Page 1

KĖDAINIŲ SPECIALIOJI MOKYKLA

S TAI SAULĖ

Parengė logopedė Diana Raubienė 2010m.


Tikslai: 1. Įtvirtinti garso s tarimą žodžiuose ir sakiniuose. 2. Nusakyti garso s vietą žodyje: pradžioje, viduryje, pabaigoje.


PAVADINK MALONIAI SAULĘ SAULELĖ

SAULYTĖ SAULUTĖ

SAULUŽĖLĖ


SAULĖ TEKA

SAULĖTEKIS SUJUNGĘ ŽODŽIUS SAULĖ TEKA, GAUSIME ŽODĮ


SAULĖ LEIDŽIASI

SAULĖLYDIS SUJUNGĘ ŽODŽIUS SAULĖ LEIDŽIASI – GAUSIME ŽODĮ...


Pakartok skiemenuotes Sa-sa-sa sa-sa-sa Krenta ant gト様iナウ rasa. Su-su-su su-su-su Nenukirpkite kasナウ.


Us-us-us us-us-us Tas medus labai saldus. Os-os-os os-os-os Po laukus vaikai bÄ—gios. Es-es-es es-es-es Nubaidykite bites.


Is-is-is is-is-is Mes sukalsime vinis.

Ės-ės-ės ės-ės-ės Nesumindykit varlės.


Sta-sta-sta sta-sta-sta Daili juosta apjuosta. Sva-sva-sva sva-sva-sva Nosin įgelia vapsva. Stu-stu-stu stu-stu-stu Mes nemėgstame vaistų.


Srai-srai-srai srai-srai-srai LiĹŤto dideli nasrai.

Svai-svai-svai svai-svai-svai SaulÄ™ spalvinom gelsvai.


KURIŲ ŽODŽIŲ PAVADINIME YRA S GARSAS


TEISINGAI IŠTARK PAVEIKSLĖLIŲ PAVADINIMUS


ĮVARDINK PAVEIKSLĖLIUS IR PASAKYK KURIOJE ŽODŽIO VIETOJE GIRDIMAS GARSAS S:  ŽODŽIO PRADŽIOJE,  ŽODŽIO VIDURYJE,  ŽODŽIO PABAIGOJE. ?

?

?


S

AUL

Ė

S

IŪL

AI

S

OF

A


S ERBENT AI

S

AG

A


P ASAG A

M

US

Ė


V

AIST AI

A USKAR AI

J UOST A


N OSIN Ė

L ESYKLĖL Ė


R AKTA S

M UILA

S

A GURKA S


L

M

I的TA S

EDI

S


S

S

KĖTI

LIDĖ

S

S

S AUSAINI S


A

SILA

S

S VIESTA S

S AMTI S


PAKARTOK EILĖRAŠČIUS Senbernaras Sauliukui smagiausia Su sargu geru Su storu snaudaliumi Senbernaru.


SIMAS TINGINYS Siūliau Simui slidinėti. Siūliau siausti po pusnis. Neįsiūliau, nes tingėti Linkęs Simas tinginys.


PASAKYK, KĄ SUŠILDĖ PATEKĖJUSI SAULUTĖ?

SVOGŪNUS SNAIGES

SLYVAS

SKRUZDĖLĘ

STIRNĄ


IŠVARDINK, KAM PASAKĖ SUDIE NUSILEISDAMA SAULUTĖ

SKRUZDĖLEI

SKĖČIUI

STIRNAI

MUSEI


UŽBAIK SAKINIUS Ant stalo saldus

sausainis.

Sonata sodina

salotas.

Smagu suptis

supynÄ—se.

Saulius skina

serbentus.


ĮMINK MĮSLES DEGA VISĄ DIENĄ, BET NESUDEGA SAULĖ

GALE LAUKO KATILĖLIS PLAUKO MĖNULIS

BALTI PŪKELIAI PO ORĄ LAKSTO SNAIGĖS


PO VIENU STOGU KETURI BROLIAI SUTARIA

STALAS

SMAGI PANAITĖ SMAGIAI SIUVA

ADATA


AČIŪ, KAD ŠAUNIAI DIRBAI!!!

S tai saule  

mokymo priemonė

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you