Page 1

Јелена Радовић

ЛИКОВНА КУЛТУРА 5 уџбеник за пети разред основне школе


Ликовна култура 5 уџбеник за пети разред основне школе Мр Јелена Радовић Предметни уредник Mр Маја Миловановић Извршни уредник Лидија Станојевић Рецензенти Mр Бранка Кузмановић, доцент Факултета примењених уметности у Београду Mр Далиборка Ђурић, професор ликовне културе у ОШ „Др Драган Херцог“ у Београду Емилија Рајић-Матић, професор ликовне културе у ОШ „Карађорђе“ у Остружници Лектура Јелена Добриловић Технички уредник Синиша Стојановић Графичко обликовање Мирко Несторовић Дизајн Студио Логос Фотографије Getty images Shutterstock images Архива Логоса Издавач Нови Логос Цара Душана 48, Београд tel: 011/2636 520; fax: 011/2620 365 e-mail: office@logos-edu.rs За издавача Нада Осмајић


Јелена Радовић

ЛИКОВНА КУЛТУРА 5 уџбеник за пети разред основне школе


Садржај 1. Мој свет од линија, облика и боја (Слободно ритмичко компоновање) -------------------------- 6 1.1. Ритам око нас ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 1.2. Мој ритам --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 2. Линија ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 2.1. Цртеж, цртачки материјали и подлоге -------------------------------------------------------------------- 18 2.2. Различите линије које чине цртеж -------------------------------------------------------------------------- 22 2.3. Линија и површина --------------------------------------------------------------------------------------------- 26 2.4. Линија као ивица тродимензионалног тела ------------------------------------------------------------- 30 3. Облик -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 3. 1. Различити облици око нас ----------------------------------------------------------------------------------- 36 3.2. Геометријски облици ------------------------------------------------------------------------------------------ 40 3.3. Величине облика ------------------------------------------------------------------------------------------------ 44 3.4. Груписање облика ----------------------------------------------------------------------------------------------- 48 3.5. Додиривање, мимоилажење, преклапање, прожимање и усецање облика ----------------------- 52 4. Орнамент -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 4.1. Својства орнамента: ритмичност, симетричност и прецизност ---------------------------------- 58 5. Светлински објекти и колаж ------------------------------------------------------------------------------------ 62 5. 1. Светлински објекти (објекти који користе светлост) и колаж ------------------------------------ 64 6. Визуелно споразумевање ---------------------------------------------------------------------------------------- 68 6. 1. Визуелно споразумевање ------------------------------------------------------------------------------------ 70 7. Обликовање и преобликовање употребних предмета ------------------------------------------------ 74 7. 1. Обликовање и преобликовање употребних предмета ----------------------------------------------- 76 Уметничко наслеђе ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 80 Уметничко наслеђе -------------------------------------------------------------------------------------------------- 82 Праисторија ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 82 Уметност старог Египта ---------------------------------------------------------------------------------------- 82 Уметност Месопотамије --------------------------------------------------------------------------------------- 83 Уметност Персије ------------------------------------------------------------------------------------------------ 83 Античка грчка уметност --------------------------------------------------------------------------------------- 83 Хеленистичка уметност ---------------------------------------------------------------------------------------- 85 Уметност старог Рима ------------------------------------------------------------------------------------------ 85 Речник појмова --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 86 Литература --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92 4


Кратак водич кроз уџбеник Добро дошaо/-ла у свет ликовне уметности, У овом уџбенику упознаћеш се са чудесним светом ликовне културе. Сазнаћеш више о ритму, линији, облику, орнаменту, светлинским објектима, визуелном споразумевању и стварању употребних предмета. Градиво петог разреда инспирисаће те и помоћи ти при ликовном изражавању и развијању креативности и маште. Ауторка Наслов лекције

Линија 2.1. Цртеж, цртачки материјали и подлоге (Непосредно извлачење линија различитим цртачким материјалима и на различитим подлогама и колажирање) 2.2. Различите линије које чине цртеж (Својства и врсте линија; линије у природи) 2.3. Линија и површина (Линија као средство за стварање различитих ликовних својстава површина) 2.4. Линија као ивица тродимензионалног тела

Увод у лекцију Увод у поглавље У

1.1. Ритам око насс Наш живо се о вија ра ећи ри ам м смењивања ана и ноћи, смењивања о ишњих шњих вљају оба. Понеке ак ивнос и човека онављају се из ана у ан: с авање, хо ање, исање, о куцаји срца... Такво онављање о ађаја и ојава назива се ри ам. Као што се догађаји, покрети и звуци понављају, чинећи ритам живота, тако се понављају и линије, облици и боје, дајући ритам свему што видиш око себе. Равномерно понављање одлика је правилног ритма, а неравномерно – неправилног ритма.

Вунена и тексас тканина

Вештачки материјали су они које је створио човек. Разликују се од оних насталих у природи. Проучи добро (можда чак и лупом) грађу тканине коју носиш на себи. Како се нижу линије конца? Упореди ритам шара на крилима лептира и ритам нити тканина с фотографија.

Уличне светиљке

Погледај пажљиво фотографије дрвореда и уличних светиљки и размисли шта се све и како на њима ритмички понавља.

Биљни и животињски свет одликује разноликост ритмова боја, линија и облика.

Разни занимљиви ритмови у природи и око тебе могу ти бити инспирација док црташ или сликаш. Тако су природа и окружење надахнули многе ликовне и примењене уметнике.

Дрворед

Мотивациона питања у лекцији

Погледај слику стрелца из Персије. ије.. ој?? Какве све ритмове уочаваш на њој?

Сети с се окружења кроз које кодневно пролазиш на путу свакод дн од школе шко до куће. Има ли тамо призора у којима се облици, линије и боје ритмички понављају? Нацртај их.

Ритам облика, боја и линија у биљном и животињском свету

Потпис репродукције са именом аутора, називом дела, техником рада и годином настајања

Персијска уметност, С релац с Даријеве ала е, бојене цигле, Суза, 500. година пре нове ере ре 3

Кључн појам: Кључни Ритам м

РИТАМ – смењивање, склад, правилност, ток.

ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ – уметности које се баве обликовањем употребних предмета

8

9

Објашњења непознатих појмова и речи

Вежба у оквиру лекције Сп Списак материјала и прибора по потребних за рад

Издвојени кључни појмови у лекцији а Ликовн радионица

Ликовна радионица – уз мотивационe примерe у овом делу уџбеника су задатаци за рад по избору.

Задатак 3 л Материја за рад: ан бан потреб и вешприродни ање и е разни за цртањ * прибор за црт чна * блок * јали пласти ери тонска и тачки мат азе * кар ак. мак леп е * ири * сликањ разни пап * жа ала амб

Задатак 1

Ја уаров на а , уље на платну, 1910.

Теорија у оквиру ру задатка ка

Нацртај ритам од ког је сачињен свет око тебе. Дебелом и јаком линијом издели папир на неколико делова различитих облика, па у сваком од њих нацртај грађу разноврсних природних и вештачких материјала које си претходно сакупио/-ла. Обрати пажњу на густину и правилност понављања облика, мрља и линија.

Некад се за цртање овом техником користило право птичје перо – од гуске, ћурке или гаврана. Данас се употребљава метално перо које је уздуж зарезано да би се контролисала дебљина линије (јачи притисак – дебљи траг, блажи притисак – тањи траг). Уколико успеш да пронађеш перо гуске, ћурке, гаврана или које друге птице, наставник ће ти помоћи да направиш перо за цртање које можеш користити.

Туш и птичје перо за цртање

Партенон, Атина, 5. век пре нове ере

Стамбене зграде Београда на преласку 19. у 20. век

Ритам се уочава и на архитектонским делима. Низ стубова на храмовима у старој Грчкој или Египту био је обавезан део тадашње архитектуре. Шта чини ритам кућа или зграда у твом окружењу?

Техника: У ликовној уметности ритам је махом саставни део неког рада. Тако се и ритам у твом ликовном раду може односити на понављање истих или сличних линија, боја, облика, мрља...

Осим осталих цртачких техника које познајеш, овај задатак можеш урадити тушем и пером.

Заједно с друговима и другарицама направи град од разног употребљивог и безбедног отпадног материјала (амбалаже од сокова и млека, пластичне флаше, чаше, сламчице, кутије од кекса, омоти од чоколада и сл.). Учините то бојењем, цртањем или колажирањем. У сарадњи са наставником/-цом за Техничко и информатичко образовање припремите заједнички рад за излагање.

Задатак 2 За

Текст задатка ка

Нацртај шуму из твоје маште користећи разноНац врсне ритмове. врс Како би изгледала твоја чудесна шума? Нацртај Как јје или и је насликај.

Предложена ликовна на техника за рад ад

Тех Техника: цртачке и сликарске технике по избору. црт

10

Направи ритам града с различитим грађевинама. (Групни рад.)

Техникe: Антонио Пизанело, Пеликан, туш и перо, 15. век

комбинована техника.

АРХИТЕКТУРА – грађевинарство, уметност пројектовања, изградње и уметничког обликовања грађевине.

11


т е в с j

Mоoд линија,

облика и боја

(слободно ритмичко компоновање) 1.1. Ритам око нас (Ритам у структурама природних и вештачких математтеријала: линија, облика и боја) 1.2. Мој ритам (Слободан и спонтан ритам линија, боја, облика, мрља)


1.1. Ритам око нас Наш живо се о вија ра ећи ри ам смењивања ана и ноћи, смењивања о ишњих оба. Понеке ак ивнос и човека онављају се из ана у ан: с авање, хо ање, исање, о куцаји срца... Такво онављање о ађаја и ојава назива се ри ам. Као што се догађаји, покрети и звуци понављају, чинећи ритам живота, тако се понављају и линије, облици и боје, дајући ритам свему што видиш око себе. Равномерно понављање одлика је правилног ритма, а неравномерно – неправилног ритма.

Уличне светиљке

Погледај пажљиво фотографије дрвореда и уличних светиљки и размисли шта се све и како на њима ритмички понавља.

Биљни и животињски свет одликује разноликост ритмова боја, линија и облика.

Дрворед

Ритам облика, бој ја и линија у боја биљном и животињском животињ њском свету

РИТАМ – смењивање, склад, правилност, ток.

8

Кључни појам: Ритам


Вунена и тексас тканина

Вештачки материјали су они које је створио човек. Разликују се од оних насталих у природи. Проучи добро (можда чак и лупом) грађу тканине коју носиш на себи. Како се нижу линије конца? Упореди ритам шара на крилима лептира и ритам нити тканина с фотографија. Разни занимљиви ритмови у природи и око тебе могу ти бити инспирација док црташ или сликаш. Тако су природа и окружење надахнули многе ликовне и примењене уметнике.

Погледај слику стрелца из Персије. Какве све ритмове уочаваш на њој?

Сети се окружења кроз које свакодневно пролазиш на путу од школе до куће. Има ли тамо призора у којима се облици, линије и боје ритмички понављају? Нацртај их.

Персијска уметност, С релац с Даријеве ала е, бојене цигле, Суза, 500. година пре нове ере 3

ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ – уметности које се баве обликовањем употребних предмета

9


Ликоврандаионица

јал Матери н за рад: а б е потр веширодни и р п и н и з а цртање ање * р т а р з ц а р з о к б и пр тична * бло теријали * артонска и плас а м и к ч к та маказе * епак. сликање * разни папири * л а амбалаж *

Задатак 1

Анри Русо, Ја уаров на а , уље на платну, 1910.

Нацртај ритам од ког је сачињен свет око тебе. Дебелом и јаком линијом издели папир на неколико делова различитих облика, па у сваком од њих нацртај грађу разноврсних природних и вештачких материјала које си претходно сакупио/-ла. Обрати пажњу на густину и правилност понављања облика, мрља и линија.

Техника: У ликовној уметности ритам је махом саставни део неког рада. Тако се и ритам у твом ликовном раду може односити на понављање истих или сличних линија, боја, облика, мрља...

Осим осталих цртачких техника које познајеш, овај задатак можеш урадити тушем и пером.

Задатак 2 Нацртај шуму из твоје маште користећи разноврсне ритмове. Како би изгледала твоја чудесна шума? Нацртај је или је насликај. Техника: цртачке и сликарске технике по избору.

10

Антонио Пизанело, Пеликан, туш и перо, 15. век


Задатак 3 Некад се за цртање овом техником користило право птичје перо – од гуске, ћурке или гаврана. Данас се употребљава метално перо које је уздуж зарезано да би се контролисала дебљина линије (јачи притисак – дебљи траг, блажи притисак – тањи траг). Уколико успеш да пронађеш перо гуске, ћурке, гаврана или које друге птице, наставник ће ти помоћи да направиш перо за цртање које ј можеш користити. р

Туш и птичје е перо за цртање ње

Партенон, Атина, 5. век пре нове ере

Стамбене зграде Београда на преласку 19. у 20. век

Ритам се уочава у и на архитектонским делима. Низ стубова стубо на храмовима у старој Грчкој или Египту био је обавезан оба део тадашње архитектуре. Шта чини ритам кућа или зграда у твом окружењу? Ш

Направи ритам града с различитим грађевинама. (Групни рад.) Заједно с друговима и другарицама направи град од разног употребљивог и безбедног отпадног материјала (амбалаже од сокова и млека, пластичне флаше, чаше, сламчице, кутије од кекса, омоти од чоколада и сл.). Учините то бојењем, цртањем или колажирањем. У сарадњи са наставником/-цом за Техничко и информатичко образовање припремите заједнички рад за излагање. Техникe:

комбинована техника.

АРХИТЕКТУРА – грађевинарство, уметност пројектовања, изградње и уметничког обликовања грађевине.

11

Likovno 5 udzbenik  

Likovno za peti razred osnovne skole

Likovno 5 udzbenik  

Likovno za peti razred osnovne skole

Advertisement