Hyxal tuotteet

Page 1


HYXAL - kaapelihyllyiäriestelmä

Hyxal Oy:n kaapelihyllyjärjestelmässä on neljä eri kuormitettavuudelle tarkoi­ tettua alumiinista kaapelihyllysarjaa (KA, RA, SA ja TA). Niiden kehityksen pohjana on pitkä­ aikainen asennuskokemus eri ympä­ ristöissä. Käytetty alumiiniseos on kevyt ja kestävä (EN AW-6063 T6).

Alumiiniset kaapelihyllyt ovat jopa 60 % kevyempiä kuin vastaavat teräshyllyt, minkä vuoksi ne ovat huomattavasti helpompia käsitellä. Materiaalin katkaisemiseen tai poraami­ seen ei tarvita erikoistyökaluja ja katkaisun jälkeen ei tarvita erikoiskäsittelyä. Samat asennusosat käyvät kaikkiin kolmeen kaapelihyllytyyppiin (KA,RA,SA), mikä vähentää toimitettavien ja varastoi­ tavien asennusosien määrää.

Hyxalin kaapelihyllyillä on korkea korroosion ja UV-säteilyn kestävyys, ne ovat antimagneettisia ja niitä voidaan erinomaisesti käyttää ulkoilmassa. Alumiinilla on hyvä sähkön- ja lämmönjohtokyky. Lämpölaajeneminen tulee ottaa huomioon hyllyjä asennettaessa ( 1 mm muutos °

pituudessa metriä kohti, kun lämpötila muuttuu 40 (). SA- ja TA-kaapelihyllysarjat ovat suunniteltu raskaille kuormille ja pitkille kuormitusväleille.

Hyxalin alumiinisilla kaapelihyllyillä saadaan siistin näköinen ja pitkäkestoinen lopputulos. Hyxalin kaapelihyllyjen kuormitettavuus vastaa esittees­ sä olevia käyriä. Varmuuskerroin on vähintään 1,7. Kaapeli hyllyt täyttävät normin I EC615 37. Kuormitustestit on tehty VTT:llä.

Kuusikontie 16 62100 Lapua info@tarviketukku.fi puh. 010 326 6500


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.