Page 1

LOV PRI S H ER R EN S N AV N

Lovpris Herren på jorden, alle I havdyr og store dyb, ild og hagl, sne og røg, du stormvejr, der udfører hans befaling! Yndefulde engle, svævende sommerfugle, dansende delfiner, fugle i flugt, kyllinger, der sover trygt hos deres mor. Syng og nyn en lovsang til Gud, mens du sætter farve på de fantasifulde tegninger.

LOVPRIS HERRENS NAVN MAL EB O G F O R 9 TI L 9 0 -ÅR I G E

JACKSON FRENCH


LOVPRIS HERRENS NAVN M A LE BO G F O R 9 T IL 90 -Ã… RIG E

O RIGIN A LTE KST SAMLET AF ANT ONI A JACKSON IL LUS TR ERET AF FELI CI TY FRENCHLOVPRIS HERRENS NAV N Lovpris Herren i himlen, lovpris ham i det højeste! Lovpris ham, alle hans engle. Lovpris ham, sol og måne, lovpris ham, alle lysende stjerner! De skal lovprise Herrens navn, for på hans befaling blev de skabt.


Lovpris Herren på jorden, alle I havdyr og store dyb, ild og hagl, sne og røg, du stormvejr, der udfører hans befaling! Alle I bjerge og høje, alle I frugttræer og cedertræer, alle I vilde dyr og alt kvæg, alle I krybdyr og vingede fugle! Alle jordens konger og folk, alle jordens stormænd og dommere, unge mænd og piger, gamle og unge! De skal lovprise Herrens navn. F RA S ALME 148


PRIS GUD Min sjæl, du Herren love, hans navn mit hjerte frydes ved; i kor med fugl i skove lovsyng med tak hans miskundhed! Han råded på din vånde bod og al din skyld forlod; han til sin barm dig drager, dit banesår er lægt; den hvile, dér du smager, gør ung trods alders vægt; han skifter ret og tager fortrykte i sin varetægt. DDS

NR .

12,1 –

SKREVET OVER

S L 103HERREN ER KONGE Råb det ud blandt folkene: Herren er konge! Ja, jorden står fast, den rokkes ikke. Han dømmer folkene med retskaffenhed. Himlen skal glæde sig, jorden juble, havet med alt, hvad det rummer, skal larme, marken med alt, hvad den bærer, skal juble, alle skovens træer skal råbe af fryd for Herren; for han kommer, han kommer for at holde dom over jorden, han holder dom over verden med retfærdighed og over folkene i sin trofasthed. S ALME 96,10-13Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.