Logopeden Nr 1 2020

Page 10

Läs-och skrivutredningar: br Tidningen Logopeden har med hjälp av verksamma logopeder, chefer samt vårdgarantikanslier och presstjänster i 18 av landets 21 regioner sammanställt information om tillgång till läs- och skrivutredning för barn respektive vuxna. Stort tack till alla er som bidragit till denna översikt ! I de regioner som framför allt utreder läs- och skrivsvårigheter hos vuxna, finns det villkor för att ta emot barn. Ofta handlar det om att frågeställningen ska innefatta även språkstörning och/eller att det är fråga om komplexa ärenden med exempelvis samtidig konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk problematik. För region Dalarna är det vårdlotsen som har svarat och enligt denna hänvisas läs- och skrivutredningar till Läkargruppen Örebro ( Capio ), utredningar omfattas inte av vårdgarantin. Enligt de nationella kliniska riktlinjerna för logopedisk utredning av läsoch skrivsvårigheter rekommenderas att utredning sker tidigast på vårterminen i årskurs 2. Denna rekommendation följs av Norrbotten, Örebro och Östergötland. Region Skåne anger att utredning sker tidigast i åk 3, om skolan kan visa att man gett tillräckliga insatser. Västerbotten gör också läsoch skrivutredningar tidigast i åk 3. Även i Stockholm är åk 3 den tidigaste åldern för utredning, vilket regleras i centrala regelverk från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Varför utreder inte vissa regioner dyslexi ? Frånvaron av utredningar, särskilt vad gäller barn och ungdomar, motiveras med att det är skolans ansvar att utreda

10  Logopeden 1 | 2020

Utreder både barn och vuxna Norrbotten, Skåne, Stockholm, Värmland, Västra Götalandsregionen, Örebro och Östergötland

Utreder framför allt vuxna Gotland, Gävleborg, Jönköping ( från gymnasieålder ), Kalmar ( från 16 år ), Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västmanland

Utför inte läs- och skrivutredningar i logopedmottagningens regi Dalarna ( dock oklart ), Västernorrland

Har ej svarat Blekinge, Halland, JämtlandHärjedalen


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.