Page 1


LOGO Lopersgroep Geldrop e.o. secretariaat: Akerendam 12 5653 PB Eindhoven telefoon 06 1561 4102 e-mail: info@logogeldrop.nl website: www.logogeldrop.nl Opgericht 22 oktober 1986 Atletiekunie, vereniging nr. 0014359 Kamer v. Koophandel nr. 40238787 IBAN NL04 RABO 0159733278 © LOGO Lopersgroep Geldrop e.o.

LOG(O)BOEK

BULLETIN Jaargang 33 nr.2, april 2019

Van de redactie

Inhoudsopgave

Beste lezer, Nieuwe lente, nieuw geluid; ik geniet –letterlijk- telkens weer van de vogels als ik met ‘mijn’ maandag- of woensdagmorgenwandelgroep in het bos of langs de Dommel wandel. Dit keer ook een primeur: een lang verhaal van een LOGO-lid dat een zilveren medaille in de wacht sleept op het NK van de Atletiekunie. Proficiat Han! Ik denk voor het eerst in de LOGO-historie… En ook nog een lang verhaal over de opleiding tot trainer van trailrunners. Bootcamp en trailrunnen zijn echte hypes en LOGO speelt er op in door te zorgen voor trainers die de fijne kneepjes kunnen aanleren. Bij de nieuwe lente hoort ook de LOGO-Trimloopcyclus en de ONRStraining van Suzanne en Lianne die ervoor gaan zorgen dat die 40 km in Someren soepeltjes uitgelopen kan worden. Met de Bestuurskunst en de Keek op… erbij, is er weer genoeg stof voor een uurtje lekker lezen in de zon.

Van de redactie ............................ 1 Clubinformatie ................................ 2 Colofon ......................................... 2 Bestuurskunst ................................. 4 Mijn eerste medaille op NK-atletiek . 6 Leden-in-formatie .......................... 12 LOGO Midwintertrail in 2020 ............. 13 Midwintertrail wederom groot succes! .. 15 Notities van Her en Der ................... 18 Keek op... Martijn van Dongen........... 20 Start ONRS .................................. 25 Poster ONRS .............................. 26 Cursus trailrunning-trainer, deel 1....... 28 Foto’s LOGO Midwintertrail........... 33 Poster LOGO Trimloopcyclus ........ 35 Compressiekousen: meestal overbodig! 36 Hardloopagenda ............................ 38 Wandelagenda .............................. 40 Trainingsschema wandelen ............... 42 Wanneer hardlopen of wandelen je lief is! ....................................... 44

Het LOGO-BOEK verschijnt tweemaandelijks Kopij inleveren voor het juni-nummer vóór 15 mei 2019 bij de redactie, per e-mail naar: redactie@logogeldrop.nl

Jan van den Eshof

Pagina 1


Bestuur Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Lid: Ereleden:

Clubinformatie

Vertrouwenscontactpersonen:

Nico van Dijck voorzitter@logogeldrop.nl Marjo Schepers secretaris@logogeldrop.nl Maurits Smits penningmeester@logogeldrop.nl Hans Vermeulen tctvoorzitter@logogeldrop.nl Jac Janssen, Theo van den Berg, Johan Hoekstra, Libbe Kuiper† en Cor Naus† Jan van den Eshof, Paul Gerrits, Marian Kolhorn, Jac Laros, Cor Spuijbroek en Sjef Verreyt Ton van den Boomen vandenboomen@onsbrabantnet.nl Jos van Warmerdam josvanwarmerdam@gmail.com

Ledenadministratie:

Ellen Winters

Technische Commissie (TC) en Trainers Coördinatie Team (TCT):

Hans Vermeulen (vz), Bart Smits (adviseur), Egon Triki (P, R1, R2, R3) Yvar de Weerd (R4, R5, R5, R6, R7), Lianne Simonis (W1, W2) Wijnand Hollander (secr) (TCT) tc@logogeldrop.nl tct@logoggeldrop.nl

Trainers:

Hans van Aerle, Etienne te Braake, Onyda te Braake, Ellen Broekhuis, Agnes Buil, Hans Cornet, Erik Eisma, Jack Ernest, Jan van den Eshof, Wim van Heumen, Annelies Havinga, Eric der Kinderen, Els Koenen, Suzanne Koers, Marian Kolhorn, Robin de Krijger, André Menke, Bert Quick, Sally Salemink, Susan Scheepers, Charles Scriwanek, Lianne Simonis, Robin Simonis, Bart Smits, Henk Somers, Jol Spuijbroek, Ton Stevens, Egon Triki, Janes Tuhumury, Paul Vos, Thea van der Waals, Frans van der Waals, Jeffrey Weel, Yvar de Weerd, Vera Wevers, Frank Wijbrands, Godry Wijffelaars, Ton Witvoet en Lenie Witziers

Wedstrijdcommissie: Ontspanningscommissie: Kledingcommissie: Accommodatie:

Etienne te Braake Robin Simonis Egon Triki Karin Verheijden en Marian Kolhorn Jan Enzlin Henk Jan Reins

Leden van Verdiensten:

Baancommissie: Webbeheer:

ledenadministratie@logoggeldrop.nl

wedstrijd@logogeldrop.nl feestcommissie@logogeldrop.nl loopvogel@onsmail.nl ez4.jan@gmail.com webbeheerder@logogeldrop.nl

Colofon Redactie clubblad:

Advertentiewerving: Clubbladverspreiding:

Druk:

Willem Bosma, Jan van den Eshof, Freek Rohlfs en Frans van der Waals Nico van Dijck a.i. Geldrop e.o.: Karin Verheijden Eindhoven + post: Huub van Lankvelt Drukkerij Gesta B.V.

redactie@logogeldrop.nl

pr@logogeldrop.nl karinverheijdenheinen@gmail.com hu2b-ger@hetnet.nl info@gestadruk.nl

Pagina 2


Pagina 3


Bestuurskunst Gisteren was de ALV; we kijken terug op een fijne vergadering. De jaarverslagen van diverse commissies werden deze keer niet gepubliceerd in het clubblad, maar als presentatie gebracht. Duidelijke positieve verhalen. Topspreker was toch wel Sjef de Groot, die vol vuur vertelde over de baancommissie, lolly’s en de gemiddelde leeftijd. Hij deed een oproep aan vrouwen en jongeren om aan te sluiten op de dinsdagochtenden. En jong is hier dan relatief… De gemiddelde leeftijd is momenteel binnen de vereniging wel een belangrijk onderwerp. Niet alleen binnen de verschillende commissies, maar ook onder de leden. Leden-aantallen De laatste jaren loopt, ondanks onze ledenwervingsacties, het aantal leden terug van 340 via 327 naar nu 317. Die daling zien we zowel bij de hardlopers als bij de wandelaars. Alleen de projecten #startcoach dragen structureel bij aan het aantal nieuwe leden. Daarnaast is het moeilijk nieuwe leden te vinden in de leeftijdscategorieën van 36 tot 40 en van 46 tot 50 jaar. Het gegeven dat we gemiddeld niet 1 jaar, maar 1,5 jaar ouder worden (van 54 naar 55,5 jaar) is zorgelijk voor de continuïteit. Het vinden en binden van leden zal dan ook een belangrijk aspect worden in het jaarplan van het bestuur in 2019. Trainersteam en wedstrijden In deze bestuurskunst een bijzonder aandacht voor het trainersteam, het hart van de vereniging. We hebben een sterk en kundig trainersteam, waar we als vereniging heel trots op zijn. De kwaliteit gaat het trainersteam op meerdere manieren borgen, o.a. door terug te gaan naar de oude structuur van TC (Technische Commissie) en TCT (Trainers Coördinatie Team). In de TC zullen alle LT3-trainers zitting nemen en zich onder leiding van Egon Triki gaan richten op de techniek van het hardlopen en wandelen. De laatste jaren is er gekozen voor een andere aanpak van de organisatie van de wedstrijden. Bij deze aanpak is, naast een vaste kern, elke keer een andere loopgroep medeverantwoordelijk voor de invulling. Dat deze aanpak loont is terug te zien in het aantal deelnemers, de inkomsten en de positieve reacties na afloop. Financiën Financieel hebben we een grote digitaliseringslag gemaakt. Door invoering van een e-boekhoudpakket is de uitvoering eenvoudiger geworden, echter de implementatie heeft wel meer tijd gekost. De kascommissie was zeer tevreden toen zij al vroeg in het jaar de kas kwam controleren. Pagina 4


2019 Voor 2019 hebben we een aantal prioriteiten gesteld in het jaarplan van het bestuur: - Ledengroei en verjonging - Nieuwe producten en diensten als bijdrage aan die ledengroei en verjonging - Communicatie 2019 - Nieuwe accommodatie, I-LOGO, AVG en sponsoring lopen door vanuit 2018 Bestuurssamenstelling Voor 2019 bestaat het bestuur uit Nico van Dijck, Maurits Smits, Hans Vermeulen en ondergetekende. Ik zal dit bestuur tot uiterlijk eind 2019 aanvullen. Dat betekent dat we op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden. Bij voorkeur twee, maar in ieder geval een secretaris. Ik kan uit ervaring vertellen dat het bestuurslidmaatschap veel mooie kanten heeft. We hebben (als ik dat als lid mag zeggen) een zeer kundig en betrokken bestuur dat veel verantwoordelijkheid over laat aan de commissies. Ik heb er veel geleerd over besturen in het algemeen, maar vooral ook binnen deze vereniging. Als bestuurslid heb ik altijd het gevoel gehad midden in de vereniging te staan en veel mensen te kennen. Wat zou het mooi zijn als we in de loop van 2019 een bestuur zouden hebben dat weer bestaat uit 5 personen. Mail, bel of spreek een van de bestuursleden aan! Hulde aan Op de ALV hebben we ook Jan van den Eshof gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap, twee andere leden die 25 jaar lid zijn, waren niet aanwezig, maar krijgen op een later moment het mooie LOGO-speldje. Voor mij persoonlijk was het mooiste moment het onthullen van de borden met de namen van de ereleden en leden van verdienste. We vinden het erg belangrijk dat we onze ereleden en leden van verdiensten niet vergeten, zij vertegenwoordigen de kracht van de vereniging door de jaren heen. Daarom geven we ze graag een plek binnen de vereniging daar waar de vereniging dagelijks is: op de accommodatie. Als laatste hadden we nog een derde bord: Vrijwilliger van het jaar. Een titel die erg aansluit bij de veranderende tijd waarin vrijwilligers hun werk doen; vaak zoekt men vrijwilligerswerk dat bij hen persoonlijk past en voor de duur die bij hen past. Daarom willen we dat ook waarderen op passende wijze, door elk jaar iemand in het zonnetje te zetten. Voor 2018 is dat Yvar de Weerd vanwege zijn tomeloze inzet, altijd beschikbaar zijn voor de vereniging, zijn drive om altijd op zoek te zijn naar nieuwe leden en projectleden enthousiast te maken voor de loopsport en voor LOGO. Tot spoedig op een van de trainingen of andere LOGO-activiteiten. Groet, Marjo Schepers, secretaris Pagina 5


Mijn eerste medaille op NK-atletiek Door Han Holtslag

….

Iedereen heeft een moment waarop je met sporten begint. Voor mij was dit in 2013, op vakantie in het Andesgebergte op 3000 m hoogte. Binnen een week zat ik naar zuurstof te happen als een vis op het droge. Mijn conditie was zo slecht dat ik meer dan 1 uur had nodig om me ‘s morgens aan te kleden. Na terugkomst in Leende kocht ik binnen een paar dagen sportschoenen. Van enkele minuten per dag ging ik beheerst naar ruim 1 uur per dag en vanaf 20 september 2013 heb ik al mijn activiteiten vastgelegd met o.a. Runkeeper. De eerste registratie was 4,33 km in 0:38:46, ik was toen al bijna een half jaar aan het wandelen. Oh ja, waarom wandelen en niet hardlopen? Ergens in mijn vorige leven, ik was fanatiek amateurwielrenner, ben ik met mijn rug op een stoeprand gevallen. De stoeprand had geen blijvende schade, met mijn rug is dat wat anders gelopen. Hoewel ik de medische termen niet begrijp en al helemaal geen ‘jeetje-wat-erg-kwalificatie’ kan geven, heb ik nog steeds iets van een dwarslaesie op L3/L4, waarbij ik wel gevoel heb in al mijn lichaamsdelen, maar ook de pijn. Voor mij is het gewoon een gebroken ruggenwervel die los gekomen is en niet netjes in de rij staat. Hierdoor zitten wat zenuwen klem en dat doet pijn, meer niet. De relatief harde landing bij hardlopen is daarom gewoon een stuk pijnlijker dan wandelen; daarom wandel ik dus... Inmiddels zijn mijn rugspieren zo sterk geworden dat ik kleine sprintjes durf te doen. Nadat ik op internet had bekeken hoe racewalking werkt, was op 5 juli 2014 in Best mijn debuut. Voor het eerst naar een atletiekwedstrijd en helemaal voor het eerst ook op een piste. Er waren 19 racewalkers waarvan 4 op mijn afstand, de 3000 m. Uiteraard werd ik daar 4e met een tijd van 20:47, ruim 6 minuten achter de winnaar. De overige deelnemers waren tegelijk met mij voor de 5000 m gestart en nog volop bezig waardoor ik niet ongeveer 1,5 rondje alleen op de baan hoefde te lopen...

De smaak had ik te pakken, maar nu kwamen ook de indoorwedstrijden in zicht. Nederland heeft maar 1 indoorbaan, in Apeldoorn, die ook voor het wielrennen wordt gebruikt. Voor je gevoel loop je met 1 voet in de goot en 1 voet op de stoep. Pagina 6


Verder is er bij atletiekwedstrijden weinig publiek waardoor de lucht in de hal erg droog is. Na 3 minuten inspanning heb je al het idee dat normaal schuurpapier jaloers is op je keel. Tijdens het racewalken op een indoorbaan van 200 m staan er minimaal 4 juryleden die kijken of je wel wandelt volgens de regels en niet stukjes aan het hardlopen bent. Wanneer zij vinden dat je toch niet volgens de regels wandelt, mag je het strijdtoneel verlaten.

Mijn eerste indoorwedstrijd was meteen mijn allereerste Nederlands Kampioenschap (NK) en daardoor een extra spannend gebeuren. Bij de officiële wedstrijden krijg je te maken met allerlei poespas, zo krijg je een meldtijd, kom je later dan deze meldtijd mag je niet mee doen. Vervolgens krijg je een meldingstijd voor de Call Room. Ben je te laat voor de Call Room, mag je ook naar huis. Na de melding in de Call Room wordt je kleding en schoeisel gecontroleerd. Te lange spikes of reclame mag niet. Na deze controle kom je in de Clean Room waar je moet wachten totdat je naar de piste wordt gebracht. Er lopen dan meerdere officials mee die controleren of je niets van iemand aanneemt of iets oppakt wat je ergens hebt klaargelegd. Gezamenlijk kom je dan op het binnenterrein waar je naar de start wordt gebracht. Inlopen op de baan is er niet bij, gewoon opstellen en wachten tot je wordt opgeroepen voor de start. De eerste keer is dit best indrukwekkend, maar ondertussen is het ‘allemaal flauwekul’. Uiteindelijk was de eindtijd van mijn eerste NK-Indoorwedstrijd 20:34 en had ik twee volle 'ereronden‘ te pakken: alleen op de baan, omdat iedereen al klaar was... Na deze ervaring heb ik diverse NK’s gelopen, allemaal met hetzelfde ritueel van Melding en Call en Clean Rooms. Ook de uitslag bleef min of meer hetzelfde. De rode draad: ik was altijd laatste en werd soms 4 e maar ook dikwijls zelfs 2e. Een medaille dan? Nee, de Atletiekunie heeft voorzien in ‘gelukzoekers’ en heeft een medaillelimiet ingesteld. Een deelnemer heeft recht op een medaille wanneer zijn eindtijd beter is dan de tijd van de medaillelimiet. De limieten staan toch dusdanig strak dat ik vorig jaar zowel in het NK-Indoor als op het NK-Baan weliswaar 2e en laatste werd, maar de winnaar ook niet onder die medaillelimiet wist te komen. En toen, eind 2018... Op aanraden van onze bondscoach train ik in de wintermaanden mee met LOGO R4, dit jaar al voor de derde maal. De afstand die deze groep aflegt in 1,5 uur is wat weinig, 8 a 10 km, maar de interval-snelheden zijn net iets te hoog voor mij, waardoor ik in elke training mij 100% moet inspannen. Erg goed voor mijn snelheid, wat minder voor mijn techniek, maar ja, er is daar niemand die er op let… >>> Pagina 7


In 2018 stopte ik met de zomerwedstrijden, waardoor ik vanaf half september al aan mijn rustperiode begon. Mijn eerste wedstrijd was op 21 oktober en die ging al best lekker: 5 km nét onder de 30 minuten. Bovendien was ik in de loop van het jaar mijn concurrent in de leeftijdsgroep 60-64 regelmatig te snel af en begon ik kans te maken op een 1e plek op de kampioenschappen. Het was verrassend dat bij de start van dit nieuwe seizoen er een aantal atleten meededen voor wie dit hun ‘2e leven’ zou worden. Dat zijn de kanjers van vroeger, die rond hun 35 zijn gestopt met sporten, vanwege vrouw en kinderen of werk en nu in de buurt van hun pensioen die de draad weer oppakken. Een van die atleten heeft sinds 1985 het Nederlands Record op 50 km in handen, 4:15:29, en komt er nu in mijn leeftijdscategorie bij. Sterker nog, hij is ruim 3 maanden jonger en van hem kom ik ook niet zo maar af. De andere 2 zijn toch behoorlijk rappe mannekes, 1 van hen zit nu nog in de groep 55-59 en is ook sneller dan ik en ook hij komt er binnenkort in onze groep bij. De laatste zit in de 70-74 groep en daar heb ik geen last van. Mijn kansen op een 1e plek waren opnieuw niet zo best, terwijl ik in ieder geval voor 2019 eindelijk een grote kans had om niet als laatste te eindigen. De wedstrijden in de wintermaanden gingen best lekker, mijn PR werd op bijna elke wedstrijd wel aangescherpt zowel op de weg als op de indoorbanen waarvoor ik dan wel diep in Duitsland moest rijden. Meetrainen met een R4 en daarnaast behoorlijk fitnesstrainen in combinatie met een langere duurtraining begon zijn vruchten af te werpen. Lachen Han, het zijn nog maar 3 rondjes In de laatste weken voor het NK durfde ik niet meer midden in de groep mee te trainen, bang om een griepje op te lopen. Ik probeerde met al wat ik kon vooraan te blijven lopen wat ook redelijk lukte. Pagina 8


De laatste 2 weken alleen nog maar korte indoortrainingen gedaan, 2 of 3 km herhalingen met een snelheid tussen 9 en 11 km/u op de loopband. In de laatste training perste ik er nog even 2 km uit, nét binnen de 11 minuten, dat zou op de 3 km een tijd geven van 16:30. Mijn PR op de 3 km op de weg staat op 17:10 en op een indoorbaan op 17:43. Met de wetenschap wat ik in theorie kan en het feit dat ik een tegenstander heb die op papier veel sneller zou kunnen zijn, maar uitsluitend buiten traint en al 10 jaar niet meer op een indoorbaan heeft gewandeld, had ik een mooi plan bedacht. Er van uitgaande dat hij 4 of 5 rondjes nodig heeft om aan de hellingshoek van de baan te wennen omdat hij 'indoor' niet gewend is en zijn laatste rondes een behoorlijk temperatuurprobleem kan krijgen, begon ik met vertrouwen aan de wedstrijd. Ruim op tijd kwam ik in Apeldoorn aan en kon ik een ruime warming up van 2 uur doen. De Melden callroomperikelen gingen ook erg vlotjes. Ik had een bidon meegenomen met daarop de tekst ‘Doping Free’ maar die mocht ik niet vanwege de reclameregels meenemen naar het binnen terrein. Tot onze verrassing was het wedstrijdschema iets uitgelopen, en grepen we met ons allen de kans om even door een bocht heen te lopen om alvast de baan te ‘kussen’. Het kon slechts 1 x want toen begon het afroepen van de namen en het daarbij behorende opstelritueel. Keurig gaan staan waar een jury lid je neerzet. We waren met 14 atleten, en de 1e 10 konden op de eerste rij plaats nemen. Mijn naam werd als 11 afgeroepen ik was de 1e op de 2e rij. De slechtste plek die je kunt hebben! Na de start wil iedereen naar baan 1, en ontstaat boven in de baan ruimte maar onderin wordt het een behoorlijk gedrang. Als voorlaatste begon ik aan de 1e bocht, in het gedrang voor mij kon ik nergens heen en was het wachten op een gaatje. Al vrij snel in de bocht kreeg ik ruimte om naar baan 2 door te schuiven en kon ik beginnen mijn plekje in te nemen. Halverwege zocht ik mijn concurrenten even op. >>> Pagina 9


Eentje liep er vlak voor mij. Mijn grootste concurrent, waarvan ik hoopte dat hij nog even een paar rondjes moest wennen, was al vertrokken en ik liep met iemand mee waarvan ik wist dat ik die niet aan kon. 'Jammer' ging het door mijn hoofd, 'maar vooral rustig blijven en zorgen dat ik de 2e plek pak en vasthoud'. Aan het einde van de eerste bocht was ik mijn concurrent voor de 2e plek nog niet helemaal voorbij maar ik besloot om toch alvast naar baan 1 te gaan, een beetje lomp was dat wel. Op dat moment had ik de 7e positie op de baan en wist ik dat er niemand meer voor mij liep die ik kon hebben. Omdat we van dezelfde coach onze wedstrijdbegeleiding kregen, kreeg ik mooi de tijden van ons beiden te horen en hoorde ik dat ik elke ronde 1 tot 2 seconden sneller was en mijn voorsprong langzaam kon opbouwen. Het gat naar de nummer 6 op de baan begon langzaam te groeien en daarom moest ik echt wel mijn eigen wedstrijd indelen, omdat ik mij niet kon richten op iemand voor me. Gedurende een wedstrijd gaan alle energieverbruikers bij mij uit, zo kan ik bijv. echt niet onthouden of berekenen wat mijn rondetijd is. Van de coach kreeg ik regelmatig tijden door die continue onder de 70 seconden lagen. 15 ronden x 60 is 15 minuten + 1 x 10 sec = 150 = 120 + 30 seconden, wat zou neer komen op 17 minuten 30 seconden. Dat was voor mij in ieder geval een mooie eindtijd welke ook ruim onder de medaillelimiet ligt. Met nog 4 ronden te gaan, hoorde ik van de speaker dat de nummer 1 vlak achter mij zat en ging ik voor hem opzij zodat hij mij onder langs kon passeren. Tot mijn verrassing kwam toen ook mijn concurrent voor de eerste plek voorbij‌ Uiteindelijk was mijn eindtijd 17:44 een gemiddelde van 71 seconden per rondje dus. De twee atleten die voor mij eindigden komen er dit jaar in mijn leeftijdscategorie bij en gaan we met ons vijven vechten om drie medailles. Deze zilveren medaille heb ik en die pakken ze mij niet meer af. Helaas zit er niets anders op dan te blijven trainen om nog een medaille te kunnen pakken en dat gaan we dan maar doen ook. Oh ja: een ODE aan R4, de groep van dit jaar is toch wel heel speciaal en maakt het echt leuk om de trainingen mee te maken, zeker de trainers AndrÊ en Marian maken het feestje helemaal compleet.

Pagina 10


Pagina 11


Leden-in-formatie Aanmeldingen hardlopen Nicole Keijzers Joost Kockelkorn Jolanda van Rooij Ankie de Ruijter Bas van Doren Jenny Cuppers Maik Barten Hilde van Doorn Dick de Vries

#startcoach Tessa Wieringa Mathijs Verwer Jos van Dijk CĂŠline Vanhommerig Juliana Pereira Cynthia de Vries Monique Post

wandelen Arno Barten Olga Bohnsack-Koot

wandel de winter door Kees Heijnen Wendy Hoogenkamp

Het aantal leden op dit moment: 330 - 163 vrouwen en 167 mannen. Waarvan 244 hardlopers, 70 wandelaars en 16 overige leden Verjaardagen – allen van harte gefeliciteerd!!! Fijne verjaardag! april 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 17 18

Jol Spuijbroek Onyda te Braake Sonja van Lier Sharon Pinas Olga Bohnsack-Koot Bram van Berkel Corine Vink Yvonne van Nuland Marleen Bakkers Etienne te Braake Bert Vermeer Karin Pluijms

18 18 20 22 22 24 24 26 26 27 28

Susan Scheepers Hans Smoes Kees Pannekeet Cynthia de Vries Lilly Bakermans Karin Verheijden Frank van Dooren Ton Stevens Ronald Reints Gerda Bindels Maarten van Bemmelen

mei 1 1 1 1 3

Ellis Gommans Marjo Schepers Bas van Doren Patricia Damen Ellen Hanssen

4 4 4 6 6

Robin de Krijger Michel te Braake Ardi Moolenaar Gerrit Tegenbosch Paul Hellings Pagina 12


7 Charles Scriwanek 9 Maria van Damme 11 Ad Vermeer 12 Jan Enzlin 12 HarriĂŤt van den Boomen 12 Hilde van Doorn 13 Joke Heij 14 Riky Keijzers 15 Berry Arts 15 Bettina Verleg 15 Aad Rijnberg 16 Thea van den Eshof 17 Marian Kolhorn 18 Gert Jan Rebel

18 20 22 27 27 27 27 28 28 30 30 30 31 15

Annelies Havinga Mark Musters Renate van Vliet Hannie Heijne Trudie Meys-Spoor Martin Bronswijk Michelle Hellings Maartje Verhoeven Bart Smits Liza Snijders RenĂŠ van den Heuvel Joyce Bekkering Bertha van Gemert Bettina Verleg

juni 1 Wijnand Hollander 2 Carolien van Litsenburg

6 Erik Eisma 7 Annemarie Steinmann

Ellen Winters, ledenadministratie@logogeldrop.nl

LOGO Midwintertrail in 2020 Tijdens de evaluatie van de editie 2019 is ook de datum voor de vierde editie al vastgesteld. Noteer dus alvast in je agenda: Zondag 9 februari 2020 vrijhouden voor de LOGO Midwintertrail. De Midwintertrail 2020 zal in hoofdlijnen hetzelfde zijn als dit jaar: . weer een nieuw parcours . veel modder en onbekende paden . drie afstanden (8, 16 en 24 km) wandelaars en lopers . start en finish bij Van Meijl . parkeren (ook fietsers) bij de scouting . omkleden, douchen en bewaakte garderobe bij de scouting . en (nieuw) ook het ophalen van de startbewijzen bij de scouting. Er is weer de traditionele erwtensoep en vegetarische tomatensoep na afloop. En bij de 16 en 24 km een koek-en-zopie in het bos. We verwachten rond de 500 deelnemers. Meer details volgen natuurlijk, maar zet de datum alvast in je agenda!!! Pagina 13


Pagina 14


Midwintertrail wederom groot succes! In 2018 hadden zich 391 deelnemers ingeschreven, dit jaar waren het er 465(!) waarvan er uiteindelijk 410 echt aan de startstreep stonden. Een prachtig succes, want het weer was niet echt uitnodigend, alhoewel een echte trailrunner natuurlijk altijd komt lopen. Binnen de vaartspelgroep gaat het Midwintertrailvirus eigenlijk weer kriebelen zo vlak na de zomervakantie. Locaties moeten worden gereserveerd, vrijwilligers benaderd, vergunningen aangevraagd, affiches en flyers geschreven, startnummers besteld. De weken erna worden steeds meer details ingevuld en lijstjes afgevinkt. Eindelijk is het dan zover en is het ‘ons’ weekend waarin het gaat gebeuren. Op zaterdag zetten we met z’n allen de trail uit over 8 km. Dit jaar voor het eerst met knijpers en rode linten; dat werkte goed. Probleem was wel een beetje dat iedereen een mening heeft over waar, hoeveel, hoe hoog, waar niet, waar dubbel, waar pijlen en zaagsel … afijn nog een hele uitdaging dus om tevreden thuis te komen. Maar oké, de volgende dag wordt de route nog een keer nagefietst ter controle en kan nog gerust ieder lint worden verhangen. Op zaterdag bouwden we zoveel mogelijk de zaak op bij van Meijl, al was het deze editie een hele uitdaging met windkracht 8 en een mottig regentje in je nek. De tent lieten we dan ook maar half opgebouwd achter met wat grindtegels erop zodat deze niet halverwege de nacht het luchtruim zou kiezen. .

>>> Pagina 15


Begin van de middag vertrokken de fietsers om de routes over 16 en 24 km uit te zetten. Zaterdag, zo eind van de middag, gingen we voorlopig naar huis om op te drogen, bij te komen en ons geestelijk voor te bereiden op de zondag.

D-Day zondag gaat de wekker om zeven uur. Een gedeelte van de vaartspelgroep verdwijnt in het bos om de routes na te fietsen, de rest bouwt definitief het start/finishgebied op bij van Meijl; dit overigens samen met André Lindhout van de hardloopwinkel RØNNØR, zonder wiens hulp en spullen het allemaal heel wat ingewikkelder zou zijn. Laurens staat met zijn parkeerhulpen bij de scouting, om rond de 175 auto’s een plekje te geven. Theo instrueert speaker Leo van Diepen en test het startpistool, Wim heeft contact met de route-fietsers, Bert zoekt alle spullen bij elkaar voor een koek-enzopie in het bos en Etienne zit klaar met de startnummers. Om 9:00 uur worden als eersten de wandelaars voor de 24 km weggeschoten. In hun gezelschap een langzame hardloper die echt op tijd wil binnenkomen. Daarna volgen nog heel wat pistoolschoten van Theo, die steeds losser uit de heup het startschot afvuurt en iedereen het bos in stuurt. Pagina 16


Bij van Meijl worden de eerste blikken erwtensoep (van de 93) open geklikt en bij de koek-en-zopie in het bos lost de kruidenbouillon langzaam op in het warmer wordende water. Het is nu wachten op de eerste wandelaars en lopers. Zo rond 11:00 uur wordt het gezellig druk in het bos en om 11:30 storten zich de lopers als sprinkhanen op de thee, chocolade, bananen, zoutjes en bekertjes bouillon. Daarna wordt het stiller en komen er eenzame lopers, uit de meest verrassende kanten, naar de verzorgingspost. Om 13:00 uur breken we op nadat de veegploeg ons is gepasseerd en wordt het tijd om de sfeer bij Van Meijl te proeven. Eenmaal daar, horen we heroïsche verhalen en zien we tevreden gezichten. Rond 14:00 uur sluiten we de deze derde editie af met afbreken, opruimen en verzamelen bij van Meijl voor een afsluitende toast. Veel complimenten en duimen omhoog. Uiteindelijk doe je het daarvoor. Tot slot wat cijfers rond deze editie: 465 inschrijvingen, 410 starters. Daarvan 28 wandelaars, 117 (8 km), 169 (16 km) en 96 (24 km). 113 leden van LOGO en dat is natuurlijk fantastisch! De meeste deelnemers uit de directe omgeving, maar ook deelnemers uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam; ja, we raken bekend in het trailwereldje. Onder de deelnemers 53% mannen, 47% vrouwen. En vooral in de laatste vier weken schrijven mensen zich in. De vaartspelgroep kijkt terug op een mooie editie, mede dankzij de samenwerking met Café Boerderij van Meijl, de scouting Hike-groep (parkeren, omkleden, bewaakte garderobe) en hardloopwinkel RØNNØR. Maar natuurlijk ook dankzij de hulp en inzet van een aantal vrijwilligers van buiten de vaartspelgroep die jaarlijks met veel plezier mee doen. Iedereen dank voor jullie inzet en natuurlijk weten wij dat jullie ons ook in 2020 weer zullen vinden. Namens de organisatie, Bert Vermeer Pagina 17


Notities van Her en Der Uitslagen verzameld door Erik Bekkering zondag 20 januari 2019: Heldense Bossen Verloscross in Helden 8,820 km: Mario Arts 40:45 13,0 Marcel van Berkum

43:27 12,2

zondag 3 februari 2019: Centraal Beheer Midwinter Marathon in Apeldoorn 8 km: Ebel Creevey 1:00:57 7,9 25 km: Roel Dekens 2:00:51 12,4 Ronald Simonis 2:21:01 10,6 Egon Triki 2:13:08 11,3 Anne van Schijndel 2:21:01 10,6 Inge Dielemans 2:18:32 10,8 zondag 17 februari 2019: Karpencross in Eindhoven 9,2 km: Eduard van Casand 53:48 10,3 zaterdag 23 februari 2019: Beko Jutberg Trail in Dieren 30,5 km: Anne van Schijndel 2:41:07 11,2 zaterdag 16 maart 2019: Halve Marathon van Sint Anthonis in Sint Anthonis 21,1 km: Albert Warnders 1:32:17 13,7 zondag 17 maart 2019: Heuvelland Marathon in Vaals 42,2 km: Ronald Simonis 4:11:31 10,1 zondag 17 maart 2019: Stevensloop in Nijmegen 21,1 km: Martijn van Dongen 1:29:36 14,1 Paul Vos

1:56:28 10,9

Uitslagen mailen naar uitslagen@logogeldrop.nl

Pagina 18


Pagina 19


Keek op... Martijn van Dongen Geboren: Rotterdam Woonplaats: Geldrop Gezinsleden: Ouders en een broertje Beroep: Werkzoekende Mooiste sportieve moment: 1:32u op de CPC Halve Marathon in 2018 Sportief dieptepunt: 2013-2014, omdat ik toen nauwelijks sportte Favorite boek: The Count of Monte Cristo – Alexandre Dumas Goed boek: De Idealisten – Louise Fresco Favoriete muziek: Diverse elektronische muziek & Soul & Jazz Aan welke muziek heb je een hekel: Nederlandstalige muziek Wat eet je het liefst: Risotto Wat drink je het liefst: Earl Grey thee Wat lust je absoluut niet: Melk in mijn thee Wat eet je voor een wedstrijd: Banaan of mueslireep Waar kunnen ze je ’s nachts voor wakker maken: Een potje 30Seconds Leukste sport naast bootcampen & hardlopen: Ik wil graag eens een triatlon doen Minst leuke sport: Formule 1 en andere motorsporten Hobby's: Wandelen, lezen, koken, pubquizzen en gamen Leukste game: Super Smash Bros & 30 seconds Favoriete voetbalclub: PSV Mooiste vakantieland: Italië Favoriete stad: Nijmegen Leukste tv-programma: 3 Op Reis (en alle reisdocumentaires van Floortje Dessing) Idool: Susan Krumins Slechte eigenschap: Snel afgeleid Goede eigenschap: Leergierig Hekel aan: Besluiteloosheid Bewondering voor: Mensen met discipline Toekomstwens: Ik hoop dat alle LOGO-lopers hun doelen blessurevrij en met plezier bereiken, inclusief mijn eigen doelen uiteraard: 10 km in 40 min en HM in 1:30u. Wektijd: Op het laatste moment Waarom LOGO: Ik leerde LOGO kennen via de bootcamp. Dat was zo leuk dat ik ook wel met de hardlopers mee wilde trainen. Pagina 20


Pagina 21


Pagina 22


Pagina 23


Pagina 24


Start ONRS In het weekend van 6 en 7 juli is het weer zover. De Kennedymars (80 km) en Rondje Someren (40 km) vinden dan plaats. Bij LOGO trainen we voor Rondje Someren op 7 juli. Natuurlijk vinden we het leuk om met zoveel mogelijk mensen hieraan mee te doen. Alle wandelliefhebbers (wandelaars en hardlopers) die het leuk vinden om een keer mee te doen, nodigen we uit om met LOGO mee te trainen zodat je goed voorbereid op 7 juli van start kunt gaan. Natuurlijk kun je ook met ons mee trainen als je het leuk vindt om eens een langere afstand te wandelen of aan een langeafstandsloop mee wilt doen zoals de Vierdaagse van Nijmegen. Onder leiding van onze wandeltrainers Lianne Simonis en Suzanne Koers train je drie maanden lang, 3x per week. De trainingen zijn: dinsdag- en donderdagavond van 19:00 tot 20:00 uur en op zaterdagochtend vanaf 09:00 uur, uitgezonderd de laatste drie trainingen in juni die op zondag zullen plaatsvinden. Wij hebben er zin in, jullie ook? Trainingsschema. datum afstand za 06 april 10 km za 13 april 14 km di 16 april 9 km za 20 april 16 km za 27 april 14 km za 04 mei 20 km za 11 mei 25 km di 21 mei 9 km

wat/waar Rondje LOGO Rondje LOGO Trimloopcyclus Rondje LOGO Rondje LOGO Kampinatocht Boxtel Rondje LOGO Trimloopcyclus

trainer Suzanne Lianne

Lianne Suzanne/Lianne

Suzanne Suzanne

za 18 mei za 25 mei

30 km 25 km

za 1 juni za 8 juni zo 16 juni di 18 juni

30km 35 km 30/35 km 9 km

Lentetocht Gemert Kempische wandeltocht Hilvarenbeek Laarbeekse wandeltochten Rondje LOGO Rondje LOGO Trimloopcyclus

zo 23 juni zo 30 juni

20 km 15 km

Rondje LOGO Rondje LOGO

Suzanne/Lianne Suzanne Lianne Suzanne

Lianne Lianne Suzanne

Pagina 25


Poster ONRS

Pagina 26


Pagina 27


Cursus trailrunning-trainer, deel 1 Door Jack Ernest Eind november kreeg ik een mail van de Atletiekunie dat zij, samen met Hardlooptrainers.nl, een cursus voor trailrunningtrainer zouden gaan geven. Ik meteen ons TCT gevraagd wat zij daarvan vonden, maar omdat de cursus al vrij snel begon en maar max.10 deelnemers mochten meedoen, heb ik het antwoord niet afgewacht en mezelf opgegeven. Datums: 24 januari, 10 februari en 24 februari. Ai, dan moet ik de Midwinter Trail missen en ook de Gulbergentraining en de Gulbergen Trail: maar ja, ‘t is voor een goed doel. Een mailtje naar de wedstrijdcommissie, ook om mijn plaatsje voor de Midwinter Trail vrij te geven en meteen de factuur betaald om mijn deelname te bevestigen. Op 24 januari: opleiding in de mooie bossen van Velp (bij Arnhem). We zijn met 10 atleten, allemaal LT3 en we beginnen, onder leiding van Alex Gijsbers. Eerst een voorstelrondje en -antwoord op de vraag "wat wil je leren". Omdat ikzelf al redelijk veel trailervaring heb, was voor mij het antwoord, hoe rompstabiliteit en kracht in te passen in de training zonder die te overladen. Na wat theorie óp naar de praktijk. In de regen op pad naar heuveltjes, los zand en trappen. Met 45 en 90 graden knieheffing de heuveltjes op, met squats de trappen op en af en lopen door los zand en over wortelige paadjes. Diverse technieken werden aangewend om te klimmen en te dalen en om je sterker te maken. Hongerig naar de goed verzorgde lunch, om 's middags voldaan aan deel 2 van de praktijk te beginnen. De praktische oefeningen werden telkens pas gedaan als het doel van de oefening duidelijk was, m.a.w. welke spieren, spiergroepen en technieken werden getraind. Dit was wel weer even een 'eyeopener', omdat je het eigenlijk wel weet maar niet goed kan overbrengen… Pagina 28


Voor de evaluatie nog een uurtje naar binnen en vervolgens voldaan ĂŠn met huiswerk naar huis. Opdrachten, verplichte literatuur bestuderen en het schrijven van een trailtraining. De dagen erna vol goede moed het lesvoorbereidingsformulier en de verplichte literatuur van de site gedownload en mijn leesface opgezet. Geschikt of ongeschikt, (voet)blessures, ontwerpen van een training, adviseren over trailrunning, veiligheid tijdens trailtraining, gedragscodes voor trailers: stuk voor stuk zware modules. Met deze theorie in mijn achterhoofd, begon ik te schrijven over de training die als examentraining moest worden gegeven op 24 februari. Bij alles wat je opschrijft: 'wat is het doel, waarom doe je de oefening, wat wil je ermee bereiken'; dus echt weer even pas op de plaats. Steun, kreun, backspace en het verwijderen van hele zinnen en het opnieuw tikken van letters en 4 uur later zowaar, had ik mijn conceptversie klaar. Training opgestuurd naar Alex ter beoordeling en afwachten. Ondertussen bijna dagelijks de lesvoorbereiding doorgelezen en aanpassingen gemaakt, zoals opbouw van de training, volgorde van de oefeningen etc. en weer opgestuurd, maar het commentaar bleef uit. Dit kon goed of slecht nieuws zijn want als je het niet begrepen had, zou Alex je ook niet op pad helpen want we waren immers LT3-trainers. Eindelijk antwoord, de training zag er goed uit maar toch een paar opmerkingen... Over mijn evaluatievraag, hoe hebben de atleten de krachttraining ervaren? 'Ervaring is voor iedereen anders', dus ik moest concreter zijn. 'Makkie' denk je dan, maar toch er weer even voor gaan zitten. Het Wickie-de-Viking-idee: hebben de atleten verzuring in de benen gehad ? Na nog een aantal van dit soort aanpassingen was de training goedgekeurd en zou worden besproken op de tweede dag en evt. stukjes ter uitvoering worden gegeven. >>> Pagina 29


Op 10 februari het ervaren van eenieders training en de do’s en don’ts en theoretische onderbouwing. Veel gezien en geleerd van elkaar en vervolgens de rest van de dag krachtoefeningen: squats, lunges, opdrukken, buikspieroefeningen, je kunt het zo gek niet bedenken. Het einde van de dag was zo daar en voldaan met een rugzak vol bagage weer naar huis. De grote examendag 24 februari. ‘s Morgens fris en fruitig op locatie. Alex zou de atleten die geen examen deden vermaken met filmpjes over trails en trailers, skyrunning en andere evenementen en met het mooie weer ook de omgeving in gaan om oefeningen te doen en (extra) uitleg te geven. Mijn examen was pas na de lunch en die liep wat uit, waardoor ik om 15 uur pas aan de beurt was. Alles goed voorbereid en ik begin mijn training. We moesten alle onderdelen van de training laten zien welke 1,5 uur duurde maar we hadden maar 30 minuten om e.e.a. te laten zien en daarna 10 minuten om na te bespreken maar nog niet de uitslag kregen. Warmingup, rondje om de vijver, nee dat duurt te lang, dus even schakelen. Snel naar de plek gelopen waar ik krachttraining zou geven. Kort wat oefeningen gedaan o.a. sprintje op de plaats met mijn estafetteverhaaltje en vervolgens begonnen aan deel 2, de krachttraining. Uitleg gegeven, het niveau van de atleten bepaald en een muziekje aan tijdens de oefeningen. Het was alweer snel tijd om over te gaan naar het derde onderdeel. Pffff, even schakelen, want dit en dat wilde ik nog doen maar dat hebben we niet gedaan dus daar kan ik niet aan refereren etc. Heuveltraining, de atleten de heuvel op laten lopen om ze te observeren en daarna specifieke aanwijzingen te geven. Atleten een paar keer omhoog en naar beneden. Er is een atleet gevallen. Hij had een gat in zijn hoofd en was even buiten bewustzijn (geweest). Dit was een test om te zien hoe ik als trainer zou handelen. Ik heb 112 laten bellen met de informatie dat er een loper was gevallen met zijn hoofd op een steen, hoofdwond, bewustzijn even kwijt en de locatie doorgegeven waar we ons bevonden. Pagina 30


Ook gezegd dat ik de wond zou afdekken met een gaasje en een isolatiedeken over de atleet zou leggen en zou blijven wachten op de ambulance. Dit was voldoende volgens de examinatoren. Goed gehandeld Jack, we gaan verder met de training. “Gatverdamme, ik haat lotussen”. Na dit voorval moest ik de training afsluiten en evalueren met de lopers of ik mijn doelen had gehaald. Wat was goed, wat minder goed en vervolgens weer naar de startplek voor de evaluatie met de examinators. De groep had vooral het balspel, het sprintje op de plaats waarbij ikzelf de fanatiekste was en de muziek tijdens de oefeningen als positief en leuk ervaren. Beleving staat hoog in het vaandel, dus dat was gelukt. De evaluatie ging goed, ik kon alle vragen beantwoorden en beargumenteren en kreeg ook het compliment dat ik een leuke training had verzorgd (op papier) waar veel andere trainers nog een voorbeeld aan konden nemen: ik voel die veren nog steeds… Vervolgens moesten we nog tot 18:00 uur wachten tot het verlossende woord kwam… wacht, wacht… 9 van de 10 atleten geslaagd! Na een persoonlijk woordje van Alex en een diploma met handtekeningen en wat foto’s gingen we aan tafel voor een dinertje om vervolgens huiswaarts te keren. Met de groep hebben we een WhatsAppgroep opgericht om contact te houden en om regelmatig bij elkaar op training te gaan om zo te blijven leren.

>>> Pagina 31


Het vervolg van deze TRT2-training, deel2 dus, vier dagen lang, wordt medio september in Zwitserland gegeven, maar daar moet ik nog even over nadenken. Ik heb al heel wat uitjes staan en ik wil ook nog graag iets met het gezin doen‌ Maar misschien volgend jaar? Tot trails.

Pagina 32


Foto’s LOGO Midwintertrail

Pagina 33


Pagina 34


Poster LOGO Trimloopcyclus

Pagina 35


Compressiekousen: meestal overbodig! Door Wijnand Hollander Met enige regelmaat krijg in van allerlei vragen over lopen, blessures, kleding, schoeisel e.d... Ook over het verschijnsel en nut van compressiekousen. Persoonlijk was ik altijd al van mening dat het afwikkelen van de voet in de achterste zwaaifase de doorbloeding van de kuit perfect regelt. Graag laat ik jullie meegenieten van de hieronder beschreven onderzoeksresultaten uit het blad Sports Med. Compressiekousen zijn meestal overbodig! Compressiekousen zijn alleen nuttig tijdens lange vliegreizen. Op alle andere momenten kunnen sporters ze in de kast laten liggen, aangezien compressiekousen er niet voor zorgen dat ze er hoger door springen, sneller door lopen, sneller melkzuur afvoeren of sneller door herstellen. Een groep Braziliaanse onderzoekers heeft nu alle resultaten van goed uitgevoerde studies bij elkaar gevoegd om te zien of er mogelijkerwijs een positief effect te verwachten is van het dragen van compressiekousen. Het overgrote deel van de studies laat zien dat compressiekousen geen meerwaarde hebben voor prestaties of herstel. De onderzoekers komen met een eenduidige conclusie: sporters hoeven geen compressiekousen te dragen tijdens of na inspanning. De kousen verbeteren de prestaties niet en sporters herstellen er niet sneller door. In de wandelgangen is vaak te horen dat compressiekousen blessures zouden kunnen voorkomen of dat deze sokken het herstel na een blessure versnellen. Hoewel dit in de huidige studie niet is onderzocht, lijken mensen die dit geloven ook bedrogen uit te komen, aangezien het bewijs hier ook voor ontbreekt. Het is overigens wel goed om dergelijke sokken te dragen tijdens lange vliegreizen. Als je lang zit, kunnen compressiekousen bijdragen aan een betere doorbloeding. Ze functioneren dan als een soort steunkousen. Bron: Sports Med,48:1859-1873. Silva,C.A.da,Helal,L.,Silva.R.P.da,Beli,K.C,.Umpierre,D,&Stein,R,(2018). ‘Association of lower limb compression garments etc.‘ Pagina 36


. Pagina 37


Hardloopagenda door Freek Rohlfs Zaterdag 6 april *Rotterdam, City Run, 4,2 km 15:30u Info: www.marathonrotterdam.nl Zondag 7 april *Rotterdam, marathon, 10:30u; 10 km vanaf 9:30u Info: www.marathonrotterdam.nl *Gemert, Molenbroekloop, 15-11,3-7,6-3,8 km 11:00u Info: www.gacgemert.nl/event/molenbroek-trimloop-2/ Zaterdag 13 april *Heeze, JP Balki Event, 14-10-7-5-3 km 15:30u Info: www.jpbalki-event.nl/ Zondag 14 april *Overloon, Kleffenloop, 15-10 km 10:00u; 5 km 10:25u Info: www.avsportingboxmeer.nl/ Dinsdag 16 april *LOGO trimloopcyclus, zie elders in het blad, komt allen!!! Woensdag 24 april *Eindhoven, Beekloop, 16-4 km 19:00u; 8-12 km 19:10u Info: www.eindhovenatletiek.nl (voorinschrijven verplicht!) Zaterdag 27 april *Lieshout, Kings&Queens loop, 10-7,5-5 km, 11:00u Info: www.kingsqueensrun.nl/ Zondag 28 april *Maastricht, Treechloop, 11,5 km 14:00u, heuvelachtig. Info: http://treechloop.nl Zaterdag 4 mei *Gulpen, Koning van Spanje Trail, 29 km 10:00u; 14 km 10:30u Info: www.mudsweattrails.nl/koningvanspanje/#Signage Zondag 5 mei *Gulpen, Koning van Spanje Trail, 43 km 10:00u; 23 km 11:00u; 11 km 11:15u Info: www.mudsweattrails.nl/koningvanspanje/#Signage Pagina 38


Vrijdag 10 mei *Maastricht, City Centre Trail, 11-6 km 19:00u Info: www.maastrichtsmooiste.nl Zondag 12 mei *Utrecht, Utrecht Marathon, 42.2 km 9.30 u; 21,1 10:30u Info: www.utrechtmarathon.com *Visé (Luik) (B), Maas Marathon, 42.2 km 9.05 u; 21,1 11:00u Info: www.maasmarathon.com Zondag 19 mei *Nijmegen, Marikenloop, 5 km 12:30u;7 km 13:15u; 10 km 14:00u Info: www.marikenloop.nl/ *Tilburg, Tilburgse Marathon, 42,2 km 9:30u, 21,1 km 11:30u; 5-10 km 11:45u Info: https://marathon-tilburg.nl *Nuenen, Rondje Nuenen-west, 21,1 km 10:55u; 14 km 11:00u; 7 km 11:05u Info: www.nieuwbouw-nuenenwest.nl/nieuws/rondje-nuenen-west Dinsdag 21 mei *LOGO trimloopcyclus, zie elders in het blad, komt allen!!! Zondag 26 mei *Den Bosch, Vestingloop, 5 km 12:30u ; 10 km 13:00u; 15 km 14:00u Info: www.brandloyaltyvestingloop.nl/ Zaterdag 1 juni *Nuenen, Van Goghloop, 21,1 km 19:30 u; 5-10-15 km 19:40u Info: www.vangoghloop.nl

Pagina 39


Wandelagenda Door Lianne Simonis Zaterdag 13 april *Geldermalsen, 27e Nat. Rode Kruis Bloesemtocht. 8, 11, 15, 16, 20, 25, 30, 40 km Start: Veilinghallen Fruitmasters, Deilseweg 7, vanaf 07:00u Info: www.facebook.com/NationaleRodeKruisBloesemtocht Zondag 14 april *Herpen, OLAT 7e Voorjaarstocht. 10, 15, 20, 30, 40 km Start: CafĂŠ-zaal Thekes, Alard van Herpenplein 9, vanaf 08:00u Info: www.olat.nl Zaterdag 20 april *Gennep, 6e Vrienden voor Norbertus wandeltocht. 5, 10, 15, 20, 29, 40 km Start: Zorgcentrum Norbertushof, Kleermakersgroes 20, vanaf 07:00u Info: www.zorgcentrapantein.nl Zondag 21 april *Valkenswaard, Paastocht. 10, 15, 20, 30 km Start: Wandelsportvereniging VWC Voetje voor Voetje, vanaf 08:00u Info: www.devoetjes.nl Zaterdag 27 april en zondag 28 april *Boven-Leeuwen, 58e Leeuwenmars 2-daagse. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 km Start: Clubhuis sv DSZ, Trambaan 1, vanaf 07:00u Info: www.leeuwenmars.nl *Sint Geertruid, Bloesem2daagse. 8, 14, 21, 28, 42 km Start: Fanfarezaal St.Geertruid, Dorpstraat 29, vanaf 07:00u Info: www.wandelverenigingvilt.nl Zaterdag 4 mei en 5 mei *Groesbeek, 27e Internationale Bosbesjestocht 2-daagse 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 km Start: De Sleutel, Bredeweg 71, vanaf 07:00u Info: www.bosbesjes.nl Zondag 5 mei *Deurne, Voorjaarswandeltocht AV-LGD. 5, 10, 15, 20, 30, 40 km Start: Het Rijtven ORO, Den Dreef 13, vanaf 08:00u Info: www.av-lgd.nl

Pagina 40


Zaterdag 11 mei *Made, Vroegevogeltocht. 15, 25 km Start: The World of Walking, Nieuwstraat 14, vanaf 07:00u Info: www.theworldofwalking.nl Zondag 12 mei *Oeffelt, 9e meidoornbloesemtocht. 5, 10, 15, 20, 25, 30 km Start: Cafe zaal Piepkes, Dorpsstraat 16, vanaf 07:00u Info: www.maasenviltmars.nl Zaterdag 18 mei *Steenbergen, Nassaustad wandeltocht. 5, 10, 15, 25 km Start: Kantine sportpark v.v. Steenbergen, Seringenlaan 1, vanaf 08:00u Info: wsv_deblaar@hotmail.com Zaterdag 18 en zondag 19 mei *Gemert, 2Daagse Lentetocht. 5, 10, 15, 20, 30, 42 km Start: Clubhuis Z.U.Th., Churchill-laan 12, vanaf 07:00u Info: www.wsvzuth.nl Zaterdag 25 en zondag 26 mei *Hilvarenbeek, Tweedaagse internationale Kempische wandeltocht 15, 25, 35 km Start: Infopunt Hilvarenbeek, Paardenstraat 1, vanaf 07:30u Info: www.bezoekhilvarenbeek.nl Zaterdag 1 juni *Zundert, Van Goghwandeltocht. 10, 15, 30 km. Start: Proeftijd, Molenstraat 1, vanaf 07:00u Info: www.vangoghloopzundert.nl Zaterdag 31 mei en zondag 2 juni *Venray, Meerdaags Wandelevenement. 10, 20, 30, 40, 50, 60 km Let op: voorinschrijven! Start: Tent op het Schouwburgplein, vanaf 07:00u Info: www.wandelevenementvenray.nl Zaterdag 8 en zondag 9 Juni *Nijmegen , 55e Michaelmars. 5, 10, 15, 20, 30, 40 km Start: Gebouw Roomsch Leven, Heyendaalseweg 239, vanaf 06:30u Info: www.michaelmars.nl Veel wandelplezier!!! Meer wandelingen op https://www.wandel.nl/wandelagenda.htm en op www.zandstappers.be

Pagina 41


Trainingsschema wandelen Groep 1 wandelen dinsdag 14 2-apr 5x9(1)Z2/3 15 9 apr 5x9(1)Z3 16 16 apr Trimloopcyclus 17 24 apr 4x12(2)Z3 18 30 apr 4x12(2)Z3 19 7-mei 17-21-17(3)Z3/4 20 14-mei trimloopcyclus 21 21-mei 6x9(2)Z3/4 22 28-mei 6x10(2)Z3/4

donderdag 6x8(1)Z2/3 7x7(1)Z3 5x10(1)Z3 wandelloop wandelloop 5x11(2)Z3/4 10-16-16-12(2)Z3/4 4x15(2)Z3/4 15-20-20-5(2)Z3/4

za/zo 90Z2 96Z3 96Z3 90Z2 100Z3 110Z3 108Z3 120Z3 120Z3

Groep 2 wandelen dinsdag 14 2-apr 7x5(1)Z2 15 9 apr 5x7(1)Z2 16 16 apr Trimloopcyclus 17 24 apr 5x9(2)Z2/3 18 30 apr 5x9(2)Z2/3 19 7-mei 3x15(2)Z2/3 20 14-mei Trimloopcyclus 21 21-mei 4x11(2)Z2/3 22 28-mei 4x12(2)Z2/3

donderdag 10-12-13(2)Z2 4x9(2)Z2 4x10(2)Z2/3 wandelloop wandelloop 20-25(4)Z2 3x15(3)Z2/3 10-15-15-10(2)Z2/3 15-20-15(2)Z2/3

za/zo 70Z2 72Z2 80Z2 90Z2 90Z2 90Z2 90Z2 100Z2/3 100Z2/3

Pagina 42


LOGO bedankt de adverteerders

Pagina 43


Wanneer hardlopen of wandelen je lief is! Lopen of wandelen bij LOGO is mogelijk voor iedereen van 16 jaar en ouder, zowel recreatief als in wedstrijdverband. Ook zonder loop- of wandelervaring! Er wordt bij LOGO getraind in niveaugroepen, onder leiding van deskundige trainers, op de prachtige gravelbaan rond de visvijvers 'De IJzeren Man'. En natuurlijk ook in het mooie bos- en heidegebied rondom Geldrop. Trainingen vinden plaats vanaf de LOGO-accommodatie, die ligt op het terrein van Laco Sportcentrum 'De Smelen', Zwembadweg 13 5663 PL in Geldrop. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zaterdag Zondag * Bijzonder geschikt als

09:00 Wandelen 19:00 Hardlopen en wandelen 09:00 Wandelen 19:00 Hardlopen en wandelen 09:00 Hardlopen 09:00 Vaartspel 09:30 Bootcamp 09:00 Hardlopen * voorbereiding op een halve of hele marathon.

Geïnteresseerd? Kom dan vrijblijvend enkele keren bij LOGO hardlopen of wandelen. Meld je tenminste 10 minuten vóór de training bij een van de trainers, zodat je meegaat met een groep die bij je past. Aanmeldingsformulieren voor proeftraining of lidmaatschap kun je krijgen in onze accommodatie en vinden op onze website www.logogeldrop.nl. Bestuursleden, trainers en trainsters helpen je graag vooruit. Je bent van harte welkom! Contributie per jaar: Senioren (> 19 jaar) € 92,50 (incl. 17,20 AU) Junioren (< 20 jaar) € 80,00 (incl. 15,90 AU) Tweede en volgende lid per gezin: € 10,00 korting

Wedstrijdlicentie AU € 23,20 € 14,50

- betaling alleen mogelijk via automatische incasso - Eenmalige kosten bij aanvang lidmaatschap € 22,50 bestaande uit: Inschrijfkosten AU: € 7,60 Inschrijfkosten LOGO: € 0,00 Nieuw LOGO shirt € 14,90 (ter waarde van € 24,00) - opzeggingen voor 15 november per e-mail naar de ledenadministratie

Je loopt hard of je wandelt voor je plezier bij Pagina 44


Profile for logogeldrop

Clubblad LOGO april-mei 2019  

Clubblad LOGO april-mei 2019  

Advertisement