Page 1

Nummer 4 December 2011

Læs om støtten til Løjt Lands Multicenter på side 5-9


2


NYT FRA FORMANDEN

”Jeg vil stærkt advare mod at følge med tiden. Hvis man først er begyndt på at ville følge med tiden, så holder det aldrig op”. Rådet stammer fra Anders Lund Madsen og han fortsætter, ”Hvis man har en meget lav erkendelsesevne og kan tåle at lide ansigtstab, så kan man undgå at følge med tiden i rigtig mange år. ”! Idrætsforeninger har samlet set været gode til at tilpasse sig udviklingen igennem de seneste 25 år. Enkelte foreninger har ikke forstået det og har måttet lukke, men nye foreninger er kommet til i stedet for. Andre foreninger har været gode til at tage nye ting på programmet. Men udviklingen går hurtigere, og konkurrencen om befolkningens opmærksomhed og deltagelse er stigende. Der er en naturlig konservatisme i idrætsforeningerne, som gør, at man måske over tid er god til at forny sig, men det går sjældent hurtigt. Jeg kalder det en naturlig konservatisme, for når man lader sig vælge ind i bestyrelsen for en forening, er det som regel af kærlighed til foreningen frem til et ønske om at lave den om.

Sidste frist for indlevering af indlæg til

Nyt fra Løjt Idrætsforening er den 1. februar 2012 Indlæg bedes leveret pr. e-mail til

borkbeck@rosetechnology.dk 3


Ud over det naturligvis er vigtigt at arbejde videre på det fundament idrætsforeningen har, så er det vigtigt at se nye muligheder og skabe fornyelse. Det gælder også omkring idrætsanlægget, hvor der stadigvæk arbejdes videre med ”multitankerne”. Set fra min side som formand for idrætsforeningen er det primært spørgsmålet om at holde vores idrætsanlæg opdateret med nødvendige fornyelser og tiltag der sikrer fremtiden. Vores behov er for tiden en yderligere idrætsfacilitet – et multirum – og gerne yderligere mødelokaler. Der er planlagt et møde med kommunen, hvor der er flere punkter på dagsordenen, hvor det drejer sig om følgende:

Spørgsmålet om idrætsanlægget skal miste fritagelse for ejendoms-

skat.

Aftalen omkring tennisanlægget med at opgradere den tredje bane til

en kunststofbane.

Større vedligeholdelse / fornyelsesarbejder vedrørende anlægget,

herunder isolering af taget på hal 1 og visioner omkring anlægget, dels Løjt borgernes, dels kommunens fremtidstanker i forhold til idrætsfaciliteterne i Løjt. Holdning til etablering af et kulturtorv mellem idrætsanlægget og skolen. Der gøres i øvrigt vedvarende en flot indsats med hensyn til at indsamle økonomiske midler til Multitankerne / nødvendig fornyelse af vores idrætsfaciliteter. Tak til de forskellige for indsatsen. Erik Steen Boe, fm.

4


LØJT LAND MULTICENTER Løjt Land Multicenter modtager kr. 141.400,- i støtte! Der er løbende aktiviteter og arrangementer som støtter Løjt Land Multicenter og i forbindelse med SuperBrugsenløbet blev der overrakt støttemidler til støtte for Løjt Land Multicenter. Som det fremgår af ”Nyt fra formanden” arbejdes der forsat på at skabe noget nyt i forbindelse med Løjt Lands Idrætsanlæg. Det er dog ikke let at finde økonomisk støtte til projekterne i øjeblikket, derfor arbejdes der på at ændre projektet således at der kigges mere på de behov vi har her og nu samt en langsigtet etapeopdelt plan som kan føres ud i livet gennem en årrække. Vi skal dog ikke lade os begrænse af at vi ikke kan komme i gang nu ! Er der ideer og vil I gang med nye aktiviteter i idrætsforeningen så kontakt formanden og der vil blive set på mulighederne for at komme i gang. Der er mange muligheder for fleksibilitet i det idrætsanlæg vi har i dag. Desuden vil øget aktivitet naturligt give endnu bedre grobund og muligheder for at finde midler. Nye aktiviteter kunne være spinding og motionsrum. Løjt Land Multicenter

5


Det Gule Hus Det Gule Hus har lukket og slukket efter 2 år med salg fra genbrugsbutikken. Der er blevet solgt for kr. 37.500,- i alt. En stor tak til de frivillige damer som har gjort et kæmpe arbejde med at modtage, klargøre og sælge genbrugsting i løbet af de sidste 2 år.

Torben Hansen (Næstformand i Løjt IF) og Kirsten Ravn (Det Gule Hus)

Store Legedag 2011 Store Legedag blev igen i år en stor succes og trods det at stort set alt er gratis på dagen gav det et flot overskud på kr. 8.900,- som blev givet til støtte for Løjt Land Multicenter. En stor tak til alle der var med til at sørge for at Løjt kunne lege !

6


Torben Hansen (NÌstformand i Løjt IF) og Eva Nielsen (Store Legedag)

7


Løjtløbet 2011 Løjtløbet fik ikke kun sportslig succes men også økonomisk. Løbet støtter Løjt Land Multicenter med kr. 38.000,- En stor tak til vores hovedsponsor Nykredit som har støttet løbet med kr. 10.000,-

Torben Hansen (Næstformand i Løjt IF) og Claus Holm (Nykredit)

Torben Hansen (Næstformand i Løjt IF) og Ole Johansen 8


SuperBrugsenløbet 2011 Det var en rigtig god dag hvor vi først så hvad ”Tons for voksne” er. Holdet er i fuld gang under gymnastikafdelingen og der er i øjeblikket ca. 35 kvinder og mænd der ”tonser” hver onsdag i hal 2 fra 20-21.30 og der kan godt være flere – Så kom og vær´med ! Der blev også løbet ! Der blev løbet 218 km og forbrændt 13479 kalorie – Til næste års SuperBrugsenløb vil vi se om vi kan slå den rekord.

Badminton Selvom sæsonen er godt i gang, er der stadig plads til flere Motionister bedes henvende sig til Jytte Hansen på tlf. 22 62 44 83 for at høre nærmere om ledige baner. Der spilles mandage eller onsdage. Ungdom og turneringsspillere bedes henvende sig til Rita M. Hansen på tlf. 21 42 79 71 for at høre nærmere. Ungdomsholdene træner mandag eftermiddag. Turneringsspillerne træner mandag og onsdag aften.

9


TENNIS Tennisarrangement med Kenneth Carlsen Lørdag den 27. august fik Sønderjyllands tennisspillere besøg af tenniskongen Kenneth Carlsen. Arrangementet foregik på tennisbanerne i Aabenraa. Arrangementet startede med et lille foredrag af Kenneth Carlsen inde i cafeteriet, som var proppet med tennisinteresserede i alle aldre. Kenneth Carlsen fortalte lidt om sin karriere, og viste os nogle gode lege og øvelser.

Regnen silede ned, men efterhånden som regnen tog af kunne vi komme udenfor, spille noget tennis og lære lidt. Han delte ungdomsspillerne ind på 4 baner efter niveau. Ved hver bane var der hjælpere, til at sætte gang i Kenneths øvelser. Vi lavede nogle sjove og lærerige øvelser, og han kom hen på hver bane, for at se hvordan det gik. Han fortalte os hvad vi kunne gøre bedre, og hvad vi allerede gjorde godt. Det var simpelthen så fedt, når selve Kenneth Carlsen kom hen og viste os hvordan vi kunne gøre noget anderledes og bedre. Det gav os rigtig meget selvtillid, og det var meget fedt at opleve sådan en dag. Personligt helt sikkert en af de fedeste tennisdage i mit liv! Da timerne var gået, viste han os lige lidt hvad han kunne, og det var bare fedt! 10


Alle spillerne kom hen og fik autografer på papir, bolde, trøjer osv. Til slut gav vi ham som tak for indsatsen en sønderjysk spegepølse, som han blev meget glad for. Så alt i alt, en super underholdende og lærerig dag. Skrevet af Peter Rynning Rasmussen, assistenttræner.

● Ny– om– og tilbygning ● Rep. arbejde ● Carporte ● Udskiftning af termoruder

LØJT TØMRER– OG SNEDKERFORRETNNG Nørregade 45 – Løjt Kirkeby v/ Preben Schallert Telefon dag (bil) 21 40 80 67 Telefon aften 74 61 83 89 www.L-T-Snedker.dk

Løjt tennisklub har igen i år været aktive omkring vores ungdomsafdeling. Frøs Open. Der har i løbet af sommeren været afviklet 5 tennisstævner alle afviklet på Stadion i Aabenraa, da der har været spillet på alle 8 baner, som Aabenraa Tennisklub råder over. Deltagelsen har igen i år været stor, der har været spillere fra mere end 10 forskellige klubber fra Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommuner. Der har været mere end 50 forskellige deltagere over de 5 stævne dage, og mange af de unge har deltaget på alle 5 stævne dage, så der er kommet rigtig godt

11


gang i ungdomsstævnerne i vores lokal område. Dette har også gjort, at vores unge spillere har udviklet sig rigtig meget, hvilket også var kendetegnet til årets Klub mesterskab i Løjt for de voksne, hvor flere af de unge spillere deltog, og sluttede rigtig flot placeret …….. Samtidig var der igen stor tilslutning til børnenes klubmesterskab. Der blev spillet i mange timer og gået rigtig til den. Efter strabadserne fik alle deltagere en præmie og kunne som afslutning nyde noget hjemmebag, som nogle forældre have bagt til dagen. Mange tak til bagerne. Den kommende vintersæson, byder som altid på en del Minitennis stævner. Tønderhallerne søndag d. 4. december 2011 Tilmeldingsfrist 6. november Løjthallerne søndag d. 29. januar 2012 Tilmeldingsfrist 18. december Kliplevhallen lørdag d. 25. februar 2012 Tilmeldingsfrist 29. januar Fladhøjhallen Rødekro lørdag d. 17. marts 2012 Tilmeldingsfrist 19. februar Minitennis er for spillere mellem 6 og 16 år. Spilles med skumbolde på badmintonbaner med sænkede net. Der spilles efter alm. tennisregler og på tid. Kategorier:

Der kan tilmeldes i single og double – evt. med X-makker

Vi håber på stor deltagelse fra Løjts mange tennis spillere, og skulle nogen have lyst til at overvære et minitennis stævne, er der gratis entre i Løjt Hallen Søndag d. 29. januar, her kan evt. kommende interesserede tennis spillere se hvad tennisspillerne hygger sig med om vinteren. Minitennis i Løjt er ved at være en så eftertragtet sportsgren, at der allerede er fuld optaget på vores hold denne vinter, hvilket er dejligt for bestyrelsen, at vide at det bestyrelsen arbejde med, også er det ungdommen vil i 12 Løjt.


Helle Nielsen Hærvejen 77 6230 Rødekro

24 42 81 85 ∗ Healer ∗ Clairvoyant ∗ Sjæleterapeut ∗ Fjernelse

af sjæle/ ånder og urolige elementer fra huse

13


TENNIS Årets tennisspiller ved Theresa Grunde til at vi har valgt dig som årets spiller er mange ting. Du møder for det første altid op til træningen med et smil. Og du er altid engageret i de øvelser vi laver, om det så er opvarmning, slagspil eller bare nogle sjove lege, gør du altid en indsats. Når banerne skal ryddes op, gør du også hvad der bliver bedt om. Og når boldene skal samles, når man ikke engang at sige I skal samle bolde før du er gået i gang. Endnu en grund til denne kåring, er din spillemæssige udvikling det sidste år. For siden sæsonen startede i foråret, er du bl.a. rykket op på holdet der spiller fra 18.00 til 19.00. Man kan se en tydelig udvikling i dit spil, og du er også blevet hurtigere på banen. Den sidste grund er, at vi syntes det er super sejt, hvor meget gas du giver den til træning, på trods af at du er den eneste pige på dit hold! Så Theresa bare fortsæt med dit gode humør, og dit store engagement, så kan det kun gå den rigtige vej.

Stort tillykke Theresa!

14


15


Klubmesterskab Voksne Efter flere år hvor der ikke var den store interesse for mesterskabet, var der i år så stor tilslutning at vi måtte bruge 2 dage for at få alle kampe afviklet. Alle vores unge talenter var i år med og de fik virkelig sat deres aftryk på kampene. Det blev et godt rigtig godt klubmesterskab med mange gode kampe. Bodil havde igen bagt kage til os (TUSIND TAK, BODIL!) vejret var godt, og efter at der var spillet 42 kampe og klokken slog 17.30 lørdag eftermiddag, kunne de sidste vindere kåres. Tak til SPORTSMASTER for sponsorering af præmier. Efter et bad mødtes de fleste trætte spillere så over lidt godt smørrebrød og en kop øl. Heinz havde hans taske med og underholdt os efter maden.

Herredoublevindere og klubmestre: Nikolai og Steffen

16


Herredouble nr.2: Keld og Lasse

Herresingle vinder: Frank Jørgensen

Herresingle nr. 2: Peter Rynning Rasmussen

17


18


FODBOLD Ny sponsor til U8 drenge

Jysk Tagpap V/ Tommy Frandsen har sponsoreret træningsdragter samt spillertøj til U8 fodbold drenge. På billedet ses stående fra venstre: Træner Tommy Frandsen, Emil Spangstoft, Emil Lund, Victor Frandsen, Niclas Jensen, Marius Clausen, Jacob Andersen, Mikkel Lund, Magnus Nissen, Træner Carsten Lund Siddende fra venstre: Frederik Puck, Mikkel Sørensen, Valdemar Jensen, Lukas Holm, Rasmus Nissen, Andreas Østergaard, Casper Paulsen, Valdemar Vest. Tak til Jysk Tagpap for det flotte sponsorat – samt tak til drengene og deres forældre for den store opbakning omkring holdet. Carsten Lund

K. F. VENTILATION v. Kurt Fallesen, Haderslevvej 411, 6200 Aabenraa Tlf. 74 61 83 10 Bil 40 17 83 10 Fax 74 61 87 10 19


20


HÅNDBOLD Træningslørdag for U-12 håndboldpiger I samarbejde med Genners træner for U-piger, havde vi arrangeret en træningslørdag for pigerne i Genner hallen. Lørdag den 2. Oktober fra kl. 9.30 - 14.00. Der var hård træning, tekniske udfordringer og mase af kampe. til de 22 glade håndboldpiger. Pigerne havde en fantastisk dag med gode håndboldoplevelser.

21


GYMNASTIK Vingstedugen 2011 En uge i gymnastikkens tegn – lidt ud over det sædvanlige Det er søndag eftermiddag efter en lang tur med offentlig transport, og jeg er lige tjekket ind på mit nye værelse for en uge. Location er Vingsted lidt ude for vejle, og udsigten er en hård uge med de bedste af de bedste trænerer. Jeg er nemlig at kommet til ”Vingstedugen” efter at Løjt idræt forening har indstillet mig. Vingstedugen er en uge hvor 100 unge samles fra hele landet for at dele deres fælles interesse for gymnastik. Jeg er taget af sted uden at kende et øje og er meget spændt! Men da det er lidt ligesom at komme tilbage til efterskolen, falder jeg hurtigt i snak med min værelsemakker Cecilie og nogle andre fra huset. Allerede den samme aften står den på 2 timer gymnastik med syv trænerne, som alle har gået på Verdensholdet. Det er dem og de 100 unge som jeg skal dele min uge med. Derefter stod den på et hurtigt bad, forfriskning også på hovedet i seng. Næsten morgen ringede vækkeuret kl. 06:55, da vi skulle være til flaghejsning og morgensang kl. halv otte. Så var der morgenmad kl. otte og derefter gik ugen i gang. Samlet set stod ugen selvfølgelig i gymnastikkens tegn, og ikke nok med at vi skulle lære en hel opvisning til fredag, lærte vi også noget om skader, skadeforebyggelse, en træning opbyggelse, rengøring og maner i gymnastik verden. Derud over fortalte trænerne hvad verdensholdet går ud på og hvad det kræver at evt. komme på verdensholdet. Hånd i hånd går gymnastikken jo også med fællesskab, og det fik vi da også tid til at dyrke. Blandt andet skulle vi ud på det et billede løb, som gik ud på at løbe rundt i hele Vingsted og tage billeder af nogle bestemte steder. Derud over holdt vi også cafe aften, hvor jeg var med til at lave en rekord cafe. Vi fandt på forskellige rekorder, vi alle havde muligheden for at slå. Bagefter var der fest for alle, og selvom festen var uden alkohol trykkede vi den godt 22


af sammen. Onsdag var der dog også tid til at tage et smut forbi vejle strand. Der blev bare slappet godt og grundigt af, i alle de ømme muskler! Inden opvisningen skulle stå fredag. Både min mor og to mindre søskende havde fundet vej her op og var kommet for at se vores opvisning. Selvom vi havde nogle skønhedsfejl kom alle helskindet igennem programmet og ugen var ved at være slut. Jeg synes det var en rigtigt god, hyggelig og ikke mindst lærerig uge i sommerferien, som jeg sent vil glemme. Jeg har fundet de fleste af menneskerne på facebook og vi håber nu alle på at vi kan mødes igen evt. til en fest eller det næste junior stævne! Jeg glæder mig allerede

Af Sofia Wandahl Petersen.

23


PETANQUE Petanqueafdelingen har afviklet et stævne med 41 deltagere. Vi spillede 2 kampe om formiddagen og holdt en frokostpause, hvor vi spiste Åse, Mona og Helles dejlige smørrebrød. Efter frokost spillede vi de sidste to kampe, derefter var der kaffe og hjemmebagt. Præmieuddeling til sidst. Vi havde fået sponseret præmier til 12 vindere, og senere kom der 5 mere på dagen., som blev uddelt ved lodtrækning . Vi takker vore sponsorer for den store opbakning; Superbrugsen

Sydbank

Kiwi

Salon nolaS,

Nykredit

Slagter Johansen

Nærkøb, Kystvej Aabenraa Tak også til både Finn og Erik, som var behjælpelige med praktiske opgaver. Tak til hjælpere og spillere, som hjalp med at få ordnet baner, rejst telt, og mange andre praktiske ting, uden jeres hjælp var det ikke gået. Helga var turneringsleder og Arne Mathiesen, aaig var overdommer. Stor tak til dem. På udvalgets vegne Inge Lis

24


25


Indlæg fra en nyudsprungen petanquespiller Da jeg gik på efterløn 1. september, blev jeg opfordret til at prøve petanque. Som sagt så gjort, og jeg blev positivtoverrasket- det er rigtig sjovt og spændende. Jeg blev rigtig godt modtaget af alle. I weekenderne bliver der spillet rødvinspetanque, og jeg harværet med i bl.a. Aabenraa og Hellevad.Her har jeg mødt mange søde og rare medspillere- og så går der jo lidt sport i det, når vi spiller. Det er jo ikke så ringe endda at komme hjem med rødvin eller kaffe. Vi spiller hver TIRSDAG OG TORSDAG FRA 10-12. Vi spiller på banerne bag hal 2. Det kan varmt anbefales: SÅ KOM OG PRØV. Med venlig hilsen Jette Hertz

Lottospil hver søndag Husk at der spilles lotto hver søndag aften i hal 1. Lotto starter kl.19.30 og slutter ca.21.40 med et kvarters pause halvvejs. Alle er meget velkomne - og det er en rigtig god måde at støtte Løjt IF på. Lotto arrangeres af Løjt IF’s støtteforening - men uden de enkelte afdelingers hjælp kan det ikke lade sig gøre - så vi håber, at alle afdelingers medlemmer er villige til at give en hånd! Afdelingerne udfører på skift følgende opgaver hver søndag, når der afholdes lotto: kl. 17.30 – 18.00 kl. 19.30 – 21.40 kl. 21.40 – 22.10

opstilling af borde og stole (min. 6 voksne, gerne flere) checke lottoplader (1 voksen) nedtagning af borde og stole (min. 6 voksne, gerne flere)

Det er ikke specielt hårdt, men jo flere man er, jo mindre er opgaven . Og når man hjælper med at stille op til lotto, giver vi, som tak for hjælpen, en spilleplade, så man kan spille med om de mange gode gevinster samme aften!

26

MØD TALSTÆRKT OP TIL LOTTO BÅDE TIL AT SPILLE OG TIL AT HJÆLPE


Højskole Søndage Forårsprogram

2012

8. januar – 19. februar Afholdes på:

Løjt Forsamlings- og Kulturhus Nørregade 1

Entre: kr. 50,00 inkl. kaffe og hjemmebag *Bemærk: Heldagsprogrammet den 19. februar – entré kun med billet kr.150,00 inkl. frokost, kaffe og hjemmebag

Vi støtter det kulturelle arbejde på Løjt Land! 27


Forårsprogram 2012: Søndag d. 8. januar – kl. 15.00 – 17.00 ”En Falckredders hverdag”

v/ Falckredder Ralf Spangtoft – Løjt Kirkeby Ralf fortæller om Falckreddernes baggrund, uddannelse og hverdag. Der gives et indblik i reddernes arbejde med syge og kvæstede, samt deres beføjelser og ansvar. Der orienteres om ambulancens udstyr og anvendelse under indsats. Hvordan fungerer reddernes prioritering af situationer og patienter – hvor ”kører de hen – og hvorfor”? Ralf vil også komme ind på vigtigheden af at tilkalde hjælp (112), samt at kunne yde korrekt førstehjælp. Kom og få viden og indsigt samt en rigtig spændende eftermiddag!

Søndag d. 22. januar – kl. 15.00 – 17.00 ”Han spiller – på mange strenge”

v/ Sognepræst Kevin O. Asmussen – Guitar og sang – med indfald og udfald Som 8-årig fik han for første gang en guitar i hånden – i perioder har den været gemt langt væk, men dog aldrig så langt, at han ikke stadig ved, hvordan den skal bruges. Nu finder han den frem igen – for at spille og snakke sig igennem et par timer, hvor repertoiret først og fremmest vil læne sig op af danske troubadourer som Erik Grip – Thomas Kjellerup – Helge Engelbrecht og Niels Hausgaard. Det bliver hyggeligt – kom og lyt med!

Søndag d. 5. februar – kl. 15.00 – 17.00 ”Stofmisbruget i Danmark – før og nu”

v/ Misbrugskonsulent Kiehn Ærensgaard, Aabenraa Hvorfor er stoffer farlige? Hvad er forskellen mellem hash og heroin? Hvad er ecstasy? Hvor let er det at få fat i kokain i Sønderjylland? Foredraget præsenterer en historisk gennemgang af hvilke stoffer, der har præget eller været ”toneangivende” i misbrugsmiljøet i Danmark. Blandt de emner, der behandles, er en overvejelse om, hvor vidt stoffernes beskaffenhed er en afspejling af samfundets udvikling – trends – mode – eller andre faktorer. Kom og få mere viden om et alvorligt samfundsproblem.

28


Søndag d. 19. februar – kl. 10.00 – 14.30 Birthe Wilke – Danmarks sangstjerne fra 50erne og 60erne – fortæller om sit liv

Vi præsenterer et specielt arrangement i samarbejde med Forsamlingshuset Billetter skal købes på forhånd: kr.150,00 inkl. frokost, eftermiddagskaffe og hjemmebag Billetter kan købes hos Super Brugsen, Løjt Kirkeby eller bestilles ved at indbetale kr.150 på Højskole Søndages konto hos Sydbank: 7910 - 15 03 641 (husk navn!) og hentes ved indgangen på dagen

Kl. 10.00 – 12.00 – Foredrag: Birthe Wilke fortæller om sit liv og karriere bl.a. deltagelse i den International Melodi Grand Prix 1957 (”Skibet skal sejle i nat”) og 1959 (”Uh, jeg ville ønske jeg var dig”) Kl. 12.00 – 12.45 – Frokost – der bydes på en ”Forsamlingshusbuffet” Kl. 12.45 – 14.15 – ”Syng Sammen Eftermiddag” – vi synger sange fra 50erne og 60erne og vores lokale pianist Doris Sommerlund sidder ved klaveret Kl. 14.15 - Afslutning med kaffe og hjemmebag NB: Hele overskuddet fra dette arrangement går udelukkende til Løjt Forsamlingshus Kom og få en enestående oplevelse!

29


Initiativgruppens medlemmer:

Niels Holck tlf. 74 61 86 86 – E-mail: niels29holck@gmail.com Carl King tlf. 74 61 71 19 – E-mail: guncar@mail.dk Kaj Niemann tlf. 74 61 87 98 – E-mail: r-knprivat@stofanet.dk

Har du lyst til at give et nap med, eller har du forslag til emner – så kontakt os.

Vel mødt og venlig hilsen – Initiativgruppen

Kig også ind på – Løjt Portalen www.lojtland.dk

30


TONS DIG I FORM Vi er 35 kvinder og mænd i alderen 25-50 år der tonser hver onsdag fra kl. 20-21.30 i hal 2 – Der er også plads til dig ! Der er fuld fart på med en god gang opvarmning krydret med lidt styrketræning efterfulgt af nogle sjove og udfordrende lege og øvelser der giver sved på panden og gør dig spændstig. Tina og Bo har altid nogle gode øvelser i ærmet som stagedive, forskellige boldspil hvor vi starter ud med et sæt regler som der skal udvikles på under spillet eller andre ting hvor det gælder om at tænke hurtigt og bruge sin fantasi.

Kom og vær´med – Du får rørt både kroppen og lattermusklerne !

31


FODBOLD U13-drenge – kunsten at vokse med opgaven Da U11- & U12-drengene kort før sommerferien stod overfor at skulle vælge hvilken række, de skulle spille i i det kommende halvår, opstod der et dilemma. U12drengene kunne vælge at tilmelde sig 11-mands turneringen for første gang, hvor de tidligere kun havde spillet 7-mandsfodbold. Men de havde ikke spillere nok til det. For at kunne stille et slagkraftigt hold, skulle de bruge nogle af de gode, men yngre spillere fra U11-truppen , og det ville betyde, at deres stærke 7-mands Arække hold ikke ville kunne fortsætte. Dilemmaet var, om vi skulle oprette et U13 11-mandshold, for at sikre os, at vi ikke mistede spillere årgang 1999 til f.eks. Aabenraa eller Haderslev, hvor de muligvis ville søge hen, hvis de ikke kunne komme til at spille 11-mandsfodbold i Løjt. Samtidig med at spillerne i årgang 00 vil miste det sidste år, hvor de ville kunne spille 7-mandsfodbold på højt niveau. DBU & JBU anbefaler jo at lade dem spille 7-mandsfodbold så længe som overhovedet muligt, fordi det giver flere boldberøringer pr. spiller end 11mandsfodbold, hvilket er godt for deres teknik og udvikling i hele taget. Samtidig er der også den fysiske side af sagen, idet de yngste årgang 00 kan være op til 2 år yngre, end dem der må spille U13 – og vægtmæssigt kunne der sagtens være 20 kilo`s forskel på drengene, hvilket er rigtig meget i den alder. Det ville aldrig kunne give en fair kamp i boksning. Holdningerne var langt fra hinanden blandt os trænere, men da spillerne var friske på at tage udfordringen op, besluttede vi os i sidste øjeblik for at vove springet og melde et U13 11-mandshold til, og når vi alligevel sætter livet på spil, kan vi lige så godt stille os helt ud til afgrundens kant, så vi valgte at melde os til i Arækken. For hvis drengene var så gode, som de selv mente, så skulle de også have lov til at bevise det. Så vi endte i en svær pulje med hold fra Fredericia, Kolding og Haderslev – og fik allerede der den første tvivl om valgets rigtighed – der var lagt op til bøllebank til lille Løjt. Der er en verden til forskel på 7-mands og 11-mandsfodbold. Fysisk bliver det hårdere, spilletiden bliver udvidet, man kommer til at løbe mange flere meter og 32


målmanden skal dække et dobbelt så stort mål. Der er pludselig en offsiteregel at forholde sig til, så angriberen, som før kunne leve af at ”fiske” og vente på de lange bolde og sidstemanden i forsvaret , som før stod og snakkede det meste af kampen med sin målmand, nu må til at genopdage sin plads på holdet. Og det er slet ikke nemt, selv om man har set 100 kampe i fjernsynet. Samtidig står du med en flok nye holdkammerater, som man først skal til at lære at kende. Når man så danner et A-hold og udvælger sig 17 spillere til truppen, vil der uvilkårligt være nogen, der føler sig forbigået, og det er absolut heller ikke en nem afgørelse at træffe. Men heldigvis havde vi så mange spillere, at der samtidig med U13-holdet kunne dannes 2 U12-C syvmandshold, således at alle faktisk kunne komme ud og spille hver uge. Dog var det et problem, at C-holdet s kampe finder sted om torsdagen, hvor der samtidig også er træning for de spillere, der ikke skal spille kamp. Derfor var vi glade for, at flere forældre meldte sig under fanerne til at tage med ud til kamp med C-holdene, og da vi samtidig besluttede at disse C-hold fra starten af skulle bestå af den samme trup hver gang, endte vi med at have 2 godt sammentømrede hold, som hen over sæsonen bare blev bedre og bedre. For A-holdets vedkommende startede turneringen meget tidligt og efter blot få gange træning og en klart tabt træningskamp mod Aabenraa BK stod vi overfor Fredericia FF, og det var hurtigt tydeligt, at vi ikke var vant til tempoet og den fysik, som der blev anvendt og tilladt på banen. Men symptomatisk for hele vores sæson viste forsvaret sig at stå godt og lidt ufortjent endte vi med at vinde 1-0. Vores værste frygt om at skulle igennem en sæson uden point var blevet gjort til skamme. Vi kunne gå på vandet, men havde vi vidst, at vi havde startet med at slå det hold, som senere endte på den absolutte sidsteplads helt uden point, havde vi nok været mere bekymret for turneringens videre forløb. Heldigvis var vi også tilmeldt pokalturneringen, så hvad vi manglede i sammenspil og træning, fik vi forbedret i nogle pokalkampe mod henholdsvis Skærbæk og Tønder fra B-rækken. Der fandt vi ud af, at de også kan spille fodbold i Brækken, for selv om vi vandt, måtte vi igennem hårde kampe og en enkelt straf 33


fesparkskonkurrence mod nogle formodede svagere modstandere. Men det var godt for selvtilliden og spillet i det hele taget at få disse kampe med, og da vi fortsatte med at overraske os selv positivt i A-rækken og sætte point ind på kontoen, var vi ikke synderlig benovet over at skulle have besøg af et Mesterrække-hold fra Dybbøl i næste runde af pokalturneringen. Kort beskrevet sad vi på de første 5 minutter af kampen mod Dybbøl og havde et godt frisparksskud på overlæggeren – og resten stod Dybbøl så for. Der var en verden til forskel, men vi kunne kun være glade for den store indsats spillerne ydede – og at de kun tabte med 4-0. Sjovt nok blev vores spil bedre og bedre. Pasningsspillet blev hurtigere, konditionen klart forbedret og fysikken fandt indpas i vores spil. Vi lå en overgang nr. 2 i rækken, da vi faktisk endte med at være de eneste, der slog ellers suveræne Fredericia KFUM. Men fodbold er et mærkeligt spil, og de kampe vi først havde vundet knapt, endte vi nu med at tabe, og efter 4 nederlag i de sidste 4 kampe, endte vi med at endda på den utaknemmelige næstsidste plads, som akkurat betyder, at vi skal spille i B-rækken fra foråret. Synd for drengene som hele sæsonen igennem har ydet en stor indsats til træning og kamp. Men alligevel kan vi være tilfredse med, at vi har været i stand til at byde de store klubber op til dans. Ikke mindst skal vi være tilfredse med den udvikling, som hver eneste spiller har været igennem. De tog ufordringen op og hver eneste af dem er vokset med opgaven. Der er betydelig mere fodbold i dem nu, end der var for 3 måneder siden, og de er vokset sammen til et hold. Det er ikke trænernes skyld, men det skyldes deres indstilling til fodboldspillet, som gør at de hver gang går ud og gør deres bedste til kamp og bestræber sig på at møde op til træning hver gang. Det giver resultater på sigt, og vi glæder os til forårsturneringen – også selv om det hedder B-rækken. Trænerteamet

34


På billederne ses div. spillere og spillesituationer – endvidere er Arækkeholdet fotograferet sammen med Søren Weber & Bo Jørgensen fra Tømrerfirmaet SØBO som sammen med Kreditbanken, repræsenteret på billedet af Maibritt Mørck, har sponseret nyt spilletøj til drengene.

Støt vores sponsorer – de støtter os.

35


SPAS Å FJAS 24. september blev der for første gang afholdt ”Spas Å Fjas” med efterfølgende Hollywood fest i Løjt Hallerne Vi er en gruppe på 8 personer, som gerne ville afholde en slags indendørs Store Legedag, dog uden sponsorer men i stedet med en lille entrépris. Om aftenen synes vi, der skulle holdes en fest for de unge mennesker i Løjt. Vi forhørte os ved Løjt IF, hvad de synes om idéen. Og de var med på idéen, så det var bare med at komme i gang. Spas Å Fjas I tidsrummet 10-16 var der så ”Spas Å Fjas” i begge haller. Temaet for dagen var indianer. I hal 1 var der to kreative borde, hvor man kunne lave indianerfjer, perlehalskæder og armbånd. Først på formiddagen var der sjov indianerdans med Tina. Der var også et lille lejrbål, hvor der fra 11.30-12.30 var lejrbålssang med John, som havde sin guitar med. I midten af hallen var der en indianertippi, hvor børnene kunne komme ind og blive malet i hovederne. Udover dette var der også stillet en masse redskaber op som alle børn med stor fornøjelse legede på. Man kunne selvfølgelig også købe noget godt til ganen i vores lille café. Her solgte vi slush ice, popcorn, slik, samt kage, pizzasnegle og pølsehorn, som en masse frivillige havde bagt til dagen. I hal 2 var der noget lidt mere ”vildt” for de lidt større børn. Airtracken var stillet op, der var sumodragter og en bungee-run bane. Fra kl. 12-15 var der høvdingeboldturneringer.

Vi synes det var en super hyggelig dag, og vi er sikre på at alle dem som kom, har haft en rigtig god dag. Vi håber meget på der kommer endnu flere næste gang, vi afholder Spas Å Fjas. 36


Hollywood fest Kl. 18.30-21.30 var er Hollywood fest for alle 5. og 6. klassesbørn. Vi havde solgt billetter på Løjt og Genner skole. Der kom i alt 85 børn. Her blev de unge mennesker modtaget på rød løber med Bodyguards ved dørene. I hallen var der diskotek med lys, røg og hvad der ellers hører til. Der var også mulighed for at komme hen i fotohjørnet og få taget billeder af sig selv eller sammen med sine venner. Der var selvfølgelig også limbo og ballondans konkurrencer. I baren kunne man købe sluch ice, sodavand, popcorn, slik, candyfloss, pizzasnegle og pølsehorn.

Dette var en rigtig festlig aften, og vi håber alle de unge mennesker morede sig. Vi vil gerne sende en stor tak til alle de frivillige hjælpere som hjalp os denne dag. Sådan et arrangement kunne ikke finde sted uden jeres hjælp. Nogle af hjælperne blev fundet blandt skolens større elever. Tusind tak til de elever som havde meldt sig til at hjælpe. Også en tak til de gæster som hjalp med at rydde redskaber mv. op da klokken blev 16.00. Tak til alle vores skønne bagere. Til sidst en stor tak til Erik fra hallen, som var rigtig sød til at give en hjælpende hånd i løbet af dagen. Hvis nogen sidder og tænker ”det kunne jeg godt tænke mig at være med til

at arrangere”. Så er du meget velkommen til at kontakte Marie-Louise tlf. 51903541 eller mail: marie.johannsen@hotmail.com. Håber at vi hører fra dig Venlig hilsen

Spas Å Fjas udvalget (Charlotte, Tina, Gitte, René, Gaby, Anni, Loa og Marie-Louise)

37


38


39


FODBOLD I kan i dette stykke læse lidt om hvordan det er gået med U15 pigerne fra Løjt IF fra den første vintertræning henne i januar og helt hen til hvordan det er gået dem i dette efterår. I foråret startede vi en B-række, hvor vi blandt andet var i pulje med hold som Gråsten og Aabenraa BK. Inden vi gik i gang med selve turneringen havde vi et par meget interessante venskabskampe blandt andet mod et U14 A række drenge hold, et kamp som pigerne flot hentede en 2-2 hjem. Pigerne var meget stabile under denne vintertræning og det var tydeligt at se at vi rent konditionelt var foran de andre hold i vores pulje. Der blev i vores forår spillet masser af flot fodbold, og en vigtig grundsten i denne flotte fodbold kom gennem det rigtigt gode sammenhold som der er, pigerne iblandt. Vi har gjort meget ud af at pigerne skal fungere godt sammen, og en af de ting som vi har gjort er, at vi havde dem med på overlevelsestur på Haderslev Kaserne. På kasernen var vi igennem mange gode øvelser som både indebar at man skulle hjælpe hinanden når der var brug for det, plus den meget vigtige ting at kunne gå over sin grænse for at gøre en forskel for sine holdkammerater. Oversat til fodboldsprog kan man sige at det var et forsøg på at få pigerne til løbe de ekstra meter som kan betyde forskellen på om taber 2-1 eller om man vinder 3-2. Derefter var vi i starten af juni i Holland til Brabant Girls Cup, hvilket var en helt igennem fantastisk oplevelse og desuden gav det pigerne et indblik i hvordan fodbold også kan spilles. Det er nærmest umuligt at beskrive hvor god en udvikling pigerne har gennemgået i løbet af ganske få dage, både mentalt, men mindst lige så meget fysisk og fodboldmæssigt. Inden vi tog af sted forventede vi en hyggelig tur som forhåbentligt kunne give nogle gode oplevelser og rent fodboldmæssigt måske give nye input til pigerne. Vi har fået mere ud af den her tur end vi turde håbe på inden vi tog af sted. Situationen var den at vi skulle af sted sammen med Hoptrup Marstrup IF 40

som vi på det tidspunkt samarbejdede med, derfor håbede vi også at turen


kunne gøre at pigerne blev tættere sammen. Vi vil lige udnytte dette til at sige en stor tak til Hoptrup Marstrup for et rigtigt godt samarbejde gennem foråret, som har givet os en masse dejlige oplevelser! Pigerne var simpelthen et stort smil hele turen igennem (selvom de var ualmindeligt trætte ind i mellem), de var en ren fornøjelse at arbejde med. Men det som vi er allermest imponeret over er den forandring pigerne gik igennem på fodboldbanen, de har alle sammen rykket sig enormt, og det da næppe kan være det tekniske niveau der er steget vanvittigt meget i løbet af de få dage, så det må jo være andre ting. Indstillingen til disse kampe var simpelthen HELT i top! De har løbet til de knap kunne gå og nogle af pigerne gik virkeligt forrest og gav den fulde gas. Vi endte som nummer 3 blandt 18 hold, til det skal nævnes at nummer fire blev Slagslunde-Ganløse fra Sjælland som til dagligt spiller mesterrække hvor vi derimod på det tidspunkt lå i B-række. Men en tur som den her var simpelthen ren fornøjelse, og er absolut noget vi skal gentage og er noget vi kan anbefale alle, da den er med til at forbedre alt lige fra det fodboldmæssige, til det venskabelige og er med til at modne pigerne som mennesker. Vi er nødt til at sende en KÆMPE TAK til Støtteforeningen og Leif, da det uden dem ikke havde været muligt for os at komme af sted. Tusind, tusind tak. Kort efter vi var kommet hjem fra Holland lavede vi en aftale med SønderjyskEs bedste damehold om at de skulle komme til Løjt og spille en træningskamp mod os. Opvisningskamp: Løjt IF u15 mod Sønderjyskes 3F ligahold For samtlige spillere og ledere der deltog i denne kamp, var det en oplevelse ud over det sædvanlige. Trænere og ikke mindst spillerne havde sommerfugle i maven inden denne kamp skulle afvikles, ikke så meget fordi vi regnede med stort resultat, men mere fordi det simpelthen er fantastisk for pigerne at spille en kamp mod et hold fra absolut topniveau. Så

41


allerede inden kampen skulle spilles, inden pigerne var i kampuniform og inden dommeren var ankommet, så var forventningerne store. Og jeg tror ikke at det var nogen som gik skuffede hjem den dag. Kampen endte 3-13, et resultat som er underordnet og faktisk ikke er Sønderjyskes største i denne sæson ;) Pigerne kæmpede det bedste de havde lært, de gjorde en kanon indsats mod et Sønderjyske hold som simpelthen var en nydelse at se på, mange flotte kombinationer og masser af flot pasningsspil, så har man ligesom noget at se op til. På turen til Holland, blev vi enige om at vi efteråret skulle prøve kræfter med A-rækken. Det har vi ikke fortrudt. Ud over et U15- 11 mands A-række hold, havde vi også tilmeldt et damehold og et U15- 7-mands hold. Alle 3 hold har klaret sig rigtigt flot i denne sæson. Dameholdet sluttede på en 5 plads ud af 8 hold, efter mange gode, spændende og ikke mindst utroligt tætte kampe. Specielt for U15- 11mands og Dameholdet har denne sæson båret præg utroligt mange meget tætte kampe, med god indstilling og masser af vilje. Små sejre og endnu mindre nederlag har været meget kendetegnende for denne sæson. Derimod har det været en dans på roser for u15-7mands holdet, som har kørt deres modstandere over til det næsten ikke var sjovt mere. U15-11mands kom i pulje med svære hold som Haderslev FK, Dybbøl, Kolding Nordvest og KB/NSIF. Vi startede sæsonen over alt forventning med 2 sejre mod KB/NSIF og Dybbøl, men derefter var vi uheldige og ikke skarpe nok og derfor tabte vi de efterfølgende seks kampe. Det skal dog understreges at pigerne kæmpede bravt og tabte fire af de seks kampe med blot et mål, de to andre kampe blev tabt med henholdsvis 2 og 3 mål. Men vi har masser potentiale og et meget ungt hold, derfor er jeg meget fortrøstningsfuld med hensyn til de kommende udfordringer som kommer. Samtidig er der masser af ting at arbejde med og det er med til at gøre det spændende at være træner. Jeg ser meget frem til både indendørssæsonen og den kommende forårssæson, som nok skal give masser af oplevelser og masser af god fodbold. 42


Til sidst vil vi gerne takke forÌldrene for den fantastiske støtte de er, de er med til at gøre det nemmere for os at koncentrere os om fodbolden. Mvh Peter Reichstein og Daniel Broders.

43


Mel; Det hammer hammer fedt. Det hammer hammer fedt Vi slår jer lige om lidt! Hjem til mor i løber Tudekiks i køber Angreb scorer mål Forsvar står skål Det er bare hammer hammer fedt. Det hammer hammer fedt Løjt kan ik’ så lidt Bolden i målet skydes Men der skal jo ydes! Hvis mål de andre får Heler vi vor’ sår Det er bare hammer hammer fedt. Det er hammer hammer fedt. Vores peter er unik! Daniel er så herlig Andreas sød og særlig! Leif han sidder hjemme Og tjener vores penge Det er bare hammer hammer fedt.

Det hammer hammer fedt Vi træner rigtig tit! Michael er så kærlig Jan er u-undværlig! Det er vores hold Med ægte vinder ånd Det er bare hammer hammer fedt! Det hammer hammer fedt De er der rigtig tit! De er til stor’ nytte Og viser meget støtte! Ja Heidi er der altid Kim dog kun på halvtid! Det er bare hammer hammer fedt. Det hammer hammer fedt Vi er et kæmpe hit! Gennem ild og vand Til den sidste mand! Vi slikker ikke muldet Men tar’ nu gerne guldet Og det er bare hammer hammer fedt.

Det har været en sjov, og spændende tur. Turen til Holland var en stor oplevelse. Jeg var en af de heldige, så jeg kom lige og lige med. Onsdagen inden vi skulle rejse fik jeg af vide der var en plads tilbage. Jeg er rigtig glad for at jeg kom med, og det har været rigtig sjovt.

Med mange oplevelser, både gode og dårlige☺ Vi har mødt mange mennesker, haft nogle gode grin☺ kunne nu godt bruge en uge mere;) (Freja Nielsen) Turen har da været en kæmpe oplevelse.

Vi kom på en tredje plads, det var vildt fedt at stå med en pokal i hånden, fordi der var så mange hold og fordi vi kæmpede for den! (Friis) ☺

44

Vi så fodbold den første dag. Næste dag gik vi selv i gang Det gik rigtig godt for os vi vandt vores pulje og fik en 3 plads ud af 18 hold. Bliver dejligt med dansk mad igen!! ☺ (Sara Reichstein)


HÅNDBOLD Serie 2 damer startede op med et spillermøde i august, hvor spillere og træner, fik afstemt forventninger til den kommende sæson. 2 træningsdage om ugen, tirsdag og torsdag, og nogle træningslørdage indimellem. Vores træning er intens, udfordrende og krævende. Vi arbejder med vores motion, bygger systemer op, træner forsvar og angreb. Vi er en fast trup på 15 spillere, hvor mange på holdet ikke før har spillet sammen. Vores gejst og lyst til at være engagerede i fællesskab, hvor ”ingen står over holdet”, men ”sammen er vi stærkest”, har vores træner, Kenneth, virkelig formået at fremme hos alle spillere. Dette har også medvirkede til, at vi valgte at spille med til Lotto efter at have stillet borde op (senior-spiller-pligt), og tilmed tilbød herrerne, at stille op for dem søndagen efter. Til gengæld invitere herrerne så damerne til julefrokost….vi glæder os allerede

, vi er sikrer på det er et godt

byt. Vores kampe indtil nu har været en blanding af tabte, vundne og uafgjorte. De vundne kampe giver os motivation til flere sejre, de tabte giver os stof til træning – dette tager Kenneth sig af. Vores mål lige nu er at rykke i vinderpuljen efter jul. Til Jer der kommer og ser vores hjemmekampe, det er rigtig rart og det giver en god stemning i hallen.

45


46 U6 Mix - 06/05

U8 Mix - 04/03

U10 piger - 02/01

U10 drenge 02/01

U12 piger - 99/00

17.00 – 18.00

15.30 17.00

16.00 – 17.00

17.00 18.30

Onsdag

Tirsdag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Hold / Årgang

Tidspunkt 16.15 17.00

Træningsdag

Helle Hansen Jette Momme

Jesper Poulsen

Eva B. Nielsen

Betina Lund

Marie Louise Nielsen Lene Berg Moshage

Trænere

Opstart

30665029 30.08.2011 20712636

51838929 08.09.2011

21516219 30.08.2011

24945668 14.09.2011

51903541 14.09.2011 29867939

Mobil

Så starter håndboldtræningen i Løjt Idrætsforening så find skoene frem og mød op……….

HÅNDBOLDSÆSON 2011 / 2012


47

Old Girls

18.30 20.00

Tirsdag (hal 2)

Helle Hansen Birgitte Andersen

Jesper Poulsen Bo Jessen

Kenneth Van Stuivenberg

Rene Paulsen

Steffan Nielsen

Betina Lund

Rikke Deele Lene Bjerregaard

24870562

Spørgsmål til ovennævnte skema kan rettes til Lene Berg Moshage mobil 29 86 79 39.

06.09.2011

51838929 01.09.2011 20167667

71233855 Uge 33

51838822

20160628 Uge 34

24945668 14.09.2011

23309518 30.08.2011

Vel mødt / Håndboldafdelingen

Senoir Herrer

20.00 22.00

Torsdag

Tirsdag

Torsdag

Senior Damer

U 14 drenge 98/97

20.30 22.00 19.00 20.00

Torsdag

19.30 20.30 17.30 19.00

U 14 piger - 98/97

17.00 18.00

Onsdag

Tirsdag

U12 drenge 99/00

18.30 19.30

Tirsdag


48


Vidste du ….. At Løjt Idrætsforening for fodboldinteresserede blev dannet den 4. juli 1932 med Alfred Stukmand som formand. At kontingentet dengang var 50 øre pr. måned. Medlemmer under 15 år betalte 1 kr. for hele året.

PRÆMIESPIL Vindere i august måned 5 præmier à kr. 199,00 vundet af: Nr Nr Nr Nr Nr

389 427 510 630 862

Bodil Jespersen Noah Ensted Arne Sørensen Mie Nielsen Marianne Olesen

Krappesforte 11 Brunbjergvej 62 K, Løjt Lykkevej 40, Løjt Dyrhave 67 Nørbyvej 13 A, Løjt

8 præmier à kr. 100,00 vundet af: Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr

229 268 362 368 384 717 723 738

Lissy Villadsen Peter Reichstein Hans Uwe Bomskov Gitte Asmussen Anni Bang-Jensen Pia Stensbjerg Anna Bertelsen Elsebeth Troelsgaard

Gildegade 2, Løjt Blåsholmvej 100 Nørregade 21, Løjt Løjt Kloster 8 Nørregade 2, Løjt Storegade 30, Løjt Storegade 1, Løjt Nørretoft 61, Løjt 49


PRÆMIESPIL Vindere i oktober måned 5 præmier à kr. 199,00 vundet af: Nr Nr Nr Nr Nr

443 575 579 749 892

Rene Johannsen Carina Davidsen Fam. Lousen Flemming Faltz Sarah Thomsen

Kromai 228, Løjt Barsmark Bygade 116 Loddenhøjvej 85 Nørretoft 24, Løjt Bodumvej 211

8 præmier à kr. 100,00 vundet af: Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr

139 145 186 269 355 504 600 603

Tony Petersen Preben Jepsen Karin Lassen Majbritt Nielsen Anni Asmussen Tove Ivarsen Niels Bo Michaelsen Karin Krag

Hedeløkke 12, Bodum Gadedam 10, Bodum Rundemøllevej 19, Løjt Smedetoft 10, Løjt Nørregade 33 A, Løjt Østervang 4, Løjt Kragsforte 15, Skovby Skovby Bygade 15

PRÆMIESPIL Vindere i september måned 5 præmier à kr. 199,00 vundet af: Nr Nr Nr Nr Nr

108 342 519 549 705

Helmut Holm Inga Asmussen Kim Grunnet Fam. Clausen Børge Andersen

Gadedam 5 B, Bodum Barsøvej 93 Lykkevej 12, Løjt Barsmark Bygade 119 Øster Hessel 13, Løjt

8 præmier à kr. 100,00 vundet af: Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr 50 Nr

126 138 163 287 446 631 644 859

Jacob Tønder Carl D. Petersen Peter Poulsen Fam. Pedersen Henrik Hansen Oscar Hansen Anne-Lene Wilhelmsen Lone Mikalski

Bodum Bygade 6 Hedeløkke 12, Bodum Nørbyvej 31, Løjt Vester Hessel 7, Løjt Kromai 158, Løjt Dyrhave 76 Stollig Bygade 2 Brunbjergparken 101, Løjt


51


Bestyrelsen Formand Erik Steen Boe Stolligvej 14 Tlf. 74 62 90 51 heboe@mail.tele.dk

Gymnastik Annie Petterson Vesterballevej 5b 74 61 83 18 Annie.petterson@tryg.dk

Fodbold Leif Christensen Kromai 93 Tlf. 74 61 86 40 gllc@stofanet.dk

Badminton Rita M. Hansen Kromai 20 Tlf. 74 61 80 71 rmfh@stofanet.dk

Næstformand Torben Hansen Øster Hessel 3 Tlf. 74 61 70 47 tha@soenderjysk.dk

Håndbold Jesper Poulsen Kromai 23 Tlf. 51 83 89 29 jp@profilkoncept.dk

Petanque Inge Lis Larsen Løjt Skolevej 3 Tlf.74 61 73 71 Inge_lis_larsen@post.tele.dk

Tennis Kim Knudsen Kromai 85 Tlf. 46 90 63 69 nesdunk@post7.tele.dk

Kasserer Marianne Olesen Nørbyvej 13a Tlf. 74 61 79 30 mar.loejtif@gmail.com

Volleyball Tina Skov Jepsen Gadedam 10, Bodum Tlf. 74 61 77 67 jepsen10@mail.dk

Sekretær Henning Mikkelsen Brunbjergvej 7 Tlf. 74 61 78 27 imhm@stofanet.dk

Støtteforeningen Bjarne Boisen Vesterhessel 6 Tlf. 74 61 78 96 Bjarne.boisen@skifterlastbil.dk

Dans Helle Lauridsen Brunbjergvej 27 Tlf 74 43 03 17 Helle@lauridsenlojt.dk

Løb Ole Boyum Johansen Barsmark Bygade 69 Tlf 74 61 71 81 skadesgaard@mail.tele.dk

Besøg idrætsforeningens hjemmeside på

www.loejt-if.dk Har du stof til hjemmesiden, sendes det til Kim Knudsen: nesdunk@post7.tele.dk

Nyt fra Løjt Idrætsforening Omdeles på Løjtland.

Redaktionen Torben Hansen Øster Hessel 3 Tlf. 74 61 70 47 tha@soenderjysk.dk

Indlæg sendes til: Pernille B. Steffensen Løjt Nørrevang 37 Tlf. 74 61 86 35 borkbeck@rosetechnology.dk

Foto og annoncer Henning Mikkelsen Brunbjergvej 7 Tlf. 74 61 78 27 imhm@stofanet.dk

Sponsorudvalget Torben Hansen Øster Hessel 3 Tlf. 74 61 70 47 tha@soenderjysk.dk

Halinspektøren på Løjt Lands Idrætsanlæg Tlf. 74 64 21 00 Fax. 74 61 81 14

Erik Steen Boe Stolligvej 14 Tlf. 74 62 90 51 heboe@mail.tele.dk

Enhver sponsoraktivitet skal forelægges sponsorudvalget inden iværksættelse.

Løjt Lands Idrætsanlæg

52

Løjt Lands Idrætsanlæg Skolegade 17, Løjt Kirkeby 6200 Aabenraa

Telefon:

74 64 21 00

loejtidraetsanlaeg@c.dk

Tjek lige den hjemmeside !

Løjt IF blad 4 2011  

Medlemsblad for medlemmer og borgere på Løjt Land.

Løjt IF blad 4 2011  

Medlemsblad for medlemmer og borgere på Løjt Land.

Advertisement