Page 1

REKOMENDACIJOS Literatūra: Andrijanova A., Vilkienė S. Garsų tarimas. Kaunas ,,Šviesa“, 1990 Garšvienė A., Dapšienė L., Gudavičienė J., Kostkienė Z., Morkuvienė G. Neišplėtotos kalbos ugdymas. Kaunas ,,Šviesa”, 2001

Parengė Kėdainių specialiosios mokyklos mokytoja konsultantė Aušra Stoškienė

Kėdainiai 2010

GARSO B TARIMO ĮTVIRTINIMUI GARSŲ B – P DIFERENCIJAVIMUI


ARTIKULIACINIO APARATO MANKŠTA Mankštos pratimai atliekami iš pradžių mėgdžiojant suaugusįjį, po to – savarankiškai:  Pūsti balsingą oro srovę pro atkištas į priekį lūpas. Tuo metu pirštu staigiais vertikaliais judesiais judinti lūpas, kad jos susiglaustų. Girdisi bbb...  Ilgai, tęsiant tarti garsą vvv.... Tuo metu pirštu staigiais vertikaliais judesiais judinti lūpas, kad jos susiglaustų. Girdisi bbb...  Tarti mmm... . Pirštais užspausti nosį ir staigiai vertikaliais judesiais judinti lūpas. Girdisi mb, mb arabą bbbb... .  Skruostus pripūsti oro ir tariant garsą bei lengvai juos daužant, jį išsprogdinti.  Pučiant balsingą oro srovę, pirštu braukyti lūpas. Girdisi bbbb... .  Imituoti balandžio burkavimą.

Pirmasis etapas

B - P įtvirtinimas tekstuose Užduotys:

1. Skaitomą (klausomą) tekstą papildyti nupieštų daiktų pavadinimais.

Aukštai viršum žemės plaukė nusišypsojo: - Stebuklas! Koks panašus į garvežio

.

- Ką jūs! – nusistebėjo kepėjas.–Argi nematot, kad jis purus, kaip

!

- Neteisybė, - įsiterpė į šneką eidamas pro šalį batsiuvys. – Debesėlis panašus į

GARSO B TARIMAS

. Pamatė jį mašinistas ir

, kurį dabar siuvu. Mašinistas, kepėjas ir batsiuvys labai mylėjo savo darbą ir todėl kiekvienas

B tarimas skiemenyse ba bo bu bū

be bė bi by

bei bau buo bie

bla blo bra bro

be - bė bie - be bo - buo bū - bu

B tarimas žodžiuose Batas, basas, baltas, bangos, balionas, labas, darbas, skuba, vabalas. Botas, boksas, bokštas, boružė, botagas, lubos, ribos, kalbos, dirbo. Buvo, burė, butas, burtai, burbulas, burokas, burna, burkuoja, duobutė, drabužiai, skambutis, drebučiai, riebus, nuostabus, drebulė, būgnas, būrys, būda. Beria, beržas, berniukas, begemotas, trobelė, bėga, bėrė, bėda, garbė, gulbė, skalbė, gelbėjo. Bitė, bijo, bilietas, bičiulis, birželis, Birutė, byra, byla, skalbykla. Baigė, baimė, baisus, rūbai, labai, darbai, baudė, baubia, bausmė, buožė,žaibuoja, darbuojasi, obuolys, stebiesi, kubietis, gulbei, lobiai.

matė

savaip.

2. Pilnais sakiniais atsakyti į klausimus:  Kas plaukė virš žemės?  Į ką panašus debesėlis buvo mašinistui? Į ką – kepėjui? O į ką – batsiuviui?  Kodėl kiekvienas debesėlį matė savaip? 3. Išmokti eilėraštuką, žodžius palydint savo sugalvotais judesiais. Joja joja diedukas, Krečia krečia barzdukę. Žila žila kumelaitė, Kanapinė uodegaitė. Per Babriškių tiltą Su maišeliu miltų.

Tiltas sudundėjo, Miltai išbyrėjo. Bėkit, vaikai, su samteliais, Su puodeliais semti. Rytoj kepsim skanų pyragėlį.


P - B įtvirtinimas sakiniuose Užduotys:

1. Perskaityti (pakartoti skaitomus) posakius, paaiškinti jų prasmę:  Batai gerti prašo.  Ženk žingsnį platų, mažiau nuplėši batų. 2. Sudaryti sakinius iš žodžių: Boružė, naikinti, amarai. Jonvabalis, naktis, žibėti. Bulvės, krebždėti, daugybė, vabalai. Bronius, pamesti, baltiniai, saga. Vėjas, siūbuoti, penki, berželiai. Aš, nunešti, į taisyklą, pilkieji, bateliai. 3. Pagal paveikslėlį rasti tinkamą žodį ir juo pabaigti sakinį.  Pievoje skraido darbšti, sparnuota ............... .  Zoologijos sode matėme riebų, pilvotą ................. .  Pašiūrėje tupėjo išbadėjęs, pasišiaušęs .................... .  Pamiškėje pražydo baltos, kvepiančios .................... .  Sesutė padovanojo naujus spalvotus .......................... .

Blaško, blakstiena, blogas, blunka, blėso, blizga, blynas, braškė, brangus, brolis, brokas, bruknė, bręsta, brėžia, brido, brydįs, braižo, brauko, bruožas, briedis. Užduotys:

1. Pasakyti, kurie du žodžiai tinka vienas kitam pagal reikšmę:  Karkvabalis, balandis, jonvabalis.  Gulbė, boružė, balandis.  Bitė, gulbinas, bimbalas. 2. Atsakyti į klausimus:  Kas stambesnis – bitė ar boružė?  Kas stambiausias – bitė, boružė ar karkvabalis?  Kas skrenda, o kas ne: bitė, boružė, jonvabalis, dobilas, karkvabalis, siurbėlė.  Kas zvimbia, o kas tyliai krebžda: karkvabalis, bitė, jonvabalis, bimbalas, boružė. 3. Pasakyti, ką Bronelė gali valgyti, o su kuo - žaisti.

4. Perskaityti ir įminti mįsles: Be dūšios, be kvapo teisybę pasako. (Laikrodis) Pusiau juoda, pusiau balta ant berželio šakos tarška. (Šarka) Be burnos, be liežuvio, bet daug ką pasako. (Knyga) 5. Surasti sakiniuose ,,pasiklydusius“ žodelius ir ištaisyti klaidas.  Lūpos baltos, o lubos raudonos.  Po beržu išdygo gripas. Jei bijai grybo – neperšalk.  Darže žaliuoja krabas. Jūroje plaukioja krapas.  Bronelei patinka pieno būdos. Brisius pririštas prie putos.

4. Maloniai pavadinti mažus gyvūnus: Bebras – bebriukas, bebrelis. Zebras - ………………….. . Beždžionė - ……………… . Dramblys - ……………….. .

Stumbras - ………………………. . Briedis - …………………………. . Banginis - ………………………... . Sabalas - ………………………… .


5. Įrašyti pažymėtas raides į žvaigždutes ir perskaityti šių daiktų savininko vardą.

B tarimas eiliuotame tekste Mokomasi pasakyti greitakalbę

Bubsi būgnas, Bu bu bu! Būgną bubinam Abu.

Bu bu bu! Bu bu bu! Bijo tik bailiai Baubų!

Antrasis etapas

 .....

. …… ..  … ….. . ….

GARSŲ B - P DIFERENCIJAVIMAS P - B įtvirtinimas skiemenyse

B tarimas sakiniuose

ba – pa – ba bo – po – bo bu – pu – bu bū – pū – bū

Sakiniai skaitomi arba, suaugusiajam perskaičius, pakartojami Užduotys:

1. Pabaigti sakinius, pavadinant nupieštus daiktus.

be – pe bė – pė bi – pi by – py

bei – pei bai – pai bau – pau buo – puo

bla – pla blo – plo bra – pra bro – pro

B - P įtvirtinimas žodžiuose Ant balto dobiliuko nutūpė

Berniukai nulipdė

augina

. Per beržo lapelį ropoja

. Benas labai bijo

. Sode auga jauna

. .

. Dėdė Baltrus

.

2. Vietoje taškelių įstatyti žodį ,,beržas“, pakeičiant šio žodžio galūnes. Vabalas skuba …….. kamienu. Po …….. išdygo baravykas. Boružė įsikabino į laibą ……. šakelę. Daug skambių dainų skirta …….. . Balandis burkuoja ……. Viršūnėje. Briedis stovi tarp drebulės ir …….. .

basas – pasas badas – padas bala – pala barsukas – paršiukas baltas – paltas labas – lapas krabas – krapas buvo – puvo burtai – purto bukas – pūkas burė – kepurė būda – puta bintas – pintas kabykla – kepykla skalbykla – kirpykla labai – lapai baudė – spaudė lobiai – lopei

darbas – tarpas gabalas – kepalas grybas – gripas bomba – pompa bokštas – pokštas lubos – lūpos dirbo – tirpo kabojo – kapojo guobos – tuopos beria – peria bernas – pernai beržas – perša bėrė – pėrė bėda – pėda blynas – plynas brangus – sprangus bręsti – spręsti briedis – priekis

Rekomendacijos garsui b, b-p diferencijavimui  

bp

Rekomendacijos garsui b, b-p diferencijavimui  

bp

Advertisement