Page 1

REKOMENDACIJOS Literatūra: Andrijanova A., Vilkienė S. Garsų tarimas. Kaunas ,,Šviesa“, 1990 Garšvienė A., Dapšienė L., Gudavičienė J., Kostkienė Z., Morkuvienė G. Neišplėtotos kalbos ugdymas. Kaunas ,,Šviesa”, 2001

Parengė Kėdainių specialiosios mokyklos mokytoja konsultantė Aušra Stoškienė

Kėdainiai 2009

R

GARSO TARIMO ĮTVIRTINIMUI


ARTIKULIACINIO APARATO MANKŠTA Mankštos pratimai atliekami iš pradžių mėgdžiojant suaugusįjį, po to – savarankiškai:  Lavinti apatinį žandikaulį jį pakeliant, nuleidžiant, judinant į šalis, pirmyn, atgal  Tyliai ir garsiai virpinti lūpas (,,arkliuko prunkštimas“)  Virpinti lūpas, iškišus tarp jų platų liežuvį  Aplaižyti liežuviu viršutinius ir apatinius dantis (,,skaičiuojami dantukai“)  Pakaitomis daryti tai siaurą, tai platų liežuvį  Liežuvį pakaitomis atremti tai į viršutinius, tai į apatinius dantis  Mėgdžioti kalakutus: bl, bl, bl...  Pliaukšėti liežuviu, stengiantis jį kiek galima aukščiau pakelti ir kuo stipriau prispausti prie kietojo gomurio  Iškišti platų liežuvį ir tvirtai prispausti prie viršutinės lūpos ją uždengiant. Stipriai pūsti orą, kad virpėdama lūpa suvirpintų ir liežuvį.  Pričiulpti liežuvį prie kietojo gomurio ir stengtis kuo ilgiau ten išlaikyti. Po to staigiai pūsti orą į liežuvio galiuką.  Išsižioti ir, pakėlus liežuvį prie viršutinių dantų, greitai tarti vieną iš šių garsų junginių: tttt..., dddd..., t dt dt dt d..., dz dz dz dz dzzz..., žžž..., dzin dzin , addda..., tr tr..., dr dr... .

GARSO R TARIMAS Prisiminkite, kad tik tvirtai išmokus tarti garsą R viename etape, galima pereiti prie kito etapo. Šias užduotis atlikite kiekvieną dieną (pagal galimybes), kol pastebėsite, jog garsą R vaikas be ypatingų pastangų taisyklingai taria savarankiškoje kalboje, t.y. bendraudamas su tėvais, draugais, artimaisiais.

Pirmasis etapas

R‘ tarimas žodžiuose Armija, garbina, karpis, karvė, tardė, artimas, karštis, marškiniai, garbė. Ordinas, sportininkas, orchidėja, orkestras, morkytė. Urzgia, durpės, gurgia, murzinas, jurginas, gurkšnis, kurčias. Erkė, erzina, gervė, gerbia, verkia, berniukas, serbentai, veršiukas. Birbia, čirpia, kirminas, kirvis, pirštinė, žirnis, birbynė, girdėjo. Rebusas, regi, remia, retas, remontas, retenybė, arena. Rėkia, rėmas, rėtis, byrėjo, rėksnys, burė, gyrė, kepurė. Rikis, riksmas, ritė, ritmas, keturi, ridikas, rikiuotė, gėrimas, istorija. Rykštė, rytas, ryja, ryžiai, kambarys, vyturys, žvėrynas, rytojus, durys. Reiškia, reikia, kariai, riaumoja, riešas, riešutas, puriena, riekė, aria.

R‘ tarimas sakiniuose Perskaitomos arba, suaugusiajam perskaičius, pakartojamos patarlės, paaiškinama jų prasmė:

Daug norėsi, mažai turėsi. Savi marškiniai arčiau kūno. Ir smarkiausia žiema bijo pavasario. Pavasaris gražus žiedais, ruduo – javais. Užduotys:

1. Perskaityti arba išklausyti suaugusiojo skaitomus sakinius ir pasakyti, kuris berniukas žaidžia krepšinį, o kuris dainuoja chore: Rytis eina į repeticiją. Arvydas skuba į treniruotę. 2. Sugalvoti sakinius su šiais žodžiais: durys, kepurė, riešutas.

Penktasis etapas Kietųjų ir minkštųjų garsų r – r‘ įtvirtinimas Perskaitomas arba, suaugusiajam perskaičius, pakartojamas eilėraštis. Eilėraštis išmokstamas atmintinai.

Varnų vaišės

R tarimas skiemenyse su garsais t ir d Šiuos skiemenis reikia ištarti kiek galima staigiau, stipriai pučiant orą į pakeltą liežuvio galiuką

trrr... tr – a dr – a

tr – o dr – o

drrr... rt – u dr – u

tr - ū dr – ū

Kruopų tyrę Vyrai virė. Puodas virė Gyrės vyrai.

Kruopų tyrę Virė vyrai, O išvirę Nesigyrė...

Tempė vyrai Puodą girion, Varnos girioj Košę gyrė.


Užduotys:

1. Pavadinti nupieštus daiktus. 2. Išskirti pirmuosius nupieštų daiktų pavadinimų garsus. 3. Iš pirmųjų šių žodžių raidžių sudėlioti mergaitės vardą.

tra tro tru trū

tra – tro tro – tra tru – trū trū – tru

dra dro dru drū

dra – dro dro – dra dru – drū drū – dru

trai trau drai drau

R tarimas žodžiuose su garsais t ir d

4. Sudaryti naujus žodžius, jų pradžioje pridedant: pri-: varvėti, skristi, eiti, rinkti. pra-: dėti, eiti, miegoti, lėkti.

R tarimas sakiniuose Užduotys:

1. Įminti mįsles:  Kas žemėje raudonas? (Burokas)  Kas margas nerašytas? (Genys)  Penki vyrai vieną rąstą neša. (Pirštai ir šaukštas) 2. Sudaryti sakinius iš žodžių: Gandras, braidyti, po, kūdra. Į, daržas, atskristi, varnėnai. Artūras, išgirsti, vyturiukas, čirenimas. Nuo, stogas, varvėti, vanduo. Pakrantės, pražydėti purienos. Pavasaris, iš, miegas, pabusti, žvėrys. 3. Atspėti, apie kokį pavasario pranašą čia kalbama: Esu raudonkojis. Braidau po tvenkinį. Dažnai stoviu ant vienos kojos. (Gandras)

Ketvirtasis etapas Išmokius taisyklingai tarti garsą R, reikia įtvirtinti minkštojo R‘ tarimą

re rė ir ry

R‘ tarimas skiemenyse ria rei re – rė rio riai rie – re riu riau rė – rie riū rie ir – ry

Tramdo, Trakai, trakši, patranka, strazdas, antradienis, trasa, atrama, centras. Trosas, troško, troba, troškina, troškus, stropus. Truko, trunka, trupa, trupina, truputis, strutis, netrukus, kantrus, trupinys. Trūkčioja, trūksta, trūnys, nutrūko. Trainioja, traiško, straipsnis, atraiža, traukia, trauma, trauka, traukinys. Drabsto, drasko, giedra, skiedra, drabužinė, drąsus, gandras, kūdra, žuvėdra. Drobė, drožia, drovisi, drobinis, drovus, drožinėja, drožinys, drožtukas. Dručkis, druskinė, budrus, ėdrus, gudrus, drugys, drungnas, druska, giedruma. Drūtas, ėdrūnas, Žydrūnas. Draiko, draugas, draugija, draugystė, drausmė, drausmingas, draustinis. Užduotys:

1. Pavadinti nupieštus daiktus. 2. Pasakyti: kurie daiktai skrenda? kurie – važiuoja? kurie – nei skrenda, nei važiuoja? 3. Apibūdinti šiuo daiktus (pvz., drugelis – gražus, margas...)


R tarimas sakiniuose su garsais t ir d Užduotis:

Pabaigti sakinius, pavadinant nupieštus daiktus:

Petrukas skaitė pasaką apie

išdidus

. Kūdroje braidžiojo

. Mano draugas Drąsutis groja

R tarimas sakiniuose

. Užduotis:

Pabaigti sakinius, pavadinant nupieštus daiktus: nemoka skraidyti. Arnas mokosi groti

. Pamiškėje auga

. Mergaitė

Antrasis etapas R tarimas uždaruose skiemenyse a–r e–r

o–r i–r

ar or ur

ar – er or – ur ir – yr

er ir yr

pirko

. Cirke šoka tikras

u–r y–r er – or ar – ur yr – ir

bar – bar, kar – kar, mur – mur, vir – vir, čyr – čyr

R tarimas žodžiuose Arka, darbas, garbana, kardas, karštas, margas, nardo, parkas, sparnas. Orkaitė, forma, korpusas, morkos, sportas, tortas, korta, ornamentas. Urvas, burtai, durtuvas, murza, purvas, skurdas, turgus, turtas, burna. Pernai, gervuogė, šernas, desertas, ferma, koncertas, mergaitė. Irsta, dirba, diržas, kirpo, mirko, stirna, tvirtas, byra, žvyrduobė. Užduotys:

1. Pavadinti nupieštus daiktus. 2. Kurioje žodžio vietoje yra garsas r: pradžioje, viduryje ar gale? 3. Pasakyti, kas auga darže, o kas gyvena miške.

.

Trečiasis etapas R tarimas atviruose skiemenyse ra ro ru rū

Rrrr... r – a, r-o, r – u, r – ū ro ro ara rai ro – ruo ru ra oro rau ru – rū ra ru uru ruo ru – rui rū rū ūrū rui rai – rau

R tarimas žodžiuose Ratas, radijas, ragana, ragas, randas, rašo, keramika, pyragas, dukra, gitara. Radinys, raganosis, ramybė, raketa, ramunė, ranka, rankovė, rasa, rašinys. Rodo, robotas, rogės, ropė, burokas, gerovė, žiūronai, žiūrovai, vakarop. Romanas, romantika, ropoja, rozetė, romus, romėnas. Rudas, rudmėsė, atvirukas, boružė, niūrus, ruduoja, rugys, rugsėjis, rungtynės. Rūbas, rūbinė, rūkas, rūmai, rūpestis, rūgštus, rūsys, rūta, karūna. Raibas, rainas, giraitė, raidynas, rauna, raudonas, ruonis, aruodas, garuoja.

Rekomendacijos garsui r  

r

Rekomendacijos garsui r  

r

Advertisement