Page 1

OP SCHOOL ONDERWIJSBROCHURE 2016 - 2017

Partners Vrij CLB Leieland

VCLB Weimeersen vzw Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding

nhoud


INHOUDSOPGAVE Gezondheidsbeleid GEZONDE SCHOOL - 5 DRUGBELEID OP SCHOOL - 6 DRAAIBOEK SUICIDEPREVENTIE - 7 SPORT BEWEEGT JE SCHOOL - 8 RAAMWERK SEKSUALITEIT - 9 GEZOND OPVOEDEN - 10

Projecten DE WATERPAS - 12 TUTTI FRUTTI - 13 LEKKER FRIS - 14 WEDSTRIJD ROOKVRIJE KLASSEN - 15 AIR@SCHOOL - 16 VROEGINTERVENTIE VOOR EXPERIMENTERENDE JONGEREN - 17 DE GELUKZOEKERS - 18 POSITIEVE BEELDVORMING PERSONEN MET EEN BEPERKING - 19 KIERREWIET MET SPEED - 20 VRIJ WIJS - 21 BEN DE BEVER - 22 AAN TAFEL - 23 PLAY PAUZE STOP - 24 SAMMYP@SCHOOL BEWEGINGSPASPOORT - 25 KICK OP SPORT - 26 LUIZENPROJECT IEDEREEN KAMPIOEN - 27 SMARTSTOP - 28


Vorming OUDERAVOND ALS KLEINE KINDEREN GROOT WORDEN / OP ZOEK NAAR EEN KICK - 30 SUICIDEPREVENTIE OP SCHOOL - 31 MET DE BUS, EEN HELE KLUS - 32 HALLO VELO - 34 ALLES OVER CONDOOMS - 35 NASCHOLING BEWEGINGSTUSSENDOORTJES OP SCHOOL - 36 UNPLUGGED - 37 HET GAT IN DE HAAG - 39 TOPSPEL - 40 WERKEN MET ENERGIZERS - 41 KIESKEURIG?! MONDZORG VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING 42 VORMINGSPROGRAMMA’S TABAK, ALCHOL & DRUGS - 43

Educatief materiaal VLUCHT NAAR AVATER - 45 VLIEG ERIN - 46 SUGGESTIES VOOR SPEELPLEINWERKING - 47 / 48 TANDEN POETSEN MET API EN OLLI - 49 WIE HOREN WIL - 50 EEN VALIES VOL LUCHT - 51 KOELBOXSPEL - 52 DE PROEFKAMPIOEN - 53 DIP DOBBEL DOE - 54 DE WINKELOEFENING - 55 WILD VAN WATER - 56 CRUSH - 57 ZOOB - 58 QUIZ JE GEZOND - 59 SVIEKE KRONKEL? BEWEGINGSTUSSENDOORTJES - 60 LEVENSLOOP - 61 HAAI IN EEN BOX - 62 PARTNERGEWELD: HOREN, ZIEN EN PRATEN - 63 SCHOLENCAMPAGNE ‘SLIMMER IN DE ZON' - 64


nhoud

PROJECTEN VORMING 4

EDUCATIEF MATERIAAL CONTACT Thema’s: Voeding en beweging, Tabak alcohol & drugs, Stress en emoties, Hygiëne, Relaties en seksualiteit, Gezonde binnenlucht, Zonnen & Veiligheid.

Centra voor Leerlingenbegeleiding

GEZONDHEIDSBELEID?! ONDERSTEUNING OP MAAT!

CLB Het CLB is de centrale organisatie voor het ondersteunen van een school bij de opmaak van een gezondheidsbeleid. Klop dus zeker eens bij jouw CLB aan, zij helpen jou verder! Naast het CLB kan voor enkele specifieke thema’s ook beroep gedaan worden op externe organisaties. Op de volgende pagina’s kan u hun aanbod terugvinden.


nhoud

Thema- overstijgend

GEZONDHEIDSBELEID?! ONDERSTEUNING OP MAAT! GEZONDE SCHOOL Voor wie Basis- en secundair onderwijs Organisatie VIGeZ Wat Gezonde school is de nieuwe website met alle informatie die van belang is bij het uitwerken van een gezondheidsbeleid op school. Je kan er ondersteunende instrumenten terugvinden voor de opmaak van je beleid, nieuwsitems en een overzicht van kwalitatieve paketten en materialen. Meer info Website: www.gezondeschool.be

5


nhoud

6

Tabak, alcohol & drugs

GEZONDHEIDSBELEID?! ONDERSTEUNING OP MAAT! DOS (Drugbeleid op school) Voor wie Basis- en secundair onderwijs Organisatie CGG Largo Wat Met een drugbeleid anticipeer je als school op mogelijke problemen rond tabak, alcohol of drugs. Een Drugbeleid Op School is opgebouwd rond de pijlers: regelgeving, begeleiding, educatie en structurele maatregelen. De preventiedienst van CGG Largo kan u coachen bij de opmaak van een drugbeleid op school. Prijs: Een begeleiding of coaching is gratis. Meer info Telefoon: 051/25 99 30 E-mail: preventieTAD@cgglargo.be


nhoud

Stress en emoties

GEZONDHEIDSBELEID?! ONDERSTEUNING OP MAAT! DRAAIBOEK SUICIDEPREVENTIE Voor wie Secundair onderwijs Organisatie CGG Suïcidepreventiewerkin Wat Een draaiboek suïcidepreventie ondersteunt de school in acties rond suïcidepreventie en communicatie met suïcidale leerlingen, medeleerlingen, ouders en nabestaanden. Een draaiboek suïcidepreventie bestaat uit vier luiken: vroegdetectie en interventie, hulp in een crisissituatie, hulp na een suïcidepoging en hulp na een zelfdoding. De suïcidepreventiewerking van het CGG kan jouw school bijstaan met de nodige tips en tricks in de opmaak en implementatie van een draaiboek suïcidepreventie. Prijs: Ondersteuning bij de opmaak van het draaiboek is gratis. Meer info Telefoon: 051/25 99 30 E-mail: nele.desseyn@cgglargo.be

7


nhoud

8

Voeding en beweging

GEZONDHEIDSBELEID?! ONDERSTEUNING OP MAAT! SPORT BEWEEGT JE SCHOOL Voor wie Basis- en secundair onderwijs Organisatie Stichting Vlaamse Schoolsport Wat Met het actieplan ‘Sport Beweegt je School’ wil de Stichting Vlaamse Schoolsport en Bloso, de scholen ondersteunen om stapsgewijs invulling te geven aan haalbare en realistische doelen voor een kwalitatief bewegings- en sportbeleid en stelt hiervoor een digitale tool ter beschikking aan de scholen. Met deze tool willen SVS en Bloso * de scholen ondersteunen om een bewegingsstimulerend aanbod te realiseren om onder meer de gezondheidsnorm van 60 minuten bewegen per dag voor alle jongeren zo maximaal mogelijk te behalen. * de scholen stimulansen bieden tot het creëren van een sportieve dynamiek die kinderen en jongeren aanzet om een gezonde, fitte en sportieve levensstijl te verwerven en/of te behouden en om zo de sprong te maken van schoolsport naar clubsport. Meer info Website: www.sportbeweegtjeschool.be


nhoud

Relaties en seksualiteit

GEZONDHEIDSBELEID?! ONDERSTEUNING OP MAAT RAAMWERK SEKSUALITEIT Voor wie Basis- en secundair onderwijs Organisatie Sensoa Wat Raamwerk Seksualiteit en beleid is een werkdocument dat scholen helpt bij het uitwerken of aanvullen van het beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit, inclusief alle thema’s die daaraan verbonden zijn. Voor elke context zijn telkens andere elementen meer of minder bruikbaar zijn. Daarom zijn er verschillende onderdelen die je kan aanpassen aan je eigen noden. Het raamwerk bundelt een modelvisie, concrete instrumenten en achtergrondinformatie. Meer info Website: www.seksuelevorming.be

9


nhoud

10

Voeding en beweging / Tabak, alcohol & drugs

GEZONDHEIDSBELEID?! ONDERSTEUNING OP MAAT! GEZOND OPVOEDEN Voor wie Ouders van leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs Organisatie ViGeZ Wat Niet alleen de school heeft een belangrijke rol in het ontwikkelen van gezond gedrag bij kinderen en jongeren. Ook ouders staan voor de grote uitdaging. Een uitdaging die soms héél wat vragen oproept en waarbij ondersteuning meer dan welkom is. VIGeZ ontwikkelde in samenwerking met de VAD en UGent de website gezondopvoeden.be, Een website met tips, informatie en handvaten voor de praktijk. Meer info Website: www.gezondopvoeden.be


nhoud

PROJECTEN


nhoud

12

Voeding en beweging

PROJECTEN

DE WATERPAS Voor wie Basisonderwijs Organisatie ViGeZ Wat De waterpas wil leerlingen motiveren om meer water te drinken. Met de waterpas kunnen de leerlingen bijhouden hoeveel water ze drinken, zowel op school als thuis. Met dit project is een handleiding voor een klasbespreking voorzien, een brief voor ouders, een diploma voor leerlingen en de eigenlijke waterpas. Dit project kan gekoppeld worden aan 'Kieskeurig', het ruime voedingsbeleid op school. Meer info E-mail: logo@logoleieland.be Website: www.gezondeschool.be/kieskeurig


nhoud

Voeding en beweging

PROJECTEN

TUTTI FRUTTI Voor wie Basis- en secundair onderwijs Opgelet! Scholen uit het secundair onderwijs komen niet in aanmerking voor de klaswedstrijd en de fruitsubsidies.

Organisatie ViGEZ Wat Kinderen en jongeren die deelnemen aan Tutti Frutti eten elke week samen een stuk fruit in de klas. Als school kan je ervoor kiezen het fruit te voorzien via een handelaar of om de kinderen een stuk fruit te laten meebrengen van thuis (fruit-in-de-boekentas). In beide gevallen is het belangrijk je te registreren via de website. De wedstrijd met de klaskalenders is een extra motivatie om samen fruit te eten. Op www.fruit-op-school.be vind je een lespakket met activiteiten voor het kleuter-, lager en buitengewoon lager onderwijs. Inschrijvingsperiode: 15 augustus tot en met 30 september Meer info E-mail: logo@logoleieland.be Website: www.fruit-op-school.be

13


nhoud

14

Gezonde binnenlucht

PROJECTEN

LEKKER FRIS Voor wie Basisonderwijs Opgelet! Enkel tweede graad.

Organisatie Projectgroep Milieu & Gezondheid op School Wat Met het project Lekker Fris zorg je als school voor een gezondere leeromgeving. Wie hard denkt en werkt, heeft zuurstof nodig. Samen met je leerlingen ontdek je dat een verluchte klas de concentratie verbetert. Het project Lekker Fris bestaat onder andere uit een lespakket, het Lekker Frislied, een groepsspel en knutselopdrachtjes. Hoeveel frisse lucht heeft jouw klas? Doe de test met de CO2-meter en gebruik de online invultabel. Inschrijvingsperiode: instappen kan gedurende het hele schooljaar. Meer info E-mail: logo@logoleieland.be Website: www.lekkerfris.be


nhoud

Tabak, alcohol & drugs

PROJECTEN

WEDSTRIJD ROOKVRIJE KLASSEN Voor wie Secundair onderwijs Opgelet! Enkel 1e graad.

Organisatie ViGeZ Wat De Wedstrijd Rookvrije Klassen stimuleert jongeren om niet te roken. Via de wedstrijd (oktober tot april) engageren de leerlingen zich in klasverband om na zes maanden ten minste 90% rookvrij te zijn of te blijven. Aan het project is ook een creatief gedeelte gekoppeld. Doe ook mee aan de wedstrijd en maak kans op leuke prijzen. Inschrijvingsperiode: 1 oktober tot en met 31 oktober. Meer info E-mail: logo@logoleieland.be Website: www.rookvrijeklassen.be

15


nhoud

16

Gezonde binnenlucht

PROJECTEN

AIR@SCHOOL Voor wie Secundair onderwijs Organisatie Projectgroep Milieu & Gezondheid op School Wat Air@school zet leraren en leerlingen aan om werk te maken van gezonde binnenlucht op school. In een leuk ďŹ lmpje motiveert Claire (Sien Eggers) hen om afspraken te maken rond gezonde binnenlucht in de klas. Bij het Logo ontleen je een projectbox die de aandacht vestigt op een goede verluchting. Hoeveel frisse lucht heeft jouw klas? Doe de test met de CO2-meter en gebruik de online invultabel met je leerlingen. Reservaties: Opgelet! Het aantal projectboxen is beperkt. Op tijd reserveren is dus de boodschap! Meer info E-mail: logo@logoleieland.be Website: www.airatschool.be


nhoud

Tabak, alcohol & drugs

PROJECTEN

VROEGINTERVENTIE VOOR EXPERIMENTERENDE JONGEREN Voor wie Secundair onderwijs Specifiek: jongeren die experimenteren met alchol en/of drugs.

Organisatie CGG Largo - ‘t Circuit Wat ’t Circuit is een vroeginterventieproject van CGG Largo, Sint-Jozefskliniek Pittem en Kompas vzw. Doorverwijzers kunnen er jongeren aanmelden waarbij er een vermoeden van gebruik is, die (nog) geen probleembesef hebben of die (nog) niet gemotiveerd zijn om deel te nemen aan een programma. Deelname is gratis. Vraag naar onze folder. Prijs: Deelname is gratis. Meer info Telefoon: 051/25 99 30 E-mail: preventieTAD@cgglargo.be Website: www.cgglargo.be/preventie

17


nhoud

18

Stress en emoties

PROJECTEN

DE GELUKZOEKERS Voor wie Secundair onderwijs Opgelet! Enkel tweede en derde graad.

Organisatie Christelijke mutualiteit Wat De Gelukzoekers is een educatief pakket dat opgebouwd is uit een educatief spel en een lessenreeks met spelbegeleiding op aanvraag. Het pakket informeert en sensibiliseert jongeren om werk te maken van hun eigen geluk en mentale veerkracht. Het educatief spel is geĂŻnspireerd op de positieve psychologie. Tijdens het spel spoor je over een metronetwerk van 7 gelukslijnen. Op een leuke en boeiende manier wordt werk gemaakt van het eigen geluk. Tijdens de lessenreeks wordt gewerkt rond de 7 gelukslijnen. Er is concreet lesmateriaal beschikbaar dat aansluit bij de vakoverschrijdende eindtermen. Prijs: Deelname is gratis Meer info Telefoon: 056/52 63 28 E-mail: pieter.portier@cm.be Website: www.cm.be/scholen


nhoud

Thema- overstijgend

PROJECTEN

POSITIEVE BEELDVORMING PERSONEN MET EEN BEPERKING Voor wie Basis-, secundair- en hoger onderwijs Organisatie Bond Moyson Wat Tijdens deze workshop krijgen leerlingen meer informatie over het leven van personen met een beperking. De leerlingen kunnen ook zelf ervaringen opdoen en ze maken kennis met een ervaringsdeskundige (persoon met een beperking). Meer info Telefoon: 056/ 52 77 49 E-mail: an.blauwblomme@bondmoyson.be

19


nhoud

20

Tabak, alcohol & drugs

PROJECTEN

KIERREWIET MET SPEED Voor wie Basis- en secundair onderwijs Opgelet! enkel derde graad basisonderwijs

Organisatie Joetz West-Vlaanderen Wat 'Kierrewiet met Speed' is een interactieve vormingssessie omtrent alles wat iedereen zou moeten weten over drugs en druggebruik (met begeleiding) Prijs: 1 euro per leerling Meer info Telefoon: 056/23 03 15 E-mail: joetz.west@joetz.be


nhoud

Relaties en seksualiteit

PROJECTEN

VRIJ WIJS Voor wie Secundair onderwijs Organisatie Joetz West-Vlaanderen Wat Vrij Wijs is een interactieve vormingsessie omtrent alles wat iedereen zou moeten weten over verliefd zijn, veilig vrijen, condoomgebruik en soa’s (met begeleiding) Prijs: 2 euro per leerling Meer info Telefoon: 056/23 03 15 E-mail: joetz.west@joetz.be

21


nhoud

Hygiëne

PROJECTEN

BEN DE BEVER Voor wie Basisonderwijs Opgelet! Enkel derde leerjaar basisonderwijs

22

Organisatie Christelijke mutualiteit Wat Didactisch pakket met concreet uitgewerkte lessugesties en methodieken over tandhygiëne, tips voor een gezondheidsbeleid op school, mogelijkheden om (groot)ouders bij het schoolproject te betrekken, achtergrondinformatie, didactische affiches, inkleuraffche om de poetsresultaten van de klas te kunnen volgen en een folder. Meer info Telefoon: 056/23 03 15 Website: www.cm.be/scholen


nhoud

Relaties en seksualiteit

PROJECTEN

AAN TAFEL Voor wie Basisonderwijs Opgelet! Enkel eerste tot en met vierde leerjaar basisonderwijs

Organisatie Christelijke Mutualiteit Wat 'Aan tafel' bestaat uit uitgewerkte lessuggesties, tips voor een gezondheidsbeleid op school en achtergrondinformatie. De lessuggesties zijn opgesteld per leerjaar en gaan over de actieve voedingsdriehoek, een gezond ontbijt... Per leeftijdsgroep worden enkele voedingsgerelateerde onderwerpen aangehaald zoals lekker fruit, eten in de hele wereld, mmm ‌ lekker brood, ‌ Inschrijvingsperiode: 15 september (1ste trimester) & 10 december (2de trimester) Meer info Telefoon: 056/23 03 15 Website: www.cm.be/scholen

23


nhoud

Beweging

PROJECTEN

PLAY PAUZE STOP Voor wie Basis- en secundair onderwijs Opgelet! Enkel gericht naar jongeren van 10 tot 14 jaar

24

Organisatie Provinciaal Veiligheidsinstituut Wat Naast de voordelen die de smartphone, de televisie en de tablet ons geven, is het ook belangrijk stil te staan bij de negatieve gevolgen hiervan. De volgende drie tips zorgen er o.a. voor dat jongeren minder sedentair gedrag stellen en meer bewegen. -Play, maar varieer regelmatig van houding. -Pauzeer actief na elke dertig minuten beeldschermgebruik. -Stop na twee uur beeldschermgebruik in de vrije tijd. Een luik in deze campagne is voorzien voor scholen om met de klas of school te werken rond dit thema. Zo kan er een gratis lespakket aangeboden worden aan de jongeren of kan er een uitbreiding komen van het leertraject om dit thema in het gezondheidsbeleid te integreren. Meer info E-mail: playpauzestop@provincieantwerpen.be Website: www.playpauzestop.be


nhoud

Voeding en beweging

PROJECTEN

SAMMYP@SCHOOL BEWEGINGSPASPOORT Voor wie Kleuter- en basisonderwijs Organisatie SVS West- Vlaanderen Wat Het SammyP@school bewegingspaspoort van Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) doorloopt 9 verschillende beweeg- en/of sportdomeinen. Per domein worden verschillende vakjes weergegeven die worden ingekleurd, ingevuld, afgestempeld... wanneer een kind een bepaalde activiteit heeft uitgevoerd. Het doel van het paspoort is kinderen te stimuleren om meer te bewegen, extra beweegmomenten te plannen en dit op een stimulerende manier te doen zodat de kinderen dit makkelijk volhouden. Sammyp@school is heel erg toegankelijk voor alle leerkrachten en dus niet enkel voor de leerkracht LO. Het pakket is eenvoudig opgesteld en bevat klasaffiches, beweegpaspoorten en een praktische handleiding waardoor iedereen er gebruik van kan maken. Sammyp@school zal het meeste effect veroorzaken wanneer alle leerkrachten op school hiermee aan de slag gaan. Meer info Telefoon: 051/ 26 50 30 Website: svs@westvl.schoolsport.be

25


nhoud

26

Themaoverstijgend

PROJECTEN

KICK OP SPORT Voor wie Secundair onderwijs Opgelet! enkel eerste tot en met vierde jaar secuncair onderwijs.

Organisatie Provincie West-Vlaanderen, SVS Wat 2 daagse sportdag in oktober Meer info Contactpersoon: Rik Kesteloot Website: www.westvl.schoolsport.be


nhoud

HygiĂŤne

PROJECTEN

LUIZENPROJECT IEDEREEN KAMPIOEN Voor wie Basis- en secundair onderwijs. Opgelet! enkel eerste kleuter en eerste leerjaar (basisonderwijs) 1A, 1B en 1BuSO (secundair onderwijs).

Organisatie Provincie West-Vlaanderen 27 Wat Het beheersbaar houden van luizen op school is een gezamenlijke inspanning van school en ouders. Via het campagnemateriaal willen we in samenwerking met de scholen ouders in staat stellen om luizen zelf op te sporen en te behandelen met de nat- kam- methode. Om leerlingen te sensibiliseren ontwikkelde de provincie een spelkoffer om actief mee aan de slag te gaan in de klas. Ontlening: De spelkoffer kan je ontlenen via het logo

Meer info Website: www.west-vlaanderen.be/iedereenkampioen


nhoud

28

Tabak, alcohol & drugs

PROJECTEN

SMARTSTOP Voor wie Secundair - en hoger onderwijs

Opgelet! Enkel voor jongeren van 14 tot 20 jaar

Organisatie VIGeZ Wat Via SmartStop worden jongeren tussen 14 en 20 jaar ondersteund in het stoppen met roken. De school voorziet een infosessie (gegeven door een erkend tabakoloog). Jongeren die het stoppen met roken willen aangaan worden op deze manier met een tabakoloog in contact gebracht. Samen met een buddy of alleen kunnen ze ervoor kiezen om begeleid te worden door een tabakoloog. Daarnaast is er ook een SmartStop-app voorzien waarbij jongeren online ondersteuning krijgen bij de consultaties, waar ze tips en informatie krijgen en waar ze ook sociale steun kunnen vinden bij andere jongeren of bij de tabakoloog.

Meer info Website: ww.smartstop.be E-mail: logo@logoleieland.be


nhoud

VORMING


nhoud

30

Tabak, alcohol & drugs

VORMING OUDERAVOND ALS KLEINE KINDEREN GROOT WORDEN / OP ZOEK NAAR EEN KICK Voor wie Ouders Organisatie CGG Largo Wat Als kleine kinderen groot worden Tijdens deze ouderavond ligt de nadruk op opvoedingsondersteuning. We gaan met ouders op zoek naar tips om een preventieve rol op te nemen inzake het tabak-, alcohol- en druggebruik van jongeren. Dit gebeurt aan de hand van filmpjes en interactieve methodieken. Voor ouders met kinderen tussen 10 en 15 jaar. Duur: 2u – 2,5u Op zoek naar een kick Tijdens de ouderavond stellen we de vraag of vandaag meer jongeren, meer risico’s nemen, dan wel of dit enkel bravouregedrag is van een kleine minderheid. We staan stil bij drie onderwerpen: 'algemene informatie over tabak, alcohol, drugs en gamen'; 'jongeren als risicogroep' en ‘wat kan je doen als ouder’. Duur: 1,5u – 2u Meer info Telefoon: 051/25 99 30 E-mail: preventieTAD@cgglargo.be


nhoud

Stress en emoties

VORMING SUICIDEPREVENTIE OP SCHOOL Organisatie Su誰cidepreventiewerking van het CGG Voor wie Leerkrachten, leerlingbegeleiders en ander relevant schoolpersoneel - secundair onderwijs. Wat Schoolpersoneel dient op een adequate manier om te gaan met een su誰cidale leerling en zijn/haar context. De su誰cidepreventiewerking van de CGG kan het schoolpersoneel vormen in het detecteren van en communiceren met su誰cidale leerlingen. Een vorming wordt steeds op maat uitgewerkt. Meer info Telefoon: 051/25 99 30 E-mail: nele.desseyn@cgglargo.be

31


nhoud

Veiligheid

VORMING MET DE BUS, EEN HELE KLUS Voor wie Leerlingen buitengewoon secundair onderwijs Organisatie VFG 32

Wat Met de bus, een hele klus is een vorming voor personen met een verstandelijke beperking om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. In de vorming wordt de deelnemer vertrouwd gemaakt met allerlei situaties die zich kunnen voordoen en worden er getraind om een aantal eenvoudige handelingen uit te voeren. Er wordt ĂŠĂŠn dagdeel voorzien om deze vorming te geven, alsook een opvolgsessie nl. een bezoek aan de stelplaats van de Lijn (samen met een andere groep). Het is de bedoeling dat daarna verdergewerkt wordt naar een individueel traject. Meer info E-mail: w-vl@vfg.be


nhoud


nhoud

34

Voeding en beweging

VORMING HALLO VELO Voor wie Kleuters Organisatie JOETZ Doelgroep Kleuteronderwijs Wat Hallo Velo is een ludieke fietsworkshop rond fietsvaardigheid en verkeersveiligheid gericht naar het kleuteronderwijs. De kleuters leren op die manier fietsen met unieke loopfietsjes. Meer info Telefoon: 056/ 23 03 15 E-mail: joetz.west@joetz.be


nhoud

Relaties en seksualiteit

VORMING ALLES OVER CONDOOMS Voor wie Basis- en secundair onderwijs.

Opgelet! Enkel 3de graad basisonderwijs.

Organisatie JOETS Wat Deze voordracht zoomt in op seksualiteit en het gebruik van condooms. Op een plezante manier komen de leerlingen er alles over te weten. De geschiedenis, het productieproces, welke condooms er zijn op de markt (ook funcondooms komen aan bod), de veiligheid van de verschillende soorten. Iedere deelnemer krijgt een vrijbewijs met condoom mee! Meer info Telefoon: 056/23 03 15 E-mail: joetz.west@joetz.be

35


nhoud

36

Voeding en beweging

VORMING NASCHOLING BEWEGINGSTUSSENDOORTJES OP SCHOOL Voor wie: leerkrachten basis- en secundair onderwijs Organisatie Stichting Vlaamse Schoolsport Wat: Tijdens de nascholing ‘bewegingstussendoortjes op school’ wordt het belang geschetst van bewegingstussendoortjes aan de hand van enkele feiten en normen. We ontdekken de plaats van bewegingstussendoortjes in het gezondsheids-/bewegingsbeleid. Daarnaast wordt er overlopen wat bewegingstussendoortjes zijn, waaraan ze moeten voldoen en welke aandachtspunten leerkrachten voor ogen dienen te houden. De leerkrachten van het basisonderwijs maken kennis met het spelpakket Dip Doppel Doe als één van de mogelijke werkvormen om bewegingstussendoortjes te integreren in de klas. De nascholing is toegankelijk voor zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs.

Meer info: Telefoon: 051 /26 50 30 E- mail: svs@westvl.schoolsport.be


nhoud

Tabak, aldhol & drugs

VORMING UNPLUGGED Voor wie Leerkrachten, directie, graadcoĂśrdinatoren en zorgleerkrachten secundair onderwijs Organisatie De Sleutel Wat Zowel voor het realiseren van een drugbeleid als het bereiken van de vakoverschrijdende eindtermen reiken de didactische pakketten van De Sleutel handvaten aan. Om leerkrachten te bekwamen in het gebruik van deze pakketten, organiseert De Sleutel trainingsdagen. Een groot deel van de dag bestaat uit het leren van vaardigheden, technieken en methodologische tips om beter interactief te werken, meningen uit te wisselen en samen te werken in een veilig klimaat. Tijdens de training kunnen de leerkrachten zelf proeven van de lessen en activiteiten. In 2017 lanceert De Sleutel nieuw materiaal voor de eerste graad. De open trainingsdagen zullen in 2017 dan ook speciďŹ ek voor die doelgroep zijn. Uiteraard kunnen er daarnaast trainingen op maat aangevraagd worden, ook voor tweede en/of derde graad. Vormingsdata: 23 januari 2017 in Gent en 24 januari 2017 in Brugge 30 januari 2017 in Turnhout en 31 januari 2017 in Hasselt 7 maart 2017 in Leuven Trainingen op school of in uw regio: op aanvraag. Meer info website: www.desleutel.be/professionals E-mail: preventie@desleutel.be

37


nhoud


nhoud

Stress & emoties

VORMING HET GAT IN DE HAAG Voor wie Leerkrachten, directie, graadcoĂśrdinatoren en zorgleerkrachten secundair onderwijs Organisatie De Sleutel Wat Het gat in de haag is het nieuwe en voor Vlaanderen eerste pakket dat sociale vaardigheden koppelt aan de inzichten van meervoudige intelligentie op het niveau van het kleuteronderwijs. Tijdens de vorming maak je niet alleen kennis met de verhalen en de oefeningen uit het gat in de haag, Je verkent ook de achtergrond van het materiaal. Scholen krijgen handvaten aangereikt om dit materiaal zo efficiĂŤnt mogelijk te integreren in de dagdagelijkse praktijk. Verschillende vormingsmodules kunnen aangevraagd worden. Meer info Website: www.hetgatindehaag.be en www.desleutel.be/professionals E-mail: preventie@desleutel.be Verschillende vormingsmodules kunnen aangevraagd worden.

39


nhoud

40

Stress & emoties

VORMING TOPSPEL Voor wie Leerkrachten lager onderwijs, bijzondere leermeesters, zorgleerkrachten & directies. Organisatie De Sleutel Wat TOPspel is geen extra lespakket maar een methodiek die je exibel integreert in de bestaande lessen. Zowel de klastitularis als de bijzondere leermeesters kunnen het TOPspel spelen. De methodiek traint de vakoverschrijdende eindtermen omtrent sociale vaardigheden. TOPspel gaat uit van de kracht van het positief ondersteunen van leerlingen, positieve groepsdruk, het negeren van negatief gedrag en het belonen van positief gedrag. Dit alles in een duidelijke spelvorm, wat zeer motiverend is voor kinderen en leerkrachten. Het spel is eenvoudig, kort en krachtig, waardoor de instap erg laagdrempelig is. Hoewel TOPspel eenvoudig is qua inhoud is een degelijke training en coaching van de leerkrachten van cruciaal belang. Daarom bestaat ons aanbod uit 3 halve dagen training + 2 individuele coachingsmomenten. Meer info Website: www.hettopspel.be en www.hettopspel.be


nhoud

Stress & emoties, Tabak, alcohol & drugs

VORMING WERKEN MET ENERGIZERS Voor wie Leerkrachten lager onderwijs. beleidsmedewerkers zorg, GOK-leerkrachten en directies. Organisatie De Sleutel Wat Energizers zet het werken aan een positief klasklimaat centraal. In deze vorming leren leerkrachten een aantal werkvormen aan om de verbondenheid tussen de leerlingen te vergroten. Spelenderwijs leert de groep elkaar beter kennen, respect opbrengen voor elkaar en groeit de samenhang. Vaak is plezier en vreugdebeleving het spontane resultaat van deze werkvormen. Meer info Website: www.desleutel.be/professionals E-mail: preventie@desleutel.be

41


nhoud

HygiĂŤne

VORMING KIESKEURIG?! MONDZORG VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING Voor wie Buitengewoon lager- en buitengewoon secundair onderwijs Opgelet! Enkel tweede en derde graad.

42

Organisatie Bond Moyson Wat Tijdens deze vorming staan de leerlingen in spelvorm stil bij gebitsverzorging. Dit gebeurt door middel van vragen, weetjes, doe- opdrachten en muziek. Het vormingsproduct kan aangevraagd worden met begeleiding of uitgeleend worden zonder begeleiding. Meer info Telefoon: 056/ 52 77 49 E-mail: an.blauwblomme@bondmoyson.be


nhoud

Tabak, alcohol & drugs

VORMING VORMINGSPROGRAMMA’S TABAK, ALCOHOL, DRUGS OP MAAT Voor wie Leerkrachten en leerlingenbegeleiders secundair onderwijs Organisatie CGG Largo Wat De TAD preventiewerking van CGG Largo biedt op vraag en op maat van de school vormingsprogramma’s aan rond het brede thema ‘drugs op school’ en ‘alcohol en jongeren’. Wat kan allemaal aanbod komen: Productinformatie, wetgeving en cijfers, signalen van druggebruik, grenzen stellen, bespreekbaar maken, preventie in de klas, juridische handvaten, casusbespreking,... Meer info Telefoon: 051/25 99 30 E-mail: preventieTAD@cgglargo.be

43


nhoud

Educatief materiaal


nhoud

Tabak, alcohol & drugs

EDUCATIEF MATERIAAL

VLUCHT NAAR AVATAR Voor wie Basisonderwijs Opgelet! enkel 3e graad basisonderwijs

Organisatie VAD Wat VAD ontwikkelde 'Vlucht naar avatar', een educatief spel rond verantwoord gamen. Het pakket wil de kennis, het inzicht en de vaardigheden van leerlingen versterken, zodat ze op een verantwoordelijke manier leren omgaan met gamen. Het pakket bevat 6 uitgewerkte lessen en zet in op activerende werkvormen. Voor vorming over dit pakket kan je terecht bij de TAD preventiewerking van CGG Largo. Meer info E-mail: logo@logoleieland.be Website: www.vad.be

45


nhoud

46

Stress & emoties

EDUCATIEF MATERIAAL

VLIEG ERIN Voor wie Basisonderwijs Opgelet! enkel 3e graad basisonderwijs

Organisatie Christelijke Mutualiteit Wat Het educatief pakket 'Vlieg erin’ wil leerkrachten helpen om in de klas te werken aan het welbevinden en de weerbaarheid van de leerlingen. Dit pakket is gebaseerd op theorieÍn uit de positieve psychologie. Het biedt een breed palet aan werkvormen die de leerlingen uitdagen en aanspreken op eigen creativiteit. Meer info Website: www.cm.be/scholen


nhoud

Voeding & beweging

EDUCATIEF MATERIAAL

SUGGESTIES VOOR SPEELPLEINWERKING (1/2) - SPEELPLAATSKOFFERS Voor wie Basis- en secundair onderwijs Organisatie SVS West- Vlaanderen 47 Wat Stichting Vlaamse Schoolsport ontwikkelde een nieuwe brochure 'Suggesties voor speelplaatskoffers’. Deze brochure geeft organisatietips, voorbeelden van inhouden en werkvormen. Bij deze speelplaatskoffers horen speelwijzers die je apart kan aankopen per themakoffer, zoals 'circus', 'gezellig', 'spring' en 'te gek'. Hierbij hoort een mooie verzamelmap. Indien je suggesties wil uitproberen op je school kan je de speelplaatskoffers bij SVS ontlenen. Meer info Beverstesteenweg 172, 8800 ROESELARE Telefoon: 051/ 26 50 30 E-mail: svs@westvl.schoolsport.be


nhoud

48

Stress & emoties

EDUCATIEF MATERIAAL

SUGGESTIES VOOR SPEELPLEINWERKING (2/2) - SPEELMAATJES Voor wie Basis- en secundair onderwijs Organisatie SVS West- Vlaanderen Wat ‘Speelmaatjes op school’ is een spelconcept waarbij kinderen van het 6de leerjaar van de basisschool worden gestimuleerd om op welbepaalde momenten actief te spelen met de kinderen van de lagere klassen van de lagere school of de kleuterschool. Dit gebeurt op een gestructureerde wijze die voorbereid en begeleid wordt door het schoolteam. Meer info Telefoon: 051/26 50 30 E-mail: svs@westvl.schoolsport.be


nhoud

Voeding & beweging

EDUCATIEF MATERIAAL

TANDEN POETSEN MET API EN OLLI Voor wie Buitengewoon onderwijs kinderen van 4 tot 14 jaar, naast kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Organisatie Dienst Gezondheidspromotie Bond Moyson West- Vlaanderen en Joetz West- Vlaanderen Wat Kieskeurig?! is een educatief spel rond mondzorg dat de deelnemers aan de hand van leerrijke vragen en doe- opdrachten bewust maakt van het belang van een goede mondhygine. De centrale pijlers zijn: tandvriendelijke en gezonde voeding, hoe poetsen en belang van tandartsbezoek. Meer info Telefoon: 056/ 23 03 15 E-mail: joetz.west@joetz.be

49


nhoud

50

Gezondheid en milieu

EDUCATIEF MATERIAAL

WIE HOREN WIL Voor wie Basis- en buitengewoon onderwijs Organisatie Dienst Gezondheidspromotie Bond Moyson West- Vlaanderen en Joetz West- Vlaanderen Wat Het spel bestaat uit verschillende labo’s die de belangrijkste zaken met betrekking tot de problematiek aan bod laten komen. Speciale aandacht gaat naar het voorkomen van gehoorschade. 71% van de tieners zijn zich wel bewust van de risico’s van teveel lawaai, maar ondernemen geen actie om gehoorschade te voorkomen. Meer info Telefoon: 056/ 23 03 15 E-mail: joetz.west@joetz.be


nhoud

Gezondheid en milieu

EDUCATIEF MATERIAAL

EEN VALIES VOL LUCHT Voor wie Buitengewoon secundair onderwijs Opgelet! Enkel derde graad

Organisatie VFG West-Vlaanderen, vereniging personen met een handicap Wat Een valies vol lucht bevat drie spelmodules. SPEURNEUZEN neemt de deelnemers mee op ontdekking in het huis van de familie luchtjes. De deelnemers gaan op zoek naar de oorzaken va ongezonde lucht in huis en krijgen tips mee. LUCHTMACHT is een competitief spel. Twee teams nemen het tegen elkaar op en ontdekken hoe j e de luchtvervuilers in huis kan vermijden. OlĂŠ-O2 is een doe-spel voor deelnemers die graag meer willen weten over gezond ademen. Meer info VFG Telefoon: 056/ 230 387 E-mail: w-vl@vfg.be

51


nhoud

52

Gezondheid en milieu

EDUCATIEF MATERIAAL

KOELBOXSPEL Voor wie Basis- en buitengewoon onderwijs Organisatie Dienst Gezondheidspromotie Bond Moyson West-Vlaanderen en Joetz West- Vlaanderen Wat Het avontuur van Kas en Elfie vormt de aanleiding voor een picknick met de hele klas: het Koelbox- spel! Het Prentenboekje „Wat een picknick“ en de koelbox werden ontwikkeld om de kennis en visie van kinderen rond voeding te verbreden en hen spelenderwijs ook al een beetje vertrouwd te maken met de principes van gezonde voeding. De kinderen zitten met z’n allen rond een spelbord, dromen luidop over hun favoriete voedingsmiddelen en leren heel wat bij over dingen die ze nog niet kennen. Ook de zintuigen worden geprikkeld met spelletjes zoals 'Er zit muziek in je eten!’, 'Muziekinstrumenten met pitten van verschillende vruchten', 'Neuzeneuze!' Meer info Telefoon: 056/ 23 03 15 E-mail: joetz.west@joetz.be


nhoud

Voeding & beweging

EDUCATIEF MATERIAAL

DE PROEFKAMPIOEN Voor wie Kleuteronderwijs Organisatie Logo gezond+ Wat De proefkampioen is een educatief pakket waar kinderen op een ervaringsgerichte en positieve stimulerende manier omgaan met gezonde voeding. De proefkampioen bestaat uit een proefkoffer en handleiding waar kleuters mogen ruiken, voelen en proeven van de vier smaken: zuur, zout, zoet en bitter. Met de proefkampioen kan aan de hand van de proefpas ook eenvoudig ouders betrokken worden. Meer info E-mail: logo@logoleieland.be (ontleningen)

53


nhoud

54

Voeding & beweging

EDUCATIEF MATERIAAL

DIP DOBBEL DOE Voor wie Basisonderwijs Organisatie Stichting Vlaamse Schoolsport Wat Bewegingstussendoortjes zijn veilige, leuke en eenvoudige oefeningen die de leraar in het dagelijkse schooleven kan gebruiken als 'break' tussen de lessen of wanneer het concentratieniveau van de leerlingen een dipje krijgt. Het pakket ‘Dip? Dobbel. Doe!’ bestaat uit vier sets met beweegkaartjes, een set met gezondheidskaartjes en een dobbelsteen met zes verschillende kleuren. Meer info E-mail: logo@logoleieland.be Pakketten bestellen kan via www.schoolsport.be


nhoud

Voeding & beweging

EDUCATIEF MATERIAAL

DE WINKELOEFENING Voor wie Secundair onderwijs Organisatie ViGeZ Wat Tijdens ĂŠĂŠn lesuur leren leerlingen kritisch omgaan met de informatie op een voedingsetiket. Zo kunnen de leerlingen een bewuste keuze leren maken uit het dranken- en tussendoortjesaanbod op school en erbuiten. De winkeloefening bestaat uit een handleiding voor de leraar en een presentatie en werkbladen voor de leerlingen. De sessie kan gegeven worden door een leraar. Je kan ook beroep doen op een ditiste voor een workshop in de klas. Meer info E-mail: logo@logoleieland.be

55


nhoud

56

Voeding & beweging

EDUCATIEF MATERIAAL

WILD VAN WATER Voor wie Basisonderwijs Organisatie Logo Leieland Wat 'Wild van water' is een uitgewerkt pakket om een drink-en plasbeleid op school te installeren. Wild van water heeft als doel om leerlingen meer water te laten drinken, voldoende en op een natuurlijke wijze te leren plassen. Meer info E-mail: logo@logoleieland.be Website: www.wildvanwater.be


nhoud

Tabak, alcohol & drugs

EDUCATIEF MATERIAAL

CRUSH Voor wie Secundair onderwijs Opgelet! Enkel 3de graad.

Organisatie VAD 57 Wat 'Crush', een pakket van de VAD, leert jongeren op een verantwoordelijke manier omgaan met alcohol en cannabis en daarbij zorg te dragen voor zichzelf en anderen. Het vertrekt vanuit een levensdomein waar elke jongere voeling mee heeft, namelijk vrienden en relaties. Het pakket bevat methodieken, werkbladen, ďŹ lmpjes, een powerpoint en achtergrondinformatie. Voor vorming over dit pakket kan je terecht bij de TAD preventiewerking van CGG Largo. Meer info E-mail: logo@logoleieland.be Website: www.vad.be


nhoud

58

Voeding & beweging

EDUCATIEF MATERIAAL

ZOOB Voor wie Kleuter- en basisonderwijs Organisatie Bond Moyson, Jeugddienst WVL Wat ZOOB! is een educatief bewegingsspel waarin kinderen leren om op een leuke manier te bewegen. Prijs: Gratis uitlenen gedurende periode van 14 dagen, waarborg 75 euro. Meer info Telefoon: 056/23 03 15 E-mail: joetz.west@joetz.be


nhoud

Voeding & beweging

EDUCATIEF MATERIAAL

QUIZ JE GEZOND Voor wie Hoger secundair onderwijs, hoger onderwijs Organisatie VIVA-SVV Wat Het spel 'Quiz je gezond' reikt je tips aan om je gezondheid te verbeteren. Voor elk goed antwoord en elke goed uitgevoerde opdracht verzamel je punten op de gezondheidsladder, maar bovenal leer je je gezondheid te koesteren in het echte leven. Daarnaast brengt dit spel je inzicht bij in de maatschappelijke factoren die iemands gezondheid bepalen. De thema's die je al spelenderwijs ontdekt zijn voeding en beweging, rug- en nekpijn, kanker, diabetes, voeten, huid, menopauze, borstkanker, beweging, osteoporose,‌ Het spel is moduleerbaar in thema's die jongeren vanaf 15 jaar aanbelangen. Je kan de quiz zelf geven en de box gratis ontlenen (waarborg ₏50). Een medewerker van het VIVA-SVV secretariaat kan na afspraak ook langskomen om het pakket te geven (prijs op aanvraag). Meer info Telefoon: 056/ 23 03 79 E-mail: viva.wvl@socmut.be

59


nhoud

60

Voeding & beweging

EDUCATIEF MATERIAAL

SVIEKE KRONKEL, BEWEGINGSTUSSENDOORTJES Voor wie Bijzonder lager onderwijs - bijzonder secundair onderwijs Organisatie Recreas, Recreatief Aangepast Sporten Wat Een educatief pakket dat leerlingen met een beperking wil aanzetten tot een gezonde levensstijl, gebaseerd op het principe van korte bewegingstussendoortjes Svieke Kronkel komt zelf de bewegingstussendoortjes aanleren. Meer info Telefoon: 056/52 77 49 E-mail: w-vl@recreas.be


nhoud

Thema- overstijgend

EDUCATIEF MATERIAAL

LEVENSLOOPSPEL 18-81 Voor wie Lager-, Secundair onderwijs Opgelet! Enkel tweede graad secundair onderwijs

Organisatie Bond Moyson - S- Plus WVL, seniorenvereniging Wat Leerlingen spelen het levensloopspel samen met rusthuisbewoners in een woon-zorgcentrum in de buurt. Doel van het spel is de leefwerelden van elkaar beter te leren kennen en te begrijpen. Het spel bevat vragen over thema’s zoals opvoeding, ontspanning , maatschappij en relaties. Prijs: 15 euro Meer info Telefoon: 056/23 03 88 E-mail: s-plus.wvl@bondmoyson.be

61


nhoud

62

Voeding & beweging

EDUCATIEF MATERIAAL

HAAI IN EEN BOX Voor wie Basisonderwijs Opgelet! enkel 3e graad

Organisatie Provincie West-Vlaanderen Wat Een educatieve box waar leerkrachten van de derde graad basisonderwijs bestaand didactisch materiaal kunnen vinden. De nadruk ligt hierbij niet op de productinformatie over de middelen maar op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Meer info E-mail: logo@logoleieland.be


nhoud

Gezondheid & Milieu

EDUCATIEF MATERIAAL

PARTNERGEWELD: HOREN, ZIEN EN PRATEN Voor wie Hoger secundair onderwijs, hoger onderwijs Organisatie VIVA- SVV Wat Een goede liefdesrelatie is niet altijd eenvoudig. Wist je dat 1 op de 5 vrouwen en 1 op de 10 mannen ooit het slachtoffer is van partnergeweld? Dat psychologisch geweld het vaakst voorkomt? En dat jouw luisterend oor voor iemand het verschil kan maken? Wil je tips voor een kwalitatieve relatie? Dat en nog veel meer ontdek je in het educatieve pakket over intrafamiliaal geweld 'Horen, zien en praten' van VIVA-SVV en zij-kant. Op een speelse manier kom je in twee uur veel te weten over deze problematiek. Je maakt kennis met de normen en gevolgen van partnergeweld, je ontdekt de belangrijkste hulpadressen en leert hoe je als buitenstaander kan helpen. Je kan de quiz zelf geven en de box gratis ontlenen (waarborg â‚Ź50). Een medewerker van het VIVA-SVV secretariaat kan na afspraak ook langskomen om het pakket te geven (prijs op aanvraag). Meer info Telefoon: 056/ 23 03 79 E-mail: viva.wvl@socmut.be

63


nhoud

64

Thema- overstijgend

EDUCATIEF MATERIAAL

SCHOLENCAMPAGNE ‘SLIMMER IN DE ZON’ Voor wie Kleuter- en lager onderwijs Organisatie Stichting tegen Kanker Wat Informatief en educatief pakket over zonnen (klasspel, prentenverhaal, uv- index, een goed/fout- spel...) Kortom leerrlijke methodieken, die kinderen op een speelse manier leren hoe ze zich best beschermen tegen de zon. De Provincie West-Vlaanderen stelt ook affiches 'slimmer zonnen’ en folders voor ouders ter beschikking. Bestellen op aanvraag via website Meer info Website: www.kanker.be/slimmer-de-zon/bescherming-kinderen/scholencampagne-slimmerde-zon


Logo Leieland President Kennedypark 10 8500 KORTRIJK 056/44 07 94 logo@logoleieland.be www.logoleieland.be

Onderwijsbrochure 2016 - 2017  

Een overzicht van: projecten, vormingen en educatief materiaal rond de thema's: voeding en beweging, tabak alcohol en drugs, stress en emoti...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you