Page 1


Татјана Недељковић Драгана Анђелковић

ХЕМИЈА 7 Збирка задатака са решењима из хемије за седми разред основне школе

1-5 Zbirka FINAL UVODNE �dobreno.indd 1

5/17/2010 4:51:49 PM


Хемија 7 Збирка задатака са решењима из хемије за седми разред основне школе Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић Уредник Проф. др Живослав Тешић Извршни уредник Лидија Станојевић

Рецензенти Др Душанка Милојковић-Опсеница, Хемијски факултет, Београд Мр Татјана Вербић, Хемијски факултет, Београд Сунчица Душмановић, професор хемије у ОШ „Владислав Рибникар“, Београд Лектура Весна Калaбић

Графичко обликовање Ана Живковић Дизајн Студио Логос

Илустрације Александар Возаревић Фотографије Getty images Архива Логоса

Издавач Нови Логос Цара Душана 48, Београд тел: 011/2636 520; фа��: 011/2620 365 e-mail: office@logos-edu.rs За издавача Нада Осмајић Штампа

Друго издање, 2010.

Министарство просвете Републике Србије одобрило је овај уџбеник за употребу у школама од 2009/2010. школске године решењем број: 650-02-00293/2009-06 од 1. 9. 2009. год. CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-6109-005-9 COBISS . SR-ID 175242252

1-5 Zbirka FINAL UVODNE �dobreno.indd 2

5/17/2010 4:55:46 PM


Татјана Недељковић Драгана Анђелковић

ХЕМИЈА 7 Збирка задатака са решењима из хемије за седми разред основне школе

1-5 Zbirka FINAL UVODNE �dobreno.indd 3

5/17/2010 4:51:52 PM


САДРЖАЈ 1. Хемија и њен значај ................................................ 6 2. Основни хемијски појмови ................................ 16 3. Структура супстанце ............................................. 36 3.1. Атом и структура атома ................................................. 36 3.2. Oсновне честице које изграђују супстанце: атоми, молекули и јони .................................................. 58

4. Хомогене смеше – раствори ................................................... 76

5. Хемијске реакције и израчунавања ...................................................... 88 6. Решења .................................................................... 102 7. Прилог ...................................................................... 125

4

1-5 Zbirka FINAL UVODNE �dobreno.indd 4

5/17/2010 4:55:54 PM


Ова питања и задаци... Листа најважнијих појмова које ћеш утврдити решавањем задатка и одговарањем на питања.

Kратак водич кроз збирку

Ова питања и задаци помоћи ће ти да провериш своје знање о појмовима:

„Правилно дефинисан проблем већ је пола решења.“ Чарлс Кетеринг

У хемијским истраживањима, као и у свакодневном животу, јављају се ситуације у којима је потребно пронаћи најбоље решење. Процес тражења решења сличан је решавању рачунских и проблемских задатака из хемије. Резултат тог процеса није само решен проблем већ и радост успеха, откривања и достизања циља.

У збирци се налази мноштво рачунских задатака, питања, илустрација, графичких приказа, резултата огледа и проблемских задатака. Све то помоћи ће ти да решавајући задатке и одговарајући на питања утврдиш знање, поновиш појмове и процениш ниво свог знања. Што више понављамо, више знања усвајамо и лакше савладавамо нове појмове. Понављање и увежбавање побољшава самопоуздање, истрајност и прецизност. Желимо ти успех у раду! Аутори

1-5 Zbirka FINAL UVODNE �dobreno.indd 5

материје науке природне

хемија као наука

научни метод

Ниво Обрати пажњу на ниво тежине питања. Што је епрувета пунија, питање је теже.

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

Додатни ниво Покушај да урадиш и ове задатке уколико те је хемија заинтересовала!

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ Пројектни задаци У овом делу радиш у групи. Задатке испуњавате ван редовних часова и све резултате представљате одељењу.

Додатни пројектни задаци Ове пројектне задатке можеш радити уколико се определиш за додатну наставу.

V Мерење запремине

РЕШЕЊА

Решења Решења задатака и одговоре на питања погледај тек када си урадио задатак, јер ћеш само тако објективно проценити своје знање. 5

5/17/2010 4:55:57 PM


1.

ХЕМИЈА И ЊЕН ЗНАЧАЈ

1.1. Предмет изучавања хемије. Хемија у склопу природних наука и њена примена

Ова питања и задаци помоћи ће ти да провериш своје знање о појмовима:

материје науке природне

5

хемија као наука

научни метод

1. Наведи називе пет природних наука.

4 3 2 1

2. Издвој тачна тврђења. Алхемичари су: а) ископавали злато, б) покушавали да добију злато из других метала, в) трагали за еликсиром живота, г) открили неке нове супстанце. 3. На који су начин грчки филозофи долазили до сазнања? 4. Када почиње развој хемије као науке? 5

5. Чиме се бави хемија?

4 3

6. На који се начин проверава да ли је нека теорија исправна?

2 1

6

06-15 Zbirka Hemija FINAL I deo ODOBRENO.indd 6

5/17/2010 5:04:49 PM


5

7. На који се начин научници упознају са новим научним сазнањима?

4 3 2 1

8. Како се назива начин на који се у науци долази до научних истина? 9. Опиши прву фазу научног метода.

5 4

10. Због чега је важно да при објављивању научног рада буде детаљно описан сваки изведени експеримент? 11. Пре неколико година различите опасне супстанце излиле су се у реку Ибар. То је довело до угрожавања живота у реци и угинуло је више хиљада риба. Предложи начин на који хемичар може допринети решавању тог проблема.

3 2 1

5 4 3 2 1

12. Предложи једно истраживање на коме би заједно сарађивали хемичар и биолог. 13. Предложи једно истраживање које би заједно извели хемичар и физичар. 14. Из биологије, хемије, физике и других основних природних наука развиле су се и осамосталиле новије науке. Истражи и сазнај које друге научне дисциплине и науке постоје осим наведених, а припадају природним наукама.

5 4 3 2 1

15. Јана иде у седми разред и допала јој се хемија. Одлучила је да се пријави за секцију и да ради истраживачки рад. Питала је друга из одељења Михајла да ли жели да заједно раде. Прво што су морали да учине било је да неко време посматрају појаве у природи и уоче ону која их највише интересује. а) Предложи појаве из свакодневног живота које би они могли да проучавају. Јана и Михајло посматрали су ољуштене јабуке и увидели да оне стајањем тамне. Питали су се да ли на неки начин може да се успори тај процес. Затражили су одговор од наставнице и она им је рекла да се некада ставља кап-две лимуновог сока на воће да не би тамнело. Решили су да то буде тема њиховог истраживачког рада. б) Шта је све потребно урадити пре него што њих двоје започну свoј пројекат? 16. Шта је научноистраживачки рад?

7

06-15 Zbirka Hemija FINAL I deo ODOBRENO.indd 7

5/17/2010 5:06:47 PM


1.2. РАД У ХЕМИЈСКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ

Ова питања и задаци помоћи ће ти да провериш своје знање о појмовима:

материје лабораторијски рад

лабораторијско посуђе

лабораторијски прибор

мере опреза

1. Шта је хемијска лабораторија?

5 4

2. На који се начин мора припремити радно место пре извођења огледа?

3 2 1

3. Која слика представља правилан начин загревања садржаја епрувете?

а)

б)

4. Нацртај: а) ерленмајер, б) пипету, в) мензуру. 5 4 3 2

5. Наведи најмање три различита примера несмотреног понашања у хемијској лабораторији који за последицу могу имати озбиљне повреде при раду.

1

6. Наведи намену следећег хемијског прибора: а) азбестне мрежице, б) металног прстена, в) дрвене штипаљке. 8

06-15 Zbirka Hemija FINAL I deo ODOBRENO.indd 8

5/17/2010 5:07:16 PM


7. Наведи разлоге због којих је при раду у хемијској лабораторији важно носити:

5 4 3

а) мантил, б) заштитне наочаре, в) заштитне рукавице.

2 1

8. Издвој тачно тврђење. Заштитну маску неопходно је носити при раду са: а) сланом јестивом супстанцом, б) отровном испарљивом супстанцом, в) отровном чврстом супстанцом слабог мириса, г) течном јестивом супстанцом пријатног мириса и укуса. 9. На основу приказа налепнице са реагенс-боце одреди и објасни која се супстанца ни у ком случају не сме користити при раду у хемијском кабинету школе:

5 4 3 2 1

а)

б)

в)

г)

10. Детаљно наведи шта би требало да се налази на вратима ормарића за прву помоћ. 11. Нацртај апаратуру која се користи за загревање садржаја у порцеланској шољи. Тачно назначи назив сваког дела апаратуре. 12. На којој је слици приказан правилан начин означавања реагенс-боце у којој се налази нагризајућа супстанца?

5 4 3 2 1

а)

б)

в)

13. Објасни коју би посуду и због чега требало користити за мешање већих запремина течних супстанци. 14. Ученик је добио упутство за извођење огледа: „У празну епрувету сипај на врх кашичице супстанце А. Додај воду и садржај епрувете снажно промућкај.“ На слици је приказан начин на који је ученик допунио епрувете водом. Због чега је наставник тражио да се понови оглед? 9

06-15 Zbirka Hemija FINAL I deo ODOBRENO.indd 9

5/17/2010 5:09:33 PM


5 4 3 2 1

15. Јана и Михајло започели су испитивање утицаја сока лимуна на тамњење јабука. Поставили су претпоставку да Це-витамин утиче на супстанце у јабуци да не дође до тамњења. Да би проверили претпоставку, решили су да изведу кратак експеримент. Узели су сок лимуна и сипали га у хемијску посуду А која служи за рад са мањим количинама супстанци. Јабуке су пресекли напола и посудом Б сипали 2 ml сока лимуна на површину једне половине јабуке. Обе половине јабуке оставили су да стоје на светлу 10 минута. a) Шта су посуде А и Б? б) Састави упутство које одговара експерименту који су извели Јана и Михајло.

1.3. Мерење у хемији

Ова питања и задаци помоћи ће ти да провериш своје знање о појмовима:

материје мерење

5 4 3 2 1

маса

запремина

температура

1. За сваку од понуђених физичких величина наведи одговарајућу јединицу: а) маса, б) запремина, в) температура. 2. Наведи намену приказаних посуда, односно инструмената.

а)

б)

в)

10

06-15 Zbirka Hemija FINAL I deo ODOBRENO.indd 10

5/17/2010 5:09:51 PM


3. Колика се запремина течности налази у суду приказаном на слици?

5 4 3 2 1

4. На основу графичког приказа одреди: а) агрегатно стање воде на -5 °С, б) интервал температура у којима је вода у течном агрегатном стању, в) агрегатно стање воде на 150 °С.

5 4 3 2 1

5. Графички представи резултате приказане у табели тако што ћеш на х-осу нанети вредности масе у грамима, а на у-осу вредности одговарајућих запремина у cm3. Маса (g)

10

15

20

25

30

Запремина (cm3)

20

30

40

50

60

6. Изврши потребна израчунавања: а) 5 g прерачунај у mg, б) 5 l прерачунај у ml, в) 5 kg прерачунај у g. 7. Нацртај како изгледа мениск у мензури. 8. Извршена су два мерења неког предмета на различитим вагама и резултати правилно представљени. Добијене вредности су 0,10 g и 0,1020 g. Које је мерење тачнијe? Објасни одговор.

5 4 3 2 1

11

06-15 Zbirka Hemija FINAL I deo ODOBRENO.indd 11

5/17/2010 5:10:25 PM


5 4 3 2 1

9. Одреди која је од датих запремина највећа: а) 0,1 ml, б) 0,01 dm3, в) 0,2 ml, г) 2,0 cm3, д) 0,002 dm3. 10. Поређај дате вредности маса од најмање ка највећој: 0,0001 t, 0,2 g, 4,0 g, 0,02 kg, 1000,00 mg. 11. Опиши принцип: а) одмеравања масе супстанци, б) мерења масе задате супстанце.

5 4 3 2 1

12. У некој фармацеутској лабораторији истраживач је испитивао услове при којима се из супстанце А добија супстанца Б која ће бити основна компонента новог лека. Процес је изводио на различитим температурама. Добио је следеће вредности: Температура (˚С)

25

50

100

150

Маса супстанце А

0,02 g

0,02 g

0,02 g

0,02 g

Маса супстанце Б

0,025 g

0,027 g

0,032 g

35 mg

Дате резултате представи графички тако што ћеш на х-осу нанети вредности масе супстанце Б, а на у-осу вредности температуре. 13. На основу датог графичког приказа одреди: а) највећу вредност густине воде, б) температуру на којој вода има највећу густину, в) агрегатно стање воде на тој температури.

12

06-15 Zbirka Hemija FINAL I deo ODOBRENO.indd 12

5/17/2010 5:10:36 PM


14. Прерачунај: а) 0,020 g/dm3 = ? mg/dm3, б) 0,5 g/l = ? g/ml, в) 300,0 mg/l = ? g/dm3.

5 4 3 2 1

15. Oдреди врсту лабораторијског посуђа или прибора који је описан. а) Стаклена цев која се користи за мерење мањих запремина супстанци течног агрегатног стања. Има подељке. Течност се уноси у цев усисавањем гуменом пумпицом или аутоматским механизмом. б) Двострука стаклена цев са четири отвора. У један отвор улази хладна вода, а из другог излази. Кроз трећи отвор улази гас који на крају четвртог отвора излази као течност. в) Метални предмет који има два завртња. Користи се за причвршћивање посуђа или прибора за метални статив. 16. Јана и Михајло одредили су масу Це-витамина у лимуновом соку и добили следеће вредности: зелени лимун 1 (29,2 mg/100 g), жути лимун 1 (41,2 mg/100 g), зелени лимун 2 (30,2 mg/100 g), жути лимун 2 (35,2 mg/100 g). – mg Це-витамина у 100 g воћа Табеларно представи дате вредности. Објасни да ли постоји разлика у садржају Це-витамина у жутом и зеленом лимуну.

13

06-15 Zbirka Hemija FINAL I deo ODOBRENO.indd 13

5/17/2010 5:10:40 PM


ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ

Поделите се у оквиру одељења у групе. Договором одредите која ће група радити одређени пројектни задатак. Резултате представите на неком од часова тако да сви буду упознати са вашим радом. Уколико направите пано, други ученици могу учити из вашег рада, на вашим решењима и грешкама.

I Температурни календар

Следећих пет дана водите дневник о прогнозираним и стварним вредностима температура ваздуха у вашем крају. Стварне температуре ваздуха мерите у исто време сваког дана, на пример ујутро или у подне. Податке о температурама које прикупите представите табеларно, а затим графички тако што ћете на у-осу нанети вредности температуре у степенима Целзијуса, а на х-осу дане у недељи. Анализирајте добијени графички приказ и одговорите на питања:

а) шта вам је био извор информација о прогнозираним температурама, б) где сте и чиме мерили температуру ваздуха, в) у које сте доба дана мерили температуру. б) Објасните да ли се и за колико прогнозиране вредности разликују од измерених температура.

Уколико у току пројекта уочите неке правилности или одступања, обавезно то забележите и представите као резултат свог рада.

II Правила рада у хемијској лабораторији Направите пано. Тема паноа нека буде ОСНОВНА ПРАВИЛА РАДА У ХЕМИЈСКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ. Можете користити текст из уџбеника или на свој начин представити основна правила рада у лабораторији. Пано окачите у учионици, кабинету или лабораторији. За израду паноа можете користити фломастере, боје, фотографије са интернета, из уџбеника или било који други материјал. 14

06-15 Zbirka Hemija FINAL I deo ODOBRENO.indd 14

5/17/2010 5:10:46 PM


III Густина воде

Проверите да ли се вредности густине минералне воде и густине воде из чесме знатно разликују. То ћете учинити тако што ћете узети различите запремине воде и измерити масе на аналитичкој или кухињској ваги. Урадите више мерења да би резултати били тачнији. Одмерите по 50 ml, 100 ml, 200 ml, 400 ml и 500 ml минералне воде и затим измерите масу сваке одмерене запремине. Резултате представите табеларно. Израчунајте вредност густине за свако мерење и средњу вредност густине. На исти начин поступите и при одређивању густине воде из чесме. Објасните добијене резултате.

IV Где ради хемичар?

Циљ вашег пројекта је да анкетирате 20-30 особа различитог узраста и све ученике свог одељења тако што ћете им поставити питање где ради хемичар. Након тога резултате представите тако да буду прегледни. Анализирајте добијене резултате и одговорите на питања. а) Колико сте особа анкетирали? б) Који се одговор појављује највећи, а који најмањи број пута? в) Да ли одговори зависе од узраста испитаника? г) Упоредите своје резултате са текстом који је дат у уџбенику, а у вези је са постављеним питањем.

V Мерење запремине

Ваш задатак је да узмете узорке воде из своје околине (вода из водовода, бунара, реке, потока или језера) и затим одмерите тачне запремине воде за анализу. То ћете урадити тако што ћете захватити одређену запремину воде (водоводна вода узима се тако што се вода пусти да истиче, а затим се постави чаша и напуни водом; вода из реке, језера или бунара захвата се кофом). Запремине воде које треба одмерити су: 1,00 cm3, 2,00 cm3, 15,00 cm3 и 20,00 cm3. Oдаберитe одговарајућу посуду за одмеравање задатих запремина воде и опишите поступак одмеравања. Опишите поступак узимања узорака и начин одмеравања малих запремина течности. 15

06-15 Zbirka Hemija FINAL I deo ODOBRENO.indd 15

5/17/2010 5:10:52 PM


2.

ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ

2.1. Материја и супстанце

Ова питања и задаци помоћи ће ти да провериш своје знање о појмовима:

материје материја

супстанце

физичка тела

1. Издвој тачна тврђења.

5

Материја: а) се може уништити, б) се може створити ни из чега, в) је све што постоји у природи, г) може мењати стања и облик.

4 3 2 1

2. Одреди парове тако да појмови леве колоне одговарају појмовима десне колоне: а) магнет 1) супстанца б) гвожђе 2) физичко поље в) магнетно поље 3) физичко тело. 5

3. Разврстај називе супстанци и физичких тела.

4 3 2

сумпор

ексер

мачка

1

пластика ракета лађа

точак

пепео

љубичица амонијак

целулоза

свећа

камион гума

сирће

пљувачка бакар

лампа светионик никл барска вода

16

16-35 Zbirka Hemija FINAL II deo ODOBRENO.indd 16

5/17/2010 5:11:42 PM


4. Издвој тачна тврђења. а) Супстанце заузимају простор и немају увек масу. б) Физичка тела могу бити изграђена од физичких поља. в) Супстанце изграђују физичка тела. г) Све што има масу и заузима простор јесте материја. д) Материја је у сталном кретању.

5 4 3 2 1

5. Наведи по две супстанце: а) од којих могу бити изграђена врата, б) које су саставни део ваздуха, в) које се користе за прављење дневних новина. 6. Издвој називе физичких тела, физичких поља и супстанци који се појављују у наведеним реченицама.

5 4 3

а) За стварање електричног поља могу се користити жице од бакра. б) К  оцка шећера пада када остане без ослонца јер на њу делује гравитационо поље. в) Мобилни телефон направљен од пластике, метала и других материјала ствара електромагнетно поље када је укључен.

2 1

7. који су искази тачни? а) Супстанца је све што има масу. б) Материјали од којих је изграђен свемирски брод нису супстанце када је брод у свемиру јер тада брод нема масу. в) Ваздух се може измерити. г) Ватра има масу. 8. Пажљиво прочитај текст. Исправи грешке у тексту тако да буде тачан. „Ваздух заузима простор, али нема масу. Због тога ваздух не може бити супстанца. Вода нема дефинисан облик већ се прилагођава суду у коме се налази, па због тога вода није супстанца.“ 9. Истражи и сазнај шта је вакуум и да ли је вакуум материја.

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

17

16-35 Zbirka Hemija FINAL II deo ODOBRENO.indd 17

5/17/2010 5:11:46 PM


2.2. Физичка и хемијска својства супстанци

Ова питања и задаци помоћи ће ти да провериш своје знање о појмовима:

физичка својства супстанци

хемијска својства супстанци

1. Које речи недостају у тексту?

5

? својства супстанце јесу она својства која се одређују помоћу чула или инструмената. Хемијска својства супстанце описују на који се начин супстанца ? .

4 3 2 1

2. Шта значи описати неку супстанцу? Како се назива мања количина супстанце која се користи за испитивање? 3. На сликама су приказане различите супстанце. Наброј њихова физичка својства:

а)

б)

в)

г)

4. Наведи најмање пет различитих физичких својстава и најмање једно хемијско својство воде. 5 4 3 2 1

5. Издвој тачна тврђења. Физичка својства супстанци су: а) агрегатно стање, температура кључања, температура топљења, савитљивост, боја, мирис, запаљивост; б) агрегатно стање, температура кључања, температура топљења, боја, мирис, запаљивост, густина; в) агрегатно стање, температура кључања, температура топљења, боја, мирис, густина, савитљивост; г) својства која се могу опазити чулима.

18

16-35 Zbirka Hemija FINAL II deo ODOBRENO.indd 18

5/17/2010 5:11:55 PM


6. Разврстај понуђена физичка и хемијска својства супстанци.

5 4

Својства:

3 2

боја, мирис, запаљивост, склоност ка рђању, агрегатно стање, температура кључања, температура топљења, густина, тврдоћа

1

7. За свако наведено својство напиши назив супстанце којој то својство одговара: а) лако се топи; б) лако испарава; в) запаљива је; г) велике је тврдоће. 8. Формирај парове тако да свакој супстанци из колоне А одговара једно својство наведено у колони Б:

А а) бакар б) кисеоник в) барска вода г) кухињска со

Б 1) безбојно 2) висока температура топљења 3) растворно у води 4) течно агрегатно стање.

9. Која се од наведених супстанци може намагнетисати?

кре да

д р во

папир

стакло

г в ож ђ

е

10. За сваку од понуђених супстанци утврди агрегатно стање на собној температури:

а) ваздух, б) супстанца која се топи на -25 °С, а кључа на 48 °С, в) супстанца која се топи на -56 °С, а кључа на -4 °С, г) жива, д) восак за свеће.

11.

Опиши својства следећих супстанци: а) песак, б) дим, в) маслиново уље.

19

16-35 Zbirka Hemija FINAL II deo ODOBRENO.indd 19

5/17/2010 5:12:04 PM


5 4 3 2

12. У табели су наведене вредности температура кључања и топљења различитих супстанци. Одреди агрегатно стање датих супстанци на собној температури.

1

Супстанца

Температура топљења (°С)

Температура кључања (°С)

Алуминијум

660

2467

Водоник

-259

-252

Сумпор

112

444

Кисеоник

-218

-183

-7

58

Бром

13. одреди истинитост следећих тврђења.

а) Лак за нокте раствара се у ацетону. б) Свака супстанца може постојати у сва три агрегатна стања на собној температури. в) Сви метали су чврстог агрегатног стања на собној температури. г) Кисеоник има ниску температуру топљења и кључања. д) Бакар је црвене боје.

14. За сваки понуђени исказ одреди да ли се односи на физичко или хемијско својство супстанце.

а) Бакар постаје зелен када је изложен утицају ваздуха. б) Густина воде је 1 g/cm3. в) Графит проводи електрицитет. г) Маса узорка кухињске соли је 30 g. д) Кликер је црвене боје. ђ) Сода бикарбона са сирћетом даје гас. е) Злато није запаљиво.

15. Које је заједничко својство за:

а) восак, маст и смолу; б) сирће, лимунов сок и лимунаду; в) петролеј, уље и нафту; г) сребро, алуминијум и бакар?

16. Објасни због чега се:

а) свећа прави од воска; б) проводници праве од бакра; в) радијатори праве од метала.

20

16-35 Zbirka Hemija FINAL II deo ODOBRENO.indd 20

5/17/2010 5:12:14 PM


17. Дате су следеће супстанце: шећер, кухињска со, бакар, ваздух, алкохол, угаљ, вода за пиће. За које од понуђених супстанци важи:

а) беле боје, растворна у води; б) течног агрегатног стања, температура кључања нижа од 100 °С, меша се са водом; в) не раствара се у води, чврстог агрегатног стања; г) безбојна течност, проводи струју; д) слабо се раствара у води, не проводи струју, безбојна.

5 4 3 2 1

18. Издвој тачнa тврђења.

а) Метали проводе топлоту. б) Кисеоник има температуру кључања већу од 25 °С. в) Ватра је супстанца жуте боје. г) Чађ се не раствара у води.

19. Када се на врелу ринглу стави мало шећера и мало соли, шећер се топи, а затим угљенише, а со пуцкета, али се не топи и не угљенише. Која својства описују понашање шећера и соли при загревању? 20. Која се од понуђених супстанци топи на -117 °C, а кључа на +78 °C:

а) ваздух, б) сумпор, в) алкохол који се налази у алкохолним пићима, г) кухињска со, д) угљен-диоксид?

5 4 3 2 1

21. У мензури има 20,0 ml воде. Ако се у воду урони комад супстанце А масе 19,3 g, ниво воде порасте на 21,0 ml. Колико износи густина ове супстанце изражена у kg/dm3? – Густина супстанци представља однос масе супстанце и запремине супстанце.

21

16-35 Zbirka Hemija FINAL II deo ODOBRENO.indd 21

5/17/2010 5:12:21 PM


2.3. Физичке и хемијске промене супстанци

Ова питања и задаци помоћи ће ти да провериш своје знање о појмовима:

физичке промене супстанци

хемијске промене супстанци

1. Које речи недостају у тексту?

5

? ? супстанци јесу оне промене при којима супстанца мења своја физичка својства. Хемијским променама супстанци настају ? супстанце. Други назив за хемијске промене је ? ? .

4 3 2 1

2. Опиши шта се дешава са супстанцом при: а) физичким променама, б) хемијским променама. 3. Одреди да ли су тачни искази. а) При испаравању мења се агрегатно стање супстанце. б) Када се гвожђе кује, настају нове супстанце. в) Супстанца при физичким променама може мењати агрегатно стање. г) Горењем свеће настају нове супстанце. 5 4 3 2 1

4. Разврстај понуђенe физичкe и хемијскe промене. Промене: ИСПАРАВАЊЕ, РЂАЊЕ, САГОРЕВАЊЕ, РАСТВАРАЊЕ, САВИЈАЊЕ, КОНДЕНЗАЦИЈА, СУБЛИМАЦИЈА, КОВАЊЕ. Можеш нацртати табелу. 5. За сваку од наведених промена одреди да ли је испаравање, кондензација, сублимација, очвршћавање, топљење или растварање: а) прелазак алкохола из течног у гасовито агрегатно стање; б) стварање леда у фрижидеру; в) процес који се дешава хлађењем отопљеног стакла; г) прављење сока од сирупа и воде.

22

16-35 Zbirka Hemija FINAL II deo ODOBRENO.indd 22

5/17/2010 5:12:26 PM


6. За промене приказане на сликама одреди да ли су физичке или хемијске.

5 4 3 2 1

а)

б)

в)

7. Одреди називе промена које настају променом агрегатног стања воде, а представљене су стрелицама:

5 4 3 2 1

ЛЕД

ВОДА

ВОДЕНА ПАРА

8. За сваку наведену промену: кување супе, топљење леда, сечење метала, рђање метала, растварање таблете витамина у води, одреди: а) да ли се при датој промени мењају физичка својства супстанци; б) да ли настају нове супстанце; в) која је врста промене. 9. У којој се од следећих ситуација дешава хемијска промена: а) сушење веша, б) припремање лимунаде од лимуна, шећера и воде, в) брисање прашине магичном крпом, г) труљење воћа, д) скидање фарбе разређивачем? 10. На који се начин уочава да се у следећим процесима десила хемијска промена: а) горење свеће, б) паљење магнезијумове траке, в) мешање соде бикарбоне и сирћета, г) паљење папира, д) рђање гвожђа? 11. а) Шта се дешава када се помешају шећер и вода? Објасни да ли је то физичка или хемијска промена. б) Шта се дешава када се помешају сирће и сода бикарбона? Објасни да ли је то физичка или хемијска промена? Тачнос одговора можеш провери и ако ш о ћеш извес и мали експеримен у кухињи. т

т

т

т т

т

23

16-35 Zbirka Hemija FINAL II deo ODOBRENO.indd 23

5/17/2010 5:12:48 PM


5 4

12. Који од следећих исказа тачно описује процес који се дешава када свећа гори?

3 2 1

а) То је физичка промена. б) Промена нам указује да се материја може уништити. в) Укупна маса свеће претвара се у светлост. г) Свећа се претвара у топлотну енергију. д) Стварају се нове супстанце.

13. Наведи промене које се могу извести гвозденим ексером, а при којима се гвожђе:

а) може вратити у пређашње стање; б) тешко може поново вратити у пређашње стање.

14. У ком се процесу смањује запремина супстанце:

а) испаравање алкохола, б) сублимација јода из чврстог у гасовито стање, в) кондензација водене паре, г) растварање шећера у води?

15. Који од следећих исказа тачно описују процес испаравања слане воде? 5 4 3 2 1

а) То је хемијска реакција. б) То је физичка промена. в) Тада се од слане воде добија нова супстанца. г) Маса воде у околном ваздуху расте. д) Укупна маса соли у суду се повећава.

16. У епрувету је стављена мешавина шећера и кухињске соли. Смеша је загревана на пламену шпиритусне лампе десетак минута. Како изгледа садржај после загревања? Која се врста промене дешава са шећером? Објасни да ли се со мења загревањем. 17. Пажљиво прочитај шта се десило током извођења једног огледа: „Током испитивања неке хемијске промене истраживач је сипао воду у лабораторијску чашу. Чашу је покрио сахатним стаклом и оставио је на решоу. Затим је отишао у другу лабораторију да припреми остале супстанце потребне за експеримент.“ Објасни шта се десило са водом у чаши и шта се уочава на сахатном стаклу.

24

16-35 Zbirka Hemija FINAL II deo ODOBRENO.indd 24

5/17/2010 5:13:07 PM


18. У свакодневном животу познато је да собне биљке боље расту ако им се прича. При сваком издисају избацује се угљен-диоксид који биљке користе да би са водом произвеле шећере који су им потребни као извор енергије и кисеоник. Овај процес познат је као фотосинтеза.

5 4 3 2 1

Објасни да ли је фотосинтеза физичка или хемијска промена. 19. Приликом хемијске реакције може доћи до стварања гаса, појаве светла, стварања талога, промене боје и других видљивих или невидљивих појава. Наведи примере хемијских промена при којима се: а) појављује светлост, б) мења боја, в) појављује гас. 20. Наведи супстанцу која се растварањем у сирћету: а) хемијски мења, б) мења само своја физичка својства.

2.4. Чистe супстaнцe: eлeмeнти и јeдињења

Ова питања и задаци помоћи ће ти да провериш своје знање о појмовима:

чисте супстанце

елементи

једињења

1. Одреди врсту чисте супстанце на основу описа. а) Супстанца је једноставна и не може се хемијским променама разложити на једноставније. б) Супстанца је сложена и може се хемијским променама разложити на једноставније.

5 4 3 2 1

25

16-35 Zbirka Hemija FINAL II deo ODOBRENO.indd 25

5/17/2010 5:13:10 PM


5 4

2. На сликама су приказане различите супстанце. На основу слике одреди које су од понуђених супстанци чисте супстанце.

3 2 1

а)

б)

житарице

в)

калцијум-карбонат

оксид бакра

натријум-хидроксид

алева паприка

3. У ком се облику хемијски елементи могу наћи у природи? 4. Којих супстанци има више: елемената или једињења? 5 4 3 2 1

5. Под утицајем електричне струје и уз велики утрошак енергије из кухињске соли могу се добити метал натријум и жуто-зелени гас хлор. Даљим променама натријум и хлор не могу дати једноставније супстанце. Којој врсти чистих супстанци припадају кухињска со, натријум и хлор? 6. У којем су од понуђених низова наведени само елементи: а) сумпор, кисеоник, вода, сребро; б) кисеоник, бакар, сирће, азот; в) гвожђе, бакар, азот, кисеоник? 7. Опиши својства магнезијума и кисеоника. Објасни да ли иста својства има и једињење које настаје из тих елемената.

5 4

8. Које су од наведених супстанци чисте супстанце: ваздух, медицински алкохол, алуминијум, сумпор, амонијак, дестилована вода?

3 2 1

9. Које хемијско једињење настаје из следећих елемената: а) водоника и кисеоника, б) натријума и хлора? 10. На који се начин може доказати да морска вода није хемијско једињење? 11. Одреди истинитост исказа.

5 4

3 2 1

а) С  упстанце А и Б су једноставне супстанце и њиховом реакцијом може настати једињење. б) Супстанце В и Г су сложене супстанце и њиховом реакцијом може настати једињење. в) Супстанце А, Б и В су елементи.

26

16-35 Zbirka Hemija FINAL II deo ODOBRENO.indd 26

5/17/2010 5:13:33 PM


12. Шта је заједничко за елементе:

а) бакар, сребро и кисеоник; б) натријум, хлор и водоник; в) дубнијум, сиборгијум и рендгенијум?

5 4 3 2 1

13. Помешане су једнаке количине цинка у праху и сумпора у праху. Мешавина је потом загревана на јаком пламену. Опиши промену и одреди врсту чистих супстанци које постоје пре и после промене. 14. Истражи и сазнај колико је до данас откривено елемената. У природи се елементи налазе у слободном облику или у облику једињења. Остале елементе направио је човек. Колико има природних, а колико вештачких елемената?

5 4 3 2 1

15. Наброј најмање три хемијска једињења која чине јабуку. Да би одговорио на ово питање, можеш користити уџбеник из биологије или интернет. Опиши својства хемијских једињења која настају труљењем јабуке: боја, агрегатно стање и растворљивост у води. 16. Истражи и сазнај о елементима који у облику једињења улазе у састав људског организма. Одговори на питања. а) Која два елемента улазе у састав једињења који је основна компонента костију? б) Који елементи чине једињење којег у људском организму има око 70 %? в) Који елемент не може да се раствори у крви, па се уз помоћ посебног преносиоца преноси кроз крв до ћелија? г) Који је елемент основни елемент грађе свих ткива?

27

16-35 Zbirka Hemija FINAL II deo ODOBRENO.indd 27

5/17/2010 5:16:05 PM


2.5. Смеше

Ова питања и задаци помоћи ће ти да провериш своје знање о појмовима:

материје смеше

5 4

хомогене смеше

хетерогене смеше

1. Којој врсти супстанци (елемент, једињење, хомогена смеша или хетерогена смеша) одговарају следећи описи?

3 2 1

а) Супстанца има исти састав у свим својим деловима и може се физичким процесима раздвојити на више различитих супстанци. б) Супстанца је сложена и не може се физичким променама разложити на друге супстанце. в) Супстанца је врста смеше чији се састојци могу разликовати голим оком или микроскопом. г) У супстанци се не могу доказати трагови других супстанци, а физичким и хемијским поступцима ова супстанца не може дати једноставније супстанце. 2. Која врста смеше настаје мешањем: а) алкохола и воде; б) песка и воде; в) чађи и дима; г) соли и вегете?

5 4 3 2 1

3. Одреди да ли је тачно: а) хомогене смеше су чисте супстанце; б) постоји више једињења него смеша; в) ваздух је хомогена смеша; г) пијаћа вода је чиста супстанца. 4. Наведи три битне карактеристике по којима се смеше разликују од једињења. 5. Под утицајем електричне струје и уз велики утрошак енергије из кухињске соли могу се добити метал натријум и жуто-зелени гас хлор. Објасни да ли то значи да је кухињска со смеша.

28

16-35 Zbirka Hemija FINAL II deo ODOBRENO.indd 28

5/17/2010 5:16:12 PM


6. Наведене супстанце разврстај у четири групе: елементи, једињења, хомогене смеше, хетерогене смеше.

5 4 3

бистра м алкохол ешавина а и јода бакар дијамант кухињска со

2

водоник плави камен шљунак

кречњак

ваздух

сумпор

1

кристалн

амонијак

и шећер

7. У којем су од понуђених низова наведене само хомогене смеше: а) вода за пиће, ваздух, месинг; б) кисеоник, пијаћа вода, сирће; в) бронза, месинг, барска вода? 8. Које супстанце мешањем не граде хетерогену смешу на собној температури: а) какао, шећер, вода; б) вода, сирће, уље; в) водоник, кисеоник, ваздух; г) со, сирће, уље; д) кафа, шећер, вода? 9. Састојци смеше могу бити различитих агрегатних стања. Наведи назив смеше којој одговара опис: а) гас у гасу; б) чврсто у гасу; в) течно у течном; г) гас у течном; д) чврсто у чврстом; ђ) чврсто у течном.

5 4 3 2 1

10. Издвој супстанце које не припадају наведеној врсти супстанце. Елементи: јод, барска вода, алуминијум, кисеоник, амонијак. Једињења: дестилована вода, хлороводоник, магнезијум, сирће. Смеше: песак, вегета, чађави дим, сода бикарбона, морска вода. 11. Издвој тачнa тврђења. Смеше могу настати: а) мешањем елемената; б) мешањем једињења; в) мешањем свих врста супстанци; г) мешањем и реакцијом помешаних супстанци. 29

16-35 Zbirka Hemija FINAL II deo ODOBRENO.indd 29

5/17/2010 5:16:16 PM


5

12. На који се начин може доказати да је морска вода смеша?

4 3 2 1

5 4 3 2 1

13. Одреди који низ има наведене називе: – три чисте супстанце; – једног једињења; – једне смеше.

а) Ваздух, вода из чесме, натријум-хлорид. б) Вода за пиће, ваздух, кисеоник, водоник. в) Ваздух, кисеоник, дестилована вода, азот. г) Кухињска со, натријум, хлор. д) вода из чесме, бакар, угљен-диоксид.

14. Праскави гас је смеша водоника и кисеоника. Када се праскави гас запали, долази до хемијске промене при којој настаје вода. Одреди врсту супстанце: а) праскави гас, б) вода. 15. Кисеоник се у природи налази у саставу смеше и у саставу једињења. а) Наведи назив смеше која садржи кисеоник. б) Наведи назив једног једињења из природе које садржи кисеоник. в) У којој супстанци од наведених (под а или б) кисеоник задржава своја својства? г) Којом је врстом промене могуће добити кисеоник из супстанце под а? д) Којом је врстом промене могуће добити кисеоник из супстанце под б? 16. Помешано је 40 ml алкохола (t = 20 °C) и 40 ml воде (t = 20 °C). Густина алкохола је 0,79 g/ml, а воде 1 g/ml. Колико износи густина добијене смеше? Густина је однос укупне масе и укупне запремине супстанци. 17.

Хетерогене смеше никада не могу градити: а) три гасовите супстанце, б) три течне супстанце, в) две течне и једна гасовита супстанца, г) четири супстанце чврстог агрегатног стања, д) нема правила.

30

16-35 Zbirka Hemija FINAL II deo ODOBRENO.indd 30

5/17/2010 5:16:23 PM


2.6. Раздвајање супстанци из смеше

Ова питања и задаци помоћи ће ти да провериш своје знање о појмовима:

поступци материјераздвајања састојака смеше дестилација

декантовање

кристализација

цеђење

1. Који су поступци за раздвајање састојака смеше приказани на сликама:

5 4 3 2 1

а)

б)

2. Шта од наведеног чини обавезни део апаратуре за филтрирање? ХЛАДЊАК МЕНЗУРА ЕРЛЕНМАЈЕР ДРВЕНА ШТИПАЉКА СТАКЛЕНИ ЛЕВАК 3. Како се из смеше сумпора и гвожђа може издвојити гвожђе?

5 4

4. На који се начин со може издвојити из морске воде?

3 2 1

5. Наведи карактеристике смеше која се може раздвојити на састојке понуђеним поступком: а) дестилацијом, б) декантовањем, в) цеђењем.

31

16-35 Zbirka Hemija FINAL II deo ODOBRENO.indd 31

5/17/2010 5:16:28 PM


5 4 3 2 1

6. Како се могу раздвојити састојци из смеше: а) песка и уља, б) алкохола и воде из вина, в) кухињске соли и брашна? 7. Које се од понуђених чистих супстанци могу раздвојити дестилацијом: а) алкохол и вода из медицинског алкохола; б) кухињска со и шећер из воде; в) опиљци гвожђа и рђа из воде; г) водоник и кисеоник из дестиловане воде; д) натријум и хлор из натријум-хлорида? 8. На који се начин може одвојити: а) креда из смеше са кухињском сољу, б) алкохол из вина, в) јод из смеше са кухињском сољу?

5 4

9. Физичке промене (а и б) које су приказане на слици, дешавају се и у једној од метода раздвајања састојака смеше.

3 2 1

a

б

Како се назива та метода? а) Одливање. б) Кристализација. в) Филтрирање. г) Дестилација. д) Декантовање.

10. Представљен je поступак раздвајања састојака смеше. Наведи који делови апаратуре недостају.

32

16-35 Zbirka Hemija FINAL II deo ODOBRENO.indd 32

5/17/2010 5:16:41 PM

ХЕМИЈА 7 - ЗБИРКА  
ХЕМИЈА 7 - ЗБИРКА  

Збирка задатака садржи задатке и питања који су раздвојени на више јасно одвојених нивоа и представљају комбинацију различитих типова задата...

Advertisement