Page 1

    j - 

ะœัƒะทะธั‡ะบะฐ

ะบัƒะปั‚ัƒั€ะฐ

          a  pa pe ocoe 


Музичка култура 6 Приручник за наставнике музичке културе за шести разред основне школе Мр Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан Уредник Снежана Деспотовић Извршни уредник Лидија Станојевић Рецензенти Мирјана Миличић-Прокић, музички педагог, музички уредник Дечјег културног центра и Фестивала дечјег музичког стваралаштва ФЕДЕМУС Ивона Мензалин, професор музичке културе у Основној школи „Владислав Рибникар“ Лектура Борка Слепчевић Техничко уређење Милица Дечански Графичко обликовање Андрија Ћеранић Дизајн Студио Логос Фотографије Getty images Срђан Стефановић Архива Логоса Издавач Нови Логос Цара Душана 48, Београд tel: 011/2636 520; fax: 011/2620 365 e-mail: office@logos-edu.rs За издавача Нада Осмајић Штампа Grafostil, Крагујевац

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-6109-031-8 COBISS. SR-ID 178030604


Мр Александра Паладин Драгана Михајловић-Бокан

Музичка култура 6 Приручник за наставнике музичке културе за шести разред основне школе


Садржај Кратак водич кроз приручник ...........................................................................................6 Увод ...........................................................................................................................................7 1. Дидактичко-методички појмови ........................................................................ 8 1.1. Припремање и планирање образовно-васпитног рада ....................................9 1.2. Наставни програм ...................................................................................................10 1.3. Годишњи (глобални) план рада ............................................................................12 1.4. Месечни (оперативни) план рада ........................................................................13 1.5. Планирање и припремање наставних часова ...................................................17 1.6. Праћење, вредновање и оцењивање у настави музичке културе ................19 1.6.1. Врсте оцењивања .........................................................................................20 1.6.2. Принципи оцењивања ................................................................................20 1.6.3. Критеријуми оцењивања ............................................................................21 1.6.4. Провера нивоа усвојености знања ...........................................................23 1.7. Образовни стандарди .............................................................................................25 1.7.1. Дефинисање области у настави музичке културе ................................26 1.8. Литература за предмет музичка култура ...........................................................28 2. Предлози наставних планова ........................................................................... 30 2.1. Предлог годишњег плана рада наставника........................................................31 2.2. Предлози месечних (оперативних) планова .....................................................36 3. Концепција уџбеника ......................................................................................... 47 3.1. Први део уџбеника ..................................................................................................49 3.1.1. Избор нумера и могућности њихове употребе .....................................50 3.2. Други део уџбеника .................................................................................................53 3.3. Трећи део уџбеника .................................................................................................55 3.4. Четврти део уџбеника .............................................................................................57 4. Предлог наставног плана по наставним јединицама .................................... 59 4.1. Могући ток часа .......................................................................................................61 5. Предлози припрема за извођење часа ............................................................. 65

4


Поштовани наставници, уз приручник који држите припремили смо вам и ЦД на којем се налазе комплетан садржај и још неки додатни материјали у електронској форми: • Предлог годишњег (глобалног) плана • Предлози месечних планова • Предлози дневних припрема за час Сав материјал дат у word-овим фајловима можете мењати, допунити и прилагодити својим потребама и жељама. Нови Логос

5


Кратак водич кроз приручник

1. Дидактичко-методички појмови 2. Предлози наставних планова 3. Концепција уџбеника 4. Предлог наставног плана по наставним јединицама

5. Предлози припрема за извођење часа

Живот композитора

Занимљиво

Историја

Текстови песама на страном језику

6


2.1. Предлог годишњег плана рада наставника

_____________________________________________________________ ОШ „_____________________________________“ (назив основне школе)

_______________________________________ (место)

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА за школску 20__/20__. годину

___________________________________________________________ (име и презиме наставника)

Наставни предмет:

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Наставни план и програм предмета објављује се у „Просветном гласнику“, број 6 од 2009. године, а измене и допуне у броју __/__ од ____/____. године.

Разред шести, недељни фонд часова 1, годишњи фонд часова 36.

Планови рада реализују се у следећим одељењима: ______________________________ _________________________________________________________________________

31


Циљ наставе музичке културе је развијање интересовања за музичку уметност као и упознавање музичке традиције и културе свог и других народа. Такође, ученици треба да упознају музичку традицију и културу свог и дугих народа. Неопходно је неговање и развијање музикалности и креативности код ученика, као и неговање смисла за заједничко музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима. Задаци наставе музичке културе су: • Неговање и развијање способности и извођења музике (певање/свирање) • Развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике • Подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике) • Даље упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности • Припремање програма за културну и јавну делатност школе • Упознавање занимања музичке струке

32


Табела 1: Предлог годишњег плана * Напомена: Часови музичке културе конципирани су тако да сваки обухвата понављање, обраду и систематизовање градива. НАСТАВНА ОБЛАСТ Певањем и свирањем упознајемо музику

Слушање и упознавање музике

1.

Повела је Јела, народна песма

Ст. Ст. Мокрањац: Пета руковет, „Повела је Јела“

2.

Ој, за гором, за зеленом, народна песма

Ст. Ст. Мокрањац: Пета руковет, „Ој, за гором, за зеленом“

3.

Ој, голубе, народна песма

Мој голубе

4.

Шестица/Чачанка, коло на свирали; Прелетеше птице ластавице, народна песма с Косова и Метохије; Пошла румена, народна Јова Ружу кроз свиралу зове, двојнице; песма Благо нама, ево нашег кума, свадбена песма, коло на гајдама; Слободан Тркуља: Лепе моје црне очи

5.

Ноћас нису сјале, музика: Станислав Бинички, текст: Алекса Шантић

Станислав Бинички: Ноћас нису сјале

6.

Разграна се грана јоргована, народна песма

Ст. Ст. Мокрањац: Осма руковет, „Разгранала грана јоргована“; Разгранала грана јоргована – Колибри

Час

Ст. Ст. Мокрањац: Пета руковет, Осма руковет (одломци); Јосиф Маринковић: Оче наш; Станислав Бинички: Марш на Дрину

7.

8.

Тихо ноћи, староградска Тихо ноћи, у извођењу дечјег хора песма „Колибри“ и тамбурашког оркестра

9.

Успаванка, Волфганг Амадеус Моцарт

Волфганг Амадеус Моцарт: Успаванка; Петар Коњовић: Под пенџери; Франц Шуберт: Дивља ружица; Константин Бабић: Шашава песма

10.

Српкиња, Исидор Бајић

Исидор Бајић: Српкиња

11.

Скоч’ коло, народна песма

Ст. Ст. Мокрањац: Осма руковет, „Скоч’ коло“ Милоје Милојевић, Муха и комарац; Петар Коњовић: Коштана, „Велика чочечка игра“; Јосип Славенски: Симфонија Оријента, „Пагани“; Марко Тајчевић: Седам балканских игара (избор); Душан Радић: Гунгулице (избор); Радомир Петровић: Сватовске шаљивке – утврђивање; Константин Бабић, Гимнастика за два цванцика (Цванцичица)

12.

13.

Кочија, дечја песма из Индонезије

Слушањем упознајемо нова дела и композиторе Шта све чини музику?

Слушањем упознајемо нова дела и композиторе Српска народна традиција

Слушањем упознајемо нова дела и композиторе Српска уметничка музика

Шта све чини музику Соло песма

Слушањем упознајемо нова дела и композиторе Српска уметничка музика

Кочија, дечја песма из Индонезије

33


НАСТАВНА ОБЛАСТ Певањем и свирањем упознајемо музику

Слушање и упознавање музике

Зима: Јохан Себастијан Бах

Антонио Вивалди: Годишња доба, „Зима“ и „Пролеће“ (одломак); Јохан Себастијан.Бах: Свита за флауту и оркестар, бр. 2, h-moll, БWВ 1067, „Бадинери“; Ђузепе Тартини: Ђавољи трилер, фрагмент

15.

Свитац, Петар Озгијан

Петар Озгијан: Свитац; Добрица Ерић, текст, Невена Мајдевац, музика (уч. ОШ „Краљ Петар И“): Чудесни свитац

16.

Љубица, Ј. Реихард

Каранфиле, цвеће моје, народна; Јутрос ми је ружа процветала, народна; Франц Шуберт: Дивља ружица

Час

14.

Шта све чини музику?

Слушањем упознајемо нова дела и композиторе Европска уметничка музика

Шта све чини музику Певачки гласови, јачина гласа

17.

Цавти, ружо, цавтели божури, народна песма; Мек Дејвид, Ал Хофман: Бибиди-бабиди; Ришар Жене: Италијанска салата

18.

Волфганг Амадеус Моцарт: Чежња за пролећем; Слушањем упознајемо нова Волфганг Амадеус Моцарт: Чаробна фрула, дела и композиторе дует Папагена и Папагене; Европска уметничка музика Лудвиг ван Бетовен: Симфонија бр. 5, c-moll, 1. став (одломак)

Чежња за пролећем, Волфганг Амадеус Моцарт

Волфганг Амадеус Моцарт: Чаробна фрула, арија Краљице ноћи; Ендрју Лојд Вебер: Пиано; Волфганг Амадеус Моцарт: Фигарова женидба, арија Керубина; Жорж Бизе: Кармен, „Сегедиља“; Шта све чини музику Ђузепе Верди: Аида, арија Радамеса; Врсте певачких гласова Фреди Меркјури: Ми смо шампиони (Wе are the champions); Ђоакино Росини: Севиљски берберин, арија Фигара; Волфганг Амадеус Моцарт: Чаробна фрула, арија Сарастра

19.

20.

Јелено девојко, народна песма

Ој, девојко, коло

Шпанска песма, C. West

Пако де Лусија Entre Dos Aguas

22.

Снивај, спавај: Франц Шуберт

Франц Шуберт: Снивај, спавај; Пастрмка; Дивља ружица; Феликс Менделсон: Концерт за виолину и оркестар е-moll, 1. став (одломак); Јоханес Брамс: Мађарске игре (избор)

23.

Ах, што волим: Јохан Себастијан Бах

Јохан Себастијан Бах: Буди задовољан; Петар Илич Чајковски: Крцко Орашчић, „Валцер цвећа“

21.

34

Слушањем упознајемо нова дела и композиторе

Слушањем упознајемо нова дела и композиторе Европска уметничка музика


НАСТАВНА ОБЛАСТ

Час

Певањем и свирањем упознајемо музику

Слушање и упознавање музике

Волфганг Амадеус Моцарт: Мала ноћна музика, трећи став, „Менует“; Петар Илич Чајковски: Крцко Орашчић, „Валцер цвећа“

24.

25.

Шушти, шушти бамбусов лист: песма из Јапана

Шушти, шушти бамбусов лист

26.

Бибиди-бабиди: Мек Дејвид и Ал Хофман

Мек Дејвид и Ал Хофман; Луис Армстронг: Бибиди-бабиди

27.

Коњски реп, Константин Бабић

Константин Бабић: За свако чудо; Константин Бабић: Соса и сат

28.

Где је онај цветак жути: Ђ. Б. Перголези: Где је онај цветак жути Ђ. Б. Перголези

Слушањем упознајемо нова дела и композиторе Шта све чини музику? Шта све чини музику Сложена троделна песма

29.

Коробушка: Руска народна песма

Николај Римски Корсаков: Бумбаров лет; Шта све чини музику Ђоакино Росини: Дует мачака; Ерос Рамацоти: Оно што чини живот (Cose Дует della vita / Can’t stop thinking of You)

30.

Спокојно спавај, Д. Кабалевски

Волфганг Амадеус Моцарт: Чаробна фрула, Шта све чини музику дует Папагена и Папагене Дует Петар Илич Чајковски: Успавана лепотица (одломак); Александар Бородин: Кнез Игор, „Половецке игре“; Едвард Григ: Пер Гинт, 1. свита „Јутро“ и „ У двору планинског краља“; Слушањем упознајемо нова дела и композиторе Николај Римски Корсаков: Шехерезада, 1. став – „Море и Симбадов брод“, (одломак); Европска уметничка музика Бенџамин Бритн: Једноставна симфонија, 1. став; Сергеј Прокофјев: Ромео и Јулија, „Монтеки и Капулети“; Игор Стравински: Петрушка, (одломак)

31.

32.

33.

34.

Рунолист: Ричард Роџерс

Ричард Роџерс: Рунолист, („Edelweiss“)

Чему служи срце: текст: Недељко Попадић,текст: Ирина Симулов, Недељко Попадић, уч. ОШ „Краљ Петар I“, музика: Чему служи музика: Ирина Симулов, срце уч. ОШ „Краљ Петар I“ Калипсо: Јан Холдсток

Хари Белафонте: Збогом Јамајка; Калипсо

35.

Машта: музика и текст: Александра Ерцег, уч. ОШ „Лазар Саватић“

Александра Ерцег, уч. ОШ „Лазар Саватић“, музика и текст: Машта

36.

Обнављање градива шестог разреда

35


36 ЗА СЕПТЕМБАР 20__. ГОДИНЕ

Уводни час; обрада; понављање градива Обрада; понављање градива Обрада; понављање градива

Обрада

Повела је Јела, народна песма; Пета руковет, „Повела је Јела“, Ст. Ст. Мокрањац

Ој, за гором, за зеленом, народна песма; Пета руковет, „Ој, за гором, за зеленом“, Ст. Ст. Мокрањац

Ој, голубе, народна песма; Мој голубе, народна песма

Пошла румена, народна песма; Шестица/Чачанка, коло на свирали; Прелетеше птице ластавице, народна песма с Косова и Метохије; Јова Ружу кроз свиралу зове, двојнице; Благо нама, ево нашег кума, свадбена песма, коло на гајдама

Певањем и свирањем упознајемо музику

Певањем и свирањем упознајемо музику

Певањем и свирањем упознајемо музику

1.

2.

3.

4.

Тип часа

Певањем и свирањем упознајемо музику

Назив наставне јединице

Назив наставне области

Р. б. часа наставне јединице

Фротални

Фротални; групни рад

Фронтални; групни

Фронтални; групни рад

Облик рада

Аудитивна средства

Аудитивна средства, помоћнотехничка средства

Наставна средства

Текстовна Монолошка, наставна дијалошка, средства, слушање аудиоаудитивна примера средства

Текстовна Монолошка, наставна дијалошка, средства, слушање аудиоаудитивна примера срества

Комбинована

Монолошка, слушање аудио-примера, практични рад

Наставне методе

Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред _________________ Оцена остварености плана за претходни месец и разлози одступања __________________________________________________

Школа _________________________

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА

Активна метода (ученици самостално праве ритам)

Активна метода

Иновације у настави

Народна традиција

Народна традиција

Народна традиција

Корелација

Недељни број часова 1

Школска 20__ / __.

Оцена остварености плана и разлози одступања

2.2. Предлози месечних (оперативних) планова


37

ЗА ОКТОБАР 20__. ГОДИНЕ

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА

Назив наставне области

Певањем и свирањем упознајемо музику

Певањем и свирањем упознајемо музику

Слушањем упознајемо нова дела и композиторе

Певањем и свирањем упознајемо музику

Р. б. часа наставне јединице

5.

6.

7.

8.

Тип часа

Тихо ноћи, староградска; Тихо ноћи; Хор „Колибри“ Тихо ноћи; Тамбурашки оркестар

Разграна се грана јоргована, народна песма; Осма руковет, „Разграна се грана јоргована”; Ст. Ст. Мокрањац; Разграна се грана јоргована Пета руковет (одломци), Осма руковет (одломци), Ст. Ст. Мокрањац; Оче наш, Јосиф Маринковић; Марш на Дрину, Станислав Бинички

Обрада

Обрада; понављање градива

Обрада; понављање градива

Обрада; Ноћас нису сјале, музика: Станислав Бинички, текст: Алекса Понављање Шантић градива

Назив наставне јединице

Фронтални; индивидуални рад

Фронтални

Монолошка, дијалошка, слушање аудиопримера

Фронтални; индивидуални

Облик рада

Наставна средства

Текстовна Монолошка, наставна дијалошка, средства, слушање аудиоаудитивна примера средства

Историја

Текстовна Монолошка, наставна дијалошка, средства, слушање аудиоаудитивна примера средства

Корелација

Историја

Активна метода

Активна метода

Иновације у настави

Недељни број часова 1

Школска 20__ / __.

Текстовна Монолошка, наставна дијалошка, средства, слушање аудиоаудитивна примера средства

Текстовна Монолошка, наставна дијалошка, средства; слушање аудиоаудитивна примера средства

Наставне методе

Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред _________________ Оцена остварености плана за претходни месец и разлози одступања __________________________________________________

Школа _________________________

Оцена остварености плана и разлози одступања


38 ЗА НОВЕМБАР 20__. ГОДИНЕ

Српкиња, Исидор Бајић

Скоч’ коло, народна песма; Осма руковет, „Скоч’ коло”, Ст. Ст. Мокрањац

Певањем и свирањем упознајемо музику

Певањем и свирањем упознајемо музику

Муха и комарац, Милош Милојевић; Коштана, „Великочоченска игра“, Петар Коњовић; Муха и комарац, Милоје Милојевић; Коштана, „Велика чочечка игра“, Петар Коњовић; Слушањем Симфонија Оријента, „Пагани“, Јосип упознајемо Славенски; Обрада нова дела и Седам балканских игара (избор), композиторе Марко Тајчевић; Гунгулице (избор), Душан Радић; Сватовске шаљивке – Радомир Петровић; Гимнастика за два цванцика („Цванцичица“), Константин Бабић

9.

10.

11.

12.

Обрада; Понављање градива

Обрада; понављање градива

Обрада; понављање градива

Успаванка, Волфганг Амадеус Моцарт; Успаванка Под пенџери, Петар Коњовић; Дивља ружица, Франц Шуберт; Шашава песма, Константин Бабић

Тип часа

Певањем и свирањем упознајемо музику; слушањем упознајемо нова дела и композиторе (соло песма)

Назив наставне јединице

Назив наставне области

Р. б. часа наставне јединице

Монолошка, дијалошка, слушање аудиопримера

Монолошка, дијалошка, слушање аудиопримера

Наставне методе

Фронтални

Монолошка, дијалошка, слушање аудиопримера

Монолошка, Фронтални; дијалошка, индивидуални слушање аудиопримера

Фронтални

Фронтални, индивидуални, групни рад

Облик рада

Текстовна наставна средства, аудитивна средства

Текстовна наставна средства, аудитивна средства Текстовна наставна средства, аудитивна средства

Текстовна наставна средства, аудитивна средства

Наставна средства

Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред _________________ Оцена остварености плана за претходни месец и разлози одступања __________________________________________________

Школа _________________________

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА

Активна метода (покрет)

Активна метода; истраживачки рад

Иновације у настави

Историја

Народна традиција

Историја

Српски језик, историја

Оцена оствареКорелација ности плана и разлози одступања

Недељни број часова 1

Школска 20__ / __.


39

ЗА ДЕЦЕМБАР 20__. ГОДИНЕ

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА

Европска уметничка музика Годишња доба, „Зима“ и „Пролеће“ (одломак), А. Вивалди; Свита за флауту и оркестар, бр. 2, h-moll Обрада БWВ 1067 „Бадинери“, Јохан Себастијан Бах; Ђавољи трилер (одломак), Ђузепе Тартини

Свитац, Петар Озгијан; Невена Обрада; Мајдевац, (уч. ОШ „Краљ Петар I“): понављање Чудесни свитац градива

Љубица, Ј. Реихард; Каранфиле, цвеће моје, народна; Јутрос ми је ружа процветала, народна; Дивља ружица – Франц Шуберт

Певањем и свирањем упознајемо музику; слушањем упознајемо нова дела и композиторе (европска уметничка музика)

Певањем и свирањем упознајемо музику

Певањем и свирањем упознајемо музику

14.

15.

16.

Текстовна наставна средства, помоћнотехничка средства

Наставна средства

Текстовна Монолошка, наставна дијалошка, средства, слушање аудиоаудитивна примера средства

Монолошка, дијалошка

Наставне методе

Текстовна Монолошка, наставна дијалошка, средства, слушање аудиоаудитивна примера средства

Текстовна Монолошка, наставна Фронтални, дијалошка, средства, индивидуални слушање аудиоаудитивна рад, групни рад примера средства

Фронтални

Фронтални

Облик рада

Системтизација, Фронтални обрада

Обрада; Кочија, дечја песма из Индонезије понављање градива

13.

Тип часа

Певањем и свирањем упознајемо музику

Назив наставне јединице

Назив наставне области

Р. б. часа наставне јединице

Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред _________________ Оцена остварености плана за претходни месец и разлози одступања __________________________________________________

Школа _________________________

Активна метода

Активна метода

Активна метода

Иновације у настави

Биологија

Историја

Географија

Корелација

Недељни број часова 1

Школска 20__ / __.

Оцена остварености плана и разлози одступања


40 ЗА ЈАНУАР 20__. ГОДИНЕ

Обрада; понављање градива

18.

Чежња за пролећем, Волфганг Амадеус Моцарт; Чаробна фрула, дует Папагена и Папагене, Волфганг Амадеус Моцарт; Симфонија бр. 5, c-moll, 1. став (одломак), Лудвиг ван Бетовен

Певањем и свирањем упознајемо музику; слушањем упознајемо нова дела и композиторе (европска уметничка музика)

Тип часа

Обрада

Назив наставне јединице

17.

Назив наставне области

Љубица, Ј. Реихард; Шта све чини Цавти, ружо, цавтели божури, музику? народна песма (Упознавање Бибиди-бабиди, Мек Дејвид и Ал певачких Хофман гласова, јачина гласа) Италијанска салата, Ришар Жене

Р. б. часа наставне јединице

Фронтални

Фронтални

Облик рада

Наставна средства

Текстовна Монолошка, наставна дијалошка, средства, слушање аудиоаудитивна примера средства

Текстовна наставна средства, аудитивна Монолошка, средства, дијалошка, слушање аудио- аудиовизуелна примера средства (уколико су доступна)

Наставне методе

Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред _________________ Оцена остварености плана за претходни месец и разлози одступања __________________________________________________

Школа _________________________

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА

Иновације у настави

Књижевност

Естетика

Оцена остварености плана и Корелација разлози одступања

Недељни број часова 1

Школска 20__ / __.


41

ЗА ФЕБРУАР 20__. ГОДИНЕ

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА

Певањем и свирањем упознајемо музику

21.

22.

Обрада

Снивај, спавај, Пастрмка, Дивља ружица, Франц Шуберт Обрада; Концерт за виолину и оркестар понављање e-moll, 1. став (одломак), градива Феликс Менделсон Мађарскa игрa D-dur, Јоханес Брамс

Шпанска песма, C. West; Entre Dos Aguas

Монолошка, дијалошка, слушање аудиопримера

Монолошка, дијалошка, слушање аудиопримера

Наставне методе

Фронтални

Монолошка, дијалошка, слушање аудиопримера

Монолошка, Фронтални, рад дијалошка, слушање у паровима аудио-примера, практичан рад

Певањем и свирањем упознајемо музику

Обрада; понављање градива

20.

Јелено девојко, народна песма; Ој, девојко, коло

Фронтални, групни рад

Облик рада

Певањем и свирањем упознајемо музику

Тип часа

Фронтални

Назив наставне јединице

19.

Назив наставне области

Чаробна фрула, арија Краљице ноћи, В. А. Моцарт Пиано, Ендрју Лојд Вебер Фигарова женидба, арија Керубина Шта све Кармен, „Сегедиља”, Жорж Бизе чини музику? Аида, арија Радамеса, Ђ. Верди (Врсте Обрада Ми смо шампиони (Wе аre the певачких champions), Фреди Меркјури гласова) Севиљски берберин, арија Фигара, В. А. Моцарт Чаробна фрула, арија Сарастра, В. А. Моцарт

Р. б. часа наставне јединице

Текстовна наставна средства, аудитивна средства

Текстовна наставна средства, аудитивна средства Текстовна наставна средства, аудитивна средства

Текстовна наставна средства, аудитивна средства, аудиовизуелна средства (уколико су доступна)

Наставна средства

Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред _________________ Оцена остварености плана за претходни месец и разлози одступања __________________________________________________

Школа _________________________

Српски језик, народна традиција

Естетика

Корелација

Историја

Истраживачки Музички рад, активна инструменти метода

Активна метода

Иновације у настави

Недељни број часова 1

Школска 20__ / __.

Оцена остварености плана и разлози одступања


42 ЗА МАРТ 20__. ГОДИНЕ

Мала ноћна музика, трећи став „Менует“, В. А. Моцарт Крцко Орашчић, „Валцер цвећа”, Петар Илич Чајковски

Шушти, шушти бамбусов лист: песма из Јапана

Бибиди-бабиди, Мек Дејвид и Ал Хофман; Bibbidi-babbidi

Шта све чини музику? (Сложена троделна песма)

Певањем и свирањем упознајемо музику

Певањем и свирањем упознајемо музику

23.

24.

25.

26.

Назив наставне јединице

Ах, што волим: Јохан Себастијан Бах; Буди задовољан, Ј. С. Бах Крцко Орашчић, „Валцер цвећа“, Петар Илич Чајковски

Назив наставне области

Певањем и свирањем упознајемо музику

Р. б. часа наставне јединице

Обрада; утврђивање градива

Обрада; понављање градива

Обрада; понављање градива

Обрада; понављање градива

Тип часа

Фронтални, групни рад

Фронтални

Фронтални; групни рад

Фронтални; групни рад

Облик рада

Наставна средства

Текстовна Монолошка, наставна дијалошка, средства, слушање аудиоаудитивна примера средства Монолошка, Текстовна дијалошка, наставна слушање средства, аудио-примера, аудитивна практични рад средства Текстовна Монолошка, наставна дијалошка, средства, слушање аудиоаудитивна примера средства Текстовна наставна средства, аудитивна Монолошка, средства, дијалошка, слушање аудио- аудиовизуелна примера средства (уколико су доступна)

Наставне методе

Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред _________________ Оцена остварености плана за претходни месец и разлози одступања __________________________________________________

Школа _________________________

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА

Активна метода

Активна метода

Активна метода

Иновације у настави

Енглески језик

Биологија, географија

Историја

Ликовна култура

Оцена остварености плана и Корелација разлози одступања

Недељни број часова 1

Школска 20__ / __.


43

ЗА АПРИЛ 20__. ГОДИНЕ

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА

Обрада; понављање градива

Обрада; понављање градива

Обрада; понављање градива

Где је онај цветак жути: Ђ. Б. Перголези

Коробушка – руска народна песма; Бумбаров лет, Н. Р. Корсаков Дует мачака, Ђ. Росини Оно што чини живот (Cose della vita/ Can’t stop Thinking of You), Ерос Рамацоти

Певањем и свирањем упознајемо музику

Певањем и свирањем упознајемо музику; шта све чини музику? (дует)

Певањем и свирањем упознајемо Спокојно спавај, Д. Кабалевски; музику; Чаробна фрула, дует Папагена и шта све Папагене, В. А. Моцарт чини музику (дует)

27.

28.

29.

30.

Понављање градива

Коњски реп, Константин Бабић; Гимнастика за два цванцика (Цванцичица), К. Бабић За свако чудо, К.Бабић Соса и сат, К. Бабић

Тип часа

Певањем и свирањем упознајемо музику

Назив наставне јединице

Назив наставне области

Р. б. часа наставне јединице Наставна средства

Текстовна наставна средства, аудитивна средства

Текстовна наставна средства, Практични рад, аудитивна слушање аудио- средства, помоћнопримера техничка средства

Монолошка, дијалошка, слушање аудиопримера

Текстовна Монолошка, наставна дијалошка, средства, слушање аудиоаудитивна примера средства

Наставне методе

Текстовна наставна средства, Практични рад, Фронтални; аудитивна слушање аудиосредства, рад у паровима примера помоћнотехничка средства

Фронтални, групни рад

Фронтални

Фронтални; индивидуални рад

Облик рада

Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред _________________ Оцена остварености плана за претходни месец и разлози одступања __________________________________________________

Школа _________________________

Активна метода

Активна метода (Супротне речи – игра)

Иновације у настави

Географија

Историја

Корелација

Недељни број часова 1

Школска 20__ / __.

Оцена остварености плана и разлози одступања


44 ЗА МАЈ 20__. ГОДИНЕ

Назив наставне јединице

Певањем и свирањем упознајемо музику

Певањем и свирањем упознајемо музику

32.

33.

34.

Обрада; понављање градива

Тип часа

Фронтални

Облик рада

Наставна средства

Текстовна Монолошка, наставна дијалошка, средства, слушање аудиоаудитивна примера средства

Наставне методе

Текстовна наставна средства, Монолошка, аудитивна Рунолист, Ричард Роџерс; Рунолист, дијалошка, Обрада Фронтални средства, (Edelweiss) слушање аудиоаудио-визуелна примера средства (уколико су доступна) Чему служи срце: текст: Недељко Текстовна Монолошка, Попадић, музика: Ирина Симулов, наставна Понављање Фронтални; дијалошка, уч. ОШ „Краљ Петар I“; Арлезијанка, средства, градива слушање аудиорад у паровима оркестарска свита бр.1, „Прелудијум“, аудитивна примера Ж. Бизе средства Текстовна Монолошка, наставна Калипсо: Јан Холдсток; дијалошка, средства, Обрада Фронтални слушање аудиоЗбогом, Јамајка; Капипсо аудитивна примера средства

Успавана лепотица (одломак), П. И. Чајковски Кнез Игор, „Половецке игре“, А. Бородин Слушањем Пер Гинт, 1. свита „Јутро“ и „У двору упознајемо планинског краља“, Е. Григ нова дела и композиторе Шехерезада, 1. став – „Море и Симбадов брод“, Н. Р. Корсаков (Европска Једноставна симфонија, 1. став, Б. уметничка Бритн музика) Ромео и Јулија, „Монтеки и Капулети“, С. Рахмањинов Петрушка, (одломак), И. Стравински

Назив наставне области

Певањем и свирањем упознајемо музику

31.

Р. б. часа наставне јединице

Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред _________________ Оцена остварености плана за претходни месец и разлози одступања __________________________________________________

Школа _________________________

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА

Активна метода

Активна метода

Географија

Српски језик

Енглески језик

Историја

Иновације Корелација у настави

Недељни број часова 1

Школска 20__ / __.

Оцена остварености плана и разлози одступања


45

ЗА ЈУН 20__. ГОДИНЕ

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА

Назив наставне јединице

Машта: музика и текст: Александра Ерцег, уч. ОШ „Лазар Саватић“

Обнављање градива шестог разреда

Назив наставне области

Певањем и свирањем упознајемо музику

Певањем и свирањем упознајемо музику

Р. б. часа наставне јединице

35.

36.

Систематизација

Понављање градива

Тип часа

Фронтални

Фронтални; групни рад

Облик рада

Наставна средства

Текстовна Монолошка, наставна дијалошка, средства, слушање аудиоаудитивна примера средства Аудитивна Монолошка, средства; дијалошка, слушање аудио- помоћнотехничка примера средства

Наставне методе

Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред _________________ Оцена остварености плана за претходни месец и разлози одступања __________________________________________________

Школа _________________________

Активна метода

Иновације у настави

Географија

Корелација

Недељни број часова 1

Школска 20__ / __.

Оцена остварености плана и разлози одступања


Предлог наставног плана по наставним јединицама Планирање и припремање наставног часа један је од најважнијих делова планирања наставе. Осмишљавањем и планирањем наставног часа проналази се пут ка што лакшем усвајању појмова.


4.1. Могући ток часа 1. Обрада песме: Повела је Јела, народна песма; Слушање музике: Ст. Ст. Мокрањац: Пета руковет, „Повела је Јела“ – уводни час, обрада и понављање градива 2. Обрада песме: Ој, за гором, за зеленом, народна песма; Слушање музике: Ст. Ст. Мокрањац: Пета руковет, „Ој, за гором, за зеленом“ – обрада 3. Обрада песме: Ој, голубе, народна песма; Слушање музике: Мој голубе – обрада, понављање градива 4. Обрада песме: Пошла румена, народна песма, Слушање музике: Шестица/Чачанка, коло на свирали; Прелетеше птице ластавице, народна песма с Косова и Метохије; Јова Ружу кроз свиралу зове, двојнице; Благо нама, ево нашег кума, свадбена песма, коло на гајдама; Слободан Тркуља: Лепе моје црне очи – обрада 5. Обрада песме: Ноћас нису сјале, музика: Станислав Бинички, текст: Алекса Шантић; Слушање музике: Станислав Бинички: Ноћас нису сјале – обрада 6. Обрада песме: Разграна се грана јоргована, народна песма Слушање музике: Ст. Ст. Мокрањац: Осма руковет, „Разгранала грана јоргована“; Разгранала се грана јоргована – Колибри – обрада и понављање градива 7. Обрада појма: Српска уметничка музика Слушање музике: Ст. Ст. Мокрањац: Пета руковет, Осма руковет (одломци); Јосиф Маринковић: Оче наш; Станислав Бинички: Марш на Дрину – обрада и понављање градива 8. Обрада песме: Тихо ноћи, староградска песма Слушање музике: Тихо ноћи, староградска песма у извођењу дечјег хора „Колибри“ и тамбурашког оркестра – обрада Обрада појма: Соло песма 9. Обрада песме: Успаванка, Волфганг Амадеус Моцарт; Слушање музике: Волфганг Амадеус Моцарт: Успаванка; Петар Коњовић: Под пенџери; Франц Шуберт: Дивља ружица; Константин Бабић: Шашава песма – обрада и понављање градива 10. Извођење песме: Српкиња, Исидор Бајић; Слушање музике: Исидор Бајић: Српкиња – обрада и понављање градива 11. Обрада песме: Скоч’ коло, народна песма; Слушање музике: Ст. Ст. Мокрањац: Осма руковет, „Скоч’ коло“ – обрада и понављање градива 12. Обрада појма: Српска уметничка музика. Слушање музике: Милоје Милојевић, Муха и комарац; Петар Коњовић: Коштана, „Велика чочечка игра“; Јосип Славенски: Симфонија Оријента, „Пагани“; Марко Тајчевић: Седам балканских игара (избор); Душан Радић: Гунгулице (избор); Радомир Петровић: Сватовске шаљивке – утврђивање; Константин Бабић, Гимнастика за два цванцика (Цванцичица)

61


13. Обрада песме: Кочија, дечја песма из Индонезије Слушање музике: Кочија – обрада 14. Обрада песме: Зима Јохан Себастијан Бах Обрада појма: Европска уметничка музика: Слушање музике: Антонио Вивалди: Годишња доба, „Зима“ и „Пролеће“ (одломак); Јохан Себастијан.Бах: Свита за флауту и оркестар, бр.2, h-moll, БWВ 1067, „Бадинери“; Ђузепе Тартини: Ђавољи трилер, фрагмент – обрада 15. Обрада песме: Петар Озгијан: Свитац; Слушање музике: Петар Озгијан Свитац; текст Добрица Ерић, музика Невена Мајдевац (уч. ОШ „Краљ Петар I“): Чудесни свитац – обрада и понављање градива 16. Обрада песме: Љубица, Ј. Реихард Слушање музике: Каранфиле, цвеће моје, народна; Јутрос ми је ружа процветала, народна; Франц Шуберт: Дивља ружица – систематизација и обрада 17. Обрада појма: Певачки гласови, јачина гласа: Слушање музике: Цавти, ружо, цавтели божури, народна песма; Мек Дејвид, Ал Хофман: Бибиди-бабиди; Ришар Жене: Италијанска салата – обрада 18. Обрада песме: Чежња за пролећем, Волфганг Амадеус Моцарт; Обрада појма: Европска уметничка музика Слушање музике: Волфганг Амадеус Моцарт: Чежња за пролећем; Волфганг Амадеус Моцарт: Чаробна фрула, дует Папагена и Папагене; Лудвиг ван Бетовен: Симфонија бр. 5, c-mol, 1. став (одломак) – обрада и понављање градива 19. Обрада појма: Врсте певачких гласова Слушање музике: Волфганг Амадеус Моцарт: Чаробна фрула, арија Краљице ноћи; Ендрју Лојд Вебер: Пиано; Волфганг Амадеус Моцарт: Фигарова женидба, арија Керубина; Жорж Бизе: Кармен, „Сегедиља“; Ђузепе Верди: Аида, арија Радамеса; Фреди Меркјури: Ми смо шампиони (Wе are the champions); Ђоакино Росини: Севиљски берберин, арија Фигара; Волфганг Амадеус Моцарт: Чаробна фрула, арија Сарастра – обрада 20. Обрада песме: Јелено, девојко, народна песма – обрада Слушање музике: Ој, девојко, коло 21. Обрада песме: Шпанска песма, C. West; Слушање музике: Пако де Лусија Entre Dos Aguas – обрада 22. Обрада песме: Снивај, спавај: Франц Шуберт; Обрада појма: Европска уметничка музика Слушање музике: Франц Шуберт: Снивај, спавај, Пастрмка, Дивља ружица; Феликс Менделсон: Концерт за виолину и оркестар е-mоl, 1. став (одломак); Јоханес Брамс: Мађарска игра, g-moll – обрада и понављање градива 23. Обрада песме: Ах, што волим: Јохан Себастијан Бах; Слушање музике: Јохан Себастијан Бах: Буди задовољан; Петар Илич Чајковски: Крцко Орашчић, „Валцер цвећа“ – обрада и понављање градива 24. Обрада појма: Сложена троделна песма. Слушање музике: Волфганг Амадеус Моцарт: Мала ноћна музика, трећи став „Менует“; Петар Илич Чајковски: Крцко Орашчић, „Валцер цвећа“ – обрада и понављање градива 62


25. Обрада песме: Шушти, шушти бамбусов лист: песма из Јапана Слушање музике: Шушти, шушти бамбусов лист – обрада и понављање градива 26. Обрада песме: Бибиди-бабиди: Мек Дејвид и Ал Хофман; Слушање музике: Луј Армстронг: Бибиди-бабиди – обрада и утврђивање градива 27. Обрада песме: Коњски реп, Константин Бабић; Слушање музике: Константин Бабић: Гимнастика за два цванцика (цванцичица), Константин Бабић: За свако чудо; Константин Бабић: Соса и сат – обрада и понављање (певачки гласови и врсте гласова) 28. Обрада песме: Где је онај цветак жути: Ђ. Б. Перголези Слушање музике: Ђовани Батиста Перголези: Где је онај цветак жути – обрада 29. Обрада песме: Коробушка – руска народна песма; Обрада појма: Дует Слушање музике: Николај Римски Корсаков: Бумбаров лет; Ђоакино Росини: Дует мачака; Ерос Рамацоти: Оно што чини живот (Cose della vita / Can’t stop Thinking of You) – обрада и понављање градива 30. Обрада песме: Спокојно спавај, Д. Кабалевски Обрада појма: Дует Слушање музике: Волфганг Амадеус Моцарт: Чаробна фрула, дует Папагена и Папагене – обрада и понављање градива 31. Обрада појма: Европска уметничка музика Слушање музике: Петар Илич Чајковски: Успавана лепотица (одломак); Александар Бородин: Кнез Игор, Половецке игре; Едвард Григ: Пер Гинт, 1. свита „Јутро“ и „У двору планинског краља“; Николај Римски Корсаков: Шехерезада, 1. став – „Море и Симбадов брод“; Сергеј Прокофјев: Ромео и Јулија, „Монтеки и Капулети“; Бенџамин Бритн: Једноставна симфонија; Игор Стравински: Петрушка (одломак) – обрада и понављање градива 32. Обрада песме: Рунолист Ричард Роџерс; Слушање музике: Ричард Роџерс: Рунолист, (Edelweiss) – обрада 33. Обрада песме: Чему служи срце: текст: Недељко Попадић, музика: Ирина Симулов, уч. ОШ „Краљ Петар I“; Слушање и упознавање: Недељко Попадић, текст: Ирина Симулов, уч. ОШ „Краљ Петар I“; Жорж Бизе: Арлезијанка, оркестарска свита бр. 1, „прелудијум“ – понављање градива 34. Обрада песме: Калипсо: Јан Холдсток Слушање музике: Хари Белафонте: Збогом, Јамајка; Капипсо – обрада 35. Обрада песме: Машта: музика и текст: Александра Ерцег, уч. ОШ „Лазар Саватић“; Слушање музике: Александра Ерцег, уч. ОШ „Лазар Саватић“, музика и текст: Машта – понављање градива 36. Обнављање градива шестог разреда

63


Предлози припрема за извођење часа


1. час Музичка култура, шести разред Одељење: _______ Редни број часа: 1. Наставна област: Певањем и свирањем упознајемо музику Наставна јединица: Повела је Јела, народна песма Слушање и упознавање музике: Ст. Ст. Мокрањац: Пета руковет, „Повела је Јела“ Циљ часа: – Упознавање ученика са планом и програмом рада, начином проверавања и оцењивања, активностима у оквиру секција; – упознавање са предметом музичка култура, повезаност предмета са другим уметностима, као и повезаност са осталим предметима у школи; – упознавање са применом овог предмета у различитим сегментима културних дешавања Задаци часа: Образовни: Понављање научених песама у досадашњем школовању, усвајање народне песме Васпитни: Неговање традиционалне музике, развијање индивидуалности и толеранције, пробудити осећај одговорности при заједничком музицирању Функционални: Развијати моторику свирањем на инструментима, развијати прецизност и концентрацију при свирању Тип часа: Уводни час, обрада, понављање градива Облик рада: Фронтални, рад у групи Наставне методе: Монолошка, слушање аудио-примера, практични рад Наставна средства: Аудитивна средства, помоћно-техничка средства Корелација: Народна традиција Литература за наставнике: Музичка култура за VI разред, мр Александра Паладин и Драгана Михајловић-Бокан Литература за ученике: Музичка култура за VI разред, мр Александра Паладин и Драгана Михајловић-Бокан Иновације у настави: Активна метода Школа и разред: _____________________________________________ Предметни наставник: _______________________________________ Датум и време одржавања часа: ______________________________

66


Могући ток часа: Уводни део часа: После уводних речи упознавања са планом и програмом, начином извођења наставе, оцењивања и слободним активностима обухваћеним овим предметом прелази се на подсећање градива из претходних разреда. С ученицима се вратити на градиво петог разреда и по жељи ученика поновити омиљене песме. Наше сугестије: (Вишњичица род родила; Дед поиграј, медо; Густа ми магла паднала и Ти једина – народне песме; На ливади – Дејан, Деспић; Сад зиме више нема – песма из Италије и др.) Главни део часа: Разговарајте с ученицима о тексту песме. Песма Повела је Јела је народна песма. Покушајте с разредом, пошто прочитају текст песме, да извучете поуку песме. Песма говори о девојачкој љубави према момку и према брату: о две врсте љубави које се не могу поредити, а у овој народној песми оне су стављене „на вагу“. Наведите ученике на размишљање: Да ли се може поредити љубав према брату и љубав према драгану (момку)? Зашто се не могу поредити? Песму Повела је Јела ученици усвајају по нотном тексту. После усвајања текста прелази се на анализу метра песме и тоналитета. Песма је добар пример на коме се ученици могу посветити понављању градива петог разреда у области тоналитета – C-dura. Уз слушно препознавање дурске лествице, ученици певају C-dur, а затим га могу и одсвирати на мелодијским инструментима према могућностима и жељи. Песму ће ученици брзо усвојити по нотном тексту због њене једноставности, те стога предлажемо учење на блокфлаутама или металофонима. Како бисте у одељењу што брже увежбали песму, предлажемо да ученике који свирају поделите у две групе од којих ће једна увежбати само једну мелодијску фразу. У овом случају то могу бити прва три такта, а друга наредна три такта. Спојите фразе у целину редоследом који одговара запису песме. На овај начин у разреду имамо брже увежбану мелодију песме и можемо прећи на свирање пратње. Групни рад: Поделите ученике у одељењу – једни ће свирати или певати основну мелодију песме, а други акордску пратњу. За почетак нека сви увежбају и акордску пратњу. Увежбавање акордске пратње почиње проналажењем тонова који су у уџбенику на клавијатури означени круговима у боји. Ученици свирају обележене тонове на клавијатури или ксилофону према ознакама на тешким деловима такта у песми. Добра припрема за свирање на мелодијским удараљкама јесте наизменично тапшање по коленима на тешким деловима такта. Водите рачуна да се при тапшању руке увек одбију од колена, а не остану на њима.

67


Таква ће вежба припремити ученике на правилну технику свирања на ксилофону, при чему ће плочица по којој се удара слободно вибрирати. Предлог за увежбавање песме Повела је Јела на ксилофону с изменом леве и десне руке: рука

Л

Д

Л

Д

Л

Д

плочице

C

G

C

G

C

G

Слово Л означава леву, а слово Д десну руку или ногу. Скрените пажњу ученицима да пратњу свирају на тешке делове такта. После увежбавања акордске пратње, ученици могу подељени музицирати тако да прва група свира или пева основну мелодију, а друга група акордску пратњу. По завршеном свирању групе мењају улоге, те они који су свирали основну мелодију свирају пратњу и обрнуто. Завршни део часа: ЦД 1/2 Ст. Ст. Мокрањац: Пета руковет, „Повела је Јела“ Да ли се сећате која песма поновљена у уводном делу часа је обрађена у Руковетима Стевана Стојановића Мокрањца? „Вишњичица род родила“. Шта су то руковети? Неколико народних песама, уклопљених по поднебљу и карактеру, обрађених за хор и на тај начин доведених на један уметнички ниво. (Поређење: рукохват жита где жетелац захвата сноп жита једном руком = руковет који у саставу има известан број народних мелодија уклопљен по одређеним законитостима). Материјал за припрему наставника: – уџбеник, стр. 12 – приручник Белешке о часу: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

68


69


2. час Музичка култура, шести разред Одељење: _______ Редни број часа: 2. Наставна област: Певањем и свирањем упознајемо музику Наставна јединица: Ој, за гором, за зеленом, народна песма Слушање и упознавање музике: Ст. Ст. Мокрањац: Пета руковет, „Ој, за гором, за зеленом“ Циљ часа: – Упознавање народне песме; – обнављање појмова: знаци репетиције Задаци часа: Образовни: Усвојити нову песму Васпитни: Пробудити осећај одговорности заједничким музицирањем Функционални: Певати лепим тоном са јасном дикцијом уз разумевање текста; Савладати музицирање са ритмичким удараљкама Тип часа: Обрада и понављање градива Облик рада: Фронтални, групни Наставне методе: Комбинована Наставна средства: Аудитивна средства Корелација: Народна традиција Литература за наставнике: Музичка култура за VI разред, мр Александра Паладин и Драгана Михајловић-Бокан Литература за ученике: Музичка култура за VI разред, мр Александра Паладин и Драгана Михајловић-Бокан Иновације у настави: Активна метода Школа и разред: _____________________________________________ Предметни наставник: _______________________________________ Датум и време одржавања часа: ______________________________

70


Могући ток часа: Уводни део часа: Поновите песму Повела је Јела. (Уз певање песме Повела је Јела са ученицима поновити, такође, C-dur лествицу. Ученике упознајте са информацијама из живота Стевана Стојановића Мокрањца (на страни 80, у другом поглављу уџбеника). Прочитајте информације из области Занимљиво на страни 14 из уџбеника. Главни део часа: На песми Ој, за гором, за зеленом ученици се упознају са појмом знаци репетиције. Њега могу увежбавати пре обраде песме Повела је Јела. Знаци репетиције имају улогу скраћивања музичког материјала који се понавља. Ученике упознајте са појмовима: знаци репетиције, прима и секунда волта објашњеним на примерима у уџбенику на страни 14. Песму Ој, за гором, за зеленом ученици усвајају методом по нотном тексту. После пажљивог усвајања текста ученици читају нотни текст парлато. Посебно са ученицима „изоловати“ на табли ритмичку фигуру пунктирана четвртина са осмином ( RF) и увежбати само њу. Објаснити улогу тачке иза ноте и како је извести. При певању песме инсистирајте на лепом тону при певању. Поновите знања о лепом певању усвојена у претходним разредима и подсетите их на важност усправног држања и опуштених рамена при певању. Вежбама покушајте ученицима да објасните значај дијафрагме и њеног утицаја у контролисању ваздуха при певању. Вежбе којима ће ученици осетити рад дијафрагме могу бити смех или дахтање; ставе ли руку на свој стомак у висини струка, морали би осетити рад дијафрагме. Она контролише дужину нашег даха. Замолите ученике да што дуже испуштају ваздух изговарајући непрекинут глас „с“. Исту вежбу могу применити тако што ће наизменично кратко изговарати глас „с“, с једнако кратким паузама. Тако ће, такође, осетити рад дијафрагме. ЦД 1/3 Ст. Ст. Мокрањац: Пета руковет, „Ој, за гором, за зеленом“ Ученике заинтересујте питањима: Певају ли мушки и женски гласови заједно или раздвојено? Прво раздвојено, а онда заједно. Пажљивим слушањем одредите редослед извођења гласова у строфама: Прво женски гласови певају део текста, а онда им се придружују мушки. На који је начин Мокрањац направио музичку градацију у овој песми? У почетку користи само женске гласове, па затим само мушке. Њима додаје дубоке женске, а потом цео хор пева заједно на тај начин градећи крешендо (постепено појачавање) целог ансамбла. Градација у ансамблу је подвучена динамиком.

71


Који је принцип композитор применио у песми Ој, за гором, за зеленом како би повезао музику и текст? Део текста у коме се спомиње девојка или у коме она пева момку певају женски гласови, а део у коме момак изговара свој текст певају мушки гласови. Завршни део часа: Као завршни део часа оставите мали квиз за музичке свезналице: У ком граду је рођен Ст. Ст. Мокрањац? – Београд – Неготин – тачан одговор – Зрењанин Овај композитор је постао веома познат по својим делима која је писао: – Опере – Симфоније – Руковети – тачан одговор Назив V руковети је: – Хајдук Вељко – Из моје домовине – тачан одговор – Приморски напјеви Која песма не припада V руковети? – Леле, Стано, мори – Вишњичица род родила – тачан одговор – Повела је Јела Ученике можете мотивисати тако да сами за наредни час припреме квиз на исту тему. Материјал за припрему наставника: – уџбеник, стр. 13-14 – приручник Белешке о часу: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

72


73

Музичко 6 - Приручник  
Музичко 6 - Приручник  

Музичко 6 - Приручник за наставнике

Advertisement