Page 1


DET SKETE I DE DAGE M A LE BO G F O R 9 T IL 90 -Ã… RIG E

O RIGINA LTEKST AF ANT ONI A JACKSON IL LUS TRERET AF FELI CI TY FRENCH


I byen Nazaret i Galilæa var pigen Maria forlovet med en tømrer ved navn Josef. En dag viste englen Gabriel sig for Maria og sagde: “Fred være med dig, du velsignede! Du skal føde et barn” “Hvordan skal det gå til?” spurgte Maria. “Jeg er jo endnu ikke gift.” Gabriel sagde: “Gud vil lade det ske. Barnet er Guds søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han vil bringe velsignelse til hele verden.” “Jeg vil gøre, som Gud ønsker,” svarede Maria.


Nyheden om, at Maria skulle have et barn, gjorde Josef ked af det. “Marias barn er ikke mit barn,” sukkede han. Men en engel kom til ham i en drøm og sagde: “Gud ønsker, at du skal tage dig af Maria og barnet, for barnet er Guds søn og skal bringe velsignelse til hele verden.”


Uddrag af det skete i de dage  
Uddrag af det skete i de dage  
Advertisement