Page 1


Ликовна култура 6 Уџбеник ликовне културе за шести разред основне школе Јадранака Костић

Уредник Мр Маја Миловановић Извршни уредник Лидија Станојевић Рецензенти Томислав Богдановић, ликовни уметник и дизајнер Мр Балша Ђурић, историчар уметности, кустос у Музеју примењене уметности у Београду Емилија Рајић-Матић, дипломирани сликар, професор ликовне културе у ОШ „Карађорђе“ у Остружници Лектура Борка Слепчевић Дизајн и графичко обликовање Widescreen Studio Фотографије Getty images Shutterstock images Архива „Нови Логос“ Издавач Нови Логос Цара Душана 48, Београд Тел: 011/2636 520; факс: 011/2620 365 e-mail: office@logos-edu.rs За издавача Нада Осмајић Штампа Захваљујемо: Народном музеју у Београду


Јадранака Костић

Ликовна култура 6 Уџбеник ликовне културе за шести разред основне школе


Садржај 1. Слободно ритмичко изражавање бојеним мрљама, линијама, светлинама, облицима и волуменима . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.1. Слободно ритмичко изражавање бојеним мрљама, линијама, светлинама, облицима и волуменима . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Научили смо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2. Визуелно споразумевање. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.1. Визуелно споразумевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Научили смо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3. Текстура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 3.1. Текстуралне и тактилне вредности површине и облика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.2. Материјали (традиционални и савремени) и врсте материјала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.3. Својства и врсте текстуре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Научили смо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4. Светлина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 4.1. Тонске разлике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 4.2. Светло-тамно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4.3. Степен светлине и затамњености . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 4.4. Градација светлости у односу на одређеност извора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 4.5. Илузија заобљености и пластичности волумена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Научили смо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

5. Боја. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86 5.1. Хроматски (основне и изведене) и ахроматски скуп. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 5.2. Топле и хладне боје . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 5.3. Комплементарне боје . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 5.4. Контраст тоналитета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 5.5. Слојевито сликање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Научили смо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

6. Свет уобразиље у делима ликовне уметности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 6.1. Свет уобразиље у делима ликовне уметности (Снови, бајке, митови) . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Научили смо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

7. Додатак – Уметничко наслеђе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Научили смо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Налепнице сликарских техника у уметничким делима . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 4


Кратак водич кроз уџбеник Поштовани учениче/-це, Пред тобом је нови уџбеник за Ликовну културу за шести разред основне школе. У овој школској години упознаћеш различите начине и могућности визуелног споразумевања, учићеш о текстури природних и вештачких материјала, сазнаћеш више о боји, сликарским техникама, уметницима и њиховим делима. Трудила сам се да примерима који су ти блиски, схватиш, разумеш и заволиш свет ликовне уметности. Желим да знање и искуство које стичеш на часовима ликовне културе повезујеш са другим наставним предметима и да га примењујеш у свакодневном животу. Ауторкa

Наслов лекције Подсети се

уводни текст који те подсећа на већ стечена знања

Научили смо

налепницу

сажетак градива наставне целине у ком су издвојени кључни појмови о којима си учио/-ла

Издвојени кључни појмови у лекцији

Објашњења непознатих појмова и речи

Место на којем можеш налепити која објашњава композицију уметничког дела

Посматрај па реци

део лекције који подстиче на анализу уметничког дела и разговор

Ликовна радионица

уз мотивациони пример у овом делу уџбеника је и практични задатак који можеш радити

Потпис репродукције

са именом аутора, називом дела, техником рада и годином настајања

Провери знање

питања за проверу стеченог знања


1. Слободно ритмичко изражавање бојеним мрљама, линијама, светлинама, облицима и волуменима


1.1. Слободно ритмичко изражавање бојеним мрљама, линијама, светлинама, облицима и волуменима


1

Слободно ритмичко изражавање бојеним мрљама, линијама, светлинама, облицима и волуменима 1.1. Слободно ритмичко изражавање бојеним мрљама, линијама, светлинама, облицима и волуменима

Илустрација спортисте који ради склекове

Подсети се Ритам је саставни део живота, кретање и понављање елемената у одређеном простору. Присутан је у природним појавама као што су кретање нeбеских тела, смена годишњих доба, смена дана и ноћи, падање кише, шум ветра... Физиолошки ритам представља основне функције свих живих бића, а то су: рад срца, дисање, варење...

Кључни појам: Ритам

8

Човек свесно ствара ритам у музици, поезији, плесу, филму, ликовној уметности.


У ликовној уметности ритам је промена и понављање ликовних елемената: тачака, линија, мрља, боја, светлина, облика и волумена. Ритам ствара визуелну занимљивост и доприноси ликовној вредности дела. Савремена уметничка дела су често израз чина, акције, геста уметника изражена слободним ритмом линија, мрља, боја, светлина, облика и волумена. Циљ модерне уметности више није у буквалном преношењу облика из природе, већ у слободном изражавању ликовним елементима. Крајем 19. века познати сликар Пол Гоген је говорио да ће фотографија у боји ускоро постати врхунац истине, па зашто би се онда једна особа месецимa мучила да слика исто тако добро као један вешто направљен мали апарат. Пола века касније амерички сликар Џексон Полок ствара слике тако што на платно наноси боју проливањем и прскањем, јер за њега није важно шта слика представља, већ сам чин настанка дела.

Пол Гоген, Аутопортрет са шеширом, уље на платну, 1893/94.

Џексон Полок каже: „Кад сам у слици, нисам свестан шта радим. Тек после периода упознавања схватам шта сам хтео да урадим.“

Џексон Полок, Луцифер, детаљ, уље, емајл и алуминијум на платну, 104 x 268 cm, 1947.

Кључни појам: Слободни ритам Џексон Полок, Чувар тајни, уље на платну, 1943.

ЧИН – деловање у току стварања (цртања, сликања, вајања...) АКЦИЈА – физички покрети и потези приликом стварања (цртања, сликања, вајања...) ГЕСТ – покрет тела, нарочито руке, начин наношења боје ВОЛУМЕН – тродимензионалан облик

9


Пабло Пикасо, колаж, 1967.

У жељи да саопште нешто ново и на нов начин, сликари Жорж Брак и Пабло Пикасо почетком 20. века први пут примењују технику колажа у ликовном делу. Нове технике су и деколаж, фротаж, асамблаж, микс медија.

Жорж Брак, Жена са гитаром, уље на платну и колаж, 130,7 x 73,7 cm, 1913.

ФРОТАЖ (франц.) – ликовна техника трљања оловком по папиру који је постављен на храпавој површини АСАМБЛАЖ – тродимензионални колаж МИКС МЕДИЈА – мешавина више различитих техника

10


Занимљиво Сликар, скулптор, архитекта, инжењер Леонардо да Винчи поручује свима који желе да се баве сликарством како да пробуде машту и постигну слободу стварања: „Нећу изоставити да укључим у ова правила један нов начин размишљања који је, мада изгледа незнатан и готово смешан, ипак врло користан за подстицање ума на нова открића. Он се састоји у томе да посматраш зидове упрљане разним мрљама или камење састављено од разних мешавина. Било за сликање битака, људи и животиња или на разне композиције предела и чудовишних ствари...“

Леонардо да Винчи, Аутопортрет, црвена креда, 1513.

11


Посматрај па реци а) Који ликовни елементи су присутни на слици? б) На који начин је сликар остварио ритам? в) Да ли је за уметника важније шта представља слика или сам чин стварања?

Франц Марк, Тиро, уље на платну, 1914.

Провери знање 1. Шта је ритам? 2. На који начин уметник постиже ритам у ликовној уметности? 3. Како савремени сликари бојеним мрљама, линијама, светлинама, облицима и волуменима остварују слободу ритмичког изражавања? 12


Ликовна радионица

Едо Муртић, Поздрав, уље на платну, 195,5 x 130 cm, 1980.

13


Задатак 1. Накваси папир сунђером и водом. Пусти музику СенСанса Камија Карневал животиња. На влажан папир нанеси четкицом боје по слободном избору. Подижи и спуштај папир у ритму музике тако да се боје разливају и мешају. Пратећи ритам музике, црним тушем и четкицом прскај по папиру. Капи и мрље туша развлачи дрвцетом и пером по слободном нахођењу.

Задатак 2. Исеци неколико облика од коже, тканине или џака. Облике од колаж-папира и новинске хартије исцепај руком. Слажи исечене и исцепане облике на картон и комбинуј са природним облицима. Кад будеш задовољан/-на својом композицијом, залепи све на картон. По слободном избору можеш цео рад обојити с једном или две боје или само неке облике исцртати темпером. Посматрај свој рад и опиши га у неколико реченице.

14


Научили смо Слободно ритмичко изражавање бојеним мрљама, линијама, светлинама и волуменима карактеристично је за савремену уметност 20. века. Уметници теже слободи стварања, без верног опонашања облика из природе. Да би саопштили нешто ново и оригинално, потребна су им нова изражајна средства и материјали. Сликари Жорж Брак и Пабло Пикасo су увели колаж и асамблаж као нове технике ликовног израза.

Пабло Пикасо, колаж, 1967.

15


2.

Визуелно споразумевање


2.1. Визуелно споразумевање


2

Визуелно

споразумевање 2.1. Визуелно споразумевање Подсети се Живот у заједници ствара потребу да се нешто саопшти, поручи, договори, успостави контакт са другима. Животињски свет нема способност говора, али у борби за опстанак животиње се оглашавају песмом, крицима, завијањем. Поред звучних сигнала, животиње користе и телесне покрете. Приликом удварања паун и ћуран шире реп, пчеле својим кружним летењем обавештавају на којој се удаљености налази храна.

Сигнализација (споразумевање) међу животињама

Јасне боје цветова имају улогу да привлаче инсекте ради опрашивања, а боје плодова привлаче животиње које разносе семе. Многе сличне примере учио/-ла си или ћеш учити на часовима биологије.

Инсекти и биљке

ВИЗУEЛАН (лат.) – видан, видљив, доживљен путем чула вида

18


Кључни појмови: Медиј Визуелна комуникација Разни начини којима човек остварује комуникацију

Као најсавршеније живо биће, човек своје мисли, потребе, жеље, осећања, поруке изражава говором. Говор није једини начин којим се човек споразумева. Све врсте људских делатности (музика, плес, књижевност, сликање, вајање, грађење, научни рад) служе за преношење порука.

Да би примио поруку, човек користи чуло вида, слуха, додира, мириса и укуса, а да би остварио комуникацију, потребни су следећи услови: – пошиљалац који саопштава мисао и шаље поруку – порука – средство или медиј којим се шаље порука – прималац који мора да прими и разуме поруку

Исту поруку можемо послати на различите начине користећи различита средства или медије. Највећи број сазнања човек прима путем чула вида. Овакав начин споразумевања зовемо визуелна комуникација. Цртеж или слику човек је користио од праисторије до данас као визуелни медиј комуникације.

Пошиљалац

Порука

Прималац

Средство или медиј

МЕДИЈ (лат.) – средство за преношење комуникација (штампа, филм, телевизија, радио...) КОМУНИКАЦИЈА (лат.) – споразумевање, саопштење

19


Један од најстаријих система писања је сликовно писмо старих Египћана настало пре око 6000 година. Малим једноставним цртежима облика означавали су одређене предмете. Визуелни знаци и симболи имају велики значај у свакодневном животу човека. Највећи број сазнања, више од 80 одсто, човек прима путем чула вида. Замисли како би функционисао саобраћај без саобраћајних знакова. Непромењивост, постојаност, једноставност, симболика боја, опште прихваћене сигнализације омогућавају брзо примање порукa и олакшавају учесницима у саобраћају комуникацију у свим земљама света.

Хијероглифи, египатско сликовно писмо, око 2000. година п. н. е.

Визуелни знаци користе се у свакодневном животу као знакови обавештења на јавним местима, улицима, аеродромима, аутобуским и железничким станицама.

Саобраћајни знаци

Кључни појмови: Знаци и симболи Визуелни знаци

ВИЗУЕЛНИ ЗНАК – порука изражена ликовним језиком, обликом и бојом

20

Знакови обавештења на јавним местима


Знакове распознавања имају фабрике, фирме, установе, спортски клубови, различита удружења. Ради бржег и лакшег усвајања знања, визуелни знаци, дијаграми, цртежи, формуле присутни су у математици, физици, биологији, хемији, географији, музици... Визуелни знак је порука изражена ликовним језиком – обликом и бојом. Знак мора бити једноставан, јасан, разумљив, привлачан. Код израде знакова облик и боја најчешће имају улогу симбола. Симбол је знак који означава неки предмет или подсећа на њега. Током историје, да би лакше разумели неке сложене појмове, људи су одабирали једноставне предмете, као симболе за те појмове. На пример, голуб и маслинова гранчица представљају мир, срце је симбол љубави, крст симбол хришћанства.

Знак за Мек Доналдс (McDonald’s), ланац ресторана брзе хране познат широм света

Знак издавачке куће Нови логос

Визуелни знаци којима се користимо – дијаграми, формуле, нотни записи

Мир у свету, плакат

Срце као симбол љубави

Крст, 6. до 8. века, нађен код Штрбаца, Књажевац

21


Грбови наших најпознатијих фудбалских клубова

Од давнина су људи бојама придавали одређени значај. Када боје повезујемо с неким другим садржајем, дајемо им симболично значење.Тако црвено срце представља љубав, плава боја је општеприхваћена на знаковима обавештења, црвена боја у сигнализацији представља опасност.

Заставе земаља света

Боје на државним заставама, знаковима спорских клубова, знаковима обавештења, постале су симболи држава, клубова, знакова. Црвена и бела боја и црна и бела, боје на грбовима наших најпознатијих спортских клубова постале су њихови симболи. Посебна област визуелних комуникација је графички дизајн. Он се бави израдом и штампањем плаката, позивница, заштитних знакова, амбалаже, опремом књига, израдом реклама.

Рекламе

Кључни појам: Визуелна комуникација Рекламни плакати за изложбе слика Салвадора Далија

22


Амбалажа

Етикете

Развојем науке и технике стално се повећава и унапређује број нових средстава комуникације – филм, телевизија, радио, телефон, компјутер... Медији масовне комуникације заједнички је назив за штампу, радио, телевизију, филм, интернет. Ови медији омогућавају брзо преношење порука до најудаљенијих места. Поред великог значаја за свакодневни живот човека, потребно је да знате да постоји и негативна страна медија комуникације, а то је њихова злоупотреба у виду реклама и лажних обавештења у циљу стицања профита, политичких и других интереса.

Средство комуникације – телефон

Средство за рад и комуникацију

– рачунар

МЕДИЈИ МАСОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ – заједнички назив за штампу, филм, радио и телевизију

23


Занимљиво „Што људи буду у свету међусобно лакше комуницирали, то ће боље једни друге разумети... а с разумевањем и само с разумевањем можемо имати интернационални језик симбола, који може бити велики корак у том смеру...“ Хенри Драјфус, амерички дизајнер Емотикони, познатији као смајлићи, мале су сличице које представљају емоције или тренутна осећања. Настали су ради бржег и бољег разумевања људи који се дописују путем и-мејла, СМС-а, интернет форума.

Емотикони

24


Посматрај па реци На фотографији је приказан знак за рециклажу. а) Објасни зашто је знак приказан зеленом бојом. б) Шта представљају стрелице на знаку и зашто су кружног смера? в) На ком материјалу је нацртан знак и зашто? г) Зашто је знак фотографисан у природи?

Провери знање 1. Шта је потребно да би се остварила комуникација? 2. Шта је знак, а шта симбол? 3. Наведи примере визуелних знакова у свакодневном животу и објасни њихов значај?

25


Ликовна радионица

Саобраћајни знак

Задатак 1. Нацртај неколико скица визуелних знакова где ћеш обликом и бојом симболички приказати: а) емоционална стања: смех, радост, бол, самоћу б) природне појаве: жега, олуја, мраз, ветар

Задатак 2. Нацртај знак за кабинет вашег омиљеног предмета. Одабери облик и боју као симболе тог предмета. Користи геометријски прибор да би облици које црташ били што једноставнији. Ради у техници темпере или колажа.

26


Научили смо Визуелне комуникације су споразумевање путем чула вида. Исту поруку можемо послати на различите начине користећи различита средства или медије. Визуелни знак је порука изражена ликовним језиком, обликом и бојом. Код израде знакова, облик и боја најчешће имају улогу симбола. Визуелни знаци и симболи имају велики значај у свакодневном животу људи.

Рекламни плакати за изложбе слика Салвадора Далија

27


3.

Текстура


3.1. Текстуралне и тактилне вредности површине и облика 3.2. Материјали (традиционални и савремени) и врсте материјала 3.3. Својства и врсте текстуре


3

Текстура 3.1. Текстуралне и тактилне вредности површине и облика Подсети се Научио/-ла си да површина настаје затварањем линије, али може настати и мрљом боје. Простор који је затворила линија или покрила мрља представља површину. Стварајући одређене површине, ми у ствари правимо облике, а површина тако постаје елемент облика и одређује његов изглед.

Површина и облик имају значајну улогу у развоју ликовног стваралаштва и одређивању праваца и стилова у историји уметности. Свака површина може бити обојена, може да има своју светлину, текстуру, правац, величину.

Примери текстура у природи

30


Текстура је квалитет површине, тј. свака површина има своју текстуру. Површина може бити храпава, глатка, сјајна, мат, мека, тврда, лепљива, влажна, сува. Квалитет површине доживљавамао чулом вида – визуелно и чулом додира – тактилно. Сви облици из природе, као и облици које је створио човек, имају своју текстуру.

Примери вештачких текстура

Кључни појмови: Текстура Тактилно

ТЕКСТУРА (лат.) – ознака за квалитет површине МАТ (франц.) – без сјаја ТАКТИЛНО – оно што осећамо чулом додира

31


Занимљиво Текстура је присутна и у науци. Посматрање и разликовање текстура користи се у медицини, где се посматра здраво и болесно ткиво, у биологији – микроскопска анализа културе ћелија, у океанографији – посматрање и изучавање морског дна, топографији – изглед терена. Године 1995. у музеју у Лувру отворена је Тактилна галерија. Поставку галерије чине копије вајарских дела. Посетиоци ове галерије могу несметано да додирују све експонате. Галерија је првенствено намењена слепим и слабовидим особама како би тактилно могли да доживе уметничка дела. Сличну галерију поседује Музеј Викторије и Албера у Лондону. У Загребу је у Модерној галерији отворена Тактилна галерија која омогућава слепим и слабовидим особама да додиром испупченог рељефа слике и звучним сигналима осете ликовно дело. Посети интернет страницу: www.louvre.fr

Слике здраве јетре

Музеј Лувр у Паризу

32

Слике болесне јетре


Посматрај па реци Посматрајући облике и њихове површине у природи човек је створио вештачке облике и површине. На пример, биљка чичак и чичак трака. Наведи облике из природе који те подсећају на вештачке површине приказане на фотографијама.

1. Пример вештачке текстуре

2. Пример вештачке текстуре

Први пример упореди са појавом мимикрије који ћеш учити на часовима биологије.

Провери знање 1. Шта је текстура? 2. Каква може бити површина? 3. Како доживљавамо текстуру?

33


Ликовна радионица

Рељеф у куцаном злату, Зивија, Месопотамија, 7. век п. н. е.

34


Задатак 1. Исеци облике од различитих врста папира: колаж, сјајан, мат, картон, новиска хартија, тоалет-папир; залепи их на папир блока пет и напиши испод сваког облика које су његове текстуралне и тактилне вредности.

Задатак 2. Договори се са другом/-цом из клупе да свако од вас стави неколико предмета различитих квалитета површина у непровидну кесу. Размените кесе. Покушај да искључиво додиром препознаш облике и површине предмета у кеси и нацртај их.

Задатак 3. Празну алуминијумску тубу од пасте за зубе расеци и опери. Добијену алуминијумску фолију стави на дебљи слој новинске хартије. Оловком, врхом шестара или неким другим оштрим предметом оствари тактилну површину помоћу тачака, линија, рупа. Површину исеци на квадрате и све залепи на подлогу у боји. На сличан начин можеш изрезати различите облике животиња и тактилно дочарати њихову површину (крзно, перје, крљушти).

35

Ликовно 6 - Уџбеник  

Ликовно 6 - Уџбеник

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you