Page 1

AGROTIKA107:Layout 1

4/16/11

12:28 AM

Page 1

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΤΕΥΧΟΣ 107 - ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α - ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ € 3,50 - ISSN 1986-0234

∆ρ. ∆ώρα Χειµωνίδου

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Πολυφασµατική ∆ράση στην υπηρεσία του Κύπριου γεωργού σελ.6

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟΙ TΥΡΟΚΟΜΟΙ ∆ιεκδικούν και ∆ικαιώνονται σελ.5

Φτάνει πια ο εµπαιγµός

ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ σε απόγνωση σελ.6 Φράνς Φίσλερ

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ σελ.8 ΚΟΑΠ

7 χρόνια παρουσίας και προσφοράς σελ.22 Μυρωδιές και γεύσεις της Κύπρου

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

σελ.12


AGROTIKA107:Layout 1

2

4/16/11

12:29 AM

Page 2

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

αγροτικά ΝΕΑ

Εκδοτικό Σηµείωµα Επιτέλους αγαπητοί φίλοι, η παρατεταµένη ανοµβρία που πλήττει το νησί µας τα τελευταία χρόνια, δεν συνεχίστηκε φέτος. Μπορεί να άργησαν οι πολυπόθητες βροχές αλλά ήρθαν και ξεδίψασαν τη γη µας, ποτίζοντας τις σοδειές των αγροτών µας που τόσο είχαν ανάγκη. Τα θέµατα της επικαιρότητας πολλά και φλέγοντα, µε τους πατατοπαραγωγούς να ζητούν τη δικαίωσή τους και την αποπληρωµή των αποζηµιώσεων που δικαιούνται και που δυστυχώς µέχρι και σήµερα, δεν τους έχει επιδοθεί και από την άλλη, τους αιγοπροβατοτρόφους να ανησυχούν για το µέλλον του κλάδου τους, αφού δεκάδες τόνοι αιγοπρόβειου γάλακτος παραµένει αδιάθετο. Την ίδια ώρα, εισερχόµαστε και επισήµως στην προεκλογική περίοδο εν όψει των βουλευτικών εκλογών του Μάη. Εκλογές κατά τις οποίες µας δίνεται η δυνατότητα να κρίνουµε το έργο της απερχόµενης βουλής και να αποφασίσουµε ποίοι θα µας εκπροσωπούν στην καινούρια. Πολλοί υποψήφιοι θα παρελάσουν από κάθε αγροτική µας περιοχή, τάζοντας πολλά στους αγρότες µας σε µια προσπάθεια να τύχουν της εµπιστοσύνης και της υποστήριξής τους. Αυτό όµως που πρέπει όλοι ανεξαιρέτως να καταλάβουν, είναι ότι ο περήφανος αγροτικός µας κόσµος, δεν επιδέχεται χαϊδέµατα στ’ αυτιά του. Η εµπιστοσύνη και η στήριξη των αγροτών µας προς οποιονδήποτε υποψήφιο, από όποιο κοµµατικό χώρο κι αν προέρχεται, δεν χαρίζεται. Κερδίζεται! Γιατί ο κάθε αγρότης ξέρει ποίοι ήταν δίπλα του όταν αγωνιζόταν στους δρόµους και διεκδικούσε την επιβίωση του ιδίου και της οικογένειάς του. Και ξέρει ποίοι είναι εκείνοι που δήθεν στηρίζουν την αγροτική µας τάξη ενώ την ίδια ώρα πίσω από κλειστές πόρτες εφάρµοζαν αντιαγροτικές πολιτικές Είναι η ώρα λοιπόν που θα ακουστεί η φωνή του αγρότη και της αγρότισσας µας και να ναι όλοι σίγουροι ότι θα είναι δυνατή και ξεκάθαρη!

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΚ∆ΟΤΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΚΑΤ Τ.Θ. 23647, Τ.Κ.2685 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ: 22316676 - 99376551 ΦΑΞ: 22315465 email: katexomena@aloneftis.com ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ηµήτρης Αλωνεύτης

Και σε αυτό το τεύχος µας αγαπητοί φίλοι και φίλες, δίνουµε συνέχεια στην στήριξη της αγροτικής µας τάξης, παρουσιάζοντας ένα ακόµη κλάδο της κτηνοτροφίας και της βιοµηχανίας, εντάσσοντας το ειδικό ένθετο της αλλαντοποιείας. Ανατρέξαµε στην Κυπριακή παράδοση και παρουσιάζουµε τόσο τα παραδοσιακά όσο και τα σύγχρονα Κυπριακά αλλαντοποιεία που καθηµερινά προσφέρουν στο τραπέζι του Κύπριου καταναλωτή αγνά προϊόντα φτιαγµένη µε την πατροπαράδοτη Κυπριακή συνταγή. Αυτά τα προϊόντα που πρέπει να στηρίζουµε. Ας µην ξεχνάµε άλλωστε ότι ιδιαίτερα σε τέτοιες περιόδους που η οικονοµία µας µαστίζεται από την παγκόσµια κρίση, η αλληλοστήριξη των αγροτών και των βιο-

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Λοΐζος Μιχαήλ

µηχανιών µας είναι εκείνη που θα µας επιτρέψει να εξέλθουµε από αυτόν τον κυκεώνα µε όσο το δυνατόν λιγότερες επιπτώσεις.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ Iωάννα Χαριλάου

Καλό µήνα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες και εµείς ανανεώνουµε το ραντεβού µας για τον επόµενο µήνα, ακόµη πιο δυ-

ΜΟΝΤΑΖ ∆έσπω Γεωργίου ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΑΛΩΝΕΥΤΗΣ

ναµικά, πιστοί σύµµαχοι στο πλευρό εσένα, του περήφανου Κύπριου αγρότη και της περήφανης Κύπριας αγρότισσας.

Αρχισυντάκτης


AGROTIKA107:Layout 1

4/16/11

12:29 AM

Page 3

Πίστη στις ιδέες και οράµατα που µας δόθηκαν από τους αείµνηστους Τάσο Παπαδόπουλο & Σπύρο Κυπριανού. Προχωρούµε δυναµικά για µια δίκαιη και βιώσιµη ευρωπαική λύση του Κυπριακού προς διεκδίκηση ενός καλύτερου µέλλοντος.      

Εκσυγχρονισµός δηµόσιας υπηρεσίας . Αναµόρφωση και εκσυγχρονισµός νοµοθεσιών. Αξιοκρατία. Απόδοση ευθυνών δια κακοδιοίκηση και σπατάλη δηµοσίου χρήµατος. ∆ίκαιη κατανοµή του εθνικού πλούτου σε όλους τους Κύπριους πολίτες. ∆ιαµόρφωση σωστού και λειτουργικού Συστήµατος Υγείας.

Ως καρδιολόγος δεν αντιλαµβάνοµαι µόνο τους παλµούς της καρδίας σας αλλά και το παλµό της οικονοµικής και πολιτική σας ανέχειας.

«∆ΗΚΟ - ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Το Ταµείο Θήρας επιθυµεί να ενηµε-

Δελτίο Τύπου

Επίσης το Ταµείο Θήρας πληροφορεί

ρώσει τους κυνηγούς, που εξορµούν για

τους κυνηγούς ότι, θα εντατικοποιήσει

έχει παρατηρηθεί κάποιοι λιγοστοί ασυ-

πάταξη του πιο πάνω απαράδεκτου και

τσίχλες ότι, το τελευταίο χρονικό διάστηµα νείδητοι να προβαίνουν στον πυροβολι-

σµό και θανάτωση προστατευόµενων άγριων πτηνών.

Αυτή η ενέργεια εκτός του ότι είναι πα-

ράνοµη και δεν έχει καµία σχέση µε το νόµιµο κυνήγι, δηµιουργεί σοβαρά προ-

βλήµατα σε είδη που οι πληθυσµοί τους δεν είναι σε ασφαλή επίπεδα αφού λει-

τους ελέγχους του, προς πρόληψη και παράνοµου φαινοµένου και υπενθυµίζει ότι, οι ποινές που προβλέπονται από τη

σχετική νοµοθεσία για θανάτωση ή / και κατοχή προστατευόµενου πτηνού είναι ιδιαίτερα αυστηρές. (µέχρι €17,000 χρη-

µατικό πρόστιµο ή / και µέχρι τρία χρόνια ποινή φυλάκισης)

κοντινή απόσταση, από αυτούς.

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµει-

ωθεί ότι, τα πιο µικρά, από πλευράς µεγέ-

θους, θηραµατικά πτηνά είναι οι τσίχλες και οι τραχήλες και όλα τα υπόλοιπα µι-

Νερού, πληροφορεί το κοινό πως οι εις βάρος του πολιτικές διαχείρισης και τιµο-

λόγησης του νερού δεν έχουν ακόµη

Γραφεία του Ταµείου Θήρας ή στην Αστυνοµία στο 1414. Λευκωσία Λεµεσός

99 445697

99 445728

Λάρνακα / Αµµόχωστος 99634325 Πάφος

99445679

(που δεν θα πληρώνουν κλιµακωτά ανά-

λογα µε το ύψος κατανάλωσης όπως, αν-

τίθετα, θα γίνεται στα νοικοκυριά που θα πληρώνουν περισσότερα πέραν από κάποια επίπεδα κατανάλωσης.

Ενόψει των ανωτέρω αποκαλύψεων, η

ΟΠΟΚ καλεί την πολιτεία όπως θέσει

Οµοσπονδίας µας:

εις βάρος του συνόλου που επιβάλλουν

µένα, και παρά την αντίθετη στάση της 1. Καµιά συνέπεια δεν θα βαρύνει

ριβαλλοντικές ζηµιές στον υδατικό τοµέα

κατάντηµα του πρόσφατου παρελθόντος. 2. Αντίθετα, βάσει της τροχιοδροµούµε-

νης ενιαίας υδατικής τιµολόγησης, το πε-

ριβαλλοντικό κόστος για το υδατικό θα

«φορτωθεί» κατ΄ ουσία στην πλειοψηφία

φραγµό στις αντιλαϊκές αυτές επιβουλές οικονοµικά συµφέροντα. Αυτά, συµµετέ-

χουν σε επιτροπές όπου έχουν λόγο για το υδατικό δυσανάλογο της πληθυσµια-

κής τους αναλογίας και δυστυχώς στηρί-

ζονται και από φορείς που λογικά θα έπρεπε να κόπτονται περισσότερο για τα συµφέροντα των απλών πολιτών.

Τέλος, θεωρείται επίσης επιβεβληµένο

των πολιτών που, κατά κανόνα και διαχρο-

όπως οι απλοί πολίτες ασκήσουν πιέσεις

χωρίς να ευθύνονται για τις κακές πολιτι-

τους εκπροσωπούν, να προάγουν τα αυ-

νικά, υφίστανται δυσµενείς συνέπειες κές και την κακή διαχείριση.

3. Θα υπάρχει δυσµενής διάκριση στην

κρότερα πτηνά είναι προστατευόµενα και

τιµολόγηση υπέρ των επιχειρήσεων που

τοχή τους απαγορεύεται.

σµό, για εύκολο πλουτισµό. Η διάκριση

ο πυροβολισµός, η θανάτωση και η κα-

εµφιαλωτές νερού, αναψυκτικών, κλπ

φτάσει σε δίκαια επίπεδα. Πιο συγκεκρι-

µε αποτέλεσµα να συνεχίζεται το θλιβερό

λουν άµεσα στα κατά τόπους Επαρχιακά

που µπορεί να βρίσκονται για κυνήγι, σε

της επετείου της Παγκόσµιας Μέρας

σουν τέτοια φαινόµενα να τα καταγγέλ-

εικόνα του κύπριου κυνηγού, στην κοινή

προβλήµατα στους νόµιµους κυνηγούς

νώσεων Κύπρου (ΜΚΟ) µε την ευκαιρία

όσους αποδεδειγµένα ενέχονται σε πε-

τους κυνηγούς που πιθανόν να εντοπί-

γνώµη και παράλληλα προκαλεί σοβαρά

Η Οµοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργα-

Τέλος το Ταµείο Θήρας καλεί όλους

τουργεί συσσωρευτικά µε άλλες ανθρώ-

πινες δραστηριότητες, αµαυρώνει την

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΓΙΣΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

χρησιµοποιούν το νερό, χωρίς περιορι-

αφορά ξενοδοχεία, επιχειρήσεις γκολφ,

στους όποιους φορείς θεωρούν πως τονόητα συµφέροντα τους για το νερό και το περιβάλλον - δηλαδή για την επιβίωσή µας - πέραν από την εξυπηρέτηση ζηµιογόνων σκοπιµοτήτων.

Οµοσπονδία Περιβαλλοντικών

Οργανώσεων Κύπρου (ΜΚΟ)


AGROTIKA107:Layout 1

4

4/16/11

12:29 AM

Page 4

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

αγροτικά ΝΕΑ ΤΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ:

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΩΡΑ... ➢ Αίτημα καταθέτει ο Παναγροτικός, για αποζημίωση των αγροτών προσφύγων και άλλων αγροτών που επλήγησαν από την Τουρκική εισβολή του 1974. ➢ Απουσία πολιτικής βούλησης διαπιστώνει ο Σύνδεσμος

T

➢ ‘’Το δίκαιο πνίγει τους αγρότες...’’ λέγει ο Νεκτάριος Κάρυος

ο θέµα της αποζηµίωσης των αγροτών προσφύγων αγροτών και άλλων αγροτών που επλήγησαν από

τη βάρβαρη Τουρκική εισβολή του 1974, επανέφερε

στο

προσκήνιο

ο

Γενικός

Γραµµατέας του Παναγροτικού Συνδέσµου

ελεύθερες περιοχές λόγω της εκτόξευσης των αξιών της γης, παρακολουθούν την εκποίηση των περιουσιών τους στα κατεχόµενα χωρίς να έχουν διέξοδο αντίδρασης και χωρίς το κράτος να αναλαµβάνει τις ευθύνες του προς απόδοση δικαιοσύνης.

Κύπρου, κος Νεκτάριος Κάρυος. Το θέµα της αποζηµίωσης των προσφύγων αποτελεί κόκκινο πανί για τους πρόσφυγες οι οποίοι επί δεκαετίες βιώνουν µια αδικία από το κράτος εις βάρος τους. Ο κος Κάρυος σε γραπτή του δήλωση αναφορικά µε το θέµα, ανέφερε τα εξής: ‘’Οι αγρότες οι οποίοι εκδιώχθηκαν από τις περιουσίες τους από την Τουρκία κατά την παράνοµη εισβολή το 1974, έχουν δικαίωµα στην αποζηµίωση για την απώλεια των περιουσιών τους καθώς και για την απώλεια των εισοδηµάτων τους, σαν συνέπεια του βίαιου εκτοπισµού τους από τους κατακτητές. Η µέχρι σήµερα αγροτική προσφυγική πολιτική, όπως και η υπόλοιπη προσφυγική πολιτική, ελάχιστα έχει προσφέρει στους πρόσφυγες αγρότες µας, για την εξασφάλιση του εισοδήµατος τους, τις συνθήκες διαβίωσής τους καθώς και για την κατανοµή των βαρών που επισώρευσε η τουρκική εισβολή, ισότιµα σε όλους τους πολίτες του τόπου. Το αίσθηµα της αδικίας επιτείνεται από το γεγονός ότι ενώ παραµένουν άκληροι, χωρίς την οικονοµική ευχέρεια αγοράς γης στις

Η παραχώρηση τουρκοκυπριακών γεωργικών κλήρων, ως αντισταθµιστικό µέτρο, πέραν από τις αδικίες που έχει δηµιουργήσει, επειδή οι κλήροι δεν επαρκούσαν να ικανοποιήσουν όλους τους πρόσφυγες αγρότες, οδήγησε µια µεγάλη µερίδα των προσφύγων αγροτών σε άλλη απασχόληση για την εξασφάλιση της επιβίωσης των οικογενειών τους. Οι αγρότες πρόσφυγες, κάθε φορά που ανακοινώνεται κάποια µορφή στήριξης προς τους αγρότες από το κράτος, νιώθουν το δίκαιο να τους πνίγει, όχι γιατί εναντιώνονται στη στήριξη, αλλά γιατί δεν βλέπουν ανάλογη αντιµετώπιση για τους ιδίους που έχασαν τις περιουσίες τους και το κράτος δεν ανταποκρίθηκε ουσιαστικά και δίκαια, έναντι τους. Η ένταξή µας στην Ευρωπαϊκή ΄Ένωση ενέτεινε ακόµα περισσότερο την άδικη µεταχείριση στους πρόσφυγες αγρότες, τόσο σε αυτούς που συνέχισαν να δραστηριοποιούνται στις ελεύθερες περιοχές, αλλά ακόµα περισσότερο σε αυτούς που έχασαν τις περιουσίες τους και δεν µπόρεσαν να δραστηριοποιηθούν στη γεωργία στην προσφυγιά. Όσοι από τους πρόσφυγες αγρότες έχουν εξασφαλίσει τουρκοκυπριακό γεωργικό

κλήρο, δεν µπορούν να διεκδικήσουν ισότιµα µε τους υπόλοιπους αγρότες τις επιδοτήσεις της Ε.Ε. Και αυτό, σαν συνέπεια των περιορισµών των κανονισµών της Ε.Ε. που δεν επιτρέπουν ενισχύσεις και εξαιρέσεις για κοινωνικούς λόγους, όπως η προσφυγιά, µετατρεπόµενοι για ακόµη µία φορά σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ταυτόχρονα το εύρος της αδικίας σε βάρος του συνόλου των προσφύγων αγροτών διαφάνηκε στο σύστηµα της εκταρικής επιδότησης, όπου ο πρόσφυγας αγρότης εξαιρείται καθώς, σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο 10 της Συµφωνίας Προσχώρησης της Κύπρου στην Ε.Ε., η εφαρµογή του Κεκτηµένου αναστέλλεται στα κατεχόµενα. Επίσης και σύµφωνα µε τους κανόνες της Ε.Ε., η επιλέξιµη προς χρηµατοδότηση έκταση είναι η καλλιεργούµενη έκταση και δικαιούχος είναι µόνο ο καλλιεργητής. Εποµένως, οι πληγέντες αγρότες δεν µπορούν να συµµετάσχουν, αφού ως οι νόµιµοι ιδιοκτήτες της γης παρεµποδίζονται βίαια από τους κατακτητές. Επιπρόσθετα στη βάση της ίδιας λογικής δεν είναι δικαιούχοι οποιασδήποτε άλλης βοήθειας που παραχωρείται, όπως αυτή της ανοµβρίας του 2008. Μπροστά στην απουσία πολιτικής βούλησης για άρση αυτής της συνεχιζόµενης αδικίας, µερίδα αγροτών προσφύγων µας προσέφυγαν στα δικαστήρια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, κατά της ίδιας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,

διεκδικώντας αποζηµιώσεις για την απώλεια των εισοδηµάτων τα οποία θα απολάµβαναν εάν είχαν την περιουσία, µε το αιτιολογικό ότι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία δεν ενήργησε δίκαια έναντι τους, επιφορτίζοντας τους µε τα βάρη της εισβολής. Πιστεύουµε στο δίκαιο του αιτήµατος των προσφύγων αγροτών µας και ευελπιστούµε ότι το δικαστήριο θα τους δικαιώσει, έτσι ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη, µέχρι την προσδοκώµενη λύση. Ταυτόχρονα καταθέτουµε και επίσηµα αίτηµα για λήψη µέτρων, για ίση και δίκαιη µεταχείριση των πληγέντων προσφύγων αγροτών καθώς και των υπολοίπων αγροτών οι οποίοι έχασαν την γεωργική τους περιουσία από την κατοχή, σε όλα τα σχέδια στήριξης της αγροτικής οικονοµίας. Τα αιτήµατα αυτά θα πρέπει να κωδικοποιηθούν και να κατατεθούν ως πρόταση καιπρος την Ευρωπαϊκή Ένωσή µε στόχο να εξασφαλισθεί και η οικονοµική της αρωγή για στήριξη των πληγέντων από την τουρκική εισβολή του 1974, αγροτών µας.


AGROTIKA107:Layout 1

4/16/11

12:29 AM

Page 5

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

αγροτικά ΝΕΑ.

5

ΤΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Οι αιγοπροβατοτρόφοι ζητούν τη

δικαίωση

των αιτηµάτων τους. Άµεση εφαρµογή του προτύπου για την παρασκευή χαλουµιού

Γύρο στους 150 αιγοπροβατοτρόφους

εξήγγειλε την εφαρµογή του προτύπου

εφαρµόσουν τον νόµο. Ο κος Χάµπας

ελεύθερη Αµµόχωστο συγκεντρώθηκαν

του, οδηγώντας όσους παρανοµούν στο

Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής να συ-

από τη Λά ρνακα, τη Λευκωσία και την

διαµαρτυρώµενοι στον κυκλικό κόµβο Ρι-

ζο ελιάς και άλλοι 100 α ιγοπρ οβατοτρό-

φοι στον κυκλικό κόµβο Κονιών ζητώντας

την αλλαγή της υφιστάµενης πρακτικής

από τους τυρ οκόµους, να µη χρ ησιµοποιούν το αιγοπρόβειο γάλα για την πα-

ρασκευή χαλουµιού.

Στις 21 Μαρτίου, οι αιγοπροβατοτρόφοι,

µε επικεφαλή της πορείας τους ένα όχηµα µε φέρετρο και µε την παρουσία

των Γενικών Γραµµατέων της ΕΚΑ και του

Παναγροτικού, διέκοψαν την κυκλοφο-

ρία κλείνοντας τον δρόµο και εξέφρασαν τη διαµαρτυρία τους για την εις βάρος τους διάκριση από τους τυροκό-

να προχωρήσει άµεσα στην εφαρµογή

∆ικαστήριο, ακόµα και στο κλείσιµο των µονάδων τους». Στη συνέχεια, ο κος Κων-

σταντίνου τόνισε ότι δεν δύναται οι τυροκόµοι

«να

κάνουν

χαλούµι,

να

ονοµάζουν το χαλούµι και να βάζουν ένα

ποσοστό αιγοπρόβειου γάλακτος 1% και

2% . Όπως είπε ο Υπουργός θα γίνει µια Επιτροπή στην οποία θα συµµετάσχουµε

και εµείς για να ελέγχουµε την εφαρ-

που κτηνοτρόφους να συγκεντρώνονται

στον κυκλικό κόµβο Κονιών στην είσοδο της Πάφου, αποκόπτοντας την κυκλοφο-

ρία και χύνοντας 25 τόνους γάλακτος στην άσφαλτο.

πολύ σύντοµα και να οδηγήσει όσους παρανοµούν ακόµα και στο κλείσιµο των µονάδων τους».

Η κατάσταση, σύµφωνα µε τον κο Κων-

αφού τέσσερις χιλιάδες οικογένειες αιρινά στο κλείσιµο των µονάδων τους,

λόγω και της αύξησης της τιµής των ζωο-

τροφών και της πρακτικής ορισµένων να κερδοσκοπούν εις βάρος τους.

Συµπαρίστανται οι Αγροτικές Οργανώσεις

Ο Γενικός Γραµµατέας του Παναγροτι-

Σύµφωνα µε το πρότυπο για την παρα-

κού κος Νεκτάριος Κάρυος σε δηλώσεις

ακολουθούν οι τυροκόµοι, θα πρέπει να

ανέφερε «η συνεχής παρωδία και

σκευή χαλουµιού το οποίο πρέπει να

χρησιµοποιείται πέραν του 51% αιγοπρόβειου γάλακτος και το υπόλοιπο αγελαδι-

νού γάλακτος, ωστόσο οι τυροκοµικές βιοµηχανίες χρησιµοποιούν µόνο 3% αι-

γοπρόβειου µε αποτέλεσµα η παραγωγή

των

αιγοπροβατοτρόφων

παραµένει αδιάθετη.

να

Στη Λάρνακα, ο Πρόεδρος της Συντο-

νιστικής επιτροπής των Ποιµνιοτρόφων

κος Παναγιώτης Κωνσταντίνου, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι «η αντίδραση των τυ-

ροκόµων δεικνύει για ακόµα µια φορά τη

στάση τους έναντι στο κλάδο µας, θέ-

για να βοηθηθεί γενικότερα η οικονοµία του τόπου και ειδικότερα ο κλάδος των αιγοπροβατοτρόφων.

Συνέχεια στις διαµαρτυρίες

Την εποµένη, συνεχίστηκαν για δεύ-

παρέµειναν όλο το προηγούµενο βράδυ

γοπροβατοτρόφων, οδηγούνται καθηµε-

προβατοτρόφοι της Πάφου, µε 100 περί-

στόχο την εξεύρεση της χρυσής τοµής

απόφαση ο Υπουργός θα την υλοποιήσει

πως εµείς «αναµένουµε ότι αυτή του την

να χύνουν στην άσφαλτο δυο τόνους διαµαρτυρίας πραγµατοποίησαν οι αιγο-

ους για να συζητήσουν το όλο θέµα µε

τερη µέρα τις κινητοποιήσεις οι αιγο-

σταντίνου, ολοένα και χειροτερεύει

γάλα. Την ίδια ώρα, αντίστοιχή εκδήλωση

νέλθει εκτάκτως καλώντας τους αρµόδι-

µογή του προτύπου», είπε και σηµείωσε

µους. Η εκδήλωση διαµαρτυρίας κορυ-

φώθηκε µε τους αιγοπροβατοτρόφους

ανέφερε επίσης ότι θα ζητηθεί από την

προβατοτρόφοι της Πάφου οι οποίοι στο χώρο του κυκλικού κόµβου Κονιών. Η

διαµαρτυρία που διεξήχθη ειρηνικά και

χωρίς την ταλαιπωρία των οδηγών, στη-

ρίχθηκε από τις αγροτικές οργανώσεις

δια της παρουσίας των επαρχιακών τους γραµµατέων. Ο πρόεδρος των αιγοπροβατοτρόφων Πάφου, τόνισε σε δηλώσεις του ότι η διαµαρτυρία τους θα

συνεχιζόταν δυναµικά, χωρίς να ταλαιπωρηθεί το κοινό. Κάλεσε τους αρχη-

γούς των κοµµάτων και την κυβέρνηση

να τοποθετηθεί ευθέως ως προς τα αιτήµατά τους και ευχαρίστησε τις αγροτικές οργανώσεις και όλους όσους στηρίζουν τα αιτήµατά τους.

Ο Επαρχιακός Γραµµατέας της ΠΕΚ,

του κατά την εκδήλωση διαµαρτυρίας

κος Ανδρέας Χριστοδούλου, ανέφερε

αδράνεια της Κυβέρνησης να αντιµετω-

κές οργανώσεις στον Υπουργό Εµπορίου

πίσει αποτελεσµατικά την ασυδοσία των βιοµηχάνων έναντι των ποιµνιοτρόφων

του τόπου έχει οδηγήσει ακριβώς στην

απόγνωση και στην αντίδραση των ποιµνιοτρόφων. Πιστεύουµε ότι µέσα από την ένταση και τη συνέχιση των κινητο-

πως απεστάλη υπόµνηµα από τις αγροτι-

και Βιοµηχανίας, ζητώντας τον τερµατισµό της εξαγωγής χαλουµιών που δεν

τηρούν τα πρότυπα και καταδίκασε τη στάση των γαλακτοβιοµηχανιών και των τυροκοµείων.

Ο Επαρχιακός Γραµµατέας της ‘’Αγρο-

ποιήσεων θα βρεθεί το αποτέλεσµα

τικής’’ κος Ανδρέας Μιλτιάδους είπε πως

τρόφους και γενικότερα το τοµέα του γά-

ρίας επί καθηµερινής βάσεως µέχρι την

εκείνο που θα δικαιώνει τους ποιµνιολακτος του τόπου όπου θα πρέπει να

πωλούνται τα προϊόντα στη βάση της Νο-

ο στόχος είναι η συνέχιση της διαµαρτυδικαίωση των αιγοπροβατοτρόφων.

Την ίδια ώρα ο Επαρχιακός Γραµµα-

µοθεσίας».

τέας του Παναγροτικού κος Θεµιστοκλής

βάρος µας, δεν τους ενδιαφέρει εάν ο

της ΕΚΑ κος Πανίκος Χάµπας, αναφέρ-

αιτήµατα των αιγοπροβατοτρόφων και

να µην εφαρµόζουν το πρότυπο. Εµείς

νων

λοντας µόνο να κερδοσκοπούν εις κλάδος αυτός χάνεται γι' αυτό επιµένουν

απαιτούµε από την Κυβέρνηση όπως

Με τη σειρά του ο Γενικός Γραµµατέας

θηκε στη διαφωνία µεταξύ των βιοµηχάκαι

των

αιγοπροβατοτρόφων

τονίζοντας την αδυναµία των πρώτων να

∆ηµοσθένους, αναφέρθηκε στα δίκαια

στην ταλαιπωρία που υφίστανται τα τελευταία χρόνια ένεκα της κρατικής αναλγησίας.

Επήλθε συναίνεση

Καταλυτική φαίνεται να ήταν η επέµ-

βαση του Υπουργού εµπορίου και Βιοµηχανίας στο θέµα, ο οποίος συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη αιγοπροβατοτρόφων

και τυροκόµων, µέσα από την οποία βρέθηκε συναινετική λύση.

Μιλώντας µετά τη συνάντηση, ο Υπουρ-

γός Εµπορίου Αντώνης Πασχαλίδης ανέφερε

ότι

ύστερα

από

ουσιαστική

συζήτηση µεταξύ όλων των ενδιαφερο-

µένων διευθετήθηκε το θέµα της απορ-

ρόφησης του αιγοπρόβειου γάλακτος. Οπως είπε, ακόµα και αύριο το πρωί συγ-

κεκριµένες βιοµηχανίες θα απορροφή-

σουν ακόµα 14 τόνους τουλάχιστον αιγοπρόβειου γάλακτος, ώστε να βοηθηθούν οι παραγωγοί.

Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο θα έχει τα

πλήρη στοιχεία από τους παραγωγούς αναφορικά µε την συνολική ποσότητα αι-

γινού και πρόβειου γάλακτος για να γί-

νουν διευθετήσεις για απορρόφηση

µεγαλύτερων ποσοτήτων από τις βιοµηχανίες. Είπε επίσης ότι θα γίνουν διαπραγµατεύσεις

και

δεσµευτικές

συµβάσεις µεταξύ των παραγωγών και

των βιοµηχανιών, έτσι ώστε να λυθεί τε-

λεσίδικα το θέµα το οποίο παραµένει για χρόνια χωρίς λύση.

Εκ µέρους του Συνδέσµου Τυροκόµων

Κύπρου, ο Γραµµατέας Ανδρέας Ανδρέου ανέφερε ότι ο Σύνδεσµος αντιλαµβάνεται τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται οι αιγοπροβατοτρόφοι, οι

οποίοι είναι στενοί συνεργάτες του κλάδου της τυροκόµησης. «Το κοινό συµφέ-

ρον είναι η αύξηση της παραγωγής του αιγοπρόβειου γάλακτος και η απορρόφησή του, για αυτό και έχουµε συµφω-

νήσει να κάνουµε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες και την πίεση προς τα µέλη να παραλάβουν όλες τις ποσότη-

τες αιγοπρόβειου γάλακτος», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι ήδη έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον και τη δέσµευσή τους µο-

νάδες για να παραλάβουν αύριο όλο το γάλα και αναµένεται και τις επόµενες

µέρες να παραλαµβάνεται όλο το γάλα από τις µονάδες.


AGROTIKA107:Layout 1

6

4/16/11

12:29 AM

Page 6

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

αγροτικά ΝΕΑ

ΤΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Ενα τμήμα ταγμένο στην υπηρεσία του αγροτικού μας κόσμου

Συνέντευξη της διευθύντρια του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών Δρ. Δώρας Χειμωνίδου στο Λοϊζο Μιχαήλ Ποιες είναι οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες του ΙΓΕ;

Η γεωργική έρευνα στην Κύπρο ιδιαίτερα τα τελευταία

χρόνια έχει επιδείξει ιδιαίτερη πρόοδο κι αυτό προς όφελος ολόκληρου του αγροτικού µας κόσµου. Η ένταξη της

Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου

Κύπρου στην ενωµένη Ευρώπη, έχει καταστήσει την ανέ-

Γεωργικών Ερευνών αφορούν τη (1) Γενετική βελτίωση

ερευνών επιτακτική ανάγκη µιας και το νέο ανταγωνιστικό

ορθολογική διατροφή τους και για τις ασθένειες, (2) Γε-

λιξη της γεωργίας µας και την ενδυνάµωση του τοµέα των

των µηρυκαστικών ζώων καθώς επίσης έρευνες για την

περιβάλλον που διαµορφώνεται σε συνάρτηση µε το γε-

νετική βελτίωση σιτηρών, ψυχανθών και άλλων φυτών µε-

ωργικό τοµέα των εταίρων µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

γάλης καλλιέργειας και διερεύνηση των παραγόντων

απαιτεί την εµπεριστατωµένη µελέτη των προβληµάτων

που επηρεάζουν την ποιότητα και την απόδοση, (3) Με-

του γεωργικού αλλά και κτηνοτροφικού τοµέα συνάµα

λέτη της γονιµότητας/παραγωγικότητας των εδαφών και

ούτως ώστε να µπορέσει η κυπριακή γεωργία να συνα-

των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό και θρεπτικά συ-

γωνιστεί και να ανταγωνιστεί τους γεωργό -κτηνοτροφι-

στατικά (αρδεύσεις, λιπάνσεις), (4) ∆ιερεύνηση της δυ-

κούς τοµείς των υπολοίπων 26 κρατών µελών.

νατότητας αξιοποίησης της βιοµάζας κάτω από τις

Σύµµαχο στη µάχη αυτή, βρίσκει ο Κύπριος γεωργός

Κυπριακές συνθήκες, (5) Ανάπτυξη εναλλακτικών µεθό-

στο πρόσωπο του Ινστιτούτου γεωργικών ερευνών. Η ∆ρ

δων αντιµετώπισης εχθρών και ασθενειών µε στόχο τη

∆ώρα Χειµωνίδου µια εξαίρετη επιστήµονας η οποία

διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας στα τρό-

ηγείται του Ινστιτούτου σήµερα, µιλά στην εφηµερίδα µας

φιµα, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος και

και αναλύει τους βασικούς πυλώνες τις δράσης του Ινστι-

της βιοποικιλότητας, (6) Ανάπτυξη και βελτίωση εφαρµο-

τούτου και εξηγεί τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο Κύ-

γών µετασυλλεκτικής τεχνολογίας στα οπωροκηπευτικά,

πριος γεωργός.

(7) Αξιολόγηση ως προς τα παραγωγικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά διαφόρων ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων,

∆ρ Χειµωνίδου πείτε µας λίγα λόγια για το Ινστιτούτο

υποκειµένων και οινοποιήσιµων/ επιτραπέζιων ποικιλιών

Γεωργικών Ερευνών και για τον τρόπο λειτουργίας του.

αµπέλου, διαφόρων ποικιλιών λαχανικών και αξιοποίηση

Από τον καιρό της ίδρυσης του το ΙΓΕ, διεξάγει εφαρ-

γίας, Βελτίωσης Φυτών, Λαχανοκοµίας-Ανθοκοµίας, Φυ-

κτηνοτροφίας της Κύπρου και έχει σαν στόχο την επίλυση

Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροβιοτεχνολογίας και ως ανε-

µοσµένη έρευνα στον ευρύτερο τοµέα της γεωργίας και

των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο γεωργοκτηνοτρο-

φικός κόσµος της Κύπρου σύµφωνα µε τις προτεραιότητες του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και

Περιβάλλοντος. Tαυτόχρονα, αξιολογεί νέες επιστηµονικές και τεχνολογικές µεθόδους και προτείνει καινοτόµες

διαδικασίες που στοχεύουν στη βελτίωση της ζωικής και

φυτικής παραγωγής και στην αναβάθµιση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων µε γνώµονα την ορθολογική

αξιοποίηση των φυσικών πόρων, µέσα σε πλαίσια αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Για την επίλυση των προβληµάτων υπάρχει στενή συ-

νεργασία µε το Τµήµα Γεωργίας καθώς και µε άλλα τµήµατα του ΥΓΦΠΠ για τη σφαιρική και ολοκληρωµένη

αντιµετώπιση των προβληµάτων. Ταυτόχρονα υπάρχει

στενή συνεργασία µε Ακαδηµαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύ-

µατα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό για εξεύρεση καινοτόµων προσεγγίσεων.

Στο ΙΓΕ δραστηριοποιούνται σύµφωνα µε το οργανό-

γραµµα οι ακόλουθοι Κλάδοι: ∆ενδροκοµίας-Αµπελουρ-

ενδηµικών ειδών της χλωρίδας της Κύπρου για ανθοκοµικούς σκοπούς, (8) ∆ιεξαγωγή γεωργό-οικονοµικών µε-

τοπροστασίας, Εγγείων Βελτιώσεων, Ζωικής Παραγωγής,

λετών και διατήρηση στατιστικών στοιχείων (9) Εφαρµογή

ξάρτητες µονάδες η Μονάδα Εγγραφής Ποικιλιών και το

χηµικών αναλύσεων.

∆ίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης. Το ΙΓΕ δια-

εξειδικευµένων µοριακών τεχνικών και υψηλού επιπέδου Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι η έρευνα που διεξά-

θέτει µεταξύ άλλων σύγχρονα εξοπλισµένα εργαστήρια

γεται είναι δυναµική και αυτό σηµαίνει ότι κάθε ερευνη-

γίας, Μετασυλλεκτικής Τεχνολογίας, Εντοµολογίας-Τοξι-

εξελίξεις στον τοµέα του. Είναι γι’ αυτό που το ΙΓΕ δίνει ιδι-

Γεωργικής Χηµείας, Μοριακής Βιολογίας, Φυτοπαθολοκολογίας, Ιστοκαλλιέργειας, θερµοκηπιακές και ψυκτικές

εγκαταστάσεις, υπηρεσία πληροφορικής και βιβλιοθήκη. Στο ΙΓΕ εδρεύουν επίσης το Εθνικό Βοτανολόγιο, και η Εθνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού. Στην πειραµατική

έπαυλη του ΙΓΕ στην Αθαλάσσα διατηρούνται οι µονάδες

ζώων και παράλληλα διεξάγονται εργασίες στη βελτίωση

φυτών µεγάλης καλλιέργειας. Πειραµατικοί σταθµοί λειτουργούν στην Αχέλεια και Ζύγι για εσπεριδοειδή, υποτροπικά φυτά, άνθη και λαχανικά, στο Σαϊττά για

φυλλοβόλα δέντρα και αµπέλια και στη Ξυλοτύµπου και Πόλη Χρυσοχούς για εσπεριδοειδή, λαχανικά και δηµητριακά. ∆ιεξάγονται επίσης πειράµατα σε αγρούς παραγωγών σε επιλεγµένες περιοχές.

τής οφείλει να είναι ενηµερωµένος για τις τελευταίες αίτερη σηµασία στην εκπαίδευση του προσωπικού του τόσο µε συνεχείς εκπαιδεύσεις σε διάφορα ερευνητικά

και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της Κύπρου και του εξωτερικού

όσο και µε τη συµµετοχή σε επιστηµονικά συνέδρια και σεµινάρια. Tα αποτελέσµατα των ερευνητικών εργασιών δηµοσιεύονται σε διεθνώς αναγνωρισµένα περιοδικά

ενώ οι γεωργοί ενηµερώνονται για τα αποτελέσµατα της

έρευνας µε τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα πληροφόρησης, ηµερίδες και εκπαιδεύσεις στο ΙΓΕ καθώς και από

τους γεωπόνους των γεωργικών εφαρµογών του Τµήµατος Γεωργίας.

Ποιοι οι βασικοί στόχοι που έχετε θέσει;

Οι στόχοι που έχουµε θέσει ως ΙΓΕ καλύπτουν όλες τις


AGROTIKA107:Layout 1

4/16/11

12:29 AM

Page 7

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

αγροτικά ΝΕΑ. δραστηριότητες και αρµοδιότητες του Ιν-

7

Εκπαίδευση Γεωπόνων και Γεωργών στα

στιτούτου. Συνοψίζοντας µπορούµε να

πλαίσια των σχεδίων του Τµήµατος Γεωρ-

ριοι στόχοι το Ινστιτούτου είναι οι ακόλου-

Τµήµατος καθώς και παλαιών και νέων γε-

αναφέρουµε ότι Επί του παρόντος οι κύ-

γίας για την εκπαίδευση Γεωπόνων του

θοι:

ωργών τόσο µέσω εξειδικευµένων σεµι-

Η γενετική βελτίωση φυτών, µε έµφαση

ναρίων,

στα φυτά µεγάλης καλλιέργειας.

όσο

και

µε

εκπαιδεύσεις/

διαλέξεις στα ΚΕΓΕ, σε άλλα εκπαιδευτικά

Η αντιµετώπιση φυτικών εχθρών και

κέντρα και στους Πειραµατικούς Σταθµούς

ασθενειών µε την Ολοκληρωµένη ∆ιαχεί-

του ΙΓΕ.

ριση της Παραγωγής.

Που µπορεί κανείς να βρει τα αποτελέσµατα των ερευνητικών προγραµµάτων του ΙΓΕ;

Η ορθολογική διαχείριση του νερού και

η αξιοποίηση των αστικών και κτηνοτροφικών λυµάτων.

Τα αποτελέσµατα των ερευνητικών ερ-

Η ορθολογιστική διατροφή των µηρυκα-

στικών ζώων, µε την αξιοποίηση ντόπιων

γασιών επικυρώνονται κατά προτεραιότητα

βελτίωση των παραγωγικών χαρακτηριστι-

επιστηµονικά περιοδικά ή στην έγκριτη

µε τη δηµοσίευση τους σε έγκριτα διεθνή

ζωοτροφών και υποπροϊόντων, η γενετική

σειρά εκδόσεων του ΙΓΕ Cyprus Agricultural

κών των ζώων, η βελτίωση της γονιµότητας

Research Reports (CARR). Η τελική διάχυση

τους και η αποτελεσµατική διαχείριση.

των ερευνητικών αποτελεσµάτων προς το

Η εξεύρεση κατάλληλων ποικιλιών οπω-

γεωπονικό και αγροτικό πληθυσµό της Κύ-

ροφόρων δέντρων για τις κλιµατολογικές

πρου

συνθήκες της Κύπρου.

κών θεµάτων στη σειρά εκδόσεων Ενηµε-

ρίδας της Κύπρου για ανθοκοµικούς σκο-

ρωτικά ∆ελτία του ΙΓΕ, µε δηµοσιεύµατα σε

πούς.

εκλαϊκευµένα εγχώρια περιοδικά αγροτι-

Η βιολογική παραγωγή γεωργικών προ-

κού ενδιαφέροντος και στον εγχώριο τύπο

ϊόντων µε έµφαση στα λαχανικά, το στα-

και µέσα από τη σειρά ανοικτών διαλέ-

φύλι και την ελιά.

Ο εντοπισµός γενετικής τροποποίησης

σε σπόρους που εισάγονται στην Κύπρο, µε στόχο την προστασία της δηµόσιας υγείας.

Παράλληλα, έχουµε θέσει και κάποιους

επί µέρους στόχου όπως η µεταφορά των ερευνητικών αποτελεσµάτων για χρήση

από τη βιοµηχανία και τους γεωργούς, σε

συνεργασία µε το Τµήµα Γεωργίας, η διεξαγωγή γεωργικής έρευνας για την επίλυση

προβληµάτων

της

κυπριακής

γεωργίας µε βάση τις προτεραιότητες του

Υπουργείου Γεωργίας., η θεσµοθέτηση της συνεργασίας του Ινστιτούτου µε το ΤΕΠΑΚ, το Πανεπιστήµιο Κύπρου και άλλα

Ακαδηµαϊκά ιδρύµατα του εσωτερικού και του εξωτερικού, η αναβάθµιση του ρόλου

του ως εκπαιδευτικού φορέα µε την παροχή εκπαίδευσης στους Γεωπόνους Γεωργικών Εφαρµογών, τους γεωργούς και

τους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς

φοιτητές, η διεξαγωγή γεωργικής έρευνας στα πλαίσια της συνεργασίας του µε Ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και η εµπλοκή σε

ερευνητικά προγράµµατα µε στόχο την

παραγωγή πρωτοποριακών προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής που µπορούν να

εξαχθούν και εκτός Κύπρου (π.χ. αιγοπρόβατα ελεύθερα από την τροµώδη νόσο,

πατατόσπορος για εξαγωγή, µέθοδοι ηλιοαπολύµανσης και υδρολίπανσης, κλπ).

Παρόλο που το ινστιτούτο κατέχει ένα ευρύ φάσµα αρµοδιοτήτων, ποιοι οι τοµείς στους οποίου δίνετε έµφαση;

στον, ιδιαίτερη έµφαση στους πιο κάτω το-

νερό και θρεπτικά συστατικά (αρδεύσεις,

Μελέτη νέων µεθόδων φιλικών προς το

στο περιβάλλον (έδαφος, νερό) και την

µείς:

περιβάλλον (Βιολογική Γεωργία, Ολοκληρωµένη Φυτοπροστασία, Ολοκληρωµένη

λιπάνσεις) καθώς και των επιπτώσεων των ποιότητα των προϊόντων.

Κοµποστοποίηση. Μελέτη των απαιτή-

∆ιαχείριση Παραγωγής, Συστήµατα Ακρι-

σεων για την παραγωγή κοµπόστας από

κηπίου,

της ως λίπασµα.

βείας σε ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκλπ).

Τα

προγράµµατα

αυτά

βασίζονται στην αξιοποίηση βιολογικών,

φυτικά υποπροϊόντα και χρησιµοποίησής Προώθηση της ξήρανσης αρωµατικών

φυσικών καλλιεργητικών και “ήπιων” χηµι-

φυτών µε τη χρησιµοποίηση νέας τεχνο-

στοποίηση του κίνδυνου από την χρήση

θεσης των αρωµατικών φυτών. Το ΙΓΕ σε

κών µεθόδων και στόχο έχουν την ελαχι-

φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων και εξα-

σφαλίζουν αειφορία στην παραγωγή, ποιότητα

και

ασφάλεια

στα

τρόφιµα,

προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και

βιωσιµότητα και κοινωνική αποδοχή των µέτρων φυτοπροστασίας.

Μετασυλλεκτική φυσιολογία και διαχεί-

λογίας για την αποφυγή προβληµάτων διάσυνεργασία µε το Τµήµα Γεωργίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο της δηµιουργίας ενός

κλειστού τύπου βιοµηχανικού ξηραντήριου

που κατασκευάζεται στο Βοτανόκηπο Αθαλάσσας και λειτουργεί µε υγραέριο σε συνδυασµό µε ηλιακή ενέργεια.

∆ηµιουργία πυρήνα ανθεκτικών ζώων

ριση φρούτων και λαχανικών για την πα-

στην τροµώδη νόσο των αιγών. Το ΙΓΕ σε

αξίας, µείωση των απωλειών παραγωγής

σίες και το Πανεπιστήµιο Agrobioinstitute

ραγωγή προϊόντων ψηλής προστιθέµενης

και παράταση της περιόδου διατήρησης των προϊόντων µετά τη συγκοµιδή.

Μελέτη ενεργειακών φυτών για παρα-

γωγή βιοκαυσίµων, (βιοαιθανόλη, βιοντιζελ, στερεά βιοκαύσιµα).

Μελέτη νέων υποσχόµενων ποικιλιών για

αναδιάρθρωση του ποικιλιακού δυναµικού στα αµπέλια, τις δενδρώδεις καλλιέργειες

συνεργασία µε τις Κτηνιατρικές Υπηρετης Βουλγαρίας, έχει υποβάλει ειδικό ερευνητικό πρόγραµµα για τον εντοπισµό

ανθεκτικού γονότυπου στην τροµώδη νόσο των αιγών. Πρόσφατα, το ΙΓΕ έχει

στην ΕΕ και λειτουργία της Μονάδας Εγ-

γιστικών πληροφοριών που αποστέλλονται

γραφής Ποικιλιών, ως µέρος των συµβατικών υποχρεώσεων που πηγάζουν από την

Πράγµατι, όπως αναφέραµε και προ-

περιορίζεται µόνο στην επίλυση προβλη-

Επεξεργασία και χρήση αστικών και ζωι-

στοιχείων (Norm input-output data) για

Μελέτη της γονιµότητας του εδάφους

αιτήσεων του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυ-

από την ανθοκοµία.

µάτων αλλά προσπάθειά µας είναι και η

κών αποβλήτων (χοιρολυµάτων).

τούτου δίνουµε στο παρόν στάδιο τουλάχι-

και των αναγκών των καλλιεργειών σε

εξέλιξη του τοµέα της γεωργίας. Ως εκ

στην παροχή άµεσης γεωργικής εκπαίδευσης σε ειδικές ηµερίδες, στα προγράµµατα

των

Κέντρων

Γεωργικής

Εκπαίδευσης και στα πλαίσια λειτουργίας του Κέντρου Υδροπονίας στον πειραµατικό

σταθµό του ΙΓΕ στο Ζύγι. Επίσης να αναφέρουµε ότι το ΙΓΕ συνεργάζεται µε οργανισµούς

των

Ηνωµένων

Εθνών

που

ασχολούνται µε τη γεωργία (FAO, IAEA), µε

άλλους διεθνείς οργανισµούς (IPGRI, ICARDA, CIMMYT, ICRISAT), την ΕΕ, και µε ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα στην

Κύπρο και διεθνώς στα πλαίσια διµερών συµφωνιών. Το Ινστιτούτο αποτελεί το

εθνικό κέντρο των διεθνών συστηµάτων

AGRIS (συλλογή, ταξινόµηση και κωδικοποίηση γεωργικής βιβλιογραφίας που

δηµοσιεύεται στην Κύπρο) και CARIS (πληροφορίες για ερευνητικά προγράµµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη).

Ποια είναι τα µελλοντικά σχέδια του ΙΓΕ;

Στόχος του Ινστιτούτου είναι να συνεχίσει

ολοκληρωµένες προσεγγίσεις φιλικές

Εφαρµογή του ∆ικτύου Γεωργικής Λογι-

κτικότερων ποικιλιών στα σιτηρά και τα

Εξεύρεση νέων ειδών του ενδηµικού

τουργοί του ΙΓΕ δραστηριοποιούνται επίσης

νότυπους των αιγών.

στικής Πληροφόρησης για τη συλλογή λο-

φυτά µεγάλης καλλιέργειας.

στην έδρα του ΙΓΕ στην Αθαλάσσα. Λει-

να είναι κοντά στον Κύπριο αγρότη προ-

τη δηµιουργία πυρήνα µε όλους τους γο-

και τα λαχανικά.

∆ηµιουργία παραγωγικότερων και ανθε-

ξεων που διοργανώνονται σε τακτική βάση

ετοιµάσει ειδική ερευνητική πρόταση για

γενετικού υλικού για εµπορική αξιοποίηση

ηγουµένως, το έργο του Ινστιτούτου δεν

επιτυγχάνεται µε τη δηµοσίευση

ολοκληρωµένων ανασκοπήσεων γεωργι-

Η αξιοποίηση ενδηµικών ειδών της χλω-

ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ.

Συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών

υποβοήθηση της ορθής αξιολόγησης των ξης (ΣΑΑ).

σφέροντας του λύσεις και καινοτόµες προς το περιβάλλον για να συνεχίσει και

αυτός µε τη σειρά του να προσφέρει προϊόντα ποιοτικά και ανταγωνιστικά. Επίσης, να

επεκτείνει τις συνεργασίες του τόσο µε

εγχώριους οργανισµούς όσο και µε οργανισµούς και ιδρύµατα του εξωτερικού και

να συνεχίσει να προσφέρει υψηλής ποιότητας έρευνα προσαρµοσµένη στις

ανάγκες και στόχους που θέτει το ΥΓΦΠ&Π.


AGROTIKA107:Layout 1

8

4/16/11

12:29 AM

Page 8

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

αγροτικά ΝΕΑ ΤΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Ο ΦΡΑΝΣ ΦΙΣΛΕΡ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ «∆ιαµορφώνοντας το Μέλλον µιας Αειφόρου &Καινοτόµου Γεωργίας» µάτων και των ανησυχιών που αντιµε-

λοντος, κα. Αίγλη Παντελάκη, ο κος. Πολύβιος Λαζα-

δική του άποψη, στοιχείο-κλειδί για

σίλης

τωπίζει η ΕΕ και οι πολίτες της. Κατά τη

την επιτυχία του «Project Europe» αποτελεί η συνεχιζόµενη συζήτηση των διαφόρων τρόπων δηµιουργίας ενός

ρίδης, γενικός διευθυντής, Agrolan Ltd και ο κος. ΒαΓούναρης,

(Ελλάδα).

διευθύνων

σύµβουλος,

BASF

Ακολούθησε η οµιλία του κου. Fischler κατά την

κοινού κοινωνικού και οικονοµικού

οποία παρουσιάσθηκαν οι προκλήσεις που αντιµετω-

Ο Franz Fischler υλοποίησε το όραµά

γεωργικός τοµέας, ειδικότερα µέσα στο πλαίσιο της

µοντέλου για την ΕΕ.

του για σύγχρονη γεωργία στις εκτεταµένες µεταρρυθµίσεις στην ευρω-

πίζει και που θα αντιµετωπίσει στο άµεσο µέλλον ο

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Προκλήσεις όπως

η ασφάλεια τροφίµων, η αστάθεια των τιµών, η κλιµατική αλλαγή και, βεβαίως, η βιώσιµη ανάπτυξη. Ο

κος Fischler µίλησε επίσης για θέµατα βιοποικιλότητας, αλλά και για τους στόχους της ΚΑΠ 2013 και

Μια άκρως ενδιαφέρουσα ηµερίδα διοργάνωσε η

την αγροτική ανάπτυξη, τονίζοντας πως η συµβολή

εταιρεία Agrolan φιλοξενώντας τον κο. Franz Fischler,

της αειφόρου και καινοτόµου ανάπτυξης στο µέλ-

στα πλαίσια της εκδήλωσης “∆ιαµορφώνοντας το

λον του γεωργικού κλάδου δεν είναι απλά καταλυ-

Μέλλον µιας Αειφόρου και Καινοτόµου Γεωργίας”,

τική αλλά ουσιαστικά αποτελεί µονόδροµο.

την Πέµπτη 3 Μαρτίου 2011.

Τον κο. Fischler διαδέχθηκε στο βήµα ο κος. Mario

Το όνοµα Franz Fischler έγινε ευρέως γνωστό και

Manaresi, διευθυντής Αειφόρου Γεωργίας, BASF,

ήταν επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ. Από το 1995 µέχρι

ανάπτυξη µέσα από την εµπειρία της BASF, ο

πολύ σεβαστό τόσο εγχώρια, όσο και διεθνώς όταν το 2004, το µέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας ήταν

Νοτίου Ευρώπης, o οποίος µίλησε για την αειφόρο οποίος δήλωσε, µεταξύ άλλων: «Στις προσπάθειες

στα χέρια του. Από το 1999, είχε επίσης την ευθύνη

παϊκή γεωργική πολιτική, την αγροτική ανάπτυξη και

για µια βιώσιµη γεωργία στόχος και πρόκληση είναι το

Ένωσης. Ως δεσµευµένος Ευρωπαϊστής, εξακολου-

λέγονται οι χειρισµοί της Agenda 2000, του Reform

και τα η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων. Για λι-

του τοµέα της Αλιείας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής

θεί να αφιερώνει την ενεργητικότητα του στο να διατηρηθεί η ΕΕ σε πορεία επιτυχίας. Μιλά υπέρ της

αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ των κρατών µελών και

για πολλά χρόνια διατηρεί σαφή εικόνα των προβλη-

την αλιεία. Στις µεγαλύτερες του επιτυχίες συγκατα2003, καθώς και η πρώτη αναθεώρηση των ευρωπαϊκών πολιτικών αλιείας.

Την εκδήλωση χαιρέτισε, η Γενική ∆ιευθύντρια του

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλ-

να µειωθούν ταυτόχρονα και τα κόστη των γεωργών γότερη αλόγιστη χρήση απαραίτητο είναι το στοιχείο

της καινοτοµίας. Μια ολιστική αντιµετώπιση της βιωσιµότητας είναι επίσης ένας θεµιτός παράγοντας για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής.».

Μεγάλο ενδιαφέρον προκάλεσε η συζήτηση

στρογγυλής τραπέζης µε θέµα: «Το µέλλον της κυπριακής γεωργίας – προκλήσεις και ευκαιρίες πριν και µετά το 2013». Το πάνελ συζήτησης αποτελείτο από

εξαίρετους επιστήµονες και προϊσταµένους αρµοδίων γεωργικών τµηµάτων όπως η κα. ∆ώρα Χειµωνίδου, ∆ιευθύντρια, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, ο

κος. Νικόλας Ιωάννου, Καθηγητής - Συντονιστής,

Τµήµα Γεωπονικών Επιστηµών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήµης Τροφίµων, Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου,

ο κος. Πανίκος Χάµπας, Αναπληρωτής Πρόεδρος,

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και ο κος. Σωκράτης Σωκράτους, Προϊστάµενος Τµήµατος ΟΣ∆Ε και

Έγκρισης Πληρωµών, Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών

Την όλη εκδήλωση, η οποία κορυφώθηκε µε δε-

ξίωση, διοργάνωσε η εταιρεία Agrolan Ltd µε συνδιοργανωτή την εταιρεία ΙΜΗ.


AGROTIKA107:Layout 1

4/16/11

12:30 AM

Page 9

∆ΑΚΟΠΑΓΙ∆Α ΠΑΓΙ∆ΕΣ ΚΟΛΛΑΣ

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ∆ΟΛΟΦΟΝΟΣ ΑΦΙ∆ΩΝ ΧΩΡΙΣ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΟ

Προσελκύει και σκοτώνει στο θερµοκήπιο τις αφίδες όπως τη πράσινη µύγα, µαύρη µύγα, άσπρη µύγα, την µεσογειακή µύγα, και τον δάκο της ελιάς. Οι κίτρινες παγίδες απεικονίζουν το φως σε ένα µήκος κύµατος που τα παράσιτα θερµοµηπίων βρίσκουν ακαταµάχητο. Οι παγίδες δεν χρησιµοποιούν κανένα δηλητήριο και θα λειτουργήσουν συνεχώς, δίχως κανένα ψεκασµό και εντοµοκτόνα. Ορατό όργανο ελέγχου της συγκέντρωσης των πληθυσµών αφίδων. Κατευθύνσεις Εύκολα κρεµάµε την παγίδα ακριβώς επάνω από τη φυτεµένη περιοχή η τα δένδρα, (π.χ. Ελιές, χρυσοµηλιές, αµπέλια, εσπεριοειδή, µηλιές, συκιές, κ.α. Εναλλακτικά, τοποθετήστε την παγίδα στα κλαδιά των δέντρων. Τοποθετήστε τις παγίδες περίπου σε διάστηµα 2 µέτρων. Η κίτρινη παγίδα είναι επαλειµένη µε µιά ειδική κόλλα που θα αρχίσει να αλλοιώνετε µετά από περίπου 6-8 εβδοµάδες στις θερµοκρασίες κάτω από 25Κ. Στον καλύτερο καιρό αντικαταστήστε τις παγίδες συχνότερα. Οι παγίδες αφίδων γίνονται µε τα βιοδιασπάσιµα υλικά και µπορούν να ξεφορτωθούν µε τα συνηθισµένα οικιακά απόβλητα µετά από την χρήση.

Β.Α. ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΛΤ∆ 28η Οκτωβρίου 3, 7571 Αγγλισίδες, Λάρνακα - Κύπρος Τηλ: +357 24432483, Φαξ: +357 24432243 Ε-mail: eleoko@cytanet.com.cy

ΣΥΓΧΡΟΝΑ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ

Α/ΦΟΙ ΚΟΥΡΟΥΜΟΥΝΟΥ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ _____________ ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙKΑ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙΑ & ΦΟΥΡΝΟΥΣ

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 4 Αγγλισίδες Τηλ: 24432611 Κιν: 99444109 - 99477034


AGROTIKA107:Layout 1

10

4/16/11

12:30 AM

Page 10

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

αγροτικά ΝΕΑ

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΟΙ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

ΤΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

“Η αγροτική μας τάξη πλήττεται ολοένα

και περισσότερο κάθε μέρα που περνά. Μετά τους αιγοπροβατοτρόφους, σειρά είχαν οι πατατοπαραγωγοί με διαμαρτυρίες και δυναμικά μέτρα διεκδικώντας τη δικαίωση των πάγιων αιτημάτων τους.”

Σ

ε συγκέντρωση τους στη Σωτήρα Αµµοχώστου

δυλίων και αποζηµίωσε τους παραγωγούς άλλων κλά-

κος Βάσιλας, ανέφερε ότι «Οι εκλογές είναι υπό-

ναµικών µέτρων σε ένδειξη διαµαρτυρίας, για

λεφτά.

θέλει. Εδώ µιλάµε για θέµα επιβίωσης των πατατοπα-

οι πατατοπαραγωγοί αποφάσισαν τη λήψη δυ-

τη µη καταβολή των αποζηµιώσεων τους από την κυ-

βέρνηση της ∆ηµοκρατίας, για τις ζηµιές που υπέστησαν το 2009-2010. Ο πρόεδρος της Παγκύπριας

Επιτροπής Πατατοπαραγωγών Νίκος Βάσιλας ανέ-

δων. Με τη δικαιολογία ότι µέχρις εκεί άρκεσαν τα

ραγωγών και διεκδίκησης βοήθειας που τους υποσχέθηκαν», ενώ προειδοποίησε πως θα υπάρξει νέα

∆ υ ν αµ ι κ έ ς κ ι ν η τ ο π ο ι ή σ ε ι ς

Οι πατατοπαραγωγοί, µε γεωργικούς ελκυστήρες,

φερε ότι τα µέτρα θα είναι τέτοια φύσης ώστε να µη

φορτηγά και διπλοκάµπινα από όλα σχεδόν τα Κοκκι-

Ο κ. Βάσιλας ανέφερε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα πε-

Ποταµού

ενοχλούνται οι πολίτες από τις κινητοποιήσεις τους.

ριθώρια µε συναντήσεις υψηλού επιπέδου στη Λευκωσία κατά τις οποίες υπήρξε παραδοχή ότι οι ζηµιές φθάνουν το 30% της παραγωγής 2009-2010 αν και οι

παραγωγοί υποστηρίζουν ότι οι ζηµιές µπορεί να είναι και 60%.

Το όριο 30% είναι το επιτρεπτό από την Ευρωπαϊκή

Ενωση για να µπορεί το κράτος να έρχεται αρωγό

στους παραγωγούς. Παρ΄ όλα αυτά οι αρµόδιοι έµειναν στην καταγραφή των ζηµιών που έκανε το Τµήµα

Γεωργίας. Και η µη καταβολή των αποζηµιώσεων

οφείλεται στην οικονοµική κρίση όπως ελέχθη στους πατατοπαραγωγούς.

Ο πρόεδρος των πατατοπαραγωγών κ. Νίκος Βάσι-

λας επιπρόσθετα ανέφερε ότι τον καιρό της θεοµηνίας -που έπληξε και τους πατατοπαραγωγούς- το

Τµήµα Γεωργίας προχώρησε σε εξοικονοµήσεις κον-

νοχώρια πορεύθηκαν µέσω του δρόµου ΛιοπετρίουΛιοπετρίου

και

θεση µιας µέρας και ο καθένας θα ψηφίσει ό,τι

εξήλθαν

στον

αυτοκινητόδροµο Αγίας Νάπας-Λάρνακας, κλείνοντας από τις 11 ώς τις 12 το µεσηµέρι τις δύο λωρίδες του αυτοκινητόδροµου µε κατεύθυνση τη Λάρνακα.

Σύµφωνα µε την οργάνωση Πατατοπαραγωγών,

λόγω πολυοµβρίας περί τα τέλη του 2009 και ασταθών καιρικών συνθηκών και υγρασίας στις αρχές του 2010,

δύο εκριζωτικές περίοδοι πατατών υπέστησαν ζηµιές που έφταναν σε κάποιες περιπτώσεις το 80%- 90% και

σε πολλές των περιπτώσεων ξεπερνούσαν σίγουρα

κατά πολύ το 50% της παραγωγής. Κάτι, που όπως τονίζουν, είχαν παραδεχθεί τότε οι αρµόδιοι κρατικοί

αξιωµατούχοι, υπηρεσίες, αλλά και ο υπουργός Γεωργίας ∆ηµήτρης Ηλιάδης. Και ενώ, πρόσθεσε ο κ. Βάσιλας, όλοι ανέµεναν ότι θα υπήρχε προώθηση

του αιτήµατος των πληγέντων για παροχή κρατικής

βοήθειας, ξαφνικά «προέκυψε το θέµα της οικονοµικής κρίσης και το πρόβληµα των πατατοπαραγωγών ξεχάστηκε».

Σ ε νά ρι α πρ ο εκ λ ο γι κ ών σ κ ο πι µ ο τή τ ω ν α πό κ ά π ο ι ο υ ς . . . Την προηγούµενη της διαµαρτυρίας, αφέ-

θηκε από κύκλους να νοηθεί, ότι η νέα αυτή

εκδήλωση των Πατατοπαραγωγών ήταν υποκι-

νούµενη και γινόταν καθαρά για προεκλογικούς σκοπούς, µιας και εισερχόµαστε και επισήµως στην προεκλογική περίοδο. Ωστόσο,

την άποψη αυτή, απορρίπτουν κατηγορηµατικά οι ίδιοι οι Πατατοπαραγωγοί. Σε δηλώσεις του ο

και µεγαλύτερη σε όγκο και διάρκεια εκδήλωση των πατατοπαραγωγών, εάν τελικά δεν ικανοποιηθεί το αίτηµά τους, αφού γι’ αυτούς είναι θέµα επιβίωσης και δεν υπάρχει άλλη επιλογή.

Ε µ π αί ζ ε ι η κ υ β έ ρ ν η σ η . . . ;

Ο εκπρόσωπος των Πατατοπαραγωγών Αµµοχώ-

στου Αντρέας Κάρυος επεσήµανε ότι η συµπεριφορά της Κυβέρνησης συνιστά εµπαιγµό σε βάρος των µελών του κλάδου. Είπε ακόµη πως «αν κάποιος

ανατρέξει πίσω, θα διαπιστώσει ότι οι πατατοπαραγωγοί προέβησαν σε ανάλογες εκδηλώσεις διαµαρτυρίας και επί διακυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου,

αλλά και επί διακυβέρνησης Γλαύκου Κληρίδη. Επεσήµανε ακόµη πως η χθεσινή εκδήλωση έδωσε δυναµική για νέες κινητοποιήσεις του κλάδου, αλλά

έδωσε και τα ανάλογα µηνύµατα προς τους Κυβερνώντες και την απαράδεκτη στάση που τηρούν απέναντι στον γεωργικό κόσµο. «Οι ζηµιές της περσινής

χρονιάς ήταν πολύ µεγάλες και ο ήδη εξασθενηµένος αγροτικός κόσµος δεν µπορεί να αντέξει τέτοιο οικονοµικό βάρος χωρίς βοήθεια», κατέληξε.


AGROTIKA107:Layout 1

4/16/11

12:30 AM

Page 11

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

αγροτικά ΝΕΑ.

GRUPPO ______________

PIERALISI

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Αντιπρόσωπος Κύπρου

Φυγοκεντρικά Μηχανήματα Ελαιοτριβείων Γάλακτος Αποβλήτων

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΛΤΔ

Ελευθερίου Βενιζέλου 1 2235 Λατσιά, Λευκωσία Τηλ: 22481974 - Φαξ: 99487086 email: venizel@cytanet.com.cy

Για πληροφορίες απευθύνεστε στο

τηλ. 96456794

Τηλ: 96656142 (Λουκάς)

Healthy House ltd. The antiallergy shop Πωλείται Εταιρία µε αντιαλλεργικά προϊόντα αντιπρόσωπος των πιο κάτω εταιριών: Air-O-Swiss, Ελβετία (Συστήµατα διαχείρισης αέρα) Delvir, Ιταλία (Ηλεκτρικές Σκούπες µε Φίλτρα Νερού) Familon, Φιλανδία (Αντιαλλεργικά Μαξιλάρια, Κουβέρτες, Στρώµατα) Pristine, Ιταλία (Αντιαλλεργικά Καλύµµατα Στρωµάτων) Allersearch, Η.Π.Α (Αντιαλλεργικά Υγρά Καθαρισµού) Respo, U.K (Αντιαλλεργικές Μάσκες) Pari, Γερµανία (Nebulizers, Chambers) Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 99445291

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΗΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΦΤΕΡΙΚΟΥ∆Ι ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Πωλείται χωράφι στο χωριό Φτερικούδι 32 σκάλες µε συντελεστή δόµησης 10% και 1%, µε ασφαλτόδροµο, ρεύµα και νερό. Είναι ύψωµα, πευκόφυτο, µε πανοραµική θέα της γύρω περιοχής.

Επίσης υπάρχει αρκετή παραδοσιακή πέτρα που µπορεί να αξιοποιηθεί για διάφορες εργοληπτικές εργασίες. Πανέµορφο Τεµάχιο Γής Τιµή: €156,000 το όλο Μεσίτες ευπρόσδεκτοι για την προώθηση του κτήµατος Τηλ: 99 35 81 55 / κος Ανδρέας Χαϊλής

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ανέγερση κατοικιών Κουτσοδούλια Κεραµικά Πατώµατα Κεραµίδια Σοβάδες

Επενδύσεις µε πέτρα Περιφράξεις Γυψοσανίδες Λυόµενα Πέργολες Μπογιατίσµατα

Όπλο µας... η συνέπεια!

Πληροφορίες στο τηλ. 99 635049 (Ανδρέας) Λευκωσία

ΠΕΛΕΚΑΝΟΙ - DEVELOPERS - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Σχεδιάζουµε για εσάς και τους πελάτες σας, από 50 Ευρώ, έγχρωµα τρισδιάστατα σχέδια σε ηλεκτρονική µορφή κουζίνα, ντουλάπια, υπνοδωµάτιο Παρουσίαση κλασσικού & µοντέρνου, σε εξαιρετικά ρεαλιστική απεικόνιση

97 808 132

Παντού... Άµεσα και Υπεύθυνα... Με 30χρονη πείρα στις οικοδοµές

5 τίτλοι ιδιοκτησίας, µε πλεονέκτηµα, για πέντε εξωχικές κατοικίες.

ΣΑΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ

Τηλεφωνήστε στο

Παντός είδους ανακαινίσεις, επιδιορθώσεις, µπογιατίσµατα, αποχετευτικά, υδραυλικά, ξεβουλώµατα σωλήνων

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ

Βενιζέλος Σταύρος

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

11

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KODEMAN EMPLOYMENT SERVICES LTD

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ: 140

- Οικιακοί βοηθοί από: Βιετναµ, Φιλιππίνες, Σριλάνκα -Ξένοι εργάτες Τηλ. 25 566 057 - 99 549 163

Χωλέτρα αποθήκευσης νερού για θερµοκήπια Μήκος χωλέτρας: 3m Πάχος λαµαρίνας: 1,5mm Νέα τεχνολογία σύνδεσης χωλέτρας δεν χρειάζεται ηλεκτροκόλληση

Πληροφορίες: ΚΟΥΤΡΟΥΠΗΣ ΛΤ∆ - ∆ΕΡΥΝΕΙΑ Τηλ: 23 821 231 - 99 625 188 Φαξ: 23 820 088


AGROTIKA107:Layout 1

12

4/16/11

12:30 AM

Page 12

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

αγροτικά ΝΕΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

Μυρωδιές & γεύσεις Κύπρου Τ

α παραδοσιακά αλλαντικά, συνοδευόµενα µε ένα ποτηράκι κρασί ή ζιβανία, αποτελούν τον κατεξοχήν παραδοσιακό µεζέ που µπορεί να απολαύσει ο ξένος και ο ντόπιος επισκέπτης, στα γραφικά ορεινά χωριά της Κύπρου. Πολύ γνωστά είναι τα νόστιµα παραδοσιακά λουκάνικα, η λούντζα, το χοιροµέρι, η ζαλατίνα, η ποσυρτή, η τσαµαρέλα και το απόχτι. Παρ' όλο ότι σήµερα η παραδοσιακή παρασκευή αλλαντικών έχει περιοριστεί σε µεγάλο βαθµό λόγω της ανάπτυξης της βιοµηχανοποιηµένης αλλαντοποιίας, εντούτοις σε πολλές κοινότητες της υπαίθρου και ιδιαίτερα της περιφέρειας Πιτσιλιάς, συνεχίζεται ο παραδοσιακός τρόπος παρασκευής αλλαντικών. Τα τελευταία χρόνια αρκετές υφιστάµενες αγροβιοτεχνίες παρασκευής παραδοσιακών αλλαντικών έχουν αναβαθµιστεί και λειτουργούν σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και µερικές νέες άρχισαν να λειτουργούν, µε γνώµονα πάντοτε τη διατήρηση της ποιότητας και της αυθεντικότητας των προϊόντων. Αρκετές αγρότισσες συνεχίζουν να φτιάχνουν παραδοσιακά αλλαντικά (λουκάνικα, λούντζα) για τις οικογένειες τους και για να φιλέψουν τους συγγενείς και φίλους. Τα παλιά χρόνια η κάθε οικογένεια στην ύπαιθρο προµηθευόταν ένα µικρό χοίρο για να τον µεγαλώσει και να φτιάξει τα διάφορα χοιρινά παρασκευάσµατα που θα χρησιµοποιούσε όλο το χρόνο. Το µεγάλωµα του χοίρου γινόταν µε πίτερα, κριθάρι και βαλανίδια, που αφθονούσαν στις αγροτικές περιοχές. Το σφάξιµο του χοίρου γινόταν την περίοδο µεταξύ Χριστουγέννων και Θεοφανίων και αποτελούσε µεγάλο γεγονός. Συγγενείς και φίλοι

µαζεύονταν πρωί-πρωί στο σπίτι του νοικοκύρη για να βοηθήσουν στην όλη διαδικασία. Το σφάξιµο του χοίρου γινόταν πάνω σε ειδικό ξύλινο τραπέζι, την «τάβλα» όπως λεγόταν, µε µαχαίρια καµωµένα ειδικά γι' αυτό το σκοπό. Μετά το σφάξιµο του ζώου, ακολουθούσε το ζεµάτισµα και το τρίψιµο του δέρµατος µε ειδικές πέτρες, τις χοιρόπετρες. Στη συνέχεια έσχιζαν το ζώο κατά µήκος και το άνοιγαν στη µέση. Ακολουθούσε ο διαχωρισµός των διαφόρων µελών του ζώου. Ξεχώριζαν τις δυο λούντζες, που είναι ψαχνό κρέας το οποίο βρίσκεται κατά µήκος της σπονδυλικής στήλης. Χώριζαν τα µπροστινά πόδια (κουτάλες) για να τα χρησιµοποιήσουν για τα λουκάνικα. Από το δύο πισινά πόδια του ζώου έκοβαν τα δύο χοιροµέρια. Ξεχώριζαν την ποσυρτή (µπέικον), που είναι το µέρος του ζώου που βρίσκεται κάτω από την κοιλιά. Τα έντερα του χοίρου τα έπλεναν πολύ καλά και τα χρησιµοποιούσαν για τα λουκάνικα. Το λίπος το φύλαγαν σε ειδικά δοχεία και το χρησιµοποιούσαν για τη διατήρηση ορισµένων αλλαντικών, για το µαγείρεµα ή το έκοβαν σε µικρά κοµµατάκια και το τηγάνιζαν και έφτιαχναν τις «τιτσιρίδες» που αποτελούσαν νόστιµο µεζέ. Από το κεφάλι και τα πόδια του χοίρου έφτιαχναν τη ζαλατίνα. Τα υπόλοιπα κοµµάτια τα τηγάνιζαν και τα φύλαγαν σε λίπος (κουµνιαστά). Το ίδιο βράδυ µαζεύονταν για δείπνο στο σπίτι του νοικοκύρη και έτρωγαν πίτες µε έψηµα και διάφορους µεζέδες που έφτιαχνε η νοικοκυρά (αφέλια, τιτσιρίδες, συκώτι κ.ά.). Πολλές φορές το γλέντι συνοδευόταν µε το «λόγιασµα» κάποιων νεαρών ατόµων. Τις επόµενες µέρες ακολουθούσε η ετοιµασία των παραδοσιακών αλλαντικών.

Ε Ι∆Η ΑΛ ΛΑ ΝΤΙΚΩΝ ΚΑ Ι ΤΟ Κ Α ΤΑΛ ΛΗΛ Ο Ε Ι∆Ο Σ Κ ΡΕ Α ΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν Π Α ΡΑ Σ ΚΕ ΥΗ ΤΟ ΥΣ

Τ

α κυριότερα είδη αλλαντικών είναι τα λουκάνικα, η λούντζα, το χοιροµέρι, η ποσυρτή (µπέικον) και η ζαλατίνα που φτιάχνονται από χοιρινό κρέας, καθώς και το απόχτι και η τσαµαρέλα που φτιάχνονται από κρέας αίγας ή τράγου ηλικίας 2-3 χρονών. Το κρέας που θα χρησιµοποιήσουµε για την παρασκευή των παραδοσιακών αλλαντικών θα πρέπει να προέρχεται από ζώα που έχουν

σφαγεί σε σφαγεία και έχουν περάσει από τον υγειονοµικό έλεγχο. Πολύ κατάλληλο θεωρείται το κρέας που προέρχεται από θηλυκά ζώα και ζώα νεαρής ηλικίας. Ανάλογα µε το είδος των αλλαντικών που θα φτιάξουµε, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε και το κατάλληλο κρέας από συγκεκριµένο µέρος του ζώου, όπως πιο κάτω: λουκάνικα - κουτάλα (µπροστινά πόδια) λούντζα - φιλέτο χοιροµέρι - µπούτι ποσυρτή ή µπέικον - στήθος ζαλατίνα - κεφάλι, πόδια παστά ή κουµναστά - παϊδάκια (παΐθκια) απόχτι - κρέας αιγινό (ολόκληρο ζώο) τσαµαρέλα - κρέας αιγινό (ολόκληρο ζώο, χωρίς κόκαλα)

Φ Τ ΙΑ ΞΤ Ε Π Α ΡΑ ∆ΟΣ ΙΑ ΚΑ Σ Π ΙΤ ΙΚ Α Α ΛΛΑ Ν ΤΙΚΑ

Λ ου κ ά ν ι κ α Υλικά 10 κιλά κιµά χοιρινό (χοντραλεσµένο) 180 γραµ. αλάτι χοντρό 1 ποτήρι κόλιανδρο 1 ποτήρι σχίνο (προαιρετικά)


AGROTIKA107:Layout 1

4/16/11

12:30 AM

Page 13

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

αγροτικά ΝΕΑ.

Λ ο ύν τ ζ α Υλικά Χοιρινό φιλέτο κόλιανδρος αλάτι χοντρό κρασί ξηρό

1-2 κουτ. σούπας πιπέρι µαύρο λίγο πιπέρι κόκκινο (προαιρετικά) κρασί µαύρο, ξηρό έντερα χοιρινά Τρόπος παρασκευής • Βάζουµε τον κιµά σε µια λεκάνη και προσθέτουµε τα αρωµατικά. • Προσθέτουµε αρκετό κρασί να σκεπάζει τον κιµά, και τον αφήνουµε 6-8 µέρες για να ψηθεί το κρέας. • Ανακατεύουµε το κρέας κάθε µέρα και προσθέτουµε κρασί όποτε χρειαστεί. • Παίρνουµε ένα - ένα τα έντερα που έχουµε προηγουµένως πλύνει πολύ καλά και µε το ειδικό χωνί γεµίζουµε µε κιµά. Κάθε 12-15 εκ. σταµατάµε το γέµισµα και στρίβουµε το έντερο σε θηλιά και συνεχίζουµε το γέµισµα. ∆ηµιουργούνται έτσι τα «τεράτσια» όπως λέγονται και τα σιρίδκια ή σχοινιά τα οποία αποτελούνται από πολλά τεράτσια. • Κρεµάζουµε τα λουκάνικα να στεγνώσουν και στη συνέχεια τα βάζουµε σε ειδικό δωµάτιο για να καπνιστούν. Για το κάπνισµα χρησιµοποιούµε ξύλο από λατζιές, τρεµιθιές, αµυγδαλιές, χρυσοµηλιές ή αµπέλια. • Καπνίζουµε τα λουκάνικα 1-2 ώρες καθηµερινά για 8-10 µέρες. Χρειάζεται προσοχή να µην στεγνώσουν πολύ.

Τρόπος παρασκευής • Τοποθετούµε τη λούντζα σε βαθύ δοχείο και την πασπαλίζουµε µε κόλιανδρο και αλάτι. • Προσθέτουµε κρασί να τη σκεπάζει και την αφήνουµε 10-15 µέρες να ψηθεί. Τη γυρίζουµε δυο φορές την ηµέρα για να τραβήξει το κρασί. Προσθέτουµε, αν χρειαστεί, κρασί και την αφήνουµε να στεγνώσει. • Την καπνίζουµε 2-3 ώρες καθηµερινά για 20 µέρες.

13

• Περνάµε το ζωµό από κουρούκλα και τον βάζουµε στη φωτιά να καταστηθεί. • Προσθέτουµε το χυµό λεµονιού, το χυµό του κιτροµήλου, το ξίδι και το λασµαρί. • Μόλις κοχλάσει ο ζωµός προσθέτουµε και τα κρέατα, τα αφήνουµε να κοχλάσουν ξανά και τα κατεβάζουµε από τη φωτιά. • Τα αφήνουµε να κρυώσουν λίγο και τα σερβίρουµε σε δοχεία στα οποία µπορούµε να προσθέσουµε ένα κλωναράκι δεντρολίβανο και λίγη κόκκινη πιπεριά. Όταν κρυώσουν τελείως τα τοποθετούµε στο ψυγείο.

Χο ι ρ οµ έ ρ ι Υλικά Μπούτι χοιρινό αλάτι χοντρό κρασί µαύρο, ξηρό Τρόπος παρασκευής • Καθαρίζουµε καλά το µπούτι από το λίπος. • Ετοιµάζουµε µια πυκνή άλµη µε κρασί και αλείφουµε το µπούτι καλά σε πυκνό στρώµα. • Το τοποθετούµε σε βαθιά λεκάνη και το καλύπτουµε µε κρασί για 20-25 µέρες. Κάθε µέρα το γυρίζουµε και προσθέτουµε κρασί όποτε χρειαστεί. • Όταν το βγάλουµε από το κρασί το τοποθετούµε σε ειδικό πιεστήριο για 48 ώρες. • Ακολουθεί το κάπνισµα που γίνεται 3-4 φορές τη βδοµάδα και διαρκεί 3-4 µήνες για να στεγνώσει. Σηµεί ωσ η: Το χοιροµέρι πρέπει να ελέγχεται σχολαστικά

ώστε να µην προσβληθεί από το σαράκι, έντοµο που εισχωρεί από το σηµείο που έχει αφαιρεθεί το κόκαλο. Στο συγκεκριµένο σηµείο βάζουµε µεγαλύτερη ποσότητα από άλας ώστε να αποφύγουµε αυτό τον κίνδυνο.

Ζ α λ ατ ί ν α

Υλικά 1 κεφάλι χοιρινό 1 κιλό κρέας χοιρινό 2-3 πόδια χοιρινά αλάτι, πιπέρι 2 ποτήρια χυµό λεµονιού 2 ποτήρια χυµό κιτροµήλου 3/4 ποτήρια ξίδι λασµαρί φρέσκο (δεντρολίβανο) Τρόπος παρασκευής • Καθαρίζουµε και πλένουµε πολύ καλά τα κρέατα. • Τα βάζουµε σε µια µεγάλη κατσαρόλα µε νερό και αλάτι και τα βράζουµε µέχρι να ψηθούν καλά. • Όταν κρυώσουν αφαιρούµε τα κόκαλα και κόβουµε τα κρέατα σε µικρά κοµµάτια.

Ποσυρτή ( µπ έικον ) Υλικά Στήθος χοιρινό αλάτι χοντρό κρασί µαύρο Τρόπος παρασκευής • Αλατίζουµε την ποσυρτή και τη βάζουµε στο κρασί για 8-10 µέρες. • Την καπνίζουµε 2-3 ώρες καθηµερινά για 20 µέρες.

Τ σ α µ α ρέ λ α Υλικά 3 κιλά κρέας αιγινό (χωρίς κόκαλα) 1 κιλό αλάτι ρίγανη Τρόπος παρασκευής • Κόβουµε το κρέας σε µεγάλα κοµµάτια και αφαιρούµε τα κόκαλα. • Παίρνουµε ένα-ένα κοµµάτι, το πασπαλίζουµε µε µπόλικο αλάτι και το τοποθετούµε σε µια βαθιά λεκάνη. Το αφήνουµε όλο το βράδυ. Την επόµενη µέρα, αν χρειαστεί, προσθέτουµε αλάτι. • Παίρνουµε ένα-ένα κοµµάτι, το στερεώνουµε µε γαντζάκια ή ξύλα από καλάµι για να µείνει τεντωµένο και το κρεµάζουµε στον ήλιο για 3-4 µέρες µέχρι να στεγνώσει καλά.


AGROTIKA107:Layout 1

14

4/16/11

12:31 AM

Page 14

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

αγροτικά ΝΕΑ

• Ξαλµυρίζουµε το κρέας αφού το εµβαπτίσουµε σε ζεστό νερό για 2-3 λεπτά. Αυτό το επαναλαµβάνουµε 3 φορές αλλάζοντας το νερό. • Στη συνέχεια αφήνουµε το κρέας να στραγγίσει για 5-6 ώρες. • Βάζουµε ξανά τα γαντζάκια ή ξύλα από καλάµι και το αφήνουµε να στεγνώσει για 3-4 ώρες • Για περισσότερη προστασία από τις µύγες µπορούµε να το τοποθετήσουµε σε συρµάτινες θήκες.

µικρά κοµµάτια, τα τηγάνιζαν µε το λίπος του χοίρου και τα άδειαζαν µαζί µε το λίπος σε ειδικά δοχεία τους γνωστούς «µπότηδες» ή τα έβαζαν σε µικρά αλειφτά πυθάρια (κούµνες) για να διατηρηθούν. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται και σήµερα σε κάποιες αγροτικές περιοχές. γ) Κατάψυξη: Η µέθοδος αυτή είναι πολύ απλή. Κλείνουµε τα αλλαντικά στα ειδικά πλαστικά σακούλια και τα βάζουµε στον καταψύκτη. ∆ιατηρούνται για µεγάλο χρονικό διάστηµα (10-12 µήνες). (Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος)

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ & ΦΥΤΩΡΙΑ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΜΕ

Α π ό χ τι Το απόχτι παρασκευάζεται από αιγινό κρέας ηλικίας 2-3 χρόνων. Αφαιρούµε το κεφάλι και χρησιµοποιούµε ολόκληρο το ζώο. Ανοίγουµε το ζώο στη µέση και αφαιρούµε τα εντόσθια και τα λίπη Τρόπος παρασκευής. • Πλένουµε καλά και αλατίζουµε µε πάρα πολύ αλάτι. • Το βάζουµε σε θήκες µε πυκνό δικτυωτό σύρµα ή το σκεπάζουµε µε τούλι για να µην πλησιάσουν οι µύγες. • Το αφήνουµε να στεγνώσει για 3-4 βδοµάδες. Όταν στεγνώσει το κόβουµε σε µικρά κοµµάτια και το πλένουµε µε χλιαρό νερό. Το στραγγίζουµε, το τηγανίζουµε καλά και το πασπαλίζουµε µε ξηρό δυόσµο. • Μπορούµε να το καταναλώσουµε σαν µεζέ ή να το µαγειρέψουµε µε το φασολάκι ή άλλα λαχανικά. Σηµείωσ η: Το απόχτι και η τσαµαρέλα ήταν τρόπος διατή-

ρησης του κρέατος τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχαν ψυγεία στα νοικοκυριά. Στις µέρες µας η µέθοδος αυτή δεν εφαρµόζεται συχνά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ Τα διάφορα είδη αλλαντικών µπορούµε να τα διατηρήσουµε για µεγάλο χρονικό διάστηµα µε διάφορους τρόπους: α) Αεροστεγώς: Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται τα τελευταία χρόνια και είναι πολύ αποτελεσµατική. Κλείνουµε τα αλλαντικά αεροστεγώς (µε µηχάνηµα) σε ειδικά πλαστικά σακούλια, κοµµένα σε φέτες ή σε κοµµάτια ή τα αφήνουµε ολόκληρα. Τα βάζουµε στο ψυγείο και τα διατηρούµε για µεγάλο χρονικό διάστηµα (10-12 µήνες). β) Κουµνιαστά: Είναι µια µέθοδος διατήρησης που εφαρµοζόταν από όλες τις οικοκυρές τα παλιά χρόνια, γιατί δεν υπήρχαν ψυγεία σε όλα τα νοικοκυριά. Έκοβαν τα λουκάνικα, τις λούντζες και τα παΐθκια σε

ΑΓΟΡΑΖΩ ΧΡΥΣΑΦΙΚΑ Σε οποιαδήποτε κατάστασταση, στις πιο ψηλές τιµές.

Χύµα Βότσαλο για κήπους σε οκτώ (8) διαφορετικούς χρωµατισµούς. Προκατασκευασµένα πατώµατα για κήπους σε βότσαλ 40x60 σε ποικιλία χρωµατισµών. Τιµές Χονδρικές

Με παγκύπρια εξυπηρέτηση! Σάββατο & Κυριακή

ΠΕΝΤΕΛΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΛΤ∆

99 802 469 - 25 363 130 Αγ. Ανδρέου 141, Λεµεσός

22431913 - 99628848

Αγ. Ιλαρίωνος 171, Καϊµακλί

∆ΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ Με ενέχυρο χρυσαφικά Αγοράζονται Λίρες Χρυσές προς 160 Ευρώ


AGROTIKA107:Layout 1

4/16/11

12:31 AM

Page 15

Παραδοσιακά Αλλαντικά Αγρού του ΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε

ίναι µόλις δύο χρόνια στην αγορά, όµως τα «Αλλαντικά του

στό ως ψαρονέφρι και τα παιδάκια. Υπάρχουν στην αγορά όλα σε

ναλωτών. Από τον προπάππο στον παππού ιερέα (δά-

κύβους κοµµάτια, κτλ. Όλα είναι φτιαγµένα µε την πρώτη συνταγή

∆ασκάλου» έχουν κερδίσει σηµαντικό µέρος των κατα-

σκαλο), µετέπειτα στον πατέρα δάσκαλο

και σήµερα στον

τετάρτης γενιάς εγγονό, σηµερινό διευθυντή του αλλαντοποιείου Χάρη Παπαχριστοφόρου. Η παράδοση των αλλαντικών περνά από

γενιά σε γενιά. Από τότε που ο κόσµος στον Αγρό ζητούσε «τα αλλαντικά του δασκάλου», µέχρι σήµερα που βρίσκονται µε την

επωνυµία αυτή στα ράφια των υπεραγορών. Η εταιρία έχει ιδρυθεί το 2005 µε σκοπό τη διατήρηση και συνέχιση της παράδοσης

παρασκευής παραδοσιακών αλλαντικών στον Αγρό συνεχίζοντας

ένα αιώνα ιστορίας. Η εργασίες της εταιρίας µετά την κατασκευή ενός µικρού εργαστηρίου στον Αγρό έχουν αρχίσει τους πρώτους µήνες του 2009 µετά την έγκριση από τις αρµόδιες υπηρεσίες του

κράτους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εταιρία είναι πιστοποιηµένη µε το σύστηµα ασφάλειας και ποιότητας ISO 22000 µετά τους πρώτους έξη µήνες λειτουργίας της.

H παράδοση των αλλαντικών περνά από γενιά σε γενιά. Από τότε που ο κόσμος στον Αγρό ζητούσε «τα αλλαντικά του δασκάλου», μέχρι σήμερα στα ράφια των υπεραγορών.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

Το εµπορικό όνοµα που είναι «Αλλαντικά του ∆ΑΣΚΑΛΟΥ» προ-

έρχεται από τους πολυπληθείς πελάτες των αλλαντικών οι οποίοι όταν ήθελαν αλλαντικά έλεγαν ότι θα αγοράσουν από τον ∆άσκαλο.

Για την ιστορία πρώτος δάσκαλος ήταν ο παππούς µου Παπα-

χριστόδουλος Αυγουστή, που ήταν ιερέας από το 1940 – 1989. Ο κόσµος τον αποκαλούσε «∆άσκαλε». Στην συνέχεια οι γονείς µου

Χριστόφορος και Μάγδα Παπαχριστοφόρου είχαν συνεχίσει την παρασκευή των παραδοσιακών αλλαντικών. Ο πατέρας µου Χριστόφορος ήταν εξ επαγγέλµατος ∆άσκαλος και έτσι τον έλεγαν

«∆άσκαλε». Σήµερα ο κόσµος τα γνωρίζει ως «τα αλλαντικά του

∆ασκάλου» από τον Αγρό. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το παραδοσιακό καπνιστήρι στο σπίτι τους είναι σε λειτουργία για εξήντα και πλέον χρόνια.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Τα αλλαντικά που παρασκευάζοµε είναι το χοιροµέρι, ή λούν-

τζα, το µπέικο γνωστό ως ποσυρτή, τα λουκάνικα, το λουντζάκι γνω-

υποκατηγορίες και συγκεκριµένες συσκευασίες όπως σε φέτες,

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

αγροτικά ΝΕΑ.

15

ΤΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του παππού, κρασάτα, προσθέτοµε µυρωδικά της φύσης, αλάτι

και ψηµένα σε παραδοσιακό καπνιστήρι από ξύλα. Νέο προϊόν είναι ο παστουρµάς και τα λουκανικάκια που είναι χαµηλά σε λι-

παρά και αλάτι προϊόν κατάλληλο για άτοµα που προσέχουν την διατροφή τους και για παιδιά µε ευαισθησίες στα λουκανικάκια.

Το πιο σοβαρό συγκριτικό µας πλεονέκτηµα είναι ότι δεν περιέ-

χουν κανένα συντηρητικό, χρωστική ή άλλο πρόσθετο που αλλοιώνει την γνησιότητα.

Είναι γι’ αυτό που βλέπουµε µεγάλη

επιστροφή και ανταπόκριση του κόσµου στα παραδοσιακό προϊόντα. Άµεσες προτεραιότητες µας είναι να γνωστοποιήσοµε τα

προϊόντα µας στην Κυπριακή αγορά και να αυξήσοµε το µερίδιο αγοράς στην Κύπρο. Επίσης να έρθοµε σε επαφή µε αγορές στο εξωτερικό για εξαγωγές.

Στο τρίχρονο αναπτυξιακό µας πρόγραµµα είναι η δηµιουργία

επισκέψιµων χώρους για επισκέπτες όπως χώρο ξεναγήσεων,

µουσείο µε παραδοσιακά αντικείµενα, πρατήριο πωλήσεων και παραδοσιακό καφενείο.


AGROTIKA107:Layout 1

16

4/16/11

12:31 AM

Page 16

Αλλαντικά ΚΑΥΚΑΛΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

αγροτικά ΝΕΑ

ζοντας το εργαστήρι διατηρώντας

κόκκινο ξηρό κρασί και τέλος καπνίζονται µε φυ-

ρεση µιας και διακρίνονται από τη φρεσκάδα

Τα αλλαντοποιεία «Καυκαλιά»

στουρµάς και η τσαµαρέλλα στεγνώνουν στον

Τα αλλαντικά «Καυκαλιά» διατίθενται σε επι-

όµως πάντα τις ίδιες συνταγές.

παράγουν χοιροµέρι Πιτσιλιάς, Λούντζα Πιτσιλιάς, την πεντα-

νόστιµη Ποσυρτή Πιτσιλιάς,

Λουκάνικα,

ζαλατίνα,

παστουρµά

Μ

ια παράδοση µε συνέχεια. Κάπως

και

τσαµα-

Η

υψηλή

ρέλλα.

ποιότητα όλων

των προϊόντων

των αλλαντοποιείων «Καυκαλιά»,

έτσι µπορούν να χαρακτηριστούν

διασφαλίζεται από το σύστηµα ασφάλειας και

1978 ξεκίνησε η παραγωγή τους από τους γο-

πάντα µε προσοχή και την προσωπική φροντίδα

τα αλλαντικά «Καυκαλιά». Από το

νείς των σηµερινών ιδιοκτητριών. Με την πά-

ροδο του χρόνου, οι δυο αδελφές συνεχίζουν την οικογενειακή αυτή παράδοση, αναβαθµί-

υγιεινής ISO22000 ενώ η Παρασκευή γίνεται των ιδιοκτητριών. Η παραγωγή διατηρεί όλες τις

παραδοσιακές µεθόδους ξεκινώντας από το αλάτισµα, κατόπιν εµβαπτίζονται τα προϊόντα σε

σικό τρόπο µε ξύλα ενώ ο παραδοσιακός πα-

και τη νοστιµιά τους.

ήλιο. Επειδή πάντοτε τα παραδοσιακά προϊόντα

λεγµένες υπεραγορές, αρτοποιεία, κρεατα-

αλλαντικά «Καυκαλιά» δεν αποτελούν την εξαί-

προϊόντων σε όλη την Κύπρο.

διαθέτουν µια αλλιώτικη και εξαίρετη γεύση, τα

γορές

και

καταστήµατα

παραδοσιακών


AGROTIKA107:Layout 1

4/16/11

12:31 AM

Page 17

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

Aλλαντοποιεία

Ο

ταν η παράδοση βγαίνει µέσα

από τη γεύση, τότε τα λόγια είναι περιττά.

Τα αλλαντοποιεία «Φιλής» από το 1998

µέχρι και σήµερα, συνεχίζουν να προσφέρουν σταθερά ποιότητα, φρεσκάδα και γευ-

Ο συνδιασμός της παραδοσιακής μεθόδου παρασκευής των αλλαντικών με τη σύγχρονη τεχνολογία αλλά και η διασφάλιση της υγιεινής, πιστοποιούν το άριστο αποτέλεσμα.

αλλαντικά «Φιλής» φροντίζουν πάντοτε ούτως ώστε στο τραπέζι µας να φτάνεί πάν-

ΤΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

κατέχουν τα αλλαντοποιεία «Φιλής», πιστοποιούν το άριστο αποτέλεσµα.

Παράλληλα, οι προσιτές τιµές που

έχουν

καταρτίσει

τα

αλλαντοποιεία

«Φιλής» για τα προϊόντα τους, δίνουν την

ευχέρεια σε όλους µας να απολαµβάνουµε καθηµερινά, φρέσκα και νόστιµα

Με µια σειρά από προϊόντα όπως λουκά-

λούντζα, µπεϊκον και καπνιστό ζαµπόν, τα

17

ΦΙΛΗΣ

στικά παραδοσιακά αλλαντικά.

νικα, σαλάµια, ζαµπόν, καπνιστή γαλοπούλα,

αγροτικά ΝΕΑ.

τοτε, ποιότητα και νοστιµιά µε την παράδοση

δου παρασκευής των αλλαντικών µε τη σύγ-

Ο συνδιασµός της παραδοσιακής µεθό-

υγιεινής µέσω του πιστοποιητικού HACCP που

της Κυπριακής αλλαντοποιίας.

χρονη τεχνολογία αλλά και η διασφάλιση της

αλλαντικά!

Τα αλλαντικά «Φιλής» µπορείτε να τα

βρείτε στις πόλεις και επαρχία Λεµεσού και Πάφου.

ASOTED SERVICES LIMITED Office 1002, 10th floor Nicolaou Pentadromos Centre Thessalonikis Street, 3025 Limassol, Cyprus Mailing Address P.O.Box 56850, 3310 Limassol, Cyprus Phone: +357 25 850 000 Direct: +357 25 850 136 Fax: +357 25 850 055 www.asoted.com


AGROTIKA107:Layout 1

18

4/16/11

12:31 AM

Page 18

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

αγροτικά ΝΕΑ

Αλλαντικά Κιτρομηλίδη Απαράμιλλη ποιότητα και νοστιμιά

Ι

σως από τις πλέον γνωστές εταιρείες αλλαντοποιείας στην Κύπρο. Τα αλλαντικά «Κιτροµηλίδη»

έχουν κατακτήσει το καταναλωτικό κοινό της Κύπρου από το 1980 οπότε και ξεκίνησαν την παραγωγή.

Το 2004 τα αλλαντοποιεία «Κιτροµηλίδη» µεταφέρονται στις σηµερινές τους υπερσύγχρονες εγκα-

ταστάσεις, για να εξασφαλίσουν την συνέχιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων τους.

Σήµερα, ο Κύπριος καταναλωτής µπορεί να βρει µια µεγάλη σειρά από νόστιµα αλλαντικά της «Κι-

τροµηλίδης» όπως Χαµ, µπέικον, σαλάµι. Μορταδέλα, καπνιστό στήθος γαλοπούλας και λουκάνικα Φραγκφούρτης ενώ συνεχίζεται και η κυπριακή παραδοσιακή αλλαντοποιεία µέσα από την παραδοσιακή ζαλατίνα, τα λουκάνικα, τον παστουρµά, το χοιροµέρι και την κρασάτη λούντζα.

Η ποιότητα των προϊόντων των αλλαντικών «Κιτροµηλίδης» διασφαλίζεται από το πιστοποιητικό ποι-

ο Κύπριος καταναλωτής μπορεί να βρει μια μεγάλη σειρά από νόστιμα αλλαντικά της «Κιτρομηλίδης» όπως Χαμ, μπέικον, σαλάμι. Μορταδέλα, καπνιστό στήθος γαλοπούλας και λουκάνικα Φραγκφούρτης

ότητας και ασφάλειας ενώ ο βασικός γνώµονας ποι-

ότητας που ακολουθούν τα αλλαντικά «Κιτροµηλίδη» σε συνδυασµό µε τις πρώτες ύλες και την τεχνο-

τροπία παρασκευής, έχουν κερ-

δίσει αναµφίβολα µια θέση στις προτιµήσεις των καταναλωτών.

Τα αλλαντικά «Κιτροµηλίδη»

διατίθενται σε όλες τις υπεραγο-

ρές ενώ αποτελούν την προτίµηση πολλών ξενοδοχειακών

µονάδων

για τις καθηµερινές διατροφικές ανάγ-

κες των πελατών

τους.

ΤΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


AGROTIKA107:Layout 1

4/16/11

12:31 AM

Page 19

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

αγροτικά ΝΕΑ.

Αλλαντικά Snack Α

κόµη µια εταιρεία µε

µακρά ιστορία στην Κυπριακή αλλαντοποι-

εία από το 1976.

Αρχικά ασχολείται µε την

παραγωγή περιορισµένων ειδών αλλαντικών, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή

στο Λίβανο, Σιγά σιγά αρχίζει

τη διάθεση ορισµένων προ-

ϊόντων και στην κυπριακή

αγορά ενώ το 1997 ξεκινά την

παραγωγή

εξειδικευµένων

αλλαντικών ιταλικού και γερµα-

νικού τύπου, δηµιουργώντας µια

µεγάλη ποικιλία προϊόντων.

Για να ανταποκρίνεται στις απαι-

τήσεις της σύγχρονης εποχής, η

Εταιρεία επενδύει σε µηχανήµατα τε-

λευταίας τεχνολογίας µε υψηλή πα-

ραγωγική

δυνατότητα

για

την

περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των

προϊόντων και για πιο αποτελεσµατική

παραγωγή. Από το 2002 ξεκινά να εφαρ-

µόζει συστήµατα διασφάλισης της ποιότη-

τας και της ασφάλειας των τροφίµων, σε

όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικα-

σίας και τη διανοµή των προϊόντων, ενώ ένα

χρόνο αργότερα προχωρά στην πιστοποίηση

των συστηµάτων αυτών (ISO 9001 & HACCP).

Σήµερα, είναι πιστοποιηµένη µε ακόµα 2 συ-

στήµατα, το ISO 14001 για περιβαλλοντική δια-

χείριση και OHSAS 18001 για επαγγελµατική

υγεία και ασφάλεια.

Ο κατάλογος των προϊόντων περιλαµβάνει

ένα µεγάλο αριθµό από διαφορετικά είδη,

όπως τα παραδοσιακά αλλαντικά λούντζα, χοι-

ροµέρι, χωριάτικα λουκάνικα, προϊόντα για σάν-

τουιτς όπως ζαµπόν, φιλέτο γαλοπούλας,

µπέικον, µορταδέλλα, και διάφορα εξειδικευ-

µένα προϊόντα, όπως η ιταλική coppa, το black

forest, το pastrami, το honey ham και πολλά άλλα. ∆οκιµάστε κι εσείς τα αλλαντικά Snack τα

οποία µπορείτε να βρείτε σε υπεραγορές και

κρεαταγορές σε όλη την Κύπρο.

19


AGROTIKA107:Layout 1

4/16/11

12:32 AM

Page 20

Αλλαντικά Γρηγορίου 20

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

αγροτικά ΝΕΑ

Η πιστή εφαρμογή των συστημάτων, ο συνεχής ποιοτικός έλεγχος και το εξελιγμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού διασφαλίζουν την άριστη ποιότητα των αλλαντικών ποιηµένο σύστηµα HACCP για υγι-

Μ

εινή και ασφάλεια των τροφίµων

σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 (το 2007 µεταπήδησε στο

ια παράδοση που άρχισε το 1976 και

συνεχίζεται. Τα αλλαντικά Γρηγορίου

ότητας.

αποτελούν σύµβολο σταθερής ποι-

Το 1990 η Γρηγορίου ανακαίνισε το εργοστάσιο

ώστε να συνάδει µε τις τότε ισχύουσες Ευρωπαϊκές

προδιαγραφές ενώ το 1992 εφάρµοσε για πρώτη

φορά σύστηµα HACCP για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίµων. Το 1997 η εταιρεία συνέστησε κοινοπραξία µε την µεγαλύτερη αλλαντοβιοµηχανία της Ελλάδας, την Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ.

Το 2000 η εταιρεία εγκατέστησε νέα υπερσύγ-

χρονη µονάδα παραγωγής η οποία είναι µια από τις πλέον σύγχρονες στον Ευρωπαϊκό χώρο. Στις νέες εγκαταστάσεις, που είναι εξοπλισµένες µε µηχανήµατα της τελευταίας λέξης της τεχνολο-

γίας, κάτω από άριστες υγειονοµικές συνθήκες και µε τη φιλότιµη εργασία ενός άρτια εκπαιδευµέ-

νου προσωπικού, που σήµερα φτάνει τα 120 άτοµα, παρασκευάζονται τα αξεπέραστα αλλαντικά ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.

Εκτός από µια µεγάλη ποικιλία Ευρωπαϊκού τύπου

αλλαντικών, συνεχίζεται και η παράδοση της οικο-

γένειας Γρηγορίου στην παραγωγή παραδοσιακών

κυπριακών αλλαντικών. Παρασκευάζονται µε τις ίδιες ακριβώς συνταγές που τα έφτιαχναν στο αγροτικό κυπριακό σπίτι.

Επειδή όµως η νοστιµιά πρέπει να συνοδεύεται

και από υψηλά πρότυπα ποιότητας, το 2002 η Γρηγορίου προχώρησε στην πιστοποίηση τριών συστηµάτων

διαχείρισης

από

τους

διεθνώς

αναγνωρισµένους οργανισµούς ΚΕΠ, ΕΛΟΤ και IQNET. Έτσι η ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Β.Ε. ΛΤ∆ εφαρµόζει πιστο-

διεθνές πρότυπο ISO 22000), σύ-

στηµα διαχείρισης της ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001 και σύστηµα περιβαλλοντικής δια-

χείρισης σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 14001. Σήµερα εφαρµόζει και σύστηµα για Επαγ-

γελµατική υγεία και ασφάλεια σύµφωνα µε το OHSAS 18001.

Η πιστή εφαρµογή των πιο πάνω συστηµάτων, ο

συνεχής ποιοτικός έλεγχος και το εξελιγµένο πρόγραµµα εκσυγχρονισµού και αυτοµατοποί-

ησης της παραγωγής και της συσκευασίας, δια-

σφαλίζουν την άριστη ποιότητα των αλλαντικών που παράγει η εταιρεία. Τον Μάιο του 2005 µεγάλη φωτιά που προκλήθηκε από ατύχηµα, κατα-

στρέφει σχεδόν ολοκληρωτικά το εργοστάσιο της εταιρείας στον Ύψωνα.

Εννέα µήνες µετά ξεκινούν οι εργασίες απο-

κατάστασης του κτιρίου. Η νέα βιοµηχανική µο-

νάδα κατασκευάζεται από συναρµολογούµενα προκατασκευασµένα στοιχεία από οπλισµένο προεντεταµένο σκυρόδεµα και πανέλλα από ει-

δική πυράντοχη πολυουρεθάνη (PIR). Η καινού-

ρια αυτή µέθοδος κατασκευής παρέχει µεγάλο

πλεονέκτηµα ως προς την πυρασφάλεια και υψηλή αντισεισµικότητα.Τον Νοέµβριο του 2006

ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης και

η νέα υπερσύγχρονη βιοµηχανική µονάδα, που καλύπτει συνολικά 8000τ.µ., µε παραγωγική δυ-

ναµικότητα που ανέρχεται στους 20 τόνους την

ηµέρα, ξεκινά τη λειτουργία της, εφαρµόζοντας και πάλι πιστά τα τέσσερα πιστοποιηµένα συ-

στήµατα ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS

18001. Τα αλλαντικά Γρηγορίου διατίθενται σε όλη την Κύπρο!


AGROTIKA107:Layout 1

4/16/11

12:33 AM

Page 21

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

αγροτικά ΝΕΑ.

ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

CHRYSODMIOURGIKI CHRYSOHOIA LTD

21

Σ. Ν. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ RECYCLE LTD

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΧΡΥΣΑΦΙΚΑ, ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ

Αγοράζω µεταχειρισµένα ή καινούργια χρυσαφικά σε οποιαδήποτε κατάσταση

ΤΗΛ: 25 560 789 ΚΙΝ: 99 636 316

ΤΗΛ: 25 366 577 ΚΙΝ: 99 624 596

∆ΙΑΜΑΝΤΙΑ & ΑΣΗΜΙΚΑ

(ΧΑΛΚΟΣ, ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΛΠ)

ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ Πληροφορίες στο

97 808 132 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ EXTRA

Γεωτρήσεις Νερού

Παρθένο Ελαιόλαδο

Μ. Νικολάου ΛΤ∆

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ 5 ΕΥΡΩ ΤΟ ΛΙΤΡΟ

Εισαγωγές τουρπίνων και εγκατάσταση

Τηλ: 99695031 - 99459506 Αγγλισίδες ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ από πτυχιούχο Πανεπιστημίου Περιοχή Στροβόλου

τηλ. 99171752

Φορέας Ελέγχου LACON LTD Κωδικός Φορέα CX-B10-001

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο τηλ: 99625880, Λεµεσός

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Παραδίδει μαθήματα σε παιδιά με: - Δυσλεξία - Μαθησιακές Δυσκολίες - Σύνδρομο Down - Αυτισμό - Αναλαμβάνει και ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού Σχολείου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΗΝ ΟΡΑ Πωλείται χωράφι 2,5 σάλες, ζώνη Γ3 στο δρόµο Χοιροκοιτίας-Βάβλας (χώµατα Οράς), τετραγωνισµένο, ίσιο, µε δρόµο και νερό

Τιµή 55.000 ΕΥΡΩ

Πληροφορίες: 97854086

ΣΑΣ ∆ΙΝΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ Την ίδια στιγµή!

Αγοράζονται χρυσαφικά

µεταχειρισµένα ή καινούργια

τα οποία δεν έχετε ανάγκη Τηλεφωνήστε τώρα Παγκύπρια Εξυπηρέτηση

99 267 555

Πληροφορίες: 97 608153

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΞΥΛΑ

ΓΙΑ ΤΖΑΚΙ, ΤΕΡΑΤΣΙΑ, ΕΛΙΑ, ΠΕΥΚΟΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ

99 758043


AGROTIKA107:Layout 1

22

4/16/11

12:33 AM

Page 22

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

αγροτικά ΝΕΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

•Εφτά χρόνια προσφοράς του ΚΟΑΠ στην αγροτική τάξη της Κύπρου •Μέχρι σήμερα έχουν επιδοτηθεί € 870 εκατομμύρια •Στόχος του Οργανισμού η εξυπηρέτηση και η ευημερία του Κύπριου αγρότη

Δ

ημοσιογραφική διάσκεψη παρέθεσε ο Επί-

Απάτης, της Συμμόρφωσης και Διαπίστευσης και

τικών Πληρωμών κος Κώστας Πετρίδης, με

ληλα, ο Οργανισμός με γνώμονα την καλύτερη και εύ-

τροπος του Κυπριακού Οργανισμού Αγρο-

την ευκαιρία της συμπλήρωσης εφτά χρόνων από την ίδρυση του Οργανισμού και την έναρξη της προσφοράς του στον Κύπριο Αγρότη.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

δημιουργήθηκε με στόχο τη σωστή διαχείριση των προϋπολογισμών και την ίση μεταχείριση των δι-

καιούχων, όσο και για την έγκαιρη και αποτελεσμα-

τική εκταμίευση των κονδυλίων εντός των καθορισμένων χρονικών πλαισίων. Στην πράξη ο ΚΟΑΠ εφαρμόζει την Κοινή Αγροτική Πο-

Στη συνέχεια, ο κος Πετρίδης ενημέρωσε σχετικά

Τέλος των Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. Παράλ-

με το διαδικτυακό σύστημα για ηλεκτρονική υποβολή

ρυθμη λειτουργία του και την άμεση προσφορά στον

σύστημα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι δι-

Κύπριο γεωργό, δύναται να αναθέσει μέρος ή όλες τις

αρμοδιότητες έγκρισης πληρωμών ή και εργασίες που αφορούν στην τεχνική υπηρεσία και το ΟΣΔΕ σε ανα-

δόχους φορείς όπως το Τμήμα Γεωργίας, το Τμήμα

Δασών, τον Οργανισμό Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόν-

των, το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρι-

σμού, το Τμήμα Τελωνείων και το Υπουργείο Εσωτερικών.

αιτήσεων του Σχεδίου Εκταρικών Επιδοτήσεων. Στο

καιούχοι αγρότες – αιτητές. Με το νέο αυτό σύστημα δίνεται η δυνατότητα στους αιτητές να υποβάλουν

αλλά και να τροποποιήσουν τις αιτήσεις τους μέσω του διαδικτύου χωρίς να χρειάζεται η μετάβασή τους

στο Επαρχιακό Γραφείο. Με τον τρόπο αυτό γίνεται εξοικονόμηση χρόνου και οι αιτήσεις θα εξετάζονται

και θα πληρώνονται νωρίτερα. Σύμφωνα με τον κο Πετρίδη, στην προσπάθεια του ΚΟΑΠ να προωθήσει τη νέα αυτή μορφή υποβολής αιτήσεων, οι ηλεκτρο-

λιτική (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ενωσης

μέσω των πληρωμών που καταβάλλει. Ο ΚΟΑΠ συστάθηκε και λειτουργεί ως αυτό-

ραν το έργο του Κυπριακού Οργα-

νομοθεσία ούτως ώστε να δρα αποτελε-

αφ’ ετέρου εξέφρασαν τα παρά-

νισμού Αγροτικών Πληρωμών,

νομος δημόσιος οργανισμός με ξεχωριστή

πονά τους σχετικά με την καθυ-

σματικά ανταποκρινόμενος στις απαιτή-

στέρηση

σεις των καιρών.

που

παρουσιάζεται

φέτος στην αποπληρωμή των Εκταρικών επιδοτήσεων στους δι-

Ο Οργανισμός διοικείται από τον Επί-

καιούχους. Ωστόσο, απαντώντας

τροπο κο Πετρίδη και το Βοηθό Επίτροπο

ο κος Πετρίδης, ανέφερε ότι μέχρι

κο Μαυροκορδάτο και είναι οργανωμένος

και σήμερα έχουν πληρωθεί 35

σε πέντε τμήματα και τέσσερις υπηρεσίες.

000 αιτήσεις ενώ παραμένουν

Τα τμήματα αφορούν το Ολοκληρωμένο

μόνο 2 000 αιτήσεις απλήρωτες οι

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ),

οποίες οφείλονται είτε σε ασά-

φειες στις εν λόγο αιτήσεις είτε Κατά τον απολογισμό του ο κος Πετρίδης, ανέφερε

νικές αιτήσεις θα τύχουν προτεραιότητας και θα ξε-

μέτρα του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης και κοινών

Παράλληλα, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των

ότι σχεδόν όλα τα μέτρα άμεσων ενισχύσεων, τα

οργανώσεων της αφοράς, έχουν τεθεί σε εφαρμογή ενώ ο Οργανισμός μέχρι σήμερα έχει επιδοτήσει τους Κύπριους αγρότες με ποσό της τάξεως των 870 εκα-

τομμυρίων ευρώ εκ των οποίων 337 εκατομμύρια προέρχονται από Ευρωπαϊκά Κονδύλια και 534 εκατομμύρια από Εθνικού Πόρους.

Ο κος Πετρίδης, αναφερόμενος στα Ευρωπαϊκά

κονδύλια που απορροφά η Κύπρος, εξέφρασε την το Τμήμα Πληροφορικής, το Τμήμα Εκτέλεσης Πληρωμών, το Τμήμα Τήρησης και Εκκαθάρισης Λογα-

ριασμών και το Τμήμα Διοίκηση και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) ενώ οι υπηρεσίες χωρίζονται σε αυτήν του Εσωτερικού Ελέγχου, της Καταπολέμησης

απογοήτευση του για το γεγονός ότι η Κύπρος, απο-

τελεί την ουραγό χώρα ανάμεσα στους 27 ευρωπαίους

κινήσει η πληρωμή τους από την 1η Δεκεμβρίου 2011. αγροτών, ο ΚΟΑΠ έχει δημιουργήσει το Κέντρο εξυ-

πηρέτησης του Πολίτη και τη Γραμμή εξυπηρέτησης στο 77771999 η οποία βρίσκεται στη διάθεση του κοινού από τις

08:00 π.μ. μέχρι και τις 20:00 μ.μ. ενώ σε συνεργασία με άλλους το-

πικούς φορείς ο αγρότης μπορεί να βοηθηθεί στη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής του αίτησης.

Τέλος, στη δημοσιογραφική

εταίρους μας, στον τομέα αυτό και κάλεσε όλους τους

διάσκεψη παρευρέθησαν και εκ-

αναστροφή των δεδομένων.

νώσεων και των αγροτικών

εμπλεκόμενους να εντείνουν τις προσπάθειές τους για

πρόσωποι των Αγροτικών Οργα-

συντεχνιών, οι οποίοι αφ ενός εξή-

στη ρύθμιση του νέου συστήματος

που εισήγαγε ο ΚΟΑΠ με στόχο την μελλοντική διευκόλυνση των αγροτών.


AGROTIKA107:Layout 1

4/16/11

12:33 AM

Page 23

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

αγροτικά ΝΕΑ.

Muay Thai

Κτίζεται όλων των ειδών

boxing center

πέτρα διακοσµητική

Alexy Αισχύλου 4Β, Καϊµακλί, Λευκωσία email: muaythai2000@mail.ru

πλακόστρωτα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

τηλ. 96456794

96 539 444

Λακατάµεια

Τυπογραφεία

Εκδόσεις ΑΝΚΑΤ

Αλωνεύτης

Αγροτικά Νέα, Φύση και Κυνηγός Τα Κατεχόµενα µας, η Λευκωσία

Η νέα δύναµη στη τυπογραφεία

Εκδόσεις που ... διαβάζονται

Τηλ. 22316676

Επισκεφθείτε µας και εµπιστευτείτε µας

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ Ιταλικές κουζίνες, κλασικές και µοντέρνες µεσόθυρες, ερµάρια σε λάκα, κάσια PVC.

Μεγάλη ποικιλία. Τιµή από €130/m2 Τηλ. 97

808 132

23


AGROTIKA107:Layout 1

4/16/11

12:33 AM

Page 24

ΣΠΕ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ

24

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

αγροτικά ΝΕΑ

ΤΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Εξελισσόμαστε συνεχώς

με στόχο την ΚΟΡΥΦΗ! Ο Συνεργατισμός στην Κύπρο αποτελούσε εξαρχής μεγάλο στήριγμα για τους πολίτες του τόπου μας. Ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, επιτελεί ένα πολυφασματικό έργο με στόχο τη συνεχή και δυναμική υποστήριξη των αγροτών μας. Μια εκ των Συνεργατικών Πιστωτικών εταιρειών που εδώ και δεκαετίες προσφέρει τις υπηρεσίες της στους συμπατριώτες μας, είναι η ΣΠΕ Κυπερούντας. Ταγμένη από το 1938 στο πλευρό του απλού πολίτη και του Κύπριου αγρότη μεταφέρει τις αρχές και τις αξίες του Συνεργατισμού μέσα πάντοτε από τον ανθρώπινο χαρακτήρα της και τον ανθρωποκεντρισμό της. 1. Πότε ιδρύθηκε η Σ.Π.Ε. Κυπερούντας;

συνθήκες ανταγωνισμού στον τομέα των υπηρε-

ώστε οι δυνατότητες του να παραμένουν σε ψηλά

τικό Τομέα. Η Σ.Π.Ε. Κυπερούντας δεν υστερεί

Η δομή της Εταιρείας απαρτίζεται από άτομα

σιών και κατά κύριο λόγο στον Χρηματοπιστω-

σφέρουμε στους Μικρομεσαίους Επαγγελματίες

στον τομέα των υπηρεσιών σε σχέση με τα υπό-

τα οποία ζουν, κινούνται και συναναστρέφονται

σχέδια δανειοδοτήσεων, ενώ καλύπτουμε τις κα-

ξεχωριστή όμως, είναι η ανθρώπινη προσέγγιση

λεσμα να αντιλαμβάνονται καλύτερα τους προ-

λοιπα Τραπεζικά Ιδρύματα. Αυτό που την κάνει της.

Στις προτεραιότητες μας παραμένει πάντοτε η

καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μελών και πε-

λατών μας. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες τις οικονομίας, ιδιαίτερα αυτές που επηρεάζουν τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα, καθορίζουμε την πο-

λιτική μας, η οποία έχει στο επίκεντρο της τις Αρχές και Αξίες του Συνεργατισμού και την ένταξη μας με επιτυχία στο νέο περιβάλλον. Δί-

με τα υπόλοιπα μέλη και πελάτες μας, με αποτέ-

βληματισμούς και τα προβλήματα τους και να

απρόσωπο χαρακτήρα.

4. Ποιες υπηρεσίες προσφέρετε στα μέλη / πελάτες σας;

Η Σ.Π.Ε. Κυπερούντας είναι σε θέση σήμερα να

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ενημέ-

καταθέσεων και την παραχώρηση νέων δανείων, 4.4.

Προσφέρουμε Υπηρεσίες Συναλλάγμα-

τος, αλλά καθόλου δεν υστερούμε και σε Χρηματιστηριακές και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες. 4.5.

Προσφέρουμε όλα τα είδη Χρεωστικών

και Πιστωτικών Καρτών για άμεση/24ωρη εξυπη-

ρέτηση των πελατών μας,

είτε για αγορές είτε για αναλήψεις μετρητών μέσω των Αυτόματων Ταμει-

ακών Μηχανών Παγκύπρια.

4.6. Οι συνδρομητές μας

στην Υπηρεσία Internet

βρίου 2007 και είχαν ως αποτέλεσμα την

Banking καθημερινά αυξά-

ενδυνάμωση όλων των συμμετεχόντων.

νονται, αφού μέσω αυτής

2. Ποιους εξυπηρετεί σήμερα η Σ.Π.Ε. Κυπερούντας;

μπορούν να αυτοεξυπηρε-

τούνται καθ’ όλη τη διάρ-

κεια του 24ώρου χωρίς να

Η περιοχή εργασιών της Εταιρείας

απαιτείται η παρουσία

είναι τα χωριά Κυπερούντα, Δύμες, Αγρί-

τους σε κάποιο από τα Κα-

δια, Σπήλια, Καννάβια και Αγία Ειρήνη.

ταστήματα μας. Το σημαν-

Για την εξυπηρέτηση των μελών/πελα-

τικό είναι ότι η υπηρεσία

τών μας λειτουργούμε 7 Καταστήματα

αυτή προσφέρεται χωρίς

και έδρα εργασιών της Εταιρείας είναι το

οποιαδήποτε χρέωση για

χωριό Κυπερούντα.

τον πελάτη.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες που επι-

4.7. Παρέχουμε τη δυνα-

κρατούν σήμερα και παρά τη μειονε-

τότητα συμμετοχής των

κτική γεωγραφική θέση στην οποία

μελών/πελατών μας σε Ει-

βρίσκεται, έναντι κυρίως των Εμπορικών

σκολα. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε αντίξοες

4.3.

καλύπτοντας όλους τους τομείς της οικονομίας.

οι συγχωνεύσεις που έγιναν στις 25 Οκτω-

Τα σημερινά δεδομένα της οικονομίας είναι δύ-

πελατών μας.

ανθρώπινη προσέγγιση και όχι με απόμακρο και

τα με τον σωστό τρόπο. Αυτό είναι που εννοούμε

1938. Σημαντικός σταθμός επίσης ήταν

3. Ποιοι οι βασικοί άξονες της δράσης της Σ.Π.Ε. Κυπερούντας;

ταναλωτικές και προσωπικές ανάγκες όλων των ρωση και διαφώτιση με στόχο την προσέλκυση

επανίδρυση της έγινε στις 13 Δεκεμβρίου

κτήρα της.

και Νέους Επιχειρηματίες ιδιαίτερα ελκυστικά

προσπαθούν να τα επιλύουν αντιμετωπίζοντας

ήθηκε για πρώτη φορά το 1919, ενώ η

κρίσεις χωρίς να χάνει από τον ανθρώπινο χαρα-

Ταυτόχρονα εμπλουτίσαμε και προ-

επίπεδα και να μην υστερούμε σε κανένα τομέα.

Η Σ.Π.Ε. Κυπερούντας δραστηριοποι-

Τραπεζών, καταφέρνει να ξεπερνά τις

4.2.

δικά Προνομιούχα Σχέδια

νουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ενημέρωση και

προσφέρει στα μέλη και τους πελάτες της όλες τις

που εγκρίνει η Επιτροπεία της Εταιρείας μας,

σεων και την παραχώρηση νέων δανείων, καλύ-

ζητά.

καίωμα συμμετοχής όλων των νιόπαντρων ζευ-

διαφώτιση με στόχο την προσέλκυση καταθέ-

πτοντας παράλληλα και τις άλλες ανάγκες των

Τραπεζικές Υπηρεσίες που ο σύγχρονος άνθρωπος 4.1.

Καλύπτουμε τις στεγαστικές και σπου-

μελών και πελατών μας σε όλους τους τομείς. Πα-

δαστικές ανάγκες των μελών μας, με ιδιαίτερη

ενώ συνεχίζεται η εκπαίδευση του προσωπικού

νιστικά προϊόντα.

ράλληλα εισάγουμε συνεχώς την νέα τεχνολογία,

φροντίδα δημιουργώντας ευέλικτα και ανταγω-

όπως το Σχέδιο Γάμου «Βίον Ανθόσπαρτον» με δι-

γαριών που καταθέτουν τα χρήματα του γάμου τους στην Εταιρεία μας, το Σχέδιο Παροχής Υπο-

τροφιών με δικαίωμα συμμετοχής όλων των τε-

λειόφοιτων μαθητών που είναι τέκνα μελών


AGROTIKA107:Layout 1

4/16/11

12:33 AM

Page 25

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

αγροτικά ΝΕΑ.

ή/και μέλη της Εταιρείας.

της ανάπτυξης και της προόδου.

παρακολουθούμε στενά τη λειτουργία των 4 Υπε-

προσπάθειας για αναβάθμιση και εμπλουτισμό

ρούντας, Δυμών, Αγριδιών και Σπηλιών και των 5

και της προσφοράς μας στο κοινωνικό σύνολο,

4.8.

Σε ότι αφορά τον Καταναλωτικό Τομέα,

ραγορών που λειτουργούν στις Κοινότητες Κυπε-

Αποθηκών Γεωργικών Χρειωδών που λειτουρ-

γούν σε όλες τις Κοινότητες της περιοχής εργα-

σιών της Σ.Π.Ε. και προβαίνουμε σε αλλαγές εκεί

όπου κρίνουμε ότι βελτιώνουν την παρεχόμενη εξυπηρέτηση αλλά και την προστασία των συμ-

φερόντων των καταναλωτών – πελατών μας. Τα

αποτελέσματα των μονάδων αυτών κρίνονται ικανοποιητικά και είναι στα πλαίσια των επιδιώ-

ξεων της Επιτροπής που σκοπό έχουν την διατήρηση τους και όχι την εξασφάλιση κέρδους.

5. Ποια η συμβολή της Σ.Π.Ε. στην Κοινότητα και στην ευρύτερη περιοχή;

Στεκόμαστε όπως πάντοτε, αρωγοί και συμ-

παραστάτες στους

απλούς ανθρώπους, συντηρούμε και ενι-

σχύουμε τον ανθρώ-

πινο χαρακτήρα μας,

ανταποδίδουμε την εκτίμηση που τρέφει για μας ο απλός άνθρωπος θουμε

και

νιώ-

ιδιαίτερα

περήφανοι για την αγάπη και την εμπι-

5.4.

Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς μας

των υπηρεσιών που προσφέρουμε, καθώς επίσης

έχουμε συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την

Εταιρεία COOP TRAVEL and TOURISM LTD (100% θυγατρική της Συνεργατικής Εταιρείας Ναυτιλια-

κών Υπηρεσιών Κύπρου (Comarine) Λτδ), που λει-

τουργεί με την επωνυμία COOP TRAVEL, για την

καλύτερη εξυπηρέτηση των ταξιδιωτικών αναγκών των μελών/πελατών μας. 5.5.

Συνεισφέρουμε σημαντικό μερίδιο επί

των κερδών της Εταιρείας μας, για Φιλανθρωπικούς Σκοπούς.

6. Ποιοι οι μελλοντικοί στόχοι της Σ.Π.Ε. Κυπερούντας;

Aναπτυσσόμαστε διαρκώς καλύπτωντας όλο και περισσότερες ανάγκες σας!!!

Ανάμεσα στους

στόχους της Σ.Π.Ε.

Κυπερούντας, είναι

η συνένωση της και με άλλες Συνεργατι-

κές Εταιρείες της ευ-

ρύτερης περιοχής. Η επέκταση των γεωγραφικών συνό-

ρων μας και η

αύξηση του κύκλου εργασιών, θα βοη-

στοσύνη των χιλιάδων μελών και πελατών μας.

θήσει στην περαιτέρω στήριξη των μελών/πελα-

και δίδουμε απλόχερα αποδείξεις εκτίμησης για

στην αύξηση των κερδών και κατ’ επέκταση και

5.1.

Συμπαραστεκόμαστε στη τρίτη ηλικία

την προσφορά τους στην Εταιρεία μας και στην περιοχή τους, προσφέροντας τους την ευκαιρία να συμμετάσχουν δωρεάν στις Εκδρομές Συνταξιούχων που διοργανώνει η Εταιρεία μας. 5.2.

Διοργανώνουμε για τους μικρούς μας

φίλους Πανηγύρι Παιδικής Χαράς στο Κοινοτικό

Στάδιο Κυπερούντας όπου η είσοδος και η ψυχαγωγία είναι δωρεάν. 5.3.

Συνεχίζουμε με σταθερότητα την κοι-

νωνική μας προσφορά, ενισχύοντας οικονομικά

τών μας, στην προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, των εισφορών στα διάφορα Οργανωμένα Σύνολα της περιοχής μας, στην στήριξη όσων συνανθρώ-

πων μας το έχουν ανάγκη, και γενικότερα στη

συνδρομή μας στα διάφορα αναπτυξιακά και άλλα έργα που γίνονται στην περιοχή μας. Τα οποιαδήποτε μελλοντικά σχέδια της Σ.Π.Ε. Κυπερούντας θα έχουν πάντα ως κύριο στόχο την με-

γιστοποίηση του οφέλους των μελών/πελατών της.

Στις δύσκολες συνθήκες που περνάμε όλοι,

όλα τα Οργανωμένα Σύνολα της περιοχής εργα-

εμείς νιώθουμε περήφανοι που όλοι μαζί, Μέλη,

κές Οργανώσεις που προσπαθούν να απαλύνουν

πετύχαμε την εδραίωση της Σ.Π.Ε. Κυπερούντας

σιών μας και όλες τις Εθελοντικές – Φιλανθρωπι-

τον πόνο των συνανθρώπων μας, αλλά και να λύ-

νουν τα πολλά οικονομικά και άλλα προβλήματα

Καταθέτες, Επιτροπή, Διεύθυνση και Προσωπικό σε ψηλά επίπεδα.

Πιστοί στον ανθρωπιστικό μας προσανατολι-

που αντιμετωπίζουν χιλιάδες συνάνθρωποι μας.

σμό, με ευαισθησία και προσφορά στο κοινωνικό

πολιτιστικούς φορείς της περιοχής μας και

σύνη προς τον Ανθρωπο.

Στηρίζουμε όλους τους κοινωνικούς, αθλητικούς,

οδεύουμε μαζί με την τοπική κοινωνία, το δρόμο

σύνολο, εξελισσόμαστε με συνέπεια και εμπιστο-

25


AGROTIKA107:Layout 1

26

4/16/11

12:33 AM

Page 26

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

αγροτικά ΝΕΑ

ΤΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Σύνδεσµοι

Προστασίας Φυτών

Κώστας Μιχαήλ Λειτουργός Γεωργίας στο Τµήµα Γεωργίας Κάθε χρόνο, σοβαροί εχθροί και ασθένειες προσβάλλουν τις γεωργικές καλλιέργειες με αποτέλεσμα, η παραγωγή να υφίσταται εκτεταμένες ζημιές και τα εισοδήματα των γεωργών να μειώνονται αισθητά. Για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών, απαιτείται η έγκαιρη λήψη κατάλληλων μέτρων φυτοπροστασίας από πλευράς των παραγωγών. Η ομαδική διενέργεια επεμβάσεων από συγκροτημένες Ομάδες Παραγωγών είναι πιο αποτελεσματική και επιτυγχάνεται με το μικρότερο δυνατό κόστος. Οι συγκροτημένες αυτές ομάδες, είναι οι Σύνδεσμοι Προστασίας Φυτών που ιδρύονται με βάση το Αρθρο 3 των περί Ιδρύσεως Συνδέσμων για την Προστασία των Φυτών Νόμων του 1972 έως 2007 και έχουν υπόσταση νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Δραστηριοποιούνται σε γεωργική περιφέρεια που ευρίσκεται στα όρια μίας ή περισσοτέρων Κοινοτήτων και με μέλη παραγωγούς που ασχολούνται στους συγκεκριμένους τομείς της γεωργίας για τους οποίους ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος και μπορούν να επωφελούνται από τις δραστηριότητες του Συνδέσμου.

Οι Σύνδεσμοι Προστασίας Φυτών λειτουργούν υπό την εποπτεία του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Η ίδρυσή τους αποσκοπεί στην ομαδική προστασία συγκεκριμένης καλλιέργειας από εχθρούς και ασθένειες με διάφορες μεθό-

δους πρόληψης ή καταπολέμησης (π.χ. προστασία των αμπελιών από την ευδεμίδα του αμπελιού και το ωίδιο, προστασία της ελιάς από το δάκο της ελιάς, κ.ά.). Παράλληλα, με την εφαρμογή του Νόμου για ίδρυση Συνδέσμων, λειτουργεί Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης προς τους Συνδέσμους, που αφορά επιδότηση της αγοράς των φυτοπροστατευτικών ουσιών, καθώς και της εκμίσθωσης υπηρεσιών (εξόδων). Ολοι οι Σύνδεσμοι τυγχάνουν επιδότησης των λειτουργικών τους εξόδων μέχρι 30%, καθώς και επιδότησης της αγοράς των γεωργικών φαρμάκων που μπορεί να ανέλθει μέχρι 50% για την καλλιέργεια της ελιάς και 30% για τα αμπέλια και τις υπόλοιπες καλλιέργειες. Επισημαίνεται ότι, το Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης θα ισχύει έως το 2013, οπότε και θα αναθεωρηθεί η εφαρμογή του. Τα πλεονεκτήματα της ίδρυσης ενός Συνδέσμου σε μια περιοχή είναι πολλά τόσο για τους ίδιους τους παραγωγούς, όσο και για την τοπική κοινωνία. Καταρχήν, τα μέλη του Συνδέσμου, που ουσιαστικά, είναι οι παραγωγοί, τυγχάνουν ευνοϊκότερων τιμών των φυτοπροστατευτικών ουσιών που αγοράζουν σε σύγκριση με το λιανικό εμπόριο, αφού προκηρύσσονται προσφορές και επιλέγονται τα παρασκευάσματα με τις χαμηλότερες τιμές. Περαιτέρω, η ύπαρξη Συνδέσμου Προστασίας Φυτών, οδηγεί σε ομαδικές και

συντονισμένες ενέργειες καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών, μέσω της καθοδήγησης των Λειτουργών του Κλάδου Προστασίας Φυτών του Τμήματος Γεωργίας, που εβδομαδιαίως πραγματοποιούν επισκέψεις στις γεωργικές περιφέρειες και εκδίδουν φυτοπροστατευτικές ανακοινώσεις, που περιλαμβάνουν συστάσεις για τον ορθό χρόνο των επεμβάσεων και τα κατάλληλα γεωργικά φάρμακα. Με τον τρόπο αυτό διενεργούνται μόνο οι απαραίτητες και έγκαιρες επεμβάσεις, αποφεύγοντας τους άσκοπους και αχρείαστους ψεκασμούς, ενώ από την άλλη, η δραστικότητα και αποτελεσματικότητα των ομαδικών ψεκασμών είναι πολύ ψηλότερη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ορθότερη προστασία της καλλιέργειας, αυξάνοντας από την μία τη πρόσοδο του παραγωγού και από την άλλη μειώνοντας τα έξοδά του. Επιπρόσθετα, με την αποφυγή των αχρείαστων ψεκασμών μειώνεται ο κίνδυνος ύπαρξης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα προϊόντα πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (σεβασμός προς τον καταναλωτή), ενώ παράλληλα μειώνεται ο κίνδυνος μόλυνσης του περιβάλλοντος (σεβασμός προς το περιβάλλον). Σε κοινωνικό επίπεδο, η ύπαρξη των Συνδέσμων Προστασίας Φυτών συμβάλλει, με τον τρόπο της, στη διατήρηση του γεωργικού επαγγέλματος, αφού «κρατά» τους κατοίκους στις αγροτικές περιοχές, αποτρέποντας έτσι, την εγ-

κατάλειψη της υπαίθρου και την αστυφιλία. Δίνει, επίσης, ευκαιρίες ανάπτυξης και άλλων δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο, όπως τοπικά οινοποιεία, ελαιοτριβεία, αγροτουριστικά θέρετρα, χώροι πώλησης κυπριακών παραδοσιακών εδεσμάτων κ.ά.

Με το Μέτρο της Κεφαλικής Επιδότησης Βοοειδών επιδοτείται το βοδινό κρέας ανά κεφαλή ζώου που σφάζεται ανεξάρτητα από την ηλικία, το γένος και το βάρος τους.

Με το Μέτρο της Επιδότησης του Αγελαδινού Γάλακτος επιδοτούνται οι παραγωγοί γάλακτος που κατέχουν νόμιμα ποσόστωση αγελαδινού γάλακτος. Οι αγελαδοτρόφοι οι οποίοι κατείχαν ποσόστωση, αλλά δεν είχαν παραγωγή γάλακτος κατά τη διάρκεια της γαλακτοκομικής περιόδου της τρέχουσας χρονιάς (π.χ. 01/04/2009 – 31/03/2010), απορρίπτονται για σκοπούς επιδότησης.

χιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ την αίτησή τους εμπρόθεσμα.

Οι βασικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ίδρυση των Συνδέσμων για τους παραγωγούς είναι δύο: (α) Να προβαίνουν σε ομαδικές και συντονισμένες προσπάθειες για αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών σε μια περιοχή, στα πλαίσια της καλής γεωργικής πρακτικής, και (β) να καταβάλουν τα τέλη τους στο Σύνδεσμο για την αγορά γεωργικών φαρμάκων και άλλων μέσων φυτοπροστασίας, στα χρονικά πλαίσια που καθορίζει η Επιτροπή του κάθε Συνδέσμου. Οι Σύνδεσμοι Προστασίας Φυτών λειτουργούν με επιτυχία τις τελευταίες δεκαετίες για τις καλλιέργειες της Ελιάς και του Αμπελιού. Παρουσιάζοντας τα πιο πάνω πλεονεκτήματα, έχουν καθιερωθεί στις συνειδήσεις των μελών παραγωγών, οι οποίοι έχουν ελαχιστοποιήσει το κόστος καταπολέμησης των εχθρών και ασθενειών τους. Οσοι επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και στον Κλάδο Προστασίας Φυτών του Τμήματος Γεωργίας.

Κεφαλικές Επιδοτήσεις Βοοειδών και Επιδότηση Αγελαδινού Γάλακτος

Παραδείσα Κωνσταντίνου Τεχνικός Αγροτικών Πληρωμών στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών

Τα Μέτρα Κεφαλικής Επιδότησης Βοοειδών και Αγελαδινού Γάλακτος είναι εθνικά Μέτρα Ενίσχυσης που εφαρμόζονται είτε με βάση τη συνθήκης προσχώρησης της Κύπρου στην ΕΕ, είτε κατόπιν αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου (και έγκρισης της ΕΕ). Χαρακτηρίζονται, κυρίως, από το γεγονός ότι, η παροχή επιδοτήσεων έχει στόχο την εισοδηματική στήριξη των αγροτών για τη συνέχιση δραστηριοτήτων, κυρίως, για τη διατήρηση του περιβάλλοντος στις αγροτικές περιοχές.

Κριτήρια συμμετοχής

• Η αίτηση γίνεται ανά εξάμηνο και υποβάλλεται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει σφάξει βοδινά. • Η επιδότηση δίνεται ανά κεφαλή ζώου που σφάζεται ανεξάρτητα από την ηλικία, το γένος και το βάρος του. • Δικαιούχοι θεωρούνται μόνο οι αιτητές, οι οποίοι έχουν υποβάλει στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ την αίτησή τους εμπρόθεσμα.

Υψος της ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται στα €222,12 ανά κεφαλή σφαγμένου ζώου. Σε περίπτωση που τα συνολικά αιτήματα πληρωμής ξεπερνούν το ανώτατο εγκεκριμένο ποσό, τότε θα γίνει αναλογική μείωση του κατά κεφαλή ποσού.

Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης

Η ενίσχυση πληρώνεται με βάση την αίτηση που υποβάλλεται από τον κτηνοτρόφο στον ΚΟΑΠ. Στην αίτηση πρέπει να δηλώνεται ο ακριβής αριθμός βοδινών που έχουν σταλεί για σφαγή. Η επιδότηση δίνεται σε δύο εξάμηνα: Α) 01/01/2009– 30/06/2009 και Β) 01/07/2009–31/12/2009.

Κριτήρια συμμετοχής

• Η αίτηση υποβάλλεται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει νόμιμα ποσόστωση αγελαδινού γάλακτος. • Η επιδότηση δίνεται ανά τόνο ποσόστωσης που κατείχε ο παραγωγός στις 31/3 της τρέχουσας χρονιάς, η οποία δίνεται από τον Οργανισμό Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας. • Δικαιούχοι θεωρούνται μόνο οι αιτητές, οι οποίοι θα έχουν υποβάλει στα Επαρ-

Υψος της ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης δεν έχει ακόμα καθοριστεί για το τρέχον έτος, στον παρόν στάδιο. Αναμένεται Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο οποίο έχει υποβληθεί ήδη μια πρόταση.

Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης

Η ενίσχυση πληρώνεται με βάση την αίτηση που υποβάλλεται από τον παραγωγό στον ΚΟΑΠ, στην οποία αναγράφεται ο Κωδικός Εκμετάλλευσης και η Συνολική Ποσόστωση Ετους (31/03/2009) σε λίτρα. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται μια φορά κάθε χρόνο και δηλώνεται η ποσόστωση που κατείχε ο παραγωγός κατά το τέλος της γαλακτοκομικής περιόδου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την προμήθεια αιτήσεων και ενημερωτικών εντύπων στα Επαρχιακά Γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών. Επίσης, περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δοθούν και από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών στο τηλέφωνο 77771999, όπως και από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.capo.gov.cy


˜

Ë

8

4/16/11

12:33 AM

Page 27

SMART CLEANING LTD ªπ∞ ∂∆∞πƒ∂π∞ °π∞ √§∞ ∏ ∂Ù·ÈÚ›· Ì·˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì °∂¡π∫√ ∫∞£∞ƒπ™ª√ ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÙÔ Û›ÙÈ, ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Û·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î‹Ô Û·˜. °È· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ:

¢π∞£∂∆√Àª∂: ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi χÛÈÌÔ (ÛÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ ‹ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜) Shampoo Polish Compound

™ËÌ›ˆÛË: ∆Ô ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ ¤ÚÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ Î·È Û·˜ ÙÔ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ›Ûˆ ¯ˆÚ›˜ ÂÈϤÔÓ ¤ÍÔ‰·.

°È· ÙÔ Û›ÙÈ:

°ÂÓÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. µ·„›Ì·Ù· ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ¯·ÏÈÒÓ. ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ηӷ¤‰ˆÓ. ∆ÔÔı¤ÙËÛË ÎÂÚ·ÌÈÎÒÓ Î·È ·ÚΤ

°È· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·:

∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ‚ÈÙÚ›ÓˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Î·È ¯ˆÚ·ÊÈÒÓ. ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ Â›ψÓ.

°È· ÙÔÓ Î‹Ô:

∂ÌÊ˘Ù‡ÛÂȘ ‰¤ÓÙÚˆÓ Î·È ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ∫Ï·‰¤Ì·Ù· ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ∫‹ˆÓ ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ¯ˆÚ·Ê›ˆÓ

∂ȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÌËÓÈ·›Ô˘˜ ÂÏ¿Ù˜!!! √π Ã∞ª∏§√∆∂ƒ∂™ ∆πª∂™ ∆∏™ ∞°√ƒ∞™. ∆∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

22350144-99697872 (‘øÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ) FACE BOOK: SMART CLEANING LTD

«ΚΡΕΑΤΟΕΠΙΛΟΓΕΣ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ∆

Τηλ: 22 38 13 82 - 99 54 87 59 - Fax: 22 10 81 02

Quality Meat & Delicatessen

Κρέατα & Κρεατο@αρασκευάσµατα Ποιότητας

ΦΡΕΣΚΑ ΚΡΕΑΤΑ ΧΟΙΡΙΝΟ / PORK

ΓΟΥΡΟΥΝΙΕΣ / PIGLETS ΑΡΝΙ-ΡΙΦΙ / LAMB ΒΟ∆ΙΝΟ / BEEF ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ / CHICKEN ΚΟΥΝΕΛΙ / RABBIT

FRESH MEAT

ΣΠΙΤΙΚΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ (χοιρινά, βοδινά, κοτόSουλου)

ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ BURGERS (pork, beef, chicken)

ΣΙΕΦΤΑΛΙΕΣ / SHEFTALIES ΣΝΙΤΣΕΛ / SCHNITZEL ΡΟΛΟ / MEATLOAF ΓΥΡΟ / DONER KEBAB ΡΟΣΤΟ / ROAST ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ / SAUSAGES ΠΑΣΤΟΥΡΜΑ / SPICY SAUSAGE ΖΑΛΑΤΙΝΑ / PORK IN GELATINE

HOMEMADE DELICATESSEN

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ & ΦΡΕΣΚΟΚΟΜΜΕΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ FRESHLY SLICED - PACKAGED

DELICATESSEN

(MEAT & CHEESE)

en J us t O p

ed

ΑΝΟΙΞΑΜΕ - Λογικές Τιµές - Τηρούνται οι κανόνες υγιεινής

AGROTIKA107:Layout 1

Ε@τανήσων 26Α&Β, 2302 Λακατάµεια


AGROTIKA107:Layout 1

28

4/16/11

12:33 AM

Page 28

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

αγροτικά ΝΕΑ

Κοινή Συνάντηση Υπουργών Γεωργίας Κύπρου – Δανίας – Πολωνίας

Πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη, 23 Μαρτίου, στη Λευκωσία

κοινή συνάντηση των Υπουργών Γεωργίας της τριαδικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πολωνία – ∆ανία – Κύπρος. Πρό-

κειται για τη δεύτερη προπαρασκευαστική συνάντηση των Υπουργών Γεωργίας, η οποία πραγµατοποιείται ενόψει της κοινής Προεδρίας των τριών Χωρών. Η πρώτη έγινε τον περασµένο

Οκτώβριο στη Βαρσοβία. Κατά τη συνάντηση, στην οποία προ-

ήδρευσε ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. ∆ηµήτρης Ηλιάδης, συζητήθηκαν θέµατα που

αφορούν των καταρτισµό του Κοινού Προγράµµατος της Προεδρίας Πολωνίας, ∆ανίας, Κύπρου και η συνεργασία µεταξύ των τριών Χωρών. Ειδικότερα, συζητήθηκαν τα βασικά θέµατα που θα τύχουν χειρισµού κατά την προεδρία, καθώς και οι προτε-

ραιότητες της δεκαοκτάµηνης προεδρίας, όπως η µεταρρύθ-

µιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Νοµοθεσίας για την υγεία των ζώων και τη φυτοϋγεία. Μετά το πέρας της συνάντησης, οι Υπουργοί Γεωργίας

ΤΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Κόκκινο στην ιδιωτική αποθεματοποίηση στο ελαιόλαδο από την Κομισιόν

Πηγή «Αγρότυπος»

Σε νέα συνάντηση της Επιτροπής Ελαιολάδου της

χωρών, όπως της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γαλ-

ενεργοποίηση του µέτρου της ιδιωτικής αποθε-

υπόλοιποι δεν είχαν κάποια αντίρρηση.

Ε.Ε. αποφασίστηκε ότι δεν υπάρχει λόγος για την µατοποίησης. Την ίδια στιγµή στην Ισπανία αλλά και στην Ιταλία οι τιµές τις τε-

«ΕΕ 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση τόνισαν σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca. Μιλώντας επί του θέµατος ο Γε-

νικός Γραµµατέας των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen, τόνισε «Τα δάση έχουν τεράστιο δυναµικό για την καταπολέµηση

της αλλαγής του κλίµατος και για να βοηθήσουν την ΕΕ να ανακάµψει από την τρέχουσα οικονοµική κρίση. Ο δασικός τοµέας

παρέχει σήµερα 3,6 εκατοµµύρια θέσεων εργασίας στην Ευ-

ρώπη και πάνω από 16 εκατοµµύρια ευρωπαϊκές οικογένειες ζουν ή εξαρτώνται από το δασικό περιβάλλον για την επιβίωσή

τους. Ο δασικός τοµέας είναι βιώσιµος, φιλικός προς το περιβάλλον και περιστρέφεται γύρω από τις ανανεώσιµες πηγές. Το

ξύλο παίζει βασικό ρόλο για να βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει τους

στόχους για την ανανεώσιµη ενέργεια. Η χρήση του ξύλου στις κατασκευές µπορεί επίσης να συµβάλει σηµαντικά στην πολι-

τική της ΕΕ για το κλίµα και τους στόχους µείωσης των αερίων θερµοκηπίου, αλλά το ξύλο είναι και ένας αποτελεσµατικός

και Ιταλία έχουν ήδη προσεγγί-

σει τα όρια των τιµών αναφο-

ράς για την εφαρµογή της

στην απόφασή της τονίζει ότι

Ιδιωτικής Αποθεµατοποίησης

παρακολουθεί την πορεία των

που είναι 1,77 € /κιλό για το

τιµών και αναµένεται να πραγ-

εξαιρετικό Παρθένο, 1,71 για

µατοποιήσει νέα συνάντηση,

το Παρθένο και 1,52 για το

στις 13 Απριλίου, στην οποία θα

µελετήσει τις εξελίξεις των

β) και εξακολουθούν να είναι ιδία από το 1997-98,

τρίτη φορά από την Κοµισιόν η Υπουργός Γεωρ-

οτριβείου είναι 2,49 €/κιλό συµφωνά µε το Παρα-

της Ιδιωτικής Αποθεµατοποίησης είχε ζητήσει για

γίας της Ισπανίας κ. Rosa Aguilar, την παραµονή ενός συλλαλητηρίου των ελαιοπαραγωγών που είχε πραγµατοποιηθεί στη χώρα της, στις 17 Μαρ-

τίου, τονίζοντας ότι «ο τοµέας του ελαιόλαδου δεν αντέχει πλέον». Το αίτηµα της Ισπανίδας Υπουρ-

γού είχαν υποστήριξαν στο Συµβούλιο Υπουργών

όλοι οι υπουργοί Γεωργίας των ελαιοπαραγωγών

της. Παράλληλα η Υπουργός παρατηρούσε ότι τα

χαµηλά επίπεδα τιµών οφείλονται στα υψηλά

αποθέµατα ελαιόλαδου που υπάρχουν στην

χωρά της, τα οποία ήδη είναι κατά 30% υψηλότερα από ότι ήταν κατά µέσο όρο τις τρεις προηγούµενες χρονιές.

Κοινοβουλίου για σαφή σήµανση των τροφίµων

παϊκού

παρουσίασε σειρά εναλλακτικών προτάσεων τις

σεις µεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ΕυρωΣυµβουλίου

για

τα

κλωνοποιηµένα

τρόφιµα. Συνέπεια της κατάρρευσης ήταν η απόρριψη της νοµοθετικής πρότασης της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής για τα νέα είδη τροφίµων. Με αφορµή την κατάρρευση των διαπραγµατεύ-

σεων, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κριτών Αρ-

σένης, µέλος της διαπραγµατευτικής οµάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δήλωσε:

«Είχαµε προειδοποιήσει και το Συµβούλιο και την Επιτροπή ότι δε θα διστάζαµε να καταρρίψουµε

την πολυπόθητη για την ευρωπαϊκή βιοµηχανία

νοµοθεσία για τις διαδικασίες έγκρισης νέων ειδών τροφίµων, αν οι ευρωπαίοι πολίτες δεν προστατεύονται επαρκώς από τα τρόφιµα από

κλωνοποιηµένα ζώα. Το ελάχιστο που ήµασταν διατεθειµένοι να δεχθούµε, ήταν η πλήρης κατοχύρωση του δικαιώµατος των ευρωπαίων πολιτών

να ενηµερώνονται µέσω σήµανσης αν τα τρόφιµα τους προέρχονται από κλωνοποιηµένα ζώα.

της χρήσης του ξύλου και επαρκή χρηµατοδότηση για τα σχετικά

θηκε την απαγόρευση διάθεσης τροφίµων από

κοινοτική πολιτική αγροτικής ανάπτυξης».

τηρητήριο Τιµών των Τροφίµων του Υπουργείου

Σε κατάρρευση οδηγήθηκαν οι διαπραγµατεύ-

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε εξαίρεση χώρες

µε τα δάση µέτρα θα πρέπει να είναι διαθέσιµη στη µελλοντική

ενώ το κόστος παραγωγής στην έξοδο του Ελαι-

Κατέρρευσαν οι ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις για τα κλωνοποιημένα τρόφιμα

συλλέκτης άνθρακα. Έτσι, η ΕΕ θα πρέπει να προσανατολιστεί προς τη δηµιουργία ενός κοινού πλαισίου για την προώθηση

Λαµπάντε (οξύτητας άνω των 2

τιµών. Το αίτηµα για άµεση εφαρµογή του Μέτρου

κεια τις κοινής τους Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

συµβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής

Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα

αρµόδια Επιτροπή της Κοµισιόν

Ενηµέρωσης το στίγµα των προτεραιοτήτων τους κατά τη διάρ-

δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές,

µεταξύ άλλων ότι οι τιµές στην

ζουν µια αυξητική τάση. Η

αποτελέσµατα της συνάντησης και έδωσαν στα Μέσα Μαζικής

Τον µείζονος σηµασίας ρόλο που διαδραµατίζουν τα δάση στη

Στο αίτηµά της η Ισπανίδα Υπουργός σηµείωνε

λευταίες ηµέρες παρουσιά-

των τριών Χωρών έδωσαν διάσκεψη Τύπου, όπου ανέφεραν τα

Νέες θέσεις απασχόλησης προσφέρουν τα δάση

λίας, της Πορτογαλίας και της Κύπρου, αλλά και οι

όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και η Γαλλία, δε δέχ-

κλωνοποιηµένα ζώα και τους απογόνους τους.

Απέρριψε επίσης την εναλλακτική πρόταση του

αυτών. Από την άλλη. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

οποίες η πλειοψηφία των κρατών µελών και ο επί-

τροπος Ντάλι αρνήθηκαν. Η στάση αυτή είναι ακατανόητη καθώς δεν υπάρχει όφελος από τη χρήση κλωνοποιηµένων για την παραγωγή τρο-

φής για τους ευρωπαίους πολίτες και παραγωγούς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συµβούλιο θα πρέπει πλέον να έλαβαν το µήνυµα ότι το Κοινοβούλιο δεν θα διστάζει να ασκεί τα δικαιώµατα που του δίνει η συνθήκη της Λισσαβόνας προκειµένου να

προστατεύσει τα αυτονόητα δικαιώµατα των ευ-

ρωπαίων πολιτών καταρρίπτοντας νοµοθετικές προτάσεις όποτε αυτό είναι αναγκαίο».

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ  

Μηνιαία Ενημερωτική Εφημερίδα για τον αγροτικό κόσμο της Κύπρου

Advertisement