Page 22

I stället för att fokusera på en enskild skola arbetar logopeder inom central elevhälsa mot flera skolområden samtidigt. Stort fokus läggs på fortbildning av lärare och specialpedagoger. FOTO: FREEIMAGES

Piteå inspirerar till kommunlogopedi Projekt med mål att förbättra måluppfyllelsen för elever med grav språkstörning ledde till nyinrättade logopedtjänster inom såväl central elevhälsa

som i förskolan. Vi pratade med Piteålogopederna Mia Lindgren Öman och Lovisa Asker för att ta reda på hur tjänsterna tillkom och hur de arbetar.

Juridisk vägledning för dig som är ny på jobbet NY på jobbet? Många logopeder börjar

sin första tjänst så här vid terminsstart. Kanske har du blivit anställd som den första logopeden någonsin på en skola eller i en central elevhälsa och har inga logopedkollegor på plats? TA del av all kunskap som finns samlad på

22

Logopeden 3 | 2017

Logopedforum och tipsa din arbetsgivare om Slofs "Juridik för logopeder" som finns på förbundets hemsida. HAR du frågor som gäller anställningsför-

hållanden, kontakta våra förhandlare på SRAT.

I Piteå kommun pågick tidigare ett fem månader långt statsbidragsfinansierat projekt inom den centrala elevhälsan. Projektet syftade till att identifiera elever med grav språkstörning och rikta insatser

Nordisk logopedichatt INTERNATIONELLT finns en livaktig

logopedichatt med kliniker och forskare, #wespeechies. Under sommaren har grunden lagts för en nordisk motsvarighet, #logopedichat, så håll utkik på Twitter efter den första uppvärmningschatten, där du får tillfälle att lära dig hur Twitter fungerar (och skaffa ett konto om du inte redan har ett)!

Logopeden nr 3 2017  
Logopeden nr 3 2017  
Advertisement