Page 1

REKOMENDACIJOS Literatūra: Andrijanova A., Vilkienė S. Garsų tarimas. Kaunas ,,Šviesa“, 1990 Garšvienė A., Dapšienė L., Gudavičienė J., Kostkienė Z., Morkuvienė G. Neišplėtotos kalbos ugdymas. Kaunas ,,Šviesa”, 2001

Parengė Kėdainių specialiosios mokyklos mokytoja konsultantė Aušra Stoškienė

Kėdainiai 2009

Š

GARSO TARIMO ĮTVIRTINIMUI


ARTIKULIACINIO APARATO MANKŠTA

Trečiasis etapas Išmokius taisyklingai tarti garsą Š, reikia įtvirtinti minkštojo Š‘ tarimą

Mankštos pratimai atliekami iš pradžių mėgdžiojant suaugusįjį, po to – savarankiškai:

 Lūpas įtempti šypsenai, po to atkišti plačiai į priekį – tai kartoti pakaitomis keletą kartų  Iškišti platų liežuvį, jį kelti į viršų ir uždengti viršutinę lūpą  Aplaižyti viršutinę lūpą, liežuviu ,,suskaičiuoti” viršutinius dantukus, pabandyti pasiekti nosytę  Pabūti ,,dažytojais”: liežuvio galiuku pirmyn – atgal braukyti kietąjį ir minkštąjį gomurį  Iškišti liežuvį ir padaryti ,,samtelį”: liežuvio galiukas ir kraštai pakilę, o nusileidęs vidurys sudaro įdubimą  Padaryti ,,samtelį” už viršutinių dantų, burnoje. Pūsti į jį orą. Tą patį daryti sukandus dantis  ,,Palakti pienelį”, kaip katytė laka

GARSO Š TARIMAS Prisiminkite, kad tik tvirtai išmokus tarti garsą Š viename etape, galima pereiti prie kito etapo. Šias užduotis atlikite kiekvieną dieną (pagal galimybes), kol pastebėsite, jog garsą Š vaikas be ypatingų pastangų taisyklingai taria savarankiškoje kalboje, t.y. bendraudamas su tėvais, draugais, artimaisiais.

Pirmasis etapas Š tarimas atviruose skiemenyse ša šo šu šū

šo šu šū ša

šai šau šuo šui

aša ošo ušu ūšū

šo-šuo šu-šū šuo-šu šau-šai

Užduotis:

Sugalvoti žodžius pagal duotą pradžią: ša...... šo........ aša........... šu...... šau...... šai............

Š’ įtvirtinimas skiemenyse še šė

šia šio

še – šei šie – šė

eše ėšė

ši šy

šio šiū

ši – šy iši šiu – šiū yšy

Š’ įtvirtinimas žodžiuose Šeria, šelpia, šepetėliai, kišenė, lašeliai, pušelė, veršeliai, ešeriai. Šėlo, šėrė, braškėjo, lašėjo, šešėliai, košė, lepšė, maišė, mušė, nešė. Šildo, šiltinė, širšė, šiluma, kiaušiniai, lopšinė, vaišina, dešinė. Šyla, šyptelėjo, pušynai, rašyba, rašytojai, maišytuvai. Šiaurė, šiaudai, maišiau, piešiau, lošia, ošia, plėšia, nešioja, pešioja, parašiutai, šeimininkė, šiemet, šienauja. Aštri, braškė, kraštinė, daugtaškiai, paraštė, taškeliai. Ošti, poškėjo, troškina, pliuškena, tuština, trešnė, nešti, pešti, meškerė, meškinai. Iškyla, išvedė, kariškiai, kiškiai, tėviškė, vištidė, vyšnia. Aiškina, laiškininkė, aiškėja, Aušrinė, viešnia, puošti, puošmena.

Š’ įtvirtinimas junginiuose su priebalsiais Šmirinėja, šneka, šnervė, pašnekovė, švendrė, šveitė, šventė, švelni, švinta, švilpynė, švyti, švyturiai. Šlepetė, šlijo, šleivoja, šlieja, lipšni, aikštė, reikšmė, brūkšniai, lakštingala, lėkštė, paukšteliai, pykštelėjo, plekšnė, marškiniai. Š’ įtvirtinimas sakiniuose Perskaityti arba, suaugusiajam perskaičius, pakartoti teiginius. Atsakyti į klausimus pilnais sakiniais.

Katė Šebė dešrytę griebia nagais ir dantimis. O tu ką darai? Katė Šebė garsiai triauškia vištienos kauliukus. O kaip tu valgai vištieną? Katė, norėdama vištienos, miaukia. O ką tu darai? Katytė Šebė paėda ir dėkinga murkia. O ką tu darai? Šeimininkė moka pagaminti skanią mišrainę. O ką moki tu?


Užduotis:

Š tarimas žodžiuose

1. Pasakyti, ką sutiko našlaitė, kol nuėjo į nykštukų trobelę.

Šakė, šąla, šaka, šakutė, šalikai, kemša, kiša, laša, muša, ašara, papuošalai, pašarai. Šoka, šokiai, šonai, šokinėja, šokuoja, pašonė, kyšojo, kamšo, tašo, taršo, prašo, rašo, maišo, plėšo. Šukė, viršukalnė, kišu, nešu, rišu, pešu, šukuoja, šuliniai, riešutai, šūkauja, šūviai, viršūnė. Pašaipa, šaipūnai, maišai, riešai, apmušalai, niekšai, įrašai, kaliošai, maršai, šaudo, šauna, šaukia, prašau, rašau, šaudyklė, šauliai, šautuvai, šuo, šuoliai, priešui, lašui. Užduotys:

2. Pavadinti nupieštus daiktus. 3. Pasakyti, kurioje žodžio vietoje girdimas garsas š: pradžioje (pirmas garsas) ar viduryje

Š tarimas sakiniuose Perskaityti (pakartoti) posakius, paaiškinti jų reikšmę:

Nė šuo nelaktų. (neskanu) Privalgiau, net šonkauliai braška. (sočiai) Pilvas maršą groja. (alkanas)

Š tarimas tekste Perskaityti tekstą, papildant sakinius nupieštų daiktų pavadinimais. Tekstą atpasakoti.

Laiško kelionė Aš rašau draugei

.

įmetu į pašto dėžę.

išima Š tarimas junginiuose su priebalsiais

laišką. Jį neša į paštą. Ten keliauja

,

rūšiuoja. Po to laiškai ,

atvežami į paštą. Laiškininkė atneša keliauja labai greitai.

. Laiškai vėl mano draugei. Laiškai

Špaga, šparagai, špūlė, šprotai. Šmurkšt, šnara, šnairuoja, šnopuoja. Švarina, švarkai, švara, atšvaitai. Šlama, šlapo, šlovė, šlakai, šlovina, šluoja, šlaitai, šlaunelė Škotai, štanga, štormas, šturmanas, štai, šratai, ankšta, bokštai, brūkšt, eikš, pokštai, šaukštai, aukšta, aukštaitė, aukštuma, lukštai, vikšrai, barška, tarška, niršta, pirštai, barškuolė, maršrutai, tarškalai.


Užduotys:

Užduotys:

1. Pavadinti nupieštus daiktus. 2. Pasakyti, kuriuos daiktus galima rasti virtuvėje.

1. Perskaityti arba, suaugusiajam perskaičius, pakartoti mįsles, jas įminti 2. Išskirti žodžius, kuriuose yra garsas š. Iš kaulelio brakšt, į burnytę šmakšt (riešutas). Šluoja šluoju – neiššluoju, nešu nešu – neišnešu ( saulės spinduliai). Šen brūkšt, ten brūkšt – šmakšt į kampą (šluota). Dešimt dirba, o ką uždirbo, trisdešimt du suvalgo (pirštai ir dantys).

3. Pataisyti sakinius Aušra ėda dešrą, o katė valgo kriaušę. Šarūnė valgo vikšrą, o šernai ėda dešrą. Aušrinė ėda šaltieną, o šuo valgo mišrainę. Antrasis etapas Š tarimas uždaruose skiemenyse

Š tarimas sakiniuose Tekstas skaitomas arba, suaugusiajam skaitant po sakinį, kartojamas. Perskaitytas pasakojimas atpasakojamas

Šarūno šuo Šarūnui nupirko šunį. Jį pavadino Špuliuku. Šarūnui patinka šunelis. Jam ypač patinka šunį mokyti. Šarūnas numeta šaką ar pagalį ir šaukia: - Špuliuk, Špuliuk, atnešk! Šuo atneša. - Špuliuk, duok koją! Šuo duoda koją! - Špuliuk, šok per lanką! Šuo šoka. Šarūnas duoda Špuliukui dešros gabalėlį. Špuliukas džiaugiasi.

aš oš uš ūš aš

eš ėš iš yš oš

aš eš uš yš uš

eš oš iš ūš ūš

aiš auš uoš ieš eš

eš - ės iš - yš ūš - aš uoš- oš ėš iš

šaš šoš šuš šūš yš

Š tarimas žodžiuose Aš, blaško, braška, plaštaka, raško, raštai, aštuoni, kaštonai, lašnoja, našlaitė, taškai, plaštakė, koštuvai, tuštuma, lūšna, pūškuoja. Pleška, teška, dešra, meška, neštuvai, tešla, tešlainiai, plėšrūnai, iškaba, iškamša, išmonė, išnara, ištrauka, išvada, išdaiga, mišrainė, višta, pyška, plyšta, ryšku. Aišku, gaišta, laiškai, maištauja, priekaištai, aušta, pliauška, aušra, ieško, iešmai, ieškovai, pieštukai, prieštarauja, viešnagė, puošnu, kuokštai, papuošta, paruošta.

Rekomendacijos garsui š  

š

Advertisement