 67 Telefon aften 74 61 83 89 www.L-T-Snedker.dk

20


21


TENNIS Klubmesterskab for voksne den 14. september Igen havde mange af vores tennismedlemmer valgt at deltage i vores årlige klubmesterskab. Som de sidste mange år blev der foretaget lodtrækning om, hvem man skulle spille sammen med i double. Altid spændende. Der var deltagere til 6 doublepar som i en pulje spillede alle mod alle på tid. Der blev spillet mange gode bolde, og der var spænding til det sidste om, hvem der skulle løbe af med den eftertragtede titel som klubmester i double. Da regnskabet skulle gøres op, havde Flemming og Kim flest point og kunne derfor hyldes som vindere af doubleturneringen, med Frank og Tom på anden pladsen.

Flemming og Kim vandt klubmesterskabet i double

Ved middagstid var Aabenraa Tagdækning sponsor for pølser og brød, som Lars Martinsson grillede for alle deltagere. Tak både til Peter fra Aabenraa Tagdækning og Lars for den store indsats.

Der blev også trukket lod om puljerne i single. Her blev der lavet 2 puljer. Man kunne godt se på mange af spillerne, at formiddagens doubleturnering havde "tærret" på kræfterne og flere gik rundt og "lignede" gamle mænd. Men spændende blev det, og finalen blev et opgør mellem Claus og Kim. hvor førstnævnte efter en rigtig god singleturnering og finale kunne kåres som KLUBMESTER i single anno 2013.

STORT tillykke til CLAUS.

Claus blev klubmester i single

22


TENNIS Børne- og Junior Klubmesterskab 2013 Vi afviklede børne- og juniorklubmesterskabet i år, på en solfyldt søndag sidst i september - med mange deltagere, fra børn der havde spillet tennis i 2 måneder til de ældste, der har spillet tennis i mere end 6 år. Så der blev spillet i 3 rækker, og over 75 kampe. Vi startede med singlekampe, og alle havde sejre og tab, så alt i alt masser af fair kampe. Efter de første 1 1/2 time, havde vores yngste spillere, spillet 5 kampe hver, og kræfterne var brugt, så det var skønt, at der var mange forældre der havde bagt kage til os. Så der var sat kage spisning oven på alle strabadsere, og inden præmieoverrækkelsen. For allerførste gang, de seneste mange mange år, til junior Klubmesterskabet, var der flere tilskuere/fans end spillere, hvilket gjorde at selve præmieoverrækkelsen blev et fantastisk øjeblik, ikke mindst for børnene, men også for os frivillige, var det dejligt at se,hvilken opbakning der var.

Efter mange kampe havde vores yngste spillere alle fortjent en guldmedalje

Da de yngste gik hjem, blev der spillet single kampe hvor doublemakkerne var blandet fra de sidste 2 rækker. Endnu flere sejre og tabte kampe, igen havde alle nogle gode kampe.

Ida og Kasper vandt doublerækken 23


TENNIS Da der skulle være præmieoverrækkelse til de ældste, bestod præmien i år ikke kun af en medalje man kunne hænge om halsen, men en single kamp imod trænerne, så eftermiddagen sluttede med endnu mere sved på panden, og et håb om en sejr over en træner. Hvordan de kampe sluttede skal forblive en hemmelighed, blandt spillere, trænere og tilskuere. Vi har i år haft endnu en god tennissæson, med mange nye medlemmer i klubben, som vi i bestyrelsen håber, i de kommende år, vil få lige så megen glæde af tennis, som alle vi andre i Løjt Tennis Klub.

Theresa og Kasper vandt hver deres række i single

24


TENNIS

Casper med sine trænere Heinz, Jesper og Lasse

Årets spiller Igen i år blev der ved klubmesterskabet uddelt en pokal til årets spiller. Dette år faldt valget på Casper Vang Jensen. Under talen for Casper kom følgende sandheder frem: "Du har i denne sæson udviklet dig meget som tennisspiller og spiller lige op med mange spillere som har spillet flere år en dig. Du møder altid op til træning, selvom der kun møder 3 til træning på grund af vejret eller andet, er du altid i blandt dem. Du er samtidig en god kammerat over for dine medspillere og er aldrig bange for at give en hånd med ved oprydningen. Ja vi syntes en rigtig god dreng og let at have med at gøre."

25


TENNIS I TENNIS AFDELINGEN SKETE DER OGSÅ FØLGENDE: DGI-turnering Vi har denne sæson haft 8 hold med i DGIs tennisturnering. Det er længe siden, at vi har haft så mange hold med, dog har der i sæsonen været svært for mange af vores hold at få aftalt alle kampe med modstanderne. Men alligevel kan vi ønske tillykke til 2 af vores hold. Både Keld/Ejler samt Allan/Stig sluttede som nummer 1 i deres puljer og fik overrakt guldmedalje ved DGIs netop afsluttede aktivitetsmøde. Stort tillykke til jer. Bronze ved junior tour landsmesterskabet i Hørsholm Kasper deltog i det første DGI junior tour landsmesterskab i tennis. Det foregik på det store tennisanlæg i Hørsholm. Et anlæg med 16 udendørs- og 5 indendørsbaner. Det blev til 11 kampe for Kasper i 2 forskellige puljer og til sidst en knock-out turnering. 8 sejre og 3 nederlag og anstrengelserne gav til sidst en bronzemedaljer. Tillykke Kasper. Minitennis Minitennisstart startede i uge 43 og ved første træning mødte der allerede 16 spillere op. Så der var masser af aktivitet fra første træning. Spillerne har i denne sæson mulighed for at deltage i 4 stævner rundt i Sønderjylland. Det første minitennisstævne, hvor alle der er mellem 8 og 16 år kan deltage, er i Løjt den 10. november. Vi håber, mange af vores spillere vil deltage her. De andre stævner er spilles følgende steder: Søndag den 19. januar 2014 i Bov Lørdag den 22. februar 2014 i Rødekro

26


PETANQUE Petanque har afholdt efterårsvinspil med 38 deltagere. Der blev spillet 5 kampe. 2 vandt alle 5 kampe, men der var også præmier til både 4 og 3 vundne kampe.

Vi siger tak til vore sponsorer som var: Intersport 3F Aabenraa Matas, Storegade i Aabenraa Sydbank Bensu salonerne i Løjt Superbrugsen Kiwi LK Byggemarked Hamanns Autoservice Løjt skov- og haveservice.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Løjt idrætsforening deltager i DGI’s vinterturnering i Hellevad, og i vinspil både i Hjordkær, Aaig og Søgaard. Der afholdes formandsmøde i DGI i Hellevad den 14 november 2013 På petanqueudvalgets vegne Inge Lis 27


28


GYMNASTIK NY JUNIORFANE—Idrætsforening fik hjælp af Sydbank LØJT KIRKEBY: Medlemmerne i Løjt Idræts Forenings Gymnastik afdeling ser frem til forårets gymnastikopvisninger – da kan de nemlig indvie deres nye juniorfane. Afdelingen har i mange år gjort brug af foreningens meget store og flotte fane, men årene har gjort fanen mindre pæn og dens størrelse har ligeledes gjort, at kun ganske få har kunnet gå og hilse med fanen. Det er der nu rodet bod på idet foreningen har søgt og fået, kr. 12.000 fra Sydbank Sønderjyllands Fond, til køb af en juniorfane. Gymnastik afdelingen har haft flere unge instruktører på fanebære kursus ved DGI og de kan nu vise, hvad de har lært når afdelingen deltager i forårets gymnastikopvisninger. En flok instruktører og gymnaster fra Løjt IF med den nye fane som er kommet i hus med hjælp fra Sydbank Sønderjyllands Fond. Private fotos.

29


GYMNASTIK Så er sæsonen i gang. Først i september slog Gymnastik afdelingen dørene op til en ny sæson - med både nye hold og nye instruktører. Der er et herligt mylder af voksne- og børnegymnaster - og deres forældre - til træningerne i hallerne. De fleste instruktører har været på kursus og fået nye ideer med tilbage til træningerne, der bliver hold møder og planlagt træninger.Allerede nu bliver der også planlagt weekendtræninger for nogle, der bliver så småt snakket opvisningstøj, og nye initiativer er på tegnebrættet.De fleste hold holdt efterårsferie i uge 42, dog ikke Tons og Tummel for voksne - de havde nemlig valgt at invitere deres børn med til denne træning - til glæde og sjov for alle. Sæt allerede nu stort X i kalenderen den 15. marts 2014 - Da holder vi vor lokale gymnastik opvisning i Løjt Hallerne, hvor vi får besøg af 136 gymnaster fra Ågård Efterskole.

30


GYMNASTIK

31


32


Hold dig orienteret p책 vores hjemmeside www.loejt-if.dk 33


LØJT IF ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR

VI SES NÆSTE ÅR TIL MANGE SPÆNDENDE AKTIVITER OG ARRANGEMENTER. 34


35


Bestyrelsen Formand Erik Steen Boe Stolligvej 14 Tlf. 74 62 90 51 heboe@mail.tele.dk

Gymnastik Annie Petterson Vesterballevej 5b 74 61 83 18 Annie.petterson@tryg.dk

Fodbold Leif Christensen Kromai 93 Tlf. 61 67 86 40 gllc@stofanet.dk

Badminton Jytte Hansen Skolegade 26 Tlf. 22 62 44 83 Bejy@bbsyd.dk

Næstformand Mogens C. Ravn Løjt Skolegade 31 Tlf. 74 61 88 68 mcr@ramboll.dk

Håndbold Jesper Poulsen Kromai 23 Tlf. 51 83 89 29 jp@profilkoncept.dk

Petanque Inge Lis Larsen Løjt Skolevej 3 Tlf.74 61 73 71 Inge_lis_larsen@post.tele.dk

Tennis Keld Jessen-Hansen Løjt Gildegade 5 Tlf 22 31 16 64 keldjessenhansen@gmail.com

Kasserer Marianne Olesen Nørbyvej 13a Tlf. 74 61 79 30 mar.loejtif@gmail.com

Volleyball Tina Skov Jepsen Gadedam 10, Bodum Tlf. 28 80 22 46 tsj@live.dk

Sekretær Henning Mikkelsen Brunbjergvej 7 Tlf. 74 61 78 27 imhm@stofanet.dk

Støtteforeningen Bjarne Boisen Vesterhessel 6 Tlf. 74 61 78 96 Bjarne.boisen@skifterlastbil.dk

Løb Ole Boyum Johansen Barsmark Bygade 69 Tlf 74 61 71 81 skadesgaard@mail.tele.dk

Besøg idrætsforeningens hjemmeside på

www.loejt-if.dk Har du stof til hjemmesiden, sendes det til Kim Knudsen: nesdunk@post7.tele.dk

Nyt fra Løjt Idrætsforening Omdeles på Løjtland.

Redaktionen Henning Mikkelsen Brunbjergvej 7 Tlf. 74 61 78 27 imhm@stofanet.dk

Indlæg sendes til: Rikke Schmidt Løjt Nørrevang 24 Tlf. 42 22 51 37

nytfraLIF@gmail.com

Foto og annoncer Henning Mikkelsen Brunbjergvej 7 Tlf. 74 61 78 27 imhm@stofanet.dk

Sponsorudvalget Mogens C. Ravn Løjt Skolegade 31 Tlf. 74 61 88 68 mcr@ramboll.dk

Halinspektøren på Løjt Lands Idrætsanlæg Tlf. 74 64 21 00 Fax. 74 61 81 14

Erik Steen Boe Stolligvej 14 Tlf. 74 62 90 51 heboe@mail.tele.dk

Løjt Lands Idrætsanlæg

36

Løjt Lands Idrætsanlæg Skolegade 17, Løjt Kirkeby 6200 Aabenraa

Telefon:

74 64 21 00

loejtidraetsanlaeg@c.dk

Enhver sponsoraktivitet skal forelægges sponsorudvalget inden iværksættelse.

Nyt fra løjt if 4 2013  

Medlemsblad omkring hvad der sker i Løjt idrætsforening.